Groot Vlaardingen week1

Page 8

www.grootvlaardingen.nl

Groot Vlaardingen · woensdag 6 januari 2016 · 8

‘Wat ik op het Art Square zag, kunnen de kunstenaars in het Rijksmuseum nog een puntje aan zuigen’

De natuur heeft kunstenaar Carry van Delft altijd al geboeid Met de nodige trots kijkt beeldend kunstenaar Carry van Delft terug op haar laatste expositie. De Vlaardingse was eind november uitgenodigd om haar werk te laten zien op het Art Square, een expositie op het Museumplein in Amsterdam tussen het Rijksmuseum en het van Goghmuseum.

Vlaardingen - Zoals elke

VLAARDINGEN – “Dat voelde

Carry van Delft bij een van haar laatste nog niet afgemaakte doeken in haar atelier in Vlaardingen.

abstracten. De Vlaardingse kunstenaar stamt uit een kunstzinnig en muzikaal gezin. “Mijn moeder schilderde ook en thuis werd er veel over kunst gesproken en naar klassieke muziek geluisterd, maar de stap zetten om fulltime kunstenaar te worden was wel erg groot, daarom heb ik tot mijn vijftigste in het bedrijfsleven gewerkt, maar altijd met een schuinoog gekeken naar kunst, dat als een rode draad door mijn leven liep.” Toen die stap eenmaal was gezet begon Carry met een parttime kunstopleiding.

“Ik vond mijzelf te oud voor de kunstacademie maar heb heel bewust stap voor stap alle facetten doorlopen. Schilderstechnieken van heel behoedzaam, naar

‘Mijn moeder schilderde en thuis werd er veel over kunst gesproken’ heel spontaan, abstract, portretten en noem maar op. Daarna heb ik twee jaar kunstgeschiedenis, fotografie- en beeldbewerking gestudeerd in Den Haag.” Ze is gefascineerd door de na-

tuur. “De natuur heeft mij altijd al geboeid en ik probeer dat over te brengen op mijn doeken. Het kan zowel de uitbundigheid van de natuur weergeven in de vorm van kleurrijke bloemabstracties maar evengoed een verstilde mysterieuze sfeer die duidelijk waarneembaar is in mijn landschappen. Een wolkendek boven een landschap is een momentopname, die enkele tellen later al weer is verdwenen. Als ik kijk naar landschappen dan voel ik de leegte, de uitgestrektheid. Daarom verbeelden mijn werken vaak een ruimte zonder teveel

Foto: Peter Spek

uitgewerkte details. Ze zijn bedoeld om een persoonlijke beleving door te geven waarbij verbeelding, realiteit en herinnering in gelijke mate versmelten.” Naast het waarnemen van kunstobjecten speelt muziek een belangrijke rol. “Als ik aan het werk ben, dan luister ik naar klassieke muziek en afhankelijk van mijn stemming en het schilderij waaraan ik werk kies ik de componist uit, dat kan Chopin zijn maar ook Beethoven. Bij mij inspireert klassieke muziek altijd. Tijdens het luisteren zie ik vaak beelden voor mij die ik vertaal in kleur.”

Contactmiddag PCOB

Jaar van het Boek met een knipoog naar het e-book

januari staat de contactmiddag van de Prot.Chr.Ouderenbond (PCOB) in het teken van het nieuwe jaar. De locatie is als vanouds Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan. De inloop is vanaf 14 uur met koffie en thee, waarna de bijeenkomst om 14.30 – na de gebruikelijke opening – start met een keur van muzikale miniaturen ten gehore gebracht door Guus Korpershoek en zijn twee zussen, bijgestaan door Jaap van Toor. Daarna is er een gezellig samenzijn met hapjes/drankjes en alle gelegenheid elkaar goede wensen toe te voegen. Afsluiting om 16.30 uur. Alle senioren zijn hartelijk welkom. Info via 010-4348805 of vandriel. bas@gmail.com.

rijken ons leven. Ze brengen ontroering en plezier. Boeken spelen een grote rol bij het vormen van onze cultuur en identiteit. Boeken laten zien wie we zijn, als mens én als samenleving. Hoog

Vlaardingen - Maandag 11

Gezondheidsdag Vlaardingen - Bij fysioprak-

tijk Het Weeshuis is op zaterdag 9 januari 10.00 tot 15.00 uur een gezondheidsdag met fysio, logopedie, orthopedie en dietisten. Toegang is gratis! Westhavenkade 39

- Kinderen kunnen zaterdag 30 januari van 10 uur tot 13 uur weer speelgoed en kinderboeken verkopen. Ben jij met je speelgoed uitgespeeld of toe aan nieuwe boeken? Start dan je eigen verkoop en maak iemand anders blij met jouw oude spullen of boeken. Deelname is gratis. Wel even aanmelden. Verkoop vindt plaats onder begeleiding/verantwoordelijkheid van ouders. Aanmelden kan tot en met vrijdag 22 januari via nieuwelant@online.nl of tel 4349978. Adres: Rotterdamseweg 176. Vlaardingen

Boekenmarkt in de Windwijzer

Door Peter Spek

wel als een hoogtepunt uit mijn carrière”, laat Carry van Delft met glinsterende ogen weten. “Wat ik zag op het Art Square, daar kunnen de kunstenaars in het Rijksmuseum nog een puntje aan zuigen.” Carry maakte deel uit van een groep van vijfendertig kunstenaars uit binnen- en buitenland die waren geselecteerd voor deze expositie in Amsterdam. Deze driedaagse exclusieve expositie heeft haar werk op de kaart gezet. “Ik kijk met een goed gevoel terug op die expositie in Amsterdam, waar ik met veel kunstenaars heb gesproken over hun werk en daar heb ik weer het nodige van opgestoken.” Van Delft is pas op latere leeftijd met het schilderen begonnen en schildert natuur- en landschap

Kindermarkt wijkcentrum ‘t Nieuwelant

Vlaardingen - Boeken ver-

tijd om het boek te vieren. Daarom is 2016 uitgeroepen tot Jaar van het Boek. Door de eeuwen heen heeft het boek zich aangepast aan de eisen van de tijd: van kleitablet tot papyrus en van perkament tot het boek zoals

wij dat al eeuwen gebruiken naar nu: het digitale boek. De eerste activiteit staat gepland op vrijdag 15 januari aanstaande. Dan combineert de bibliotheek twee initiatieven: Het ‘Jaar van het Boek’ en de lokale aftrap

van de landelijke e-bookscampagne e-books: ‘leen ze bij de bibliotheek!’ Wij heten u vanaf 14.00 uur van harte welkom in de centrale bibliotheek. Adres: Waalstraat 100. Meer informatie: 010-4343222

Mantelzorgers stevig in hun schoenen Vlaardingen - Bent u man-

telzorger? Zorgt u voor een partner, kind, ouder, vriend of goede buur? Dan bent u op dinsdag 12 januari van 10.00 tot 12.30 uur van harte welkom in de MantelzorgInn Vlaardingen, een activiteit van Minters Mantelzorg . Mantelzorgers zijn vaak in gesprek met hulp- en zorgverleners. Het valt niet altijd mee om hun mening goed naar voren te brengen . Soms levert een gesprek niet op wat men ervan had verwacht, of houdt men er zelfs een naar gevoel aan over. ‘Hoe kunt u zelf invloed uitoefenen op een gesprek,

en wat heeft u daar voor nodig?’ Mark Olsthoorn, werkzaam bij het Sociaal Wijkteam Vlaardingen, heeft ervaring met het geven van de cursus “assertiviteit voor volwassenen”. Hij gaat hierover met bezoekers in gesprek en geeft tips en trucs. En natuurlijk is er volop gelegenheid andere mantelzorgers te ontmoeten. Vooraf aanmelden is niet nodig, mantelzorgers kunnen zo binnenlopen bij de Mantelzorg-Inn. De Groene Luiken Oosthavenkade 8. De koffie staat klaar. Meer info bij Carin de Leede 06-51694130, www.mintersmantelzorg.nl

tweede zaterdag van de maand is er op 9 januari weer een boekenmarkt in De Windwijzer. Van 9 tot 12 kunt u naar hartelust snuffelen in een gevarieerd aanbod van duizenden boeken. Boekenmarkt extra staat deze keer in het teken van Esoterie en spiritualiteit. Ook de weggeefwinkel is open. Voor oud papier staat er tot 12 uur een container op het Verploegh Chasséplein. ‘s Maandags bent u welkom bij boekenmarkt en weggeefwinkel, van 9.30 tot 12 uur. Schiedamseweg 95.

Beoordeling NRZ voor ZVVS en de Kulk. Vlaardingen - Op zaterdag

19 december hebben de zwemles teams van ZVVS en de Kulk gezamenlijk het diploma zwemmen voor het B diploma georganiseerd. Dit werd onverwacht beoordeeld door een afgevaardigde van de Nationale Raad Zwemdiploma’s; de organisatie die landelijk steekproefgewijs het afzwemmen van de Zwem ABC diploma’s controleert op niveau en organisatie. En wederom leverde dit een prima beoordeling op. Een compliment dus voor alle kinderen die het B diploma haalden en de teams van ZVVS en de Kulk.

Herdenking omgekomen brandweerlieden Vlaardingen - 9 Februari

Historisch Vlaardingen De meeste haringkoppen houden wel van een beetje Vlaardingse nostalgie. Daarom vanaf deze week een nieuwe rubriek: raad de plaat! Waar, oh waar is dit? Stuur uw antwoord naar redactie.gv@wegenermedia.nl! Foto met dank aan Hennie Verweij van ‘Mooi Vlaardingen’.

1951 zijn er tijdens een oliebrand vijf mensen van de Vlaardingse brandweer omgekomen. In het jaar 2001 heeft het bestuur van D.O.V. besloten de omgekomen brandweerlieden iedere vijf jaar te herdenken. Daar de laatste herdenking op 5 februari 2011 was, is dit jaar de vijfjaarlijkse herdenking van: Pieter van Delft, Mari Hendrikus Kok, Albert Hendrik Maat, Pieter Batenburg en Herman Westdijk. En van de omgekomen brandweerman op 5 oktober 1978: Eldert Harreman. Zaterdag 6 februari van 13 tot 15 uur op de Begraafplaats Emaus.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.