Page 1

Nieuws uit de

ST.-JORISPAROCHIE

Zaterdag 17 augustus t/m vrijdag 18 oktober 2013 (Jaargang 11 nr. 5)

5

Noorderlicht

In deze uitgave:

Eerste encycliek paus Franciscus Geloof verlicht het menselijk bestaan

De St. Jozefkerk bestaat 60 jaar Een hechte gemeenschap rond de ‘Jozef’

Cursus ‘Geloven nu’ De Cursus ‘Geloven nu’, een inspiratiebron om verder te gaan

Cursus ‘Geloofsopvoeding’ Gelovig opvoeden van kinderen, hoe doe je dat?

St. Jorisparochie

St.-Georgius, St.-Jozef en St.-Paulus


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

HANS WESSELINK Uw Fr u it m an d - spe cia l i st

Aandacht voor afscheid

Puur Persoonlijk

T 0 5 4 6 8 5 3 0 8 5 M 0 6 2 2 1 6 3 9 5 3 I w w w.w i e s s a n d e r s u i t v a a r t . n l

Ik denk niet na over mijn uitvaart...

Tel. 0546-822523 - Mobiel 06-51704373 ALMELO

Ik onthoud... Joke Beunk, Eddie Schoneveld, Martin Korte & Nanoescha Veldhuis Telefoon: 0546 – 81 33 34 www.vredehof.nl (Voorheen Veldhuis Uitvaartverzorging)

...ik onthoud Vredehof.

Uw specialist op het gebied van hypotheken, pensioenen en verzekeringen Tijhofslaan 21, 7602 HA Almelo. Postbus 591, 7600 AN Almelo. Telefoon 0546 - 582113 Fax 0546 - 582399 E-mail: info@thonimandos.nl - www.thonimandos.nl 2

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


C olofon / I n houdsopgave / A lgemeen

Colofon

Inhoudsopgave

Noorderlicht

Algemeen 3 Liturgische vieringen 6 Pastoraal team St.-Jorisparochie 8 St.-Georgius 14 St.-Jozef 16 St.-Paulus 19 Overledenen van de St. Jorisparochie 20 Artikelen 21 Projecten 15

Het Noorderlicht is het parochieblad van de drie kerken van de St.-Jorisparochie: St.-Georgius, Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo, tel: 81 32 98 St.-Jozef, St. Josephstraat 111, 7603 XH Almelo, tel: 86 11 84 Parochiecentrum ‘ t Saam, St.-Jozef, tel: 49 96 53 St.-Paulus, Haydnlaan 2, 7604 HA Almelo, tel: 81 16 14 Het is een uitgave van het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-Jorisparochie en verschijnt 7x per jaar in een oplage van 4575 exemplaren.

Secretariaat parochiebestuur p/a Dhr. H. Elfrink, Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Email: secr.rk.almelo@gmail.com

Kopij Noorderlicht naar: ahormes@hetnet.nl c.c. noorderlicht-almelo-noord@hetnet.nl

Redactieleden St.-Georgiusbasiliek, Dhr. F. Masselink e-mail: masdiep@tele2.nl Mevr. R. Oude Lansink e-mail: riet@oudelansink.com St.-Jozefkerk, Dhr. T. van Oers e-mail: Ton.vanOers@home.nl Dhr. G. Jonker e-mail: gerald.jonker@ziggo.nl St.-Paulus, Dhr. H. Kienhuis e-mail: h.kienhuis@hetnet.nl

Bezorging St.-Georgius: Pastorie, tel.: 81 32 98 St.-Jozef: Pastorie, tel.: 86 11 84 St.-Paulus: Dhr. H. Kienhuis 06-15462079, tel.: 45 21 92

Advertentiezaken Dhr. F. Masselink, tel. 86 43 57, e-mail: masdiep@tele2.nl

Eindredactie Noorderlicht Mevrouw A. Hormes, e-mail: ahormes@hetnet.nl De heer K. van Leeuwen, Wijlre 13, 7603 NG Almelo. Tel.: 86 15 68

Verantwoordelijkheid van het parochieblad De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te worden voorzien van naam en adres.

Ons parochieblad Het Noorderlicht komt in 2013 uit: 6e uitgave, weekend 19 – 20 oktober 7e uitgave, weekend 7 – 8 december

Aanleverdata van kopij vóór: maandag 24 september maandag 14 november

Website RK- parochie: www.st-jorisparochie.nl

Foto van de omslag: St. Jozefkerk Fotograaf: dhr.H.J. Eshuis

Pastoraal team Pastoor en teamleider: Mgr. A.J.J. Woolderink Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo. Tel. 82 44 91, gsm 06-53778595 Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag. vicaris.a.woolderink@planet.nl Pastoraal werkster (aandachtsveld catechese) Mevr. J.M. van den Bosch-van Os Pastorie St. Georgiusbasiliek Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo tel. 65 71 55 gsm 06-22369161 jvdboschpastoraalwerkster@gmail.com De pastoraal werkster heeft een half-time aanstelling en is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag en op woensdagmorgen. Leden parochiebestuur St. Jorisparochie Mgr. A.J.J. Woolderink voorzitter H. J.G. (Harry) Altena vice voorzitter, onroerend goed, facilitaire voorzieningen tel. 86 24 80, haltena@cpe.nl H.J.B. (Harry) Elfrink secretaris tel. 81 66 49, secr.rk.almelo@gmail.com B.J.J. (Ben) Meijer penningmeester, financiële administratie tel. 86 50 80 Meijer.BJJ@home.nl B.M.M. (Martin) Harmsel St.Jozef-vertegenwoordiger tel. 86 87 37, b.harmsel@versatel.nl B.M.J. (Netty) Masselink-Diepenmaat St.-Georgius-vertegenwoordiger tel. 86 43 57, masdiep@tele2.nl J.J.C.M. (Joke) Pezie-Zwitzelaar St.-Paulus-vertegenwoordiger tel. 53 27 89, j.pezie@rozgroep.nl 17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

3


A lgemeen Bereikbaarheid St. Jorisparochie na vakantieperiode St. Georgius: tel: 81 32 98 Van ma. t/m za. van 9.00-12.00 u. zijn gastvrouwen aanwezig. St. Jozef: tel: 86 11 84 Van di., wo. en vr. van 10.00-12.00 u. zijn gastvrouwen aanwezig. Zaterdag van 09.30-11.00 uur. Parochiecentrum ‘ t Saam, St.-Jozef, tel: 49 96 53 St. Paulus: tel: 81 16 14 Op di. en do. van 10.00-11.30 u. zijn gastvrouwen of heren aanwezig (ingang Haydnlaan). Bereikbaarheid St. Jorisparochie gedurende de vakantieperiode St. Georgius: tel: 81 32 98 Vakantieperiode: In juli en augustus is de pastorie van de St.-Georgius geopend op maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. St. Jozef: tel: 86 11 84 Vakantieperiode: In de periode van 8 juli 2013 t/m 19 augustus 2013 zijn er alleen gastdames op de dinsdag- en vrijdagmorgen van 10:00 - 12:00 uur en op de zaterdag van 9:30 - 11:00 uur. Parochiecentrum ‘ t Saam, St.-Jozef, tel: 49 96 53 St. Paulus: tel: 81 16 14 Vakantieperiode: De gastdames zijn van 13 juli tot 3 september afwezig. Uitvaartdiensten St.-Jorisparochie Voor het melden van een avondwake en een uitvaartdienst kunt u contact opnemen met een uitvaartleider, of met de coördinator van de St. Jorisparochie, de heer H. Kienhuis, telefoon 06-12662672. Aula’s in St.-Jorisparochie Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikken de St.Pauluskerk en de St.-Jozefkerk over een aula. Hier kunnen alle parochianen van de drie kerken van de St.-Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een andere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter Uw wens is om gebruik te maken van een aula in een van bovengenoemde kerken moet dat altijd mogelijk zijn. Communie thuis Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met: St.-Jozef: Mevr. F. De Wolf tel.: 86 38 04 St.-Paulus: Mevr. S. Boswerger tel.: 49 14 05 St.-Georgius: Mevr. R. v/d Broek tel.: 86 39 00 4

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Ziekenbezoek thuis Beste parochiaan, Bent u ziek en stelt u bezoek op prijs, meldt dat dan even aan het parochiesecretariaat of bel met: St.-Jozef: Mevr. L. Rekers tel.: 86 68 37 St.-Paulus: secretariaat tel.: 81 16 14 St.-Georgius: secretariaat tel.: 81 32 98 Ook bezoek in het ziekenhuis is mogelijk Dit kunt u melden aan de pastorie of bij het parochiesecretariaat. Of bellen met: St.-Jozef: Mevr. R. Gasthuis tel.: 87 04 39 St.-Paulus: secretariaat tel.: 81 16 14 St.-Georgius: Dhr. J.B. Geerlink tel.: 86 27 45 Kerktaxi Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het contactadres is voor de: St.-Jozef: Dhr. A. Timmerhuis tel.: 49 05 87 St.-Paulus: Dhr. T. Platel tel.: 85 07 76 St.-Georgius: secretariaat tel.: 81 32 98

In Memoriam

Veel parochianen stellen het op prijs dat er in ons parochieblad voor hun overleden familielid een kort In Memoriam geplaatst wordt. Gaarne ontvangt de redactie van u informatie om een In Memoriam te schrijven of dat u zelf voor een In Memoriam zorgt en naar het secretariaat van de redactie (ahormes@ hetnet.nl) mailt. Anderzijds, als u het niet op prijs stelt dat een In Memoriam in het Noorderlicht geplaatst wordt, laat het ons dan weten (ahormes@hetnet.nl).

Misintenties U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie. De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enige houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.


A lgemeen

Extra collectes Missie Verkeersmiddelen Actie (24 en 25 augustus 2013) In 1935 werd Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) opgericht om missionarissen, mannen en vrouwen, te voorzien van transport. Zodat ze pioniersarbeid kunnen verrichten op het terrein van kerkopbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Indonesië en Brazilië zijn de eerste tientallen jaren de concentratielanden. Daar gaat dan nog de meeste hulp naar toe. Andere landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika volgen. Vanuit een klein kantoor wordt structurele transportondersteuning gegeven aan meer dan honderd bisdommen over de gehele wereld. Pax Christi Vredesweek (22 t/m 29 september 2013) In Nederland wordt ieder jaar een “Vredesweek” georganiseerd door Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesoverleg (IKV). Elk jaar is er een ander thema. In de afgelopen veertig jaar is de vredesweek uitgegroeid tot een traditie. Niet alleen in Nederland maar ook in diverse andere landen in Europa, Afrika en Latijns-Amerika is de vredesweek een jaarlijks terugkerend moment van actie en bezinning. Voor mensen die vechten voor vrede. Wereldmissiedag van de Kinderen (5 en 6 oktober 2013) Kinderen over de hele wereld zijn gelijk en moeten met elkaar samenleven: arm of rijk, welke huidskleur ze ook hebben, hoe ze er ook uitzien. Waar wij ook wonen op deze wereldbol, in Nederland, Frankrijk, Rusland, India, China, Afrika, Amerika, alle mensen horen bij elkaar. God heeft ons de wereld gegeven om er iets moois van te maken. Maar dat lukt niet altijd. Er zijn kinderen die honger lijden, kinderen die moeten werken en niet naar school kunnen om te leren, kinderen die geen thuis meer hebben en op straat moeten leven. Daarom wordt op Wereldmissiedag van de kinderen vooral gedacht aan de kinderen die het niet zo fijn hebben. En het geld dat met de collecte wordt opgehaald gaat naar al die kinderen. Wereldmissiemaand 2013: Gods Woord Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: Gods Woord. In de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven. Tanzania In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een derde deel aanhangers van traditionele religies. Er zijn

een kleine acht miljoen katholieken in het land. De kern van het kerkelijke leven vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen. Kleine Christelijke Gemeenschappen In kleine groepen van zo’n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen, te praten over hun zorgen en elkaar te helpen. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken. Samen bidden Om zes uur ’s ochtends komt in Maua in het noorden van Tanzania de Kleine Christelijke Gemeenschap onder leiding van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel – Delen. Cyrill: “In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te ondersteunen – in ons geloof en in onze levensomstandigheden – dan zijn wij daar zeer blij mee. Daarom vragen wij u, voor ons te bidden.” Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en geef aan de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: www.missio.nl Bedevaarten naar Rome (zie ook onder ‘Artikelen’) Onder het motto ‘Op weg naar de eeuwige stad’ wil de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, in dit Jaar van het Geloof graag op bedevaart naar Rome met mensen uit het aartsbisdom van 20 t/m 25 september 2013. Gekozen is voor een groep in de leeftijd van 35 t/m 65 jaar. Reden hiervoor is dat de deelnemers zeer goed ter been moeten zijn, want er zal veel worden gelopen en gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. Kledinginzameling alleen bij de Jozefkerk De kleding kan elke zaterdag van 10 tot 12 uur worden ingeleverd bij de St. Jozefkerk. Ingaande 1 september 2013 wordt de maandelijkse kledinginzameling bij de Georgiuskerk beëindigd. Stichting Lourdesgroep Almelo 17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

5


Liturg ische v ieri ngen

Weekend

St.-Georgius St.-Jozef

St.-Paulus

20ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 17 augustus Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) 20ste zondag d.h. jaar 09.30 uur Zondag 18 augustus Eucharistieviering Georgiuskoor (ned.) 21ste zondag d.h. jaar Zaterdag 24 augustus

11.00 uur Eucharistieviering samenzang (ned.)

Géén viering

Géén viering 10.00 uur Géén viering 21ste zondag d.h. jaar Zondag 25 augustus Eucharistieviering Kinderwoorddienst Jozefkoor (60-jarig jubileum Jozefkerk) pastoraal team en pastor van Ewijk. 22ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 31 augustus Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) 22ste zondag d.h. jaar 09.30 uur Zondag 1 september Eucharistieviering Georgiuskoor (ned.) pastor van Ewijk

11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.) pastor van Ewijk

23ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Nat. Ziekendag met Eucharistieviering (ziekenzalving) Herenkoor (lat./greg.) Zaterdag 7 september 23ste zondag d.h. jaar 09.30 uur 11.00 uur Nat. Ziekendag met Eucharistieviering Eucharistieviering (ziekenzalving) Kinderwoorddienst samenzang (lat./ned.) Zondag 8 september Georgiuskoor (ned.) 24ste zondag d.h. jaar voor de vrede Zaterdag 14 september

19.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (ned.)

24ste zondag d.h. jaar 09.30 uur 11.30 uur voor de vrede Eucharistieviering Kleuterkerk Zondag 15 september Georgiuskoor (lat./ned.) 25ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 21 september Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.)

6

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.)


Liturg ische v ieringen

Weekend

St.-Georgius St.-Jozef

25ste zondag d.h. jaar 09.30 uur Zondag 22 september Eucharistieviering Gezinsviering kinderkoor pastoraal team

St.-Paulus 11.00 uur Eucharistieviering samenzang (ned.)

26ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 28 september Eucharistieviering Jozefkoor (ned.) 26ste zondag d.h. jaar 09.30 uur Zondag 29 september Eucharistieviering Lord’s Choir (ned.)

11.00 uur Eucharistieviering samenzang (lat./ned.)

Woensdag 2 oktober 19.00 uur Marialof Georgiuskoor 27ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 5 oktober Eucharistieviering Kinderwoorddienst Lord’s Choir (ned.) 27ste zondag d.h. jaar 09.30 uur Zondag 6 oktober Eucharistieviering Herenkoor (lat./greg)

11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.)

28ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 12 oktober woord en com.viering Jozefkoor (ned.) 28ste zondag d.h. jaar 09.30 uur Zondag 13 oktober Eucharistieviering Georgiuskoor (lat./ned.) pastor van Ewijk Donderdag 17 oktober 19.00 uur Mariaviering Jozefkoor

11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.) pastor van Ewijk

29ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 19 oktober Eucharistieviering Jozefkoor (lat.ned.) 29ste zondag d.h. jaar 09.30 uur 11.30 uur Zondag 20 oktober Eucharistieviering Kleuterkerk Georgiuskoor (ned.)

11.00 uur Eucharistieviering samenzang (lat./ned.)

30ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 26 oktober Eucharistieviering Gezinsviering kinderkoor pastoraal team 17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

7


Liturg ische v ieringen / Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Weekend

St.-Georgius

30ste zondag d.h. jaar Zondag 27 oktober

09.30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (lat./ned.)

Vieringen in “Verzorgingshuizen”

St.-Jozef

St.-Paulus 11.00 uur Eucharistieviering Lord’s Choir (ned.)

Doordeweekse vieringen

Ouderenvieringen St.-Pauluskerk (Hoog Schuilenburg) Donderdag 26 september 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Donderdag 31 oktober 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Huize Friso Donderdag 19 september 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Donderdag 17 oktober 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Eugeria Zaterdag 28 september 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk Zaterdag 26 oktober 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk

St.-Georgiusbasiliek Iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering Iedere woensdag 19.00 -19.30 uur: Vespers waarna stil gebed en meditatie voor het H. Sacrament. Iedere vrijdag 08.45 uur Morgengebed (Lauden), aansluitend om 09.00 uur Eucharistieviering. St.-Jozefkerk Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering. St.-Pauluskerk 1e en 2e donderdag 19.00 uur Eucharistieviering Wanneer de maand vijf donderdagen heeft dan is er op de 4de donderdag ook een viering om 19.00 uur in de dagkapel.

Doopgelegenheid:

In de maand augustus is er i.v.m. de vakantie geen dopen. St.-Paulus St.-Jozef St.-Georgius September 15 september 13.30 uur 22 september 13.30 uur Oktober 20 oktober 13.30 uur 27 oktober 13.30 uur November 17 november 13.30 uur 24 november 13.30 uur December 15 december 13.30 uur 15 december 15.00 uur De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de pastorie van de St.-Georgiusbasiliek.

in overleg in overleg in overleg in overleg

Eerste encycliek paus Franciscus Paus Franciscus publiceerde op 5 juli zijn eerste Encycliek: Lumen fidei. Deze Encycliek verschijnt in het kader van het Jaar van het Geloof. Hij draagt feitelijk het stempel van twee auteurs, paus Benedictus XVI en paus Franciscus. Paus Franciscus schrijft dat Benedictus XVI een bijna volledige ontwerptekst gereed had. Paus Franciscus heeft er enkele bijdragen aan toege8

voegd. Met deze Encycliek wordt de reeks over de zogenaamde goddelijke deugden geloof, hoop en liefde afgerond. Benedictus XVI publiceerde in 2005 Deus Caritas est over de liefde en twee jaar later Spe salvi over de hoop. Vier hoofdstukken De Encycliek is getiteld: ‘Licht van het geloof’ (Lumen fidei). Het licht

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

van het geloof is, aldus de paus, uniek omdat het elk aspect van het menselijk bestaan verlicht. Zo’n machtig licht komt niet van onszelf maar van God. Het geloof komt voort uit een ontmoeting met de levende God. Vanuit deze visie bespreekt de paus in vier hoofdstukken verschillende aspecten van het geloof. Het eerste schetst het geloof in de heilsgeschiedenis.


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie Abraham is de vader van het geloof. Hij gaat in op Gods roeping zijn vaderland te verlaten en een nieuwe onvoorziene toekomst tegemoet te gaan. Tegelijkertijd krijgt hij de belofte, stamvader te worden van een groot volk. Het tweede hoofdstuk gaat over de relatie tussen geloof en waarheid en de dialoog tussen geloof en verstand. In het derde hoofdstuk gaat de paus in op de kerkelijke dimensie van het geloof en in het slothoofdstuk komt de maatschappelijke betekenis van het geloof aan bod. Franciscus besluit dit deel met een meditatie over Maria. In haar is de lange geloofsgeschiedenis van het Oude Testament tot vervulling gekomen.

niet een woord tussen vele maar Zijn eeuwige Woord (§ 15). Het grootste bewijs voor de betrouwbaarheid van Christus’ liefde is Zijn dood voor ons. Jezus gaf zijn leven voor eenieder, zelfs voor zijn vijanden, om hun hart om te vormen. Zijn dood openbaart ons ook de betrouwbaarheid van Gods liefde, omdat Hij van de dood is opgewekt. De paus schrijft dat Jezus niet alleen de hoogste openbaring van Gods liefde is, maar ook degene met wie wij verbonden zijn om te geloven. Het geloof kijkt niet alleen naar Jezus, maar ziet dingen zoals Jezus deze ziet, met Zijn eigen ogen. Door het geloof delen we in zijn manier van kijken (§ 18).

Kijken met de ogen van Jezus Dit geloof vindt zijn voltooiing in het leven, het sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. Hij is de definitieve openbaring van Gods betrouwbaarheid. Het woord dat God tot ons spreekt in Jezus is

Door het geloof naar de waarheid Als je niet gelooft, zul je niet begrijpen (Jes. 7,9). Het geloof biedt ons toegang tot de waarheid. In onze cultuur is er, zo schrijft de paus, een crisis van de waarheid. We kennen enkel de natuurwetenschappelijke waarheid. Deze is meetbaar. Andere waarheden zijn in onze ogen subjectief en hebben geen betekenis voor het algemeen welzijn. De moderne mens is overgeleverd aan het relativisme en vindt iedere waarheid betrekkelijk. In dit licht wijst paus Franciscus ons erop dat de religieuze waarheid spreekt over iets dat aan ons bestaan vooraf gaat en ons op een manier kan verenigen die ons beperkt en nietig bewustzijn overstijgt. In het licht van deze waarheid kunnen we ook iets ontwaren van ons einddoel en onze ge-

meenschappelijke weg. Het geloof is een diepere manier om de waarheid te kennen. We geloven met ons hart. In bijbelse zin is het hart de kern van de menselijke persoon waar lichaam en geest samenkomen. Daar zijn we open voor liefde en waarheid. Het geloof vormt de menselijke persoon zodanig dat hij open komt te staan voor liefde en waarheid. Door het geloof zien we de werkelijkheid met nieuwe ogen. Geloven door de gemeenschap van Gods Kerk. Het geloof heeft ook een kerkelijke dimensie. We geloven niet op ons zelf (§ 39). . We treden binnen in de gemeenschap en het geloof van de Kerk. We openen ons voor de gemeenschap van Vader, Zoon en Geest. Wie gelooft, is nooit alleen en gelovigen nodigen anderen uit om in hun vreugde te delen. Door de apostolische overlevering komen we in contact met de oorspronkelijke herinnering van de apostelen (§ 40). De Kerk biedt ons een ontmoeting met de levende God. We komen met Hem in contact door de sacramenten die we in de liturgie vieren. De paus verwijst in dit verband vooral naar het Doopsel en de Eucharistie. Geloof bouwt een rechtvaardige samenleving op Omdat het geloof voortkomt uit de ontmoeting met Gods liefde, is er een relatie tussen geloof en rechtvaardigheid. Hieraan wijdt paus Franciscus zijn laatste hoofdstuk. Het geloof helpt ons bij de opbouw van de menselijke samenleving. Het wijst ons op weg naar een echte broederschap omdat God onze Vader is. We lezen in de heilsgeschiedenis dat God wil dat iedereen als broeders en zusters deelt in het geluk dat zijn volheid bereikt in Jezus Christus zodat we allen één zijn. Door het geloof weten mensen dat elke man of vrouw een zegen voor hen is en dat het licht van Gods gelaat op hen schijnt door de gezichten van hun broeders en zusters.

17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

9


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Felicitatie 60 jaar St.Jozefkerk…… Graag wil ik namens het Parochiebestuur en het Pastoraal Team een gelukwens uitspreken naar de St. Jozef- gemeenschap en naar onze hele St.Jorisparochie, bij gelegenheid van het zestigjarig jubileum van de St. Jozefkerk. De St. Jozefkerk, ingewijd door kardinaal Alfrink in 1953, is een van de vele kerken in ons Bisdom, die gebouwd werd in de naoorlogse periode.

ten God te vinden in de viering van de liturgie. Veel vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen om de gemeenschap op te bouwen en in stand te houden, ook in materieel opzicht. Denk maar aan het mooie parochiecentrum ’t Saam.

In de jaren 1945-1970 toen er een grote deelname was aan het kerkelijk leven, verrezen in alle nieuwbouwwijken met grote vanzelfsprekendheid nieuwe parochiekerken. De oorspronkelijke parochiekerk in het centrum van stad of dorp was te klein geworden voor alle kerkgangers, zelfs met drie H. Missen. En een nieuwe wijk met minstens 1500 kerkbetrokken katholieken werd groot en sterk genoeg geacht om een nieuwe parochie te worden en om een kerkgebouw met een pastoor te kunnen onderhouden. Met 2000 gelovigen kwam er al gauw een kapelaan als tweede priester bij.

Heel wat leden van werkgroepen kennen elkaar al vele jaren en vormen onderling hechte gemeenschappen, die elkaar vanuit ons gezamenlijk geloof in lief en leed nabij zijn. Dit kerkgebouw heeft 60 jaar lang mensen bij elkaar gebracht en vanuit die plek hebben we van God steun en inspiratie gevonden voor onze levensweg. Dat is een felicitatie waard en daarvoor willen we God danken in een feestelijke Eucharistieviering op zondag 25 augustus om 10.00 uur. Aan de kinderen wordt bijzonder gedacht door tijdens de viering voor hen een eigen kinderwoorddienst te houden en ook daarna zijn er voor hen nog verschillende activiteiten.

Deze ontwikkeling heeft ook de wijk Sluitersveld en Rumerslanden meegemaakt, in de zeventiger jaren versterkt door de nieuwbouwwijk de Schelfhorst. In de afgelopen 60 jaar is er veel goeds gebeurd in en rondom de St. Jozefkerk.

Omdat het een feest is voor heel onze St. Jorisparochie zal er op de dag van het jubileum maar één Eucharistieviering zijn, waaraan we allemaal kunnen deelnemen. Daartoe nodig ik dan ook heel graag de parochianen van de St. Georgiusbasiliek en de St. Pauluskerk uit.

Heel veel mensen hebben in deze kerk steun gevonden in hun geloof en wisten in blijde en droevige momen-

Vicaris Woolderink

Cursus ‘Geloven nu’ Als een van de activiteiten in het Jaar van het Geloof gaat voor jongeren en volwassenen opnieuw de basiscursus Geloven nu van start op woensdagavond 11 september om 19.00 met een vesperdienst in de Basiliek, waarna de bijeenkomst tot 21.00 in de pastorie aan de Boddenstraat. We maken als cursusboek gebruik van de YOUCAT, die voor u besteld wordt, wanneer u zich hebt opgegeven. Deze geloofsverdiepingscursus geeft met name een goede ondergrond voor parochie-vrijwilligers alsook voor mensen die zich willen oriënteren op het geloof van de RK Kerk. Het vorige nummer van het Noorderlicht geeft in enkele reacties van deelnemers aan de cursus in het af10

den, is het belangrijk eventuele belangstellenden tijdig op de start van de cursus te attenderen. Het Jaar van het Geloof is van groot belang voor ons allemaal, om te werken

gelopen seizoen, een indruk hoe parochianen de cursus hebben ervaren. Voor de cursus Geloven nu, kunt u zich nog tot 8 september bij mij opgeven (tel.06-53778595) Omdat ieder jaar weer blijkt, dat er later in het seizoen met name mensen zich melden die katholiek willen wor-

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

aan een goede basis voor de toekomst van onze St. Jorisparochie. Namens het Pastoraal Team, Vicaris Woolderink


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Nieuws van de katholieke kerk: www.rkk.nl Op het internet is op deze website van rkk televisie en radio een schat van gegevens te vinden over het nieuws van de katholieke kerk in binnen- en buitenland. U vindt er ook informatie over programma’s als Kruispunt en de tv-Missen en interessante interviews. Als de Engelse of Duitse taal geen bezwaar is kunt u

op de website van het Vaticaan (www.vatican.va) alle nieuws van Paus Franciscus volgen, alsook zijn wekelijkse toespraken bij het Angelus en de woensdag audiëntie en zijn dagelijkse overweging bij de H.Mis. Ook zijn er mooie videobeelden te zien van alle belangrijke vieringen.

Proficiat voor de vormelingen Na een startviering, zes voorbereidingsavonden en een excursie naar het klooster van de zusters Franciscanessen in Denekamp, was het op zaterdag 29 juni jl. zover: 32 kinderen ontvingen het sacrament van het vormsel. De vormheer was monseigneur Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht. Vóór de viering allemaal op de foto in de – zonnige - tuin van de Sint Jozefkerk. De spanning was voelbaar, menig kind had last van de zenuwen. Om zijn preek aanschouwelijk te maken had de hulpbisschop een klein zeilbootje meegenomen. Het leven, zo zei hij, lijkt wel op zeiltocht: soms heb je de wind mee, soms heb je de wind tegen. Je kunt in woelige wateren terecht

komen en in andere tijden is de zee juist kalm en bedaard. Maar, hoe moeilijk het leven soms ook kan zijn, blijf varen en blijf op zoek naar de goede windrichting. Dan hopen we eens aan te komen in de veilige haven. The Lord’s Choir heeft de viering met mooie liederen opgeluisterd en de kinderen zelf hebben ook actief deelgenomen. Na de viering was de spanning verdwenen en konden de kinderen het heuglijke feit thuis gaan vieren. Het was een mooie, warme viering, waar iedereen goed op kan terugkijken. De vormselgroep Almelo-Noord Pastoraal team

Cursus Geloofsopvoeding: gelovig opvoeden van kinderen, hoe doe je dat? Opvoeden is een hele kunst. Als je je kinderen ook nog gelovig wilt opvoeden, dan vraagt dat vaak nog meer van de ouders. Bovendien confronteert het je ook met je eigen geloof. Tijdens vier avonden willen we hierover met elkaar in gesprek gaan. Wat vinden we als ouder(s) lastig als het gaat om het ter sprake brengen van geloof en/of kerk, hoe zijn we zelf hierin opgegroeid en

hoe staan we er nu in. Wat willen we aan onze kinderen meegeven? Doelgroep: de avonden zijn bedoeld voor ouders/verzorgers, die hun kinderen gelovig willen opvoeden en daarbij zoeken naar christelijke inspiratiebronnen. Data: dinsdag 17 september, dinsdag 15 oktober, dinsdag 19 november, dinsdag 17 december.

Locatie: pastorie Georgiusbasiliek, Boddenstraat 76, Almelo. Tijdstip: 19.30-21.30 uur. Aanmelden: graag aanmelden vóór 8 september bij José van den Bosch, pastoraalwerkster: jvdboschpastoraalwerkster@gmail. com tel: 0622369161.

17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

11


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Vieringen en activiteiten voor de kinderen in onze parochie Datum

Kleuterkerk

Gezinsviering

Kinderwoorddienst

Tieners

Zondag Tijd: 9.30 uur 8 september Locatie: St Georgiusbasiliek Zondag 15 september

Tijd: 11.30 uur Locatie: ‘t Saam

Zondag Tijd: 9.30 uur 22 september Locatie: St Georgiusbasiliek Donderdag 26 september

Tijd: 18.30-20.00 uur Locatie: pastorie Boddenstraat 76

Zaterdag Tijd: 19.00 uur 5 oktober Locatie: St Jozefkerk Zondag Tijd: 11.30 uur 20 oktober Locatie: ‘t Saam Zaterdag Tijd: 19.00 uur 26 oktober Locatie: St Jozefkerk Donderdag Tijd: 18.30-20.00 uur 31 oktober Locatie: pastorie Boddenstraat 76 Zondag Tijd: 9.30 uur 10 november Locatie: St Georgiusbasiliek Zondag Tijd: 11.30 uur 17 november Locatie: ’t Saam Donderdag 21 november Zondag Tijd: 9.30 uur 24 november Locatie: St Georgiusbasiliek

Zaterdag 30 november

Zondag 15 december

Tijd: 19.00 uur Locatie: St Jozefkerk

Zaterdag 14 december

Tijd: 19.00 uur Locatie: St Jozefkerk

Tijd: 11.30 uur Locatie: ’t Saam

Donderdag 19 december Dinsdag 24 december 12

Tijd: 18.30-20.00 uur Locatie: pastorie Boddenstraat 76

Tijd: 17.30 uur Locatie: St Jozefkerk Kinderkerstviering

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Tijd: 18.30-20.00 uur Locatie: pastorie Boddenstraat 76


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie In de vorige uitgave van Noorderlicht hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen en aanvullingen per september 2013 in de vieringen en activiteiten, die speciaal bedoeld zijn voor de kinderen in onze parochie ( Noorderlicht, uitgave 4, p. 9 en 10). Zoals aangekondigd informeren wij u nu over data van de verschillende vieringen en activiteiten tot het eind van dit jaar. De kleuterkerk is een eenvoudige viering vooral bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar

en hun (groot) ouders. De gezinsvieringen zijn eucharistievieringen, waarin het kinderkoor zingt en waarin de lezingen en de preek zijn afgestemd op het niveau van de kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot en met 12 jaar. In de kinderwoorddiensten worden de lezingen op het niveau van kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot en met 12 jaar verteld en verwerkt. De kinderwoorddienst vindt plaats tijdens de eucharistieviering in een aparte ruimte. Tieneractiviteiten zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar.

Wind in de zeilen

Zaterdagavond na de vormselviering, thuis op de bank. Terwijl de preek van de hulpbisschop nog na ijlt, (zijn preek waarin hij ons een zeilbootje liet zien als beeld van ons leven als een zeiltocht) lees ik een artikel in de krant over een groep ondernemers, economen en theologen die bij elkaar is gekomen om na te denken over een aantal actuele thema’s. Plaats van reflectie: ………….een zeilschip! (Trouw de Verdieping, zaterdag 29 juni 2013). “Godgeleerden” en “geldgeleerden” met elkaar in gesprek over onder meer armoede en schuld. Thema’s die in beide werelden spelen, maar zo verschillend uitgewerkt worden. Waar armoede in de wereld van de economen uitgedrukt wordt in getallen, zijn het de theologen op het schip die armoede in verband brengen met soberheid. De zeven vette en de zeven magere jaren,

die het joodse volk in Egypte heeft meegemaakt onder hun leider Jozef, worden ter sprake gebracht en de vraag wordt gesteld of soberheid wellicht een middel is om armoede te voorkomen dan wel op te lossen. Het thema schuld komt eveneens in beide werelden (veel) voor, maar ook nu worden andere accenten gelegd. In de economie is schuld een neutraal begrip, voor theologen en ook gelovigen is schuld vaak gekoppeld aan nare gevoelens, zoals spijt. Maar ook over geldelijke schulden weten de theologen iets te melden: in het oude Israël werden eens in de vijftig jaar – het zogenoemde Jubeljaar – alle schulden kwijtgescholden. Deze kwijtschelding had echter ook een keerzijde: de laatste vijf jaar voor zo’n Jubeljaar kon niemand meer een lening krijgen. Op de

vraag of de schuld van een land als Griekenland moet worden kwijtgescholden of juist niet, kwamen de “mannen en vrouwen van God” en “de mannen en vrouwen van geld” uiteindelijk ergens in het midden uit; “de juiste maat” bleek bij beiden goed te voelen. In een maatschappij waarin geloven en kerk zich steeds meer afspelen in de marge en in de privé sfeer, vind ik dit initiatief bijzonder verrijkend en hoopvol. Dat vonden de deelnemers ook, ze pleitten voor een vervolg. Samen op zoek naar de goede windrichting, op weg naar de veilige haven. José van den Bosch-van Os

De Pauluskerk sluit definitief De Aartsbisschop van Utrecht heeft d.d. 1 juli jl. het decreet tot onttrekking van de St. Pauluskerk te Almelo aan de goddelijke eredienst ondertekend. Officieel gaat het 28 februari 2014 in. De St. Paulusparochie werd in 1967 opgericht. In 1993 werd het oorspronkelijke kerkgebouw verkocht aan het naastgelegen verzorgingshuis. De kerkdiensten vonden sindsdien plaats in een bijgebouw van de voormalige Pauluskerk, nu eigendom van het woonzorgcentrum. Het gebouw voldoet echter niet meer aan de door de gemeente gestelde verscherpte veiligheid- en brand-

voorschriften. Er zouden de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden door de huidige eigenaar, waardoor de huur flink verhoogd zou moeten gaan worden. Dit was mede de aanleiding voor het parochiebestuur om aan de Aartsbisschop het verzoek voor te leggen om de Pauluskerk aan de eredienst te onttrekken en tot sluiting over te gaan. De volledige tekst van het decreet is via de mail op te vragen bij de secretaris van de St. Jorisparochie: St.-Jorisparochie Almelo secretaris parochiebestuur secr.rk.almelo@gmail.com 17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

13


St.- G eorg ius Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek B.M.J. (Netty) Masselink-Diepenmaat Voorzitter, tel: 86 43 57, masdiep@tele2.nl H.J.B. (Harry) Elfrink Secretaris, tel: 81 66 49, Secr.rk.almelo@gmail.com E.J.F.M. (Eugène) van Mierlo Budgetbeheer, tel: 81 59 63, ejfmvanmierlo@ziggo.nl W.C.M.(Minie) Stokkingreef-Lesterhuis Lid, Tel.820117, miniestokkingreef@hotmail.com A.J.B.(Bertus) Oink Lid, tel.532735, a.oink@kpnplanet

Agenda

St.-Georgiusbasiliek Bank Kerkbestuur: Rabobank 10.21.00.071 t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek Almelo. Kerkbijdrage Rabobank 10.21.00.160 ING 1851 716, beide t.n.v.: St. Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Georgiusbasiliek Almelo. Boodschappenmand Rabobank 10.21.02.236 t.n.v. Caritas St.-Georgiusbasiliek Almelo o.v.n Bijdrage Boodschappenmand. Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven aan de pastorie, ook telefonisch, op de uren dat de gastvrouwen aanwezig zijn. Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur. Tel. 81 32 98. Opgave misintenties kan ook via email: secr.rk.almelo@ gmail.com Dan gelijktijdig overboeking naar rek. 10.21.00.071 t.n.v. St.-Georgiusbasiliek o.v.v. stipendia. Scholen De Triangel, Haghoeksweg 39, 7602 XZ Almelo; tel. 86 53 66. St. Radboud, Sluiskade ZZ 119, 7606 XG Almelo; tel. 81 42 08. Even bijpraten Iedere eerste zondag van de maand is er achterin de kerk, na de viering, gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie. Mariakapel De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur 14

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Woensdag 21 augustus 20.00 uur Zonnebloem Dinsdag 27 augustus 19.oo uur Kennismaking Lourdesreis Donderdag 29 augustus 19.45 uur Parochiebestuur Maandag 2 september 12.00 uur Lunchbijeenkomst bezoekersgroepen Maandag 2 september 19.00 uur Vrijwilligersavond bezinnings-ontmoetingsdag v/h ziekentriduüm Dinsdag 3 september 12.00 uur Zonnebloem brunch Donderdag 5 september 20.00 uur Doopvoorbereiding Donderdag 12 september 20.00 uur Doopvoorbereiding Donderdag 26 september 10.00 uur redactievergadering Dinsdag 1 oktober 19.00 uur Evaluatie Lourdesreis Donderdag 3 oktober 20.00 uur Doopvoorbereiding Donderdag 10 oktober 20.00 uur Doopvoorbereiding Woensdag 16 oktober 20.00 uur Zonnebloem.

Gedoopt in de Georgiusbasiliek Gedoopt op 23 juni 2013 Chris Johannes Grothues (Chris) Zoon van: Patricia Schokkert en Michael Grothues


St.- G eorg ius / P roje cten

Netty Masselink onderscheiden Vicaris A.Woolderink heeft zondag 11 augustus namens paus Franciscus de pauselijke onderscheiding Bene Merenti uitgereikt aan Netty Masselink-Diepenmaat. Hiermee wordt waardering uitgedrukt voor het vele werk dat ze vele jaren binnen de parochiegemeenschap heeft verzet. Sinds 1989 is zij met andere vrijwilligers actief in de avondwake- en rouwverwerkingsgroep St.-Georgius. Vanaf 1997 maakt ze deel uit van het parochiebestuur St.-Georgius waarvan ze in 2001 vicevoorzitter werd. Tevens vertegenwoordigde ze de St.-Georgius sinds 2005 in het Kerkbestuur Almelo Noord. Bij de oprichting van de St.-Jorisparochie in 2010 werd ze voorzitter van de locatieraad St.-Georgius en tevens lid van het parochiebestuur St.-Joris. Zij is steeds een bindende factor in de dagelijkse gang van zaken binnen de St.-Georgiuslocatie geweest.

ligers. Zij heeft te kennen gegeven bij het bereiken van haar zeventigste verjaardag (11 augustus) haar functies als voorzitter van de locatieraad van de St.-Georgius en haar lidmaatschap van het parochiebestuur St.-Joris neer te leggen. Binnen de avondwakegroep en de diaconie zal ze hopelijk nog lange tijd veel goed werk voor onze parochiegemeenschap kunnen verrichten.

Ze organiseerde feestjes maar bluste ook brandjes wanneer er ergens problemen ontstonden. Ze voerde op vele fronten gesprekken en bemoedigde andere vrijwil-

Boodschappenmand De stichting ondersteunt mensen, die het tijdelijk moeilijk hebben. Vertegenwoordigers van kerken, organisaties en stichtingen kunnen contact met de stichting Boodschappenmand opnemen om het boodschappenpakket aan te vragen voor een gezin of een alleenstaande, als u weet dat men in behoeftige omstandigheden verkeert. Het boodschappenproject van de Almelose kerken wordt door diverse instanties zeer gewaardeerd. Maatschappelijk werk, Slachtofferhulp, kraamzorg, Stuva, MEE Twente enz. doen hier vaak een beroep op en de pastor die een hulpaanvraag krijgt, kan vanuit dit project ook deze hulp bieden. Namens hen die de hulp krijgen en kregen heel hartelijk dank. Zowel in de Georgius, Jozef en Paulus staat de boodschappenmand eens per maand in de hal van de kerk. U kunt dan weer één (of meerdere) product(en) die tot de wekelijkse boodschappen behoort (behoren) meegeven voor uw minderbedeelde medemens. St.-Paulus: 1e weekend van de maand St.-Georgius: 1e weekend van de maand. St.-Jozef: elk weekend en iedere werkdag tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat.

Geld storten kan ook en wel op nr. 93.65.83.851 van de S.N.S. bank of op nr. 10.21.59.254 van de Rabobank t.n.v. het boodschappenproject. Ook kunt u een enveloppe bij de pastorie of het parochiesecretariaat afgeven.

PROJECT 17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

15


St.Jozef

St.-Jozefkerk E-mailadres St.-Jozefkerk secr.st.jozef@gmail.com Kerkbijdrage St.-Jozefkerk Rabobank 10.21.05.502 t.n.v. St. Jorisparochie i.z. Kerkbijdragen St.-Jozefkerk, p/a Hackfort 18: telefoon 861058. ING 2523200, beide t.n.v. St. Jorisparochie i. z. kerkbijdrage St. Jozefkerk Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven aan de pastorie, ook telefonisch, op de uren dat de gastvrouwen aanwezig zijn. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. Zaterdag van 9.30 - 11.00 uur. Iedere laatste zaterdag v/d maand spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Tel. 86 11 84. Missengeld Rabobank 10.21.07.068 t.n.v. St. Jorisparochie i.z. St. Jozefkerk Scholen De Griffel, Hedeveld 1, 7603 TK Almelo; tel. 86 11 90. Noorderborch, locatie Havezathe, Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44. Locatie Welgelegen, Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37. E-mailadres van de locatieraad van de St.-Jozefkerk Voor zaken betreffende de locatieraad: parochieraadsintjozefalmelo@hetnet.nl

16

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Leden locatieraad St.-Jozefkerk Nel Oude Nijhuis voorzitter, tel. 86 43 48 Jeroen Gerfen secretaris, tel. 06 20 61 17 82 John van Dam budgetbeheer, tel: 86 04 91 Martin Harmsel lid en afgevaardigde Kerkbestuur, tel. 86 87 37 Henk Maathuis lid liturgisch beraad en Raad van Kerken, tel. 87 08 27 Henk Goossen lid technische zaken, tel. 49 02 00

60 jaar St. Jozefkerk

Nadat in het begin van 1950 de wijk Sluitersveld tot stand kwam, nam daar de katholieke bevolking zodanig toe dat er besloten werd een nieuwe parochie op te richten. Kardinaal de Jong benoemde op 26 augustus 1950 pastoor Groothuis uit Arnhem tot bouwpastoor. Deze pastoor was in 1937 ook al als kapelaan naar Almelo gekomen bij pastoor van Rossum van de Egbertusparochie. Hij had derhalve veel kennis van Almelo en Twente. Pastoor Groothuis kreeg onderdak bij de Zusters van de Goede Herder aan de Vriezenveenseweg. Van hier uit coördineerde hij de activiteiten die moesten leiden tot het oprichten van de parochiegemeenschap en de bouw van kerk en pastorie. Hij kreeg enorm veel steun door de inzet van parochianen uit die tijd. Op allerlei manieren werd geld ingezameld. Bij evenementen en feestelijke (familie)gebeurtenissen werd gecollecteerd. Zelfs werd er door RK. katholieken van het Sluiterveld wekelijks  2%van hun loon of salaris gegeven. Destijds ging men uit van 2500 nieuwe parochianen t.w. 1500 leden van de St. Georgiusparochie en 1000 nieuwe bewoners. De kerk moest plaats bieden aan ruim 800 kerkgangers. De naam van de nieuwe kerk werd St. Jozefkerk. De schutspatroon van de werklieden is St. Jozef en gezien het grote aantal werklieden die in de wijk Sluitersveld woonden, was dit een goede keuze. Bovendien was de naam van de buurparochie: Mariaparochie en dat heeft zeker meegespeeld in de naamskeuze. Op 19 oktober 1952 werd de eerste steen gelegd door Deken Veeger. De bouw van de kerk vorderde gestaag. Op 25 augustus 1953 vond de plechtige consecratie van de kerk plaats door Kardinaal Alfrink. In de beginperiode werd de pastoor bijgestaan door kapelaans, die kwamen en gingen. In 1959 kwam kapelaan Schievels naar de St. Jozefparochie. In de 6 jaar dat hij hier verbleef, droeg hij veel bij aan de oprichting van het jeugd-en buurthuis De Trefhoek. Hij bouwde hiermee de plannen van zijn voorganger, kapelaan Cats, verder uit.


St.Jozef In de 70-er jaren veranderde er veel in de parochie. Door de woningbouw in de wijk Schelfhorst steeg het aantal parochianen explosief. In die tijd waren er 6000(!) gelovigen, waarvan 20% kerkgangers. Uit die tijd,1975 stamt ook het toetreden van F. Geerdinck als pastoraal werker. Zijn taak in het pastorale team bestond uit het begeleiden van de schooljeugd, derde wereld- en vredesvraagstukken. De St. Jozefkerk heeft ook priesterloze periodes gekend en wel in 1982 en 1991. Er werd toen een beroep gedaan op priesters van elders en vrijwilligers, die deze moeilijke tijden hebben overbrugd. Met  name pastoraal werker H. Agterhoek was hierin de stuwende kracht. De St. Jozefparochie kan al sinds 1952 beschikken over een kerkkoor. Het eerste optreden was bij de eerste steenlegging op 19 oktober 1952. In 1969 werden het dames- en herenkoor samengevoegd. In dat zelfde jaar werd er ook een jongeren- en kinderkoor opgericht; helaas zijn beide koortjes in de loop der jaren opgehouden te bestaan. Recent heeft de huidige dirigent van het dames- en herenkoor dhr. Ben Hulshof  een kinderkoortje voor de gehele St. Jorisparochie gestart; het kinderkoor kan echter nog best wat versterking gebruiken. Het dames- en herenkoor heeft momenteel 46 actieve leden. De eerste 35 jaar van het bestaan prijkte er op de voor-

gevel van de kerk geen beeld van de patroonheilige St. Jozef. De financiën ontbraken. Echter ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de geloofsgemeenschap werd toch het benodigde geld voor een St.Jozefbeeld bijeengebracht en kon dit prachtige, uit zandsteen gehouwen beeld van de Duitse kunstenaar Jozeph Krautwald o.l.v. dhr. H. Goossen en enkele vrijwilligers op 19 maart op zijn plaats gehesen worden. Hiermee was de bouw van de St. Jozefkerk eindelijk voltooid. In 1986 werden er plannen gemaakt voor de herinrichting van de kerk, het onderhoud van de pastorie en de bouw van een gemeenschapsruimte. Het vereiste bedrag hiervoor was 150.000 gulden. Een jaar lang werden er onder leiding van een actiecomité vele activiteiten ontplooid om aan de benodigde gelden te komen. Mede door de hulp van de vele vrijwilligers werden al deze plannen gerealiseerd; zij hebben er toe bijgedragen dat er een prachtige gemeenschapsruimte, ‘t Saam, is gerealiseerd. De St. Jozefgeloofsgemeenschap kan nog steeds rekenen op ruim 300 vrijwilligers die zich op alle fronten inzetten. Zonder hen was onze kerk al lang opgehouden te bestaan. We zijn deze mensen onnoemlijk dankbaar. Voor een financiële opsteker zorgen al vele jaren de leden van de oud-papierploeg. Door hun inzet kan het steeds minder wordende budget aangevuld worden.

17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

17


St.Jozef Ook de verhuur van een gedeelte van de pastorie aan Zorgaccent drukt de kosten. In de loop van 60 jaar hebben vele pastores en pastoraal medewerkers zich ten dienste van onze kerk gesteld. Het wordt te veel om ze allemaal te benoemen. Sinds 2010 zijn de drie geloofsgemeenschappen van Almelo Noord gefuseerd als St. Jorisparochie. Ter vervanging van de parochieraad kwam  er voor het dagelijks beheer een locatieraad naast het overkoepelend parochiebestuur. In het parochiebestuur, waarvan Vicaris Woolderink de voorzitter is, heeft ook een vertegenwoordiger van de locatieraad van de St. Jozef zitting. Het pastoraal team delen we al sinds de jaren 90 met de St. Georgius en de St. Paulus. In mei 2003 werd onze huidige pastoor Mgr. A.J.J. Woolderink aangesteld als opvolger van pastoor J. Beekman. Buiten zijn taak als pastoor, die hij voor 80% in onze parochie vervult, is hij tevens vicaris-generaal van het Militair Ordinariaat voor de overige 20 %. Sinds 2006 was mevr. Carla Roetgerink als pastoraal werker aangesteld voor catechese en diaconie. Voor het zelfde takenpakket werd zij vorig jaar opgevolgd door mevr. Jose van den Bosch-van Os.

18

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Helaas zijn onze financiën slechts toereikend voor een halftime pastoraal werker. Door deze onderbezetting ervaren beide leden van het pastoraal team dat er telkens keuzes gemaakt moeten worden, waardoor er soms jammer genoeg te weinig tijd is om aan alle aspecten van het pastoraat evenveel aandacht te kunnen geven. Het rijke roomse leven met de pastoor en zijn kapelaans, die overal op bezoek konden gaan, is helaas voorbij. Alles wordt minder. Gelukkig kan ook onze geloofsgemeenschap nog steeds een beroep doen op  emeritus-pastoor van Ewijk. Hij zet zich, ondanks zijn gevorderde leeftijd, dikwijls in om voor te gaan in erediensten en uitvaartvieringen. Bij afwezigheid van de Vicaris is er dank zij pastoor van Ewijk toch gelegenheid om de eucharistie te vieren. Tevens kunnen we beschikken over een bijzondere  actieve voorbereidingsgroep voor uitvaarten. Woord- en communievieringen worden zorgvuldig en professioneel voorbereid en uitgevoerd. We prijzen ons gelukkig dat we in onze kerk mogen beschikken over goede voorgangers die de parochianen een warm hart toedragen.    Namens de locatieraad: Nel Oude Nijhuis    


St.-Pau lus

St.-Pauluskerk

Leden locatieraad St.-Pauluskerk Mevr. G. Prinsen voorzitter, voorzitter tel. 81 44 42 Dhr. A.T.M. Platel secretaris, tel. 85 07 76 Mevr. A. Hormes budgetbeheer, budgetbeheer tel. 81 30 67 Dhr. H. Kienhuis lid, lid tel. 45 21 92 of 06-15 46 20 79 Mevr. Groothuis lid, lid tel. 63 25 40 J.J.C.M. (Joke) Pezie-Zwitzelaar lid en afgevaardigde Kerkbestuur, Kerkbestuur tel. 53 27 89 Dhr. J. Burks lid, tel: 81 11 78

E-mailadres St.-Pauluskerk paulusalmelo@hetnet.nl

Agenda

Koster Contactadres : de heer H. Kienhuis, Wierdensestraat 39, Tel. 45 21 92, mob. 06-15462079 Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven voor en na elke viering of tijdens openingsuren van het parochiesecretariaat. Dinsdag en donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur. Tel. 81 16 14. Bank Rabobank, de Werf 5, Almelo. Banknummer 10.21.03.933 St. Jorisparochie i. z. kerkbijdrage St. Pauluskerk Banknummer 10.21.05.561. Scholen De Triangel, Apollolaan 1d, 7604 EH Almelo; tel. 81 93 48.

Donderdag 22 augustus 19.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel Zaterdag 24 augustus 09.00 uur Werkgroep karwei Dinsdag 3 september 10.00 uur Bijeenkomst gastdames i.v.m. nieuw rooster Dinsdag 3 september 19.30 uur Vergadering: De Zonnebloem Donderdag 5 en 12 september 19.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel Zaterdag 7 en 21 september 09.00 uur Werkgroep karwei Donderdag 26 september 10.00 uur redactievergadering Dinsdag 1 oktober 19.30 uur Vergadering: De Zonnebloem Donderdag 3, 10 en 24 oktober 19.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel Zaterdag 5 en 19 oktober 09.00 uur Werkgroep karwei

Even bijpraten Iedere eerste zondag van de maand is er gelegenheid om gezellig even bij te praten onder het genot van een kopje koffie.

Bereikbaarheid parochiesecretariaat tijdens de vakantieperiode De gastdames zijn tot 3 september afwezig. Tijdens deze afwezigheid kunt u voor dringende zaken of vragen altijd contact opnemen met koster H. Kienhuis, tel.: 452192 mobiel 06-154 620 79 ook zal het antwoordapparaat u doorverwijzen. 17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

19


St.-Pau lus / Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie

Vieringen “Hoog Schuilenburg” Donderdag 29 augustus en donderdag 26 september is er om 15.00 uur een Eucharistieviering in “Hoog Schuilenburg”. Voorganger: Mgr. A.J.J. Woolderink. Voor de viering is er vanaf 14.30 uur gelegenheid om koffie te drinken in het restaurant waar aansluitend de viering zal plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom, ook de mensen die niet in Hoog Schuilenburg wonen. Wilt u wel komen maar heeft u geen vervoer? Even een telefoontje naar: Koster H. Kienhuis tel: 452192 of: 06 – 154 620 79. Bellen tussen 10.00 en 11.00 uur dan komt alles in orde.

Kledingactie Mensen in Nood Beste mensen, op zaterdag 5 oktober a.s. vinden de landelijke kledinginzamelingsacties voor Mensen in Nood weer plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel weer in gesloten zakken afgeven in de Pauluskerk. Eerder mag ook, neem dan even contact op met koster H. Kienhuis, tel. 452192 of 06-15462079. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulp- wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam’s het Droogte Cyclus Management Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Dit jaar worden 20 nieuwe dorpen voorbereid!

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Heiligverklaring De katholieke kerk telt bin­nenkort twee nieuwe heili­ gen: paus Johannes Paulus II (1978−2005) en Johannes XXIII (1958−1963). Een pre­cieze datum voor de heilig verklaringen is er nog niet, aldus Radio Vat­i­caan. Paus Fran­cis­cus heeft afgelopen vrijdag het decreet ondertekend dat beide heiligverklaringen mogelijk maakt. Vol­gens de Italiaanse pers zal de heiligverklaring van de twee pausen wellicht op het­zelfde moment plaatsvin­ den, ver­moedelijk in decem­ber. 20

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Overledenen Gerhardus Hermanus (Gerhard) Oldenkotte Geboren te Losser op 30 april 1927 Overleden te Almelo op 12 juni 2013. Gerhard is geboren in Losser op 30 april 1927. Hij kwam uit een gezin van 3 kinderen, waarvan hij de jongste was. In 1953 is hij getrouwd met Annie Bulters. Zij zijn samen een horlogeriejuwelierszaak in Almelo begonnen. Eerst aan de Markt; in 1960 aan de Grotestraat. Het werk was zijn hobby en de hobby was zijn werk. Hij heeft tot op hoge leeftijd samen met zijn vrouw doorgewerkt. Herman was een man van weinig woorden. In 1980 kwam zijn dochter Astrid met optiek bij hun in de zaak. Vader heeft het laatste jaar van zijn leven door gebracht in verpleeghuis Eugeria. Hij werd de laatste jaren steeds vergeetachtiger. In januari 2013 brak hij zijn heup en kreeg hij een longontsteking. Het ging niet goed met vader en wij dachten dat zijn einde was gekomen. Desondanks krabbelde hij weer op en kon hij weer lopen. Vader heeft het in Eugeria wel naar zijn zin gehad, ondanks dat hij er beslist niet heen wilde. Hij is overleden op 12 juni 2013. Hij ruste in vrede. Hermanus Johannes Bernardus van ‘t Hoff Geboren 19 februari 1932 te Hoorn Overleden 13 juni 2013 te Almelo (Huize Friso). Herman woonde aan de Rustweg 1, Kamer 64 in Huize Friso. Op donderdag, 20 juni 2013 om 13.00 uur hebben wij afscheid genomen tijdens de uitvaartviering in de St. Jozefkerk. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de R.K. begraafplaats te Almelo. Moge hij rusten in vrede. Karelina Maria Wilhelmina Gelink-Everink (Corry) Geboren te Enschede 4 juli 1921 Overleden te Almelo 21 juni 2013. Corry was de jongste in het gezin en ook nog de enige in leven. Haar broers Jan en Toon waren al overleden. In haar jonge leven ging ze werken in Nijverdal – op de huishoudschool – waar ze naaldvakken gaf. Ze woonde door de week in Nijverdal en in het weekend ging ze naar huis in Enschede. Corry was gehecht aan haar familie – een warm gezin. Ze leerde op latere leeftijd Gerrit Gelink kennen. Ze trouwden en gingen in Almelo wonen, vele jaren aan de Jan Wiegerslaan. Het gezin werd verblijd met de komst van dochter Jose. Na het overlijden van Gerrit in 1983 pakte Corry de draad van het leven weer op. De kleinkinderen (3 jongens van Jose) gaven afleiding. Corry was een gelovige vrouw


Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie / Artikelen en dit uitte ze mede door in het kerkkoor te zingen en zich in te zetten als vrijwilliger in de parochie. Tien jaar geleden verhuisde ze naar Hoog Schuilenburg. In 2008 overleed haar dochter Jose op 52-jarige leeftijd. Een niet te dragen verlies. Toch was Corry ook veerkrachtig. Ze had humor en klaagde nooit. De laatste jaren werd ze vergeetachtig. Ze overleed op 21 juni in het Eugeria op bijna 92 jarige leeftijd. Op woensdag 26 juni hebben we in het crematorium “Twente” afscheid van haar genomen. Aan het einde van het leven neemt Gods Geest de laatste adem in haar grote waaien op … Niets gaat verloren. Afram Seleman Geboren 13 februari 1958 te Irak Overleden 23 juni 2013 te Almelo (ZGT). Afram was gehuwd met Gorgis Khaton. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren. Zij woonden aan het Loo 47 te Almelo. Op Donderdag, 27 juni 2013 vond de uitvaartviering plaats in de St. Jozef kerk. De viering werd geleid door een eigen voorganger, die priester is. De condoleance vond voor de aanvang van de viering plaats. De begrafenis was aansluitend om 12.00 uur op het R.K. Kerkhof te Almelo. Hij ruste in vrede. Maria Grada (Rie) van Herpt – Kiezebrink Geboren te Groenlo op 31 juli 1920 Overleden te Enschede op 23 juni 2013. Rie werd geboren op 31 juli 1920. Ze was het zesde kind in een rij van negen. Tot haar achtste jaar had ze een onbezorgde jeugd. Daar kwam abrupt een eind aan toen haar moeder stierf bij de geboorte van haar jongste zus. Ze bracht de volgende jaren door in het gezin van haar peetoom. De scheiding van thuis viel haar zwaar. Vanaf haar 19e jaar kreeg ze een baan in Enschede. Daar had ze fijne jaren. In deze tijd leerde ze pa kennen. Ze trouwden in 1949, kregen 4 kinderen en waren gelukkig samen .Via Coevorden, Meppel en Zutphen kwamen ze uiteindelijk in Almelo terecht. Hier woonde ze tot aan haar dood. Mam was een sterke vrouw, actief, vitaal, optimistisch en bovenal zelfstandig. Naast de zorg voor haar gezin hielp ze ook veel en graag in de zaak. Toch vond ze altijd nog tijd om met ons leuke dingen te doen. Mam was een vrouw, die graag mensen om zich heen had. Je kon uitbundig met haar lachen. Ze had haar eigen mening en was daar niet gemakkelijk van af te brengen. Ze was tevreden met kleine dingen. Na de pensionering van pa had ze wat meer tijd voor zichzelf. En ze genoot van die jaren. Samen fietsten ze en wandelden ze tot op

hoge leeftijd dagelijks vele kilometers, Ook genoot ze van haar kinderen, hun partners en de kleinkinderen. Nuchter als ze was, pakte ze na het overlijden van pa in 2006 de draad snel weer op. Ze klaagde nooit, zag altijd wel weer een lichtpuntje. Ze bleef goed voor zichzelf zorgen en de regie gaf ze niet uit handen. Tot het laatst heeft ze zelfstandig kunnen wonen. Moge zij n u rusten in vrede.

Bedevaart naar KLEIN LOURDES (Tienray, Noord Limburg)

Graag willen wij u nogmaals attenderen op de mogelijkheid om dit jaar weer mee op bedevaart te gaan naar Tienray. Deze zal, zoals u reeds eerder in het Noorderlicht heeft kunnen lezen, plaatsvinden op: Zaterdag 5 oktober a.s. We vertrekken om 7.45 uur vanaf de St.-Jozefkerk aan de St. Josephstraat. En we verwachten om ± 18.00 uur weer in Almelo te zijn. De kosten van deze bedevaart bedragen € 29,00 p.p. incl. lunch en koffie/thee. Dit wordt afgerekend in de bus. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij: dhr. E.J. Timmermans tel.: 06-44151414 dhr. H. Kienhuis tel.: 06-15462079

Voorbereidingsbijeenkomst bisdombedevaart Rome

Voor de deelnemers aan de bisdombedevaart naar Rome (20-25 september 2013) wordt op donderdagavond 5 september een voorbereidingsbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats te Dijnselburg (Amersfoortseweg 10 Zeist) en start om 19.30 uur. Niet geheel toevallig vindt deze reis naar de ‘eeuwige stad’ plaats in het Jaar van het Geloof. Het aartsbisdom heeft gekozen voor een groep in de leeftijd van 35 t/m 65 jaar, onder meer omdat de deelnemers zeer goed ter been moeten zijn, want er zal veel worden gelopen en gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. De dagelijkse Eucharistieviering en bepaalde programmaonderdelen zullen gezamenlijk gehouden worden, andere in groepen, waaronder de bezoeken aan kerken en de Vaticaanse musea. Enkele priesters van het Aartsbisdom begeleiden en gidsen deze bedevaart. De kosten voor deze bedevaart bedragen € 699 p.p. (op basis van een tweepersoonskamer). Inschrijven voor deze bedevaart is mogelijk via www.vnbreizen.nl. Meer informatie: www.aartsbisdom.nl/bedevaarten en bij dhr. G.L.M. Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl. 17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

21


Artikelen

Bezinningsontmoetingsdag (Jubileum 60 jaar)

Toonkunst Almelo zingt liederen van hoop en troost in de St.-Georgiusbasiliek

Dit jaar organiseren wij voor de zestigste keer een bezinnings-ontmoetingsdag en wel op woensdag 6 november 2013.

Op zondag 6 oktober om 15.00 uur voert Toonkunst Almelo het Requiem van J. Rutter uit in de St.-Georgiusbasiliek.

Deze dag wordt gehouden in het restaurant van Trivium Meulenbelt Zorg locatie ” ’t Meulenbelt” in Almelo. De dag begint om 9.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De kosten voor deze dag bedragen € 15,00 per persoon.

Onder leiding van dirigent Arno Vree met medewerking van sopraan Marjon Strijk, begeleiding van Dirk Luijmes op harmonium en orkest FLAIR zingt Toonkunst Almelo muziekstukken, die gebaseerd zijn op de requiemmis, zoals deze wordt gezongen bij een uitvaartplechtigheid. Centraal in dit concert is de integrale uitvoering van het Requiem van de Engelse componist John Rutter (1943), dat bestaat uit een aantal traditionele elementen van de requiemmis (Kyrie, Sanctus, Agnus dei), gecombineerd met psalmteksten en gregoriaanse hymnes. Hiernaast staan het Pater Noster van P.

Het is een dag van bezinning, die ’s morgens begint met een Eucharistieviering. In de middag wordt een Maria-viering gehouden. Gedurende de dag is er een invulling met ontspanning en passende zorg, dus een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De deelname is in principe voor iedereen die belangstelling heeft. Met name denken wij aan mensen die slecht ter been zijn en afhankelijk zijn van zorg. De deelname staat vrij voor alle leeftijden. Indien u belangstelling heeft om aan deze feestelijke bezinnings-ontmoetingsdag deel te nemen, neemt u dan contact op met: Ria Tiehuis 0546-862148 Ans Hulshof 0546-827844 De inschrijfdatum sluit op 7 oktober 2013 22

Vasks (1946) en het Libera me van Bruckner op het programma. Toonkunst Almelo bestaat uit ca. 65 enthousiaste zangers, die elke woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de kapelzaal van Hof 88 repeteren. Het koor gaf al eerder in 2009 een concert in de St.-Georgiusbasiliek met de uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach. De prachtige St. Georgiusbasiliek leent zich bij uitstek voor deze muziek.Wij nodigen u van harte uit voor dit bijzondere concert. Entree € 17,50, voorverkoop € 15,00 (jongeren € 7,50) bij de leden, boekhandel HilariusBroekhuis en www.toonkunstalmelo.nl

Biddende moeders In april 2006 zijn we in de parochie van Almelo - Noord met een groep ‘Biddende moeders ‘ gestart. We kwamen met ongeveer 6 moeders 1 keer per maand bij elkaar om te bidden voor onze (klein-) kinderen en voor alle mensen die ons dierbaar zijn. Dit vond aanvankelijk plaats bij enkele dames thuis, omdat zij door hun hoge leeftijd niet in staat waren om naar de pastorie te komen. Wij zijn daar altijd erg gastvrij ontvangen en het was een mooie plek om te bidden. Toen deze dames verhuisd zijn, is onze plaats van samenkomst daarna de pastorie geworden.

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Momenteel komen we daar met onze groep van gemiddeld 8 moeders 1 keer per maand op maandag of dinsdag om 14 uur bij elkaar; het is een fijne en standvastige groep. Biddende Moeders is wereldwijd in zo’n 70 landen actief. We hebben een boekje met verschillende gebeden, we lezen een stukje uit de bijbel en we zingen ook wat liederen tussendoor. Halverwege de bijeenkomst schrijven we de namen van de personen, voor wie we willen bidden, op een rond papiertje en leggen het beschreven papiertje


Artikelen in een mandje. Vervolgens worden deze mensen in gebed aan God toevertrouwd. Hierna hebben we nog enkele slotgebeden en eindigen we altijd met een Marialied. We sluiten de middag hiermee na ongeveer ¾ uur af en drinken dan nog een kopje thee of koffie. Hebt u belangstelling, dan kunt u voor verdere informatie terecht bij: Els Eidhof tel.: 06 42652302

Biddende vaders Beste vaders van de Jorisparochie, Voel je buitengesloten? Dat er zoveel mooie dingen voor de vrouwen door de kerk zijn georganiseerd en niets voor wij mannen? Nou, dat hoeft niet meer. Binnenkort beginnen wij met de eerst ‘Biddende vaders’ in Almelo. Vergelijkbaar aan ‘Biddende moeders,’ zijn de groepen voor vaders een onderdeel van ‘Father’s Prayers,’ dat opgericht was door de grondleggers van ‘Biddende moeders.’ Zij hadden een behoefte aan meer betrokkenheid door de mannen van de kerk, met een gemeenschap die meer de mannen toespreekt. ‘Biddende vaders’ heeft zijn eigen smaak, en is geen rechtstreeks kopie van ‘Biddende moeders.‘ Een soort tak uit dezelfde boom. Groepen in Nederland zijn heel actief, en 2 Nederlanders zitten in de hoofdcommissie van het ‘Father’s Prayers International.‘ Er zijn veel internationale ontmoetingen en netwerken, onder andere in het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Je kunt meer hier over lezen: http:// www.fathersprayers.org/. Er liggen ook foldertjes achter in de basiliek. Als je interesse hebt, of meer informatie wilt, kun je contact opnemen met: Leo Salazar, tel: 0642 543 958, leo.salazar@me.com

Willibrordprocessie: ‘Geloven mag gezien worden’ Minrebroederstraat - Lange Nieuwstraat Utrecht De Willibrordprocessie is voor het eerst gehouden in september 2002. Toen besloot de toenmalige plebaan N.M. Schnell als eerste in Nederland gebruik te maken van de opheffing van het processieverbod. Tot die datum mocht sinds het begin van de reformatie in Nederland geen processie worden gehouden, behalve op de plaatsen waar de katholieke eredienst nooit geheel verboden was geweest. Een processie is een geloofsgetuigenis – vandaar ook het motto ‘Geloven mag gezien worden’ - en wie kan er beter met een processie worden geëerd dan één van de grootste geloofsgetuigen van de Lage Landen, de heilige Willibrord? Plebaan Van der Vegt: “Processies zijn ook een uiting van vreugde om het geloof. In het Oude Testament lezen wij hoe Koning David dansend voor de Ark van het verbond uitging (2 Samuël 6) toen deze in processie teruggebracht werd naar Jeruzalem. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor u zowel een geloofge-

tuigenis als een stukje blijheid om het geloof mag betekenen.” Programma: 15.30 uur: aanvang gebedsviering St. Willibrorduskerk, Minrebroedersstraat 21. 15.50 uur: opstellen Processie met Schrijn bij het St. Willibrordbeeld op Janskerkhof. 16.45 uur: aankomst St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36. 16.50 uur Pontificale Vesperviering met Kardinaal Eijk. Begintijd: 8 september 2013 15:30 Eindtijd: 8 september 2013 17:15

Jaarlijkse Ariënsherdenking in Maarssen In Maarssen (parochie St. Jan de Doper) vindt op zondag 25 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. De deelnemers verzamelen zich bij het graf van Alfons Ariëns (Straatweg) voor een korte gebedsdienst die om 9.00 uur start. Aansluitend vindt om 10.00 uur de Eucharistieviering plaats in de H. Hartkerk (Breedstraat 1) te Maarssen. Hoofdcelebrant is dit jaar mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop

van Utrecht. In deze viering zal hij Joost Baneke en Riny Bouwman tot acoliet aanstellen ter voorbereiding op hun diakenwijding later dit jaar. Voor de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht is de Ariënsherdenking in Maarssen traditiegetrouw ook de start van het nieuwe studiejaar.

17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

23


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

De drukker op de rand van Almelo drukt het voor u. Geboorte - Trouwkaarten Liturgie boekjes en Handelsdrukwerk Digitaal printwerk en Kleuren kopieĂŤn.

De Roodstaart 14 7671 VN Vriezenveen Tel: 0546 - 565060 Fax: 0546 - 565070

Op geboortekaartjes geven wij 10% korting bij inlevering van deze advertentie* * excl. drukkosten

www.drukkerij-lohuis.nl info@drukkerij-lohuis.nl

PEDICURE EN NAGELSTYLISTE AMY

Te Werve 23, 7608 LD Almelo, Tel. 0546-473310

24

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

Bedrijvenpark Twente 47, 7602 KC Almelo Nederland Tel.: 0546 - 433781, Fax: 0546 - 433294, Mobiel: 06 -29140423 E-mail: jansenpoedercoating@gmail.com, w w w.jansenpoedercoating.nl

Jo Leloux TWEEWIELERS De zaak waar u zich nog klant voelt Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.nl

Hantermansstraat 21, Almelo Tel. 0546-81 22 91 www.bakkerijlubbers.nl

17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

25


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

Slot 12, 7608 ND Almelo

Tegenover scholengemeenschap Canisius Telefoon: 0546 - 822910 Telefax: 0546 - 850275 Internet: www.dijkhuistapijt.nl E-mail: info@dijkhuistapijt.nl

HOSPITAALWEG 2B

0546 - 821155

7607 TW ALMELO INFO@ENGBERINK.NL

PRIMERA KNOOP APOLLOLAAN 9 a 7604 EH ALMELO Tel.: 0546-812945

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, kansspelen, tabak en tijdschriften 26

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Ootmarsumsestraat, ma t/m vrij vanaf 8:30 geopend, do koopavond


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

VanIersel-Adv-2013-DEF.pdf

1

22-12-12

09:11

www.brummerjuwelier.nl

Orthopedische Manuele Therapie & Fysiotherapie Paul van Iersel Orthopedische manuele therapie / fysiotherapie / sportfysiotherapie / arbeidsfysiotherapie / dry needling / echograďŹ e / revalidatie /stressreductie / oncologische fysiotherapie / 4-D bewegingsanalyse / sport- en preventietest

ZORG VOOR VITALITEIT Adriaen Brouwerstraat 8 / 7606 AM Almelo / T: 0546-714040 / F: 0546-714050 I:

www.praktijkvaniersel.nl / E: zorg@praktijkvaniersel.nl

FA. THEO GOOSSEN

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF Almeloseweg 159 7615 NA Harberinkhoek tel. 0546 866 928 www.goossenautoschade.nl

LEENAUTO GRATIS

SNIJDERS SCHOENEN Ootmarsumsestraat 160 7603 AM Almelo Tel. 0546 - 86 32 86 17 aug u stu s t /m 18 okt o b er 2013

27


:00

Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

Schoonheidssalon GEA Lid Anbos

adv 197*26

30-01-2008

16:00

Pagina

Salon voor totale huidverzorging en pedicure. Behandeling op afspraak, ook ’s avonds Hackfort 39, 7608 MK Almelo, 0546-490564 Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen, Permanente make up, Bruidsmake up, Wrap, Voetreflexzone, Facesetting, Bruiningsspray, Inspuitingen, Ultratone, Hotstonemassage, Microdermabrasie.

De salon voor dames en heren, jong en oud, ook speciale herenavond!

Pagina 2

BIJ ONS WORDT U GEHOLPEN DOOR DE MAKELAAR ZELF.... ....EN NIET ZIJN ASSISTENT

(0546) 45 99 99 www.franssanders.nl

28

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Funda.nl

Noorderlich 5 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you