IN MOTION - exhibition online catalog

Page 1

SPORT. DESIGN. MOBILIT Y.


Fot. Anna Nowokuńska


Twórcy Authors kurator curator

Dorota Kabała We design for physical culture

projekt wystawy exhibition design

We design for physical culture

projekt graficzny graphic design

Anna Nowokuńska

produkcja production

Monika Brauntsch The Spirit of Poland

Pierwsza wystawa „In Motion” powstała na potrzeby Gdynia Design Days 2016. The first edition of ‘In Motion’ exhibition took place at Gdynia Design Days 2016.


Wstęp

Introduction

Specjalistyczne buty sportowe i rakiety śnieżne. Różnorodne deski, np. do kitesurfingu, windsurfingu. Kajaki i wszelkie inne jednostki pływające. Rowery, kaski i ochraniacze… To tylko niektóre spośród przedmiotów umożliwiających nam funkcjonowanie w nietypow ych warunkach, zdobywanie trudno dostępnych terenów, doznawanie nowych wrażeń, pobijanie rekordów. Usprawniamy swoje ciało, wzbogacając je o różnego typu elementy, w które nie wyposażyła nas natura. One jednak, mimo zaawansowania technologicznego, pozostają dalekie od doskonałości. Stanowią ułatwienie wyłącznie w określonej sytuacji, a w każdej innej zaczynają przeszkadzać.

Fot. Anna Nowokuńska


W sytuacji, gdy sprzęt sportowy nie jest używany, na przykład w czasie transportu, człowiek nie może go schować z łatwością, z jaką owady zwijają swoje skrzydła pod pancerz. Chcąc przetransportować czy przechować swoje „dodatkowe organy”, napotykamy trudności. Często sprzęt waży za dużo lub ma mało poręczne gabaryty, co okazuje się szczególnie uciążliwe przy dynamicznym i nomadyc znym tr ybie ż ycia. Producenci sprzętu sportowego wyraźnie dążą do tego, by był on łatwy w transporcie i przechowywaniu. Przykłady takich rozwiązań prezentuje wystawa „In motion”. Zapoznając się z nimi, warto zwrócić uwagę na cechy poszczególnych przedmiotów, na korzyści, jakie dzięki nim osiąga użytkownik. A także na to, że wybrane produkty łączy wiele wspólnych cech. W tym główne założenia projektowe, zasady działania oraz sposób pracy z materiałami. Prezentowane na wystawie „In motion” produkty cechuje odważne podejście w poszukiwaniu odpowiedzi na współc zesne potrzeby. Są to przykładowe rozwiązania, które prezentują zaobserwowany kierunek projektowania. Większość z nich została wprowadzona do produkcji w ciągu ostatnich kilku lat. Wszystkie dedykowane są

Specialist sports footwear and snowshoes; a variety of boards, for e.g. kitesurfing and windsurfing; kayaks and other boats; bikes, helmets and pads. These are just a few examples of the many objects that allow people to undertake an activity in atypical conditions, reach areas that are difficult to access, enjoy new experiences and break new records. We improve our bodies, equipping them with various tools which evolution has failed to provide. Despite their technological advancement, they are far from perfect. Convenient in certain situations, they are bothersome in all the others. When they are not in use, for example during transport, most sports equipment cannot be packed with the easiness of insects’ wings that roll under their shell. Transport and storage of the ‘additional organs’ present difficulties. The equipment often weighs too much or its size is inconvenient, which proves particularly bothersome in the case of dynamic and nomadic lifestyles. Manufacturers of sports equipment aspire to find solutions for transport and storage problems. The In Motion exhibition presents examples of these solutions. It is worth paying attention to the features of each object and the benefits to


indywidualnemu użytkownikowi. Podczas ich analizowania nasuwa się refleksja, jaką drogę obiorą producenci oraz użytkownicy sprzętu sportowego.

their potential users, as well as to the fact that the products share many characteristics, such as core design assumptions, operating rules and the way of working with materials.

Czy w niedalekiej przyszłości każdy aktywny człowiek będzie posiadał plecak pełen ultralekkich, świetnie zaprojektowanych, rozkładanych produktów umożliwiających korzystanie z wszelkich możliwych warunków? Czy jednak odejdziemy od chęci posiadania produktów na własność i zbliżymy się raczej do idei współuż ytko wania? Być może oba te kierunki zaczną się wyraźnie przenikać. Możliwe też, że chęć osiągnięcia doskonałości bliskiej naturze będzie prowadzić do tego, aby sprzęt sportowy, dziś mający nadal postać „doczepianych” do ludzkich ciał „dodatkowych organów”, został na stałe w nie wmontowany. Dzięki temu odzyskalibyśmy pełną wolność i swobodę. Stałyby się one kolejną ludzką ręką, nogą, skrzydłem, płetwą.

The products presented at the In Motion exhibition are characterised by a bold approach to finding solutions to these problems. The objects have been selected from numerous other concepts so they could clearly present a certain design trend. The majority of the products have gone into production in the last few years. All of them are dedicated to individual users. The exhibited objects can make one reflect on the path that the manufacturers and users of sports equipment will choose. Will everyone in the near future have a backpack filled with ultralight, excellently designed, foldable products that enable one to cope in all possible conditions? Or will we give up the desire to own items in favour of the idea of sharing? Perhaps both tendencies will start to overlap. It is also possible that the desire to accomplish perfection in imitating nature will lead to incorporating sports equipment into the human body. This would give people complete freedom and flexibility. Maybe in the future equipment will be an additional human hand or leg, a wing or fin.


Projekt wystawy

Exhibition design Prezentacja produktów

Product presentation

Każdy z produktów zaprezentowany był wraz z planszą opisową prezentującą jego zalety pod kątem mobilnego trybu życia. Plansze zaprojektowano tak aby pozwalały na: Each product was presented with a description board explaining the product benefits related to traveling and a nomadic lifestyle. The boards were designed to allow the user to:

Fot. Anna Nowokuńska


szybkie zapoznanie się z zaletami produktu – możliwe dzięki ikonom korzyści oraz dzięki egzemplarzom przenośnej legendy ikon, z której można było korzystać podczas oglądania wystawy; quickly understand the product’s benefits, thanks to the designed benefit icons and the portable legend explaining them; zgłębienie zalet i właściwości produktu – osoby spędzające na wystawie więcej czasu zapoznawały się z szerszymi opisami, odnoszącymi się do poszczególnych części produktów. explore the advantages and characteristics of the product – people who wanted to spend more time at the exhibition read the broader descriptions, linked via numbers and letters to different parts of the products.


Konstrukcja

Construction

Wystawa została zaprojektowana tak, aby wywoływać u odwiedzających skojarzenia: dynamiczny, przenośny, zmienny, elastyczny, lekki. Dzięki aluminiowej konstrukcji i sposobowi łączenia wystawa, podobnie jak prezentowane produkty – jest lekka, łatwa w transporcie i przechowywaniu. The exhibition was designed to evoke visitors’ associations: dynamic, portable, changeable, flexible, lightweight. A lightweight aluminum construction and assembly design was utilized for easy transportation and storage – corresponding to the exhibited products.

Identyfikacja wizualna

Visual identity

Koncepcja na identyfikację wizualną została stworzona tak, aby budzić skojarzenia ze sportem i dynamiką. Kształty plansz oraz podziałów kolorystycznych są spójne z projektem konstrukcji wystawy. The visual identity concept follows the construction design and has a sporty and dynamic look.

Fot. Szajewski StudioLegenda

Legend

Prezentowane produkty opisane są poprzez korzyści szczególnie istotne dla użytkownika. Są one oznaczone następującymi symbolami: Exhibition items are described from the perspective of benefits that are particularly important for the product users. They are marked with symbols:

Łatwe przewożenie rowerem Easy to carry by bike

Łatwe przewożenie środkami transportu publicznego Easy to carry by public transport

Łatwe przewożenie windą Easy to carry by lift

Łatwe przewożenie w bagażniku samochodu osobowego

Łatwe przenoszenie w dłoni przy pokonywaniu trasy na piechotę

Easy to carry in the boot of a car

Easy to carry by hand when walking

Łatwe przewożenie samolotem w standardowym bagażu

Łatwe przenoszenie na plecach przy pokonywaniu trasy na piechotę

Easy to carry by plane in standard luggage

Easy to carry on one’s back when walking


Możliwość zmieszczenia w kieszeni

Wodoszczelność

Easy to fit into a pocket

Water resistant

Lekkość

Odporność na zniszczenia

Lightweight

Damage resistant

Łatwe przechowywanie, np. w mieszkaniu

Minimalizowanie zbędnego wysiłku, efektywność poruszania się

Easy home storage, e.g. apartment

Minimal effort, maximum effectivity of movement

Możliwość swobodnego zmieszczenia w małej torbie/plecaku Possible to fit into a backpack

Szybkość i łatwość montażu

Możliwość nowego typu aktywności sportowej An opportunity for a new type of sports activity

Easy and quick to assemble

Dopasowanie i komfort Korzystanie z dwóch lub więcej funkcji zawartych w jednym przedmiocie

Adjusted for optimal comfort

Possible to use two or more functions in one object

Nie potrzeba plecaka No need for backpack

Możliwość zjazdu po schodach i jazdy po nierównościach Possible to move over uneven surface and stairs

Kod IP – stopień ochrony IP code – the degree of protection

Możliwość doładowania sprzętów elektronicznych Possible to recharge electronic equipment


Fot. Szajewski Studio


Produkty

Products

Fot. Anna Nowokuńska


Nobile NHP Split


Nobile NHP Split Deska do kitesurfingu, którą po demontażu można przewozić samolotem w standardowym bagażu lotniczym, bez dodatkowych opłat, wymaganych dla klasycznych desek kitesurfingowych. The Kiteboard splits in half for transport by air as a standard airline baggage without the extra charge required for conventional kiteboards.

Polska Poland

2016

konstrukcja deski board construction

Nobile

projekt akcesoriów accesories design

Nobile + We design for physical culture

producent manufacturer

Nobile www.nobilekiteboarding.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

podział na dwie części z jednoczesnym zachowaniem jakości i funkcjonalności deski podczas pływania i wykonywanych tricków,

zmniejszona objętość akcesoriów systemu IFS względem poprzednich wersji z jednoczesnym zwiększeniem ich ergonomii,

it divides into two parts, while maintaining quality and functionality when surfing and performing tricks,

reduced volume and increased ergonomics of the IFS system accessories in comparison to the previous version,

W-Connection – dopasowanie łączących się krawędzi,

wiązania – „pady” zbudowane z pianki EVA są lekkie i nie chłoną wody.

W-Connection for attaching the two parts,

pads made from EVA foam are light and do not absorb water.

elementy spinające W-Connection, joining parts of the W-Connection,

elastyczne zabezpieczenie przed otwarciem w czasie pływania, pliable protection that stops it from separating when surfing,


Fot. Szajewski Studio


Powermonkey Extreme Explorer 2


Powermonkey Extreme Explorer 2 Dwie niezależne ładowarki, z których każda umożliwia doładowanie sprzętów elektronicznych w czasie ekspedycji i wypraw sportowych do miejsc z ograniczonym dostępem do sieci elektrycznej. Two chargers of different types, allowing you to recharge electronic devices during outdoor expeditions and in places with limited access to electricity.

Wielka Brytania United Kingdom

2013, 2014

projekt i produkcja design & manufacturing

Powertraveller www.powertraveller.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

Powermonkey Extreme panel słoneczny umożliwiający pełne doładowanie Powermonkey Extreme w ciągu 18-22 godzin w optymalnych warunkach świetlnych, the solar panel fully recharges the Powermonkey Extreme within 18-22 hours in optimum light conditions,

otwór i pasek z rzepem umożliwiające mocowanie otwartego panelu, np. do plecaka, an opening and a velcro strap let you attach the solar panel i.e. to a backpack, and use it while on the go,

bateria litowo-polimerowa 9000 mAh naładuje smartfon do 4-6 razy,

doładowanie za pomocą podłączenia sieciowego, panelu słonecznego z mikro USB lub przez port USB.

9000 mAh Lithium Polymer battery recharges a smartphone up to four-six times,

recharging via AC outlet or solar panel with a micro USB connector or via standard USB.

składana obudowa – bezpieczny transport i przechowywanie (tworzywo sztuczne ABS), foldable solar panel casing for safe transportation and storage (plastic ABS),


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

Powermonkey Explorer 2 bateria litowo-jonowa 6000 mAh – naładuje, np. kamerę GOPro Hero3+ do 4 razy, fully-charged dual-core 6000 mAh lithium-ion battery – recharges an iPhone 5 up to three times, a GoPro Hero3+ four times,

zwarta, solidna cylindryczna forma obudowy, compact, rugged cylindrical casing design,

lekkie 2 mm aluminium, light 2 mm aluminum,

doładowanie Powermonkey Explorer 2 za pomocą podłączenia sieciowego, panelu słonecznego z mikro USB lub przez port USB. recharging via AC outlet or solar panel with a micro USB connector or via standard USB.


„Swoboda, łatwość przemieszczania się i redukcja bagażu nie są dziś wyłącznie kaprysem wyjątkowo mobilnych, żyjących w ciągłym ruchu osób, ale stanowią także codzienną potrzebę »miejskich nomadów« i weekendowych poszukiwaczy przygód.” Dorota Kabała

z artykułu “In Motion! Mniej, lżej, swobodniej” Design Alive nr 19, Lato 2016


‘Flexibility and ease of movement, as well as the reduction of luggage are no longer the goal of extremely mobile people, always on the go, but they have also become a daily necessity for “urban nomads” and weekend adventurers.’ Dorota Kabała

From ‘In Motion! Less, lighter, freely’ article; Design Alive no. 19, Summer 2016


Stair-Rover


Stair-Rover Longboard do jazdy po nierównych miejskich nawierzchniach, w tym po kostce brukowej, nierównym chodniku, krawężnikach i schodach. An all-urban-terrain longboard that lets you ride on cobblestones, bumpy pavement, curbs, and down the stairs.

Wielka Brytania United Kingdom

2014

projekt design

Po-Chih Lai

producent manufacturer

Allrover TM www.allrover.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

ośmiokołowy mechanizm – neutralny na wyrównanej nawierzchni, aktywny przy nierównościach – jazda m.in. po bruku, nierównym chodniku, czy schodach,

kil ślizgowy, pozwalający na ześlizgiwanie się przy przejeździe przez schody i większe przeszkody w momentach, gdy kółka omijają przeszkodę i nie mają podparcia,

the eight-wheeled mechanism remains neutral on flat surfaces, works on the rough terrains, i.e. when riding on bumpy pavement, cobblestones, or down the stairs,

a gliding keel that lets you slide when the wheels h ave no ground support riding down stairs and over larger obstacles,

forma ramy V-frame pozwalająca na niezależne poruszanie się kółek w górę i w dół – ruch kółek dostosowuje się na bieżąco do nierówności, the V-frame design lets the wheels bounce up and down independently and conforms to the shape of each step,

amortyzatory, shock-absorbers,

blokada stopy, mocowana opcjonalnie w jednym z ośmiu miejsc, foot stopper, optionally installed in one o f eight places,

uchwyt do przenoszenia. carrying handle.


Fot. Anna Nowokuńska


Tarmac i SX2


Tarmac i SX2 Buty i spodnie motocyklowe, które mogą być używane zarówno do jazdy na motocyklu, jak i jako standardowe codzienne ubranie.

Polska Poland

2016

projekt i produkcja design & manufacturing

Shima www.shima.pl

Motorcycle boots and trousers both for riding and for everyday clothing.

2w1


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

Tarmac odblaskowe panele, reflective panels,

wstawka tekstylna – niwelacja naprężenia (krocza) podczas jazdy motocyklem,

utrzymany charakter miejskich jeansów,

textile inset reducing strain (on the crotch) while riding a motorcycle,

urban jean style,

wzmocnione szwy, ukryte ochraniacze SAS-TEC® CAT.2 z miękkiej pianki, utwardzającej się w wyniku uderzenia, chroniąc przed urazami, są lekkie i demontowalne,

reinforced stiching,

hidden SAC-TEC® CAT.2 protection made of soft foam stiffens when struck and protects from injuries; they are light and detachable,

no rivets in places that could cause injury.

demontowalna wkładka wykonana z włókien aramidowych odporna na przetarcie i wysokie temperatury, removable protective lining made of aramid fibers resistible of mechanical and high temperatue damages,

brak nitów w miejscach narażonych na urazy.


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

SX2 czerwona dziurka, przypominająca, aby przewlec przez nią sznurowadła przed jazdą na motocyklu (dla usztywnienia kostki), podczas chodzenia mogą one być niżej zawiązane, red hole (for threading the laces) reminds us to tie our shoelaces tightly before riding a motorcycle, for ankle support; when walking the shoelaces can be tied lower,

poprzecznie wzmocniona podeszwa – wygodne chodzenie, chroni w razie przygniecenia przez motocykl, transversely reinforced sole – comfortable walking, protects in the event of being crushed by a motorcycle,

zamsz z otworami zapewnia wentylację, perforated suede provides ventilation,

tłoczenia ułatwiające operowanie drążkiem zmiany biegów, embossed leather facilitates gear stick precision,

ukryta we wnętrzu PORON® XRD® miękka pianka, która utwardza się w wyniku uderzenia, chroni kostkę przed urazami. soft foam hidden inside PORON® XRD® stiffens upon impact and protects the ankle from injury.


„(…) to kolejna na GDD wystawa o mieście, jego mieszkańcach, ich stylu życia (szybkie, mobilne) i problemach/wyzwaniach, przed którymi stoją.” hatalska.com z artykułu “Inspiracje po Gdynia Design Days”


’(…) another exhibition at GDD that talks about the city, its people, their lifestyle (fast, mobile) and the problems/challenges they face.’ hatalska.com from the article ‘Inspirations after Gdynia Design Days’


Fimbulvetr Hikr


Fimbulvetr Hikr Ultralekkie rakiety śnieżne – efektywne poruszanie się po głębokim śniegu, np. podczas wyprawy snowboardowej. Ultra-light snowshoes that reduce effort while walking in deep snow e.g. on snowboarding trips.

Norwegia Norway

2015

projekt design

Fimbulvetr + Pro Snowboarder Mikkel Bang

producent manufacturer

Fimbulvetr www.fimbulvetr.no


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

jednoczęściowa, poddawana recyklingowi, zbudowana z termoplastycznego elastomeru, recyclable thermoplastic elastomer snowshoe unibody,

konstrukcja optymalizująca użycie materiału, the construction optimizes use of material,

wielokierunkowy zawias All Direction Hinge™ – zwiększenie tarcia przy schodzeniu w dół oraz chodzeniu po stromych zboczach, the All Direction Hinge™ improves traction and allows easy movement downhill and traversing s teep slopes,

minimalne wiązanie na buty. minimal shoe binding.

asymetryczna forma dostosowana do stopy – redukcja rozmiaru rakiet, the asymmetrical design reduces the size,


Fot. Anna Nowokuńska


S-LAB SENSE 5 ULTRA


S-LAB SENSE 5 ULTRA Ultralekkie buty – efektywniejszy bieg długodystansowy w warunkach terenowych. Ultra-light shoes that increase energy efficiency when running on wet, soft ground.

Francja France

2016

projekt i produkcja design & manufacturing

Salomon www.salomon.com

Produkt prezentowany dzięki uprzejmości firmy Amer Sports. The presentation of the products is courtesy of Amer Sports. www.amersports.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

lekka podeszwa z pianki EVA, minimalizacja ilości materiału,

kieszonka na sznurowadła – zabezpieczenie w czasie biegu,

a light sole made of EVA foam, minimizing production material,

the Quicklace™ pocket protects laces while running,

folia ProFeel między warstwami pianki EVA – ochrona stopy i dobre czucie nierówności terenu,

ukośne elementy konstrukcji Sensifit™ – pewne i mocne dopasowanie,

Profeel Film placed between the layers of EVA foam provides foot protection and comfort on bumpy terrain,

sznurowadła Quicklace™, lekkie i mocne – szybkie zawiązanie i rozwiązanie butów jednym ruchem, Quicklace™ shoelaces are light, strong, and allow one-pull tightening,

Sensifit™ external system provide a precise and secure fit after tightening,

wewnętrzna „kieszeń” na stopę EndoFit™ – pewne i mocne dopasowanie. the inner EndoFit™ ’pocket’ provides a precise and sure fit.


„Na łamach F5 wielokrotnie pisaliśmy o nowoczesnych nomadach. Dla tej grupy konsumentów liczy się przede wszystkim możliwość szybkiego poruszania się po mieście i wygodnego podróżowania oraz zamiłowanie do ciągłego pozostawania w ruchu. To właśnie do nich kierowane są m.in. mobilne wersje popularnych miejskich miejskich pojazdów i sprzętów sportowych.” Michał Bachowski z-ca redaktora naczelnego F5 Trendy Rynku i Kultury; z artykułu: www.fpiec.pl


’On the pages of F5 we repeatedly wrote about modern nomads. What primarily counts for this group of consumers is the ability to quickly move around the city, to travel comfortably and to be able to stay in continuous motion. Mobile versions of popular urban vehicles and sports equipment are catered, among others, to them.’ Michał Bachowski Deputy Chief in Editor of F5 Trends of the Market and Culture; from the article: www.fpiec.pl


Halfbike


Halfbike Pojazd, który otwiera nowe możliwości poruszania się, jest bazą dla nowego sportu będącego połączeniem jazdy na rowerze i biegania, projektowany z myślą o łatwym przechowywaniu i transporcie. A vehicle that opens up new riding possibilities, the basis for a new sport that combines cycling and running, designed for easy storage and transport.

Bułgaria Bulgaria

2015

projekt design

Martin Angelov

producent manufacturer

Kolelinia LTD www.halfbikes.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

napęd rowerowy – aluminiowe korby i zębatka, nylonowe pedały, the drive mechanism of a classic bicycle – aluminium crankset and chainring, nylon pedals,

minimalizowanie ilości materiału – konstrukcja kierownicy z wodoodpornej sklejki brzozowej, minimalist construction – water resistant birch plywood,

brak siodełka – pozycja stojąca, no seat – the rider takes a standing position, piasta z trzema biegami wewnętrznymi firmy Sturmey Archer, hub with three internal gears by Sturmey Archer,

oś składania, folding axis,

minimalizowanie ilości materiału – rama z aluminium używanego w lotnictwie, minimalist construction – aerospace grade a luminium frame,

element odblokowujący przed złożeniem, unlocking part for folding,

minimalizowanie ilości materiału – kierownica ograniczona do szerokości dwóch dłoni. minimalist construction – handle bar limited to the width of two hands.


Fot. Szajewski Studio


STRiDA LT


STRiDA LT Rower, który można łatwo złożyć i swobodnie przewieźć np. windą. A bicycle that can be effortlessly folded and transported, e.g. in a lift.

Tajwan Taiwan

od 1987 since 1987

projekt design

Mark Sanders

producent manufacturer

Ming Cycle www.strida.com

Produkt prezentowany dzięki uprzejmości firmy WSC Witold Szymanik i S-ka. The presentation of the products is courtesy of WSC Witold Szymanik i S-ka. www.strida.pl


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

trójkątna wytrzymała konstrukcja ramy; jej łączenie umożliwiające złożenie roweru,

minimalizowanie ilości materiału – krótka kierownica,

triangular and durable frame design, making the piece collapsible,

minimalist construction – compact handlebars,

aluminiowa rama, aluminium frame,

trzpień bezpieczeństwa, czyli element blokujący konstrukcję ramy – aby złożyć rower, należy go odblokować poprzez naciśnięcie kciukiem, safety lever, locking frame construction – a thumb-press mechanism unlocks the frame to be collapsed,

zawias kulowy, który umożliwia złożenie roweru, the hinge design lets you fold the frame when unlocked,

magnes, który utrzymuje profile ramy po złożeniu roweru, front wheel magnet holds the frame together when folded,

miejsca uchwytu podczas prowadzenia i noszenia złożonego roweru – kierownica i siodełko, the handlebars and seat become the carrying handle,

rozwiązania wspomagające składanie pedałów, ramion kierownicy oraz bagażnika, system for unlocking the pedals, handlebars and baggage carrier in order to fold the bike,

pozbawiony smaru pasek napędowy zastępujący łańcuch, dzięki czemu przechowywanie i przewożenie stają się mniej kłopotliwe. clean, grease-free belt driver in place of a chain f acilitates storage and transportation.


Small Foot Revolution


Small Foot Revolution Ultralekkie pompowane rakiety śnieżne, które nie zajmują miejsca w plecaku – można przenosić je doczepione, np. do wiązań snowboardowych lub spodni. Ultralight inflatable snowshoes which take up no space in the backpack – you can transport them attached to snowboard bindings or snowboard pants.

Bułgaria Bulgaria

2015

projekt i produkcja design & manufacturing

Small Foot www.smallfoot.eu


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

komory wykonane z folii TPU umożliwiające utrzymanie powietrza we wnętrzu rakiet, compartments made of TPU film for keeping the a ir inside the snowshoe,

wentyl umożliwiający pompowanie rakiet pompką rowerową, valve lets you pump the shoe with a bicycle pump,

zewnętrzna część rakiet wykonana z odpornego na rozdarcia i ścieranie materiału CORDURA® 1100, zabezpieczająca komory z powietrzem przed uszkodzeniami, the outer layer made of CORDURA® 1100, a wear-and-tear-resistant material, protects the a ir compartments,

nieużywana rakieta po spuszczeniu powietrza mieści się w woreczku, który można przy- czepić do wiązań snowboardowych, after deflating, the shoe fits in a bag, which can be attached to snowboard bindings,

forma w kształcie U otwarta w tylnej części pozwalająca na zagłębianie pięt w śniegu w czasie schodzenia w dół oraz trawersowania po stromych zboczach. open-ended U-shaped structure enables t he heel to dig into the terrain when w alking downhill and traversing s teep slopes.


Fot. Anna Nowokuńska


Oru Kayak Bay Series


Oru Kayak Bay Series Kajak dla mieszkańców miast – mieści się w szafie, w bagażniku samochodu, w dużym plecaku. Designed for city-dwellers – this kayak can be stowed in a trunk, in a closet, and hiked into remote waters.

USA USA

2013

projekt i produkcja design & manufacturing

Oru Kayak www.orukayak.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

kadłub z lekkiego polipropylenu – po złożeniu kajaka do transportu stający się pojemnikiem o rozmiarze 81×74×31cm, mieszczącym pozostałe części, the hull is made of lightweight polypropylene – the folded kayak becomes a container 81×74×31cm, accommodating the other parts,

owiewki uszczelniające dziób i rufę, fairings seal the boat at the bow and stern,

8 klamer spinających kadłub i listwy uszczelniające, 8 buckles close the deck and the seam channel seals the deck seam,

zawiasy wykonane bezpośrednio z arkusza polipropylenu wytrzymujące do 20 000 zgięć,

cockpit latches,

hinges made out of polypropylene sheet withstand bending up to 20,000 times,

obręcz wokół kokpitu – montaż standar- dowego fartucha neoprenowego,

podłoga wnętrza kajaku, po złożeniu go do transportu stająca się pokrywą pojemnika, the kayak’s floorboard becomes the lid of the box,

zatrzaski spinające kokpit,

the rim around the cockpit can hold a standard spray skirt,

regulowany podnóżek, adjustable footrest,

pasy transportowe ukryte za siedziskiem, umożliwiające transport złożonego kajaka na ramieniu, shoulders straps stowed behind the backrest are used to carry the kayak in box form,

grodzie zapewniające sztywność konstrukcji, bulkheads provide structural rigidity,

gumowe pasy do przechowania dodatko- wego bagażu, rubber strap to store extra gear,

usuwalne pomarańczowe naklejki pomaga jące w pierwszym montażu kajaka. removable orange stickers help to assemble the kayak for the first time.


Vibram Furoshiki


Vibram Furoshiki Buty – podeszwy dopasowujące się anatomicznie do każdej stopy, zwijane tak, że można je schować do kieszeni. Shoes – wrapping soles that anatomically fit every foot, for rolling and storing in a pocket – travel shoes.

Włochy Italy

2015

projekt i produkcja design & manufacturing

Vibram SPA www.vibram.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

kształt butów inspirowany japońską techniką pakowania furoshiki, w której precyzyjnie owija się tkaniną przedmiot pakowany do przenoszenia, footwear design inspired by the furoshiki Japanese wrapping technique, in which textile tightly wraps the object being carried,

woreczek do transportu zwiniętej pary butów, a carrying case for a rolled-up pair of Furoshiki,

formowanie wtryskowe dwukomponentowe dolnej części w technologii XS CITY marki Vibram i bocznej z poliuretanu, hybrid co-molding of out sole XS CITY Vibram compound and side sole made of polyurethane,

konstrukcja pozwalająca na owijanie wokół stopy: uniwersalny rozmiar, funkcjonalność, the sole design facilitates wrapping on the foot: multi fit, easy one, multi use,

górna część butów zbudowana z elastycznej dzianiny Sensitive® EuroJersey (skład 28% Elastan, 72% PA: poliamid). the upper parts are made of Sensitive® by E uroJersey stretch fabric: 28% Elastane a nd 72% PA: polyamide.


Fot. Anna Nowokuńska


Plixi


Plixi Składany kask, zapewniający ochronę, a po złożeniu mieszczący się do małej torby. Chroni w czasie jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach, hulajnodze. Folding bike helmet that can easily be tucked into a bag, while still providing a maximum level of safety. Protects when cycling, skateboarding, roller-skating, kick scooter riding.

Francja France

2014

projekt design

Overade – Philippe Arrouart

producent manufacturer

Overade www.overade.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

zamek odblokowujący się po naciśnięciu kciukiem i palcem wskazującym,

tylna część z tworzywa ABS, the rear part made of ABS plastic,

a lock that releases when pressed by your thumb and index finger,

zawiasy składające przednią i tylną część, hinges that connect the front and the rear,

górna część z tworzywa ABS – pokrywa odsuwana w kierunku przedniej w czasie składania,

the front and rear part hinge,

the upper part (made of ABS plastic) that moves to the front when folded,

14 otworów wentylacyjnych.

oś składania przedniej i górnej części,

14 vents.

przednia część z tworzywa ABS, the front part made of ABS plastic,


X-Lite 200


X-Lite 200 Ultralekki śpiwór, komfortowy w temperaturze 8°C, minimalizujący wagę bagażu podczas wypraw sportowych i rekreacyjnych oraz w podróży samolotem. An ultra-light sleeping bag that remains comfortable at a temperature of 8°C – minimizing the weight of the luggage during sport and leisure trips, and while traveling by plane.

Polska Poland

2007

projekt i produkcja design & manufacturing

Cumulus www.cumulus.pl


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

minimalna forma – brak kaptura, minimalist form – no hood,

tkanina Toray Airtastic, ważąca 20 g/m², Toray Airtastic textile, a weight of 20 g/m²,

minimalna liczba elementów – brak zamka, a minimum of additional components – no lock,

wypełnienie polskim puchem gęsim 850 cu in umieszczonym w komorach niezależnych dla górnej i dolnej części śpiwora. filled with 850 cu in Polish goose down in separate modules for the upper and lower part of the sleeping bag.


Fot. Anna Nowokuńska


XC3


XC3 Ultralekki plecak 42 l – minimalizacja wagi dźwiganego bagażu, szybkość pokonywania tras. Ultralight backpack with a 42-liter capacity, minimizing the weight of the load, which affects speed in conquering the trail.

Polska Poland

2008

projekt design

Wojciech Kłapcia

producent manufacturer

Pajak Sport www.pajaksport.pl


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

materiał – wodoodporna, lekka Cordura silikonizowana,

system nośny 3D Mesh System – antypotna dzianina dystansowa,

the material is waterproof, lightweight siliconized Cordura,

3D Mesh System for carrying – antiperspirant knitwear,

minimalna liczba elementów – wodoodporne rolowane zamknięcie,

system nośny 3D Mesh System – usztywnienie pianką poliuretanową.

a minimum of components – waterproof roll closure,

3D Mesh System for carrying – stiffening p olyurethane foam.


„Rower pod ręką, deska w plecaku, buty w kosmetyczce… Projektowanie sprzętu sportowego coraz częściej ma na celu nie tylko tworzenie rozwiązań, które pozwolą na bicie nowych rekordów, ale także produktów, które można bez problemów zabrać z sobą w dowolne miejsce i łatwo przechować.” Dorota Kabała

z artykułu “In Motion! Mniej, lżej, swobodniej” Design Alive nr 19, Lato 2016


‘Bike in hand, board in a backpack, boots in a cosmetic bag… Designing sport equipment increasingly aims not only to create solutions that will allow one to break new records, but also products that can be easily taken anywhere and that are easy to store.’ Dorota Kabała

From ‘In Motion! Less, lighter, freely’ article; Design Alive no. 19, Summer 2016


Fanatic Arrows iRIG ONE 2016


Fanatic Arrows iRIG ONE 2016 Żagiel do nauki windsurfingu i pływania przy lekkich wiatrach. Mieści się w plecaku. An inflatable windsurfing sail which can fit in a backpack. Designed for learning windsurfing in light wind conditions.

Niemcy Germany

2016

projekt design

North Kiteboarding + NorthSails

producent manufacturer

Fanatic www.fanatic.com

Produkt prezentowany dzięki uprzejmości firmy Vento Co. The presentation of the products is courtesy of Vento Co. www.vento.pl


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

konstrukcja żagla w technologii latawców do kitesurfingu, pompowane powietrzem tuby – gdy żagiel spadnie do wody, unoszą go na powierzchni, ułatwiając podniesienie lub płynięcie wpław, the construction of the sail is based on kite-surfing technology, with air-filled tubes – when the sail falls into the water, it floats on the surface, making it easier to lift or swim with,

wentyl – pompowanie żagla i deski jedną pompką, the valve lets you pump the sail and board with a single pump,

uchwyty wskazujące właściwe miejsce trzymania – nauka i łatwe operowanie żaglem. the fixed handles suggest correct positioning of the hands and facilitate the learning process.


Fot. Anna Nowokuńska


Viper Air inflatable WindSUP


Viper Air inflatable WindSUP Pompowana powietrzem deska do nauki windsurfingu. Mieści się w bagażniku samochodu osobowego.

Niemcy Germany

2016

projekt i produkcja design & manufacturing

Fanatic www.fanatic.com

An inflatable board which can fit in the trunk of a car. Designed for learning windsurfing. Produkt prezentowany dzięki uprzejmości firmy Vento Co. The presentation of the products is courtesy of Vento Co. www.vento.pl


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

wnętrze deski – brezentowa komora, dolna i górna powierzchnia połączone pionowymi włóknami utrzymującymi kształt deski po napompowaniu powietrzem, canvas compartment inside the board – its upper and lower surface are connected with vertical fibers that give the board its shape after inflation,

wentyl – pompowanie żagla i deski jedną pompką, valve lets you pump the sail and the board with a single pump,

wzmacniająca zewnętrzna warstwa brezentu i warstwowe pokrycie krawędzi PCW, reinforced outer canvas layer; edge covered with PCW layers,

demontowalne finy do umieszczenia z tyłu na środku deski, removable rear fin that fits in the center of the board,

mocowanie żagla iRIG lub masztu innego żagla, insert for iRIG sail or the mast of another sail,

siatka na bagaż, przydatna, gdy deska używana jest jako deska SUP (pływanie z wiosłem). net for fastening luggage, useful when used as SUP board.


Fot. Anna Nowokuńska


TRX Pro Suspension Training Kit ®


TRX Pro Suspension Training Kit ®

Zestaw taśm do treningu funkcjonalnego w podwieszeniu, 300 ćwiczeń na dolne i górne partie ciała, do wykonywania w dowolnym miejscu. A set of tapes for functional suspension training; 300 exercises for the lower and upper parts of the body that can be performed anywhere.

USA USA

2005

projekt design

Randy Hetrick

producent manufacturer

Fitness Anywhere LLC (TRX) www.trxtraining.com

Produkt prezentowany dzięki uprzejmości firmy ekspertfitness.com. The presentation of the products is courtesy of ekspertfitness.com. www.ekspertfitness.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

wykorzystanie grawitacji i ciężaru ciała,

uchwyty na dłonie i taśmy na stopy,

the use of the gravity and the body weight,

handles and foot straps,

regulacja długości taśm – ćwiczenie dolnych i górnych partii ciała,

system szybkiego montażu do drążków lub do drzew,

adjustable strap length lets you perform upperand lower-body exercises,

rapid installation to bars or trees,

regulacja punktu zaczepienia i kąta nachylenia ciała dla różnych poziomów sprawności, adjustable anchor point and body angle adjustment lets you work out at various skill levels,

system szybkiego montażu do framugi drzwi. rapid installation on door frames.


Fot. Szajewski Studio


®

FUTCHI ™ rebounder ®


FUTCHI ™ rebounder ®

Przenośne boisko do gry FUTCHI® – połączenie piłki nożnej i squasha. Portable rebounder for FUTCHI ® – a game that is a combination of football and squash.

Szwecja Sweden

2016

projekt i produkcja design & manufacturing

FUTCHI ® www.futchi.com


Decyzje projektowe:

Korzyści:

Design desicions:

Benefits:

dwa słupki dzielone każdy na 3 części,

przenośny kontur boiska,

two poles, each divided into 3 parts,

portable game court,

taśmy do umocowania słupków,

torba do transportu,

straps for fitting the poles,

transport bag,

uchwyt – moduł do wymiarowania boiska podczas montażu,

FUTCHI®_App™ – aplikacja umożliwiająca zapisywanie i porównywanie wyników i budowanie społeczności Futchi.

the game court handle is a module for arranging and deploying all the components during installation,

podstawki pod słupki, kotwy, śruby, pasy – montaż i demontaż boiska w 10 min, the pole bases and screws, anchors and straps allow you to assemble and take apart the pitch in 10 minutes,

FUTCHI ®_App™ which allows you to save results, get ranked, and connect with friends in the Futchi community.Kontakt

Contact

We design for physical culture Dorota Kabała

The Spirit of Poland Monika Brauntsch

+48 606 228 830 dk@wedesignforphysicalculture.com www.wedesignforphysicalculture.com

+48 501 431 787 info@spiritofpoland.pl www.spiritofpoland.pl


Fot. Anna Nowokuńska


SPORT. DESIGN. MOBILIT Y.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.