Wienerberger inspiratiebrochure 2018

Page 14

14

|

Classica

Authentieke uitstraling Gebakken bestrating wordt mooier met de jaren. Natuurlijk kun je wachten tot de tijd zijn werk doet. Maar wil je direct al die authentieke look voor je oprit, tuinpad of terras? Kies dan voor een getrommelde straatbaksteen van Wienerberger. Denk ook eens aan gedurfde combinaties met strakke en moderne elementen in je tuin. Verrassende contrasten maken een tuin spannend. Oliva wasserstrich getrommeld


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.