Issuu on Google+

บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด


MAKE THE WORLD A BETTER PLACE

บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและสภาพแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคนใน 7 ด้าน ได้แก่ กายภาพ อารมณ์ จิตวิญญาณ การศึกษา การเงิน ความสัมพันธ์ ในครอบครัว และสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล นอกจากนั้น บริษัทยังปรารถนาจะมีส่วนสนับสนุนให้มีการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคน พัฒนาเมือง ประเทศชาติ และส่งผลดีต่อโลกใบนี้ ในที่สุด


มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเมืองที่น่าอยู่ “ ให้แก่ชุมชนและถิ่นที่อาศัย ทั้งในเขตเมืองและบริเวณโดยรอบ


WHITE PROJECTS & EVENTS จากอาสาสมัครกว่า 200 คน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา รณรงค์ และช่วยกันเพื่อให้ โครงการเหล่านี้เกิดขึ้น


โครงการ Thailand Clean Up Day จัดขึ้น 2 ครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับ สสส. มี โรงเรียนเข้าร่วม 11 โรงเรียน และผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน


โครงการ Big Tree in Town จัดขึ้นเพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และทั่วประเทศไทย รณรงค์ ในการปลูกต้นไม้ ใหญ่ 15,000 ต้น ภายในปี 20125 และในปี 2014 โครงการดำเนินการสำเร็จก่อนเวลา และปลูกต้นไม้ ได้มากถึง 33,236 ต้น


โครงการ Life’s Melody มีความตั้งใจที่จะใช้ดนตรี เพื่อเปิดทางให้มีการจัดกิจกรรมที่ดีคืนสู่สังคม พร้อมกับการจัดแสดงดนตรี ในรูปแบบ concept ต่างๆ กันไปในแต่ละครั้ง โดยจัดมาแล้ว 5 ครั้ง และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และศิลปินที่มาช่วยกัน รณรงค์เพื่อสังคม อาทิ วง Mind, ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์, แพรว คณิตกุล (แพรว คูณสาม), อีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา, Basket Band, วง HUM, มาร์ค AF7, ข้าวกล้อง AF9, วง Sing Out, วง Harmonica Sunlight, วง DelRitMo, วง Uniserv, วง Drizzle Day, วง Featuring day, วีเจแนน-กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์, ครูเบลล่า จากโรงเรียนสอนดนตรีวรนันทร์ และน้องๆสามเกลอวงอะคาเปล่าตาบอด, Chiang Mai Troupe,วง CleArly CleAr, วง Need แชมป์ GBOB 2013


โครงการ Envirody จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 28 เมษายน 2012 ณ ลานปลาโลมา หาดป่าตอง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายก อบจ.ภูเก็ต คุณ ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ เป็นประธาน เปิดตัวโครงการ Envirody ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาค รัฐ เอกชน และประชาชนชาวภูเก็ตในบริเวณ หาดป่าตองเข้าร่วมกันทำความสะอาดหาด โดยการเก็บขยะร่วมกัน หลังจากนั้นองค์กรได้จัด มินิคอนเสิร์ต เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความสะอาด ของสถานที่ท่องเที่ยวไทย


โครงการ No Plastic Fantastic จัดขึ้นเพื่อประสาน งานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เชียงใหม่และทั่วประเทศไทย รณรงค์ ลดการใช้ ถุงพลาสติก ทดแทนด้วยถุงผ้า ปัจจุบันมี มากกว่า 50 ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน


โครงการ ล้านฝาสานฝัน ปันขาเทียม เชิญชวน ให้ประชนชนร่วมบริจาคฝา มอบบริจาคแก่มูลนิธิ ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยรศ.นพ.เทอดชัย ชีวเกตุ เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆ กว่า 300 แห่ง และสมาชิกกว่า 500 คน จนกระทั่งสามารถส่งมอบฝาอลูมิเนียม 1,000,000 ฝาสำเร็จ


โครงการ Be Teen Festival เป็นโครงการวันเด็กที่จัดขึ้นภายใต้องค์กรดิออลเพื่อ สังคม ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และองค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอื่นๆ ร่วมจัดงานวันเด็กในวันที่ 9 มกราคม 2014 มีเด็กเข้า ร่วมกิจกรรมประมาณ 4,000 คน


PROJECT ALLIANCES


WHITE COMMUNICATION บริการผลิตงานโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย กลยุทธ์สื่อออนไลน์ การสื่อสารองค์กร ในด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม หรือบรรษัทภิบาล อันได้แก่บริการต่อไปนี้ ‣ Branding Consult & Management ‣ Advertising ‣ Brand & Corporate Identity ‣ Media Strategy Placement ‣ Public Relations ‣ CSR Events ‣ Campaign ‣ Company Profile ‣ Social Media Marketing ‣ VDO Presentation

‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣

Creative Graphic Design Annual Report Magazine Booklet & Leaflet Brochure Stationary design Newsletter Copy Writing Seminars Video & Photo Production


จัดงาน

Nick Vujicic Live in Chiang Mai ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ 2 กันยายน 2013

‣ Client: องค์กร บิลลี่ เกรแฮม เชียงใหม่ ประเทศไทย


จัดงาน ผลิตและวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ มหกรรมงานวิจัย ส่วนภูมิภาค 6 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ‣ Client: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดงานสถาปนา

สถาบันศิลปะป้องกันตัวนานาชาติ

ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ 22 มีนาคม 2014 ‣ Client: International Martial Art


จัดงาน วางแผนการประชาสัมพันธ์

“เกษียณเร็ว เกษียรรวย ด้วยอสังหาฯ” วิทยากรโดย อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงินอันดับ 1 ของเมืองไทย และเป็นผู้แปลหนังสือพ่อรวยสอนลูก

ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ

24 กรกฎาคม 2014

‣ Client: บริษัท เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และธนาคารแห่งประเทศไทย (เชียงใหม่)


จัดงานและวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์

งานมหัศจรรย์เชียงใหม่ ผจญภัยนานาชาติ ภายใต้งาน LANNA EXPO 2014 19-23 กันยายน 2014 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ ‣ Client: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่


จัดงาน PR Meeting เพื่อประชาสัมพันธ์

งานครบรอบ 50 ปีมช.

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 13 มกราคม 2015 ‣ Client: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดงานสัมมนาผู้นำระดับโลก Global Leadership Summit Seminar 21 กุมภาพันธ์ 2015 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ‣ Client: สโมสรธุรกิจคริสเตียน


จัดงาน วางแผนการประชาสัมพันธ์ From “Micro Business to Million & Enterprise” วิทยากรโดย Nell Merlino 28 เมษายน 2015 ณ โรงแรม ไอบิส เชียงใหม่ ‣ Client: สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่


จัดงานเปิดตัวหนังสือ

‘นครเชียงตุง’

ผู้เขียนโดย อาจารย์ ไพศาล จั่วทอง 24 กรกฏาคม 2015 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ‣ Client: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นิตยสาร CMUSR Engagement

‣ Client: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นิตยสารฉบับพิเศษ

‣ Client: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


‣ Client: บริษัท สปินอัพ จำกัด

หนังสือแนะนำ ผู้อำนวยการ การท่าเรือ แห่งประเทศไทย


นิตยสาร The Chamber ‣ Client: หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


งานประชาสัมพันธ์และสื่อ

Job & Education Fair

‣ Client: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Digital Planing & Marketing Mo’C Mo’L Restaurant ‣ Client: ร้านอาหาร Mo’C Mo’L


Printing Design


‣ วิดี โอแนะนำโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีสุข เรสซิเดนท์เซส

‣ วิดี โอการท่องเที่ยวแนวผจญภัยของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Media Production


‣ รายการท่องเที่ยวท้องถิ่น “อะไรดีอิน”

‣ วิดี โอแนะนำบริษัท Cliff Top Adventure

Media Production


‣ วิดี โอสอนการใช้งานเว็บไซต์ของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

‣ วิดี โอแนะนำบริษัท Fullfill System

Media Production


OUR CLIENTS


บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด 158/2 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

White Global (Thailand) Co.,Ltd.

CONTACT US

158/2 Moo 4, Tambon Don Kaew, Amphur Mae Rim, Chiang Mai 50180

Tel. & Fax. : +66 5327 3746 Mobile: +669 1857 7007 www.white-global.com


White Global Portfolio