Page 1

EFFEKTMÅLING PÅ

SOCIALE MEDIER

– EN PRAKTISK GUIDE TIL TURISTBRANCHEN

iv lus gsark k n I rin lue a v e


KOLOFON

Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i ­Region ­Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at ­stimulere turisterhvervets udvikling i regionen og i samarbejde med ­erhvervet, destinationer og regionen aktivt at medvirke til fremme og ­udvikling af turismen og oplevelsesøkonomien i Region Midtjylland. Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Redaktion: Seismonaut Seismonaut er en konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder og ­organisationer med at navigere og agere forretningsmæssigt i det digitale landskab. Vores ydelser er digital kompetenceudvikling, konceptudvikling og ­forretningsudvikling. Læs mere på www.seismonaut.com

1. oplag, 2013 Design: Beneath » Digital design Tryk: Skabertrang | Silkeborg Bogtryk Oplag: 1.500 ISBN: 978-87-994282-2-9 En stor tak: Til alle testdeltagere og alle de midtjyske turistaktører, som har deltaget i undersøgelser, som ligger til baggrund for håndbogen her.

Kontaktoplysninger Midtjysk Turisme Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg +45 70 20 21 60 www.midtjyskturisme.com info@midtjyskturisme.com


INDHOLDSFORTEGNELSE

Introduktion til effektm책ling p책 sociale medier

6

Facebook

13

Twitter

43

TripAdvisor

61

YouTube

73

Billeddeling

85

Blogs

109

LinkedIn

121

Ordliste og begrebsforklaring

evalu Inklusiv erin hver gsark ef te platf orm! r

129

SIDE

3


Kære læser Når jeg taler med de midtjyske turistaktører, oplever jeg stor forretningssans, engagement og nysgerrighed over for de nye digitale muligheder. De fleste turistvirksomheder har gjort sig de første erfaringer med sociale platforme og anerkender dem som værdifulde medier, der i stigende grad bliver tænkt ind på lige fod med traditionelle kanaler. Men spørgsmålene melder sig hurtigt. Hvad får den enkelte turistvirksomhed ud af, at turisterne synes godt om ­deres Facebook-side? Hvilken værdi giver en topplacering på ­TripAdvisor? Hvad betyder 500 followers på Twitter? Og hvorfor skal det prioriteres frem for traditionel markedsføring? Resultaterne kan være svære at måle og synliggøre. Først og fremmest fordi det er en anden type medie, hvor kriterierne er engagement og netværk, men endnu vigtigere er det, at kun de færreste turistvirksomheder målrettet går ind og evaluerer deres indsats. I arbejdet med at skabe en professionel tilstedeværelse på digitale platforme ser jeg generelt en fare for at overvurdere værdien af adgang til information og undervurdere værdien af adgang til hinanden. Det er vigtigt at se dialogen med turisterne som værdifuld i sig selv. Denne håndbog giver et bud på, hvordan den enkelte turistvirksomhed kan synlig­gøre værdien af at være social. Målsætningen har været at lave en håndbog, der helt specifikt tager udgangspunkt i turisterhvervets virkelighed, så det bliver et praktisk redskab til dagligdagen og en hjælp til at evaluere arbejdet med de forskellige sociale medier. Men det er også mere end en effektmålingshåndbog – de enkelte kapitler ser på effektmålingen ud fra en 360-graders-tilgang, hvor der også gives input til arbejdet med indhold, indholdsstrategi og distribution. Tanken er, at håndbogen skal være et redskab til at sikre, at den enkelte turistvirksomhed får sat sig nogle klare mål med at bruge sociale medier – mål, som resultaterne af det daglige arbejde kan holdes op imod. Og endelig skal effektmålingen gerne kunne danne et grundlag for, at den ansvar­lige medarbejder kan bruge de gode erfaringer til fremadrettet at vedligeholde og udvikle brugen af sociale medier – og dermed øge effekten af arbejdet.


Det er derfor mit håb, at denne håndbog kan samle forretningssans, engagement og nysgerrighed, så de tilsammen forfiner turisterhvervets professionalisme og appel til den enkelte turist.

Med venlig hilsen

Karin Buhl Slæggerup Kommunikationschef kbu@midtjyskturisme.com Midtjysk Turisme

Bemærk Alle værktøjer har været igennem en udvælgelsesproces på baggrund af en ­række kriterier såsom udbredelse og brugervenlighed. Værktøjerne er beskrevet og vist, som de så ud i december 2012. Vi tager forbehold for, at opbygning, funktionalitet, priser og betalingsfunktioner kan være ændret i forhold til beskrivelserne i bogen, da udviklingen på dette område er kontinuerlig.

SIDE

5


Introduktion til effektmåling på sociale medier For at få mest muligt ud af sociale medier er du nødt til at måle på din indsats. Så simpelt kan det siges. Turistbranchen bruger i dag de nye sociale kanaler til både markedsføring, kundeservice, salg og produktudvikling. Det betyder, at der bliver brugt mange ressourcer på de forskellige sociale platforme – ressourcer, som du skal kunne dokumentere og synliggøre effekten af. Der findes heldigvis en lang række værktøjer, som ud fra forskellige parametre kan måle på indsatsen. Der er tale om værktøjer og metoder, som kan hjælpe dig med at få et visuelt og statistisk overblik over, eksempelvis hvem dine brugere er, hvor mange de er, hvordan de interagerer med dit indhold, og hvornår de gør det. De mange tal, grafer, platforme og priser kan synes lidt som en jungle. Det kan også være svært at finde en metode til at formidle selve værdien af de sociale medier videre til ledelsen, kollegerne eller samarbejdspartnere. Denne håndbog hjælper dig med at finde den rigtige målemetode og afrapporteringsform for din virksomhed. Brug håndbogen ved at slå op på de platforme (f.eks. Facebook, Twitter og ­TripAdvisor), du benytter dig af på de sociale medier. Under hver platform fremhæver kapitlet, hvilke tal og målemetoder der er brugbare i din hverdag, og som du skal lægge vægt på. Og ikke mindst vil den løbende give gode råd til, hvordan effektmåling i sig selv giver din indsats på sociale medier større og mere tydelig værdi. Efter hvert kapitel finder du links til evalueringsark, som du kan bruge til konkret at evaluere din indsats på de forskellige platforme – brug dem for din egen skyld til at forbedre din indsats, og vis dem til kollegerne og ledelsen. De er tilpasset din hverdag og er udviklet i samarbejde med danske turistaktører og destina­ tioner. Du kan udfylde dem digitalt, f.eks. én gang pr. måned, ved at følge linket, så du kan printe eller gemme dem på din computer. Håndbogen går i dybden med de sociale medier, der er mest relevante for turistbranchen. Hvilke platforme netop du skal benytte, afhænger af, hvad du vil have ud af din indsats. Det eneste sikre råd er, at du ikke skal være til stede på alle platforme på én gang – og ikke mindst, at målgruppen og formålet med din tilstede­værelse skal tilpasses hver enkelt platform.


Kapitlet om Facebook er det længste i håndbogen, ikke fordi Facebook nødvendigvis er den bedste sociale platform for dig, men fordi det er den største og dermed også den med flest muligheder for at måle.

Inden du måler – få styr på tre parametre Sociale medier er dialogmedier. Deres styrke er, at de også giver brugerne ordet, så det ikke kun er dig, der taler. Derfor kan du ikke måle alt i tal, da eksempelvis positive udsagn fra dine brugere kan have større betydning for dig end antallet af brugere, der har set en statusopdatering.

Eksempler på effektmålingsværktøjer: Facebook Insights (s. 18) PostAcumen (s. 27) Komfo Platform (s. 30) HootSuite (s. 28) Google Analytics (s. 54)

Før du kan give dig til at måle dit indhold på sociale medier, skal du vide, hvad du vil måle på. Denne håndbog er bygget op om tre udvalgte måleparametre, som du altid skal tage højde for, når du vurderer dit indhold på sociale medier:

Formål

Rækkevidde

Deltagelse

Du er nødt til at lægge vægt på alle tre parametre, fordi det ikke nødvendigvis er den statusopdatering, der rammer flest brugere, der bedst opfylder dit formål med tilstedeværelsen. Omvendt er rækkevidde også vigtig, så det kan nogle gange være fint at gå en anelse på kompromis med formålet til fordel for at opnå en større rækkevidde. Herunder uddyber vi de tre parametre, så de fremstår klart og tydeligt, inden du går i gang med at måle.

SIDE

7


Formål Din tilstedeværelse på sociale medier bliver bedre og mere klar, hvis du har et defineret formål med din indsats. Det hjælper dig med at holde fokus, hver gang du udgiver indhold. Samtidig sikrer du dig, at du altid er klar over, hvad det er, du skal måle på. Dit formål på sociale medier er ikke nødvendigvis det samme på alle platforme, ligesom målgruppen heller ikke vil være den samme. Det er heller ikke nødvendigvis det samme som formålet med din overordnede markedsføring eller formålet med din virksomhed. Eksempler på dit formål med at være på sociale medier: • Forstå din målgruppe bedre (lytte) • Forøge kendskabet til dit produkt (markedsføre) • Opbygge større engagement hos dine gæster (motivere) • Muliggøre dialog og support, eksempelvis kundeservice (facilitere) • Udvikle nye produkter og services (medskabe) • Flytte brugerne over til et direkte salg (sælge) Det kan også være mere specifikt : • Vi vil yde kundesupport på Facebook, for at spare ressourcer på telefonopkald • Vi vil øge antallet af unge, der kender vores produkt, og hertil mener vi, at Instagram er egnet Du skal altså for hver platform tænke - hvad er formålet for min virksomhed med at være her? Og skriv det ned - brug eksempelvis evalueringsarkene her i bogen, som du finder efter hver platform. Formålsparameteren er det kvalitative, som ingen effektmålingsredskaber kan vurdere for dig. Tænk altså på, om dit indhold på eksempelvis Facebook, Twitter eller Pinterest opfylder dit formål med at være til stede her. Du skal selv vurdere det.


Deltagelse Sociale medier drives af brugere og deres kommuni­kation. Her er der ikke afsendere og modtagere på traditionel vis. I stedet kan brugerne overalt sige deres mening om dig, sprede dit budskab, give dig positiv eller negativ r­ espons og kommentere, synes godt om og dele dit indhold. Og det er op til dem, om de vil gøre det. Men du kan gøre meget for at gøre dit indhold attraktivt nok til at blive delt. Deltagelse hænger desuden tæt sammen med rækkevidden på dit indhold. For kun hvis dine brugere aktivt interagerer med dit indhold, vil det blive spredt i ­deres personlige netværk – og dermed nå et endnu bredere publikum. Flere af måleredskaberne til sociale medier kan give dig tal på, hvordan du enga­ gerer brugerne og får dem i tale – de fortæller dig altså, hvor god du er til at ­skabe deltagelse med dit indhold – målt i tal, eksempelvis antal kommentarer, antal delinger og antal “synes godt om”-tilkendegivelser. Det er vigtige tal, som du skal bruge til at vurdere, hvor godt dit indhold er på sociale medier. Vær dog opmærksom på, at mange af måleredskaberne ikke som udgangspunkt måler, hvordan brugerne er stemt over for dig. Selvom du får mange kommentarer til dit indhold, er det ikke sikkert, at det er positive kommentarer. Du skal altså oftest selv vurdere, om du får positiv eller negativ respons.

Hvordan kan venskab måles? Når det på sociale medier handler om din relation med brugerne, kan det være svært at definere, præcis hvordan du måler det. Du kan spørge dig selv, hvordan et venskab kan måles – eller som den sociale medieguru Gary Vaynerchuk har formuleret det: “What’s the ROI of your mother?” – “Hvad er værdien af din mor?”. Der er ingen rigtig løsning, men håndbogen her vil hjælpe dig med at besvare dette. SIDE

9


Rækkevidde Din rækkevidde er vigtig for at få dit indhold ud i verden at arbejde. Du får kun nye gæster og brugere til at følge dig på eksempelvis Facebook, Twitter eller Instagram, hvis de rent faktisk hører om dig. Derfor må du aldrig glemme rækkevidden i mængden af mere kvalitative ­målinger som deltagelse og formål. Rækkevidde er en rent kvantitativ parameter. Derfor er rækkevidde også et standardtal i alle de effektmålingsværktøjer, du vil møde i ­denne håndbog – omend de udregnes på forskellig vis af de forskellige værktøjer. Da denne tredje parameter er så forholdsvis let at måle på, falder mange i den ­fælde, at de baserer størstedelen af deres evaluering af de sociale medier på rækkevidden. Her er det dog vigtigt, at du altid husker, at et stort publikum ikke gør nogen forskel for din virksomhed, medmindre du vil noget med dem (formål), og de vil noget med dig (deltagelse).

Hvilket sprog skal du tale på sociale medier? Når du måler på din rækkevidde på sociale ­ edier, skal du medtænke, hvor bred en målm gruppe du gerne vil ramme – og hvilket sprog de taler. Det vil naturligvis have indflydelse på din række­ vidde, om brugerne forstår, hvad du skriver. Eksempelvis har VisitAarhus valgt at kommunikere udelukkende på engelsk på deres Facebook-side (This is why I love Aarhus) – også til det danske publikum. www.facebook.com/ ThisIsWhyILoveAarhus


Noter

SIDE

11


Facebook

Mål og vurdér din indsats på

Facebook


Hvor stærkt er dit forhold til dine gæster? Facebook er verdens største sociale netværk med over 1 mia. aktive brugere. Brugere, som kommenterer og “synes godt om” indhold, de finder interessant. Brugere, der ignorerer indhold, de finder ligegyldigt. Og brugere, der fortæller det videre i deres netværk, hvis der er noget, de finder specielt spændende. Facebook er en af turistbranchens mest benyttede sociale medieplatforme – og det er her, aktørerne sigter efter at nå nye og mere målrettede brugergrupper end gennem de traditionelle medier. Din indsats på Facebook har stor betydning for din forretning, hvilket både giver muligheder og udfordringer. Det er absolut ikke nemt at finde den rigtige måde at skabe en stærk kontakt med dine gæster på. Men det kan lade sig gøre.


En statusopdatering bliver hurtigt til mange potentielle gæster Det indhold, du deler på Facebook, spreder sig gennem dine brugere, hvis de finder opdateringen relevant. Så simpelt er det. Budskabet og indholdet kommer fra dig, og det er dit job at tilpasse det til netop de Facebook-brugere, du gerne vil opbygge et stærkt forhold til. Men det betyder desværre ikke, at alle de brugere, der “synes godt om” din side, automatisk ser det, du skriver. Sådan Lidt mere fungerer Facebook ikke længere. Der er så meget indom EdgeRank hold på platformen, at det simpelthen ikke er muligt for EdgeRank er en vægtet værdi, som brugerne at se det hele. Facebook har derfor udviklet Facebook tildeler din Facebook-side ud en algoritme, som hedder EdgeRank. Det er en mefra forskellige parametre. Din ­EdgeRank kanisme, som gør, at Facebook udvælger materiale har både indflydelse på, hvor ofte dit til hver bruger. Den vurderer selv, hvad der er interesindhold bliver vist for fans, og hvordan du sant, men den gør det ud fra brugerens opførsel. fremstår i søgeresultaterne – hos den enkelte bruger. Du kan altså ikke selv teste din EdgeRank. Hvis en person ofte kommenterer en sides indhold, så vil hun få vist næsten hver opdatering fra siden. Hvis hun derimod aldrig har “syntes godt om” en opdatering eller skrevet en kommentar, så vil Facebook over tid begynde at skjule opdateringer fra den side til fordel for at vise indhold fra en anden side – den, som brugeren viste mere interesse for. Du er altså nødt til at arbejde aktivt med overhovedet at blive vist for brugerne – også selvom de har “syntes godt om” din side.

Dette kan gøres ved, at du betaler for det i form af annoncer og “sponsorerede aktiviteter”. Så ser flere dit indhold. Men det kan også gøres ved, at du bruger tid og ressourcer på at skabe indhold, der skaber merværdi for og engagerer dine brugere og får dem i tale. Facebook belønner aktivitetsskabende indhold, fordi det holder brugerne inde på platformen i længere tid – og så tjener Facebook potentielt set flere penge på at vise annoncer osv.

Tone of voice på Facebook Det er generelt vigtigt at anvende en personlig, men ikke privat tone, når du kommunikerer på Facebook. Det gør det lettere for brugerne at relatere sig til indholdet og giver en fornemmelse af åbenhed, tilgængelighed og transparens.

Jo mere aktive dine brugere er, jo bedre anser Facebook din indsats for at være, og jo mere vil dit indhold også sprede sig ud over din egen side.

SIDE

15


Indhold på Facebook kan f.eks. sprede sig på disse to måder: 1. En bruger kommenterer din statusopdatering, og dermed får nogle af den brugers venner også opdateringen at se – hvis altså Facebook vurderer, at det er relevant for vennen. 2. En bruger deler selv dit indhold videre i sit eget netværk via Facebooks ­delingsfunktion, fordi brugeren synes, det er sjovt eller interessant.

Brug måling til at forbedre din indsats Ovenstående lyder muligvis indviklet, men i virkeligheden betyder det bare, at du er nødt til hele tiden at arbejde på at lave godt indhold til din målgruppe. Du må holde øje med, hvilket indhold der får lige præcis dine fans i tale. Du kan med fordel stille dig selv spørgsmål såsom: • Hvornår og hvordan kommenterer og deler brugerne dine statusopdateringer? • Er det mere sandsynligt, at brugerne deler billeder end tekst? • Hvad spørger brugerne om, når de selv stiller dig spørgsmål? I dette kapitel vil vi gennemgå en række af de værktøjer, du kan bruge til at måle på din indsats på Facebook. Husk altid, at det er det, du bruger tallene til, som gør den store forskel. Kun du kan sætte mål og succeskriterier, skabe indhold, som opfylder målene, og analysere dig frem til en endnu bedre indsats i fremtiden. Der findes ikke en endegyldig opskrift – men der findes gode retningslinjer.

Tip! Det er ikke alt, der er lige nemt at få dine fans til at deltage i. Derfor taler vi om forskellige niveauer af barrierer for deltagelse på Facebook:

Lav barriere: At trykke “synes godt om” Mellem barriere: At skrive en kommentar Høj barriere: At dele en opdatering, at uploade et billede til din side.


20% af alle sidevisninger på internettet er på Facebook

Kilde: infographiclabs.com, 2012

Der er i alt over

1 MIA.

3 MIO.

DANSKE Facebook-profiler

brugere på Facebook Kilde: mashable.com, 2012

Danske Facebook-­ brugere har i gennemsnit 197 venner

danskere bruger Facebook på mobiltelefonen

50 SIDER De er i gennemsnit fans af 50 sider

af likes på verdensplan sker i nyhedsstrømmen

Globalt set er

9 %

af profilerne falske, eksempelvis brugere, der har mere end en profil. Kilde: mashable.com, 2012

Der blev i gennemsnit genereret 3,2 milliarder “synes godt om”-tilkendegivelser og kommentarer hver dag i første kvartal af 2012 Kilde: Internt Facebook-data, 2012

Over 300 mio. fotos uploades hver dag til Facebook SIDE

17


Gennemgang af det vigtigste måleværktøj: Facebook Indblik Intro til Facebook Indblik Facebook benytter sit eget system til at levere data fra Facebook-sider. Du har gratis adgang til tallene, som i webversionen dækker ca. de seneste 30 dage. Du kan også eksportere tallene til Excel, og her er der ikke samme begrænsning på perioden.

Indblik eller Insights? Vi har i dette kapitel valgt at bruge de danske betegnelser for Facebooks forskellige funktioner, da vores erfaring viser, at de fleste turistaktører bruger Facebook på dansk. Du kan dog altid slå op i ordforklaringen bagerst i denne håndbog, hvis du hellere vil have udtrykkene på engelsk (se side 130).

Hvis du køber dig adgang til et eksternt analysesystem, er de oftest også baseret på Facebook Indblik. De præsenterer blot tallene på en lidt anderledes måde. Den betragtning er god at have i baghovedet, når du ser på Facebook Indblik. Det er de bedste tal – du skal bare lære at tolke dem. I Facebook Indblik får du en lang række oplysninger, men de handler alle om brugernes interaktioner med din Facebook-side. Du kan eksempelvis se, hvor dine “synes godt om”-tilkendegivelser kommer fra, hvilken aldersgruppe dine brugere tilhører, og hvilke opdateringer de interagerer mest med. Facebook er ikke specielt gennemskuelig, i forhold til hvordan dataene er sat sammen, men da de er fælles for alle Facebook-brugere, danner de en god basis for at evaluere din side. Facebook Indblik giver dig kort sagt et hurtigt og effektivt overblik.


Sådan finder du dine Indblik Når du er administrator på en Facebook-side, har du adgang til et ­administrationspanel. Det ligger øverst, når du går ind på din side. Hvis det ikke er vist, er der en lille vis og skjul-knap i øverste højre hjørne. Når du har klikket panelet frem, kan du klikke inde i den lille graf, og derefter bliver du ledt videre til Indblik-skærmen.

Opbygning af Facebook Indblik Indblik er inddelt i fire faneblade med overskrifterne: • Oversigt • Synes godt om • Rækkevidde • Taler om dette (Du kan muligvis se et femte faneblad, der hedder “Indcheckninger”, men dette vil vi ikke berøre her, da det ikke relevant for alle typer Facebook-sider.)

SIDE

19


Overblik Denne fane giver, som navnet antyder, overblik over din indsats på Facebook. Du kan her se: • Samlede antal Synes godt om-tilkendegivelser • Venner af fans (hvor mange venner dine fans har i alt, dvs. det antal mennesker, du potentielt set kan nå) • Personer, der taler om dette (hvor mange der “taler om siden” lige nu, altså hvor mange der har klikket “synes godt om”, kommenteret eller delt dit indhold) • Samlet rækkevidde på ugebasis (hvor mange mennesker du faktisk når med dit indhold pr. uge – bemærk, at det ikke er det samme som “Samlede antal synes godt om-tilkendegivelser”) Længere nede på siden får du et skema med overblik over dine seneste opdateringer. Her kan du sortere dem efter en række parametre: • Rækkevidde (hvor mange der har fået opdateringen ind på deres skærm) • Engagerede brugere (hvor mange der har klikket på den) • Taler om dette (hvor mange der har klikket “synes godt om”, kommenteret eller delt) • Viralt (hvor mange procent der har klikket “synes godt om”, kommenteret eller delt ud af dem, som havde mulighed for det) Du sorterer dem ved at klikke på den pågældende parameter øverst på listen.


Synes godt om I denne fane kan du se sammensætningen af de brugere, der “synes godt om” din side. Du kan se, hvilken aldersgruppe de tilhører, deres køn, og hvor de kommer fra. Facebook genkender dog ikke alle byer i Danmark, så der kan forekomme unøjagtigheder, hvor nogle byer bliver lagt sammen. Det fungerer bedst som overordnet overblik. Endelig kan du i fanen også se, hvor dine brugere har tilgået opdateringen fra: selve siden via en computer, ved at bruge Facebooks mobilversion, annoncer eller andet.

Rækkevidde Under fanen “Rækkevidde” kan du se data om de mennesker, som faktisk ser dine opdateringer. De er ikke de samme som dem, der har tilkendegivet, at de “synes godt om” din side, fordi mange ser opdateringer gennem venner uden at have klikket “synes godt om” på siden. Du får stort set de samme oplysninger som under fanen med “synes godt om”-tilkendegivelser, eksempelvis køn og aldersgruppe. Du kan også se, hvor mange gange folk har set dine statusopdateringer (Frekvens), om de har set dit indhold via annoncer (Betalt) eller almindelig deling (Organisk) osv. Det er også under denne fane, du kan se en oversigt over, hvilke elementer på din side der får flest besøg. Det giver mest mening, hvis du eksempelvis har en konkurrence-app eller en velkomstfane på siden.

Taler om dette Her kan du se sammensætningen af de brugere, der har klikket “synes godt om”, kommenteret eller delt dit indhold. Du kan se køn, aldersgruppe, og hvor de kommer fra.

SIDE

21


Sådan bruger du tallene Vi har opstillet en rutine, som du med fordel kan bruge, når du løbende skal evaluere din Facebook-indsats. Brug evalueringsarkene, som du kan se på side 40, til hjælp. Du eksporterer data fra Facebook Indsigt ved klikke på “Eksporter data” øverst til højre på fanen “Overblik”. Herefter kan du vælge den tidsperiode, du vil ­hente data fra. Vi anbefaler, at du laver en mappestruktur på din computer, som du deler ind i årets måneder, og gemmer filen heri hver måned.


• Hver måned noterer du dit samlede antal “synes godt om”. Husk, at det ikke er en popularitetskonkurrence – flere “synes godt om”-tilkendegivelser er ikke i sig selv et mål. Det er til gengæld en succesparameter, hvis du løbende øger dine “synes godt om”-tilkendegivelser på organisk vis, altså uden at bruge annoncer. • Notér ligeledes dit “Venner af fans”-tal. Det kan være en god måleparameter og en motivationsfaktor til at arbejde med at øge udbredelsen af dine opdateringer på organisk vis. Det stiger samtidig med dit antal “synes godt om”-tilkende­ givelser og kan bruges til at sige, at du potentielt set med den perfekte opdatering kan ramme i nærheden af det tal. • “Taler om”-tallet måler ugentligt, hvor mange af dine fans der har interageret med dit indhold. Det er forventeligt, at det går op og ned, men en stigning er naturligvis bedre end et fald. Det betyder, at dit indhold er blevet endnu bedre og mere engagerende. Vær opmærksom på, at tallet nogle gange vil være lavere, da brugerne i perioder bruger Facebook mere og andre gange mindre. Midt i sommer­ferien er der eksempelvis generelt færre brugere på platformen. • “Samlet rækkevidde på ugebasis” kan bruges til at se forskelle i, hvor mange brugere du i alt faktisk rammer hver uge. Ideelt set er tallet højere end dit samlede antal “synes godt om”-tilkendegivelser-tal. Det betyder, at du rammer flere mennesker end dem, som “synes godt om” siden. • I skemaet med dine opdateringer kan du se forskellige informationer om hvert indholdselement, og du kan sortere efter hver enhed. Hvad du skal se efter, afhænger af, hvad dit formål med en opdatering er. Og det er vigtigt at gøre dig det klart, inden du lægger den på, for at kunne vurdere, om den lever op til formålet. Du kan klikke på tallene for at se flere detaljer om, hvad der gemmer sig bag dem.

SIDE

23


Sortering efter “Rækkevidde” Hvis dit mål med opdateringen er at få dit budskab så bredt ud som muligt, er det tallet for “rækkevidde”, du skal sortere efter. Husk, hvor mange “synes godt om”-tilkendegivelser du har, og sammenlign med det. En almindelig opdatering rammer sjældent alle dine fans, så tallet vil være lavere end det totale antal “synes godt om”. Hvis du annoncerer eller bruger Facebooks andre betalingsfunktioner til promovering af indhold, vil tallet dog være betydelig højere end ellers (læs mere om Facebooks betalingsfunktioner i afnittet “Øg din synlighed med betalingsfunktionerne på Facebook” på side 34).

Sortering efter “Taler om dette” Hvis du er interesseret i, at brugerne “synes godt om”, kommenterer eller deler dit indhold, er det “Taler om dette”, du skal se nærmere på. Tallet dækker stort set det samme som “Engagerede brugere”, men har ikke klik på links og fotos med, da de handlinger ikke som sådan skaber nye “historier” på Facebook. Vennerne kan ikke se, at du kigger på et foto, men de kan se, når du deler en opdatering.

Sortering efter “Viralitet” Den sidste kolonne kan bruges til at sortere efter, hvor stor en procentdel af dit indholds visninger der bliver til en eller anden form for “historie”. Med andre ord kan du her holde øje med, hvor stor en del af dit indhold der får kommentarer eller “synes godt om”-tilkendegivelser eller bliver delt og derved lever videre gennem dine fans. Hvis 1.000 personer eksempelvis ser en opdatering, så vil dens reach være 1.000. Hvis der ud af de visninger er 100 personer, som skaber en “historie”, så vil “viraliteten” altså være 10 %. Det vil sige, at 10 % af dem, der så opdateringen, “syntes godt om”, kommenterede eller delte den. “Viralitet”-tallet er en udmærket indikator for, hvor godt en enkelt opdatering klarer sig – men husk, at det ikke er de samme brugere, som ser opdateringerne hver gang. Hvis eksempelvis de brugere, som normalt “synes godt om”, ikke ser en post, vil den naturligvis få færre “synes godt om”-tilkendegivelser.


Hvilke skal du vælge? Du skal evaluere hver opdatering ud fra, hvad målet med den har været. Vi har her beskrevet, hvad hver statistik kan bruges til. Det er op til dig at vurdere, hvilket tal der passer ind i din målsætning.

Identificér gode og dårlige opdateringer Når du ud fra dine målsætninger har bestemt dig for, hvilke opdateringer der virker efter hensigten, og hvilke der ikke gør, så notér dem. Hvorfor tror du, opdateringen virkede, eller hvorfor ikke? Notér også, hvis de får en anden effekt end ventet. Du kan på den måde vende tilbage til forskellige indlæg og se, hvilke formuleringer der virkede, og hvilke der ikke levede op til forventningen.

SIDE

25


Andre værktøjer til måling på Facebook Intro Du kan komme langt ved alene at bruge Facebook Indblik. Du kan selv notere ting og uddrage sammenhænge, og generelt set får du den information, som du skal bruge for at danne dig et overblik over din Facebook-indsats. Men der findes også systemer og tjenester, som kan hjælpe dig med at evaluere. Det er vigtigt at understrege, at mange af dem faktisk bruger Facebook Indblik som datagrundlag. Nogle tilføjer flere tal, og andre kan sammenligne sider, men i deres reneste form er de ofte en slags indpakning af de eksisterende tal. Systemerne gør bare arbejdet med dem lettere. Priserne på systemerne falder som regel i tre kategorier: næsten gratis (eller gratis), nogle hundrede kroner om måneden og endelig mange tusind kroner. Vi har valgt at fokusere på de lidt mere prisvenlige tjenester for at give et overblik over de systemer, som flest små og mellemstore virksomheder i Danmark realis­ tisk set kan tænkes at benytte. Flere af tjenesterne indeholder både analyse- og managementfunktioner. Vi har valgt at fokusere på analyseaspektet, men vil nævne, hvis der er flere muligheder indbygget.


PostAcumen (Findes kun på engelsk) PostAcumen er en engelsksproget analysetjeneste, som benytter Facebook Indblik, men som også tilføjer sine egne data. Den præsenterer tingene i et brugervenligt design, hvor der er fokus på at gøre indholdet hurtigt at afkode via cirkeldiagrammer, skemaer og andet. Tjenesten virker stærkest, hvis du tilføjer dine konkurrenters Facebook-side til analysen (eller sider, som du beundrer). På den måde får du sammenligninger af mange forskellige datapunkter (benchmarks) og gode idéer til jeres eget indhold. Der er også en “Strategy”-fane i tjenesten, som viser, hvilket indhold der har været bedst, og hvilket der har fungeret dårligst. Du kan blandt andet se tidspunktet, du skal poste på for at få succes, og hvornår du skal lade være, baseret på erfaringer med dine tidligere indlæg. Pris: 20 $ pr. side pr. måned www.postacumen.com

SIDE

27


HootSuite (Findes kun på engelsk) HootSuite er en slags social mediekommandocentral, hvor du både får analyseværktøjer og administrationsmuligheder i samme pakke. Administrationsdelen giver mulighed for at poste indhold direkte fra HootSuite samt at følge op på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi dækker ikke denne mulighed yderligere her, men den fungerer ganske godt. Evaluerings- og analysedelen til Facebook er baseret på Facebook Indblik og præsenterer de samme punkter, men via særskilt grafik. Den smarte funktion er her, at man ugentligt kan få tilsendt en flot opsat PDF, som indeholder de seneste syv dages udvikling. Det er en god mulighed, hvis du er lidt presset i hverdagen og derfor ikke får hentet tallene manuelt. Pris: 10 $ pr. måned for to brugerlogins www.hootsuite.com

Sådan opretter du en rapport

1

Vi antager, at du allerede har tilføjet din Facebook-side til HootSuite, som du får mulighed for, når du logger ind første gang. Når du skal oprette selve rapporten, klikker du på søjlediagrammet i menuen til venstre. Punktet hedder “Analytics”.


Nu kan du vælge, hvilken type rapport du vil lave. I dette tilfælde vil vi have en Facebook Insights-­rapport (Facebook Indblik på engelsk), så scroll ned, og vælg den fra ­eksemplerne. Herefter vælger du den Facebook-side, du vil bruge som datagrundlag. Vi har her valgt en testside. Herefter klikker du “Continue to Report Builder”.

2

3

Nu har systemet lavet rapporten – du skal blot fortælle den, hvor ofte du vil have den tilsendt via e-mail. Som standard er det hver mandag. Hvis du er tilfreds med det, kan du vælge “Create Report” i øverste højre hjørne.

Nu er rapporten færdig, og du kan se resultatet. Du vil få en PDF tilsendt hver mandag med indholdet, eller du kan gå ind på denne side manuelt og få den seneste udformning.

4

Nu får du en tom menu frem. Her klikker du på “Create New Report” i øverste venstre hjørne.

5

SIDE

29


Komfo Platform Danske Komfo tilbyder en platform, som indeholder en pakke af funktioner til Facebook, herunder effektmåling og benchmarking. Der er også en veludviklet managementdel og mulighed for at lave applikationer ud fra skabeloner. Komfo fokuserer selv på, at man ved at købe deres system får en komplet pakke, herunder også adgang til en fast tilknyttet rådgiver og løbende support – derfor er systemet også forbundet med en vis investering. Du kan få en smagsprøve på effektmålingsdelen ved at gå ind på www. page-analyzer. dk. Her skriver du din Facebook-side ind i feltet, og så får du en “IPM-score”, som dækker over antal interaktioner pr. 1.000 brugere. Det er en udmærket måde at få et indblik i, hvor engagerede dine brugere er, da tallet er procentvist udregnet. Det er altså på sin vis muligt at sammenligne to Facebook-sider med stor forskel på antal “synes godt om”-tilkendegivelser. Den fulde pakke til Komfo Platform inkluderer desuden adgang til Komfo Knowledge Base med guider og webinars samt Komfo Admanager til annoncestyring. Pris: Vi kan desværre ikke give et priseksempel på Komfo, men du kan få mere information om priser og aftaler ved at henvende dig til direkte til Komfo. www.komfo.com


SIDE

31


e bo ug kk ille ce l br ræ sp Fa er ti lang tore på øj n t s g rkt e el in æ vis e h ål e v lig f d m lær atur re a t il u n . r t op es er ed je t p nd r h rk tø es r fi ne ma rk de m de næv ale væ af en . Vi tion re gle k, m de rna fle no oo en te u vnt ceb ge t in dn næ Fa tun å de En ar med helt p h Vi en en m id m å sa ogs e, dr

an

Meltwater Buzz

www.meltwater.com

Wildfire (Findes kun på engelsk) Denne løsning blev for nylig opkøbt af Google. Wildfire lægger vægt på opsamling af data over tid, som præsenteres i løbende rapporter. Derudover er der den mere eller mindre sædvanlige adgang til måling af blandt andet engagement samt et “industry overview”, hvor du kan sammenligne dig med konkurrenter. Pris: Individuel, men begynder ved beskedne 0,99 $ pr. dag + 5 $ pr. kampagne (se deres hjemmeside for definitionen af kampagner). www.wildfireapp.com

Salesforce Marketing Cloud (Radian6) (Findes kun på engelsk) En af de helt store spillere inden for analyse og overvågning af sociale platforme er Radian6, som er ejet af Salesforce. Prisen Lidt flere endnu er også derefter, nemlig fra 5.000 $ om måneden. For dette Adobe Social: www.adobe. beløb får du adgang til en særdeles omfattende pakke af com/products/social.html muligheder og rådgivning, blandt andet brand-analyse Buddy Media: www.buddymedia. samt avanceret workflow og automatisering. Styrken ved com et system som Radian6 er det store maskineri, som systePageLever: www.pagelever.com met har i ryggen. Det kan blandt andet tale sammen med Salesforces eget system. Pris: fra 5.000 $ pr. måned

www.radian6.com

re

Pris: Prisen er individuelt aftalt, men alene overvågningsdelen koster fra ca. 50.000 kr. om året (uden management- og appsdelene).

ok

Buzz-platformen indeholder en managementdel, mulighed for at lave apps og endelig en overvågningsdel, som de kalder Listen (lyt på engelsk). Ud over de sædvanlige data fra F ­ acebook kan platformen også måle på influencers, sentiment (stemning eller følelse) og trends. Influencers dækker over, at p ­ latformen kan identificere dine mest indflydelsesrige fans. Sentiment dækker over, at systemet kan måle på, hvad stemningen er blandt dine fans på et givent tidspunkt. Det gør den ved at identificere positive og negative udtalelser. Endelig giver trends et overblik over udviklingen inden for de forskellige områder.


SIDE

33

Appfunk­ tionalitet

Manamentfunktion

Egne data

Data fra Indblik

Gratis

Facebook Indblik

$ 20

PostAcumen

$ 10

HootSuite

Individuel

Komfo

Individuel

Meltwater Buzz

Fra $ 099 + $ 5

Wildfire

Fra $ 5.000

Salesforce ­Marketing Cloud

Sammenligning af værktøjer til måling på Facebook


Øg din synlighed på Facebook – med betalingsfunktionerne En Facebook-medarbejder udtalte i efteråret 2012, at “the free ride is over”. Facebook er ikke længere gratis! Det er en kendsgerning, som du er nødt til at forholde dig til. Med udtalelsen mener han, at der efterhånden er så meget indhold på Facebook, at det er svært at differentiere sit indhold udelukkende på “organisk vis”. Facebook har efter sin børsnotering øget sit fokus på indtjening ganske meget, hvilket betyder, at der er kommet en lang række nye betalingsfunktioner. De har til hensigt at hjælpe dig med at få dit indhold til at være synligt i den store generelle mængde stof. Når nu der er så mange sider, mennesker, spil og andet indhold, som kæmper om vores opmærksomhed, bliver synlighed en af de vigtigste parametre i forhold til en succesfuld tilstedeværelse. Vi antager her, at dit indhold allerede er godt, og at det spreder sig viralt. Hvis du stadig gerne vil have en større opmærksomhed omkring din side, kan du betale for at fremhæve indhold samt for at udvide din rækkevidde. Der er tre primære måder at gøre dette på: almindelige annoncer, sponsorerede aktiviteter og promoverede indlæg.

Almindelige annoncer Almindelige annoncer kender vi fra Facebooks højre side, hvor de har været i en del år efterhånden. Her er der tale om mere eller mindre banner-agtige annoncetyper, som indeholder et billede og en tekst. De kan målrettes meget præcist i forhold til traditionelle demografier som eksempelvis køn, alder og geografisk placering – alle de ting, som Facebook ved om os. Det er også muligt at målrette efter interesser, men det virker selvsagt kun, når brugerne har skrevet deres interesser ind. Brug dem til De almindelige annoncer er stærke til at brande dig overordnet set og til at lede folk over på indhold uden for Facebook. Det er dog værd at overveje, om eksempelvis Google AdWords vil være mere relevant at se på, hvis du vil have dine brugere væk fra Facebook.


Sponsorerede aktiviteter Dette er en forholdsvis ny annoncetype, som kan være særdeles effektiv. Det skyldes, at den benytter brugernes egne venner i annoncerne. Der er flere typer, men de mest gængse er at vise, når en bruger “synes godt om” en side. Se eksempelvis billedet her, hvor vi ser, at Rasmus “synes godt om” Godsbanen. Bemærk det lille grå “Sponsoreret” i nederste hjørne, som er det eneste, der viser, at vi her kigger på en sponsoreret aktivitet. Annoncen vises direkte i nyhedsstrømmen eller i højre side. Den er altså samme sted som alt det “rigtige” indhold og blander sig med alle de personlige opdateringer fra dine venner.

Idéen er, at hvis Rasmus er din ven på Facebook, har I måske overlappende interesser. Du kunne altså tænkes også at ville “synes godt om” Godsbanen. Det er vores erfaring, at den type annonce er effektiv i forhold til at erhverve flere “synes godt om”-tilkendegivelser – måske fordi det faktisk er svært at se, at der er tale om en annonce. Det er dog svært at sige, hvordan det vil udvikle sig, når brugerne vænner sig til den type annoncer. Ud over den simple version er det også muligt at få en “smagsprøveopdatering” med, således at brugerne kan se, hvilken type indhold din side dækker over. Endelig kan du bruge enkelte statusopdateringer som annoncer, og de vises samme sted som de foregående to typer. Brug dem til Sponsorerede aktiviteter er gode til at skabe opmærksomhed omkring indhold, som du allerede har på Facebook. Det vil dog sige, at du er nødt til at være godt i gang med din side, før du får det maksimale ud af annoncerne.

SIDE

35


Promoverede indlæg Du har måske lagt mærke til en lille knap i bunden af de statusopdateringer, som du har skrevet. Knappen hedder “Promovér”, og den dukker op inde på din side, når du har mere end 400 fans. Den kan kun ses af dig og eventuelle andre administratorer på siden. Knappen giver dig mulighed for at promovere det ene indlæg, således at det bliver hængende i toppen af nyhedsstrømmen i lidt længere tid hos de brugere, som “synes godt om” din side. Det siger sig selv, at denne annoncetype kun er interessant, hvis du vil være mere sikker på, at de brugere, der “synes godt om” din side, ser din opdatering. Den vises KUN for dem, ikke for brugere, som ikke “synes godt om” din side.

Brug dem til Hvis du har en opdatering, som dem, der “synes godt om” din side, bare er nødt til at se, er det naturligvis en god måde at give den enkelte opdatering mere opmærksomhed på. Bemærk som bekendt, at det kun er de brugere, der “synes godt om” din side, som ser den, hvis ikke de deler den videre.


CASE

VisitBritain Love UK er navnet på VisitBritains Facebook-side. Med 943.000 fans er Love UK en meget populær side, som også modtager meget deltagelse fra brugerne på alle deres opslag, både via delinger, kommentarer og “synes godt om”-tilkendegivelser. VisitBritain anvender siden til informationer om events i hele Storbritannien, historiske data og fortællinger samt konkurrencer, der læner sig op ad aktuelle events og helligdage. Det unikke ved Love UK er, at på trods af den informative karakter er opslag på siden altid personlige i en uformel tone, som skaber deltagelse og involvering, eksempelvis ved at afslutte opslag med spørgsmål. Sæsonbetonet opslag, som involverer brugeren gennem et spørgsmål og samtidig kommer med forslag til destinationer: Hever Castle at the start of autumn! Where would you go in the UK to see a dazzling display of autumn colour? Here are 10 of our favourite places > http://bit.ly/TNPdqd Sæsonbetonet opslag, som inviterer til en specifik destination – men holdt i en uformel og personlig tone: Happy Halloween! Why not celebrate the spookiest day of the year and scare yourself silly with a trip to Thorpe Park for ‘Fright Nights’? Go on… we dare you! > http://bit.ly/S61zc4 Opslag formuleret uformelt, hvor der samtidig “reklameres” for De Paralympiske Lege, og brugeren opfordres til deltagelse gennem spørgsmål: Wow! What a night! Who’s been watching the Paralympic Closing Ceremony and what’s been your favourite bit so far…? Direkte involvering af brugere ved at opslå et billede af en brugers hus – personligt uden at være privat. Opslaget er holdt i en uformel tone: The residents of this London house are certainly in the Olympic spirit! www.facebook.com/LoveUK

SIDE

37


CASE

Louisiana finder målgrupper med Facebook Indblik Louisiana Museum of Modern Art bruger Facebook Indblik til at måle på, hvilke opdateringer der skaber god trafik og mange delinger. De har udviklet siden ud fra et princip om at prøve sig frem og har i dag et godt billede af, hvad der skaber aktivitet og engagement. De bruger blandt andet Indblik til at se, hvilken nationalitet deres fans har, og har eksempelvis opdaget, at de rammer mange svenskere. Uden deres Facebook-­ side mener de ikke, at de på samme måde ville nå ud over landets grænser. Museet har ikke lavet store investeringer i deres Facebook-tilstedeværelse, men har ved at lave engagerende indhold i dag alligevel opbygget så meget opmærksomhed, at de i skrivende stund har næsten 62.000 fans. www.facebook.com/louisianamuseum


1 regel skal Som hoved gere til at få dine bru t a e g ø rs tadu fo dele dine s r e ll /e g o re måde kommente a de på den d , r e g in r netværk tusopdate brugernes i re d e b ig spreder s t like. end bare e

old lt indh ok. Ofte er Visue cebo opå Fa r, vide t e d d o e g l l i rer ng i fte b funge edhæ dateri v p t o a s u e dr stat e. det be til en s k n i t skriv l a r e e r l l a e er t for b stede ede, et bill e r a l fork ltid at a link, g o d ller et e o Husk e t en vid får lys e n r e g så bru klikke. til at

bygrelationsop re e m n e d u r andre Det er des værdigt, nå o tr re e m g gende o dhold. nteret dit in e m m o k r a h

3

Arbejd strategisk med dit indhold på Facebook

ave Hvis du vil h n det ok-side, ka o b e c a F ­ v ti en ak opdu laver 3-4 t a s le fa e b an pr. uge. dateringer tivitet der altid ak r e e d å m n På de ppen , og målgru på din side levant e her får re kan se, at d dig. indhold fra

Vi anbefaler, at du arbejder strategisk med dit indhold på Facebook. Overvej følgende for at gøre din Facebook-side mere succesfuld: • Beskriv dit formål med at være på Facebook. • Opstil succeskriterier for din indsats. • Bliv klar over, hvem din målgruppe på Facebook er – det er ikke nødvendigvis den samme på alle digitale platforme, og det gør ikke noget. • Planlæg dit indhold et par uger eller en måned frem i tiden. Genbrug f.eks. succesfulde indholdskoncepter, og sørg for, at indholdet både opfylder dit formål, skaber deltagelse og øger din rækkevidde. Hvis du noterer indholdet i et Excel-ark, kan du også få en kollega til at læse det igennem, inden du poster, så du undgår stavefejl. • Evaluér din indsats på Facebook. I bogen her finder du evalueringsskemaer, som hjælper dig med en bedre evaluering.

SIDE

39

2


Evaluer din indsats på Facebook Udfyld evalueringsarkene digitalt her: www.effektmåling.dk/facebook.pdf

de:

Side:

de:

e: 1

Sid

af 6

o Peri

2 af

Perio

6

Side: 3 af

k boo

Face

old

t indh

God

ok cebo

Periode:

6

re

met

er en

tion

bina

kom

ra e pa af tr

k Faceboo ål

m For

data

ts ok Insigh i Facebo finder du set. Disse tal rordnet side ove Facebook-

på Fa

565 Dels Syne

idde

o ervic aceb ed. Yde kundes in F gligh

D

62

Taler om

fa

ts ok Insigh i Facebo finder du en. Disse tal ebook-sid e på Fac målgrupp

Køn

es. De er under Lik

e:

ikator på,

en god ind

o eds r på hver status bog re mån ånd Denne sitive kommenta po flere

Th

gsa

erin

lu Eva

t eller delt

mer om I ram

st

Næstfle

Mænd

så du altid kan gå tilbage i tiden og se, hvordan det gik.

Land By

erede bye repræsent

ærksom

* Vær opm

le byer står

på at nog

k

Danmar Nigeria USA

Antal

178 Aarhus vn 142 Københa 35 rg Aalbo

By

dobbelt

de

lan enterede

st repræs

De tre me r*

st

Du kan printe arkene ud og vise til kolleger og/eller chefer - samt medbringe dem til næste møde, hvor I diskuterer indsatsen på sociale medier.

ige Sørg også for at gemme dem hver 25-34 år ige måned i en mappe på din computer, 35-44 år

. Få

De tre me

nogle

Flest

F.eks

By

jeres

Alder

-sid

ook

b Face r drin 2%. Kvinde ed ier fo

ling r ns m tmå tal fa rite ffek esk datering. Øge an succ me op

il M rk t

dette

e teret, like r om dett der tale kommen Personer, r, som har af persone Antallet opslag. af jeres

r på En indikato jeres indhold. re af modtage

k % o o 52,7 b e 46,5 % Fac res

e vo

. Vis

F.eks

Vi anbefaler, at du udfylder arkene én gang om måneden.

s opslag. is på ugebas eksponeret for jere kevidde et Samlet ræk oner, som er blev pers Antallet

178.458

e.

jeres

Rækkev

l: rmå de fo fans Venner afdet potentielle antal

rdne vero es o

ngen på

d udvikli

de øje me

til at hol

23.941

om

lser ndegive n. om-tilke es godt godt side antal Syn oner, som synes Samlede pers ke antal Det unik

kev

id ok-s

er gode

idde

e gelsdt tago

Ræk

rsigt. De

under Ove

Antal

529 6 4

e

kellige navn

under fors

Arkene er lavet, så du delvist udfylder dem med tal fra Facebook Indblik, og delvist selv skal evaluere din indsats på Facebook-siden. På denne måde kommer du omkring både de kvalitative og kvantitative parametre. Brug bogen her som en hjælp til at finde tallene - og brug evalueringen til at forbedre indsatsen både i forhold til jeres formål med at være på Facebook og i forhold til at lave bedre indhold til dine brugere.


Noter

SIDE

41


Twitter

Mål og vurdér din indsats på

Twitter


Tag en ærlig dialog med dine gæster I løbet af ganske få år er Twitter blevet et af verdens største sociale netværk. Der er i dag godt 140 mio. aktive brugere, hvoraf det vurderes, at godt 100.000 er danske. Samtidig er Twitters popularitet i Danmark støt stigende. Derfor vil mediets betydning for den danske turistbranche også kun blive større. Styrken ved Twitter er netværkets evne til at skabe dialog mellem virksomheder og kunder. Dialog, hvor begge parter har lige meget magt. Dialog, hvor alle interesserede kan følge med, besvare og videresende de såkaldte tweets. Samtidig kræver grænsen på 140 tegn, at begge parter går lige til sagen og giver deres holdning til kende uden lange forklaringer og unødvendig udenomssnak.


Spred dit budskab til en ny målgruppe I modsætning til eksempelvis Facebook er interesseværdien af et tweet utrolig kortvarig, og gårsdagens nyheder er hurtigt forsvundet langt væk i brugernes konstante nyhedsstrøm. Det gør Twitter til et stærkt her-og-nu-medie, som du i stedet skal bruge til de ting, som er interessante lige i øjeblikket for lige præcis din Twitter-målgruppe. Som turistaktør betyder det, at du med fordel kan målrette din Twitter-indsats mod en anden målgruppe end den, du sigter mod på eksempelvis Facebook. Overvej, om der blandt dine målgrupper er personer, der foretrækker hurtige, direkte beskeder, som de kan tage stilling til i det øjeblik, de læser dem. Husk samtidig, at hvor Facebook er for alle, er Twitter stadigvæk en platform, hvor størstedelen af brugerne er meget mediestærke og vant til at manøvrere i de digitale medier. Det betyder dog også, at du skal udarbejde indhold specifikt til Twitter – og ikke bare genbruge det, du har fra Facebook. Sæt et mål for din indsats, når du har fastlagt målgruppen, og find indhold, der kan nå målet. Du kan f.eks. overveje specielle tilbud til dine followers eller informationer, som kun er interessante i et bestemt tidsrum, eksempelvis livetweets fra et bestemt arrangement, som er relevant for målgruppen.

Mål på din indsats Som med alle andre sociale medier er din indsats kun så god som dit indhold. Derfor er det også vigtigt, at du tager et dybere kig på din Twitter-konto og vurderer, hvilke tweets der fungerer, og hvordan du kan forbedre din indsats for at få endnu bedre effekt.

På Twitter kan du med fordel stille dig selv spørgsmål som: • Er der bestemte tidspunkter på dagen, hvor dine tweets fungerer bedst? • Hvilke tweets får flest followers til at gå i dialog med dig? • Hvilke tweets bliver retweetet flest gange? • Er der emner og hashtags, hvor du kan bidrage med din faglighed?

SIDE

45


I dette kapitel gennemgår vi en række af de værktøjer, du kan bruge til at måle på din indsats på Twitter. Anvend værktøjerne til at indsamle de data, du skal bruge til at optimere og forbedre din indsats. Og udnyt så de data til at svare på ovenstående spørgsmål – og gerne endnu flere.

Måleparametre Som udgangspunkt er der ikke indbygget muligheder for at effektmåle på Twitter. Det er derfor nødvendigt at have fat i tredjepartsløsninger, hvis du vil måle på indsatsen. Der er dog en række forskellige ting, som kan være gode at holde øje med: Retweets: Followers: Mentions:

Hvor mange sender dine tweets videre til deres followers? Stiger dit antal followers på organisk vis? Hvor mange deltager i dialog med dig?

Yderligere kan du via tredjepartsløsninger holde øje med disse ting: Klik på links: Hvor mange følger de links, som er i dine tweets? Hashtags: Hvor mange bruger de hashtags, du har oprettet?

af brugerne tilgår Twitter via deres mobil.


Der er

175.000.000 tweets hver dag

Der er i alt omkring

500 MIO. PROFILER p책 Twitter

Der oprettes

1.000.000 NYE PROFILER p책 Twitter hver dag

Kilde: flintstudio.com/blog/ social-media-stats-2012/, 2012 SIDE

47


Gennemgang af måleværktøjer til Twitter Twitter indeholder ikke indbyggede muligheder for at effektmåle, så vi må ty til tredjepartstjenester. Vi præsenterer to, som har hver deres filosofi, når det kommer til måling. Crowdbooster er en komprimeret tjeneste, som viser få, men specifikke data. HootSuite er en større løsning, som til gengæld kræver, at du sætter dig lidt mere ind i systemet for at få mest muligt ud af det.


Crowdbooster (Findes kun på engelsk) Crowdbooster er en tjeneste, som kan fortælle nogle grundlæggende ting om din Twitter-tilstedeværelse. Du logger ind ved hjælp af dit Twitter-login. • Når du har oprettet din konto, vil du se, at systemet er forholdsvis simpelt. Der er kun to faneblade øverst: et, der hedder Analyze, og et, der hedder Publish. Under Analyze får du analysemuligheder, og under Publish kan du tidsindstille posts. Vi nøjes her med at se på Analyze. • Som standard viser skærmen dig nu en ugentlig oversigt over dine resultater på Twitter i et graflayout. Du kan se, hvor stor din potentielle rækkevidde har været, hvor mange nye followers du har fået, hvor mange retweets og mentions du har fået, og endelig hvor mange gange dine tweets er blevet markeret som favoritter.

SIDE

49


• Du kan ændre i perioden øverst i billedet, sådan at du får vist månedsdata, alle data eller data for en specifik periode. • Du kan også ændret layoutet, så du får vist data i et skemalayout i stedet for graflayout. Det kan være med til at øge overblikket. Nu er det nemlig også muligt at sortere efter de forskellige overskrifter. • Klik på en kolonnes overskrift. Så kan du hurtigt se, hvilket tweet der har fået flest retweets eller replies. Du kan også sortere efter potentiel rækkevidde og se, hvilket tweet der potentielt set nåede ud til flest mennesker i alt via ­eventuelle retweets.

Pris: fra 9 $ pr. måned. www.crowdbooster.com


足Twitter ter s o o b d Crow te i u S t o o H ics t y l a n A Google

SIDE

51


HootSuite (Findes kun på engelsk) Vi har allerede talt kort om HootSuite i afsnittet om Facebook. HootSuite er en platform, som tillader dig at styre dine sociale medier fra en central placering. Der er altså tale om en slags kommandocentral – og den kan bruges til både Twitter, Facebook og LinkedIn. Som nævnt i Facebook-afsnittet kan du oprette rapporter over de platforme, du har tilføjet til din HootSuite-konto (se side 28). Når du har tilføjet din Twitter-konto, kan du i venstre side af skærmen klikke på det lille søjlediagram, som hedder Analytics. Herefter kan du oprette rapporterne. Rapporterne er ikke gratis, men der er inkluderet 50 point i din standardkonto. Du betaler hvert element i rapporten med pointene. Hvis du sletter en gammel rapporttype og laver en ny, får du pointene fra den tilbage. Klik “Create new rapport” for at komme i gang. Hvis du allerede har brugt dine point på eksempelvis at lave en Facebook-rapport, kan du eventuelt slette den for at prøve Twitter-rapporten. Du kan altid oprette den igen – ellers kan du købe flere point til kontoen. Næste skærm giver dig mulighed for at vælge mellem en masse forskellige rapporttyper, blandt andet Custom ­Report. Custom Report tillader dig at lave en rapport, som indeholder en masse data om din indsats på Twitter. Du skal selv tilføje de elementer, som du vil bruge. Når du har valgt Custom Report, får du en menu i venstre side af skærmen. Her kan du se de elementer, du kan tilføje til rapporten. Du klikker på det grønne plus og vælger så den konto, den skal hente tallene fra.


Vi anbefaler følgende punkter: • Profile Summary En oversigt over din profils overordnede data. • Daily Retweets En oversigt over, hvor mange retweets du får pr. dag. • Daily Mentions En oversigt over, hvor mange gange du bliver nævnt pr. dag. • Keywords over time Udviklingen af et valgfrit nøgleord over tid. • Follower Growth Hvor mange followers du har, indsat på en graf. • Owly Click stats Forskellige informationer om de links, du poster på Twitter. Det er vigtigt at sige, at systemet kun kan vise data på dine links, hvis du også bruger ­HootSuite til at skrive Twitter-beskeden. Hvis du altså skriver fra eksempelvis twitter.com, virker den funktion ikke. Du kan ikke tilføje alle elementerne inden for de 50 point, din konto indeholder. Du kan til gengæld godt tilføje et element, lave rapporten, evaluere og så fjerne elementet igen, hvis du vil prøve et andet. Pris: Der findes en begrænset gratis version, men flere funktioner fåes fra 9.99 $ pr. måned. www.hootsuite.com

SIDE

53


Google Analytics Google Analytics kan ikke direkte anvendes til effektmåling på Twitter, men du kender sikkert Google Analytics fra hjemmesideanalyser, og det er også her, du får mest ud af systemet. Hvis du er interesseret i at drive trafik til din hjemmeside via Twitter, kan Analytics vise dig, hvor mange besøg der kommer fra Twitter. I Analytics finder du en menu i venstre side. Et af punkterne hedder “Traffic Sources”. Under den er der en funktion, som hedder “Social”, og derudover igen én, som hedder “Sources”. Her kan du se, hvor mange besøg du får fra forskellige sociale medier, herunder Twitter. Under “Pages” kan du se, hvilke sider på dit site der er mest populære på sociale medier. Pris: Gratis www.google.com/analytics Der findes også andre måleværktøjer til Twitter, f.eks. Topsy, TweetStats, Twitter Counter og TweetLevel. Nogle af de større værktøjer, som vi nævnte i Facebook-afsnittet, kan også bruges til Twitter – men du kommer langt med Hootsuite, Crowdbooster eller Google Analytics.


CASE

Nationalmuseet på Twitter Nationalmuseet er en af de virksomheder, der bruger Twitter aktivt i hverdagen. Museet ser Twitter som en kanal, hvor de kan komme i dialog med personer, som de måske ellers ikke har kontakt til. En dialog, som kun kan lykkes, fordi virksomheden sørger for at være “live” hele tiden og følge med, svare og deltage i samtaler, når de foregår. Dermed spiller Twitter en stor rolle i Nationalmuseets kommunikation. De lægger stor vægt på at skabe engagerende indhold, der netop åbner for samtalen med deres followers. Nationalmuseet har nemlig forstået, at deltagelse er vigtigere end antallet af followers. Og her har de opdaget, at specifikke events giver særlig gode resultater – eksempelvis da de gjorde en ekstra indsats for at være aktive under Kulturnatten. Den aktive indsats på de sociale medier gør, at Nationalmuseet har fire medarbejdere, der blandt andet sidder med ansvaret for virksomhedens Twitter-profil. Derfor er det også ekstra vigtigt, at museet har et overblik, og medarbejderne eksempelvis altid ved, hvornår en kollega har tweetet. Til overblikket i hverdagen benytter Nationalmuseet administrations-appen TweetDeck (tweetdeck. com), som er en slags kommandocentral, der gør det let for alle medarbejderne at administrere blandt andet tweets, retweets og mentions fra deres followers. Samtidig bruger museet analyseværktøjet Museum Analytics (museum-analytics. org), som er udviklet specifikt til museumsbranchen, til at måle på indsatsen. Med Museum Analytics får Nationalmuseet hver dag en mail med udviklingen på deres forskellige platforme. Dermed kan de hele tiden følge med i indsatsen på Twitter og sørge for, at de får produceret det indhold, der giver den bedste dialog. www.twitter.com/Nationalmuseet

SIDE

55


1

Du kan på Twitter finde andre turistaktører og eksperter på turistområdet og bruge dem til at finde inspiration inden for dit område. Det er nemt at retweete deres indhold, hvis det er relevant for din målgruppe.

2

Lyt til, hvad dine kunder siger om dig og dit område. Søg evt. på relevante hashtags. Og svar brugerne på både positiv og negativ kritik.

cise

g præ

3

ge o hurti

Spred tværk, i dit ne r e b a budsk u-viden, gerne her-og-n f.eks. live fra arrangementer.

SIDE

57


Evaluer din indsats på Twitter Udfyld evalueringsarkene digitalt her: www.effektmåling.dk/twitter.pdf

Side:

de:

f4

o Peri

2 af

4

Sid

old

t indh

God

Periode:

4

Side: 3 af

ter Twit

a e: 1

etre

ram

itter

på Tw

tre pa on af

ata

d Twitter

ti

bina

kom

er en

ål

m For

r.

wdbooste r via cro

tter elle

v på Twi tælle sel

en ved at er du ent

Tallene find

lse

565

Deltage

565

de

id kev

Ræk

l rmå de fo råde. dne m eror ders i vores fago it ov

D

ough

re th

. væ

F.eks

m go

l Eva

Th

il M

rk t

gsa

in uer

ioden

menhænge I hvilke sam

ntion)? nævnt (me er i blevet

Du kan printe arkene ud og vise til kolleger og/eller chefer - samt medbringe dem til næste møde, hvor I diskuterer indsatsen på sociale medier.

: itter t retweets Tw et med fles påTwe t og link

Indsæt twee

lea

r e t t i w T bo ånd

ntio Antal me

ets i per

we Antal ret

De

. Få

g

ålin

ktm

ds åne

flere

te tweet

skabte det

?

retweets

r:

lsen

effe

m nne

F.eks

Hvorfor

,

wers follo

rier rite esk succ faglige tweets.

re få fle

eets retw

e vær tede r tils

witte på T

fo

Formål

dde Rækkevi

måle din ster til at nge crowdboo hvor ma e ud af, anvender Hvis du kan du find tweets. Twitter, set dine indsats på potentiel set har der brugere, sions: ial impres

ent Antal pot

Vi anbefaler, at du udfylder arkene én gang om måneden.

en

ns i period

e

gels

Delta

yld st har opf t tweet bed Twitter: v, hvilke på Vurder sel at være tilstede d formål me t og link

Indsæt twee

88

ressions?

ial imp t potent et har fles

, at dette

Hvad gør

Sørg også for at gemme dem hver måned i en mappe på din computer, så du altid kan gå tilbage i tiden og se, hvordan det gik.

jeres

målet?

ylder for

tweet opf

Hvilket twe

t og link

Indsæt twee

Arkene er lavet, så du delvist udfylder dem med tal fra Twitter og Crowdbooster, og delvist selv skal evaluere din indsats. På denne måde kommer du omkring både de kvalitative og kvantitative parametre. Brug bogen her som en hjælp til at finde tallene - og brug evalueringen til at forbedre indsatsen både i forhold til jeres formål med at være på Twitter og i forhold til at lave bedre indhold til dine brugere.


Noter

SIDE

59


TripAdvisor

TripAdvisor

Mål og vurdér din indsats på


Hvem stoler dine gæster mest på? Hver gang du har en gæst på besøg, går vedkommende fra dig en oplevelse rigere. De går også derfra med en holdning til, om det har været en god eller en dårlig oplevelse – en holdning, som de hellere end gerne deler med nær og fjern. Når du lægger denne lyst til at fortælle sammen med de seneste års opblomstring af sociale netværk som TripAdvisor, hvor turister netop opfordres til at give gode råd til hinanden, er det naturligt, at disse sider har stor succes. Faktisk besøger turisterne både de sociale medier, når de vil dele deres oplevelser, og når de selv søger informationer om nye destinationer, overnatningssteder og attraktioner. Og det er der en ganske naturlig årsag til. Turister stoler nemlig mere på andre turister, end de stoler på dig. En forbrugerundersøgelse fra Nielsen viser da også, at den næstmest troværdige kilde overhovedet er online anmeldelser fra andre forbrugere – kun overgået af anmeldelser fra familie og venner.


Udnyt, at dine gæster har holdninger TripAdvisor er en relevant platform for dig som Du behøver ikke at turistaktør, hvad enten du befinder dig inden for være nervøs for falske anmeldelser på hotel-, attraktions- eller restaurationsbranchen. TripAdvisor. For det første er TripAdvisor Og TripAdvisor bliver da også stadig mere selv meget opmærksom på, at disse ikke populær blandt de danske turistaktører. Dog forekommer, da det ville ødelægge netværkets betyder det ikke, at du som turistaktør nødtroværdighed. Desuden er brugerne meget vendigvis bruger platformen med ro i sindet. selvretfærdige, dvs. at kulturen på TripAdvisor Det kan være, at du føler, det er for let at give er, at de anmelder det, hvis de ser noget, der en uberettiget dårlig anmeldelse. Eller det virker utroværdigt. Og så skal du altid huske, at kan være, at du frygter, at en direkte samdine potentielle kunder godt kan se forskel på menligning med dine konkurrenter kan skade seriøse anmeldelser, folk, der savner din virksomhed. Her er det dog vigtigt, at du som noget at brokke sig over, turistaktør er opmærksom på, at TripAdvisor netog rent spam. op giver dig mulighed for at have en stærk føling med dine gæster og følge op på deres feedback. En god tilstedeværelse på TripAdvisor kan være med til at bekræfte gæsterne i deres valg af din virksomhed – fordi de kan se, at andre har besøgt dig. Derfor er det også vigtigt, at du tager brugernes anmeldelser seriøst, da disse ofte vil være potentielle gæsters første indtryk af din virksomhed. Du kan som turistaktør ikke styre, hvilke anmeldelser der lægges ud – men du kan styre, hvordan du reagerer på dem. Og en enkelt dårlig anmeldelse mellem en række gode vil sandsynligvis ikke have den store indflydelse på din forretning. Tværtimod får det dig måske i stedet til at se endnu mere troværdig ud, når alt ikke er rosenrødt.

Sørg for, at forventninger bliver opfyldt Når du som turistaktør bagefter sidder og måler på dine anmeldelser på TripAdvisor, er der flere forskellige parametre, du kan måle på. Dog er det som altid vigtigt, at du bagefter bruger resultaterne til at evaluere din indsats og forbedre dit produkt fremadrettet. Brug anmeldelserne til at rette både de opbyggede forventninger og de faktiske oplevelser ind, så du ikke ender med at stå med skuffede gæster. Det kan være, der er kritikpunkter, du forholdsvis let kan gøre noget ved og derved opfylde gæsternes ønsker. Eller det kan være, der er noget i din kommunikation, du kan rette ind, så du ikke lover guld og grønne skove – noget, du simpelthen ikke kan levere, når det kommer til stykket.

SIDE

63


Gør krav på din profil på TripAdvisor Du skal selv gøre krav på din profil på TripAdvisor, hvis du allerede findes derinde oprettet af en bruger. Det gør du ved at gå helt ned i bunden af profilen og klikke, hvor der står “Manage your listing”. Du bliver nu guidet igennem processen, så du bliver registreret som ejer og får adgang til de forskellige managementfunktioner.

Over

60.000.000

unikke besøgende hver måned

32.000.000

registrerede brugere Over

75.000.000

anmeldelser og meninger

11.000.000 billeder uploadet af brugerne

Kilde: www.tripadvisor.com –2012


Benchmarking på TripAdvisor TripAdvisor indeholder et par forskellige muligheder for at måle på din tilstedeværelse, hvis du har gjort krav på din profil. Det er primært benchmarking og en oversigt over, hvordan anmeldelserne af din virksomhed har været over tid. I skrivende stund har TripAdvisor ikke oversat de bagvedliggende menuer til dansk. Hvis man vil bruge dem, er det derfor nødvendigt at slå platformen over på engelsk via det lille flag i øverste højre hjørne. Hvis man ikke har sproget indstillet til engelsk, så vil man simpelthen ikke få vist alle muligheder. • For at tilgå mulighederne skal du ind på dit Management Center. Du finder menupunktet øverst til højre på forsiden under “Your Business and Account” og derefter “Your Business”.

• Herefter vælger du “Manage your reviews” ca. midt på skærmen og dernæst “Review dashboard” i venstremenuen. • Nu ser du en graf, som sammenligner dig med en anden virksomhed samt viser gennemsnittet for dit område. Du kan selv vælge, hvem du vil sammenligne dig med.

SIDE

65


• Du kan også se en udspecificering af de seneste anmeldelser, altså hvilke karakterer de forskellige parametre har fået ud for hver anmeldelse.

Indsaml selv dine data over tid TripAdvisors egne muligheder for at måle giver et godt overblik over selve tallene i anmeldelserne, men du kan med fordel også indsamle mere kvalitative data og følge udviklingen over tid. En måde at gøre det på kunne være at læse anmeldelserne igennem og nedfælde, hvilke eventuelle negative ting brugerne taler om. Det kan give et overblik over, om de har forbedret sig over tid. Gør det samme med de positive, og se, om de holder sig på et højt niveau.


CASE

The Nordic Villa I Abuja i Nigeria ligger hotellet The Nordic Villa – et nordisk inspireret boutiquehotel (med danske grundlæggere). Hotellet har kun 12 værelser og et beskedent markedsføringsbudget. Derfor er TripAdvisor en værdifuld allieret, når det kommer til at skaffe nye kunder, både ferie- og erhvervsgæster. Hotellet udsender en personlig mail til gæsterne, når de er taget hjem, hvor de beder dem skrive deres ærlige mening på TripAdvisor. Der er vedhæftet et direkte link i mailen, sådan at gæsterne blot skal klikke og udfylde. The Nordic Villa skriver i mailen, at det betyder meget for det lille hotel at høre gæsternes meninger. Efterfølgende bruger hotellet anmeldelserne til at forbedre ting internt. Hvis der kommer negative anmeldelser eller punkter, kommenterer hotellet tilbage og bruger “Management Response”-funktionen til at svare. The Nordic Villa ligger i skrivende stund som nummer ét på listen over 26 hoteller i Abuja og har en gennemsnitlig belægningsgrad på 84 %. Den eneste markedsføring er Google AdWords og placeringen på TripAdvisor.

SIDE

67


3 tips til en bedre tilstedeværelse på TripAdvisor 1

tte din Du kan kny en med din side samm k o o b e c a F or. På å TripAdvis p e ls re æ v tilstede ærksomskabe opm u d n a k e å d den må platforme p re e fl å p d te s bruger hed om dit ltat kan en u s re m o S . dvisor og samme tid dig på TripA e d n fi is lv er eksempe endes venn m m o k d e v f le a ske se, om nog dig – og må t g ø s e b r a nners tidligere h else. Og ve ld e m n a n skrevet e ævnt r er, som n e g n li fa e b an e. kstra stærk tidligere, e

3

er eldels så m n a re du og n a k Jo fle t . De cebedre ne Fa i s d e e d d , se du får at min værel e d d e v e t r s fo ste din til sørge de fle e om t r a e , g å u br ere usk p bookg jo fl sor. H o i , v e d v i A t i p epå Tri søger er pos e r r e d s l e lde , jo b anme sor. du får r e s pAdvi l i e r d T l e å p anm får du sultat

2

ine vare både d Du kan bes ldelser på ative anme g e n g o e iv posit r af begge Besvarelse r. o is v d A p ri T eriøst brugerne s r e g ta u d t viser, a ger tid å, at de bru p s ri p r e tt og sæ også at e dig. Husk ld e m n a t a på vis du lemerne, h b ro p d e v t gøre noge e. esvarelsern lover det i b


SIDE

69


Evaluer din indsats på TripAdvisor Udfyld evalueringsarkene digitalt her: www.effektmåling.dk/tripadvisor.pdf

de:

de:

f4

o Peri

Side:

a e: 1

2 af

Perio

4

Side: 3 af

r viso

Periode:

4

. s by

i vore

: nde ligne isor 3 på i top Adv ger vi lig Trip r, at delse e på by? mel e an or i min vær gativ t ne a le TripAdvis d er al svar ering på r me vi be os, at min plac erie er elde it ing” ad m r Hern Hv i al an hoteller sk

Sid

Ad Trip ce Suc

. at

F.eks

tal af

x an

nde

søge

s be

vore

sk

deret som F.eks. “Vur

nr. 2 ud

re (CSI)

snitlig sco

i denne

l:

re (CS

r o s i v d A p i r T

nemsnit

dnede gen Det overor

Hvem er

rin

lue

Eva

Du kan printe arkene ud og vise til kolleger og/eller chefer - samt medbringe dem til næste møde, hvor I diskuterer indsatsen på sociale medier.

88

for alle:

88

nr. 2 ud

ller

af 27 hote

r

edie

le m

r

else

meld

l an

Anta

ktet

upun

r men finde . Du iness”. isor Adv t: our Bus ren Trip etekon r påkur fter “Y nærmest re en for r. C I) de de ent snittet (CS ”, og ighe Gennem agem ccount mul alle t Man dA r vist på di ess an ind in du få r at al du our Bus k, fo “Y e, sk gels dern under en he l ti ig iden mul tillet fors lgå inds at ti højre på være For l skal st ti rog øver dit sp k at Hus :

ocia

ås

p ling

å

ktm

Effe

(CSI)

88

e): (evt. fler kurrent este kon i Herning”

min nærm

deret som F.eks. “Vur

k til

periode:

kvarta I) sidste

snitlig sco

Gennem

.

ligt for alle

og er syn

står på fors

Gennem

Vi anbefaler, at du udfylder arkene én gang om måneden.

af 27

profil iden af din

Dette tal

r gsa

er sted

ark Benchm

88

Sørg også for at gemme dem hver måned i en mappe på din computer, så du altid kan gå tilbage i tiden og se, hvordan det gik.

88

Arkene er lavet, så du delvist udfylder dem med tal fra TripAdvisors Management Center, og delvist selv skal evaluere din indsats. På denne måde kommer du omkring både de kvalitative og kvantitative parametre. Brug bogen her som en hjælp til at finde tallene - og brug evalueringen til at forbedre jeres tilstedeværelse på TripAdvisor.


Noter

SIDE

71


Mål og vurdér din indsats på

YouTube

YouTube


PLAYBACK LOCATION

INSPIRATIONTRAFFIC

TRAFFIC

INSPIRATION

VIDEO

APPEAL

PRESS PLAY

AFSPIL VIDEO

SOCIALE MEDIER PRESS PLAY

AUDIENCE RETENTION

PRESS PLAY

PLAYBACK

LOCATION APPEAL

PLAY ENGAGEMENT

APPEAL VIDEO SOCIALE MEDIER PRESSPLAYBACK LOCATION

GO

TRAFFIC TRAFFIC

APPEAL APPEAL APPEAL

GO

Skab engagement ­gennem video Billeder og videoer har en helt særlig plads på de sociale medier. Det har de, fordi billed- og videoindhold tiltrækker mere opmærksomhed end nogen anden form for indhold. Tænk eksempelvis på din egen Facebook-profil, og hvad der først fanger dine øjne, når du ser ned gennem nyhedsstrømmen – farverige billeder og videoer tager stort set altid førstepladsen. Grunden til videoernes store appel er deres lettilgængelige facon. Det eneste, der kræves af brugeren for at få den fulde historie, er et enkelt klik. Og samtidig behøver en video sjældent den store forklaring, når den deles med brugerens eget netværk. Derfor tales der også ofte om, at videoer har et stort potentiale i forhold til engagement, og dermed er det også et værdifuldt indholdselement for mange turistaktører.


YouTube – en sekundær platform En af de platforme, der ofte forbindes med videoindhold, er YouTube. Til forskel fra de platforme, der tidligere er gennemgået i denne håndbog, vil vi betragte YouTube som en sekundær platform. Det betyder, at YouTubes styrke ikke findes på selve YouTube – i stedet lever videoerne hovedsageligt indlejret på hjemmesider og andre primære platforme som eksempelvis Facebook og Twitter. Det betyder til gengæld også, at sandsynligheden for, at brugerne selv finder frem til dine videoer på YouTube, er utrolig lille. I stedet er det din opgave at henvise til videoerne og Billeddeling YouTube videokanalen på dine andre platforme for derigennem at skabe opmærksomhed omFacebook kring materialet. Således fungerer YouTube som en opsamlingskasse, hvorfra Primære platforme du plukker de relevante videoer, der passer ind i din målsætning på de Twitter primære platforme. YouTubes rolle som sekundær platform betyder naturligvis også noget for din måling af videoer. I dette kapitel vil vi gå igennem de muligheder, der er for at måle på selve YouTube, samt give input til, hvordan du kan måle din ­videoindsats gennem dine andre platforme.

Sekundære platforme

Du behøver ikke at gå højt op i, hvem der følger din YouTube-kanal (hvis du har en), når du primært bruger YouTube som sekundær platform.

SIDE

75


På YouTube: 60 TIMERS over

4 MIA.

video uploades hvert minut

videoer vises hver dag

80 MIO.

unikke brugere besøger siden hver måned Kilde: www.youtube.com, 2012

YouTube bruges af:    33 % af de mindre attraktioner    67 % af de større attraktioner    67 % af destinationerne    10 % af overnatningsstederne Kilde: Kvantitativ undersøgelse i det midtjyske turisterhverv, 2012


Sådan måler du på YouTube

YouTube har et sæt indbyggede Analytics-muligheder, som du tilgår via youtube.com/analytics. Her kan du se data over de videoer, du har uploadet. I øverste højre hjørne kan du indstille den periode, du vil se data for. På forsiden får du et overblik over alle videoerne.

I venstre side af skærmen kan du klikke videre til en lang række andre informationer. Du kan f.eks. se flere detaljer om de visninger, dine film har haft. Du kan blandt andet se køn og placering. Det foregår under menupunktet “Demographics”. SIDE

77


Menupunktet “Playback Location” giver dig mulighed for at se, om dine film bliver set på YouTube, på mobilen eller via indlejring på hjemmesider.

Under “Traffic Sources” kan du se, hvordan folk finder dine videoer – om det f.eks. er via søgning direkte på YouTube, via Google eller noget helt tredje.


Under “Audience Retention” kan du se, hvornår i dine film ­brugerne falder fra. Du kan klikke på titlerne i bunden af skærmen og så følge med i realtid på grafen foroven, som din video spiller. Det er en god indikation af, hvornår folk begynder at kede sig og søge videre efter noget andet. Bliver folk eksempelvis hængende hele filmen igennem, hvis den er kort?

En anden videodelingstjeneste: Vimeo YouTube er den mest udbredte videodelingstjeneste, men der findes en række andre udmærkede alternativer, eksempelvis Vimeo. Vimeo er en tjeneste, der i nogle tilfælde bliver brugt, hvor brugeren vil have en mere stilren installation på sin hjemmeside, eller hvor brugeren ikke ønsker at få vist lignende videoer sammen med sin egen, som det er tilfældet på YouTube.

TIP: Du kan forbedre dine søgeresultater på YouTube ved at tagge alle dine videoer med relevante søgeord. TIP: Læg på din hjemmeside mærke til, om de sider, der indeholder video, får flere besøgende end andre sider. Du kan også lægge mærke til, om dine Facebook-statusopdateringer får mere interaktion, hvis der er video med, end hvis der ikke er.

SIDE

79


CASE

Fårup Sommerland på YouTube Fårup Sommerland bruger meget visuelt indhold på både deres Facebook-side og deres hjemmeside, eksempelvis video til at introducere alle deres forlystelser. Alle videoer ligger på YouTube, som dermed fungerer som sekundær platform, det vil sige lagring af alle videoer, som der så linkes til på Facebook og indlejres på deres hjemmeside. Fårup Sommerland anvender YouTubes interne Analytics til at effektmåle. Her kan de se, hvornår brugerne falder fra i hver video, hvilket efterfølgende bruges til at forbedre fremtidige film. Hvis mange brugere eksempelvis falder fra efter et minut, kan Fårup tage med i bagagen, at deres videoer i fremtiden måske skal være kortere eller præsentere mere spændende indhold fra start, så brugerne inspireres til at se med til slut. Fårup Sommerland anvender også Analytics-tallene til at lære, hvilken type indhold der fungerer bedst for dem. Eksempelvis har de fundet ud af, at deres maskotter får mange visninger via hjemmesiden, især når de bliver lagt op i forbindelse med en begivenhed i Fårup Sommerland, som sæsonåbning eller efterårsferie. Fårup Sommerland kan også se, at de film, der giver flest visninger i hele verden, er videoer filmet i førstepersonsperspektiv på rutsjebanerne.

Links til Fårup Sommerland: Hjemmesiden: www.faarupsommerland.dk

Facebook: www.facebook.com/faarupsommerland

YouTube: www.youtube.com/user/FaarupSommerland


3 TIPS til at lave bedre

indhold på YouTube 2

Brug e ejded b r a e den ­b som ktion u le. d o r p ateria m s g n dsføri Hold marke an ideo k v t e o d e j din vid rbe stnema talt hi n r t e e o D f g . p r r n a e u få kort og sk Med e kel, d g, at d n i i g v d li n e e e v r g le gti du sik gør den de den ri rtælle d o f e å p n e m d e o og d orien og let at afk ålleder l i b r. din m ie e d r e g i m e t s le g ia s i r soc der pa . form, bedst e p p gru Brug den hu rtige video t il form idling aktuel af le stem En hån ninger . dholdt stemn video o i ngsp ta g e t på sm phone artog upl oadet direkt til You e Tube v irker a u te n t isk.

1

3

SIDE

81


Evaluer din indsats på YouTube Udfyld evalueringsarkene digitalt her: www.effektmåling.dk/youtube.pdf

de:

de:

f3

o Peri

Side:

a e: 1

2 af

Perio

3

Side: 3 af

be

Sid

tu You

rmål

e fo

Dit

ed ordn over

ring

dsfø

arke

.M F.eks

res

af vo

med

Youtube

ing:

odel

vide

Periode:

3

ter.

ite aktiv

ugerne

else af br

Fasthold

es ved at

find Disse tal analytics.

holdelse

ntion/Fast

nce rete

“Audie klikke på

n på de

ode,

peri

stre side

uppe” i ven

af målgr

e

af YouTub

du

lle dsti du in kan ørne t. jre hj du har valg e hø tics periode, arighed erst sv naly , for den øv ng I /a ni nemsnit et. om set i gen load be.c snitlig vis ) erne har gde, brug r up Gennem outu centtal oers læn ww.y du ha dine vide ation (pro w af r, dur el entd view en proc deoe Average du på r, hvor stor] der de vi Tallet vise link over tal fin t svarighed. data e visning Disse dsæ du se nemsnitlig elts gen kan r. el, in Her data fo se hver enk sjov. : [Tit ews? rt og r, kan du s ko vid w er vil se elte n eoe t vi m. De flesat klikke på enk t vie fåetVed s enne e rig de views ed fl nne video ange om de får m ide og Vide har netop mes s hjem rfor vore Hvo t på dlejre e? er in n s længer . de Ideer F.eks fastholde kort og sjov. brugerne m. Den er gøre, at s derigenne Hvad kan

be u t You m go

l

Eva

g

ålin

ktm

effe

F.eks. den

bo ånd

Th

il M

rk t

gsa

in uer

ed

om

Vide

r ks. de

går

er indlejret

på vores

ide og får

hjemmes

top

e vide

denn

ng tid

for la

inde

eoen

i vid

mange view

]

nk æt li

inds itel, s: [T ews? t vi view om. rest fået færres ad den handler r fæ o hv

r ne

ha rfor

Hvo

33,3%

der

an fin

før m

,

ud af

Vi anbefaler, at du udfylder arkene én gang om måneden. Du kan printe arkene ud og vise til kolleger og/eller chefer - samt medbringe dem til næste møde, hvor I diskuterer indsatsen på sociale medier. Sørg også for at gemme dem hver måned i en mappe på din computer, så du altid kan gå tilbage i tiden og se, hvordan det gik.

F.e

Arkene er lavet, så du delvist udfylder dem med tal fra YouTube Analytics, og delvist selv skal evaluere din indsats. På denne måde kommer du omkring både de kvalitative og kvantitative parametre. Brug bogen her som en hjælp til at finde tallene - og brug evalueringen til at forbedre indsatsen både i forhold til jeres formål med at være på YouTube og i forhold til at lave bedre indhold til dine brugere.


Noter

SIDE

83


Mål og vurdér din indsats på

Billeddeling Billeddeling


Billeddeling på sociale medier Som allerede nævnt i denne håndbog er det dit indhold, der skaber succes på de sociale medier. Det er derfor din største opgave som turistaktør at finde og skabe det indhold, der rammer din målgruppe og giver dem lyst til at gå i dialog med dig. Et indholdselement, der er svært at komme uden om, er billeder.


Visuelt indhold har stor tiltrækningskraft på sociale medier. Brugerne er mere tilbøjelige til at kommentere og dele billeder end tekster, og gennem bevidst arbejde med billeder kan du derfor øge sandsynligheden for, at dit budskab spredes til potentielle gæster. Du har som turistaktør eller destination masser af visuelt indhold, som kan inspirere kommende gæster. Billeddeling fra gæsten selv er desuden meget relevant under og efter ferien, så hvis du kan knytte gæsternes egne billeder sammen med din tilstedeværelse, eksempelvis via hashtags, står du stærkt. Vi præsenterer i det følgende kort Flickr, som er en billedlagringstjeneste, hvor du ganske enkelt kan opbevare alle dine billeder online. Vi præsenterer også Pinterest og Instagram, som er to nyere billeddelingstjenester, der ud over at være lagringstjenester også er sociale netværk i sig selv. Det vil sige, at du her opretter en profil, hvorfra billederne deles i netværket til dine followers. Og du kan følge interessante profiler og få inspiration herfra. Den store forskel mellem Pinterest og Instagram findes i måden, du arbejder med platformen på. Hvor Pinterest lægger op til, at du skal sidde ved din computer og arbejde struktureret med planlagt indhold, er Instagram mere impulsiv og opfordrer til, at du tager øjebliksbilleder med din smartphone, når du støder på noget ­interessant. Det er derfor to vidt forskellige formål, platformene kan opfylde – og det er vigtigt, at du overvejer, hvor det er relevant for dig at være, inden du går i gang.

SIDE

87


Flickr www.flickr.com Flickr er en af de klassiske billeddelingstjenester, som har eksisteret i en del år efterhånden. Derfor er der også mange turistaktører, der allerede har en profil her, og platformen har da også stadig sin berettigelse i aktørernes indsatser. Den har dog på det seneste fået hård konkurrence fra de mere sociale billeddelingstjenester som Pinterest og Instagram. Flickr har længe haft ry for at være samlingsstedet for billedentusiaster, hvilket stadig er tilfældet. Dog har betegnelsen “billedentusiast” i dag fået en noget bredere betydning, da alle med en smartphone og lidt interesse for fotografi kan siges at høre under den kategori. På sin vis adskiller Flickr sig ved, at det netop er fotografiet, som er i centrum – ikke det sociale element. Når du som turistaktør opretter en profil på Flickr, skal Vær opmærksom på, du derfor være klar over, at Flickr udelukkende vil få at Flickr kun kan måle en rolle som sekundær platform for din virksomhed. views på Flickrs egen portal Flickr er der, hvor du uploader og samler alt dit – hvis du f.eks. samtidig har billedmateriale for derefter at udvælge og dele de billedet liggende på din blog eller mest relevante billeder på dine primære platforFacebook-side, vil views herpå ikke me som Facebook og Twitter. tælle med. Det skal altså måles direkte

At Flickr ikke fungerer som et socialt netværk, på den pågældende kan dog også have en værdi i sig selv. Hvis du som platform. turistaktør gerne vil have billeder som en central del af dit indhold på dine primære sociale platforme, men ikke har ressourcer til at administrere endnu en side, der kræver konstant overvågning og nyt indhold, kan Flickr være den ideelle løsning for dig og din virksomhed. Ved at bruge Flickr får du nemlig stadig overblik over og en s­ amlekasse til dit ­visuelle materiale, men du behøver ikke at ­bruge uanede mængder energi på at vedligeholde profilen og appellere til de øvrige brugere. Derfor vil det bedste råd være, at du sætter dig ned og overvejer nøje, om du rent faktisk har behov og mulighed for at have endnu en social platform – eller om det i virkeligheden er Flickr, der vil være den rigtige løsning for dig og din virksomhed.


Sådan måler du din i­ ndsats på Flickr Der findes interne målemuligheder på Flickr, som giver dig et overblik over, hvor mange der ser dine billeder – men kun hvis du har en prokonto, dvs. at du skal betale for din Flickr-konto.

Flickr Stats Du finder dine Flickr Stats ved at klikke på statistik-ikonet øverst på din profilside til venstre for ”Upload Photos & Video”.

Inde på selve statistiksiden kan du se en masse forskellige information om din Flickr-konto. Du kan blandt andet se: • Hvor mange daglige visninger, din ­profil har (Daily aggregate views on your ­account) • Hvor mange der har set dine billeder i dag, i går og i alt (View Counts) • Hvilke af dine billeder, som har fået flest visninger i dag og i går (Your most ­viewed photos and videos) • Hvordan folk finder dine billeder, altså om de søger direkte på Flickr, kommer fra andre søgemaskiner eller følger links fra hjemmesider.

OBS: De gældende tal er kun for andre brugere end dig selv – dine egne views på dine billeder er ikke talt med.

SIDE

89


Du kan ogsĂĽ fĂĽ et hurtigt overblik over visninger og kommentarer ved at gĂĽ ind under et galleri, en kollektion eller et sĂŚt, og se under hvert enkelt bilede.


CASE

Nationalmuseet på Flickr Nationalmuseet bruger Flickr med stor succes. Men succesen bygger ikke på et mål om at få flere gæster ind ad døren på museet. I stedet bruger ­Nationalmuseet billeddelingstjenesten til at sprede viden om kulturhistorie – et formål, hvor Flickr har vist sig at være ideelt. Brugerne på Flickr er nemlig kendt for at være fotoentusiaster. Og faktisk findes der også mindre nichebaserede grupper, som går op i specielle typer fotografier. Det er blandt disse grupper, Nationalmuseet har fundet nøglen til platformen. Med billeder rettet specifikt mod nicherne, eksempelvis en gruppe omkring fotografier af støbejernspander, formår museet at engagere brugerne og give dem indhold, der rammer lige ned i deres interesseområder. Som resultat får ­Nationalmuseet langt større respons, end hvis de udelukkende lagde billeder op på deres egen profil. Se Nationalmuseet på Flickr: www.flickr.com/photos/nationalmuseet

SIDE

91


Pinterest www.pinterest.com Pinterest er en nyere billeddelingstjeneste, der fungerer som en virtuel opslagstavle, hvor du kan dele billeder og videoer, som du finder på internettet. Du kan også uploade dit eget materiale. I skrivende stund er Pinterest det hurtigst voksende website i verden, og det i sig selv gør naturligvis, at platformen er værd at holde øje med. Pinterest består af “pins” og “boards”. “Pins” er de billeder, du gemmer, og “­boards” er så at sige de opslagstavler, du hænger dem op på. Det er altså en forholdsvis overskuelig måde at inddele indholdet på, og dit materiale kan let deles videre af andre brugere (kaldet “repinning”).

Skab en stærk visuel profil Som turistaktør har du sandsynligvis en lang række flotte billeder og videoer, hvor der er kælet lidt ekstra for detaljerne og brugt tid på at finde den helt rigtige vinkel. Det kan være billeder, du bruger på din hjemmeside, eller en video, der er optaget som en central del af dit markedsføringsmateriale. Du er formentlig også interesseret i at få størst muligt udbytte af dette materiale. Og her kommer Pinterest ind som en vigtig platform. Pinterest er som skabt til disse mere polerede billeder og videoer, hvor der ikke er overladt noget til tilfældighederne. Brugerne på Pinterest elsker gode fotografier og æstetik. Udnyt derfor dit gode billedmateriale til at skabe en visuelt lækker profil, hvor boards og pins taler direkte til brugerne og fortæller din historie uden indblanding af lange markedsføringstekster.


Pinterest bliver ofte brugt som en form for ­huskeliste, hvor potentielle gæster pinner stemningsbilleder, destinationer og andre inspirerende billeder, som samlet giver et overblik over, hvad deres drømmeferie er.

Pinterest for virksomheder Det er på Pinterest både muligt at have en virksomhedsprofil og en privatprofil (virksomhedsprofiler er muliggjort fra december 2012). Virksomhedsprofiler oprettes via business.pinterest.com, hvor du enten kan konvertere din nuværende profil til en officiel virksomhedsprofil eller oprette en helt ny virksomhedsprofil. Design- og funktionsmæssigt er virksomhedsprofiler i skrivende stund ikke anderledes end ­privatprofiler – og de koster som de private profiler heller ikke noget. Modsat privatprofiler giver en virksomhedsprofil dig adgang til forskellige værktøjer og gode råd specifikt for virksomheder. Her forklares med eksempler, cases og best practice, hvad man kan gøre på Pinterest for at generere trafik til virksomhedens profil.

SIDE

93


CASE

Lille destination, mange followers på Pinterest – VisitSavannah

Destinationen VisitSavannah i USA har, på trods af at være en relativt lille destination, en meget aktiv Pinterest-profil med flere end 16.000 brugere, der følger med i deres opdateringer på platformen. VisitSavannah har flere forskellige boards med forskellige fokusområder. Der er blandt andet boards, som fokuserer direkte på destinationen i form af flotte landskabsbilleder og vartegn, boards dedikeret til byens bedste opskrifter og boards med hjemsøgte bygninger rundt om i byen. www.pinterest.com/visitsavannah


FOLLOW

PIN SHARE

REPIN

LIKE SIDE

95


Sådan kan du måle indsatsen på Pinterest Pinterest har ikke indbyggede analysemuligheder. Men du kan sagtens holde øje med, hvilken effekt dine billeder har, hvis du går manuelt til værks. Når du klikker dig ind på din profils forside, har du følgende faneblade: “Boards”, “Pins”, “Likes”, “Activity”, “Followers” og “Following”. Under disse faneblade kan du se dine egne boards og pins, hvad du har “liket”, samt din egen aktivitet. For at se, hvor mange repins, likes og kommentarer dine pins har fået, kan du enten manuelt gå ind på disse pins, hvor der i bunden af hvert pin vil stå, hvor mange gange det er blevet repinnet (fra din bruger), og der vil være en kommentarstrøm og antal likes under billedet. Eller du kan gå ind på et givent board og se de samme tal for hvert af boardets pins.

Da Pinterest er en ny social platform, er udvalget af eksterne måleværktøjer og disses funktioner stadig begrænset. Vi nævner herunder et par af de gratis effektmålingsværktøjer, der findes, hvoraf mange stadig er under udvikling.


Pinpuff Pinpuff er et godt værktøj til at få overblik over, hvor god din tilstedeværelse er på Pinterest. Pinpuff måler din tilstedeværelse på Pinterest ud fra tre ting: Rækkevidde: Din “Reach Score” viser, hvor langt du kommer ud til brugerne. Hvis din rækkevidde er lav, anbefaler Pinpuff, at du også deler dine pins på andre sociale netværk, eksempelvis Twitter og Facebook. Aktivitet: Din “Activity Score” giver udtryk for, hvor meget du egentlig pinner. Hvis du bare repinner fra andre brugere eller bruger mere tid på at kigge rundt på Pinterest, vil denne score være lav. For at øge scoren anbefaler Pinpuff, at du selv pinner et til to gode billeder om dagen (altså ikke repins). Viralitet: Din “Virality Score” måler på, hvor meget andre brugere repinner og liker dine pins. Hvis din score her er lav, anbefaler Pinpuff, at du arbejder med navnene på dine boards og pins – hvis du gør den medfølgende tekst lige så interessant som dit billede, er der langt større sandsynlighed for flere repins eller likes.

Gratis

www.pinpuff.com

SIDE

97


Reachli Reachli gør hvert enkelt af dine pins målbart, men kun hvis de er pinnet ved hjælp af Reachlis egen knap. Knappen indsætter du i din browsers bogmærkelinje. Måleparametrene i Reachli er “Antal pins”, “Likes”, “Repins”, “Reach” og “Clicks på billedet”. Fordi Reachli ikke kan bruges uden om deres egen knap i bogmærkelinjen, er det et smart værktøj at starte din Pinterest-tilstedeværelse med. Søger du i stedet en måling af din nuværende Pinterest-bruger, er dette ikke redskabet at bruge.

Gratis

www.reachli.com PinReach PinReach måler på din indflydelse samt benchmarker dig med andre. Den viser desuden, hvilke pins, brugere og boards der er mest populære, så det er nemt at finde inspiration fra andre dygtige brugere af Pinterest.

Gratis

www.pinreach.com


CASE

Nationalmuseet på Pinterest En af de turistvirksomheder, der har oplevet stor succes på Pinterest, er ­Nationalmuseet. Museet valgte tidligt i 2012 at satse på platformen, da de kunne se potentialet i, at Pinterest udelukkende fokuserer på visuel præsentation i en poleret version, hvor især produkter og objekter får stort fokus. I begyndelsen tog deres indsats udgangspunkt i det faktum, at 78 % af brugerne på Pinterest er kvinder. Derfor fokuserede de hovedsageligt på at pinne billeder af kjoler og smykker, som appellerede til denne målgruppe. Det var dog først, da Nationalmuseet i forbindelse med filmen “En kongelig affære” forsøgte sig med at pinne billeder af objekter, som historisk set har relation til filmen, at de oplevede, hvordan billeder til en bredere målgruppe også kan få stor opmærksomhed på Pinterest. I dag har Nationalmuseet en indholdsstrategi, hvor deres billeder på Pinterest viser et bredt udsnit af, hvad museet byder på. Derfor kan brugerne på Pinterest finde alt lige fra brudekjoler til museets nye vikingeudstilling på Nationalmuseets boards. Samtidig gør museet en ære ud af at følge deres indsats på Pinpuff, så de ud fra antallet af likes og repins ved, præcis hvilke billeder der har opnået størst opmærksomhed hos brugerne på Pinterest. På den måde kan de også bedre udvælge de bedste billeder i fremtiden. Af samme grund vil Pinterest også figurere i årsrapporten for 2012 sammen med museets andre sociale platforme.

www.pinterest.com/nationalmuseet

SIDE

99


Instagram www.instagram.com Instagram er på rekordtid blevet et af de helt store sociale medier. Tjenesten fungerer ved, at brugerne tager billeder med deres smartphones, redigerer dem i Instagram-appen og uploader dem til deres personlige profil på netværket. Samtidig kan de kategoriseres i forskellige temaer ved hjælp af hashtags. Der er altså tale om et socialt netværk, som kun indeholder billeder.

­Visit bruger Aarhus at insp Instagram til byens irere turister borger og e til ­ pleve Aarhu at o sinstag thisisw ram.com/ hyilove aarhus .

Da Instagram først kom frem, fandtes det udelukkende på mobilen. I dag findes der også webprofiler, men det er stadig på mobilplatformen, Instagram hovedsageligt lever. Af samme grund har Instagram også udviklet sig anderledes end eksempelvis Pinterest. Eftersom mobilen aldrig er langt fra brugerne, bruger de Instagram til at dele deres samtid – deres nu-og-her oplevelser.

Der er ikke tale om polerede, finpudsede oplevelser, men i stedet direkte posting af indhold. Den umiddelbare karakter, som Instagram-billederne får, gør også, at de hurtigt kan aflæses af modtageren, eksempelvis ved bussen eller i køen i ­supermarkedet. Billeder gør sig godt på Facebook, og Instagram er i store træk et netværk, som består af billeddelen af Facebook. Måske derfor købte Facebook også platformen i 2012 til den nette sum af 1 mia. dollars.


Kreér din egen fotostrøm Som turistaktør er Instagram et oplagt medie til at dele de små hverdagsperler, du oplever i dit område og med dine gæster. Derfor er det også vigtigt, at du overvejer, om du rent faktisk har en virksomhed, hvor der sker noget stort set hver dag, der vil være interessant at dele online. Hvis din virksomhed arbejder bedre med poleret og planlagt billedindhold, vil Pinterest eller Flickr sikkert være et bedre valg. Men hvis du har medarbejdere eller gæster, der finder det naturligt at dele de små, sjove hændelser i hverdagen, kan Instagram være det helt rigtige for dig. I modsætning til Facebook er Instagram nemlig stadig et helt rent medie, hvor billederne får lov til at eksistere uden forstyrrende elementer som eksempelvis spilinvitationer og annoncer. Det betyder, at du med et hashtag for din virksomhed kan lave din egen lille fotostrøm med historier fra hverdagen. Og endnu bedre: Dine gæster kan også deltage med deres egne billeder ved at benytte sig af samme hashtag. Som med alle andre sociale medier gælder det dog, at du altid skal overvåge indsatsen og måle på, om du nu også bruger platformen optimalt. Som du vil se i de følgende afsnit, kan dette enten gøres ved at bruge et af de etablerede måleværktøjer eller ved at udarbejde dit eget værktøj med de måleredskaber, der allerede findes på Instagram.

100 MIO. brugere på Instagram i november 2012.

58

Kilde: Simply Measured nyhedsbrev 8. november 2012

1

Der bliver oprettet

NY KONTO HVERT SEKUND

Kilde: www.digitalbuzzblog.com/ infographic-instagram-stats - 2012

Der bliver uploadet mere end 58 billeder i sekundet. Kilde: www.digitalbuzzblog.com/ infographic-instagram-stats - 2012

SIDE 101


Sådan måler du indsatsen på Instagram Der findes ikke et indbygget analysemodul i Instagram. Du kan altid manuelt notere, hvor mange followers du har på din profil, og om dette tal stiger som forventet. Du kan også holde øje med, hvor mange kommentarer og likes dine billeder får. Læg eksempelvis mærke til, om en bestemt type billeder får mere deltagelse end andre. Det er som altid vigtigt, at du vurderer, hvad der er mest værd for dig – mange likes er ikke nødvendigvis et mål i sig selv. Som nævnt er billeder fra Instagram også ofte egnet til at blive delt på dine andre sociale platforme, hvis de passer til din målgruppe her. Læg derfor også mærke til, hvilken grad af deltagelse dine billeder får, hvis du eksempelvis poster dem på Facebook. Simply Measured Der findes tredjepartstjenester til effektmåling på Instagram, blandt andet S ­ imply Measured. Tjenesten laver en “Instagram User Report”, som giver dig information om forskellige ting, såsom hvor meget aktivitet der er på et billede på tværs af platforme som Twitter og Facebook. Du kan også se det mest engagerende billede eller lokation samt en oversigt over, hvordan samtlige af dine billeder har klaret sig.

Gratis Du betaler ved at sende et “tweet” om tjenesten.

De forskellige målinger vises i grafer og skemaer, og det er muligt at eksportere materialet til Excel eller PowerPoint. www.simplymeasured.com/free-social-media-tools


Statigr.am Selvom Instagram er et socialt netværk, som hovedsageligt bruges på ­smartphones, er det muligt at få et indblik i Instagrams verden ved at bruge diverse webtjenester. En af dem hedder statigr.am. Her kan man eksempelvis se en anden brugers fotos ved at skrive vedkommendes brugernavn efter adressen, altså eksempelvis statigr.am/pernillerosen for Pernille Rosendahl. Det er også muligt at søge på nøgleord eller hashtags.

SIDE 103


Desuden kan du se statistik på din tilstedeværelse ved at logge ind med din profil og klikke på fanen “Statistics”. Her kan du se udvikling i antal “followers” over den sidste uge samt tre parametre, som Statigr.am kalder “Love rate”, der måler likes, “Talk rate”, der måler kommentarer, og “Spread rate”, der måler likes og kommentarer fra brugere, som ikke følger dig. Ved at holde musen over det lille “i” ved siden af overskrifterne, kan du se, hvilke billeder der måles på.

Gratis

www.statigr.am

TIP: Statigr.am har også en app til Facebook, som tilføjer en Instagram-fane til din Facebook-side, så brugerne på Facebook kan se alle dine ­­­ Instagram-billeder.


3 1

tips til bedre

, at ldrig a r é e r v u rd s k e r a t s e d n l U e og erne s e lv re s ­b r u g r a f s i g e de mid s e e l d l i r b de le e de ­S å l e gern etværk. kab ­n s egne s dit bud delige e n i d s p re a a l m e r. i v t d ig h u r t i n g s b i l le n ­s t e m

2

Spred dit budskab på flere platforme. Flickr, Pinterest og Instagram fungerer også som gode sekundære platforme. Det betyder, at du kan dele udvalgte Instagrambilleder direkte på Facebook eller T ­ witter og derved skabe øget opmærksomhed ­omkring dine indsatser på de ­sociale ­medier. Billeder er nemlig altid et stærkt indholdselement – husk dog, at det ikke er alle billeder, der skal uploades på alle ­platforme.

1

3

Hvis du ople ver noget in teressant, så brug det mens du er kamera, du på farten, har med dig Små, finurl : din smart ige historie p hone. r gør sig alt platforme, id godt på d og selvom in e d ­sociale e måske ikke ­Pinterest-p passer til d rofil, kan d in et jo sagten Facebook-in s være rele dsats. vant for din

SIDE 105


Evaluer din indsats med billeddeling Udfyld evalueringsarkene digitalt her: www.effektmåling.dk/billeddeling.pdf

de:

e: 1

Sid

af 4

o Peri

2 af

Side:

Side: 3 af

4

ng deli

4

? ling rer dde mmenta bille gern.med flest koen de u tilBihå lle rm ndbo er d latfo p rug platform i1. s b ng kelt orm deli 2. d platf r til hver en bille entarer? je ken l på 3. r komm Hvil alyseværktø . rmå derne få an e fo kan andre steder r, at bille gsmål. en på d gø Find e Hvad rdn uppe end vi med et spør rels o r sammen op e æ lagt gr er v ål F.eks. De dev Dit o fat i en yngre m lste . Få for ti F.eks rier rite esk entarer c c u : s på komm des men er sempler erio platfor res billedEk vo s ne p Den deling re visninger af d , fle bille flere followers

d

Bille

g n i l e d d e l l i B . Få

Vi anbefaler, at du udfylder arkene én gang om måneden.

.888

F.eks

888

il

rk t

gsa

erin

lu Eva

rs ns”) owe res / repi )? l foll ger (“Sha ws” Anta flest delin (“Vie der Billeder med le il te b t vis ling 1. st? Mes 2. t me tmå r vis 1. ffek 3. lede r delt? me 2. o rne blive e bil o3.g diss . ad gør, at billede b r e d ruppen. bliv Facebook-sideHv ån for målg r h ante relev fo er r res F.eks. De MT på vo Hvo . De

F.eks

lt

er de

ed er m

d

Bille

r,

d gø . De

F.eks

il at b

pen.

grup

r mål

ve fo er sjo

es? r lik

e få

rn lede

2.

Hva

Sørg også for at gemme dem hver måned i en mappe på din computer, så du altid kan gå tilbage i tiden og se, hvordan det gik.

book-side

F.eks. Face

1.

3.

der på?

dine bille es deler du t lik fles ilke platforme Hv meside , vores hjem

Du kan printe arkene ud og vise til kolleger og/eller chefer - samt medbringe dem til næste møde, hvor I diskuterer indsatsen på sociale medier.

Arkene er lavet, så du delvist udfylder dem med tal fra de forskellige billed­ delingsplatforme, og delvist selv skal evaluere din indsats. På denne måde kommer du omkring både de kvalitative og kvantitative parametre. Brug bogen her som en hjælp til at finde tallene - og brug evalueringen til at forbedre indsatsen både i forhold til jeres formål med billeddeling og i forhold til at lave bedre indhold til dine brugere.


Noter

SIDE 107


Mål og vurdér din indsats på

Blogs Blogs


Blogs – stadig et vigtigt socialt medie Bloggen er efterhånden et af de “ældste” sociale medier. En blog er en slags hjemmeside, hvor du kan skrive personlige tekster lidt a la en online dagbog. Som med alle dine andre indsatser på de sociale medier er det vigtigt, at du begynder med at formulere et formål for bloggen, så dine læsere ved, hvad de kan forvente. Typisk vil en blog kombinere tekst, billeder, idéer og måske links til andet indhold, der hjælper med at opfylde formålet og fortælle din historie.


Personliggør din virksomhed med en blog En vigtig del af bloggen er læsernes mulighed for at skrive kommentarer, og bloggen er dermed en vigtig kanal til dialog og debat med din målgruppe. På den måde kan en virksomhedsblog også fungere som en menneskeliggørelse af dit website, hvor teksterne ellers ofte er statiske og polerede. Bloggens form og bærende princip er netop den personlige stemme. Når du som turistaktør opretter en blog, vil det derfor typisk være for at få de historier frem, som traditionelle kanaler ikke kan fortælle. Med en blog kan du få fortalt de små, pudsige historier fra hverdagen, som også fungerer fint på Facebook. Men sam­ tidig kan du skrive længere indlæg, hvor du går i dybden med de ting, der betyder noget for dig og din virksomhed. Og det er lige præcis den slags ægte og ærlige fortællinger, turisterne i dag søger i aktørernes information på nettet.

Henvis til din blog på dine andre platforme Det er dog også klart, at en blog ikke har nogen relevans, hvis den ikke har læsere. Hvor en statusopdatering på Facebook finder sit publikum gennem brugernes forgreHenvis altid på kryds nede Facebook-netværk, skal der ofte og tværs andre metoder til for en blog. Brug Ligesom du henviser til din blog fra derfor andre indgange, som dit eksempelvis Facebook og Twitter, skal du website og dine andre sociale platogså henvise til dine sociale medier fra din blog – og fra din hjemmeside og nyhedsbrev. Du forme, til at henvise til din blog, kan altså med fordel henvise til alle platforme fra så du derved kan lokke brugeralle platforme, så du er sikker på, at dine brugere ne over på den. Et blogindlæg kan finde dig rundtomkring. Mange af platformene tager ofte lang tid at formulere og har skræddersyede værktøjer til rådighed, indeholder vigtige pointer, så er som du kan bruge på din hjemmeside, det som regel også relevant for dit f.eks. såkaldte social plugins – sociale tilføjelsesprogrammer. publikum på eksempelvis Facebook og Twitter.

SIDE 111


Google Analytics Måden, du måler på, på din blog, er meget lig en ”almindelig” hjemmeside. Det mest udbredte gratis system er Google Analytics, som er særdeles omfangsrigt. Vi giver her et overblik over funktionerne, men det er muligt at dykke meget dybere. Der er eksempelvis mange gode muligheder for at måle på webshops. For at bruge Analytics skal du have sat en lille sporingskode ind på dine sider. Det er en forholdsvis simpel opgave, som enhver webkyndig hurtigt vil kunne klare. Spørg derfor den webansvarlige, eller lav en hurtig googlesøgning.

Antal besøg Når du først er logget ind på Analytics-platformen, vil du i venstre side af skærmen have en menu, som giver adgang til de forskellige muligheder. På forsiden finder du oversigten over besøgende. Du kan blandt andet se ting som: • Besøg (hvor mange besøg der har været i alt) • Unikke besøg (hvor mange unikke mennesker der har klikket forbi) • Sidevisninger (hvor mange sider de har set på i alt) • Gennemsnitlig tid på site


Hvor kommer de besøgende fra? I menuen til venstre klikker du ind under “Demographics” og så “Location”. Her kan du se en overordnet oversigt over alle lande. Klik på et land for at komme tættere på. Derefter kan du zoome ind på byniveau ved at klikke “City” lige over listen.

Bruger de besøgende en PC eller smartphone? Der kan være stor nytteværdi i at se, om dine brugere besøger dig via en computer eller en mobil enhed. Hvis mange besøg kommer fra mobil, skal dit indhold naturligvis være optimeret til flere platforme. Gå ind under menupunktet “Mobile”. Her ser du et klart og tydeligt “Yes” og “No”, som fortæller, om brugeren kommer fra en mobil enhed. Mange bliver overraskede over, hvor mange besøg der faktisk kommer fra en mobil eller tablet (som her hører under mobil). Du kan sågar se, hvilke enheder mobilbrugerne benytter. Gå ind under “Mobile” og så “Devices”. Her får du en oversigt over de platforme, de besøgende bruger, såsom iPhone, iPad, Samsung og HTC.

SIDE 113


Hvem linker til din blog? Under punktet “Traffic Sources”, “Sources” og “Referrals” kan du se, hvilke andre hjemmesider der leder hen til dig. Nogle af de store, såsom Facebook, afslører ikke andet, end at de har“sendt” f.eks. 20 besøg over til dig. På mange andre sider er det til gengæld muligt at se, præcis hvor klikket stammer fra. Klik på sidenavnet, eksempelvis LinkedIn – så får du en række underadresser. Ved siden af dem er der en lille pil i en firkant. Ved at klikke på den får du vist den specifikke side, som har linket til dig.

­Hvilke søgeord ­bruges til at finde din blog? Under “Traffic Source”, “Search” og så “Organic” kan du se, hvilke ord b ­ rugerne har søgt på via Google for at finde frem til dig. Det er en god metode til at se, ­hvilke formuleringer brugerne kæder sammen med dit indhold.


Hvilket indhold er mest populært? Under menuen “Content” kan du se, hvilket indhold der får flest besøg. Som udgangspunkt får du vist en top-10, men du kan klikke på “View Full Report” i bunden for at se hele listen. Det er en god metode til at se, hvilket indhold dine brugere er mest interesserede i.

Tip

Hvis du bruger et etableret bloggingsystem, som f.eks. WordPress, findes der en del forskellige tilføjelsesprogrammer, såkaldte plugins til Google Analytics. De kan bruges til at tilføje sporingskoden til siden på den rigtige måde og er meget lette at bruge. Et godt plugin til dette i WordPress hedder “Google Analytics for WordPress”.

SIDE 115


CASE

Gl. Brydegaard En af de turistaktører, som har en blog, hvor der jævnligt bliver skrevet nye indlæg, er Gl. Brydegaard. Målet med bloggen er simpelt: kendskab, kendskab og kendskab. Gl. Brydegaard ser altså bloggen som en oplagt metode til at fortælle virksomhedens historier på en mere personlig måde. Derfor er det også et vigtigt mål for bloggen, at læserne både får indblik i de sjove, sure og søde historier, virksomheden ligger inde med. Temaerne på bloggen dækker da også alt fra events og inspiration til køkkentips og anekdoter. Når Gl. Brydegaard skal se nærmere på effekten af deres blog, er det Google Analytics, der er det foretrukne redskab. Her er det særligt antal læsere, der bliver kigget på. Samtidig linker Gl. Brydegaard altid til deres blogindlæg på Facebook, så de også kan øge rækkevidden ad den vej. Som en naturlig konsekvens bliver populariteten af de forskellige indlæg derfor også fulgt i Facebook Indblik. Målet er en dag at blive ekstra gode til at producere det indhold, læserne reagerer positivt på. www.glbrydegaard.wordpress.com


en bedre l T ti IP S blog 3

2

1 Husk, at når du vælger at starte en blog, er det også vigtigt, at du opdaterer jævnligt. En inaktiv blog giver ikke noget godt signal til din målgruppe.

Vær samtidig klar til at dele noget af dig selv og tage en åben dialog med dine læsere – ellers kunne du jo lige så godt bare opdatere din hjemmeside. Vær klar over, at det tager tid at blive vant til bloggens unikke form og skrive i et ligefremt og personligt sprog.

Husk Forvent ikke super mange kommentarer at sprede og besøg med det samme. Men budskabet om efterhånden som du bliver bedre til din blog. Når du at blogge, vil du også få mere skriver nye indlæg, kan respons fra dine læsere. du gøre dine Facebookbrugere opmærksomme på det. Husk samtidig at linke til din blog fra din hjemmeside. Det vil også være oplagt at trække billeder fra eksempelvis Instagram eller Pinterest ind på din blog, hvilket er en let manøvre, og dermed også sprede budskabet derigennem.

3

SIDE 117


Evaluer din indsats på bloggen Udfyld evalueringsarkene digitalt her: www.effektmåling.dk/blogs.pdf

de:

e: 1

Sid

af 4

o Peri

Side:

2 af

Side: 3 af

4

s

Blog e

Tallen

s finde

4

blog Inhdavhe eonld

:

lytics

Ana gle

i Goo

ed ål m

form

de rdne ns. pare vero trans d og Dit o enhe g, åb

din pulært på at mest po ” dhold er - “overview Hvilket in indlæg under “Content”

.888

888

hed il en gt? Mob est besø indlæg m nyheden. tte de p med iew” i vi var først er neto Hvorfor t til det fra vores Facebook-side. Ford puter ile” - “Overv har linke Com des i “Mob F.eks. Vi

8

.88 888 des

t fin

Talle

s g o Bl

e Tallen

2.

in uer

rk gsa

l Eva

r til

ne fin

Talle

its”

“Vis

? ) det sidste din blog dr ned til pulært på report” (bla indst po - “view full ls”:er m erview” ol rad dh nt” - “ov in efer er “Conte - “R Hvilket und ” læg es e ind

os?

rc øgt “Sdoumindst bes ” -Fin rces

c Sou raffi s i “T

finde

m go

g

ålin

ktm

effe

4. 5.

des

e fin Tallen

?

gt dst besø dlæg min s? detoop dette in målgruppen. ne t fin ” ikke relevant for folraer icvar Hvor an ti Det rg gt. s “O uges. Det var forh”teks- t-tun

r rd b

geo

ø ke s

Hvil

.888

888

bo3.

ånd

Th

til M

iew”

verv

i “O

nke

m li

Hve 1.

lt gia

l be

Anta

Vi anbefaler, at du udfylder arkene én gang om måneden.

e st besøgt

Find me

lin

ende

. Vid F.eks

blog?

F.ek

rce”

Sou ffic i “Tra

rc

“Sea

Du kan printe arkene ud og vise til kolleger og/eller chefer - samt medbringe dem til næste møde, hvor I diskuterer indsatsen på sociale medier. Sørg også for at gemme dem hver måned i en mappe på din computer, så du altid kan gå tilbage i tiden og se, hvordan det gik.

Arkene er lavet, så du delvist udfylder dem med tal fra Google Analytics, og delvist selv skal evaluere din indsats. På denne måde kommer du omkring både de kvalitative og kvantitative parametre. Brug bogen her som en hjælp til at finde tallene - og brug evalueringen til at forbedre indsatsen både i forhold til jeres formål med at blogge og i forhold til at lave bedre indhold til dine brugere.


Noter

SIDE 119


Mål og vurdér din indsats på

LinkedIn LinkedIn


­LinkedIn LinkedIn beskriver sig selv som et socialt netvÌrk for erhvervslivet, og det er en rammende beskrivelse. De fleste kender det sikkert som en platform, der primÌrt henvender sig til private brugere og rekrutteringsindsatser, men der er ogsü mange funktioner, som kan komme virksomheder til gode.


Hvordan kan du bruge LinkedIn? I kraft af sin funktion som socialt netværk for erhvervslivet er LinkedIn en relevant platform for aktører, som f.eks arbejder med erhvervsturisme. Det er eksempelvis muligt at oprette virksomhedsprofiler, der i store træk fungerer som Facebooks virksomhedssider. De kan udsende statusopdateringer i form af eksempelvis billeder og links, og opdateringerne kan likes, videresendes og kommenteres. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at brugerne på LinkedIn opfører sig anderledes, end de gør på Facebook. De opholder sig f.eks. ikke lige så lang tid på platformen, men til gengæld er brugen som regel mere målrettet og seriøs. Derfor viser en undersøgelse fra softwarevirksomheden HubSpot også, at konverteringsraten fra lead til kunde for kontakt skabt på LinkedIn er op til fire gange bedre end på Facebook. Det indhold, som virksomhedssiderne udsender, skal være af en fagligt relevant karakter. Når en bruger følger en side på LinkedIn, er det ofte, fordi han arbejder inden for samme område, som virksomheden gør. Derfor forventer han også fagligt inspirerende materiale. Ud over muligheden for at udsende opdateringer bliver virksomheden med en side på LinkedIn også søgbar. Siderne kan indeholde en oversigt over produkter og ydelser og dermed synliggøre virksomhedens kompetencer og faglighed. Mange bruger LinkedIn som opslagsværk, når de skal finde en ydelse – ligesom det tidligere var tilfældet med en telefonbog. Søgefunktionen i LinkedIn er meget veludviklet, og derfor er synligheden gennem en velopsat profil særdeles værdifuld.

Tip

Nogle gange kan det være en god idé at få virksomhedens egne medarbejdere til at synes godt om nye opdateringer – bare for at få bolden til at rulle. De behøver ikke at gøre det hver gang, og skal faktisk helst ikke, men hvis det går lidt trægt med spredningen, så kan det personlige, nære netværk altid hjælpe.

SIDE 123


Medarbejderne på LinkedIn Selvom en virksomhedsside måske er den mest naturlige indgang til LinkedIn for virksomheder, kan den enkelte medarbejder i din virksomhed også bruge platformen. De kan eksempelvis deltage i grupper, som ofte har karakter af diskussions- eller erfagrupper, kommentere andre virksomheders sider og generelt deltage aktivt. Jo mere de deltager på tværs af LinkedIn, jo større er chancen for, at der vil komme positiv eksponering eller ligefrem reelle leads ud af det – brugerne går som bekendt seriøst til indholdet på LinkedIn, og derfor har det direkte værdi. Når medarbejderne optræder i grupperne, øger de også synligheden for den virksomhed, de har skrevet ind som arbejdsgiver på deres personlige profiler. Såfremt virksomheden har en side, vil beskrivelsen nemlig linke til den. Det samme er tilfældet, hvis medarbejderen har skrevet eventuelle projekter ind, som nævner andre virksomheder. Derudover kan de private medarbejderprofiler indirekte markedsføre virksomheden gennem f.eks. deres egne statusopdateringer. Medarbejderne fungerer så at sige som ambassadører for virksomheden – ligesom de gør i den fysiske verden. Når man netværker mere, så møder man flere spændende mennesker – også på nettet. Da mange brugere i højere grad anvender LinkedIn til at søge efter personer end virksomheder, så er et godt råd, at du som virksomhed godt kan opfordre dine medarbejdere til at opdatere deres profiler. Jo mere detaljeret de har beskrevet opgaverne, jo mere fortæller de om virksomhedens arbejdsfelt. På samme måde kan du også overveje at bede medarbejderne sætte et link til deres profil i deres mailsignatur.

Hvordan kan du måle på LinkedIn? Hvis du er administrator på en virksomhedsside, har du adgang til et analysesystem, som hedder Insights. Her har du mulighed for at se data om selve siden og om de mennesker, som følger den.


Du får adgang til Insights ved at klikke på den blå “Edit”-knap, som er på din side. Her har du to menupunkter, som hedder “View Page Insights” og “View Follower Insights”. Under “Page Insights” kan du blandt andet se, hvor mange besøg din side har haft i en bestemt periode, og se forskellige demografiske data om de besøgende. Under “Follower Insights” kan du blandt andet se, hvor mange der følger siden, hvor mange gange de er blevet eksponeret for dine opdateringer, og hvilket jobniveau de gennemsnitligt har.

SIDE 125


Evaluer din indsats på LinkedIn Udfyld evalueringsarkene digitalt her: www.effektmåling.dk/linkedin.pdf

de:

f6

o Peri

Side:

2 af

Side: 2 af

6

Sid

Din

6

r

delinge l flest måed grm Opsla “Shares” evt. link cer. deætfo opslag ognferen neInds d s ko r re o vo re er dsfø arke s ov

edIn Link

a e: 1

e At m de. -sid mrå edIn d om vores fago Link mhe rkso . At

F.eks

e op

skab

søg

l be

Anta

der

e fin

Tallen

du i

dIn

Linke

s

Insi

r, at Hvad gø

hold

F.eks. .

ert

p

In d e k n i L

ruppe

Din målg under e findes

1.

g psla

O

æt op

l

Eva

fevf

lag

Ops

med

slag

t. og ev

æt op

Inds

r

wers: mm dine follo t ko fles Demografi på

og

rt fra?

r de primæ

link

slag

æt op

et wers blev er dine follo r? ge gange inge Hvor man for dine opdater ret ekspone

re enta

Hvilke

komme brancher ”

“Industry

k

lin evt.

Hvorfra “Region”

r de fra

Komme

“Company

r mindre

store elle

kommer

es egne Er det jer de?

ansatte

Sørg også for at gemme dem hver måned i en mappe på din computer, så du altid kan gå tilbage i tiden og se, hvordan det gik.

heder?

virksom

size”

rer

enta

mm

å ko

Inds

pressions

Total im

An

rp mple

e Eks

555

Insights”

rs tal followe

g og

Th

il M

rk t

gsa

med tmålin et. linkk

msla e

go

Inds

bo ånd

s

e t likg fles

3.

“Follower

555

Tallen

2.

Du kan printe arkene ud og vise til kolleger og/eller chefer - samt medbringe dem til næste møde, hvor I diskuterer indsatsen på sociale medier.

ruppen.

s”) sion pres ag

te o t vis Mes

Tallen

erne?

rer brug

g engage

dine opsla

målg ante for De er relev

opsl

lt enke

Inde findes under hvslag (“Im

in uer

Vi anbefaler, at du udfylder arkene én gang om måneden.

88st click ed fle en: Opslaiogdm peætropslag og evt. link i Inds side s e or . på v ghts

terne? eller eks

e”

“Employe

ployee:

Non-em

:

Employee

Arkene er lavet, så du delvist udfylder dem med tal fra LinkedIn Insights, og delvist selv skal evaluere din indsats. På denne måde kommer du omkring både de kvalitative og kvantitative parametre. Brug bogen her som en hjælp til at finde tallene - og brug evalueringen til at forbedre indsatsen både i forhold til jeres formål med at være på LinkedIn og i forhold til at lave bedre indhold til dine brugere.


Noter

SIDE 127


ORDLISTE – og begrebsforklaring

SIDE 129


Facebook Vi bruger primært de danske betegnelser om Facebooks funktioner, da de fleste danskere har sproget indstillet på dansk.

Dansk begreb

Engelsk begreb

Forklaring

Annoncer

Ads

Statiske annoncer på Facebook. Vises til højre på startsiden samt ved profil- og billedvisninger. En Facebook-annonce består af billede, overskrift og tekst, og linker videre til fx et website eller en Facebook-side.

App

Applikationer (programmer), som kan tilknyttes din Facebook-side. I Facebook App Center finder du apps i alle afskygninger.

Benchmarking

Sammenligning af dine data med konkurrenters data.

Betalt

Paid

Tal fra Facebook Indblik. Fortæller dig, om brugerne har set dit indhold via dine annoncer.

Del

Share

På Facebook kan brugere dele indhold ved hjælp af denne funktion.

EdgeRank

Facebooks egen algoritme, som udvælger, fra hvilke Facebook-sider, der skal vises statusopdateringer til den enkelte bruger.

Effektmåling

Measurement

Ved at effektmåle på din indsats på din Facebook-side, kan du få indblik i, hvad der fungerer og ikke fungerer i din interaktion med brugerne.

Engagerede brugere

Engaged users

Tal fra Facebook Indblik. Fortæller dig, hvor mange brugere, der har klikket på din opdatering.

Facebook Indblik

Facebook Insights

Facebooks eget analyseværktøj. Findes i admini­ stratorpanelet på din Facebook-side, hvorunder du kan få oplysninger om brugernes interaktioner med siden.

Frekvens

Frequency

Tal fra Facebook Indblik. Fortæller dig, hvor mange gange brugerne har set dine statusopdateringer.

Influencers

Indflydelsesrige fans. Brugere, som har meget indflydelse på din rækkevidde og tilstedeværelse på Facebook.


Dansk begreb

Engelsk begreb

Forklaring

Organisk

Organic

Tal fra Facebook Indblik. Fortæller dig, om brugerne har set dit indhold via almindelig deling (altså ikke annoncer)

Oversigt

Overview

Fane i Facebook Indblik, som giver dig overblik over din indsats på Facebook.

Personer der taler om dette

People talking about this

Tal fra Facebook Indblik. Fortæller dig, hvor mange der “taler om siden” lige nu - altså hvor mange brugere, der har klikket "Synes godt om", kommenteret eller delt dit indhold.

Promoverede indlæg

Promoted posts

Når du laver en opdatering på Facebook, kan du vælge at promovere det ved at trykke på "Promover" nederst i det færdige opslag. Mod betaling vil dit opslag nu nå ud til en større målgruppe.

Rækkevidde

Reach

Tal fra Facebook Indblik. Fortæller dig, hvor mange brugere, der er blevet eksponeret for din opdateringen.

Sentiment

Stemning eller følelse hos brugerne, f.eks. overfor dig på din Facebook-side.

Social plugins

Sociale tilføjelsesprogrammer. En række værktøjer fra Facebook, som kan integreres på andre hjemmesider. Eksempelvis knapper med funktionerne "Synes godt om" og "Del".

Sponsorerede aktiviteter

Sponsored story

En annoncetype i Facebook, som vises direkte i brugernes nyhedsstrøm eller i højre side. Den benytter brugernes egne venner i annoncerne - eksempelvis ved at vise, når en bruger “synes godt om” en Facebook-side.

Statusopdatering

Post

Det indhold, du slår op på din Facebook-side. Det kan være ren tekst, billeder, video, links eller en kombination.

Synes godt omtilkendegivelse

Like

En måde for brugeren at give positiv feedback på og forbinde sig til indhold. Brugere kan "synes godt om" billeder, opslag, kommentarer og links.

Venner af fans

Friends of fans

Tal fra Facebook Indblik. Fortæller dig, hvor mange venner dine fans har i alt, dvs. din poten­ tielle målgruppe.

Viralt

Virality

Tal fra Facebook Indblik. Fortæller dig, hvor mange procent af de brugerne, som havde mulighed for det, der har trykket "Synes godt om", kommenteret eller delt dit indhold.

SIDE 131


Twitter Vi bruger primært de engelske betegnelser om Twitters funktioner, da platformen primært anvendes på engelsk

Engelsk begreb

Forklaring

Followers

De brugere, som følger din Twitter-profil.

Following

De brugere, som du følger på Twitter.

Hashtags

Anvendes i tweets og udformes af brugerne selv. Ved at sætte # (hashtag) foran et ord, gøres det søgbart på Twitter. Dermed kan indholdet kategoriseres, f.eks. #socialmedia. Kan gøres med alle ord, dog ikke hvis de indeholder specialtegn og tal. Bruges også for sjov af brugerne for at udtrykke en stemning, f.eks. #funfriday

Mention

Ved at sætte @ foran et brugernavn i et tweet, knytter man brugeren sammen med tweetet som et link. Bruges til at komme i dialog med andre brugere.

Replies

Indbygget funktion i Twitter. Besvarelse af en anden brugers tweet. Her indsættes automatisk et @ og brugerens navn (dvs. et mention), når man trykker reply.

Retweet

Indbygget funktion i Twitter. Videresendelse af en anden brugers tweet.

Tweet

Det indhold, du poster på Twitter (compose new Tweet). Du har 140 tegn til rådighed, inkl. billeder og links. Twitter forkorter selv links.


TripAdvisor På TripAdvisor skal du indstille sproget på engelsk for at få adgang til alle administrationsmulighederne.

Engelsk begreb

Forklaring

Benchmarking

Sammenligning af din tilstedeværelse på TripAdvisor med dine konkurrenters.

Management Center

TripAdvisors administations-system, som du har adgang til, hvis du har en profil på TripAdvisor.

Management Response En funktion, der giver dig mulighed for at svare på en brugers anmeldelse. Svaret vil ligge offentlig tilgængeligt under brugerens anmeldelse. Reviews

Brugeranmeldelser på TripAdvisor.

SIDE 133


YouTube

Dansk begreb

Engelsk begreb

Analytics

Audience Retention

Forklaring YouTubes analysesystem. Kan tilgås via youtube.com/analytics, hvor du kan se data over videoer, du har uploadet.

Fastholdelse af målgruppe

Tal fra YouTube analytics. Her kan du se, hvornår i dine film dine brugere falder fra.

Indlejring

Indlejring (på engelsk embedding) er, når en indholdsdel fra én platform bliver brugt på en anden. Eksempelvis kan du med en lille stump kode fra YouTube indlejre en video på din hjemmeside, dvs. videoen vises på din hjemmeside.

Kanal

Din offentlige profil på YouTube.

Playback Location

Placeringer for afspilninger

Tal fra YouTube analytics. Giver dig mulighed for at se, om dine videoer bliver set på YouTube, på mobilen eller via indlejring på hjemmesider.

Traffic Sources

Trafikkilder

Tal fra YouTube analytics. Her kan du se, hvordan brugerne finder dine videoer.


Flickr

Engelsk begreb

Forklaring

Breakdown of your photos and videos

Funktion i Flickr Stats. Her kan du se hvorvidt dine billeder er frit tilgængelige, private osv, samt hvilke billeder der er tagget med personer, geo-tagget osv.

Daily aggregate views on your account

Tal fra Flickr Stats. Daglige visninger af din profil.

Flickr Stats

Flickrs eget analyseværktøj. Er kun tilgængeligt, hvis du har en prokonto.

Followers

De brugere som følger dig på Flickr.

Referrers

Funktion i Flickr Stats. Her kan du se, hvilke referencer der er til billederne, altså fra hvilke platforme, brugeren er blevet ledt hen til billedet.

View counts

Overblik over, hvor mange der har set dine billeder.

Views

Fortæller hvor mange visninger dit billede har haft.

Your most viewed photos and videos

Viser en liste med de mest sete billeder og videoer.

SIDE 135


Pinterest

Engelsk begreb

Forklaring

Activity

Din aktivitet på Pinterest, eksempelvis at du er begyndt at følge nye brugere, eller omvendt samt hvilke billeder, du har liket, pinnet eller repinnet.

Boards

De opslagstavler du hænger dine billeder (som du har pinnet) op på.

Followers

Brugere som følger dig.

Following

Brugere som du følger.

Like

Andre brugere kan, ligesom på Facebook, synes godt om dine billeder.

Pins

De billeder du gemmer.

Repinning

En måde hvorpå brugere kan dele dit billede videre på, og ligeledes du kan dele andre brugeres billeder.


Instagram

Engelsk begreb

Forklaring

Followers

Brugere som følger dig.

Following

Brugere som du følger.

Hashtags

Kan anvendes i billedeteksten og udformes af brugerne selv. Ved at sætte # (hashtag) foran et ord, gøres det søgbart på Instagram. Dermed kan indholdet kategoriseres, f.eks. #socialmedia. Kan gøres med alle ord, dog ikke hvis de indeholder specialtegn og tal. Bruges også for sjov af brugerne for at udtrykke en stemning, f.eks. #funfriday

Like

Brugere kan synes godt om hinanden billeder.

SIDE 137


Google Analytics

Engelsk begreb

Forklaring

Besøg

Hvor mange besøg har din side haft i alt.

Content

Hvilket indhold er mest populært på din side.

Demographics

Her kan du se, hvor dine besøgende kommer fra.

Mobile

Her kan du se, om brugeren benytter en mobil enhed.

Plugin

Tilføjelsesprogram.

Referrals

Her kan du se, hvilke andre hjemmesider der linker til dig.

Search

Hvilke søgeord bruges til at finde dig.

Sidevisninger

Her kan du se, hvor mange sider de besøgende har set på i alt.

Traffic Sources

Her kan du få overblik over dine trafikkilder. Dvs. hvordan dine besøgende finder dig.

Unikke besøg

Hvor mange unikke besøgende mennesker, der har klikket forbi.


Effektmåling på sociale medier Har vores tilstedeværelse på sociale medier en effekt? Og er vores indsats ­umagen værd? Kan jeg måle og evaluere det, og hvordan griber jeg det an? ­Findes der værktøjer til effektmåling af strategien og indholdet på medierne? Denne håndbog tager udgangspunkt i turisterhvervets virkelighed og giver en række forslag til, hvordan man kan måle sin indsats på de sociale medier og arbejde strategisk med indhold. Effektmåling på sociale medier er et praktisk redskab til dagligdagen med konkrete værktøjer til at vurdere og måle effekten af indholdet og indholdsstrategien. Skræddersyede evalueringsark gør det f.eks. muligt at evaluere indsatsen på de sociale medier måned for måned. En vigtig forudsætning for succes på de sociale medier er at have en klar strategi for arbejdet. Denne håndbog indeholder også gode værktøjer og skemaer, som gør det muligt at udarbejde strategien for ens tilstedeværelse på de sociale medier, og den giver forslag til, hvordan man arbejder målrettet med at måle, evaluere, korrigere og optimere arbejdet med kommunikation og indhold. Læseren får gode tips og ideer til at skabe et godt indhold på de sociale medier og kan hente inspiration i cases fra turisterhvervet.

„Håndbogen har været god til at minde os om vigtigheden af at have en god strategi på sociale medier, og den har hjulpet med konkrete metoder til at benchmarke vores indsats op mod vores konkurrenters.“ Kent Lodberg, Online Specialist, Dayz Resorts

„Evalueringsarkene giver gode redskaber til at evaluere på en indsats over tid, og ­fungerer som en fin månedlig opsamling på den aktivitet, vi har på sociale medier. De tvinger os til løbende at tage stilling til vores retning.“ Sonja Læssøe Madsen, Online Manager, VisitAarhus

„Jeg sætter pris på det overblik, som evalueringsarkene giver mig som leder. Jeg kan få en hurtig status på vores Facebook-tilstedeværelse og se resultaterne af de ressourcer, vi investerer i platformen.“ Nikolai Milman, Brand Manager, Tivoli Friheden

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Effektmåling på sociale medier er udgivet af Midtjysk Turisme i regi af indsatsen Det professionelle turisterhverv. Håndbogen er udviklet og skrevet af konsulenthuset Seismonaut.

Effektmålingshåndbogen  

EN PRAKTISK GUIDE TIL TURISTBRANCHEN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you