Page 1

Catalogus 280 • April 2012

Antiquariaat Topstukken Zilverstraat 4-14  •  8801 KC Franeker Telefoon (0517) 39 31 47 antiquariaat@wevervanwijnen.nl

INHOUD: Filosofie Spiritualiteit Godsdienstwetenschap Boeddhisme Hindoeïsme Islam

De specialist in het gedrukte woord Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat


April 2012 Geachte klant, en binnen, uit alle riaat in Franeker boek ua tiq t an s on in n me lang dankbaar gebruik Wekelijks ko Boeken die soms jaren d. lan s on te n va nd ha ten ga ter hoeken en nieuwe gebruiker u klaar liggen om als zijn - en die nu voor nemen. en waar u jarenlang u in het bezit van boek mt ko en ijz pr en eid zondere boeken bij die Voor besch zitten er regelmatig bij k Oo . en bb he nt ku buitenkans zijn om uw plezier van en die voor u een echte n, me ko en teg n lde we maar ze collectie aan te vullen. hillende terreinen ende werken op versc ek pr ns aa en e ial ec sp ht: een fraaie Een aantal ogus) bij elkaar gebrac tal ca r ze de (in r hie nstwetenschap. Onde hebben we iritualiteit en Godsdie Sp e, ofi de os n Fil va t tie ich ec erz oll voorjaarsc naar een totaalov een verwijzing die u elke categorie vindt u n dit voorjaar brengt. nieuwe aanwinsten va verband tussen. Maar wacht (in ois mo el ve zit er nt or, wa g met bestellen! Neemt u er de tijd vo de boeken) niet te lan n va eid rh aa ikb sch met de be t, Met vriendelijke groe

ur) D. van Wijnen (directe

er niet tussen dan staan P.S. Zit u boek er toch Of vraag het ons!

2

te. nog meer op onze websi

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat


(Levinas, Em.) --- Wyschogrod, E. Emmanuel Levinas.

Filosofie

The Problem of Ethical Metaphysics.

Dooyeweerd, H.

De wijsbegeerte der wetsidee I. De wetsidee als grondlegging der wijsbegeerte. II. De functionele zin-structuur der tijdelijke werkelijkheid en het probleem der kennis. III. De individualiteitsstructuren der tijdelijke werkelijkheid. XXXVI, 1694 blz., geb.

Amsterdam, Paris, 1935-1936, 3 dln.

Bestelnummer:  C 100 - 15713

€ 160,00

Early Themes - Husserl and the Problem of Ontology – From Self to Same - Foundation of Ethical Metaphysics – Beyond Temporality What is Language - Philosophy and the Covenant - Conclusions. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1974, 222 pp., (some pp. underlines with pencil) Bestelnummer:  C 303 - 13874 € 38,00 Montaigne, M.de

Essays.

Vertaling Frank de Graaff. Ingarden, Roman

Der Streit um die Existenz der Welt. II/1 und 2.Formalontologie. III. Über die kausale Struktur der realen Welt.

Roman Ingarden (1893 in Krakau 1970) war ein polnischer Philosoph. Er studierte in Göttingen bei dem Phänomenologen Edmund Husserl. In 1918 promovierte er bei Husserl. Tübingen, Max Niemeyer, 1964-1974, 3 Bde., 1282 S., geb., (sehr

gut erhalten)

Bestelnummer:  C 219 - 74881

€ 125,00

Israel, J.I.

Verlichting onder vuur. Filosofie, moderniteit en emancipatie, 1670-1752. Een fascinerende beschrijving en heroverweging van de westerse Verlichting, die onze samenleving zo fundamenteel veranderde. Franeker, Van Wijnen, 2010, 1184 blz., geb., (met stofomslag) Bestelnummer:  C 223 - 135961

€ 68,00

Bezoek het antiquariaat! Wij zijn geopend van maandag - vrijdag van 9.00 -12.30 en van 13.30-17.00 uur.

Dit, lezer, is een eerlijk boek. Het waarschuwt u al direct dat ik het uitsluitend voor privédoeleinden en huiselijk gebruik bestemd heb Amsterdam, Boom, 1993, 1322 blz., geb., (met stofomslag) Bestelnummer:  C 341 - 135953

€ 40,00

Nussbaum, M.

Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties.

(Vertaald door P. Adelaar.) Het magnum opus van Nussbaum. Dit meesterstuk laat zien hoe door de eeuwen heen gedacht is over emoties, in filosofie, in literatuur en in andere kunsten. Amsterdam, Ambo, 2005, 2e druk, 710 blz., geb., (met stofomsdlag) Bestelnummer:  C 355 - 134120

€ 28,00

(Tocqueville, A.de) --- Jardin, A.

Tocqueville. A Biography.

Alexis de Tocqueville is one of the seminal thinkers of modern times, and we are in debt to André Jardin for this well-researched, informative and illuminating biography. New York, Farrar Straus Giroux, 1989, 210 blz., cloth Bestelnummer:  C 511 - 139799

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat

€ 28,00 3


Verhoeven, Corn.

Nouwen, Henry

Beschouwingen over de woordenschat.

Compassion. 1982, 142 pp. The Genesee Diary. 1976, 200 pp. The Inner Voice of Love. 1996, 118 pp. The Living Reminder. 1977, 80 pp. With Burning Hearts. 1994, 96 pp cloth

Dierbare woorden.

Wie van de Nederlandse taal houdt, heeft waarschijnlijk een lijstje in zijn hoofd van woorden die hem dierbaar zijn zonder dat hij precies zou kunnen zeggen, waarom dat het geval is. Aandacht, Barmhartigheid, Creatuurlijk, Deemoed, Eenvoudig, Fout, Gewiekst, enz. Budel, Damon, 2002, 520 blz., geb.

€ 38,00

Bestelnummer:  C 524 - 74674

(5 books)

Bestelnummer:  C 680 - 138238

€ 28,00

(Ruusbroec, Jan van) ---

Jan van Ruusbroec 1293-1381.

Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten. Brussel, Kon. Bibliotheek Albert I, 1981, 2 dln., 535 blz., (geïll.)

Axters, Stephanus

Geschiedenis van de vroomheid in Nederland.

den, in zeer goede staat)

Compleet in 4 dln. I. De vroomheid tot rond het jaar 1300. II. De eeuw van Ruusbroec. III.De Moderne Devotie 1380-1550. IV. Na Trente. Antwerpen, De Sikkel, 1950-1960, 4 dln., (54) 2000 blz., geb., (blauwlinnen ban-

Bestelnummer:  C 564 - 72373

€ 240,00

Ga naar het totaaloverzicht voor meer boeken over Filosofie, de nrs. C 1 t/m C 562

Bestelnummer:  C 691 - 138838

Tersteegen, Gerhard

Gerhard Tersteegens Liederen. Huisgezangboek voor het gelovig gezin en de eenzamen. Benevends: Zijn beknopte levensloop. Vertaling uit het duits door E.Hellendoorn (in eigen beheer) Z.jr., 314 blz., geb. Bestelnummer:  C 708 - 139987

Spiritualiteit

€ 38,00

€ 28,00

Waaijman, K.

Spiritualiteit. Vormen, Grondslagen, Methoden. Hadewijch

Van Liefde en Minne.

De Strofische Gedichten. Hertaald door M.Ortmanns. In dit boek worden de 45 strofische gedichten, door Hadewych in het Middelnederlands van de 13e eeuw geschreven, in actueel Nederlands herdicht. Het gaat niet om een letterlijke vertaling. Hiervoor verschilt haar Nederlands teveel van het onze, zowel naar betekenis van de woorden zelf, als naar klank en kadans. Tegenover de actuele tekst zijn de Middelnederlandse gedichten weergegeven. Ingeleid door P. Mommaers. Tielt, Lanno, 1982, 374 blz. Bestelnummer:  C 631 - 134229

4

Dit handboek voert op systematische wijze binnen in het uitgestrekte veld van de spiritualiteit. Waaijman brengt het veelvormig verschijnsel van de spiritualiteit in kaart: de spiritualiteit van gewone mensen, de grote tradities en de kracht van tegenbewegingen. Dit overzicht vormt de grondslag voor de beantwoording van vragen als: Wat is spiritualiteit eigenlijk? Hoe kun je het onderwerp wetenschappelijk benaderen? Kampen, Kok, 2000, 954 blz., geb. Bestelnummer:  C 726 - 50969

€ 28,00

Ga naar het totaaloverzicht voor meer boe-

€ 22,00 ken over Filosofie, de nrs. C 563 t/m C 736

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat


Godsdienstwetenschap (Germanen) --- Meijboom, L.S.P.

De godsdienst der oude noormannen.

Wereldbeschouwing en godenleer der Noormannen - De Reuzenwereld - De Alfenwereld - Het Groote Werelddrama Eeredienst. Haarlem, Kruseman, 1868, 654 blz., geb., (geïll., en met enkele uitvouwbare kaarten) Bestelnummer:  C 786 - 75194

€ 98,00

De godsdiensten der wereld. M.m.v. J.N.Bakhuizen v.d.Brink, F.M.Th.Böhl, M.Buber, J.Lindeboom, H.Wagenvoort e.v.a. 3e bijgewerkte en vernieuwde druk onder red. van C.J.Bleeker. Een handboek voor deskundigen en leken die zich willig overgeven aan de betovering van de studie der godsdiensten. Amsterdam, Meulenhoff, 1955-1956, 2 dln., 1166 blz., geb., (fraai geïll.) Bestelnummer:  C 839 - 2858

€ 20,00

Religieuze bewegingen in Nederland. 1-32.

Halfjaarlijks tijdschrift onder red. van: R.Bakker, C.J.G.v.d.Burg,

James, W.

Varianten van religieuze beleving.

Een onderzoek naar de menselijke aard. Dit is hèt klassieke werk op het gebied van de godsdienstpsychologie. De auteur spreekt niet over de kerk en het dogma maar over de psychische werkelijkheid van de religieuze beleving in haar verschillende vormen.

De Haan, 1963, 360 blz. Bestelnummer:  C 812 - 35035

Leeuw, G.v.d. (red.)

€ 20,00

R.Kranenborg, R.Singelenberg, H.C.Stoffels e.a. B.v.: Eindtijdbewegingen, Genezing en religie, Bevindelijk gereformeerden, Spiritisme, Afrikaanse religies, Pinksteren, Antroposofie. Amsterdam, VU uitgeverij, 19801996, 32 dln., Bestelnummer:  C 856 - 35944 € 150,00 Weber, Max

Gesammelte Aufsätze zur Reliogionssoziologie. (Komplett in 3 Bde.)

Kruijt, A.C.

Het animisme in den Indischen archipel. Animisme - Spiritisme - Daemonologie.

Met uitgebreidde lijst aangehaalde literatuur en register. Wanneer wij de denkbeelden omtrent de ziel bij de verschillende volken in den Indischen Archipel nauwkeurig nagaan, dan merken wij, dat de Indonesiërs twee hoofdbenamingen hebben voor begrippen, welke wij kunnen weergeven met “ziel”. ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906, 541 blz., geb. Bestelnummer:  C 833 - 15484

€ 68,00

Ga naar het totaaloverzicht voor meer boeken over Godsdienstwetenschap, de nrs. C 737 t/m C 897

Photomechanischgedruckte Auflage von der Ausgabe1920. I.Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus II.Hinduismus und Buddhismus. III.Das antike Judentum. Mohr, 1971-1972, 3 Bde., 1418 S., geb. Bestelnummer:  C 894 - 17638 € 90,00 Wissowa, G.

Religion und Kultus der Römer. Unveränderter Nachdruck der 2. Auflage, 1912 erschienen im Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Georg Wissowa (1859 - 1931) war ein deutscher Klassischer Philologe, der als Professor in Marburg (18861895) und Halle (1895-1924) wirkte. Sein Hauptarbeitsgebiet war die Erforschung der römischen Religion. München, C.H.Beck, 1971, 612 S., geb., (sehr gutes Exemplar) Bestelnummer:  C 896 - 139582

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat

€ 100,00 5


Boeddhisme

Islam

Yoshinori, T. (ed.)

Driessen, H. (red.)

Buddhist Spirituality.

Indian, Southeast Asian, Tibetan, and Early Chinese. The first volume covers the earlier career of Buddhism as it unfolded in India, Southeast Asia, Tibet, and China. Volume two will take up further developments in China, Korea, and Japan, including Ch’an (zen). It will also contain material on the spirituality of new Buddhist religious movements and a comprehensive treatment of Buddhist iconography] (World Spirituality 8 & 9) New York, Crossroad, 1997, 2 Vols., 428 pp. Bestelnummer:  C 928 - 139754

€ 28,00

In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek. De islam is dichtbij, maar is ons ook vreemd. De godsdienst en beschaving van de islam kent een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen staat, wetgeving en religie, tussen moderniteit en traditie. Henk Driessen en 24 andere Nederlandse wetenschappers presenteren vanuit een veelheid van disciplines een nieuw overzicht van de islam in verleden en heden. Nijmegen, SUN, 1997, 448 blz., (geïll.) Bestelnummer:  C 957 - 73357

€ 28,00

Ga naar het totaaloverzicht voor meer boeken over Boeddisme, Hindoeïsme en Islam, de nrs. C 898 t/m C 973

Hindoeïsme Sivaraman, K. (ed.)

Hindu Spirituality. I.Vedas through Vedanta. II.Postclassical and Modern (World Spirituality 6 & 7) London, SCM, 1989, 2 vols, 1032 pp., (illustr.) A broad-ranging, lightly-illustrated, scholarly treatment of core topics in Hindu spirituality during its formative earlier periods. It brings together the complex skein of thoughts, beliefs, and practices that developed from the archaic period of the Vedas and received their early crystallization as Vedanta. It presents the eternal, timeless dimension of Hinduism Bestelnummer:  C 944 - 135861

€ 28,00

Nog geen rt? aa Voordeelken via e r e g a Vra site! onze web

Klantnummer: 123456 De heer A.B. de Klant Geldig vanaf: 01-10-2011 Bestellen of uw adresgeg evens wijzigen? www.wevervanwijnen.nl (0517) 393147 Antwoordnummer 5, 8800 VB FRANEKER (geen post zegel) z.o.z voor de voordelen en voorwaarden van deze kaart

* Zie voor de voorwaarden www.wevervanwijnen.nl 6

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat


... langskomen kan natuurlijk ook!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -12.30 en van 13.30-17.00 uur. Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat

7


Algemene voorwaarden en contact Voorraad

Verzendkosten antiquarische boeken

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen om te informeren of wij een bepaalde titel hebben.

Inkoop

Onze voorraad antiquarische boeken is vele malen groter dan de in deze catalogus opgenomen titels. Een belangrijk deel van onze voorraad vindt u op onze website via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat.

Zoekdienst

Zoekt u een bepaalde titel die uitverkocht is en die wij niet hebben, dan kunt u een zoekopdracht plaatsen. Geeft u dan aan ons door om welke auteur/titel het precies gaat. Zodra wij het boek binnenkrijgen, krijgt u het geheel vrijblijvend aangeboden.

Bestellen

Als u titels uit deze catalogus wenst te bestellen, raden we u aan dat bij voorkeur via onze website te doen. U kunt daar op nummer zoeken. Bestellen kan schriftelijk, per telefoon, fax of e-mail. Onze contactgegevens vindt u hieronder. Vermeld bij uw bestellingen het catalogusnummer 279. Opgave van de gewenste B-nummers is voldoende. Als u uw klantnummer bij de hand hebt, wilt u dat dan bij uw bestelling vermelden?.

Voor de levering van antiquarische boeken binnen Nederland wordt altijd € 4,75 aan verzend- en handelingskosten in rekening gebracht. Voor verzending naar het buitenland worden de reële verzendkosten volledig in rekening gebracht.

De inkoop van theologische boeken geschiedt aan huis door heel Nederland. Zowel complete bibliotheken als kleinere partijen.

Betalen

U kunt betalen d.m.v. eigen overschrijving, of een machtiging voor automatische incasso opgeven. Grotere bedragen mogen desgewenst ook in termijnen (min. € 50,- per maand) betaald worden. Geeft u dit dan duidelijk aan bij uw bestelling.

Contact

Antiquariaat Wever Van Wijnen J.B. Zweers Zilverstraat 4/14 8801 KC Franeker Telefoon: (0517) 39 31 47 E-mail: antiquariaat@wevervanwijnen.nl Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 uur.

www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat Digitale Nieuwsbrief Wilt u voortaan als eerste op de hoogte zijn van nieuwe aanbiedingen op gebied van theologie en filosofie? Wij sturen u eens per week een nieuwsbrief om u snel op de hoogte te brengen van recent verschenen boeken én de laatste inkopen van ons antiquariaat. Surf naar www.wevervanwijnen.nl en meld u aan voor onze nieuwsbrief. Toch niets voor u? Afmelden gaat net zo gemakkelijk! www.wevervanwijnen.nl 8

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl/antiquariaat

Cat.280_Antiquariaat  

Antiquariaat Topstukken. Een aantal speciale en aansprekende werken hebben we hier (in deze catalogus) bij elkaar gebracht: een fraaie voor...

Cat.280_Antiquariaat  

Antiquariaat Topstukken. Een aantal speciale en aansprekende werken hebben we hier (in deze catalogus) bij elkaar gebracht: een fraaie voor...

Advertisement