Page 1

Jaargang 3 - nr. 19 - 20 november 2012 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/2 - 1190 Brussel

Nieuwsbrief Cyclocross: dagvergunning In het veldrijden krijgen de renners die een dagvergunning (verzekering) kopen geen badge. Zij worden NIET opgenomen in de ranking. Wanneer zij in de loop van het seizoen een vergunning nemen, worden zij vanaf dan opgenomen in de ranking. De punten die zij behaalden voordien met een dagvergunning tellen niet mee.

Cycling for Life 2012

Oproep aan nieuwe kandidaat-organisatoren MTB-wedstrijden in 2013 Organisatoren van MTB-wedstrijden in 2013 die wensen opgenomen te worden op de MTB-kalender van Wielerbond Vlaanderen moeten voor 1 december hun aanvraag indienen middels een mail gericht aan de provinciale voorzitter van de MTB-commissie en/ of naar andre.coppers@wielerbondvlaanderen.be, voorzitter van de commissie MTB van WBV. Organisatoren die reeds een datum toegewezen kregen hoeven dit niet meer te doen.

Cursussen ‘ploegleider’ en ‘timing’ Cursus ploegleider 17/12 19u30 Zaal Nilania - Kesselsesteenweg 52 - 2560 Nijlen 18/01 19u30 Zaal Parking - Lambroekstraat 50 - 9230 Massemen Op zondag 9 december fiets je voor het vierde jaar op rij voor het goede doel tijdens Cycling For Life. Het fietsevent zit in een nieuw jasje, maar het basisidee blijft hetzelfde: van 8 tot 20 uur fiets je voor een prikje (in 12 fietssessies van telkens 1 uur) op de wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in de Gentse Blaarmeersen. De opbrengst gaat deze keer integraal naar de projecten van Vélo Afrique. Zet de datum alvast in je agenda! Iedereen is welkom, ook debutanten. Zij krijgen immers een pisteinitiatie. Surf ook naar www.grinta.be/cyclingforlife

In Memoriam * Dhr. Edmond Van Ingelgom, grootvader van renner Tom Van Ingelgom; * Dhr. Gunther Cuylits, renner bij het Ludo Peeters Cycling Team; * Dhr. Herman Bosmans, vader van Kris Bosmans, deelnemer Paralympics wielrennen en wereldkampioen; * Dhr. Romain Serré, actief lid van recreaclub de Dauwtrappers uit Herk-de-Stad; * Dhr. Aimé Omloop, schatbewaarder KZLWC, ere-commissaris UCI, ere-lid Raad van Bestuur KBWB, lid Raad van Bestuur WBV Limburg, medestichter ZLWTC. Wielerbond Vlaanderen biedt aan de bedroefde families zijn oprechte medeleven aan.

Cursus timing (= ardoisier = bordjesman) 3/12 19u30 Zaal Nilania - Kesselsesteenweg 52 - 2560 Nijlen 14/12 19u30 Zaal Parking - Lambroekstraat 50 - 9230 Massemen Vooraf inschrijven bij Swa Eliaerts op swa.eliaerts@scarlet.be.

Wijziging reglementering amateurs en masters In de Raad Van Bestuur dd. 30/10/2012 werd in het kader van het Medisch Verantwoord Sporten beslist om de modaliteiten tot het verkrijgen van een vergunning Amateur en Master als volgt te wijzigen. Net zoals bij alle andere categorieën met een competitieve vergunning zal een vergunning in de categorie Amateur of Master (heren en dames) pas afgeleverd worden indien de vergunningsaanvrager medisch gekeurd is door een erkende keuringsarts van de Vlaamse Gemeenschap. Een vergunning amateur kan verkregen worden vanaf de leeftijd van 18 jaar.


Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen 2e Ronde Aanbesteding

Provinciale kampioenschappen MTB/BMX/op de weg 2013 Aangezien bij de eerste ronde van de aanbestedingen bepaalde provinciale kampioenschappen niet zijn afgegaan, volgt er een tweede ronde. Openstaande Provinciale Kampioenschappen op de weg 2013: Dames Elite Beloften Elite zonder contract Elite met contract Amateurs & Masters MTB BMX

Dag van de Trainer 15 december - Gent Op 15 december 2012 wordt in de Topsporthal Vlaanderen (Gent) de 5de editie van de Dag van de Trainer georganiseerd. Alle trainers in Vlaanderen, zowel gediplomeerde als (nog) niet gediplomeerde, zijn van harte welkom! Het goed gevuld programma biedt voor elk wat wils. Tijdens de workshops kan je van experten uit verschillende sporttakken ongetwijfeld wat opsteken over sport in het algemeen en training in het bijzonder. In het aanbod zitten zowel sporttakoverschrijdende als sporttakspecifieke workshops. Naast de workshops, biedt de Dag van de Trainer je ook een rechtstreeks contact met sportfederaties en commerciële actoren uit de sportwereld. Beide kan je terug vinden op de informatiemarkt, met een 45-tal standhouders! Het volledige programma vind je op de site van Bloso: http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/DvdT/Pages/ programma.aspx Inschrijven kan online tot 1 december! Voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag naar de website: www.bloso.be/dagvandetrainer

Deze aanbestedingen zullen plaatsvinden in de zetel der afdeling: zaal Nilania, Kesselsesteenweg 52 te 2560 Nijlen op DONDERDAG 22 NOVEMBER 2012 om 19.00 uur Het lastenboek alsmede het VERPLICHT inschrijvingsformulier kan bekomen worden op de volgende e-mail adressen: swa.eliaerts@ scarlet.be of jan.vandael@scarlet.be en het is ook terug te vinden op de website van de afdeling: www.wbv-antwerpen.be Per post aanvragen: Jan Vandael, Europalaan 71 – 2470 Retie of 0495/ 249 773 De aanbestedingsformulieren dienen AANGETEKEND verzonden te worden aan Dhr. De Laat Louis, Hokken 49c – 2370 Arendonk, in dubbele omslag, waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde, al naargelang “Provinciaal kampioenschap......” en moeten uiterlijk ACHT dagen voor de datum van toewijzing toekomen. De aanbestedingsformulieren mogen ook onder gesloten omslag afgegeven worden bij de aanvang van de vergadering. OPGELET: Enkel en alleen clubs aangesloten bij WBV en die een schriftelijke bieding insturen of afgeven voor de aanvang van de vergadering van toewijzing, kunnen nog een hoger bod uitbrengen.

15.12.2012

Meer trainers beter opleiden Topsporthal Vlaanderen Gent info: www.bloso.be/dagvandetrainer tel.: 02/209.47.21 e-mail: dagvandetrainer@bloso.be

2


Visie Ska met betrekking tot recente berichten over dopingpraktijken binnen de sport  23/10/2012  De recente berichtgeving met betrekking tot dopingpraktijken uit het wielermilieu laat ook de Vlaamse  vereniging van sport‐en keuringsartsen (SKA) niet onberoerd.  Wij betreuren dat dopingpraktijken, zowel het toedienen van, het aanzetten tot, als het gebruik van  verboden  middelen of methodes, steeds volledig verhaald worden op de sporter. Zoals uit de recente berichten blijkt,  komen sporters dikwijls in een milieu terecht waar de druk van externen (management, verzorgers, artsen,  collega sporters…) zo hoog ligt dat er soms geen andere keuze lijkt dan zijn toevlucht te nemen tot  dopingpraktijken. Weinig sporters hebben de mentale kracht om hier tegen in te gaan, laat staan dit te melden  bij de bevoegde instanties. Sporters hebben meestal een korte tijdsspanne waarin ze een carrière en  broodwinning moeten opbouwen; de verleiding en druk om gebruik te maken van verboden middelen of  praktijken zijn soms te groot. De entourage, en hiertoe behoren spijtig genoeg ook sommige artsen , is blijkbaar  in staat geweest om sporters, generatie na generatie, de mogelijkheid te geven om zich te doperen en erger  nog dit zelf actief te sturen. Gelden voor hen ook dezelfde straffen als de sporter, en bijvoorbeeld  levenslange  schorsing bij herval?  Wij merken dat sommige sporten ‘overgemedicaliseerd’ zijn en dat dit afstraalt op jonge, soms zeer jonge  sporters; de stap naar effectief dopinggebruik is dan soms vlug gezet. Ska meent dat een zeer brede  sensibiliseringscampagne naar jonge sporters toe nodig is om de boodschap te brengen dat sporten niet hand  in hand moet gaan met  medicatie (of zelfs suppletie), in tabletten, drankjes , via injecties of welke weg dan  ook.   Het SKA standpunt kan in een vijftal regels samengevat worden.   1. Nul‐tolerantie voor gebruik van niet‐geoorloofde middelen en methodes, conform de nationale en  internationale (WADA, IOC, UCI, ..) richtlijnen.  2. Sporters die deze richtlijnen overtreden dienen gestraft conform bovenstaande richtlijnen.   3. Elke persoon (arts, verzorgen, trainer, ouder,..) of instantie (ploegleiding, sponsor,..) die een sporter  aanzet tot gebruik van niet‐geoorloofde middelen,dit mee organiseert of dit met medeweten toelaat  moet eveneens gestraft worden.   4. Artsen die door officiële instanties geschorst zijn, zijn automatisch geschorst als lid van SKA zolang de  schorsing duurt.   5. Het is een kerntaak van SKA om actief in te gaan tegen ongeoorloofde praktijken en om sporters te  begeleiden in een gezonde, dopingvrije sportbeoefening teneinde hun huidige en toekomstige  gezondheid niet te hypothekeren en de ethiek van de sport te vrijwaren.  Door lid te worden van SKA onderschrijven de leden automatisch de bovenstaande punten.   SKA pleit voor  een ‘meldpunt’ waar ongeoorloofde praktijken kunnen gemeld worden met strikte (wettelijke)  regelgeving qua vertrouwelijkheid. Zolang de oorsprong van de infectie niet bestreden wordt, kan iedereen die  in contact komt ‘ziek’ worden.  Slechts een totale zuivering( ook van de entourage) en duidelijke dopingcharters kunnen de nieuwe generatie  sporters en begeleiders een eerlijke kans geven op een zuivere sportbeleving  en –begeleiding. Een duidelijk  signaal is noodzakelijk, ook binnen eigen rangen.  SKA (vereniging van Sport‐en KeuringsArtsen)  3


Bericht organisatoren en jeugd

Proeven van de wielersport!

3. Initiatie op wedstrijd 4. Oefenwedstrijd

Voortaan kunnen de clubs ook promowedstrijden organiseren waaraan alle kinderen met en zonder vergunning tot 17 jaar kunnen deelnemen. Dit om enerzijds de instapdrempel naar de wielersport te verlagen en anderzijds om de wildgroei van allerlei “verdoken wedstrijden” tegen te gaan.

Vanaf 2013 kunnen organiserende clubs d.m.v. het “Aanvraagformulier Promotionele Activiteit” een dergelijk evenement aanvragen. Dit formulier, samen met de voorschriften, kan je hierna terugvinden of downloaden via de website rubriek ‘Formulieren’. Eenmaal goedgekeurd zullen de organisaties uitdrukkelijk verschijnen in de nieuwsbrief en op de website van Wielerbond Vlaanderen onder de rubriek “Wedstrijdkalender” > Categorie “Promotionele Activiteiten”.

Deze organisaties hebben een specifieke reglementering en worden onder de noemer ‘Promotionele activiteiten’ georganiseerd. Voor andere wedstrijden blijft het uiteraard zo dat enkel jongeren kunnen deelnemen met een vergunning en geldige sportpas.

Zo kon men de voorbije weken al meerdere cyclocrossinitiaties voor de jeugd terugvinden.

Er zijn vier soorten promotionele activiteiten: 1. Promowedstrijd voor niet-aangeslotenen 2. Promowedstrijd op uitnodiging

Jij vindt de weg, de nieuwe jeugdrenners ook !

NATIONALE STRAFFEN 

NATIONALE EN PROVINCIALE STRAFFEN    De mededeling van de boetes geldt als oproep tot betaling binnen de voorziene tijd (15 dagen) – zie art. 112.24 van het sportreglement. Indien de boete niet  binnen de 15 dagen na verschijning betaald is, wordt deze verdubbeld. Bij niet‐betaling (8 dagen later) wordt de renner geschorst totdat de boete betaald is.  1Zw.F. = 0,82 €.      Rekeningnummer Datum  Wedstrijd  Categorie Naam  UCI‐code  Boete  Artikel  4/08/2012 

Liège‐La Gleize 

MJ 2.1 

9/09/2012

Steragas Classic Zemst‐Laar 

27/09/2012

La Louvière‐Menin 

REGIONALE STRAFFEN 

          28/09/2012  Antoing‐Poperinge    29/09/2012  Perulwez‐Ichtegem    30/09/2012  Mons‐Tournai         Datum  Wedstrijd  Cat.     7/10/2012  Rumst  1.12B    14/10/2012  Heist o/d Berg  1.17.3    21/10/2012  Wilrijk  Veld C              2/10/2012  Binche‐Tournai‐Binche      SANCTIE TUCHTCOMMISSIE WBV 

Datum uitspraak 

18/sep   

4

Naam

GEURTS Bart  TRUYERS Tim  1.14  HANNES Marcel  RICKAERT Jonas  LIMPENS Gianni  BLOCK Ed  VERBRAECKEN Niels  DE LAAT Jasper  DULT Jasper  BRYSSINCK Cris  BLOMME Lorenzo  ME 2.1  VAN WINDEN Dennis  JORGENSEN Jonas Aaen  HEPBURN Michael  PELUCCHI Matteo  HADDOU Said  CAPPELLE Andy  DERNIES Tom  PESTIAUX Loic  BURGHARDT Marcus  VERBRUGGHE Rik  DELCAMBRE Frédéric  ME 2.1  BAGDONAS Gediminas  ME 2.1  KROON Karsten  ME 2.1  BURGHARDT Marcus  MORKOV Michael  HAUSSLER Heinrich  KLIER Andreas  Naam  KREDER Michel UCI‐code  VAN STEENBERGHEN Jori  BEL19911009  RATHE Jacob  DEMOLDER Thomas  BEL19960822  ROSSELER Sébastien  LIESSENS Jarno  MAASKANT Martijn  BEL19980125 

ME 1.1 

BEWLEY Sam  JUODVALKIS Egidijus  TIMMER Albert  GUARDINI Andrea  BRANDT Christophe  MARICHAL Thierry  BRANDT Christophe 

BEL19760113 20 Zw.F.  BEL19941027  20 Zw.F.  BEL19600916  30 €  BEL19940207  35 €  BEL19940530  35 €  BEL19660322  30 €  BEL19940718  35 €  NED19950217  35 €  BEL19940221  35 €  BEL19680914  30 €  BEL19940507  35 €  NED19871202  100 Zw.F.  DEN19860420  100 Zw.F.  AUS19910817  100 Zw.F.  ITA19890121  100 Zw.F.  FRA19821123  100 Zw.F.  BEL19790430  100 Zw.F.  BEL19901122  100 Zw.F.  BEL19911113  100 Zw.F.  GER19830630  50 Zw.F.  BEL19740723  200 Zw.F.  FRA19630521  200 Zw.F.  LTU19851226  50 Zw.F.  NED19760129  50 Zw.F.  GER19830630  100 Zw.F.  DEN19850430  100 Zw.F.  AUS19840225  100 Zw.F.  GER19760115  100 Zw.F.  Boete NED19870815  100 Zw.F.  65 € USA19910313  Uitsluiting uit de wedstrijd  100 Zw.F.  Uitsluiting uit de wedstrijd  BEL19810715  100 Zw.F.  Uitsluiting uit de wedstrijd  NED19830727  100 Zw.F.  NZL19870722  100 Zw.F.  LTU19880408  100 Zw.F.  NED19850613  100 Zw.F.  ITA19890612  100 Zw.F.  BEL19770506  100 Zw.F.  BEL19730613  100 Zw.F.  BEL19770506  200 Zw.F. 

12.1.040.37bis 12.1.040.37bis  12.1.040.024  12.1.040.023.1  12.1.040.029  12.1.040.024  12.1.040.023.1  12.1.040.023.1  12.1.040.023.1  12.1.040.024  12.1.040.029  1.12.040.5  1.12.040.5  1.12.040.5  1.12.040.5  1.12.040.5  1.12.040.5  1.12.040.5  1.12.040.5  1.12.040.24  1.12.040.24  1.12.040.25  1.12.040.29  11.1.2  12.1.040.28  12.1.040.5  12.1.040.5  12.1.040.5  Artikel  12.1.040.5  12.1.040.14  12.1.040.5  12.1.040.15  12.1.040.5  12.1.040.27  12.1.040.5  12.1.040.5  12.1.040.5  12.1.040.5  12.1.040.5  12.1.040.28  12.1.040.28  12.1.040.24 

393‐0282000‐13 393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  Rek.nr. 393‐0282000‐13  393‐0040402‐42  393‐0282000‐13   393‐0282000‐13   393‐0282000‐13    393‐0282000‐13    393‐0282000‐13   393‐0282000‐13    393‐0282000‐13    393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13 

Geboortedatum 

Temmerman Niels  13/02/1994 

Duur schorsing 

6 maanden 

Begindatum

Einddatum

1/03/2013 31/08/2013

 


AANVRAAG PROMOTIONELE ACTIVITEIT (Er mogen geen gegevens worden opengelaten en wat past moet worden aangevinkt)

1.

Identiteit van de aanvrager

Naam Voornaam Adres

Nr

Postcode

bus

Gemeente

emailadres Telefoonnr.

/

Geboortedatum

/

Comité Stamnummer

die handelt namens het organiserend comité en de verantwoordelijkheid ervoor opneemt, mede ook de verplichting aangaat de volgende voorschriften te eerbiedigen. 2.

Omschrijving van de promotionele activiteit

Naam: .............................................................................................................................................................................................………………… Dag en datum: ........................................................................................................................................................................................................... Inschrijving:

Lokaal: …………………………..…… ........................................................................................................................... Straat + huisnummer: ................................................................................................................................................... Gemeente-deelgemeente: ........................................................................................................................................... Van……………………… uur tot ……………………… uur

Duur van de eigenlijke activiteit: van .............................. uur tot ..................................... uur Discipline:

weg

Deelnemers: Aanvraag begeleiding: 3.

veld

piste

mountainbike

bmx

andere : …………….……………………………..…….…

niet-aangeslotenen Categorie/leeftijd : ……………………………………………………….……………….….… aangeslotenen Categorie/leeftijd : ………………………………………………….………………….…….… Wielerbond Vlaanderen. Aard: ………………………………………………………………….…………………….…. Vlaamse Wielerschool. Aard: …………………………………………………………………………………….………

Categorie en aard van promotionele activiteit Promowedstrijd voor niet-aangeslotenen: ‐ Niet-aangeslotenen ‐ Wedstrijd met in uitslag apart klassement voor de niet-aangeslotenen. Promowedstrijd op uitnodiging: ‐ Aangeslotenen op uitnodiging ‐ Wedstrijd afwijkend van traditionele wedstrijd. Geen uitslag. ‐ Randactiviteit of in een voorprogramma van een andere wedstrijd. Initiatie op wedstrijd: ‐ Niet-aangeslotenen en aangeslotenen ‐ Geen wedstrijd. Geen uitslag. ‐ Randactiviteit of in een voorprogramma van een andere wedstrijd. Oefenwedstrijden: ‐ Aangeslotenen ‐ Wedstrijd binnen de training van de club. Enkel voor clubleden. Geen uitslag. ‐ Max 1 per club

                                               


4.

Voorschriften   

          

5.

De promotionele activiteiten worden niet in rekenschap gebracht voor het aantal wielerproeven en wedstrijden per jaar. Zij worden dus ook niet ingevuld in de Jongerensportpas. De promotionele activiteiten richt zich naar kinderen tot en met 17 jaar. De aanvraag dient bezorgd te worden aan de provinciale voorzitter van de jeugdcommissie. Antwerpen: Marc Stessens, Maalderstraat 81, 2400 Mol – 0476/52.10.31 – marc.stessens@telenet.be Limburg: Rene Swinnen, Bergstraat 31, 3960 Bree – 089/86.32.74 – swinnen-boonen@pandora.be Oost-Vlaanderen: Luc De Rijcke, Sallemeulekouter 3, 9820 Merelbeke – 0497/83.88.15 – lderijcke@scarlet.be Vlaams-Brabant: Jo Cooman, Rue Bruyère 27 , 1430 Rebecq – 0475/56.72.42 – jo.cooman@gmail.com West-Vlaanderen: Eric Snauwaert, Oostendestraat 59 bus1, 8820 Torhout – 0475/42.19.88 – ericsn@skynet.be De goedkeuring gebeurt door de voorzitter van de Vlaamse Jeugdcommissie Koen Beeckman, Zuiderlaan 8, 9000 Gent – 0495/22.20.62 – koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be De Vlaamse Jeugdcommissie waakt over het aantal promotionele activiteiten alsook de inhoud en de publicatie ervan. De administratie van WBV wordt door de voorzitter van de Vlaamse Jeugdcommissie op de hoogte gebracht zodat de verzekering wordt afgesloten. Aan de organisator zal een tussenkomst van €50 worden aangerekend voor het afsluiten van de verzekering en de billijke vergoeding. Een kalender van promotionele activiteiten zal worden opgemaakt en gepubliceerd via nieuwsbrief en website. Er kan een vraag ingediende worden om extra begeleiding vanuit WBV of VWS. Hier moet tussen de organisator en de begeleiding een financiële afspraak gemaakt worden afhankelijk van de gevraagde begeleiding. De organisator verplicht zich ertoe het woord PROMO / INITIATIE of OEFEN duidelijk te vermelden in alle aankondigingen die ze verspreiden. Eenzelfde herinnering voor alle deelnemers per promotionele activiteit mag maar is niet verplicht. De uitslagen van promotionele activiteiten worden niet gepubliceerd. De fietstochten voor Kids (cyclo / VTT) – de wielertoeristentochten gericht naar kinderen – alsook de miniemenproeven , waar nietaangeslotenen kunnen deelnemen aan de niet-competitieve onderdelen, vallen niet onder de kalender van ‘promotionele activiteiten’. Indien mogelijk vooraf, ofwel ten laatste 48u na het plaatsvinden van de promotionele activiteit, zal de organisator een nominatieve lijst (naam+voornaam, geboortedatum, emailadres) van de niet-aangesloten deelnemers bezorgen aan de voorzitter van de Vlaamse Jeugdcommissie Koen Beeckman, Zuiderlaan 8, 9000 Gent – 0495/22.20.62 – koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be .

Opmerkingen

................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................... . ..................................................................................................................................................................................................................................

Datum en handtekening van de aanvrager,

                                               


BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS – CYCLOCROSS - ARENDONK 25/11/2012 ORGANISATIE / ORGANISATION 1. Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l’événement? Komende van Oost & West Vlaanderen, Brabant / Venant de Flandre Orientale & Occidentale, Brabant Op de Ring in Antwerpen neemt u de richting Turnhout – Eindhoven – vervolgens de E34 Turnhout. Via deze E34 tot afrit 26 “ Arendonk – Retie” Naar links Arendonk. Volg de desbetreffende wegwijzers. Sur le Ring d’Anvers prendre la direction Turnhout – Eindhoven – ensuite direction E34 Turnhout. Via la E34 la sortie 26 “ Arendonk – Retie” A gauche Arendonk. Suivre les flèches. Komende van Luik en Hasselt / Venant de Liège et Hasselt Luik E313 via Hasselt naar Geel, u kiest voor afrit 24 “Geel Oost”. U kiest richting Geel via N174. Aan de rotonde gaat u rechtsaf Winkelomheide naar Geel centrum. Aan 2de verkeerslichten gaat u rechtsaf. U rijdt via Geel naar Retie (N118) naar Arendonk. Liège E313 via Hasselt à Geel, sortie 24 “Geel Oost”. Ensuite suivre Geel via N174. Au rond point à droite Winkelomheide direction Geel centre. Aux deuxièmes feux à droite. Suivre Retie (N118) vers Arendonk. Suivre les flèches. Komende van Leuven, Aarschot via Geel / Venant de Louvain, Aarschot via Geel U rijdt via Geel naar Retie (N118) in Retie centrum richting Arendonk. Dan pijlen volgen Via Geel à Retie (N118) Retie Centre suivre Arendonk. Suivre les flèches. 2. Parkings (volg de pijlen / suivre les flèches) Officials, & Pers/Presse: Parking Zwembad (zijkant) / Parking Piscine (côté latéral) VIP KBWB (Directie,genodigden,sponsors) / VIP RLVB (Direction,invités, sponsors) Park Deroissart Arendonk centrum (Parking 1) + School/Ecole (Parking 2) Renners/Coureurs Van Eycklaan – Diepenbeemd (Sporthal ) – en zijstraten/rues latérales De Maaskens Mobilhomes : De Maaskens en zijstraten/rues latérales Pers/Presse : Zwembad/Piscine via Van Eycklaan 3. Waar bevinden zich de lokalen ? / Où se trouvent les locaux? Permanentie vanaf 9h30/Permanence à partir de 9h30 : Zaal De Garve, Vrijheid Arendonk (Park Deroissart) Vergadering college commissarissen en organisatie/Réunion collège des commissaires et organisation 9h30 : Gemeentehuis, Vrijheid 29 – Arendonk Parcoursverkenning college commissarissen/Reconnaissance du parcours collège des commissaires : 10h00 Afhalen rugnummers & handtekenen controleblad / Retraît des dossards & signature feuille vanaf 10h00 / à partir de 10h00: : Zaal De Garve, Vrijheid Arendonk (Park Deroissart) Perszaal & persaccreditaties /Salle de presse et accréditations presse : Gemeentehuis/Maison communale, Vrijheid 29 – Arendonk – 1e verdiep/étage Kleedkamers/Vestiaires: Jongens: De Garve (Park Deroissart) – Meisjes: Gemeentehuis/Maison communale, Vrijheid 29 – Arendonk Opmaken uitslag/Rédaction des résultats : Gemeentehuis/Maison communale, Vrijheid 29 – Arendonk VIP Bar KBWB/RLVB & Organisatie/Organisation : Judolokaal De Garve (park Deroissart) : 12h45-17h00 4. Medische controle / Contrôle médical Gemeentehuis/Maison communale, Vrijheid 29 – Arendonk

7


Zondag 25 November 2012 Belgische Kampioenschappen Veldrijden Aspiranten Te Arendonk Championnats. de Belgique Belgische Meisterschaften Alle Formaliteiten : Zaal "De Garve" Park Derroissart


5. Toegang / Entrée Toegang / Entrée 6 € - Leden KBWB / Membres/RLVB – WBV – FCWB 5€ Toegang renners en begeleiders / Entrée coureurs et accompagnateurs : Samen met uw rugnummer ontvangt u 2 polsbandjes voor de ingang, één is voor de renner zelf een tweede voor zijn/haar begeleider. Alleen die begeleider met polsbandje kan plaatsnemen in de materiaalpost. Vous recevrez avec votre dossard, 2 bracelets d’entrée. Un bracelet pour le coureur lui-même, l’autre pour son accompagnateur. Seul l’accompagnateur avec le bracelet aura accès au poste matériel. 6. Programma / Programme Inschrijvingen vanaf 10h00 (tot één uur voor de start van de reeks waaraan wordt deelgenomen) Inscriptions à partir de 10h00 (jusqu’une heure avant le départ de l’épreuve à laquelle on participe) 11:30 : Begin parcoursverkenning / Début reconnaissance du parcours 12:15 : Einde parcoursverkenning / Fin reconnaissance du parcours 12:30 : Meisjes / Filles 20 min. 13:55 : Jongens 12 jarigen / Garçons 12 ans 20 min. 14:40 : Jongens 13-jarigen / Garçons 13 ans 22 min. 15:20 : Jongens 14-jarigen / Garçons 14 ans 25 min. Huldigingen / Cérémonies protocolaires na iedere categorie/après chaque categorie De huldigingen zullen in Zaal De Garve gebeuren, de 3 eerste renners zullen onder begeleiding van chaperons naar het podium gebracht worden 7. Trainingen / Entraînements Op woensdag 21 november van 13h30 tot 16h00 / Le mercredi 21 novembre de 13h30 à 16h00 Op zaterdag 24 november zal het parcours niet toegankelijk zijn / Le samedi 24 novembre, le parcours ne sera pas accessible Parcoursverkenning renners de dag zelf vanaf 11h30 tot 12u15 /Reconnaissance du parcours coureurs le jour même de 11h30 à 12h15 8. College van commissarissen / Collège des commissaires Voorzitter/Président; VAN STEENBERGEN Rudi Commissarissen/Commissaires; TERMONT Gabriel ; VAN ZITTEREN Frank; VERBIEST Patrick; VAN SANTVOORT Marc Uitslagen/Resultats; Kris VAN STEEN. Fotofinish/Photo-finish; SCHUERMANS Mark; VAN DIJCK Gustaaf Public Speaker: BOLLEN Marc. 9. Nuttige telefoonnummers / Numéros de téléphone utiles Organisatie / organisation : Louis De Laat voorzitter/président 0497/58.49.90 Jan Vandael secretaris/ secrétaire 0495/24.97.73 Ziekenhuizen / Hôpital Ziekenhuis St. Elisabeth Ziekenhuis Sint Jozef

Turnhout Turnhout

louis.delaat@skynet.be jan.vandael@scarlet.be

Rubensstraat 166– Stwg op Merksplas 44–

2300 Turnhout 014/40.60.11 2300 Turnhout 014/44.41.11

9


10. KBWB / RLVB Verantwoordelijken KBWB / Responsables RLVB: Eddy Lissens gsm 0475/ 30.82.34 e-mail : lissens.eddy@skynet.be Freddy Van Steen gsm 0475/ 67.56.88 e-mail: freddyvansteen@telenet.be Nathalie Clauwaert gsm 0497/ 53.03.77 e-mail: nathalie.clauwaert@belgiancycling.be 11. Parcours

10


Wedstrijdaanvragen Weg-Pist-Veld-MTB-Trial-BMX-Indoor Aanvraag internationale wedstrijden WPV-MTB-TrialBMX en nationale wedstrijden WPV Nationale wedstrijden Weg-Piste-Veld en internationale wedstrijden Weg-Piste-Veld, MTB-Trial en BMX moeten aangevraagd worden via de website van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, www.belgiancycling.be. Van zodra de organisator de bevestiging voor zijn organisatie heeft ontvangen (na goedkeuring door de kalendervergadering), kan hij wel zijn technische gegevens via het online systeem invoeren (zie ‘online procedure’ hieronder).

Aanvraag nationale wedstrijden MTB-Trial-BMX en regionale wedstrijden WPV-MTB-Trial-BMX Nationale wedstrijden MTB-Trial-BMX en regionale wedstrijden Weg-Piste-Veld, MTB-Trial en BMX kunnen online worden aangevraagd. Ook de technische gegevens kunnen online worden ingevoerd. De procedure wordt hieronder uitgelegd.

Aanvraag indoor wedstrijden

Voor de organisatoren van indoorwedstrijden blijft de werkwijze dezelfde als de voorgaande jaren. Alles verloopt via de voorzitter van de Vlaamse Commissie MTB-INDOOR.

Online procedure WEDSTRIJDAANVRAGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Surf naar www.wielerbondvlaanderen.be. Kies op de site voor “competitie” en vervolgens rechts voor “wedstrijdaanvragen / technische gegevens”. Op het volgende scherm kan je het online formulier starten. Om in te loggen kregen de briefwisselaars van de organiserende clubs een login en paswoord. Vul op dit scherm login (= stamnummer club) en paswoord in om verder te gaan. OPGELET: omwille van veiligheidsredenen zal je slechts voor een beperkte tijd aangemeld zijn op deze schermen! Verzamel dus eerst alle gegevens die je nodig hebt (datum, categorie,…), ook eventueel de technische gegevens (inschrijvingslokaal, prijzenbedrag, startuur, …) alvorens je aan te melden. Momenteel zal je op ieder van de volgende schermen slechts een 5-tal minuten aangelogd zijn. Indien je langere tijd bezig bent, wordt de sessie afgesloten en dien je opnieuw in te loggen en de aanvraag te herbeginnen.

1.

Bestaande wedstrijd(en) nieuwe wedstrijd

Op het volgende scherm kan je aan de linkerzijde op “bekijk de wedstrijden” klikken om de wedstrijden te bekijken die je reeds aangevraagd hebt. Opgelet: dit zijn enkel de wedstrijden die je ONLINE aangevraagd hebt. Aan de rechterzijde van dit scherm kan je een nieuwe wedstrijd aanvragen. Kies het jaar waarin je wenst te organiseren (afhankelijk van de periode van het jaar zal je wel of niet het volgende jaar kunnen kiezen). Kies ook de discipline (afhankelijk van de periode van het jaar) en ga dan verder.

2. Wedstrijdaanvraag In het volgende scherm kom je terecht op de wedstrijdaanvraag zelf. Bovenaan zie je in het rood het e-mailadres staan waarnaar de bevestiging van je aanvraag zal worden doorgestuurd.

OPGELET: indien hier een melding komt dat er geen geldig adres gevonden werd, of indien het e-mailadres foutief is, neem dan contact op met de ombudsman van je provincie, of met de administratieve diensten van WBV in Brussel om dit te laten aanpassen. De gegevens van de provinciale ombudsmannen/voorzitters en de administratieve diensten in Brussel vind je aan het einde van dit artikel. Vul in dit scherm alle gevraagde gegevens en ga dan verder.

3.

Technische gegevens

In het volgende scherm kan je de technische gegevens van de wedstrijd invullen. Dit is niet verplicht, maar voor een vlugge afwerking en de zekerheid dat je technische gegevens tijdig verschijnen op de website en in de Nieuwsbrief van Wielerbond Vlaanderen, raden wij je aan de technische gegevens toch onmiddellijk in te vullen. Heb je later nog wijzigingen aan de reeds ingevulde technische gegevens, dan kan je deze wijzigingen steeds online doorvoeren of aanvullen (tot 6 weken voor de datum van de wedstrijd). Ga vervolgens verder.

11


4.

Bevestiging gegevens

In het volgende scherm krijg je een overzicht van de gegevens die je ingevoerd hebt. Lees deze rustig na. Staan er nog fouten? Klik dan op “terug” om die fouten te verbeteren. Is alles in orde? Klik dan op “ik ga akkoord” om de wedstrijd effectief aan te vragen. Op het volgende scherm zal je dan (kort) zien naar wie deze aanvraag doorgemaild werd. De aanvraag wordt eveneens doorgestuurd naar de administratieve diensten van WBV in Brussel en naar de betrokken provinciale voorzitters weg-piste-veld / MTB / BMX. OPGELET: een aanvraag is pas geldig indien je een e-mail ontvangt met de gegevens van de aanvraag! Deze mail zal je normaalgezien enkele minuten na de aanvraag ontvangen. Ga vervolgens verder.

5.

Bijkomende wedstrijden aanvragen

Na enkele seconden zal je een nieuw scherm zien. Wens je nog andere wedstrijden aan te vragen, klik dan op “Ja, nieuwe wedstrijd”. Je kan eerst aanduiden of je de gegevens van de vorige wedstrijd wenst te hergebruiken door de respectievelijke checkboxen aan te klikken. Wens je geen verdere wedstrijden in te voeren, klik dan op “Stop”.

6.

Verdere verwerking

Wielerbond Vlaanderen beschikt in zijn databank nu over de juiste gegevens van de wedstrijdaanvraag. De wedstrijdaanvragen komen terecht op een voorlopige regionale kalender. Na goedkeuring in de kalendervergadering komen de wedstrijden op de definitieve kalender terecht en versturen de administratieve diensten in Brussel de wedstrijdbevestigingen naar de organisatoren. Organisatoren die hun technische gegevens niet online invoerden op het moment van de online wedstrijdaanvraag, kunnen deze achteraf nog online invoeren (tot 6 weken voor de datum van de wedstrijd). Ook een manuele indiening van de technische gegevens blijft mogelijk (zie volgende alinea).

Kan ik ook nog manueel een wedstrijd aanvragen of technische gegevens indienen? Dat kan voor weg, piste, veld en MTB. Een organisator van een weg-, piste-, veld- of MTB-wedstrijd kan de formulieren op de volgende bladzijden invullen en aan de administratie in Brussel bezorgen. Ook op onze website www.wielerbondvlaanderen.be zijn deze formulieren beschikbaar. Klik op “competitie”, vervolgens op de discipline (weg-piste-veld-MTB) en daarna op “formulieren”.

12

Vragen? Met vragen over de wedstrijdaanvragen kan je terecht bij de provinciale ombudsmannen/voorzitters:

WEG-PISTE-VELD Antwerpen: Swa Eliaerts Gemeenteplaats 29, 2960 Brecht 0476/275768 - 03/3135465 swa.eliaerts@scarlet.be Limburg: Roland Alenis Moleneindeweg 57, 3520 Zonhoven 0476/698470 rolandalenis@skynet.be Oost-Vlaanderen: Marcel Hertecant Meerlaan 18 bus 0, 9620 Zottegem 0473/794528 kbwb.ovl@skynet.be Vlaams-Brabant: René Winnen Brouwersstraat 3, 3350 Linter 0477/468153 rene.winnen@skynet.be West-Vlaanderen: Eric Vanrobaeys Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde 0485/754231 eric. vanrobaeys@skynet.be

MTB Antwerpen: Ludo Van Den Brandt Speltstraat 11, 2350 Vosselaar 0475/245988 ludo.vandenbrandt@skynet.be Limburg: Arthur Jordens Grote Baan 177, 3511 Kuringen 0476/593988 arthur.jordens@skynet.be Oost-Vlaanderen: Liliane De Staebel Reigerstraat 4, 9250 Waasmunster 0472/299830 liliane.destaebel@telenet.be Vlaams-Brabant: André Coppers Tiensestraat 11, 3470 Kortenaken 0498/455716 coppers.andre@skynet.be West-Vlaanderen: Frans Dehaene Anjelierenlaan 10, 8900 Ieper 0497/204725 frans_dehaene@hotmail.com

BMX Antwerpen: Ludo Van Den Brandt Speltstraat 11, 2350 Vosselaar 0475/245988 ludo.vandenbrandt@skynet.be Limburg: Arthur Jordens Grote Baan 177, 3511 Kuringen 0476/593988 arthur.jordens@skynet.be Oost-Vlaanderen: Peter De Mulder Polbroek 15, 9520 St-Lievens-Houtem 0475/399248 flits.dm@telenet.be Vlaams-Brabant: Wim Dejonghe Wingepark 1, 3110 Rotselaar 0485/594719 wim-dj@hotmail.com West-Vlaanderen: Frans Dehaene Anjelierenlaan 10, 8900 Ieper 0497/204725 frans_dehaene@hotmail.com Je kan met je vragen ook terecht bij de administratieve diensten in Brussel: An Teirlinck Globelaan 49 bus 2, 1190 Brussel 02/349 19 57 an.teirlinck@wielerbondvlaanderen.be


UCI - WIELERBOND VLAANDEREN vzw - KBWB

AANVRAAG INSCHRIJVING WIELERWEDSTRIJD OP DE PROVINCIALE KALENDER 2013 ORGANISATOREN AANDACHT De organisatoren van provinciale individuele wedstrijden dienen een aanvraag te sturen naar Wielerbond Vlaanderen – Globelaan 49 bus 2 – 1190 Brussel vóór 1 december 2012. Ter info: De eerste wegwedstrijd vindt plaats op zaterdag 23/02/2013 en de laatste op dinsdag 15/10/2013. AANGEVRAAGDE DATUM: ......................... / ........................ / 2013

GEMEENTE: ..............................................................................

Reservedatum: ................................................ / ........................ / 2013 Vorige jaren georganiseerd op: ...................... / ........................ / 2012 CATEGORIE: Zet een X bij de gewenste categorie en soort QS ELITE S.G. ELITE 1.12 OPEN U23 JUNIORES* AMATEURS & MASTERS 1.18 1.12C GENTLEMEN DAMES JUNIOREN *

................ / ..................... / ’11

ELITE 1.12 A NIEUWELINGEN* DAMES ELITE DAMES NIEUWELINGEN

............. / ............... / ’10

ELITE 1.12 B ASPIRANTEN DAMES JEUGD

In de verlofperiode – vastgelegd door de commissie Weg – mogen er elke dag wedstrijden georganiseerd worden voor nieuwelingen en junioren, echter niet op een dag dat er in de provincie een pistemeeting is.

De aanvraag van een wielerproef voor miniemen dient te gebeuren via de geijkte formulieren van Bloso. Deze kunnen bekomen worden bij Wielerbond Vlaanderen of bij de voorzitter van de provinciale jeugdcommissie. Info op 09/321.90.21 (Koen Beeckman – voorzitter Vlaamse Jeugdcommissie).

SOORT : INDIVIDUEEL REG.-NAT. INDIVIDUEEL PROVINCIAAL GEBRUIK VAN: FOTOFINISH / CAMERA:

OPEN OMLOOP GESLOTEN OMLOOP JA -

RITTENWEDSTRIJD TIJDRIT

NEE

IN LIJN CLUBKAMPIOENSCHAP TELECOM :

CLUB: ................................................................................................................

JA -

NEE

STAMNUMMER: .............................................................

CCP ORGANISATIES: ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................... TEL: ..................... / . .............................................................

FAX: . ................ / . .......................................................

E-MAIL: ............................................................................................................. DATUM AANVRAAG:.................. / ....................... / ................................ HANDTEKENING VOORZITTER CLUB OF SECRETARIS

STEMPEL CLUB

GOEDKEURING PROVINCIALE COMMISSIE WEG-PISTE-VELD

Dit formulier kan ook afgehaald worden van de website www.wielerbondvlaanderen.be/competitie/weg/formulieren.

06/11/2012 SE Wedstrijdaanvraag

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie Weg Wedstrijdaanvraag Wielerbond Vlaanderen

Pagina 1/1 Doc.nr: WA-WEG-001


BERICHT AAN DE ORGANISATOREN VAN MTB-WEDSTRIJDEN - SEIZOEN 2013 Alle kandidaat-organisatoren van mountainbikewedstrijden in het seizoen 2013 dienen een aanvraag in te dienen, bij voorkeur online via www.wielerbondvlaanderen.be, rubriek “competitie” en vervolgens klikken op “wedstrijdaanvragen en technische gegevens”. Wie toch een aanvraag op papier wenst te doen, dient dit formulier per brief te sturen naar de voorzitter van de Vlaamse commissie mountainbike. Organisatoren die hun aanvraag op papier doen, zullen de instructies voor de aanlevering van de technische gegevens ontvangen na de kalendervergadering waarop de organisaties worden toegewezen.

WIELERBOND VLAANDEREN VZW – KBWB - UCI Globelaan 49,1190 Brussel Tel: 02/349 19 11

AANVRAAG MOUNTAINBIKEWEDSTRIJD – SEIZOEN 2013 Plaats Gewenste datum Reservedatum

/ /

Organisatie 2011

/

/ /

/

Club Stamnr. club Naam briefwisselaar Voornaam Adres

Nr

Postcode

bus

Gemeente

E-mail Tel Fax Website

OF OF

w w w .

Niveau wedstrijd:  Internationale of nationale wedstrijd (UCI)  Promowedstrijd

 Regionale wedstrijd (Flanders Cup en andere)  Kids Challenge

 Provinciale wedstrijd

Type wedstrijd:  cross country (XCO)  marathon (XCM)  chrono challenge (CS)  down-hill (DH)  4-cross (4X)  rittenwedstrijd (SR)  andere, omschrijf nader:………………………………… Datum en handtekening voorzitter Naam:

Stempel club

 strandrace (BR)  raid (EN)

 trial (OT)  eliminator (XCE)

Goedkeuring Opmerkingen

Voorzitter Vlaamse Commissie MTB Coppers André Tiensestraat 11 – 3470 Kortenaken Globelaan 49/2 - 1190 Brussel andre.coppers@wielerbondvlaanderen.be 0498-45 57 16


25/01: 14 tot 21u

26 & 27/01: 10 tot 18u

www.velofollies.be vzw

15


Wedstrijdkalender - van 21/11 t.e.m. 23/12 Veldrijden Klasse 1 UCI 08/12 Antwerpen Linkeroever (A) (1) 60’ - 6677 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Sint-Anna Goethe College, Goethestraat 1, 2050 Antwerpen - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Sint-Anna Goethe College, Goethestraat 1, 2050 Antwerpen - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

09/12 Overijse (B) (1) 60’ - 6677 EUR. Voorinschrijvingen: Willy Van Roy (de.sportvrienden@telenet.be), Speelberg 76, 3090 Overijse (0477854880). - I: Gemeentelijke Basisschool, Processiestraat, 3090 Overijse (0475348206). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Sporthal Overijse, Heurkstraat, 3090 Overijse - Contact: Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse (Tel.: 0477854880) (Fax: 026879654) (de.sportvrienden@telenet.be) Website: www.desportvriendenoverijse.be

16/12 Leuven (B) (1) 60’ - 6677 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be I: Rijschool Examencentrum, Ambachtenlaan 10, 3001 Leuven - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Kath. Hogeschool Leuven, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

22/12 Essen (A) (1) 60’ - 6677 EUR. Voorinschrijvingen: molenheidevrienden.be, Kerkstraat 88, 2910 Essen (036675488). - I: Sporthal Hemelrijk, Moerkantsebaan, 2910 Essen (0475797486). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Sporthal College, Rouwmoer 7, 2910 Essen - Contact: Michiels Francis, Kerkstraat 88, 2910 Essen (Tel.: 036675488) (Fax: 036770216) (francis@optiekmichiels.be) - Extra info: voorinschrijving via website ! Website: www.molenheidevrienden.be

Veldrijden Klasse 2 UCI 19/12 Sint-Niklaas (O) (2) 60’ - 3500 EUR. Voorinschrijvingen: Van Landeghem Marc (marc.van.landeghem@pandora.be), Nauwstraat 2, 9111 Belsele (037775202). - I: Atletiekclub Ac Waasland, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas (0477363406). - U: 11:00/14:00/15:00 - K: Atletiekclub Ac Waasland, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas - Contact: Van Landeghem Marc, Nauwstraat 2, 9111 Belsele (Tel.: 037775202) (Fax: 037768016) (marc.van.landeghem@pandora.be) - Website: www.gpdester.be

Veldrijden form. A

25/11 Maria Aalter (O) (N)

22/12 Essen (A) (Uci)

60’ - 620 EUR. Voorinschrijvingen: Gino Vermeire (t.hoekske.aalter@pandora.be), Wingenestraat 55, 9880 MariaAalter (0475318581). - I: Voetbalkantine, Sparhoekdreef z/n, 9880 Maria-Aalter - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Voetbalkantine, Sparhoekdreef z/n, 9880 Maria-Aalter - Contact: Steven Bakelandt, Wingenestraat 49b, 9880 Maria-Aalter (Tel.: 0479449715) (werfbegeleiding@baboco.be)

50’ - 1015 EUR. Voorinschrijving: www.molenheidevrienden.be Kerkstraat 88, 2910 Essen (036675488). - I: Sporthal Hemelrijk, Moerkantsebaan, 2910 Essen (0475797486). - U: 09:00/11:00/12:00 - K: Sporthal College, Rouwmoer 7, 2910 Essen - Contact: Michiels Francis, Kerkstraat 88, 2910 Essen (Tel.: 036675488) (Fax: 036770216) (francis@optiekmichiels.be) - Extra info: voorinschrijving via website ! - Website: www.molenheidevrienden.be

01/12 Lotenhulle (O) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Guldensporenplein, 9880 Lotenhulle - Aalter (0495525459). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Guldensporenplein, 9880 Lotenhulle - Aalter - Contact: Marc De Witte, 9880 Lotenhulle - Aalter (Tel.: 0495525459) (fa492304@skynet.be)

01/12 Rijkevorsel (A) (PK) 60’ - 620 EUR. - I: F C St Jozef, Zuiderdijk, 3210 Rijkevorsel (033122162). - U: 09:00/14:15/15:15 - K: F C St Jozef, Zuiderdijk, 2310 Rijkevorsel - Contact: Jan Van Riel, Dellenweg 21, 2310 Rijkevorsel (Tel.: 0496395362) (janvanriel@live.be)

02/12 Lummen (Lb) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Sacramentsgilde Geneiken, Sacramentstraat 4, 3560 Lummen (0495444232). - U: 09:00/14:15/15:15 - K: Sacramentsgilde Geneiken Lummen, Sacramentstraat 4, 3560 Lummen - Contact: Johan Geerts, Voortstraat 12, Lummen (Tel.: 0495444232) (johangeerts@skynet.be)

60’ - 620 EUR. - I: Café Ter Linden, Veerstraat 17, 9290 Uitbergen - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Scc De Venne, Veerstraat, 9290 Uitbergen - Contact: Duquet Marc, Weidelandstraat 5, 9290 Uitbergen (Tel.: 0479311699) - Extra info: Provinciaal kampioenschap

25/11 Hoegaarden (B) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Hockey, Zavelkuilstraat 1, 3320 Hoegaarden (0495777507). - U: 09:00/14:15/15:15 - Contact: Marc Coel, Ridderstraat 6, 3320 Hoegaarden (Tel.: 0495777507) (marc.coel@gmail.com) - Extra info: Kleedkamers heren: Hockey, Zavelkuilstraat 1, Hoegaarden / Kleedkamers dames: Tennis, Zavelkuilstraat 1, Hoegaarden

Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Café Ter Linden, Veerstraat 17, 9290 Uitbergen - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Scc De Venne, Veerstraat, 9290 Uitbergen - Contact: Duquet Marc, Weidelandstraat 5, 9290 Uitbergen (Tel.: 0479311699) (marcduquet@hotmail.com) - Extra info: Provinciaal kampioenschap

24/11 Koksijde (W) (Nafw)

25/11 Hoegaarden (B) (N)

60’ - 620 EUR. - I: Kantine Kfc Varsenare, Hof Ter Straetendreef, 8490 Varsenare (0473832397). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Sportcomplex Hof Ter Straeten, Idem, 8490 Varsenare - Contact: Moerman Guy, Hagebos 31, 8490 Varsenare (Tel.: 0473832397) (moerman.guy@skynet.be)

Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Hockey, Zavelkuilstraat 1, 3320 Hoegaarden (0495777507). - U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - Contact: Marc Coel, Ridderstraat 6, 3320 Hoegaarden (Tel.: 0495777507) (marc.coel@gmail.com) - Extra info: Kleedkamers heren: Hockey, Zavelkuilstraat 1, Hoegaarden / Kleedkamers dames: Tennis, Zavelkuilstraat 1, Hoegaarden / 5€ (16 - tot laatste renner)

15/12 Lichtervelde (W) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Feestzaal Turfhauwe, Kasteelstraat 69, 8810 Lichtervelde (0479599833). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Kasteelstraat 116, 8810 Lichtervelde - Contact: Kurt Doom, Koning Boudewijnlaan 32, 8810 Lichtervelde (Tel.: 0479599833) (info@omloopvanhethoutland.be) - Extra info: via E 403 afrit 9 Lichtervelde en volg de bewegwijzering. Website: www.omloopvanhethoutland.be

60’ - 620 EUR. - I: Tent (Parcours), Kasteeldreef, 2290 Vorselaar (0474334959). - U: 09:00/14:15/15:15 - K: Sportcentrum, Oostakker, 2290 Vorselaar - Contact: Niels Verwerft, Nieuwstraat 44, 2200 Herentals (Tel.: 0474334959) (niels.verwerft@skynet.be)

24/11 Berlare-Uitbergen (O) (PK)

24/11 Berlare-Uitbergen (O) (PK)

08/12 Varsenare (W) (N)

15/12 Vorselaar (A) (N)

Veldrijden form. B

Veldrijden form. C

60’ - 620 EUR. - I: Den Ouden Koestal, Meersstraat 6, 8573 Tiegem (0486290685). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Firma Demasure, Zonnestraat, 8573 Tiegem - Contact: De Waele Martin, Zultseweg 184, 8790 Waregem (Tel.: 0499531204) (martindewaele@hotmail.be)

60’ - 42500 EUR. Voorinschrijvingen: Jan Deramoudt (dera164@skynet.be), Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde - I: Oud Schooltje, Kerkstraat, 8670 Koksijde-Dorp - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Sportpark Koksijde-Dorp, Zeelaan, 8670 Koksijde - Contact: Jan Deramoudt, Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde (Tel.: 058533410) (Fax: 058533414) (dera164@skynet.be)

60’ - 42500 EUR. - I: Parc Attractif Reine Fabiola, Rond-Point Michel Thonar 1, 5000 Namur - U: 09:00/14:00/15:00 - K: TBD - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 PaalBeringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

50’ - 620 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Parc Attractif Reine Fabiola, Rond-Point Michel Thonar 1, 5000 Namur - U: 09:00/10:10/11:10 - K: TBD - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

30’ - 198 EUR. Voorinschrijvingen: Jan Deramoudt (dera164@skynet.be), Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde I: Oud Schooltje, Kerkstraat, 8670 Koksijde-Dorp - U: 08:00/08:45/09:15 - K: Sportpark Koksijde-Dorp, Zeelaan, 8670 Koksijde - Contact: Jan Deramoudt, Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde (Tel.: 058533410) (Fax: 058533414) (dera164@skynet.be)

02/12 Tiegem (W) (N)

24/11 Koksijde (W) (Wc)

23/12 Namur (N) (Wc)

23/12 Namur (N)

22/12 Langemark (W) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Feestzaal “Caracas”, Boezingestraat 115, 8920 Langemark (057488214). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Sporthall, Boezingestraat 51A, 8920 Langemark - Contact: Daniel Callewaert, Boezingestraat 156, Langemark (Tel.: 057488201) (callewad@skynet.be)

23/12 Balegem-Oosterzele (O) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Rudy Colman, Berg 15, 9860 Balegem (093626365). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Feestzaal De Steenput, Berg 15, 9860 Balegem - Contact: Geert Van Wanzeele, Geraardsbergsesteenweg, Oosterzele (Tel.: 0477487492) (geert.vanwanzeele@skynet.be)

Veldrijden U23 24/11 Koksijde (W) (Uci Wc) 50’ - 1015 EUR. Voorinschrijvingen: Jan Deramoudt (dera164@skynet.be), Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde I: Oud Schooltje, Kerkstraat, 8670 Koksijde-Dorp - U: 09:00/10:30/11:30 - K: Sportpark Koksijde-Dorp, Zeelaan, 8670 Koksijde-Dorp - Contact: Jan Deramoudt, Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde (Tel.: 058533410) (Fax: 058533414) (dera164@skynet.be)

25/11 Maria Aalter (O) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. Voorinschrijvingen: Gino Vermeire (t.hoekske.aalter@pandora.be, Wingenestraat 55, 9880 Maria-Aalter (0475318581). - I: Voetbalkantine, Sparhoekdreef z/n, 9880 Maria-Aalter - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Voetbalkantine, Sparhoekdreef z/n, 9880 Maria-Aalter - Contact: Steven Bakelandt, Wingenestraat 49b, 9880 Maria-Aalter (Tel.: 0479449715) (werfbegeleiding@baboco.be)

01/12 Lotenhulle (O) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR I: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Guldensporenplein, 9880 Lotenhulle - Aalter (0495525459). - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Guldensporenplein, 9880 Lotenhulle - Aalter - Contact: Marc De Witte, 9880 Lotenhulle Aalter (Tel.: 0495525459) (fa492304@skynet.be)

01/12 Mol Zilvermeer (A) (PK) 40’ - 248 EUR. - I: Zilvermeer - Kassa 2, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol - U: 11:00/12:30/13:00 - K: Zilvermeer - Strandgebouw, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol - Contact: Jef Peeters, Brandstraat 80, 2400 Mol (Tel.: 0498281021) (marc.stessens@telenet.be) - Extra info: provinciaal kampioenschap juniores Website: www.boonenandfriendscyclocross.be

01/12 Rijkevorsel (A) (PK) 30’ - 198 EUR. - I: F C St Jozef, Zuiderdijk, 3210 Rijkevorsel (033122162). - U: 09:00/13:15/14:15 - K: F C St Jozef, Zuiderdijk, 2310 Rijkevorsel - Contact: Jan Van Riel, Dellenweg 21, 2310 Rijkevorsel (Tel.: 0496395362) - Extra info: provinciaal kampioenschap nieuwelingen

02/12 Lummen (Lb) (PK) Juniores: 40’ - 248 EUR - Bijkomende prijzen: 50 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR - Bijkomende prijzen: 50 EUR. - I: Sacramentsgilde Geneiken, Sacramentstraat 4, 3560 Lummen (0495444232). - U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - K: Sacramentsgilde Geneiken Lummen, Sacramentstraat 4, 3560 Lummen - Contact: Geerts Johan, Voortstraat 12, 3560 Lummen (Tel.: 0495444232) (johangeerts@skynet.be) - Extra info: 5€ (16-25) / PK juniores

17


02/12 Tiegem (W) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Den Ouden Koestal, Meersstraat 6, 8573 Tiegem - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Firma Demasure, Zonnestraat, 8573 Tiegem - Contact: De Waele Martin, Zultseweg 184, 8790 Waregem (Tel.: 0499531204) (martindewaele@hotmail.be)

08/12 Antwerpen Linkeroever (A) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Sint-Anna Goethe College, Goethestraat 1, 2050 Antwerpen - U: Juniores: 09:00/11:00/12:00 - Nieuwelingen: 09:00/10:00/11:00 - K: Sint-Anna Goethe College, Goethestraat 1, 2050 Antwerpen - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 PaalBeringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

08/12 Varsenare (W) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Kantine Kfc Varsenare, Hof Ter Straetendreef, 8490 Varsenare - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Sportcomplex Hof Ter Straeten, Idem, 8490 Varsenare - Contact: Moerman Guy, Hagebos 31, 8490 Varsenare (Tel.: 0473832397) (moerman.guy@skynet.be)

09/12 Overijse (B) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Gemeentelijke Basisschool, Processiestraat, 3090 Overijse (0475348206). - U: Juniores: 09:00/11:00/12:00 Nieuwelingen: 09:00/10:00/11:00 - K: Gemeentelijke Sporthal, Heurkstraat, 3090 Overijse - Contact: Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse (Tel.: 0477854880) (Fax: 026879654) de.sportvrienden@telenet.be - www.desportvriendenoverijse.be

15/12 Lichtervelde (W) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Feestzaal Turfhauwe, Kasteelstraat 69, 8810 Lichtervelde (0479599833). - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwel.: 09:00/12:00/13:00 - K: Kasteelstraat 116, 8810 Lichtervelde Contact: Kurt Doom, Koning Boudewijnlaan 32, 8810 Lichtervelde (Tel.: 0479599833) (info@omloopvanhethoutland.be) - Extra info: E 403 afrit 9 Lichtervelde en volg de bewegwijzering. Website: www.omloopvanhethoutland.be

15/12 Vorselaar (A) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Tent (Parcours), Kasteeldreef, 2290 Vorselaar - U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - K: Sportcentrum, Oostakker, 2290 Vorselaar - Contact: Niels Verwerft, Nieuwstraat 44, 2200 Herentals (Tel.: 0474334959) (niels.verwerft@skynet.be)

16/12 Leuven (B) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Rijschool Examencentrum, Ambachtenlaan 10, 3001 Leuven - U: Juniores: 09:00/11:00/12:00 - Nieuwelingen: 09:00/10:00/11:00 - K: Kath. Hogeschool Leuven, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 PaalBeringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

22/12 Essen (A) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. Voorinschrijvingen: www.molenheidevrienden.be, Kerkstraat 88, 2910 Essen (036675488). - I: Sporthal Hemelrijk, Moerkantsebaan, 2910 Essen (0475797486). - U: Juniores: 09:00/10:00/11:00 - Nieuwelingen: 08:00/09:00/10:00 - K: Sporthal College, Rouwmoer 7, 2910 Essen - Contact: Michiels Francis, Kerkstraat 88, 2910 Essen (Tel.: 036675488) (Fax: 036770216) (francis@optiekmichiels.be) - Extra info: voorinschrijving via website ! - Website: www.molenheidevrienden.be

22/12 Langemark (W) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Feestzaal “Caracas”, Boezingestraat 115, 8920 Langemark (057488214). - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Sporthall, Boezingestraat 51A, 8920 Langemark - Contact: Daniel Callewaert, Boezingestraat 156, Langemark (Tel.: 057488201) (callewad@skynet.be)

23/12 Balegem-Oosterzele (O) (N) Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Rudy Colman, Berg 15, 9860 Balegem (093626365). - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Feestzaal De Steenput, Berg 15, 9860 Balegem - Contact: Geert Van Wanzeele, Geraardsbergsesteenweg, Oosterzele (Tel.: 0477487492) (geert.vanwanzeele@skynet.be)

23/12 Namur (N) (N) 40’ - 248 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Parc Attractif Reine Fabiola, Rond-Point Michel Thonar 1, 5000 Namur - U: 08:00/09:00/10:00 - K: TBD - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

18

Veldrijden Juniors UCI 24/11 Koksijde (W) (Uci) 40’ - 800 EUR. Voorinschrijvingen: Jan Deramoudt (dera164@skynet.be), Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde I: Oud Schooltje, Kerkstraat, 8670 Koksijde-Dorp - U: 08:00/09:15/10:15 - K: Sportpark Koksijde-Dorp, Zeelaan, 8670 Koksijde - Contact: Jan Deramoudt, Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde (Tel.: 058533410) (Fax: 058533414) (dera164@skynet.be)

Veldrijden form. D 24/11 Berlare-Uitbergen (O) (PK) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ 120 EUR. - I: Café Ter Linden, Veerstraat 17, 9290 Uitbergen U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Scc De Venne, Veerstraat, 9290 Uitbergen - Contact: Duquet Marc, Weidelandstraat 5, 9290 Uitbergen (Tel.: 0479311699) (marcduquet@hotmail.com) - Extra info: Provinciaal kampioenschap

25/11 Hoegaarden (B) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR. - I: Hockey, Zavelkuilstraat 1, 3320 Hoegaarden (0495777507). - U: Am./Ma A : 09:00/11:15/12:15 - Ma B : 09:00/10:15/11:15 - Ma C : 09:00/10:15/11:15 - Contact: Marc Coel, Ridderstraat 6, 3320 Hoegaarden (Tel.: 0495777507) (marc.coel@gmail.com) - Extra info: Kleedkamers heren: Hockey, Zavelkuilstraat 1, Hoegaarden / Kleedkamers dames: Tennis, Zavelkuilstraat 1, Hoegaarden

25/11 Maria Aalter (O) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ 120 EUR. Voorinschrijvingen: Gino Vermeire, t.hoekske.aalter@pandora.be, Wingenestraat 55, 9880 MariaAalter (0475318581). - I: Voetbalkantine, Sparhoekdreef z/n, 9880 Maria-Aalter - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Voetbalkantine, Sparhoekdreef z/n, 9880 Maria-Aalter - Contact: Steven Bakelandt, Wingenestraat 49b, 9880 Maria-Aalter (Tel.: 0479449715) (werfbegeleiding@baboco.be)

01/12 Lotenhulle (O) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ 120 EUR. - I: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Guldensporenplein, 9880 Lotenhulle - Aalter (0495525459) - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Guldensporenplein, 9880 Lotenhulle - Aalter - Contact: Marc De Witte, 9880 Lotenhulle - Aalter (Tel.: 0495525459) (fa492304@skynet.be)

01/12 Rijkevorsel (A) (PK) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR - I: F C St Jozef, Zuiderdijk, 3210 Rijkevorsel (033122162) U: Am./Ma A: 09:00/12:15/13:15 - Ma B: 09:00/11:15/12:15 Ma C: 09:00/11:15/12:16 - K: F C St Jozef, Zuiderdijk, 2310 Rijkevorsel - Contact: Jan Van Riel, Dellenweg 21, 2310 Rijkevorsel (Tel.: 0496395362)

02/12 Lummen (Lb) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ 120 EUR - I: Sacramentsgilde Geneiken, Sacramentstraat 4, 3560 Lummen (0495444232). - U: Am./Ma A: 09:00/11:15/12:15 Ma B: 09:00/10:15/11:15 - Ma C: 09:00/10:15/11:16 K: Sacramentsgilde Geneiken Lummen, Sacramentstraat 4, 3560 Lummen - Contact: Geerts Johan, Voortstraat 12, Lummen (Tel.: 0495444232) (johangeerts@skynet.be)

02/12 Tiegem (W) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR. - I: Den Ouden Koestal, Meersstraat 6, 8573 Tiegem - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Firma Demasure, Zonnestraat, 8573 Tiegem - Contact: De Waele Martin, Zultseweg 184, 8790 Waregem (Tel.: 0499531204) (martindewaele@hotmail.be)

08/12 Varsenare (W) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ 120 EUR. - I: Kantine Kfc Varsenare, Hof Ter Straetendreef, 8490 Varsenare - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Sportcomplex Hof Ter Straeten, Hof Ter Straetendreef, 8490 Varsenare - Contact: Moerman Guy, Hagebos 31, 8490 Varsenare (Tel.: 0473832397) (moerman.guy@skynet.be)

15/12 Lichtervelde (W) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR. - I: Feestzaal Turfhauwe, Kasteelstraat 69, 8810 Lichtervelde (0479599833). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Kasteelstraat 116, 8810 Lichtervelde Contact: Kurt Doom, Koning Boudewijnlaan 32, 8810 Lichtervelde (Tel.: 0479599833) (info@omloopvanhethoutland.be) - Extra info: e403 afrit 9 lichtervelde en volg de bewegwijzering. Website: www.omloopvanhethoutland.be

15/12 Vorselaar (A) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ 120 EUR. - I: Tent (Parcours), Kasteeldreef, 2290 Vorselaar U: Am./Ma A: 09:00/11:15/12:15 - Ma B: 09:00/10:15/11:15 Ma C: 09:00/10:15/11:16 - K: Sportcentrum, Oostakker, 2290 Vorselaar - Contact: Niels Verwerft, Nieuwstraat 44, 2200 Herentals (Tel.: 0474334959) (niels.verwerft@skynet.be)

22/12 Langemark (W) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR. - I: Feestzaal “Caracas”, Boezingestraat 115, 8920 Langemark (057488214). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Sporthall, Boezingestraat 51A, 8920 Langemark - Contact: Daniel Callewaert, Boezingestraat 156, Langemark (Tel.: 057488201) (callewad@skynet.be)

23/12 Balegem-Oosterzele (O) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ 120 EUR. - I: Rudy Colman, Berg 15, 9860 Balegem (093626365). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Feestzaal De Steenput, Berg 15, 9860 Balegem - Contact: Geert Van Wanzeele, Geraardsbergsesteenweg, Oosterzele (Tel.: 0477487492) (geert.vanwanzeele@skynet.be)

Veldrijden Gentlemen 01/12 Bavegem (O) (Afw) Voorinschrijvingen: Luc Matthijs (info@wscbavegem.be), Hoge Hellemseweg 18, 9520 Bavegem (0496522064). I: Parochiecentrum, Kerkkouterstraat, 9520 Bavegem (0496522064). - U: 14:30/15:30/15:45 - K: Parochiecentrum, Kerkkouterstraat, 9520 Bavegem - Contact: Luc Matthijs, Hoge Hellemseweg 18, 9520 Bavegem (Tel.: 0496522064) (info@wscbavegem.be) - Extra info: Inschrijven kan ook nog voor de wedstrijd

01/12 Mol Zilvermeer (A) Voorinschrijvingen: Op Uitnodiging - U: 15:15 - K: Zilvermeer - Contact: Jef Peeters, Brandstraat 80, 2400 Mol (Tel.: 0498281021) (marc.stessens@telenet.be) - Extra info: BOONEN & FRIENDS CHARITY CYCLOCROSS Website: www.boonenandfriendscyclocross.be

Veldrijden Dames 24/11 Koksijde (W) (Uciwc) 40’ - 7400 EUR. Voorinschrijvingen: Jan Deramoudt (dera164@skynet.be), Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde - I: Oud Schooltje, Kerkstraat, 8670 Koksijde-Dorp - U: 09:00/12:30/13:30 - K: Sportpark Koksijde-Dorp, Zeelaan, 8670 Koksijde - Contact: Jan Deramoudt, Hoge Duinenlaan 2, 8670 Koksijde Tel.: 058533410 - Fax: 058533414 - dera164@skynet.be

08/12 Antwerpen Linkeroever (A) (Uci) 40’ - 1015 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Sint-Anna Goethe College, Goethestraat 1, 2050 Antwerpen - U: 09:00/12:45/13:45 - K: Sint-Anna Goethe College, Goethestraat 1, 2050 Antwerpen - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

09/12 Overijse (B) (Uci) 40’ - 1015 EUR. Voorinschrijvingen: Willy Van Roy (de.sportvrienden@telenet.be), Speelberg 76, 3090 Overijse (0477854880). - I: Gemeentelijke Basisschool, Processiestraat, 3090 Overijse (0475348206). - U: 09:00/12:45/13:45 - K: Gemeentelijke Sporthal, Heurkstraat, 3090 Overijse - Contact: Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse (Tel.: 0477854880) (Fax: 026879654) (de.sportvrienden@telenet.be) Website: www.desportvriendenoverijse.be

16/12 Leuven (B) (Uci) 40’ - 1015 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Rijschool Examencentrum, Ambachtenlaan 10, 3001 Leuven - U: 09:00/12:45/13:45 - K: Kath. Hogeschool Leuven, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)

22/12 Essen (A) (Uci) 40’ - 1015 EUR. Voorinschrijving: www.molenheidevrienden.be Kerkstraat 88, 2910 Essen (036675488). - I: Sporthal Hemelrijk, Moerkantsebaan, 2910 Essen (0475797486). - U: 09:00/12:45/13:45 - K: Sporthal College, Rouwmoer 7, 2910 Essen - Contact: Michiels Francis, Kerkstraat 88, 2910 Essen (Tel.: 036675488) (Fax: 036770216) (francis@optiekmichiels.be) Extra info: voorinschrijving via website ! Website: www.molenheidevrienden.be

23/12 Namur (N) (Uciwc) 40’ - 7400 EUR. - I: Parc Attractif Reine Fabiola, Rond-Point Michel Thonar 1, 5000 Namur - U: 09:00/12:30/13:30 - K: TBD - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 PaalBeringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com)


19


Veldrijden Aspiranten 25/11 Bk Aspiranten Veldrijden (A) (Bk) I: Feestzaal De garve, vrijheid(park Deroissart), 2370 Arendonk - U: Aspiranten: 09:30 - Contact: Vandael Jan, Europalaan 71, 2470 Retie (Tel.: 0495/249773) (jan.vandael@scarlet.be) - Extra info: inschrijving vanaf 09:30 tot 1u voor de start van de reeks waaraan je deelneemt; Start meisjes alle cat. 12u30. Start jongens 12j 13u45. Start jongens 13j 14u40.Start jongens 14j 15u20

01/12 Bavegem (O) Aspiranten 12 j.: 20’. Aspiranten 13 j.: 22’. Aspiranten 14 j.: 25’. - I: Parochiecentrum, Kerkkouterstrat, 9520 Bavegem (0473794528). - U: Aspiranten 12 j.: 12:00/13:15/13:30 - Aspiranten 13 j.: 12:00/14:00/14:15 - Aspiranten 14 j.: 12:00/14:45/15:00 - K: Parochiecentrum, Kerkkouterstraat, 9520 Bavegem - Contact: Hertecant Marcel, Meerlaan 18 Bus 0, Zottegem (Tel.: 0473794528) (kbwb.ovl@skynet.be)

08/12 Zingem (O) Aspiranten 12 j.: 20’. Aspiranten 13 j.: 22’. Aspiranten 14 j.: 25’. - I: Visvijvers, Damstraat, 9750 Zingem (0473794528). - U: Aspiranten 12 j.: 12:00/13:15/13:30 - Aspiranten 13 j.: 12:00/14:00/14:15 - Aspiranten 14 j.: 12:00/14:45/15:00 - K: Gemeenteschool Zingem, Kruiskensstraat, 9750 Zingem Contact: Marcel Hertecant, Meerlaan 18 Bus 0, Zottegem (Tel.: 0473794528) (kbwb.ovl@skynet.be)

09/12 Tessenderlo (Lb) Aspiranten 12 j.: 20’. Aspiranten 13 j.: 22’. Aspiranten 14 j.: 25’. - I: Tent, Molenstraat, 3980 Tessenderlo (0494061355). - U: Aspiranten 12 j.: 11:30/12:45/13:00 - Aspiranten 13 j.: 13:00/13:45/14:00 - Aspiranten 14 j.: 14:00/14:45/15:00 - K: Tent, Molenstraat, 3980 Tessenderlo - Contact: Noel Steurs, Schomstraat, 3290 Diest (Tel.: 0494061355) (noelsteurs@skynet.be)

16/12 Lichtervelde (W) Aspiranten 12 j.: 20’. Aspiranten 13 j.: 22’. Aspiranten 14 j.: 25’. - I: Kantine Cyclocross, Ketelbuiserstraat 190, 8810 Lichtervelde (32485754231). - U: Aspiranten 12 j.: 12:30/13:15/13:30 - Aspiranten 13 j.: 13:30/14:15/14:30 - Aspiranten 14 j.: 14:30/15:15/15:30 - K: Ketelbuiserstraat 174, 8810 Lichtervelde - Contact: Eric Vanrobaeys, Oude Bruggeweg 7, Lichtervelde (Tel.: 32485754231) (eric.vanrobaeys@skynet.be) Website: http://www.omloopvanhethoutland.be

23/12 Desselgem (W) Aspiranten 12 j.: 20’. Aspiranten 13 j.: 22’. Aspiranten 14 j.: 25’. - I: Stedelijke Basisschool (Sporthal), Pompoenstraat 44, 8792 Desselgem - U: Aspiranten 12 j.: 11:30/13:00 - K: Stedelijke Basisschool (Sporthal), Pompoenstraat 44, 8792 Desselgem Contact: Verdonck Clif, Krekelstraat 11, 8792 Desselgem (Tel.: 0473231044 of 0468102082)

Veldrijden Min. 01/12 Bavegem (O) (Afw) Min. 8 j.: 10’. Min. 9 j.: 12’. Min. 10 j.: 15’. Min. 11 j.: 17’. - I: Parochiecentrum, Kerkkouterstraat, 9520 Bavegem (0495222062). - U: Min. 8 j.: 10:30/11:15/11:30 - Min. 9 j.: 10:30/11:15/11:30 Min. 10 j.: 10:30/11:30/11:50 - Min. 11 j.: 10:30/12:00/12:10 - K: Parochiecentrum, Kerkkouterstraat, 9520 Bavegem - Contact: Beeckman Koen, Rooberg 14, Landskouter (Tel.: 0495222062) (koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be)

20

08/12 Zingem (O) (Afw) Min. 8 j.: 10’. Min. 9 j.: 12’. Min. 10 j.: 15’. Min.11 j.: 17’. - I: Visvijvers, Damstraat, 9750 Zintem - U: Min. 8 j.: 10:30/11:15/11:30 - Min. 9 j.: 10:30/11:15/11:30 - Min. 10 j.: 10:30/11:30/11:50 - Min.11 j.: 10:30/12:00/12:10 - K: Gemeenteschool Zingem, Kruiskensstraat, 9750 Zingem - Contact: Koen Beeckman, Rooberg 14, Oosterzele (Tel.: 0495222062) (koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be)

09/12 Tessenderlo (Lb) (Afw) Min. 8 j.: 10’. Min. 9 j.: 12’. Min. 10 j.: 15’. Min.11 j.: 17’. - I: Tent, Molenstraat, 3980 Tessenderlo (0494061355). - U: Min. 8 j.: 09:00/09:45/10:00 - Min. 9 j.: 09:45/10:15/10:30 Min. 10 j.: 10:15/11:00/11:15 - Min.11 j.: 11:00/11:45/12:00 - K: Tent, Molenstraat, 3980 Tessenderlo - Contact: Noel Steurs, Schomstraat, 3290 Diest (Tel.: 0494061355) (noelsteurs@skynet.be)

16/12 Lichtervelde (W) (Afw) Min. 8 j.: 10’. Min. 9 j.: 12’. Min. 10 j.: 15’. Min. 11 j.: 17’. - I: Kantine Cyclocross Flandria, Ketelbuiserstraat 190, 8810 Lichtervelde (32485754231). - U: Min. 8 j.: 10:00/10:30/11:00 - Min. 9 j.: 10:00/10:30/11:15 - Min. 10 j.: 10:30/11:00/11:35 - Min. 11 j.: 11:00/11:30/12:00 - K: Ketelbuiserstraat 174, 8810 Lichtervelde - Contact: Eric Vanrobaeys, Oude Bruggeweg 7, Lichtervelde (Tel.: 32485754231) (eric.vanrobaeys@skynet.be) - Extra info: initiatie voor niet aangeslotenen Website: http://www.omloopvanhethoutland.be

23/12 Desselgem (W) (Afw) Min. 8 j. : 10’. Min. 9 j. : 10’. Min. 10 j. : 12’. Min.11 j. : 15’. - I: Stedelijke Basisschool (Sporthal), Pompoenstraat 44, 8792 Desselgem - U: Min. 8 j. : 10:00/11:00 - Min. 9 j. : 10:00/11:00 - Min. 10 j. : 10:00/11:20 - Min.11 j. : 10:00/11:45 - K: Sted. Basisschool (Sporthal), Pompenstraat 44, 8792 Desselgem - Contact: Verdonck Clif, Krekelstraat 11, 8792 Desselgem (Tel.: 0473231044 of 0468102082)

Piste 21/11 Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent (O) (Z Mm) 22/11 Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent (O) (Z Mm) 23/11 Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent (O) (Z Mm) 24/11 Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent (O) (Z Mm) 25/11 Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent (O) (Z Mm)

Indoor 24/11 Genk - 1ste Halve Finale Elite (Lb) I: Roerstraat 3, 3600 Genk - U: 14:00 - Contact: Snoks Marc, (Tel.: 0477465939) (uitkoen@hotmail.com)

25/11 Gent - Halve Finale Beker Van Vlaanderen Elite (O) I: Zaal De Koornbloem, Ekkergemstraat 30, 9000 Gent - U: 14:00 - Contact: Rudy Bondue (092301058), Robert Covent (0477655364), (snacyclobal-gent@skynet.be) Website: www.cyclobalsnagent.be

02/12 Genk - Jeugd (Lb) I: Roerstraat 3, 3600 Genk - U: 14:00 - Contact: Snoks Marc, (Tel.: 0477465939) (uitkoen@hotmail.com)

09/12 Gent - Finale Beker Van Vlaanderen Elite (O) I: Zaal De Koornbloem, Ekkergemstraat 30, 9000 Gent - U: 14:00 - Contact: Rudy Bondue (092301058), Robert Convent (0477655364), (snacyclobal-gent@skynet.be) Website: www.cyclobalsnagent.be

Promotionele Activiteiten 19/12 Sint-Niklaas (O) (Iwv) Voorinschrijvingen: info@gpdester.be - I: Atletiekclub AC Waasland, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas - U: 12:00/13:00/13:30 - Contact: Gery Smet, Breedstraat 232, 9100 Sint-Niklaas (Tel.: 0495878014)


Calendrier des organisations F.C.W.B du 01/11 au 31/12/12

Avec le soutien de

Pr

J

Date

Catégorie

Type

LG

di

25/11

Amateurs & Masters

CX

LG

di

25/11

Débutants Juniors Jeunes

CX

LG

sa

08/12

Débutants Juniors Jeunes

CX

LG

di

09/12

Amateurs & Masters

CX

LG

di

16/12

Amateurs & Masters

CX

LG

di

16/12

Débutants Juniors Jeunes

CX

LG

di

23/12

Amateurs & Masters

CX

22

Lieu

Données Techniques

Dist. : 40' - I:09:00 - 12:00. D: 13:00. Ins & Vest: Ecole communale, rue du Pont 8, 4480 Hermalle ss/Huy. Prix Ind: Amat & Masters A 120€ + Masters B 120€ + Masters C 120€. Infos: Christophe Delcommune 0496/482330 delcommune@msn.com Débutants: 30'. I:09:00 - 13:30. D: 14:30. Prix Ind: 198€. Juniors: 40'. I: 09:00 - 14:30. D: 15:30. Prix Ind: 248€. Ins & Vest: Ecole communale, rue du Pont 8, 4480 HERMALLE Hermalle ss/Huy. Infos: Christophe Delcommune SOUS HUY 0496/482330 delcommune@msn.com (Engis) Promotion du cyclisme auprès des jeunes : Minimes: 15' - I:09:00 - 10:00. D: 11:00. Aspirants: 25' - I:09:00 - 11:00. D: 12:00. Débutants: 30' - I:09:00 - 13:15. D: 14:15. Prix Ind: 198€ Juniors: 40' - I: 09:00 - 14:15. D: 15:15. Prix Ind: 248€. Ins & Vest: Domaine Tria Enduro, rue Au Pairon, BILSTAIN Pepinster. Infos: Guy Crasset 0495/540325 (Limbourg) guy.crasset@scarlet.be Champ. FCWB Promotion du cyclisme auprès des jeunes : Minimes: 15' - I:09:00 - 10:00. D: 11:00. Aspirants: 25' - I:09:00 - 11:00. D: 12:00. Masters C: 40’. I : 09.00 - 10.00. D: 11.00. Prix Ind. 120€. Masters B: 40’. I : 09.00 – 11.30. D: 12.30. Prix Ind. 120€. BILSTAIN Masters A: 40’. I : 09.00 – 13.00. D: 14.00. Prix Ind. 120€. (Limbourg) Amateurs: 40’. I : 09.00 – 14.15. D: 15.15. Prix Ind. 120€. Championnat Ins & Vest. : Domaine Tria Enduro, rue Au Pairon, 4831 Belgique Pepinster. Infos: Guy Crasset 0495/540325 guy.crasset@scarlet.be Durée: 40' - I:09:00 - 12:00. D: 13:00. Ins & Vest. : Terrain Football Club Banneux, Rue des 12 BANNEUX Hommes. Prix Ind: Amat & Masters A 120€ + Masters B 120€ + Masters C 120€. Infos: Marc Leruth 0495/215781 guy.crasset@scarlet.be Débutants: 30'. I:09:00 - 13:15. D: 14:15. Prix Ind: 198€. Juniors: 40'. I:09:00 - 14:15. D: 15:15. Prix Ind: 248€ Ins & Vest. : Terrain Football Club Banneux, Rue des 12 Hommes. Infos: Marc Leruth 0495/215781 BANNEUX guy.crasset@scarlet.be Promotion du cyclisme auprès des jeunes : Minimes: 15' - I:09:00 - 10:00. D: 11:00. Aspirants: 25' - I:09:00 - 11:00. D: 12:00. Durée: 40'. I: 09:00 – 12.00. D : 13.00. Ins & Vest. : Buvette Football, rue de Selys 112, Waremme. WAREMME Prix Ind: Amat & Masters A 120€ + Masters B 120€ + Masters C 120€. Infos M Christian Rigo 019/698256 (Christian.rigo2@gmail.com HERMALLE SOUS HUY (Engis)


LG

di

23/12

Débutants Juniors Jeunes

NA

Di

23/12

UCI Classe 2 U23

CX

NA

Di

23/12

CDM UCI ME

CX

NA

Di

23/12

UCI MJ

CX

NA

Di

23/12

CDM UCI WE

CX

CX

Débutants: 30' - I:09:00 – 13.00. D : 14.00. Prix Ind: 198€ Juniors: 40' - I:09:00 – 14.00. D : 15.00. Prix Ind: 248€ Ins & Vest. : Buvette Football, rue de Selys 112, Waremme. WAREMME Infos M Chr. Rigo 019/698256 (Christian.rigo2@gmail.com Promotion du cyclisme auprès des jeunes : Minimes: 15' - I: 09:00 - 11:00. D: 11:30. Aspirants: 25' - I: 09:00 - 11:30. D: 12:00. 50´ - 620€ Pré-inscr.: www.soudalclassics.be. I: Parc Attractif Reine Fabiola, Rond-Point Michel Thonar 1, 5000 NAMUR Namur. 09:00/10:10/11:10. V: TBD. Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen (Tel.: 011459950 - erwin.vervecken@golazo.com) 60´ - 42500€ - I: Parc Attractif Reine Fabiola, Rond-Point Michel Thonar 1, 5000 Namur. 09:00/14:00/15:00. V: TBD. NAMUR Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 PaalBeringen (Tel: 011459950 - erwin.vervecken@golazo.com) 40´ - 248€. Pré-inscr.: www.soudalclassics.be - I: Parc Attractif Reine Fabiola, Rond-Point Michel Thonar 1, 5000 NAMUR Namur. 08:00/09:00/10:00. V: TBD. Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen (Tel.: 011459950 - erwin.vervecken@golazo.com) 40´ - 7400€ - I: Parc Attractif Reine Fabiola, Rond-Point Michel Thonar 1, 5000 Namur. 09:00/12:30/13:30. V: TBD. NAMUR Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 PaalBeringen (Tel: 011459950 - erwin.vervecken@golazo.com)

23


g n i d e l k m a e t n i e o: f i n t i r e n e e m r r e voo f m e o r c . r e ” c a e r o i “D www.b

WBV-Nieuwsbrief 2012/19  

Wielerbond Vlaanderen Nieuwsbrief 2012/19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you