Welkom Kind(je) 16e Editie

Page 1

Welkom Kind(je)

16E EDITIE


Inhoudsopgave 04 Oproep

14 Gezonde Start

21 Gastouderdag 2020

06 Waarom de evaluatie?

16 Koken met ouders

22 Gratis voor de ouders

08 ...oh je valt weg, kun je me horen?

20 'Gezonde Start' afgerond

24 Welkom Kind duurzaam

02Enige tijd geleden werd er in het Welkom Kindje een oproep gedaan om deel te nemen aan de Oudercommissie van Welkom Kind. Naar aanleiding hiervan had een aantal ouders zich hiervoor opgegeven. Maandagavond 21 september kwamen we voor het eerst samen. Al was dat 'samen' uiteraard wel geheel Coronaproof via beeldbellen. Zoals veel van jullie waarschijnlijk wel herkennen, begon het met ''ik hoor je wel, maar heb geen beeld'' en ''nog even mijn oordopjes pakken''.

Pagina 4


Na een kort rondje voorstellen

ouders gevolgd kunnen

was het tijd voor de serieuze

worden. Maar ook

zaken. Want waarvoor waren

communicatie vanuit Welkom

we nu eigenlijk bij elkaar

Kind en bijvoorbeeld het

gekomen? In het kort is het

proces rond de jaarlijkse

doel van een oudercommissie

beoordeling. Een lijstje vol

is het zo goed mogelijk

punten waar Agnieska en

behartigen van de belangen

Judith weer mee aan de slag

van de kinderen en ouders. Je

kunnen dus.

kunt je voorstellen dat dit bij een gastouderbureau

De inzet is om zo'n driemaal

natuurlijk een stukje lastiger is

per jaar bij elkaar te komen

dan wanneer je een

met de Oudercommissie om

kinderopvang hebt waarbij

zo belangrijke punten te

alle kinderen op dezelfde

bespreken.

locatie zitten. We hebben te maken met zo'n 90 opvanglocaties in Tilburg, dus dat daar verschil in zit is onvermijdelijk. Al kletsend kwamen we op een aantal thema's die toch overal spelen. Zoals de verschillende opleidingen die aangeboden worden aan de gastouders, maar ook door Pagina 5

Lijkt jou dit nu ook leuk (en gezellig, want dat is het ook!) dan kun je nog aansluiten. Voor vragen of aanmelding kun je emailen naar oudercommissie@ welkomkindtilburg.nl


Waarom

Het is voor ons om een breed

moet ik de

ouders vinden van de opvang

evaluatie van mijn gastouder invullen?

beeld te krijgen van wat de bij de gastouder en van Welkom Kind. Eventuele aandachtspunten worden besproken met de gastouder of intern. Daarnaast is het ook bedoeld voor de gastouder om een idee te krijgen wat de bevindingen van de ouders zijn. Van alle evaluaties van ĂŠĂŠn gastouder wordt namelijk een analyse gemaakt (geanonimiseerd) zodat de gastouder een beeld krijgt hoe ze 'scoort" op de verschillende vragen uit de lijst. Zo kan ze zien waar haar verbeterpunten zitten of juist dat de meeste ouders positief zijn en ze op de juiste weg zit. Nu weet je een beetje de achtergrond van het 'waarom vul ik de evaluatie in' :)

Pagina 6


VOORBEELD VAN EEN EVALUATIEFORMULIER ANALYSE


...oh je valt weg, kun je me horen?, even wachten ik moet even.... Pagina 8


Sinds een tijdje werken we bij

gecertificeerde cursus

Welkom Kind met Kinderwijs

Babywijs.

TV. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om gastouders

Binnen de kinderopvang is

leuke opleidingen en

het vanaf 1 januari 2023

cursussen aan te bieden.

verplicht om over een erkend diploma te beschikken om

Al onze Thuis-Crèches kunnen

met baby's te werken.

deze cursussen en

Natuurlijk zorgen wij er dan

opleidingen gratis volgen en

ook voor dat onze gastouders

onze reguliere gastouders

ook de mogelijkheid krijgen

krijgen een korting wanneer

om aan deze eis te voldoen.

zij gekoppelde kinderen via ons bureau hebben. Wanneer

Momenteel zijn er 6

er een cursus veelvuldig is

gastouders gestart met de

ingekocht, is het zelfs zo dat

cursus, welke bestaat uit 5

we ook ouders de kans geven

modules. Elk van deze

om de cursussen te volgen.

modules heeft een toets en na

Dat is een leuke extra toch?!

het behalen van alle toetsen, zal er een examen volgen. Na

Omdat we het belangrijk

het behalen van de toets zijn

vinden dat onze gastouders

deze gastouders officieel IKK

zich blijven ontwikkelen en

gecertificeerd om met baby's

beschikken over de juiste

te werken.

opleidingen, zijn we dit jaar gestart met de IKK

Pagina 9


Nu denk je misschien ‌.Hoezo? Waarom heb je daar nu een aparte opleiding voor nodig? Ze eten, slapen, poepen, spelen en knuffelen een beetje en dan heb je de dag met een baby toch wel gehad? Nou niets is minder waar, want deze lieve kleine wezentjes die net komen

groot belang. Op deze jonge

kijken in de opvang starten

leeftijd worden de beginselen

net met hun gehele

aangelegd in de hersenen om

ontwikkeling. Hierbij is het

op voort te borduren tijdens

van essentieel belang dat dit

de latere ontwikkeling. Onze

gebeurd op een goede manier

gastouders leren daarom later

waardoor een baby zich

in de cursus ook alles over de

optimaal kan ontwikkelen op

interactievaardigheden. Deze

cognitief, motorisch, sociaal

hebben zij al en gebruiken zij

en emotioneel gebied.

ook zeker, alleen is het nu de kunst om deze ook echt

De omgeving en de

bewust in te zetten.

ervaringen van baby's en dreumesen zijn van grote

Kijk vooral eens het volgende

invloed op de ontwikkeling

fragment om te zien waarmee

van de hersenen. Goede

we onder andere de cursus

interacties zijn hierbij van

zijn gestart --->

Pagina 10


Omdat we momenteel geen

cursus-�stof� te lezen is, is er

cursussen geven op onze

ook een online omgeving voor

locatie i.v.m. de gestelde

ons als gastouderbureau, om

maatregelen, zijn we heel blij

de voortgang van de

dat deze cursus door de

gastouders te monitoren.

gastouders online gevolgd kan worden. Naast de online

Cursusleidster Tessa vertelt:

omgeving waar de

"Zo kan ik precies zien hoe ver iemand is met de cursus en of de opdrachten die gemaakt moeten worden, al zijn ingeleverd. Op deze manier kan ik gastouders coachen in zelfstandig leren. Vanuit kinderwijs TV zijn er ook online coaches aanwezig. Deze coaches beoordelen de ingeleverde opdrachten van de gastouders en geven aan of zij nog iets aan moeten vullen, of dat de ingeleverde opdracht voldoende is beoordeeld. Super geregeld! Zo kan ik me ook niet laten verleiden tot het toch maar goedkeuren van een

Pagina 11

opdracht, wanneer ik zie dat


iemand erg zijn best heeft gedaan. Om toch een groepsgevoel te behouden en samen de cursus te doorlopen, spreken we af wanneer we een bepaalde module starten en afronden. Tijdens de afronding komen we dan even samen in het online klaslokaal van Google Meet, om zo de cursus en verschillende casussen te bespreken. Op deze momenten kunnen we dan wel spreken van een intervisie moment waar de gastouders weer van elkaar kunnen leren. Naast het van elkaar leren is het tijdens deze online momenten er natuurlijk ook gezelligheid en komen er kreten voorbij als...oh je valt weg, kun je me horen?, even wachten ik moet even.... en Pagina 12


andere echte typische dingen

Wil je zelf eens kijken of er op

die je wel herkent als je online

het moment ook cursussen

met anderen samen komt. We

beschikbaar zijn voor ouders,

lachen er maar om en

kijk dan vooral even op onze

wanneer het niet goed werkt,

pagina:

dan gaat het vast de volgende keer weer beter! In maart/april (2021) zal er weer een nieuwe cursus Babywijs starten. Ik hoop dan weer een aantal nieuwe

Ook kun je hier zien wat onze

gastouders te verwelkomen

gastouders allemaal voor

voor deze leuke en leerzame

cursussen aangeboden

cursus.

krijgen.

Ben je benieuwd of jouw

We hopen om de eerste

gastouder ook al bezig is met

opleiding van Babywijs af te

de cursus? Vraag het haar

ronden voor februari 2021. Let

vooral eens....ze zal het je

vooral tegen die tijd op het

graag vertellen als ze al is

nieuwe Welkom Kind(je)!

gestart.

Hierin zullen de geslaagde gastouders vast hun diploma willen showen." ~ Tessa ~

Pagina 13


'Gezonde Start' onderdeel van de Gezonde Kinderopvang

Pagina 14


'Gezonde Start'

kinderopvangorganisaties een

bij Welkom

gezonde leefstijl bij jonge

Kind

rol bij het aanleren van een kinderen. Wij zij ook een onderdeel van

'Gezonde Start' is een uniek

de Gezonde Kinderopvang en

programma dat het gezond

doen er actief aan mee. Onze

opvoeden van kinderen in de

Thuis-Crèches worden

kinderopvang op integrale

opgeleid tot gezonde

wijze behandelt. Het is

kinderopvanglocaties en

gebaseerd op onderbouwde

daarbij kunnen ze mee doen

inzichten van kenniscentra op

aan het programma 'Gezonde

het gebied van leefstijl,

start'.

opvoeding, diversiteit en kinderopvang. Dit zorgt ervoor

Meerdere Welkom Kind

dat het programma goed

Thuis-Crèches doen mee met

aansluit bij de dagelijkse

het programma.

praktijk van de kinderopvang.

Kinderopvangprofessionals die opgeleid zijn tot coach

Een Gezonde

Gezonde Kinderopvang

Kinderopvangorganisatie

kunnen een subsidie

kiest ervoor structureel de

aanvragen voor een voeding

gezondheid en gezonde

gerelateerde activiteit.

leefstijl van kinderen te

De volgende activiteit is

bevorderen. Samen met

medemogelijk gemaakt door

ouders spelen

subsidie ‘Lekker naar Buiten!’

Pagina 15


GASTOUDER AAN WOORD:

THUIS-CRÈCHE ROSETTE MADURO

KOKEN MET OUDERS

ACTIVITEIT MEDEMOGELIJK DOOR SUBSIDIE ‘LEKKER NAAR BUITEN!' ACTIVITEIT VOND PLAATS VOOR STRENGE CORONA MAATREGELEN Pagina 16"Heel enthousiast kwamen de ouders binnen met hun schort en lege bakjes, zoals aangegeven volgens de instructies đ&#x;˜„. We hebben even geklets met elkaar en na een 'mooie' introductie van Rosette (mua) gingen we aan de slag. Dit waren de recepten: Pompoen soep Gestampte aardappelen met wortel Erwtensoep Ouders hebben twee aan twee samengewerkt en in ongeveer een uur de tijd stonden er al lekkere gerechten op de tafel. Als CuraçaoĂŤnaar gebruiken we extra kruiden...heel lekker trouwensđ&#x;˜„, zoals Masala.

Pagina 18


Ouders waren geĂŻnteresseerd in de recepten en we hebben ze aan de tafel tijdens het eten besproken. Wat overgebleven is heb ik mee naar huis gegeven (later kreeg ik apps van hoe ze samen met de kinderen aan het eten waren, dit vond ik erg leuk). Nadat alles was afgewassen had ik ook nog een verassing voor de ouders. Het was een geslaagde dag. Lekker gezond gekookt en lekker gegeten. Alles was gekookt, geen olie gebruikt. Soms beetje olijfolie is ook gezond i.v.m stoelgang. Bij sommige kinderen kan het obstipatie verhelpen.

~ Rosette Maduro ~

Flair | 46


12 gastouders hebben deze maand het programma 'Gezonde Start' afgerond. Verslag hiervan kun je lezen in het volgende Welkom Kind(je)

Pagina 20


Terugblik op

Pagina 21


GRATIS

Speciale leermodules voor de ouders van Welkom Kind

Binnenkort kun jij je inschrijven voor een van de modules op de volgende pagina. Wij zullen jou laten weten wanneer de inschrijvingen mogelijk zijn. Bekijk alvast de beschikbare modules, welke lijkt jou leuk?

Pagina 22WELKOM KIND DUURZAAM

Dit jaar zijn wij volledig overgestapt naar een digitale administratie: we doen ons best om een papierloos kantoor te runnen we creĂŤeren een papierloze cultuur op het werk Pagina 24


Heb je ideeën of tips over duurzaamheid die je graag wilt delen met ons? Wij horen graag van je! KLIK OP DE KNOP HIERONDER ALS JE IETS WILT DELEN MET ONS

Pagina 25


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.