MANUAL E-LITE ISIZE CAR SEAT

Page 1

in collaboration with

Gebruikershandleiding voor het FIRST® kinderzitje in samenwerking met Avionaut® Cosmo™ Belangrijk!

Lees deze handleiding niet gehaast. Lees hem zorgvuldig door, bewaar hem voor de toekomst en houd hem altijd bij de hand. Bij twijfel, neem contact met ons op. Reis veilig en neem elke autorit serieus, zelfs als de bestemming maar een paar straten verderop is.

We raden aan dat de instructies bij het autostoeltje worden bewaard gedurende zijn levensduur.

⚠Waarschuwing:

Wijzig het FIRST (Avionaut Cosmo) kinderzitje op geen enkele manier, omdat dit de veiligheid van het kind tijdens gebruik kan beïnvloeden.

⚠Waarschuwing:

Plaats het FIRST (Avionaut Cosmo) kinderzitje nooit op een verhoogd oppervlak, zoals een tafel of stoel.

⚠Waarschuwing:

Installeer het FIRST (Avionaut Cosmo) kinderzitje nooit achterwaarts gericht naar de rijrichting in de voorste passagiersstoel met een actieve airbag.

⚠Let op:

Het FIRST(Avionaut Cosmo)kinderzitje moet alleen in de auto worden geïnstalleerd met het gezicht naar achteren gericht naar de rijrichting.

⚠Waarschuwing:

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de voertuigfabrikant.

Veiligheid, gebruik en reizen

• Voor de aankoop moet elk kinderzitje in de auto worden geïnstalleerd om te controleren of het correct kan worden geïnstalleerd en gebruikt in de betreffende auto. Het overeenstemmen van het model van het kinderzitje met het autotype is een van de belangrijkste veiligheidscriteria. De hulp van de verkoper tijdens de eerste installatie garandeert ook dat de installatie volledig correct zal zijn.

• Onthoud dat ouders altijd verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het kind tijdens het rijden. Laat het kind nooit onbeheerd achter in het kinderzitje in de auto of erbuiten.

• Houd nooit uw kind op schoot terwijl de auto in beweging is.

• De veiligste plaats voor uw kind tijdens het reizen is de achterbank van de auto.

• Controleer voor elke rit of de veiligheidsgordels niet beschadigd of verdraaid zijn.

• Wanneer het kinderzitje is geïnstalleerd, moet de rugleuning van de achterbank vergrendeld zijn en mag niet bewegen.

• Controleer voor elke rit of het Avionaut Cosmo kinderzitje niet vastzit in de deur of blootgesteld is aan de beweging van bagage of de rugleuning van de stoel.

• Zorg ervoor dat alle bagage in de auto stevig is bevestigd.

• Gebruik het kinderzitje niet zonder bekleding, aangezien dit deel uitmaakt van het kinderveiligheidssysteem.

• Neem tijdens langere reizen regelmatig korte pauzes. Uw kind heeft ook beweging nodig.

• Bedek altijd het kinderzitje wanneer u de auto parkeert op een zonnige plaats. De bekleding, evenals de metalen en plastic onderdelen, kunnen extreem heet worden en uw kind verbranden.

• Bevestig altijd het kind stevig in het kinderzitje door het vast te maken met de harnasriemen, ook bij gebruik van het zitje buiten de auto.

• Zorg ervoor dat de harnasriemen goed zijn vastgemaakt, zodat het kind correct in het zitje zit.

• We raden af om gebruikte kinderzitjes te kopen - u kunt nooit zeker zijn van hun geschiedenis. Als u echter besluit een gebruikt kinderzitje te kopen, kies er dan een waarvan de gebruiksgeschiedenis bekend is.

3

• Gebruik het Cosmo kinderzitje niet langer dan 10 jaar.

• Vervang uw kinderzitje als het betrokken is geweest bij een ongeval.

• Maak geen wijzigingen aan het kinderzitje. Ze kunnen leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies van de productveiligheid.

• Het kinderzitje moet altijd in de auto worden bevestigd, zelfs als er geen kind in wordt vervoerd.

• De fabrikant houdt rekening met het feit dat het kinderzitje de bekleding van de voertuigstoel kan beschadigen. Dit is onvermijdelijk vanwege de vereiste strakke pasvorm van het veiligheidszitje. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt. Zorg ervoor dat de riemen goed zijn vastgemaakt, zodat het kind correct in het zitje zit.

• De riemen die het kind vasthouden, mogen niet zonder hoezen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u maximaal één vinger tussen de riem en het kind kunt plaatsen op 11 cm. Als deze afstand groter is, trek dan de riem strakker aan.

• Pas ze aan zodat de hoogte van de harnasriemen parallel staat aan het niveau van de schouders van het kind. ONTHOUD: Elk kind heeft verschillende lichaamsverhoudingen - controleer regelmatig de positie van de riem ten opzichte van de schouders. Dit is nodig om de veiligheid van het kind in het zitje te waarborgen.

• Als u uw kind wilt beschermen tegen de zon, bevestig dan de zonneklep en vouw deze uit. De zonneklep maakt deel uit van het kinderzitje.

• Gebruik het FIRST- (Avionaut Cosmo) kinderzitje wanneer uw kind tussen de 40 cm en 87 cm lang is en niet meer dan 13 kg weegt. Bij het installeren van de FIRST (Avionaut Cosmo) stoel, gebruik de stoel naar voren gericht, die is uitgerust met driepunts veiligheidsgordels, de gordels moeten strak worden getrokken en door alle punten van de stoel die gemarkeerd zijn in het groen worden gehaald. Instructies voor de juiste installatie zijn te vinden in deze handleiding en op de Cosmo sticker, die zich aan de zijkant van de stoel bevindt.

• Gebruik alleen een kinderzitje dat naar voren gericht is en is uitgerust met driepuntsgordels volgens de ECE R16-standaard.

• Test de juiste installatie van het kinderzitje. Als een van de LED’s

rood oplicht, corrigeer dan de stoelinstallatie en voer de test opnieuw uit. Doe dit totdat de groene LED oplicht. Het wordt aanbevolen dat alle banden die de beperking aan het voertuig vasthouden strak moeten zijn, dat een eventuele steunpoot contact moet maken met de vloer van het voertuig, dat alle banden of impact schilden die het kind beperken moeten worden aangepast aan het lichaam van het kind, en dat riemen niet mogen worden gedraaid.

Onderhoud en hygiëne

1. De bekleding van het kinderzitje kan machinaal worden gewassen op temperaturen tot 30°C.

2. Andere elementen van het veiligheidszitje kunnen worden gewassen met zeep en een zachte spons.

3. Houd uw kinderzitje schoon. Gebruik geen bevochtigingsmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.

4. Gebruik geen smeermiddelen, agressieve chemicaliën of bevochtigers voor bewegende onderdelen of andere onderdelen van het zitje.

Milieu

• Houd plastic verpakkingsdelen buiten bereik van het kind om het risico op verstikking te voorkomen.

• De batterijen die het informatiescherm voeden dat in de basis van het kinderzitje is geplaatst, moeten op de juiste manier worden verwijderd.

• Om redenen van milieubescherming, na gebruik van het zitje, gelieve het op de juiste manier weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbeheerfaciliteit, in overeenstemming met de geldende lokale voorschriften.

Vragen

Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw verkoper of geautoriseerde distributeur. Bereid de volgende informatie voor:

- De leeftijd, lengte en gewicht van uw kind - Het merk en type auto en de positie van de stoel waarop u het FIRST (Avionaut Cosmo) kinderzitje in de auto zult installeren.

4

Garantie

• Het FIRST (Avionaut Cosmo) kinderzitje wordt gedekt door een garantie van 24 maanden.

• Wij verzekeren u hierbij dat het product is vervaardigd volgens de huidige EU-vereisten met betrekking tot veiligheid en kwaliteitsnormen en dat het product op het moment van aankoop vrij is van fabricage- en materiaalfouten.

• De garantie is geldig in het land van aankoop en wordt afgehandeld door de geautoriseerde distributeur.

• De garantie dekt alle fabricagefouten met betrekking tot materialen en vakmanschap, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding, onder normale omstandigheden, door de eerste eindgebruiker en binnen 24 maanden na de aankoopdatum.

WD DIFFUSION neemt de verantwoordelijkheid voor de reparatie of vervanging van het defecte product op zich, maar de garantiegever beslist over de keuze van hoe het defect moet worden verholpen en hoe de klacht moet worden afgehandeld.

• De garantie dekt geen schade veroorzaakt door dagelijks gebruik, zoals slijtage van de stof, evenals het natuurlijke verlies van kleuren en achteruitgang van de materialen als gevolg van de normale veroudering van het product.

• De garantie is ook niet van toepassing in geval van schade aan het product als gevolg van ongevallen, niet-naleving van de gebruikershandleiding, onjuist gebruik, schade door nalatigheid, brand, contact met vloeistof of andere externe oorzaken.

• Op het moment van het indienen van een klacht moet het FIRST (Avionaut Cosmo) kinderzitje alle labels of een identificatienummer hebben en mag alleen worden onderhouden door een daartoe gemachtigd persoon.Wil je een klacht indienen?

• Als je een klacht wilt indienen vanwege een defect, neem dan contact op met de verkoper bij wie je het FIRST (Avionaut Cosmo)-zitje hebt gekocht. Bij het indienen van een klacht moet je een aankoopbewijs overleggen dat gedateerd is binnen de 24 maanden voorafgaand aan het verzoek om service.

• Als het nodig is om het product naar een servicecentrum te sturen, moet je het product terugsturen naar de distributeur of verkoper. Zorg er tegelijkertijd voor dat de verzendmethode en

de kosten hiervan worden overeengekomen, aangezien de garantieverstrekker mogelijk weigert om de verzendkosten te dekken bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst. Schade en/of defecten die niet gedekt zijn door onze garantie of consumentenrechten, en/of schade en/of defecten van het product die niet gedekt zijn door onze garantie, kunnen worden verholpen tegen een overeengekomen vergoeding.

• Vervang je kinderzitje door een nieuw exemplaar als het betrokken is geweest bij een ongeval. Hiervoor heb je nodig: een politierapport over het ongeval, een foto van het ongeval waarop het zitje te zien is, een aankoopbewijs, bevestiging van de verzekeraar dat het kinderzitje niet is opgenomen in de verzekeringsclaim, de garantiekaart en het zenden van het zitje dat bij het ongeval betrokken was naar ons.

Consumentenrechten

• Consumenten hebben rechten volgens de relevante wetgeving, die per land kan verschillen. Deze garantie heeft geen invloed op consumentenrechten die worden beheerst door relevante nationale wetgeving.

• Deze garantie is opgesteld door Ł.KARWALA, een bedrijf geregistreerd in Polen. Bedrijfsadres: Szarlejka, ul. Lukaszewicza 172, 42-130 Wreczyca Wielka, Polen. in samenwerking onder het merk FIRST met WD DIFFUSION nvOude Beselarestraat 52-8940 WERVIK-BELGIUM

(1) Gekochte producten met verwijderde of gewijzigde labels of identificatienummers worden als ongeautoriseerd beschouwd. Omdat de authenticiteit van dergelijke producten niet kan worden bepaald, geldt de garantie niet voor hen.

5

Mode d’emploi pour le siège auto FIRST® en collaboration avec Avionaut® Cosmo™

Important !

Ne lisez pas ce manuel précipitamment. Lisez-le attentivement, conservez-le pour l’avenir et gardez-le toujours à portée de main. En cas de doute, veuillez nous contacter. Voyagez en toute sécurité et prenez chaque trajet en voiture au sérieux, même si la destination est à seulement quelques rues de là.

Nous recommandons que les instructions soient conservées avec le siège auto pendant toute sa durée de vie.

⚠Avertissement :

Ne modifiez en aucun cas le siège auto FIRST (Avionaut Cosmo), car cela pourrait affecter la sécurité de l’enfant lors de son utilisation.

⚠Avertissement :

Ne placez jamais le siège auto FIRST (Avionaut Cosmo) sur une surface surélevée, telle qu’une table ou une chaise.

⚠Avertissement :

N’installez jamais le siège auto FIRST (Avionaut Cosmo) en position dos à la route sur le siège passager avant avec un airbag actif.

⚠Attention :

Le siège auto FIRST (Avionaut Cosmo) doit être installé dans la voiture en position dos à la route.

⚠Avertissement :

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du fabricant de véhicules.

Sécurité, utilisation et voyages

• Avant l’achat, chaque siège auto pour enfant doit être installé dans la voiture pour vérifier s’il peut être correctement installé et utilisé dans la voiture concernée. Faire correspondre le modèle de siège auto pour enfant au type de voiture est l’un des critères de sécurité les plus importants. L’assistance du vendeur lors de la première installation garantit également que l’installation sera entièrement correcte.

• Rappelez-vous que les parents sont toujours responsables de la sécurité de l’enfant pendant la conduite. Ne laissez jamais l’enfant sans surveillance dans le siège auto dans la voiture ou à l’extérieur.

• Ne tenez jamais votre enfant sur vos genoux lorsque la voiture est en mouvement.

• La place la plus sûre pour votre enfant lors des déplacements est la banquette arrière de la voiture.

• Avant chaque trajet, assurez-vous que les ceintures de sécurité ne sont pas endommagées ou tordues.

• Lorsque le siège auto pour enfant est installé, le dossier de la banquette arrière doit être verrouillé et ne doit pas bouger.

• Avant chaque trajet, assurez-vous que le siège auto Avionaut Cosmo n’est pas coincé dans la porte ou exposé au mouvement des bagages ou du dossier de siège.

• Assurez-vous que tous les bagages dans la voiture sont solidement attachés.

• N’utilisez pas le siège auto Avionaut Cosmo sans revêtement, car il fait partie du système de sécurité pour enfant.

• Faites régulièrement des pauses courtes lors des trajets plus longs. Votre enfant a également besoin de mouvement.

• Couvrez toujours le siège auto pour enfant lorsque vous garez la voiture dans un endroit ensoleillé. Le revêtement, ainsi que les parties métalliques et plastiques, peuvent devenir extrêmement chauds et brûler votre enfant.

• Attachez toujours l’enfant fermement dans le siège auto en le fixant avec les sangles du harnais, même lorsque vous utilisez le siège en dehors de la voiture.

7

• Assurez-vous que les sangles du harnais sont correctement attachées pour que l’enfant soit correctement positionné dans le siège.

• Nous déconseillons d’acheter des sièges auto d’occasionvous ne pouvez jamais être sûr de leur historique. Cependant, si vous décidez d’acheter un siège auto d’occasion, choisissez-en un dont l’historique d’utilisation est connu.

• Ne pas utiliser le siège auto Cosmo pendant plus de 10 ans.

• Remplacez votre siège auto s’il a été impliqué dans un accident.

• Ne pas apporter de modifications au siège auto. Elles peuvent entraîner une perte partielle ou totale de la sécurité du produit.

• Le siège auto doit toujours être fixé dans la voiture, même s’il n’y a pas d’enfant à l’intérieur.

• Le fabricant prend en compte le fait que le siège auto peut endommager le revêtement du siège du véhicule. Cela est inévitable en raison de l’ajustement serré requis du siège de sécurité. Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés par cela. Assurez-vous que les ceintures sont bien attachées pour que l’enfant soit correctement positionné dans le siège.

• Ne pas utiliser les sangles retenant l’enfant sans les coussins. Assurez-vous de pouvoir placer au maximum un doigt entre la sangle et l’enfant à 11 cm. Si cette distance est plus grande, serrez davantage la sangle.

• Ajustez les sangles de manière à ce que la hauteur des harnais soit parallèle au niveau des épaules de l’enfant. RAPPEL : Chaque enfant a des proportions corporelles différentes - vérifiez régulièrement la position des sangles par rapport aux épaules. Cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l’enfant dans le siège.

• Si vous souhaitez protéger votre enfant du soleil, fixez et déployez le pare-soleil. Le pare-soleil fait partie du siège auto.

• Utilisez le siège auto FIRST (Avionaut Cosmo) lorsque votre enfant mesure entre 40 cm et 87 cm de long et ne pèse pas plus de 13 kg. Lors de l’installation du siège FIRST (Avionaut Cosmo), utilisez le siège orienté vers l’avant, équipé de ceintures de sécurité à trois points, les ceintures doivent être serrées et passées à travers tous les points du siège marqués en vert. Les instructions

pour l’installation correcte se trouvent dans ce manuel et sur l’autocollant Cosmo, situé sur le côté du siège.

• Utilisez uniquement un siège auto orienté vers l’avant et équipé de ceintures de sécurité à trois points conformément à la norme ECE R16.

• Testez l’installation correcte du siège auto. Si l’une des LED s’allume en rouge, corrigez l’installation du siège et refaites le test. Faites cela jusqu’à ce que la LED verte s’allume. Il est recommandé que toutes les sangles retenant la restriction au véhicule soient serrées, qu’une éventuelle béquille soit en contact avec le plancher du véhicule, que toutes les sangles ou boucliers d’impact retenant l’enfant soient ajustés au corps de l’enfant, et que les sangles ne soient pas torsadées.

Entretien et hygiène

1. Le revêtement du siège auto peut être lavé en machine à des températures allant jusqu’à 30°C.

2. Les autres éléments du siège auto peuvent être lavés avec du savon et une éponge douce.

3. Gardez votre siège auto propre. N’utilisez aucun agent hydratant ou agent de nettoyage agressif.

4. N’utilisez aucun lubrifiant, produit chimique agressif ou agent hydratant pour les pièces mobiles ou autres pièces du siège.

Environnement

• Gardez les parties en plastique de l’emballage hors de portée de l’enfant pour éviter tout risque d’étouffement.

• Les piles alimentant l’écran d’information placé dans la base du siège auto doivent être éliminées correctement.

• Pour des raisons de protection de l’environnement, après utilisation du siège, veuillez le jeter correctement dans l’installation de gestion des déchets appropriée, conformément à la réglementation locale en vigueur.

Questions

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre vendeur ou distributeur agréé. Préparez les informations suivantes :

- L’âge, la taille et le poids de votre enfant - La marque et le

8

modèle de voiture, ainsi que la position du siège sur lequel vous installerez le siège auto FIRST (Avionaut Cosmo) dans la voiture.

Garantie

• Le siège auto FIRST (Avionaut Cosmo) est couvert par une garantie de 24 mois.

• Nous vous assurons que le produit est fabriqué conformément aux exigences actuelles de l’UE en matière de sécurité et de normes de qualité, et qu’il est exempt de défauts de fabrication et de matériaux au moment de l’achat.

• La garantie est valide dans le pays d’achat et est traitée par le distributeur autorisé.

• La garantie couvre tous les défauts de fabrication liés aux matériaux et à la main-d’œuvre, à condition que le produit soit utilisé conformément au manuel d’utilisation, dans des conditions normales, par le premier utilisateur final et dans les 24 mois suivant la date d’achat.

WD DIFFUSION prend la responsabilité de la réparation ou du remplacement du produit défectueux, mais le fournisseur de garantie décide de la manière dont le défaut doit être corrigé et de la manière dont la réclamation doit être traitée.

• La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation quotidienne, tels que l’usure du tissu, ainsi que la décoloration naturelle et la détérioration des matériaux dus au vieillissement normal du produit.

• La garantie ne s’applique pas non plus en cas de dommages au produit résultant d’accidents, de non-respect du manuel d’utilisation, d’utilisation incorrecte, de dommages dus à la négligence, d’incendie, de contact avec des liquides ou d’autres causes externes.

• Au moment de soumettre une réclamation, le siège auto FIRST (Avionaut Cosmo) doit avoir tous les labels ou un numéro d’identification et ne peut être entretenu que par une personne autorisée à le faire. Si vous souhaitez déposer une réclamation en raison d’un défaut, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté le siège FIRST (Avionaut Cosmo). Lors du dépôt d’une réclamation, vous devez fournir une preuve d’achat datant des 24 mois précédant la demande de service.

• Si vous devez envoyer le produit à un centre de service, vous devez le renvoyer au distributeur ou au vendeur. Assurez-vous en même temps que la méthode d’expédition et les coûts associés sont convenus, car le fournisseur de garantie peut refuser de couvrir les frais d’expédition en l’absence d’un tel accord. Les dommages et/ou défauts non couverts par notre garantie ou les droits des consommateurs, ainsi que les dommages et/ou défauts du produit non couverts par notre garantie, peuvent être réparés moyennant des frais convenus.

• Remplacez votre siège auto par un nouvel exemplaire s’il a été impliqué dans un accident. Pour ce faire, vous aurez besoin : d’un rapport de police sur l’accident, d’une photo de l’accident montrant le siège, d’une preuve d’achat, de la confirmation de l’assureur que le siège auto n’est pas inclus dans la réclamation d’assurance, de la carte de garantie et de l’envoi du siège impliqué dans l’accident vers nous.

Droits des consommateurs

• Les consommateurs ont des droits en vertu de la législation pertinente, qui peut varier selon les pays. Cette garantie n’affecte pas les droits des consommateurs régis par la législation nationale pertinente.

• Cette garantie a été rédigée par Ł.KARWALA, une société enregistrée en Pologne. Adresse de l’entreprise : Szarlejka, ul. Lukaszewicza 172, 42-130 Wreczyca Wielka, Pologne. en collaboration sous la marque FIRST avec WD DIFFUSION nvOude Beselarestraat 52-8940 WERVIK-BELGIUM

(1) Les produits achetés avec des étiquettes ou des numéros d’identification supprimés ou modifiés sont considérés comme non autorisés. Comme l’authenticité de ces produits ne peut pas être déterminée, la garantie ne s’applique pas à eux.

9

User’s manual for the FIRST ®child safety seat in collaboration with Avionaut® Cosmo™ Important!

Do not read this manual hastily. Read it carefully, save it for the future and keepit always at hand. If in doubt, please contact us. Please travel safely and treat each car ride seriously. Even when the destination is only a few blocks away.

We recommend that the instructions shall be kept with the car seat during its life period.

⚠Warning:

Do not modify the Avionaut Cosmo child safety seat in any way, as it may affect the child’s safety during its use.

⚠warning:

Never place the Avionaut Cosmo child safety seat on an elevated surface, e.g. on a table or chair.

⚠warning:

Never install the Avionaut Cosmo child safety seat fa cing backwards to the driving direction in the front pas senger seat with an active airbag.

⚠Attention:

The Avionaut Cosmo child safety seat should only be in stalled in the car facing backwards to the driving direc tion.

⚠warning:

For more information, please refer to the vehicle ma nufacturers handbook.

Safety, use and travel

• Before purchase, each child safety seat should be installed in the car to check whether it can be properly installed and used in a given car. Matching the child safety seat model to the car type is one of the most important safety criteria. The seller’s assistance during the first installation also guarantees that the installation will be fully correct.

• Remember that parents are always responsible for the safety of the child while driving.

, Never leave the child in the safety seat unattended in the car or outside it.

• Never hold your child on your lap while the car is in motion.

• The safest place for your child while travelling is the back seat of the car.

• Before each trip, make sure that the seat belts are not damaged or twisted.

• When the child safety seat is installed, the rear seat backrest must be locked and cannot move.

• Before each trip, make sure that the Avionaut Cosmo child safety seat has not been pinched in the door or exposed to the movement of luggage or the seatbackrest.

• Make sure all luggage in the car is securely attached.

• Do not use the Avionaut Cosmo child safety seat without upholstery, as it is part of the child safety system.

• Take short breaks during longer trips. Your child also needs movement.

• Always cover the child safety seat when you leave the car parked in a sunny place. The upholstery as well as themetal and plastic parts can get extremely hot and burn your child.

• Always secure the child in the safety seat by fastening the child with the harness belts. also when using the safety seat outside the car.

• Make sure that the harness belts are properly fastened so that the child is correctly positioned in the seat.

• We do not recommend buying used child safety seats-you can never be sure of their hîstory. However, if you decide to buy a used child safety seat, choose one whose use history is known.

11

• Do not use the Cosmo child safety seat for more than 10years.

• Replace your child safety seat if it has been involved in an accident.

• Do not make any modifications to the child safety seat. They may cause partial or total loss of product safety.

• The child safety seat must always be secured in the car, even if no child is carried in it.

• The manufacturer takes into account the fact that the childsafety seat can leave dents in the upholstery of the vehicle seat. This is unavoidable due to the requirement of tight fitting of the safety seat. The manufacturer is not responsible for any damage caused by this. Make sure that the beits are properly fastened so that the child is correctly positioned in the seat.

• Harness belts holding the child cannot be used without covers. Make sure that you can place a maximum of one finger between the harness and the child 11 cml. lf this distance is greater, tighten the harness,

• Adjust them so that the height of the seal°s harness belts puts them parallel to the level of the child’s shoulders. REMEMBER: Each child has different body proportions - check the belt position in relation to the shoulders on a regular basis. This is necessary to maintain the child’s safety in the seat,

• lf you want to protect your child from the sun, attach and unfold the sun visor. The visor is apart of the child safety seat,

• Use the Avionaut Cosmo child safety seat when your child is between 40 cm and 87 cm tall and weighs not more than 13 kg. When installing the Avionaut Cosmo seat, use the seat facing forwards, which is equipped with three-point safety belts, the belts should be tightened and pulled through all points of the seat marked in green. Instructions for the correct installation can be found in this manual and on the Cosmo sticker, which is located on the side of the seat,

• Use only a child safety seat facing forward that ,s equipped with three•point safety belts in accordance with the ECE R16 standard.

• Test the correct installation of the child safety seat. If one of the LEDs lights up red, correct the seat installation and

perform the test again. Do this until the green LED lights up. It shall be recommended that any straps holding the restraint to the vehicle should be tight, that any support-leg should be in contact with the vehicle floor, that any straps or impact shields restraining the child should be adjusted to the child’s body, and that straps should not be twisted

Maintenance and hygiene

1. The upholstery of the Avionaut Cosmo child safety seat can be machine washed at temperatures up to 30°C.

2. Other elements of the safety seat can be washed with soap and a soft sponge.

3. Keep your child safety seat clean. Do not use any moisturising agents or aggressive cleaning agents.

4. Do not use anylubricants, harsh chemicals or moisturisers for moving parts or other parts of the seat.

Environment

• Keep plastic packaging parts out of reach of the child to avoid the risk of suffocation.

• The batteries powering the information panel placed in the base of the child safety seat are subject to proper disposal.

• For reasons of environmental protection, after using the seat, please dispose of it in the appropriate waste management facility, in accordance with applicable local regulations.

Questions

If you have any questions, callyour seller or authorised distributor. Prepare the following information:

- The age, height and weight of your child — The make and type of the car and the position of the seat on which you will install the Avionaut Cosmo child safety in the car.

12

Warranty

• The Avionaut Cosmo child safety seat is covered by a 24-month warranty.

• We hereby assure you that the product has been manufactured in accordance with current EU requirements regarding safety and quality standards and that at the time of purchase the product is free from manufacturing and material defects.

• The warranty is valid in the country of purchase and is satisfied by the authorised distributor.

• The warranty covers all manufacturing defects in regard to the materials and workmanship, provided that the product is used in accordance with the user’s manual, under normal conditions, by the first end- user and within 24 months from the date of purchase.

Avionaut assumes responsibility for the repair or replacement of the defective product, but the guarantor decides about the choice of how to remove the defect and process the complaint.

• The warranty does not cover damage caused by daily use, such as the wear of fabric as well as the natural loss of colours and deterioration of the materials resulting from the normal ageing of the product.

• The warranty also does not apply in the event of damage to the product due to accidental damage, non-observance of the user’s manual, improper use, damage due to negligence, fire, contact with liquid or other external causes.

• At the time of filing a complaint, the Avionaut Cosmo child safety seat must have all labels or an identification number and may only be serviced by a person authorised to do so.

Do you want to file a complaint?

• Do you want to file a complaint? When you see a defect and want to file a complaint, please contact the seller from whom you purchased the Avionaut Cosmo seat. When making a complaint, you must provide proof of purchase that must be made within 24 months prior to the service request.

• If it is necessary to send the product to a service centre, you should return the product to the distributor or seller. At the same

time, the shipping method and its costs should be agreed on, because in the absence of such agreement, the guarantor may refuse to cover the shipping costs. Damage and/or defects that are not covered by our warranty or consumer rights, and/or damage and/or defects of the product not covered by our warranty may be removed at the agreed fee.

• Replace your child safety seat with a new one if it has been involved in an accident. To do this, you will need: a note from the police regarding the accident, a photo from an accident with a visible seat or information from the police about this fact, proof of purchase, confirmation from the insurer of not including the child safety seat in the insurance claim, the warranty card and sending the seat, which was involved in the accident to us.

Consumer rights

• The consumer has rights in accordance with relevant legislation, which may vary from country to country. This warranty does not affect consumer rights subject to relevant national legislation.

• This warranty has been prepared by Ł.KARWALA, a company registered in Poland. Company address: Szarlejka, ul. Lukaszewicza 172 42-130 Wreczyca Wielka, Polska

(1) Purchased products with removed or altered labels or identification numbers are considered unauthorised. Due to the fact that the authenticity of such products cannot be determined, the warranty does not cover them.

13

A.Draagbeugel

B.Knop voor het loslaten van het zitje van de kinderwagen

C.Inzetstuk

D.Bekleding

E.Riem voor het verstellen van de lengte van de harnasriemen

F.Kruisriem met beschermer

G.Harnasriemslot

H.Harnasschouderriemen

I.Harnasschouderriemen met afneembare beschermers

J.Haak om het heupgedeelte van de autogordel te geleiden

K.Basisbevestiging

L.Verstelknop voor het instellen van de draagbeugel

M.Hoofdsteun

N.Zonneklep

OISOFIX basisbevestigingshaak

P.Knop om de ISOFIX-connector uit te trekken

R.Hendel voor het loslaten van het kinderzitje

S.Verstelbare poot

T.Mechanismen voor het bevestigen van het zitje

U.Haak om het schoudergedeelte van de autogordel te geleiden

V.Achterbalk

W.Bevestiging voor de zonneklep

A.Poignée de transport

B.Bouton pour libérer le siège de la poussette

C.Insert

D.Revêtement

E.Ceinture pour ajuster la longueur des sangles de harnais

F.Sangle d’entrejambe avec protecteur

G.Verrouillage de la sangle de harnais

H.Sangles d’épaule du harnais

I.Sangles d’épaule du harnais avec protecteurs détachables

J.Crochet pour guider la partie de hanche de la ceinture de sécurité de la voiture

K.Base de montage

L.Bouton de réglage pour régler la poignée de transport

M.Appuie-tête

N.Pare-soleil

O.Patte de fixation de base ISOFIX

P.Bouton pour retirer le connecteur ISOFIX

R.Levier de libération du siège auto

S.Pied ajustable

T.Mécanismes pour fixer le siège

U.Crochet pour guider la partie d’épaule de la ceinture de sécurité de la voiture

V.Poutre arrière

W.Support pour le pare-soleil

A.Carrying handle

B.Button for releasing the seat from the stroller

C.Insert

D.Upholstery

E.Belt for adjusting the length of the harness belts

F.Crotch belt with protector

G.Harness belt lock

H.Harness shoulder belts

I.Harness shoulder belts with detachable protectors

J.Hook to guide the hip part of the car seat belt

K.Base mount

L.Adjustment button for setting the carrying handle

M.Headrest

N.Sun visor

O.ISOFIX base attachment catch

P.Button to pull out the ISOFIX connector

R.Child safety seat release lever

S.AdJustable leg

T.Mechanisms for attaching the seat

U.Hook for guiding the shoulder part of the car seat belt

V.Back beam

W.Visor mount

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
WD DIFFUSION nv OUDE BESELARESTRAAT 52 8940 WERVIK- BELGIUM +3256311587 INFO@WD-DIFFUSION.COM WWW.MYFIRSTCOLLECTION.BE

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.