Page 1


ᔴੳ ˖‫ࠑڍڍ‬ႆᬒࡢපႆѸᆐࠈ˞͉ ˖ ‫ ڍ‬Ꮎ శ ࠑ Ө ͗ ͗ տ


сФ┤рй│

╦Ю

р░╖ро│с┤Ь

смЕсбФ▀Ф

╥и ╦ЦтАл┌НтАмсО╛р░╢╤вр╛ЯсЗкр░есмМ╨Ь╒В сФЩрв╢сдЙ▄╖сУзр░╢╓╡р░есмМ╨Ь╒В

сОГ сгг ╤в р╛Я ╟С╠Нр╕осО╛р░╢╟Тр░╜ржВсЗк соО

сДл реЗ

слЗ ╤╡▄╖╦Э╤АсдЙр▒ГсХер╣СсАМ═Д

╒лрбврпЩро┤тАл▄ШтАм╨ОтАл╪жтАмсНШс░│сАМсАЛсАг

CONTENTS рг▒сКГр░п

╒П сЭЧ сЗк слБ рйНсдЙсад╨Р╤╖ сЗк

слБ сАМрлЬ╙з

рж│

сОГ сАМрлЬ╙з

╥Э рж│ сОГ с│йсШЪсАМсИЦсЙзсАМр╝╢

сРРр╜д╒ПраС

сОГ

сФ┤рй│

тАл ▐БтАмрлКтАл▐АтАмр╢ЬсЙ╖сВЖрмЕ╤┤

╩╖р▒ФсАМраСсЭк▀ЧсНд╨РрбЕсЖВ р▒Г╠ар╢ДсФ┤рй│╓Жсм╡сАШсп░сйгсгЬ режрз╗р╖╗с│жсЦЗрд╖ржВр╢Юрд╖█▒сЖи сЧИра┤╙з╒АсНдреУтАл┌НтАмрпШсадрдгрвО сбОроа╨КсЯШ▄╕са╢сн╗╥╡роП  ▀┤╬к╦з рпЕр░┤

р╛▒ сеШ сЭн сПз ╙С╠ЪсжЛсИМрдгрд╖сп┤р▒Гр╛ХтАл┌НтАм

рбв╦ЛсАМ╩╢╤Ч сИИрдд▀Ы╘гсА║ сЗк тАл┌жтАм сВВ сЮЦ сФЩрв╢сОГсггсжЙ сВВ сЮЦ

спнр║а╦┤с┤Ьр▓МтАл▄втАмсВДсб╕╒Б╦Ч╦м▄╖╘Чe)рдП  сФЩрв╢ргЙсД░сАМсб╕╒Б 

╙С╠ЪсРОсНОтАл▄ктАм сВВ сЮЦ рпЕр░┤сРОсНОтАл▄ктАм сВВ сЮЦ

╙С╠Ър╣Ср╣▓╙ЬсЕ╗рпвсб╕╨Э╒Бсй╝сИЦтАл┌НтАмсмД"раИ  рв╡╘пргЙсР▓сВЕ 

1

тАл▄етАмрпЩс║У р░┤╤орйЭ╘жсЫксДЙтАл┌ОтАмроасИ╝═Зр╣Ч╘всДЙсЧВ═║р░╛сКНслЗсодс║ЕсаЙ═ЙсБ┐╬Ш сИ╝сПзсТмсаЖс║ЕтАл┌БтАмр╡дсПкрд▓╘жсДЙ═Й═┤слЗсодтАл┌итАм╦Ар░┤╤орпГ╨б╟М р░┤╤орйЭ╘жсЫксДЙроасЙесЬ╣р╜Бс║Ерг▓╩┐╩╢▀┐╠╝сЫкр░┤╤осЙатАл┌гтАм╟М ╤Ч╬ШсИ╝сПзтАл┌итАмсЬБсЭв╦ЭргВсЖ╖сЭв╠╛╩╝рй╜сЮ▓╟М

р░┤╤оргВсНВспнр║ароКрдЙсДЕсЭнр╕Л╨▒р╛Яр░╛╩┐рей╬ер┐А ▀┐═И),╨К

╦ЦтАлраС┌Н┌НтАмсВЖсмТсФ┤рй│рв╣═║раИ╨╖сБ╢

╒ПраС╒П═║

DIALECTIAMS AMD MASTERPIECES

р░╖ро│с┤Ь 13

р╝жсИСсА░ржмсЛ┤сЗ╖

сЧ┐▀░

19

р░╖ро│с┤ЬсДЙ╠ар╛мсВЖ

рв║рг║═ЪсКН

смЕсбФ▀Ф 21

рн░сФИрз░р░ЭсСЗтАл▄ЪтАмр╢а

рд╖▀ерйЖ

р╖Ъ╧г╠а 29

сЭ╣ сЭЯ ╥Г ═║ сФЩрв╢╙преРтАл┌ОтАмроар░есмМ╨Ь ╒В рг╕ ╒╢ ╠╝ сА░ сФЩрв╢╙преРтАл┌ОтАмроар░есмМ╨Ь ╒В

FOCUS ON GREAT PAINTERS

рйЗсЮ│р╖Ъ╧г╠а

р╛▒╤╛ркРран

режрддсЪ╖

SPECIAL REPORT

37

сбЛсдВ╬исОмро▓сУзр░╢сДЙр╝жс▒З

р░Я╤Ч

44

╨▓рбШсм┤со▓сНЭ╨╖сгЬр╜л

р░┤╤осЭм


ဌሖቧ

ᕖಯሖ

ේϣ̠ ౣဋߴ

ႆ‫ڲ‬ዴᔭ

ຠ་ႆࠑ

ELITES ON DRAWING

ቷ‫ܚ‬ຌ᤽਒៵ܲॐ

ᑊ࠮ᕥ

ቷ‫ᦫܚ‬ႉචᮃၶ

ဌశለ

຀෼ॶຌ࿗ᡦ๗

ܷࠑ᝶‫ڲ‬

HONGKONG-MACAU PAINTER

ဌሖቧᔈᲙႆ

ᯰྉࢎ

73

ࣲ᭣ᐿԬᄉᤤસ

р  ᤉ

60

‫ܷ࣍ࡂ੆ʹݟ‬ẘ

ᬇ˜᭞

ጡ͚۲̴֖ᄉࡢපႆ

ዴֵஅᘨ

FORUM FOR A HUNDRED THOUGHTS

58

LAUNCH WITH POWER

ጡ͚۲ 69

ርˋࠜ 61

65

ࠃҦѢѣ

ౣဋߴ 53

ጡ͚۲

ဌሖቧ

ᕖಯሖ 47

ርˋࠜ

HIGH-QUALITY GOODS COLLECTION

իຫ࣌ͺֵኍ

ᓧౣܳព 73

ᬇஊ௙

NIGHT TALK ON ART

ॼॶࠎူኍ

षፘᯯ

࠯᭦ᮤߙѵܷ˝ ࠯ ᭦ ᔴ  ੳͺֵ

࠯ ̃ ᬅᡔߔͺֵ

࠯ ऄ షளᴜͺֵ

࠯ ʻ ේϣ̠ͺֵ

CONTENTS CONTENTS TS


˖‫ࠑڍڍ‬ႆᬒᔴੳࢹͺࠈзၶ ௐᫍẓࣱత௅ú௅ ‫ڠ‬ཁẓ෱Ӯౣࢶܹᛠࡢẅᆂ౛ࡷNjᰳࠑԻNjส៭ࡢኍnj Юࠓẓ࠭࣍ᔴੳဗ‫ڣ‬зၶNjᝮᝌNjཁ᝿NjኔႠnjဗ‫ेڣ‬ᮂ᝭ेஞ ူẅௐᫍЎՐ˝ࣿẅзၶͺֵ˝ᮤnj

ᕘᕘ˝˧YDN

௅nj࠭࣍ᔴੳзၶࣧẅʶࣧᮤǑᆂ౛ ࡷзၶǒẅԲʶࣧలᮤ൛ẁలԢᒯᬣẂnj ௅ẅఁnj ࡢᫍ຀ࡲẅϥథ̇ẅᫍఁnjႂၪᢻፂဌᄰ ࡷẅᒯᰳࠑԻႆࠑెnj ʶẇǑᰳࠑԻзၶǒ ࠴ೃึපẅቇెᏪ᣾ẅ࠭࣍ᔴੳ᭦ೃᏪ ‫ڮ‬ẅࡘбᮅẅ૘ቷ˹ႆnjՎߥஜ̠‫ڮډ‬nj ᔴẓਤਤႆẅʿ᜵ᅋপnjੇ˝̣˥ၸ࠴ቷ ႆփẘ௦˝˿Ќѫᛪဗnj‫ڙ‬ᤇ᧖зၶẅˀ‫ࠑڙ‬ ᧖ႆʿʶಧẅ᜵ࡉ᧙Ќѫᛪဗnjॆ᭦ࠪ‫ఽܬ‬ 1

ᄉྫྷ៵ẅథᄉ̠ࡂʿ͗‫ူܪ‬njੇʶ᣷ႆʶ᣷Ԩ ᒻnjґՐ̓ᩱᄉ‫ڠ‬ழẅʿ᜵ࣰ̾ௐ௾᤯ᄉᘾࠃ Сጆ౎ኤӬᄉఢ̼Ꮺ᣾ẅᤇಧࠓ௛঒႔ࠪ៵ᄉ ᄽࠃྱड़nj԰̠̇ẓþЌࠃ˧៊ᎾÿẅЌࠃᏪ ԠЏᣜࡂఝᎾnj‫ځ‬൤ẅੇ͂᜵Ќѫᛪဗ߱njࡢ ʿधԯẅಝ᜵Ѣܿnjˏ˓ࡢ̓ᩱᄉ‫ڠ‬ழẅʿ ᜵ѫधẅԺ̾ၸཁߔཁͰnjಝѢ౧ణ˝᧗᜵nj ᤇ೪ಝႆԤӆՀẅቿՋ᜺ᅽẅ௦Ǒᓽߔ‫چ‬ǒᄉ ႆกnjႆᄉௐϊ᜵ࢺԾཱःẅ‫ݼ‬ጻγ૆ႆ᭦ʶ ᒰnjథௐ᜵ྱ਒‫ٿ‬ҁѷ੥ႆᄉ‫ڠ‬ழвႆʶႆẅ ᤇಧԺ̾ᬣௐγ૆ஞͳӨុnjԲʶ˓ԓ‫ځ‬௦ẅ ˃ซʶ˓‫ڠ‬ழܹӬុ˿ẅԺ̾‫ܿٿ‬ႆʶႆុ


ᐐ ཤ Տ ࠑ

FOCUS ON GREAT PAINTERS

ᓫʶʽnjੇᤇ᧖ႆᄉѢ౧௦ࠪ៵ፋ ੇᄉẅԵʿ᣾థ੝Ԩᒻẅ੊ԩ߱ը Ԧẅ߱ੴҮẅੇႆᄉ˶ੴnj੝థᄉ ቿՁᦏ௦౎ᒬܷᒬཨᄉnjзၶ͗ਕ ҁ̾ґᄉழกʿܴၸẅᤇௐ᠉͉ࡂ ౎˿ẅࡂ᜵̖ၶளᄉႆกnjథᄉ‫ڠ‬ ழጊẅథᄉ‫ڠ‬ழࡂౚʶ̎ẅՠѶࡂ ൪˿nj ట೎ẓᔴᏤ࣍ẅ;ᤇ᧖థ̓ԡၸ ጲẅ‫៵ݝ‬԰̠ॡॻᝯnj ᔴẓ̓ԡၸጲẅܷᒬཨࡂ௦ᤇ ಧẅႆᄉௐϊʿክࠪ៵Хͳ‫ʹݟ‬ẅ ࡂᄹࠪ៵ፋੇᄉዴᇷẅࠪ៵ፋੇ̣ ˥ੇࡂႆ̣˥nj᥄ҁ̓ԡጲẅ᣾Ԝ ˖‫ڍ‬ႆ௦ᝧधᄉẅͭੇൣ᭦ࠪय़ẅ ʿᝧᏪൣ᭦ᝌфnjႆശጲẅ˶௦ ဗ̼̠ᄉචোnjௐᫍ᫁ẅз ၶဖܑ‫ݝ‬ẅࡂਤਤႆẅႆЌ ѫ˿nj࠴ఽಝॡᬱႆẅੇᤇ ᧖ၸӆጲӆ࠴ಝ౧ߔnj ႆ ᮊࣿẓЎೃẅвಝẅՐࡢnj ґNj˖NjՐnj

зၶẅఝ᧗᜵ᄉ௦ࠪ៵ ᄉਕԩẅͭ᣾Ԝႆႆᄉ჈ᤛ ʿԺᑞʿ႐‫ڙ‬ႆʼnjᥦ˥ẅ ‫;ڙʹݟ‬᣾ԜᄉႆกʼҪʼ ࠪ៵ᄉਕԩփẘᤇ௦зၶ˖ ඇ˓̠ᦏ͗᥄ҁᄉាᮤnjኤ Ӭᄉឬࡂ௦Ԩᒻẅͭ಩ఴʼ ᤆԨф̅ॆ;ၸ̾ज़ᄉፂᰍ ᜹ࠢࠪ៵ௐ̖ၶᄉᄯ᜿ẅ; ᄉፂᰍӉહ੾กNjᅻខNjߥ Шኍẅඇ˓̠ʿࡉʿՎẅᥦ ˥ਕԩNjᄯ᜿˶ʿՎẅ‫ူܪ‬ ᡐ౎ࡂʿʶಧẅᤇф߿˿ʶ ˓̠ᄉ௅࣡ሤጌ‫ʹݟ‬Njපэ ‫̾ʹݟ‬Ԣ‫ڙ‬ʶ߿਒˦ʼ᮲ಪ ᄉᡕՓnj঳ͳ౎ឬẅᤇᭉ᜵ ᫁యᄉᝪጶNjୖጉ֖ሤጌnj ᤇ᧖ႆᄉᤇ಩ጲॡ໠̜ẅͭ ᤆ᜵ᆠẅ‫˝ځ‬ጲ్ᄉᮏ૛ᡐ ͑௦ᬣᅋႆ᭦ஞͳ౎ᄉẅ᜵ న̯ႆ᭦ᭉ᜵njཁᑊ೴ཁ˶ ௦థ्ᄉẅ௦ˀၶา˖ࠪ៵ ᐎጆ‫ڙ‬ʶᡐᄉẅʿ௦˼ཁnj థᄉՎߥʿϛধጉ˼ཁẅ௦

ʿࠪᄉẅᤇಧॡࠓ௛ӡኼʶ।ẅࡂ ܾԜзၶᄉ਒˦˿nj႟ᄉ‫ڠ‬ழ᜵ጊẅ ጊᄉ‫ڠ‬ழ˶᜵႟nj‫ݟ‬౦థௐႆዹ˿ẅ ࡂ᜵ଡʶʽẅᤇಧࡂ˗ࠜ˿njႆࡢප ႆࡂ௦ᤇಧẅ᜵ʿற‫҃ڠ‬ᤴᅷᄳẅᤆ ᜵ԦဗᅷᄳẅణՐᝌфᅷᄳnj᣾Ԝᨐ ౚ୺ ႆႆẅႆ߸Րᄧߔ᧖࣯࣯ыы ᄉẅ‫ܚ‬ᓣᦏၸҁႆ᭦ʼԜ˿njẁ‫ܚ‬ ၸ߸ẅҪ‫ܚ‬Ẃ ੇဗ‫ڙ‬ႆՐࡢnjᤇ̎ጲ్ᄹʼ Ԝᙉཨ៵˼зẅͭᦏ௦ࠪ៵ፋੇ ᄉnjᤇ௦ӆᄗཁ౿ᄉӆẅ௦ӆጲnj вҪᡊᆂnj˖‫ڍ‬ႆ̯ලႆध‫ݼ‬ẅࡂ ௦ӆጲࣰ๔ᄉᓧశẅՐ౎௦þʿ ࣰÿᄉࣰ๔njЊ̼Ր੼ҁ˿þʿ ࣰÿࣰ๔ᄉᡙ։njᤇ˶௦˖‫̠ڍ‬ᄉ

ʶ˓᜹এnjᡊᆂ˶௦ᆂ‫ܝ‬ᄉᮧᓣnj ಝఱԺ̾௦ᔈ᭞ẅ˶Ժ̾௦ඹ፮ẅ ᤇ௦ᬣዜᠱॐnjᤇ˓þዜÿẅ௄௦ ࠪ៵ᄉዜẅ˶௦Юॶᄉþዜÿẅඇ ʶ˓̠ᄉþዜÿnjܷࠑᄹੇႆ˶ ‫ݝ‬ẅਤਤᄉѾᅋপnj᳦ࠕᙅ˶௦ᤇ ಧႆẅ౿३ௐϊࡂѢ౎ʶཁnj˶௦ ‫̴˝ځ‬ᅊҦʿ‫ݝ‬ẅᏪథௐ˶௦థ਒ Ѣ౎ʶཁẅʿʶ߿ᦏઁᓣႆ‫ڙ‬ጲ᧖ ᭦ẅᤇಧᘾ˪˪ᄉẅ௄˗ࠜԠ‫ݝ‬ ᄹẅႆᡐ౎˶ʿጊषẅॡᒬཨnjੇ ᤇ௦ൣፂᄉþзࠃÿႆกẅ˶ॡథ ਒ধnj ౏иẓᤇࣧзၶ௦ՠ‫ٿ‬Ԝႆ੆ НࡆᄉẅвҪ̎ˋ᜴ẘ ᔴẓҁௐвឬ˿njႆ˖‫ڍ‬ႆ௦

᭞ۡՐࡢ̊ᴜ෣ึ෻YDN

2


๑ᛂ෣ᭂࡢYDN

๑ᛂ෣̃Ձᖸ‫ڠ‬ຝ෻YDN

3


߶᫹ࠂࡢYDN

ᬣ఺ᬣᎅᄉnjၸቷܲ˿ẅ˶˗ࠜ ˿njӆጲௐ᜵ഏહẅࡂ˗ࠜ˿njз ၶᙉཨ࠳᧗ࠪ៵ẅͭʿ௦ጥзࠃẅ௦ ଡགྷNj௦਒៵ẅᤇ௦˖‫ڍ‬ႆᄉʶܷྱ ཁnj᝹ᓣẅ௦þʿࣰÿᄉ๔njੇ௦‫ڙ‬ ʿ࣯੊Ӧ࣯ᄉௐϊܲ൒๔nj᳦ࠕᙅႆ ੜߔ˶௦ᤇಧʶӆnjਤਤႆʿᅋপẅ థௐᭉ᜵ঋẅథௐᭉ᜵ਤẅ᜵ઁ˖‫ڍ‬ ႆߥ੆Шၶᄉႆnjശᄗቡᆠẅቡᄗശ ᆠẅᤇಧ̓ԡԪӐnj ట೎ẓᄗߙঞ˥зẅᤇ͗ঃ˿nj ẁ᝴᭡зẂ ᔴẓᄗߙథʶ˓ᄔẅ੝̾ᄗ୺ ᦏ௦ᄔඏnjੇႆᄉඊᣖᏤࠃnjᤇࣧ ʿ௦உधႆᄉẅ௦ਤਤႆnjࠪ៵థ ᄉ‫ڠ‬ழ௦ᄹʿຌᄉẅࡂ᜵ഴዹ૿ẅ Ժ̾ၸᓣʶ๔nj g ௐ‫˹ࡢנ‬Ө˞ࣝဌබТፋ ᔴੳႆᐞϷᤳзẁࢺ౏иԾట೎ ˖ᔴੳẂẅᔴᏤ࣍‫ڙ‬ᤳзఴʼᮤ

ߙẓþ൤ˢੇ˶úúᔴੳÿnj ᔴẓ៘៘ṺԺ̾Ѣྟႆбௐၸʼnj ʶԵႀᙁᮊᅋႆ˖ᄉೃྒྷᛠ

ᔴẓҪᓣௐẅԺ̾Ҫጲʶଡẅ ࡂઁႆ᭦થᡐ౎˿ẅᏪ˄௬३ԑnj ᜵ႆѢጲᄉᛪဗҦẅጲࡂ᜵ᄽࠃẅ ᜵಩૵ࠪ៵ଡགྷnjʿᄽࠃẅв‫ݝ‬ᄉᄉ ጲ˶ʿ‫ݝ‬ᄹnjзၶ௦ᛪဗࠪ៵ẅᏪʿ ௦Ӭ˓࿗በᄉጲẅᤇಧᄉጲв༦˶ʿ ၶҮnjੇ௦ඊᣖၸҩᄉႆࠑ˿nj ᮤ൛ẓǑᰳࠑԻзၶǒẅˈੂ ᔴੳnjܷधбᮅẅႆधnjௐᫍẓ ௐúௐnj g ᮤषїӴྞẓþǑܹᛠࡢࡏ ‫ڎ‬ǒẅषїႆᔴੳᮤnjÿ ᔴẓႆႆ௦ʶሗၶา࿃খẅੇ ᄉၶา෤థᥦ˥ጊषَnjϫઔᆂႆ ႆʿᝧ̠ᄹẅ̴ႆௐᐯ߿ʿЅᬵẅ ࿃খʿ‫ݝ‬ᄹẅ੝̾ʿᝧ̠ᄹnj

̃ẇǑܷ࠴ၿ˧ǒ ᣾࠴຿ࠪ᭦ ᭦Փెᒻႆnjбᮅnj ᔴẓ෤థඊႆႆఝࠓ௛ᄉ̂˿nj ᤇˏ೪ಝẅᙉཨॡᬣ਒ẅͭཁNj ጲNj‫ލ‬খẅᦏ௦ᄽࠃᄉnjࠪ៵௦ᄽ ࠃᄉẅͭ‫ੇڙ‬ቷʽ௦ၶҮᄉnjၶҮ ౎ᒬᄽࠃẅథҦ᧙ẅԩ˧̅ॶẅ႐ ̅ᑿͯnj຀‫ܚ‬NjᘾࠃẅвኤӬ˶థ ᘾࠃẅథ۲ఴᄉ᥊ူ‫ڙ‬ẅ᜵૊᥊ူ Ԝႆnjᝢᄽϡ௦Лᐦẅည਒ͺ௦ថ ൠnjЛᐦᭉ᜵धᮤNjᆠᮤNjᡐ੽ᣀ ՋẅᏪថൠ௦ᛠ̇ึපẅ௦༦ਕᄉ ༎ԦnjʼӤႆᄉᤇˏࣧథ੝ʿՎnj ኃʶष௦ࣛߥၶẅႆᄉጊʶཁẅ˗ ࠜʶཁẅ੝̾ᝢᄽʶཁẅኃ̃षᣏ ౚʶཁnjᤇ˶௦षवథऎnjͭᦏథ ᡐ੽ᣀՋẅᙉጹ‫ݟ‬ԦˌᏪҦ‫ڙ‬Ф ˖ẅ௦᩻ႆ෡nj ᮤ൛ẓǑܷ࠴ၿ˧ǒẅˈੂᔴ ੳnjௐᫍẓཁѫúཁѫnj 4


ส៭ߔᬤࡏ‫ܪ‬YDN

౏иẓᮤ൛ၸ຀‫ܚ‬Njใ‫ܚ‬ẘ ᔴẓੇʶᓉၸใ‫ܚ‬ẅᤇಧˀႆ᭦ Өុnjႆႆథ‫ݝ‬ᄉథ‫ڭ‬ᄉẅ‫ݟ‬ថൠ ʶಧẅ౉ၺNjృᄆͺថẅ˶ʿᦏ௦ ፂЦẅԱԱ᝜Ա˶ʿԺᑞnjథௐႆ ‫˶˿ڭ‬௦ʶ˓᣾ርnjᘾࠃNj႟ࠚ᧖ ˶థᡐ੽ᣀՋẅథঋਤNjథᒽᎀnj ႆᄉௐϊథʶሗౚᄉॶখnjႆᄉፆ ౝ௦ጊᄉẅ‫ᦏ៵ࠪ˝ځ‬థʶ˓Ю‫ڙ‬ ᄉፆౝẅͭႆᄉௐϊၸቷ᜵థౚNj థ஘ẅͭþౚ஘ÿʿ‫ݝ‬nj‫ܪʹݟ‬ ူẅ௦ఴᮖẅ˶௦ߥШẅႆกᄊ‫ڙ‬ Ф˖ᅺẅС᪃௦ϡกnjథ̠ឳ˿ॡ ܲ˹ẅͭၸʿʼnjឳ˹௦௙ူᄉẅ Ꮺథ̠ឳ˿˹ʿ௙ူnjឳ˹௦໌Ш ॶবẅ௦᜿ৡnj᜿ৡẅ௦͹ஓᄉၸ ឥnjඊ‫͂ੇݟ‬ឬþᒬ᜿ÿẅ௦ᒬ ࣁþ᜿ৡÿẅᏪ΍Ѿ̠᜿ৡ௦þ‫ڒ‬

ఱՀ˜᳦ᬅຣᇹYDN

5

᜿ÿẅཨՐࡂᑞ֖ះẅࡂ௦֖ះᇪ ͗njܷࠑᦏᭉ᜵ଡᰳ᜿ৡnj ᫇ẓᔴᏤ࣍ẅ;ʶᄯႆẅᤋ፝ ႆˏषẅ௦ʿ௦ॡጌnj ᔴẓʿጌnjੇႆႆᑇͪ᫋ऐζ ൥ẅ௦ᣏౚᄉẅ௦ʶሗၶา࿃খnj ʻẇǑᰳࠑԻǒ

ʽӤnj࢖‫ܝ‬ẅ෱ໝnjᆂԻẅ᭦Փᑭ ʽ෱ໝႆnjбᮅnj ᔴẓ෱ໝॡᬱႆᄉẅͭੇႆᄉ ᤆԺ̾nj߸К௦њਕ᜿nj ᮤǑᰳࠑԻǒẅˈੂᔴੳnjௐ ᫍẓཁѫúཁnj g ᮤష૜ѷбᮅ᫁ԃẓǑܹᛠ ࡢࡏ‫ڎ‬ǒẅష૜ѷᬣੇЙܹᛠͺ൤᫁ ԃẅචࡌधषẅԺ̾ߚˆẅᔴੳᮤnj g ᮤӬබᤈбᮅẓܹᛠᨠ‫ܝ‬ẅ Ѣ˪බᤈᑿऄẅ࿗Ѣॶᜆཛẅˈੂ ሖᔴੳnj ‫ٽ‬ẇǑᕘᕘ˝˧ʿය्ͪǒ ᆂԻẅᐿᣀ᭦ࠪຆᤉ෣‫ܟ‬ႆnj бᮅnj ᔴẓз௦ʶሗઃৰnjʿክঞ˥ ႆ᜵Үᡐ౎ẅጲ్Njႆ᭦ᦏҮnj ᮤẓǑᕘᕘ˝˧ʿය्ͪǒẅ


ౣᘼࡢ‫܈נ‬

fDN

6


ˈੂᔴੳnjௐᫍẓúཁnj gཁ᝿ ẇᬇЎප ᔴẓॡ‫ݝ‬ẅࢺ᣷‫ݝ‬njԾ᣷ᡊᆂܹใẅԺ̾‫ܬ‬ӆ ʶʽnj᜿३ʿܴࡂ‫ܬ‬Ҫẅʿ᜵ክܹܲẅॶখ᜵ёᰁ ̅ႆ᭦˧ʼẅ᜵ଁଌႆ᭦ẅᏡ੣˝̇᜷੣˝ᭀnj௃ ʶ௦‫ܪ‬ẅ௃ʶ‫ܪ‬ʿ௦njܹ௦ẅࡂ෤థ։᥊ẅܾԜቆ

ܹᛠࡢᆂ౛ࡷYDN

༦Ẕʿ௦ẅࡂሎधࠪ៵ẅʿၶҮnj ẇట೎ႆʶࣧප‫ܚ‬ऄሼẅᔴᏤ࣍‫ܬ‬Ҫ˝ႆnj ᔴẓ̾ᤉࡢᆠႂጲnjஅૄேࡢ෱nj ẇᮤ ߥ տ ᤳ з Ǒ ᙉ ᕘ ᕘ Ꮺ ᭣ ࣡ ៵ ẅ ጲ ్ ึ Үǒnj ᔴẓᤳзˀ‫ڍ‬ႆʶಧẅጲ్௦ፑʶᄉnj ̊ẇǑ̷᭖៭зၶǒ ࠵̇ᣀܲ̇njెܿ຿๧ẅපึ᣷ẅ᭦ܷࠪೃ ႆnjбᮅnj

7

ᔴẓ‫ܚ‬ᓣ˗ࠜẅԪӐܲnj ᮤẓǑ̷᭖៭зၶǒẅཁúཁnj g‫ٿ‬ᆂ౛ࡷࠖᖸ‫ڠ‬nj௸ẅௐ᝴nj ᔴẓзၶʿԺ᧗‫ܬ‬nj Ǒ̷᭖៭зၶǒẅᬓ‫ܘ‬Ҫͳ᧙ਕܰẅᤆ᜵‫ܘ‬Ҫ ጹᓫnjၸใ‫ܚ‬ଡẅࡂ௦Ҿnj᳦ࠕᙅ௦̾ཁ౎ଡNj ᧇẅੇѶ̾ጲҾẅʶᓉႆࠑʿ஗ၸᤇሗழกnj᳦ࠕ ᙅᄉ͕ཁ̾ཁ੆ጲẅథᄉཁ‫ڙ‬ጲܰẅథᄉ‫ڙ‬ጲ᧖ ᭦ẅੇ௦̾ጲᄉᡐ͑౎ᄯଋଡnjҾᄉௐϊẅథᄉ௦ ‫ܚ‬ᆠᓣẅథᄉ௦ᓣᆠ‫ܚ‬ẅథපຕᤈԜᄉ։᥊njǑ ᰳࠑԻǒẅፆౝጊẅͭၸቷNjጲౚҮnjǑᕘᕘ˝ ˧ǒnjథဗ̼ਕẅК௦ጲ్ẅథཁ៵Ԡథཁʿ៵ẅ Књਕ᜿nj gཁ᝿ ẇषїප‫ܚ‬ ᔴẓʿ᜵ˏ᣷ʶಧܷẅᤇಧʿ‫ူܪݝ‬njࡢͳፆ ౝвઌጊʶཁnjґ᭦ᄉᆂ̜ܿNjܷẅՐ᭦ᄉᆂܿ ᆾẅ᜵᤯᣾‫ܚ‬ᓣ੊ጲ్ઁґՐᄉ႟ࠚᛪဗѢ౎nj ẇဌиප‫ܚ‬ ᔴẓʶNjጲౚҮẅͭፆౝ˶ౚẅ៵లႆ߸nj ̃Njጲ෤᫇ᮤẅ˶ඊᣖ༦าnjͭႆʶጷಝᄉௐϊẅ ੇథܷ࠴ẅథӆథ‫ړ‬ẅ;ᄉᓫ‫ݍ‬ӜѾʿܷnjв௦˶ ෤థಝкNjಝՀnjʻNj;ႆᆂܿథཁጊषnjੇథጲ థ᭦ẅੜߔඊ;ࠃ‫ڙ‬njᤇˏ೪ಝࢿʿܲnjࡢᆂੇኤӐ ˿ẅੇႆ᥊ᡸ˶૟‫ݝ‬nj‫ٽ‬Njೃʿ‫ݝ‬nj;௤ܸႆᄉథ ཁʿᤨචẅ̬ܸԺ̾njၸཤ‫ܚ‬ཁߔʿ᜵ʶಧܷ࠴ẅ ᜵థԪӐnjซ਒ੜߔᄉጲ్ଅᄉܹᴎ˿njੇႆᄉథ ႟ࠚਕẅథใ຀ẅੇᄉጲ˶థҸܿẅథ᫁ᆀ႟ࠚẅ ௦థ࠴ԪӐᄉẅᤇ̎࠴ԪӐᡓ᣾˿ʶᓉፆౝርऎẅ ͭᒬథᘾࠃnj᜴ழ԰Цෳႆ˶ʶಧẅథᘾࠃፆౝnj ੇзၶ௦థၶ֐ᄉẅ௦థၶ֐Ҧᄉጲ్nj ẇᦋ஠Џ ᔴẓథЮࠓẅʿᩱᄉẅࡂᤇಧႆnj ẇషᭅ ᔴੳẓʶNjᘾࠃॡ‫ݝ‬nj̃Nj̬௉థ̇ᭈnjʻNj ᘾࠃଌ҃‫ݝ‬ẅᔗᕇథᒰnj௦‫ے‬᥊̠ႆกẁርᥚẂnj ʻNjᤇ˓ᆂܿ‫ݝ‬nj;ᄉቷ‫ܚ‬෤థ᫇ᮤẅࡂ௦෤థੇ ᄉु৚nj;ࡂᤇಧႆẅᄊԺЙ͹‫ڠ‬ẅ;ࣂፂዴ‫ݫ‬థ ˧njʶ˓ႆࠑᑞዴ‫ݫ‬ẅࡂࣂፂʿࠓ௛˿nj ẇట ᔴẓቷ‫ܚ‬෤థ᫇ᮤẅ෤థ̣˥ʿ‫ݝ‬njඊੇࢿʶ ཁཁ࿓ҵẅੇథʶཁџ৚njܹཿ˿ẅ᜵ႆҁཿௐ௦ ၶௐnjੇဗ‫ڙ‬ႆᄉథཁþᙹʿᝮူÿnj᜵Ў਴᥊ူ вʿᝮူnjੇ௦థူᄉẅథᒬࣁᄉሡࣿẅ੝̾ੇᑞ ክͰੇᄉሡࣿnj;ᄉߙʿᩱẅ෤థ᫇ᮤnjซ਒ẅ‫ܚ‬ ‫ڃ‬ঋвܷཁẅʿ᜵૗‫ڙ‬ʶᡐnjథᄉ‫ڠ‬ழ᜵ॡஞẅ៵ థЏ‫ڙ‬᡹ẅᏪඇʶ࠴‫ڰ‬థใ຀ᘾࠃnj


˴ᤋ༘YDN

టẓᤉࡢ௦Ջʼбᮅௐ௃਒ ᤴ੆ᄉnj ᔴẓвӆʶӆẅ‫ܚ‬ᓣᙹ‫ݝ‬ ᄉnjॡ‫ݝ‬ẅథཁ៵ᆂ๞njੇᄉ ጲ్ඊᣖᄯẅ;ᄉʶจʻઈ ܲnjੇᄉ‫ڰڃ‬ਕॡुẅॡፆ ࠃẅܷ࠴‫ڙڃ‬ʶᡐẅܷ࠴‫ڰ‬ ‫ۍ‬Njᑛ˖‫ڙڃۍڰ‬ʶᡐnj;ᄉ ቷ‫ݝܚ‬ẅͭੇቷ‫ݝܚ‬Ꮺᛪဗ˝ ᆂܿ‫ڰڃ‬njੇ௦థ‫ڰڃ‬Վௐథ ቷ‫ܚ‬ẅၸቷ˶჋ঋẅ‫˶ڰ‬ॡ ̜ẅጲ్Njၸቷ᬴ुnj;థቷ ‫ܚ‬Ꮺ‫ڰڃ‬ʿ௙௬nj ẇӬබᤈ ᔴẓॆ̼ణ‫ݝ‬ᄉࡢපႆࠑ థʿ࠵ẅੇ௦Ф˖˧ʶnjܷ ࠑᦏ‫̊ڙ‬Ӡ൥ʶᄇ൥˧ᫍẅ ࡂʶࡎቓਖ਼ጭnjᡪዚଡᰳ ཁіሙॡᬱẅᤇࡂ௦к̍и ᄉӜѾnj࠴Ӭ˶௦ẅв‫ݝ‬ʶཁ ࡂˀੇʶಧ˿ẅͭ቉ᆠᤇʶཁ ॡᬱnj;ဗ‫ڙ‬ඊ̾ґႆᄉ‫ݝ‬ẅ ̾ґᄉథཁෳẅᭉ᜵зၶଡᰳ ʶཁẅʼʶ˓Ի᫼njੇ˶௦ᤇ ಧẅʶ˓˓Ի᫼ẅʿறʼnj‫ځ‬ ˝ੇʶᄯ‫˷ߥڙ‬ẅҰҦଉጉẅ ʶ˓˓Ի᫼ʼnjੇႆᤇࣧẁǑ ᕘᕘ˝˧ǒẂਆҁ‫࠺܊‬ᄉ᮲௿ ႆnjႆణՐਕ̠ᄉ௦ዴᇷẅੇ ዴᇷ᠕ซẅ੝̾ਕ̠nj;અЙ ዴᇷܲ࠵ẅͺֵࡂ‫ٿ‬ઐܲ࠵ẅ ࡂ‫ݟ‬ៀহྕnj

ẇ෍Ϊౣ ᔴẓՐ᭦ࡢႆ᧗˿ẅᥦ˥ґ᭦ᄉੜߔࡂ᜵‫ڃ‬ᡐ౎ẅஞʶཁnjի᪙ ᄉǑ˖ࡢ‫ڎ‬ǒࡂ௦Ր᧗ґᣏᄉႆẅ˶ॡ‫ݝ‬njႆᤇ˓‫ڠ‬ழᄉ̇ẅ੊ᑊ೴ ཁ੊ຈཁẅͭ;థཁ࿆៸ẅཁߔ̼̓ʿຌഁẅʿ௦ᑊ೴ẅ˶ʿ௦ܷ࠴ ຈཁnj;ႆᡐ౎థཁጊषnjཁߔNjጲ్௦‫౎᧖ג‬ᄉẘ௦ᄯ᜿ẅࠪᒬཨ ྫྷ៵ᄉᄯ᜿nj ẇի͚จ ᔴẓʶNj෱᧖ᄉᆂܿႆᄉܹᄯ˿nj̃Njຌ෻ᆂʼึnjᤇ˓‫ڠ‬ழ˞ ᜵௦‫ʹݟ‬ႆපnjᤇ˓‫ڠ‬ழ௦ʶັපẅᆂ౛௦ശᄉẅපᤇ˓‫ڠ‬ழ௦ᘾ ᄉẅ;ႆࠃ˿ʶཁẅ᜵៵ᄆጶʶಧnjᤇ˓‫ڠ‬ழఴᢵࡂॡܷẅԺܷ̾ቷ ᡊᆂẅၸ३໠໠̜̜njʻNjథཁ਒ধẅႆ३థৰਕẅͭʿܴ‫ݝ‬njཁߔ ႆᄉௐϊẅ᜵‫ݟ‬Ǒᓽߔ‫چ‬ǒẅᤇಧʶཁNjᥦಧʶཁẅੇࡂ௦ᤇಧႆ ᄉẅͭ;ʿ᜺ᔴnjᤇ˓‫ڰ‬Ժ̾ཁ࠴ຈཁẅ࠴ຈཁ˶ᑞ੆ྞẅథใ຀Nj

ส៭ࠫᕖ์ᬤࡏ‫ܪ‬YDN

8


᭞ۡՐࡢ຿ೃYDN

9


ᘾࠃԪӐnj ẇ᝴᭡ᤳзNjප‫ܚ‬ ᔴẓᤳзॡ‫ݝ‬ẅ෱෣෤థᤇ˥ ܷnjᤇі೪ಝథཁ˼ẅ෤థብกnjੇ ႆ३థཁઙ៵ẅͭ˶௦ᒬཨ˖ᄉnjප ‫ܚ‬nj঳ᄉॡ‫ݝ‬ẅͭࢺ᣷ʿܴጊnjʼ ᭦ᙹ‫ݝ‬ẅԾ᣷లႆ߸nj త௅ẅ࠵̇nj НẇǑᆂ౛ࡷܷೃʼӑభǒ ௉ௐẅኍᢻẅᆂ౛ࡷೃʼẅ᭦ ӑẁᮊ෱ึழՓẂᏪႆnjбᮅnj ᔴੳẓᤇ͗ௐᫍʿ᫁ẅԺ̾ႆ ኤӬʶཁnjੇႆႆʿጌᄉnjᤇ˓ࡢ ܹ݈য˿ẅੇ̯˖ᫍႆᡐnjᤇ˓ࡢ ܹ᫁˿ẅКႆѢ౎ႆʿʽẅͭੇઁ ߱ᄉචҸႆѢ౎˿ẁʿܴ᫁ẅડध бᮅẅՐ‫ܬ‬Ջʼႆʶ᭦Ẃ ֆ˦॒ẓᒬ‫ݟ‬ẅᬣॶ੝ൗnj षїẓʶᓉ௦‫ڙ‬ႆҁణՐnj ᔴẓੇᤇሗႆกФࠃ௦પชࣛ පẅӆᄗ୺ʶᡐ౎ẅˀ᤯࣡ЎӆՐᄗ ୺ʿʶಧẅੇ௦ʶᡐႆẅᤇಧ‫ܚ‬ᓣ ᒬཨ᣾ນnjੜߔఴᢵᩱᖿథᒰẅʿ ᭉ᜵̠˝இԪẅԵ᜵ઁ߱ፋ;ᄉቿ ՁNjζՁႆѢ౎ࡂᛠnjઁࢺ᣷ẁೃ

ᰳࠑԻYDN

ᄉࢺ੣Ẃᄉ࠴ੜߔୂ᣾౎ẁႆᄉࢺ ΞẂẅ‫˖˝ځ‬ᫍథ్පชᡸẁೃՓ ࢺΞढͨ᣾ԜᄉᯰᡸẂʿ‫ݝ‬ᄹẅࡂ ၸᤇ˓ੜߔᛩ‫ڙ‬ᤇ᧖njੜߔՐ᭦Ҫʼ ˊಝnj࠴ಝᄉζՁᦏ௦߱ፋੇᄉẅʿ௦ ᅤႆᄉẅᦏ௦ࠪ៵ፋᄉnj ᆂࠞẓᄹͪʿፂ਒nj ᔴẓФࠃ˖‫ڍ‬ႆᄉಝкẅᦏ௦ ᤇಧᄉႆกnj ᆂࠞẓᤇ˓‫ڠ‬ழథཁ៵ᄑӮnj ;ᄑӮᄉзၶॕֽॡܷnj ᔴẓ‫˝ځ‬థৰਕnj௦ᨤቷႆ ᄉẅథԦ૘ͷ‫ڠ‬ẅԺ̾ࡉৰ‫ڠ‬ႆẅ ᨁቷॡᬱႆѢᤇಧᄉਕ᜿nj g ௐ෱ӑܷ࣍ృ͚ࠫᏤ࣍ࣛᮖ ߥၶзၶ̯ೃʼᡋ᣾ẅ᣾౎ˀᔴੳ Ꮴ࣍ࠞఇNjᝢខẓþ‫ͮג‬௦ᔴੳᏤ ࣍ẘÿ ĀĀ ᔴẓвஞʶཁẅၸ຀‫ܚ‬njੜߔ ґ᭦ᄉ෱ໝၸ᫁ጲ్ઁ߱Өុᡐ ౎nj᳦ࠕᙅႆᤇሗ‫ڸ‬ᄉௐϊẅࡂі ಩౱ቷጲ్nj᜵థԨᒻẅՠѶʿ‫ݝ‬ ᄹnjੜߔᄉ‫ܖ‬᭦Ў๔ᡐ౎ẁᡊᆂNj ‫ܚ‬Ẃвஅૄnj۲ఴʼႆѢ౎˿ẅв அૄʶʽnj

ᮤẓǑᆂ౛ࡷܷೃʼӑభǒẅ ˈੂᔴੳnjௐᫍẓཁúཁѫnj ʸẇǑᭈᡐส៭ࡢǒ ґज़ส៭ࡢẅᕖ์ᬤࡏ‫ڠ‬nj ௐѫ᝴ẅ෸ԾΞࡢ᥊൥ ᛠʼࡢnjѫẅᡸ᜸‫࢖୔̼נ‬ᆂ ҈ẅᩆẓþʻ࠳ᄽࠓϷஂଡ͹ᴞᩆ ᆿÿnjԻ᫼ʼẅᬥӠஜዚẅథþ‫נ‬ ̼ܷϷሆ࣍୔࢖ᆂ‫܈‬ÿnjʼథ࠴͹ Ϸẅጲ్ึႉẅᐩᎾẅˢܷ‫נ‬᮲ ᮃnjͭ͹ܿʿ᜸ẅࣂᢵᯪऩ‫ܪ‬nj ᔴẓ‫̼נ‬ᄉ͹ᴞẅॡ‫ݝ‬njส៭ ߔᐯ߿‫ڙ‬ᤇ᧖մ᣾ẅ̴௦̼̠̊ẅ Ꮺᤇ˓͹ᴞ௦‫̼נ‬njௐ᝴‫ڙ‬͹ᴞ ґࣰԻʼẅᐿ͹᭦ࡢႆnjбᮅnj ᔴẓథௐӆẅథௐཁẅ௦಩૵ ቷᮊ౎ᄉẅ෤థ‫߿ڌ‬ᄉกयnj‫˶ܚ‬ ௦ẅ‫ݟ‬౦ґʶቷܹ᧗˿ẅʽʶቷࡂ ઁቷથᡐ౎Ẕܹ຀˿ẅࡂઁቷ૊ʽ Ԝẅ࣯າใ຀ᮊቷᏪ౎nj ష૜ѷẓቷቷၶԦnj ᔴẓʶච֊੆ẅвӆҾnj ᫇ẓˀ௤ܸႆᄉʿՎẅઁࡢࡲႆ Ѣ౎˿ẅຈຈොොᄉnj ᔴẓःឞ௦ࠪ៵ፋੇᄉਕԩʿ

ᆂ౛ࡷзၶYDN

10


ܹᛠйᒻYDN

ܹᛠࡢYDN

ᰳࠑԻYDN

11

Վẅ੝̾ႆѢ౎˿ʿՎnjᄹʼԜዹ᧖ዹ๔ẅ థʻNj‫ࡎٽ‬ẅੇࡂઁ߱ႆѢ౎˿njՐ᭦௦ዹ ๔ᄉẅͭ˶థіࡎẅੇࡂઁ߱ႆѢ౎˿njథ ᡊᆂᄉԻ‫ڸ‬ẅథᡊᆂᄉ్ߔnj௦ࠪ៵ፋੇᄉ Ӿ៵njథᭈච௦໌๦ᄉਕԩnjʿՎᄉࠪ៵ẅ ʿՎᄉਕԩẅႆѢʿՎᄉᄯ᜿njʶˇʶˇᄉ ಝ᣾Ԝẅ‫ੇڙ‬ᤇ᧖Ԫ੆˿ቷ‫ܚ‬ẅ‫ڙ‬ຈො˖ᔩ థᔩ௃ẅͭథˋ᜴nj ᮤẓǑᭈᡐส៭ࡢǒẅˈੂᔴੳnjௐ ᫍẓúཁѫnj gཁ᝿ Ӭබᤈ ᔴẓႆᄉॡ‫ݝ‬ẅͭ෤థੇ‫ݝ‬nj‫ڰڃ‬ẅ్ ߔẅᓣុẅ᜵థԪӐnjԾ᣷ᄉᆂܿၸӆጲẅ ˖௿ႆ੆౎‫ٿ‬ᄉࡕᬩẅᏪᤉ௿௦຀຀ᄉࡢnj ;ᄉփẅࡢ࢖ܹܷ˿ཁnjੇႆᄉ෤థᤇ˥ ܷẅ௦ડधᡯሎᄉnjᏪ;ႆᄉͳ᧙ʶಧẅ੣ กʶಧẅࡂʿ‫˿ݝ‬njੇ௦ӆᄗཁ౿ᦏథẅС ᪃௦ၸᄉҁͮnj;˶௦ӆᄗཁ౿ẅͭੇథ‫ܪ‬ ူnjႆᄉௐϊਆʶਆẅԠበ҈Ӑ˝ᒬࣁᄉቷ ‫ܚ‬nj˝̣˥ᤇಧႆẘ‫˝ځ‬థੇࣱᄉν˝Nj ͳᰍẅ੝̾ʶਆࡂథ˿nj;ႆᄉᤇ˓ͳ᧙ʶ ಧܷ˶Ժ̾ẅͭၸቷథཁੲnjੇႆᄉঋẅͭ ၸቷ௦ՈᤈԜᄉẅ;ԓ౎ᄉၸቷᤆ᜵໠๎ẅ ˶ቆẅ‫ځ‬൤ࡂвࠃʶཁnjԥ˧ẅࡂᘾ༦ʶ ̎njᤇ˶௦ࠃѶᘾ˧ẅᘾѶࠃ˧ẅᤇ̎۲ఴ ᜺।;˶௦਴३ᄉnjᤇ᧖ॡܲᄉಝẅᄹʼԜ ௦ʶˊˊᄉẅͭஞͳʼ௦і˓ࡎnj៵ᡸᄉ‫ڠ‬ ழẅࡂ႐Ѣᄆ౎ẅ˶Ժ̾௦ᡊᆂ్ߔnjᤇࡂ ௦‫ځ‬Ҹѽ࠭ᄉஓߥẅ᧪ࠪ˓̠nj ẇߛဋࢎ ᔴẓࡂႆ;ᒬࣁᄉnjඇ˓̠ᦏథ಩বnj ૄጞᏪʼnj ᔴẓʶᓉध‫ݼ‬зၶẅᄹҁ‫ᦏܪܪ‬ᑞႆnj ᜵ᤩຑߥ͗Ԩᒻnj౅஧ࠪੇ౎ឬ෤థᬩᆽẅ Ժ̾ᒬၿ‫ڠ‬ԪӐnjඇ˓̠ᦏథᒬࣁᄉॶবnj зᒬੇॶবẅࡂ௦ᄽnjঞ˥зᦏ௦ࠪᄉẅ௦ ᒬੇ಩বnjзᄉௐϊẅ൤ௐᄉੇ᭣ग़ௐᄉ ੇẅ௙ܸᄉੇ˶ʿ௦̬ܸᄉੇnjॶব௦Ԁௐ বᄉẅзѢ౎ẅࡂ௦൤ௐ൤‫ڠ‬ᄉੇNj൤ௐ൤ ‫ڠ‬ᄉͺֵẅ௦ੇ൤ௐ൤‫ڠ‬ᄉᄽॶবẅ᣾˿ᤇ


ᰳࠑԻзၶYDN

˓ௐ҈ẅࡂʿв௦൤҈ᄉੇnj˖‫ڍ‬ᄉ‫ߥו‬Nj͹ẅᦏ௦ᤇಧ ᄉẅᤇࡂ௦఺ᎅnj̬ܸᄉੇʿ௦௤ܸᄉੇẅ൤҈ᄉੇʿ௦ Բʶ҈ᄉੇnj᣾ԜNjဗ‫ڙ‬Njల౎ẅึር˧˖ੇ႐ʽᄉ჈ ᤛẅࡂ௦ੇᄉͺֵnj ᓧశࠑథࣱᣏᄉௐϊẅథᏤᄉௐϊẅͺֵʿՎௐయ ᦏ௦‫ݝ‬ᄉẅ᭞ࣱௐ̼௦ၶ֐าҦẅ˖ࣱК᭦੆ཿẅᏤࣱ థຆ҈ᤨख़ᄉЮ๯njඇ˓ௐయẅඇ˓ௐൿᦏ௦‫ݝ‬ᄉnj ᫇ẓʿʶ߿Ꮴ˿੥௦‫ݝ‬ᄉnj ᔴẓࣱᣏᄉௐϊథ੥ৰNjஏᩨẅЎґᄉஏਕऎʿԺ ఢ̼ẅ˖ࣱК᭦੆ཿẅᏤࣱᒬཨథ̴ᄉఄਥ᠕ख़Ф˖ẅ ੝៊þ̊ӠᏪᅻܸ֐ÿَnjᅻ˿ܸ֐ẅࡂᅻ˿̠᥊˿nj ᫇ẓ԰ႆ᝶᧖෤థᤇ˓ឬกnj௦˖‫ڍ‬ႆᄉဗ̼ူ᝶nj ᔴẓ௦ੇᄉ᜿ৡẅॶ३nj੝̾࠴ߥၶ˶зॶ३ẅᤇ ௦ॡ᧗᜵ᄉẅ௦ॶ˧੝३nj௦ॡຆ҈ᄉẅ͉ʹௐϊẅॶ ३ణ᧗᜵nj࠴ߥၶࡂध‫ݼ‬ᆐቂॶ३َnj ౏иẓ᫁యሤጌẅॸᮋৡẅ੥ᑞ਴३᥊ူnj ᔴẓੇႆႆࡂ௦‫ڙ‬зॶ३njᤇ௦ణኤӬᄉẅ˶௦ణ ຆ҈ᄉnj ᭽‫ڍ‬ಙẓణኤӬẅܑႌణᰳẅʶ˓఺ᎅ᫇ᮤnj ᔴẓඇ˓̠ᦏԺ̾੆͹ẅඇ˓̠ᦏథᒬࣁᄉ಩বẅ

Ӊહ;ᄉఴবnjஉʽӉᜃẅԦ૘ఴবẅࡂԺ̾੆͹njԾ ΞᬑࢍԻ᫼ʼẅ᜸þӡ͹วᆂ቗ÿẅत̅ӑᴎ൦ࣰࣱ М Њࣱ ẅЮథǑ᧚Џ௙ፂǒNjǑ᧚ѷፂǒnj࠳࠴ ͹Ϸnjܷ͹ܿࣂʿ᜸nj ൤ௐẅܸఁẅ຀ᭈnj࠭࣍ᔴੳวґ႐ॕnj ᔴẓॕॕ፠፠ᄉnjੇ͂ʼԜᄹᄹẅᇩᇩ͹nj úúᤇࡂ௦᣾Ԝẅဗ‫ڙ‬ẅల౎nj

ᆂ౛ࡷܷೃʼӑభYDN

12


షளᴜ ˖ ‫ ڍ‬Ꮎ శ ࠑ Ө ͗ ͗ տ ʼ๑೎ࡢ˹ႆᬒ࣡ҫҝᬒ᫁

༦ሑ ူ ব ዴ ᇷ

ష ள ᴜ ᄉ ̠ ྫྷ ႆ ᗿ ߰

13

ᓧశᄉၶ֐‫̅ڙ‬ѸᤴnjథѢোᄉ ᓧశࠑ঳௦ʿၲӌӎ̅ґ̠ᑭʽᝦၶ าẅ঳‫ڙ‬ԊԽˀဗࠃ˧˖ধᏥẅʼ๑ ႆࠑషளᴜΦ௦ᤇФ˖ᄉʶ˓nj Ԝሖ౯Հ༡ጙᄉ௅ߔẅషளᴜः ᥘ˝ኡत˖ᄉྥᯪ͓᫋˖ॶѢែѲ ንẅͷਢՏ˃᝺ᤇͮௐࡒӦᄇᄉႆ ࠑnj̴ງసஙԑẅᢵᰳ᱆ೕẅ੘ʶҝ ᅊ᪪ẅຝ஠Ѕᬵẅ᠁ͪӑழܷලẅФ ࠃ̴ᇱዙๅ෇Njၶ̅ʼ๑ẅៀႆឬᓧ ˖ᤨѢӮழ̠ᄉᐒ௙ˀ༦චnj ᜹ᠵ̴ࣛ౎ᄉǑషளᴜ̠ྫྷႆ˃ ᣣǒNjǑషளᴜႆᬶǒẅ‫ݟ‬᫝Фᓧశ ࡞ᤛẅࡢපNjᔈᲙNj̠ྫྷႆᄊ๗ẅ࠾ ୰̠ྫྷẅ੝ͺǑ߽‫ڣ‬ဗ्᝭ǒNjǑЅ ౣܰԽǒNjǑᔈ‫ڃ‬᩼ዌǒኍ̠ྫྷႆԟ ҪኃʸNjኃЛNjኃ˴ࡒК‫ڍ‬Ꮎశࡘ ᜾ẅࣲథҦͺ‫ڍ˖ڙ‬ᎾశࠑӨ͗ኍᐎ ՋˠҨᄉኃ‫ࡒٽ‬К‫ͳڍ‬ᐱᎾࡘNjʼ ๑ௐ̼᮲᧓ᎾࡘNj෇ᔙᎾశᓫኍႆࡘ

ʼ࡜࡜ᖌ‫ݑ‬ẅФԟˀѸͺᄉǑ˖‫ڍ‬԰ ̼ፂᖸែ႔‫ڎ‬ႆǒᖌ‫˓̊ࠑڍ‬ʶࢹር ‫ݑ‬njǑᎾశǒNjǑᎾశᆐቂǒNjǑ˹ ႆᓧశǒNjǑ˖‫˹ڍ‬ႆǒኍஜӠዜߥ శѮྫྷܲ൒Ԧᛪẅ᝿͈Ф·ͺnj షளᴜᡋᄉ௦ʶ్੽ॳএᇱNjོ ԰ᩑ̬ᄉ˃ˉፊႆ᥊ᡸnj̴Ўඋˉ̅ ߶ॵܷ࣍ᓧశጆẅፘᏪЙʼ๑࣍ᔴܷ ߥᎾశጆẅԠឳӮ̚ᓧశߥᬒᎾశጆ ᰳᆐာẅԩ᣾ጆፑᄉᎾశ˃ˉцགྷẅ థᓡ‫ݝ‬ᄉᤴ‫ۋ‬۲ᆨ֖᣾ᆵᄉзࠃҩ ܺnj̴ॆ᣾˃መߥಢᎾశஓ࣍ẅຆᅻ ူ᝶ˀࠃ᡺௦ӣӧቷ‫ܚ‬ឥᝒ֖तኒ ᓧశͺֵᄉ۲ᆂnj̴ᅻ᥊᜵‫ڙ‬ᓧశʼ థ੝቉ᆠẅࡂ᜵̾ణܷᄉҩҦ੩Й͛ ፑnj˝൤ẅ̴ʼເԊ̼˜᭞ᰳ̠ẅՓ షᐁNjᆂ๞Nj०៊ᝦஓẅՓᬇᏤᖈNj ࣱ͉ͣNjᆂেẅषࠇය᫇nj̴̕ซ ᧗þ࣍กᒬཨÿẅጪຣӠࣱ౎̯ల˖ றзၶẅ੊஺ຣՏࡢܷࢵẅጩܸ‫ڠ‬ᤴ


Տ ࠑ Տ ͺ

DIALECTIANS AND MASTERPIECES

Ӑ˧ܷචẅ੊ຆЙ༡བᄉၶาẅገଠՉ ሗ̠ྫྷ֖‫ڣ‬௿Ẕ̴‫ڙ‬ၶา˖ාԨѸͺᄉ ᠪຸẅ˞᜹ˀࠆ᜹ᄰፑʶẅஉቷප‫ܚ‬з ਒̠ྫྷẅ्эᏪචᮃၶҮnj̴̾ణܷᄉ Һච੩Ѣ౎ẅʿற᫇ˆ·ͺnj ̴‫ڙ‬ፊႆ᥊ᡸʼሶ੦ሶ੩ẅ‫૆ڱ‬ ‫ڍ‬ႆᓧశѸͺᄉߥశব֖ːᐖবẅ ЎþࢹÿՐþзÿnj̴‫ࢹڙ‬ቷႆʼʽ ˿ॡܷᄉචҦẅ੝ͺࢹቷ̠ྫྷႆ‫ڙ‬ː ៞˖स໫༦ሑ˧චnjᤇ̴֖ࠪ˖‫ྫྷ̠ڍ‬ ႆጲଠᄉຆЙူᝌ֖Ѹᤴব‫ڠ‬ᤁၸథᅋ ӠѫࠚѬᄉСጆẅ̴࢓࠺ˋ௯ᮎ৑˧ᄉ ͛ˆୗఴǑ‫ݘ‬Խኸ‫ڎ‬ǒNjǑฦᇷᠱǒNj ǑѴ‫ڎ͛ݘ‬ԃǒᄉ̠ྫྷጲଠᄉ‫ڒ‬๦૟ ሑẅ̕᧾ྕ‫̼נ‬᫥በఴǑԊ̼ࣚဌ‫ڎ‬ ԃǒ˖ᥦ᫁‫ۆ‬NjԑࠃNjѷҵᄉጲ్ẅ̕ ᭞ᅏþիࣛॆ᮲ÿጹҵ‫ݟ‬᮲ᄉጲ్ẅ̴ ࠾௦‫ྕ؝‬ӑ߷ృМ᳟ጹቷ̠ྫྷẅጲ్ኤ

ผ᥉ҵẅ̅ጹॱ˧˖᜸ѷಀNjใ຀Njዣ ጹ˧ԪӐẅඇ಩ጲ్ࠜథХͳᄉ्᠎ẅ ᄽԺ៊ʿԺܲʶቷ̕ʿԺђʶቷẅ‫̠܇‬ ྫྷᇷ᧓ཟཨnj̴័ཿґ̠੾ᓧẅஉቷథ ஌ࠃ᡺ẅᡋጲጹᒰᏪࠜథीবẅᤉᄹͪ ຣˌᓉẅᤂᄹԁࠜథใ຀֖᠎‫ڠ‬ẅ̠ྫྷ ्៵ᤴ‫ۋ‬႔థ݁षᏪࠜథᇷ᧓njФЙᤤ К‫ڍ‬ᎾࡘᄉࢹቷǑᔈ‫ڃ‬᩼ዌǒ‫ڎ‬ẅ੝ଠ ፊԥ௡ᄉ௦෇Ӯᓧ̠੣ࢹ҃ͺଠፊॐ͙ ᄉ‫ڣ‬௿njல‫ڙڎ‬ᓣॐ‫ူܪ‬ʼुӐᓣॐᄉ ឥᝒͺၸẅᅋҦ̅ᓣ‫ڰ‬ˀᓣុᄉᣃᆵNj чఋࠪඊˀុ֖ẅ࠱ʶઁઁषधᄉॐ͙ ஶ̾̊ᮧНᓣẅЌ໗ႆ᭦ẅౝ੆ᓣ‫ڰ‬ᄉ ܸ‫ڠ‬ẅХథॐᓣᡣҮᄉቆᫍਕ֖ௐ̼ච োẅፋ̠̾᜼᜿уѣҦẔ͙̠ᫍྫྷ̾ጥ ൣᄉ͛ፑࢹቷឥᝒ‫܇‬ᤴẅࢹጹ˧ጲӆ ्ẅѫࡎມ౿ẅ्᠎උဗẅ्ᇷο·ẅ ̯Ꮺ΍͙˧த஥ᄉᓣ‫ڰ‬ˀ̠ྫྷᄉප‫ܚ‬ච

᭕‫چ‬YDN

14


ᮃᄰ௡̈ᛩẅᝧ̠ਕ᜿˹ႆ௄థ᜴ႆᓣॐᄉ਒এˀဗ̼ᓧశ᜹এᄉ̓ຕẅཨԠʿܾ ˖‫ࢹڍ‬ቷႆᄉጥൣឥᝒᄉᛪဗnjͳဗѢþቷ‫ॆܚ‬ᬣௐ̼ÿᄉ਒ᘓˀዴᇷnj ФǑӠЛᓉ൦ᓧǒ‫ڎ‬ẅˢЩࢹࣛз˧ͺnjႆࠑ࠱ӠЛ˓΍ѧफғ૘౮ᓁ੏ᄉ൦ ‫ܢ‬NjΚ‫ݘ‬NjᰳϻNj‫ݝ‬ලቇଢ߶ଅ‫ڙ‬ʶ˓ௐቆႆ᭦ʼẅ̾݁षᄉҮখࠟဗՉዜ̠ྫྷᄉ ዴᇷ࿃খnj੊΍ғᔭ‫ލ‬᮴ྜẅ੊૘ம៷உʿᎻẅ੊ˠ౮ᘓդЮҦẅ੊ᓁ᭷࿆‫ݟ‬ຣ ᴜĀĀႆࠑၸํ໫˞˦ዴᇷଝЙѸͺẅ̾ጥཿᄉ͛ፑቷৰ‫ܚ‬ᡙᠱ्̀៵‫܇‬ᤴẅᤁቷ ᡋጲᒬၿާᣀᏪࠜ̅ᓫ‫ݍ‬ਕẅᣏஶᘘ౿ẅѫࡎມ౿ẅ‫ڙ‬ː៞˖स໫༦ሑ˧චẅ̯Ꮺ ΍̠ྫྷ्ᇷՉऩẅஶᓣຌ຀Цᬵẅ௄థ͛ፑবԠХథௐ̼ᄉቷ‫ܚ‬චোnj షளᴜẅ̯þࢹÿᏪþЩࢹࣛзÿԢᒯþܷзÿnjФප‫ܚ‬з਒̠ྫྷႆ߸К੩ᆠ ˿ʶᓉᮤ౅᧗ቷ‫ܚ‬ʿ᧗्៵ᄉϙՓnj‫˝ځ‬Фథᓡ‫ݝ‬ᄉ̠ྫྷᤴ‫ۋ‬۲ᆨẅҪ˧ᣖ᫁ௐᫍ ୖጉࢹቷႆẅ஋Фз਒ၴ˝ซ᧗̠ྫྷ्ᇷᄉፑʶԢႆ᭦Ю๯ᄉࠟ਒njФѢቷẅใ ຀Nj౱๦NjዣጹNjᘾࠃЩ˧ẅጲ్ࠜథৰਕˀᮃ।ẅ̠ྫྷᤴ‫ۋ‬эᆷᏪၶҮnj‫ݟ‬ФЙ ᤤʼ๑ᝌஉ̊ӠֆࣱᎾࡘᄉᖌ‫ݑ‬ͺֵǑՎˬǒẅԥ௡෇บඞՎʼ๑஠ᓧࢹͺᏧ‫ڙ‬ ʶᡐՎˬᄉ௿៵ẅႆʼ҈ႆӠ̠ͮྫྷẅᇷখՉऩẅᇷৰඋᐞẅྱѾ௦ࠪ̅෇บඞᄉ ଠፊ࠾௦ዴॶẅቶࠓԺଐẅࣰଦᆀቺẅͪ᜵ծ‫ݍ‬Ẕ‫ډ‬Ꮷᑴʼ௃ʿ፬ध͗ॶᄉॱቶnj

ӠЛᓉ൦ᓧYDN

15

லͺᤁቷᡋጲแԑ᠎సẅ̾ ᄗ౿‫ुܘ‬Ф्᠎ˀ௙ఌẅ‫ܚ‬ චࡎࡎሤᐐෛሶᄉЮҦẅК ‫ܚڎ‬ᮃ๷໤ẅ႔ஶᡊᓣˀጙ ᓣẅචܷᏪ᠎ԑẅ्эᏪၶ Үẅࣺ᧗Njབཉ‫܇ڠ‬ᤴѢ̠ ͂ཿᅻᄉาၶၶᄉ्៵ẅ̯ ᓧశ्यҁ᜹এNj੾ࢻẅο धન˿̠ྫྷႆᄉ਒ܑᎾnj ͛ፑʼẅ̠͂ઁප‫ܚ‬ႆ ͺ˝˖‫ڍ‬ႆᄉ˞᜵஠Ӑྱड़ ౎ᛪ᣹njషளᴜᤂࣱ੝ͺ਎ Ԧซ᧗පˀ‫ܚ‬ᄉԦ૘ˀͺ ၸẅቷ‫ܚ‬਎Ԧຕဗူবẅၸ ቷ਎Ԧ༦ሑาᑱẅ̠ྫྷ਎Ԧ ࠟဗዴᇷnj̴ؒ̅ၸణኤጶ ᄉቷ‫ܚ‬ឥᝒᛪ᣹͛ፑᮤ౅ẅ ̾‫ݝ‬ቷ‫ܚݝ‬Nj‫ݝ्ݝ‬ᡙᠱ ̀Фளᄉ्यˀᇷ᧓nj‫ݟ‬ ̴ःѢྟᇪጝሼѸͺᄉǑ ជˀႆú‫߷נ‬ជʻᄇᯪǒNj ǑఛˀႆúЊఛʻᄇᯪǒNj Ǒ஠ˀႆú԰஠ʻᄇኼǒ˖ ᄉප‫ܚ‬ଢ‫ڎ‬ẅᦏ̾ణኤጝᄉ ප‫ܚ‬ጲ్ӆႆ̠ྫྷẅʽቷ౦ றẅጲ్૟ҵึႉẅӉդ˿ བཉ੊ෛ᭡ᄉЮ‫᧙᠎ڙ‬ẅ̠ ྫྷ्៵ˀྫྷ៵‫ͪ̅ܪ‬ˀʿͪ ˧ᫍẅႆܑᘓᘧຆᤉnj‫ݟ‬Ф ‫ڙ‬Ǒ஠ˀႆú԰஠ʻᄇኼǒ ˖˝᭽਎ᤴϷẅ̾ᛠ̇ึප ᄉጲ్ӆ्ẅጲ్ዣጹNj౱ ๦NjᄯఛNjᮏઈNjใ຀ẅ௃ ʿᬣॶᏪᤁẅཁႆ˧ᫍẅʶ ͮዴᇷᅵᨣ˧̳ᡣཨጭʼẅ ᢵᅋ຀ᡉ᫁᛻ẅ੣ଦʶԃᄆ ˹ẅ᭦ߗຌწẅᄆᮋ᮷ཨẅ ᄸᄫຌྜẅ൛൥᫁՜ẅᐿ௿ ਒ቷ࣊Ꮅ ʶ Ю ᬇ ԰ ዙ ᄉ ˹ ಄ẅॆ̠͂ᄉ᜼᜿ଋᝎ൤ ႆௐẅࡂ̯͗லͺᄉࠥࠥ іቷᄉᤴϷ˖ਕԩҁ᭽਎ ӯߥᄉዴᇷˆႌẅ̯Ꮺᒬ ᜿Ԝ߸‫៵्ܫ‬ẅၸ਒៵Ԝ ᛩЌᄉᜁᄴ႔ᄉᦉѫnj


ൣӤՐ

fDN

јᲝ

fDN

16


᭕ᖖYDN

ຌ̼ේ߼ᰚǑᓽᓂߥႆᎃǒᝢ˝ẅ͕ ሑᄉ̠ྫྷႆः੾ࢻ‫ޢ‬ཿNjᓧᑞᰳᡓẅþ͉ ੇ਒̾˝˧ÿẅ᣹ҁʶሗþ໳ยึѽÿNj ԪӐܸཨᄉܑႌnjషளᴜ˝൤Ꮺᤇᓉᤜ යẅ̴ၸз਒ᄉឥ඼Ԝतౝ̳‫ڎݘ‬ẅ੊̾ ዣጹẅใ຀ᄰࠁᄉጲ్ӆзẅ̠ྫྷẅ᫁ ԦNj̇᜙᮷᤽ẅᐿ௿ӆзᔈ᭞԰ၪNjຌ Θẅ࿃Ф̠ྫྷరᑍᄉ्খẅ̅԰ᓣ԰ᯭ˖ ࠟဗʶ㈒ࣷ೔Ẕ੊̾ኤጝNj༦Үᄉቷᒰз ्ẅน̾ใॐธ౿௿ྫྷẅ‫ܚ‬ॐᄰໄᄰՋẅ ̅ᓣॐ˖᜸ৰុẅ቉Ѣ̠ྫྷ‫ލܲޚޢ‬ᄉৰ খẅзѢ̠ྫྷॶ༦ᄉ༂ыˀ਒ܑẅՎௐ˶ зѢ˿ᒬ३ᄉቷৰ‫ܚ‬ᡙẅᮗХ˖‫ڍ‬ႆþᓣ ʿѕ‫ܚ‬ẅ‫ܚ‬ʿѕᓣẅᓣ˖థ‫ܚ‬ẅ‫˖ܚ‬థ ᓣÿᄉ͛ፑ᮲ᔴnjᤇዜຌྜ঩̠˧ႆͺẅ ʿ̨Фᤴ‫ۋ‬Хథ԰Цˀဗ̼ᎾẅᏪ˄˓˖ Юդ˿‫ڱ‬ᆵˀಀᣃNjసࠃˀӧ˟Njጹᒍ ˀዣஉNj᫹ѷˀ᫺ಀᄉࠅᎾ਒։ẅյဗѢ ՜֘বৰᄉ᜼᜿஌ःẅ˝ᒬࣁԢ᜹ᏧનѢ 17

ఝࠔ᫪ఝᬣ਒ᄉࠅᎾᑞҮᄉቆᫍẅ̯Ꮺԩ ҁ๑Юܰஅᘨࠑᄉ᭞ᅏẅᓧశࣉ‫ڣ‬Ӡѫᄹ ‫ݝ‬nj ԰̠చẓþႆ˧‫ܪݫ‬ẅʿ‫ڙ‬ӧ໌ẅᏪ ‫ڙ‬ᬵϣẔʿ‫ڙ‬ዴጹẅᏪ‫ڙ‬ຌ᤽njӧ໌Njዴ ጹẅԺ̾Ҧ˝ẔᬵϣNjຌ᤽ẅѶС˪ᇷ ᮃNjᰣᰪẅʿԺु˶njÿషளᴜ‫ྫྷ̠ڙ‬ႆ ᄉᛪဗ्यʼፘ੽˿͛ፑ਒៵ᓧశᎾߥ ধਆẅՎௐଝЙဗ̼ᤴ‫ۋ‬᜹এԢᓧశౝ ੆ẅ̴ᄉᓧశᑞ᧙ൣ௦۲̅͛ፑˀဗ̼ᄉ ፑʶᏪ᧕உẅᤂࣱз਒̠ྫྷႆ਎ԦᡕՓ̅ ᬵϣNjຌ᤽˧᮲ಪnj̴ဗ˝˖‫ڍ‬ᎾశࠑӨ ͗͗տẅ‫ࠑڍ‬ᰳጞᎾశ࣍ẅ෇ᔙᄴ‫ڍ‬ႆᬒ ྱᐏႆࠑẅ෇ᔙᄴ஠ᐎӠ˴ࡢᬾ‫܇‬ᬒҝᬒ ᫁ẅʼ๑೎ࡢ˹ႆᬒ࣡ҫҝᬒ᫁njࣱழ̊ Ӡథͷẅᤇ˓ࣱᴓ௦Ѹͺˀ቉ᆠᄉ᳦᧚ௐ ൿẅФቷ‫ܚ‬ᘓդᤇᓉч᭡ᄉူবˀ༇ລᄉ ༎ৰẅൣԺ៊ХᓧశуѣҦnj


࣡ˬ‫ڎ‬YDN

18


షளᴜᄉ̠ྫྷႆ ឰࠑ‫ݟ‬௦ឬ

·ᓣYDN

డЎՐࡂߥ̅߶ॵ࣍ᔴܷߥᎾశጆˀʼ๑࣍ᔴܷߥ ᎾశጆᄉషளᴜЎၶẅፂԩ᣾ጆፑᏪː៞ᄉ˖᜴ፊႆူ กᝪጶẅХథᰳපࣰᄉᤴ‫ۋ‬ᑞҦˀ੾ࢻẅ࠾୰̠ྫྷႆẅ డ̾ᤋဖႆࠑ֖ଢ‫ڎ‬ႆࠑ᫔Տ̅ˆẅᏪՐ˃̂ප‫ྫྷ̠ܚ‬ ႆѸͺЩᑞࡢපᔈᲙnj੝ͺ̠ྫྷ԰థఄ‫ܢ‬ҺᏧ֖̳‫̬ݘ‬ థࡢࠦҶҦႃ‫ݘ‬ẅ‫̴ڙ‬ᄉ̠ྫྷႆ˖థᄉзৰథᄉᅋ਒ẅ థᄉ௦ႆᡙnjৰᏧẅʶ௦ࡘဗႆ˖̠ྫྷᄉৰ਒ᛪဗNjҮ খᛪৰ̾लᡐ᜹ᠵᏧᄉৰਕРᲝẅ̴ᄉ̳‫ݘ‬ႆܲৰẔ̃ ௦ႆࠑύႆ˖̠ྫྷ͛᣹ᒬࣁᄉᡁᮒ˧ৰẅႆ˖ఄҺᏧ࡚ ൤ৰnjˏৰᄰ̓ᄰᚷӠѫҮ̠njளᴜ‫؝‬൓ႆ਒ቷ̳‫ݘ‬ẅ ᤇ˓਒థৰ਒˶థᎾ਒ẅႆ˖̠ᄉ‫ލ‬খҮͺˀဖܑଠз ᅋҦ̅͛ৰࡘ਒ẅᏪቷ‫ܚ‬ᤴ‫ۋ‬ፋ᜹ᠵᏧࣛ౎ᄉ௦᜼᜿ࠅ Ꮎ̙ԩẅ࠾Ф௦̴ᤁၸܲৰึҮᄉఛጲз‫ݘ‬ব̠ͳన ᯎẅ᮷᤽೔ࣵẅ̠̽ᩘ᱇njளᴜᄉႆథᡙẅࡂЮࠓᏪ᝶ థৰᡙNj਒ᡙẅᤆథধᡙẅᤇ˓ধߙ௦ႆ᭦̠ྫྷˀቆᫍ 19

ဖܑ႐ፋ̠ԜধᏥԜਆ៵ᄉẅᤇ˓ᡙ։᧖ᬤդᅋថ਒ẅ௦ ᥦ̳̎‫ྫྷ̠ݘ‬ᄉᇷখ‫߿ྱڙ‬ဖܑ˖षੳ‫ڙ‬ൔᠵᏧॶᄫ˖੝ ्੆ᄉᐎਆ਒៵njளᴜᄉ̠ྫྷႆ࣊ࡌЌࠃẅ࣡̾ౚቫᔈఱ ᦠᎵẅፋ̠˗ࠜܲಧᄉၶาᎾਕԩnjளᴜၸጲܲԪẅథᄉ ᜴̾กᤴ‫ۋ‬ẅథᄉ̾˖กᛪ਒ẅథᄉၸॶ̅ጲఴᢵᄉᎾ ਕẅ঳ᄉࠅᎾྱड़௦ኤผNj᮷᤽ẅథ༦ҮᎾਕnj ࢺࣺ͚ Ӯ࣍̚ᔴܷߥᎾశߥᬒஓ૾Njጆ˞͉

షளᴜᄉᤴ‫ࠃڱۋ‬ẅၶาሤጌ˗ԑnj̴ᢅᢅࠃࠃᄉ ӂ‫݋‬ҰҦẅʿਵᤜයẅԩҁ‫ړ‬ЮՎᛠᄉСซNj‫ݝ‬᝿nj షளᴜѸͺখऎː៞ẅ̯࠴ሼҁܷሼẅ̯ዟఴҁ҃ ͺᄉՉ˓‫ڠ‬ӜဖᓫᦏʶˌʿᔤẅҦයҁͮnj షளᴜᄉͺֵసࠃẅᧀԑẅ̴ቷʽᄉ̠ྫྷᙉ‫ލ‬খՉ ऩẅԁᦏ௦ᥦ˥ᄉࣰ֖Njቪࣺnj ֆ̚ள Ӯ̚ᓧశߥᬒᎾశߥᬒᬒ᫁


షளᴜЎၶ˝ဗ͉ᬒ᫁ẅᙉࣱ ᣾Ӧᄇẅԁ˶᮲ऎЅᬵẅ᮲ӧൣᔳ ˧෇Ӯ੥ߔ˶nj˖‫ڍ‬ႆ̠̅ྫྷNjࡢ පNjᔈᲙᄊዴẅᑞࢹᑞзNjႆ԰ ႆ̬ẅՉథ᜸‫ڠ‬njФᫍథᰳࡢึ ප˧ఛẅᰳ‫ܢ‬ઉ၀˧ᮂẅࡢᔈ᧘ᕘ ˧᫋ẅጋචˋ౎˧᥊ẅ̕థဗࠃၶ า˧зཱnjጹౡႆͺẅʶ‫ݟ‬ᬇᦤள ᦾẅ։ใᯭຼnj࠾Ф̠ྫྷႆᇷখၶ Үẅᄸߴᫍॶখࡉ௬ẅႆࡢපѶᔗ ๦᧘᤽ẅᤴܑ࠘ৰnjளᴜՙซ਒ႆ ܰҩܺνШẅ੝ͺႆЮ๯ຆᥚẅ਒ ܑᰳ԰ẅৰ௿॔ຼẅ୤̠ॶᐴẅឳ ˧਒ൗᮻ˧ᅺnjᤂӠͷࣱ౎ẅ̴ᄉ ͺֵǑӠЛᓉ൦ᓧǒNjǑᔈ‫چ‬᩼ ዌǒNjǑ߽‫ڣ‬ဗ्᝭ǒNjǑЅౣܰ Խǒኍnj࡜࡜ЙᤤК‫ڍ‬NjᄴЮՉሗ ܷࡘẅࣲᜁஅᘨѢྟẅ੆ፚணཨẅ

п௅᧖YDN

ʿ̨˝೎ࡢ˹ႆᬒ́᝗ẅ˶˝෇ᔙ Ꮎశຊॐnj ࡅᆂ ෇ᔙᄴᎾశࠑӨ͗ማ˹ ᫁Nj˖‫ڍ‬ᎾశࠑӨ͗ူ̂

ష ள ᴜ ‫ ̴ ڙ‬ᄉ þ ᤂ ̼ ̳ ‫ݘ‬ÿNjþᦏࣉ‫ݘ‬বÿNjþ‫̠ݘ‬ ͳÿኍጆѴႆ˖ẅ࠱ࢹቷˀз਒ଝ Ջᡐ౎ẅ࠱̠ྫྷˀ෇Ӯ‫ڣ‬௿ፆՋᡐ ౎ẅᅋ਒ᛪဗ˿ʶሗকேᄉৰፆNj ʶሗௐ࠺ᄉᎾਕẅԠᦏ๒๦ᅋใ᥷ ᄉఴ‫ڗ‬஠ӐචোẅԺ̾ਕৡҁͺᏧ ‫ڙ‬ౝধበ਒ʼᄉধᏥnj ష‫ڍ‬ᕥ ʼ๑ࣉᎾశࠑӨ͗ማ˹ ᫁Nj˖‫ڍ‬ᎾశࠑӨ͗ူ̂

షᬒ᫁ẅ̴௦ੇ͂ߥಢᄉಢ ԣẅ̴ᄉˋ᜴ੇ͂ʶᄹࡂ௦ࢹቷ֖

з਒ᄉፆՋẅ̴ᄉጲ్ॡథҩܺẅ ॡኤགྷẅප‫ࢹ֖ܚ‬ቷᄉፆՋẅࢹ֖ зᄉፆՋॡᒬཨnj ֆሤ࠙ Ӯ̚ᓧశߥᬒஓ૾Njӯ ‫ܢ‬ၶ࠭࣍

షளᴜᄉᦏࣉ‫ݘ‬বẅ‫៵्ڙ‬ʼ ௦ᙹᎾᄉẅ̠ྫྷᄉৰখඊᣖܲᄉ‫ڙ‬ ෛধẅ˓Ѿᤆథʶሗ຀຀ᄉִ਌ᤇ ˥ʶሗৰ፛ẅឬ௙ͺᏧࠪၶาᄉ᜹ ࣲࠢፂ᣾˿ʶ႖ধᏥnj ʷ๞ Ӯ̚ᓧశߥᬒஓ૾

ᑞࢹᑞзࡂ௦ʶሗఴ̂ẅషள ᴜᑞࢹᑞзẅॡʿࠓ௛nj ᯰᲲ‫ڍ˖ ܘ‬ᎾӨူ᝶‫ށ‬տ͗ҝ ˞ࣝNj෇ᔙᄴᎾశࠑӨ͗ူ᝶‫ށ‬տ ͗˞͉

‫ۆ‬ᗻYDN

20


୰ᔈৰఝᑇ‫ܚ‬ච ᬅᡔߔᔈᲙႆ᜹Ր

ᬅᡔߔ ˖ ‫ ڍ‬Ꮎ శ ࠑ Ө ͗ ͗ տ Ӯ࣍̚ᔴܷߥᎾశߥᬒஓ૾

˖‫ڍ‬ᔈᲙႆᓧశԺᤜເҁॡˣ ̾ґẅ֖˖‫ࡢڍ‬පႆʶಧẅፂ‫נ‬ళ ̼̊ᒯ߷੾ࢻࡂ੆ཿ˿njʿ᣾ẅᥦ ௦ͺ˝ʶ˓ᮤ౅ֵሗᏪߚ‫ڙ‬ᄉnjᒯ ̠ܲ͂᤯᣾ࠪᔈᲙႆᄉѸͺˀൔ ᠵẅԥ௡Ѣܷᒬཨ˖านၶ఺ᄉʶ ᭦ẅᏪఝܲ‫࠘ڠ‬੫̠͂ᒬᢵᄉዴᇷ ᤜය੊ઈ࠰Ѣॶ༦ఝ˝ຆ‫ܪ‬ᄉˋ ᜴ẅ‫ڙ‬ᥦ˓ௐయᄉᔈᲙႆ˖௦ៀ ʿʼᄉnjþࡢප्̾޵᥊Ꮺ̤Ꮷ ˬÿẅ̠͂ᄉዴᇷՓज़ఝܲ‫ڠ‬ᤆ௦ અ‫ࡢڙ‬පႆʼẅᤇ࠭ᒰ˿߷Њ௙ຌ ˖‫ࡢڍ‬පႆᄉᰳऎԦ᣹nj ௙ళ̾ґẅᔈᲙႆᄉ्य࣡̾ ࢹቷԢ࠴з਒Ѣဗẅᬓ੾ࢻఝҪ੆ ཿܰẅ۲ఴಪࡌ෤థܹܷᄉԪӐnj ཨᏪࡂ‫ڙ‬ʿܲᄉௐᫍ᧖ẅ᭞ᘭNjᄆ ᫹ᄉѢဗẅध˿ܷз਒ᔈᲙႆ˧ ᮲ẅФՐЛܷࡢ̠ᄉࢗᡐẅఝ࠱˧ ଍Փளᄉᰳऎnjᤂࣱ౎ẅྱѾ ௦ຌ˖యᒯຌళ௙ѹẅ˖‫ڍ‬ႆ‫ڲ‬ʼ

षߥ੆

ࡢපႆ˝˞ᄉ࿃খध‫ᤩݼ‬ຑ‫ڠ‬Փࡢ පˀᔈᲙࣲᰁᴎ᯵ᄉখҸᣀԪnjᆂ ๞NjþੳࢶЛযÿ̾Ԣþ๑ีÿឰ ࠑ‫ݟ‬ᡎ˧ៜNjᗟӧNjᘾ៭Nj͉ͣ ࣱNjի௘ᆯኍẅ‫˝ڨ‬ʶ̼ࢼӕẅ̾ ՐԠథᴎᄆᆂNj໶ܸ࠮ፑᮖॆ̼ẅ ᄽԺ៊ᗽ˝ܷ᜹ẅʶีၶ఺nj ᔈᲙႆྱѾ௦з਒्यԊፂ ЊNj௙Njຌі̼̠ᄉҰҦᏪᒱ̅੆ ཿnj̠͂ᅋᅊ̅з਒ᔈᲙႆᄉʿв ̨̨௦þၶචÿNjþ਒ᡙÿኍႆ᭦ ࠪ៵ᄉଠፊẅఝܲ‫ڠ‬௦ѸͺᏧᒬᢵ ᄉþবৰÿ֖ఝ˝ຆ҈ᄉዴᇷᤜ යnjᣖ˧ࡢපႆẅз਒ᔈᲙႆᄉፆ ౝኤહNj्यܲԪNj੣กѕགྷẅ᤟ ̅ᄯଋࠇ෹ͺᏧᄉৰਕধ፛֖ࠪᇪ ͗Njၶาᄉਕԩnjз਒ᔈᲙႆᬶ˹ กNjថ஠NjӾብ̅ʶͳẅ࠱ႆࠑ̅ ႆܰᄉਕԩ̾ܲࡎ൒Njܲᝇऎᄉࠅ Ꮎಧयఝुཉᄯଋ‫ڠ‬յဗፋ᜹Ꮷẅ ˹กᄉ̭ЙẅྱѾ௦ၸቷ˖ᄉþ˹


Տ ࠑ Տ ͺ

DIALECTIANS AND MASTERPIECES

਒ÿᄉᆷበẅ΍ႆ᭦ፆౝఝҪଡགྷˀ ጥӐẔ˹˹ӾᄉጷՋẅӉહඇʶቷႆ ‫ڙ‬Юᄉ्यౝ੆‫˝੆ڨ‬Хథ࿗በ͈Ϙ ᄉࠅᎾᣑͳẅ‫ڙ‬ᤇʶཁʼẅз਒ᔈᲙ ႆᣖࡢප̠ྫྷႆఝХþᛪဗÿ਒ខẅ ‫ܑڙ‬ႌधનʼԠథᣖࣸ᫪ᄉґ௿֖ᒬ ၿऎnj‫ݟ‬౦ឬ௉యᄉᔈᲙႆᤆԵ௦‫ڙ‬ ॡܷርऎʼࠇ෹ͺᏧᄉ౼̎ৰ፛˝˞ ᄉព ẅ ̯ þ ๑ ี ÿ ᒯ ᝌ உ Ր ᴎ Nj ໶ ឰࠑࣂ࠱᧗ཁሧᒯࠪᮤ౅਒ܑᄉध નNj᮲ಪ᭦᠁ᄉ˓বӐᤜයNjቷ‫ܚ‬ ੣ก्֖यᄉౝतNjಪុЮ๯ᄉຆ Ӑኍழ᭦ẅ࠱˖‫ڍ‬з਒ᔈᲙႆ଍Փ ʶ˓ᰳࢎnj ᡔߔЎၶᄉᔈᲙႆൣ௦෸ᅋᤇ్ ᡸߥ˷NjԦࡘࣲᤩຑ्੆ᒬࣁ࿗ྱ᮲ ಪ᭦᠁ᄉnj ੇడ‫ڙ‬ʶኼ஠ብ᧖ឬ᥊ẓþ˓ব ઃԦ̾ᒯৰਕࠇ෹Nj्यౝ੆ᄉध નNjᒬཨৰܑᄉ૬૥̾Ԣቷ‫ܚ‬ҩҦᄉ ᩺གྷẅ̾ʼ‫˓ٽ‬ழ᭦ᄉ̓ᚷNj᧗ԮNj Ξ᧗Njϟ‫ܲࠜ˗˿੆्ݝ‬ॐᄉз਒ᔈ Კႆˆႌnjඇʶ˓ႆࠑᦏᜁવ‫ڙ‬ᤇ౜

ᬱуᆠᄉᎩፆ˧˖ẅ˓̠ᄉҰҦ֖ ਕৡርऎ࠱ф߿ᒬࣁ᮲ಪᄉ्੆֖ප ࣰᄉᰳͯnjÿᡔߔ‫ڙ‬ͷࣱᄉᆐ˷ ଉጉ˖ẅ௦ʶͮࠪʼᤗ‫˓ٽ‬ழ᭦ᦏథ ੝ҰҦ֖ਕৡࣲӫథ੆ፚᄉ̠njþ஠ ᭨ÿՐᄉࣱ˖ẅ‫ڍ‬ЮᄉᔈᲙႆᄉѸ ͺඦ‫ࣲډ‬ʿѽ̅ᡔߔᄉ੆᫁njх˄ẅ ᤂᄇࣱ౎ẅӮ̚ఝ௃͕ᓡᄉᔈᲙႆ͛ ፑẅܰ‫ڠ‬௃ܰ˪իNjᴎNj໶ᄉ෸ᜂẅ ఴ‫ڠ‬Ԁᜁष˹旂NjᬇܷᏍԢФіͮᰳ ᡛᄉ᭦᠁੝኉Ꮃẅ௃᝶ѢቷNjԨ౅Nj ౝ‫˝ڨڎ‬іሗ‫ݒ‬ᡸ֖ርयẅ࠵థᤜය ֖तಝẅ˶థ̠ណ‫ڎ‬ᥗध͛ፑోᎇẅ ̯੾ࢻ੣กʼનଶ ẅᤜයႆ᭦஌౦Ẕ ੊̯ᮤ౅ֵሗʼधનẅᤜයЮࠓጒ ܲẅ൤ዜᙉథѾ̅ᐨุᬇே˧ᣛẅͭ ԁ௦Բʶሗ਒˦ʼᄉþุӐÿ੊þՐ ᤝÿnjᡔߔቢ‫͛ڙ‬ፑᔈᲙႆᰳऎʼẅ ຌഁ‫ڠ‬ᄹҁ˿̾ʼभቪnjᡔߔᝢ˝ẓ Եథ੼ҁ˖‫ڍ‬з਒ᔈᲙႆᄉನॶ࠱˧ ፘ੽ࣲՓґ଍ᤈẅ੥௦ஞ˓ᔈᲙႆᄉ Ѣᡸ֖˓̠ᄉ੆ҩ˧᥊njឳ˿ᡔߔᤂ ࣱ౎іᄇࣧͺֵẅԺ̾ඒʿ଎ᯎ‫ڠ‬


ឬẅᡔߔ੼ҁ˿Ѣᡸẅ्੆˿ᒬࣁ࿗ ྱᄉ᮲᠁njҕౡᡔߔᄉͺֵẅథ‫ݟ‬ʽ іழ᭦ᄉͳ͗nj ͺ˝˖‫ڍ‬ᔈᲙႆẅ‫ڌ‬ཨథ֖Ф̴ ᤴ‫ۋ‬ᓧశ᫂ዜʶಧᄉ۲ᆨ‫ځ‬ገ֖Ѹͺ ‫ځ‬ገẅឰ‫ݟ‬ᤴ‫ۋ‬ᑞҦNjͳᰍၶาԢৰ ਕবኍኍẅͭФӜѾ̅Ф̴ᤴ‫ۋ‬ᓧ శ᫂ዜᄉ᠎ᄉழ᭦̮௦ቷ‫̾ܚ‬Ԣ࿗ྱ ᄉᓣॐ᜹Njౝ‫ڎ‬Nj਒ܑኍẅ᭣൤ʿᑞ ႌ߿֖ᛥ᧙ʶࣧᔈᲙႆnjࣱܲ౎ẅᡔ ߔࠪቷ‫ܚ‬ᄉᝪጶẅྱѾ௦ጲNjཁNj‫ڰ‬ ᄉᤁၸ௦ʽ᣾ܷҩܺԠᑞϡҁʿ˝ᬇ ก੝બᄉẅ‫̴ڙ‬ᄉႆ˖ẅቂФၸቷẅ ጥ्̯यᄉᝇऎᄹẅࣂᑞ࠱ܲሗࠅᎾ ᜵යᬶ̅ʶᢵẅ۲ఴ˝˖ᩣӆጲẅͭ ԠᑞΞᩣԨҸẅ಩૵ᒬᢵᄉᤜය֖ྫྷ ៵ྱᓣܲ᭦Ѣᩣẅᣏ᧗ᎀপNjᮏ૛ଡ ૊ᒬ‫ݟ‬nj੝႐ቷᤛෛሶึႉNjѕ᧗᮷ ᤽ẅࣂʿࡌᬌ̅˹зၸቷ੊ᤴ‫ۋ‬বၸ ቷẅᏪ௦বৰ੝΍ẅ಩૵ႆ᭦ᄉࠅ Ꮎ֖Ԩ౅ᄉᭉ᜵ẅʶธӡ᧖ẅʶච֊ ੆ẅʿᆽ̅ॶẅʿ໔̅੣ẅХథुཉ ᄉࠇ෹বྱཁẅᤇሗᬶ˹зবNjᤴ‫ۋ‬ ব֖ࠇ෹বၸቷ̅ʶͳࣲซ̾ᒽࡘ᧘ ᤽˧Ю᠎ᄉᤁቷழयẅ‫̼ॆڙ‬ᄉᔈᲙ ႆࠑ˖௦ʿܲ᜸ᄉnj ‫ڙ‬ᤇ˖ᫍẅγ᝼ᡔߔᑞ੆ҩᄉˏ ܷழ᭦úúቷጲᄉఴͳবԀ˹зᝪጶ ֖ቷጲᄉ᤟ःবԀᤴ‫ۋ‬зၶᝪጶẅ ‫ڨ‬३ҁᡓ࣡᧙ᄉࠃஶᏪԠॅ̅༦ব

23

ਕৡNjνШሤ๲֖ৰਕࠇ෹˧‫ڒ‬ᚷnj԰̠̇ẓþጶቷӇܾᔈৰẅзၶؒၸ ‫ܚ‬චẅ‫ݟ‬௦ˢзᔈӥʼ˱˧กnjÿࡂᡔߔᄉቷጲᤁၸ౎ᄹẅ̴௦ຆ័൤ူ ᄉnj̯ᔈᲙႆ঳ͳᄹẅ̴ᆷࣂ࠱ၸቷՓґ଍ᤈ˿ʶܷ൥nj ᡔߔՓ౎ʿኤӬ‫̯ڠ‬ౝ‫ڎ‬ᄉᝇऎ౎᜵ය֖߶ଅႆ᭦ẅТ˧੝ᒯẅଡᡐ ቷ౎̴ᯪЎᏥᘼҁᄉ௦þৰÿ֖þҸÿˏܷழ᭦nj‫̴ڙ‬ᄉႆ˖ẅࣂᄹʿҁ ʶᓉ਒˦ʼᄉઈ౧੊К௿यᄉಪࡌnj˶ʿ࣡᜸ʼʽࢺԾዴॶ࣊Ꮅᄉࢻ‫߶ݫ‬ ଅnj᜹ᡔߔͺႆẅ঳௦᜸Фᦧᦾ੆ཿẅ੣˖˧ቷᘶ‫ ܚ‬ᓣ ӈϢẅʶቷ௄ʽẅ


24


25


̠̇þၸᓣ‫ݟ‬ၸ‫ܚ‬ÿԀ௦൤਒njᡔߔၸᓣẅ ࣡ᓣ˖ࣛ‫ܚ‬ẅ੊Ԩч༥˧ᓣ˝˧ẅʶੲ๎ӧ ᓤ˟˧˷ẅᓣᬣ‫ܚ‬ᡋẅ஋ᓣॐ౜˝Йុẅ‫ܚ‬ ‫ځ‬ᓣ᛭ẅ஋‫ܚ‬౜˝ၶॐnjᡔߔ࠵ၸጥᓣẅ஋ ᓣᄰդᗧẅႆ᭦ᘾ᭡˧ච࣡ၶẔቆ༦᤽߻ẅ ʿ̠݃˧ᄫᏪᑞ୉̠˧᱉nj൤ၶܑ˧ᓣNj͛ ৰ˧ॐNj᣹਒˧ᄰẅ᭣іቷᱤᓣາ‫ࢻܚ‬ፊʶ ̃ྫྷ៵࠴ᡙ੝ᑞඊnjФႆ࠴‫ܪ‬३ቷẅܷ‫ܪ‬३ Ҹẅܰ௬ᔗᣰẅЮյᒊ๦ẅዣᄹ˝‫ܚ‬ẅጹֵ

੣ᬣৰᡋẅᎵ᫻࣊Ҹẅ໗ጭၶ Ԧẅౝধ˖ؒ̅ࠬ੼ᬱᮤẅ੝੆ ‫ڎ‬यԠ࣡࣡࿗Ѣ఺ౙnjৰፑ̅ႆ ЮẅҸуѢႆܰẅ௄Ў‫̠݃ܥ‬ẅ Ԡल̠Йᑇnjʿ҈਒ᤜයብกᏪ ብกᒬበẅᙉዴॶ߶ଅԠ࣡࣡‫ڙ‬ ૘ย˖ʿፂ਒ᏪѢẅ̠̽਒ܰẔ ௃᝶Ꮴ࣯ߊՀẅᓤᔈጛᖾẅᮺሏ ᡋЪẅ௃ʶʿ̠ͪ˧థ༦ẅ‫ڙ‬ႆ ˖ྰ੆ৰ਒Ꮺᝧ̠Үॶẅᡔߔ˝ ̠ยᑱẅӯߥܲ੥ẅ࠼̅஦ࠈᥘ ԣ̠᫁ៀẅֵҩܺᕏẔԠ୰̚ ҚẅТᒰ౎ௐᰳ‫׮‬ஜԱẅल३໗ एᄊ৲njФ̠‫ݟ‬൤ẅ஋Фႆ༦ච Ӡᡛẅৰᮃοၶẅᬱ̾˝ူก੝ ోᎇnj ᡔߔз਒ᔈᲙႆᄉ्य௦ܲ ಧᄉẅͭ঳ᄉԺѫ˝႟຀֖ใ᥷ ˏዜẅ˄႟ᏪʿቆẅใԠʿᓤẅ ੇ̾˝ᡔߔఝ᫁̅ᖺ႟ʶᡸnjФ ୰̅ౝ‫ڎ‬ẅ̾ৰ̠݃ẅ̾ኤౝҸ ܰẅఝ୰̅ၸ‫ܚ‬ၸᓣẅФͺ਒։ ᬰබ˄Ꮼ̠֑‫ٸ‬ẅܷܷ‫ܘ‬Ҫ˿ͺ ֵ˧ࠅᎾЮ๯ẅᏪ௃ᭉΙ᭤ႆ᭦ Юࠓ˧ጒ‫ܬ‬ẅ्៵˧ᐞͪ੊҃ͺ

˧᭦᭦οҁnjᡔߔ୰౱຀˧‫ܚ‬Nj ෛ๩˧ᓣẅԠ‫؝‬ᬣ਒ᘶใ຀˧‫ܚ‬ ʿͺុӈẅ஋‫៵ܚ‬௄˗ࠜԠᒬ ཨẅ௄ᦫႉ๷໤Ԡరᑍᔗ๦ẅᛪ ࡎ࣡˝ᮺᄆ˧ቷ࣯౱థҦNj໗ጭ ᮺҮẔ᧖ࡎԁ໌๦ЮᘓNjෛሶѕ ᧗nj࣡థ्ࠓࡢපþ࣯ᜇሖ᮲ẅ ๦դ௢ᭀÿˏԱẅ঳̾˝Ԋ̼ᔈ Კႆሎ൤ܑ࠺ᬥʶࡎẅ̬᜹ᡔߔ ႆ᭣˶ẅࣂЙ൤᥊ຆᅺṺ ᡔߔᄉႆ‫ܚ‬චຼѢႆ᭦ẅᄯ ੧̠ᄫẅіʿᑞࠓᓣॐв ᛠ༸Ꮳnjᡔߔᝢ˝ẓᔈᲙ ႆ̾ᓣ᜸᫁ၿ౎ࣂˣẅͭ ‫ݟ‬ሎधᄆᓣࠇጭᄉ੽ᣑ᧙ ᣾̅༸Ꮳᒬᢵẅ੊ˀ‫ܚ‬ᄰ ࢺʿЙ‫ុܚ‬ẅ‫ڨ‬ʿᑞ᜼˝ ਴३˖‫ڍ‬ႆᓣॐnj߷ප‫ܚ‬ ႆᄉ्੆጗ൣ˿‫̾נ‬ґፊ ႆᓣॐþᩱ˼Ꮺ௃ைÿᄉ ဗ៵ẅ˖‫ڍ‬ႆ‫ݼ‬ᅻþុ বÿ˧᧗᜵ẅᏪ‫ܚ‬Ժ̾ ၶþ̊ॐÿnjՐ౎ᓣॐᙉ ‫ڙ‬ප‫ܚ‬ᄉ۲ᆨʼ‫ܬ‬Ѣẅͭ ࣂ௦Йþ‫ុܚ‬ÿ˧ॐẅ԰

३ᓣẅ᧓˧ၶาẅѢ˧‫ݫ‬ౝẅᄹͪᕜညẅࠃ Ѷ៞ːnj ᡔߔ෤థࡐ̯ௐ࠺ẅ෤థᤜ࢓ள੾ẅ෤ థ̾зၶ̼Ѹͺẅఝ෤థଽุίӧᓤ˧ᛪ᭦ ஌౦nj̴̾ᒬࣁຆԑᄉ͛ፑቷ‫ܚ‬ҩऄẅ̯˖ ‫ڍ‬ႆణԓఴᄉࢹХ౅஧֖ᛪဗ੣ก˖Ԝࠬ੼ Ѣᡸẅ̴ᄉ፫ՋᑞҦ֖ᛪ᣹੾ࢻᄉଡᰳẅ΍ ̴ᖌ३˿þԓѸÿবᄉߥశ‫ͮڠ‬ẅ‫͛ڙ‬ፑз ਒ᔈᲙႆᄉ۲ᆨʼधᣯளᡸẅ࿗ಝʶࣙẅ᭣ Վࠬ࣡nj Ժ̾ၸઃৰည਒Njኤ᤽ࣰ຀౎ഏહᡔߔ ႆᄉ঳ͳ᭦᠁nj੊̇ᡔߔႆʿၴþဗ̼ÿẅ ͭᡔߔ᧗᜼ᄉৌৌʿ௦ᥦ̎Ժ̾ౝ੆þဗ̼ ਕÿᄉ౼̎‫ځ‬ገẅᡔߔᏥᘼᄉ௦‫࠱ʹݟ‬ቷ‫ܚ‬ ᓣॐNjзၶᤴ‫ۋ‬Njౝ‫ڎ‬በ਒ኍҪʼᒬࣁᄉਕ বོགྷࣲឃឰ౼ሗ༎ৰ࿃খʽ수ᫍẅ΍ᄰ ॆርऎᄉѕགྷኤᤉNjಪុᰳᒰ˧බ়Ꮎਕᡣ

26


ཨጭʼnjᤂဗ̼іܷͮࠑ੆ࡂӫཨẅՉХ᭦ᄫẅᡔߔৌৌ෤థϷॡ̠ܲᥦಧ ᜁФЏဖ‫Ͱݒ‬ẅ̴ч᭡‫ڠ‬ѫౡ˿Ф߱੆ҩ֖ʿᡛᄉழ᭦ẅ‫̅ؒݟ‬ౝ‫ڎ‬Ꮺ᣾̅ બ៞ẅؒ̅ቷ‫ܚ‬Ꮺʿ᧗зၶẅؒ̅າቷᯏᓣᏪʿ୰౱຀ᔗᕇẅؒ̅ઃৰᏪঃ ԁกऎẅؒ̅ᤴ‫ۋ‬Ꮺʿ᜸ৰᒰẅؒ̅චᏪܾ˧ᮃẅؒ̅‫ܚ‬Ꮺܾ˧ᓣኍኍnjʶ ˓̠ᑞ̯ґ̠᭦ᄫ˖ᑱѢࣲᑞ႔Х˓বࣂ࡚ᬱ३ẅਆ጗ൣϟᮗఝៀʹࠓ௛Ṻ ᡔߔᄉ੥ৰ֖ҰҦࣂ΍ᒬࣁХ‫ܫ‬ፑ୉ឰܲᎾਕᄉᑞҦẅ̴‫ڙ‬ઃৰ˖ʿଅ஭ᒬ ཨྫྷ៵˧ူẅͺֵ˖௃᝶ᔈӥሏᲙᡋЪẅοᤴ‫ۋ‬эᆷၶҮᏪԠʿช̅зࠃẔ ည਒ௐࣲలঃԁᓧశ˧กẅФቷϣ‫ᦫܚ‬ẅᓣॐጥᬵẔౝ‫ڎ‬ዴᒰẅౝধ݈ፏẔ ܷ‫̠݃ܪ‬ẅ࠴‫ܪ‬ᏬᄹẔኤ᤽˖դጒᔳ˧ᓣ៵ẅࣰ຀˖᜸ፌ˟˧ӧ਒njᡔߔ

27


˧ႆؒ̅‫ˏڙ‬౜˖ઁଦஞͳẅఝؒ̅᤯᣾ʶ ቪ᜸ឰԲʶቪnjᡔߔͺႆͪˬዜᓁẅᡧ߻ᡐ ͑ẅંੳᮏ૛Ẕ‫ݟ‬ᛠ̇ึපẅ‫ʹݟ‬ᯰ‫ݏ‬ᒐẔ ௐ֖᮲ጹᭀẅௐᭆႂ̓ҪẔৰ౎˧ௐʿԺ᥆ ҃ẅႆඋԠ௃ʶᡋᇷ˧ቷ௬᭚ẅ᤯ኼᄊ˝ܸ ཨՋူẅᘓᘧЦᬵnj ᡔߔడ‫ځ‬ԾᒥᰣઈᏪʶऎၸࢺ੣ͺႆẅ Фࢺቷఝ̅ሑᘓ˖ࣰຊʶ͊ၶᣰ˧ᡙẅԠ‫ܘ‬ ʿ࠵᫹ѷ˧Ꮎẅ൤ˠᙉ࡚௃݉ẅχ˶˝ФѢ ˿ʿ࠵·ౝẅԠ᭣ʶ࣌᮲ᮊ˧ܑ੝ᑞ३nj ᡔߔࢹቷఝ᜸ʿՎʶᓉẅ੝៊ቷࢹॶ ʿࢹ˶njࠕᙅᏤ̠̇ẓþࢹቷᤉᄹͪз ਒njÿ൤៊ࢹቷʿᑞ౛˶ẅᡔߔࢹቷൣ३

൤ܑnj᜹Фႆᤉᄹͪз਒ẅᤂᄹ௦ࢹቷẅвѕᇷጹࠅẅԠቷቷ ௦з਒nj ᒯ̅ᡔߔᖿ൛ؒᮤẅᑞ࿗ᣯᢝफ़ẅल໗ጭၶᣜẅ࠺࡚࠴੾ʿଡnj ॆ̬ᔈᲙႆẅ੊ߣᬉࠣ᫔ẅԵ͗ʶ̃ቷᡸẔ੊ܑ‫ͯܚ‬ίẅ໗ ጭ๎ᮧᓤᓣẔ੊পҩᤂѽẅʶ͉੣˖੝˝ẅ᜹ᡔߔ˧ႆẅ൤ዜ̠ ෂᮧᅺṺᡔߔ˧᥊ẅ௄ൣܷԠ࢔࡮Ẕᡔߔ˧ᓧẅ௄‫ޢ‬ཿԠၶભẔᡔ ߔ˧ܑẅ௄᮷᤽ԠຆෛẔᡔߔ˧̠ẅ௄ᏤҁԠܸᄽṺ

28


ੇ ឳ ේ ϣ ̠ ේϣ̠௦ੇᄉ‫ݝ‬ԣnj̴ᙉཨʿ ‫ˉ˃ڙ‬ᄉᎾశ఺ౝΘᐋẅԁХథᄰ ॆᄉ˃ˉᎾశපэnjӠࣱܲ౎ẅ̴ ࡜థዴֵԟҪՉዜ‫ࠑڍ‬ጞᄉܷࡘࣲ ᖌ‫ݑ‬ẅࣲᜁ˖‫ڍ‬ᎾశࠑӨ͗ଋጩ˝ ͗տnjᤇẅࠪ̅ʶࣲͮ᭣Ꮎశߥᬒ መာѢᢵᄉþˉͷÿႆࠑẅሥ३ʼ ௦ʶ˓݈ᤛnj ̠͂᤯࣡ઁ݈ᤛॅ˧̅ϥཨᄉ ‫ځ‬ገnjͭ‫ੇڙ‬ᄹ౎ẅԦၶ‫ڙ‬ϣ̠ᢵ ʼᄉ݈ᤛф᭣ϥཨᄉፆ౦ẅᏪ௦ॸ ཨᄉ੆౦njࠪ̅ϣ̠ᄉᓧశԊርẅ ੇ௦ᄹᅋ̴ʶ൥ʶ˓ᑭӾ‫ڠ‬ᡋ᣾౎ ᄉnjᤇΦ௦ൣᆷᄉழՓвҪʼӂ‫݋‬ ᄉၸҩnj̠͂᤯࣡ઁ੆ҩᄉማфॅ ጩ˝þܸ੥Ҫӂ‫݋‬ÿnjͭᤇʶማф ࣲʿХ‫ܫ‬௾᥅বᏪ̨Х‫ྱܫ‬൳বẔ ᏪþൣᆷᄉழՓҪӂ‫݋‬ᄉၸҩÿͺ ˝࣡ខᏪʿ௦ማ᝻ẅ੥ᄽൣХథ௾ ᥅ᄉ਒˦֖͈Ϙnj‫˝ځ‬ẅ͉ʹʶ˓ ௐ̼ẅܸ੥঳௦౜࠵ஜẅፏܷܲஜ

ᔉ‫ލ‬ᤀሖYDN

29

०तᚷ

ේϣ̠ ˖ ‫ ڍ‬Ꮎ శ ࠑ Ө ͗ ͗ տ ʼ๑๋ˋளӜᎾశࠑӨ͗ူ̂

ᄉ̠Ե௦ࣰ࣡˧੥nj‫ځ‬Ꮺẅþܸ੥ Ҫӂ‫݋‬ÿᄉማ᝻ѻ‫ܪ‬ፏܷܲஜ̠ᄉ ੆ҩԺᑞব˝൪ѱẔᏪþൣᆷᄉழ ՓҪӂ‫݋‬ᄉၸҩÿᄉ࣡ខѶଡΘ˿ ణܷܲஜ̠ᄉ੆ҩԺᑞবẅӉહܸ ੥ࣰ֖࣡˧੥nj ᒯ̅ᝮҁþൣᆷᄉழՓÿẅᓧ శԠʿՎ̅መߥnj‫ڙ‬መߥᄉᮖ۪ẅ ൣᆷᄉழՓԵథʶ˓ẅˀ˧ʿՎᄉ ழՓѶज़ज़Ժᑞ௦ᩱឧᄉẔᏪ‫ڙ‬ᓧ శᄉᮖ۪ẅൣᆷᄉழՓԁХథܲЊ বẅ௃᭣థᄉழՓ̨᤟Ջܸ̅੥ẅ థᄉழՓѶʿ̨᤟Ջܸ̅੥ẅՎௐ ᤆ᤟Ջࣰ̅࣡˧੥njᤇẅ̮ཨ࡚̅ ྱ൳ব֖௾᥅বᄉᣱ᝼Сጆ᫇ᮤẅ Β‫ݟ‬ẅѸͺ˿͚ܷᄉǑຌ௙ʼ෱ ‫ڎ‬ǒᄉषસቪẅፏࠪʿ௦ʶ˓ܸ ੥ẅ‫ݟ‬౦̴ᡋᆂ๞ᄉழՓẅ̴̾ᄉ ్͇ẅ੆ҩᄉԺᑞবі˪˝ᭅẅͭ ̴ᏤᏤࠃࠃ‫ڠ‬ᡋի᥊ߔᄉழՓẅᡋ ృ੆ᄉழՓẅጻ̅ሤұᏪ੆ᖢᖻnj


᫋᤽YDN

30


ӫበຌ᮲YDN

31

ࣷ‫ލ‬YDN


ࠞᯭYDN

ϣ̠థЌѫᄉᒬᅻ˧௙ẅ̴фʿᒬᝢ˝ܸ੥ẅ‫ځ‬ ൤ẅ̴˶фʿᤤસᆂ๞NjᴎᄆᆂᄉழՓẅᏪ௦ᤤસषસ ቪNjౣ೽ᄉழՓnjࡉክᤇʶழՓẅᒬ௙ళ̾ᬋᄉіᄇࣱ ౎ẅࣂፂᜁܸ੥͂ᝢ߿˝ᩱឧᄉழՓẅͭ಩૵ܲЊӐᄉ ࣡ខẅ̴‫ڱ‬ζᆂ๞NjᴎᄆᆂᄉழՓ௦ൣᆷᄉẅषસቪNj ౣ೽ᄉழՓՎಧ௦ൣᆷᄉẅᏪ˄ẅ̾ᒬࣁᄉ్͇ẅ੝᤟ ՋᄉԵᑞ௦ᡋՐᏧᏪʿ௦ґᏧnjࡉክܸ੥͂Ժ̾‫ڙ‬ᆂ ๞NjᴎᄆᆂᄉழՓʼþʶ̾ॆӠÿNjþʶᡓᄯ Й‫ڠ౎ݟ‬ÿᒬࣁԁԵᑞ‫ڙ‬षસቪNjౣ೽ᄉழՓ ʼþӠ̾ॆʶÿNjþሤұழ੆ᖢᖻÿnjӠࣱܲ ౎ẅ̴ၲгþӕචÿ˧᝸ẅʿਵ‫̾ڠ‬ᤴӐ˝ ࣍ẅ̾҈ႆ˝ࢹẔᒰҦ̅ᤜය्̾៵˧͕Ꮎ ᝶ẅႆᰳ̅ၶาẅᏪʿ௦þ्̾៵˧͕Ꮎ᝶ẅ ႆʿ‫ݟ‬ၶาẅ̾ቷ‫˧ܚ‬ዴ‫ݫ‬᝶ẅၶาфʿ‫ݟ‬ ႆÿnj ̴੝ѸͺᄉᔈᲙẅі˪ඇʶࣧᦏࠪ੝ଠፊ ᄉࠪ៵ͺ᣾ːಪᄉࠃྫྷзၶẅཨՐвҪ̾ӕॶ ᄉҜᜆNjԨᒻnj੝̾ẅᄹ̴ᄉͺֵẅኃʶᅊᄉ ਕ᜿௦᭣࣡ᄉ᤿ᄽẅͭጊଋᅋ̲ጹ‫ڠ‬ဓ։ẅԁ ԠԦဗႆѢ౎ᄉ्៵ˀၶา˖ᄉࠪ៵ߚ‫ڙ‬ᅋ᝴ ܲᄉþʿՋူÿnj̴ᄉඇʶࣧѸͺẅᦏፂ᣾˿ ˴఻ʶᎱᄉᨤቷӆଠẅʶ͇ᕘሼẅӠܸӦత௦ ࣡̂Ẕвુ᠄ҁൣयᄉѸͺʼẅӆጲNj౿ᓣẅ Ԡ௦ʶ̃˓తnjᄰඊܸ̅੥͂᤽ቷᕘᕘᄉþ̾ ႆ˝ˬÿẅൣ௦þᢵ˝ྫྷक़ÿᄉþᮎФశ̕ᤂ ᔪᅺÿẅཨᏪ̴ԁˬ‫ڙ‬Ф˖nj ϣ̠ᄉ᝹ᓣѾథʶҩnj̴੝᧓ၸᄉ௦າ

౿กẅ੝̾௬३ྱѾᄉ໌๦Njᤨ௙ẅઁᔈ֖Հᄉ⌹᭚˧ ਕẅଠፊ३Ӡѫ຀ᬵຌளẅ቉Ѣ˿ࠪ៵‫ߊޓ‬ᄉᮃᒰẅ݃ ᤴӐᏪሧዴᇷẅᑞ˝ᬵί੝Рᠵnj߱ẅʿ௦þԵԺˀ ᅻᏧ᥊ẅʿԺˀί̠ᝒÿᄉþзᑛ˖᤽චÿẅᏪ௦Ժ ̾þዟᯎܷӐẅ஠௙ܸʽÿNj˝ᬵί੝РᠵᄉᓧశѸ ͺnj ᤂࣱ౎ẅ‫ڙ‬ႆႌథС̅þࢹܺÿ֖þҩܺÿᄉᝦ

ࠞᯭYDN

32


ᖺᖺYDN

κᄰΙYDN

33


᝶nj̣˥Զþࢹܺÿփẘࢹܺ‫ڙ‬ႆЮẅ ˶Ԁႆ˧ఴกẅ‫͂ੇݟ‬ሥృМ᳟þࢹ ႆ̠ྫྷÿNjᦋཾþࢹႆࡢපÿNjषસ ቪþࢹႆ᮲ί̠ྫྷÿẅӉહ೎ࡀᒪថሥ ०ཾႆᔈþଠзࢹܺ‫ݼ‬৲ίÿnj̣˥ Զþҩܺÿփẘҩܺ‫ڙ‬ႆܰẅԠሥႆܰ ҩܺẅӉહ‫ߥו‬ᄉνШẅ஠ԽᄉνШẅ ថ˹ᄉνШẅ‫ܸ̬ڙ‬ఝӉહМС༱ͺ ᄉҩܺnj᝭३ʼˆጡࣱ̼‫ڍ‬᫂ѷѷ धஉẅᏤܰࠪ˖‫ڍ‬ႆЌ໗˿஛΃ẅԢᒯ ʶ̎ႆࠑࠪᏤܰͺॆ‫ڣ‬ᄉᛪ໥ẅ̊ѫ᧾ ߸੆ʶ͇ͺֵẅᏤܰᄉ஛΃˧ৰᮏௐͺ Ꮁnj̅௦ẅੇ͂Φૈ᠉NjٗቶᏤܰᄉʿ ਴ẅ൳ʿᅻႆࠑᔈ‫ڙ‬ᤇ͇ႆʼᄉࢹܺԵ థ̊ѫ᧾ẅͭ‫ڙ‬ႆܰᄉҩܺԁ௦іӠ ࣱṺʿ᣾ẅ०ཾNjषસቪᔈ‫ڙ‬ʶࣧႆʼ ᄉҩܺӠܸі˓తẅ̴͂ᄉႆܰҩܺф ʿ͗௦ᭅnjϣ̠ᄉႆ௦᜸ࢹܺᄉẅ̴ͭ Վಧ˶థҩܺẅԵ௦ᤇҩܺʿ௦‫ߥו‬Nj ஠ԽNjថ˹Njఝʿ௦МС༱ͺẅᏪ௦ࠪ ፊႆіӠࣱ‫ݟ‬ʶ௅ᄉ஛ˉዴᇷnj ࠪ̅ᓧశࠑ౎ឬẅѸͺᄉழՓःឞ ௦ܲЊᄉẅᏪʿःԵథʶЊẔࠪ̅ᇪ͗ ᄉࠅᎾᭉය౎ឬẅᓧశᄉ᮲ಪՎಧःឞ ௦ܲЊᄉẅᏪʿःԵథʶЊnjᓧశʿԵ ௦ܸ੥˧̂ẅ˶ʿԵ௦˓̠˧̂njҩܺ នԺ᠛ẅࢹ͈ܺఝᰳnj‫ڙ‬ʿˆՎᄉܸ ੥ẅ‫˝ځ‬઴థ˿ҩܺẅ੝̾ʿ‫୏ݰ‬஭ࢹ ܺẅ‫͂ੇڙ‬ᤇࣰ̎࣡˧੥ẅ௄ཨʿХ‫ܫ‬ ܸ੥͂ᄉҩܺẅࡂфʿᑞʿᝮࢹܺnj‫ܪ‬ ̅ܲЊӐᄉ̬ܸẅੇӠѫൔᠵේϣ̠ẅ ˶Ӡѫൔᠵ̴ͺֵẔѢ̅௾᥅বᄉበ ‫ڣ‬ẅੇఝӠѫሥ᝴̴ᄉѸͺழՓẅ˶Ӡ ѫሥ᝴̴ᄉᓧశ᮲ಪ֖ࢹܺઅЙnj

᭕ॕYDN

34


ರYDN

ˏॶ‫ݟ‬ॕYDN

ࣕʽYDN

௢‫܉‬ఋYDN

35


ᛐྒПYDN

36


ྱ Ѿ ઐ ࠭

SPECIAL REPORT

ᡋᤂΨᎬலᓧశᄉ༦᱇ ᝭þˆႌᗂՏӧ̠Ꮎశࠑဖီፊႆࣰ֖˧஺ÿΨᎬல˧ᛠ ˖‫ڍ‬ᎾӨǑᎾశǒఽং᝭Ꮷటї ʿ᝶௦ᤂ̼ԊԽʼᄉΨᎬலࣚ‫ڍ‬ẅᤆ௦ဗ̼ԊԽʼᄉጙᓣ ᔙᐎẅ̾ᒯ᬴̬ܸ̮ࡏൖฮӦ‫ࡢ෇ܝ‬ᄉΨᎬலᐎᥧẅʶᄯ̾౎ ᦏ̾Фӯܷຆԑᄉᣜཫ஠Ӑᓧశᝧˆ̠Сซnj‫ݜ‬࿗ྱᄉԦࡘ᥊ ᡸẅ̾Ԣ‫ڙݜ‬ஊ෴Njፂ฿Nj஠Ӑኍழ᭦Ѹᤴᄉӫᡔ੆ࡂẅ௦ˆ ႌԊԽᄉဢ᠛᥋̖nj ΨᎬல௦ˆႌʼᮖ‫ڗ‬᭦ሤణܷᄉ‫ࠑڍ‬ẅ‫ݜ‬઴థৢˣᄉԊԽ ֖༫ཇᄉ஠Ӑẅ઴థˆጡúúࣱ̼መߥNj஠Ӑᄉþ᳦ ᧚ௐ̼ÿẅࣲߘᐱѢ˿බᣑ̠ዜ஠௙Խбᄉẅ˝ˆႌመߥ֖஠ Ӑ̂ˉϡѢࢼܷ᠇࿸ᄉመߥࠑNj஠ߥࠑ֖ᓧశࠑᎬᗛឲጉܺNj ᫂૸ѴܺNj௾࣎᧚Njᖇᗛ੫ܺNj๕АડጉܺNjᢻ࠶ࡈᭂܺல ۲NjѾౣல۲Nj੫ல‫ݯ‬᐀ܺல۲Nj੫࠶லฐNjಪౣӴNjಐመܺ ல۲NjѴࠕNjᔙ᧖ಌܺኍnjΨᎬல஠Ӑ௦ൖฮ஠Ӑ֖ˆႌ஠௙ ᄉ᧗᜵ጷ੆ᦉѫnj ຸ൤ẅ̾þγએ̠ዜРՎ஠Ӑ᥋̖ẅΧᤈ‫ڍ‬ᬄᇪࣰ֖͗Ԧ ࡘẅҪु෣᤯ˀူᝌẅ‫ܘ‬ᤈ̈үˀԣេẅ݊࿸ྕॶˀࣞүẅΧ ᤈКီӧ̠ˀ‫ڍ‬ᬄᇪ֖͗ះᄰ‫ܪ‬ÿ˝߼ைᄉþˆႌᗂՏӧ̠Ꮎ శࠑဖီፊႆࣰ֖˧஺ÿẅፂ᣾ˏࣱᄉዴॶንѲˀጷጺNjֆࠚ ߶ଅˀӨុẅ‫ࣱڙ‬త௅ẅध‫˝˿ݼ‬యЛܸᄉࠪΨᎬ

37

லᤇ˓஠ߥᓧశᄉЏᣜ‫ڍ‬ऎᄉ᝺᫇ˀᏥࠢnj൤൒าҮၿþˆႌ ᗂՏӧ̠Ꮎశࠑဖီፊႆࣰ֖˧஺ÿጷ‫˞͗ށ‬Ҩẅ˖‫ˋڍ‬ழᓇ ቆᐦ͊థᬌМՂӨҨẅࣲྱᥘࡦᰳᴓᄉԓ˖‫ڍ‬መߥᬒᆐቂ տNjဗ˖‫੹ڍ‬᠑۲᧚͗ᕥ᝗ူ̂Njӻ‫́ੌڍ‬ᖅலመੌक़ҩҼ‫ݑ‬ ᖌ३ᏧNjԓЖ֖‫ࠑڍ‬ᄉӫᡔᮖ࠭ృࠜ௢Njᗿႉܺ‫ݣ‬ᄉ‫ݘ‬Їృྱ ྱ˝̼ᛪ‫ڃ‬ᮎ᫇ẅᗂՏᎾశူ᝶ࠑ֖ᎾశาҮࠑNj˖‫ڍ‬ᎾӨǑ Ꮎశǒఽং˞ᎃဌ̈́˝‫ڃ‬᫁ẅ˖‫ˋڍ‬ழᓇቆᐦ͊థᬌМՂ᯾ᖅ லመҨ̂‫ܪ‬঳ፂူృиԢˆႌᗂՏӧ̠Ꮎశࠑဖီፊႆࣰ֖˧ ஺ጷ‫͗ށ‬ማ˹᫁NjˆႌᗂՏӧ̠Ꮎశࠑဖီፊႆࣰ֖˧஺థᬌ МՂᗈ̂͗˞ࣝᥰ᫁௢˝ҝ‫ڃ‬᫁nj̼ᛪ‫ڃ‬඼ᬶ˿ॆ̬Ꮎశႌ੆ ࡂӫᡔᄉႆࠑѵ‫ڍ‬ᣜNj៘ংᰳNjᓩᢾNjѵፀ௖NjᦋӑࣰNjဌᨠ ྥNjᡎ৆੥Njʼ߽ᡓᔭNjѵߗ‫؝‬Njᛵൣ᫹Nj᥿ᓧẅူ᝶ࠑటಯ ၶ̾ԢΟࡏ๑ܰᄉᗂՏӧ̠Ꮎశࠑ஺་ႆࠑ‫ބ‬ᤓ᬴ẅ஺Ꮎႆࠑ ᰳ࠴ӧNjѵॳ๦Njᡎ௳ਥnj‫ڙ‬าҮᄉኡ‫ܫ‬ѹయẅጷ‫͗ށ‬ˀΨᎬ லࢹ‫͗͗׷‬᫁NjΨᎬல‫౉ࠑڍ‬ᯰҝ˞ࣝԢᖅலመࣉ᫁ኍஊउᰳ ጞ߽տథ᣾ܲ൒ଋᝎ֖ኡѲẅ஋าҮलᡐΨᎬலᎾశႌԢᇪ͗ Չႌᄉᰳऎ᧗᜼ẅࣲ΍൤ᛠԩҁ̠ඞ௅ઐNjளӧᇪNj˖ளᇪNj јќӻ᜼NjǑܷМઐǒኍ޴ͳᄉࠚѬСซnj


ৌ࠶᧚ᬒ᫁Փဌ̈́Nj᥿ᓧNjѵ‫ڍ‬ᣜNj៘ংᰳᮑԦþѴࠕᎾᬒՏ᝗ஓ૾ÿ᝼˹

‫ڙ‬ᖅலመጙ‫ڣ‬ʼnjࢺᡐẓటїNj‫ބ‬ᤓ᬴Njဌ̈́Njᨐ௳᭖Njᡎ௳ਥNjѵॳ๦

NJత௅ʽӤʻཁஞẅ̼ᛪ ‫ڃ‬ၿʼ๑๋ˋ఺‫˱ୃڣ‬.V൒ᓇ ာѢԦґज़ᖅலመẅፂ᣾ᤂӠʶ˓ ࠴ௐᄉ᫁᤬ᮺᛠẅ̅ӑ̚ௐᫍ௅ ё௽ཁNjᖅலመॆ‫ڠ‬ௐᫍ௅௸ Ӡʶཁҁ᣹ᖅலመܲᖅ౔ॳ෗఺ ‫ڣ‬nj̼ᛪ‫ڃ‬ፂၿ˃᫂ᄉঋᤳ᤯᥊Ѣ СՐẅԩҁᖅலመ஠Ӑ‫ށ‬տ̼͗ᛪ ԢКΨᎾӨ̼ᛪᄉབཉଋय़ẅ໠̜ ᄉΨᎬல‫ޙݾ‬ᢵᅋඞிనᜈẅ੣૲ ᱤᔈNj᭦Ӊ֖ᄡẅ̾ణ͛ፑ˶ణᬟ ᧗ᄉ̀य൓ᤀ̼ᛪ‫ڃ‬ҁ౎njࣱᣏᄉ ˬ੣˝ܷࠑ໥‫ݍ‬ХథΨᎬலඞிྱ ᓣᄉˬఛẅ֖ះᎾ‫ݝ‬ᄉචඦ΍३᫁ ᤬ᮺᛠᄉႴ਀ʶੲᏪЏnjႆࠑ͂ʿ ᮎ஺᤬ҶᮏẅጬጬૅѢᄰ఺ẅ᝭े ඇʶ˓ዴॐᬱঃ수ᫍnj NJ̼ᛪ‫ڙڃ‬ᖅலመᄉᛠርẅК ርʽഢ‫ڮ‬ᖿ̅᮲Џࠁ̠ᄉѴ߰ࡢʼ ᄉ˖‫ڍ‬᯾ΨᎬலܷ΍ᯝnjѴ߰ࡢͮ ̅ۡࣉ᜴Ӯẅ௦ᖅலመᄉణᰳ‫ܪ‬ẅ ̯ᤇ᧖ξᅯࣉӜẅᎾ˟௿ᓣࡉஅᅊ ऄnjܷ΍ᯝཿ৘ᄉဖܑˀᯌᮻNjֆ ҁᄉ൛य़΍ႆࠑ͂Ѭࠃ‫ڠ‬ਕ᜿ҁࠕ

ᒯ‫ॅݟ‬njЙܳௐѫẅͦᅋຆሖᄆೄ ౣަ‫ޗ‬ᄉಝॕ֖෡෡ᄉՀᓁ‫ܥ‬Й ᅓẅΨᎬலᄉᎾ‫ݝ‬ᛠር࠱‫ڙ‬௅Ѣௐ ൣयध‫ݼ‬nj ၿԟ᜹ӯྫྷᯝध‫ݼ‬ᛠር Ꮎశࠑ̼ᛪ‫ڙڃ‬ᖅலመᄉኃʶ ˓าҮẅᒬཨၿԟ᜹ӯྫྷᯝध‫ݼ‬nj త௅ຌ௽ẅܸᤆ෤థܷ̜ẅ ̼ᛪ‫ࡂڃ‬ѢԦᡏज़௾࣎᧚ӯྫྷᯝnj ௾࣎᧚ӯྫྷᯝ˞ᯝ̾ᬇѴ஠ᓧ‫ܬ‬Т ௐయᄉᬾ‫˞˝܇‬ẅᙉѶᦏ௦‫҃ܬ‬ ֵẅͭФ‫ࢹ҃ܬ‬ᓧᄉዴອԢጹᓫ‫ܪ‬ ᄉᏥቂẅᡛ̾ͳဗΨᎬலࠪˆႌᓧ శဢֵᄉ࠳࢓nj‫˞ڙ‬ᯝஷ᣷ᄉ௾࣎ ᧚ӯྫྷᯝᤂဗ̼ᯝẅࡘֵၿ‫ܭ‬Ҫ ࠶Njऔ߿ல۲Nj‫࠺܊‬NjᰳఝՓΨᎬ லဗࠃ˞˦ፊႆᄉ̖ၶᩓᬇध౎nj ͔ෳႆࠑ‫ڙ‬བ࣓௅ᄉͺֵґਕՃʿ ࣂẅጬጬԦᛪᒬࣁᄉᄹกẅၴᒯፆ Ջੇ‫ڍ‬Ꮎశႌᄉ࿃хẅៀ᝶డፂ‫ڙ‬ ౼̎ԊԽ᫼ൿᄉ‫̎ג‬ႆࠑథॡ‫ݝ‬ᄉ ዜͪᡕҸnjඇॆᇋҁዴॐᄉͺֵẅ ႆࠑ͂ᦏ᯾ᡛϢ႐᝴ˣẅ̲ጹ଍ ஝੾กnjృྱྱᏤ̠ఝ௦༎Үẅ

᜴ॳฦܺ˞ࣝᬗՎ˖‫ڍ‬Ꮎశႌ̼ᛪ‫ڃ‬ԟ᜹ᔙ᧖ಌܺᎾᬒՉ˓ஓࠈ

38


‫ݜ‬ឬᙉཨ࠴ௐΤߥಢፂ࣡͗ጷጺ‫͂ݜ‬ԟ ᜹ΨᎬலՉܷӯྫྷᯝẅ֖ͭႆࠑ͂౎ᤆ ௦థၶኃʶ൒ẅਕ᜿ॡʿʶᓉnj੝̾Ꮴ ̠ࠑܲ൒Փႆࠑឯஓॡ˃ˉᄉ᫇ᮤẅࣲ ̲ጹᐈեႆࠑᄉᝮᝌ֖ᝫ᝶njԟ᜹߸උ Րẅ‫ݜ‬ឬẅඊᡐ˖ˆጡᄉᬾ‫܇‬ẅ‫ݜ‬ఝ‫؝‬ ൓ॆ̼ᄉᤇ̎ࡘֵnj‫ڍ‬ႆࠑѵ‫ڍ‬ᣜ˶ᝮ ҁẅॆ̼ፊႆᄉᅻខ஠Ӑͳጆ੥ሎੇ͂ ఝᤂnj NJNJ ˀ̃ੌᏤੌ‫ܢ‬एៀẅ͛᣹ᓧశࠑᄉ ࣰ֖ॶਜ ௅ʽӤẅጷ‫߶͗ށ‬ଅ˿ʶᮉॡథ ਒˦ᄉาҮẅҁΨᎬல̃ੌᏤੌ‫ܢ‬Ө͗ ͺࠆẅ͛᣹ˆႌᗂՏӧ̠Ꮎశࠑᄉࣰ֖ ॶਜnjԟҪ̓ึาҮᄉΨᎬலᏤੌ‫˓ܢ‬ ˓ᦏࣂፂᄆԦᮋᄸẅͭᦏ‫ݟ‬ృྱྱᏤ̠ ʶᓉዴᇷᅵᨣnj̴͂˧˖థࣱԟҪ ˖‫ڍ‬ઇ௅ੌ́Njᝌஉੌ́ᄉẅ̾Ԣ̾ᮎ ᫇Տ˦ԟҪ˖‫ࢹڍ‬ͺᄉnj ̃ੌᏤੌ‫ܢ‬Ө͗ҝ˞ࣝ፤А੫eመ ௅ࣄᡉ૸᐀̭ܺፀឬẅឞӨ͗੆በ̅ ࣱẅ಩૵᱔ਿܺЊ࣋ᄉ᜵යẅጷ ͗ᄉѹᛱࡂ௦ࠇࣰ֖͛ẅʿ᜵в᧗‫ੌܬ‬ ́ࣛ౎ᄉӿᬱẅ̯಩ఴʼᩋᬓࣚ‫˦˞ڍ‬ ᄉुాॕֽnj˞᜵͉ҫ௦˝ϣ‫ڙ‬ᄉᏤੌ ‫ܢ‬ଡΘࣞүẅ˝ԟҪ᣾ੌ́ᄉੌ‫ˆڙܢ‬ ႌՉ‫ࣰ֖ܲ͛ࠇڠ‬ϡᩓۘࢹͺnj̴ឬ̴ ͂ᦏࣂፂ˷਄֖˖‫ڍ‬ధԣ̾þՎংÿᄰ ሥẅᏪ˄̴͂థʶ˓˃᫂ᄉ˖Ψˏ‫఺ڍ‬ ౝẅፂ࣡ˀ˖‫ڍ‬᭨֐Ꮷᤈᛠ̓ึࣲˀ˖ ‫ڍ‬Ꮴੌ‫ܢ‬Ө͗థࠚѬᄉᐎጆẅၴᒯဗ‫ڙ‬

‫᧖ڃ‬ൣ‫ݝ‬థ˓̠‫ڍ˖ڙ‬ˠҨาҮnj̴ឬ ̴͂ᦏ௦ᓧశᄉ᫂ܰලẅͭ᭣࣡ᰳТ˖ ‫ڍ‬ᓧశࠑᄉ൤൒ҁ᝺nj NJᄹ३ѢᏤੌ‫ࣂࣱ̂͂ܢ‬ᰳẅͭԟ ҪาҮᦏ᭣࣡བৰnjడፂͺ˝ѵͣ੽࠱ ии̂ᮎ᫇Ꮺ‫ڍ˖ڙ‬ၶาࣱܲᄉʶͮᏤ ੌ‫˞ܢ‬Ү᜵යၸ˖஠ᝮіԱẅ̴ឬẅ; ͂ᄉ౎᝺ʿ௦ϥཨᄉẅ௦ॡథ਒˦ᄉnj ࣱ̬௦˖Ψ஠ӐࣱᄉΨᎬலࣱẅΨᎬல ‫ڍ˖ڙ‬ᄉาҮଽ३ॡዴॐnjੇ͂˶བཉ ൓ᤀ௙ࣱᄉ˖‫ࣱڍ‬njੇ͂ˏ‫̠ڍ‬ඞᄉԣ េԦࡘᡐ౎ʿࠓ௛ẅဗ‫ڙ‬Ꮴੌ‫ܢ‬Ө͗‫ڙ‬ ᤈᛠՉሗథᄝᄉሤ౜ᄉࢹͺẅၸ౎ࢽ‫ڌ‬ ֖˖‫̠ڍ‬ඞᄉ‫ڃ‬ፆẅ࣎భੇ͂ᄉԣេʶ ࣱඊʶࣱఝຆ҈njԻʽଁ‫ܥ‬NjᡁՃ‫ٽܥ‬ ᡐẅܷࠑ͋͹௦᫪ѾࣱܲᄉᏤԣẅ߸К ෤థၶ႟ᄉਕ᜿nj ˖‫ڍ‬᯾ΨᎬலܷ΍ᯝ஠ӐԟᡁᡎҦ ӂ̼ᛪܷ΍ᯝґ౎nj̴ឬẅ‫ੇڙ‬ᄉࢹ ͺፂԊ˖ੇʿ᝭३థᤇ˥ʶ˓‫ڃ‬ẅ߱ ඼ᐐ˿ᤇ˥ܲ˖‫ڍ‬ᗂՏᄉᎾశࠑnjͺ ˝஠Ӑ߽տẅੇᝢ˝஠Ӑ̓ึ௦तበ ˖Ψੌ႔ՋͺСጆᄉ᧗᜵ጷ੆ᦉѫẅ Վௐẅ߱˶ࠪஊ෴Njፂ฿ᄉԦࡘᡐ᧗ ᜵ͺၸnj஠Ӑ̓ึ˶௦෣᤯˖Ψˏ‫ڍ‬ ॶ༦ᄉጰࣛẅ̬ܸ‫ڙ‬एᄉΨᎬலᏤੌ ‫ܢ‬ԢՉͮ˖‫ڍ‬ᓧశࠑᄉҰҦẅᤇ˓ጰ ࣛ࠱ఝҪፌ˟ܲॐ֖‫ࠃڱ‬njˏ‫̠ڍ‬ඞ ‫ڙ‬ᤇ˓ጰࣛʼᄹҁΨᎬலᏤੌ‫ܢ‬ளᄉ ᠇࿸֖˖‫ڍ‬ᓧశࠑளᄉͺၸnjᇶ˖‫ڍ‬ ᓧశࠑᄉΨᎬல˧ᛠᆯ౦ጌጌnj ృྱྱᏤ̠௬ཨॡ᧗᜼ॡయय़ˀᏤ

Ꮴధԣ‫ڙ‬ѴࠕᎾᬒᐐᯪѫܰᰳТnjࢺ˝ѴࠕᎾᬒґᬒ᫁ՀѴ೎᐀ܺnj

39

ੌ‫ܢ‬ᄉᤇ˓एៀẅ‫ྱݜ‬਒૰ʼ˿ʶ͇န ၎ጙᓣᄉ‫נ‬ᜈẅൣ‫ࣱॆݟ‬Ꮴ̠ઁᒬࣁ‫ݟ‬ ᔈᓉణ༫ཇᄉ᭞௢ẅ፬உ‫ڙ‬ΨᎬலࣸᜀ ᄉ‫ڠڗ‬ʼnjᄯҁᏤ̠ࠑၸ‫ޢ‬ཿᄉΨ஠ᝮ ᡐ‫ݜ‬ˀΨᎬலᄉСጆẅΨᎬலᏤੌ‫ܢ‬੥ ঺ཨܷৡᤇͮᏤܹܹᬣႆࠑ̼ᛪ‫౎ڃ‬᝺ ᄉᄽൣ਒˦njᏤ̠௃ඊઅЙ‫ޘޘڠ‬᥊౎ ‫ݜ‬ӠЛࡦԟҪӻ‫́ੌڍ‬ௐᄉ஋̂ẅᭅʽ ‫ٽ‬Ӡऎ્‫ڠ‬᥊ẅชࣄࡂϷᆂܿʶಧᆵẅ ᜵્ʶበழዚᦏ௦ॡܷᄉҶҮ᧙ẔՈᯋ ˶ॡ‫ڇ‬ᬱẅ‫ݜ‬ͺ˝ᣏ఺౮੣ẅ‫ڙ‬Υ႔Ꮷ ᡯሎᖅலመМ᧖ᄉጊপௐ҈ፂ᣾ᝪ ጶʼ˿ґጲẔඇʶͮՎংᦏАన‫ڇ‬ᬱẅ ̪᜼ก᜴லѫߔĀĀឬҁҮৰ‫ܪ‬ẅі൒ ‫ֲי‬ᖿฌnjॆࣱᛝචழᨁNjˀก᜴லѫ ߔ᠆ᬞᮍઇNj᝙൪γӻࠑ‫چ‬ᄉ࠴͖ߔ͂ ‫ࣂᦏ̬ݟ‬௦ᏦᢖᏤ̠njͭ௃᝶௦ΨᎬல Ꮴੌ‫ܢ‬ᤆ௦ృྱྱᏤ̠ẅᐯ߿ᦏʿ͗ਆ ҁẅ̂ᬥᤇ˥ࣱܲẅ̴͂͗‫ڙ‬ᤇಧ֖ះ ֖ᅗᄉ‫ڣ‬Ջẅ᜸ҁॆࣱᛝᭀˀРᄉੌԣṺ ᤇ௦ʹኍဢ᠛ᄉ఺ᎅẅ੥ᑞᝧॆࣱࣲᐪԚ ఼எ̠ԁʿడែ᭦ᄉੌԣ‫ڙ‬ᡴˆጡՐᄉ֖ ࣰࣱ̼ẅ‫ڙ‬ᒬࣁᄉథၶ˧ࣱᐐᯪṺẁᄯᒯ Ր᭦ᄉ‫ݝ‬іܸ᧖ẅᏤ̠ʶᄯ‫ڙ‬ឬẅੇ̯෤ ԟҪ᣾ᤇಧథ਒˦ᄉาҮnjẂߔीడቇ᣾ ᛧన࠰ᤈ‫࠴ޓ‬ᄉృྱྱᏤ̠ᄉᑘᒕẅΨᎬ லᏤੌ‫ܢ‬եᎱ༎Ү३ʿᑞᝒឥẅጬጬʼґ ຆৰ઴ઔృྱྱᏤ̠ẅࡂϷ֊એᛝᒃੌ‫ڣ‬ ʼ൴႐ᄉʶహ‫ޓ‬Ꮎန၎ẅᥦ‫ڣ‬௿ਕҮ˿‫ڙ‬ ‫ڣ‬੝థᄉ̠nj NJएៀ͗ᰳ໼ᤕᡐẅ̼ᛪ‫ڃڃ‬᫁ဌ ̈́ՓᏤੌӨᛪ᣹஛ਢ֖៘਒nj̴ឬẅˆ


ႌӧ̠Ꮎశࠑ̼ᛪ‫ܸ̬ڃ‬ᑞ̝ᒬҁΨᎬ லᏤੌ‫ܢ‬Ө͗঳ᦉ౎ર᝺ਕҁ᭣࣡ᕥ ࣳnj̃ੌᏤੌ‫ܢ‬௦ੇ͂ॶ˖ᄉᔭ᬴ẅੇ ͂ᤇ̎ႆࠑᒬ࠴ࡂ᭣࣡஛̓;͂njѷ੥ ‫ܷڙ‬ԉ᧖ᄹҁலܷౣ֖ᎬАጉܺல۲Nj ၦ᜴᧖᐀ܺல۲ኍʶܷ੺ᔙᐎЊ࣋ᄉཱ ྞẅʶʽߔԠ྆ᡐ˿ੇ͂ࠪᥦൿ৫‫ܤ‬Ԋ Խᄉᤜॹnjੇ̼ᛪˆႌӧ̠Ꮎశࠑ̼ᛪ ‫ڃ‬Кͳ‫ڃ‬տՓ̃ੌᏤੌ‫ܢ‬ᒰ஛Ṻґൿௐ ᫍΨ‫ڍ‬᫸ᦉ‫ڍ˖ڙ‬ଽ˿ʶ˓ႆࡘԶþႆ ቷ֖҇ѧࣲᐪੌ஦ÿẅᤇ൒ӧ̠ᓧశࠑ ґ౎˶᜵ᛪ᣹ʶ˓ॶਜẅੇ͂᜵ၸੇ͂ ᄉႆቷ֖;͂ʶᡐ˝γӻˆႌࣰ֖Ꮺࣲ ᐪੌ஦Ṻ एៀ͗ణՐẅመ௅ࣄᡉ૸᐀ܺҝ˞ ࣝՓృྱྱᮎ᫇Njဌ̈́‫ڃ‬᫁ᮑԦ˿Ꮴੌ ‫ܢ‬Ө͗ጡএҼብnjᏤੌ‫ܢ‬Ө͗᠆᠉̠ᤆ ̼ᛪՏԟҪᝌஉˋӑᄉᏤੌ‫࠱ܢ‬ဢ᠛ ᄉጡএֵᤞፋဌ̈́ẅࣲՓˆႌᗂՏӧ̠ ᓧశࠑ̼ᛪ‫ڃڃ‬տඇ̠ᡂᤞЏᄧ‫ܘ‬ᤈ˿ ᝌnjᏪ̼ᛪ‫ྱ࠱˶ڃ‬਒̯˖‫˝ڍ‬ᏤੌӨ ࣛ౎ᄉၶาၸֵ̝ᒬᡂ̀Ꮴੌ‫ܢ‬njܷࠑ བཉᄉՋॕ႐এẅᏤੌӨᤆྱ਒э‫˿ܫ‬ ˗ᄨᄉчᮿ൛य़̼ᛪ‫ڃ‬ẅᝒឥʿ᤯ͪ˪ ࣲ෤థॕֽܷࠑ̓ึਕৰnj‫ڙ‬Р‫׮‬ΨᎬ ல᭨֐ൠఛ˖ܷࠑΙΙ৸Ѿnj ѷፆో˿֖Ꮴੌ‫ܢ‬ᄉएៀẅ̼ᛪ‫ڃ‬ ౎ҁጙ‫ڣ‬ԟ᜹nj‫ڙ‬ᤇ˓Лᄇࣱܲᄉᖅல መ԰ۡ᧖ẅत̅úúˆጡᄉణ௉ ᄉतኒᏅА᧖‫ݺ‬ౣࠌࡂ‫ڙ‬ᤇ᧖njጙ‫ڣ‬᫁ ዚẅࠔዚẅ௦ᖅலመణ԰Ꮴᄉࣸ ‫ڣ‬ẅ௦ΨᎬலᄉಕংnjᙉԊፂஇतẅͭ ̮ཨγ૆ԓಧẅᡸ᭦ᤆ௦᣾Ԝᄉᆂ‫ڰ‬ẅ ࣂᜁᇛ३Џ໎ᏪѡѠʿࣰnj෡Ψௐ̼ẅ ጙ‫ڣ‬௦‫ॶ˖ˉ׷‬Щи̂ѱᎮ‫ڣ‬੝ẅӠత ᭨֐Րẅᤇ᧖௦ˠᛠࣻᇶาҮNjᬶ֖͗ ᫝Уᄉ‫ڣ‬੝njဌ̈́‫ڃ‬᫁ࣛᮖᢵ᣷ᄉࣱᣏ ‫ڃ‬տ͂‫ڙ‬Ѵ߰‫ܕ‬ґึᤋঃᤄẅᛪ᣹ᅋࠪ ᤇͮˆႌ᭨֐͚̠ᄉᤜধ˧ৰnjሧࡏ་ ฮࣱܲᄉ̼ᛪ‫ڃ‬տ‫ބ‬ᤓ᬴ẅఢᒬࣁࣂፂ ᣾ˆᄉΨᜍආ̝߸੆˿᧗ᤄ஋᧖ᄉਜ భẅ‫ڙ‬ၦ᜴᧖ӣܸܷஓ۵ґᡵ‫̝ڠ‬կΨ Ꭼலܷ‫ڠ‬nj̼ᛪ‫ڃ‬ҁ᣹ௐൣϘᖅலመௐ ᫍϭ௸̊ཁஞẅᖿ௅ᄉͷᣜശย‫ڣࣸڙ‬ ʼẅৢੳᄉ᧾‫ܥ‬ԹԹॆॆ‫ֽڠ‬ख़ஞ˓ࣸ ‫ڣ‬ẅ̠͂‫߶ڙ‬ཨᄉࣸ‫ڣ‬ʼᢑ൥njᥦ௦ʶ ሗፂ᣾ԊԽ᩺གྷ֖೚ူᄉ߶ཨẅ‫ڙ‬ˀ̃ ੌᏤੌ‫ܢ‬ᄉएៀՐẅᤇৰ௿ԠѾၶ˿ʶ ሗࣳለᄉ਒˦njNJNJ ԟ᜹‫ڍ‬በྱѴৌመܺႆङẅ˖‫ڍ‬ႆ ࠑͺֵᯪ൒ᜁᯝᘨ ΨᎬலథˏܷ̙᝗ˆႌᄉᎾశᯝẅ ᖅலመ‫ڍ‬በྱѴৌመܺႆङ௦Ф˖ᄉʶ ˓njత௅ʼӤẅ̼ᛪ‫ڃ‬Кͳԟ᜹ྱ Ѵৌመܺႆङnj

˖Ψᓧశࠑ‫ڙ‬ѴࠕᎾᬒ͗ᝫܷԉ੣ડ੣ՋॕnjґࢺẓॳዚྱᤋመNjဌ̈́Njৌ࠶᧚Njᥰ᫁௢NjՀѴ೎᐀ܺNj࣊झ АnjՐࢺẓᨐ௳᭖Nj࣊២А˧ߔNj‫ބ‬ᤓ᬴Njᴎፀ௖NjဌᨠྥNjՀ˟೎᐀̠ܺܺNjᘚડࡈӴNjᓩᢾNjᡎ৆੥nj

ᖅலመኃʶҝࣉ᫁ஶ፤ͱ‫̼ޏ‬ᛪܰѢᄉӵ௅መܺࣉ᫁൓ᤀဌ̈́Ўၶʶᛠ

ྱѴৌመܺ௦ΨᎬலᓧశԽʼԩ࠳ ஛ᄉՏ̠ẅ̴ࠪඞிᓧశৰథ࿗᧾ẅʶ ᄯਆतበʶ˓Ꮎశӯྫྷᯝ̾ԥ௡ΨᎬல ඞிᓧశԦࡘᄉԊርnj̴ܲழࠬයࣲ˻ ᤈ˿ॆௐΨᎬலᓧశ˖ణ౔Ѣᄉͺֵẅ Ф᠎᧙֖᜺ഴᝧॆௐᄉ̠͂ਕҁ᭍৲nj ẊẒẊẑࣱẏతẌ௅ẅѴ߰‫ڙ‬ኣᎷǑஇ ᖅலመྱѴৌመܺႆङ˝‫ࠑڍ‬ӯྫྷᯝǒ ก̽ௐẅᰳऎ᝿͈ྱѴৌመܺᄉԊԽҩ ፚẅࣲф߿ፘ፝ၸ̴ᄉՏߙ֐Տӯྫྷ ᯝnjྱѴৌመܺᄉᆷ௦ʶఴ߸ஞᄉΨᎬ லᎾశԽẅᯝᘨᓧశֵܲ᣹ᤂʹ͇nj ᒬΨᎬலࠌणႆNj᮲ίႆҁࢷ‫ࡘٿ‬᜾ႆ ีẅᤇ᧖ᄉᘨֵጆፑ‫ڠ‬೚ူ˿ஞ˓ΨᎬ

லᎾశᄉԦࡘ໥ᤈnjྱѴৌመܺႆङ‫ڮ‬ ᖿ‫ڙ‬А᧖‫ݺ‬ౣࠌӻۡᬃᤂᄉડळ᱔ႁல ۲ᑊՎ᧖ẅᥦ᧖ఴ౎௦˓߶᭡ᄉԜ‫ܪ‬ẅ ԁ঳థབྕ֖࠳᧗ᒬࣁᓧశᄉΨᎬல̠ ඞẅଅᅋ᫁᫲ኍϊᤈЙnjԟ᜹ௐᬣ‫ܪ‬Ժ ᜸࠵ʿፂ̂ᄉЇቧẅၿᏤ࣍ࣛᮖᅋᝢᄽ ᄉᝮᝌႆᄉЮࠓnj̼ᛪ‫੆ڃ‬տ‫ڙ‬ᥦ̯̎ ࠴ࡂॡཿ৘ᄉܷ࣍ՏͺґТ‫݋‬ʿࣂnjᓩ ᢾʿற‫ڠ‬ડᅋᛵൣ᫹ᄹᤇᄹᥦࣲʿறԦ ᛪਕՃNj᝿͈njဌ̈́‫ڃ‬᫁ࣂ౎᣾ܲ൒ẅ ̴ඇ൒౎ᦏ᜵‫ڙ‬ᔙ᧖ಌܺᄉǑ‫ݘ‬᠛ிᖅ ฦͱ‫ޏ‬ǒࢼ҃ґ᭡‫ڮ‬ʶ࠴ௐnj̴Փܷࠑ ̭ፀẅᤇࣧႆ‫ڙ‬ᓣॐ֖ෳႆܲழ᭦ᄉ᠎ ᧙᜵යʼᦏ௦ΨᎬலፊႆᄉᮆ࠸˧ͺnj

40


NJ௅ʽӤẅКΨᎾశࠑӨ͗˞ࣝ ˆႌӧ̠Ꮎశࠑࣰ֖˧஺̼ᛪ‫ڃ‬ᄉ ᜴३Ꭼܺ‫ڙ‬ᗂՏᄉᔙ᧖መܺᎾᬒܷ᫂ԯ ԟ᜹਒࿆లࡉᄉௐϊẅႆङኃʶҝᯝ᫁ ᤀଋ̼ᛪ‫ڃ‬nj᜴३Ꭼܺˀ̼ᛪ‫ڃڃ‬᫁ဌ ጝܺѴ‫ޏ‬e͎ʹឲܺ‫ޚ‬եឬˆႌᗂՏӧ ̈́Ўၶ௦ᏤధԣẅԠʶ൒᜸᭦ẅᏪ˄௦ ̠Ꮎశࠑᄉҁ᝺ẅྱ਒߶ଅ˿ʶ˓͗ ‫ڙ‬ᖅலመẅˏ̠བཉ઴ઔnjᬣԀဌ̈́‫ڃ‬ ᭦nj‫ڙ‬ᤇ˓͗᭦ʼẅ‫̼ݜ‬ᛪྱѴৌመܺ ᫁Փ᜴३Ꭼܺ˞ࣝʶʶ̭ፀ̼ᛪ‫ڃ‬ᄉ˖ ႆङՓဌ̈́‫ڃ‬᫁ᡂᤞ˿ဢ᠛ᄉǑᖻळડ ጉܺǒႆбẅࣲଋԩ˿˖‫ڍ‬ႆ ࠑʼ߽ᡓᔭᄉᔈᲙႆǑ࠱и˧ ᮲ǒ֖ᡎ৆੥ᄉࡢපႆǑ᩼ፕ ˖ӧǒẅᤇ௦ྱѴৌመܺᯪ൒ அᘨ˖‫ڍ‬Ꮎశࠑᄉͺֵẅ͎ʹ ឲܺ‫ޚ‬ҝᯝ᫁ឬẓþ̴͂ᄉႆ ͺẅ࠱ᜁે‫ڙ‬ႆङளᯝ֖ˆႌ ဗॆ̼ፊႆ౔ͺʶՎࡘѢnjÿ ̼ᛪ‫ڃ‬ᤆՓႆङᡂᤞ˿ፊ ႆ౅஧ẅ࣎భ˖ΨᓧశࠑРፊ ̠ዜᄉࣰ֖Ꮎ‫ݝ‬nj ௅ʽӤẅ̼ᛪ‫ڃ‬ґज़ԟ ᜹ࣱ‫ݼ‬Ѹͺ˿Лࣱᄉܷ ৌ࠶᧚ᬒ᫁Փဌ̈́ЎၶᮑԦþѴࠕᎾశߥᬒՏ᝗ஓ૾ÿ᝼˹ ‫ۋ‬К௿ႆǑᱛฦ᧚ឲǒnj˝ጡ ‫ڍ‬ႆࠑnj‫ڙ‬ᔙ᧖መܺᎾᬒẅ᜴३Ꭼܺ˞ এΨกੌ́ᑇѽֆࣱẅၿก‫ڍ‬ႆࠑ ̝ࣝᒬࣛᮖܷࠑҁþາ‫ܝ‬ႆNj࣯‫ܝ‬ႆNj ᱔ӯѸͺᄉᤇࣧᰳዚẅ᫁ዚᄉК ᯰᠾАÿኍі˓ࢹͺࠈԟ᜹ẅ᣷ᡋ᣷̭ ௿ႆẅ˝௅Րˆႌᔴ‫ډ‬ᄉК௿ႆѸ҃ଡ ፀߥಢഏхNjាር᝹ᎵԢల౎Ԧࡘ᝹ Θ˿ॡܲಕэnj̼ᛪ‫ڃ‬ᄉॡܲႆࠑ‫ڍڙ‬ ਆnjႆࠈ᧖ẅ౎ᒬ˖‫ڍ‬ᄉ႐ߥၶ֖͂Չ Юᦏԟˀ˿ੇ‫᧗ڍ‬᜵ᄉ‫ܷٽ‬К௿ႆᄉѸ ‫ڍ‬႐ߥၶʶᡐൣ‫ڙ‬ᝢᄽͺႆnj‫͗ڙ‬ᝫ ҃ẅ੝̾‫ڙ‬ᤇ᧖ᄹҁॆ̼К௿ႆ˧þᴊ ࠈẅ᜴३Ꭼܺ˞ࣝՓඇʶͮႆࠑᡂᤞႆ ᇱÿẅࠪႆࠑ౎ᝮ਒˦᧗ܷnj бNjՏྞẅࣲ̭ፀ̴͂ᬒಢஓ࣍ʽʶ൥ NJNJ ‫ڍ˖ڙ‬Ҩࡘᄉ᝟Ѳẅ࣎భᑞ֖˖‫ڍ‬ᄉᓧ ᖅலመࣉஊउNjКΨᎾశࠑӨ͗བ శࠑܲ̓ึ֖Ѭᇖnj̼ᛪ‫౎ࣛ࠱ڃ‬ᄉፊ ཉ൓ᤀ̼ᛪ‫౎ڃ‬᝺ ႆ౅஧ᡂᤞፋΨᎬலᓧశࠑnj ̼ᛪ‫ڃ‬ඇᡋҁʶ‫ܪ‬ẅᦏԩҁॆ‫ڠ‬ஊ NJ‫ࠪ˿੆߸ڙ‬ᔙ᧖መܺᎾᬒᄉԟ᜹ उᄉབཉ൓ᤀnj௅ʼӤẅᖅலመࣉኃ Րẅ̊ཁʻӠѫẅ᜴३Ꭼܺ˞ࣝԠࣛᮖ ʶҝࣉ᫁ஶ፤ͱ‫̼ܢݘޏ‬ᛪѢࢿᄉӵ௅ ̼ᛪ‫౎ڃ‬ҁКΨᎾశࠑӨ͗঳ᦉԟ᜹Nj መܺࣉ̝᫁Ѭଋ᜸̼ᛪ‫੆ڃ‬տnjஶ፤ͱ एៀẅᎾӨ᯾͗ࢹͺ̠տNjႆࠑіӠ̠ ‫ܢݘޏ‬ᛪ᣹˿ᒬࣁࣰ֖ࠪ˧஺ഏএᄉူ ᤀଋnj ᝌẅࣲ˄ᣀ᣹˿ᖅலመࣉஊउࣰ֖ࠪ˧ NJ᜴३ᎬܺᯪЎ̭ፀ˿Ψழᄉࢹͺ ஺าҮᄉབཉ൓ᤀ˧ৰẅ࣎భ˖Ψˏ‫ڍ‬ ̠տԢՉᒬᄉᓧశ੆ࡂẅཨՐឬẅੇ͂ ᤯᣾஠Ӑ̓ึ‫ܘ‬ᤈԣេnjஶ፤ͱ‫ޏ‬ˀဌ ᄉႆࠑ‫ڍ˖ڙ‬ᄉॡܲۡࣉˠҨ᣾ࡘ᜾ẅ ̈́‫ڃ‬᫁̈ᡂᇩྫྷẅጷ‫͗ށ‬ማ˹᫁ᥰ᫁௢ ᭣࣡ᰳТੇ͂ᄉࡘ᜾ԩҁ;͂ᄉ൓ᤀẅ ᤯᣾஠Ӑ‫ށ‬տ߽͗տՓᖅலመࣉ࠵ࣱЇ Վௐੇ͂ᄉႆࠑࠪ˖‫ڍ‬ᄉᓧశ˶ᡔ౎ᡔ ቧ૫ᡂፊႆ౅஧nj

̼ᛪ‫ڙڃ‬ᖅலመѴࠕጡএᆿґՋॕ

41

ਕТᡙnj̯̬ܸᄉ᝺᫇౎ᄹẅ˖‫ڍ‬ᄉᓧ శࠑࠪΨᎬல˶ॡਕТᡙnjੇ͂ᜁ˖‫ڍ‬ ᄉӡࣱ஠Ӑઈన˿ẅ;͂ᄉஞ˓ஊउ֖ ‫ᦏࠑڍ‬ᒰҦ̅γߚᒬࣁᄉ͕ሑ஠Ӑ͛ ፑnj᜴߶ᄉУᯰήፋੇ͂႐ʽॡຆᄉӾ ៵ẅੇ͂˶‫؝‬൓ృᄆᄉថnj;͂థᥦ˥ ̠̯ܲ̂‫ࠑڍ‬ᓧశѸͺẅढͨ ͕ሑᄉ஠Ӑ੆౦njੇ͂ᐎᄩՎ ಧ˶ᬶ˖˿КΨణ͕ሑᄉႆ ࠑẅ‫ڙ‬ඇ˓ࢶ֖ඇ˓‫ڠ‬Ӝᦏథ ੇ͂ᄉѫ͗ẅథЛᄇʹ˧͔ᄉ ᓧశࠑ̯̂ᓧశѸͺnjੇ̬͂ ܸ̓૰ᄉʿ̨௦౅஧ẅ˶Ӊહ ੾శ֖ԣេẅੇ͂ॡဢ᜼ᤇ͊ ԣេẅੇ͂࠱ၸᤇቷ૫ֵଠፊ Ꮎ‫ݝ‬ᄉΨᎬலnjՎௐẅਕ៘˖ ‫ڍ‬ᄉѢྟႌፋੇ͂ΨᎬலᎾశ ႌ੝ϡᄉࠇ͛ࢹͺẅਕ៘ဌ̈́ Ўၶࣱܲ౎‫ڙ‬Ψ˖Ꮎశ̓ึ˖ ͺѢᄉ౔Ѣ᠇࿸nj̴ᤆឬẅ̴ ॡൔᠵ˖‫ڍ‬ᓧశࠑѸᤴᄉᓧశ੆౦ẅࣲ ˄̴̼ᛪКΨᎾӨẅՓᤇ̎੆ࡂӫᡔᄉ ᓧశࠑᛪ᣹ΨᎬலᓧశࠑ̴ࠪ͂ᄉ࠳᧗ˀ ᐯ߿njଋʽ౎ẅ᜴३Ꭼܺ˞ࣝ࠱КΨᎾశ ࠑӨ͗þᕥ᝗͗տÿᄉ᝼˹ᮑԦፋʼ߽ᡓ ᔭNjѵߗ‫؝‬Njᰳ௳ӧNjᦋӑࣰNjဌ˝ஊNj ౏ᮺ̇ẁᓩᢾ̼ᮖẂẅࣲ࠱þጻᢵᓧశ੆ ࡂᕥ᝗ÿҼብᮑԦፋဌ̈́NjဌᨠྥNjѵॳ ๦Njѵߗ‫؝‬Njဌ˝ஊẁᥰ᫁௢̼ᮖẂࣲ̝ ᒬ˝͂΃ࣛ‫ڙ‬ᑛґnj ᢵᦠΨᎬலþጻᢵᓧశ੆ࡂᕥ ᝗ÿҼብᄉဌ̈́‫ڃ‬᫁Үৰ‫ڠ‬ឬẅ̬ܸҁ ˿ᔙ᧖መܺᎾᬒNjҁ˿КΨᎾశࠑӨ ͗ẅ᜸ҁ˿ᤇ˥ܲளᏤధԣẅ੥ਕ᜿ᄽ ൣध‫˿ݼ‬ᓧశ˧஺njᤇࣱ̎ੇ֖ग़३‫ۿ‬ ᄉႆࠑଋᝎᣖܲẅᏪᖅலመᄉႆࠑԵᝢ ខྱӴ˯ܺЋशNjᖻડ᭐ܺኍ࠵ஜẅᒬ ґࣱᝢខ˿᜴३ฦܺ˞ࣝ˧Րẅੇ͂Ҫ ु˿֖ᖅலመႆࠑᄉ̓ึnj̬ܸੇ͂౎ ˿ẅਕԩҁ᜴३ฦܺ˞̝̠ࣝᓉᄉᄨৰ ൓ᤀẅࣲ߶ଅ˿ᖅலመᤇ˥͕ܲሑᄉႆ

‫ڙ‬ᖅலመ௾࣎᧚ӯྫྷᯝܷ᫂ґnjࢺᡐẓటಯၶNj‫ބ‬ᤓ᬴NjటїNj ᡔ௳ਥNjဌ̈́NjᦋӑࣰNj᥿ᓧNjѵፀ௖Njѵߗ‫؝‬NjᓩᢾNjѵॳ๦


ࠑ֖ੇ͂˖‫ڍ‬ᄉᓧశࠑ᜸᭦ẅੇᛪᇧᛱ ॶ‫ڠ‬ਕ៘Ṻဌ̈́‫ڃ‬᫁ᤩʶ̭ፀ˖ழႆࠑ Ԣ̴͂Չᒬᄉᓧశ੆౦nj ௸ࠏʼẅႆࠑ͂ʻ̊੆Ꮕᄉֵ࠼Ꮎ ։ẅ̓ึধਆẅ̈ᡂႆбnjࠜథླྀҮ বᄉ᜴३ฦܺ˞ࣝܲ൒ࣛҮܷࠑРՎˠ ౓ẅ˝˖Ψᓧశࠑᄉԣេ᫁ˣᏪ࣯౓nj NJNJ ˖Ψˏ‫ڍ‬ႆࠑˠҨဗࠃ˞˦ᄉᰳࡎ ᝶‫ڲ‬ త௅ẅ̼ᛪ‫ڃ‬ʶᛠ౎ҁ‫ژ‬ग़३ ‫ۿ‬ᄉˆႌ‫ܷٽ‬Ꮎశᬒಢ˧ʶúúѴࠕᎾ శߥᬒnjᗂՏӧ̠Ꮎశࠑᄉҁ౎ẅ΍३ ‫ڮ‬ᖿ‫ڙ‬๕ၦ෱ႏᄉѴࠕᎾᬒʶʽߔෲᒐ ᡐ౎ẅ˖ΨԤழᦧᦾࣂˣᄉС̅þဗ ࠃ˞˦‫ˆ̼ॆڙ‬ႌ˖ᄉ֐ᤁÿᄉᰳࡎ ᝶‫ڲ‬ẅ̬ܸࡂ᜵‫ڙ‬ᤇ˓̙᝗ˆႌᄉᓧ శᬒಢᄉߥశઐնԉൣयડध࣠࣪nj ѴࠕᎾᬒৌ࠶᧚ᬒ᫁NjѾ᜴ಌܺҝᬒ ᫁Njґ͉ᬒ᫁ՀѴ೎᐀ܺNjԢᎾᬒՉ ࢹͺࠈߥመ̠ࣛܿ৘ஜҁ‫ڣ‬njߥశઐ նԉᰳܷᏪࣺːẅ˞ࣝԻࠪ᭦ᄉ‫ܖ‬ʼ ѫѾ১ેᅋѴࠕ֖ᔙ᧖ಌܺᄉႆϷẅ ߱௦ѴࠕᎾᬒణᇷ‫ژ‬ᄉඁ۵ẅඇॆ᧗ ܷาҮᦏ‫ڙ‬ᤇ᧖ˠҨnj ‫ڙ‬ᰳࡎ᝶‫ڲ‬Էध˧ґẅˠᛠ˿ᬟ᧗ ‫ڠ‬ᮑԦþѴࠕᎾᬒՏ᝗ஓ૾ÿ᝼˹̀ यnjৌ࠶᧚ᬒ᫁ᯪЎՓဌ̈́‫ڃ‬᫁ᮑԦ ˿þѴࠕᎾᬒՏ᝗ஓ૾ÿ᝼˹ẅৌ࠶᧚ ᬒ᫁ᰳऎᡁੳဌ̈́Ўၶ‫ူڙ‬᝶ʼᰳੳ̠ ዜᓧశᄉ͚ܷဗࠃ˞˦͛ፑẅ˝ҪुΨ ˖ᓧశ̓ึͺѢ˿᝴ܲѸᤴবᄉ᠇࿸nj ̴ឬẅဌ̈́Ўၶ௦ੇ͂ΨᎬலᓧశࠑᄽ នᄉధԣ֖Ћशnj‫ڙ‬བཉᄉଁ‫˖ܥ‬ẅ‫ژ‬ ग़३‫ۿ‬ᓧశࠑӨ͗ෳႆᓧ‫͉࣊˞͗ށ‬झ Аஓ૾֖ᡉ࠶࡬ܷߥΨ˖஠Ӑ̓ึ˖ॶ ˞͉ᘚડࡈӴeೌ‫ܢݘ‬ѫѾՓဌ̈́Ўၶ ஛࿸˿ᱤᔈnjᬣԀৌ࠶᧚ᬒ᫁ԠЎՐՓ ѵ‫ڍ‬ᣜNj៘ংᰳNj᥿ᓧᮑԦ˿þѴࠕᎾ ᬒᄉՏ᝗ஓ૾ÿ᝼˹nj ᮑԦ᝼˹̀यፆోՐẅÿဗࠃ˞˦ ‫ˆ̼ॆڙ‬ႌ˖ᄉ֐ᤁþᰳࡎ᝶‫ڲ‬ൣय ध‫ݼ‬nj˞૆̠ৌ࠶᧚ᬒ᫁ᯪЎԦᝒẅ̴ ឬẅ᭣࣡ᰳТᑞ‫ߥڙ‬ᬒˠҨᤇ˓᝶‫ڲ‬ẅ ̴ᝢ˝ဗࠃ˞˦௦‫׬‬ʶබ়ᄉൣᆷᄉᓧ శѸͺ᥊ᡸẅᤇ൒ᆐᝦ˶௦˖Ψˏ‫ڍ‬ᓧ శࠑ˧ᫍᄉ˝ஜॡ࠵ᄉܷ᜺ഴ̓ึnj ଋᅋẅΨᎬலᗂՏᎾశူ᝶ࠑॳዚ ྱᤋመԦᛪ˿ዴॐᄉ˞ᮤ໥ᝮnjẁय़Ψ ழஞူᏡដՐԲᛠԦᛪẂ ဌ̈́ࠪᤇ൒ᦧᦾࣂˣᄉᰳࡎ᝶‫ڲ‬ਕ ᝎॡຆẅ̴ឬẅ̬ܸ‫ݟڙ‬൤ࣺːᄉܷԉ ᧖ࡘधᤇ˓ᆐᝦ͗਒˦᭣їnj˖Ψᓧశ ‫̊ڙ‬Ӡࣱ̼డథ᣾ࠚѬଋᝎẅՐၿ̅Ԋ Խԓ‫ځ‬ẅᄯҁӠ౎ࣱґ੥Ԡ᧗ளᡋЙኃ

̃˓௢ܸnjᤂࣱ̎౎ˏ‫ڍ‬ᓧశࠑ౎ज़ᮟ ጒẅࡘᇧʿறẅͭ˶ᤆԵ௦‫ڙ‬ᓧశࡘ᜾ ᄉࡎ᭦ʼᤈᛠ̓ึnjˏ‫ڍ‬ᓧశࠑ˝˿Χ ΍ᤇሗ̓ึఝຆЙᄉԦࡘẅध‫ࡘ̯ݼ‬᜾ Ԧࡘҁူ᝶ᆐᝦᄉ̓ึnjґʶൿௐᫍ᤯ ᣾ࡈӴஓ૾ᄉቇ᧪लጲẅࡘध˿˖Ψᓧ శࠑС̅ဗࠃ˞˦ᄉᝦ᝶njፂ᣾ʶࣱᄉ ҰҦẅ˖‫֖ڍ‬ΨᎬலᄉʸͮႆࠑူ᝶ࠑ ࡘध˿ຆЙᝦ᝶ẅԟҪ൤൒ᰳຆᝦ᝶ᄉ ࡂథ̬ܸ‫ڙ‬एᄉіͮẅᤇ௦˖Ψ˧ᫍథ Խ̾౎ణຆЙᄉᝦ᝶ẅᤇ൒ᝦ᝶࠱ᣑЙ Խбnjͭᥦ൒ᝦ᝶ࣲ᭣᭦ࠪ᭦ẅԵ௦˹ ᭦౎ज़njᏪ̬ܸ‫ڙ‬ᤇ˓ࣺːᄉܷԉ᧖ẅ ̯˧ґᄉጭ᭦ଉᝦҁဗ‫ڙ‬ᄉ᭦ࠪ᭦ଉ ᝦẅ˖Ψᓧశࠑ᭦ࠪ᭦ẅᤆ௦థԽ̾౎ ᄉኃʶ൒njˏ‫ڍ‬ᓧశࠑᦏ‫ڙ‬ᏥᘼẅᤈЙ ˆጡẅˆႌᓧశ࠱Փ‫᧖ג‬Ԧࡘẘ˖Ψ ᓧశࠑʶᒰᤤસဗࠃ˞˦njѷ੥ॳዚྱ ᤋመஓ૾ᝮ३᭣࣡ ‫ݝ‬ẅឬဗࠃ˞˦Ϸ ܷಝẅॸᮋ੦಩̠ ඞᄉ‫ڠڗ‬ẅᤇܷಝ ᜵ଋᝎ᫹Џխஅඬ ච੥ᑞᔲ‫ܤ‬Ṻᤇ˓ ᆐᝦ͗‫ڙ‬ѴࠕᎾᬒ Էधథຆ҈਒˦ẅ ѴࠕᎾᬒ௙ࣱࡂत ᬒֆࣱ˿ẅ‫ॆڙ‬ ̬ᇪ͗ᓧశ᮲ච๎ ᢭ຈ˼ᄉࡌ᭦ʽẅ ѴࠕᎾᬒ‫ߵڱ‬᫻‫ڠ‬ẅʶᄯ‫૆ڱ‬መߥNjൣ ᆷNjቿՋ̠ዜࠅᎾ᜺।ᄉஓߥழयnjґ ʿˣ೎࠶ࡈመܺ‫ڙ‬ʶ൒ࡘ᜾˖ᝮҁþຆ ҈ᄉধਆবˀᰳऎᄉ˃ˉ੾ᑞᄰፆՋẅ ᤇࡂ௦ੇ͂ѴࠕᎾశߥᬒᄉழՓnjÿੇ ᭣࣡ᡁՎnj̬ܸৌ࠶᧚Ўၶ˞૆ᄉᆐᝦ ͗ᙉཨௐᫍԺᑞʿ᫁ẅͭ௦਒˦᭣їẅ ߱௦ኃʶ‫˖ڣ‬ΨԤழ᭦ࠪ᭦ᝦ᝶ဗࠃ˞ ˦ᄉᆐᝦ͗nj ူ᝶ࠑటಯၶͺ˿Ǒဗࠃ˞˦௦̠ ዜᓧశᄉ˞஼।ǒᄉઐնẅ̴‫ૈ˖ڙ‬ Ѣẅဗࠃ˞˦௦̠ዜᓧశԦࡘᄉ˞஼ ।ẅ߱᠕ቇ̠̅ዜᓧశԦࡘᄉஞ˓ԊԽ ᫁෱˧˖ẅ੩̯̠ዜᓧశភၶ˧௅ᡐnj ဗࠃ˞˦௦ൣᆷᝢខ֖ԥ௡ဗࠃၶาᄉ ʶሗ᧗᜵ᄉᓧశழกnj‫ځ‬൤ẅဗࠃ˞˦ ᓧశѸͺुុበᡛ̅ဗࠃNjআࠃ̅ဗ ࠃnjဗࠃ˞˦‫ˆڙ‬ጡ‫ٽ‬Ӡࣱ̼‫᜴ڙ‬ ழԦࡘᡐ౎ᄉẅ‫ˆڙ‬ጡѹẅФ˖ॶ ᣀሧҁ˿ˋழᇪ͗˞˦‫ࠑڍ‬úúᔙᐎ֖ ˖‫ڍ‬nj̯஠Ӑࡎ᭦౎ᄹẅ߱ᤆ̼ᛪᅋʶ ሗࠅᎾֵಪ੊ࠅᎾឃයNjʶሗ̠஠ዴᇷ ֖̠஠СকẅФఴ᠎Ю๯௦ᄽؒᎾᄉnj Ꮺ͉ʹᤊᐿဗࠃၶา᜺।֖ᄽࠃবᄉԢ ᑊ˼ᎃᤴᄉˋ᜴ẅᦏ௦ˀဗࠃ˞˦ԓѶ

ᄰঢ়ᄉnjဗࠃ˞˦‫૆ڱ‬ᤁၸᣲ᝼‫˞ྫྷ׬‬ ˦֖ԊԽ‫˦˞ྫྷ׬‬ழกẅᏪဗ̼˞˦Nj Րဗ̼˞˦Ѷઁᓧశˀဗࠃၶาࠪበᡐ ౎ẅՠᝢᓧశ௦ࠪၶาᄉԥ௡ẅՠᝢᓧ శᄉᄽࠃব֖Ц‫ۋ‬বẅ߱੝ᛪဗᄉ௦ʶ ሗ᭣ူবӐNj᭣्៵ӐNj᭣ࠅᎾᄉNjጥ ዱᄉ˞᜹বৰ֖ᒬၿ਒ংẅ௦‫᜴ڙ‬ழᠪ ఴ˞˦ᇪ͗ӿ఺֖ዴᇷӿ఺ᄉᐿ௿ʽ् ੆ᄉẅ̯๖౜֖ᮠऋᄉᝇऎԥ௡ဗࠃnj Րဗ̼˞˦ᓧశ௦ʶሗ‫ߥו‬ব֖๖ᝌব ஠Ӑဗ៵ẅХథকႠʶѬNj๖ᝌʶѬᄉ ྱཁẅ߱̾୓ංፂЦ˝ᑞ̂ẅФᓧశព ឥႌᬌࣂፂ๖ᤱẅ஠Ӑ಩ব߸Кறᜇnj Ꮺဗࠃ˞˦ˀဗ̼˞˦NjՐဗ̼˞˦௦ ߸КʿՎᄉᓧశ्খnj೎࠶ࡈመܺЎၶ ૈѢẓþੇ‫ڱ‬ζˆጡၴᒯҁˆጡẅ ဗࠃ˞˦ᓧశබᤉ௦ၶ֐Ҧణुᄉᓧ శnjÿ ‫ځ‬൤ẅဗࠃ˞˦੥௦̠ዜᓧశԦ

КΨᎾӨ˝˖‫ڍ‬Ꮎశࠑ̼ᛪ‫ڃ‬ˠᛠᄨܷ൓ᤀᦤ͗nj

ࡘᄉ˞஼।ẅ௦ᓧశѸͺॸᮋᥕ९ᄉԓ Ѷẅ˶௦ူਆᎾᄉᄫಕnj ˞ክஓߥᄉѾ᜴ಌܺҝᬒ᫁ᯪЎ‫ٿ‬ ॹᡐడ‫ڙ‬ᤇ᧖ߥ˷ᄉృܸᇻNjКࡢᆂ ኍẅ‫̴ڙ‬ᄉ᝭ॹ᧖ᤇі˓˖‫ڍ‬႐ߥၶࠪ ΨᎬலᓧశ˿ᝌ३᭣࣡К᭦nj̴ឬ˖‫ڍ‬ ధԣϡ˿ॡܲࢹͺᝧܷࠑ˿ᝌΨᎬலᓧ శẅϷဌ̈́ЎၶᄉǑᎾశǒఽংẅࣱܲ ౎ϡ˿ॡܲᤇழ᭦ᄉࢹͺẅΨᎬலᓧశ ࠑԢѴࠕᎾᬒࠪ൤ᛪᇧ᭣࣡ਕ៘nj̴ ឬẅ‫ڙ‬तᬒᄉࣱ᧖ẅੇ͂۱Ш˿ॡ ͕ܲሑᄉߥၶẅੇಢʶᄯ‫૆ڱ‬ԓᄋࠑᓧ శᬒಢᄉ͕ሑ͛ፑẅࡂ௦‫૆ڱ‬ဗࠃ˞˦ ᥊ᡸẅ̾൤˝˞ᄉဗ̼ᓧశ˶‫ڙ‬ϣऔԦ ࡘnjᤇሗஓߥழयፋඇ˓ᓧశࠑ੩ʽ˿ ‫ࠃڱ‬ᄉ۲ᆨẅ̯Ꮺढͨᒬࣁᄉᓧశ᮲ಪ ֖ᓧశ᥊ᡸnj‫ੇڙ‬ಢߥ˷ᄉ˖‫ڍ‬ᓧశࠑ ঳‫ڙ‬ណ‫ڎ‬ፆՋဗࠃ˞˦֖ඞி͛ፑẅణ ᤂඋˉᄉॡܲ˖‫ߥڍ‬ၶᦏ௦ᜁѴ˝ஓߥ ߥ˷ᄉചಧẅ‫ڙݟ‬एᄉဌᨠྥnj᭣࣡ᰳ Тᤇ੺ߥၶ‫ڍٿڙ‬ՐᦏԨ३˿ॡ‫ݝ‬ᄉ੆ ፚnjᤂࣱ֖̎˖‫ڍ‬ᓧశᬒಢᄉ̓ึࠪ˖ ΨԤழᦏԨ३˿ॡ‫ݝ‬ᄉͺၸnj࣎భᑞథ ఝܲᄉ఺͗ᝧͮ͂‫ڙڮ‬ʶᡐଉᝦᓧశ᠎ ᧙ழ᭦ᄉ᫇ᮤnj

42


╨Ъ╬исО╛╙и╦ЮргЭсЬ┤ре│р╕ж▄║тАл┌ЩтАмсФЩсзЦр▓М▄║сО╛р░╢▀есмТслВ╥Ср╡УсдА╦ЦтАл┌НтАмсО╛р░╢раС╠╝сЫктАл┌ГтАм

╦ЦтАл┌НтАмсО╛р░╢раС╠╝сЫктАл┌Щ┌ГтАм╬исОмро▓сПдрйМтАл▄втАм╙и═Чрж│сжЙ╦А╥й╥╝╙лсЧВсДЙсПдрйМтАл═В▄втАм╒ЛреХ

╠╝сЫктАл┌Г▌Ш┌ГтАм╒┐тАл┌ЩтАмсЦЕро▓сИШсМЩтАл┌гтАмсБжсЬ┤сзЦ▄╖роУ█╡╒ЛреХ

сЦЕро▓сИШсКГ╩╢╥ЭргЙслБро╢сНд═▒тАл▐ПтАмрмЛсЬ╕сАМ═Д╩╢сЫа

╠╝сЫктАл┌ГтАм╘ЯснжсФЩсзЦр▓М▄║сО╛смТтАл▄ЭтАмсВЖрв╣═║раИ

43

р╡др╡Т╤всЭ║тАл▌╝тАмс║Е├╛╦ЖсВМсЧВ╒П╙з╠асО╛р░╢раС сАЦсАосНКсВЖ╓Црг░╦зро║├┐сМ╖тАл┌Щ═Ч▐БтАм╤┤раХсО╛смТсЭ╣ сЙа╦┐╦ГсоЙ╥п▀е█▓сзЪс║ЕсБ╕╠Ер╢Зрг▒тАл▌СтАм╥┤тАл┌ЩтАмсАЧраГ ╦Ю╦жсУзр░╢сеКсб╕╩╝╘ирей═ХсИСрйЖсНЪсДЙ▀есБ╢╟Мрак р╡дс║ЕрзМра╢сзЪсмТслБснгргбриХсЯШсМ╖тАл═Ч▐БтАмсИЫ╦╣слБсе░ слБрпвс║Е╦ЭроВрлЖ╤┤раХсО╛смТсДЙ═ХсИС▀есБ╢сНШсНЭр║Ж сд┤рйЭ╧бсДЙсдЗсоЙр░ериТ╦жсДЙрв╣═║╟Мсе░слБрпв╠╝сЫк сЧВ╒П╙з╠асО╛р░╢раСсАЦсАосНКсВЖ╓Црг░╦зро║с║Ера▒сЯ╡ реЬ╓Црг░╦А╘гсЯБсДЙр╢┤р░Вр▒УсбВсдЮсНЛ╤┤раХсО╛смТс║Е рг▓╦ДсЫксг╣с║УрйЗ═ВриЬриТ╦Э╬│ркП╠асЛЬ╨а╒Ороа╙Р сеЛ╠Цс║Е╬зсдИтАл┌НтАмсмДсЗк═Ч╓Црг░╘жрбШс║Е╥креБ╦Ц╬и сУзр░╢раС╠Ур╕╢с║ЕсНШсНЭ▀╣рй│сАЧраГ╦Ю╦ж═ХсИС═ЫсНС ╧бр░Э▄▓сДЙрв╣═║с╣║ сзЬ╠ЕрпРслН╨бсМЖс║Е╦Ц╬и╘дро┤сДЙсУзр░╢раС╩┐сСЮ р╢З╠асжПтАл┌ЩтАмсЖРсЭж═Ч╘жсЫксТмргБсДЙ▀ер░╢рддсЭлс║Е═нрпж ═ЧсЭл╥С╒Рс║Е▄╖раС╩╢сДптАл┌ЩтАмрмжрйгрн╗сЯА╟МтАл┘┐тАм╥Бр╢Жр▓в сДЙ╠╝сЫктАлрйЖ┌ГтАм╒┐сАМсиар╛ес║Е╩┐ро▒тАл┌атАмсБ╕╦Ц╬и╘дсЮе╙и ╥п╘дро┤сУзр░╢раСсДЙрн╗сЯА╟М╠Ур╕╢╩╢сДпрлЖсНЭ╥Брп╕ раПс║Е╬исОмро▓сВЖраС═ВребсАврз╕сдЗр╡ТсД░сРРс║ЕсДп╥БркБ ╠╝сЫктАлсдЮ┌ГтАм╩╝сдДтАл┘┐тАмсДЙргДтАл▄втАмрйесИОрдз╟М╟К╟К ╘ЯсЬ╣р╛Хра╢сЛЪтАл╠г▄ИтАм╙пр╛мспЭ╟Л╬исОмро▓╙пр╛мспЭ сгЦ╦зсЦЕро▓сИШроКр╖┤╟ЛсНВр╕┐╟Лроа╙Р╟Л╠Усдп╦Ц ре╢сДЙтАл┌НтАмсмД▄╖сжПргЙриХсЬ┐с║ЕтАл┌ШтАмреЪрейтАл█┐тАмсЖ╖раГр░Э╧╖ ╩╢╦У╨ор╣пр║Ж╘СсДЙсУзр░╢╓╡с║ЕсоЧ╨ероа╙Рр╢ар╢ж╟М сдЗрпжреЪрей▄╖ргЪсДЙр▒Ф═║с║ЕрпжсЮР╠арп╛ргОсзЪсЙ╖╩╜ сДисбБсДЙтАл┌атАмро┤╟Мр╣ХсБжр╖▒снбснбр╕╢сг╛роЮ╦У█бргЙс║Е ╘а╘крйЖсМкр┤╢╠Усй▒сДЙр╢┤сеКсдБр╖▒с║ЕсдИ╨Щ▄╖сЫгра┤ ргЕс║Е╬НрейсдЗ╦УрддсЙатАл┌ЩтАмсФГ╨Яр║▒╩╗сЭЗр╕осДЙ█бргЙ р▓к▄░сО╛╦Я╟М ╠╝сЫктАл┌ГтАмсКГ╩╢▄╕╥Бсг╣тАл┌ШтАмреЪрейтАл█┐тАмсДЙрпР╧Кс║Е╩╢ ╩╜р╝бсв╗╬жсп░╩┐╧всвЩтАл┌атАмсбПреЫ╤┤раХсО╛смТс║ЕсжПр╖др▒О рей╘в╠▓сМ╣сД╣сД╣сдЗ╦У█бргЙс║ЕсПкрпЕс║Е╤╢р░ерпР слН═│╓Й╩╢╩╜сдЗ╦У╨жтАл█ЛтАмсДЙр╡Цр╕о█бргЙсДЙр╢арзЛ╟МтАл┌ЩтАм сдЗ╦Ур░есЕЛ├╛╙пр╛мспЭ█б├┐╟Л├╛роа▀е█б├┐╤╛╒БсДЙ █бргЙсзЦс║Ерак╦ЖсВМсУзр░╢сАв╓╡сДЙ╘ЯсЬ╣рбВтАл▌ЯтАм╒ОсоЖсЗй сТЪрк░с║Ерж│▀А╩┐▄┤╟М╠╝сЫктАлра╢р╛Х┌Щ┌ГтАмсЛЪтАл╠г▄ИтАм╙пр╛м спЭ╟Л╬исОмро▓╙пр╛мспЭспПсЬ╛╦┐╒ЙсИЧсАвраВ╓ЦсУзр░╢ ╓╡с║Е═Л═╣╠Щ╘й╩╢соПспВспА▄╖со┐╟М р╛Хра╢сЛЪтАл╠г▄ИтАм╙пр╛мспЭсМКсндр╣ХсБжр╖▒с║Е╦╢сИе ╦Э╨┐раМ╙пр╛мспЭс║Ерпж╬исОмро▓╠асДЙс░Ж╧┤╟М╠п╒А ╙┤р▒ФсА┐тАл▌╝╦Ж╠Г▐ЪтАмс║ЕсдЗсзЦрбВрдзтАл▌╝тАмроЕсШи╒ЙсЛЬсУз р░╢╓╡с║ЕсТп╠мс║ЕргВсШир░е═║╓╡╩╣с║Ж╩╣ ═З╟М╠п═Я╥╣р░м╟Лс▒Фр░┤ро▓╥БтАл▐БтАмркбро▓саЫ╨зс║Е╠п сЦЕ▌Й╟Лр╢Лр╖бсОм╟Лсп░▌Й╟ЛсЬ┤ро▓сЦЗ╟Лр│Ыс░│╟Л тАлра║▄КтАм╟Лс░│р░Э╟Л╬╜ркб╥Бр╢Л╥ксМЙ╟ЛсОм╦ЬрдГр░ербЙ р░е╟МсбЛсдИ█Яра╢сЛЪтАл╠г▄ИтАмс║ЕсЭз╠ариХ╥БсДл╩┐р░И рмЛс║ЕсдЗрпжтАл╦Э┌БтАмспЭ╨о╩┐╠ироЕсШи╦┐▄╖сзЩсДЙсУзр░╢ сАв╓╡с║ЕсПк╦Д█Яра╢сЛЪтАл╠г▄ИтАмр░┤св╡рбВрпж╩╢рдПсгЬр╜л сДЙсУзр░╢╓╡с║ЕсЧВ╒ПсДЙ▀Чсм▓сЖВ╘Йс║ЕсзЦснжсДЙсЙа р▓Ос║ЕтАл▄ЭтАмр╝ос║ЕсЬИспОсжПрпжсБ┐▀Чсм▓сЖВ╥ГрйЖс║ЕроЮрдП ▄╖╘ЙсБ╕╦┐роЮроЮ╦П╒всДЙ╦иркбра╢▀Чсм▓сЖВ╟МтАл█Я┌ЩтАм ра╢сЛЪтАл╠г▄ИтАм╙пр╛мспЭ╨ос║ЕсдЖроЕсШисЕЛ▄╖сзЩр▒ОсТм╦Ц тАл┌НтАмсДЙсШи╓╡╟Мр░е╠арйЕсЮмс║ЕтАл▌ЯтАмр▒жтАл┌ЩтАмр╢З═З═║╓╡╥С сдосВР╙ж╤лсз╛с║ЕсД╣▀╕╨ЪсжЙсШи╓╡сЬ╡тАл▌ЭтАм╤Црг▒╟Мр╛Х ра╢сЛЪтАл╠г▄ИтАм╦АсЧВ╒ПсДЙ╙╡р╣ОраМ╓Ц▄╖сжП═Ч╙пр╛м

спЭс┤О╒Пс║Е╠╝сЫктАл┌ГтАм╩╢╩╜▀ФсЬБсдЗрв╝▄╖сДЙсУзр░╢раВ сШи├╛╒Ыр╖д├┐╦┐с║Е▄╖раСсжП╤л▄┐рамрй╝╒ЙсТмре╢сДл ╦ЦсДЙ├╛тАл┌ШтАмр╢Б├┐╟М ╟Крдд╠Е╦ЖсМбрг▒╠╝сДЙ╬исОмро▓╙п р╛мспЭс║ЕреЖ╤╣рпж╦Эр╖бсДЛренрд╢рддсд┤сДЙраМр╢Б╟М рг▒с║ЕроЗ╦Э╬исОмро▓╙пр╛мспЭ╟МспЭсШисДЙ ▄▓ргзтАл┌ШтАм╧╖сВЖ╟Л╩╣▄▓═Зр╢ЮслНрв╣сУз╓╡с║ЕсКд сДпрбВрпж╠п╦ЖсМб╥Б╠мрпЕ╬исОмро▓р╢ЮслНсУзр░╢сДЙсДЗ сИШ╨Ъ╦╣╟М╙пр╛мспЭсдЖсШир░е╦ЖсМб╬исОмро▓см╛ тАл▄ЗтАмсУзр░╢сАв╓╡с║Ерпж╦ЖсВМ╩╝роЕсШи╬итАл┌НтАмсНКсВЖс║Ер╛Я сВЖс║Есм╛╥Ис║ЕсУзр░╢сЭ╣сЭЯс║Ер╢ЮслНрв╣сУзсКНр░г╦ЧраЬ сДЙ╙пр╛мспЭс║Е╦╢рпжроЕсШи╬исОмро▓╘░сНКсВЖсУзр░╢р░г ╦ЧраЬсДЙтАл┌атАмро┤╦з╩╢╟МсЮЮспЭроЕсШисДЙсНКсВЖ═║╓╡╦╢ ╠╛╦ЖсМб╤╣сДЙ╦Э╦Юс║Е╠псдЗ╦УсЭЗрдОсЭос║Е▀▒ ╦АсЦЕро▓сИШр╛▒╤┤рзМсИШ▄║сО╛р░╢спЭсДЙсНКсВЖсШи╓╡╠И ╦ЭсЫй╨М╟М╨д╦Цр░гсЧВ╒ПсДЙ═║╓╡р░е╤┤раХсДЙ╟Ср▓Й р╕Ир╕ж╠г╠асНЛсФЩ╦ЬсАМ╨╖╬╢╟Т╟ЛргКсВРр╕ж▄║сДЙ╟С рдКсаД█бсДЙр░│рпЕ╟Т╓ЦсУйсБж═▒▄║ро▓█▓сДЙ╟С╦┤сМЮ р╣Н╟Т╟МтАл┌ЩтАм╬исОмро▓╙пр╛мспЭр╡гслВ╥Срг╕тАл┌гтАм╩╝р░грд▓ ╠ар╕ЛсДлсДЙрбВрпжсмАрбИрдВсВБ╤╕═║сДЙсЮР╠арп╛ргОсзЪ сДЙсм╛╧╖╟МсВЖраС═В╥С╒Р╦Пр╡Т╘ЯсЬ╣╬исОмро▓╙пр╛м спЭ╠ор╜исЬ┐рейриТр┐Жр░▓рбЙ╟М тАл┌ТтАмр╗ЧтАл┌атАмсНЖр▒Л╦┐тАл┌ЩтАмсЦЕро▓сИШ╟ЛтАл┌ШтАмреЪрейтАл╦П█┐тАм тАл┌атАмсДЙ╠Ур╕╢сЭ║слЗс║Е╠╝сЫктАл╠Е┌ГтАмр░дрпЕсдДтАл┘┐тАмсЦЕ ро▓сИШ╦ЦтАл┌НтАмсп╛╬и▄╖╬НспЭ╟М▄╖╬НспЭ╨Ь╬НсмЗтАлрг░┌НтАм ╠╝сЫк╤╡╘░рпШ▄╖╬Нс║ЕраксдЗр╡Т├╛╦ЖсВМсЧВ╒П╙з╠а сО╛р░╢раСсАЦсАосНКсВЖ╓Црг░╦зро║├┐╬исОмро▓╩╢сЫасДЙ сИдр▒ЬреХ╓╜сНЛ╠А╦┐╨М╤лсРп▀┐с║Ерг▓╦Э╠╝сЫктАлсдЮ┌ГтАм сЫас║Ер╡УсдАсО╛р░╢раС═В╠м╒РсСЮр░Э▄▓сДЙ╥БсЭ║с║ЕтАл▄ШтАм сдИ╦Ц╬и╦ПтАл╠а┌НтАмр╢ЮсДЙ╘гсЯБ╓Ц╦┐сЭМ╟М реЖрпЕрп╕╬исОмро▓рпРслН╨Ыр╜БроЮс║Е╠╝сЫктАл┌ГтАмсвЕ╩╝ сдДсИнсДЙсо║р░║╟М═к╦крпж╦Э╦┐рласВР╠╝сЫктАл┌ГтАмс║ЕреЖ рпЕр╡г╧Ш╬исОмро▓тАл▄нтАмрпР╥ГсЮ╗роЮ╦Э╨┐рпР╥Гс║ЕрпРслН ╒У╒РрмНсдМ╩╢ра┤рпР╟М▄╕сЙЖ╦╢со╖сбР╦┐сМ╣сЖ╛сДЙснВ сФИс║Ера▒╠╝сЫктАл┌ГтАмсДЙ╤всЭ║с║Е╠пр║ЖсИЦ╩╢сДпрдвслБ╥Б ╦┐╨┐▀в╟М ├╛╦ЖсВМсЧВ╒П╙з╠асО╛р░╢раСсАЦсАосНКсВЖ╓Црг░ ╦зро║├┐с║ЕсБ┐р▓Л█дражсбЛ╥Б╬исОмро▓с║Е╩╢сб╕сбЛр▒О раЗ═Ы╓Црг░с║ЕтАл▄ШтАмсдИ╘гсЯБс║Е╠╛╦ЦтАл┌НтАмсУзр░╢раСсДЙ╠а роа╨бржХрллсбВ╨ЗсЙз╟Лрлл╥псУзр░╢раС╤╕═║с║Е╘й╥Б ╤всЭ║тАл┌НтАмроКрдЙсДЙр╜Цр╜Йр╡УсдАс║ЕтАл┌Н┌ЩтАмсмДсЗк═Ч╠ЦсБ╢ ╦┐реБр╜ЙсДЙ╘е╓╜с║Фр╖╕сдмсбЛ╩╜╘Ьс║ЕсдЖсЬ╡ра▒╦ЦтАл┌НтАм сУзр░╢сДЙс▒К╥ж╒Ур░Э▄▓сДЙтАл╓ЦраС┌НтАмр░з╘грбШсЗз╟МсИЦ ╨┐╠Ур░вс║Е╨┐╘Ьрпвр▒Ос║Е├╛╦ЖсВМсЧВ╒П╙з╠асО╛р░╢ раСсАЦсАосНКсВЖ╓Црг░╦зро║├┐сДЙ▄╖р▓Эс║Ера▒╒УсЕЛ╨П рпЩсДЙ├╛╓Црг░╨асдИ├┐сДЙ╠асЛЬсДлр▓Х╩┐ро▒сТ╜рбШр▒з р▒Н╟М


вࡘ᬴᮲፝зᣜཫ ྱ Ѿ ઐ ࠭

SPECIAL REPORT

ᗂՏи஺ႆࠑᡎ஠ЊЎၶᄉ௯̚ࡘ‫ڍ˖ڙ‬Ꮎశᯝᖌ३‫ڒ‬໗੆ҩ ఴѮᝬẓ᧚ሖߢᓫẅ˜ಯ᮷ᯭẅᗂՏи஺ႆࠑᡎ஠ЊЎၶᄉႆࡘ‫ڍ˖ڙ‬Ꮎ శᯝࣂᬟ᧗ˠᛠࣲᖌ३‫ڒ‬໗੆ҩẅᤇ൒ႆࡘ௦థԽ̾౎ᄉुुᐎՋẅʶुẓ঳ ஊ෴ᦉᯪ൒˝˓̠˞Ҩႆࡘnj̃ुẓᡎ஠Њ˶̾Фᰳ᠎᧙NjᰳᬱऎNjᰳಕэᄉ ͺֵՓ᜹͔࿸˿ʶ͊ԑᇩẅ᜹Ꮷ‫ݟ‬໼ᄉ̠ึࣂᡛ̾ឬ௙̴੩˿ʶ˓ܷᑇ̵nj ʿ໗ӠЛࡦᄉᡎ஠Њẅథࣳᡋᤈᦉ᫲ᤇ੝ܷߥಢẅྱ൳ᄉဖܑẅྱ൳ᄉ ࣱ̼˝ᤇ˓þ࠴ႆࠑÿѸᤴ˿ʶ˓ࣸ᫪ᄉܸ‫ڠ‬ẅиᖸ᧖Nj‫ڠ‬ழʼᄉ᧗᜵‫ڠڣ‬థ ˿̴ᄉþܷͺÿẅࡘ᜾͗Njጡএᯝథ˿̴ᄉþ‫ࠂܚ‬ÿẅઐѮNjఽংʼథ˿̴ ᄉþ៯ᑻ࣯ÿnjԵ᜵ࠇ͉͛ҫʶҁẅ௃᝶в‫ڇ‬ᬱẅ᛽ߔʶૠẓþʼÿẅൣ௦ᤇ ѹၶྥྸʿঢᘹᄉዴᇷẉ̈˥ෳႆNjᬾ‫܇‬Nj˖‫ڍ‬ႆNjࣱႆNjࠇ͛ႆNjᤋဖႆNj ଢ‫ڎ‬ẅᭉ᜵̣˥ࡂႆ̣˥ẅ߸੆ʽ౎χᤆథᴊߔథᅊẅጒ᧗ᄉѸͺࠃ᡺ẅ΍̴ ᄉፊႆපࣰథ˿ॡܷᄉଡᰳnj ʸӠࣱ̼ѹុᤈӮ̚иӜஊ෴ᦉ˃ˉ஠ᓧѸͺࠈẅ੆˿ʶՏ˃ˉႆࠑẅௐ ᫍʼథ˿γ᝼ẅѸͺဖܑథ˿ॡܷᄉஇؒẅԺ̾Ќѫ‫ڠ‬Ԧ૘ᒬࣁᄉѸͺབৰnj ఺᥄Ԡ΍̴థࣳᡋᤈ˿ʻ੝ᰳኍᎾశߥᬒẅፂ᣾ๅ෇Ꮎᬒ ဗ˖‫ڍ‬Ꮎᬒ Njᝌஉ иᓧశߥᬒ֖˖ܼᎾᬒᄉԥ‫˷ߥܬ‬ẅ΍̴‫ူڙ‬᝶NjνШNjߥខʼᦏథ˿ʶ൒ᮺ ᡣnjࠬ੼ҁᰳࡎ൒ᄉᓧశழՓ֖ᄫಕẅþܲᑞʶ˃ÿNjþ߹ጝຆᎾÿNjЎࠔՐ

К‫ܷ̠ڍ‬ҝԓ‫ށ‬տ᫁ဌЏᔭѢऎᡔ஠Њႆࡘध࣪य

К‫ڍ‬ஊӨҝ˞ࣝᦄतሑԟ᜹ࡘ᜾

෇ᔙᄴ‫ᦉ͛ࠇށ‬ҝᦉ᫁஠ᐎЖጷ˹᝭౏੽ং

ႆࠑˀ஠Ӑᦉᦉ᫁ߛࠑൣ˖‫ڍ‬Ꮎశᯝᯝ᫁ᔴᤓ߶

ႆࠑˀ˖‫̠ڍ‬ඞᝌஉи঳ஊ෴ᦉҝ˞͉Njʼ࠱ѵබ෴

44


ᡎ஠Њܺ‫ݣ‬κᬗ˖‫ڍ‬ᎾӨЖጷ˹᝭Nj࣡ҫҝ˞ࣝѵܷ˝ԟ᜹ႆࡘ

ᡎ஠Њܺ‫ݣ‬κˀ˖‫̠ڍ‬ඞᝌஉи঳ஊ෴ᦉҝ˞͉Njʼ࠱ߛআಹ

ࢺᡐẓ෇ᔙᄴ஠Ӑԉҝԉ᫁ᰳ̇Nj෇ᔙᄴҝᄴ̪֖᫁Nj‫ࠑڍ‬त᝹ᦉҝᦉ᳦᫁ӻNj ᡎ஠ЊԢ̠ࣺܺ૞ੳ‫ڙ‬ႆࡘͺֵґՋॕ

ᢅᔈॅfDN

45

ႆࠑᬗ०৫Ჲ̠ܺझ᭡஠‫ܢݘ‬ԟ᜹ႆࡘ

˃NjЎ۲ᆨՐ቉ᆠ੆˿̴ᓧశ᥊ᡸʼ ᄉૈӮ᧪ẅᡋᒬࣁᄉᡸẅ߸ؒᒬࣁᄉ ᓧశ˓বẅ੆˿̴þʶ਒ߣᛠÿᄉᤜ යழՓnj థ̣˥ಧᄉ̠ಪྱবẅࡂథ̣˥ ಧᄉᓧశᤜයẅॶখЌ໗Ꮎ‫ݝ‬ẅͺֵ ˶ࡂЌ໗᫹Џnjᡎ஠Њᄉͺֵ࠘੫˿ ࠪၶาᄉᎾ‫ݝ‬ᇶਜ֖ࠪᓧశၶၶʿো ᄉᤜයnj ᡎ஠Њᝢ˝НӠࡦᤇ൒௯̚ࡘẅ Ե௦˓̠ᓧశ᥊ᡸʼᄉʶ൒࠴ፆẅ᣾ Ԝࣂ੆ԊԽẅளᄉᤜය࠱̯ᭅध‫ݼ‬nj ୻ᄅ௃ᬌẅᓧ๑௃๭nj Չጞᮖ࠭ᦏࠪᡎ஠ЊᄉᓧశѸͺ ፋ̀˿౜ᰳᄉ᝿͈nj


ࡢ᧖‫ޏ‬fDN

ࡢ᧖‫ݷ‬fDN

сᭂ˧ᓂfDN

௢᮲३਒ᯰᢙႼfDN

ܸᰆӠᰎfDN

46


ႆ ‫ ڲ‬ዴ ᔭ

ELITES ON DRAWING

ቷ‫ܚ‬ຌ᤽਒៵ܲॐ ឳᕖಯሖᄉз਒ᔈᲙႆ

ᑊ࠮ᕥ

㈄⺑㤐 ⼻㒛ㅎ㬂⿎䊛䓉䐑⿎コ᷍⺛コ䄜 ゗㗡㭖㬇᱃ㅭ㬻᱄

᜹ಯሖᤂయᔈᲙႆͺẅॡథ਒ ։njᄹ३Ѣಯሖ‫ઁڙ‬ଦᔈᲙႆ಩ᑡ ᄉՎௐẅҦ‫ڎ‬ᛪᤗᒬࣁᄉ੾ᑞ֖ৡ বnjಯሖ‫ڍ˖ڙ‬Ꮎశߥᬒ‫ڍ‬ႆጆߥ ˷యᫍẅ෴ߥː៞ẅњᅋܸᠱҪᔪ ጶẅයጉʶ్ၸ̅ᒬࣁֵবᄉᤴ‫ۋ‬ ឥᝒ֖ቷ‫ܚ‬ழกnjҩܺʿ᠆థॶ

௅᫁థࠆҁၾࠑfDN

47

̠ẅ‫̴ڙ‬ᤂయࡘ᜾ͺֵ˖ẅЌຼᅋ ᫄Џᄉᓧశধਆẅມ౿‫ڙ‬ႆ᭦˖ᄉ ඇʶ˓౧ᓫnj ‫ڍ˖ڙ‬ፊႆ˖ẅз਒ᔈᲙႆ௦ ၿ੾శবˀࠅᎾᅻব̈Ү᣹੆ᄉnj ၿઙ៵ᄉቷ‫ܚ‬ᤈᏪፆ੆థ᜼᜿लҦ ᄉ‫ڎ‬यẅஞ˓᣾ር ‫ڙ‬ᅮোᫍၿЮఄ

ᅻবᄉТ‫֖݋‬੣ʼҩܺʶࣲҶͺẅ յဗѢᄉႆ᭦ౝ౵्֖៵ʶี௢֖ ௿௙ẅၶචᄟཨnj˖‫ڍ‬ᓧశԢФ᫂ ዜΙњඇ௅˧νགྷẅྱѾ௦з਒ᔈ Კႆẅ᜵යቷ‫ܚ‬Ӡѫรጶẅ̯ࠇጭ ʼᄉቷ჈ࡂᑞᄹ३ѢФҩܺຆุnj ᤇಧʶឬẅ᝿றᔈᲙႆ˧ಕэͪ˪ ૈҩܺᏪࣂẅФࠃᤇԵ௦᝿ றᄉణ۲ఴᄉ᜵ገnj᧗᜵ᄉ ᤆ௦ͺֵ˖ᄉዴᇷবЮࠓ֖ ्៵বᄉ्यnjੇ͂ઁধਆ ྱ᠎ЮࠓଡҁࠅᎾґ෸ẅൔ ᠵͺֵࡂࠓ௛ܲ˿njধ፤ᄉ ༦Ү΍Фஞ˓ፊႆᄉဖᓫᣏ ౚᏪᒬ‫ݟ‬ẅ˶΍ੇ͂‫܇‬ᤴ ᄉ्៵͕̾Ꮎᄉ‫ލ‬খẅፋ᜼ ᜿ࣛ౎ܲࡎ൒ᄉਕԩnjܷࠑ ᅻ᥊ẅፊႆణѹ௦ၿਕ᜿ल ᡐᄉẅᅊᅒ˝ॶ༦ʿறଡΘ థ᜼᜿਒˦ᄉԓ౅஧ẅ΍̠ ᄉఄব३̾Шѫnjሗሗल̾ ˝ঋᄉ्៵ব౜ुᄉਕᅻ̂ ྫྷẅ̯ᄯ᜿ᤈᏪҁၶҮᏪХ ͳᄉᅻ᜿ᛪ៵‫ܷڙ‬ᑧ˖ᤴ ੆ᇷবᅋᤙẅलԦЮॶТ ‫݋‬ẅल࠭ধ፤ϡᛠ˧థ஌ ᄉ଍฽֖ѻறnjʶ˓‫ݝ‬ᄉ ႆࠑẅᯪЎॸᮋథᓡ‫ݝ‬ᄉ ्៵ᅻ᜿ẅ‫ݟ‬Վ‫ݝ‬ᄉᮂˬ ࠑ̕᜵යథᓡ‫ݝ‬ᄉˬਕᮏ ৡnj᥊ူʿᝒᏪ‫ئ‬nj ಯሖᄉз਒ᔈᲙႆẅ‫ڙ‬


ඇ ҁ ሖ ౎ ᯭ ໗ ‫چ‬ fDN

48


  

ᔈᲙᕘᙁ੠᭦fDN ᔈᲙᕘᙁ੠᭦fDN ᔈᲙᕘᙁ੠᭦fDN ᯭդሖ᭚‫ڎ‬fDN ຼຌ‫ڎ‬fDN

49


ੇᄹ౎ẅФͺֵԺ̯̾ˏழ᭦ൔ ᠵẓʶNjႆ᭦յဗᄉ‫ڎ‬य्य਒ ։ẅͳဗѢФࠪ˖‫ڍ‬ᔈᲙႆᎾߥNj ᔈᲙႆብกᄉူᝌnj੝ႆᔈᲙᄉ‫ލ‬ খ౜˝ၶҮẅ᧘ᕘࡢᔈNj᚛ᚋNjႀ ᙁNj௃ʿᜁ૥Йႆࣧẅᕘᙁፆౝຌ ఀẅቷ‫ܚ‬༦Үẅܷᒬཨ˖ᄉ࠴ၶ༦ ᜁ҈ႆᄉ৺‫ݫ‬৺ᐞẅܸᡙӠᡛẅᄹ ˿̝ѬԺྕnj̯ಯሖͺֵᄹẅ௃᝶ ႆ᭦ᄉౝ੆ẅᔈᲙᄉ्খẅ̴ᄉ् ៵ᎾਕNjৡবᣖࠔᔴẅᤴ‫ۋ‬ᆐቂጹ ᒰẅథᒬࣁᄉ᜹ཁẅథѸ਒ẅ‫ڙ‬ය ளයԪnj௃᝶ႆͺแԑܷචẅ੊௦ ຌሑ຀ᬵẅ̴ᛪ᣹ᄉ௦ॆ̼̠ᄉࠅ Ꮎৰୱnjੇఴ̠̮ཨϙՓ̴̅ͺֵ ˖ᥦ̎ͪˀʿͪ˧ᫍᄉЊገẅႆ३ థᄹܿẅథֵͮnj̯᜼᜿ࠅᎾᄉᝇ

๧‫ܥ‬௃ឥֲຌึfDN

ऎឬẅФ˖਒ᘓᑞፋ᜹Ꮷࣛ౎Ꮎᄉ ̙ԩnjύྫྷ֘ৰẅ‫ݟ‬౦ᓧశᄉЮࠓ ௦ႆࠑࠅᎾৰਕܰӐᄉ्খẅᥦ˥ ဖፈФ्খẅੇ͂ᅻবఝᑞଋጩ֖ ူᝌႆࠑᄉၸ਒njಯሖ௦˓ܲৰᄉ ̠ẅܲৰ΍̴ܷࠪᒬཨ˖ᔈᲙᕘᙁ ᄉ᧾ྕ᣹ҁ‫ݟ‬თ‫ᧁݟ‬ᄉ‫ڠ‬൥ẅ̴ᄉ зၶሼ̾Ԣ࠴ֵᄉ˷ͺẅ௦ᥦ˥ஏ ૸‫ڠ‬᝭े˿ܷᒬཨ˖ᄉᎾ수োnj ܰ࣍ᤴӐẅ˖३ॶຸnjॶҦ֖ܸᠱ ᤴࡂ˿ႆࠑᄉֵಪnj̃Njಯሖ۲ఴ ҩ੦ࠃẅࠪቷ‫ܚ‬థʼ‫ݝ‬ᄉူᝌ֖ᰁ ᯱࢹХᄉᑞҦẅᤇ΍ФѸͺ३ॶः ੣njቷ‫ܚ‬௦˖‫ڍ‬з਒ᔈᲙႆࠑࡘᇧ ৰਕᄉ्यឥᝒnjʶழ᭦߱̾˹з ᄉழयၿቷѲˀ‫ܚ‬ᮃ˧ᫍፆ੆Ժ᜼ ᄉ्៵ẅԲʶழ᭦ẅቷ‫ܚ‬ᄉઙ៵ব

֖ቷᝎ˧ԪӐẅ‫˧ܚ‬᮷ยፋᓧశ‫ڎ‬ यल౎ܲ‫ܲލ‬ॐᄉ਒ܑnjಯሖᄉͺ ֵੇᡁᠵẅథҩऄẅᏬᄹẅ̴‫ڙ‬ቷ ‫ܚ‬ʼᄉᆷʽ˿ᔪҩẅႆ᭦‫ܚ‬ᮃ˧ᔗ ๦ẅቷҦ˧แԑ̾ԢܲԪᄉቷกẅ ᭣ʶ௅˧ҩ˶njಯሖᄉቷ‫ࡂܚ‬Ϸ̴ ఴ̠ʶಧ‫ݏ‬உᏪʿܾː៞ẅѷҵᏪ ʿܾಀ᭼ẅႆ᭦ຌᬵ௙˟ẅథʶᐦ ຌ᤽˧චẅᤇ˶᝴௦̴ྱథᄉֵব ߥШ֖ᓧశܸᠱф߿ᄉnjᤇሗЎܸ ్͇࠱̴̬ࠪՐᄉᓧశԦࡘథӠѫ ሤ౜ᄉ਒˦nj ᔈᲙႆ᜵Ԧࡘ௦ಯሖʶ̼ᔈᲙ ႆࠑ᭦˙ᄉាᮤẅઁ͛ፑᄉ੾శር यˀဗ̼ࠅᎾူএᚷՋẅुӐᔈᲙ ႆ‫ڌ‬థᄉྱड़ẅЌѫͳဗဗ̼਒˦ ᄉࠅᎾৰਕ֖ᓧశ्यnj

ຌሖ‫ڎ‬fDN

50


ප໗ຌ຿ᔈ໗‫ڸ‬fDN

51


52


ౣဋߴ ˖ ‫ ˹ ڍ‬ႆ ᆐ ቂ ᬒ ူ ̂ ᕸၾࣉᎾశࠑӨ͗࣡ҫူ̂

ቷ‫ᦫܚ‬ႉචᮃၶ ᝭ᗂՏࡢපႆࠑౣဋߴФ̠Фႆ þႆ‫ݟ‬Ф̠ÿẅႆ ֵԀֵ̠ẅ௦˖‫ڍ‬ႆ‫ڲ‬ ᄉ԰ពẅ੝៊þֵ̠௄ ࣂᰳᅺẅචᮃʿ३ʿ ᰳẅචᮃ௄ࣂᰳᅺẅၶ Үʿ३ʿᒯÿ ߷Njᦋᔩ ᘾឥ ẅᄹౣဋߴᄉ˖‫ڍ‬ ႆẅᯪЎፋ̠̀ຆ҈Ӿ ៵ᄉ௦̴ಪុ᭣࣡ᰳᄉ ၾ‫چ‬᮲Џႆͺ᭦᠁ẅࣲ ၿ൤्੆˿ᒬࣁᄉ࿗ྱ ᓧశቿՁnj ᄉᆷẅઁଦ‫͛ݝ‬ፑ ፊႆᄉඞி༦᱇ẅࣲ̾ ൤˝‫఺ݎ‬ẅधનѢ˖‫ڍ‬ ࡢපႆளቷ‫ܚ‬ৰᡙˀᎾ ਕẅᤇ௦ለतᄴᗂՏࡢ පႆࠑౣဋߴЎၶʶᄯ ଉጉˀࠃᰍᄉាᮤnj௃ ᝶௦ՏࡢܷࢵNjࡢᫍᏤ ࡓNjප˸ৰុĀĀ̴࣍ ԰̠࣍̕ᤴӐẅᡛᤛ᥅ Ԣܷ෇Ӯӑnjᐒᮢˀӂ ‫݋‬ፋ̴̾௃ቃᄉҦ᧙ẅ ѸᤴѢʶࣧࣧዴᎾᄉ ႆẔФᛪဗၾ‫چ‬ৰុᄉ ͺֵẅႆ᭦৉᭡ሑᎾẅ ᤨ᭚Ѣ༦݈ˀថ਒ẅႆ ܷࡢܷපẅౝ‫ڎ‬᬴᫪ẅ චҸু߹ẅҮ̠ᑛকnj ࠪੇᏪᝒẅ௉ࡂե ឬለतႆࠑౣဋߴ௦ʶ 53

ဌశለ

ᣏཎॱᭀYDN

ͮࠃҦีᄉࡢපႆࠑẅᏪ̴ࠪ౎ឬẅ௉‫ࣱڙ‬ẅౣဋߴ ‫ڍڙ‬ЮˠҨኃʶ൒˓̠ႆࡘௐẅဗࣂ஋К‫ڍ‬ᗂՏႆࠑၾˆЏ ஓ૾ၶґࡂᡁచ̴߼กþ̃ᆂÿ ຌ̼ႆࠑᆂ๞ˀᆂ຿ ᏪԠ යளයԪᄉѸͺ᥊ᡸẅࣲ˝ႆࡘᮤз˿þቷ‫ܚ‬ӧ໌ÿ‫˓ٽ‬஦ ழܷߙnj

ใ᥷ᄉ˸‫ڗ‬චোԢ ၶา։ẅ੦ࠃҩҦˀࠜ థௐ̼ᄉᛪဗ੣กẅ३ ҁ˿ˆ̠ᐯ߿ˀᡁ᝗ẅ ‫ڙ‬К‫౎ڍ‬ឬẅ੆˝ၾ‫چ‬ ᮲Џႆีᄉ᧗᜵̠ྫྷ˧ ʶẅФͺֵ˶ܲ൒Йᤤ К‫ڍ‬বᄉႆࡘẅЙᎃᄰ ःᄉܷႆбẅኤԊЙᎃ іӠᦉᣮ˹njࣲᖌ३ྱ Ѿ᧚‫ݑ‬Nj͕ሑ‫ݑ‬Nj·ͺ ‫ݑ‬Njጡএ‫ݑ‬ẅ๑ࢇˏࡿ ·ᓧԤᯯᓧశࠑኍnjᤂ ࣱ౎ẅౣဋߴᄉႆͺᮟ ᮟ᜸ឰ‫ڍ‬Юܰ‫ݟ‬ǑᎾ శǒఽংNjǑ˖‫˹ڍ‬ႆ ઐǒNjǑЏ௙௅ઐǒNj ǑˆႌζোઐǒNjᯭຠ ǑܷМઐǒĀĀኍా‫ގ‬ ઐѮẅࣲܲ൒ःᥘ‫ڙ‬ӑ ̚NjࣸࢶNjᯭຠNjʼ ๑Nj฿Ӯኍ‫ڠ‬ˠᛠ᣾˓ ̠ႆࡘẅͺֵᜁ๑Юܰ ᝴ܲᓧశ‫ͳڃ‬ԢՉႌ̠ ‫ܢ‬ዴॶஅᘨẅФʿ࠵ͺ ֵ‫ڍڙ‬Юܰࣸ˝ึ͛nj ࣱ̬௢తẅೖᔈNj ರᔈᄨधௐᓫẅੇˀ̴ Վ఺ᮺᒯ෱ӮẅʶՎԟ Ҫ˿˖‫˹ڍ‬ႆՏࠑᒯ෱ Ӯ᧓᮲าҮẅஜܸௐᫍ ᧖ẅʿክ௦ቷ͗య̴ᫍ


ႆ ‫ ڲ‬ዴ ᔭ

ELITES ON DRAWING

Ӭႆͺֵᤆ௦ˀ̴̠Ջ ͺ੆ႆẅᆷࠃႆ३ᄰॆ ʿᩱẅʿ̨ႆᄉঋẅᏪ ˄ႆᄉ‫ݝ‬ẅԩҁ˿౎ᒬ К‫ڍ‬Չ‫ڠ‬᝴ܲ˹ႆՏࠑ ᄉᰳऎ᝿͈nj ᄹ᣾̴ᤞፋੇᄉႆб ֖ˀ̴̓ៀଋᝎՐẅੇ᜿ ३ẅ̴˧੝̾ᜁሥ˝þࠃ ҦีÿẅᯪЎ௦‫̴˝ځ‬ʿ ԨࢻẅʿᤀՋẅᏪ௦ᑭᢅ ࠃ‫ڠ‬ẅ᣿ᅋ‫ࠃڱ‬ᄉ൥͒ẅ ʶ൥ʶ˓ᑭӾ‫ڠ‬ᡋ᣾౎ẅ ௦ʶ˓Ц‫ۋ‬ᄉෛ३Ͱචẅ Ꮼ३ͰࠗࠡNjӠࣱᇛʶғ ̯ᏪᡋՓ੆ҩᄉႆࠑnj ᯪЎẅౣဋߴᄉþࠃ Ҧÿẅ˞᜵ᛪဗ‫̴ڙ‬ᄉࡢ පႆͺథᅋ੦ࠃᄉ͛ፑऄ ᘓẅԠథใ᥷ᄉௐ̼ච োnj̴̼ࠪ̊ᒯӑ߷ᄉӑ ีࡢපႆᄉ̼ᛪ̠ྫྷС ̸Njృ੆Njᔴࠔᄉ̼ᛪͺ థ᣾ᝢᄽᄉଧ୔ẅ̴ᅋ᧗ ᆐ˷С̸ቷኤච‫ܤ‬ᄉþС ෱˧Ҹÿẅృ੆ᄉþԃ̇ ᄗÿẅᏪࠪᔴࠔᄉ͛ˆͺ ֵǑ຿ࡢᛠ஺‫ڎ‬ǒẅ˙з

Ꮎ˟ᄉֆࣺYDN

ҁіԺ˼ᄽᄉ‫ڠ‬൥nj ̴Փ԰̠ߥ˷ẅ˶Փဗ̼‫ڍ‬ႆܷ࣍ృԺ౿Njᬅι࠵ᄉͺֵߥ ˷nj̴ᝢ˝ẅ԰̼ႆࠑ᜼᧘ᣖ˝ࡌᬌẅͺႆ‫ڙ‬௙ఌNjᓣॐNjᤨ᜼஌ ౦ኍழ᭦ߚ‫ڙ‬ᅋʶ߿ᄉʿᡛ˧ܰnjᏪ̬ẅႆࠑᄉѸͺ్͇ඊ԰̠ࣂ ܷܷஇؒẅःॆࡉੇ੝ᑞ‫ڠ‬ύ᧜᜴ฟႆᄉ᫁‫ܪ‬ẅԦ૘ள‫౅ۋ‬஧ᄉ஌ ᑞnj̴‫ڱ‬фԥ̠ࠪ̇̇̕ẅ௃Ⴠ֎՜ẅ̴ᄉቷᝎ௦ෛሶᄉẅෛ᧗३ ‫̴ݟ‬ႆ˖੝յဗ˧ᰳࡢ‫ڷ‬ᆂẅ᭣൤੣ቷẅʹ̾धᣯ᤯ज़ᄽူ˧᫂nj ˀ൤Վௐẅ̴ઁ᜴ฟႆᄉᓣॐNj௙ఌСጆ̾Ԣᜈᯎፊႆ˖ᄉౝ੆ᅻ ខᚷᤈᒬࣁᄉፊႆ˖ẅଉጉ˖‫ڍ‬ႆጲ్ளᄉᛪဗ्य֖ᓧశឥᝒẅ ̯Ꮺ्੆˿ᒬࣁᄉᱤ௙ྱᓣnj ᫁య౎ẅౣဋߴӂ‫݋‬ʿਵẅ௄ใ։̅͛ፑẅఝ௬ॆ̼˧᮲ᰖnj ࡂ਒ܑNjቷ‫ܚ‬ẅ̴ʶᄯ‫͛ڙ‬ፑᄉࠂᘨܷࡢ˖ຆଇẓࡂᮂᮃNj‫ܚ‬ᮃẅ ၸቷ˧ᩱ፫Ѣளẅ̴௦Һ̅ଉጉᏧẅ੝̾ʿᑞၸ࣡᜺͛ፑᠵФֵẅ ՠѶίᅺnj᳦ࠕᙅ̇ẅˆʼʹჀᄊԺӝẅ‫׬‬ίʿᑞӝ˶njቷৰ‫ܚ‬ᡙ ප᣷࠴഍YDN

54


ᭀՐѹяၶපᬄYDN

௄௦‫ܺܢ‬ᬵ̂ẅᄫᄉ௦ຣᄫᰌকẅ‫ڎ‬ᄉ௦̠ၶܷᝌᑱẅ Ԡʹॸ࠱᜼ጲᬋͯҁ‫ྫྷ׬‬ᒯʼփnjౣဋߴᄉႆͺնឃੇ ͂ẅ‫̴ڙ‬ᄹ౎ẅ᜹ᄹʶࣧ·ͺẅᯪЎः᜹ФචᮃၶҮẅ вФ൒௦ቷ‫ܚ‬ẅвФ൒௦ᛠౝnjචᮃҮ̠ᯪ᜵ᄉ௦ௐ̼ ਕẅ˝ඞ͔᧗ᩑඞி᱇ẅलФ‫ܷॅٿ‬ᒬཨẅ᧗ᤄᄽؒᎾ ˧ၶখ‫˖ړ‬ẅੇᄰζẅᤇ௦̴ႆͺ࠱౎ፏࠪᑞܴ࠮ˆᄉ Сϣ੝‫ڙ‬nj ឬҁ̴ᄉþࠃҦÿẅᤆᛪဗ‫̴ڙ‬ᄉࡢපႆᡸඊ ᣖࠔẅ௃᝶௦ӑ‫ࡢڍ‬පᄉ᬴แ‫ܤ‬᫪ẅᤆ௦෇Ӯ᮲Џ ᄉ௙˟ሑ๦ẅᦏ‫̴ڙ‬ᄉႆͺ˖థ੝ᛪဗnjຆᅻþ̀ ˧ÿ֖þԨ˧ÿ᥊ူᄉ̴ẅඇࣱ঳᜵ઙѢʶ߿ᄉௐᫍ ҁ᧘ܰԜ୉ॕԜзၶnjӑ‫෇֖ࢵࡢڍ‬Ӯၾ‫چ‬ẅʶࣱ‫ٽ‬ 55

ߢᦏథ̴ᄉᡛᤛnj ̴ؒ̅᜹֖ࠢඊᣖՉ‫ࡢܪ‬පᄉऩՎẅਕԩࠞఊߢᓫ ᄉԪӐẅ̯˖૬૥Хథྱ൳বᄉˋ᜴ẅ̴ᝢ˝ẅࡢපႆ ࠑᄉᰳ௙˧‫ܪ‬ʿ‫̅ڙ‬ᛪဗᒬཨࡢපᄉဗࠃᎾẅᏪ‫̅ڙ‬ᛪ ဗܷᒬཨူਆᄉᎾẅᤇࡂॸᮋઁ୉Йᄉࠆ᜹ྫྷ៵ͺʶ႖ Ꮎᄉࠅ᜼ẅ૊ཱᎾᄉ᜺।ᤈᛠᝌౝ֖᧗ጷnj̴ႆࡢපႆ ʶᓉʿ੩ᕘሼẅᏪ‫؝‬൓ᑛథ੆ቫʶᓉᄉ‫ࠇڙ‬ጭʼᒬၿ૘ ยẅ‫ڙ‬ᔗᕇᄉ‫ܚ‬ᄉˆႌ˖ࠬ੼‫ܚ‬ᄉᮃ։Nj।Ү̾Ԣጲব ᄉᎾਕNj஼।ˀҦऎnjՎௐẅઁᒬࣁஉᤈԜẅ΍ᒬࣁˀ ႆ᭦᣹ҁ֖ះፑʶnjᤇʿ᝶௦‫ڙ‬Ǒॅ᲼‫ܥܥ‬ǒǑຆࡢሖ ᓣǒǑᓤ᫹ึපፈెனǒᤆ௦‫ڙ‬Ǒ຿ࡢ᝺ԣ‫ڃ‬ǒǑ‫܉ܭ‬ ᭟ॕǒǑ࠴ೃ௢ᓣǒ˖‫ڨ‬Ժ̾३ҁᤇሗӾ᝼nj


‫ڙ‬ሤࣱጌతᄉଉጉ˖ẅ ̴ᤆຑ्੆˿зࠃˀз਒ᄰ ፆՋᄉѸͺྱᓣnj‫ڙ‬Ѹͺ ˖ẅౣဋߴज़ज़ύ᧜Ӿ៵ี ႆࠑᣖ˝ुཉᄉЏਕᓣॐẅ ઁ߱థ఺‫ڠ‬ᚷЙҁ͛ፑᄉ੾ ก˧˖ẅᖸᤴѢࡢᫍᕘఱᗍ ᔽNjཎ̇᎙ፈNj༘࣊ၿܸᏪ ᬋNj຿පፈࡢᆠ๧NjࡲЏᭈ චᒐ૚ึԪᄉၶҮචᮃnjФ ˖ẅၿЏNjᓣᄉԪӐ੝्੆ ᄉҮখẅ௦ґ̠ͺֵ੝ʿడ థ᣾ᄉnj ᤂࣱ౎ẅ̴ᮟᮟ๗ᡛ෇ ຅NjຫࣸNj̇᠛ࢵẅઁ෇Ӯ ප˸࠾Ф௦࠵ஜඞிᐐࡏ‫ڠ‬ ྱథᄉඞί᮲ৰẅ᧓ၸʸѫ зࠃʻѫз਒ᄉ੣กẅ̾າ ቷ຀ॐཁ౿˝˞Njน‫ܚ‬ሤ‫ܚ‬ ˝ᣘᄉቷกଠፊѢ౎ẓᥦʶ ࣧࣧዴᎾᄉႆͺẅኤᄯࡂ௦ ʶᯪ௃ߙᄉថNj௃‫ܥ‬ᄉൠnj ί᝴ឬẓቷ‫ܚ‬Ѣ̅੣Ꮺ ಩̅ॶẅॶʿ᭡Ѷᓧʿ᣹nj ౣဋߴ‫ݼ‬ጻ௦̾ॶ‫ڙ‬ϡႆẅ ̾ॶᤁቷ΍‫ܚ‬ẅ̴ᄉቷʿ̨ ซ᧗ቷᒰᄉዴᎾẅఝซ᧗ዴ ᇷЮ๯ẅ‫ځ‬൤ẅ੥΍̴ৰ᯴ ᇷጪẅ͉ቷ‫ܚ‬ᬣধ፛‫ࠇڙ‬ጭ ʼ૘ยẅၸ࿗ྱᄉᓧశឥᝒ ϙឃབྕܷᒬཨབྕ̠ၶᄉ ངབৰকẔ‫ڙ‬ᤇಧѸͺ਒এ ᄉ᯵΍ʽẅ̴੝ѸͺѢ౎ᄉ ͺֵẅʿክ௦Ǒܹ᫹Ѣ౎ ˿ǒǑᥦᅻᆂʼ‫  ؠ‬ԁᄝࡢ ˖᭡ǒԠᤆ௦Ǒ࠴ࡓࠪ᭦ࡢ రᑍǒǑ̇ࡢጹឥǒኍʶጆ Ѵ̴ᄉ͕ሑͺֵẅ௃ʿፋ̠ ̾ຌяᄉਕ᜿Ẕ௦ՠԺ̾ᤇ ಧឬẅౣဋߴᄉͺֵ௦ẓᘨ ሑᎾ̅ʿ᜿˧ᫍẅ᜸༦ච‫ڙ‬ ቷ‫ܰ˧ܚ‬ẅᤉᄹథФҸNjᤂ

ᄹథФ᠎ẅᘓᘧᏬֵẅ‫ݟ‬ᯌ·ᦾẅ‫ڮݟ‬௢᮲ẅԶ̠͂௃ᬌ‫ٿ‬։ẅ̠̽ឳФӡ᥅˶ʿ ԍϐĀĀ

፮ധᕭ᧖᳦ᖏឥYDN

ᤀᅋ௽ఘYDN

56


ࣲ᭣ᐿԬᄉᤤસ рᤉ

˖‫ڍ‬ႆᄉ᭦ᄫ௦̣˥ẘల౎ᄉ

ថẅថ˖థႆÿẅҦ˞ઁថNj˹Nj

˖‫ڍ‬ႆ᭦ᄫԠឞ௦ঞಧᄉẘ‫ٿ‬ኔᤇ

ႆʻᏧፆՋᡐ౎ẅʿ᧗ፊႆᄉᛪဗ

˓᫇ᮤ௬ཨӠѫ‫ڇ‬ᬱnjቢ‫ڙ‬ʿՎᄉ

्ͪẅͭය̠ᄉዴᇷЮ๯ẅз਒Φ

ᝇऎԜᝌ᧕ẅፆ᝶˶ܷ͗ᄰफ़ऐnj

ᒬ൤‫ݼ‬ẅ᜹এ̯̕˖౎ẅᤈᏪ्੆

ఴ஠ណ‫ڍ˖ࡂڎ‬ႆ͛ፑᄉʻ˓˞᜵

໼ึnjᄯᒯЊ‫ࠑٽ‬ẅ੥ᄽൣ‫˿߿ݕ‬

ጷ੆ᦉѫԀ᜹এዴᇷNj्य੾กNj

۲ᆨnjЊ௦࠵ஜඞிፑ෴ௐ̼ẅᗛ

ࢹХ౅஧౎ࠪ൤ᤈᛠ᝶ᤗnj

԰̠ᒬস൦Ҧẅࣲʿਆ፤૆˖‫͛ڍ‬ ፑᄉᇪ͗ሡࣿẅऋᬓ˿መˠnj̅௦

ʶ

஠̠Φᬣ˧‫ڷ‬Йܑ৾nj̳᤬௃భᄉ

͉ʹʶሗ᜹এᄉᐿՐẅᦏ໷

஠̠Եᑞ‫ࠬ᧖ߔړ࠴̠˓ڙ‬යၶߚ

ᘨᅋ΍ᤇሗ᜹এ३̖̾ၶᄉԓҮ

ᄉ਒˦ẅ੊ᒰҦ̅˹ႆថ஠ẅᐉ̾

ҦẅᤇሗԓҮҦԠ౎ᒬ᜹এၶ̖

ઃԦᑛ˖᤽චnjథ௙ẅґӦయႆ‫ڲ‬

Ꮷᄉþ஠Ӑúúॶူÿሤ๲ࡎˀဗ

˝ᐋˉႆࠑᄉๅี኉ᎳẅᒬේֆNj

ࠃৰਕᄉ౼ሗਕᝎᄉፆՋnjԵ᜵ੇ

஠ॲ௙ᡐẅ஌͋Њ̠ẅ੆˝իี஠

͂ʿ͉ࣛʹ੆᜸‫ࠅڠ‬᜼˖‫ڍ‬ፊႆᄉ

̠ႆ˧˖‫ڱ‬ẅԠፂᗈФ௘ଡώẅ݊

ԦࡘԊԽẅࡂʿᑞʿ३ѢᤇಧᄉӾ

ဌ፤˝Ф‫ݼ‬ᇱẅҦ˞஠̠ႆൣፑẅ

៵ẅԀẓ̬ܸੇ͂੝଍࢓ẅࣲ˄ʶ

ଅ஭Ф̴nj̅௦ẅՐˆᄉႆ‫ڲ‬Φ߸

вҪ̾ᐯ߿ᄉ˖‫ڍ‬ႆ्य֖ူ᝶ͳ

К‫ڙ‬஠̠ႆᄉஂᦠ˧ʽ˿njԢຌẅ

ጆẅࠃᬄʼ௦तበ‫ڙ‬஠̠ႆᄉᎾߥ

஠̠ႆᡋʽ‫ڸ‬ᡸẅᬓᆂ๞NjЛܷNj

ԓѶ۲ᆨ˧ʼᄉnjੇ͂Ժ̯̾஠̠

ੳࢶЛযᣖ˝౔ѢܰẅЀӐୗ԰˧

ႆ̖ၶԦࡘᄉຍຸСጆ˖੼ҁᤇሗ ԊԽᄉढ፝nj ʹ៊஠̠ႆẘᬇᛥেૈѢẓþĀĀ Ԁႆ˖ࣛథ஠̠˧ব

57

᮲ᄨᛠẅ஠̠ႆܾԜ˿านนᄉၶ శʼᤜය᬴‫ܤ‬ӧ˟ᄉ᠛ி᮲ಪᡙ։nj‫נ‬

֐njᤂဗ̼̾Րẅ࠾Фᝌஉ̾౎ẅ

̑Րథ੝இԪnj߷᧗஠ᣏ൦ẅ঻᠛ிែ

ፂ᣾ʿறѸளԪ᭨ᄉ˖‫ڍ‬ႆ᧗Ԡథ˿᫁

ԥẅ᥂ᛠ˖ܼᬶాẅώመˠẅࣰඞ̕Ժ

ᡛᄉᤈࡘnj

᠎ẅդథ஠̠˧ᡙ։ẅʿ‫ڙ‬ႆ˖Ꮵ

રᄰnj੝̾ẅॆௐᄉ஠Ӑૈ࠭ాẅΦᖿ

ᙉཨளᄉ᜹এৰਕ֖ᮤ౅Юࠓፋ

ᘼᓧశʼ˧ҩܺẅॸᮋ̅ႆௐ᜸Ѣ᝴ܲ

Й‫ܷܺܢ‬੣˖ẅᏪ‫ܷܺܢ‬Ԡ௦̯஠̠ଡ

ᛯᖿᄉே्यซЙ˿าҦẅͭ௦ே्य

஠̠˧ਕਆẅ൤˧੝៊஠̠ႆnjÿᤇ˓

઩ʼ౎ᄉnj‫ځ‬൤ᓧశ˖ࡂЌѫ‫ڠ‬ᛪဗ˿

‫ڙ‬ᜁᤔଋԩளˋ᜴ᄉௐϊԁᡔ౎ᡔਕҁ

ឬกᙉʿܴК᭦ẅͭഏહ‫ڠ‬ឬẓ஠̠ႆ

஠̠ͺ᮲ẅΦ‫ݟ‬ၫ٧ẅʶஇ‫˧נ‬ӧ᠛ẅ

Ҧʿ̯ॶẅࣲ˄ᬣᅋௐ̼ᄉԪ᣺ẅФࡌ

ःᛪဗѢ஠̠ᄉ̠ಪnj

̼˧̾ገసෛ᭡˧Ꮎnj‫ܷܺܢ‬஠̠ᄉፊ

ᬌব˶ᡔҪ௬ᇧѢФԥͺၸҦnj‫ݟ‬౦ੇ

НమௐẅᏤࣺᄨᛠẅࠪ஠̠‫ܷܢ‬

ႆẅຸึᙉ௉ẅͭ੆˝᮲ಪ֖᜹এẅ௦

͂ઁ஠̠ႆᄉྱཁẓថ˹ႆʻፏẅ࠺਒

̖ܺၶ˿ॡܷᄉॕֽnjԥ௡ҁፊႆʼẅ

‫ڙ‬ӑ߷̾Րnjӑ߷ፊႆѫ˝ˏሗnjФ˖

˹ႆՎ᥊Ҫʼ˖‫ڍ‬ႆྱథᄉ̾ጲႌ्Nj

࣎భύ൤Ԧ૘ᒬၿ˧ৰᒰẅ࠘੫ᰳ௑ຌ

ʶዜΦ௦ၿ஠̠ႆࠑ‫ݟ‬ဌ௯ԆNj஠ՎNj

ࣰ᭦ౝ੆Nj஘ཁᤨ᜼Nj᝟ᄆॆᳫኍౝ੆

᭡˧ॶܑnj˖‫ڍ‬ᄯᒯ‫̾נ‬ґᄉ஠Ӑᮖ࠭

ᔙᣐNjዚᔏNjృМ᳟ኍ̠଍Үᄉnjᔙᣐ

᜵ገẅвઁ஠̠ႆᄉ‫ٽ‬᜵ገẓֵ̠Nj

Ꮷᄊ˝᠛ிẅНమᝮ᫂᫘ˆࠑẅ‫ځ‬Ꮺᓧ

௦̼ᛪ̠ྫྷnj̴࠳࢓ဌ፤ᄉþႆ˖థ

ߥ᫇Nj੥ৰNjধਆ֖ຆࡎፆౝᄉ‫ߥו‬᜹


ܷ ࠑ ᝶ ‫ڲ‬

FORUM FOR A HUNDRED THOUGHTS

এNjࠅᎾᡙ։Nj஠Ӑူਆᐎጆᡐ౎ᄹẅ

ᤈЙ‫ݙ‬ᬭᇪ͗Nj࠯तᇪ͗̾Րẅፊႆᬓ

ੌ‫ࣘڍ‬ႆ௉ˏӡࣱܲ ẅ΍३ፊႆԽᄉ߿

ᥦ˥ẅൣ௦ᤇሗౝ੆्य֖ࠅᎾྱཁᄉ

˿Фࠃၸᜈᯎ͈Ϙ̾ܰẅԠԪ੆˿᠛ி

᝶ԺᑞԠ᜵Ҫ̾νൣnjੇ͂ԓ౎௦‫ࠪڙ‬

ԊԽढͨẅ΍̬ܸᄉ˖‫ڍ‬ႆ௄्੆˿ᰳ

ᄉΐ‫ֵ֖ݖ‬ҶॶᏧ෴̠ᄉࢹХnj߼ஓፊ

ʶᦉࣲ᭣߸ஞᄉԊԽᄉᆐቂ˖ẅ३Ѣ˿

ऎᄉ߸ؒবNj࿗ྱবẅ˶ᤴ੆˿ᮍ‫ڌ‬ᄉ

ႆҧੈ̠͂ᄰζؒৎథઐẔ‫ܝࠈܕ‬ႆଠ

ࣲ᭣К᭦ẅͭԁӠѫᒬζᄉፆ᝶njᤇʿ

࠯᫆ব֖ᡕՎবnjੇ͂ԥ‫ܬ‬᝶᝼᫧௙˿

ፊ˿‫̠˞ܕ‬ၶґᄉܲሗาҮẔፔࣘፊႆ

ሄᝧ̠঒Ԧ݈ਆẓ‫ݟ‬౦˖‫̼נڍ‬ᄉुᄨ

ФథᄫРᅛᄉᣜཫ੆ࡂẅԁࠎঢူব‫ڠ‬

ͪ˪੆˿థ‫ͮڠ‬᫼ጞᄉ᠈ࠜ៵ड़ẅᇪ͗

вᑞढ፝ˏᄇࣱẔᗛ԰ड़నᏧ˶ᑞϷຌ

ᆐቂҕౡФᬱ̾‫ٿ‬ᥗᄉिཁ֖ࡌᬌnjͭ

ஊ෴Njፂ฿ᄉᄨᛯࠪᓧశᄉԦࡘᡐᅋౌ

ࣚဌᥦಧ਴३߶ઉලඞிᄉধਆNj஠Ӑ

௦ᨠ᭦௃ሒᄉᤈӐ᜺।նឃੇ͂ẓ௃᝶

ిͺၸnjʿՎᮤ౅ЮࠓᄉᛩЌNjʿՎ्

ዴᔭẅ਴३፤એලඞிᄉመˠ҃ऎẅ΍

ܲ˥ᰳ‫ݫ‬ᄉˋ᜴ẅ‫ݟ‬౦ʿᑞஇԪ߱ᄉ࠯

य᮲ಪᄉ࠼ណNjቷ‫ܚ‬ᓣॐᄉᤁၸᦏࠪፊ

˖‫ڍ‬ᄉ஠̠‫ܷܺܢ‬ᄉᐒ௙੥ఄథၸ൦˧

᫆বẅʿክ߱Хథܲ˥ऊܷ‫ࠃڱ‬ᄉͳ

ႆԦၶᅋॕֽẅᡐᅋሶ൥ᄉஇԪNjఝள

‫ڠ‬ẅᥦ˥˖‫ڍ‬ႆᄉ͛ፑ᭦ᄫ͗௦̣˥ഴ

ጆẅᦏ࠱᭦˙‫ܑڇ‬Ꮺ௃̾ࣳБẅፊႆ˶

ͺၸẅܷܷ˗ࠜ˿͛ፑፊႆᄉ᭦ᄫnjՐ

ಧẘௐ̠ࠪፊႆᄉࠅᎾॶူ਒ខԠ͗ঞ

ʿᑞΒܰnj

౎ፊႆԠѫ੆˿͔ܲመᄫẅᜁͺ˝ʶ᫂

˥ᄹփẘ

᫂ᄰࠪ࿗በᄉߥ᫇౎˃᫂ᆐቂẅ‫ݟ‬ẓ̠ ̃

ྫྷNjࡢපNjᔈᲙNjᏓඏNjᡋЪNjᇷ᱅Nj

ʻ

‫̠ڙ‬ዜ஠௙Խʼẅ෤థ‫ג‬ʶሗ᣹ҁ

ࢹቷNjප‫ܚ‬ኍኍnjʿՎ᫼ࡎᄉ̠Ԡథ˿

នཨẅ̯ူ᝶ʼឬẓ͛ፑ௦Ժ̾

͚ܷᰳຆርऎᄉ஠Ӑͳጆẅʿፂ᣾໫᫁

˃˝ఴ᫼ࡎనҫᄉፊႆẅΦԠథ˿ᬒͳ

вԦࡘNjвѸᤴᄉnjʿᑞԦࡘNjʿᑞஇ

ఛઈᄉԦࡘ᣾ርnjܷҁ˖‫ڍ‬஠Ӑ͛ፑ௦

ႆNjͺࠑႆNjႆࢹႆNjඞᫍႆNj஠̠ႆ

ᤴᄉ͛ፑ௃Ⴀኍ̅ᜁѻ˿൪ѱnjͭ௦Х

‫ݟ‬൤ẅ࠴ᒯፊႆ˖ᄉ஠̠ႆ˶௦‫ݟ‬൤nj

ኍnjࠅᎾᡙ։ᄉᄰࢺNj‫ߥו‬᜹এᄉ൳

ͳࠃ᡺ᡐ౎ẅᤇሗԦࡘ֖இᤴԁ௦‫ڇ‬ᬱ

௃᝶௦̯ௐᫍᤆ௦ቆᫍʼ౎ឬẅፊႆᦏ

ՎNj੾ᓧ੣กᄉᤏऩẅ΍३ՎʶͳጆЮ

Ꮺᓢࢼᄉnjᤇ௦‫˝ځ‬ᤇሗஇᤴథʶ˓Ю

௦Փ̯԰ҁ̬ẅၿͯԢᰳᄉழՓຑԪnj

ᄉፊႆ्यᓣॐጬյnj

ᦉՉဖᓫ˧ᫍᄰ̈᤟ःᄉ᣾ርnjளᄉܰ

ʿክЊ௙ຌ̾ᬋẅ஠̠ႆ‫ᤩʹݟ‬ຑӳ૵

‫ڙ‬໫᫁ᄉԊԽᤈር˖ẅၿ̅ᇪ͗ဖ

౎੆ѫਆ᜵በᑭẅॸᮋᤔ΍ԓథᄉፆౝ

˖‫ڍ‬ፊႆᄉ˞ࠍ‫ͮڠ‬nj˶ʿክፂ᣾இܿ

ܑᄉԪ᣺ẅஊ෴҃ऎᄉఝఢẅௐ࠺᮲ච

ϡѢ౼̎ᝧ൥njᏪԓథᄉፆౝЎ௦ఴᑞ

૰᭦ᄉ஠̠ႆ्य‫ܸ̬ڙ‬Хథܲᰳᄉ‫ڠ‬

ᄉᣀሧẅመߥ੾శᄉᤈ൥ኍẅᦏ҇༎Nj

‫੆౎ܰࠪڠ‬ѫᤈᛠ๖౜‫ࠪڠ‬ઇẅࠪઇʿ

ͮẅࣲ࠱Хథܲ˥ˠᡛᣏ᧗ᄉॕֽnjੇ

ॕֽNjஇԪᅋፊႆᓧశᤇ˓͛ፑͳጆᄉ

੆ẅ੥͗ᜁᤔథᬌ‫ڠ‬સԨNjథᬌ‫ڠ‬խ

̾˝ẓੇ͂Եᑞઁ߱ᄹͺ௦͛ፑፊႆͳ

Ԧࡘnj̅௦ẅᛯॱ๻෎ᄉథ˧ẅܾ͛๖

அẅය३ˏᏧ‫ݯ‬ӨᚷՋẅ̯Ꮺ᣹ҁளᄉ

ጆ˖ᄉʶ˓ѫஂnjࠪ஠̠ႆᤇ˓ѫஂឬ

̑ᄉథ˧ẅᏪ̾౜ुᄉၶ֐Ҧၶ᫁Ѣ౎

ࣰᛥnj‫ݟ‬౦Ե̯౼̎ࡌᦉဖᓫᤈᛠஇ

౎ẅԺ̾ឬ௦᣹ҁ˿༮༡ጥ᭞ᄉᰳऎẅ

ᄉ˶థ˧nj஠̠ႆΦ௦̖ၶNjԦࡘ‫ڙ‬ᇪ

ԪẅʿᏥᘼКࡌСጆẅΦԺᑞ࠭ᒰˑܾ

Фᣜཫᄉ੆ࡂᡛԺ᝼௙˖‫͛ڍ‬ፑፊႆ˧

͗Ү˼ẅᅻខѫߔܑ᥄৾຀˧ᬄẅ߱ऩ

ࣰᛥᤈᏪӿԢஞ˓ፆౝnj‫ځ‬൤ẅᤇሗஇ

ӯܷnjͭ௦ẅ߱ʿᑞ˶ʿ͗௦˖‫͛ڍ‬ፑ

и቉ᡐẅ‫ܥ‬Ҹ௅ᬟẅፂԊ̼ႆࠑ଍จү

Ԫः௦Кࡌবᄉᤋᩙԥःयᄉnj˶Եథ

ፊႆᓧశ˖ᄉ‫׬‬ʶ̼ᛪnjࠪ̅௙ܸẅ࠾

༈ẅӳᮖ˖‫ڍ‬ፊႆᄉஂᦠ‫ͮڠ‬ẅ੆˝˖

‫ڙ‬ᤇ˓۲ᆨʼतበᡐளᄉࣰᛥ֖ះẅஇ

˝‫ݟ‬൤nj

‫͛ڍ‬ፑፊႆᄉൣ߼njФ˞᜵ᛪဗழกNj

ᤴ੥థ੆ҩԺᑞnjͭ௦ẅᤇᤆԵ௦ͺ˝

ࢹХ౅஧֖ቷ‫̾ࢻ੾ܚ‬ʶሗᜁࣸ˝ᝢՎ

ࠃ᡺Ꮷ‫̴ڙ‬ᄉᓧశයጉ˖ॸᮋৌҁ‫ܪݝ‬

ᄉ्यᆷᝢʽ౎njࠪፊႆԊԽᡐᅋ᧗ܷ

‫ူܪڠ‬᫇ᮤᄉʶழ᭦ẅᤆథ̠͂࣡࣡঒

ࡂፊႆᄉ्यᏪᝒẅ͛ፑ௬ཨࣲʿ Ӭૈ஠̠ႆᄉ्यNj੾กnj ‫ڙ‬ဗ̼˖‫ڍ‬ႆ˧ґథᤂ̼˖‫ڍ‬ႆẅ

ຆᤉᄉॕֽnjͭ௦ẅХథ͈Ϙᄉ͛ፑፊ

᜼ᄉԲʶழ᭦ẅᥦࡂ௦̠͂ࠪ˖‫ڍ‬ႆ͛

̾൤ʼ଍ẅΦ௦஠̠ႆNjᬒͳႆNjႆࢹ

ႆᤉ᭣஠̠ႆʶࠑnjᤆథ᝴ܲፊႆ्य

ፑᄉࠅᎾᡙ։֖ॶူᭉය˶௦ःឞҪ̾

ႆNj‫ܝ‬ႆNjፔࣘႆNjԓ‫ݼ‬ፊႆẅၴᒯ௦

‫˝ځ‬ሗሗԊԽԓ‫ځ‬ẅలᑞ३ҁԦࡘᄉ఺

இᤴᄉnj

ᦉᖿᄉ‫ڎ‬ᒐቿՁኍẅ‫ݟ‬౦ឬ‫ڎ‬ᒐቿՁ˶

͗ẅ੊లᑞᤀՋௐࠁẅᬱ̾ၶߚẔ੊ల

ࡂ౅஧ࢹХ֖ᛪဗ੾ก౎ឬẅࠇ

ࠜథ៵ड़਒։ẅХథ౼ሗࠅᎾ਒˦֖ర

ᑞलᡐௐ̠ซ਒ẅ੊‫ځ‬Խࠑ˓̠‫ݝ‬ৎẅ

ጭѢဗ˧ґᄉፊႆẅԓఴ΍ၸᄉ௦ፔࣘ

ᑍᄉፊႆ਒ខᄉពẅᥦ˥ᤇ௃Ⴀ௦ፊႆ

లᑞᣑЙԽбẅ΍३Ր̠Եᑞњύ̨ߚ

ኍnjॆௐᄉፊႆ̾ࢹቷ੊Щࢹࣛз˝

ᄉᬼ्njϛ‫͂ੇݟ‬вઁ௉య̠ዜᄉՉዜ

ᄉͺֵଧ฽଍றԊԽẔᏪᑞܴึ͛γߚ

˞ẅӆጲNjᠱॐNjཋ౿˶̾Ԧ૘ፔࣘྱ

ԓ‫ݼ‬ጮಧ֖҈‫ܝ࢖ࡷڙ‬ʼᄉ‫ڎ‬Ϸᄹͺ௦

ʽ౎థ૵ԺᏥԠᣑЙԽбᄉৌৌᦏ௦߽

ཁ˝ʼnjᙉཨՎ௦΍ၸඏቷẅԁలడͳ

̠ዜቧࣱௐ̼ᄉᓧశาҮẅᛪဗ˿౼ሗ

ࠑࠌणࣚဌ֖థ‫ͮڠ‬ᄉ஠Ӑ᫼ጞNjࠜ‫׷‬

ᰍҁԺ̾Ԧ૘ප‫˧ܚ‬ዴ‫ݫ‬ᄉ᫁‫ܪ‬njႆጭ

्य֖᜹এৰਕẅХథʶ߿ᄉࠅᎾ͈

ܷᠤᄉஅᘨֵnjի᥊ߔˏᄇ‫ܝ܃‬ႆԵ᜸

ᄉ᧓ၸẅ௃Ⴀ௦ʶ˓ᤈ൥njᬣ˧Ꮺ౎ᄉ

Ϙᄉពẅᥦ˥Ժ̾ឬẅᤇࡂ௦ፊႆᄉᡐ

஠ߙẅʿ३᜸ФᤛnjϷǑຌ௙ʼ෱‫ڎ‬ǒ

௦‫ܚ‬ѫ̊ᓣẅප‫˝ܚ‬ʼẅᤩຑᡓ᣾ࣲԨ

‫ݼ‬njᥦ௦˓ܲ˥ࠜ̅ਆϷҦNjѸᤴҦ֖

ᤇಧ౔Ѣᄉͺֵ‫ڙ‬Խб᧖ԁјඏ᳟ᝇẅ

̼˿ᓣॐࠜ˟ᄉፔࣘႆᄉ‫ͮڠ‬nj̠͂ᄉ

ܲಧᤤસᄉௐ̼nj߱͂᠕ቇᅋʶ్௃्

ᥦዴॐፏ͟ᄉஙཫNjබˬࠌ‫ܝ‬ႆѢᒬ

ࠅᎾᡙ։ᬣᅋႆࠑ‫ڙ‬ᣀ૰ẓ௄ࠓॼ˿ࠇ

ᄉᩖဖẅԵ᜵ᦉிߚ‫ڙ‬ẅ͉ʹܰҦࡂᬱ

ឹ੣ẅఝՏʿ᜸ፂ͛njᤇᄽ௦ᖅܷᄉ᥋

ጭẅԠਕԩҁ˿ʿՎবᑞᄉඏቷύү‫ܚ‬

̾Ҟற߱ᄉЮ‫ڙ‬ᤋ፝nj߱Ժ̾Ԫ૰ᒬᢵ

ਲ਼njʶᦉ์༙ᄉፊႆԽẅࠃ‫ڙ‬ᬱ̾ԥ௡

‫ڙ‬ʿՎ᠎‫ࠇڠ‬ጭʼ̖ၶᄉԪࣵ௃ቃᄉ‫ܚ‬

ᄉ्यẅͭʿߚ‫ڙ‬Ю‫ڙ‬ᤋ፝ᄉறᜇnj

ԊԽᄉᄽࠃК᠁njளᤂၲᐖܷ‫ັڠ‬ளᆂ

ᓣNj‫ܚ‬ᮃ˧‫ݫݗ‬nj̅௦ẅ̾ज़ፔࣘႆࠅ

ᬣᅋ̠ዜʿறड़నᒬཨ֖̠ዜᒬ

٧ௐయ᥋‫ڦ‬Ѣ‫ڗ‬ᄉ૵฽ࣂథ̊ӡࣱԊԽ

Ꮎᡙ։ᄉ়࣡বᜁ੩ᆠẅ̼˧̾ᰳᬵᄉ

ᢵẅ̠ዜѸᤴᄉ஠௙˶ʿறԦੳЏܷnj

ᄉʶࣧఱ༺ႆ ඊԓ౎ᝢ߿ᄉੇ‫ڍ‬ణ௉ᄉ

ප‫ܚ‬ႆࠅᎾॶူ਒ខẅˣ˧ẅΦᝢ˝൤

58


59

ˢܸፂ‫˦ڠ‬ᄉፂЦ‫ڝ‬ᒭᜁΘ݊ᡐ౎njၸ

᪰ᨭ᡹ᓁÿẅͪ˪థ̎ʿԺধᝫnj‫ݟ‬౦

ူ᝶ᄉ‫ڇ‬৴֖ࠃ᡺ᄉ‫ڇ‬৴ल౎˿উᘼNj

ҁՐ౎ẅඏቷ˶᜿३ʿܴ᣾ჷẅథ̠Ԧ

᜵ឬẓᓧశၶ̅ᬌ҃൪̅ᒬၿᄉពẅᥦ

ᤙܾNjॗ८njՎௐẅ༎Ԧ˿̠͂ࠪᒬᢵ

௙˿ၸ੣NjၸଁNjၸૈnj‫ᦫᦤڙ‬᏾བNj

˥ẅ̯԰ҁ̬ẅൣ௦ᤇሗᬌ֖҃ԥᬌ҃

஠Ӑ͛ፑᄉࠃ᠎᧗ளধᏥẅࣲ᜵යϡѢ

ႆТܷԦௐẅ‫ࠇڙ‬ጭʼጪശ๔ખẅᤇʶ

ᄉ஦́ẅ੥΍३˖‫ڍ‬ႆ३̾ၶၶʿো‫ڠ‬

ளᄉᝌ᧕nj

‫ڠ‬᥊ᄉþஷ᫂ࢺ᥊ÿᄉ࠴੾஌౦ቤʿ‫ڙ‬

Փᣜཫᄉᰳࢎ᣿ᤈnj

͛ፑፊႆˀဗ̼ፊႆᄉ‫ݎ‬Ջཁ‫ڙ‬

ඏቷ˧ʽnj̅௦Φ੆·ពẅ·ព᮲͛ᄉ

˖‫ڍ‬ႆᄉ᜹এዴᇷ˞ࠍᅋᛪဗ्

‫᧖ג‬ẅੇ͂‫᧖גڙ‬तᡐʶ౵ᤋଋᄉೃ

ፆ౦ẅቤ˶ᜁᝢԺʽ౎ẅ੆˿˖‫ڍ‬ႆ੾

यNjቷ‫੾ܚ‬กẅᛪဗ्य֖ቷ‫੾ܚ‬กԠ

ೌnjᤇ௦ᭉ᜵ຆЙጹᒰᄉᆐቂ֖ܷ᧙

กᄉፏาnjԢᒯᤂ̼ẅఝ௦ᔈಧᤕѢẓ

ࠪ౅஧ࢹХᤈᛠ˿ᤤસnjԥ᣾౎ẅ౅஧

ࠃ᡺੥థԺᑞ‫ٿ‬ኔᄉnjኤӬ‫ઁڠ‬ԓథ

࣊ᄡNjຄᆆNjຕᑚNjˌၠၥNjೞᔈ‫ڃ‬ẅ

ࢹХᄉ়࣡বԠ҃ጝ˿ᛪဗ्य֖ቷ‫ܚ‬

ᄉፊႆþሮҪុஞÿΦሧೱҁளᄉፊႆ

นNjยNjχNj๸Nj‫ؤ‬Nj๒NjનӾNjଅ

੾กnjᛪဗ्य֖ቷ‫੾ܚ‬กԠࠪᮤ౅Ю

ͳጆ˖౎ẅ௬ཨᬱ̾ᛠ३᤯nj̾ज़ᄉࠃ

҄NjීෳĀĀ Фࠃ᜴ழፊႆʹ࠼ʿ௦

ࠓNj᜹এዴᇷథ੝ᬌ҃nj߱ᄉЮᦉՉ˓

᡺᝼௙ẓ͛ፑፊႆ֖ဗ̼ፊႆ˧ᫍߚ‫ڙ‬

‫ݟ‬൤ ਎ԦʿԺஅnjॆ̠͂లడᧇ᣾ᇷ

ဖᓫࠚʿԺѫ‫ڠ‬Ꭹፎᐎጆẅ΍३֖߱˖

ᅋʶ߿ᄉᡯሎẅ߱᮲ऎ͕ᬵẅԁ൥࡞ᢠ

౎ௐẅᦏ˝ዴ‫ݫ‬ᄉ஌౦ఴᢵઈనnjय़˧

‫ڍ‬ᄉ԰ЦថൠNjជఛ֖͛ፑ̚௖੅Қኍ

ᡭẔ߱ᰳ԰ዴॆẅԁᬱᕲ᧗᠆Ẕʿፂ᣾

௙ᄆ᣾౎ẅॸЎѶୌܿẅፘ˧Ⴀ৴ẅв

ᓧశሗዜʶಧࠪၶߚ్͇ᄉૌҔ౜˝ᔡ

ʶ‫ڣ‬ᄰॆርऎᄉஇᤴ௦ᬱ̾᤟ःဗ̼ᓫ

Ѷᯪᐯnjࣲ˄੽ᝢẓԵ᜵᣹ФᄫᄉẅԺ

҈ẅᬱ̾ଋԩஇ᭨nj˖‫ڍ‬ႆ͛ፑͳጆᄉ

‫ݍ‬ᄉnj̨̨‫࠯ڙ‬᫆ᄉͳጆЮᦉᤈᛠ౼ʶ

̾ʿસ੣ൿᅺĀĀԺ᜸ẅ͛ፑፊႆ̯ల

ːࠚNj߸ஞẅՎௐᤴ੆˿Фᮍुᄉᒬੇ

˓੊౼і˓ဖᓫᄉុஞẅᏪʿซ᧗̯᜹

ᫍற᣾ណ‫ڎ‬ᜁஇᤴᄉ࠼ណnjՎௐẅଋԩ

࿗በNjᒬੇ࠯֖᫆ଅ̴বnjᙉཨẅ̯ʶ

এዴᇷЮನϡᡐẅѶᤇ‫ڣ‬இ᭨Ԁኍ̅௃

ࠪ៵ᄉࠅᎾॶူ˶ᜁҮ‫ڠ‬ᡐᅋᄰःᄉஇ

߿਒˦ʼឬẅሎध˿ᤇᒬੇ࿗በᄉ࠯᫆

੆njʿᑞ᝹ਆẅᎤ˫བཉᤜය߹ܷူਆ

Ԫnj‫ݟ‬ᔩ੘ᅋʶҝ়࣡ʿԪᄉᅊ᪪Ԝࠅ

বẅ΍֖߱Ф̴ͳጆଋᤂẅ੊ᏧኍՎᡐ

ᄉே஠Ӑ͗΍ʶ˓ඞி̯ྫྷ᠎ҁዴᇷʼ

᜼͉ʹ्यᄉஇᤴẅᦏ࠱௦ʿӨុẅᬱ

౎ẅᥦࡂԺᑞҏि˿߱ᄉᒬᢵ͈Ϙ֖ߚ

ᤈЙဗ̼ӐẔ˶ᬱ̾᝹ਆẅ̨̨Ι᭤Ю

̾ଋԩᄉnj

‫ڙ‬ᄉॸཨবnj˖‫ڍ‬ႆൣ௦‫ڙ‬ʶ˓ᒬੇ࿗

‫ڙ‬ᡓᡔयᄉԥᢶᒬᄴNjৡবͳᰍᑞܴଉ ࠬҁ̠ዜᇪ͗Njᒬཨᄉຆࡎማ‫ݗ‬nj

ࡂᛪဗ्य֖੣กᏪᝒẅሟලፊ

በᄉܸ‫᧖ڠ‬ẅʿறᤈᛠុᓫẅԨ३ᣜཫ

ႆᤜය᬴แసભᒬʿॸឬẅ‫߷נ‬ፊႆѶ

੆౦njͭ௦̯Բʶሗ਒˦ʼឬẓ͉ʹͳ

͛ፑፊႆ‫ܸ̬ڙ‬ᄉԦࡘẅʿ͗˶

ᤜයࢹஞ៞ːnjࡢපႆයෛ᬴݈͚ẅႆ

ጆᄉளᬇ̼៘NjԦࡘᛡԪẅ̨̨Ι᭤Ю

ʿᑞܴᬌ҃߱Վආ੝ၶᄉФ̴‫ݷݻ‬ᓧ

᮲යࠃẅౝ‫̾ܲڎ‬໗ࠃ˝˞ẅቷ‫ܚ‬ҵϣ

Ҧᄉᒬੇុᓫ௦ᤉᤉʿܴᄉnj߱ᄉၶ֐

శ्यᄉԦࡘẅఝʿᑞ᫽ᆽளᄉႆሗ

ᧀԑnjᔈӥNjᏓඏᡋЪᤴ‫ۋ‬ၶҮẅႆ᮲

ᤈርԺᑞԩҁᒬᢵਅবᄉ᫽ᆽẅᏪђᎀ

ᄉѢဗnj̬ܸẅ᝴ܲథᅊҦᄉᓧశࠑ

ය༦යาẅቷ‫ܚ‬ዴᒰᝮቂnj஠̠ႆТᡐ

˿ᤁҮᄉ᧙ᤳẅ̾ᒯѢဗϢ໔χᤝẅၴ

̯஠̠ႆ˧Ўᄉල‫ࢹנ‬ቷNj‫ܝ‬ႆNjԓ‫ݼ‬

̾Րẅʶஇᮧ᭦ẅ̾ᄯઃᑛᒧ˝˞ẅ࠘

ᒯᛯ̑ᄉဗ៵ẅᤇಧᄉԊԽஓᝪࣂʿ‫ڙ‬

ፊႆኍ᫂ዜ᜴֖ழፊႆᄉዴᇷ˖੼ҁ˿

ྫྷឭৰẅʿයᄽͪẅͭයᇷ਒njΒ‫ˋݟ‬

࠵ஜnjᏪ௦ःॆध௙‫ڠ‬ẅ˞Ү‫ڠ‬ଋԩܰ

߱੝Хథᄉဗ̼͈Ϙẅᤇሗ᠁ͪþ‫ٿ‬

‫ڸ‬ႆቫẅʶቷуܸẅයዴයኤNj৸‫ݟܚ‬

౎஠௙੊Ф̴஠ӐͳጆᄉуѣNj҇༎Nj

ॅÿNjþฟӐÿᄉधଇẅൣፋ˖‫ڍ‬ႆࣛ

᧚Ẕᤴ‫݈ۋ‬ऩẅႆ᮲นᣰ႟బẅஉ᤽ᬣ

ૌੌnj஗̅఑᭚ᒬᢵिཁẅխஅ̴̠᫁

౎˿ள਒֖ၶ఺njᤇ௃ႠХథᤤસᄉդ

਒ẅʶԥሟල‫߷נ‬᮲᠁njФᛪဗ्य᮲

‫ܪ‬ẅसᛩᒬᢵᎤᬝnjᤇሗ੆ҩᄉΒߔ‫ڙ‬

˦nj௄ཨЎ̠Ѹᤴ˿ፔఴNjࣘఴNjࠇጭ

ಪᙉ‫ځ‬ௐᏪऩNj‫ڠځ‬ᏪऩNj‫̠ځ‬Ꮺऩẅ

˖‫ڍ‬ԊԽʼ˶௦ʿ࠵᜸ᄉnj

ఴẅԦ௙˿ඏቷẅ᧓ၸܸཨᮧ஧֖‫ܚ‬nj

ͭ۲ఴʼ௦஠̠ႆ᮲ᔴᄉፘ፝njፂЊ௙

͉ʹʶ˓ேథͳጆ᜵ਆᡓᡔௐ̼ẅ

Ր̠ల࠼ࡂʿᑞधᣯ࣊ఴNj᳣ఴNjФ̴

ԦੳЏܷẅ੆˝໼ึẅຑ൒Ԩႆ‫ึ˞ڲ‬

ࣲ˄‫ڙ‬ဗ̼஠௙ᄉуѣ᭦ґẅ̮ཨ௬ᇧ

ጭఴ֖ՉሗՉಧᄉӐߥՋ੆ఴẅ΍ၸࣸ

Ꮺ̼˧njᤂဗ̼̾౎ᄉ˖‫ڍ‬ႆൣ௦‫ڙ‬ᤇ

Ѣᗵҹᄉၶ֐Ҧẅ‫ˆڙ‬ႌဗ̼Խ˖ᰳᢈ

˦ᄉඏቷ֖Չयᮧ஧Nj๔஧NjӐߥᮧ

˓۲ᆨʼխஅ˿᜴ฟገଠᄉథᄝ੆ѫ֖

ʶࣝ‫ͮڠ‬ẅγ૆ʿ᠋ẅКᠺ̅߱‫ઁʹݟ‬

஧nj௄ཨЎ̠Ѹᤴ˿ʶஞ‫߸ݒ‬Ꮎᄉፊႆ

ඞᫍፊႆᄉసભ੆ѫẅ̾ဗࠃၶาᮤ౅

ଦࠪበᅷᄳᄉፑʶnjဗ̼஠௙ẅʿክʿ

्य֖ழกẅՐ̠ల࠼ࡂʿᑞ‫ڙ‬ᮊФ᥊

˝˞ẅ΍ຌ̾౎᠋ᖿᄉ˖‫ڍ‬ႆ᭦᠁Ԡథ

Վሗி̯ʹᝇऎԜࠪ߱ϡѢᝌ᧕ẅ߱ᦏ

Ꮺᛠ˧ᄉՎௐẅвࣸФ᥊Ꮺᛠ˧ẅᤈᏪ

੝இ᜹njᏪ̠͂ᄉࠅᎾᡙ։֖ൔᠵॶူ

࠱௦ʶᐦ๯ᄥКီᄉ໼ึnj˖‫ڍ‬ᄉ͛ፑ

ԥФ᥊Ꮺᛠ˧njᎩधʶ᭦ẅᎩܰᒬ௦Բ

˷਄˶ᡐᅋՎ൥ᄉᣀ૰njၿʿ᤟ःҁ᤟

஠ӐХథܷܲᄉ᤟ःবẘ͛ፑᄉ˖‫ڍ‬ፊ

ʶ႖ܸ‫ڠ‬nj

ःẅၿ᤟ःԪ˝়߿nj ᤇᤆʿӉહ्

ႆХథܷܲᄉ᤟ःবẘ͛ፑፊႆ˖ᤆథ

ᤇ௬ཨ௦ʶ‫ڣ‬ХథܲሗԺᑞᄉᤤ

य੾กᄉʿறનࡘNjஇԪẅேథᄉ्य

ܲ࠵Њገ̮ཨХథ߱ᄉဗ̼਒˦ẘᤆథ

સnjᤇ᧖௄ʿ௦ኤӬᄉ͛ፑፘ੽ẅԠʿ

ࠓጩளᮤ౅ẅேథᄉ੾กϡѢᄰःᄉԪ

ܲ࠵໷ҦԺΘԦଇẘ˖‫ڍ‬ᄉဗ̼஠ӐNj

௦นපน૿˿ߦߔẔ௄ʿԺᑞКᄧ᜴

૰ẅርयӐᄉ߼ஓᇷ᱅Nj̳‫ݘ‬ᮤ౅௅௬

ဗ̼ፊႆ࠱௦̣˥ಧߔẘᤇ΍३˖‫ڍ‬ᄉ

Ӑẅ˶ʿв௦ᏤߔܸʽኃʶnjᏪ௦࠱͛

ಪಪʿЙẅᜁᤩ൥๻෎nj ়߿Ԡʶв

஠Ӑ̠֖ᓧశࠑ‫͛ڙ‬ፑ஠Ӑͳጆᄉፘ੽

ፑ˖ՋူᄉЮನଡጥѢ౎ẅซЙဗ̼ˋ

ᜁ੩ᆠẅв३ၿʿ᤟ःҁ᤟ःĀĀ‫ݟ‬൤

֖ဗ̼஠Ӑͳጆᄉतౝ˖̖ၶ˿‫ڇ‬৴nj

ழ̠஠Ӑ᜹ᄉᛝຌẅ̾तౝ˖‫ڍ‬ᄉဗ̼

ֆᏪ‫ݼܬ‬ẅࠅᎾΦ̯ͯࡎ൒Փᰳࡎ൒ᤈ

នཨẅࣂፂథ௃ஜᮔᝒࠑ˝ੇ͂ଠፊ˿

ፊႆnjᤤસʿ௦ᄫᄉẅᤤસ௦Բʶሗ਒

൥nj

༫ཇᄉґ௿ẅૈѢ˿᝴్ܲþЏ௙˧

˦ʼᄉᡐ൥ẅᤤસ࠱ଡΘܲಧԺᑞẅᤤ

ፊႆѸᤴ˿्य֖ࠅᎾ਒ខẅԁ

ᡸÿẅ᝴ܲᓧశࠑ᪇Ꮺʿᒻ‫ڠ‬ᔪᔪය

સᄉᄫᄉ‫̅ڙ‬तౝளᄉ˖‫ڍ‬ႆͳጆnj

Ԡԩҁ्य֖ࠅᎾ਒ខᄉᬌ҃ẅþ੘ᅋ

ጉnjͭ௦ẅ‫ڇ‬৴ᄉ๖ᬓᤉʿᥦ˥ኤӬẅ


ܷ ࠑ ᝶ ‫ڲ‬

FORUM FOR A HUNDRED THOUGHTS

‫ܷ࣍ࡂ੆ʹݟ‬ẘ ᬇ˜᭞ ᤇ൒͗ᝫᄉᝫᮤॡథ਒ধẅ˶ ॡþৎඈÿẅʿᅻ᥊௦ឹਆѢ౎ᄉúú þ‫ܷ࣍ࡂ੆ʹݟ‬ẘÿኔ಴ॡኤӬẅԵథ ‫ߙ˓ٽ‬ẅͭੇʿ஗ឬnjੇԵ஗ઁᝫᮤᄉ ਒ধԥ᣾౎᫇᫇ẅࡂ௦ẓþ‫ʹݟ‬ʿᑞ੆ ࡂܷ࣍ÿnj ពឬ०Ўၶᄉ੥ẅ०Ўၶᄉ᠁ẅ௦ Ўܸᄉ̂ৰẅ௦̴ྗආᄉ̂ৰẅ௦ʼࣚ ᄉ̂ৰẅੇ͂௃ก‫ٿ‬ኔnj‫ݟ‬౦ੇ͂Мᝢ ०৫Ჲ௦ʶܷͮ࣍ẅࡂ᜵ឬҁ०Ўၶᄉ ܸௐẅ‫ڠ‬ѽẅ̠֖nj ०Ўၶᄉþܸௐÿẅ௦࠵ࣱௐ̼ᤀ ౎˖ӧඞ‫ڍ‬ᄉភၶẅ௦᭞ࣱௐ̼ᥒ᥄̊ ‫ٽ‬ள஠ӐᤁҮᄉรᇩnj०Ўၶࣱភ ၶẅ⅓ ࣱ̅ẅ३ࣱࡦúú̴᜵ ௦௉ၶʻӠࣱ̊ӠࣱẅԀΦథᴎᄆᆂ᳦ ࠕᙅᄉ੥ẅͭʿ͗௦̴०৫Ჲnj̴᜵௦ ௸ၶʻӠࣱ̊ӠࣱẅԀΦ̴ᄉ੥ܸʽኃ ʶẅ˶ʿ͗੆˝०৫Ჲnj ०Ўၶᄉþ‫ڠ‬ѽÿẅ௦̴ၶ‫෇ڙ‬ Ӯnj‫ݟ‬౦̴ၶ‫ڙ‬ՌౣNjᳫᴜ෇NjၲᐖNj߰ ‫ܭ‬Nj᠛ࢶNj̇ӮĀĀ̴ᦏʿܹԺᑞ३ҁ Ր౎ᄉ఺᥄ẅ˝̣˥փẅឰͮᅻ᥊ẅຌ ళඞѹẅ˖‫ڍ‬ᄉ஠Ӑ˖ॶNj஠Ӑ᧗᪙Nj ஠Ӑᬶ஘‫ڠ‬ẅ௦‫෇ڙ‬Ӯẅ௦‫̍ˋࣱॆڙ‬ኃ ʶܷᦏࣉʼ๑nj̴̯ࠁТҁʼ๑ẅ̯ʼ๑ ҁࣄᳩẅ̯ࣄᳩ‫ٿ‬Ӯ̚ẅʶᡸ‫ڠ‬ѽnjઇੌ ྏԦẅ̴֖᝴ܲ஠ᓧ̠ᄉ֐ᤁʶಧẅᡋᥗ ӮฟNjϟ߶᜴Ӯẅ௦̴ʶၶ᮫෢ึሎᄉௐ యnjੌՐ‫ٿ‬ҁӑ̚ẅԠʶ൒३ҁ‫ڠ‬ѽẅઝ ͉‫ڍ‬በӑࣰᓧ˃ಢ᫁ẅᝌஉՐ‫ڍ‬በᓧ˃੆ ˝ܷՏ᳿᳿ᄉ˖ܼᎾశߥᬒúú̴‫ڙ‬ඞ‫ڍ‬ ᯪᦏˀР֖‫ڍ‬ᯪᦏẅᦏ੆˝Ꮎశႌᯪࡐʶ ૈᄉ̼ᛪ̠ྫྷnj ०Ўၶᄉþ̠֖ÿ௦̣˥ẘԺ̾᧗ཁៀnj ͭ௦ẅੇ͂ៀ०Ўၶᄉþ̠֖ÿẅ ˀ̴ᄉþܸௐÿʿԺѫẅ‫˝ځ‬ඞ‫ڍ‬ѹࣱᄉ ஠ᓧዴᔭẅᦏፋ̴᥄᜸˿Ẕ०Ўၶᄉþ̠ ֖ÿẅ˶ˀ̴ᄉþ‫ڠ‬ѽÿʿԺѫẅ‫˝ځ‬ඞ ‫ڍ‬ௐయᄉ஠Ӑᓧశ˖ॶẅґࣂឬԢnj੝̾ ෤థ̴ᄉþܸௐÿẅ෤థ̴ᄉþ‫ڠ‬ѽÿẅ ̴ᄉþ̠֖ÿΦ௃̯ៀᡐnj ᝝‫ݟ‬ኃʶ˓ᠵខଡ୅̴ᄉథҦ̠ ྫྷẅ௦औథ˝njऔథ˝ॆࣱͰ‫ڙ‬ʼ๑ẅ ̬ܸ˸ʽࣱᣏ̠ҁʼ๑ẅ‫᧖ג‬Ԝ੼औథ ˝ᤇಧᄉܷ̠ྫྷẘ Ԡ᝝‫ݟ‬ኃʶ˓ᡱ̴ሒ‫ݏ‬ᄉ‫ߔݘ‬ẅ

௦ᗗᇊᘚnj̬ܸ෇ᔙࠁТᄉ࠴‫ޙݾ‬в໠ ̜Njвᐒ௙ẅ˶ඊʿʼॆௐᄉ‫ݜ‬nj ०ЎၶѢ᥊ᄉௐ̼ẅ௦и᫘ௐ̼nj ‫ڙ‬ӑழẅ‫͉ށ‬ᗿЊ۱Ѣ͉ӑܷಢ᫁ᄉẅ ௦ᳩЊส੯ஊᄉи᫘Ẕ‫ڙ‬Ӯழẅ०৫Ჲ ႐ฟẅૅ३௦и᫘ᄉՏᮨˀ߽᠟nj૵ᗗ ᇊᘚ‫ॹٿेॹٿ‬ẅ०Ўၶ‫ڙ‬ก‫ڍ‬ẅӜӜ ႐ߥၶẅቤཨ˻ՉሗᓧశֵẅᨐᔈЏ ˿ẅࡂ੩ႂពፋи᫘ௐయ᯾ก‫ڍ‬М΍᜵ ߥ᠟ẅМ΍ᯰʼፋ̴࠘᣾Ԝúú̬ܸ‫ג‬ ᧖Ԝ੼ᤇಧᄉ̂ẘ ᮊΦʶଡẓᥦௐᄉก‫ڍ‬М΍ᒬࣁᔈ ᨐஅᘨൖฮෳႆnjК˖‫׬̬ݟڍ‬ʶʶ੺ก ‫ڍ‬Ӡ˴ˆጡෳႆᄽᤛẅӉહं࠶᠄ᄉႆẅ ࡂ௦ᥦͮи᫘᯾ก‫ڍ‬М΍̝ᒬ᠓˻அᘨ ᄉẅဗ‫ڙ‬థʶᦉѫᤆᘨ‫ܼ˖ڙ‬Ꮎశߥᬒnj ॆࣱ०Ўၶ‫ڍٿ‬ѢଁӮ̚˖ܼܷ ߥᓧశጆẁԀ̬చӮ࣍̚ᔴܷߥᓧశߥ ᬒґᢵẂẅ̴ʿॸҪЙẅʿॸଋԩ˖ࠇ ᦉ஠Ӑᦉஊࠅẅʿॸ᤯᣾੝៊þ‫ߥࠑڍ‬ ͮҨÿᄉߥԊˀᠪԊࠅಉẅʿॸፂ᣾መ ጞ‫ܪ‬ጞࡌጞՂጞኍኍ࣯ᦉӣ᣺ᄉ᣾ርẅ ʿॸၿ‫ڍ‬ҫᬒᝦ᝶͉֐ĀĀᤇʶѬẅඞ ‫ڍ‬ௐ̼ᦏ෤థnj̴०৫Ჲథ੥ߥNjథՏ భNjథͺֵNjథઔ᠆ẅ̴ࡂᑞஶࡘnj෤ థ͉ʹ̠Nj͉ʹ఺ౝNj͉ʹ᜺߿ᑞܴ᫽ વ̴úúᤇሗ̂ẅ̬ܸԺᑞ՘nj ०Ўၶયߥၶẅʿॸ᤯᣾ஊ෴Ꮵណ ֖ܰឥᏥណẅ̴ᄹэ˿ẅࡂᑞஅᤈ౎nj ̬ܸ˖‫ڍ‬ႆᆐቂᬒґᬒ᫁ѵҹᒽЎၶൣ ‫ڙݝ‬एẅ̴ఴ̠ࡂ௦०ЎၶᄉᎾៀẓॆ ࣱѵЎၶʿ᣾௦෇᜴ʶՏ࠴ߥၶẅፋӑ ̚ᄉ०Ўၶзζឯஓẅ०Ўၶ‫ٿ‬ζᴁ ҴẅՐ౎ࡂᜁஅ˝शߔúúᤇሗ̂ẅ̬ ܸԺᑞ՘ẘ ०Ўၶᄉ஠ᓧ᜹௦þ˝̠ၶᏪᓧ శÿẅ̴థʶ˓᝶எẅ˞षþ˝ᓧశᏪ ᓧశÿẅᤇ˓᝶எẅࡂ௦ѵ๑የúúᤇ ௦०ѵ̃ͮᄉþʿ֖ÿ՘ẘʿ௦ẅᤇ˶ ௦०Ўၶᄉþ̠֖ÿnjឰͮᅻ᥊ẅก‫ڍ‬ థ߶ಪ࠶֖ॳડАᎬၦᄰ́ẅΨ‫ڍ‬థಐ Ժܺல۲֖ሽጉ࠶ல۲ᄰ́ẅॳ‫ڍ‬థӧ ಪጩˀҹડ‫ݺ‬லᄰ́ẅᎾ‫ڍ‬థ๑௙‫ގ‬ˀ ለАጩᄰ́ĀĀੇ͂‫ˆڙ‬ႌ஠ᓧԽՉ˓ ௐయẅі˪ᦏᑞ੼ҁʶܷ̠ࠪྫྷẅ˞ष Չऩẅ̈ʿᄰᝧẅФࠃग़൤ͱ᝼ẅᄰ३ ᄝ॔nj˖‫˶ڍ‬థẓ᝝‫ݟ‬ӑ߷ᔙˋ‫ڸ‬ˀဌ

߶ᆂ˧́ẅ᝝‫ݟ‬ຌళऔೌˀ౏ऎ˧́ẅ ̊‫ٽ‬ௐయథ᱔᣽֖ᑊ᤟˧́úú̬ܸẅ ੇ͂Չ˓ߥశ֖ᓧశᮖ۪ẅ੼३Ѣᤇಧ ʶࠪࠪூᴁᄰॆᄉܷ̠ྫྷ՘ẘ ०Ўၶఝథଡ઩̠੥ᄉᅊЏNjབ ৰNjᬵ᧙ẅ࠾Ф௦ᑞ᧙nj̴ॆࣱ‫᜴෇ڙ‬ ᥄᜸᠑ࠞᄉ̶ઔᆂẅᄯଋ੼෇᜴ᄴиஊ ႌܿᄫེयᣜᠪү̶ઔᆂ႐ߥ௅ఴẅ̠ ࠑ˻̴ᄉ࣐Ẕ̴ॆࣱҁ᜴ࣸˀиஊႌ̠ ྫྷృ߼̤Njᄆ࢓྅ፆ̓ẅ̠ࠑ˻̴ᄉ ࣐Ẕ̴‫ڍٿ‬Ր̝ᒬˠᕚիͺ̠NjՖல ᄇNj෡఍ནіͮ࠴᭞ࣱԜඊѽௐก‫ڍ‬႐ ߥẅஓᐱᦉ˻̴ᄉ࣐ẔӑࣰᜁᝌஉиӉ ‫ډ‬ௐయẅ̴‫̶ڙ‬ͺ˦Էधۡ̚᠊᣹Տึ ᄉ͗ᝫʼညЎԦᝒẅҦҧ̶ͺ˦ᝢຌ् Ҹẅᮊः໼ึẅγએ԰ۡẅ̠ࠑ˶˻̴ ᄉ࣐Ẕ̴ଋଁӑࣰᓧ˃ẅ̝ᒬ‫ڙ‬К‫ڍ‬ᔴ ‫౔ډ‬Ѣႆࠑ˖ཁ࠱ጷာẅଋᐏ౎̚ẅР ̙ФᄨẅॆௐᎾశႌՉᡸᔭ᬴‫ݝ‬ලКᦏ ˻̴ᄉ࣐úú̬ܸК‫ڍ‬Չᄴ੼३ҁᤇಧ ྕ৸̠੥Njਦཨͺ˞Nj̝ᒬત౛Nj̯ؒ ‫ึݟ‬ᄉиஊ߽᫁ˀஓᐱ߽᫁՘ẘК‫ڍ‬Չ ಢ੼३ҁᤇಧᑛᜱध᫪Nj̠ᑡ᥅‫ڙ‬Njᠪ భᡓᏅᄉͣˬஓ૾՘ẘК‫ڍ‬Չ‫੼ڠ‬३ҁ ᤇಧʶ֏ᄇःᄉዴᔭᏅͳ՘ẘ ०৫Ჲፋߥၶδ̇᫼ᤞʶܷࣧ ߙþҺ࿭ዴᤈÿnjፆ౦δЎၶॆ˿̃Ӡ ࣱԾีẅઓʿᡐܿnj०Ўၶʶᣛߔᄉए Ծᩆ௦þʶ਒ߣᛠÿẅ̬ܸᥦͮᓧశࠑ ᐾ஗þʶ਒ߣᛠÿẘ̬ܸẅੇ͂੝థᓧ శࠑᄉᢵࠑব֐þʶ਒ߣᛠÿ३ᡐ՘ẘ ੇ͂ʿͭʿ஗þߣᛠÿẅੇ͂ၴᒯ෤థ ᒬࣁᄉþʶ਒ÿnj‫ڙ‬ए‫ͮג‬ឬ३Ѣᒬࣁ ᄉþʶ਒ÿẅ௦̣˥՘ẘ ०Ўၶ௦ʶͮඞ‫̠ڍ‬ẅʶͮඞ‫ڍ‬ ௐ̼ᄉ஠̠ᓧశࠑẅ௦̣˥੆ࡂ˿०ܷ ࣍ẘ௦̣˥੆ࡂ˿̊‫ٽ‬ዴᔭ੆˝Չ˓ᮖ ۪ᄉܷ࣍ẘ௦̣˥΍ᤇܷ̎࣍ᒯ̬௃Ժ Ԩ̼ẘ௃ก‫҃ܬ‬ẘ௃กᡓᡔẘ ੝̾ੇ˶ፋ‫ڙ‬एՉͮʶ˓֐ᮤẓ˝ ̣˥ੇ͂ᄉௐ̼෤థܷ࣍ẘ˝̣˥ੇ͂ ᄉௐ̼͓ਆѢဗܷ࣍ẘ ణՐੇ᜵ఢ०Ўၶࣻࣳẓ‫͂ੇڙ‬ᄉ ௐ̼ѷѷध‫ݼ‬ௐẅ̴ࡂԜˆ˿njഏહ० ЎၶᄉܸௐNj‫ڠ‬ѽNj̠֖ẅൣԺ៊ၶᤶ ФௐNj൪ᤶФௐ‫׹‬nj ஠ብ౎ຸẓZKSHOFU

60


ርˋࠜ ˖‫ڍ‬ᎾశࠑӨ͗ᬎ᜴ѫ͗͗տ ᬎ᜴Ꮎశᯝྱᐏႆࠑ ˖௅‫ڍ‬ᬄ˹ႆ̓ึ͗ҝ͗᫁ ᜴߶˖‫ڍ‬ႆᬒᔈᲙѸᆐࠈҝ˞͉

຀෼ॶຌ

຀ ෼ ॶ ຌ ࿗ ᡦ ๗

᝭ ႆ ࠑ ር ˋ ࠜ

ᯰ ྉ ࢎ

61

‫ྫྷڙ‬ൗശึẅ̠ॶ๎᢭ᄉ̬ܸẅ̠͂ ຢభᅋ३ҁʶ˓ᝧ̠ॶ༦߶߰Njຌ᭡ᄉᥗ ᬱ੝njൔᠵርˋࠜᄉႆࡂథʶሗᬵผNjዴ ᒰᡓїᑱί˧ਕ෕̠ॶᐴẅᝧ̠ঃԁїί ᄉ‫ٵ‬᫒ẅᝧॶ༦‫ڙ‬ຌᬵNj᫋᤽ᄉ਒ܑ˧˖ ३ҁыӐnj ርˋࠜؒႆᔈᲙnj̴ᄉᔈᲙႆథФ࿗ ྱᄉ᱊Ҧnj̴ᄉႆ‫ڙ‬ᓣॐःၸʼͳဗѢʶ ሗ֖ះᎾẅ‫ܚ‬ˀᓣẅᓣˀ‫ܚ‬ᄰ̈ᚷิnj ‫ܚ‬ᓣࣲ᧗ẅ‫ܚ‬ᓣ̈ໄẅᓣʿᆽ‫ܚ‬ẅ‫ܚ‬ʿ൚ ᓣnj࠱ใ᧗ᄉ‫ܚ‬กˀ຀ᬵᄉЏᓣՋ̃˝ ʶẅвᣘ˧̾ᯏ֖පᓣᄉ‫੊ܚ‬ᓣẅ᣹ҁᤆ ԓఴ᠎ᄉ஌౦ẅ्੆໌๦థᓫẅᱤ௙ࠪඊ ᄉႆ᭦njርˋࠜᤁၸยᑱᄉቷ‫ܚ‬ӆႆѢቓ ೝԢࠑХᄉ्៵ẅፋ̠ʶሗຆෛ˗ԑᄉਕ ᜿nj԰̠̇చẓþ‫ܚ‬ѫ̊ᓣÿẅᤇ‫̴ڙ‬ᄉ ႆ˖௉ᜁ๷໤ࡉᒰ‫ڠ‬ᛪဗ˿Ѣ౎ẅͳဗ ˿̴ᰁᯱቷ‫ܚ‬ᄉᰳᡓ੾ᓧẅ̴ʿ̨ၸ‫ܚ‬ᓣ ᄉԪӐઁႆ᭦ᄉࡎ൒NjᘾࠃNjЏጲ̓य़ᄉ ॡຌഁNjᒬཨẅᏪ˄ઁʶሗЦᬵNjసભNj ԑ᧗Nj৉຀Nj԰ᯭ԰ᓣᄉܑႌ˶յဗ‫ڙ‬ൔ ᠵᏧᄉ᭦ґẅᝧ̠థሗধଋӡᣑNj‫ݫ‬Ջ԰ ܑᄉᬵধẅ‫˹ݟ‬ಷʼᄉᔈၪẅ˝ᔈၪࢻ‫ݫ‬ ‫̾ᦠڠ‬೎NjПNjᖖNjౚNjᕲNjᆂNjᲙNjጋ ᘭNjᗇᖬNjᙁNj᱒ĀĀẅᤇ̎ᔈᲙᮧᓣՉ

ऩẅቷก༦Үẅፋ̠ʶሗ௙ঋNjቆ༦Njຌ ৢᄉਕ᜿nj߱ˀੜࡓԢФࠈЮᬇ᝹ౝ੆ʶ ሗࠪඊẅઁၶ֐ᄉषҦඒ௃᥋᭚ᄉᛪဗ˿ Ѣ౎ẅ߸੆˿԰Цˀဗ̼ᄉ߸ᎾፆՋnj࠾ Фᝧੇ஛΃ᄉ௦̴ࠪጙᓣᄉःၸẅᙉཨၸ ᄉ‫ڠ‬ழॡ࠵ẅͭඇቷᦏ௦ཁᅒ˧ͺẅ‫ڙ‬ᤇ ̎ႆͺ˖ẅᓣॐˀ‫ܚ‬ᓣ्੆ᱤ௙ࠪඊẅፋ ̠ʶሗуᆠෛ᫐NjབৰᤀՓల౎ᄉਆ៵ẅ ௦ణᑞͳဗၶ֐าҦᄉᓣॐnj ‫ݟ‬౦ឬ԰సᄉᬇ᝹֖༦ҮᄉᔈᲙ‫̴ڙ‬ ႆ‫˖ڎ‬ౝ੆þᬵÿᄉពẅᥦ˥‫ܲ˖ڎ‬൒ Ѣဗᄉ஠ੜ‫ࠂٽ‬ẅጲᜈ԰ԃẅᏥቂᄉ᭞ ᨶ٧ጮᯎNjၫ٧Ѷ௦þ஠ÿᄉጷ੆njᤇ ˓þ஠ÿˀႆᏧఴ̠ᄉᓧశνШNjবৰ֖ ᑛ˖ྱథᄉච᠎ࠚѬᄰСnj௦࿗ྱᄉ˞᜹ ‫ځ‬ገẅ˶௦ᓧశࠑ˓̠੆ࡂܷ࠴ᄉф߿‫ځ‬ ገnj̯ርஓ࣍ᄉͺֵ˖Ժ̾३ҁᤇಧᄉζ োẅ̴ᄉ஠ߥገШ᭣࣡ࣸӯẅ಩ຆ‫ڌ‬ᑞՀ ᔳẅ੝̴̾ᑞܴበ̅ᒬੇᄉ᫁యᓧశѸͺ ࠃ᡺˖ԠѬࠃ᩺གྷ˿̴्៵ধ፤ᄉ᤯ᐎNj ᤯ਕNj᤯ԪᑞҦnjॆథѸͺᄉуҮௐẅФ థరᑍᏪຑԪຌఀᄉਆ៵Φ͗᣽ᤳቇᤨᛪ ៵ᄉఴͳẅࠅᎾNj੾กNjᓣॐኍႆ᭦ឰܲ ࡎ൒ẅౝ੆ᒬࣁᄉᓧశܑႌẅᤇ˓ܑႌࡂ ௦ӧ໌˖థᮃᒰẅෛᅋ˖థ᢭Үẅႆ๦˖


ႆ ‫ ڲ‬ዴ ᔭ

ELITES ON DRAWING

᜸ᔗแԑ᧗Nj԰సѷҵẅၸᓣᱤ௙ᏪʿܾЦᬵẅෛሶ˧ ˖Ԡ᜸ຌளẅቷ‫ܚ‬ᤁၸ֖ះᒽႉẅҪ˧ႆ᭦࣊ࡌ࿗Хӕ ॶࠪᘾࠃNjᓫ‫ݍ‬NjधՋNj́ᝧ‫ူܪ‬ᄉ̋̋థࣿẅৌҁ‫ݝ‬ ‫ܪ‬njࣰ᭡˖థຆৰᄉၾ‫چ‬ថᓉᄉፊႆ᮲ಪnj෤థຆԑᄉ ͛ፑҩऄ֖ʶᮣЌ໗Ѹᤴবᄉॶ௦ॡᬱ᣹ҁᤇ˓ᰳऎ ᄉnjᬓፘ੽͛ፑ̾ܰẅርˋࠜᤆྱѾซ᧗зၶ֖ᓧశ̓ ึẅ௃᝶௦ຌ˟๦บᤆ௦ܷ໧᮲෡ẅ̴ᦏፂ̝࣡ᢵͳᰍ Ф˖ᄉ‫ݫ‬ᡙẅѸͺ˿ܷ᧙౎ຸ̅ၶาᄉᓧశͺֵẅࣲ࠱ ੝᧓ᬶᄉገ౅ᤈʶ൥ஞူẅᤈᛠఝᰳʶࡎᄉѸͺ੝̴̾ ᄉͺֵ˖௄ͳဗၶาᯏդᓧశ˧ᎾẅԠᰳ̅ၶาnj̴ӯ ᧓ᏪጝԨẅԑሤᏪᘘԦẅፂஜࣱᄉӂ‫݋‬ҰҦẅ्੆˿ᒬ ࣁᄉፊႆឥᝒ֖ᒬࣁᄉ࿗ྱ᮲ಪnjᬣᅋርˋࠜॕֽҦᄉ ‫ुܘ‬ẅ‫ڍ‬Юܰᄉᥘឯଋᤋʿறnj ࣱతԟҪӑ̚þК‫ڍ‬ᄇ౔ႆࠑÿဗ‫ڣ‬Ѹͺܷᠾ ᖌ‫ݑ‬ႆࠑ Ẕ ࣱతः௅ఴ݉ᓡࣉᥘឯᡍ௅ఴˠҨႆࡘẔ ࣱతः᭽‫ࣉࢶࣻڍ‬ᥘឯ‫ڙ‬᭽‫ڍ‬ˠҨ᜴߶ႆᬒႆ ࠑဌ᜴̚NjᔴӧNjርˋࠜኍН̠ႆࡘẔ ࣱతᜁ᝿˝þ᜴ӑ̊ᄴ‫ڍ‬ႆᄇࠑÿ Ꮎశઐ ˞Ҩ Ẕ

ࠜ᠛໗۵ ሖᦫ‫ڎ‬

62


೎ ቫ ຼ ॶ ຌ

63


ࣱతͺֵǑࠜ᠛ࣰ߶ǒЙᤤ˖‫ڍ‬ᎾశࠑӨ͗˞ҨǑ˖ ‫̼ॆڍ‬Տࠑͺֵᬶǒ‫ڍ‬ᬄࢷ‫ࡘٿ‬Ẕ ࣱత˝̠ඞܷ͗۵Ѹͺ‫ڍ‬ႆǑʶ۵֖චǒnj ʶՏႆࠑᄉνШԺѫ˝ᅻខνШNjᓧశνШ֖᥊ॳֵᛠνШ ʻழ᭦njርˋࠜᄉᅻខνШ֖ᓧశνШᦏᝧ̠ઈనNj஛΃nj‫ڙ‬ៀ ព˖̴ᄉᝒᛠˠൢЅᬵ३ͳథՙߔ˧᮲ẅ̴̯ៜᤥᄉᝒᣮ˖ᛪဗ Ѣ˿̠ࠪ஠ᄉСকẅԢࠪ˖‫ڍ‬ႆ੯ᅋᄉᤜයẅþႆֵԀֵ̠ẅ̠ ֵᰳႆֵѶᰳÿᤇ௦̴‫ڙ‬ៀព˖ԥ‫ុुܬ‬ᄉʶԱពẅ̯Ꮺᝧੇ͂ ̴ࠪᄉ᥊ॳֵᛠఝҪ஛΃nj ੇ͂యय़ᄹҁርˋࠜఝܲᄉፂЦ˧ͺẅᇶਜ̴ᄉᓧశපࣰˀ ॕֽˀ௅ο‫ܘ‬nj

বఴຌя

̾ය‫ܑݫ‬

64


ᎃᏧ૊ ґʿˣԜᯭຠẅર᝺‫ݝ‬ԣሖቧЋẅ‫̴ڙ‬ᄉᬗՎʽẅ ᄹ˿̴ᄉʶ੺ᔈᲙႆளͺẅᮗథள਒njሖቧЋဗ˝ᯭຠ ᎾశࠑᐎՋ͗˞ࣝẅ௦̾ႆᦏࣉප‫ܚ‬ᗂሥᄉᗂՏႆࠑẅ ਆʿҁᔈᲙႆ˶ႆ३Ѣ੣ʿїẅၸᓣܷᐾ᭟˟ẅቷ‫ܚ‬ᮃ ᒰ໌๦ẅྱᤤஜࣧѮᄅẅ̾ᮽឳᏧnj

㶖㤐㵐䇷㘜㶖⼓᷍㛋㪛᷍㼄ⶼ㯏㚌◬コ᷍䔘㠘ㄼ⧄݃ゴङ‫ש‬㶃㗡㽈䍚䅼Ϭ⍡⋥᷍ⱁコ৔㋐㧈᱑䐱ङ㗡㽈৔᱒᱃᱑⫔ ⹌৔᱒᱃᱑㸥۳৔᱒᱃᱑㾨ഖ㦶৔᱒᱃᱑ⶄㅉ㦶৔᱒᱃㩨喿㲹‫ۿ‬৔᱒᱃᱑㚰Ⳟ㦶৔᱒᱃᱑㗡㽈᱒᱃᱑◬㎩᱒᱃᱑㮨㽈ㆈ᱒᱃㬡 ㆈ䐋䑳◬৔᱃㗡㽈㼓ಈゑㅎ㰬◬㋐᷍䊣⳾㲉ᨔ䐱ङጓ৔⭩㉚䋙৔ಈ⼮㋐⭨䔘㠘᱄ 㦶⡟⼞㋶厑䊣㋐  ᱑',6&29(5<᱒᷍ 㛋  䊣㱷䋙䔘಄嗞ㆊャ᷍㸥۳৔⼄㶃⟇㛋䊣⳾䊻⼄㶃ӡ⭹‫ۿ‬ゑङコ䔘䎜⟇಄嗞ㆊャ᱃㛋䊣⳾㲉ᨔ㾣㪛 ৔䎜⟇৔ಈ᱄䔘㠘᱑䈋䲂᱒㧌䪙⭻㈦ತ㦌ङ㗡䍚Ϭ⍡ֿ㿄⋥᱄䔘㠘᱑㲌㠞㩞㻣᱒㧌䪙㛋ⶼ➥㲉㗡㽈䔘㠘䍚Ϭ⍡㆑⋥᱄䔘 㠘᱑㲌㠞㩞᱒㧌䪙䊻⼪㱎㔚㲹⭅㜆䧌⭥ ᱑ᚸ䐿ङ卩ᏝⳞ㗡㽈⫔䍚䘱᱒ Ϭ⍡䶚⋥᱄䔘㠘 ᱑㤢ᬕ⨖㩰᱒㧌䪙ⱟ㬏䄜㬡ぐ䐱ङ◬➥ ⫔㏜Ч䍚Ϭ⍡䶟⋥᱃㛋䔘㠘 ᱑ⱟ䂖⿐㲝᱒ 㧌䪙⭻㧞ತ㪏䟻ङ卩 ᱑㯏㚌厑㛋䍚᱒᷍㛋䔘㠘 ᱑徱⤫㤢䍣᱒ 㧌䪙⭻㬏ತ 㦌ङ㗡䍚Ϭ⍡ֿ㿄⋥᱄㛋䊣㯏㚌䔘㠘᱑㹈᱒㧌䪙⭻㯥ತ㪏䟻ङ卩㯏㚌厑㛋䍚᱄␧ᩊ㼄ⶼ㗡㽈コ㓴⼰᎟䑘㻐᱃㼄ⶼ㗡㽈䁱 ㈠᎟ⶒ᎟凭᱃㼄ⶼ㸥⿐㮨㽈ㅜ㒘‫܇‬᎟嗺߷᱃ᚸ䐿ङ卩ᏝⳞ㗡㽈䁱㈠䊛 ,92 ᕔ䒖䊛㬠᱄

65


ຠ ་ ႆ ࠑ

HongKong-Macau painter

66


67


68


ႆࠑጡ͚۲

ጡ͚۲̴֖ᄉࡢපႆ ᬇஊ௙ ԰᱇᥋ᮃYDN

‫ܪڠ‬Ӯ๑˧ໜẅ໼ශ᜴ࣰຸᦉᄉ௾߰ࣉẅ௦ᗂ Տᄉᔈ౦˸ẅҁ‫ܪ‬௦᭞ࡢԮᏘẅᔈ౦᮷ᯭẅᤇ᧖ᄉඞ ᫍᓧశऩॐጬյẅ᬴แNj‫ގ‬࿭ᄉᔭൠᓁʿᅻᧁχ˿ܲ ࠵˖ܰຣࠆnj໼ශ̾Ф࿗ྱᄉ‫ͮူڠ‬Ꮅˀ஠Ӑඦ‫ډ‬ẅ Ԋ౎௦̠஠ᕢᖫᄉ‫ڠ‬ழẅ௾߰ࣉఝ௦ߘᐱ˿͔ܲᄉ‫ڙ‬ ๑Ю̙ܰథᄨ᝗ᄉ˹ႆࠑẅ‫ݟ‬ᠺ࠵ФNjᎬᩆNjࣺᇩ஠ ኍኍnjጡ͚۲ൣ௦‫ڙ‬ᤇಧᄉဖܑཻᬜʽᡋʼᓧశ᥊ᡸ ᄉnjࣱᣏௐẅ̴ѽၸᎾశஓߥ˧ΦẅႆපॐNjገଠnj ᬣՐẅ̴ᣀЙ˖‫ڍ‬ႆྱѾ௦ࡢපႆᄉѸͺࠃ᡺˶ʿᅻ ྂ᣾˿ܲ࠵˓ࠞఊẅܲ࠵˓ϛ௅ẅܲ࠵˓ܳ᭡ఝ᫨ᄉ ܳ௸ẅʶ௮ᅊࡂ௦іӠࣱẅ˜᭞ᄉᔪˀˬቤ΍̴ঃ૿ ˿᰼Ԧࣂᛯẅ‫ࣂ̬ݟ‬௦԰ሩ˧ࣱẅΙཨˬ൤ʿႴ‫ڠ‬ෛ ๒‫ࠇڙ‬ጭቷ‫ܚ‬ᄉᓧశѸͺТ‫˖˧݋‬ẅФ஛ˉᄉዴᇷẅ ᰳ࠺ᄉ̠ಪẅᦏ௦Ϙ३ੇᣛߥ˷ᄉnj ጡ͚۲ᄉࡢපႆẅː៞੦ࠃẅథҦऎᏪʿܾৰ ᡙnj̴ᄉ੾กNjᄗ୺Njມ౿Nj۶ሤᦏథФ࿗ҁ˧‫ܪ‬ẅ ௬ᇧ˿ຆԑᄉቷ‫ܚ‬ҩऄnj̴௄ፘ੽˿͛ፑᄉ͕ሑ੾ กẅԠᑞխԨܰ౎˧᫁ẅᚷ඼˖ܰẅ࣍กᤴӐẅథ੝ Ѹளnj‫ځ‬Ꮺ̴ᄉࡢපႆᑞܴୋᑱช԰ʿӐNjᬇேᄉί ‫ݒ‬ẅፋ̠ʶሗຌளNjยᑱNjՓʼᄉਕ᜿nj̴ᄉႆẅథ ᅋᒬࣁᱤ௙ᄉᓧశྱᓣẅ௄థӑี᬴แNjӯܷᄉච ҸẅԠХథӮழࡢපᄉ໌๦ˀᗍ᥷Ẕ௄థԑ᧗ѕጶᄉ ቷ‫ܚ‬ẅԠథຌ˟௙̜ᄉᓣॐnj̴ซ᧗̾ৰзܑẅܑ̾ ઃৰẅᖸᤴ˿ʶ˓˓ᄉᓧశ਒ܑẓ੊ࢎࢊࡎԮẅࡲཎ ᎙ፈẅ੊ܷ෇᤼ᤎẅࡢ෻‫ݟ‬ጶẅ੊ᬳԶ᭕௽Njࡎౣࡉ ౿ĀĀẅᤇʶѬẅౝ੆˿࡚̅ጡ͚۲ᒬࣁᄉፌ˟ܲ‫ލ‬ ఛफ़‫ٿ‬ᓂᣑᖿ᭖YDN

69


ࠃ Ҧ Ѣ ѣ

LAUNCH WITH POWER

ᄉࡢපႆˆႌnj ֖᝴᝴͕ܲܲሑࡢපႆࠑʶಧẅጡ͚۲ བྕၶาẅፂ࣡ܰѢзၶẅሤጌ˿ܷ᧙Ѹͺገ ౅ẅ̴ႆՏࡢܷࢵẅఝႆࠑ˸ᄉࡢࡢපපẔ̴ ౝኒ߹ኼࢼ҃˶૘зࡆࣧ࠴ֵnjþύቷ‫ܚ‬зܸ ‫ྫྷʹڠ‬Ꮺᬜ֘˪ձ˶ÿnj̴̾ᓧశࠑྱథᄉ༎ ৰẅၸᯏ໗Ꮺ˗ࠜᄉᤴ‫ۋ‬ẅ᥉ҵᏪၵႉᄉቷ ‫ܚ‬ẅзѢܷᒬཨᄉ༦චẅଠѢࡢࢵҹҹၶ఺ẅ ࡘဗѢध᫪‫ܤ‬᜹NjแཨӯܷNj፞˟ࣷຆᄉ෱ࡢ ˧Ꮎẅ̯Ꮺ࠘੫˿̴ࠪᇱ‫ڍ‬ẅࠪࠑ‫چ‬ᄉʶྞ૎ བຆৰnj‫ځ‬Ꮺ̴ᄉͺֵХథใ᥷ᄉၶาචো֖ ुཉᄉௐ̼ዴᇷnj ͺ˝ʶ˓ˉͷᄉࡢපႆࠑẅጡ͚۲௦੆ҩ ᄉnj̴ၸᣬӂᄉෂප૰౎˿˗ᆯᄉ౦ࠃẅ‫ڙ‬໼ශ Ꮎశႌԩҁ˿௾᥅ᄉᡁ᝗njఝ΍̠ਕҁൔਧᄉ ௦ẅʶ̎К‫ڍ‬বᎾశѮྫྷൣ‫ڙ‬ᬅ̭፝ፀ̴ᄉͺ ֵnjဗ‫̴ڙ‬ᙉࣱᤂఐࣱẅ̮‫ॶܤ‬ʿࣂẅቷᏯʿ ᣟẅΙཨ‫ࡢڙ‬පႆԢ˹กNjኻ҈ᓧశኍᮖ۪ʿਵ ‫ڠ‬ҰҦˀයጉnjੇ͂ᄰζẅ̴ᄉѸͺʶ߿ᑞܴଡ ᰳҁʶ˓ఝᰳᄉࡎ൒ẅ̖ၶఝܷᄉॕֽnj ༎ํᤩᣏᓂYDN

̇ॕࡢ௶YDN

Ӯ࢖ѹ᫹YDN

70


ዴ ֵ அ ᘨ

HIGH-QUALITY GOODS COLLECTION

ຌ˖యቫ҈ࡢපቷና

ॐፊࡢපᴊཎ‫ܧ‬

71

ॐፊᔈᲙᴊཎ‫ܧ‬


ᤉ ܷ ဢ ֵ

ॐፊᔈᲙᴊཎ‫ܧ‬

THE COLLECTORS OF YUANDA

ॐፊဤုᴊཎ‫ܧ‬

ຌ˖యቫ҈ᒥଲ

ᔙࢶᤉܷᓧశֵథᬌМՂஅᘨ

72


ᓧౣܳព /*()55"-,0/"35

ॼॶࠎူ ᄑӑథʶ࠴ԝẅᙉʿᡐᅊẅԺ௦˹ႆབ૵ឬ᫁యʿᤝẅ஋ႆࠑᡕ˧ᔩ᳇ẅᏅᄰԜ๻ ᧚ẅፆ౦‫ݟ‬þׁࣄՈ᳦ᤋÿẅ੝ԩᥒ᥄థᔪឬʿѢẅ৺঻థ૮ࣁ˧‫ܥ‬᝗ẅ͔ᄊማᏪʿࠇẅ ΍థ̎ႆࠑґᡍՐፘᄰ̈ᖿЙᬝ̋ẅဗ୪ஜΒՓ˹ႆࠑ͂նឣnj Фԝʶᮖ࠭ẅͪ˪ࠪ˹ႆৰథ࿗᧾ẅඇథ˹ႆࠑᒯẅᣗज़ࠕᯝર᝺֖ൔᠵФͺnjథʶ ൒ẅʶႆࠑᜁጉԨͺֵܲࣧẅᝮ௙๦ቷ᠟˝ʻʹЊẅቬႆࠑஜ௅Ր˙ᡋௐẅឞ൛ల३ẅॆ ‫ڠ‬ፂጡ̠Ԁʼ᫂ጉ൛ẅឹᅻឞᮖ࠭ધᏪʿፋẅፂጡ̠Ԡʿ஗३Ꮄԝܹ྘ẅ঻௅Ր੼Ф᳣ ཐẅԵᑞՓႆࠑ੩˓ય֏ẅႆࠑʿᄰζథᤇኍ˂̂ẅʶ߿௦ፂጡ̠ሒ՛ẅፆ౦᫒३ʿԺध ̓Ꮺԥᑴѫ੣njþʼೌʿൣʽೌ൨ÿẅʽ࡚‫ᝒڙ‬ᛠʼ͋஌Фᮖ࠭Ꮷᮗʿ˫̠ẅ݈ৰয̂ẅ Ժ៊ࡎѢʿቃnj൤ˢኃʶΒnj

ʼᛠʽ஌ ឞԝ౼ʶ˖ࡎ࣯ᦉẅᙉཨᐋͮʿᰳẅԁ̵Ҹ൚̠ẅʿ̍̅ґᤗ˧ԝܹ྘nj૵ឬథʶႆ ࠑᕷ˙ẅឞ࣯ᦉ᫔ᝬԀᡕґଉభẅʶྞབৰẅ΍ႆࠑ̖ၶ‫ݝ‬ਕnjలіẅԀૌᤤФͺֵܲ ࣧẅвឯႆࠑႆ੣ԃNjбᮅኍኍẅᝮ௙̂Ր౎ፆຌnjႆࠑ࠳᧗ФᝒᛠᏪຆζʿႠឹᅻᬥ௅ ‫׷‬ᝫ๦᧚ௐẅԁԵᐯѢʻѫ˧ʶẅʶௐ̂ᬝЀࡌẅ˖ᫍథ࣯ͮᦉѢ᭦੩‫ڣڒ‬ẅឯФѢӦ͈ ˿ፆẅॆௐడЉःẅԺஜ௅Րॆ‫ڠ‬ፂጡ̠ԜԨ൛ௐẅឞ࣯ᦉ֖ԝܹ྘ʶಧધᏪʿፋẅᤇ̎ ႆ͇ẅ‫ݟ‬þᎼᖿᘹԯÿẅፂጡ̠˶௃กஅ‫ٿ‬ẅʶௐ‫ڙ‬ႆࠑ᭦ґ௃ก̓य़ẅপ३‫ד‬ˑᅋᑴẅ ၴᒯ᜵ᡪʽ౎ය্njፆ౦ᤇ࣯ͮᦉ঳ኪþुᄦԦؒॶÿẅ̮̾ґឬᄉʻѫ˧ʶፆኪẅፂጡ ̠֖ႆࠑᦏ಍ʹ̴ʿ३ẅԵ३ఌԦ᝙ˀФறፏज़౎nj൤ˢኃ̃Βnj

Ԫࣵᖅ฽ ˹ႆࠑˀ͌ˉࠑ੩̓᥊ẅ࿆‫ݟ‬ϡ˻ӭẅ͌ˉࠑ˷਄ᝦ͈ᤆ͈ẅ३ཁ࠴Φࠁẅࡂ᜿३ॡ᤟ ਒ẅᏪ˄థௐᤆథԪࣵᖅ฽˧ᘼẅ΍˹ႆࠑ̂Ѣ਒ܰᏪଏ੣ʿԢnjథᄉ͌ˉࠑẅ̂Ўᝮ‫ݝ‬Ո ͰКӉẅႆᔩ࣯ͺֵẅҁௐᩏ᠍ˏ஼ẅԺ˙˿๦ቷ᠟ᙉ̶ẅੜ᧚లፆẅႆࣂԨԜẅ੩̴੣ ఺ẅᏤឬ෤ቆ‫ڙ‬঄ˉҫẅၴᒯᤆឬѢࢿ‫ܰڙ‬ẅᤌᤌʿ౎ẅႆࠑԵ३ᒬଃᒈӉԜ̶ੜ᧚ Фᫍథௐᆷ঄̅ˉҫ௃กᄰᬗႆࠑẅͭ‫௸˖ڙ‬ᮿௐẅ࠺థФ̠ܺ౎۠ӬẅԺႆʶҁ੣ ˖ẅФ̠ܺ˶ԢௐᗡԦẅԥൣʽ൒ʿвᥘឯẅᓫጝཁੜ᧚˶௦‫ݝ‬ᄉnj

̾ϛͺᄽ ґʿˣẅϫӉᆂʶ੺ࢼͺ‫ڙ‬ʼ๑ࡘѢẅ૵ឬ൤ႆ˝ϫઇੌௐయ‫᧚ࣻ᧗ڙ‬ѷ‫ڸ‬ௐ੝ͺẅᤇ ൒ၿԻັ̠‫ڠྱܢ‬୅౎ࡘᇧẅʶध˹ႆྕ‫ݝ‬Ꮷᄉᅊႌnjཨ௦ᄽ௦ϛẅ͔ឬʿʶẅलᡐ˿ႆ‫ڲ‬ ᫍᄉᣄҮnj Ӯܷ࣍៣Һஓ૾֖ᄴႆᬒృႚႆ࣍థ̝ᢵͳ͗ẅ‫ځ‬ᥦௐ̴͂ࡂឳ̅ᚂẅ̕డԜ᣾ឞ‫᧚ڠ‬ ѷ‫ڸ‬ẅϫॆௐࡏͰ‫ڙ‬࿘ቋᄉйᒻẅႆ‫ࡆٽ‬ஞषࣂॡ‫ڇ‬ᬱẅʿ᜵ឬႆЛࡆʺ̃˧ͺ˿ẅᏪ˄ᥦ ௐᙏᙁၴܲẅథௐͺႆज़ज़ᢸ‫ڙ‬ᙏ࣐Юୱͺẅ੝ͺᄊ௦ᄜࡆ˧ֵẅ៣ஓ૾ᝢ˝ᤇ̎ࡘֵథ̠ ‫ڙ‬ఌ˖ୱͺẅ஋਒̯Իັᣀ੣ẅͪ˪ϥ̯ऩ‫ڠ‬ԦဗẅБ̠ၶႠẅՠѶ‫ܷڙݟ‬ᬅНӠͷᣑẅʿ Ժᑞຉ෤ʿ᫔ẅϫ‫ˆڙ‬ௐ˶ʿ͗ፏԯʿଡnjԲ៣ஓ૾ᤨ᭚ẅๅ෇థʶ̠ᑞ͋ϫᏤ˧ͺẅᑞ˼ ᄽẅͭፏʿ᭚᭦ẅ̠̕ᖅᅻ੝̾ẅԺᑞᤇ੺͡ͺẅ௦Ф੝˝nj 73

षፘᯯ


74


75


76


77


WWW.ASIA-ART.COM.CN asia-art-20  
WWW.ASIA-ART.COM.CN asia-art-20  

asia-art-20 WWW.ASIA-ART.COM.CN

Advertisement