Welkom Kind(je) 19e Editie

Page 1

Welkom Kind(je)

19E EDITIE

Plezier in bew egen Nieuw e camp agne Wat is e bij onz r nieuw e Thuis -Crèch es?


Inhoudsopgave 04 Interview Monkey Moves 14 Terugblik Monkey Moves avond 17 Monkey Moves in de praktijk Pagina 2

21 Wat is er nieuw bij onze Thuis-Crèches? 14 Groente bij onze

26 Veilige hechting

24 De week tegen kindermishand eling

24 Welkom Kind duurzaam

30 Activiteit boeken


Voldoende beweging is goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen, Het is geen geheim dat Welkom Kind zich inspant om Gezonde Kinderopvang te bevorderen. In deze editie staat vooral 'bewegen' centraal. Genoeg bewegen is gezond en vooral ook erg leuk!

IN DIT WELKOM KIND(JE) ZIE JE ONZE NIEUWE CAMPAGNE WAARMEE WIJ EEN STEENTJE BIJDRAGEN OM GEZONDE KINDEROPANG TE BEVORDEREN Verder heeft onze stagiaire Lisa een informatieve artikel voorbereid over 'Veilige Hechting', dat aansluit bij de Week tegen Kindermishandeling. Dit en meer lees je in deze editie.

Pagina 3


Monkey Moves

Pagina 4

Interview met: Leendert van Gaalen - Medeoprichter Monkey Moves - Docent lichamelijke opvoeding - Bewegingswetenschapper - Sociaal ondernemer


Hi Leendert, kun je ons vertellen waar Monkey Moves voor staat? Bij Monkey Moves staan we voor plezier in bewegen. We geloven dat we impact kunnen maken op de ontwikkeling van kinderen door kinderen dit in hun jonge jaren aan te leren. Ons doel is om op een professionele manier échte aandacht te geven aan kinderen. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en hun talenten de beste kansen geven.

Pagina 5

Wat doet Monkey Moves? Je kunt Monkey Moves zien als een sportvereniging speciaal gericht op de jongste kinderen. Ze leren elk jaar meer basisvaardigheden van tenminste 11 sporten op een non-competitieve manier. Inmiddels kun je zeggen dat Monkey Moves overal is waar bewogen wordt. Zo zijn onze docenten met het Monkey Moves programma te vinden op kinderdagverblijven en buitenschoolse


opvang, organiseren we sportdagen en kampen én apeleuke kinderfeestjes. Maar ook hebben we creatieve beweegspellen ontwikkeld om thuis lekker te bewegen en brengt WhatsAAP (onze digitale Monkey Moves docent) het Monkey Moves programma via WhatsApp in elke woonkamer. Waarom is volgens jou bewegen zo belangrijk? We zien eruit zoals we eruit zien doordat we door miljoenen jaren Pagina 6


van doelgericht bewegen deze vorm hebben gekregen. Omdat het altijd moeilijk is geweest om eten te vinden heeft ons lichaam geleerd om te kiezen voor ‘energie besparende keuzes’. In tijden dat het lukte om voedsel (in overvloed) te vinden heeft ons lichaam geleerd overtollige voedingsstoffen op te slaan als vet. Door ons groeiende brein werd spelen steeds belangrijker. Sociale regels leer je namelijk vooral door (samen)spelen.

Pagina 7

De afgelopen decennia is er eten in overvloed en zijn er zoveel energie besparende mogelijkheden dat bewegen niet meer hoeft en vergeten we hoe belangrijk het is. Met als gevolg dat welvaartsziekten als obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes doodsoorzaak nummer één zijn geworden en dat steeds meer kinderen kampen met mentale problemen. Het bewegen dat we nog doen of aanbieden is heel erg doelgericht. Dat kan winnen zijn of bijvoorbeeld afvallen,


terwijl plezier naar de achtergrond is verdwenen. Wetenschap wijst uit dat het aanleren van een breed beweegpatroon op jonge leeftijd bijdraagt aan een leven lang (zo) gezond (mogelijk) bewegen. Daarom bieden we bij Monkey Moves multisport aan, hebben we een deel waar kinderen vrij kunnen bewegen (zonder instructie) en werken we veel met Loose Parts – materialen die op meerdere manieren te gebruiken zijn. Zo leren we Pagina 8

kinderen creatief bewegen wat ook doorwerkt op andere gebieden. Wat maakt een activiteit leuk en uitdagend? Het ene kind kan een activiteit geweldig vinden terwijl een ander kind er niets aan vindt. De kunst is het bepalen van het niveau van de activiteit. Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen door activiteiten aangeboden te krijgen binnen hun zogenaamde ‘zone van naaste ontwikkeling’.


Een activiteit moet uitdagend zijn, maar niet te uitdagend. Voor onze docenten of (gast)ouders die onze producten gebruiken, beschrijven we ook altijd een manier om een activiteit makkelijker of moeilijker te maken. Op welke manier past Monkey Moves binnen de gastouderopvang? Mijn moeder is gastouder. Ik heb het altijd een geweldige manier van opvang gevonden. Het is voor jonge kinderen zo belangrijk om zich te Pagina 9


kunnen hechten aan bepaalde sleutelfiguren in hun jongste jaren. Elke (opvang)dag hetzelfde gezicht is dan ook goud waard. We hebben er vrij lang over gedaan om met gastouders tot een passend aanbod te komen. Natuurlijk is er het kostenaspect,

Pagina 10

maar ook de verschillende leeftijden en de beschikbaarheid aan ruimte en materialen bleken een uitdaging. Dankzij de ontwikkeling van onze loose parts-spellen en WhatsAAP hebben we nu echt een apetof aanbod. De spellen


bieden instapactiviteiten op verschillende niveaus én de mogelijkheid voor de kinderen en de gastouders om hun eigen creativiteit te gebruiken voor nog meer speelplezier. Met WhatsAAP kun je als gastouder je beweegmoment inplannen of op elk gewenst moment vragen om een activiteit met een bepaald materiaal, voor een bepaalde vaardigheid (bijvoorbeeld balanceren) of van een bepaalde sport (bijvoorbeeld judo). Pagina 11

Deze vrijheid is echt iets wat we van gastouders hebben terug gehoord als belangrijke wens. Een van de hoofdactiviteiten voor gastouders is het beweegparcours. Over een krat, onder een stoel, over een touwtje balanceren, springen van kussen naar kussen om uiteindelijk de kokosnoten allemaal in de vulkaan te gooien. Deze parcoursjes zijn eindeloos te variëren, vrijwel alle belangrijke beweegvaardigheden kun je er erin opnemen en de oudere kinderen helpen mee bedenken


hoe het gebouwd kan worden. Wat is volgens jou belangrijker en waarom? 1. Plezier of beweging? Plezier in bewegen daar gaat het om. Plezier kan een kind ook hebben tijdens het kijken van Paw Patrol, maar dat bevordert de ontwikkeling op de lange termijn niet. Bewegen omdat het moet houdt ook niemand vol en komt op de lange termijn de ontwikkeling van een kind ook niet ten goede. Als het lukt om Pagina 12

plezier in bewegen te ontwikkelen, dan gaat een kind bewegen zelf vaker initiëren en dat is het ultieme doel van dit gedeelte van de opvoeding. 2. Kinderen laten bewegen of kinderen leren waarom bewegen belangrijk is? Kinderen laten bewegen zonder twijfel. Mensen leren door met een wijzend vingertje iemand iets vertellen dat hij/zij iets moet gaan doen, werkt nooit. Terwijl je het aan het doen bent, kun je wel vertellen dat het belangrijk is.


De tip van Leendert:

Klik hier om de webinar te bekijken dat speciaal voor Welkom Kind is opgenomen.

Pagina 13

Kom in beweging! Op welke manier dan ook. Je kunt het eigenlijk niet fout doen. Het hoeft allemaal niet te lukken, proberen en spelen is leuk en daar gaat het om! Heb je een vraag over het stimuleren van de (motorische) ontwikkeling van jonge kinderen? We helpen je graag! Stuur je vraag naar: reacties@monkeymove s.nl of stuur een bericht via WhatsAAP. Ben je benieuwd naar de onbewerkte versie van het interview? Lees het hier terug!


Terugblik Monkey Moves avond Op dinsdag 21 september en maandag 27 september hebben we met een grote groep gastouders kennis gemaakt met Monkey Moves. We begonnen met het bekijken van de webinar die Leendert van Gaalen speciaal voor ons opgenomen had. Daarna was het tijd om een aantal spelletjes uit het voorbeeldboekje uit te proberen. Hierbij enkele foto’s!

Pagina 14


Dinsdag 21 september

Pagina 6


Maandag 27 september

Pagina 16


Monkey Moves in de praktijk Wat leuk om te zien hoe onze ThuisCrèches aan de slag zijn gegaan met Monkey Moves.

Pagina 17


Thuis-Crèche Franka

Thuis-Crèche Dukela

Pagina 18


Thuis-Crèche Rishaimeline

Thuis-Crèche Tina

Pagina 19 6


Thuis-Crèche Pelin

Thuis-Crèche De Bengels

6 Pagina 20


Wat is er nieuw bij onze Thuis-Crèches?

Pagina 21


Thuis-Crèche Karin Lucas (Baluma) bestaat 10 jaar! We zijn er geweest om het te vieren.

Pagina 22


Een boek geschreven door Rosette Maduro (Thuis-Crèche)

Setta werd geboren op het eiland Curaçao, in het Caribisch gebied. Dit boek gaat over enkele van haar geweldige en minder geweldige momenten, en de gebruiken van haar leven. Interese in het boek? Pagina 23


De week tegen kindermishandeling Van 15 tot en met 21 november was het de week tegen kindermishandeling. Sinds 2013 is dit een jaarlijks terugkerende campagne en het dient als extra stimulans om iedereen (opnieuw) te laten inzien dat ze een verschil kunnen maken voor een kind dat in de knel zit. Maar liefst 3% van alle kinderen groeit immers op in onveilige situaties.

Pagina 24


Wil jij als gastouder weten wat je kunt doen om de aanpak tegen kindermishandeling te versterken? Volg dan de verschillende modules over de meldcode via Kinderwijstv

Wil je er graag meer over lezen? Kijk dan eens op de volgende websites: Week tegen Kindermishandeling Rijksoverheid

Module A: werken met de meldcode kindermishandeling Module B: signaleren, rapporteren en in gesprek gaan Module C: echtscheiding en kinderopvang Module D: weerbaarheid van kinderen versterken Pagina 25

NJi


Veilige hechting Veilige hechting met ouders en andere primaire opvoeders is in de eerste levensjaren essentieel voor de sociaal-emotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling van het kind. De gastouder is een primaire opvoeder en kan dus een grote rol hierin spelen. Een kind dat veilig gehecht is ontwikkeld zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, hechte vriendschappen, veerkracht, creativiteit, cognitieve vaardigheden en taalvaardigheden (NJI, z.d.). Wanneer er sprake is van onveilige hechting levert dit problemen op in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Zo komen depressies, verslavingen, angststoornissen, gedragsproblemen en eetproblemen vaker voor bij kinderen met hechtingsproblematiek. Ook heeft het invloed op het empathisch vermogen van het kind (hij kan zich niet goed inleven in een ander). In de eerste levensjaren van het kind krijgt hij al mee ‘hoe mensen met elkaar omgaan’ en dit is

Pagina 26


onuitwisbaar. Het bepaald voor de rest van het leven hoe hij zelf met anderen omgaat en de manier waarop hij reageert op momenten van scheiding en verhoogde stress (Fischer, 2012). De rol van de opvoeder, en sensitief responsief zijn, is dus van essentieel belang.

Pagina 27

Sensitieve responsiviteit: het oppikken van verbale en non-verbale signalen die het kind geeft en hier adequaat op reageren. Op deze manier wordt vertrouwen opgebouwd, het kind weet immers dat hij bij zijn (gast)ouder terecht kan. (NCJ, z.d.)


Hierbij een aantal tips voor ouders en gastouders: - Ben je bewust van de stemming van het kind en speel in op zijn behoeften. Houdt in je interacties rekening met zijn gevoelens. Reageer, voed op vraag, wees warm en teder. (Evans, Whittingham & Boyd, 2012).

- Maak zowel niet te weinig als niet te veel contact met het kind. Creëer een situatie waarin je de emotionele gesteldheid aan elkaar aan kunt passen. (Hane, Feldstein & Dernetz, 2003)

Pagina 28

- Verlaag je eigen stress en spanning. Dit kan ervoor zorgen dat je minder sensitief en responsief bent. (NCJ, z.d.)

- Ga eens na, wat is je eigen hechtingsstijl? Het hechtingspatroon blijft vaak verschillende generaties lang stabiel. (Peck, 2003)


62% van de Nederlandse thuiswonende kinderen zijn veilig gehecht aan hun ouders. Ben je benieuwd naar welke hechtingsstijlen er allemaal zijn en wat een veilige hechting voor positieve gevolgen heeft? Kijk dan op de volgende websites: NCJ NJi Of volg een cursus over veilige hechting en vroegsignalering (de eerste 1000 dagen) via onze website. Pagina 29

Boekentip: Ontwikkelingspsychologie – Robert S. Feldman (2016)


Je kunt nu twee leuke activiteit boeken downloaden via 'Mijn Welkom Kind' of via 'MyChapp'.

Pagina 30


Er was eens een Pietje, bij Sint op de boot. Het bleek een deugnietje, al was hij niet groot. Zo klein als hij was, zo groot waren zijn streken. Een echte grapjas, dat is wel gebleken! Zijn hoofd zat vol kattenkwaad, zijn buikje vol lol. Sint wist zich geen raad. Dit werd veel te dol! Wie leert deze Piet hoe hij zich moet gedragen? Dit mag toch echt niet? Hij blijft maar plagen. Nu is hij bij ons om te leren wat goed is en wat niet. De vraag is: wie ziet Piet?


Samen genieten van een lekker kerstdiner, mooie verhalen lezen bij een haardvuur of genieten van het versieren van een grote kerstboom. Iedereen viert op zijn of haar eigen manier kerst. Ook binnen jouw gastouderopvang en thuis kun je op allerlei verschillende manieren kerst vieren. Maak gebruik van de DoenKids activiteiten uit dit thema ter voorbereiding op deze feestdagen. Pagina 32


Tot de volgende keer


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.