WeMakeThe.City Programma Magazine

Page 1

Programma magazine Programme magazine www.wemakethe.cityProgramma magazine Programme magazine

Amsterdam Metropolitan Area 20-24.06.2018

Houd de stad schoon! Gooi nooit rommel op straat, maar gooi het in de daarvoor bestemde bakken. Of neem het mee en gooi het thuis weg. Dank je! Keep the city clean! Never litter the street, but throw your garbage in the bin. Or take it home to your recycle bin. Thanks!WOENSDAG WE MAKE THE 20CITY JUNI THE CITY AS A PROJECTIedereen die in de stad woont of met de stad te maken heeft, in welke rol dan ook. Vaak heb je meerdere rollen tegelijkertijd. Ben je bijvoorbeeld zowel ambtenaar, bewoner als vader, of moeder, forens en bezoeker. Het festival is voor alle mensen, van alle verschillende achtergronden. Het zijn namelijk alle mensen samen die de stad maken. Simpelweg door er te zijn, of juist door er actief aan bij te dragen.

Who is ‘We’ Everyone who lives in the city or is connected to the city, in whichever way. Most of the time, people play several roles at once. You could be a municipal worker, an inhabitant, and a father, or a mother, commuter and a visitor. The festival is for people from all kinds of backgrounds, in all their variation. Because we all make the city. By just being around, or by making an active contribution.

WE MAKE THE CITY

Wie is ‘We’Alle mensen maken steden. Door te pionieren, door vol te houden, door te spelen, door te ontwerpen, door op te leiden, door beleid te maken, door te handhaven, door te ontwikkelen, door te proberen, door te dromen, door te werken, door in te grijpen, door te bouwen en verbouwen, door te breken, door te praten, door op te voeden en door te genieten.

What means ‘Make’? Cities are made by everyone. By people who are pioneering, persevering, playing, designing, teaching, making policies, enforcing, developing, trying, breaking, building and rebuilding, dreaming, working, intervening, talking and parenting.

WE MAKE THE CITY

Wat betekent ‘Make’?Stedelijk leven is overal. In de toekomst zullen gebieden steeds meer vergroeien, waardoor de regio de dynamiek van een grote stad krijgt. Daar nemen we een voorschot op. Dit sluit de regio in, niet uit. Gedrag in de stad heeft namelijk invloed op de regio, maar het werkt ook andersom. Stedelijkheid is niet beperkt tot het hebben van stadsrechten. Het is wat mensen doen.

Is it just the ‘City’? Urban life is everywhere. In the future, as more and more areas will fuse, the metropolitan region will acquire the dynamic of a big city. We anticipate this development, by including the region in this process. Everything we do in the city has an impact on its region and vice versa. A city is more than just a place with city rights. It is the result of how everybody acts.

WE MAKE THE CITY

Is de stad alleen de ‘City?’


INHOUDSOPGAVE INDEX Programma’s Per Dag Programmes Per Day

Programma’s Per Gebied Programmes Per Area zaterdag/Saturday 23.06.2018 & zondag/Sunday 24.06.2018

12

De stad als vraagstuk The city as a subject woensdag/Wednesday 20.06.2018

48

De stad als uitdaging The city as a challenge donderdag/Thursday 21.06.2018

74

De stad in ontwikkeling The city in progress vrijdag/Friday 22.06.2018

116

De stad als laboratorium The city as a laboratory zaterdag/Saturday 23.06.2018 & zondag/Sunday 24.06.2018

123 129 133 135 149 155 157 165 169 171 177 181 185

189 191 193 195

Plattegrond City map Gebiedstours Urban Tours Centrum Oost Zuidas West Nieuw-West Tuinen van West Gardens of West Noord – NDSM/Buiksloterham Noord – Overhoeks ZuidOost Maken in de Stad Creating in the city Expedities Expeditions Metropoolregio Amsterdam Metropolitan Region Haarlem Almere/Hoofddorp Zaanstad Beverwijk/IJmuiden/IJmuiden aan Zee/Purmerend


WE MAKE THE CITY


WEDNESDAY/WOENSDAG 20.06.2018 Voor meer informatie, locaties en tijdstippen For more information, venues and time schedules www.wemakethe.city


Om deze vragen te beantwoorden zijn er verschillende activiteiten en conferenties. Professionals uit de hele wereld delen inzichten, kennis en ervaringen. In de middag vindt de allereerste State of the Region plaats, gevolgd door een internationaal keynote speakers programma en de feestelijke opening van WeMakeThe.City. The festival starts on Wednesday with important questions like: How do we create a new city in this challenging time? And how can we include everyone? In order to answer these questions we have organised several activities and conferences. Professionals from all over the world share insights, knowledge and experiences. In the afternoon, the very first State of The Region will take place, followed by an international keynote speakers programme and the festive opening of WeMakeThe.City.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Op woensdag starten we met belangrijke vragen als: Hoe maken we een nieuwe stad in dit uitdagende tijdsgewricht? Hoe kunnen we iedereen betrekken?


NICHON GLERUM

URBAN EXPEDITION


Volg de Engelstalige expeditie van Living Lab North Tour. Startend bij Ferrotopia op de NDSM-werf, via MX3D, Circular Buiksloterham en De Ceuvel, naar de A’DAM Toren op Overhoeks. A little less than five years ago, many considered the north of Amsterdam a remote and forgotten part of the city located on the other side of the IJ river. It was an area heavily associated to its historic past as the home of shipyards – rough in parts and distinctly industrial. Today, Amsterdam-Noord is a thriving hub of creativity, experimentation, and urban innovation. Join the expedition of Living Lab North Tour in this thriving area of Amsterdam, conducted in English. Starting at Ferrotopia on the NDSM-wharf, the tour takes you along MX3D, Circulair Buiksloterham, and De Ceuvel, ending at the A’DAM Tower at Overhoeks.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A PROJECT

Nog geen vijf jaar geleden was AmsterdamNoord voor veel mensen een stuk afgelegen stad aan de andere kant van het IJ. Een rafelrand met een rijk scheepswerfverleden. Deze zware industriële historie heeft zijn sporen nagelaten. Vandaag is het een hub van creativiteit, experiment en stedelijke vernieuwing.#1 Living Lab North Tour

Op de NDSM-werf is de iconische kunstinstallatie ‘Ferrotopia’ van Atelier Van Lieshout te bewonderen. Het werk geldt als voorbeeld van ‘het nieuwe maken’. Naast kunstwerk is het een pop-up museum, met lezingen en workshops. At the NDSM-wharf you can admire the impressive art installation ‘Ferrotopia’ by Atelier van Lieshout. The work explores new forms of manufacturing in the ‘circular economy’, and is an artwork and pop-up museum in one.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Ferrotopia


THIJS WOLZAK


#2 Living Lab North Tour

MX3D – designer Joris Laarman’s experimental lab based on the historic NDSMwharf – is 3D-printing a fully functional stainless steel bridge, which will be placed in the Red Light District in 2019.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

MX3D van ontwerper Joris Laarman is momenteel op de NDSM-werf bezig met het 3D-printen van een volledig functionele roestvrijstalen brug die in 2019 in het Wallengebied geplaatst gaat worden.


#3 Living Lab North Tour

In Buiksloterham manifesteerde zich een betekenisvolle bottomup beweging van zelfbouwers met duurzame ambities. Zo werd Circulair Buiksloterham geboren, waar samenwerking tussen bewoners, zelfbouwers, ondernemers, de gemeentelijke overheid en nutsbedrijven tot nieuwe, innovatieve vormen van zelfvoorzienendheid leidt.

In Buiksloterham, a group of enterprising individuals with visions and ambitions of sustainability came together to create an impactful bottom-up movement. It became known as Circulair Buiksloterham, where local residents, entrepreneurs, government and utility companies cooperate in devising new and innovative forms of self-sufficient living.

CIRCULAR BUIKSLOTERHAM

Circular Buiksloterham


Palais Récup

GABRIELA HENGEVELD

#4 Living Lab North Tour

Why buy new when you can built your house with materials that cost (next to) nothing? This is the idea that inspired the stouthearted self-builder Frank Alsema to built the sustainable and innovative Palais Récup in Buiksloterham.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Waarom alles nieuw aanschaffen, als je veel materialen voor minder dan de helft en soms zelfs gratis kunt vinden? Vanuit deze gedachte is het duurzame en innovatieve huis Palais Récup in Buiksloterham van eigenbouwer Frank Alsema tot stand gekomen.


NIKO COUTIGNU


Broedplaats De Ceuvel is een creatieve speeltuin, waarbij circulariteit centraal staat. Het is een van de meest unieke stedelijke experimenten van Europa. Een experiment dat duurzaamheid ademt, met onder meer een volledig circulair kantorenpark voor sociale ondernemers en kunstenaars. Bezoek De Ceuvel behalve tijdens Living Lab North Tour ook tijdens de viering van het 4-jarig jubileum op zaterdag 23 juni. Circular community De Ceuvel is a creative playground, which has embraced the concept of ‘circularity’ as a central ethos. It is one of the most unique urban experiments of Europe. The experiment draws on sustainability as its primary mainspring, exemplified through (amongst other things), an entirely circular office park space for social entrepreneurs and artists. Visit De Ceuvel during the Living Lab North Tour, and also join them on Saturday the 23rd of June for the celebration of their 4th anniversary.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

#5 Living Lab North Tour

De Ceuvel


Het oude Shell-kantoor is als A’DAM Toren een nieuw baken in de stad. Een creatieve hub met werkplaatsen, studio’s, een club, een hotel en restaurants. Bezoek het observatiedek in het weekend met korting op vertoon van je festivalpas en geniet van het uitzicht. Leerlingen van A’DAM Music School geven op zaterdag een concert op het dak ter ere van WeMakeThe.City. Appearing as the now re-envisioned A’DAM Tower, this former Shell office has become a new city landmark. It’s an encompassing creative hub and hotel, complete with work spaces, studios, restaurants and even a club. Get access to the observation platform of A’DAM Tower over the weekend by showing your festival pass, and enjoy the spectacular view. Students of A’DAM Music School will perform a concert on the roof of A’DAM LOOKOUT in honour of WeMakeThe.City.

#6 Living Lab North Tour

A’DAM Toren A’DAM Tower


MARTIJN KORT

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT


Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan URBAN EXPO Bekijk Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan, die vlak voor zijn overlijden een tentoonstelling samenstelde over zijn eigen stad. In de Amsterdam Galerij van het museum worden tachtig door Van der Laan geselecteerde foto’s en voorwerpen uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief Amsterdam tentoongesteld. Met deze selectie hoopte hij een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad. Met als droom dat Amsterdam de lieve stad blijft die het is. ‘De Mooiste Stad’ is alle dagen van WeMakeThe.City gratis te bezichtigen in het Amsterdam Museum. See Amsterdam through the eyes of Eberhard van der Laan, who curated this exhibition about his own city shortly before his death. The beloved mayor of Amsterdam selected eighty pictures and objects from the collections of the Amsterdam Museum and the city archive (Stadsarchief Amsterdam). By showing the past, Van der Laan hoped to instigate meaningful discussions about the future of the city. The exhibition can be visited for free for the duration of WeMakeThe.City.


COLLECTIE AMSTERDAM MUSEUM

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECTWOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

hh File van auto’s op het Stationseiland, Internationaal Persfoto Bureau N.V. (juli 1926), collectie Stadsarchief Amsterdam h Marokkaanse boot op gay Pride, Bram Belloni (2014) v Artist impression van ‘De Mooiste Stad’, Kossmanndejong


URBAN SPECIAL

Co-creatie event: Regio Amsterdam 2025 – 2050

JUTTA RAITH

In What Kind of City Region Do we Want to Live and Work?

Amsterdammers en bewoners van de regiogemeenten ontwerpen in Pakhuis de Zwijger de toekomst van de metropoolregio. Terwijl het 750-jarig bestaan van Amsterdam nadert, schetsen de aanwezigen alvast de toekomstige contouren van stad en regio. Welke vorm neemt Amsterdam aan tussen 2025 en 2050?

Citizens of Amsterdam and residents of the regional municipalities jointly design the future of the metropolitan region in Pakhuis de Zwijger. With the 750th anniversary of Amsterdam approaching, the attendees sketch out the future contours of the city and region. What form will Amsterdam take between 2025 and 2050?

Samen met de aanwezigen zullen plannen gemaakt worden over wat van waarde is en onaangetast moet blijven, maar ook wat verandering behoeft. Wat moet er nu echt anders met betrekking tot groen en water, woningen en kantoren, en maatschappelijke en economische functies? En wat is de toekomst van de haven, Schiphol, bruggen, metroverbindingen en sociale voorzieningen? Denk mee. Want de stad van de toekomst maken we samen!

Those present will draw plans on what is valuable and should remain unaffected, and what is in need of development. What needs to be changed in terms of greenery and water, housing and offices, and social and economical functions? What does the future look like for the port, Schiphol, bridges, metro connections and social services? Engage in these questions, because the city of the future is the city we make together!


Strategies on How to Make the City of Tomorrow

Steden kampen met urgente vraagstukken. Vragen die voortkomen uit de continue bevolkingsgroei, toename van het toerisme, klimaatverandering en de eindigheid van onze niethernieuwbare bronnen. Fysieke, maar ook economische en sociale uitdagingen als tweedeling, betaalbaar wonen en gezond oud worden in de stad worden behandeld tijdens deze conferentie. De aanwezigen reflecteren op praktijkvoorbeelden, op aanpakken waarbij geëxperimenteerd is met het aangaan van samenwerkingen tussen uiteenlopende stakeholders. Amsterdam heeft een rijke geschiedenis om tot oplossingen te komen middels een multi-stakeholder-aanpak. Amsterdammers hebben altijd al de koppen bij elkaar moeten steken om overstromingen van de omliggende zee te voorkomen. Deze geschiedenis is een vruchtbare bodem geweest voor een samenwerkingscultuur om de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen aan te pakken, nu bekend als de ‘Amsterdam Approach’. There are many urgent urban challenges facing our cities today. A growing population, noticeable rises in tourism, lacking and inefficient infrastructure, climate change and facing the finite nature of non-renewable resources present a set of intricate challenges for the future of our cities. Questions arising from these challenges centre on the physical, economic and social consequences of these situations and deal with topics such as division, affordable living and growing old healthily in the city. Attendees of this conference will reflect on practical examples of approaches that experimented with the implementation of multi-stakeholder collaboration. Amsterdam has a rich history of multi-stakeholder approaches, initially borne out of the need to find solutions to protect the city from being flooded by the high sea levels. But over time, this has resulted in fertile soils for the seeds of collaboration, now known as the ‘Amsterdam Approach’.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Together

URBAN CONFERENCE


M NOIRE

E

O MI E

CU CIR LA

ECO

IRE

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPE

SMART

ECO

SMART

CU CIR LA

CITIES

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPE

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? SMART CITIES 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPE

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN

SMART CITIES

CITIES

CITIES SMART

CITIES SMART

. 20 JUNI 2018 DRAGEN JULLIE BIJ? WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? OLGENDE STAPPEN

IR MIE

ES SMART

CU CIR ECO LA NO

. 20 JUNI 2018 DRAGEN JULLIE BIJ? WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? OLGENDE STAPPEN

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPE

MI E O N

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN


E

EN

EN BIJ?

CITIES

CITIES SMART

CITIES SMART

E

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN

SMART CITIES

EN

E

BIJ?

EN

Visions on the Future of the Region URBAN CONFERENCE

SMART

RE

E

BIJ?

1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN 1. 20 JUNI 2018 2. WAT DRAGEN JULLIE BIJ? 3. WIE HEBBEN WE VERDER NODIG? 4. VOLGENDE STAPPEN

Artist impression van een ‘Future Farm’ door UNStudio. Samen met Rabobank werken zij aan de boerderij van de toekomst. Artist impression of a ‘Future Farm’ by UNStudio. Together with Rabobank, they are developing the farms of the future.

State of the Region zal dit jaar jaar voor de eerste keer plaatsvinden. Tijdens deze dag komen de belangrijkste stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en regionale overheden samen om hun visie op de metropoolregio met elkaar te delen. Zij bespreken de gezamenlijke uitdagingen en scheppen een toekomstvisie. Het doel van State of the Region is meervoudig: informeren, inspireren, betrekken en het vieren van successen. Het evenement wordt georganiseerd door Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Economic Board en Amsterdam Marketing. This year, State of the Region will have its debut. During this day the most important stakeholders from businesses, educational institutions, cultural organisations and regional governments, will join to share their views on the metropolitan area. They will discuss their common challenges and will develop a shared vision for the future. The aim of State of the Region is multiple: to inform, inspire, involve and to celebrate success. The event is organised by Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Economic Board and Amsterdam Marketing.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

State of the Region

BIJ?Setting an Alternative Urban Agenda for Tomorrow URBAN CONFERENCE

WeMakeThe.City viert het stedelijke leven en al het moois dat de stad beter maakt. Tijdens het openingsprogramma beantwoorden Kate Raworth, Toni Griffin, Francesca Bria, Gabriella Gรณmez-Mont, Aisha Bin Bishr en anderen, de centrale vragen van de eerste editie van WeMakeThe.City. In wat voor stad willen we wonen - over vijf, tien of vijftien jaar? Hoe maken we de stad samen meer inclusief, duurzaam, betaalbaar, veilig en welvarend? Samen met jou, en heel veel anderen, gaan we tijdens het festival op zoek naar de beste antwoorden.

WeMakeThe.City celebrates city life and everything beautiful that makes the city a better place. During the opening programme Kate Raworth, Toni Griffin, Francesca Bria, Gabriella Gรณmez-Mont, Aisha Bin Bishr, and others, will answer the questions that are key to the first edition of WeMakeThe. City. In what kind of city do we want to live in five, ten or fifteen years from now? How do we collectively make the city more inclusive, sustainable, affordable, safe and prosperous? Together with you and a whole host of others, we will attempt to uncover the best answers to the challenges we face.

WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Opening Night


URBAN EXPO

Kadir van Lohuizen


WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Kadir van Lohuizen New York


Kadir van Lohuizen São Paolo

Anno 2017 leeft het merendeel van de mensen op aarde in steden. In de toekomst zal dit aantal nog verder toenemen en in 2050 woont 70% van de wereldbevolking in een stad. Al die mensen produceren een immense hoeveelheid afval, die in veel wereldsteden nauwelijks meer te verwerken is. Fotojournalist en filmmaker Kadir van Lohuizen bracht de wereldwijde afvalproductie in beeld. Hiervoor reisde hij naar Tokio, New

York, Jakarta, São Paulo en Lagos. Maar hij zoomt ook in op zijn thuisstad Amsterdam. Het resultaat is een indrukwekkend exposé waarin hij de dagelijkse dynamiek en tragiek van afval en de gevolgen hiervan inzichtelijk maakt. De expositie ‘Wasteland’ is gedurende het gehele festival en de rest van de zomer te bezichtigen op een installatie aan de IJ-oever nabij EYE Film Museum op Overhoeks in Amsterdam-Noord.


WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Kadir van Lohuizen Lagos

In 2017, most of earth’s population lived in cities. By 2050, the number will approach 70 percent. These cities will produce an enormous amount of waste – a situation many metropolises are already struggling with.

lens towards his own hometown, Amsterdam. The result is an impressive exposé wherein he captures the daily dynamism and tragedy of garbage and the global consequences it has.

Photojournalist Kadir van Lohuizen’s work documented global waste streams. Lohuizen traveled to cities across the world, including Tokyo, New York, Jakarta, São Paolo and Lagos. But he also turned his

‘Wasteland’ is open to visit during the festival and for the duration of the summer, as a special installation on the IJ river shore close to EYE Film Museum in the Overhoeks neighbourhood in Amsterdam-Noord.


Kadir van Lohuizen New York


WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Kadir van Lohuizen Jakarta

‘Wasteland toont de immense afvalstromen van zes wereldsteden.’ ‘Wasteland shows the immense waste streams of six metropolises.’


Kadir van Lohuizen Lagos


WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

‘Het overgrote deel aan afval in Afrika, de Verenigde Staten en Azië belandt in open stortplaatsen waarvan vele vol zitten.’ ‘Most waste in Africa, the USA and Asia end up in open dumps of which many are full.’


Kadir van Lohuizen Jakarta

‘Als de wereld niet bereid is om minder afval te produceren of het juist te recyclen, dan zullen toekomstige generaties omkomen in de overvloed.’ ‘If the world is not prepared to think about waste reduction and actually treat waste as a resource, next generations will drown in their own waste.’


WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Kadir van Lohuizen Tokyo


Kadir van Lohuizen Lagos


WOENSDAG/WEDNESDAY 20.06.2018 THE CITY AS A SUBJECT

Kadir van Lohuizen Amsterdam

‘Wereldwijd produceren mensen in totaal 3,5 miljoen ton afval, tien keer meer dan een eeuw geleden.’ ‘The world generates per day 3.5 million tons of solid waste, ten times more than a century ago.’


THURSDAY/DONDERDAG 21.06.2018 Voor meer informatie, locaties en tijdstippen For more information, venues and time schedules www.wemakethe.city


Op donderdag organiseren we met onze partners in de stad en metropoolregio themaconferenties.

Thursday, we collaborate with our partners to host themed conferences in Amsterdam and the metropolitan region. These gatherings will tackle specific urban tasks. How do we make our direct living and work environment accessible, safe, green and sustainable for everyone? All Amsterdam civil servants are welcome to join the Amsterdam City Event.

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

Deze bijeenkomsten gaan over concrete stedelijke opgaven. Hoe maken we onze directe leef- en werkomgeving bereikbaar, veilig, groen en duurzaam voor iedereen? Ook vindt het Amsterdam City Event plaats, een kennisdag voor alle Amsterdamse ambtenaren.


Urban Conferences /Talks 21.06.2018


URBAN CONFERENCES NEXT GENERATION CITIES Strategies for Inclusive Digital Transformation Q-Factory/Amsterdam-Oost CHANGE THE SYSTEM How to design, finance, build and operate the circular city? Circl/Zuidas DE HONGERIGE STAD Hoe bouwen we samen een robuust regionaal voedselsysteem? Fruittuin van West/Amsterdam Nieuw-West

THE UNIVERSAL SEA: PURE OR PLASTIC?! Fighting plastic pollution in our waters Centrale OBA/Amsterdam-Centrum THE HAARLEM SHUFFLE Sociaal ondernemen voor een klimaatneutraal Haarlem Het Seinwezen/Haarlem CHALLENGING COMMUNITIES The pitfalls and potentialities of gentrification De Appel/Amsterdam Nieuw-West SMART NEIGHBOURHOOD Demo presentation of future ‘smart city’ technologies Makerversity/Amsterdam-Centrum

METROPOLITAN MOBILITY CONFERENCE Smart new ways to connect the Amsterdam Metropolitan Region ABN AMRO/Amsterdam Zuidas

ROADMAP NAAR DE DONUTECONOMIE Hoe brengen we de stad dichter bij een Donuteconomie? Pakhuis de Zwijger/Amsterdam-Oost

CO-CREATING THE CITY How do we work together in daily urban development? Pakhuis de Zwijger/Amsterdam-Oost

URBAN RELIGION What’s happening in the city when it comes to religion? Pakhuis de Zwijger/Amsterdam-Oost

NORMAAL AMSTERDAMS KLIMAAT Hoe bereiden we samen stad en regio voor op extreem weer? Waternet/Amsterdam-Oost

ARCHITECTURE OF CONNECTION Design Solutions to Urban Loneliness Pakhuis de Zwijger/Amsterdam-Oost

WE CHARGE THE CITY Creatieve en innovatieve oplossingen voor de stad Het Parool Theater/Amsterdam-Oost IEDEREEN GEZOND Lang en gelukkig leven in de stad AMC – AHTI/Amsterdam-ZuidOost

URBAN TALKS

MAAK JE DORP IN DE STAD Hoe zorgen stadsdorpen voor grotere sociale cohesie? Resto Van Harte/Amsterdam Nieuw-West

INITIATIEVENCAFÉ HAARLEM Duurzame voedselvoorziening in de stad DeDakkas/Haarlem

VERANDEREND SAMENWERKEN IN DE BUURT Het nieuwe samenwerken tussen buurtinitiatieven, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties De Meevaart/Amsterdam-Oost

PERPECTIEVEN OP GROEI Diverse locaties/Haarlem

ONDERNEMERS MET IMPACT Dwarsdenken en vernieuwen voor stedelijke uitdagingen Kamer van Koophandel/Amsterdam-Centrum ONDERSTEUN EIGEN INITIATIEF Hoe kunnen corporaties bijdragen aan bewonersinitiatieven? De School/Amsterdam-Oost

DE BEWEEGVRIENDELIJKE BUURT Pakhuis de Zwijger/Amsterdam-Oost FUCKUP NIGHTS NDSM Ferrotopia/Amsterdam-Noord VOXPOP: ADEMRUIMTE IN DE STAD Pakhuis de Zwijger/Amsterdam-Oost

Voor meer informatie, locaties en tijdstippen For more information, venues and time schedules www.wemakethe.city

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

SAMEN VOOR NIEUWE ENERGIE Keuzes, kansen én valkuilen voor de energietransitie in de metropoolregio Amsterdam World Trade Center/Amsterdam ZuidasWe Make M-ODE MARC DEURLOO

‘We Make M-ODE’ is een multidisciplinair mode-evenement dat Amsterdam en haar bewoners verbindt met innovatieve en duurzame visies op mode. Het biedt een podium voor product en protest, voor verantwoord ondernemerschap en noodzakelijke innovatie.

‘We Make M-ODE’ is a multidisciplinary fashion event that connects Amsterdam and its residents to an innovative and sustainable vision on fashion. It offers a platform for products and protest, for responsible entrepreneurship and necessary innovation.

De activiteiten vinden plaats op het Westergasfabriekterrein, en in het weekend in VondelCS, op het Bos en Lommerplein en in het Circl Paviljoen op de Zuidas. Doe mee aan de speciale moderoute en volg lezingen over duurzame mode. ‘We Make M-ODE’ laat zien dat een duurzame toekomst voor de mode-industrie mogelijk is. Een mooi voorbeeld: de collectie die designer Bas Kosters van woensdag tot en met vrijdag ter plekke van Amsterdams kledingafval maakt is te bewonderen tijdens de modeshow ‘Waste to Want’. Hier worden Bas Kosters zijn in het oog springende ontwerpen getoond tijdens een modeshow.

The activities will take place at the Westergasfabriek, and in the weekend at VondelCS, Bos en Lommerplein and in the Circl Paviljoen on the Zuidas. Join the special fashion route and lectures on sustainability in the fashion industry. ‘We Make M-ODE’ shows that a sustainable future for the fashion industry is possible. Designer Bas Kosters sets an example by making a collection on the spot from Wednesday up and until Friday, which will be showcased at the fashion show ‘Waste to Want’. Here, Bas Kosters's eye-catching designs are showed during a fashion show.

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

URBAN SPECIAL


MARC DEURLOO

We Make M-ODE


DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

Bas Kosters toont hier zijn in het oog springende ontwerpen tijdens een modeshow. Here, Bas Kosters's eye-catching designs are showed during a fashion show.


PETER STIGTER

We Make M-ODE


DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

URBAN SPECIAL

We Make M-ODE presents: Merel van Glabbeek Merel van Glabbeek is altijd op zoek naar de balans tussen structuur en chaos. Haar ontwerpen worden gedefinieerd door contrasterende, sterke, donkere en vrouwelijke silhouetten, die een emotioneel duurzame band met de drager aangaan. Bewonder haar werk tijdens deze fashion show in de Zuiveringshal West op het Westergasfabriekterrein.

Merel van Glabbeek always looks for the balance between structure and chaos. Her designs are defined by contrasting, strong, dark and feminine silhouettes, that establish an abiding emotional relationship with the wearer. Admire her work during this fashion show in the Zuiveringshal West on the Westergas grounds.


e Appel

21.06 PublicPAY Art. ’18 ATTEN Amsterdam TION 01.09 PLEASE ! ’18 21.06 PAY ’18 ATTEN 3 Public 0.09 TION Art. Frankendael Foundation

Framer Framed

Stichting NDSM - werf

Oude Kerk Amsterdam

CBK Zuidoost

TAA


SARA BJARLAND, GHENT, BELGIUM

S / Gerrit Rietveld Academie

Framer Framed Tolhuistuin: Suat Ögüt - The First Turk Immigrant or The Nameless Heroes of The Revolution (TFTI OR TNHOTR).

www.publicart.amsterdam

URBAN EXPEDITION

P/////AKT

Elf toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen tonen de rijkdom van de publieke ruimte tijdens deze manifestatie georganiseerd door Public Art Amsterdam. Elke buurt kent zijn eigen klassiekers, soms bejubelt door bewoners, soms flink bediscussieerd. De afgelopen decennia veranderde de openbare ruimte van Amsterdam aanzienlijk en daarmee de ruimte die we met elkaar delen. Wat niet iedereen weet, is dat Amsterdam ook een lange en spannende traditie van kunst in en voor het publieke domein kent. Kunstenaars reageren met deze kunstwerken op de veranderende wereld om hen heen. Geniet van een inspirerend programma vol wandelroutes, verhalen, lezingen en performances door de hele stad.

Eleven leading art institutes in Amsterdam join forces and show the richness of the city’s public space during ‘Pay Attention Please!’, organised by Public Art Amsterdam. Each neighbourhood has its own public art classics; sometimes cherished, sometimes debated by its locals. Over the past decades the public space of Amsterdam – the space we share together – has changed significantly. But not everyone is aware of Amsterdam’s long and exciting tradition of art in and for the public domain. These artworks are the artist’s responses to the changing world around them. Enjoy the art pieces through an inspiring public program, consisting of walking routes, stories, lectures and performances throughout the city.

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

. Pay N m Attention Please! 9 8 N . 9


RAYMOND VAN MIL


FuckUp Nights Amsterdam is een event waar vier ‘FuckUpreneurs’ vertellen over hun persoonlijke, professionele ‘fuckup’. Van modeontwerpers en reclamemakers, tot politici en horecaondernemers. Een event gewijd aan keiharde faalverhalen, fuckups en mooie anekdotes. De bijeenkomst vindt plaats in Ferrotopia op de NDSM-werf. #sharethefailure FuckUp Nights Amsterdam is an event celebrating failure as part of any road to success. Four ‘FuckUpreneurs’ talk about their personal and professional ‘fuckup’. From fashion designers and advertisers to politicians and hospitality entrepreneurs, professionals from a variety of fields will share their stories of failures and fuckups. The event takes place at Ferrotopia on the NDSM-wharf. #sharethefailure

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

URBAN TALK

FuckUp NightsPossible Futures

Steden zouden er in de toekomst wel eens heel anders uit kunnen zien. Hoe we ons gaan verplaatsen, hoe we om gaan met onze voedselvoorziening, alles heeft invloed op de steden van de toekomst. De architecten van UNStudio hebben in een aantal projecten onderzoek gedaan naar wat dat zou kunnen betekenen voor een stad als Amsterdam. Cities might look very different in the future. Aspects like mobility and questions of how we deal with our food supply, amongst other things, will influence what cities will look like. The architects of UNStudio did a number of projects where they researched what this could mean for a city like Amsterdam.

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

by UNStudio


Possible Futures by UNStudio


Een studie gericht op het toevoegen van nieuwe programma’s en voorzieningen en het toegankelijker maken van de stad. Het doel van het voorstel is tweeledig: een voorstel voor een nieuw multimodaal verkeersknooppunt op de kruising tussen de Cornelis Lelylaan en de A10 en nieuwe stedelijke ontwikkelingen aan beide kanten van de A10. Hierdoor worden aangrenzende wijken aan elkaar gekoppeld waardoor er een unieke locatie in Amsterdam wordt ontwikkeld.

A10 Ringroad and Lelylaan Area The results of this study gave way to a vision for the addition of new programmes and amenities, alongside improved accessibility. The goal of the proposal is twofold. On the one hand, a proposition for a new multimodal transport hub located on the intersection between Cornelis Lelyaan and the A10. On the other hand, the realisation of new urban developments on both sides of the A10 that link the adjacent neighbourhoods and create a unique new location in Amsterdam.

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

A10 en de omgeving Lelylaan


Possible Futures by UNStudio


DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

CREDITS Client: BNA, with Rijkswaterstraat, Gemeente Amsterdam, TUDelft Location: Amsterdam, The Netherlands Building site: A10 Postjesweg – Heemstedestraat (approx. 500,000 m2) Programme: Infrastructure, Mixed Use Status: Design proposal 2016 UNSTUDIO TEAM Ben van Berkel, Caroline Bos, Harm Wassink with Lars van Hoften, Dana Behrman and Maria Zafeiriadou, Chen Hu ADVISORS Traffic/Mobility: Goudappel Coffeng Data analysis and Business Plan: Geophy Automated mobility systems: 2getthere


Possible Futures by UNStudio

CREDITS Client: Rabobank Location: Amsterdam Metropolitan Area Programme: Mixed use Urban and Rural Farms Status: Vision UNStudio team Ben van Berkel with Arjan DingstĂŠ Jaap-Willem Kleijwegt and Marianthi Tatari, Dana Behrman, Ryan Henriksen


Future Farms

Future Farms Future Farms is a research and vision project which explores the possibilities and impact of future farming methods. Responding to population growth and an increasing demand for food that is healthy and produced in a sustainable way, Future Farms looks at ways in which food could be produced and distributed locally within a regional network. Alongside developments for rurally located farms, UNStudio’s vision for urban farms considers recent technological developments like vertical farming. But also ‘controlled environment farming’, which means that you could grow your crops without the need for sunlight.

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

Future Farms onderzoekt de mogelijkheden en effecten van nieuwe landbouwmethoden. Met de huidige bevolkingsgroei en de toenemende vraag naar gezond en duurzaam geproduceerd voedsel, richt het onderzoek zich op de lokale productie van voedingsmiddelen en de distributie in een regionaal netwerk. De visie van UNStudio richt zich naast de ontwikkeling van landelijk gelegen boerderijen, ook op de ontwikkeling van stadsboerderijen. UNStudio streeft naar innovatie in de landbouw door onder meer verticale landbouw en landbouw in kunstmatige omgevingen zonder zonlicht.


Possible Futures by UNStudio

Credits Client: Stichting IJbaan Location: Amsterdam Programme: Cable car Status: Sketch Design UNStudio team Ben van Berkel with Arjan DingstĂŠ, Jaap-Willem Kleijwegt and Milou van Min, Juergen Heinzel, Dana Behrman, Bruno Peris, Pedro Silva Costa Collaborators Arcadis


IJbaan Amsterdam (kabelbaan over het IJ)

IJbaan Amsterdam (cable car over the River IJ) The free space above the city gives the opportunity to create a new, high-quality connection for crossing the river IJ, leading to the heart of Haven-Stad on the Northwest side of Amsterdam. Improved accessibility in this area leads to the distribution of traffic flows and creates opportunities for development. As such, the IJbaan would contribute to reducing the crowds and improving the quality of life in Amsterdam.

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE

Door gebruik te maken van de vrije ruimte boven de stad, ontstaat de mogelijkheid om een nieuwe, hoogwaardige verbinding te maken over het IJ, die voert naar het hart van Haven-Stad aan de Noordwestkant van Amsterdam. De verbeterde bereikbaarheid van dit gebied leidt tot spreiding van verkeersstromen en mogelijkheden tot gebiedsontwikkeling. De IJbaan levert een bijdrage aan het verminderen van de drukte en een verbetering van de leefbaarheid in Amsterdam.


Possible Futures by UNStudio


Urban conference

DONDERDAG/THURSDAY 21.06.2018 THE CITY AS A CHALLENGE


FRIDAY/VRIJDAG 22.06.2018


Op vrijdag staan de gebieden in Amsterdam en de metropoolregio centraal die de komende jaren verder worden ontwikkeld.

Friday we focus on the areas of Amsterdam and the metropolitan region, which will be further developed in the coming years. In the morning there’s programmes about urban strategies, placemaking and community building. In the afternoon, all participants will go to the developing areas to work on the specific challenges.

Voor meer informatie, locaties en tijdstippen For more information, venues and time schedules www.wemakethe.city

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

In de ochtend zijn er programma’s over urban strategies, placemaking en community building. In de middag gaan alle deelnemers de stad in, om ter plekke te werken aan de uitdagingen van al deze gebieden.


Urban Conferences 22.06.2018


URBAN CONFERENCES MAKING PLACES Insights in innovative approaches to area development Pakhuis de Zwijger/Amsterdam-Oost UP, CLOSE AND LIVEABLE A global review on urban strategies Kromhouthal/Amsterdam-Noord ROOFTOP SYMPOSIUM Start-ups en innovatieve hoogstandjes Koninklijk Instituut voor de Tropen/Amsterdam-Oost AMSTERDAM MAAKT ER WAT VAN! Hoe onderneem je met afval in de metropoolregio? Circl/Amsterdam Zuidas

RUIMTE VOOR EEN INCLUSIEVE STAD Wat zijn de condities om dit te laten slagen? BOOST Transvaal/Amsterdam-Oost THE SHARING CITY OF 2030 A platform perspective. A public perspective. A private perspective. A professor perspective. ShareNL Home/Amsterdam-Centrum UNLIKELY ALLIES The Future of Our City Impact Hub/Amsterdam-Oost

URBAN TALKS AN ODE TO URBANISATION Photographer Richard Koek and visual artist Jan Rothuizen Pakhuis de Zwijger/Amsterdam-Oost JAAP VAN DEN BREUKEL VERTELT fotoserie OurGrid over jongeren op IJburg Lloyd Hotel/Amsterdam-Oost

Voor meer informatie, locaties en tijdstippen For more information, venues and time schedules www.wemakethe.city

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

STARTS TALK The role of art in city innovation Circl/Amsterdam ZuidasUp Close and Liveable Tijdens de conferentie Up Close and Liveable zal de huidige staat van stadsplanning worden geëvalueerd. Metropolen uit de hele wereld zijn vertegenwoordigd, waaronder Berlijn, Brussel, Helsinki, Londen, Parijs, Portland, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokio en Vancouver. Professionals bundelen hun krachten om strategieën te ontwikkelen die de stedelijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Hoe houden we steden compact, duurzaam, toegankelijk en inclusief? Welke plannen en experimenten leiden tot innovatieve en slimme oplossingen die de levenskwaliteit verbeteren? Up Close and Liveable wordt georganiseerd door Gemeente Amsterdam en is gericht op stedelijke professionals, ambtenaren en iedereen die interesse heeft in manieren om steden beter, meer leefbaar en liefdevoller te maken. Dit evenement is tevens de opening van de pop-up expositie ‘Close to Reality’, met een overzicht van maquettes waarmee stedelijke plannen en projecten worden weergegeven.

Up Close and Liveable is hosted by the City of Amsterdam. The conference is meant for urban professionals, decision-makers, civil servants and anybody who has an interest in exploring strategies making cities more liveable, loveable and likeable. The event is also the kick-off of the pop-up exhibition ‘Close to Reality’, displaying scale models that represent plans for the city space.

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

URBAN CONFERENCE

Up Close and Liveable is the global review on urban strategies. Professionals from cities all over the world come together to discuss important issues facing urban planning. Various metropolises are represented: Barcelona, Berlin, Brussels, Helsinki, London, Paris, Portland, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo and Vancouver. How do we make cities compact, sustainable, accessible and inclusive? Together they unite to develop new strategies for the improvement of the quality of life in urban environments.


GEMEENTE AMSTERDAM


Making Places URBAN CONFERENCE

Hoe kunnen mensen van alle leeftijden, met verschillende capaciteiten en sociaal-economische achtergronden, genieten van een plek en tegelijkertijd een sleutelrol spelen in de creatie, de identiteit en het onderhoud ervan? Welke innovatieve benaderingen van integrale gebiedsontwikkeling zijn er? Hoe kunnen meer traditionele partijen de kansen benutten die co-creatieprocessen bieden? Deze ochtend gaan we op zoek naar innovatieve benaderingen van gebiedsontwikkeling. Onder het motto ‘Geen toeschouwers, alleen maar deelnemers’ leggen we de basis voor de gebiedsmeetups die in de middag verspreid over de hele stad plaatsvinden.

With a fast growing city and high demands for housing, success is often measured in housing numbers and ticking off sustainability objectives. But simply meeting these goals is not enough. You need to foster the harmony between the elements that make a city: its buildings, organisations, activities, elected officials and people. Building houses is one thing, but creating a neighbourhood –a living environment in joint ownership– is something entirely different. How can people of all ages, with different abilities and socio-economic backgrounds enjoy public space whilst also playing a key role in its creation, identity, and maintenance? What kind of innovative approaches of integrated area development exist? How can the local government, housing corporations and project developers use the opportunities that co-creation processes with locals and entrepreneurs have to offer? In this programme we will look at innovative approaches to area development. Using the motto ‘No Spectators, Only Participators’, we will set the stage for area expeditions throughout the city.

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

Met een snelgroeiende stad en hoge woonbehoeften wordt succes vaak gemeten in woningaantallen en duurzaamheidsdoelstellingen. Maar deze doelen doen er niet toe als mensen, gebouwen, organisaties, activiteiten, geur, kleur en meer niet in overeenstemming zijn met elkaar en belanghebbenden niet betrokken zijn bij de besluitvormingsprocessen. Huizen bouwen is één ding, maar het bouwen van een buurt, een leefomgeving met gezamenlijk eigenaarschap, is iets geheel anders.URBAN EXPO

De expositie ‘Close to Reality’ toont vijftig maquettes, in al haar soorten. De maquettes variëren van regionale schaal tot gebouwniveau, en van concept tot definitief ontwerp van stedelijke architectuur en openbare ruimte. In de getoonde maquettes komen alle aspecten van ruimtelijke planning en architectuur samen. Een wereld in het klein die helpt om inzicht te geven in hoe de ruimte het beste ingericht kan worden. De tentoonstelling helpt om een voorstelling te maken van de toekomstige uitdagingen voor stedelijk ontwerp in de Metropoolregio Amsterdam. ‘Close to Reality’ exhibits fifty scale models – from regional scale to actual building, and from concept to final designs of urban spaces and architecture. These models contain all aspects of urban planning and architecture. The exhibition shows the tremendous efforts required in arriving at a final design and creates an opportunity for the audience to both imagine and discuss the challenges of (current and future) city planning. The models present an overview of future developments for place design as they create a broader context to inspire, discuss, criticise and focus on future challenges for the Metropolitan Region Amsterdam.

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

Close to Reality


Gebiedsmeetups Area Meetups URBAN EXPEDITION Gebiedsontwikkeling speelt een centrale rol tijdens WeMakeThe.City. Amsterdam kent veel gebieden die nieuw gebouwd of getransformeerd worden. In ruim zestien ontwikkelgebieden gaan we met ondernemers, buurtbewoners, ambtenaren en wetenschappers op zoek naar antwoorden voor lokale vraagstukken. Placemaking, co-creatie, bustours en masterclasses zullen het denken stimuleren. Dit is gebiedsontwikkeling volgens de ‘Amsterdam Approach’. Ben je geïnteresseerd of betrokken bij een van de buurten of gebieden, doe dan mee! Op deze en de volgende pagina’s lichten we een aantal gebieden uit die we bezoeken. Area development plays a crucial part during WeMakeThe.City. Throughout Amsterdam, spaces are continuously being built or transformed. Together with residents, civil servants and scientists we will host area meetups in more than sixteen areas of development to tackle local challenges. Placemaking, co-creation, bus tours, and masterclasses will stimulate our thinking. This is area development according to the ‘Amsterdam Approach’. Join us, if you’re you interested or involved in one of the neighbourhoods or areas! On this and the following pages, we will highlight some of the areas we visit.

#4 Haven-Stad

Hoe bouw je een stuk stad ter grootte van Leiden? Wat is de perfecte balans tussen wonen en werken in wat nu nog een havengebied is? How do you build a new city area the size of Leiden? What is the perfect balance between living and working in what is currently still a harbour?


GEMEENTE AMSTERDAM

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS


GEMEENTE AMSTERDAM

FLYING FOCUS

Gebiedsmeetups Area Meetups

#2 Universiteitskwartier

De geboortegrond van de UvA gaat op de schop. Hoe verduurzamen we de monumentale panden en verbinden we haar functie met de omgeving? The birthplace of the UvA is undergoing a transformation. How do we make these monumental buildings more sustainable, and do we link their function with their surroundings.

#9 Sluisbuurt–Zeeburgereiland

Hoe zorgen we ervoor dat deze snel ontwikkelende wijk leefbaar en toegankelijk blijft? How do we make sure that this rapidly developing neighbourhood stays accessible and livable?


3D STUDIO PRINS EN ERIK STUIT 3D VISUALS

3D STUDIO PRINS EN ERIK STUIT 3D VISUALS

#1 Oostenburg

Hoe transformeert dit oude industriegebied tot een gemengd woon- en werkgebied, waarbij ruimte blijft voor toekomstige initiatieven? How is this former industrial area undergoing its transformation into a mixed living and working area, whilst leaving room for future initiatives?

Hoe verandert de voormalige Bijlmerbajes van gevangenis tot een nieuw, volledig circulair stuk stad voor iedereen? How is the former prison complex Bijlmerbajes being redeveloped into a new and fully circular area of the city?

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

#8 Bajes Kwartier


WIEBKE WILTING

UP4, 2017. COURTESY OF EUROPAN

Gebiedsmeetups Area Meetups

#11 Buiksloterham

Houdt circulaire gebiedsontwikkeling zich staande in de huidige bouwwoede in AmsterdamNoord? Will circular area development hold its own in the current building frenzy in AmsterdamNoord?

#6 Zuidas

De Amsterdamse Zuidas transformeert van puur business district naar woon- en werkgebied. Hoe houd je de buurt leefbaar en bereikbaar? The business district of Amsterdam, the Zuidas, is transforming to include more residential living spaces. How do you keep the area liveable and accessible?


SITE-UD, 2017. COURTESY OF SITE-UD

Voor wie en wat moet het nieuwe Buiteneiland worden? Waar nu nog gewoon het IJ is, komt straks een nieuw stuk Amsterdam in een omgeving met veel groen en water.

#7 ArenAPoort

How to create an area where living, leisure, shopping, working, and meeting all come together?

#10 IJburg M

DA

ER

RG

DU

BUITENEILAND

ST

EIG

ER

EIL

AN

D

OERGEUL

STRANDEILAND H

AV E

N

EI

LA

N

D

ME

RU

NT

CE

RIE

TE

ND ILA

DIEMEN-NOORD

IL

AN

DE

N

OVER-DIEMEN

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

Hoe creëer je een leefcentrum waar wonen, vrijetijdsbesteding, winkelen, werken en ontmoeten samensmelten?

For whom and for what should the newly built Buiteneiland be used? The artificial island in the IJ river is set to become the newest limb of Amsterdam, an area surrounded by lots of green and plenty of water.Stadscommentaar City commentary

Houd een tekst voor je maar je mening niet. Maak een selfie of vraag iemand anders om een foto te maken en deel je foto met #WMTC18. Wees creatief!

Hold a text in front of you, but don’t hold back your opinion. Take a selfie or have someone take your pic and share it using #WMTC18. Be creative!


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


WEMAKETHE.CITY STADSCOMMENTAAR. HOUD DE TEKST VOOR JE MAAR JE MENING NIET. MAAK EEN SELFIE OF VRAAG IEMAND ANDERS OM EEN FOTO TE MAKEN EN DEEL JE FOTO MET #WMTC18 WEES CREATIEF! WEMAKETHE.CITY CITY COMMENTARY. HOLD A TEXT IN FRONT OF YOU, BUT DON’T HOLD BACK YOUR OPINION. TAKE A SELFIE OR HAVE SOMEONE TAKE YOUR PIC AND SHARE IT USING #WMTC18 BE CREATIVE!

#WMTC18


VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS


COURTESY EDUARD PLANTING GALLERY

URBAN TALK

An Ode to Urbanisation


Richard Koek en Jan Rothuizen celebrate impressive cities that are constantly changing, such as New York and Amsterdam. During this event, the speakers will share how they capture the essence of their city, including the socio-economic developments that shape the daily lives of its inhabitants. What do cities have in common, and what makes them special and unique? An evening about the richness of cities, imagery and the creative process. Here you see Richard Koeks’ animating work of New York.

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

Richard Koek en Jan Rothuizen brengen een ode aan indrukwekkende steden die constant in beweging zijn, zoals New York en Amsterdam. De bekende beeldmakers delen deze avond hoe ze de essentie van hun stad vastleggen, inclusief de sociaal-economische ontwikkelingen die het dagelijks leven van de inwoners vormen. Waarin lijken steden op elkaar, en wat maakt ze juist zo bijzonder en eigenzinnig? Luister naar verhalen over kleurrijke steden, beeldvorming en het creatieve maakproces. Op deze pagina zie je hoe Richard Koek het levendige New York in beeld brengt.


COURTESY EDUARD PLANTING GALLERY

An Ode to Urbanisation


Richard Koek probeert de energie en meedogenloosheid vast te leggen van de levendigste stad van Amerika, in zijn fotoboek ‘New York, New York’. De Nederlands-Argentijnse fotograaf laat zijn liefde voor New York City en haar bewoners zien door middel van beeld. In his photography book ‘New York, New York’, Richard Koek captures the energy and ruthlessness of the most lively city in America. The Dutch-Argentinean photographer is a visual storyteller that shares his love for New York City and its inhabitants by communicating with them through his lense.

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

Richard Koek


An Ode to Urbanisation


Jan Rothuizen Plattegronden van de stad zijn onmisbaar, maar laten niet alle facetten van een stad zien. De manier waarop mensen de stad ervaren en gebruiken ontbreekt. Beeldend kunstenaar Jan Rothuizen laat in zijn werk zien dat het mogelijk is de kloof tussen tekentafel en werkelijkheid te overbruggen.

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

City maps are indispensable, yet what they don’t show is how the city is experienced and used by people. Visual artist Jan Rothuizen proves it is possible to bridge the gap between the drawing table and reality.


An Ode to Urbanisation


VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS


URBAN SPECIAL

Tijdens het duurzame modefestival ‘We Make M-ODE’ is het eigenzinnige werk van Judith van Vliet en Amber Ambrose Aurèle te bewonderen in de Zuiveringshal West op het Westergasfabriekterrein. Judith van Vliet houdt haar collecties persoonlijk door haar ervaringen en idealen te integreren in haar werk. Haar ontwerpen zijn meer dan alleen kleding en houden rekening met sociale- en milieukwesties. Amber Ambrose Aurèle staat bekend om haar visueel indrukwekkende creaties en torenhoge hakken. Als ontwerper verkent ze de grenzen van mode en kunst, en benadrukt ze het belang van duurzaamheid en eerlijke handel in de modesector.

During the sustainable fashion festival ‘We Make M-ODE’ you can admire the eccentric work of Judith van Vliet and Amber Ambrose Aurèle in the Zuiveringshal West on the Westergas grounds. Judith van Vliet keeps her collections personal by integrating her ideals and experiences in her work. Her designs are more than just clothes, and take social and environmental issues into account. Amber Ambrose Aurèle is famous for her impressive creations and towering heels. As a designer she explores the boundaries of fashion and art, emphasising the importance of sustainability and fair trade in the fashion industry.

MELISSA HOUBEN 2017, STYLING BY WILLEMIJN BOS. COURTESY OF AMBER AMBROSE AURELIE & JUDITHVANVLIET - VAN HOLLANDSE BODEM

We Make M-ODE presents: Judith van Vliet X Amber Ambrose Aurèle


VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

ARS ELECTRONICA, ROBERT BAUERNHANSL (CC BY-NC-ND 2.0)

STARTS Talk x WMTC

URBAN CONFERENCE

Er is meer nodig dan technologische en wetenschappelijke kennis, wil innovatie van waarde zijn voor de maatschappij. De kritische kijk van de kunstenaar is juist hierbij van toegevoegde waarde. Kunstenaars zijn een katalysator voor maatschappelijke innovatie, op gebieden als duurzaamheid, stadsontwikkeling en zorg. Kunst biedt nieuwe perspectieven en helpt technologische vernieuwingen op een verantwoorde manier om te zetten in producten en diensten. Tijdens STARTS Talk worden veelbelovende samenwerkingen tussen de private sector en de creatieve sector uitgelicht.

For innovation to be of value for society, we need more than scientific and technological skills. Critical skills and creativity rooted in artistic practices offer valuable contributions. Artists are the catalysts for societal innovation in the fields of sustainability, area development and healthcare. Art offers new perspectives and helps transform new technologies into products, services, and processes. At the STARTS Talk series we will highlight different promising collaborations between the private sector and the world of art and culture.


IAMKAT


URBAN SPECIAL

ROEF Festival Tijdens Rooftop Festival ROEF kun je in de avond twintig daken op voor theatrale verrassingen, groene innovaties en muzikale hoogstandjes. Onder andere bij: Circl, Volkshotel Badplaats, Pakhuis de Zwijger, The Student Hotel, Floor17, Restaurant Bureau, NEMO en QO Amsterdam. During the Rooftop Festival ROEF you’ll get a different perspective on Amsterdam. Discover the skyrocketing potential of the city’s roof landscape. Follow the birds by hopping from rooftop to rooftop. The Amsterdam roofs offer endless opportunities for making the city more liveable. They are freezones in the madness. An oasis in the urban desert. And above all: an ideal location for a party. During ROEF Festival you can enter twenty roofs in the evening for theatrical surprises, green innovations and musical highlights. Featured rooftops include Circl, Volkshotel Badplaats, Pakhuis de Zwijger, The Student Hotel, Floor17, Restaurant Bureau, NEMO, QO Amsterdam and many others.

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

Ontdek de torenhoge potentie van het daklandschap van de stad. Volg de vogels en ga van dak naar dak, want tijdens Rooftop Festival ROEF bekijk je Amsterdam vanuit een heel ander perspectief. De Amsterdamse daken bieden ontelbare mogelijkheden om de stad leefbaarder te maken. Een vrijhaven in de drukte. Een oase in de stad. En bovenal: een plek voor een goed feestje.


ME MARI

NIKI BOOMKENS


ME MARIE

VRIJDAG/FRIDAY 22.06.2018 THE CITY IN PROGRESS

ROEF Festival

NIKI BOOMKENS

Ga rolschaatsen op 85 meter hoogte, op ontdekkingstocht met kleurrijke vogels of neem een ontspannende duik in een hottub. Roller skate at a height of 85 meters, go on an adventure with colourful birds or just come relax in a hot tub.


SATURDAY/ZATERDAG 23.06.2018 & SUNDAY/ZONDAG 24.06.2018 Voor meer informatie, locaties en tijdstippen For more information, venues and time schedules www.wemakethe.city


In het weekend openen meer dan 120 stedelijke initiatieven hun deuren; van broedplaats tot buurthuis, van stadstuin tot daktuin, en van foodcourt tot startup. De stad en regio veranderen in ĂŠĂŠn groot festival met urban talks, workshops, stadsexpedities, feestjes en exposities.

The city and its surrounding region will transform into one big festival with urban talks, workshops, urban expeditions, parties and expositions.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Get ready for a fun filled weekend with more than 120 initiatives opening their doors. Visit impact hubs, community centres, urban farms, roof gardens, food courts and startups.


DAWID SOBOLEWSKI


New Tokyo Story Tokio is met 38 miljoen inwoners de grootste stad ter wereld. Acht Japanse specialisten op het gebied van stedenbouw vertellen in Pakhuis de Zwijger het verhaal van een stad die tegelijkertijd groeit en krimpt. Wat kan Amsterdam van Tokio leren? Tokyo is the biggest city in the world - counting 38 million inhabitants. Eight Japanese specialists on the subject of urban planning will talk at Pakhuis de Zwijger about a city which is both growing and shrinking at the same time. What can Amsterdam gain from Tokyo?

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

URBAN CONFERENCE


Door de gehele stad en metropoolregio vinden in het weekend van 23 en 24 juni activiteiten plaats die te maken hebben met het samen maken van de stad. Meer dan honderd instellingen, organisaties, buurtcommunities, broedplaatsen en sociaal ondernemers openen hun deuren om te laten zien hoe zij bijdragen aan een betere, gezondere en mooiere stad. De rondleidingen, exposities, workshops, fietstours en alle andere activiteiten vinden plaats in de Amsterdamse stadsdelen en in de gemeenten uit de metropoolregio. Throughout the Amsterdam Metropolitan Region, the weekend of the 23rd and 24th of June will offer activities revolving around the topic of creating the city together. Over a hundred institutions, organisations, neighbourhood communities, hotbeds and social entrepreneurs will open their doors to show how they contribute to a better, healthier and more beautiful city. You will find all kinds of activities like guided tours, exhibitions, workshops and cycling tours in the Amsterdam districts and also in the towns and cities in the Amsterdam Metropolitan region.


WE MAKE THE CITY


PURMEREND NOORD

IJMUIDEN BEVERWIJK

PLATTEGROND CITY MAP NDSM

9 DAKKAS

5 7

6 A-LAB

10

TOLHUISTUIN

HAARLEM A’DAM TOREN

B

I AMSTERDAM STORE

9

8 CENTRAAL STATION

1

NIEUW-WEST

WESTERGASFABRIEK

NEW METROPOLIS

AMSTERDAM MUSEUM

WEST

2

HOOFDDORP RIJSENHOUT

9

5 3

ZUIDAS

ZUID

C

CIRCL


ALMERE

AMSTERDAM

5

A PAKHUIS DE ZWIJGER

MAKERVERSITY

MEEVAART

OOST

UM

DE PIJP

Informatiepunten Information points

A

5

Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam (Oost)

5 BIJLMERBAJES

B

I amsterdam Store

De Ruijterkade 28 A t/m D, 1012 AA Amsterdam (Centraal Station)

C JOHAN CRUYFF ARENA

Circl

Gustav Mahlerplein 1 B, 1082 MS Amsterdam (Zuidas)

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

9


2 1 Tuinen van West

De Tuinen van West, een uniek groengebied in Amsterdam NieuwWest waar je als bezoeker kunt fietsen, wandelen, plukken, eten en bewonderen. Laat je inspireren door de 20 verschillende ondernemers die hun deuren openzetten. Ontmoet er een imker, pluk bloemen en sluit de dag af met pizza, een kampvuur en de prachtige theatervoorstelling ‘Missie zkt. Massa’.

Gardens of West

The Gardens of West is a unique green area in Amsterdam Nieuw-West where you can bike, walk, pluck, eat and admire. Be inspired by the 20 different entrepreneurs who open their doors for you. Meet a bee-keeper, collect flowers, and end your day with pizza, a bonfire, and the amazing theatre performance ‘Missie zkt. Massa’.

Amsterdam Museum

Vlak voor zijn overlijden werkte burgemeester Eberhard van der Laan aan een tentoonstelling over Amsterdam. Met ruim 80 voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief Amsterdam vertelt hij zijn verhaal over de stad, met een duidelijke boodschap voor de bezoekers over waar het heen moet met Amsterdam. The beloved mayor of Amsterdam Eberhard Van der Laan was working on a special exhibition, just before he passed away. He collected 80 different objects from the collections of the Amsterdam Museum and the city archive of Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam). Through this exhibition, he tells his story about the city and shows the visitors what he wants the future of Amsterdam to be like.

3 Zuidas

De Amsterdamse Zuidas transformeert van kantoorlocatie naar woon- en werkgebied. Vergaap je aan het vervoer van de toekomst op het Gustav Mahlerplein, duik in de wereld van circulariteit bij Circl, bezoek het Burgerweeshuis, volg een architectuurroute van Arcam, bewonder kunst in de publieke ruimte bij de GET LOST art route, maak een zadenbom bij het Green Living Lab of bouw een feestje op het dak bij ROEF Festival.


4 Close to Reality

Tijdens deze pop-up tentoonstelling worden meer dan vijftig maquettes tentoongesteld; een weergave van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. De tentoonstelling geeft inzicht in de enorme inspanning die het kost om tot een definitief ontwerp van een plek te komen. Maak gebruik van het moment om te discussiĂŤren over de toekomstige uitdagingen en de groei van Amsterdam en de Metropoolregio.

Gebiedsontwikkeling

Amsterdam barst uit zijn voegen. Hoe ziet onze stad er over 10 jaar uit en nog belangrijker: wie bepaalt dat? Ga samen met stedenbouwkundigen en andere experts op expeditie en leer over de gebiedsontwikkeling in onder andere het Bajes Kwartier, Buiksloterham, IJburg, Zuidas, Oostenburgereiland en de Sluisbuurt.

Area development Amsterdam is bursting at its seams. What will our city look like in 10 years, and even more important: who will decide this? Together with urban developers and other experts, you will go on an expedition to learn about area development in, amongst other places, the Bajes Kwartier, Buiksloterham, IJburg, Zuidas, Oostenburgereiland and the Sluisbuurt.

The Amsterdam Zuidas is transforming from a pure business district to an environment for both working and living. Get blown away by the transport of the future at the Gustav Mahlerplein, dive into the world of circularity at Circl, visit the Burgerweeshuis, participate in an architectural route organised by Arcam, admire art in the public space during the GET LOST art route, create a seed-bomb at the Green Living Lab or just party on the roof at ROEF Festival.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

During this pop-up exhibition more than fifty scale models are shown. It is a display of urban development, architecture and public space. The exhibition gives insights into the enormous effort it takes to get to the final design of a certain place. Use this moment to discuss the future challenges and the growth of Amsterdam and the metropolitan region.

5


6 NDSM

De voormalige scheepswerf aan de IJ-oever in Amsterdam-Noord is de laatste jaren uitgegroeid tot een grote culturele hotspot waar ruimte is voor experiment. Bekijk de 3D-geprinte brug van MX3D, ga op pad met de Onkruidenier en bezoek het veelbesproken kunstwerk Ferrotopia van Joep van Lieshout. This former shipyard in AmsterdamNoord has developed into a big cultural hotspot last years, where there is room for new forms of experiment. Come by and visit the 3D-printed bridge of MX3D, go on an expedition together with the Onkruidenier to discover the taste of weeds, and visit the much discussed art work Ferrotopia, created by Joep van Lieshout.

8 M-ODE

Stichting M-ODE organiseert een meerdaags mode-spektakel rondom duurzaamheid, innovatie en verantwoord ondernemerschap. Alle activiteiten vinden plaats op het Westergasfabriekterrein en verspreid over Stadsdeel West. Bezoek diverse shows, doe mee aan de mode-route en woon de presentaties bij van gevestigde namen uit het vakgebied. ‘We Make M-ODE’ laat zien dat een duurzame toekomst voor de mode-industrie mogelijk is. WOW Amsterdam transformeert op zondag het Bos en Lommerplein tot futuristisch modespektakel. Neem oude kleding mee. Die kun je namelijk tijdens diverse workshops samen met grote modetalenten upcyclen.

7 A Lab

Wat heeft journalistiek te maken met blockchain, muziek met robotica, en wat is de relatie tussen games en kunst? Bij A Lab op Overhoeks in Amsterdam-Noord kom je het te weten. Ontdek hoe je in de stad van de toekomst aan voedsel kunt komen en proef de oogst van A Lab Vertical Farm. Leer Amsterdam-Noord beter kennen via de fotografieexpositie ‘Buurtbanden’ en doe mee in de de dansvoorstelling ‘Walkie Talkie Wilderness’. How do journalism and blockchain, or music and robotics link to each other, and what is the relationship between games and art? In A Lab at Overhoeks in Amsterdam-Noord you will find out. Check out the A Lab Vertical Farm and discover how the city of the future will feed itself. Learn more about Amsterdam-Noord by visiting the photo exhibition Buurtbanden (Neighbourhood Ties) and also participate in the dance performance ‘Walkie Talkie Wilderness’.

‘We Make M-ODE’ organises a multi-day fashion festival that revolves around the theme of sustainability, innovation and responsible entrepreneurship in the fashion industry. All activities take place at the Westergas grounds and in Stadsdeel West. Visit various show, participate in fashion-routes and soak up knowledge during presentations by people that already have a recognized reputation. ‘We Make M-ODE’ shows that a sustainable future for the fashion industry is possible. WOW Amsterdam will transform the Bos en Lommerplein to a futuristic fashion festival on Sunday. Take your old clothes with you to re-cycle them, together with upcoming fashion designers.


9 Pay Attention Please!

Stroll around the Zuidas, be surprised in Nieuw-West, learn to know the many faces of Noord, discover East, wander around the NDSM-wharf or get familiar with a whole new side of the Red Light District. Eleven leading art institutions join their forces during the art manifestation ‘Pay Attention Please!’. Starting from the festival up and until the end of the summer, they will show how enriching the public space of Amsterdam can be.

10 Wasteland

Fotograaf en journalist Kadir van Lohuizen reisde naar New York, Lagos, São Paolo, Tokio en Jakarta en onderzocht ook zijn woonplaats Amsterdam om de afvalstromen in deze steden in beeld te brengen. Het resultaat is ‘Wasteland’, een indrukwekkende tentoonstelling op Overhoeks, die de wereldwijde economieën en de schaal van de afvalindustrie zichtbaar maakt. Photojournalist Kadir van Lohuizen traveled to Tokyo, New York, Jakarta, São Paolo and Lagos. But he also investigated his hometown, Amsterdam. All to learn about how these cities handle their waste streams. The result is ‘Wasteland’, an impressive exhibition at Overhoeks, that shows the impact of the global economy and the scale of the waste industry.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Dwaal tijdens WemakeThe.City over de Zuidas, laat je verrassen in Nieuw-West, leer de vele gezichten kennen van Noord, verken Oost, zwerf rond over de NDSMwerf of ontdek een nieuwe kant van de Wallen. Elf toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen bundelen hun krachten tijdens de manifestatie ‘Pay Attention Please!’. Zij tonen met ingang van het festival de gehele zomer van 2018 de rijkdom van de publieke ruimte van Amsterdam.


OMA, LOLA EN FABRIC


Gebiedstours Urban Tours URBAN EXPEDITIONS

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Amsterdam groeit enorm. Veel gebieden en buurten kennen een enorme ontwikkeling en er worden steeds meer woningen bijgebouwd. Hoe ziet Amsterdam er over tien jaar uit en nog belangrijker: wie bepaalt dat? In het weekend vinden er presentaties en rondleidingen plaats in twee gebieden die de komende vijf tot tien jaar sterk ontwikkelen en grondig veranderen. Ga samen met stedenbouwkundigen en andere experts op expeditie en leer over de gebiedsontwikkeling in het Bajes Kwartier en de Sluisbuurt. Iedereen is welkom. Op deze pagina een artist impression van de transformatie van het Bajes Kwartier naar dynamisch woon- en werkgebied.

Go on an expedition with urban planners and other experts to learn about area development in the Bajes Kwartier and the Sluisbuurt. Everyone is welcome! On this page you will find an artist impression of the Bajes Kwartier’s transformation into a dynamic area for living and working.

GEBIEDSTOURS/URBAN TOURS

Amsterdam is growing in a fast pace. Many areas and neighbourhoods are developing rapidly and houses are being built at a dizzying pace. What will Amsterdam look like in ten years? And more importantly: who decides what it will look like? Guided tours and presentations will be on offer over the weekend in two areas about to undergo major transformations within the next five to ten years.


GEMEENTE AMSTERDAM

GEBIEDSTOURS/URBAN TOURS


Sluisbuurt WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

De Sluisbuurt verandert de komende jaren in een levendige stadsbuurt aan het water met veel hoogbouw. Hoe zorgen we dat deze buurt goed bereikbaar wordt en de openbare ruimte van hoge kwaliteit? Volg deze gebiedstour en denk mee over deze ontwikkelingen.

GEBIEDSTOURS/URBAN TOURS

Over the next few years, the Sluisbuurt is transforming into a lively city neighbourhood with plenty of water-side highrises. How do we ensure this area will be both accessible and offers high quality public spaces? Join the tour through the neighbourhood and engage in the conversation on these developments.


MARIJA GASPAROVIC

CENTRUM

URBAN WORKSHOP

Designathon: ‘Stad van de Toekomst’ URBAN SPECIAL

Verkiezing Junior Fietsburgemeester van Amsterdam Educatieprogramma Designathon Works en fiets-innovatieplatform BYCS slaan de handen ineen en organiseren op het Marineterrein in het centrum van de stad de verkiezing van de eerste Junior Fietsburgemeester van Amsterdam. Scholieren bedenken innovatieve ideeën om het fietsen beter, leuker en veiliger te maken.

Election Junior Bicycle Mayor of Amsterdam

The educational programme Designathon Works collaborated with bicycle innovation platform BYCS to organise the election of the very first Junior Bicycle Mayor of Amsterdam, staged on the Navy grounds (Marineterrein) in the city centre. Schoolkids come together to envision innovative ideas for making cycling better, safer and more fun.

Iedereen heeft het over de toekomst van de stad maar hoe denkt de toekomstige generatie hier eigenlijk over? In deze design-marathon gaan kinderen in OBA Centrum ontwerpend aan de slag om een prototype te maken van hun stad van de toekomst. Everybody talks about the future of the city, but what do future generations think about this? In this design marathon at OBA central, children will go about designing a prototype of their future city.


URBAN EXPO

Soundtrackcity: ‘Geluid als Stadmaker’ URBAN EXPO

Modellenbureau

People enjoy being in places with pleasant sounds. But what does a good city sound like? How does sound contribute to a healthy urban environment? You’ll find out at the exhibition ‘Geluid als Stadmaker’ (Sound as a Citymaker) at ARCAM.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Architectuur steelt de show in Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). Over een acht meter lange ‘autoCADwalk’ passeren verschillende modellen/maquettes van diverse architectenbureaus de revue. Bewonder front-row al het moois dat Amsterdam te bieden heeft.

Mensen zijn graag op plekken met fijn omgevingsgeluid. Maar hoe klinkt een goede stad? Wat is de bijdrage van geluid aan een gezonde stedelijke leefomgeving? Dat kom je te weten bij de expositie ‘Geluid als Stadmaker’, in ARCAM.

Architecture is the star of the show at Architectural Centre Amsterdam (ARCAM). On an eight meter long ‘autoCADwalk’ different kinds of (scale) models from various architectural agencies will strut their stuff. Admire the beauty of Amsterdam from the front row.

SOUNDTRACKCITY

Model Agency

CENTRUM


HET BANKJESCOLLECTIEF

OPEN HOUSE

Pakhuis Wilhelmina URBAN CONFERENCE

Meevaart Bij Meevaart werken bewoners samen om buurten leefbaarder en leuker te maken. In het weekend zijn er rondleidingen door de buurt, is er een beautysalon en kan er een hapje gegeten worden in het buurtrestaurant. Kom ook langs op donderdag 21 juni bij de conferentie ‘Veranderend Samenwerken in de buurt’. At Meevaart, residents work together to make their neighbourhoods more fun and liveable. In the weekend, take a guided tour, visit the beauty salon or have a bite to eat at the neighbourhood restaurant. Also join the conference ‘Changing Collaboration in the neighbourhood’ on Thursday June 21.

Het creatieve bolwerk Pakhuis Wilhelmina aan de Veemkade aan het IJ bestaat dertig jaar en opent haar deuren. Neem een kijkje in een van de 96 ateliers, volg workshops en luister naar verhalen. Er zijn gamelanspelers, antieke piano’s, oesters en heel veel kunst – om te kijken én te kopen. The creative hub Pakhuis Wilhelmina, located on the Veemkade by the river IJ, will open her doors for the celebration of its 30th anniversary. Take a look in one of the 96 studios, join the workshops or come listen to storytellers. Enjoy the antique pianos, oysters, gamelan players, and plenty of art to admire and purchase.

PAKHUIS WILHELMINA

OOST


JEFFREY SPANGENBERG

URBAN SPECIAL

We Feed the City Jaap van den Beukel: ‘Our Grid’ URBAN EXPO

We Feed the City is the delightful Food Festival at the courtyard of the KIT (the Royal Tropical Institute). Taste delicious and sustainably produced delights from local taste makers. Food for thought is found in inspiring workshops, films and panel discussions.

OOST

JAAAP VAN DEN BEUKEL

Commissioned by the City Archive of Amsterdam, photographer Jaap van den Beukel has documented the explosive increase of teenagers at IJburg. ‘Our Grid’ tells their story. The exhibition at the Lloyd Hotel is the result of a collaboration with DuPho.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Fotograaf Jaap van den Beukel documenteerde in opdracht van Stadsarchief Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam) een jaar lang de explosief groeiende groep tieners van IJburg. ‘Our Grid’ vertelt hun verhaal. Deze expositie is georganiseerd in samenwerking met DuPho en is te bekijken in het Lloyd Hotel.

We Feed the City is een verrukkelijk Food Festival in de binnentuinen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Proef de lekkerste lokale, duurzame en exotische heerlijkheden van lokale smaakmakers. Er is ook voedsel voor de geest: er zijn inspirerende workshops, films en paneldiscussies.


OOST

JAVAKWARTIER

PAVEL ANANICH

URBAN EXPEDITIONS Volg de food-route door de Javastraat en ontdek de relatie tussen migratie en de Amsterdamse eetcultuur. Tijdens de voedselconferentie ‘De Hongerige Stad’ op 21 juni vertelt Najah Aouaki, initiatiefnemer van Javakwartier, hoe ze zich over haar favoriete stukje Amsterdam en de oorspronkelijke ondernemers heeft ontfermd. Ze vertelt over lokale ondernemingen zoals viswinkel El Pescado van Yassin en Samir.

Follow the food route through the Javastraat and discover how migration and Amsterdam food culture are connected. At the food conference ‘The Hungry City’, Najah Aouaki, initiator of Javakwartier, will explain how and why she took her favorite area of Amsterdam and its local entrepreneurs under her wing. Aouaki will talk about entrepreneurial ventures such as the fishmonger El Pescado, run by Yassin and Samir.


WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

OOST


OOST

Omnomnom!

PAVEL ANANICH

Ontdek de veelzijdige en smaakvolle producten die het Javakwartier te bieden heeft. Discover the diverse and tasteful products that the Javakwartier has to offer.


WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

OOST


Festival Festival

www.wemakethe.city www.wemakethe.city


Speelruimte Maria Walnut

Playground

By Maria Walnut, an illustrator and designer from Portugal Door Maria Walnut, een illustrator en ontwerper uit Portugal. — www.studiomariawalnut.com —


Playground

Speelruimte Maria Walnut

How many chairs and leaves can you find?


Hoeveel stoelen en blaadjes kun je vinden?


Playground

Welke windmolen geeft de auto stroom?

Which windmill powers the car?


Zoek de paren. Wat hoort hier niet?

Find the pairs. What doesn’t belong here?


Playground

Zoek de verschillen!

Find the differences!


Strategies on how to make the cities of tomorrow

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Wednesday 20th of June From 1 PM to 4.30PM Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179 Amsterdam-Oost For more information: www.wemakethe.city


PAVEL ANANICH

ZUIDAS


Zuidas URBAN SPECIAL

Vrijdagavond trapt Circl af met het dakenfestival van ROEF, met muziek van de DJ’s van DGTL. Zaterdag is er een buurtfeest, waarbij een duurzame manier van samenleven centraal staat. Experts geven tips voor concrete acties om circulair leven in praktijk te brengen. Circl is een van de locaties van ‘We Make M-ODE’, en daarom is er zondag speciale aandacht voor circulaire lifestyle en fashion. Voor de deur op het Gustav Mahlerplein is het gehele weekend de ‘Smart & Electronic Mobility’-expo te zien en start tevens de kunstroute GET LOST.

Circl will be our central festival location in the Zuidas during the weekend programme. The location, created by ABN AMRO, aims to bring customers, colleagues, interested parties and local residents together to reflect on the topics of sustainability and circularity. There will be lectures, workshops, films, cycling and walking tours as well as exhibitions on sustainable living in the city. In addition to other collaborators, these programmes were created by BYCS, Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas and Oram.

ZUIDAS

On Friday night, Circl will kick off with the ROEF rooftop festival, where DGTL resident DJs will play their tunes. On Saturday, a neighbourhood block party with a focus on a sustainable way of living will enrich your weekend experience. Experts will offer advice on how to put circular living into practice. On Sunday, the focus will shift towards circular lifestyles and fashion as part of the fashion event ‘We Make M-ODE’. On the doorstep of the Gustav Mahlerplein the art route GET LOST will start. Here you can also visit the ‘Smart & Electronic Mobility’ expo throughout the weekend.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Tijdens het weekend is Circl de centrale festivallocatie op de Zuidas. Een locatie die ABN AMRO heeft gecreëerd om klanten, collega’s, belangstellenden en buurtbewoners samen te brengen op de thema’s duurzaamheid en circulariteit. Er zijn lezingen, workshops, films, fiets- en wandeltochten, en exposities over duurzaam leven in de stad. Deze worden onder andere tot stand gebracht door BYCS, Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas en ORAM.


OPEN HOUSE

Burgerweeshuis Bezoek het monumentale pand van architect Aldo van Eyck. Het gebouw is het eerste voorbeeld van het structuralisme in Nederland en werd ontworpen om onderdak te bieden aan 125 kinderen. Gebiedsontwikkelaar BPD verzorgt rondleidingen door dit historische pand. Visit the monumental former orphanage, designed by Aldo van Eyck. The building is the first example of structuralism in the Netherlands and was designed to house 125 children. Area developer BPD will offer guided tours through this historical building.

JANNE DE KOCK

AVIODROME

ZUIDAS

URBAN EXPO

Pay Attention Please! GET LOST GET LOST is een van de elf kunstroutes van de kunstmanifestatie ‘Pay Attention Please!’ Veelbelovende kunstenaars maken door middel van hun kunstwerken verborgen gebieden en onverwachte dimensies van de Zuidas zichtbaar. GET LOST slaat zo een brug tussen jonge kunstenaars en het bedrijfsleven op de Zuidas. GET LOST is one of eleven art routes of the art event ‘Pay Attention Please!’. Bridging the gap between young artists and the business companies at the Zuidas, the art route will showcase selected works. Through these works, promising artists will reveal hidden areas and unexpected dimensions of the Zuidas.


FLYING-HOLLAND

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

URBAN SPECIAL

Maand van de Architectuur ARCAM stelt de gehele maand juni in het teken van Amsterdamse architectuur. Het thema is de Noord/Zuidlijn, die een maand later gaat rijden. Tijdens WeMakeThe.City staat metrohalte Station Zuid centraal en is er een uitgebreid programma, waarbij onder andere de architecten van de metrostations vertellen over hun ontwerpen.

Month of Architecture

ZUIDAS

ARCAM has declared June their month of architecture. The theme this year is the North/South Line, scheduled to open this July. During WeMakeThe.City the programme will centre on metro stop Station South in an extensive programme that includes (amongst others) the architects responsible for the metro stations, who will elaborate on their designs.


JORRIT LOUSBERG

ZUIDAS


Smart & Electronic Mobility URBAN EXPO WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Maak kennis met het vervoer van de toekomst op het Gustav Mahlerplein op de Zuidas. Bekijk de Nuna, de supersonische zonneauto van het Nuon Solar Team. De Nuna is de snelste zonneauto ter wereld en heeft onlangs voor de 7e keer de World Solar Challenge gewonnen, de zonnerace van 3000 km dwars door Australië. Ontmoet het Nuon Solar Team en bewonder de Nuna. Bekijk ook de andere technische innovaties: een tiny house op wielen, een heuse drone-copter, een elektrische oldtimer Jaguar en de 100% elektrische festivalbus van Nuon.

ZUIDAS

Get acquainted with the transportation of the future at the Gustav Mahler square on the Zuidas. Set your gaze ablaze with the supersonic solar car Nuna of the Nuon Solar Team. The Nuna is the fastest solar car in the world and recently won the World Solar Challenge – a 3000 km long solar car competition running right through Australia – for the 7th time. Meet the Nuon Solar Team and admire the Nuna. Take the opportunity to view other tech innovations such as a tiny mobile house, a drone-copter, an electric Jaguar and the 100% electrically powered Nuon solar van.


WEST

WOW Fashion Inside Out

JOEP VAN DER ZALM

URBAN SPECIAL

Tijdens het mode-event ‘We Make M-ODE’ transformeert broedplaats WOW Amsterdam het Bos en Lommerplein in Amsterdam-West van een marktplein tot een futuristisch modefestijn. Allemaal in het teken van de noodzaak tot verduurzaming van de mode-industrie. Neem je oude kleding en tote bags mee, zodat je die samen met grote modetalenten kan vermaken of upcyclen.

During the fashion event ‘We Make M-ODE’, hotbed WOW Amsterdam will transform the Bos en Lommerplein in Amsterdam-West from market square to futuristic fashion festival. All focused on the need to make the fashion industry more sustainable. Bring your old clothes and tote bags for alterations and upcycle them together with the fashion talents of Amsterdam.


JOEP VAN DER ZALM

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

WEST


NIEUW-WEST

Amsterdam Street Art Museum URBAN EXPEDITION

Van Stinkfish tot BunnyBrigade. Wie van Street Art houdt mag deze rondleiding door Nieuw-West niet missen. Street Art Museum Amsterdam (SAMA) maakt, onderzoekt, documenteert en bewaart de groeiende beweging van Street Art en is een van de eerste erkende straatkunstmusea in de wereld. Start vanuit New Metropolis aan de Sloterplas.

ALANIZ

From Stinkfish to BunnyBrigade – lovers of Street Art should not miss this tour through Nieuw-West. Street Art Museum Amsterdam (SAMA) creates, explores, documents and preserves the growing movement of Street Art and is one of the first recognised street art museums in the world. The tour starts at New Metropolis at the Sloterplas.


WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

ROBIN DE PUY

Melk & Dadels Theater de Meervaart URBAN SPECIAL

A theater performance by ROSE stories and Stichting Daria Bukvić in Theater de Meervaart about the personal experience of four DutchMoroccan women. Funny, moving and blistering accounts from within their community, that don’t get the attention they deserve.

NIEUW-WEST

Een theatervoorstelling van ROSE stories en Stichting Daria Bukvić met ontboezemingen van vier MarokkaansNederlandse vrouwen. Grappige, ontroerende en verbijsterende verhalen van binnenuit die normaal gesproken onderbelicht blijven.


OPEN HOUSE

Buurtwerkplaats Noorderhof Op deze fantastische plek aan de Sloterplas kun je elkaar ontmoeten en samen dingen maken. Van rommel op de rommelmarkt tot brood, taartjes en meubels, maar ook leggings en kunst. Kom snuffelen naar schatten, luisteren naar optredens, meedoen aan workshops en bijzondere zelfgemaakte producten kopen. On this wonderful spot at the Sloterplas you can meet, find and make things together. Rummage for hidden treasures at the flea market, bake bread and cakes, build furniture, sew some leggings or create some art. Don‘t miss this chance to uncover your creative potential surrounded by like-minded people. There’ll also be performances, workshops and a variety of unique homemade products on offer.

ANNELIES VERHELST

DOUWE SIESLING

NIEUW-WEST

OPEN HOUSE

Lola Luid Lola Luid stelt leegstaande panden beschikbaar aan maatschappelijke, artistieke en culturele initiatieven. Nu weer actief in Amsterdam Nieuw-West. Kom voor een hapje eten, workshops, muziek en expo’s naar het open huis in de oude school op de Derkinderenstraat. Lola Luid re-envisions vacant buildings into lively social, artistic and cultural initiatives. Visit their transformation of a former school on the Derkinderenstraat in Nieuw-West for some food, workshops, music and exhibitions.


NICHON GLERUM

URBAN EXPO

New Metropolis

The Beach is een sustainist design lab dat projecten organiseert om gemeenschappen te versterken. Op zondag 24 juni vindt het Buurtmakers Festival plaats in de Wildemanbuurt. Het festival gaat over hergebruik in de brede zin. Buurtbewoners, lokale makers, kunstenaars, ontwerpers en muzikanten laten zien wat zij allemaal maken. The Beach is a lab for Sustainist Design, organising projects that strengthen communities. On Sunday 24 June the Buurtmakersfestival (Neighbourhood-makers festival) is organised in the Wildemanbuurt in Osdorp. Circularity is key. At the festival the local residents, makers, artists, designers and musicians show what they create.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

The Beach

Together with its residents, New Metropolis investigates the developments taking place in Nieuw-West. In this annex of Pakhuis de Zwijger in Slotermeer, you can visit the photo exhibitions ‘Bicyclesharing in China’, portraits of students of the nearby Mundus College and ‘Vrouwen van Nieuw-West’ (Women of Nieuw-West).

NIEUW-WEST

PATRICK DE BRUIN

OPEN HOUSE

New Metropolis onderzoekt samen met bewoners wat er speelt in Nieuw-West. In deze nieuwe dependance van Pakhuis de Zwijger in Slotermeer zijn de foto-exposities ‘Deelfietsen in China’, portretten van leerlingen van het Mundus College en ‘Vrouwen van Nieuw-West’ te zien.


NIEUW-WEST

URBAN EXPO

New Metropolis: ‘Vrouwen van Nieuw-West’

YVONNE BRANDWIJK

De drijvende kracht achter het werk van de fotograaf Yvonne Brandwijk (1971) wordt gevormd door de verhalen van mensen. Voor de opening van New Metropolis maakte ze een speciale serie over vrouwen in Nieuw-West. Peoples’ stories are the driving force behind the work of photographer Yvonne Brandwijk (1971). She made a series about the women of New West, especially for the opening of New Metropolis.


WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

NIEUW-WEST


YVONNE BRANDWIJK

NIEUW-WEST


WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

‘Vrouwen van Nieuw-West’ YVONNE BRANDWIJK

‘Ik word blij van de openheid van de bewoners, de diversiteit, de ruimte en het grootstedelijke van deze plek.’

NIEUW-WEST

‘The openness of the locals, the diversity, the space and the metropolitan feel of this place make me happy.’


TUINEN VAN WEST


OPEN HOUSE

Fruittuin van West WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

De Fruittuin van West is een terrein ter grootte van zo’n twaalf voetbalvelden in de Tuinen van West. Het is een groene oase onder de rook van Amsterdam. Er zijn verschillende workshops, allemaal in de boomgaard. Leer bijvoorbeeld seedbombs te maken die het ecosysteem versterken. In de avond speelt de theatervoorstelling ‘Missie zkt. Massa’, over een revolutie die maar niet wil losbreken.

TUINEN VAN WEST

Fruittuin van West (Fruit Garden in West) covers a space the size of twelve football pitches in the Gardens of West. It is a green oasis amongst the crowded streets of Amsterdam. At the orchard there will be workshops surrounding themes such as the making of your own ‘seed bombs’, intended to strengthen the ecosystem. At night there will be a play, performed in Dutch.


TUINEN VAN WEST

OPEN HOUSE

Fruittuin van West In Fruittuin van West worden twintig soorten fruit geteeld. Kom langs om zelf appels, peren en kersen te plukken en eieren te rapen van de honderden kippen die in de boomgaard rondlopen. Geniet van muziek en eet voor een kleine vergoeding een heerlijk hapje mee.

At the Fruit Garden in West, some twenty different kinds of fruit are grown. You can stop by to pick your own apples, pears and cherries or collect eggs from the hundreds of chickens roaming about. Enjoy the music, and have something to eat for a small fee.


URBAN SPECIAL

Perhaps you have dreams of changing the world. Yet, most likely you’d need to convince the masses to get it done. Missie zkt. Massa is an energetic, funny and raw play about the wide gap between ideals and reality. A performance that oozes adrenaline and idealism.

BOB DE VRIES

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Missie zkt. Massa

Als individu wil je misschien de wereld veranderen, maar je hebt de massa nodig om je idealen te verwezenlijken. Missie zkt. Massa is een energieke, humoristische en rauwe voorstelling waarin de diepe kloof tussen ideaal en werkelijkheid centraal staat. Een voorstelling waar zowel de adrenaline als het idealisme vanaf spat.

TUINEN VAN WEST

BOB DE VRIES

URBAN SPECIAL


NOORD/NDSM

Ferrotopia URBAN EXPO

Tijdens WeMakeThe.City is de iconische kunstinstallatie Ferrotopia op de NDSMwerf open voor bezoekers. Deze installatie van Atelier van Lieshout is een ode aan staal en oude industrie en onderzoekt het nieuwe maken in een circulaire economie. De installatie is behalve kunstwerk een pop-up museum waar zeven maanden lang een uitgebreid programma met lezingen, workshops en tentoonstellingen plaatsvindt.

The iconic art installation Ferrotopia on the NDSM-wharf will be open to the public during WeMakeThe.City. The installation by Atelier van Lieshout pays tribute to the old (steel) industry and examines the new manners of making things in a circular economy. The installation will also serve as a pop-up museum, where, over the course of seven months, an extensive programme of lectures, workshops and exhibitions will take place.


MX3D OPEN HOUSE

NOORD/NDSM

OLIVIER DE GRUIJTER

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Ooit een 3D-geprinte roestvrijstalen brug gezien? MX3D werkt op de NDSM-werf aan zo’n bijzondere brug voor een van de oudste en beroemdste grachten in het centrum van Amsterdam: de Oudezijds Achterburgwal. Dankzij industriÍle robots en speciaal ontwikkelde software is MX3D in staat sterke, complexe en sierlijke objecten van metaal te printen. Kom tijdens WeMakeThe.City langs om dit technische hoogstandje te bekijken.

Ever seen a 3D-printed stainless steel bridge? At the NDSM-wharf, MX3D is 3D-printing a fully functional bridge that will be placed across one of the oldest and most famous canals in the centre of Amsterdam: the Oudezijds Achterburgwal. Thanks to industrial robots and their own developed software,the innovative design lab MX3D is able to 3D-print strong, complex and graceful structures out of metal. This technical masterpiece will be open to visitors during WeMakeThe.City.


NOORD

NOORD/OVERHOEKS

ADAM URIEL

Docking Station URBAN EXPO

Pay Attention Please! Kunstroute Noord Tijdens ‘Pay Attention Please!’ kun je deze zomer door de hele stad kunstroutes fietsen. Zo ook in stadsdeel Noord. De route staat in het teken van (on)zichtbaarheid. Na eeuwenlang onzichtbaar te zijn geweest is Noord nu hip. Aan de hand van ‘onzichtbare’ kunstwerken in de publieke ruimte wordt deze tendens aan de kaak gesteld. During ‘Pay Attention Please!’ you can hop on your bike and follow the art routes spread out across the city. The route in Amsterdam-Noord will focus on (in) visibility, reflecting upon the area’s recent awakening as an attractive place to live. The route will shine a light on the ‘invisible’ works of art nestled amongst Noord’s public spaces.

URBAN EXPO Met 9 vierkante meter is Docking Station de kleinste werkruimte op Overhoeks in Noord. Iedere maand geven de wanden van dit unieke gebouw ruimte aan een nieuwe fotograaf voor een visueel verhaal. Measuring only 9 square meters, Docking Station is the smallest workspace at Overhoeks in Noord. Every month another photographer uses the walls of this unique building to tell their visual story.


TIM HILLIGE

Tolhuistuin: Sunday Sounds TransTaalKinderen URBAN SPECIAL

URBAN EXPO

Tolhuistuin is een culturele en culinaire ontmoetingsplaats aan de Noordelijke IJ-oever. Kom op zondag 24 juni naar de mooiste tuin van Amsterdam voor ‘Sunday Sounds’ en geniet van een hapje, drankje en livemuziek in de open lucht. Neem gelijk even een kijkje bij de expositie TransTaalKinderen, met portretten van kinderen die vertalen voor hun ouders, en bij de tentoonstelling van FramerFramed.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Buurtbanden URBAN EXPO Bewonder deze foto-expositie in A Lab, over de buurten van Amsterdam-Noord. Naast de uiterlijke kenmerken van de wijk laat fotograaf Rufus de Vries in ‘Buurtbanden’ de relaties tussen buurtbewoners zien.

Tolhuistuin is a cultural and culinary meeting place on the northern banks of the river IJ. On Sunday June 24, visit the most beautiful garden of Amsterdam for ‘Sunday Sounds’ and enjoy bites, drinks and live music in the open air. While your’re here, take a look at the project TransTaalKinderen, showing portraits of children that translate for their parents, and also check out the exhibition by FramerFramed.

RUFUS DE VRIES

NOORD/OVERHOEKS

Admire the photo exhibition ‘Buurtbanden’ (Neighbourhood Ties) at A Lab, displaying the neighbourhoods of Amsterdam-Noord. Photographer Rufus de Vries’s work depicts the physical characteristics of the locals as well as the relationship and interaction between them.


NOORD/OVERHOEKS


A Lab OPEN HOUSE

During WeMakeThe.City, A Lab will be buzzing with activities, organised by its members. Visit the former Shell lab for a theatre or dance performance, have a look at the Vertical Farm and taste some of the special homegrown lettuce. Get inspired by musical sessions and discover the innovations that arise from the joining of forces.

NOORD/OVERHOEKS

Tijdens WeMakeThe.City organiseert A Lab samen met haar leden verschillende activiteiten. Bezoek het oude Shell-laboratorium voor een theater- of dansvoorstelling, neem een kijkje in de Vertical Farm waar nieuwe soorten sla groeien, raak geĂŻnspireerd tijdens muzieksessies en kom erachter tot welke innovaties het leidt als mensen hun krachten bundelen.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

A Lab is een reuzegroot levend laboratorium voor de stad, waar de kracht van de Amsterdamse creatieve sector, technologische talenten, en andere eigenzinnige geesten samen worden gebracht. Anders gezegd: het is een broedplaats voor bijzondere experimenten ter grootte van 5000 m2.

A Lab is an immense living lab for the city, where the intellectual powers of the Amsterdam creative scene, technological innovators, and unconventional thinkers are brought together. This massive space of 5000m2 is a breeding ground for extraordinary experiments and innovation.


KAWITA KUMAR, COCO BINK, JULA GERSSEN

NOORD/OVERHOEKS


‘Me and the Tourist’

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

KAWITA KUMAR, COCO BINK, JULA GERSSEN

Breitner Academie & Jan Hoek

URBAN EXPO In het project ‘Me and the Tourist’ onderzochten de studenten van de Breitner Academie met fotograaf Jan Hoek de vooroordelen over toeristen en zochten ze naar manieren om deze stereotypen te kunnen omkeren, buigen, bevestigen of uitdiepen. De werken zijn te zien in de Breitner Academie in A Lab op Overhoeks.

NOORD/OVERHOEKS

Students of the Breitner Academy and photographer Jan Hoek did research on existing prejudiced views of tourists in the project ‘Me and the Tourist’. They set out to find ways to reverse, bend, acknowledge or deepen these stereotypes. The works can be seen at the Breitner Academy in A Lab at Overhoeks.


ZUIDOOST

R.U.A. Street Art Route R.U.A. - REFLEXO ON URBAN ART is een internationaal street art platform. Zij creĂŤren immense exposities op gebouwen en objecten in de openbare ruimte. Bewonder hun grootschalige muurschilderingen, en volg de tour die loopt van station Bullewijk, langs de H-buurt, naar de Amsterdamse Poort. R.U.A. - REFLEXO ON URBAN ART is an international street art platform, realising huge exhibitions on buildings and objects in public space. Admire their large-scale painted murals. Starting at metro station Bullewijk, the tour takes you along the H-buurt, ending at the Amsterdamse Poort.

IRINA RAIU

URBAN EXPO

OPEN HOUSE

Brouwerij Kleiburg Kleiburg is het bier van het Kleiklooster: een spirituele en gastvrije plek in de Amsterdamse Bijlmer waar de deur voor iedereen openstaat. Het bier wordt gebrouwen om in de kosten van het Kleiklooster te voorzien. Kom genieten van de speciale kloosterbieren. Kleiburg is the beer made at the Kleiklooster, a former convent in the Bijlmer area of Amsterdam. The profits from the beer sales pays for the rent - in return, the convent is open to all who wish to visit. Come enjoy these extraordinary beers.


KESHIA DANSO

URBAN EXPO

ZO!ZijnWij

ZO!ZijnWij showcases the beauty and diversity of Bijlmer. Amongst other projects, Kesha Danso’s series ‘FATHERHOOD’ will be on show. Danso’s unique work documents the intimate bond between fathers and their children. For the weekend, you have to make an appointment if you want to pay a visit.

URBAN WORKSHOP WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

ZO!ZijnWij laat de schoonheid en veelzijdigheid zien van de Bijlmer van nu. Onder andere is de serie ‘FATHERHOOD’ van Keshia Danso te zien, waarin zij de intieme band tussen vaders en hun kinderen heeft vastgelegd. Neem contact met ze op als je langs wilt komen in het weekend.

Junior Minecraft-event Johan Cruijff Arena Ongeveer 500 kinderen tussen de 8 en 12 jaar gaan midden in de Johan Cruijff Arena met Minecraft hun eigen stadsdeel compleet opnieuw ontwerpen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Met afsluitend optredens van Vinchenzo en Keizer. At the heart of the Johan Cruijff Arena, some 500 children aged 8-12 years will redesign their own city area using Minecraft. The possibilities are endless. Vinchenzo and Keizer will perform at the end.

ZUIDOOST


ZUIDOOST

URBAN EXPO

ZO!ZijnWij

ISAAC OWUSU

Isaac Owusu vertelt verhalen met zijn werk, onder andere met zijn fotoserie ‘Glow Season’. In zijn werk laat hij de vele lichtpuntjes zien die Amsterdam-Zuidoost rijk is. Isaac Owusu is a storyteller. In his photo series ‘Glow Season’, Owusu shows a glimpse of the many bright spots in Amsterdam-Zuidoost.


WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

ZUIDOOST


HARRIE DE FOTOGRAAF

MAKEN IN DE STAD/CREATING IN THE CITY

URBAN EXPEDITIONS

Ambachtenroute de Pijp Dacht je dat oude ambachten als restaurator, stoffeerder, boekbinder of glas-in-lood-zetter niet meer bestonden? Volg dan de inspirerende route langs ambachtelijke bedrijven van MADE IN DE PIJP. Would you like to know more about the old crafts of restoring, upholstering, book binding or stained glass glazing? This expedition is an inspiring route taking you to the artisanal enterprises of MADE IN DE PIJP.


OPEN HOUSE

TOON OPEN HOUSE

MARINASLABBERS

At The Maker Store in De Hallen, laser cutters are taking the art of customisation to new levels. Visit their market showcasing the special works of makers, designers and entrepreneurs from Amsterdam.

MAKEN IN DE STAD/CREATING IN THE CITY

TOON offers a stage for (performing) artists and makers. This amazing place in De Baarsjes is decorated with vintage furniture providing a cozy yet stunning living room feeling, with art works and vintage furniture. Sit down and admire, among many other things, the company Amsterdams Allooi performing ‘In gelul kan je niet wonen’ (Dutch only).

Met behulp van lasersnijders wordt het personaliseren van spullen bij The Maker Store in De Hallen naar een heel nieuw niveau getild. Bezoek hun speciale markt in het teken van Amsterdamse makers, ontwerpers en entrepreneurs.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

In De Baarsjes biedt TOON een podium aan kunstenaars, makers en uitvoerend artiesten. Bewonder kunstwerken en prachtige designproducten in een vintage ingerichte omgeving met een echt huiskamergevoel. Plof neer en geniet onder andere van het Amsterdams Allooi met hun theatervoorstelling ‘In gelul kan je niet wonen’.

The Maker Store


MAKEN IN DE STAD/CREATING IN THE CITY Brouwerij Kleiburg Op een voormalig parkeerterrein in Amsterdam-Zuidoost brouwen ze in een zelf ontworpen installatie van oude melkpasteurisatietanks. Zo produceert deze sociale onderneming herkenbare en toch verrassende bieren.

OPEN HOUSE

Bierbrouwerijen De Metropoolregio kent talloze brouwerijen, maar deze brouwers voegen echt iets extra’s toe. Aan smaak, en aan de samenleving. Kom proeven! Breweries There are countless breweries in the Metropolitan Region, but these ones really add something special. Don’t miss out — come taste! Brouwerij de Prael

Deze brouwerij in de Houthavens vindt dat iedereen die wil, aan het werk moet kunnen. Ook mensen die door de gemiddelde werknemer niet zo gauw worden aangenomen. This brewerly operates with the conviction that everyone should be able to work and be afforded the chance to work. So they hire people who are normally overlooked on the job market.

Kleiburg brew their beers in a self designed installation made out of old milk pasteurising tanks, working out of a former car park in Amsterdam-Zuidoost. The social enterprise produces beers with both characteristic and surprising flavours.

Brouwerij Stijl

Dennentoppen Blond, Russian Imperial Stout met zeezout en vanille, of een biertje met vlierbessen? Als je van spannende biertjes houdt, dan moet je bij Brouwerij Stijl in Almere zijn. Dennentoppen Blond, Russian Imperial Stout with sea salt and vanilla, or a beer with elderberries? If you enjoy exciting beers, visit Brewery Stijl in Almere.

Oedipus

Wat begon met vier vrienden die een kleine brouwerij in huis begonnen, is uitgegroeid tot een heus begrip in Amsterdam. In het Hamerstraatgebied in Noord proef je twaalf verschillende biertjes van de tap. What started off as a home brewery run by four friends, has now turned into the Oedipus empire – a steadfast and recognised brand on the Amsterdam beer scene. In the Hamerstraat area in Noord you can taste twelve different beers on draft.


JANUS VAN DEN EIJNDEN

JANUS VAN DEN EIJNDEN

JANUS VAN DEN EIJNDEN

OPEN HOUSE

Overgebleven eten van bedrijven wordt door vrijwilligers en buurtgenoten opgehaald en omgetoverd tot een lekker diner. Eet gratis mee op vier verschillende plekken in de stad.

OPEN HOUSE Naast het mooie streven om zoveel mogelijk biologische en duurzame producten te verkopen, is de ZuiderMRKT ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt. Proef en ontmoet op zaterdag 23 juni in de Concertgebouwbuurt. Serving as the neighbourhood’s meeting point, the ZuiderMRKT also offers an impressive selection of organic and sustainably grown products. Taste and connect in the Concertgebouw area on Saturday June 23.

MAKEN IN DE STAD/CREATING IN THE CITY

Volunteers and locals pick up leftover food from companies and turn it into a tasty dinner. Join the meal for free at four different locations throughout the city.

ZuiderMRKT

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Buurtbuik


UNC INC

EXPEDITIES/EXPEDITIONS

URBAN EXPEDITION

Amsterdam Underground (Ex-)daklozen en gebruikers zetten hun kennis, kwaliteiten en vaardigheden op een positieve manier in. Laat je gidsen tijdens een van de stadswandelingen in het Wallengebied. During this tour, (former) homeless people and drug addicts put their valuable knowledge, skills and abilities to good use. As you walk with your guides in the Red Light District, you’ll soon discover a unique perspective of Amsterdam.

URBAN EXPEDITION

The Big Five Stadsdeelecoloog Fred Haaijen neemt je mee op expeditie in AmsterdamNoord. Speur mee naar ‘The Big Five’: de ringslang, het ijsvogeltje, zeldzame orchideeën, de grutto en de Noordse woelmuis. Ecologist Fred Haaijen will take you on an expedition in Amsterdam-Noord, in search for ‘The Big Five’: the grass snake, the kingfisher, rare orchids, the godwit and the northern vole.


MAURICE BOYER-WEB

URBAN EXPEDITION

De Onkruidenier

Discover the surprisingly delicious taste of wild plants. Join the landscape expedition on the NDSM-wharf, and map the potential of the plants we consider ‘weeds’.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Proef hoe lekker drankjes van wilde planten kunnen smaken. Ga mee wandelen om de potentie van ‘onkruid’ in kaart te brengen tijdens deze landschapsexpeditie op de NDSM-werf.

URBAN EXPEDITION

Sites of Memory — Changing Portraits

A revealing theatrical boat tour around the hidden stories of Amsterdam’s colonial past. The performance starts at the West-Indisch Huis and visits several locations in the historical city centre. Read more on the next page.

EXPEDITIES/EXPEDITIONS

Een onthullende theatrale boottocht over de ‘verborgen’ verhalen uit de koloniale geschiedenis van Amsterdam. De voorstelling start bij het West-Indisch Huis en vaart langs diverse locaties in de historische binnenstad. Meer hierover lees je op de volgende pagina.


Sites of Memory — Changing Portraits URBAN EXPEDITION

HALUK CAN YASAN

HALUK CAN YASAN

EXPEDITIES/EXPEDITIONS


HALUK CAN YASAN

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

A group of collaborating professional makers and amateur actors provide a fresh outlook on history. During this special boat trip, the troup pay special attention to stories of slavery within the theme ‘Changing Portraits’. The tour zooms in on people from the 17th century–some of them prominent figures, and some of them anonymous members of the public. The stories come to life through poetry, dance, music and tales, performed by actors on the boat and the quay. The play was made with the aid of Black Heritage Tours, Poetry Circle Nowhere, Amsterdam Roots and Afrovibes Festival.

EXPEDITIES/EXPEDITIONS

Professionele makers en amateurspelers werken samen en kijken met een frisse blik naar de geschiedenis tijdens deze boottocht. Binnen het thema ‘Changing Portraits’ is er speciale aandacht voor verhalen uit het slavernijverleden. Ze lichten een aantal portretten uit van personen uit de 17e eeuw tot nu, prominente figuren maar ook mensen die ‘onzichtbaar’ bleven. Deze verhalen worden door de spelers vanaf de boot en de kade tot leven gewekt met poëzie, dans, muziek en vertellingen. De voorstelling is tot stand gekomen dankzij Black Heritage Tours, Poetry Circle Nowhere, Amsterdam Roots en Afrovibes Festival.


OLAF KRAMER FOTOGRAFIE

METROPOOLREGIO AMSTERDAM


DeDAKKAS Haarlem OPEN HOUSE

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

This parking lot, built in 1973, is considered one of Haarlems most hideous buildings in one of the best locations in the city. The initiators of DeDAKKAS are transforming the site into a sustainable pavilion with a roof terrace and a city park. During this open house, you’re invited to visit the roof and enjoy the view.

METROPOOLREGIO AMSTERDAM-HAARLEM

Deze parkeergarage uit 1973 is een van de lelijkste gebouwen van Haarlem, maar als je bovenop staat heb je een van de mooiste uitzichten van de stad. De initiatiefnemers transformeren het gebouw momenteel tot een duurzaam horecapaviljoen met dakterras en stadspark. Kom alvast genieten van het uitzicht.


URBAN TALK

Tiny Housing Neighbourhood Tour Almere Van droomhuis midden in Utrecht naar een klein designerhuis van golfkarton in Almere. De eerste permanente bewoonster van een tiny house deed het. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een vrijer en duurzamer leven, en deze pionier vertelt waarom een tiny house hierin voorziet. From a dream house in Utrecht to a small designer house made out of corrugated cardboard in Almere – this was the trade-off made by the first resident of a tiny house. Leading the way for a growing group of people who feel the need for a scaled-back, sustainable and free life, this urban talk will share the ins and outs of small living.

GROW Almere URBAN SPECIAL Een algen-cocktail drinken op een van de mooiste plekjes in het land? Het kan op het onbewoonde eiland Utopia tijdens GROW Festival in Almere. Dit eclectische festival combineert duurzaamheid met hiphop en elektronische beats. Sipping a cocktail made out of algae at one of the finest spots in the country? Consider it done! Join us at the GROW Festival on the uninhabited island Utopia. This eclectic event promotes sustainability with the sounds of hip hop and electronic beats, perfectly complementing that algae cocktail in your hand.

JULIANA FALK

TINY HOUSING EXPO

METROPOOLREGIO AMSTERDAM


Het Groene Loperfestival Hoofddorp

The greenest festival in the Netherlands is meant for people who’d like to experience sustainability as an easy and fun lifestyle. Visit the local market filled with honest and delicious products, surprising music, street theatre and lots of inspiring green workshops for all ages.

METROPOOLREGIO AMSTERDAM-ALMERE/HOOFDDORP

Het groenste Festival van Nederland is voor iedereen die wil ervaren hoe gemakkelijk en leuk een duurzame levensstijl is. Je bezoekt hier een lokale markt met (h)eerlijke producten, verrassende muziek, straattheater en tal van inspirerende, groene workshops voor jong en oud.

AD VAN GEFFEN

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

URBAN SPECIAL


STREETS OF THE WORLD BV

METROPOOLREGIO AMSTERDAM


Streets of the World Zaanstad

The Streets of the World Photo Museum in Zaanstad takes you on a tour through the colourful streets of the capitals of the world. Photojournalist Jeroen Swolfs took 195 pictures in 195 capitals. All of these are exhibited in a monumental former military storage space, which has been off limits to the public for over a century.

METROPOOLREGIO AMSTERDAM-ZAANSTAD

In het Streets of the World Photo Museum in Zaanstad wandel je door de kleurrijke straten van vrijwel alle hoofdsteden ter wereld. Fotojournalist Jeroen Swolfs maakte in zeven jaar tijd 195 foto’s van 195 hoofdsteden. Alle foto’s zijn nu levensgroot tentoongesteld in een monumentale, voormalige opslagplaats van Defensie, die ruim honderd jaar verboden terrein was.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

URBAN EXPO


REGGIE DE BIE

METROPOOLREGIO AMSTERDAM

BROEDMACHINE

OPEN HOUSE

SHIP IJmuiden OPEN HOUSE

De Broedmachine Beverwijk De Broedmachine is een plek waar jonge mensen het hele jaar door terecht kunnen om te experimenteren en te maken. Kom langs voor activiteiten en exposities met als thema: ‘Hoe werken we samen aan de stad van de toekomst?’ De Broedmachine (incubator) is a place for young people to experiment and make stuff. You can drop by to join activities or watch the exhibitions with themes such as: ‘How do we create the city of the future together?’

Elke dag werken tientallen professionals hard aan de grootste zeesluis in IJmuiden. Kom kijken naar de tentoonstelling, met verhalen van sluiswachters en een maquette van het nieuwe sluizencomplex. Everyday dozens of professionals work at the world’s largest sea lock in IJmuiden. At SHIP you can watch an interactive exhibition, listen to stories of lock attendants and find out what the new lock complex will look like.


ADRIÀ GOULA

joen door o Rubio

OPEN HOUSE

URBAN SPECIAL

FabCityNature is de voorloper van de gebiedsontwikkeling in IJmuiden aan Zee en verkent de potentie van het gebied. Het is een experimentele, open innovatiefase van vijf jaar. Een unieke kans om uit te vinden hoe hier een écht duurzame kustplaats ontwikkeld kan worden.

De jaarlijkse Solar Boat Race is dit jaar in Purmerend. Zie hoe de strijd om de winst wordt uitgevochten door boten die varen op zonne-energie. De teams wagen zich op 22 en 23 juni aan een race op uithoudingsvermogen en houden een bloedstollende speed record meting.

As the frontrunner of area development in IJmuiden aan Zee, FabCityNature will be examining the area’s potential over the course of a five-year phase of experimental and open innovation. This is a unique opportunity to find out how to develop truly self- sustaining coastal towns.

This year’s edition of the annual Solar Boat Race takes place in Purmerend. You can watch solar boats compete in a competition based on endurance and speed. Racers will attempt to break records in bloodcurdling races on June 22 and 23.

WEEKEND 23/24.06.2018 THE CITY AS A LABORATORY

Solar Boat Race Purmerend

METROPOOLREGIO AMSTERDAM-BEVERWIJK/IJMUIDEN/IJMUIDEN AAN ZEE/PURMEREND

FabCityNature IJmuiden aan ZeeINITIATORS/FOUNDING PARNTERS

WE MAKE THE CITY

ICAPITAL AWARD Op 8 april 2016 kende de Europese Commissie de titel European Capital of Innovation (iCapital) 2016 – 2017 toe aan de stad Amsterdam. Amsterdam won de eerste prijs en liet daarmee acht andere finalisten achter zich. De inzending van Amsterdam focuste op de Amsterdam Approach, een innovatie-ecosysteem waarin een multi-stakeholder-aanpak en sociale innovatie centraal staan. Tijdens WeMakeThe.City vieren we deze prestatie en creëren we een podium voor iedereen die wilt bijdragen aan oplossingen voor huidige en toekomstige stedelijke uitdagingen. On the 8th of April 2016, the European Commission awarded the title of European Capital of Innovation (iCapital) 2016 - 2017 to Amsterdam. Amsterdam won the first prize leaving eight other finalists behind. Amsterdam’s bid focused on social innovation bolstered by the Amsterdam Approach – an ecosystem with a multi-stakeholder method, providing an alternative to standard top-down approaches. During WeMakeThe. City we celebrate this achievement and we create a stage for everyone who can and wants to contribute to solutions for current and future urban challenges.

GEMEENTE AMSTERDAM/ CITY OF AMSTERAM

AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

Gemeente Amsterdam werkt intensief aan innovatie en verbetering van dienstverlening, onder andere met het CTO Innovatieteam. Voorbeelden zijn de stadsbankjes van huisafval, zelfrijdende auto’s en het gebruiken van data om de drukte in de stad te kunnen voorspellen. Vanuit Economische Zaken wordt gewerkt aan versterking van de economie in de stad en de metropoolregio, met een gezond ondernemersklimaat en aandacht voor talentontwikkeling, innovatief ondernemerschap, samenwerking en kennisdeling.

De Amsterdam Economic Board heeft het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam als doel en draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door innovatie te stimuleren en samenwerking te versterken tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

The City of Amsterdam is working hard on improving its services to its citizens. Central in their strategy is an emphasis on innovation, primarily realised in the form of their CTO Innovation Team. Products of this emphasis can already be seen throughout the city, from city benches produced from household waste, self-driving cars, and the use of data predicting crowdedness in the city. Economic Affairs works on strengthening the city economy and the metropolitan region through creating a healthy business climate and giving extra attention to talent development, innovative entrepreneurship, co-creation and the sharing of knowledge.

The Amsterdam Economic Board maintains as its goal the increase and strengthening of the welfare and well being of the Metropolitan Region of Amsterdam. The board contributes towards finding solutions for urban issues by enhancing the collaboration between business organisations, educational institutions and governments.INITIATORS/FOUNDING PARNTERS

WE MAKE THE CITY

PAKHUIS DE ZWIJGER

WAAG

AMSTERDAM SMART CITY

Pakhuis de Zwijger is het Amsterdamse platform voor de creatieve industrie, innovatie en stedelijke ontwikkeling. Met meer dan 600 programma’s per jaar worden bestuur, ambtelijk apparaat, wetenschap en onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ontwerpers, kunstenaars en actieve burgers bijeengebracht aangaande de grootstedelijke uitdagingen en de zaken die spelen in het dagelijks leven van mensen. De samenwerking van wetenschap, beleid en praktijk leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Waag opereert al meer dan twintig jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van ruim zestig denkers en makers zet Waag aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.

De Metropoolregio Amsterdam wacht niet op de toekomst. We staan samen in het vormgeven van de stad van morgen. Geen uitdaging of vraagstuk is te groot, zolang we met elkaar het gesprek aangaan en samenwerken. Amsterdam Smart City is een collectief dat mensen en organisaties samenbrengt die streven naar een betere, schonere, veiligere, groenere en inclusieve buurt, stad en regio. Amsterdam Smart City activeert de kennis, vaardigheden en het netwerk van het collectief om noodzakelijke veranderingen te realiseren.

Pakhuis de Zwijger is Amsterdam’s platform for the city’s creative industry, innovation and urban development. Programming more than 600 different programmes each year, every aspect that makes up the city’s fabric is involved in some way – from governance, civil service, science and educational institutions, to business, civil society, designers, artists and active citizens. They are all brought into conversation with each other to discuss urban issues and important themes in daily life. Science, policy and practice are united to gain new insights and to formulate solutions.

Waag has already been operating on the cross-sections of art, science and technology for more than twenty years. The organisation investigates the social and cultural impact of new technologies and their application for social innovation. In cooperation with a team of more than sixty thinkers and makers, Waag provokes active citizenship by means of developing open, fair and inclusive technology.

In the Amsterdam Metropolitan Area, we don’t wait for the future to happen. No challenge is too big as long as we listen to each other and collaborate. Together, we shape the city of tomorrow. Amsterdam Smart City is a collective that unites people and organisations with a shared vision for a better, cleaner, safer, greener and inclusive neighbourhood, city and region. Amsterdam Smart City offers a method that taps into the knowledge, skills and network of the collective to realise essential changes.


LEAD PARTNERS

AMS INSTITUTE

Rabobank

Nuon

AMS Institute streeft ernaar om een internationaal leidend instituut te zijn, waar talent wordt opgeleid en technici, designers, ICT’ers en sociale- en natuurwetenschappers samen oplossingen ontwikkelen voor interdisciplinaire grootstedelijke vraagstukken. AMS Institute is gespecialiseerd in het toepassen van technologie voor stedelijke thema’s als water, energie, afval, voedsel, data en mobiliteit, en het integreren van deze thema’s. AMS Institute zorgt voor diepliggende kennis van de stad, ontwerpt oplossingen voor belangrijke vraagstukken, en past deze toe.

Als lead partner van WeMakeThe. City op het thema ‘voedsel in stad en regio’ geeft Rabobank een concrete aanzet tot het bouwen van een robuust regionaal voedselsysteem. Over de hele wereld groeien steden explosief. Naar alle waarschijnlijkheid woont in 2050 meer dan zeventig procent van de wereldbevolking in de stad. Hoe kunnen we deze snel groeiende steden voorzien van voldoende gezond, duurzaam en hoogstaand voedsel? In de conferentie ‘De Hongerige Stad’ kijken we hoe een veerkrachtig, regionaal voedselsysteem voor de steden van morgen kunnen realiseren.

Nuon, onderdeel van het Zweedse Vattenfall, is één van de lead partners van WeMakeThe.City. Nuon draagt actief bij aan een aantrekkelijke leefomgeving in Amsterdam en omstreken. Over dertig jaar zal ongeveer driekwart van de wereldwijde populatie in steden leven. Dit vraagt om innovatieve energieoplossingen: hoe houden we het leven in stedelijke gebieden voor iedereen comfortabel en betaalbaar, zonder de hulpbronnen op aarde uit te putten? Nuon streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie.

AMS Institute aims to become an internationally leading institute where talent is fostered, and engineers, designers, digital engineers and natural and social scientists jointly develop and valorise interdisciplinary metropolitan solutions. AMS Institute is centred on applied technology in urban themes such as water, energy, waste, food, data and mobility – and the integration of these themes. AMS Institute will develop a deep understanding of the city –a true sense of the city’s fabric–, design solutions for its challenges and integrate them.

As lead partner of WeMakeThe.City on the theme ‘food in the city and region’, Rabobank is taking concrete action in building a resilient regional food system. Cities around the world are growing exponentially. In all likelihood, more than seventy per cent of the global population will live in cities by 2050. How do we make sure that we provide all these people with enough healthy, sustainable and high quality food? During the conference ‘De Hongerige Stad’ (The Hungry City), we will look for answers on how to build a resilient, regional food system for the cities of tomorrow.

Nuon, part of the Swedish company Vattenfall, is one of the lead partners of WeMakeThe.City. Nuon is actively involved in creating an appealing environment in Amsterdam and its regional surroundings. It is estimated that in 30 years almost three-quarters of the world population will live in cities. This requires innovative solutions for energy. How do we provide a comfortable yet affordable urban life for everybody, without exhausting earth’s natural resources? Nuon endeavours to be a supplier of solely fossil-free energy within the time span of one generation.


THEMA PARTNERS/THEME PARTNERS

WE MAKE THE CITY

ABN AMRO Als lead partner van WeMakeThe. City op het thema circulariteit laat ABN AMRO een brede groep mensen meedelen in hun kennis en kunde over onder meer circulair bouwen, circulair inkopen, en de effecten hiervan. Tijdens WeMakeThe.City onderzoekt ABN AMRO nieuwe manieren van service in de stad. Op welke innovatieve manieren kunnen diensten en producten worden ingezet? En hoe kan eigendom omgezet worden naar (deel)gebruik? Deze vragen, en meer, onderzoeken zij vanuit hun circulaire hub Circl op de Zuidas. As a lead partner on the theme of circularity, ABN AMRO will share their extensive knowledge on circular architectural construction, circular trade, and its effects, to a wide audience. During WeMakeThe. City, ABN AMRO will research new ways of providing services in the city. How might products and services be put to use in an innovative manner? How can personal property be put to collective use? These questions and many more will be addressed at Circl, ABN AMRO’s circular hub located at the Zuidas.

Amsterdams Fonds voor de Kunst (Amsterdam Fund for the Arts) Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. Het fonds is er voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst. The Amsterdam Fund for the Arts (AFK) invests in the arts that enrich the experience of life in the city of Amsterdam. The AFK encourages the quality, dynamism and diversity of the arts in Amsterdam, and contributes to the city's strong and varied cultural climate. The fund is available to all disciplines within the cultural sector, for cultural organisations and artists alike. The AFK supports both experimentation and proven quality, established organisations and those that are relatively new, the professional arts and amateur arts.

HvA De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een grootstedelijke kennisinstelling waar 46000 studenten en 3900 docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken. Dit doen ze met elkaar en met bewoners, bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen. Met als slogan ‘Creating Tomorrow’ neemt de HvA haar verantwoordelijkheid om met creatieve oplossingen en duurzame innovaties een bijdrage te leveren aan grootstedelijke vraagstukken en uitdagingen. The University of Applied Sciences Amsterdam (HvA) is an urban educational institution where 46 000 students and 3 900 teachers and researchers work in different disciplines and with different perspectives. They do this in cooperation with local residents, companies, organisations and (educational) institutions. Honouring their slogan ‘Creating Tomorrow’, the University develops creative solutions and sustainable innovations in addressing urban issues and challenges.


THEMA PARTNERS/THEME PARTNERS

Waternet

Renewi

KPN

Als partner van WeMakeThe.City zet Waternet klimaatadaptatie op de agenda om zo de regio weerbaar te maken tegen extremer weer. Iedereen krijgt ermee te maken. Het behouden van een veilige, economisch-concurrerende en leefbare regio, kan alleen als overheden, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, investeerders, bedrijven, kennisinstellingen, aannemers en bewoners op dit gebied samenwerken. Het programma ‘Normaal Amsterdams Klimaat’ biedt de standaard voor dit nieuwe samenwerkingsklimaat.

Renewi richt zich op het verkrijgen van waarde uit afval. Zij streven ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame samenleving. Ze richten zich op het verkrijgen van waarde uit afval, in plaats van het te verbranden of storten. Hierop willen ze verder bouwen. Renewi maakt tijdens WeMakeThe.City de expositie ‘Wasteland’ van fotojournalist Kadir van Lohuizen mede mogelijk.

Als partner van WeMakeThe.City ziet KPN de Smart City als een Smart Society. Mensen willen schone en veilige steden die vertrouwd voelen en waar ze lang zelfstandig thuis kunnen wonen. ‘Slimme’ steden zijn in ieders belang. Of mensen nu in de stad werken, wonen, of er van hun vrije tijd genieten. De Smart Society van KPN stelt de verlangens en behoeften van de mens centraal. KPN streeft naar een maatschappij die in zijn geheel slimmer wordt door slim gebruik van data en ‘smart technologies’.

As a partner of WeMakeThe.City, Waternet puts climate adaptation high on its agenda, ensuring the region remains resilient in times of extreme weather. This type of weather affects everyone. To preserve a safe, economically competitive and liveable region, we need to make sure there exists a level of cooperation between governments, project developers, real estate owners, investors, companies, educational institutions, contractors and local residents. The programme ‘Normaal Amsterdams Klimaat’ (Normal Amsterdam Climate) presents a new standard for a fruitful manner of working together.

Renewi focuses on gaining value from waste with ambitions to be a leading waste-to-product company. The core focus of Renewi as an organisation is converting the usual process of incinerating and disposing waste to the extraction of value from it. During WeMakeThe. City, Renewi is a contributor to the exhibition ‘Wasteland’ by photojournalist Kadir van Lohuizen.

Also a partner of this year’s edition of WeMakeThe.City, the telecommunications company KPN perceives the Smart City to be a Smart Society. People wish for cities to be clean, feel safe, and provide the opportunity to live longer and independently in their own homes. Whether you work, live or spend your leisure time in the city – a ‘Smart’ city is beneficial for everyone. The desires of people are a central component of KPN’s Smart Society. KPN strives to build a society that collectively becomes smarter by the clever and efficient use of data and ‘smart technologies’.


WE MAKE THE CITY

Deloitte

AM

Tijdens WeMakeThe.City deelt Deloitte hun wereldwijde ervaring met het slimmer en toegankelijker maken van steden. Dit doen zij tijdens de conferentie ‘Next Generation Cities’ en tijdens de ‘Metropolitan Mobility Conference’. Deloitte brengt steden verder door met hen in gesprek te gaan - of dit nu gaat over vraagstukken op het gebied van veiligheid, zorg, digitalisering, mobiliteit of ruimtelijke inrichting.

Als gebieds- en vastgoedontwikkelaar draagt AM met haar kennis, integrale aanpak en conceptuele kracht bij aan het aantrekkelijker maken van wonen, werken, winkelen en recreëren in de stad. Kortom: aan plezierig leven in een duurzame en bereikbare bebouwde omgeving, waar iedereen zich welkom voelt. Door partner te zijn van WeMakeThe.City levert AM een extra bijdrage aan het behalen van deze doelen.

During WeMakeThe.City, Deloitte will share their worldwide experience making cities smarter and more accessible. Their insights will be presented during the conference ‘Next Generation Cities’ and during the ‘Metropolitan Mobility Conference’. Deloitte engages cities in conversation on multiple subjects like safety, healthcare, digitalisation, mobility and spatial design, driving cities towards innovative development.

As an area and real estate developer, AM uses their expertise, comprehensive approach and conceptual force in making living, working, shopping and recreation in the city more appealing. In short: they strive to create a pleasurable, sustainable and accessible environment where everybody feels welcome. By contributing to WeMakeThe.City as a partner, AM continues to contribute to the realisation of these goals.

Gemeente Amsterdam/ City of Amsterdam – CTO Innovation Office Gemeente Amsterdam is altijd op zoek naar oplossingen en initiatieven om het leven in de stad te verbeteren. Het CTO Innovation Office van de gemeente signaleert en ontwikkelt deze initiatieven, experimenteert er mee en brengt ze vervolgens in de praktijk. WeMakeThe.City is de uitgelezen kans om samen met bedrijven, kennisinstituten, startups, sociale- en maatschappelijke organisaties en actieve bewoners deze innovatieve oplossingen verder te ontwikkelen. Gemeente Amsterdam (City of Amsterdam) is always on the lookout for solutions and initiatives that could improve life in the city. The CTO Innovation Office of the City of Amsterdam keeps an eye out for these developments and stimulates them by engaging in experimentation and putting ideas into practice. As a uniquely broad initiative, WeMakeThe.City is the perfect opportunity to prompt cooperation between companies, educational institutions, startups, local residents and organisations in civil society – driving innovative solutions further.


THEMA PARTNERS/THEME PARTNERS

Metropoolregio Amsterdam/ Amsterdam Metropolitan Region (MRA): MRA-programma Smart Mobility Als aanjager van ‘smart mobility’ is Metropoolregio Amsterdam met het MRA-programma Smart Mobility trotse bijdrager aan WeMakeThe. City. Het festival dat steden beter maakt stimuleert en enthousiasmeert, en biedt op deze manier de juiste voorwaarden voor het MRA-netwerk om te kunnen innoveren. Metropoolregio Amsterdam is a driving force for ‘smart mobility’ in the region of Amsterdam. With their MRA programme Smart Mobility they are of added value to WeMakeThe.City. The festival that makes cities better is intended to be a thought-provoking and stimulating environment, offering the right conditions for the MRA network to foster innovation.

BPD

VORM VASTGOED

Duurzaam en verantwoord ontwikkelen van gebieden, gebouwen en woningen zit geworteld in het DNA van BPD. In alle projecten komen de vier duurzaamheidspijlers energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven terug. De ambities liggen veel hoger dan de wettelijke norm. Tijdens WeMakeThe.City deelt BPD de lessen die ze geleerd hebben op het gebied van de vier duurzaamheidspijlers en gaan ze het gesprek aan over de toekomst van stad en regio.

Oostenburg is een eiland in de luwte van de binnenstad. Het is de nieuwe industriële centrumlocatie waar alle soorten Amsterdammers kunnen wonen. De harde nijverheid die de wijk kenmerkte, laten VORM en Steenwell terugkomen in de stoere constructies van de appartementengebouwen op Oostenburg. De kracht van VORM en Steenwell ligt in het bij elkaar brengen van innovatieve partijen die elkaar versterken en energie geven. Het doel is ambitieus: niet zomaar een woonplek, maar een plek om te leven in Amsterdam.

The sustainable and responsible development of areas, buildings and homes is part of the DNA of BPD. All projects are built upon the four pillars of sustainability: energy transition, circular economy, climate adaptation, and healthy life and living. Their ambitions exceed current legal norms. During WeMakeThe.City, BPD will share their hopes for the future of the city and the knowledge they’ve gained in working through the perspective of the four sustainability pillars.

Oostenburg is an idyllic island on the outer edges of the centre of Amsterdam. It has been developed as a new industrial neighbourhood in the city centre, offering places to live for the people of Amsterdam. The industrial labour that characterised the neighbourhood inspired VORM and Steenwell’s sturdy architectural design for the Oostenburg apartments. The strength of VORM and Steenwell lies in the connection of innovative parties that amplify and complement each other’s approach to development. Their goals are ambitious: the creation of new living spaces that not only provide shelter, but that truly feel like home in a bustling urban city.


WE MAKE THE CITY

Alliander De maatschappelijke taak van Alliander vereist slimme oplossingen en een intensieve samenwerking met de omgeving. WeMakeThe.City is het festival dat uitdagingen, oplossingen en belangrijke stakeholders bij elkaar brengt. Dit maakt de volgende stap mogelijk in de transitie van energie en mobiliteit, en helpt bij het vormgeven van de digitale en circulaire stad van de toekomst. Alliander is a driving force in the future development and use of energy. Its ambitious aims require the application of smart solutions and extensive collaboration with various stakeholders. At WeMakeThe.City, a diverse set of challenges, stakeholders and potential solutions are brought together. WeMakeThe.City facilitates collaboration and discussion, fuelling progress towards realising energy and mobility transitions and a circular society.


COLOFON FOUNDING PARTNERS Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Pakhuis de Zwijger, Waag, Amsterdam Smart City, AMS Institute STICHTING WEMAKETHE.CITY - BESTUUR/BOARD Mieke van Heeswijk (voorzitter/chair), Marloes Griffioen (penningmeester/treasurer), Marian Spier (bestuurslid/ board member), Rahma el Mouden (bestuurslid/board member), Kees Vendrik (bestuurslid/board member) STUURGROEP/STEERING GROUP Nina Tellegen/Amsterdam Economic Board, Marleen Stikker/Waag, Kenneth Heijns/AMS Institute ORGANISATIE/ORGANISATION Egbert Fransen, festivaldirecteur/festival director Tanya Visser, financieel controller/financial controller Wenda Verbeek, hoofd financiën/head of finance Tara van Heemskerk, directie assistent/management assistent Maarten Hupkes, projectmanager/project manager Linda Holleman, partnerschappen/partnerships Anne van Waveren, producent/producer Ilse van der Kamp, producent/producer Femke Awater, programmacoördinator/programme coordinator Laura Janszen, programmamaker/programme maker Vincent de Graaf, programmamaker/programme maker Jeske Eekelaar, coördinator vrijwilligers/coordinator volunteers Eeva Langeveld, stagiair productie/production intern DESIGN Marcel Kampman, creatief directeur/creative director Martine Eyzenga, ontwerper/designer Maikel Kersbergen, digital designer Thomas Jacobs, web developer Stang, illustator COMMUNICATIE/COMMUNICATION Maxi Meissner, campagnemanager/campagne manager Mark de Boorder, hoofd redactie & content/editor-in-chief Anneleen van der Kolk, redacteur/editor Nicole Sante, webredacteur/web editor Sarah Florander, eindredacteur/final editor Pakhuis de Zwijger: Maurice Seleky, hoofd marketing & communicatie/head of marketing & communications Stef van den Broek, online marketeer Patrick de Bruin, beeldredacteur/visual editor Guusje Meeuwissen, community manager Marieke de Graaff, social media-redacteur/social media editor Sophie Koster, contentredacteur/content editor PROGRAMMAMAKERS/PROGRAMME MAKERS Pakhuis de Zwijger: Charlot Schans, Robbert Bovee, Quirine Winkler, Servaz van Berkum, Elske de Ronde, Max de Ploeg, Mara Verdaasdonk, Barbara Vos, Peter Both, Lisa Vlug, Dymphie Braun, Ewa Scheifes, Sjoerd van der Steen, Hilda Akkermans, Charley Fiedeldij Dop, Dylan Meert Waag: Chris Julien, Ivonne Jansen-Dings Gemeente Amsterdam: Aik van Eemeren, Eric van der Kooij Dutch Blend: Kitty Leering SUBSIDIËNTEN/FUNDERS Gemeente Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst

WERKGROEP FOUNDING PARTNERS/ WORK GROUP FOUNDING PARTNERS Femke Haccou, Gemeente Amsterdam/CTO Amy Rook, Gemeente Amsterdam/CTO Eric van der Kooij, Gemeente Amsterdam/ Ruimte en Duurzaamheid Edwin Oskam, Amsterdam Economic Board Andrea Joosse, Amsterdam Economic Board Kim van den Anker, Amsterdam Smart City Geerte Udo, Amsterdam Marketing Christine van den Horn, Waag LEADPARTNERS/LEAD PARTNERS Rabobank, Nuon, ABN AMRO THEMAPARTNERS/THEME PARTNERS Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Waternet, Renewi, Metropoolregio Amsterdam: MRA-programma ‘Smart Mobility’, Gemeente Amsterdam CTO Innovations Office, AM, KPN, Deloitte, Alliander, VORM Vastgoed, BPD PROGRAMMAPARTNERS/PROGRAMME PARTNERS M-ODE, ROEF Festival, GROW Festival, NDSM/Ferrotopia, Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Amsterdam Smart City, Amsterdam Economic Board, EuroCities, Cities4 Europe, Waag, Digital Social Innovation, NGI, Decode, Pakhuis de Zwijger, Stad-Forum, Hogeschool van Amsterdam, AMS Institute, AHTI, AMC, Amsterdams Netwerk Eenzaamheid, GGD Amsterdam, AFWC, Indische Buurt Community, Kracht in Nederland, Movisie, Cultuur Connectie Oost, UvA Urban Studies, Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, Amsterdam Museum, Nederland wordt beter, New Tokyo Stories, Cities Under Pressure, WOW, BYCS, 02025, Solar Boat Race, Groene Loper Festival Hoofddorp, OBA, Buurtcommunities, Stads-dorp Zuid, Tuinen van West, Fruittuin van West, Van Eesteren Paviljoen, The Beach, DeDAKKAS, MidWest, The Maker Store, The Maker Market, TOON, Broedplaats de Broedmachine, Lola Luid, AGALAB, Brouwerij Kleiburg, Brouwerij de Prael, Brouwerij Stijl, Docking Station, Oedipus Brewing, Noordjes Schrijflab, A Lab, Tolhuistuin, Universal Sea, NOOR, BPD Cultuurfonds, Burgerweeshuis, FramerFramed, Public Art Amsterdam/ PayAttentionPlease!, CBK ZuidOost, GET LOST Art Route, Frankendael Foundation, LAPS Rietveld, Stichting NDSM-Werf, Oude Kerk Amsterdam, De Appel, P///akt, Stedelijk Museum, TAAK, Nieuw en Meer, Art4Art B&B, Arcam, Galerie Beeldend Gesproken, PLYGRND, Project for Public Space, Stipo, Placemaking Plus, J&B Kunstenaarscollectief, WOW Amsterdam, Zoku, 24 Tiny, Openbare Werkplaats, Buurtwerkplaats Noorderhof, Rufus de Vries, Makerversity, QO Amsterdam, Meevaart, ZuiderMRKT, Podium Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol/Into the Polder, Amsterdam Creative Industries Network, CLICK NL, Knowledge Mile, SHIP, Hopp, Athenaeum Boekhandel, Stichting Future NL, Broedplaats BOUW, De Ceuvel, Pakhuis Wilhelmina, Broedplaats Contact, Het Schip, Nieuw Dakota, A’DAM Music School, New Metropolis, ZO!ZijnWij, TransTaalKinderen, Melk & Dadels/ROSE Stories/ Stichting Daria Bukvic, WG Kunstroute, Huis de Pinto, Bimhuis, Seeyou@art, Amsterdam House of Arts and Crafts, Designathon Works, ChildPressCenter, UP Events, The Green Living Lab, Instock, VanPlestik, FlowerPower @ Tuinen van West, Bloei en Groei, Stadsgroenteboer, De Herkomst, Biologische Boerderij De Boterbloem, De Tuinakker, Containing Mushrooms, Groenhartig, Cantina, Cityplot/PLUK! Groenten van West, Lokale Bloemetjes, Mijn Stadstuin, De KasKantine, Stadsoogst/Le Compostier, Ondertussen, Studio/K, Forteiland Pampus, De Onkruidenier, Openlucht

Buurtsupermarkt Buikslotermeerplein, Ambachtenroute De Pijp, de Big 5, Sites of Memory - Changing portraits, Amsterdam Underground, Buurtbuik, FabLab Waag, Cre8 Urban Fabrication, MX3D, 3D Makers Zone, RAI, FuckUp Nights, A’DAM Toren, Green City Buzz, Aced, Lloyd Hotel, This is Holland, Smart Mobility Expo, Lachjefit met Henny, We Feed the City, Food Council, Breitner Academie, DuPho, Operatie Periscoop, Kyas Art Salon, Street Art Museum Amsterdam, Orchestra Nazionale Della Luna, Groene Corantijnmarkt, Tetterode, Gildelab, Amsterdam HB, Freelodge, 1800 roeden, Terragon Nature Camps, Schapenboerderij Henk Timmer, Maatschap Bijma-Meekel, ZID Theater, Lucas Community, Oopoeh, Het Faire Oosten, Boost, Refugee Academy, Protestantse Diaconie Amsterdam, Bouwgabbers, Hoogtij, Moving Arts Project, Thuismakers Collectief, Kamer van Koophandel, Rederij Lampedusa, De Groene Grachten, De Bretten, Poesiat & Kater, A City Made By People, Yada Yada, Lab 44, Flinders, OECD, Streets of the World Photo Museum, Art Zaandam, BijBind, Hembrug Museum, Amsterdams Allooi, Impact Hub, De Gezonde Stad, Cities & Visitors: Moving Amsterdam Zuidoost, Mediamatic, NEMO, Rederij Lampedusa, Lang Leve in Plan Berlage, Intratuin, Refugee Company, Sympany, Stadsarchief Amsterdam, A Beautiful Mess, 5 the Coffee Connect, Zaans Museum, De Wilde Stad, Cascoland, Stermusicalfeestje.nl, Taste Before You Waste, Tata Steel, ZO! Aan Tafel!, IoT Sensemakerscommunity, De Regenboog Groep, Zaanse Kinderboekenmarkt, Anmec, Amsterdams Platform voor Eenzaamheid, Bewondersacademie, Poro City, Ketelhuis, Soundtrackcity, Marineterrein, Thuisbaas, LabGov, Green Business Club, Hello Zuidas, ORAM, Breikers Logistiek, PK Waterbouw, SITE-ud, De Transformatie Cirkel, Placemaking Plus, STIPO, Podium voor Architectuur, Gemeente Haarlemmermeer, Firma Hoe dan wel, Tugela 85, Cultuur Connectie Oost, Oostblok, Student Hotel, InHolland, Amsterdam Rainproof, Johan Cruijff Arena. Lloyd Hotel, 50 jaar Bijlmer, Kyas Art Salon, Kamer van Koophandel, Mahlerplein Bicycle Parking, Kromhouthal LOCATIEPARTNERS/LOCATION PARTNERS Circl, Pakhuis de Zwijger, Tolhuistuin, Waag, Q-Factory, Amsterdam Museum, Westergasfabriek, Centrale OBA, World Trade Center, Hogeschool van Amsterdam, Impact Hub, Tuinen van Bret, IJburg College, Meevaart, Resto van Harte, New Metropolis, NDSM/Ferrotopia, Bijlmerbajes, Waternet, Hoftuin, Hallen, AHTI/AMC, Het Parool Theater, De Ceuvel, De Gele Pomp, Koninklijk Instituut voor de Tropen, De Meervaart, Roest, INIT, De Wilde Kroketten, IJburg College 1 & 2, StudioNineDots, Tripolis, Het Schip, Marineterrein, Het Seinwezen, De Appel, ARCAM, Het Ketelhuis, De School, Stadshuis Amsterdam, Zuiderkerk, NieuwDakota, Buitencentrum Almeerderhout, GLLRY ZOH, Kenniscentrum ArenaPoort, WDSTCK, Havengebouw, Atelier, BOOST Transvaal, ShareNL Home, ZID Theater, Burgerweeshuis, The Beach, Vondel CS, De Broedmachine, Lola Luid, Breitner Academie, Buurtwerkplaats Noorderhof, ADAM Toren, De Ceuvel, De Kaskantine, NEMO, MakerVersity, Galerie Beeldend Gesproken, Huis de Pinto, CycleSpace Paviljoen, Mediamatic, Bimhuis, Nieuw en Meer, Cantina, InStock, MidWest, Zaanse Schans, Pakhuis Wilhelmina, Ondertussen COMMUNICATIEPARTNERS/COMMUNICATION PARTNERS Amsterdam Marketing, Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Hello Zuidas Magazine, Atheneum Boekhandel, De Groene Amsterdammer, OneWorld, NRC, Uitkrant

© 2018, Stichting WeMakeThe.City


NOTITIES/NOTES

WE MAKE THE CITY
Houd de stad schoon! Gooi nooit rommel op straat, maar gooi het in de daarvoor bestemde bakken. Of neem het mee en gooi het thuis weg. Dank je! Keep the city clean! Never throw rubbish on the street, but throw it in the appropriate trays. Or take it with you and throw it away at home. Thank you!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.