Działania w okresie październik 2015 - grudzień 2015

Page 1

Urząd Miasta i Gminy Wiązów |Plac Wolności 37 |57 - 120 Wiązów tel. +48 71 393 11 36 fax. +48 71 393 10 58 e-mail: urzad@wiazow.pl | www.wiazow.pl | facebook.com/wiazow

Numer bezpłatny

Działania w okresie październik 2015 - grudzień 2015

Miasto i Gmina

Wiązów

Przywrócenie całonocnego oświetlenia str.3

Pasowanie na ucznia str.10-11

FINANSE

Remont ogrodzenia stawu w Janowie str.7

OŚWIATA

Renowacja elewacji ratusza str.4

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wyszonowicach str.5

INWESTYCJE

Ocieplenie świetlicy w Jutrzynie str.7

KULTURA Wystawa „Jan Paweł II w pamięci mieszkańców...” str.14

Porządkowanie terenu w Bryłówku str.6

WESOŁYCH ŚWIĄT! Barierki przy ZSP w Wiązowie str.12

Remont pomieszczeń na stacji uzdatniania wody str.4

Obchody Święta Niepodległości str.14

Życzenia str.2


FINANSE Otrzymaliśmy doinansowania ze środków unijnych w 2015 roku Nazwa zadania

Wartość zadania

Wysokość doinansowania

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

3.571.676,29 zł

2.177.847,00 zł

658.000,00 zł

212.574,40 zł

112.000,00 zł

44.851,00 zł

87.896,11 zł

44.851,00 zł

4.429.572,40 zł

2.480.123,40 zł

w Wiązowie III etap Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworowie Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Kowalowie Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Jaworowie Razem

Ustaliliśmy stawki podatków i opłat lokalnych na 2016 rok Podatek rolny Podatek rolny w 2016 roku będzie niższy od tegorocznego o 19,00 zł od 1 hektara przeliczeniowego. Podatek od środków transportowych Gmina obniżyła stawkę na samochody ciężarowe o tonażu powyżej 31 ton (było 3.076,00 zł jest 2.500,00 zł). Pozostałe stawki podatku od środków transportowych w 2016 roku będą utrzymane na poziomie 2015 roku. Podatek od nieruchomości Stawki podatku od nieruchomości w 2016 roku będą utrzymane na poziomie 2015 roku. Opłata za wodę i ścieki Cena wody i cena ścieków będzie utrzymana na poziomie 2015 roku. Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzamy comiesięczny system odczytu wodomierza. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów odczytujący wodomierze będą na miejscu drukować faktury. W przypadku państwa nieobecności w dniu odczytu pracownik UMiG pozostawi zawiadomienie z prośbą o przekazanie aktualego stanu wskazań wodomierza. Informację można przekazać: • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów, Plac Wolności 37, II piętro, pokój nr 28; • telefonicznie - 71 39 311 36 wew. 42 • drogą elektroniczną: magdalena. szmuc@wiazow.pl

2

Wesołych Świąt! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten szczególny czas upływał w rodzinnej atmosferze , pełnej radości i optymizmu, a Nowy Rok stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei . Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów Jerzy Krochmalny Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów Elżbieta Mossoń


FINANSE Po 5 latach przywróciliśmy całonocne oświetlenie Od 1 grudnia 2015 roku wszystkie miejscowości są oświetlone przez całą noc. Wartość inwestycji wyniosła około 240 tys. zł Zorganizowaliśmy zespół zakupowy i uzyskaliśmy niższą stawkę za kW. Przywróciliśmy całonocne oświetlenie przy dalszym zachowaniu racjonalnych wydatków na energię elektryczną. Za sprawność wszystkich lamp na terenie Miasta i Gminy Wiązów odpowiedzialna jest Firma Tauron. Obecnie trwa konserwacja i naprawa opraw oświetleniowych na terenie całej gminy. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wiązów - tel. 71 393 11 36 wew.21, pok. nr 33, II piętro. Spłacamy zadłużenie z lat 2009 - 2010 2015 r. - spłaciliśmy 969.000,00 zł kredytu oraz odsetki w wys. 280.000,00 zł. 2014 r. - spłaciliśmy 1.003.545,00 zł kredytu oraz odsetki w wys. 358.000,00 zł 2013 r. - spłaciliśmy 1.269.000,00 zł kredytu oraz odsetki w wys. 445.000,00 zł 2012 r. - spłaciliśmy 975.500,00 zł kredytu oraz odsetki w wys. 678.562,00 zł Posiadamy zdolność kredytową - możemy inansować zaplanowane działania. Jesteśmy przygotowani na pozyskiwanie środków zewnętrznych - czekamy na ogłoszenie naborów. Realizujemy inwestycje i remonty nie zadłużając Gminy. Szczegółowych informacji udzieli: Wiesława Kaczmarczyk - Inspektor ds. Księgowości Budżetowej tel. 71 39 311 36 wew. 29.

3


INWESTYCJE Renowacja elewacji ratusza Uzyskaliśmy decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenie na budowę. Posiadamy gotową dokumentację projektową, która jest niezbędna do ubiegania się o środki inansowe z Unii Europejskiej. Nabór wniosków o dotację przewidziany jest na początku 2016 roku. Zgodnie z opracowanym kosztorysem wartość robót budowlanych oszacowano na kwotę prawie 950 tys. zł. Ostateczna wartość ustalona zostanie w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych.

Remont wieży i hełmu ratusza Wyłoniliśmy w drodze postępowania przetargowego wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Obecnie trwają prace projektowe. Dokumantacja jest uzgodniona z Konserwatorem Zabytków.

Rewitalizacja rynku w Wiązowie Wyłoniliśmy w drodze postępowania przetargowego wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumantacja jest uzgodniona z Konserwatorem Zabytków.

Remontujemy pomieszczenia na stacji uzdatniania wody w Wiązowie

Prace obejmowały m.in.: • wykonanie instalacji c.o., • zainstalowanie pieca na eko-groszek, • wykonanie nowych podłóg; • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

• •

z osadzeniem nowych parapetów; malowanie ścian i suitu; remont kotłowni: odświeżonie ścian, suitu oraz położonie płytek.

Prace wykonali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów.

Szczegółowych informacji udzieli: Ewa Pyczek - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Nieruchomości tel. 71 39 311 36 wew. 37

4


INWESTYCJE Wykonujemy kolejny etap modernizacji dróg na Osiedlu Malarzy w Wiązowie

Zadanie obejmuje: • wykonanie jezdni o szerokości 5 metrów, utwalonej emulsją asfaltową wraz z budową kanalizacji deszczowej. • prace są wykonywane przy użyciu gminnego sprzętu przez naszych pracowników.

Zagospodarowaliśmy teren przy świetlicy wiejskiej w Wyszonowicach

Zadanie obejmowało: • wykonanie nawierzchni z kostki • brukowej pod lokalizację boiska do gry w koszykówkę; • dostawę i montaż elementów wyposażenia sportowego (siatki wraz ze słupami, stojak z tablicą do gry w koszykówkę) • montaż urządzeń zabawowych; • wykonanie stref bezpiecznych przy urządzeniach zabawowych; • wyrównanie terenu pod boisko do piłki

siatkowej; naprawę ogrodzenia z cegły.

istniejącego murowanego

Zamontowaliśmy wiatę przystankową przy bramie wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży czekających na autobus.

Szczegółowych informacji udzieli: Ewa Pyczek- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Nieruchomości tel. 71 39 311 36 wew. 37

5


INWESTYCJE Zakończyliśmy wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Ośnie

Prace obejmowały m.in.: • demontaż i montaż rynny; • zamontowanie mebrany;

• • •

montaż pionowych łat na kotwy do stropu; montaż poziomych łat pod blachę trapezową; montaż blachy trapezowej;

• •

obróbkę ogniomurkow; obróbkę komina.

Trwają prace porządkowe w Bryłówku

Uregulowaliśmy stan prawny nieruchomości w Bryłówku. Mieszkańcy uporządkowali działkę - wycięli zakrzaczenia i konary, wyrównali teren oraz ogrodzili plac, materiałami które zakupił Urząd Miasta i Gminy Wiązów.

Utwardziliśmy część drogi oraz plac przy świetlicy wiejskiej w Kucharzowicach

W ramach zadania pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów utwardzili część drogi tłuczniem granitowym. Powierzchnia została utrwalona emulsją asfaltową. Przed budynkiem świetlicy wyłożono plac z kostki.

Szczegółowych informacji udzieli: Magdalena Bartosz - Naczelnik Wydziału Budowlano-Sanitarnego tel. 71 39 311 36 wew. 17

6


INWESTYCJE Wykonaliśmy elewację świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach

Prace wykonali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów.

Wykonaliśmy termomodernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Jutrzynie

Zadanie obejmowało: • ocieplenie budynku; • wymianę parapetów. Prace zrealizowane przez naszych pracowników.

Kolejne etapy będą dotyczyły: • nałożonia struktury na elewację; • remont przyłączy sanitarno-kanalizacyjnych; • zagospodarowania terenu przy świetlicy.

Ogrodziliśmy i wyczyściliśmy staw ppoż. w Janowie

Szczegółowych informacji udzieli: Magdalena Bartosz - Naczelnik Wydziału Budowlano-Sanitarnego tel. 71 39 311 36 wew. 17

7


INWESTYCJE Utwardziliśmy drogę śródpolną w Krajnie

Zleciliśmy wykonanie oświetlenia na ulicy Chełmońskiego w Wiązowie

W ramach realizacji zadania zakupiono 102 tony kruszywa granitowego. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów przy użyciu koparko – ładowarki oraz równiarki wykorytowali drogę, rozwieźli kruszywo oraz wyrównali powierzchnię.

Utwardziliśmy plac pod kosze do selektywnej zbiórki odpadów w Miechowicach Oławskich

Wykonaliśmy nową posadzkę w świetlicy wiejskiej w Bryłowie

Zamontowaliśmy nowe tablice ogłoszeń w Starym Wiązowie i Bryłowie

Szczegółowych informacji udzieli: Magdalena Bartosz - Naczelnik Wydziału Budowlano-Sanitarnego tel. 71 39 311 36 wew. 17

8


INWESTYCJE Wykonaliśmy prace w parku w Wawrzęcicach

Zamontowaliśmy nowe ławki, w altanie utwardziliśmy podłoże z kostki brukowej i teren wokół altany i grilla. Zakupiliśmy również kosiarkę rotacyjną. Nadzór nad gminnym terenem sprawuje Sekcja Wędkarska Karp. Członkowie Sekcji oraz mieszkańcy sołectwa Wawrzęcice z powodzeniem utrzymują obiekt kosząc trawę, utrzymując porządek i konserwując urządzenia usytuowane wokół stawu.

Wspólnie z Radą Rodziców zagospodorarowaliśmy teren dla najmłodszych dzieci w Witowicach

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców i Burmistrza przed budynkiem Przedszkola w Witowicach powstała piękna murawa boiska dla dzieci. Teren szkoły został ogrodzony.

Szczegółowych informacji udzieli: Magdalena Bartosz - Naczelnik Wydziału Budowlano-Sanitarnego tel. 71 39 311 36 wew. 17

OŚWIATA Sukcesy uczniów z Gminy Wiązów Julia Kabała - uczennica klasy dwujęzycznej Gimnazjum Publicznego im. Wojska Polskiego zajęła II miejsce w III. Międzynarodowym Konkursie Literackim pt. „Jugend schreibt Gedichte – Młodzież pisze wiersze” w kategorii autorskie tłumaczenie ulubionego wiersza niemieckiego na język polski do lat 14. Nagrodą za uzyskane miejsce był udział uczennicy w Prezentacji laureatów tegorocznego konkursu w sali klubowej Werkstatt der Kulturen w Berlinie.

9


Pasowanie na ucznia Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie

10


Pasowanie na ucznia Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Wiązowie

11


OŚWIATA Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie W Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie dokonano wymiany wykładzin w 4 salach lekcyjnych (trzy sale w Gimnazjum i jedna w Szkole Podstawowej).

Bezpieczniej przy szkole Dzięki porozumieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przed szkołą w Wiązowie postawiono nowe barierki oddzielające chodnik od drogi.

Monitoring w Szkole Podstawowej w Jaworowie W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie zamontowano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. System wizyjny zapewni bezpieczeństwo uczniom poprzez kontrolę osób wchodzących na teren szkoły a także zabezpieczy mienie szkoły przed dewastacją i kradzieżą.

Edukacyjna wycieczka do Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiązowie odwiedzili Zakład Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać. Zajęcia edukacyjne obejmowały dwie części- część wykładową oraz wycieczkę po terenie Zakładu. Każda z klas zasadziła tam drzewko. Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami.

Szczegółowych informacji udzieli: Zbigniew Michułka - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego tel. 71 39 311 36 wew. 19.

12


Bus Wiązów - Wrocław - Wiązów Firma Polbus-PKS Sp. z o.o. od 7 grudnia 2015 roku uruchomiła linię autobusową relacji Wiązów – Wrocław, Wrocław – Wiązów. Prezentujemy rozkład jazdy.

553

WROCŁAW – BOREK STRZELIŃSKI – WIĄZÓW TAM

POWRÓT

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT

PRZYSTANKI NA TRASIE

06:40

09:40

17:00

06:50

09:50

17:10

ŻERNIKI WR. Stacja Kolejowa

06:04

17:16

WOJKOWICE I

05:58

09:15

16:03

17:23

POLAKOWICE – Stary Śleszów

05:51

09:08

15:56

I

15:50

06:42

09:42

17:02

06:53

09:53

17:13

06:57

09:57

17:17

07:05

10:05

17:25

06:56

07:03

09:56

10:03

WROCŁAW - ul. Sucha WROCŁAW – Bardzka TURÓW

WOJKOWICE II NOWOJOWICE

06:14

09:29

16:17

06:01

09:18

16:06

05:57 05:49

10:09

17:29

MICHAŁOWICE

05:45

I

I

I

KRĘCZKÓW

I

17:34

BOREK STRZ. Wrocławska/Oławska

17:41

GRODZISZOWICE

17:47

GUŁÓW

I

07:14

07:17

I

I

10:14

I

10:17

17:37

10:24

17:44

07:21

10:21

07:27

10:27

07:24

I

KURCZÓW

BORECZEK KOJĘCIN

WAWRZĘCICE

I

I

05:40

08:55

08:48

05:22

08:37

10:34

17:54

WIĄZÓW GS

05:20

www.facebook.com/polbuspks.wroclaw

08:58

08:42

07:34

16:09

16:02

15:54 I

09:00

05:27

05:24

Życzymy przyjemnej podróży!

09:02

08:45

WIĄZÓW ul. Biskupicka WIĄZÓW Pl. Wolności

09:06

05:30

05:33

17:50 17:52

09:14

08:52

10:30 10:32

09:21

05:37

07:30 07:32

16:19

06:12

07:09 I

09:31

08:39

08:35

I

I

15:45

15:42

15:38

15:35

15:32

15:29

15:27 15:25

www.polbus.pl

Zagwarantowaliśmy nieodpłatne, całodobowe, strzeżone miejsce dla busa na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązowie. Udostępniliśmy przystanki autobusowe i zobowiązaliśmy się utrzymanać je w czystości. Zachęcamy do korzystania z połączeń! 13


KULTURA 15.10.2015 r.

Akcja charytatywna - Pola Nadziei

Uczniowie ze szkół z terenu Gminy Wiązów posadzili przed ratuszem cebulki żonkili symbol kampanii „Pola Nadziei” której celem jest pozyskanie pieniędzy na rzecz hospicjów i pomoc ludziom terminalnie chorym.

21.10.2015 r.

Wystawa "Jan Paweł II w pamięci mieszkańców ziemi wiązowskiej"

W dniu 21 października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Jan Paweł II w pamięci mieszkańców ziemi wiązowskiej", którą przygotował ks. Kamil Kasztelan z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w Wiązowie przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wiązów, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Szkołą Podstawową w Jaworowie. Eksponaty na wystawę zostały przekazane przez mieszkańców naszej Gminy. Wszystkim bardzo dziękujemy za cenne pamiątki. Wystawę można było podziwiać w Izbie Muzealne przez ponad miesiąc.

11.11.2015 r.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Wiązów

11 listopada 2015 roku w Wiązowie odbyły się uroczysości upamiętniające 97. rocznicę odzyskania niepodległości.Tego roku mieszkańcy Miasta i Gminy Wiązów wyjątkowo licznie świętowali Niepodległość uczestnicząc w programie zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wiązów, Gminną Bibliotekę Puibliczną i Paraię św. Mikołaja w Wiązowie. Obchody rozpoczęły się od wspólnej modlitwy pod pomnikiem „Golgota Wschodu” oraz Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele św. Mikołaja w Wiązowie. Po Mszy dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród” w Wiązowie zaprezentowały program artystyczny pt.”Ojczyznę mą kocham od najmłodszych lat” przygotowany przez panią Jolantę Pater-Kotyla. Wieczorem, w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się występ artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum Publicznego w Wiązowie oraz panią Elżbietę Olejarnik i Katarzynę Pudlis. Zakończeniem była projekcja ilmu „Powrót do domu”.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Zawłocka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 71 39 311 36 wew. 40

14


KULTURA 18.11.2015 r.

Akcja honorowego krwiodawstwa

Po raz kolejny w Wiązowie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy Wiązowie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Dzięujemy wszystkim dawcom za oddanie krwi.

„Kino z wartościami w Gminie Wiązów” •

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zaprasza na sobotnie seanse ilmowe w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie w ramach projektu „Kino z wartościami w Gminie Wiązów”.

Wracamy do czasów kiedy w Gminnej Bibliotece Pubicznej w Wiązowie funkcjonowało kino. Z tą różnicą, że teraz, wyświetlamy ilmy dla mieszkańców bezpłatnie.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przewiduje możliwość projekcji ilmów również w sołectwach naszej Gminy.

Seanse zaplanowane są w drugą sobotę każdego miesiąca od 12 grudnia 2015 r. do 13 sierpnia 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z opisami ilmów na stronie internetowej www.wiazow. pl

Cykl projekcji ilmów rozpoczął się w dniu 11 listopada 2015 roku premierowym pokazem ilmu „Powrót do domu”.

Szczegółowych informacji udzieli: Karolina Pawlak - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 16

15


OCHRONA ŚRODOWISKA Urząd Miasta i Gminy Wiązów (71) 39-311-36 PHU "KOMUNALNIK" (77) 43-306-82

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Miasta i Gminy Wiązów styczeo - czerwiec 2016 Miasto Wiązów

Rodzaj odpadów

Ulica

Odpady suche "tworzywa"

Kościelna, ks. Kucego, Spacerowa, Biskupicka, Ślepa, Daszyoskiego, Staszica,Pocztowa, Kolejowa, Sikorskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Styki, Chełmooskiego, Wyspiaoskiego, Sienkiewicza, Zapolskiej, Kossaka, Konopnickiej

Odpady mokre – bio Niesegregowane oraz pozostałe odpady komunalne Odpady suche "tworzywa" Odpady mokre - bio Niesegregowane oraz pozostałe odpady komunalne

Maj

Czerwiec

Styczeo

Luty

4 18

1 15 29

14 29

11 25

9 23

6 20

7

4

3 31

15 28

13 25

10 23

11 25

8 22

7 21

4 18

2 16 30

13 27

4 18 Plac Wolności, Krótka,Armii Ludowej, Świerczewskiego, Polna, 1-go Maja, Matejki

Miesiąc Marzec Kwiecieo

1 15 29 14

29

11 25

9

23

6

20

7

4

3 31

15 28

13 25

10 23

12 26

9 23

8 22

5 19

4 17 31

14 28

Gmina Wiązów Miesiąc Rodzaj odpadów

Miejscowośd

Niesegregowane oraz pozostałe odpady komunalne

Styczeo

Luty

Marzec

Kwiecieo

Maj

Czerwiec

Bryłów, Bryłówek, Jaworów

12

9

8

5

4 31

28

Niesegregowane oraz pozostałe odpady komunalne

Miechowice, Janowo, Kłosów

11

8

7

4

2 30

27

Niesegregowane oraz pozostałe odpady komunalne

Częstocice, Kalinowa, Witowice, Zborowice, Księżyce, Kowalów

27

24

23

20

18

15

Niesegregowane oraz pozostałe odpady komunalne

Wawrzęcice, Ośno, Jędrzychowice, Kurów, Gułów, Wawrzyszów, Kucharzowice

28

25

24

21

19

16

Niesegregowane oraz pozostałe odpady komunalne

Stary Wiązów, Łojowice, Wyszonowice, Krajno, Jutrzyna

13

10

9

6

5

1 29

5

2

1 30

26

24

21

7

3

3 31

15 27

Odpady suche "tworzywa"

Odpady mokre - bio

Łojowice, Wawrzyszów, Krajno, Kowalów, Jutrzyna, Kucharzowice, Kłosów, Jaworów, Bryłów, Bryłówek, Miechowice, Wyszonowice, Janowo, Gułów, Wawrzęcice, Kurów, Jędrzychowice, Ośno, Zborowice, Księżyce, Częstocice, Kalinowa, Witowice, Stary Wiązów

Redakcja, skład i łamanie: Karolina Pawlak - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

13

25

10

22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.