Page 1

TOOTEKATALOOG

1

weber_toode_4.indd 1

15.05.12 11:53


2

weber_toode_4.indd 2

15.05.12 11:53


weber_toode_4.indd 3

Saint-Gobaini ajalugu

5

Saint-Gobaini missioon, visioon, väärtused, kvaliteet ja keskkond

8

Müürisegud

11

Betoonid ja tehnilised segud

15

Fassaadid

23

Pahtlid

37

Põrandad

43

Plaatimissegud

49

Kergkruus

55

Plokitooted ja sillused

58

Korsten

64

Lahendused

71

15.05.12 11:53


4

weber_toode_4.indd 4

15.05.12 11:53


Saint-Gobain Group on maailma suurim ehitusmaterjalide tootja ning üks maailma juhtivatest korporatsioonidest, paiknedes Fortune 500 pingereas 102. kohal (2009). 1665. aastal asutatud Saint-Gobain Group on spetsialiseerunud funktsionaalsete materjalide disainimisele, tootmisele ja müügile ehitus-, tööstus- ja tarbijaturgudel.

Saint-Gobain asutati aastal 1665 …et toota klaasi Versailles’ Peegelsaali jaoks (Prantsusmaa)

Esindatud haruettevõtetega 64 riigis, on Saint-Gobain kõigis oma põhitegevusvaldkondades turuliidriks. Aastal 2010 oli käive 40,1 miljardit eurot ning ettevõttes töötas ligi 190,000 inimest. BPB ostmine 2005. aastal, mis on olnud Groupi tegevusajaloo suurim omanditehing, tugevdas Saint-Gobaini positsioone multiregionaalses äris veelgi ning ettevõttest on saanud maailma eelistatuim sisekujunduselementide tootja

Kõik algas aastal 1665... ...kui Prantsusmaa kuningas Louis XIV ettevõtte asutas ja esitas esimese tellimuse, mida praeguseks tunneme Versailles’ lossi Peegelsaalina. Ühe maailma vanima ettevõttena on Saint-Gobaini osalus globaalses tööstussfääris väga tähtis. Ettevõtte algusaegadest peale on Saint-Gobain pidevalt parendanud oma tootmisprotsesse ning arendanud oskusteavet, et pakkuda oma klientidele parimat.

Klaasivalamine Saint-Gobaini tehases Prantsusmaal. Kunstnik Godefroy-Durand, avaldatud ajakirjas L’Illustration, Journal Universel, Paris, 1858

5

weber_toode_4.indd 5

15.05.12 11:53


6

weber_toode_4.indd 6

15.05.12 11:53


Meie tegevuse alguseks Eestis võib lugeda 1992. aasta sügist, kui Vetonit kuivsegud jõudsid Eesti turule. Tooteid hangiti Partek OY AB Soome tehastest, kohaliku Parteki esindajate initsiatiivil. Juriidilise tegevuse alguseks Eestis võib lugeda 1993. aastat. Asutati Aseri Tellis AS Lohja OY AB ja RAS Aseri Tehas ühisettevõttena. Juba 1991 algusest tegutsesid Eestis tookordse Lohja OY AB ja Partek OY AB esindused, millest 1993 kasvas välja Lohja Eesti AS, mis ettevõtete liitmise ja omanike vahetuse käigus sai 1994. aastal nimeks Optiroc Eesti AS. 1996 asutati Järvamaale, Aravetele AS Optimix , mis alustas 1997 kevadel Vetonit kuivsegude tootmist. Meie teise olulise tooterühma, kergkruus ja kergkruusast valmistatud tooted tõi turule Fibo ExClay Eesti AS, mis alustas oma tegevust 1991. aastal. Ka tänaseni on meie üheks tuntuimaks tooteks Fibo ehitusplokid. 1998 alustati tookordse Optiroci tegevuste liitmist Eestis üheks ettevõtteks. Esimese etapina koondati 1998 detsembris Aseri Tellis AS, AS Optimix ja Optiroc Eesti AS ühise nime alla Optiroc AS. Teine etapp käivitati juba 1999 alguses eesmärgiga liita Optiroc Group’i seni Eestis eraldi ettevõtetena tegutsenud Fibo ExClay Eesti AS ja Optiroc AS. 2000. aasta novembris müüs toonane Optiroc Group vastavalt kontserni poliitikale kõik tellisetööstused Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Inglismaal ja Eestis Wieneberger Baustoffindustrie AG-le, maailma suurimale tellisetootjale. 2004. aastal sai Optiroc AS-i nimeks maxit Estonia AS, mis omakorda muutus aastal 2009 Saint-Gobain Ehitustooted AS-ks seoses üleminekuga Saint-Gobain rahvusvahelisse kontserni ja meie kaubamärgiks sai Weber.

7

weber_toode_4.indd 7

15.05.12 11:53


Missioon, visioon Materjalid ja lahendused - ehitamiseks ehk siis: ■ Tagada klientide rahulolu ja olla parim toote ning teenuse pakkuja; ■ Tagada firma hea maine, pakkudes ainult kvaliteetseid tooted ja lahendusi; ■ Kasvada ja laieneda ning samas jääda keskkonnasäästlikuks. Aitame luua ja säilitada turvalist ning paremat elukeskkonda; ■ Olla innovaatiline. Edu tulevikus tagame uute tehnoloogiate ja toodetega;

■ Olla tulemuslik. Tagame kasvu ja omanikutulu efektiivse tootmise- ja turundusstrateegiaga; ■ Omada parimaid töötajaid. Edu võti on kvalifitseeritud ja teadlikud töötajad; ■ Tagada ettevõtte edukus iga üksuse ja iga töötaja usalduse ning vastutuse kaudu.

Olla oma tegevusala juhtiv ettevõte Eesti ehitusmaterjalide turul.

Väärtused Weber põhiväärtused kannavad endas Saint-Gobain kontserni käitumise ja tegutsemise üldpõhimõtteid: ■ Usaldus - usaldame oma tooteid ja lahendusi. Usaldame oma partnereid ja nende oskusi. Usaldame oma töötajaid, juhte ja omanikke;

Ausus ja lojaalsus - peame oma ametialases tegevuses aususe printsiibist rangelt kinni, meie töötajad tegutsevad kooskõlas ettevõtte ja kontserni kui terviku eesmärkidega;

Koostöövalmidus ja dialoog - oleme avatud koostööks ja dialoogiks kolleegidega, partneritega, tellijatega, erialaliitudega ja ühiskonnaga; ■

■ Head materjalid ja õiged lahendused - meie turule on sobivaimad tooted meil, meie toodete kasutamine tagab klientidele parima lõpptulemuse;

■ Tugev taust ja baas - kuulume maailma juhtivasse ehitusala kontserni, mis tagab igakülgselt tugeva teadusliku ja majandusliku aluse meie arenguks ja uuendusmeelsuseks; ■ Vastutus ja saavutused - kanname vastutust oma toodete eest, vastutame oma partnerite ees meie pakutud lahenduste toimivuse ja kvaliteedi eest, vastutame oma töötajate pädevuse eest. Meie materjalidest ja meiega koostöös rajatud ehitised, need on ka meie saavutused;

Inimesed -meie väärtus on oskajad ja lojaalsed inimesed;

Teadmised ja oskused - meie oskused on oma ala tipp;

Ametialane pühendumine - rakendame töötajate teadmised ja oskused võimalikult parimal moel, koolitame neid teadmiste ja oskuste kaasaegsel tasemel hoidmiseks;

8

weber_toode_4.indd 8

15.05.12 11:53


Austus teiste vastu - meil on valmisolek teisi kuulata, teavitada, selgitada ja osaleda dialoogis;

■ Solidaarsus - taunime enesekeskset mõtlemist, soodustame rühmaööd ja parima esiletoomist iga isiku juures, et saavutada ettevõtte kui terviku huvi; ■ Poliitiline sõltumatus - tegutseme korrektsele äritavale vastavalt, olles väljaspool poliitikat ja väljaspool kõigist poliitilistest liikumistest.

Kvaliteet ja keskkond Saint-Gobain Ehitustooted AS järgib oma tegevuses ettevõtte tegevuspoliitikat, mille järgi kvaliteet, keskkond ja töötervishoid ning -ohutus on igapäevatöö lahutamatu osa.

Saint-Gobain Ehitustooted AS Weber äriüksuse tootmise, müügi- ja turundustegevuse vastavust rahvusvahelistele standardite ISO 9001 ja 14001 nõuetele tõendavad vastavalt 1998. ja 2000. aastal välja antud sertifikaadid.

9

weber_toode_4.indd 9

15.05.12 11:53


10

weber_toode_4.indd 10

15.05.12 11:53


MÜÜRISEGUD Weber M100/600 - Müürisegu Weber M100/600 Talvine - Talvine müürisegu Weber ML5 - Värviline müürisegu Weber Clay Mortar - Savisegu Weber.vetonit ML Tuli - Tulekindel müürisegu Weber.vetonit VM Tuli - Tulekindel valusegu Weber.vetonit KM Tuli - Tulekindel remontsegu

11

weber_toode_4.indd 11

15.05.12 11:53


MÜÜRISEGUD

Weber M100/600 Müürisegu

Weber M100/600 on müürisegu kergpokkidest, betoon- ja silikaatkividest, tellistest ning muudest kivimaterjalidest müüride ladumiseks. Sobib kandavate ja mittekandvate seinte ladumiseks nii all- kui pealpool maapinda. Orienteeruvad kulunormid Fibo-plokkide ladmisel: 100 mm - 1,7 kg/plokk; 150 mm - 2 kg/plokk; 200 mm - 2,3 kg/plokk, 250 mm - 2,7 kg/plokk; 300 mm - 3 kg/plokk

Survetugevus: 8 MPa (M5-klass) Tera suurus: 0-4 mm Vuugi paksus: 10-15 mm

25 kg • 1000 kg Weber M100/600 Talvine Talvine müürisegu

Weber M100/600 Talvine on müürisegu kergpokkidest, betoonja silikaatkividest, tellistest ning muudest kivimaterjalidest müüride ladumiseks talvistes oludes. Minimaalne kasutustemperatuur -10°C. Sobib kandavate ja mittekandvate seinte ladumiseks nii all- kui pealpool maapinda. Orienteeruvad kulunormid Fibo-plokkide ladmisel: 100 mm - 1,7 kg/plokk; 150 mm - 2 kg/plokk; 200 mm - 2,3 kg/plokk, 250 mm - 2,7 kg/plokk; 300 mm - 3 kg/plokk. MÄRKUS: Kuivamise käigus võivad segust pinnale tulla soolad, mille saab hiljem maha pesta võib pühkida. Seetõttu pole soovitatav talvist müürisegu kasutada kohtades, kus on ranged esteetiliset nõudmised kohe pärast müüri valmimist.

Survetugevus: 8 MPa (M5-klass) Tera suurus: 0-4 mm Vuugi paksus: 10-15 mm Minimaalne kasutustemperatuur: -10°C

25 kg • 1000 kg Weber ML5 Värviline müürisegu

Weber ML5 on värviline müürisegu tellistest ja silikaatkividest müüride ja fassaadide ladumiseks. Värvitooni valik valgest mustani. Minimaalne kasutustemperatuur +5°C. Värvilisse müürisegusse ei või lisada pigmente ega külmumisvastaseid lisandeid.

Tera suurus: 0-4 mm Vuugi paksus: 10-15 mm Survetugevus: 8 MPa (M5-klass)

25 kg • 1000 kg Weber Clay Mortar Savisegu

12

weber_toode_4.indd 12

Weber Glay Mortar on tsement- ja savisideainega müürisegu, mis on mõeldud põletatud tellistest ahjude, korstnate, kaminate jt. küttekehade ladumiseks. Ei sobi tulekolde ega hoonest väljaulatuva korstnapitsi ladumiseks - katusepinnast väljaulatuv osa laduda tavalise müüriseguga (Weber M100/600). Glay Mortar on elastne, ei pragune ega lase suitsugaasidel tellisevuugist läbi tungida. Nägusama ja kõvema vuugi saamiseks on soovitatav Glay Mortariga laotud ahju vuugid järelvuukida värvilise müüriseguga (Weber ML5).

Materjali kulu: 1 kg/ täistellis Valmismört: 13-14 liitrit/kott

25 kg

15.05.12 11:53


Weber.vetonit ML Tuli on tulekindel segu šamott-tellistest tahkeküttega tulekollete (ahjusüdamike) ehitamiseks ning Fibo korstna šamott-lõõri ladumiseks.

MÜÜRISEGUD

Weber.vetonit ML Tuli Tulekindel müürisegu

Kulunorm: 0,2-0,3 kg/šamott-tellis Kõrgeim kasutustemperatuur: +1200°C

5 kg • 25 kg Weber.vetonit VM Tuli Tulekindel valusegu

Weber.vetonit VM Tuli on tulekindel valusegu ahjude, pliitide, kaminate jt. tulekollete lagede, võlvide, silluste ning tulega kokkupuutuvate osade pindade valamiseks. Valatava osa minimaalne paksus 5 cm, konstruktsiooni pikkus ja laius peaks jääma vahemikku 40×80 - 60×60 cm.

Survetugevus: 30 MPa Kõrgeim kasutustemperatuur: +1300°C Valmismört: 11-12 L/kott

25 kg Weber.vetonit KM Tuli Tulekindel remontsegu

Weber.vetonit KM Tuli on tulekindel remontsegu šamotttellistest laotud tulekollete renoveerimiseks. Enne pinnalekandmist tuleb tulekolle hoolikalt puhastada (nt. terasharjaga), seejärel niisutada ja siis segu pinnale kanda.

Kihipaksus: 2-10 mm Kõrgeim kasutustemperatuur: +1300°C

2 kg

13

weber_toode_4.indd 13

15.05.12 11:53


14

weber_toode_4.indd 14

15.05.12 11:53


BETOONID JA TEHNILISED SEGUD Weber S-06 - Peenbetoon Weber S-30 - Tavabetoon Weber S-30 Talvine - Talvine tavabetoon Weber S-100 - J채mebetoon Weber S-100 Talvine - Talvine j채mebetoon Weber.vetonit JB 600/3 - Jootebetoon Weber.vetonit JB 1000/3 - Jootebetoon Weber.vetonit JB 600/5 P - Talvine jootebetoon Weber.vetonit SB 45 - Rajatiste betoon (j채me) Weber.vetonit SL 45 - Rajatiste betoon (peen) Weber.vetonit PSL - Vertikaalvuugibetoon Weber.vetonit PSL P - Talvine vertikaalvuugibetoon Weber.vetonit REP 05 - Korrosioonikaitse Weber.vetonit REP 25 - Remontbetoon Weber.vetonit REP 45 - Remontbetoon Weber.vetonit REP 65 - Remontbetoon Weber.vetonit RB 50/5 K - Pritsbetoon

weber_toode_4.indd 15

15

15.05.12 11:53


BETOONID JA TEHNILISED SEGUD

Weber S-06 Peenbetoon

Weber S-06 on peenbetoon, mis on mõeldud õhukeses kihis betoonpindade valuvigade parandamiseks ja pindade tasandamiseks. Enne pinnale kandmist tuleb aluspinda niisutada. Parim nake saavutatakse segu pinnale hõõrudes. Vältida kiiret kivinemist ja kuivamist, pärast remonditöid on soovitatav tasandatud pinda hoida niiskena.

Survetugevus: 25 MPa Kihipaksus: 2-10 mm Tera suurus: 0-0,6 mm Kulunorm: 2 kg/m²/mm

25 kg Weber S-30 Tavabetoon

Weber S-30 on tavabetoon, mis sobib põrandate, treppide, kõnniteede jm. konstruktsioonide valamiseks, paneelivuukide täitmiseks ning valuvigade parandamiseks. Sobib põrandakütte korral.

Survetugevus: 30 MPa Kihipaksus: 1-5 cm Tera suurus: 0-3 mm Kulunorm: 22 kg/m²/cm

25 kg Weber S-30 Talvine Talvine tavabetoon

Weber S-30 Talvine on külmimisvastaseid lisandeid sisaldav betoon, mille minimaalne kasutustemperatuur on -10°C. Sobib põrandate, treppide, kõnniteede jm. konstruktsioonide valamiseks, paneelivuukide täitmiseks ning valuvigade parandamiseks. Sobib põrandakütte korral. MÄRKUS: Kuivamise käigus võivad segust pinnale tulla soolad, mille saab hiljem maha pesta võib pühkida.

Survetugevus: 30 MPa Kihipaksus: 1-5 cm Tera suurus: 0-3 mm Kulunorm: 22 kg/ m²/cm

25 kg Weber S-100 Jämebetoon

16

weber_toode_4.indd 16

Weber S-100 on jämebetoon, mida kasutatakse mahukamate betoonitööde korral. Sobib põrandate, treppide, postide, silluste, vahelagede, kõnniteede jm. konstruktsioonide valamiseks. Sobib põrandakütte korral. MÄRKUS: Kandvate konstruktsioonide ehitamisel tellida projekteerijalt tugevusarvutused!

Survetugevus: 25 MPa Kihipaksus: alates 3 cm Tera suurus: 0-10 mm Kulunorm: 22 kg/ m²/cm

25 kg • 1000 kg

15.05.12 11:53


Weber S-100 Talvine on jämebetoon, mille minimaalne kasutustemperatuur on -10°C. Kasutatakse mahukamate betoonitööde korral talvistes oludes. Sobib põrandate, treppide, postide, silluste, vahelagede, kõnniteede jm. konstruktsioonide valamiseks. Sobib põrandakütte korral. MÄRKUS: Kandvate konstruktsioonide ehitamisel tellida projekteerijalt tugevusarvutused!

Survetugevus: 25 MPa Kihipaksus: alates 3 cm Tera suurus: 0-10 mm Kulunorm: 22 kg/ m²/cm

25 kg • 1000 kg Weber.vetonit JB 600/3 Jootebetoon

Weber.vetonit JB 600/3 on väga hea valguvusega kiiresti kivistuv jootebetoon järelvalu tegemiseks ja poltide, kandurite jm. ehitusosade monilitiseerimiseks ning ankurdamiseks. Tardumise ja kivinemise käigus JB 600/3 paisub kuni 1%. JB 600/3 on ilmastiku- ja soolakindel. Sobib kasutamiseks välisrajatiste (sadamad, sillad, parklad jne) ehitamisel. Pumbatav. Paksu kihi (>50 mm) tegemiseks tuleb segusse lisada pestud killustikku, maksimaalselt 25% segatava segukoguse kaalust. Kivinemise kiirus (EN 12190): 1 päev - 40 MPa 7 päeva - 50 MPa 28 päeva - 60 MPa

Kihipaksus: 15-50 mm Kulunorm: 22 kg/ m²/10 mm Tugevusklass C50/60 Vastab klassidele XC4, XD3, XS3, XF4 ja XA1

BETOONID JA TEHNILISED SEGUD

Weber S-100 Talvine Talvine jämebetoon

25 kg • 1000 kg Weber.vetonit JB 1000/3 Jootebetoon

Weber.vetonit JB 100/3 on kõrge kvaliteediga, väga hea valguvusega kiiresti kivistuv jootebetoon järelvalu tegemiseks ja poltide, kandurite jm. ehitusosade monilitiseerimiseks ning ankurdamiseks. Kasutatakse kõrget tugevust ning täpsust nõudvade tööde tegemiseks. Tardumise ja kivinemise käigus JB 1000/3 paisub kuni 1%. JB 1000/3 on ilmastiku- ja soolakindel. Sobib kasutamiseks välisrajatiste (sadamad, sillad, parklad jne) ehitamisel. Pumbatav. Paksu kihi (>50 mm) tegemiseks tuleb segusse lisada pestud killustikku, maksimaalselt 25% segatava segukoguse kaalust. Kivinemise kiirus (EN 12190): 1 päev - 45 MPa • 7 päeva - 70 MPa • 28 päeva - 90 MPa

Kihipaksus: 15-50 mm Kulunorm: 22 kg/ m²/10 mm Tugevusklass C65/80-4 Vastab klassidele XC4, XD3, XS3, XF4 ja XA1

25 kg g • 1000 kg g Weber.vetonit JB 600/5 P Talvine jootebetoon

Weber.vetonit JB 600/5 P on väga hea valguvusega ja kiiresti kivistuv jootebetoon talvistes oludes kasutamiseks. Minimaalne kasutustemperatuur -15°C. JB 600/5 P on mõeldud järelvalu tegemiseks ja poltide, kandurite jm. ehitusosade monilitiseerimiseks ning ankurdamiseks. Tardumise ja kivinemise käigus JB 600/5 P paisub kuni 1%. JB 600/5 P on ilmastiku- ja soolakindel. Sobib kasutamiseks välisrajatiste (sadamad, sillad, parklad jne) ehitamisel. Pumbatav. Kivinemise kiirus (EN 12390-3): 1 päev - 2 MPa (-5°C), 1 MPa (-15°C) 7 päeva - 30 MPa (-5°C), 10 MPa (-15°C) 28 päeva - 45 MPa (-5°C), 20 MPa (-15°C)

Kihipaksus: 15-100 mm Kulunorm: 20 kg/ m²/10 mm Tugevusklass C50/60 Vastab klassidele XF2, XC4, XS3, XD3, XA1 Minimaalne kasutustemperatuur: -15°C 25 kg • 1000 kg

weber_toode_4.indd 17

17

15.05.12 11:53


BETOONID JA TEHNILISED SEGUD

Weber.vetonit SB 45 Rajatiste betoon (jäme)

Weber.vetonit SB 45 on kiiresti kivistuv eribetoon sildade, sadamate jt. rajatiste ehitamiseks ning renoveerimiseks. SB 45 on ilmastiku- ja soolakindel. Pumbatav. Kivinemise kiirus (EN 12390-3): 1 päev - 25 MPa 7 päeva - 40 MPa 28 päeva - 50 Mpa

Kulunorm: 22 kg/ m²/cm Kihipaksus: alates 3 cm Tugevusklass: C35/45-8 Tera suurus: 8 mm Vastab klassidele XF4, XC4, XS1, XD2, XA1 25 kg • 1000 kg

Weber.vetonit SL 45 Rajatiste betoon (peen)

Weber.vetonit SL 45 on kiiresti kivistuv eribetoon sildade, sadamate jt. rajatiste renoveerimiseks õhukese kihina. SB 45 on ilmastiku- ja soolakindel. Pumbatav. Kivinemise kiirus (EN 12390-3): 1 päev - 20 MPa 7 päeva - 40 MPa 28 päeva - 50 MPa

Kulunorm: 21 kg/ m²/cm Kihipaksus: 1-5 cm Tugevusklass: C35/45-4 Tera suurus: 4 mm Vastab klassidele XF4, XC4, XS1, XD2, XA1 25 kg • 1000 kg

Weber.vetonit PSL Vertikaalvuugibetoon

Weber.vetonit PSL on veega segatuna mahupüsiv betoon paneelmajade vertikaalvuukide täitmiseks. Segu kantakse vuuki pumbaga ja betoneerimiseks pole vaja ehitada raketisi. Vuugi maksimaalne ristlõige võib olla kuni 15×15 cm. Kivinemise kiirus (EN 12190): 1 päev - 15 MPa 7 päeva - 40 MPa 28 päeva - 50 MPa

Kulunorm: 21 kg/dm³ Tugevusklass: C32/40-4 Tera suurus: 3 mm Vastab klassidele XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1

1000 kg Weber.vetonit PSL P Talvine vertikaal vuugibetoon

18

weber_toode_4.indd 18

Weber.vetonit PSL P on veega segatuna mahupüsiv betoon paneelmajade vertikaalvuukide täitmiseks talvistes tingimustes. Minimaalne kasutustemperatuur -15°C. Segu kantakse vuuki pumbaga ja betoneerimiseks pole vaja ehitada raketisi. Vuugi maksimaalne ristlõige võib olla kuni 15×15 cm. Kivinemise kiirus (EN 12190): 1 päev - 3 MPa (-5°C), 1 MPa (-15°C) 7 päeva - 25 MPa (-5°C), 15 MPa (-15°C) 28 päeva - 40 MPa (-5°C), 30 MPa (-15°C)

Kulunorm: 21 kg/dm³ Tugevusklass: C32/40-4 Tera suurus: 3 mm Vastab klassidele XF1, XC4, XS1, XD2 ja XA1

1000 kg

15.05.12 11:53


Weber.vetonit REP 05 raudbetoonkonstruktsioonide armatuurvarraste korrosioonikaitse. Kasutatakse vanade konstruktsioonide renoveerimisel ja uute ehitamisel. Sobib nakkekihi tegemiseks betoonikihtide vahel.

Kulunorm: ~ 0,1 kg/jm Ø10 mm armatuurvarras 3-4 kg/m² betoonile nakkekihi tegemisel

10 kg Weber.vetonit REP 25 Remontbetoon

Weber.vetonit REP 25 on kiudusid ja polümeere sisaldav parendatud nakketugevusega remontbetoon. Kivinemise käigus ei kahane. Remonditava betoonpinna tugevus peab olema 20-35 MPa. Tootel on SILKO heakskiidud. Kivinemise kiirus (EN 12190): 1 päev - 5 MPa 7 päeva - 20 MPa 28 päeva - 30 MPa

Kihipaksus: 5-20 mm (osaliselt 50 mm) mm Survetugevus: 25 MPa Tera suurus: 2 mm Segukogus: 14 L/25 kg

BETOONID JA TEHNILISED SEGUD

Weber.vetonit REP 05 Korrosioonikaitse

25 kg Weber.vetonit REP 45 Remontbetoon

Weber.vetonit REP 45 on kiudusid ja polümeere sisaldav parendatud nakketugevusega remontbetoon. Kivinemise käigus ei kahane. Remonditava betoonpinna tugevus peab olema 35-55 MPa. Tootel on SILKO heakskiidud. Kivinemise kiirus (EN 12190): 1 päev - 10 MPa 7 päeva - 30 MPa 28 päeva - 45 MPa

Kihipaksus: 5-20 mm (osaliselt 50 mm) mm Survetugevus: 45 MPa Tera suurus: 2 mm Segukogus: 14 L/25 kg

25 kg Weber.vetonit REP 65 Remontbetoon

Weber.vetonit REP 46 on kõrgendatud surve- ja nakketugevusega, kiudusid ja polümeere sisaldav remontbetoon, mida kasutatakse suure survetugevusega betoonkonstruktsioonide renoveerimisel. Remonditava betoonpinna tugevus peab olema 45-60 MPa. Kivinemise käigus ei kahane. Tootel on SILKO heakskiidud. Kivinemise kiirus (EN 12190): 7 päeva - 50 MPa 28 päeva - 60 MPa

Kihipaksus: 5-20 mm (osaliselt 50 mm) mm Survetugevus: 65 MPa Tera suurus: 2 mm Segukogus: 14 L/25 kg

25 kg

weber_toode_4.indd 19

19

15.05.12 11:53


BETOONID JA TEHNILISED SEGUD

Weber.vetonit RB 50/5 K Pritsbetoon

Weber.vetonit RB 50/5 K on pritsbetoon. Kasutatakse sildade, raudteetammide jm. välisrajatiste renoveerimisel torkreetmeetodil. Sisaldab kiudusid. Saadaval erineva täitefraktsiooni suurusega.

Kulunorm: 30 kg/m²/cm Survetugevus: 50-60 MPa

1000 kg

20

weber_toode_4.indd 20

15.05.12 11:53


BETOONID JA TEHNILISED SEGUD 21

weber_toode_4.indd 21

15.05.12 11:53


22

weber_toode_4.indd 22

15.05.12 11:53


FASSAADID Weber.therm 305 - Kleepesegu

Weber 390 - Sokliprofiil

Weber.therm 310 - Kleepe- ja armeerimissegu

Weber 3902 - Sokli tilgaprofiil

Weber.stuck 313 - Kiududega tsementkrohv

Weber 3903 - Sokliprofiil dist.klots 100 tk / EJOT AS 5 mm

Weber.vetonit 137 - Soklikrohv

Weber 3904 - Ühenduslüli 30 mm 100 tk / EJOT PV 30 mm

Weber.vetonit 142 - Lubikrohv (jäme)

Weber 391 - Sisenurgaprofiil 8/12 2,6 m

Weber.vetonit 144 - Lubikrohv (peen)

Weber 392 - Nurgaprofiil 10/15 2,5 m

Weber.vetonit 148 - Hüdrauliline lubikrohv (jäme)

Weber 393 - Aknaprofiil 2,4 m / EJOT PROFIL 108

Weber.vetonit 152 - Hüdrauliline lubikrohv (peen)

Weber 393V - Aknaprofiil võrguga 2,4 m /

Weber.vetonit 201 - Pritskrohv Weber.vetonit 202 - Pritskrohv

EJOT PROFIL 108 PLUS

Weber.vetonit 204 - Hõõrdkrohv

Weber 3936 - Veeninaprofiil aknale 2m / EJOT PROFIL 600

Weber.vetonit 430 - Scratch-tüüpi hõõrdkrohv

Weber 3935 - Servaprofiil 6 mm 2 m

Weber.vetonit 431 - Rillen-tüüpi hõõrdkrohv

Weber 393550 - Pleki ülemineku-profiil 2 m

Weber.cal 249 - Lubivärv

Weber 393430 - Deformatsioonivuugi profiil

Weber.min 244 - Lubitsementvärv

Weber 3938 - Sokli üleminekuprofiil

Weber.vetonit 420 - Tsementvärv

Weber 394 - Tüübel / IDK-T

Weber.ton 410 - Silikaatvärv

Weber 395 - Tüübel / TID-T

Weber.ton 411 - Silikoonvärv

Weber 396 - Termoankur 65/25*/tk / EJOT SBH-T

Weber.prim 403 - Nakkekrunt

Weber 397 - Klaaskiudvõrk

Weber.star 224 - Mineraalne viimistluskrohv

EPS Tablett 20/70

Weber.star 240 - Mineraalne viimistluskrohv Weber.pas 460/461 - Silikaatkrohv Weber.pas 481/480 Top - Silikoonkrohv Weber.vetonit - Kivipuruviimistlus

weber_toode_4.indd 23

23

15.05.12 11:53


FASSAADID

Weber.therm 305 Kleepesegu

Weber.therm 305 on tsemendil baseeruv ja polümeerseid liimaineid sisaldav krohvisegu, mis on mõeldud soojustuse (EPS) seinale kleepimiseks (Weber.therm süsteem). Weber. therm 305 on suure nakketugevusega ja see sobib ka seinte krohvimiseks kuni 10 mm paksuse kihina. Käsitsi ja pumbaga pinnale kantav.

Kihipaksus: soojustuse kleepimisel 3-20 mm, seinte krohvimisel 3-10 mm Kulunorm: keskm. 1,4 kg kg/m²/mm

25 kg Weber.therm 310 Kleepe- ja armeerimissegu

Weber.therm 310 on suure nakketugevuse ja elastsusega ning polümeere ja kiudusid sisaldav tsementkrohv, mis on mõeldud WeberTherm ja WeberMin fassaadisoojustussüsteemi ehitamiseks. Sobib erivevate aluspindade krohvimiseks: soojustus (EPS, jäik vill), kiviseinad, puit jms. Pinnale kantakse kas käsitsi või krohvipumbaga. Therm 310 sisaldab kapilaarset veeimavust tõkestavaid lisadeid ega tekita veeaurule läbimatut kihti. Käsitsi ja pumbaga pinnale kantav.

Kihipaksus: 2-10 mm Materjali kulu: 1,4 kg/m²/mm

25 kg Weber.stuck 313 Kiududega tsementkrohv

Weber.stuck 313 on fiiberkiududega tugevdatud tsementkrohv nii sise- kui välistingimustesse. Stuck 313 sobib kiviseinte esmaseks tasandamiseks paksema kihina. Sobib ka maja soklisse ning köetavalele pinnale. Tänu kiudarmeeringule ja plastifikaatoritele on segu elastne, pragunemiskindel ja vetthülgav. Stuck 313 on ThermoRoc-soojustussüsteemi krohvisegu (vt. ThermoRoci juhist). Ei tekita veeaurule läbimatut kihti.

Kihipaksus: 5-25 mm (osalisel täitmisel kuni 5 cm) Kulunorm: 12 kg/ m²/cm Tera suurus: 0-2 mm

25 kg Weber.vetonit 137 Soklikrohv

24

weber_toode_4.indd 24

Weber.vetonit 137 on fiiberkiududega tugevdatud ilmastikukindel tsement-krohvisegu eeskätt soklite krohvimiseks.Sobib kõikidele kivimaterjalist pindadele. Sisaldab hüdrofoobseid lisandeid, on vett-hülgav ning väiksese kapillaarse niiskusimavusega. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti.

Kihipaksus: 3-10 mm Materjali kulu: 1,5 kg/m²/mm

25 kg

15.05.12 11:53


Weber.vetonit 142 on jämedateraline lubikrohv paekivist, tellisest jm. kivimaterjalidest seinte krohvimiseks paksema kihina. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Kasutatakse reeglina muinsuskaitse all olevate vanade paekivi- ja tellishoonete renoveerimisel (kirikud, mõisad, vanalinn).

FASSAADID

Weber.vetonit 142 Lubikrohv (jäme)

Kihipaksus: vähemalt 1 cm Kulunorm: 20 kg/ m²/cm Tera suurus: 3 mm

25 kg Weber.vetonit 144 Lubikrohv (peen)

Weber.vetonit 144 on peeneteraline lubikrohv paekivist, tellisest jm. kivimaterjalidest seinte krohvimiseks õhema kihina (pinnakrohv). Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Kasutatakse reeglina muinsuskaitse all olevate vanade paekivi- ja tellishoonete renoveerimisel (kirikud, mõisad, vanalinn).

Kihipaksus: vähemalt 3-10 mm Kulunorm: 20 kg/ m²/cm Tera suurus: 1 mm

25 kg Weber.vetonit 148 Hüdrauliline lubikrohv (jäme)

Weber.vetonit 148 on jämedateraline hüdraulilisi lisandeid sisaldav lubikrohv paekivist, tellisest jm. kivimaterjalidest seinte krohvimiseks paksema kihina. Võrreldes tavalise lubikrohviga on Weber.vetonit 148 tugevam, niiksuse- ja külmakindlam ning mõeldud eeskätt just soklite krohvimiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Kasutatakse reeglina muinsuskaitse all olevate vanade paekivi- ja tellishoonete renoveerimisel (kirikud, mõisad, vanalinn).

Kihipaksus: vähemalt 1 cm Kulunorm: 20 kg/ m²/cm Tera suurus: 3 mm

25 kg Weber.vetonit 152 Hüdrauliline lubikrohv (peen)

Weber.vetonit 152 on peeneteraline hüdraulilisi lisandeid sisaldav lubikrohv paekivist, tellisest jm. kivimaterjalidest seinte krohvimiseks õhema kihina (pinnakrohv). Võrreldes tavalise lubikrohviga on Weber.vetonit 152 tugevam, niiksuse- ja külmakindlam ning mõeldud eeskätt just soklite krohvimiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Kasutatakse reeglina muinsuskaitse all olevate vanade paekivi- ja tellishoonete renoveerimisel (kirikud, mõisad, vanalinn).

Kihipaksus: vähemalt 3-10 mm Kulunorm: 20 kg/ m²/cm Tera suurus: 1 mm

25 kg

weber_toode_4.indd 25

25

15.05.12 11:53


FASSAADID

Weber.vetonit 201 Pritskrohv

Weber.vetonit 201 on lubi-tsementsideainega 2 mm terasuurusega pritskrohv. Sobib nii uute kui vanade majade fassaadide viimistlemiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti.

Kulunorm: 4-6 kg/m² 36 värvitooni vastavalt weberi värvikaardile

25 kg Weber.vetonit 202 Pritskrohv

Weber.vetonit 202 on lubi-tsementsideainega 3 mm terasuurusega pritskrohv. Sobib nii uute kui vanade majade fassaadide viimistlemiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti.

Kulunorm: 5-7 kg/m² 36 värvitooni vastavalt weberi värvikaardile

25 kg Weber.vetonit 204 Hõõrdkrohv

Weber.vetonit 204 on lubi-tsementsideaigega 1,5 mm terasuurusega mineraalne hõõrdkrohv. Võib pinnale kanda ka krohvipüstoliga. Sobib nii uute kui vanade majade fassaadide viimistlemiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti.

Kulunorm: 3-5 kg/m² 36 värvitooni vastavalt weberi värvikaardile

25 kg Weber.vetonit 430 Scratch-tüüpi hõõrdkrohv

26

weber_toode_4.indd 26

Weber.vetonit 430 on tsemendil baseeruv 1 mm viimistluskrohv. Tulemuseks Scratch-pind (tera-tera kõrval). Sobib tugevate, tsementkrohviga tasandatud pindade viimistlemiseks ja hoone soklisse.

Kihipaksus: 1-4 mm Kulunorm: 1,5 kg/ m²/mm

25 kg

15.05.12 11:53


Weber.vetonit 431 on tsemendil baseeruv 3 mm viimistluskrohv. Tulemuseks Rillen-pind (kooreürask, ussimuster). Sobib tugevate, tsementkrohviga tasandatud pindade viimistlemiseks ja hoone soklisse.

FASSAADID

Weber.vetonit 431 Rillen-tüüpi hõõrdkrohv

Kihipaksus: 3-5 mm Kulunorm: 1,5 kg/ m²/mm

25 kg Weber.cal 249 Lubivärv

Weber.cal 249 on kustutatud lubja baasil valmistatud lubivärv, mida kasutatakse reeglina vanade muinsuskaitse all olevate hoonete (kirikud, mõisad, vanalinn) värvimiseks. Sobib lubi- ja lubitsementkrohvist aluspindade värvimiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Tarnitakse ämbris valmissegatuna.

Materjali kulu: ~1 kg/m² Pakend: 15 kg 36 värvitooni vastavalt weberi värvikaardile

15 kg Weber.min 244 Lubitsementvärv

Weber.min 244 on lubitsementvärv, mida kasutatakse lubitsementkrohviga kaetud fassaadide ja tellismüüride värvimiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti.

Materjali kulu: 0,7..1 kg/m² Pakend: 20 kg 36 värvitooni vastavalt weberi värvikaardile

20 kg Weber.vetonit 420 Tsementvärv

Weber.vetonit 420 on tsementvärv, mida kasutatakse lubitsementkrohviga kaetud fassaadide ja tellismüüride värvimiseks. Weber.vetonit 420 on ühtlasi ka Weber.vetonit 430 Scratchi ja 431 Rilleni nakkekrunt.

Materjali kulu: 0,7..1 kg/m² Pakend: 20 kg 36 värvitooni vastavalt weberi värvikaardile

20 kg

weber_toode_4.indd 27

27

15.05.12 11:53


FASSAADID

Weber.ton 410 Silikaatvärv

Weber.ton 410 on silikaatvärv fassaadide värvimiseks. Sobib uute ja vanade majade krohvfassaadide värvimiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti.

Kulunorm: 0,3-0,5 L/m² Toonitakse Weberi ja NCS värvikaardi alusel (kõiki NCSvärvitoone ei toonita).

15 L Weber.ton 411 Silikoonvärv

Weber.ton 411 on silikoonvärv fassaadide värvimiseks. Sobib uute ja vanade majade krohvfassaadide värvimiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Tänu silikoonvaik-sidainele on Weber.ton 411 vett-hülgav, ei märgu ega määrdu kergesti. Eriti soovitatav kasutada tiheasustusega piirkondades.

Kulunorm: 0,3-0,5 L/m² Toonitakse Weberi ja NCS värvikaardi alusel (kõiki NCSvärvitoone ei toonita).

15 L Weber.prim 403 Nakkekrunt

Weber.prim 403 on kvartsliiva sisaldav nakkekrunt Weber.pas ja Weber.star viimistluskrohvide alla.

Kulunorm: 0,2-0,3 L/m² Toonitakse Weberi ja NCS värvikaardi alusel (kõiki NCSvärvitoone ei toonita).

15 L Weber.star 224 Mineraalne viimistluskrohv

28

weber_toode_4.indd 28

Weber.star 224 on lubi-tsementsideainega mineraalne viimistluskrohv. Pinnastruktuur: Scratch-pind (tera-tera kõrval). Tarnitakse kuivseguna. Sobib nii uute kui vanade majade viimistelmiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Ei sobi hoone soklisse.

Kulunorm sõltuvalt tera suurusest: 1 mm - 2,5 kg/m² 2 mm - 3,5 kg/m² 3 mm - 4,5 kg/m² Saadaval ~160 värvitooni

30 kg

15.05.12 11:53


Weber.star 240 on lubi-tsementsideainega mineraalne viimistluskrohv. Pinnastruktuur: Rillen-pind (kooreürask, ussimuster). Tarnitakse kuivseguna. Sobib nii uute kui vanade majade viimistelmiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Ei sobi hoone soklisse.

FASSAADID

Weber.star 240 Mineraalne viimistluskrohv

Kulunorm sõltuvalt tera suurusest: 2 mm - 3,3 kg/m² 3 mm - 4,3 kg/m² Saadaval ~160 värvitooni

30 kg Weber.pas 461/460 Silikaatkrohv

Weber.pas 481/480 Top Silikoonkrohv

Weber.vetonit Kivipuruviimistlus

Weber.pas 461 ja Weber.pas 460 Top on silikaatkrohvid, mida tarnitakse ämbris valmissegatuna ja toonituna. Sobivad uute ja vanade majade viimistlemiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Saadaval erineva tera suurusega ja pinnastruktuuriga: Scratch-pind (tera-tera kõrval, K-tähistus segu nimes) ja Rillen-pind (kooreürask, ussimuster, R-tähistus segu nimes).

Weber.pas 481 ja Weber.pas 480 Top on silikoonkrohvid, mida tarnitakse ämbris valmissegatuna ja toonituna. Sobivad uute ja vanade majade viimistlemiseks. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Saadaval erineva tera suurusega ja pinnastruktuuriga: Scratch-pind (tera-tera kõrval, K-tähistus segu nimes) ja Rillen-pind (kooreürask, ussimuster, R-tähistus segu nimes). Tänu silikoonvaik-sidainele on Weber.pas 480 ja Weberm pas 481 Top vett-hülgavad, ei märgu ega määrdu kergesti. Eriti soovitatav on neid kasutada tiheasustusega piirkondades.

Weber.vetonit Kivipuruviimistlus on kahekomponentne lahendus, mis on külma- ja niiksuskindel, mehaaniliselt tugev ning mõeldud eeskätt maja soklite viimistlemiseks. Sobib ka tugevate kivifassaadide ja tsementkrohviga kaetud seinte viimistlemiseks. Koosneb liimsegust ja kivipurust. Liimsegu on 4 värvitooni: valge, hall, tumehall ja punane. Kivipuru on 5 värvitooni: helehall, hall, must, punane ja pruun. Pinnale kantakse kahes kihis: kõigepealt liimsegu ~3 mm paksuse kihina, kivipuru visatakse värskesse liimsegu kihti.

Kulunorm sõltuvalt tera suurusest: 1,5 K - 2,5 kg/m² 2 K - 3,5 kg/m² 3 K - 4,5 kg/m² 2 R - 3,5 kg/m² 3 R - 4,5 kg/m² Toonitakse Weberi ja NCS värvikaardi alusel (kõiki NCSvärvitoone ei toonita). Kulunorm sõltuvalt tera suurusest: 1,5 K - 2,5 kg/m² 2 K - 3,5 kg/m² 3 K - 4,5 kg/m² 2 R - 3,5 kg/m² 3 R - 4,5 kg/m² Toonitakse Weberi ja NCS värvikaardi alusel (kõiki NCSvärvitoone ei toonita).

25 kg

25 kg

Liimsegu kulu: 4-5 kg/m² Kivipuru kulu: 6-8 kg/m²

25 kg

weber_toode_4.indd 29

29

15.05.12 11:53


FASSAADID

Weber 390 Sokliprofiil

Weber 390 on roostevabast plekist valtsitud alusprofiil Weber. Therm ja Weber.Min fassaadisüsteemide ehitamiseks. Paigaldatakse soklisse. Saadaval eriva laiusega (sõltuvalt soojustuste paksusest): 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm

Weber 3902 Sokli tilgaprofiil

Weber 3902 Sokli tilgaprofiili kasutatakse koos Weber 390 sokliprofiiliga. Tilgaprofiil tekitab suurema veenina, et fassaadilt valguv vesi ei tilguks soklile.

Weber 3903 Sokliprofiil dist. klots 100 tk / EJOT AS 5 mm

Weber 3903 on plastikust distantskolts, mida kasutatakse Weber 390 Sokliprofiili paika rihtimiseks.

Weber 3904 Ühenduslüli 30 mm 100 tk / EJOT PV 30 mm

Weber 3904 on plastikust ühenduslüli, millega fikseeritakse ja ühendatakse Weber 390 sokliprofiili jätku- ja ühenduskohad.

30

weber_toode_4.indd 30

15.05.12 11:53


Weber 391Sisenurgaprofiili kasutatakse WeberTherm ja WeberMin fassaadisoojustussüsteemi sisenurkade tugevdamiseks.

Weber 392 Nurgaprofiil 10/15 2,5 m

Weber 392 Välisnurgaprofiili kasutatakse WeberTherm ja WeberMin fassaadisoojustussüsteemi välisnurkade tugevdamiseks.

Weber 393 Aknaprofiil 2,4 m / EJOT PROFIL 108

Weber 393 Aknaprofiili kasutatakse krohvpinna ja aknalengi liitekohas.

Weber 393V Aknaprofiil võrguga 2,4 m / EJOT PROFIL 108 PLUS

Weber 393V võrguga aknaprofiili kasutatakse krohvpinna ja aknalengi liitekohas. Võrgu osa armeerimib aknapõse.

FASSAADID

Weber 391 Sisenurgaprofiil 8/12 2,6 m

31

weber_toode_4.indd 31

15.05.12 11:53


FASSAADID

Weber 3936 Veeninaprofiil aknale 2m / EJOT PROFIL 600

Weber 3936 Veeninaprofiili kasutatakse akende ülemise serva armeerimiseks. Veenina ei lase fassaadilt valguval vihmaveel aknapõsele ja sealt aknale valguda.

Weber 3935 Servaprofiil 6 mm 2m

Weber 3956 Servaprofiili kasutatkse krohvpinna lõpetamiseks. Saadaval 3 ja 6 mm paksused profiilid.

Weber 393550 Pleki üleminekuprofiil 2 m

Weber 393550 on spetsiaalne profiil metallprofiili ja armeerimiskihi ühendamiseks

Weber 393430 Deformatsioonivuugi profiil

Weber 393430-t kasutatakse fassaadi deformatsioonivuukide ehitamiseks (suuremate hoonete korral).

32

weber_toode_4.indd 32

15.05.12 11:53


Weber 3938 Sokli üleminekuprofiili kasutatakse WeberTherm ja WeberMin soklis armeermiseks ja sidumiseks Weber 390 Sokliprofiiliga

Weber 394 Tüübel / IDK-T

Weber 394 on plastnaelaga tüübel, mida kasutatakse WeberTherm süsteemis soojustusplaatide mehaaniliseks fikseerimiseks.

Weber 395 Tüübel / TID-T

Weber 395 on metallnaelaga tüübel, mida kasutatakse WeberMin ja WeberTherm süsteemis soojustusplaatide mehaaniliseks fikseerimiseks.

Weber 396 Termoankur 65/25*/tk / EJOT SBH-T

Weber 396 on termoankur, mida kasutatakse soojustuse kinnitamiseks puidust aluspinnale.

FASSAADID

Weber 3938 Sokli üleminekuprofiil

33

weber_toode_4.indd 33

15.05.12 11:53


FASSAADID

Weber 397 Klaaskiudvõrk

Weber 397 on klaaskiud-armeerimisvõrk, mida kasutatakse WeberTherm ja WeberMin fassaadisoojustussüsteemides krohvi armeerimiseks. Saadaval 100 cm ja 110 cm laiustes rullides. Rullis 50 jm (vastavalt 50 m² ja 55 m²)

EPS Tablett 20/70

EPS Tabletti kasutakse tüüblite peal külmasildade vältimiseks. Kasutustingimuseks on, et tüübel peab olema soojustusse sisse freesitud.

34

weber_toode_4.indd 34

15.05.12 11:53


FASSAADID 35

weber_toode_4.indd 35

15.05.12 11:53


weber_toode_4.indd 36

15.05.12 11:53


PAHTLID Weber TT - Tsementkrohv Weber VH - Viimistluspahtel Weber.vetonit L - Aluspahtel Weber LR+ - Viimistluspahtel Weber LR Fine - Viimistluspahtel Weber.vetonit KR - Viimistluspahtel Weber Siloite - Kipsplaadi vuugipahtel Weber.vetonit JS - Kipsplaadi vuugipahtel Weber.vetonit AH - Peen antiikkrohv Weber.vetonit AK - J채me antiikkrohv

37

weber_toode_4.indd 37

15.05.12 11:53


PAHTLID

Weber TT Tsementkrohv

Weber TT on tsemendil baseeruv niiskus-, külma- ja kuumakindel täitepahtel. Mõeldud kiviseinte esmaseks tasandamiseks. Sobivad aluspinnad: betoon, kergplokk, tellis jt. mineraalsed aluspinnad. Ei sobi värvi ega niiskustõkke peale. Sobib kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides, külmades oludes ning köetavatel pindadel (ahjud, pliidid, kaminad). Hoolikal pealekandmisel saavutab piisava sileduse tapeedi ja struktuurvärvi alla. Siledama pinna saavutamiseks pahteldada Weber LR+ga või Weber VH-ga.

Kihipaksus: 2-10 mm Kulunorm: 1,4 kg/ m²/mm (3-14 kg/m²) Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

5 kg • 25 kg Weber VH Viimistluspahtel

Weber VH on tsemendil baseeruv niiskus-, külma- ja kuumakindel viimistluspahtel. Mõeldud mineraalsete aluspindade (betoon, väikeplokk jne) ja eelnevalt krohvitud pindade pahteldamiseks ja viimistlemiseks. Tagab sileda pinna värvi, tapeedi vm. viimistlusmaterjali alla. Sobib kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides, külmades oludes ning köetavatel pindadel (ahjud, pliidid, kaminad). Weber VH-d on saadaval nii halli kui valget värvi.

Kihipaksus: 1-3 mm Kulunorm: 1,2 kg/m²/mm (1,2-3,6 kg/m²) Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

2 kg (ainult valge) 5 kg (ainult valge) • 25 kg Weber.vetonit L Aluspahtel

Weber.vetonit L on polümeerse sideainega aluspahtel. Mõeldud betoon-, kergbetoon-, tellis- jt. mineraalsete aluspindade pahteldamiseks kuivades ruumides. Sobib hästi vanade (lubi)krohvpindade renoveerimiseks. Tagab piisavalt sileda pinna tapeedi ja sturktuurvärvi alla.

Kihipaksus: 1-5 mm Kulunorm: 1,2 kg/m²/mm (1,2-6 kg/m²) Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg Weber LR+ Viimistluspahtel

38

weber_toode_4.indd 38

Weber LR+ on polümeerse sideainega viimistluspahtel. Mõeldud betoon-, kergbetoon-, tellis-, kipslaat jt. mineraalsete aluspindade pahteldamiseks ja viimistlemiseks kuivades ruumides. Tagab sileda pinna värvi, tapeedi vm viimistlusmaterjali alla. LR+ on väga hea töödeldavusega ja kergesti lihvitav. Ei sobi märgadesse ruumidesse.

Kihipaksus: 1-3 mm Kulunorm: 1,2 kg/m²/mm (1,2-3,6 kg/m²) Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

2 kg • 5 kg • 25 kg

15.05.12 11:53


Weber.vetonit LR Fine on polümeerse sideainega viimistluspahtel. Mõeldud betoon-, kergbetoon-, tellis-, kipslaat jt. mineraalsete aluspindade pahteldamiseks ja viimistlemiseks kuivades ruumides. Tagab sileda pinna värvi, tapeedi vm. viimistlusmaterjali alla. LR Fine on väga hea töödeldavusega ja kergesti lihvitav. Ei sobi märgadesse ruumidesse.

PAHTLID

Weber LR Fine Viimistluspahtel

Kihipaksus: 1-3 mm Kulunorm: 1,2 kg/m²/mm (1,2-3,6 kg/m²) Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg Weber.vetonit KR Viimistluspahtel

Weber.vetonit KR on orgaanilise sideainega viimistluspahtel. Mõeldud betoon-, kergbetoon-, tellis-, kipslaat jt. mineraalsete aluspindade pahteldamiseks ja viimistlemiseks kuivades ruumides. Tagab sileda pinna värvi, tapeedi vm viimistlusmaterjali alla. LR+ on väga hea töödeldavusega ja kergesti lihvitav. Ei sobi märgadesse ruumidesse. Kasutatakse reeglina muinsuskaitse objektidel.

Kihipaksus: 1-3 mm Kulunorm: 1,2 kg/m²/mm (1,2-3,6 kg/m²) Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg Weber Siloite Kipsplaadi vuugipahtel

Weber Siloite on polümeerse sideainega tugev viimistluspahtel kipsplaatseinte vuukide viimistlemiseks. Sobib nii mineraalsete aluspindade kui ka värvitud jm. niiskust mitteimavate pindade pahteldamiseks. Tagab sileda pinna värvi, tapeedi vm. viimistlusmaterjali alla.

Kihipaksus: 1-3 mm Kulunorm: 1,2 kg/m²/mm (1,2-3,6 kg/m²) Kuivamisaeg: 1 ööpäev

25 kg Weber.vetonit JS Kipsplaadi vuugipahtel

Weber.vetonit JS on polümeerse sideainega tugev viimistluspahtel kipsplaatseinte vuukide viimistlemiseks. Sobib nii mineraalsete aluspindade kui ka värvitud jm. niiskust mitteimavate pindade pahteldamiseks. Tagab sileda pinna värvi, tapeedi vm. viimistlusmaterjali alla.

Kihipaksus: 1-3 mm Kulunorm: 1,2 kg/m²/mm (1,2-3,6 kg/m² Kuivamisaeg: 1 ööpäev

2,5 kg • 20 kg

weber_toode_4.indd 39

39

15.05.12 11:53


PAHTLID

Weber.vetonit AH Peen antiikkrohv

Weber.vetonit AH on peeneteraline, valget värvi antiikkrohv, mida kasutatakse “kindakrohvi” tegemiseks. Sobib mineraalsetele aluspindadele: betoon, kergplokk, krohv jne. Pinnamustri võib teha harjaga, käega, kelluga vm. vahendiga. Sobib kuivadesse ja märgadesse ruumidesse, külmadesse oludesse ning köetavatele pindadele (ahjud, pliidid, kaminad). Soovi korral võib üle värvida. AH-d ei lihvita.

Kihipaksus: 2-5 mm Kulunorm: 3-7,5 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg g Weber.vetonit AK Jäme antiikkrohv

Weber.vetonit AH on jämedateraline, valget värvi antiikkrohv, mida kasutatakse “kindakrohvi” tegemiseks. Sobib mineraalsetele aluspindadele: betoon, kergplokk, krohv jne. Pinnamustri võib teha harjaga, käega, kelluga vm. vahendiga. Sobib kuivadesse ja märgadesse ruumidesse, külmadesse oludesse ning köetavatele pindadele (ahjud, pliidid, kaminad). Soovi korral võib üle värvida. AH-d ei lihvita.

Kihipaksus: 3-7 mm Kulunorm: 4,5-10 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg

40

weber_toode_4.indd 40

15.05.12 11:53


PAHTLID 41

weber_toode_4.indd 41

15.05.12 11:53


weber_toode_4.indd 42

15.05.12 11:53


PÕRANDAD Weber.vetonit 3000 - Põrandapahtel Weber.vetonit 3300 - Kiududega põrandatasandussegu Weber.vetonit 4400 - Kiirremontsegu Weber.vetonit 5000 - Kiiresti kivinev põrandatasandussegu Weber.floor 5500 - Põrandatasandussegu Weber.vetonit 6000 - Kiiresti kivinev põrandavalamissegu Weber.floor 4150 FineFlow - Isevalguv põrandatasandussegu Weber.floor 4360 BaseFlow - Isevalguv põrandatasandussegu Weber.floor 4610 DuroTop - Isevalguv põrandatasandussegu Weber.vetonit MD16 - Nakkedispersioon Weber.vetonit 4350 dB-plaano - Kiududega põrandatasandussegu Weber.floor 4660 Marine Elastic - Laevapõrandate peentasandussegu Weber.floor 4670 Marine Base - Laevapõrandate jämetasandussegu Weber.floor 4655 Duro Flow Rapid - Kiiresti kivistuv isevalguv segu Weber Põrandaarmeerimisvõrk

43

weber_toode_4.indd 43

15.05.12 11:53


PÕRANDAD

Weber.vetonit 3000 Põrandapahtel

Weber.vetonit 3000 on kiiresti kivistuv peentasandussegu ja põrandapahtel. Mõeldud betoopõrandate pahteldamiseks ja tasandamiseks nõudliku põrandakatte alla (nt. PVC, linoleum, parkett jms). Tagab klaassideda pinna. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: 0 - 5 mm Kulunorm: 1,5 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 4 - 6 tundi Katmiskuiv: 1 - 3 ööpäeva

25 kg Weber.vetonit 3300 Kiududega põrandatasandussegu

Weber.vetonit 3300 elastne, kiiresti kivistuv ja kiudusid sisaldav põranda remontsegu puidust, kipsplaadist jm. analoogsest materjalist põrandate tasandamiseks. Sobib ka vana PVCkatte peale. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: 0 - 10 mm Kulunorm: 1,5 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 2 - 4 tundi Katmiskuiv: 24 tundi

25 kg Weber.vetonit 4400 Kiirremontsegu

Weber.vetonit 4400 on eriti kiiresti kivistuv põrandatasandussegu. Kasutakse kiirremont-tööde korral. Sobib kallete ja üleminekute tegemiseks ning betooonpõranda tasandamiseks. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: 0 – 30 (50) mm Kulunorm: 1,5 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 1 - 2 tundi Katmiskuiv: 4 - 8 tundi

5 kg • 25 kg Weber.vetonit 5000 Kiirestikivinev põrandatasandussegu

44

weber_toode_4.indd 44

Weber.vetonit 5000 on kiiresti kivistuv põrandatasandussegu vannitoa, pesuruumi jt. ruumide põrandate tasandamiseks ning kallete tegemiseks. 4-5 cm paksuse kihina sobib põranda valamiseks. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: 5 - 50 mm Kulunorm: 1,8 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 2 - 3 tundi Katmiskuiv: 24 tundi

25 kg

15.05.12 11:53


Weber.floor 5500 on universaalne segu vannitoa, pesuruumi jt. ruumide põrandate valamiseks, tasandamiseks ning kallete tegemiseks

PÕRANDAD

Weber.floor 5500 Põrandatasandussegu

Kihipaksus: 3 - 20(30) mm Kulunorm: 1,6 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 6 - 8 tundi Katmiskuiv: 1 - 3 nädalat

25 kg Weber.vetonit 6000 Kiirestikivinev põrandavalamissegu

Weber.vetonit 6000 on kiiresti kivistuv põrandatasandussegu vannitoa, pesuruumi jt. ruumide põrandate tasandamiseks ning kallete tegemiseks. Alates 4cm-st sobib põranda valamiseks. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: 10 - 250 mm Kulunorm: 1,8 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 3 tundi Katmiskuiv: 15 tundi

25 kg g Weber.floor 4150 FineFlow Isevalguv põrandatasandussegu

Weber.floor 4150 on isevalguv ja isetasanduv põrandaviimistlussegu. Mõeldud betoopõrandate tasandamiseks nõudliku põrandakatte alla (nt. PVC, linoleum, parkett jms). Segu on pumbatav. Tagab klaassideda pinna. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: 4 - 30 mm Kulunorm: 1,7 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 6 - 8 tundi Katmiskuiv: 1 - 3 nädalat

25 kg g Weber.floor 4360 BaseFlow Isevalguv põrandatasandussegu

Weber.floor 4360 on isevalguv ja isetasanduv põrandatasandussegu. Mõeldud betoopõrandate tasandamiseks ja “kiirtäite” tegemiseks paksema kihina. Tagab piisavalt sileda pinna viimistlussegu ja parketi alla. Segu on pumbatav. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: 20 - 100 mm Kulunorm: 1,8 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 2 - 4 tundi Katmiskuiv: 24 tundi

25 kg

weber_toode_4.indd 45

45

15.05.12 11:53


PÕRANDAD

Weber.floor 4610 DuroTop Isevalguv põrandatasandussegu

Weber.floor 4610 on isevalguv ja isetasanduv põrandakattesegu. Tagab sileda ning kulumiskindla ja tolmuvaba põrandapinna. Mõeldud kergtööstushoonetesse ja ladudesse põrandatasanduseks ning -katteks. Talub rocla ja tõstuki koormust. Segu on pumbatav. Sobib põrandakütte korral. (PS: Saadaval ka värvilisena, nimi Weber.floor 4650 Duro Color)

Kihipaksus: 4 - 15 mm Kulunorm: 1,7 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 4 - 6 tundi Täiskoormus: 7 ööpäeva

25 kg Weber.vetonit MD16 Nakkedispersioon

MD16 on spetsiaalne nakkedispersioon nakkekihi tegemiseks põrandasegude alla. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Sobib järgmistele aluspindadele: betoon, kergbetoon, puit, metall, marmorplaat, klinkerplaat. Sõltuvalt aluspinnast ja segust kasutatakse MD16-t konsentraadina ja veega lahjendatult ning 1-3 kihina.

Kulunorm: tavaoludes 0,15 0,2 L/m² tugevasti imav aluspind 0,3 - 0,5 L/m² Käimiskuiv: 4 - 6 tundi

3 L • 10 L • 20 L Weber.vetonit 4350 dBplaano Kiududega põrandatasandussegu

4350 dB-plaano on elastne ja kiudusid sisaldav põrandatasandus- ja remontsegu puidust, kipsplaadist jm. analoogsest materjalist põrandate tasandamiseks. Mõeldud helikindlate vahelagede ehitamiseks, valades seda 20-30 mm paksuse kihina jäiga põrandavilla peale. Sobib ka vana PVC-katte peale. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: betoonpõrandal alates 8 mm Vill, puit jmt. alates 20 mm Kulunorm: 1,7 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 6 - 8 tundi Katmiskuiv: 1-3 nädalat 25 kg g • 1000 kg g

Weber.floor 4660 Marine Elastic Laevapõrandate peentasandussegu

46

weber_toode_4.indd 46

Floor 4660 Marine Elastic on isevalguv, kiiresti kivistuv, kiudusid sisaldav, tugeva nakkega ning elastne segu laevade põrandate tasandamiseks. Segu on pumbatav.

Kihipaksus: 2 - 30 mm (kergkruusaga segatuna kuni 10 cm) Kulunorm: 1,7 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 6 - 8 tundi Katmiskuiv: 1 - 3 ööpäeva

25 kg

15.05.12 11:53


Floor 4670 Marine Base on spetsiaalne kiiresti kivistuv käsitasandussegu laevapõrandade ehitamiseks.

PÕRANDAD

Weber.floor 4670 Marine Base Laevapõrandate jämetasandussegu

Kihipaksus: 15 - 100 mm Kulunorm: 1,7 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 6 - 8 tundi Katmiskuiv: 1 - 3 ööpäeva

25 kg g Weber.floor 4655 Duro Flow Rapid Kiirestikivistuv isevalguv segu

Floor 4655 Duro Flow Rapid on kiiresti kivistuv, isevalguv ja isetasanduv põrandaviimistlussegu. Mõeldud betoonpõrandate tasandamiseks EPO-katte ja värvi alla. Võib jätta ka katmata. Segu on pumbatav. Sobib põrandakütte korral.

Kihipaksus: 5 - 20 mm Kulunorm: 1,7 kg/ m²/mm Käimiskuiv: 6 - 8 tundi Katmiskuiv: 1 - 3 ööpäeva

25 kg Weber Põrandaarmeerimisvõrk

Kasutatakse koos Weber.vetonit 3300 ja Weber.floor 4350 dBplaanoga ebastabiilsetel alustel põrandate valamiseks.

Kaal 220 g/m² Laius: 1 m Rullis 50 jm

50 m2 rull

47

weber_toode_4.indd 47

15.05.12 11:53


weber_toode_4.indd 48

15.05.12 11:53


PLAATIMISSEGUD Weber HANDY FIX+ - Tugev plaatimissegu (C1-klass) Weber EASY FIX - Universaalne plaatimissegu (C1-klass) Weber TILE FIX - Parendatud nakke ja elastusega plaatimissegu (C1-klass) Weber.vetonit RF - Suure nakketugevuse ja elastsusega romonplaatimissegu (C2-klass) Weber.vetonit RFB - Suure nakketugevuse ja elastsusega romonplaatimissegu (C2-klass) Weber.vetonit RFF - Suure nakketugevuse ja elastsusega romonplaatimissegu (C2-klass) Weber.vetonit KF - Suure nakketugevuse ja elastsusega plaatimissegu Weber.vetonit DECO - Vuugisegu Weber.vetonit PROF - Jäme vuugisegu Weber.xerm 858 - Suure nakketugevuse ja elastsusega romonplaatimissegu (C2-klass) Weber.tec 827 - EPO-baasil plaatimis- ja hüdroisolatsioonisegu Weber.fug 870 - Tugev vuugisegu (peen) Weber.fug 872 - Tugev vuugisegu (jäme) Weber.tec 822 - Vannitoa hüdroisolatsioon Weber.tec 824 - Basseini hüdroisolatsioon

49

weber_toode_4.indd 49

15.05.12 11:53


PLAATIMISSEGUD

Weber HANDY FIX+ Tugev plaatimissegu (C1-klass)

Weber Handy Fix+ on mõeldud keraamiliste ja klinkerplaatide kinnitamiseks tugevatele aluspindadele (betoon, kergbetoon, tsementkrohv, tellis). Sobib sise- ja välistingimustesse ning märga ja kuiva ruumi.

Kulunorm: 3-4 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg Weber EASY FIX Universaalne plaatimissegu (C1-klass)

Weber Easy Fix on mõeldud keramiliste, klinker-ja mosaiikplaatide kinnitamiseks betoonist ning kergbetoonist aluspindadele, krohvitud seintele ning kipsplaatseintele. Sobib sise- ja välistingimustesse ning märga ja kuiva ruumi. Sobib põrandakütte korral.

Kulunorm: 3-4 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

5 kg • 25 kg Weber TILE FIX Parendatud nakke ja elastusega plaatimissegu (C1-klass)

Weber Tile Fix on parendatud nakketugevuse ja elastsusega C1-klassi plaatimissegu, mis on mõeldud keramiliste, klinker-ja mosaiikplaatide kinnitamiseks betoonist ning kergbetoonist aluspindadele, krohvitud seintele ning kipsplaatseintele. Sobib sise- ja välistingimustesse ning märga ja kuiva ruumi. Sobib põrandakütte korral.

Kulunorm: 3-4 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg Weber.vetonit RF Suure nakketugevuse ja elastsusega romonplaatimissegu (C2-klass)

50

weber_toode_4.indd 50

Weber.vetonit RF on suure nakketugevuse ja elastsusega C2-klassi plaatimissegu, mis sobib plaatide paigaldamiseks nii tavaoludes kui ka probleemsete aluspindade korral: vana keraamiline plaat, PVC, värv, klaas, metall, puit jne. Sobib ka köetavate pindade (ahjud, pliidid, kaminad) plaatimiseks ning probleemsetele aluspindadele nakkekihi tegemiseks. Sobib sise- ja välistingimustesse ning märga ja kuiva ruumi.

Kulunorm: 3-4 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

5 kg • 25 kg

15.05.12 11:53


Weber.vetonit RFB on valget värvi, suure nakketugevuse ja elastsusega C2-klassi plaatimissegu, mis sobib plaatide paigaldamiseks nii tavaoludes kui ka probleemsete aluspindade korral: vana keraamiline plaat, PVC, värv, klaas, metall, puit jne. Sobib ka köetavate pindade (ahjud, pliidid, kaminad) plaatimiseks ning probleemsetele aluspindadele nakkekihi tegemiseks. Sobib sise- ja välistingimustesse ning märga ja kuiva ruumi.

Kulunorm: 3-4 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg Weber.vetonit RFF Suure nakketugevuse ja elastsusega romonplaatimissegu (C2-klass)

Weber.vetonit RFB on kiiresti kivistuv, suure nakketugevuse ja elastsusega C2-klassi plaatimissegu, mis sobib plaatide paigaldamiseks nii tavaoludes kui ka probleemsete aluspindade korral: vana keraamiline plaat, PVC, värv, klaas, metall, puit jne. Sobib ka köetavate pindade (ahjud, pliidid, kaminad) plaatimiseks ning probleemsetele aluspindadele nakkekihi tegemiseks. Sobib sise- ja välistingimustesse ning märga ja kuiva ruumi.

PLAATIMISSEGUD

Weber.vetonit RFB Suure nakketugevuse ja elastsusega romonplaatimissegu (C2-klass)

Kulunorm: 3-4 kg/m² Kuivamisaeg: 4-8 tundi

15 kg g Weber.vetonit KF Suure nakketugevuse ja elastsusega plaatimissegu

Weber.vetonit KF on spetsiaalne plaatimissegu klinkerplaatide paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes ning kuivades ja märgades ruumides. Võib kasutada põrandakütte korral.

Kulunorm: 3-8 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg Weber.vetonit DECO Vuugisegu

Weber.vetonit DECO on universaalne vuukimissegu, mis sobib sise- ja välistingimustesse ning kuivadesse ja märgadesse ruumidesse. Sobib põrandakütte korral.

Vuugi laius 1-8 mm 30 värvitooni Sise- ja välistingimustesse Väga hea töödeldavus Tolmu- ja lõhnavaba

2 kg • 5 kg • 15 kg

weber_toode_4.indd 51

51

15.05.12 11:53


PLAATIMISSEGUD

Weber.vetonit PROF Jäme vuugisegu

Weber.vetonit PROF on kiiresti kivistuv vuukimissegu, mis sobib paksemate ja laiemate vuukide täitmiseks. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes ning kuivades ja märgades ruumides. Sobib põrandakütte korral.

Kulunorm 0,5-2 kg/m² Vuugi laius 3-20mm 10 värvitooni Sise- ja välistingimustesse Väga hea töödeldavus Tolmu- ja lõhnavaba Kiiresti kivinev 2 kg g • 5 kg g • 15 kg g

Weber.xerm 858 Suure nakketugevuse ja elastsusega romonplaatimissegu (C2-klass)

Weber.xerm 858 on suure nakketugevuse ja elastsusega C2klassi plaatimissegu, mis sobib plaatide paigaldamiseks nii tavaoludes kui ka probleemsete aluspindade korral: vana keraamiline plaat, PVC, värv, klaas, metall, puit jne. Sobib ka köetavate pindade (ahjud, pliidid, kaminad) plaatimiseks ning probleemsetele aluspindadele nakkekihi tegemiseks. Sobib sise- ja välistingimustesse ning märga ja kuiva ruumi. SOBIB BASSEINIDE PLAATIMISEKS!

Kulunorm: 3-4 kg/m² Kuivamisaeg: 1-2 ööpäeva

25 kg Weber.tec 827 EPO-baasil plaatimis- ja hüdroisolatsioonisegu

Weber.tec 827 on kahekomponentne EPO-baasil kemikaali, soola- ja happekindel hüdroisolatsiooni- ja plaatimissegu. Sobib kasutamiseks toiduaine- ja keemiatööstuses, kus plaatitud pinnad puutuvad kokku keemiliselt agresiivsete ainetega. Mõeldud hüdroisolatsiooni tegemiseks basseinides, rõdudel, terrassidel ning püsivalt vee all olevatel konstruktsioonidel.

Kihipaksus: 1,2-2 mm Kulunorm: 1,6-2,6 kg/m² Mahukaal: 1,25 kg/ dm³

8 kg Weber.fug 870 Tugev vuugisegu (peen)

52

weber_toode_4.indd 52

Weber.fug 870 on tugev vuugisegu, mis sobib basseinidesse, välitingimustesse, kaubanduspindadele jm. suure kulumiskoormusega kohtadesse. Värvused: beige bahama, edelweiß, manhattan, pergamon, silver grey.

Kulunorm 0,5-2 kg/m² Vuugi laius 2-8mm Sise- ja välistingimustesse

5 kg • 25 kg

15.05.12 11:53


Weber.fug 872 on tugev vuugisegu, mis sobib basseinidesse, välitingimustesse, kaubanduspindadele jm. suure kulumiskoormusega kohtadesse. Värvused: medium grey, cement grey.

Kulunorm 0,75-2 kg/m² Vuugi laius 3-20 mm Sise- ja välistingimustesse

5 kg • 25 kg Weber.tec 822 Vannitoa hüdroisolatsioon

Weber.tec 822 on elastne veetõkkemass vannitubades jm. märgades ruumides hüdroisolatsioonikihi tegemiseks. Ei sobi basseinidesse ning püsivalt vee all olevate konstruktsioonidele. Vannitoa seintele kantakse peale 1 kiht (0,5 mm), põrandale 2 kihti (1,0 mm). Weber.tec 822 on saadaval punast ja halli värvi.

PLAATIMISSEGUD

Weber.fug 872 Tugev vuugisegu (jäme)

Kihipaksus seintel: 0,5 mm (0,8 kg/m²) Kihipaksus põrandatel: 1,0 mm (1,7 kg/m²) Kuivamisaeg: 24 h

8 kg • 24 kg Weber.tec 824 Basseini hüdroisolatsioon

Weber.tec 824 on sptetsiaalne hüdrosiolatsioonisegu terrasside, basseinide, vundamentide ning püsivalt vee all olevate konstruktsioonide hüdroisoleerimiseks. Tarnitakse kuivseguna, segu valmistamiseks kasutatakse puhast vett. Esimene kiht kantakse aluspinnale harjaga hõõrudes, teise ja kolmada kihi võib kanda pahtlilabida või segupumbaga. Kuivamise käigus tekib elastne, veekindel kummjas kiht.

Kihipaksus terrassil: 2 mm (2,8 kg/m2) Kihipaksus veealustel konstruktsioonidel: 3 mm (4,2 kg/m2) Kuivamisaeg: 24 h

20 kg

53

weber_toode_4.indd 53

15.05.12 11:53


weber_toode_4.indd 54

15.05.12 11:53


KERGKRUUSTOOTED Leca kergkruus Fibo plokitooted ja sillused Fibo korsten

55

weber_toode_4.indd 55

15.05.12 11:53


LECA KERGKRUUS

Leca kergkruus Kergkruus (tuntud ka keramsiidina) on üldnimetuseks sõmerale soojustus- ja täitematerjalile, mis saadakse savi paisumisel 1150ºC temperatuuril pöördahjus. Põletusprotsessi tulemusena moodustuvad erineva suurusega tugeva koorikuga graanulid, mis sõelutakse vastavalt graanuli läbimõõdule kolme fraktsiooni: 2-4 mm, 4-10 mm ja 10-20 mm.

Kergkruusa fraktsioonid tehnilised omadused fr.2-4 mm

fr.4-10 mm

fr.10-20 mm

400-500

250-350

230-300

Survetugevus (Mpa)

2,6

1,6

1,1

Soojusjuhtivus(W/mK)

0,16

0,14

0,12

Mahukaal (kg/m3)

Omadused: ■

Kergkruus on keraamiline isolatsiooni- ja täitematerjal, mis on teistest looduslikest täitematerjalidest 4 korda kergem

Kergkruusa mahukaal on sõltuvalt fraktsioonist 250-500 kg/m3

Kergkruus on tugev vaatamata kergele kaalule, survetugevus on 1-2 MPa

Kergkruus on hea soojus- (=0,09-0,16 W/mK) ja heliisolaator

Kergkruus on tule- ja külmakindel

Kergkruus on korduvkasutatav ja kauakestev

Kergkruus ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase

Kergkruus ei karda niiskust ega kemikaale

Kergkruusa kihi vähim paksus konstruktsioonis on fraktsiooni suurima graanuli 3-kordne läbimõõt Kergkruusa peenemat fraktsiooni ei tohi paigaldada jämedama fraktsiooni peale

56

weber_toode_4.indd 56

15.05.12 11:53


2-4 mm

4-10 mm

10-20 mm

Pakendid: ■

50 L kott (60 kotti/alus)

1 500 L kott

LECA KERGKRUUS

Fraktsioonid:

Kõik fraktsioonid on pakitud nii 50 L kui ka 1500 L kottidesse. Lisaks kottidesse pakendatuna on kergkruusa võiamlik tarnida puistena koos puhuriteenusega, mis võimaldab kergkruusa paigaldada kuni 25 m kõrgusele või 40-50 m kaugusele. Olenevalt ligipääsust saab korraga tarnida 35-80 m3 puistekergkruusa ning paigaldamise kiirus on 15-30 m3/tunnis, mis sõltub kõrgusest ja kaugusest.

Kasutuskohad: ■

Vundamentide rajamissügavuse vähendamine ja soojustamine

Teede mullete raskuse tasakaalustamine ja külma kergete vastu isoleerimine

Prügilate aluskihtide tegemine

Pinnase isoleerimine ja dreneerimine

Lamekatuste soojustamine ja kallete andmine

Põrandate ja lagede isoleerimine ning tasandamine

Kergbetooni valmistamine

Lägahoidlate katmine

Taimede juurestiku mikrokliima parandamine

57

weber_toode_4.indd 57

15.05.12 11:53


FIBO PLOKITOOTED JA SILLUSED

Fibo plokitooted ja sillused Fibo plokid on valmistatud kergbetoonist, mille lähtematerjaliks on erinevate kergkruusa fraktsioonide segu ja tsement. Lähtematerjalid segatakse segistis ühtlaseks massiks, lisatakse vett ning doseeritakse vormidesse, kus toimub vibropress menetlusel plokkide vormimine. Kivinemine toimub normaalrõhul ja kõiki plokitooted võib kasutada 14 päeva peale toote valmistamist. Vastav kuupäev on kirjas igal plokialusel oleval sedelil. Fibo plokke toodetakse kahe erineva survetugevusega 3 MPa – Fibo 3 ja 5 MPa- Fibo 5, millede mahukaalud on vastavalt 700 kg/m3 ja 900 kg/m3. Fibo Lux plokid esindavad uut põlvkonda Fibo plokkide nomenklatuuris. Plokid valmistatakse kergbetoonist analoogselt teiste Fibo plokkidega. Omadustelt Fibo 3 plokkidega sarnase toote erinevuseks on plokki läbivad vertikaalselt augud, armeerimist lihtsustavad sooned ploki pealispinnal ning punnid ja sooned ploki otstel, mis võimaldavad vertikaalvuuki tappliitega ilma seguta ühendada. Fibo Lux plokke toodetakse 250 mm ja 300 mm laiusega. Lisaks standardplokkidele on tootevalikus veel Fibo taldmikuplokid, mida kasutakse lintvundamendi taldmiku tegemiseks ja Fibo U-Plokid, mida kasutatakse betoonvööde ehitamiseks vahelagedelt, taladelt ja katusekonstruktsioonidelt tuleneva koormuse ühtlasemaks jaotamiseks müüritisele ning väiksematele avadele monoliitsilluste valmistamiseks.

Omadused: ■

Piisav survetugevus vaatamata kergele kaalule

Hea tulepüsivus ja külmakindlus

Hea soojaisolatsiooni võime

Hea heliisolatsiooni võime

Hõlpsasti töödeldavad

Hea aluspind viimistlemiseks

Hingav seinamaterjal

Ei karda niiskust ega kemikaale

Ei sisalda kahjulikke aineid ega gaase

Ei hallita ega mädane

58

weber_toode_4.indd 58

15.05.12 11:53


Plokkide mõõdud ja kaalud (kuivalt)

Plokkide transpordi kaalud

Plokkide mõõdud (mm) ja kaal (kg/tk)

kg/alus

Laius

Kõrgus

Pikkus

3 Mpa

5MPa

Laius (mm)

3 Mpa

5MPa

100

185

490

6

8

100

1 130

1 385

150

185

490

9

12

150

1 080

1 240

200

185

490

12

16

200

1 297

1 385

250

185

490

15

20

250

1 180

1 385

300

185

490

18

25

300

1 095

1 240

350

185

490

21

-

350

1 360

taldmik

882

FIBO PLOKITOOTED JA SILLUSED

Plokkide mõõdud, kaalud ja koguselised arvestused on ära toodud allolevates tabelites.

Plokkide koguseline arvestus, müürisegu ja bi-armatuuri kulunormid Ploki laius (mm)

100

150

200

250

300

350

Taldmik

110,3

73,5

55,2

44,1

36,8

31,5

31,5

160

96

80

64

48

48

42

-

-

120

96

72

72

-

m /alus

1,45

1,3

1,45

1,45

1,3

1,5

1,35

Müürisegu kulu (kg/plokk)

1,7

1,8

2,3

2,6

2,8

3,2

-

Bi-armatuuri kulu (jm/m2)

1

1

2

2

2

2

-

3

Plokkide arv 1 m

Plokkide arv alusel U-plokkide arv alusel 3

Kasutuskohad: ■

Vundamentide ja soklite ehitamiseks

Välisseinte ehitamiseks

Kandvate ja mittekandvate siseseinte ehitamiseks

59

weber_toode_4.indd 59

15.05.12 11:53


FIBO PLOKITOOTED JA SILLUSED

Fibo sillused Fibo sillused on armeeritud kergkruusbetoonist talad, mis on mõeldud kuni 2,5 m avade sildamiseks. Armatuuriks kasutatakse ruumilist armatuurkarkassi (triarmatuuri), mis on kaetud korrosiooni kaitsva kihiga. Silluse laiuse ja kõrguse mõõt on plokkidega samas moodulis ning pikkused on sõltuvalt ploki laiusest 11902990 mm. Fibo sillused tuleb alati paigaldada silluse tootesildil näidatud suuna UP järgi, teisiti on paigaldamine KEELATUD. Tugipinna pikkuse osas on lihtne reegel: kui ava laius on alla 1,5 m, siis on tugipinna pikkus min.120 mm ja kui ava laius on üle 1,5 m, siis on tugipinna pikkus min.250 mm. Sillus peab toetuma täismõõdus plokile, mis omakorda peab toetuma täissegu vuugile. Silluste mõõdud ja ligikaudsed kaalud Silluste mõõdud (mm) ja kaal (kg / tk), kõrgus 185 mm Laius / Pikkus

1190

1490

1790

100

21

28

31

150

34

45

58

200

48

64

250

63

300

65

2090

2390

2690

2990

-

-

-

66

75

-

-

73

90

112

129

141

72

88

103

124

149

180

78

93

129

156

179

197

60

weber_toode_4.indd 60

15.05.12 11:53


FIBO PLOKITOOTED JA SILLUSED 61

weber_toode_4.indd 61

15.05.12 11:53


FIBO PLOKITOOTED JA SILLUSED

Müüritis Müüritise all mõistame liitmaterjali, mis on saadud müüri ladumisel (kivid, plokid + mört) Müüritise ladumise juures tuleb kindlasti jälgida ka seda, et Fibo 5 plokke ei tohi ilma projekteerija nõusolekuta asendada Fibo 3 plokkidega, vastupidi asendamine on üldjuhul lubatud, kui ei teki nt. karkasshoonetel vahelagedele kaalu probleeme. Fibo plokkidest müüritise ladumiseks soovitame kasutada valmis müürisegu weber M100/600, mille normsurvetugevus on 8 MPa ja armeerimiseks bi-armatuuri. Armeerida tuleb kindlasti esimese plokirea pealmises ja viimase plokirea alumises ning ava all olevas vuugis. Ülejäänud seina kõrguse ühe meetri kohta tuleb teha üks armeeritud vuuk. 100 mm ja 150 mm laiuseid plokke laotakse täisvuugiga ja vuugis kasutatakse ühte bi-armatuuri, laiemaid plokke laotakse kahe segupeenraga ning kasutatakse kahte bi-armatuuri (mõlemasse segupeenrasse üks). Bi-armatuuri pikkus on 4 m ja armatuuride omavaheline jätkamine tuleb teha seina sirgel osal ning armatuuride ülekate peab olema vähemalt 300 mm. Kuni 6 m pikkuseid õõnespaneele võib toetada otse müüritisele laotatud segukihile ja minimaalne toetuspikkus välisseinale on 120 mm ning sisemisele kandeseinale 80 mm. Suuremate avade ja pikemate paneelide puhul tuleb paneelide tugipinna alla jäävale müüritisele valada betoonvöö või kasutada betoneeritud sisuga Fibo U-plokke. Paneelid tuleb omavahel monolitiseerida vastavalt paneelitootja paigaldusjuhendile.

Deformatsioonivuugid. Deformatsioonivuugid on ette nähtud vähendamaks kahjulike pragude teket seinas. Pragude peamised tekkimise põhjused on tingitud mahumuutustest seinas, mis omakorda on seotud materjali enda mahukahanemisega, temperatuuri kõikumisega ja niiskuse muutumisega. Deformatsioonivuukidega on võimalik jagada seinaosad piisavalt väikesteks osadeks, et vähendada pragude tekkimise ohtu. Deformatsioonivuugi asukoha peab määrama igal konkreetsel juhul projekteerija, kes leiab selleks kõige sobivama koha.

Deformatsioonivuuk tuleb ette näha:

62

Kui seina pikkus on üle 10 m

Sooja ja külma seina liitumisel

Erinevalt koormatud seinte ristumisel

Erinevatest materjalidest seinte ristumisel

Juhul, kui muutub seina kõrgus ja paksus

Kuna müüritis on deformatsioonivuugi kohalt katkestatud, siis tuleb vuugid hoolikalt tihendada ja kaitsta ilmastiku kahjulike mõjude eest.

weber_toode_4.indd 62

15.05.12 11:53


FIBO PLOKITOOTED JA SILLUSED 63

weber_toode_4.indd 63

15.05.12 11:53


FIBO KORSTEN

Fibo korsten Fibo korsten on kolmekihilise ehitusega (v.a MINI – ilma isolatsioonivillata), mis sobib enamikele küttekolletele ja pakub kaasaegset lahendust küttekoldest suitsugaaside ohutuks väljajuhtimiseks. Fibo korsten koosneb välimisest mantelplokist, tulekindlast isolatsioonivillast ja happekindlast šamotttorudest suitsulõõrist. Fibo korsten sobib kasutamiseks väga madala temperatuuriga suitsugaaside korral (alla 200ºC), ent talub samas ka ülimalt kõrget temperatuuri (1100ºC), mis võib tekkida tahmapõlengu korral. Fibo korstnamoodulid on ühe- ja kahelõõrilised. Lõõri siseläbimõõdu saab valida 140 mm, 160 mm või 200 mm.

Korstna tüübid: ■

MINI (Ø 160 mm) tahkeküte

MULTI (Ø 140 mm) vedelküte + gaas

MULTI (Ø 160 mm) tahkeküte

BASIC (Ø 200 mm) tahkeküte

TANDEM (Ø 140/160 + 200 mm) vedelküte (Ø 140 mm) + tahkeküte

64

weber_toode_4.indd 64

160 MINI

200 BASIC

140 MULTI

140 + 200; 160 + 200 TANDEM

15.05.12 11:53


Plekist vihmamüts

FIBO KORSTEN

Ta h ke k ü t t e ko r s t e n 1 6 0 M I N I

Šamott-toru

Siiber

Ühendustoru Korstna tihend

Mantelplokk

Šamott-toru Tahmaluuk, väike MINI korstna puhul puudub isolatsioonivill, mis muudab töö ehitusplatsil lihtsamaks ning kiiremaks ja on hinnalt villa võrra soodsam. Korstna välispinna kaugus tuletundlikest materjalidest peab olema vähemalt 50 mm. Lõõri läbimõõt on 160 mm. Puhastamiseks võib paigaldada väikese või suure tahmaluugi. Korstna võib lõpetada plekist vihmamütsiga või betoonist katteplaadiga.

weber_toode_4.indd 65

65

15.05.12 11:53


FIBO KORSTEN

Ta h ke k ü t t e ko r s t e n 1 6 0 M U LT I / 2 0 0 B A S I C

Plekist vihmamüts

Šamott-toru Tulekindel isolatsioonivill Siiber

Ühendustoru Korstna tihend

Mantelplokk

Puhastustoru Keraamiline plaat Tahmaluuk, suur

66

weber_toode_4.indd 66

Enamlevinud moodulkorstnatüüp. Korstna välispinna kaugus tuletundlikest materjalidest peab olema vähemalt 20 mm. Lõõri läbimõõdud on 160 ja 200 mm. Puhastamiseks võib paigaldada väikese või suure tahmaluugi. Korstna võib lõpetada plekist vihmamütsiga või betoonist katteplaadiga.

15.05.12 11:53


Betoonist katteplaat Terasmansett Tuulutusavadega šamott-toru

FIBO KORSTEN

Ve d e l k ü t t e ko r s t e n 1 4 0 M U LT I

Šamott-toru Tulekindel isolatsioonivill

Ühendustoru Korstna tihend

Mantelplokk

Puhastustoru Keraamiline plaat Tahmaluuk, suur

Kondensaadi koguja Tuulutusrest Vedelküttega kateldele mõeldud korsten. Kondenseerunud niiskus juhitakse korstnast välja kondensaadikoguja kaudu. Villa sisse sattunud niiskus juhitakse välja mantelplokkides olevate tuulutuskanalite kaudu. Õhk võetakse alt tuulutusresti abil ning õhk väljub tuulutusavadega šamott-torust. Lõõri läbimõõt on 140 mm.

weber_toode_4.indd 67

67

15.05.12 11:53


FIBO KORSTEN

Põhinõuded: ■

Korstna suitsulõõr peab olema muutumatu ristlõikega kogu korstna ulatuses

Sundventilatsiooniga hoonetes tuleb jälgida, et oleks tagatud pidev värske õhu juurdevool.

Korsten ei tohi olla üks osa tuletõkkeseinast, samuti ei tohi korsten olla jäigalt seotud teiste hoone konstruktsioonidega. Lähtuvalt tuleohutusnõuetest peab korstna vahelaest või katusest läbiminekul korstna välispinna ja põlevate materjalide vaheline kaugus olema minimaalselt 20 mm (MINI puhul 50 mm). Vahemik tuleb täita EV Päästeameti poolt heaks kiidetud materjalidega. Hoonesse jäävat korstna osa ei tohi kinni katta (kipsplaatide jms.), sest järelevalve organisatsioonil peab olema võimalus kontrollida korstna terviklikkust. Tuleohutusnõuete kohaselt peab korstna suue ulatuma vähemalt 800 mm üle katuse pinna. Kui korsten ulatub üle katuse pinna enam kui 1,5 m, siis tuleb korsten armeerida mantelplokkide nurgaavadest. Armeerimispikkus peab ulatuma korstna ülemisest servast kuni ca 1 m allapoole katuse läbiviiku. Armatuurvardad soovitame monolitiseerida weber.vetonit JB 600/3 jootebetooniga, mida kulub ca 1 kott (á 25 kg) 3 m kohta. Oluline on jälgida, et šamott-toru ja mantelplokk ei oleks omavahel ühendatud, sest erinevatel materjalidel on erinevad soojuspaisumised (šamott-torul on see 3 mm/m kohta, mantelplokil aga 0,3 mm/m). Samal põhjusel peab šamott-toru ülemine äär korstna tipus kindlasti jääma vähemalt 5 mm madalamale mantelploki ülemisest servast. Madala temperatuuriga suitsugaaside (vedel- ja gaasiküte) korral tuleb korstnale paigaldada kondensaadikoguja. Tahmapõlengute vältimiseks tuleb korstent järjepidevalt hooldada. Selleks soovitame lõõre puhastada kaks korda aastas: kevadel peale kütteperioodi lõppu ja sügisel enne kütteperioodi algust.

Korstna tüübi valikul tuleb ar vestada: ■

Kütteliiki

Küttekolde võimsust

Küttekehade arvu

Küttekehast tulenevaid erinõudeid

68

weber_toode_4.indd 68

15.05.12 11:53


FIBO KORSTEN

Korstna tüübid vastavalt kütteliigile Kütteliik

Korsta tüüp

Märkused

Tahkeküte

MINI 160

kamin, ahi,

MULTI 160

pliit, katel,

BASIC 200

saunakeris

TANDEM 160+200 Vedelküte

MULTI 140

õli- ja gaasikatel

Vedelküte+

TANDEM 140+200

gaasiküte

õli- ja gaasikatel+ saunakeris, kamin, ahi, pliit, katel, saunakeris

Korstna lõõri siseläbimõõdud vastavalt küttekolde võimsusele Korstna lõõri siseläbimõõt (mm)

140

160

200

Küttekolde maks.võimsus (kW)

45

70

90

Kas üks või kaks lõõri? ■

Üldjuhul arvestatakse igale küttekoldele eraldi lõõr. Erandjuhul võib kaks küttekollet, mis paiknevad samal korrusel ja kasutavad sama kütteliiki ühendada ühte lõõri (juhul kui lõõri läbimõõt seda võimaldab) tingimusel, et liitekohtade vahe vertikaalsuunas oleks min.0,7 m. Vältimaks juhuslikke tõmbetakistusi soovitame ülemise ühenduse teha 45º nurgaga. Samuti tuleb kahe küttekolde ühendamisel ühte lõõri paigaldada ühendustorudele siibrid.

Eraldi korrustel asuvaid kütteallikaid ei tohi ühte lõõri ühendada.

Mantelplokki võib kasutada ventilatsioonilõõrina ilma šamott-torude ja isolatsioonivillata.

weber_toode_4.indd 69

Korterelamus tuleb arvestada iga korteri jaoks eraldi suitsulõõr. See on vajalik, et vältida suitsugaasi tungimist teistesse korteritesse rõhkude erinevuse tõttu.

69

15.05.12 11:53


70

weber_toode_4.indd 70

15.05.12 11:53


Mineraalvill

LAHENDUSED

ThermoRoc fassaadisüsteem

Weber armeerimisvõrk (tsingitud)

Kiudkrohv Weber. stuck 313 (2 kihti)

Weberi mineraalne viimistuskrohv

ThermoRoc fassaadi kinnituskomplekt

Lahendusi fassaadide soojustamiseks ja ehitamiseks on palju. Üks tugevamaid ja kestvamaid lahendusi on ThermoRoc. ThermoRoc-süsteemi on põhjamaades kasutatud aastakümneid. 30 aastat tagasi ehitatud fassaad näeb ka täna välja kui äsja valminud. Selline soojustus- ja krohvisüsteem on ka ehitusfüüsikaliselt hästi toimiv – nagu tänapäeval öeldakse, “fassaad hingab hästi”. Kogu see lahendus “riputatakse” kandvale konstruktsioonile roostevabast terasest ankrutega. Kui ankrud paigaldatud, surutakse villaplaadid neist läbi. Seejärel paigaldatakse villa peale metallist armeerimisvõrk, mis fikseeritakse riputite külge kinnitustihvtiga. Kui armeerimistööd tehtud, võib krohvimisega peale hakata. Krohvimiseks sobib kiudusid sisaldav tsementkrohv Weber.stuck 313. Krohvitakse kahes kihis nii, et krohvikihi paksus oleks ~20 mm. Lõppviimistluseks sobivad hästi mineraalsed viimistluskrohvid Weber. vetonit 201, 202 ja 204, lisaks veel Weber.star 224 / 240.

weber_toode_4.indd 71

71

15.05.12 11:53


LAHENDUSED

Helikindel vahelagi

Parkett, PVC vm. kate

Floor 4350 dB-plaano Weber põrandaarmeerimisvõrk Jäik põrandavill Leca kergkruus

Betoonvahelagi

72

Vahelae helipidavus on küsimus, millele tavaliselt korteriomanik enne tähelepanu ei pööra, kui temast korrus kõrgemale kolib lastega noor pere, kes otsustavad teha “korraliku” remondi – vana põrand võetakse üles, valatakse betoonist tasanduskiht ning paigaldatakse uus parkett. Ülemise korteri omanik võibki rahule jääda, sest põrand sai õige kõrgusega ja sile, lisaks veel uus parkett maas. Samas alumise korruse elanikud peavad hoidma kõrvu kinni, kui lapsed üleval mängivad, jooksevad ja hüppavad – see kõik kostab valjult alumisele korrusele. Probleemiks on asjaolu, et remondi käigus ei pöörata tähelepanu sammumüra isoleerimisele. Weberil on selleks otstarbeks välja töötatud eraldi lahendus, mis on kerge ja lihtsalt ehitatav. Remondi käigus tuleb või uue maja ehitamisel tuleb esimese sammuna vahelae konstruktsioon kergkruusaga siledaks loodida. Kergkruusale paigaldatakse jäik põrandavill, mis summutab sammumüra. Jäigale villale valatakse Weber.floor 4350 dB-plaanoga 2-3 cm paksune kiht. See segu sisaldab kiudusid ja polümeere, mis annavad segule suure tugevuse ja elastsuse. Lisaks sellele on floor 4350 isevalguv ja -tasanduv – valatud põrandale saab paigaldada parketi vm katte. Olgu siinkohal mainitud, et betooni paksus villale põranda valamisel peab olema vähemalt 6 cm. 6 cm paksune betooni kiht kaalub 130-140 kg/m², samas kui 2 cm paksune dB-plaano kiht kaalub ~35 kg/m².

weber_toode_4.indd 72

15.05.12 11:53


Tsementkrohv Weber TT

Fibo müür

LAHENDUSED

Märg ruum

Silikoon Weber.vetonit SSL Vuugisegu Weber.vetonit DECO

Isolatsioonilint Weber.tec 828 DB Põrandasegu Weber.vetonit 5000 / 6000 Plaatimissegu Weber.vetonit RF

Veetõkkemass Weber.tec 822 (2 kihti)

Geotekstiil

Leca kergkruus 10-20 mm

Märja ruumi põrandad ja seinad peavad olema vettpidavad. Ükski keraamiline plaat ja vuugisegu ei garanteeri 100% veetihedust. Halvemal juhul võib plaadistuse alla pääsenud vesi/niiskus läbi tilkuda alumisele korrusele ning põhjustada ka konstruktsiooni hallitust. Kergemalt pääseb siis, kui ainult plaadistus või krohvikiht lahti tuleb. Et selliseid probleeme eos vältida, tuleb vannitubade, pesemis- jm. märgade ruumide ehitamiseks kasutada sobivaid lahendusi ja õigeid materjale. Põrandate valamiseks sobivad kõige paremini kiiresti kivistuvad segud Weber.vetonit 5000 / 6000. Nende segudega põranda valamisel võib hüdroisolatsiooni juba 1-2 päeva möödudes pinnale kanda, samas kui tavalise betooni kasutamisel peab ootama mitu nädalat. Seinte tasandamiseks sobib hästi niiskus-, külma- ja kuumakindel tsementkrohv Weber TT. Kvaliteetse veetõkke tagab Weber.tec 822, mida kantakse põrandale 2 kihti ja seintele 1 kiht. Plaate hoiab tugevalt kinni kõrge elastsuse ja nakketugevusega plaatimissegu Weber.vetonit RF. Vuukimise jaoks on Weber.vetonit DECO sortimendis 30 erinevat värvi vuugisegusid, alates valgest, lõpetades mustaga.

weber_toode_4.indd 73

73

15.05.12 11:53


LAHENDUSED

We b e r T h e r m s o o j u s t u s s ü s t e e m . Te r r a s s

Fibo müür Viimistluskrohv Weber.pas 460/461, Weber.pas 480/481, Webr.star 224/240

Kleepesegu Weber.therm 310 EPS 60

Armeerimissegu Weber.therm 310 (2 kihti) + võrk Weber 397

Vuugisegu Weber.vetonit DECO, Weber.vetonit Prof Isolatsioonilint Weber.tec 828 DB Hüdroisolatsioon Weber.tec 824 Betoon Plaatimissegu Weber.vetonit RF

WeberTherm-süsteem on fassaadi ehitus- ja soojustussüsteem, mis sobib nii uute majade ehitamiseks kui ka vanade majade renoveerimiseks. Süsteemi põhimõte seisneb selles, et hoone soojustamiseks kasutatakse polüstüreeni, mis kleebitakse seinale spetsiaalse kleepseguga Weber.therm 305. Täiendavaks mehaaniliseks kinnitamiseks kasutatakse tüübleid Weber 394. Soojustus krohvitakse pealt spetsiaalse kiudusid ja polümeere sisaldava tsementkrohviga Weber.therm 310. Armeerimiskrohvi kihti paigaldatakse leelisekindel klaaskiud-armeerimisvõrk Weber 397. Viimistluseks kasutatakse mineraal-, polümeer- või silikoonkrohve (Weber.pas 460/461, Weber.pas 480/481, Weber.star 224/240). Selline lahendus tagab hästi toimiva välisseina:

74

Rõdud ja terrassid on toredad kohad vaba aja veetmiseks. Kui aga terrass pole korralikult ehitatud, lagi tilgub läbi ja muud konstruktsioonid saavad kahjustatud, kulub vaba aeg hoopis remondi tegemisele ja probleemsete tagajärgedega võitlemisele. Weberil on spetsiaalsed tooted ja lahendused uute terrasside projekteerimiseks ning ehitamiseks ja vanade renoveerimiseks. Võtmesõnaks pikaaegse vett-pidava terrassi ehitamisel on õige hüdroisolatsioon. Weber.tec 824 sobib nii terrasside, basseinide kui ka vundamendi hüdroisolatsiooniks. 3 mm paksune kiht tagab 100% konstruktsiooni veepidavuse, taludes samas suuri temperatuurikõikumisi (-50…+70ºC). Loomulikult tuleb plaatide paigaldamiseks kasutada suure nakketugevuse ja elastsusega plaatimissegu Weber.vetonit RF.

weber_toode_4.indd 74

15.05.12 11:53


LAHENDUSED

Basseinide hüdroisolatsioon ja plaatimine

Vuugisegu Weber.fug 873, Weber.fug 878, Weber.fug 848

Weber.tec 793 + kvartsliiv 0-4 mm

Isolatsioonilint Weber.tec 828 DB Hüdroisolatsioon Weber.tec 824

Silikoon Weber.fug 882 Plaatimissegu Weber.xerm 858 Isolatsioonilint Weber.tec 828 DB Hüdroisolatsioon Weber.tec 824 Betoon Vuugisegu Weber.fug 873, Weber.fug 878, Weber.fug 848

Bassein tuleb ehitada hoolikalt ning kvaliteetsetest materjalidest. Weber on välja arendanud lahendused ning eraldi sarja tooteid veekeskuste, ujulate ja ka koduste väikebasseinide ehitamiseks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata hüdroisolatsioonile ning plaatimistoodetele. Tavalised veetõkkemastiksid ja plaatimissegud basseinidesse ei sobi. Vettpidava kihi tegemiseks kasutatakse hüdroisolatsiooni Weber.tec 824. 3 mm paksune Weber.tec 824 kiht garanteerib veekindla kihi aastakümneteks. Plaatimiseks sobib suure nakketugevusega elastne plaatimissegu Weber.xerm 858. Vuukimiseks sobivad kõrge mehaanilise tugevuse ja kemikaalikindlusega vuugisegusid Weber.fug 873 / 878 / 848.

weber_toode_4.indd 75

75

15.05.12 11:53


76

weber_toode_4.indd 76

15.05.12 11:53


M채rkused

77

weber_toode_4.indd 77

15.05.12 11:53


Saint-Gobain Ehitustooted AS Peterburi tee 75 11415 Tallinn Tel +372 620 9510 Faks +372 631 2633 e-post: info@e-weber.ee www.e-weber.ee

Toodete müük Meie tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle Eesti. Lähemat teavet konkreetsete materjalide ja turustamise kohta saab Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber äriüksuse toote- ja müügijuhtidelt.

weber_toode_4.indd 78

15.05.12 11:53

Weber tootekataloog 2012  
Weber tootekataloog 2012  

Weber tootekataloogis esindatud kõik peamised meie tooted: müürisegud, betoonid ja tehnilised segud, fassaaditooted, pahtlid, põranda- ja pl...

Advertisement