Page 1

Tehnologii Web Anul II Sem.1 – 2008 / 2009 A Imagini B Legaturi C Elemen de struct-Head si Body D Cadre E

Formulare

F

Imag, harti si animatie

G Java script H Instructiuni JS I

Obiecte

J

Tablouri si siruri – prima parte

K Tablouri si siruri – a doua parte L

Evenimente

M PHP N HTML notiuni de baza O Stiluri de text P

Liste

R Tabele S

Grila 2007 / 2008

R

7

R

1

<COLGRUP>....................</COLGROUP> si <COL> <html> <head> <title> Exemplu1</title> </head> <body> <table border=1 align="center"> <tr> <td> Nume </td> <td>Prenume </td> <td> Adresa</td></tr> <tr> <td> Ene </td> <td> Ana </td> <td> Sos Pantelimon, nr 400, sector 2, Bucuresti</td></tr> <tr> <td> Georgescu </td> <td> Dan </td> <td> Sos Colentina, nr 300, sector 2, Bucuresti</td></tr> <tr> <td> Ioanitiu </td> <td> Oana </td> <td> Sos Iancului, nr 120, sector 2, Bucuresti</td></tr> </table> </body> </html>

R

2

<html> <head> <title> Exemplu2</title> </head> <body> <table border=5 align="center" bordercolor="blue" bgcolor="yellow" rules=cols> <caption align="top"> <b> Vanzari </b> </caption> <tr > <td align="center" height="70%"> Produs </td> <td align="center" height="70%"> Cantitate </td> <td align="center" height="70%"> Pret/Buc </td></tr> <tr> <td align="center"> A </td> <td align="center"> 20b </td> <td align="center"> 10 RON</td></tr> <tr> <td align="center"> B </td> <td align="center"> 10b </td> <td align="center"> 20 RON</td></tr>

</table> </body> </html>

1


R

3

<html> <head> <title> Exemplu3</title> </head> <body> <table border=1 align="center" cellspacing=15 cellpadding=10> <tr > <td align="center"> Produs </td> <td align="center"> Cantitate </td> <td align="center"> Pret/Buc </td></tr> <tr> <td align="center"> A </td> <td align="center"> 20b </td> <td align="center"> 10 RON</td></tr> <tr> <td align="center"> B </td> <td align="center"> 10b </td> <td align="center"> 20 RON</td></tr>

</table> </body> </html>

R

4

<html> <head> <title> Exemplu4</title> </head> <body> <table border=5 align="center" cellspacing=15 cellpadding=10 bordercolor="orange" rules=all> <col height="55%"> <tr bgcolor="yellow"> <td colspan=3 align="center"> FIRMA X </td> </tr> <tr bgcolor="green"> <td align="center"> Produs </td> <td align="center"> Cantitate </td> <td align="center"> Pret/Buc </td></tr> <tr bgcolor="green"> <td align="center"> A </td> <td align="center"> 20b </td> <td align="center"> 10 RON</td></tr> <tr bgcolor="green"> <td align="center"> B </td> <td align="center"> 10b </td> <td align="center"> 20 RON</td></tr> <tr bgcolor="yellow"> <td align="center" colspan=2> 5. SUMA </td> <td align="center"> 6. 30 RON </td></tr>

</table> </body> </html>

R

8

<html> <head> <title> Exemplu8</title> </head> <body> <table border=1> <colgroup span=1 width=50% align="right"> <col width="50%"> <colgroup span=2 align=left> <col width="25%" align=right> <col width="25%" align=right> <tr > <td> A </td> <td> 20B </td> <td> 10RON</td></tr> <tr > <td> B </td> <td> 10B </td> <td> 20RON</td></tr>

</table> </body> </html>

2


G 14

A ++ poate fi si la dreapta (c = a++) si la stânga (c = ++a) unei expresii, fără ca acest lucru să aibă vreo influenţă asupra expresiei. a.

b.

TRUE

b

FALSE

A=2 in binar (00000010) B=3 in binar (00000011) S 128 Atunci a&b returneaza 2 (0000000010)? a)

Adevarat

b)

a

Fals

A=2 in binar (00000010) B=3 in binar (00000011) S 129 A | B returneaza 3 (00000011)? a) J

H

1

7

2

J

7

S

6

S

7

S

28

S

27

b)

Fals

Acesta este primul element al tabloului products: products[l]? a.

b.

TRUE

b

FALSE

Adevărat sau Fals. Clauza default este folosită într-o instrucţiune if pentru a atribui variabilelor valorile prestabilite. a.

H

Adevarat

a

b.

TRUE

FALSE

Adevărat sau Fals. O instrucţiune switch...case nu poate avea un caz prestabilit. a.

b.

TRUE

b

FALSE

Adevărat sau fals: dimensiunea unui tablou este egală cu indicele ultimului element al tabloului? a.

b.

TRUE

FALSE

Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se face prin: a)

<b>

b)

<big>

c)

<sup>

d)

<bigger>

Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mica decat cea prestabilita se face prin: a)

<s>

b)

<sub>

c)

<small>

d)

<strike>

c)

red

d)

blue

c)

green

d)

gray

Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000: a)

black

b)

white

Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff: a)

black

b)

b

white

b

b

c

a

b

Alegeti modalitatea corecta de a include o foaie de stiluri intr-o pagina html. S

75

R

6

S

49

a) b) c) d)

<style src="mystyle.css"> <stylesheet>mystyle.css</stylesheet> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> <style link="mystyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">

c

antet: <THEAD>.......</THEAD> subsol: <TFOOT> .....</TFOOT> corp: <TBODY>.......</TBODY> Antetul unei liste vide va fi afisat astfel: a)

indentat

b)

imbricat

c)

inclinat

d)

nu apare

a

Apelati memoria calculatorului utlilizand un G

8

S 145

a. b.

Operator Nume de variabila

c. d.

Valoare literala tip de variabila

Apelul functiei trebuie sa se faca mereu in corpul paginii(<body>). a)

Adevarat

b)

Fals

3

b

b


Asocierea unei imagini cu mai multe linkuri se poate face prin: S

98

S

44

S

33

S

72

S 105

S 112

S

70

S

73

S 106

S

71

S 102

S 101

S

68

S

67

H 10

a) b)

c) d)

definirea unei harti imagine definirea unei liste de imagini

c)

<th> si <td>

d)

<td>

c)

<font>

d)

<body>

c)

center

d)

right

Atributele colspan si rowspan se aplica tagurilor: a)

<table>

b)

<tr>

Atributele tagului basefont sunt identice cu cele ale tagului: a)

<p>

b)

<style>

Atributul clear al tagului br nu poate lua valoarea: a)

all

b)

left

Atributul cols al elementului FRAMESET determină împărţirea pe orizontală a setului de cadre? a)

Adevărat

b)

Fals

Atributul elementului IFRAME nu este: a)

cols

b)

width

c)

height

d)

marginheight

c)

vsides

d)

border

c)

copyright

d)

content-type

Atributul frame al tagului table nu poate avea valoarea: a)

inside

b)

lhs

Atributul name al tagului meta poate lua valoarea: a)

expires

b)

refresh

Atributul rows al elementului FRAMESET determină împărţirea pe verticală a setului de cadre? a)

Adevărat

b)

Fals

Atributul rules al tagului table nu poate avea valoarea: a)

none

b)

box

c)

cols

d)

all

c)

disk

d)

poly

c)

TITLE

d)

LINK

A

d)

I

rectangle

d)

disk

Atributul shape nu poate avea valoarea : a)

circle

b)

rect

Atributul tagului AREA nu poate fi: a)

SHAPE

b)

HREF

Atributul type a unei liste ordonate nu poate avea valoarea: a)

0

b)

a

c)

Atributul type al unei liste neordonate nu poate avea valoarea: a)

circle

b)

square

c)

Browser-ului i se poate cere să evalueze fiecare caz în cadrul unei instrucţiuni switch...case, chiar dacă valoarea de schimb este egală cu o valoare de caz. a.

S 132

definirea unei matrici de linkuri definirea unui vector de linkuri

TRUE

b.

metoda

b)

c

c

c

b

a

a

c

b

b

d

d

a

c

a

FALSE

Butonul OK este un tip: a)

c

obiect

c)

proprietate

d)

variabila

b

Butonul Submit este G

3

S

31

a. b.

Obiect Metodă

c. d.

a

Proprietate Variabilă

Care din urmatoarele atribute apartine tagului font? a)

align

b)

c)

width

4

size

d)

style

c


S 107

S 111

M 13

M 14

Care dintre atributele de mai jos nu reprezintă atribute ale elementului <FRAMESET>? a)

name

b)

border

c)

bordercolor

d)

rows

d)

align

a

Care dintre atributele următoare nu este atribut al elementului FRAME? a)

name

b)

noresize

c)

src

d

Care dintre operatori de mai jos nu este un operator de comparare? a.

==

b.

=

c.

===

d.

!==

c.

||

d.

AND

Care dintre operatorii logicii are prioritate mai mare? a.

OR

b.

XOR

b

c

Care dintre taguri sunt toate taguri de tabele: S

37

a) b) c) d)

<thead><body><tr> <table><tr><td> <table><head><tfoot> <table><tr><tt>

b

Care dintre variante afiseaza “Java Script”, daca avem $ Text=”Java”? M

8

a. b. c. d.

echo “Acest curs prezinta $TextScript”; echo “Acest curs prezinta {$Text}Script”; echo “Acest curs prezinta ($Text)Script”; Print ‘Acest curs prezinta”, $TextScript;

d

Care dintre variante nu afiseaza “Numarul x=100”? $x=100; $y=”x”; M 10

a. b. c. d.

a

echo “Numarul x = $$y”; echo “Numarul x = ${$y}”; echo “Numarul x =”,$$y; print("numarul x= ${$y}");

Care dintre variante nu afiseaza x=10 cu salt la rand nou? M

9

S 113

a. b. c. d.

echo “x= “,$x,”<BR>”; echo “x=$x <BR>”; echo “x= “,”$x”,<BR>; print (“$x <BR>”);

c

Care element creează cadre in-line? a)

FRAMESET

b)

FRAME

c)

TABLE

d)

IFRAME

d

Care este diferenta dintre metodele GET si POST de transmitere a datelor dintr-un formular? E

2

S 116

M 31

M 32

M 11

get este directa, post este indirecta GET:se foloseste ptr a primi date POST: se foloseste ptr a stoca, updata date sau trimite mailuri Care este elementul care introduce într-o pagină web foi de stil externe? a)

A

b)

LINK

c)

DIV

d)

P

c.

String

d.

Math

Care este functia care transforma o matrice int-un sir? a.

Implode

b.

Explode

Care este functia care transforma un sir int-o matrice? a.

Str

b.

c.

String

Explode

d.

Implode

Care este operatorul combinat de concatenare si atribuire? a.

+=

b.

=

c.

5

^=

d.

~=

b

a

c

a


M

1

Care este operatorul de concatenare a mai multor siruri? a.

b.

+

.

c.

&

d.

*

b

Care este programul ce prelucrează un formular? L

2

a. b. c. d.

Common Gateway Interface Common Program Interface Common Web Server Interface Common Web Server Gateway

a

Care este scopul lui else într-o instrucţiune if...else? H

8

a. b. c. d.

Conţine instrucţiuni ce sunt executate dacă expresia condiţională este true Defineste o altă expresie condiţională pe care o evaluează browserul în cazul în care prima expresie condiţională este false Conţine instrucţiuni care sunt executate dacă expresia condiţională este false Se foloseste pentru a imbrica o instrucţiune if

c

Care este valoarea length a unui obiect sir? K

6

a. b. c. d.

Numărul total de caractere din sir Indicele ultimului caracter din sir Lungimea sirului, exclusiv spaţiile Lungimea sirului, exclusiv spaţiile de la sfârsit

a

Care este varianta corecta pentru a afisa cu stilul bold toate paragrafele? S

79

a) b)

<p style="text-size:bold"> p {text-size:bold}

c) d)

p {font-weight:bold} <p style="font-size:bold">

c) d)

body {color: black} body:color=black

c

Care este varianta corecta? S

77

a) b)

{body:color=black(body} {body;color:black}

c

Care sunt atributele elementului <FORM> atribute? E

1

B

2

F

2

_ _ _ _

Action Method Enctype Target

Care sunt culorile implicite ale legăturilor nevizitate, active si vizitate? Schimbati aceste culori implicite în : cyan(#00FFFF), green(#0080000), respectiv orange(#FFA500). cele ale browser-ului Care sunt elementele care defineste o hartă? <map> cu atributul NAME care are valoare identificator harta, <area> ptr fiecare zona activa Care varianta a instructiunii FOR este gresita?

M 20

a. FOR ($i=0;$i<10;$i++): echo “se repeata de 5 ori”; endfor;

b. FOR ($i=0;$i<10;$i++) { echo “se repeata de 5 ori” };

c. FOR($i=0;$i<10;$i++)? echo (“se repeata de 5 ori”);

d. FOR($i=0;$i<10;$i++) echo “se repeata de 5 ori”;

b

Care varianta este corecta pentru definirea unei constante? M

6

a. b. c. d.

def Pi=3.1415926535; define (Pi=3.1415926535); define (“Pi”,3.1415926535); define (“Pi=3.1415926535”);

c

6


M 30

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <? php $fruct [“bun”]= “banane”; $fruct [“acru”]= “lamaie”; $fruct [“gustos”]= “ananas”; $fruct [“zemos”]= “pepene”; ksort ($fruct); print_r($fruct); ?> a. b. c. d.

M 33

Array ([0]=>mere [1]=>pere [2]=>portocale [3]=>cirese) mere pere portocale cirese mere, pere, portocale, cirese Array(mere,pere,portocale,cirese)

c

Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 0123456789 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Eroare

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php for($i=1;$i<4;$i++) for($j=1;$j<4;$j++) $matr[$i][$j]=$i+$j; for($i=1;$i<4;$i++) { for($j=1;$j<4;$j++) echo ($matr[$i][$j] . " "); echo ("<BR>");} ?> a. 1 2 3 b. 234 234 345 345 456 c.

M 36

a

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php for ($i=0;$i<10;$i++) $x[$i]=$i; $sir=implode(“,”,$x); echo $sir. ?> a. b. c. e.

M 35

acru bun gustor zemos Array([acru]=>lamiae [bun]=>lamiae [gustos]=>ananas [zemos]=pepene) ananas lamiae lamiae pepene Array ([gustos]=>ananas [bun]=>banana [acru]=>lamiae [zemos]=>pepene)

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $ sir = “mere,pere,portocale,cirese”; $ vect = explode (“,”,$sir); print_r($vect); a. b. c. d.

M 34

b

0123 1234 2345 3456

d.

b

Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $x=10; function f($x) {echo ($x) ;} echo f($x); echo (f(100)); ?> a.

10100

b.

10

a

c.

7

100

d.

Eroare


M 37

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $sir="Facultatea de matematica "; function concat(&$text) {$text .="-informatica";} concat($sir); echo $sir; ?> a. b. c. d.

M 38

M 40

Nimic

b.

Buna

c.

a

Text

d.

$textBuna

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php situatie ("Ion"); situatie ("Pop", 7); situatie ("Ene", 5, "Slab"); situatie ("Popa", 9, "Foarte bun"); function situatie ($nume, $nota=8, $calif="Bun") {echo " $nume $nota $calif <br>" ;} ?> a.

Eroare

b.

Ion 8 Bun Pop 7 Bun Ene 5 Slab Popa 9 Foarte bun

c.

Ion Pop 7 Ene 5 Slab Popa 8 Bun

d.

Ion Pop 7 Ene 5 Slab Popa 9 Foarte bun

d

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $x=10; f($x); echo $x; function f($x) {$x++ ;} ?> a.

M 41

Facultatea de matematica Eroare Facultatea de matematicaâ&#x20AC;&#x201C;informatica â&#x20AC;&#x201C;informatica

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $text="Buna"; salut( ); function salut( $text) {echo $text ;} ?> a.

M 39

c

10

b.

a

11

c.

Nimic

d.

1011

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $x=10; f($x); echo $x; function f(&$x) {$x++ ;} ?> a.

10

b.

b

11

c.

8

Nimic

d.

1011


M 42

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $nota[0]=9; $nota[1]=8; $nota[2]=8; $nota[3]=7; medie ($nota); function medie($vector) { for($i=0; $i < count($vector) ; $i++) {$s += $vector[$i];} echo "mediea= ", $s/ count($vector) ; } ?> a.

M 43

32

d.

Eroare

d

Eroare sunt prima functie! sunt a doua functie! sunt prima functie! sunt a doua functie!

1

b.

c

c.

2

120

d.

Nimic

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $vect=array(1,2,3,4); list($a, $b, $c, $d)=patrate($vect); echo "$a $b $c $d" ; function patrate($v) { for($i=0; $i < count($v) ; $i++) $v[$i] *= $v[$i]; return $v;} ?> a.

M 47

c.

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php function p($n) {if ($n==0) return 1; else return $n*p($n-1);} echo p(5); ?> a.

M 46

8

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php function f1() {echo "sunt prima functie! \n" ; function f2() {echo "sunt a doua functie!";} } f1(); f2(); ?> a. b. c. d.

M 44

b.

s/4

1 4 9 16

b.

2468

c.

Eroare

d.

10

b.

11

c.

9

a

2 6 12 4

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $refer=10; $ref= referinta($refer); $ref++; echo $ref; function referinta(&$x) { return $x;} ?> a.

b

b

X

d.

Eroare


M 48

M 49

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $x=8; $y=-16; function ec1($a,$b) {if ($a!=0) return TRUE; else return False;} if( ec1($x,$y)) echo "solutia= ", -$y/$x ; else echo "ecuatia nu are solutie"; ?> a. Eroare c. ecuatia nu are solutie b. solutia=2 d. Nimic

b

Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $x=100; echo f(); function f() {global $x; $x++; return $x; } ?> a.

100

b.

101

c.

102

b

d.

Nimic

Ce anume face browserul să întreprindă o acţiune? G

9

F

1

S

76

H

6

H

1

a. b.

c. d.

O expresie matematică O expresie JavaScript

c

O instrucţiune JavaScript O expresie logică

Ce atribut obligatoriu trebuie să contină tag-ul IMG pentru ca imaginea respectivă să fie considerat ca o hartă si care e sintaxa acestuia? .trebuie sa contina USEMAP. Sintaxa este: <img usemap="numepoza"/> Ce atribut se foloseste pentru a defini un stil inline? a)

styles

b)

style

c)

font

d)

class

Ce ciclu este folosit pentru a parcurge un număr necunoscut de elemente dintr-o listă? a.

ciclul do...while

b.

ciclul while

c.

ciclul for

d.

ciclul for in

Ce ciclu execută instrucţiuni indiferent de valoarea de adevăr sau fals a unei expresii condiţionale? a.

ciclul do...while

b.

ciclul while

c.

ciclul for

d.

ciclul for in

b

d

d

Ce determină atributul marginwidth al elementului <FRAME>? S 114

a) b) c) d)

grosimea cadrului grosimea bordurii cadrului spaţiul alb dintre conţinutul cadrului si marginile din stânga si din dreapta spaţiul alb dintre conţinutul cadrului si marginile de sus si de jos

c

Ce efect are functia predefinita escape(expresie)? S 141

a) b) c) d)

transforma un sir intr-un numar transforma un caracter special in codul sau transforma un numar in sir evalueaza expresia JavaScript si returneaza valoarea

b

Ce efect are functia predefinita number(sir)? S 142

a) b) c) d)

transforma un sir intr-un numar transforma un caracter special in codul sau transforma un numar in sir returneaza mereu valoarea NaN

a

Ce efect are functia predefinita string(valoare_numar)? S 143

a) b) c) d)

transforma un sir intr-un numar transforma un caracter special in codul sau transforma un numar in sir returneaza mereu valoarea NaN

c

10


Ce efect are următorul cod HTML?

F

3

<HTML><head></head> <IMG src=D:\CARTE_WEB_FINAL\Coperta.jpg USEMAP =#carte> <BODY> <MAP NAME="carte"> <AREA SHAPE=RECT COORDS= "114,775,1003,1018" HREF= "D:\CARTE _ WEB \Parte_I_HTML\cap1_web.doc"> <AREA SHAPE=CIRCLE COORDS="884,449,159" HREF= "D:\ CARTE_ WEB \Parte_I_HTML\cap7_web.doc"> <AREA SHAPE=POLY COORDS= "24,383,193,380,203,331,290, 332,461,597, 306,662,0,651,17,377,24,383" HREF="D:\CARTE_WEB \Parte_I_HTML \cap8_ web.doc"> </MAP></BODY></HTML> creaza o poza cu link catre destinatiile prestabilite Ce efect au tag-urile META ?

C

3

<HEAD> <BASE href="“http://www.teora.ro”> <TITLE> Elementul BASE </TITLE> <META name="description" content="invatamint suparior"> <META name="keywords" content=" Editura Teora”> </HEAD> <BODY> <A href="Beletristica"> beletristica </A> <BR> <A href="Arta"> Arta </A><BR> </BODY> Tagul META are rolul de a insera inf despre pag web care vor fi transmise motoarelor de cautare sau robotilor informatici Ce efect produce următorul cod_

J

n=parseInt(prompt("Dim. vect n= ", 0)) v= new Array() for(i=0;i<n;i++) v[i]=parseInt(prompt("v[" +i +"]=", 0))

10 a. b. c. d.

iniţializează un vector cu zero iniţializează un vector cu o valoare cerută crează un vector declară un vector si il iniţializează cu o valoare cerută sau implicit cu zero

Ce efect se va produce executând codul?

C

5

<HTML> <HEAD> <TITLE> Elementul META_http-equiv</TITLE> <META http-equiv="refresh" content="120"> </HEAD> <BODY> <P> Fisierul contine tag-uri meta</P> </BODY></HTML> va afisa: Ce efect va avea următorul cod HTML?

B

6

fisierul contine tag-uri meta

<ADRESS> <A href =mailto:rodicaniculescu@gmail.com ?subject=Intrebare &va rog sa-mi precizati..>Puteti sa-mi scrieti </A> </ADRESS> va crea un link catre adresa stabilita cu subiectul Intrebare&va rog sa-mi precizati

11

d


Ce eveniment are loc când un element iese din atenţie? L

4

a. b. c. d.

onblur onfocus onselect onchange

a

Ce eveniment are loc când un element intră în atenţie? L

3

a. b. c. d.

onblur onfocus onselect onchange

b

Ce eveniment are loc când un utilizator evidenţiază text într-un câmp de text? L

5

a. b. c. e.

onblur onfocus onselect onchange

c

Ce face operatorul &&? G 13

a. b. c. d.

Este true dacă expresiile din dreapta si din stânga sa sunt ambele adevărate. Este true dacă expresiile din dreapta sau din stânga sa sunt adevărate. Este true dacă nici una din expresiile din dreapta si din stânga sa nu este adevărată. Combină expresia din dreapta sa cu expresia din stânga sa.

a

Ce fel de ciclu determină browserul să execute cel puţin o dată instrucţiunile din cadrul ciclului? H

3

a. b.

ciclul do...while ciclul while

c. d.

ciclul for ciclul for in

a

Ce indică al doilea argument al metodei substr () ? K

5

a. b. c. d.

Poziţia ultimului caracter care este copiat în subsir Numărul de caractere care trebuie copiate din sir în subsir Poziţia caracterului care precede ultimul caracter copiat în subsir Poziţia caracterului care precede ultimul caracter din subsir

b

Ce indică argumentul ce reprezintă poziţia finală în metoda substring ()''. K

4

a. b. c. d.

Poziţia ultimului caracter care este copiat în subsir Poziţia primului caracter care este copiat în subsir Poziţia caracterului care urmează după ultimul caracter copiat în subsir Poziţia caracterului care precede ultimul caracter din subsir

c

Ce metodă aţi folosi pentru a crea un sir din elementele unui tablou, separându-le prin cratimă? J

2

a. b.

shift() join()

c. d.

push( ) pop ()

c. d.

concat () str join()

c

reverse () shift( )

a

Ce metodă e folosită pentru a adăuga un nou element la sfârsitul unui tablou? J

5

a. b.

Ce metodă e folosită pentru a inversa elementele unui tablou? J

9

a. b.

reverse( ) div( )

c. d.

splice( ) shift( )

a

Ce metodă este folosită pentru a sterge primul element al unui tablou? J

4

a. b.

push( ) pop ()

c. d.

reverse () shift()

12

d


Ce metodă este folosită pentru a sterge un element de la sfârsitul (baza) unui tablou? J

3

a. b.

push( ) pop ()

c. d.

reverse () shift()

b

Ce metodă se foloseste pentru a împărţi un sir de date cu delimitare prin virgulă într-un tablou de date? K

B

3

3

a. b. c. d.

parseFloat() split() parselnt() charCodeAt()

b

Ce reprezintă o legatură din exemplul următor? ... Detalii despre Editura Teora <br> <A href=http://www.teora.ro > Editura Teora <img src=http://www.teorausa.com/picts/Top.jpg> Sigla editurii Teora </A> Adauga o imagine ca link Ce rol are functia isset()?

M 62

a. b. c.

intoarce True sau False daca un element se afla respectiv nu se afla intr-o lista intoarce True sau False daca un control al unui formular este , respectiv nu este completat intoarce True sau False daca un caracter se afla respectiv nu se afla intr-un sir

b

Ce se întâmplă în expresia ++a? G 12

M 21

a. b. c. d.

Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente? <? php $sir= “Un exemplu”; echo strlen ($sir), “;”; echo chr(65),chr(66),chr(67), “;”; echo strtoupper ($sir), “;”; echo strtolower ($sir); ?> a. b. c. d.

M 22

Valoarea lui a creste cu 2. Valoarea lui a creste cu 1. Valoarea lui a este înmulţită cu sine. Nimic; aceasta nu este o expresie JavaScript validă.

c

10; xyz; Un Exemplu; un exemplu 9; abc; UN EXEMPLU; Un exemplu 10; ABC; UN EXEMPLU; un exemplu 10;abc; un exemplu; UN EXEMPLU

Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente? <? php $sir= “Facultatea de Matematica_Informatica”; echo strpos($sir, “ma”), “;”; echo stripos ($sir, “ma”), “;”; echo strrpos ($sir, “Ma”), “;”; echo strripos ($sir, “Ma”); ?> a. b.

b

14;14;30;30 18;14;14;30

c. d.

13

18,18,30,30 14,18,30,18

b


M 23

Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente? <? php $sir= “un exemplu” echo strstr ($sir, “ex”), “;” echo substr ($sir, 3), “;”; echo substr ($sir, 3, 2); echo substr_replace ($sir, “t”, 3, 2); ?> a. b. c. d.

M 24

ex, ex, exemplu, templu exemplu, exemplu, ex, un templu ex, exemplu, ex, un templu ex, ex, ex, templu

Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente? <? php $x=-7.45;$y=-40; printf (“x=%f ”, $x); printf (“x=%,6.2f ”, $x); printf (“y=% ‘.7d”, $y); printf (“y=% ‘. - d; $y); ?> a. b. c. d.

b

a

x= -7.450000 x= -7.45 y=....-40 y= -40.... x= -7.45 x= -7.45 y= -40 y=.....-40 x= -7.4500 x= -7.45 y= -40 y= -40.... x= -7.45 x= -7.45 y=.......-40 y= -40

Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente? <? php print sprintf(“Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari”,5,3);?>

M 25 a. b. c. d.

M 26

S

96

Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari Semestrul acesta avem 5 examene si 3 verificari Eroare Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari 5,3

Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente? <? php $x=+47; print ($x); printf (“in baza 8=% o si in baza 16=% x, $x, $x); ?> a. b. c. d.

d

47 47 in baza 8=57 si in baza 16=3A; 47 in baza 8=5 si in baza 16=2; 47 in baza 8=57 si in baza 16=2F;

Ce se va afisa în urma executării secvenţei de mai jos, dacă se introduce 1 si 2? nr1=prompt(“introduceti nr 1”,0); nr2= prompt(“introduceti nr 2”,0); alert(nr1+nr2); a) b)

b

3 12

c) d)

secvenţa este eronată funcţia alert() afisează sirul sumă : “1” + ”2” = ”12”

14

b


Ce va afisa browser-ul când întâlneste secvena? <P align=right> data: 25-11-08 <BR> Maria&nbspPopescu Afiseaza: N

5

Data: 25-11-08 Maria&nbspPopescu Textul e aliniat la dreapta Ce va afisa browser-ul când întâlneste secvenţa?

N

7

<P> text preformatat <NOBR>Acest text a fost scris in HyperText Markup Language(HTML) si afisat in browser-ul <WBR> InternetExplorer Afiseaza “text preformatat Acest text a fost scris in HyperText Markup Language(HTML) si afisat in browser-ul InternetExplorer ” scris la rand fara nici o linie noua. Ce va afisa browser-ul când întâlneste secvenţa? <PRE width=200, cols=40> <B> <I> Catalog </I> </B>

N

9

Catalog (va aparea in bold si italic, cu 2 spatii in fata) Popescu Ion Marinescu Ana Stefanescu Dan Ionescu Maria Ce va afisa browser-ul când întâlneste secvenţa? <HR> Paragraf 1 <HR align=center width=500 size=4 color=blue> Paragraf 2 <HR align=right width=50% color=red size=3 noshade> Paragraf 3

N 10

Linie neagra Paragraft 1 Linie Albastra Paragraft 2 Linie Rosie Paragraf 3 Ce va afisa browser-ul pentru codul:

O

5

<STRONG> Observatie: </STRONG> <EM> elementele STRONG si EM ajută la evidentierea unui text</EM>

7

Ce va afisa brwser-ul ? <B>Forma de invatamant</B> <SELECT name="Catalog"> <OPTION value= "s1">Popescu Ion <OPTION value= "s2">Ene Ana <OPTION value= "s3">Popa Oana <OPTION value= "s4">Ionescu Dan <OPTION value= "s5">Grigore Dana </SELECT> Se va afisa forma de invatamant si o caseta de selectare

Observatie în bold, restul scris italic

E

15


Ce va afisa codul HTML?

D

<FRAMESET rows="15%, *" frameborder="0"> <FRAME src="Site-ul meu"> <FRAMESET cols="30%, 2*, 3*" border="5" bordercolor="red”> <FRAME src="pagina_1.html"> <FRAME src="pagina_2.html"> <FRAME src="pagina_3.html"> </FRAMESET> </FRAMESET> 3 pagini web deschide

7

Ce va afisa codul următor?

C

<HTML> <HEAD> <TITLE> Elementul META_Author</TITLE> <META name"description" content="Carte WEB"> <META name="author" content="Rodica Niculescu> <META name="copyright" content="Editura Spiru Haret"> </HEAD> <BODY> copyright&copy;2006, Editura Spiru Haret </BODY> </HTML>

4

va afisa:

M 27

Ce va afisa executarea urmatoarei secvente? <? $EXAM[0]= “Baze”; $EXAM[1]= “Web”; $EXAM[2]= “Algoritmi”; $EXAM[]= “PO”; for ($i=0; $i< count($EXAM); $i++) echo $EXAM[$i], “;”; a. b. c. d.

M 28

Baze; Web; Algoritmi; Baze; Web; Algoritmi; PO; Nimic EXAM[0];EXAM[1];EXAM[2];

b

Ce va afisa executarea urmatoarei secvente? <? php $EX=array ( “Baze”, “Web”, “SO”, “PO”); unset ($EX[1]); foreach ($EX as $key =>$Value) echo $key, “=>”, $value, “;”; ?> a. b. c. d.

M 29

copyright&copy;2006, Editura Spiru Haret

0=>Baze; 2=>SO 3=>PO; Baze; Web; SO; PO; 0=>Baze; 1=>SO; 2=>PO; 1=>Baze; 2=>Web; 3=>SO; 4=>PO;

Ce va afisa executarea urmatoarei secvente? <? php $fruct [“bun”]= “banane”; $fruct [“acru”]= “lamaie”; $fruct [“gustos”]= “ananas”; $fruct [“zemos”]= “pepene”; arsort($fruct); print_r($fruct); ?> a. b. c. d.

a

c

pepene lamaie banane ananas Array ([0]=>pepene [1]=>lamaie [2]=>banane [3]=>ananas) Array ([zemos]=>pepene [acru]=>lamaie [bun]=>banane [gustos]=>ananas) ananas banane lamaie pepene

16


M

5

Ce va afisa scriptul <? Php $a=10; $b=”a”; echo $$b; ?> a.

M 16

1

a

d.

“a”

100=”100” inegali

c. d.

b

egali eroare

eroare instructiune Nota mica

c. d.

b

Nota buna Nota foarte buna

10

b.

55

c.

b

45

d.

eroare

Ce va afisa scriptul? <? Php for( $y=-2; $y<=2; $y++) { if ($y!=0) echo "inversul lui $y = ", 1 / $y, "<BR>";} a.

D

c.

Ce va afisa scriptul? <? php for($i=1 ;$i<=10; $i++) : $s +=$i; endfor; echo $s ;?> a.

M 19

10

Ce va afisa scriptul PHP? <?php $x=7; $x=6; switch ($x) { case 7: case 8: echo "Nota buna"; break; case 9: case 10: echo "Nota Foarte buna"; break; default : echo "Nota mica"; } ?> a. b.

M 18

b.

Ce va afisa scriptul PHP: <?php $a=100; $b=”100”; $rez=a= = =b?”egali”:”inegali”; echo $rez; ?> a. b.

M 17

nimic

b

1,2

b.

–0.5 - 1, 1, 0.5

c.

b

-1,1

Ce va afisa urmatorul cod HTML? <HTML> <HEAD> </HEAD> <FRAMESET rows="30, *"> <FRAME src="articol.doc"> <FRAME src="c:\windows\wewallpaper\tullips.html"> </FRAMESET> </HTML>

d.

-0,5 ,0,5

Va afisa 2 cadre

Ce va afisa urmatorul script PHP: “Buna ”. “sunt ”. “PHP” M

2

a. b.

Bunasunt PHP Eroare

c. d.

17

Buna sunt PHP Buna.sunt.PHP

c


M

7

Ce va afisa urmatorul script PHP? <? Php $x =”1 sir”; $y=”2 siruri”; $x=(int) $x; $y=(int) $y; echo ($x+$y); a.

M 12

D

9

c.

“1+2”

d.

eroare

1;2;1;0

b.

1;2;1;0

c.

a 1;2;1;0

d.

2;2;0;1

Ce va contine fisierul fnumere dupa executarea urmatoarei secvente? <?php $x=10; $y="un sir"; $z=100.47; $sir=sprintf("x= %5d y = %10s z= %10.2f", $x, $y, $z); $f=fopen("fnumere.txt", "w"); fwrite($f, $sir); fclose($f); ?> a. b. c. d.

M 52

3

Ce va afisa urmatorul script PHP? >?.php $a=$b=$c=$d=1; echo $a++,”;”,++$b,”;”,$c--,”;”,--$d; ?> a.

M 53

b.

1 sir 2 siruri

b

x= 10 y = un sir z= 100.47 x=10 y=un sir z= 100.47 x=10 y=un sir z= 100.47 x=10 y=Un sir z=100.47

Ce va contine fisierul ftext.txt, dupa executarea urmatoarei secvente? <?php $f=fopen("ftext.txt", "w+"); for ($i=1;$i<=2;$i++) {fwrite($f, "linia: "); fwrite($f, $i); fwrite($f, " "); for ( $j=1; $j<=3;$j++) { fwrite($f, $i*10+$j); fwrite($f, " ");} fwrite($f, "\r\n");} fclose($f); ?> a.

linia: 1 111213 linia: 2 212223

b.

linia: 1 11 12 13 linia: 2 21 22 23

c.

linia: 1 11 12 13 linia: 2 21 22 23

d.

Nimic

Ce va crea tag-ul <FRAMESET rows="2*, 3*" cols="40%, *" border="5" bordercolor="blue"> aflat în corpul unei pagini? Ce va crea următorul cod HTML?

F

4

a

<HTML> <HEAD> </HEAD><BODY> <TABLE cellspacing="2"> <TR> <TD><OBJECT data="univsh.jpg" width=200 height=200> </OBJECT> <TD> <OBJECT data="facmat.jpg" width=200 height=250> </OBJECT> </TR> insereaza in tabel cele 2 imagini

18

b


F

5

Ce va crea următorul cod HTML? </TABLE> </BODY> </HTML> <HTML><HEAD></HEAD> <BODY> <MARQUEE> Acesta este un anunt de publicitate la cartea web! <IMG src=coperta.jpg width=150 height=150> </MARQUEE> </BODY> </HTML> creaza un gif cu textul si iamginea predefinite Ce valoare nu poate lua atributul cols sau atributul rows?

S 108

a) b) c) d)

numere întregi care definesc mărimea în pixeli ( px ) procente din dimensiunea cadrului părinte n* - care reprezină părţi egale din spaţiul rămas numere întregi care definesc mărimea în puncte ( pct )

d

Comentariile in PHP nu se pot introduce cu:

M

4

a.

#…....

d.

<!…...!>

b.

//…....

e.

<!--…...-->

c.

/*…........ …........... …..........*/

b

Comentariile în limbajul html se introduc astfel: S

2

a) b)

c) d)

//comentariu /*comentariu */

c

<!-- comentariu --> {comentariu}

Contorul ciclului for este folosit pentru a: H

4

a. b. c. d.

Creste valoarea expresiei cu 1 Creste sau descreste valoarea contorului din ciclu cu 1 Limita numărul de instrucţiuni din cadrul blocului de program Limita rezultatele instrucţiunilor din cadrul blocului de program

b

CSS provine de la: S

74

P

6

S 110

S

29

a) b)

c) d)

Colorful Style Sheets Computer Style Sheets

c

Cascading Style Sheets Creative Style Sheets

Cu ce atribut al elementului <DL> browser-ul va alinia definiţia pe acelasi rând cu termenul asociat ? <DL COMPACT>

Culoarea bordurii unui cadru este dată de atributul … a)

bgcolor

b)

c)

color

bordercolor

d)

border

bgcolor

d)

background-color

Culoarea de fundal a unei pagini de web este data de atributul: a)

color

b)

c)

background

c

c

Culoarea de fundal a unui document este G

4

S

40

a. b.

c. d.

Obiect Metodă

c

Proprietate Variabi

Culoarea de fundal a unui tabel se stabileste prin atributul: a)

color

b)

c)

background

bgcolor

d)

bordercolor

c

Cum actioneaza operatorul && S 119

a) b) c) d)

Dacă cei doi operanzi sunt true rezultatul e true Dacă unul e true altul false rezultatul e true Dacă cei doi operanzi sunt false rezultatul e true Dacă cei doi operanti sunt true rezultatul e false

19

a


B

4

Cum aflati adresa unei imaginii de pe internet? Realizati o legatura la o parte a unei imagini de pe internet! proprietatile imaginii de pe site codul: <a href=http://www.teora.ro> <img src=http://www.teorausa.com/picts/Top.jpg> </a> Cum eliminam stilul subliniere la toate linkurile afisate?

S

80

G

7

S

81

S

78

S 115

a) b)

a {underline:none} a {text-decoration:none}

c) d)

b

a {text-decoration:no underline} a {decoration:no underline}

Cum este denumită acţiunea de executare a unui clic pe un buton al unui formular afisat de programul dumneavoastră JavaScript? a. b.

Eveniment Reacţie

c. d.

a

Element de tip rollover Rollover al mouse-ul

Cum modificam aspectul unei liste pentru a eticheta elementele cu un cerc prin css? a)

list-type: circle

b)

type: 2

c)

type: disk

d)

list-style-type: circle

Cum modificam marimea textului unui element prin css? a)

text-size

b)

font-style

c)

text-style

d)

font-size

c)

in fisiere .html

d)

in fisiere .txt

Cum se definesc foile de stil externe? a)

in fisiere .js

b)

in fisiere .css

d

d

b

Cum se introduce in PHP text la linie noua? Ex.: Buna sunt PHP M

3

S 135

a.

<? Php echo “Buna <BR> sunt <BR> PHP”; ?>

c.

<? Php echo “Buna sunt PHP”; ?>

b.

<? Php echo “Buna”<BR>”sunt” <BR>”PHP”; ?>

d.

print “Buna”,<BR>,”sunt”,<BR>,” PHP”;

a

Cum sunt denumite actiunile unei persoane: a)

eveniment

b)

mesaj

c)

operatie

d)

metoda

Cum va fi scris textul pe lângă o imagine aliniată bottom, ca în exemplul de mai jos?

A

6

<P> un paragraf inaintea unei imagini</P> <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=bottom> Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata bottom. Atentie la aliniere! <P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P aliniate in josul pozei Cum va fi scris textul pe lângă o imagine aliniată la dreapta, ca în exemplul de mai jos?

A

3

<P> un paragraf inaintea unei imagini</P> <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=right > Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata la dreapta. Atentie la aliniere! <P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P paragraful 2 va fi afisat in dreapta pozei

20

a


Cum va fi scris textul pe lângă o imagine aliniată la stânga, ca in exemplu de mai jos?

A

2

<P> un paragraf inaintea unei imagini</P> <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=left> Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata la stanga. Atentie la aliniere! <P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P> paragraf 1 se va fi afisat inainte de poza, paragraf2 va fi afisat in stanga pozei Cum va fi scris textul pe lângă o imagine aliniată middle, ca în exemplul de mai jos?

A

5

<P> un paragraf inaintea unei imagini</P> <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=middle> Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata middle Atentie la aliniere! <P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P aliniate in mijlocul pozei Cum va fi scris textul pe lângă o imagine aliniată top, ca în exemplul de mai jos?

A

4

S 127

M 45

<P> un paragraf inaintea unei imagini</P> <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=top> Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata top. Atentie la aliniere! <P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P ||- aliniate in partea de sus a pozei Dacă a=”Abc” b=”aBC”. Expresia a==b returneaza false? a)

b)

a

Fals

Dacă finclus.inc este următorul fisier: <? Php define(“pi”, 3.14159) ?> Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php include ("finclus.inc"); function aria($r) {return pi*$r*$r ; } $raza=10; echo aria($raza); ?> a.

M 55

Adevarat

31.4

b.

314

c.

3.14

b

d.

Nimic

Dacă fisierul f3_text.php contine un formular cu 2 rubrici de text ca in secventa de mai jos <html> <head> </head> <body> <form ACTION="prell3_text.php"> <input type="text" name = "nume"> <br> <input type="text" name = "virsta"> <br> <input type="submit" value ="Trimite"> </form> </body> </html> si prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor introduce nume=Ionescu Dan vârsta=25, ce va afisa scriptul prell3_text.php: <?php echo $_POST["nume"] , " ; " , $_POST["virsta"]; ?> a. b. c. d.

The page cannot be found ; Ionescu Dan 25 Ionescu Dan ; 25

21

b


Dacă fisierul f9_pass.php contine un formular cu o rubrica de tip parola ca in secventa de mai jos <html> <head> </head> <body> <form ACTION="prel9_pass.php"' method="POST"> <input type="PASSWORD" name = "PASS"> <br> <input type="submit" value ="Trimite"> </form> </body> </html> M 61

a. b. c. f.

M 50

M 51

S

85

b

si prin apasarea pe butonul "Trimite" se va introduce parola florentina, ce va afisa scriptul urmator: <?php echo "Parola este " , $_POST["PASS"]; ?> Parola este Parola este florentina Parola este florenti Parola este floren

Dacă fisierul fnume.text este Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius Ce va arata fisierul fnume.text dupa rularea scriptului? <?php $f=fopen("fnume.txt", "a"); $sir="\r\nMarin \t Maria"; fwrite($f, $sir); fclose($f); ?> a.

Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius

b.

Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius Marin Maria

c.

Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius Marin Maria

d.

Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius Marin Maria

b

Dacă ftest.txt este Ionescu 10 Popescu 9 Ene 7 Popa 8 Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente? <?php $f=fopen("ftest.txt", "r"); while(!feof($f) ){$sir=fgets($f); echo $sir;} fclose($f); ?>

a

a.

Ionescu 10 Popescu 9 Ene 7 Popa 8

b.

Ionescu 10 Popescu 9 Ene 7 Popa 8

c.

Ionescu 10

d.

Eroare

Dacă se folosesc mai multe instrucţiuni pe o linie, atunci fiecare dintre ele trebuie să fie urmată de caracterul ………

22

;

;


Dacă variabilele $a si $b sunt coeficientii ecuatiei de gradul 1 (ax+b=0), atunci ce varianta va afisa solutia? M 15

S 137

B

7

a. b. c. d.

$x=$a!=0? echo -$b/$a: echo “nu exista solutie”; $x=$a!=0 : echo -$b/$a: echo ”nu exista solutie”; $x=$a!=0 ! echo -$b/$a: echo ”nu exista solutie”; $x=$a!=0? -$b/$a: “nu exista solutie”;

d

Definirea unei functii trebuie sa contina obligatoriu argumente. a)

b)

Adevarat

b

Fals

Definiţi trei ancore într-un document de 3 pagini, cite una la fiecare inceput de pagină, si faceti legătura la ele?

Deschiderea unui link intr-o fereastra noua se va produce prin accesarea unui link de forma: S

36

a) b) c) d)

<a href="url" new> <a href="url" target="_blank"> <a href="url" target="new"> <a href="url" target="_self">

b

Domeniul de valabilitate al unei variabile înseamnă H 13

a. b. c. d.

Mărimea unei variabile Tipul de date al unei variabile Partea dintr-o aplicaţie JavaScript care poate accede la variabilă Variabila este folosită ca valoare returnată pentru o funcţie

c

Efectul elementului <basefont> se manifesta pana la: S

32

S

56

R

5

A

1

B

1

S

18

S

19

a) b) c) d)

H

2

9

a

Elementele <meta> se introduc între tagurile: a)

<html>

b)

<head>

c)

<body>

d)

b

<title>

elementele <TD> si <TH> descriu o celula a unui tabel. Dacă respectiva celula contine si text, prin folosirea tag-ului <TH> acesta va aparea aldin si centrat in celula. Elementul <IMG atribute> este element de linie sau de bloc?

element de linie

Elementul <IMG atribute> este element de linie sau de bloc?

linie

Elementul generic de tip bloc cel mai utilizat pentru atasarea de cod css este: a)

<div>

b)

<span>

c)

<p>

d)

a

<block>

Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a atasa CSS unei portiuni a unui rand este: a)

D

sfarsitul paginii de web sau pana la aparitia unui alt basefont aparitia unui tag <font> aparitia unui tag <div> aparitia unui tag <style>

<div>

b)

c)

<p>

<span>

Este corect următorul cod HTML? <HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> <FRAME src="Carte_web.doc"> <FRAME src="c:\carte_web\cap_web_5\ex_9_2.html"> </BODY> </HTML> Este necesară includerea unui iniţializator în cadrul unui ciclu? a.

TRUE

b.

FALSE

23

d)

c

<tr>

da b


S

48

S 125

S

S

26

24

Etichetarea implicita a elementelor unei liste neordonate se face cu: a)

25

a)

o bulina

c)

un cerc

d)

un patrat

5

b)

c)

9

este adevarat

d)

este fals

Evidentierea primei aparitii a unui concept nou în cadrul unei definitii se face prin: a)

<dfn>

b)

<def>

c)

<b>

d)

<i>

Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face prin utilizarea urmatorului tag: <em>

b)

<b>

c)

<q>

d)

<strong>

b)

<em>

c)

<aldine>

d)

Adevarat

b)

c

a

a

a

<h1>

Expresia „A”<”a” returneaza true? a)

a

<c>

Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face prin utilizarea urmatorului tag: a)

S 126

b)

Evaluati expresia 9>5? „Este adevarat” :”Este fals”

a) S

un disc

a

Fals

Expresia x + = y adună valoarea lui x cu cea a lui y si stochează suma în y. G 15

S 124

S

93

a. b.

Expresia x*=y inmulteste x cu y si depune rezultatul in y a)

86

b)

Adevarat

b

Fals

Fiind dată secvenţa de program de mai jos, să se specifice rezultatul acesteia: v = new Array(1, 2, 3, 4, 5); v.reverse() for( i=0; i<v. length; i++ ) document. write( v[i]+”<BR>” ) a) b) c) d)

S

a

TRUE FALSE

c

sunt afisate elementele vectorului (1, 2, 3, 4, 5) elementele vectorului (1, 2, 3, 4, 5) sunt afisate în ordine crescătoare cu câte un rând liber intre ele elementele vectorului (1, 2, 3, 4, 5) sunt afisate în ordine inversă afiseaza eroare de sintaxa

Fisierele JavaScript externe se salvează cu extensia: a)

.javas

b)

.js

c)

24

.javascript

d)

.jscript

b


Fisierul f2_text.php contine un formular cu 3 rubrici de text ca in secventa de mai jos <html> <head> </head> <body> <form ACTION="prel2_text.php" method="POST"> <input type="text" name = "a"> <br> <input type="text" name = "b"> <br> <input type="text" name = "c"> <br> <input type="submit" value ="Trimite"> </form> </body> </html> Prin apasarea pe butonul "Trimite se vor introduce numerele inregi: a=1 si b=-5, c=6, valori ce reprezinta coeficientii ecuatiei de gradul II. M 54

Ce va afisa script-ul prel12_text.pxp:

b

<?php $d= $_POST["b"] * $_POST["b"] - 4* $_POST["a"]*$_POST["c"]; if ($d>=0) echo "x1= ", (- $_POST["b"]+ sqrt ($d) )/ (2* $_POST["a"])," ; x2= " , (- $_POST["b"]-sqrt ($d) )/ (2* $_POST["a"]); else echo " Radacini complexe"; ?> a. b. c. d.

M 56

x1=5 ; x2= 6 eroare x1= 2 ; x2=3 Radacini complexe

Fisierul f4_ctext.php contine un formular cu o caseta de text ca in secventa de mai jos <html> <head> </head> <body> <form ACTION="prel4_ctext.php"' method="GET"> <TEXTAREA name = "Studenti" cols=10 rows=3> </TEXTAREA> <input type="submit" value ="Trimite"> </form> </body> </html> Prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor introduce urmatoarele date: Ionescu Ion Popescu Florentina Marinescu Madalina Ce va afisa scriptul urmator? <?php echo $_REQUEST["Studenti"] , "<br>"; ?> a.

Ionescu Ion Popescu Florentina Marinescu Madalina

b.

Ionescu Ion Popescu Florentina Marinescu Madalina

c.

Ionescu Ion Popescu Fl Mainescu

d.

Ionescu Ion Popescu Fl Marinescu

25

a


Fisierul f5_cbox.php contine un formular cu 2 casete de validare ca in secventa de mai jos: <html> <head> </head> <body> <form ACTION="prel5_cbox.php"' method="POST"> <input type="checkbox" name = "casuta1" value="DA"> DA <br> <input type="checkbox" name = "casuta2" value="NU"> NU<br> <input type="submit" value ="Trimite"> </form> </body> </html> M 57

Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va bifa doar casuta DA. Ce va afisa scriptul prel5_cbox.php?

b

<?php echo " S-a tastat ", $_POST["casuta2"], "<BR>"; ?> a. b. c. d.

S-a tastat NU S-a tastat S-a tastat DA NU S-a tastat DANU

Fisierul f6_cbox.php contine un formular cu 2 casete de validare , ca in secventa de mai jos: <html> <head> </head> <body> <form ACTION="prel6_cbox.php"' method="POST"> <input type="checkbox" name = "casuta1" value="DA"> DA <br> <input type="checkbox" name = "casuta2" value="NU"> NU<br> <input type="submit" value ="Trimite"> </form> </body> </html> Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va bifa ambele casute: DA si NU. Ce va afisa scriptul prel6_cbox.php? <?php If(isset($_REQUEST["casuta1"]))echo "S-a tastat",$_REQUEST["casuta1"], "<br>"; If(isset($_REQUEST["casuta2"]))echo "S-a tastat ", $_REQUEST["casuta2"], "<br>"; ?>

M 58

a.

S-a tastat DA S-a tastat NU

c.

S-a tastat DA

b.

S-a tastat DA S-a tastat NU

d.

S-a tastat NU

b

Fisierul f7_radio.php contine un formular cu 3 butoane radio, ca in secventa de mai jos: <html> <head> </head> <body> <form ACTION="prel7_radio.php"> <input type="RADIO" name = "BUTON" value="[5-6]"> [5-6]<br> <input type="RADIO" name = "BUTON" value="[7-8]"> [7-8]<br> <input type="RADIO" name = "BUTON" value="[9-10]"> [9-10]<br> <input type="submit" value ="Trimite> </form> </body> </html> M 59

Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va selecta butonul [7-8]. Ce va afisa scriptul prel7_radio.php? <?php echo "S-a selectat butonul ", $_REQUEST["BUTON"]; ?> a. b. c. d.

S-a selectat butoanele [5-7][7-9][9-10] S-a selectat butonul [5-7] S-a selectat butonul [7-8] S-a selectat butonul

26

c


Fisierul implicit returnat de web server atunci cand nu se precizeaza un fisier în URL este: S

55

M 60

a) index.htm b) default.html c) home.html d) index.htm, index.html, index.asp, index.php, default.htm, default.html, default.asp, default.php, în functie de setarile serverului. Fisierul web f8_radio.php contine un formular cu o lista, ca in secventa de mai jos: <html> <head> </head> <body> <form ACTION="prel8_lista.php"> <SELECT name = "Lista[]" multiple> <OPTION>mandarine</OPTION> <OPTION>portocale</OPTION> <OPTION>kivi</OPTION> <OPTION>lamai</OPTION> </SELECT > <input type="submit" value ="trimite"> </form> </body> </html> Prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor selecta elementele 2 si 4 din lista. Ce va afisa scriptul rel8_lista.php? <?php echo "S-au selectat " , $_GET["Lista"]; //foreach ( $_GET["Lista"] as $fructe) echo $fructe, " , "; ?> a. b. c. e.

a

c

S-a selectat portocale , lamai , S-a selectat mandarine , portocale , kivi , lamai , S-a selectat S-a selectat portocale .

Folosind obiectul Math să se scrie un script pentru a afisa:

I

O

1

7

- Aria unui cerc de raza 10 - [1.78] (parte întreagă) - | -7.89| valoare absoluta <HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> <SCRIPT language="JavaScript"> alert("Aria cercului de raza 10= " + Math.PI*Math.pow(5,2)) alert("[1.78]= " + Math.floor (1.78)) alert("abs(-7.89) =" + Math.abs (-7.89 ) ) </SCRIPT> </BODY> </HTML> Folosiţi elementele de formatare logică pentru a scrie un citat si a face o referinţă “Dati-i omului un peste si-l veti hrăni o zi. Învătati-l să pescuiască si vă va invita si el la prânz.” Calvin Keegan

<BLOCKQUOTE>"Daţi-i omului un peste si-l veţi hrăni o zi.<BR> ÎnvăTaţi-l să pescuiască si vă va invita si el la prânz."</BLOCKQUOTE> <CITE>Calvin Keegan</CITE>

S

30

S 138

Fontul implicit utilizat de browser se poate modifica introducand: a)

<basefont>

b)

<font>

c)

Functia intoarece intotdeauna o valoare. a)

Adevarat

b)

<font-family>

d)

<font-style>

a

a

Fals

27


S 144

S

45

Functiile trebuiesc mereu definite in antetul paginii(<head>). a)

b)

Adevarat

b

Fals

Gruparea celulelor unui tabel pe coloane se face folosind tagul: a)

colspan

b)

colgroup

c)

rowspan

c) d)

SMILE si CERN SMILE si SVG

d)

rowgroup

c

Hartile de imagini pot fi definite în doua moduri: S

99

S 131

a) b)

CERN si NCSA client si server

b

Imaginea de fundal a unei pagini de WEB este de tip: a)

metoda

b)

atribut (proprietate)

c)

variabila

d)

object

b

Indicele ultimului element din tabloul sirului are aceeasi valoare cu lungimea sirului? K

7

S

15

S

23

S

65

a. b.

a

TRUE FALSE

Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind: a)

<blockquote>

b)

<p>

c)

<pre>

d)

<span>

c)

<ab>

d)

<abbr>

Inserarea unei abrevieri se face prin intermediul tagului: a)

<cite>

b)

<a>

Inserarea unei casete de text ce permite introducerea mai multor linii de text în cadrul unui formular se face prin: a) b)

<input type="textbox"> <input type="textarea">

c) d)

<textarea> <input type="text">

c) d)

<img href="image.gif> <img>image.gif</img>

b

d

c

Inserarea unei imagini se face prin: S

53

S

14

a) b)

<image src="image.gif"> <img src="image.gif">

b

Inserarea unei linii orizontale se realizeaza prin intermediul tagului: a)

<br>

b)

<hr>

c)

<div>

d)

<span>

b

Inserarea unui element de tip lista combinata în cadrul unui formular se face prin: S

64

a) b)

<select> <input type="list">

c) d)

a

<list> <input type="dropdown">

Inserarea unui element lista cu 10 elemente în cadrul unui formular se face prin: S

66

S

22

a) b)

<list size=”10”> <select size=”10”>

c) d)

<select list=”10”> <input type="list" size=”10”>

Inserarea unui fragment dintr-un cod de program se va utiliza: a)

<cite>

b)

<p>

c)

<samp>

d)

<code>

b

d

Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin: S

34

a) b) c) d)

<a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a> <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a> <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a> <a>http://www.w3schools.com</a>

b

Inserarea unui link de tip e-mail se va face astfel: S

35

a) b) c) d)

<mail href="xxx@yyy"> <a href="xxx@yyy"> <a href="mailto:xxx@yyy"> <mail>xxx@yyy</mail>

c

28


H 14

S

4

S

16

S

17

H 11

A

9

Instrucţiunea care apelează o funcţie poate ignora o valoare returnată de o funcţie? a.

TRUE

b.

a

FALSE

Intreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin introducerea unui element de tipul: a)

<p>

b)

c)

<b>

<br>

d)

<hr>

Introducerea unor citate lungi intr-o pagina de web este realizata prin itermediul tagului: a)

<blockquote>

b)

<p>

c)

<pre>

d)

<cite>

d)

<blockquote>

Introducerea unor citate scurte inline se face prin itermediul tagului: a)

<cite>

b)

c)

<p>

<q>

În cadrul definiţiei unei funcţii, argumentele trebuie separate două câte două prin virgulă? a.

TRUE

b.

FALSE

c

a

c

b

În elementul urmator <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” height=150 > imaginea va fi deformată sau redimensionată? img va fi deformata

A

8

În elementul urmator <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” height=150 width=100> imaginea va fi deformată sau redimensionată? img va fi redimensionata

A 10

În elementul următor <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” width=100 border=5> imaginea va fi deformată sau redimensionată?

D

În exemplul de mai sus să se adauge o altă culoare sI dimensiune pentru fiecare cadru creat

8

img va fi deformata

În expresia ++a S 118

a) b)

c) d)

valoarea lui a creste cu 10 valoarea lui a scade cu 1

valoarea lui a creste cu 1 valoarea lui a creste cu 2

c

În expresia 1 + 1, ce parte din expresie este semnul plus? G 11

a. b.

Operandul Operatorul

c. d.

Restul Incrementatorul

b

În expresia 1 + 1, ce parte din expresie sunt numerele? G 10

E

10

a. b.

Operandul Operatorul

c. d.

Restul Incrementatorul

În formularul creat la 8 să se insereze o caseta de text ca re sa conţină 5 rânduri si 40 de coloane vizibile. Imagini hărţi si animaţie <html> <body> <B>Forma de invatamant</B> <SELECT name="Catalog" multiple="multiple"> <OPTION value= "s1">Popescu Ion <OPTION value= "s2">Ene Ana <OPTION value= "s3">Popa Oana <OPTION value= "s4">Ionescu Dan <OPTION value= "s5">Grigore Dana <br></br> <form input type="get"> </br> <textarea rows="5" cols="40"></textarea></br> </SELECT> </body> </html>

29

a


S

88

S

84

S

83

În JavaScript nu există obiectul : a)

Array

b)

c)

Math

Object

d)

c

String

În JavaScript se face distincţie între literele mari si mici?

da

În JavaScript se scriu anumite secvenţe de program. O astfel de secventă poartă numele de …….

script

În JavaScript un clement de tablou poate fi folosit la fel ca o variabilă? J

8

G

1

a. b.

a

TRUE FALSE

JavaScript este o versiune a.

Java

b.

LiveScript

c.

C++

d.

VBScript

b

javaScript este: S 136

E

9

a) b) c) d)

un limbaj de programare complex versiuniune Java versiune VBScript un limbaj limitat, orientat pe obiect

d

La lista de mai sus sa se adauge un buton de transmitere care sa aibă o imagine si un buton de reinitializare a dtelor din formular La o variabilă globală se poate accede

H 15

a. b. c. d.

Doar din funcţiile definite în programul JavaScript Doar din afara unei funcţii Doar din funcţia care a definit-o Din orice parte a aplicaţiei JavaScript

d

La o variabilă locală se poate accede H 16

a. b. c. d.

Doar din funcţiile definite în programul JavaScript Doar din afara unei funcţii Doar din funcţia care a definit-o Din orice parte a aplicaţiei JavaScript

c

Metoda parseint() nu poate fi utilizată în cazul unui număr zecimal? K

8

a. b.

a

TRUE FALSE

Metoda pop() este folosită alături de obiectul tablou pentru : S

89

a) b) c) d)

inversarea elementelor tabloului adăugarea unei valori nule la sfârsitul tabloului intoarcerea ultimului element al tabloului sortarea tabloului

c

Metoda prompt(“mesaj”,”text implicit”) este folosită pentru … S

90

a) b) c)

deschiderea unei ferestre care conţine mesajul “mesaj” si un buton ok deschiderea unei ferestre a documentului aflat la un anumit url deschiderea unei ferestre de cerere: textul este “mesaj” si zona de completat este completată implicit cu “text implicit”

c

Metoda replace(sir1, sir2) … S

92

a) b) c) d)

returnează sirul în care s-a înlocuit prima apariţie a lui sir1 cu sir2 returnează sirul cuprins între sir1 si sir2 returnează sirul în care s-a înlocuit sir1 cu sir2 returnează sirul în care s-a înlocuit sir2 cu sir1

30

a


Metoda search(x) …… S

95

a) b) c) d)

caută caracterul de început al sirului x în obiect caută caracterul x în obiect caută caracterul x în sir caută caracterul de sfarsit al sirului x în obiect

a

Metoda sort ( ) nu face altceva decât să sorteze textul? J

6

S 117

L

1

a. b.

a

TRUE FALSE

Nu poate fi atribut al elementului <LINK> … a)

href

b)

src

c)

rel

d)

type

O casetă de validare este un element de formular? a.

TRUE

b.

b

a

FALSE

O funcţie internă L

9

L

8

H 17

a. b. c. d.

Trebuie definită în eticheta <head> Trebuie definită în eticheta <body> Trebuie definită de programator fie pentru a înainta, fie pentru a reseta formularul Nu e definită de programator

d

O funcţie JavaScript poate schimba doar atributele unui element care apelează funcţia JavaScript? a.

TRUE

b.

FALSE

O funcţie poate fi apelată de codul HTML dintr-o pagină web? a.

TRUE

b.

a

a

FALSE

O linie de inserare text în cadrul unui formular se introduce astfel: S

63

S

38

S

52

S

51

S

47

S

46

S

1

a) b)

c

c) d)

<input type="text"> <input type=”textarea”>

c)

<table>

d)

<th>

c)

<td> <tt>

d)

<ul> <ol>

c)

o lista neordonata

d)

un tabel

<list>

c)

<dl>

d)

<ol>

<list>

c)

<ul>

d)

<ol>

c)

<html>

d)

<include>

<textarea> <input type="textfield">

O linie în cadrul unui tabel se introduce prin: a)

<td>

b)

<tr>

O lista de definitii se introduce folosind tagurile: a)

<tr> <td>

b)

<dt> <dd>

O lista de termeni si definitiile acestora formeaza: a)

o lista ordonata

b)

o lista de definitii

O lista neordonata se introduce prin: a)

<ul>

b)

O lista ordonata se introduce prin: a)

<dl>

b)

O pagină web incepe intotdeauna cu: a)

<body>

b)

<head>

b

b

b

a

d

c

O variabilă este în afara domeniului de valabilitate dacă H 20

a. b. c. d.

Instrucţiunea care apelează o funcţie ignoră valoarea retumată de funcţie La variabilă nu se poate accede dintr-o instrucţiune O variabilă nu este definită într-o funcţie O variabilă este transferată unei funcţii

31

b


S

94

Obiectul Math conţine o serie de constante si metode care permit efectuarea de calcule matematice. Care dintre următoarele metode nu aparţin acestuia? a)

S 121

G 16

S 122

abs(x)

b)

pow(x, y)

c)

floor(x)

d)

or(x, y)

Operatorul ! (negare logica) este binar . a)

b)

Adevarat

b

Fals

Operatorul ! = transformă ceva adevărat în ceva fals. a.

b.

TRUE

b

FALSE

Operatorul ! transforma ceva true in fals a)

Adevarat

b)

d

a

Fals

Operatorul “ .” : S

87

S 123

S

82

a) b)

concatenează două siruri de caractere separă două siruri de caractere

c) d)

nu există un asemenea operator permite accesarea datelor unui obiect

Operatorul ++ poate postfixat (a++) sau prefixat(++a) un operand fara ca rezultatul expresiei sa fie acelasi a)

Adevarat

b)

Fals

Pentru a afisa pe un singur rand textul unei celule din tabel se va utiliza atributul: a)

align

b)

nowrap

c)

style

d)

wrap

d

a

b

Pentru a alinia la stanga continutul unei celule de tabel se va folosi: S

41

S

43

S

13

S

21

S 104

S 103

S

39

S

12

S 100

a) b)

<td valign="left"> <td leftalign>

c) d)

d

<td left> <td align="left">

Pentru a imbina doua sau mai multe celule pe un rand se foloseste atributul: a)

cellspacing

b)

colspan

c)

cellpadding

d)

rowspan

c)

<pre>

d)

<hr>

d)

<xmp>

Pentru a imparti un un text în paragrafe se va utiliza: a)

<p>

b)

<br>

Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului : a)

<plaintext>

b)

c)

<text>

<pre>

Pentru a introduce cadre in-line într-o pagină web, blocul <BODY> se înlocuieste cu blocul <IFRAME> ? a)

Adevărat

b)

Fals

Pentru a introduce cadre într-o pagină web, blocul <BODY> se înlocuieste cu blocul <FRAMESET> ? a)

Adevărat

b)

Fals

Pentru a preciza culoarea bordurii unui tabel se va utiliza atributu: a)

bordercolor

b)

bgcolor

c)

border

d)

color

c)

<i>

d)

<sup>

c)

SHAPE

d)

COORDS

Pentru a taia cu o linie o sectiune de text se vor folosi: a)

<s>

b)

<u>

Pentru defiinirea unei harti imagine se foloseste tagul: a)

AREA

b)

MAP

b

a

c

b

a

a

a

b

Pentru inserarea unei imagini ca fundal al paginii de web se scrie: S

54

a) b) c) d)

<body background="background.gif"> <background img="background.gif"> <img src="background.gif" background> <a href=” background.gif”>

a

32


S

5

K

1

S

84

S

91

S 120

Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste: a)

<i>

b)

<tt>

c)

<tr>

d)

b

<td>

Primul caracter al unui tablou de sir este sir[1] ? a.

TRUE

b.

b

FALSE

Răspundeţi cu da sau nu la următoarea intrebare: în JavaScript se face distincţie între literele mari si mici? Reîncărcarea unui document, pointat prin proprietatea href, se realizează cu ajutorul metodei …..

reload

Rezultatul aplicarii operatorului || este true daca unul din operanzi true a)

Adevarat

b)

Fals

Să se adauge la lista de mai sus atributele elementului SELECT pentru a pute alege mai multe elemente din listă si pentru a fi mereu vizibile 3 elemente ale listei, iar primul element al listei sa fie mereu selectat <html> <body> <B>Forma de invatamant</B> <SELECT name="Catalog" multiple="multiple"> <OPTION value= "s1">Popescu Ion <OPTION value= "s2">Ene Ana <OPTION value= "s3">Popa Oana <OPTION value= "s4">Ionescu Dan <OPTION value= "s5">Grigore Dana </SELECT> </body> </html>

E

8

F

6

Să se creeze o animaţie a unei imagini care să se deplaseze de sus în jos, conţinutul blocului să se deplaseze alternativ, la 1 secunda, numărul de pixeli la un pas este de 10, iar culoarea de fond este coral.

F

7

Să se creeze o animaţie a unui bloc care conţine un text si o imagine, care să se deplaseze de sus în jos, conţinutul blocului să se deplaseze alternativ, la 0.5 secunde, culoarea de fond este ivory, direcţia de deplasare a blocului să fie de la stânga la dreapta, iar blocul sa fie inalt de 40% din dimensiunea ferestrei. Să se creeze o listă neordonată cu elemente facultăţile din universitate, iar simbolul listei să fie un cerc.

P

3

<UL type=circle> <LI>GIGI</LI> <LI>FANE</LI> </UL>

Să se creeze o listă ordonată cu elemente studentii dintr-o grupă. P

1

<OL type=1> <LI>GIGI</LI> <LI>FANE</LI> </OL>

Să se creeze o listă ordonată cu elemente studenţii dintr-un an de studii care sunt bursieri. Lista să fie numerotată cu litere romane scrise cu litere mari P

2

<OL type=I> <LI>GIGI</LI> <LI>FANE</LI> </OL>

33

da

a


Să se creeze o pagină HTML, al cărei continut să fie format dintr-un text pe mai multe rănduri. Paginii i se va da titlul : Exemplu 1.

N

1

<html> <head> <title>Exemplu 1</title> </head> <body> bla bla bla <BR> bla bla bla </body> </html>

Să se creeze o pagină HTML, al cărei continut să fie format dintr-un text format din mai multe paragrafe. Fiecare paragraf să fie scris la rând nou, fară a folosi eticheta <P>. Paginii i se va da titlul : Exemplu 2.

N

2

<html> <head> <title>Exemplu 2</title> </head> <body> bla bla bla <BR><BR> bla bla bla </body> </html>

Să se creeze o pagină HTML, al cărei continut să fie format dintr-un text text format din 2 paragrafe. Fiecare paragraf să fie scris între etichetele <P>...</P>. Primul paragraf conţine 2 fraze, fiecare scrise de la inceputul rândului. Al doilea paragraf, va contine 2 fraze, care se vor scrie pe un singur rând. La întâlnirea unui cuvânt (ales de dvs.) se va face salt la rând nou.

N

4

<html> <head> <title>Exemplu 2</title> </head> <body> <P align=left>bla bla1 bla.<BR>bla bla1 bla</P> <P align=left><nobr>bla bla1 bla.bla bla1<BR> bla</nobr></P> </body> </html>

Să se creeze o pagină HTML, al cărei conţinut să fie format dintr-un text text format din 4 paragrafe. Fiecare paragraf să fie scris între etichetele <P>...</P>. Paragrafele vor fi aliniate: dreapta, stănga, centru si respectiv la ambele margini.

N

3

D 10

<html> <head> <title>Exemplu 2</title> </head> <body> <P align=right>bla bla bla</P> <P align=left>bla bla bla</P> <P align=center>bla bla bla</P> <P align=justify>bla bla bla</P> </body> </html>

Să se creeze un cadru interioar , folosind IFRAME, în care să se deschidă 3 pagini html.

34


Să se creeze un fisier animale.html, cu ancore definite la descrierea fiecărui animal, de exemplu

B

9

<A id=”pisica”> </A> <H3> PISICA </H3> Pisica este o felina…..………………………. <A id=”pisica”> </A> <H3> PISICA </H3> <A id=”ciine”></A> <H3>Ciine </H3> Ciinele este un animal f.credicions …. ………………….. Să se creeze un fisier de forma: Imagine animal …. referire la ancora animalului din fisierul animale.html

L

13

(<IMG src=pisica.jpg> <A href=animale.html#pisica> Pisica </A> <br>)

Să se deschidă mai multe ferestre vide, apoi să se închidă

Să se deschidă o nouă fereastră care va insera o pagina web. În fereastra principală se crează trei butoane pentru: deschiderea ferestrei, activarea ei si respective dezactivarea ei.

L

14

<HTML><HEAD><TITLE>Metodele focus() si blur()</TITLE> <SCRIPT language="JavaScript"> function Deschide() {fereastra_1=window.open("http://www.edu.ro/index.php/articles/3880", "Spiru Haret", "resizable=1, height=300, width=300, menubar=yes, status=yes, scrollbars=yes")} function Activare(){fereastra_1.focus()} function Dezactivare() {fereastra_1.blur()} </SCRIPT></HEAD> <BODY> <A href="http://www.edu.ro/index.php/articles/C487">Universitate stat</A> <INPUT type="button" value="Deschide" onclick="Deschide()"> <INPUT type="button" value="Activ" onclick="Activare()"> <INPUT type="button" value="Dezactiv" onclick="Dezactivare()"> </BODY></HTML> Să se folosească atributele elementului BODY în exemplul de mai jos, pentru a formata legaturile nevizitate cu rosu, cele visitate cu cyan, cele active cu green, iar fundalul sa aiba culoare yellow

C

C

7

8

<HEAD> <BASE href="“http://www.teora.ro”> <TITLE> Elementul BASE </TITLE> </HEAD> <BODY> <A href="Beletristica"> beletristica </A> <BR> <A href="Arta"> Arta </A><BR> <a href=”Dictionare”> Dictionare </A> </BODY>

Să se folosească atributele elementului BODY în exemplul de mai sus, pentru a introduce o imagine de fundal, pentru a lăsa margini staânga 10, dreapta 30, sussi jos 10, iar textul sa fie scris cu darkblue. De asemenea, să se introduca comentarii într-o pagina pe unul sau mai multe râduri si să se folosească un bloc de centrare informaţia

35


Să se insereze într-o pagină cu titlu “Vizitare site SH”, legături la la site-ul universitătii Spiru Haret , la paginile: “Carta universitatii”, “Codul etic” si “Facultati”, flolosind tag-ul BASE. <html> <head> <base href="http://www.spiruharet.ro/"> <title>Vizitare site SH</title> </head> <body> <a href="http://www.spiruharet.ro/carta/">Carta</a> <br></br> <a href="http://www.spiruharet.ro/carta/codul_etic.pdf">Cod Etic</a> <br></br> <a href="http://www.spiruharet.ro/facultati/">Facultati</a> </body> </html>

C

2

L

11

D

6

Să se scrie cod HTML pentru a afisa 5 pagini într-o fereastră, în formatul: nu există chenare interioare, chenarul exterior este albastru si de grosime 5

D

4

Să se scrie cod HTML pentru a afisa patru pagini într-o fereastră, în formatul:

D

5

Să se scrie cod HTML pentru a afisa patru pagini într-o fereastră, în formatul:

3

Să se scrie cod HTML pentru a crea 3 cadre, în linia 2, cadranul stânga este inserat o pagină care are 3 legaturi, care se deschid în cadranul din dreapta, de felul următor: Carte WEB Partea _I_ HML Partea_II_ CSS Partea <HTML> <FRAMESET rows="50, 15%, *" frameborder="0"> <FRAME src="scriere_col.html"> <FRAMESET cols="30%, 2*, 3*" border="5" bordercolor="red" frameborder="1"> <FRAME src="pagina_1.html"> <FRAME src="pagina_2.html"> <FRAME src="pagina_3.html"> </FRAMESET> <FRAMESET cols="50%,*" border="6" bordercolor="#800080" frameborder="1"> <FRAME src="flori.jpg"> <FRAME src="C:/Windows/WEB/WALLPAPER/Autumn.jpg"> </FRAMESET> </FRAMESET> </HTML>

D

Să se realizeze un buton cu o imagine, pe care e scris un mesaj cu albastru de dimensiune 20.

36


Să se scrie cod HTML pentru a crea următoarea lista de definitii: I appreciate your help Multumesc pentru ajutor Excuse me A atrege atentia cuiva My name is Numele meu este

P

5

<DL> <DT>I appreciate your help </DT> <DD>Multumesc pentru ajutor </DD> <DT>Excuse me </DT> <DD>A atrege atentia cuiva </DD> <DT>My name is </DT> <DD>Numele meu este </DD> </DL>

Să se scrie cod HTML pentru a crea următoarea lista imbricată: I. Exemplul 1 § Varianta A § Varianta B § Varianta C II. Exemplul 2 § Varianta A • Varianta 2.A. a) • Varianta 2 A b) § Varianta B

P

4

<OL type=I> <LI>Exemplul 1 <UL type=square> <LI>Varianta A</LI> <LI>Varianta B</LI> <LI>Varianta C</LI> </UL></LI> <LI>Exemplul 2 <UL type=square> <LI>Varianta A</LI> <UL type=disc> <LI>Varianta 2.A. a)</LI> <LI>Varianta 2.A. b)</LI> </UL> <LI>Varianta B</LI> </UL></LI> </OL>

Să se scrie cod HTML pentru redirecţionare fisierului de mai sus la adresa www.teora.ro la fiecare 5 minute.

C

6

<HTML> <HEAD> <TITLE> Elementul META_http-equiv</TITLE> <META http-equiv="refresh" content="30;url=www.editura.sh.ro"> </HEAD> <BODY><B> Fisierul va fi redirectionat automat la 5 minute la adresa data</B> </BODY> </HTML>

37


E

E

E

5

Să se scrie codul HTML pentru a crea un formular care să conţină un grup de butoane radio: de forma Aparitia publicatiei XX _ zilnic _ saptamanal _ lunar _ annual <html> <body> <form name="input" action="form_action.asp" method="get"> Aparitia editurii XX:<br /> <input type="radio" name="zilnic" size="50" />zilnic<br /> <input type="radio" name="saptamanal" size="20" />saptamanal<br/> <input type="radio" name="lunar" size="50" />lunar<br/> <input type="radio" name="anual" size="5" />anual</br/> </form> </body> </html>

6

Să se scrie codul HTML pentru a crea un formular care să conţină 4 casete de validare , cu posibilele publicatii cumparate, a doua fiind implicit validatade forma: Cumpar publicatiile _ adevarul _ cotidianul _ gandul _ cancan <html> <body> <form name="input" action="form_action.asp" method="get"> Cumpar publicatiile:<br /> <input type="checkbox" name="adevarul" size="50" />adevarul<br /> <input type="checkbox" name="cotidianul" size="20" />cotidianul<br/> <input type="checkbox" name="gandul" size="50" />gandul<br/> <input type="checkbox" name="cancan" size="5" />cancan</br/> </form> </body> </html>

3

Să se scrie codul HTML pentru a crea un formular cu 3 casete de text: nume, prenume, adresa si un buton de transmitere cu numele GO . <html> <body> <form name="input" action="form_action.asp" method="get"> Nume: <input type="text" name="Nume" size="20" /><br /> Prenume: <input type="text" name="Prenume" size="20" /><br/> Adresa: <input type="text" name="Adresa" size="50" /><br/> <input type="GO" value="GO" /> </form> </body> </html>

38


Să se scrie codul HTML pentru a crea un formular cu: _ 2 casete de text: nume_prenume si una cu numele unui examen _ o caseta de tip parolă cu numele “cod student” _ o caset ascunsă care să conţină nota la examen _ un buton de transmitere cu numele GO

E

4

<html> <body> <form name="input" action="form_action.asp" method="get"> Nume si Prenume: <input type="text" name="Nume si Prenume" size="50" /><br /> Nume Examen: <input type="text" name="Nume Examen" size="20" /><br/> Cod Student: <input type="password" name="Cod Stundent" size="50" /><br/> Nota Examen: <input type="hidden" name="Nota Examen" size="5" /></br/> <input type="GO" value="GO" /> </form> </body> </html> Să se scrie o functie care să deschide/inchide o ferestra care are menubar, resizable, scollbar, status, toolbar, height=40%, width50% . Functia este apelata cu ajutorul a 2 butoane actionate de evenimentul onclick

L

12

<BODY> <INPUT type="button" name="Deschide" onclick="Deschide_fereastra()"> <BR> <INPUT type="button" name="Inchide" onclick="Inchide_fereastra()"> <BODY></HTML>

Să se scrie trei legături la pagini diferite din site-ul editurii Teora , care au o parte comună: “http://www.teora.ro”, care va fi trecută ca valoare a atributului href, a elementului BASE. <HEAD> <BASE href="“http://www.teora.ro”> <TITLE> Elementul BASE </TITLE> </HEAD> <BODY> ….. </BODY> </HTML> C

1

<html> <head> <base href="http://www.teora.ro"> <title>Elem BASE</title> </head> <body> <a href="http://www.teora.ro/cgibin/teora/libraria/mbshop.cgi?database=08">arta</a> <a href="http://www.teora.ro/cgibin/teora/libraria/mbshop.cgi?database=01">comp per</a> <a href="http://www.teora.ro/cgibin/teora/libraria/mbshop.cgi?database=26">cariera</a> </body> </html> Să se scrie un cod pentru a apela metoda scrollTo(x,y) si un buton în corpul programului care să apeleze funcţia

L

15

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE> <SCRIPT language="JavaScript"> function Derulare() {fereastra_1.scrollTo(0,0)} </SCRIPT></HEAD> <BODY> <INPUT type="button" value="Derulat" onclick="Derulare()"> </BODY></HTML>

39


Să se scrie un formular care să conţină un buton pe care e afist la interval de 2 secunde alternativ, apasă si mesaj. La apasăsare se va scrie “Bine ati venit la firma noastra”.

L

10

<HTML><HEAD> <SCRIPT language = "JavaScript"> function Afiseaza() { alert("Bine ati venit la firma noastra ")} function Schimba() { if (but.value == "Apasa") but.value = " mesaj " else but.value="Apasa" setţimeout("Schimba()",2000) } </SCRIPT></HEAD> <BODY onload = Schimba()> <INPUT type="button" id="but" value=Apasa onclick="Afiseaza()"> </BODY></HTML> Să se structureze (folosind titluri) următorul text

Capitolul 3 Stiluri (H 1) Paragraful 1 Stiluri fizice(H2) Stiluri<TT>, <I>, <B> ,<BIG>, <SMALL>c, <STRIKE> sau <S>, <U> , <sup>, <sub>(H3) Paragraful 2 Stiluri logice(H2) Stiluri <em>, <strong>, <dfn>, <code>, <var>, <cite>, <P> <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> <h6>. <blockquote>(H3)

O

8

<H1>Capitolul 3 Stiluri (H 1)<br> <H2>Paragraful 1 Stiluri fizice(H2)<br> <H3>Stiluri&lt;TT&gt;, &lt;I&gt;, &lt;B&gt; ,&lt;BIG&gt;, &lt;SMALL&gt;c, &lt;STRIKE&gt; sau &lt;S&gt;,<br> &lt;U&gt; , &lt;sup&gt;, &lt;sub&gt;(H3)<br> <H2>Paragraful 2 Stiluri logice(H2)<br> <H3>Stiluri &lt;em&gt;, &lt;strong&gt;, &lt;dfn&gt;, &lt;code&gt;, &lt;var&gt;, &lt;cite&gt;, &lt;P&gt;<br> &lt;h1&gt;, &lt;h2&gt;, &lt;h3&gt;, &lt;h4&gt;, &lt;h5&gt; &lt;h6&gt;. &lt;blockquote&gt;(H3) Sau <H1>Capitolul 3 Stiluri (H 1)</H1><br> <H2>Paragraful 1 Stiluri fizice(H2)</H2><br> <H3>Stiluri&lt;TT&gt;, &lt;I&gt;, &lt;B&gt; ,&lt;BIG&gt;, &lt;SMALL&gt;c, &lt;STRIKE&gt; sau &lt;S&gt;,<br> &lt;U&gt; , &lt;sup&gt;, &lt;sub&gt;(H3)</H3><br> <H2>Paragraful 2 Stiluri logice(H2)</H2><br> <H3>Stiluri &lt;em&gt;, &lt;strong&gt;, &lt;dfn&gt;, &lt;code&gt;, &lt;var&gt;, &lt;cite&gt;, &lt;P&gt;<br> &lt;h1&gt;, &lt;h2&gt;, &lt;h3&gt;, &lt;h4&gt;, &lt;h5&gt; &lt;h6&gt;. &lt;blockquote&gt;(H3)</H3>

A

7

Scrieti atributele lui IMG din exemplul precedent care creaza o bordura de grosime 5 imaginii si care lasă un spaţiul alb de 20 pixeli pe orizontală si verticală între imagine si text. <img src=raton.jpg border=5 hspace=20 vspace=20 alt="EU" align=middle>

O

4

O

3

Scrieti cod HTML pentru formatarea paginii cu: fontul Arial Black, culoarea magenta, dimensiune 3. <basefont face="Arial Black" color ="magenta" size=3>xyz

Scrieti cod HTML pentru formatarea unui paragraf cu: fontul Courier New, culoarea rosie, dimensiune 5.

<FONT face="Courier New" color ="red" size=5>xyz</FONT>

40


Scrieti două paragrafe, utilizând <P>, respectiv </PRE>. Observaţi diferenta! <html> <head> <title>Exemplu 4</title> </head> <body> <p> data: 25-11-08 <br> Maria&nbspPopescu</p> <p> data: 25-11-08 <br> Maria&nbspPopescu1</p> <pre> data: 25-11-08 <br> Maria&nbspPopescu</pre> <pre> data: 25-11-08 <br> Maria&nbspPopescu1</pre> </body></html> N

8

Cu <pre> lasa un spatiu la dreapta. <html> <head> <title>Exemplu 4</title> </head> <body> <p> data: 25-11-08 <br> Maria&nbspPopescu data: 25-11-08 <br> Maria&nbspPopescu1</p> <pre> data: 25-11-08 <br> Maria&nbspPopescu data: 25-11-08 <br> Maria&nbspPopescu1</pre> </body></html> Cu <P> le scrie la rand cu <pre> mai din dreapta Scrieti elementele HTML necesare formatării textului:

O

1

HTML (HyperText Markup Language) este un limbaj prin care se descriere modul în care arată paginile WEB. <B><U>HTML</B></U> (<B>H</B>yper<B>T</B>ext <B>M</B>arkup <B>L</B>anguage) <I>este un limbaj prin care se descriere modul în care arată paginile WEB.</I>

O

2

Scrieti elementele HTML necesare formatării textului: “Elementul <BASEFONT> are atributele: face, color si size Elementul <BASEFONT> are atributele: face, color si size”

“Elementul <<B>BASEFONT</B>> are atributele: <I>face, color si size</I><BR> Elementul <<B><S>BASE</S>FONT</B>> are atributele: <I>face, color si size</I>” Scrieti etichetele care să afiseze: “Limbajele care crează o pagină statică sunt: HTML, XHTML, XML Limbajele care crează o pagină dinamică sunt: JavaScript, PHP, ASP, Flach”

N

6

<html> <head> <title>Exemplu 2</title> </head> <body> <P><nobr>Limbajele care crează o pagină statică sunt:<br> HTML, XHTML, XML<br> Limbajele care crează o pagină dinamică sunt:<br> JavaScript, PHP, ASP, Flach</nobr></p> </body> </html>

41


Scrieti mai mare HTML si mai mic WEB pentru fraza de la 1. O

B

I

6

5

3

<BIG><B><U>HTML</B></U></BIG> (<B>H</B>yper<B>T</B>ext <B>M</B>arkup <B>L</B>anguage) <I>este un limbaj prin care se descriere modul în care arată paginile <SMALL>WEB</SMALL>.</I>

Scrieţi cod HTML pentru o legătură care trimite la o adresa de mail mesajul “Puteti sa-mi scrieti”. Formatati legătura ca să fie la început de linie s italic. <html> <body> <p> Mail: <a href="mailto:someone@microsoft.com"> <i>Puteti sa-mi scrie</i></a> </body> </html> Scrieţi cod pentru aflarea modulului unui numar complex <HTML> <HEAD> <SCRIPT language="JavaScript"> function complex(a,b) { this.real=a; this.imag=b; this.modul=modul} function modul() {return Math.sqrt(this.real*this.real + this.imag*this.imag)} </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <B> Modulul unui număr complex </B> <BR> <SCRIPT language="JavaScript"> z=new complex(3,4) document.write("z.real= " +z.real + " z.imaginar= " + z.imag +"<BR>") m=z.modul() document.write("modulul numarului complex z= " + m) </SCRIPT> </BODY> </HTML> <HTML> <HEAD> <SCRIPT language="JavaScript"> function complex(a,b) { this.real=a; this.imag=b; this.modul=modul} function modul() {return Math.sqrt(this.real*this.real + this.imag*this.imag)} </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <B> Modulul unui număr complex </B> <BR> <SCRIPT language="JavaScript"> z=new complex(3,4) document.write("z.real= " +z.real + " z.imaginar= " + z.imag +"<BR>") m=z.modul() document.write("modulul numarului complex z= " + m) </SCRIPT> </BODY> </HTML>

42


Scrieţi codul care afisează Metode ale obiectului Math

I

2

<HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> <SCRIPT language="JavaScript"> alert("Math.sqrt(Math.pow((4-8),2)+Math.pow((5-2),2))= " + Math.sqrt(Math.pow((4-8),2)+Math.pow ((5-2),2)) +" lungime segment") </SCRIPT> </BODY> </HTML> Sintaxa sir[6] =`r`; semnifică:

S

97

S

42

S

10

S

11

S

57

a) b) c) d)

sir este un tablou dar nu un obiect de tipul String sir este un obiect de tipul String sir este un tablou dar si un obiect de tipul String sir este un obiect dar nu este un tablou de tipul String

a

Spatiul dintre marginile unei celule si continutul acesteia se precizeaza prin: a)

cellspacing

b)

cellpadding

c)

hspace

d)

vspace

c)

<bold>

d)

<big>

c)

<u>

d)

<sup>

d)

<u>

Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind: a)

<aldin>

b)

<b>

Stilul de text subliniat se poate aplica folosind: a)

<underline>

b)

<sub>

Stilurile logice de text specifica un bloc de text cu o destinatie specifica, de exemplu: a)

<b>

b)

c)

<s>

<p>

b

b

c

c

Sunt corecte următoarele definiţii de ancore si legături la ele? Specificaţi care ancoră este incorect definită?

B

8

S

20

S

3

L

6

H 18

<A id= mat-inf> trimitere la site-ul fac mat-inf </A> ………………………………….. <A name=USH> trimitere la site-ul univ SH</A> ……………………………. <P id=Arhit> Trimitere la site-ul fac de Arhitectura</A> …………………………………. <P name= fac_eng> Trimitere la site-ul fac de Engleză</A> ………………………… <A href=#mat_inf> MAT_INF </A> <A href =.USH> UnivSH </A> <A href=#Arhit> Arhitectura </A: <A href =.fac_eng> fac de Engleză</A> Tagul <span> nu accepta atributul: a)

width

b)

align

c)

title

d)

style

d)

<title>

Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin: a)

<head>

b)

<h1>

c)

<h2>

Toate atributele, exceptând atributul de nume, pot fi schimbate de un program JavaScript? a. TRUE

b. FALSE

Toate funcţiile trebuie definite în eticheta <head>? a.

TRUE

b.

b

d

a

b

FALSE

Un bloc de program este folosit într-un H 12

a. b.

Apel de funcţie Definiţie de funcţie

c. d.

Valoare returnată Argument

43

b


Un checkbox în cadrul unui formular se introduce astfel: S

62

H

5

S

50

a) b)

c) d)

<input type="check"> <check>

c

<input type="checkbox"> <checkbox>

Un ciclu poate deveni ciclu infinit. a.

TRUE

b.

a

FALSE

Un element în cadrul unei liste ordonate se introduce cu: a)

<ul>

b)

<ol>

c)

<i>

d)

<li>

d

Un număr în virgula mobilă este K

2

a. b. c.

b

Un număr întreg O valoare zecimală Un număr Unicode

Un program javaScript poate fi introdus in: S 130

a) c)

b) d)

eticheta <object> eticheta <applet>

b

eticheta < script> eticheta < style>

Un program JavaScript trebuie să fie inclus în G

2

a. b.

c. d.

Eticheta <object> Eticheta <applet>

c

Eticheta <script> Eticheta <cgi>

Un punct este folosit pentru G

6

a. b. c. d.

A identifica un comentariu JavaScript A separa liniile unui program JavaScript A încheia o instrucţiune JavaScript A separa numele unui obiect de o proprietate sau de o metodă

d

Un punct este utilizat pentru S 134

S 139

K

9

a) b) c) d)

9

S

8

S 109

S

58

S

60

d

Un script poate contine mai multe functii. a)

Adevarat

b)

a

Fals

Un sir de delimitare este utilizat de metoda split ( ) pentru a crea un tablou cu elemente de informaţie? a.

S

separarea variabilelor pentru comentariu pentru a inchide o instructiune pentru a separa numele unui obiect de proprietate sau metoda

TRUE

b.

a

FALSE

Un text pozitionat ca indice inferior se poate introduce prin: a)

<i>

b)

c)

<inf>

<sub>

d)

<index>

<super>

d)

<sup>

Un text pozitionat ca indice superior se poate introduce prin: a)

<s>

b)

<sub>

c)

Valoarea atributelor cols sau rows este dată printr-o listă între ghilimele, delimitată prin: a)

punct si virgulă

b)

c)

punct

virgulă

d)

spaţiu

d)

justify

d)

4

Valoarea implicita a atributului align aplicat tagurilor de titlu h1,…h6 este: a)

left

b)

right

c)

center

Valoarea prestabilita a atributului size aplicata tagului HR este: a)

0

b)

c)

1

44

2

c

d

c

a

c


S

69

S

59

S

61

S 146

Valoarea prestabilita a atributului start a unei liste ordonate este: a)

L

7

b)

A

c)

0

d)

1

d)

100%

Valoarea prestabilita a atributului width aplicata tagului HR este: a)

1

b)

100px

c)

100pt

Valoarea prestabilita în Internet explorer a atributului topmargin aplicat tagului body este: a)

15

b)

100

c)

20

d)

0

Valorile transferate la apelul functiei trebuie sa corespunda ca numar si tip de date argumentelor din definitia functiei. a)

H 19

a

b)

Adevarat

Adevărat

b.

Fals

Valorile unui element nu pot fi schimbate după ce un utilizator execută clic pe butonul Submit? a.

b.

TRUE

d

a

a

Fals

Valorile transferate unei funcţii trebuie să corespundă ca tip de date argumentelor din definiţia funcţiei? a.

d

FALSE

a

b

Variabilele globale pot fi accesate: S 140

a) b) c) d)

Doar in functiile care au definito. Doar in functiile definite in script. De tot scriptul. De tot scriptul de la locul unde a fost definita.

d

write( ) este : G

5

S 133

a. b.

Obiect Metodă

c. d.

b

Proprietate Variabilă

write() este un tip de a)

object

b)

metoda

c)

45

proprietate

d)

variabila

b

webteh  

grile tehnologii web

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you