Page 1

Belt-Schutsloot, Blokzijl, Dwarsgracht, Giethoorn, Kalenberg, Kuinre, Oldemarkt, Ossenzijl, Paasloo, Sint Jansklooster, Steenwijk, Vollenhove en Wanneperveen.

2012

Van natuur naar avontuur!

www.ervaarhetWaterReijk.nl


a dv e r t e n t i e

Rijk aan nog te ontdekken schatten‌


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

3


voorwoord

INHOUDopgave Nationaal Park Weerribben-Wieden

6

Kuinre, Oldemarkt & Paasloo

8

Steenwijk, Kalenberg & Ossenzijl

9

Giethoorn en omgeving

10

Blokzijl, Vollenhove & Sint Jansklooster

11

Duurzaam genieten in het WaterReijk

12

For our English guests

14

Experience WaterReijk Weerribben Wieden (English)

Welkom in WaterReijk Weerribben Wieden!

Für unsere Deutsche Gäste Uitstapjes in de regio

In dit magazine krijgt u als bezoeker van het grootste wetland van Noordwest-Europa een goed beeld van wat er allemaal te beleven valt. Maar het gebied is meer dan alleen een groot wetland en een groot nationaal park: oude stadjes zoals Blokzijl en Vollenhove met veel cultuurhistorie, het houtwallen landschap rond Paasloo, bos en heide op en rond de Woldberg en de vestingstad Steenwijk zijn eveneens de moeite waard om te ervaren! We willen het gebied graag als een duurzame bestemming presenteren. Op dat vlak is afgelopen jaar veel gebeurd en zal ook dit jaar weer veel gebeuren: een elektrische watertaxi, elektrische Tuk-Tuk’s, bijzondere vormen van overnachten en varen, het Overijssels WaterEvent. Zomaar een greep uit de ontwikkelingen die plaatsvinden. Het afgelopen jaar heb ik als nieuwe burgemeester met open oog en oor het gebied ervaren. Ik ben onder de indruk van de verrassende mogelijkheden en de pracht van het gebied. Ik nodig u daarom graag uit het bijzondere van WaterReijk Weerribben Wieden ook zelf te komen ervaren: het is de moeite meer dan waard!

Met duurzame groet, Marja van der Tas, Burgemeester gemeente Steenwijkerland

15

Erleben Sie WaterReijk Weerribben Wieden (Deutsch)

16

Tips voor leuke uitstapjes in de regio.

Evenementen

18

Een greep uit de vele evenementen die WaterReijk Weerribben Wieden rijk is.

Ontdekking over Land

22

Tips om WaterReijk Weerribben Wieden over het land te ontdekken. Met o.a. fiets- en stepverhuur, fietsknooppuntenroutes en TOP’s.

Beleef het water

24

Een greep uit de Nautische evenementen

In & om het Water

25

Tips om WaterReijk Weerribben Wieden in & om het water te beleven. Met bootverhuur, rondvaarten, zeil- en surflessen en jachthaven.

Havens

31

Bekijken & bewonderen

32

Tips om WaterReijk Weerribben Wieden te bekijken en bewonderen. Met galerieën, gebouwen, monumenten en musea.

Voor het hele gezin!

41

Tips voor uitstapjes die bij groot en klein in de smaak zullen vallen.

Beleef het Landleven

42

Tips om WaterReijk Weerribben Wieden in z’n meest pure vorm te beleven.

Kom in Actie

45

Tips om WaterReijk Weerribben Wieden op z’n avontuurlijkst te ontdekken.

Winkelen

46

Eten & Drinken

50

Tips om WaterReijk Weerribben Wieden te proeven. Met café’s, restaurants, party- & zalencentra en natuurlijk de onmiskenbare gastvrijheid van WaterReijk Weerribben Wieden.

Er even helemaal uit

57

Tips om lekker op stap te gaan of even helemaal te ontspannen.

Welterusten!

59

Tips om te overnachten. Met appartementen, zomerhuizen, Bed & Breakfasts, campings, groepsaccommodaties, hotels en natuurlijk de onmiskenbare gastvrijheid van WaterReijk Weerribben Wieden.

Handig om te weten De adressen van het VVV-kantoor en de -agentschappen en de verklarende symbolen. Rijk aan gastvrijheid…

82


VVV-kantoor VVV-agentschap Toeristisch Overstap Punt

P P-WaterReijk

Oldemarkt Ossenzijl

P OSSENZIJL P MEENTHEBRUG

P STEENWIJK

Kuinre P VLODDERBRUG

Steenwijk

Kalenberg

Giethoorn Blokzijl Wanneperveen

P VOLLENHOVE

Vollenhove

P SINT JANSKLOOSTER P BELT-SCHUTSLOOT

St. Jansklooster

Belt-Schutsloot

C WaterReijk Weerribben Wieden,

beschikbaar gesteld door Mouthaan Grafisch Bedrijf Papendrecht.

Zwartsluis

colofon Dit magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden en/of onvolkomenheden in staan. Hiervoor kunnen RBT Vechtdal-IJsseldelta en de in dit magazine genoemde ondernemers geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Alle prijzen en data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. C WaterReijk Weerribben Wieden

Ontwerp: Reclamestudio RISE ’N SHINE, Giethoorn Tekst & beeld: Met medewerking van o.a. Lekker Leesbaar, Jurjen Poeles, Martin van der Elst, www.foto-aandewand.com, Wellnesshoeve Butterfly, Theater de Meenthe, VVVV, Nationaal Park Weerribben-Wieden, Kopje Cultuur en Gemeente Steenwijkerland. Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem

Oplage: 50.000 stuks Verspreiding: Losse verspreiding via VVV’s in WaterReijk Weerribben Wieden, Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en Zwolle, landelijke VVV-kantoren, het toeristisch bedrijfsleven in WaterReijk Weerribben Wieden en diverse (inter)nationale beurzen.

www.ervaarhetWaterReijk.nl

5


Nationaal Park Weerribben-Wieden

Dit afwisselende landschap van water en land is ontstaan door de afgraving van veen voor de turfwinning. Tot in het begin van de 20e eeuw was turf een belangrijke brandstof. Het veen werd uit het moeras omhoog gehaald en op smalle stroken land te drogen gelegd. Overal in het nationaal park is het patroon van weren (trekgaten) en ribben (legakkers), dat hierdoor ontstond, terug te vinden. In de hooilanden groeien de echte koekoeksbloem en orchideeën. In het water komen weer andere planten voor, zoals de waterlelie, gele plomp, lisdodde, krabbescheer en vele soorten zegge. Maar de opvallendste plant is toch wel het riet. De Weerribben Smalle stroken land en water wisselen elkaar af. Tussen het riet houden roerdomp, karekiet en rietzanger zich schuil. De wilde eend, smient, taling, waterhoen en fuut laten zich rustig bekijken op de plassen en kleinere wateren. Wanneer het rietland verdroogd en verbost is, haalt Staatsbosbeheer de bomen en de bovenste bodemlaag weg. Zo wordt het land weer moeras. Hiervan profiteren de zeldzame soorten, zoals de grote vuurvlinder. Die legt zijn eitjes op het

blad van de waterzuring. Middenin het moerasbos ligt de plas van De Kloosterkooi. Deze eendenkooi laat iets zien van de vroegere broodwinning uit de natuur. Bezoekerscentrum De Weerribben Hoogeweg 27 8376 EM Ossenzijl 0561-477272 www.staatsbosbeheer.nl De Wieden Meren en kolkjes, langzaam dichtgroeiende sloten en geheimzinnige moerasbossen, dat alles is te vinden in De Wieden. In de uitgestrekte rietlanden leven rietgors, baardmannetje en roerdomp. En dan zijn er nog de vlinders, libelles, ringslangen, en…. de otters. De plassen en meren van De Wieden zijn de restanten van stormvloeden en erosie door de golven van de Zuiderzee. Net als de turfstekers vroeger, maakt Natuurmonumenten regelmatig nieuw open water in De Wieden. Hierdoor begint het proces van verlanding opnieuw en kan trilveen ontstaan. Bezoekerscentrum De Wieden Beulakerpad 1 8326 AH Sint Jansklooster 0527-246644 www.natuurmonumenten.nl

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... zeldzame flora & fauna…

Duurzaam toerisme In 2009 kreeg Nationaal Park Weerribben-Wieden het Certificaat voor duurzaam toerisme in beschermde gebieden en in 2010 ontvingen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het Europees Diploma voor Natuurbeheer. Gecombineerd met de EDEN award voor de regio WaterReijk Weerribben Wieden is dit een zeer bijzondere combinatie van waarderingen op het gebied van duurzaamheid.


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

7


Kuinre In Kuinre herkent u de sporen van een oud visserstadje aan de Zuiderzee. De mooi slingerende riviertjes Tusschen Linde en Linde vormen de vaarverbinding naar de Friese Meren en de plassen en meren van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Restanten uit de riddertijd Bij de drooglegging van de Noordoostpolder zijn, op de bodem van de voormalige Zuiderzee, restanten van twee burchten gevonden. Delen van een burcht, burchtheuvel en slotgracht zijn teruggebracht in de oorspronkelijke staat. U kunt ze zien in het Kuinderbos. Het zijn resten van het in de middeleeuwen uitgestrekte gebied van de heren van Kuinre, onder wie roofridder Henric de Crane, die een eigen politiek voerden en schepen overvielen. Over de herkomst van de plaatsnaam: Kuinre, de Kunre (in dialect), Kunne, en dat laatste betekent koning, ofwel heer.

Oldemarkt & Paasloo De botermarkt en de biggenmarkt waren ooit de trekkers van het van oudsher bedrijvige dorp Oldemarkt. Het recht om twee jaarmarkten en een weekmarkt te houden ‘in de Oldemarck’ dateert uit begin 15e eeuw. Met de Lambertus-markt op hemelvaartsdag en de zomerse Weerribbenmarkten houdt Oldemarkt de markttraditie in ere. Het dorp heeft prachtige gevels en gezellige winkels. Een opvallend pand is het Veerhuis uit 1823 aan het Mallegat, de plaatselijke haven. Oldemarkt ligt aan de rand van de Weerribben, met in het westen Ossenzijl en de polders en oostwaarts het eeuwenoude houtwallenlandschap rond Paasloo. In de slingerende houtwallen ziet u grote, oude essenstoven. Verder groeien er inheemse soorten als iep, meidoorn, hulst en de in het voorjaar schitterend bloeiende krentenboompjes. Het monumentale kerkhofje van Paasloo is bekend om het graf van de dichter J.C. Bloem en de oude kerk in schuurvorm.

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... pittoreske stadjes & dorpen…


steenwijk De Woldberg en De Eese Vlak boven Steenwijk op het hoogste punt in het glooiende landschap, vindt u het bosgebied van De Woldberg en De Eese. Vanaf de 24 meter hoge uitkijktoren heeft u een prachtig overzicht over een groot deel van het omliggende landschap.

De hoogteverschillen, het bos, de lanen en de verschillende landschapselementen - houtwallen en holle weggetjes, graslandjes en een hoogveenvennetje, weilanden en heide - maken dit een afwisselend gebied met een overdadige flora en fauna.

De vestingstad Steenwijk heeft een roerig verleden, door de eeuwen hebben er vele oorlogen gewoed. In de 16e eeuw is de stad een decennium in Spaanse handen geweest. Het heldhaftig verzet van Johan van den Kornput en zijn manschappen ten spijt, veroverden de Spanjaarden de stad dankzij een onfortuinlijke pestepidemie waarbij bijna alle inwoners stierven. De rijke historie van de vestingstad ziet u vandaag nog terug in het stratenpatroon, de deels herstelde stadsgrachten en –wallen en het dorpse gemoedelijke karakter van de stad. Vanaf de 86 m. hoge Steenwijkertoren heeft u een spectaculair uitzicht over de stad en de regio.

Kalenberg & ossenzijl Ossenzijl Ossenzijl, aan de rand van de Weerribben, dankt haar naam aan de familie Osse, die hier ooit een zijl, een sluis, had. Het bezoekerscentrum in Ossenzijl is hét startpunt voor een verkenning van de Weerribben. Kalenberg Lange tijd was Kalenberg, midden in de Weerribben, de enige bewoonde buurt tussen de ‘weren’, de vaarten tussen de smalle stroken land (ribben) die door de vervening ontstonden. Vlakbij liggen Wetering en het gehucht Nederland, ‘laag gelegen land’, van waaruit in de 18e eeuw de turfwinning begon. Rietteelt als landschapsonderhoud Na de turfmakerij waren visserij en rietteelt de inkomstenbron van veel Kalenbergers. Het riet wordt nog steeds beschouwd als het beste van Europa voor het dekken van rietdaken. Aan de Hoogeweg staan nog enkele typisch Noord-Nederlandse watermolens, tjaskers en een spinnenkopmolen. Er staan ook een paar gerenoveerde vervenershuisjes, die bewoond werden door vaak grote gezinnen.

www.ervaarhetWaterReijk.nl

9


giethoorn Van Geytenhoren tot Giethoorn Giethoorn werd in de 13e eeuw gesticht door monniken. Zij vonden bij het bewerken van het land veel geitenhorens van de wilde geiten die zijn omgekomen tijdens de St. Elizabethsvloed in 1170. De monniken noemden hun nederzetting Geytenhoren, dat later verbasterde tot Geythorn en Giethoorn. In Giethoorn snorren fluisterbootjes geruisloos door het water, onder de karakteristieke hoge bruggetjes door. De rietgedekte boerderijen en huizen zijn als het ware op eilandjes gebouwd, die soms alleen via die bruggetjes, of via het water, zijn te bereiken. In dit Venetië van het Noorden gaan stilte en prachtige natuur samen met watersportplezier. En u vaart, kanoot, fietst of schaatst(!) zo naar één van de café’s of restaurants.

Ook de omgeving van Giethoorn is bijzonder: Belt-Schutsloot Riettelers zijn hier nog volop actief. Zij snijden het riet om het bijzondere landschap te behouden én vanwege de befaamde kwaliteit als dakbedekking. Dit waterdorp tussen plassen en meren was tot 1960 onbereikbaar voor auto’s. Fietsers konden er ‘al’ sinds 1930 komen. Vervoer ging met de punter en ’s winters op de schaats. Wanneperveen Wanneperveen ligt nu stil, nadat het jaren als wandelend dorp door het leven ging. Door de vele stormvloeden en overstromingen kwam het steeds oostelijker te liggen. Dwarsgracht Ook in dit veengebied verveenden de bewoners zoveel grond dat ieder huis op een eilandje kwam te staan. Een deel van de huizen en boerderijtjes is alleen over water te bereiken. Tot nog niet zo lang geleden vervoerden de laatste boeren van Dwarsgracht hun koeien per boot, op de ‘bok’, naar de wei.

rijk Rijkaan aangastvrijheid... pittoreske stadjes & dorpen…


Blokzijl Blokzijl werd in 1450 gesticht als turftol. Later in de geschiedenis op bevel van Prins Maurits werd Blokzijl uitgebouwd tot vesting om de verdediging tegen de Spanjaarden te versterken, en kreeg het stadsrechten. In de Gouden Eeuw kwam er een levendige handel met Amsterdam op gang en floreerde Blokzijl als handelsstad en overslaghaven. De rijkdom uit deze periode is duidelijk terug te zien aan de monumentale panden met hals-, klok- en trapgevels, aan bochtige straatjes, als een prent van de hand van Anton Pieck. Hoogwaterkanon Langs de Zuiderzeedijk zijn een aantal hoogwaterkanonnen bewaard gebleven, waarvan die aan de Noorderkade in Blokzijl misschien wel de bekendste is. Het hoogwaterkanon werd afgevuurd bij dreigend hoog water. Het laatste schot werd in 1928 afgevuurd.

vollenhove & St. Jansklooster In de 17e eeuw telde Vollenhove wel vijftien havezaten en burchten. Na de Franse revolutie trok de Overijsselse adel weg en raakten de kastelen in verval. U kunt nu nog genieten van enkele historische gebouwen die behouden bleven. Zoals havezate Marxveld, met een ommuurd tuinencomplex met daarin vier stijltuinen uit verschillende tijdperken, Landgoed Oldruitenborgh en de restanten van kasteel Toutenburgh, dat hier stond van 1531 tot in de 18e eeuw. Het Hoge Land van Vollenhove ligt op een stuwwal bij Barsbeek en Heetveld, die ontstaan is in de voorlaatste ijstijd. De gerestaureerde kloostermuur van het waterdorp Sint Jansklooster herinnert aan de nederzetting Sint Janscamp die rond 1400 ontstond. De tevens opgeknapte stellingmolen, de Monnikenmolen, hoorde bij het klooster. Ten zuiden van het dorp bij het gehucht Heetveld ziet u het glooiende landschap van de keileemrug uit de voorlaatste ijstijd.

www.ervaarhetWaterReijk.nl

11


Duurzaam genieten in WaterReijk Weerribben Wieden… We horen er allemaal veel over in de media en er bestaan veel beschrijvingen maar kort gezegd is het: ‘toerisme dat in harmonie is met natuur & milieu en de lokale bevolking (People, Planet, Profit). Zo kan toerisme ervoor zorgen dat zowel de bevolking, economie als de natuur profiteren van positieve effecten. En niet het ‘slachtoffer’ wordt van negatieve gevolgen. Waar u ook vakantie viert… duurzaam op vakantie gaan is overal mogelijk! Varen

Excursies

Varen kan op allerlei manieren in WaterReijk. Ontdek de stilte en de prachtige natuur in een kano of ontspannen in een fluisterbootje of (luxe) sloep. Niet zelf aan het roer? Steeds meer rondvaartbedrijven investeren in rondvaartboten met elektrische aandrijving. Verbaas u over de rust terwijl u het uitzicht en de dorpjes bewondert.

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het ‘thuis’ van vele (zeldzame) diersoorten, zoals de grote vuurvlinder en de otter. Vanuit het bezoekerscentrum De Weerribben (Ossenzijl) en De Wieden (Sint Jansklooster) beginnen boeiende (vaar) excursies. Zo leren jong en oud hoe mooi en uniek het gebied eigenlijk is.

Fietsen & wandelen

WaterReijk en haar dorpen en steden hebben een boeiend verleden. De strijd tegen de Zuiderzee, grote rijkdom in de Gouden Eeuw, oorlogen. Slechts een greep uit ‘hoofdstukken’ vol interessante wetenswaardigheden. Ontdek er nog veel meer! Bezoek de Historische Vereniging IJsselham, Museum ’t Gildenhuys, CHC Vollenhove, ’t Olde Maat Uus of Stadsmuseum Steenwijk. Met een (begeleide) stadswandeling of vaartocht in ’t Venose Skutien stapt u eventjes ‘terug in de tijd’.

WaterReijk is een waar ‘paradijs’ voor iedereen die van fietsen en wandelen houdt. Op verschillende plekken in het gebied zijn fietsen te huur en voor nog meer gemak de elektrische- en ‘snor’ fiets. Door middel van de vele oplaadpunten vervolgt u snel uw weg. Pak de fiets, trek stevige wandelschoenen aan en ontdek ook de afwisselende wandelen fietsroutes. Duurzame TukTuk De TukTuk WaterReijk, een elektrisch aangedreven driewieler uit Azië is geluidsstil. Het wagentje is een duurzame en originele manier om de regio te verkennen. Gebruik de TukTuk als vervoer tussen attracties, uw camping en het NS station of…. WaterTaxi Bent u een liefhebber van varen, fietsen en wandelen? Dan is de WaterTaxi - die in het toeristisch seizoen vaart - écht iets voor u! Een duurzame maar ook leuke manier om WaterReijk te verkennen. rijk aan Rijk aan gastvrijheid... gastvrijheid…

Historie

WaterReijk bruist van de activiteiten! Punterzeilwedstrijden Giethoorn 6, 20 mei 3, 17 juni 1, 15, 29 juli 12, 26 augustus 9, 23 september Trillend Riet Kalenberg 19, 21, 22 september 26, 28, 29 september Nacht van de Nacht Ossenzijl en Sint Jansklooster 27 oktober Bij Kaarsenmakerij ‘Het Tweede Lichtje’, kunt u tijdens een workshop prachtige kaarsen maken van kaarsrestanten. Duurzaam overnachten In WaterReijk zijn diverse accommodaties bezig om de Green Key te behalen. Dit is hét internationale duurzaamheids keurmerk voor toeristische en recreatieve bedrijven. Een Green Key krijgt een ondernemer niet zomaar. Het betekent dat de ondernemer zich veel meer met milieubeleid bezighoudt dan de wet verlangt. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam kantoorbeleid, gas-, water- en energiebesparing en het scheiden van afval. Accommodaties met een ‘Green key’ keurmerk: De Wanepe - Belt-Schutsloot


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

13


Experience WaterReijk Weerribben Wieden Enjoy a delightful stay in an area where you still find real hospitality. Explore by bike, boat or on foot the beautiful forests, cane and water areas, picturesque villages, thatched farmhouses and gorgeous gardens of this region, which is often called “The Garden of Holland”.

Full of Nature In the northwest of Overijssel is the area of “Kraggen” (floating islands of cane) and “Trilveen” (bog resting on water). The National Park of Weerribben-Wieden is a magnificent region of lakes, ditches and wild meadows. The park came into existence by the gain of turf. The enormous wealth of rare water and bog plants, insects, mammals and birds is unique in Europe. De Woldberg and De Eese are situated in the wooded and hilly area around Steenwijk. The gently rolling landscape of grassland, broard leafed and coniferous forests offer numerous opportunities for cycling, walking and trekking. In this area there are eight extra-ordinary burial mounds and prehistoric megaliths dating from the Ice Age. Do you want to learn more about the origin and preservation of nature or participate in an excursion? Visit Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster or Bezoekers-centrum De Weerribben in Ossenzijl and have a close-up view of the most beautiful spots in the area.

The past comes to life History and culture are important ingredients in WaterReijk Weerribben Wieden. They are interwoven into customs, legends and stories. They can also be seen in the numerous museums, exhibitions and galleries in the area. When you look around you will see the rich history of the region. In Blokzijl you will find magnificent ageold buildings with real Dutch facades. In the old fortress town of Steenwijk or the

“town of palaces” Vollenhove it seems like time has stood still. The Water Village Giethoorn is often called “Green Venice” with its many canals, typical high bridges and thatched farmhouses. Museums and monuments are numerous in WaterReijk Weerribben Wieden. A small selection includes Villa Rams Woerthe, one of the best preserved Jugendstil buil-dings in the Netherlands; Museum Het Gildenhuys features living with water in Blokzijl; the museum farm ‘t Olde Maat Uus tells the story of living in Giethoorn throughout the century. You can find the addresses on art, culture and history on pages 32 to 39.

A paradise for biking, hiking and boating The best way to explore the area is by bike, boat or on foot. You will feel at ease amidst the forests, picturesque villages and water and cane areas. There are numerous routes for biking and hiking. The Wiedenroute takes you along the water’s edge to Blokzijl. The Weerribbenroute leads you through the heart of the National Park. Those who like more of a challenge can go canoeing or take a kayak tour of De Weerribben or De Wieden. In the early days the punt boat was used for transporting cows and hay. Today you can operate the punting pole yourself and discover the village by water. If you would like to explore the region at a more leisurely pace, you can rent an electric powered whisper boat or hop on a tour boat. You will find the addresses for experiencing WaterReijk Weerribben Wieden on pages 22 to 31.

Events in WaterReijk Weerribben Wieden WaterReijk Weerribben Wieden swings. There are music events available most of the year. Every year the spectacular Jazz & Blues festivals take place in Steenwijk and Giethoorn. Rock Around in

From astonishing nature to real hospitality…

Giethoorn brings the sixties back to life again. In Blokzijl concerts frequently take place in the church where the organ is played by organists, famous throughout the country. Each year in August Vollenhove and Sint Janklooster are under the spell of billions of dahlias. The locals organise spectacular parades with flower floats and music. Beautiful illuminated, decorated boats sail by in the famous canal parades of Giethoorn, Belt-Schutsloot and Dwarsgracht. These are all events you will not want to miss! You will find a selection of events for 2011 on pages 18 to 21.

Culinary enjoyment The large variety of restaurants in WaterReijk Weerribben Wieden will spoil you with fresh, typical dishes and products from this region. There are also Michelin starred restaurants to be found in WaterReijk Weerribben Wieden. The restaurants in Blokzijl and Giethoorn have one and two Michelin stars. You will find the restaurant addresses on pages 50 to 55.

Shopping Strolling along by atmospheric streets, shops and terraces from well-known shops to characteristic boutiques and farm shops, in the entire region you’ll find the best shops. Got sore feet from shopping? There is always a cosy café or terrace in the neighbourhood. You will find the shopping addresses on pages 46 to 48.

Goodnight Whether you choose to stay in a luxury hotel, a cosy Bed & Breakfast or in a tent on a camping site, you will find the typical hospitality of WaterReijk Weerribben Wieden. You will find the accommodation addresses on pages 59 to 81.


Erleben Sie WaterReijk Weerribben Wieden Ein herrlicher Aufenthalt in einer Gegend, in der Sie noch echte Gastfreundschaft antreffen. Wo Sie nach Herzenslust wandern, mit dem Fahrrad oder in einem Boot die prächtigen Wald-, Schilf- und Wasserlandschaften, die malerischen Städtchen, die reetgedeckten Bauernhöfe und schönen Gärten genießen können. Wir werden nicht umsonst der „Garten der Niederlande“ genannt!

Natur pur Der Nordwesten von Overijssel ist das „Land“ der Bülten (schwimmende Inseln aus Schilf) und des Schwingrasenmoors (Niedermoor, das auf dem Wasser ruht). Nationalpark Weerribben-Wieden: ein schillernd Gebiet mit vom Wind geformten kleinen Seen, Gräben (Wehren) und Torfablageflächen (Landrippen), durch Vermoorung beziehungsweise Torfgewinnung entstanden. Milliarden von Torfsoden wurden als Brennstoff von Nordwest-Overijssel in den anderen Teil Hollands exportiert. Der große Reichtum an mitunter seltenen Wasser- und Sumpfpflanzen, Insekten, Säugetieren und Wasservögeln in diesem naturreichen Gebiet ist in Europa einzigartig. De Woldberg und De Eese liegen in der waldreichen und hügeligen Umgebung von Steenwijk. Das leicht abfallende Gelände inmitten von Wiesen, Laub- und Nadelwäldern bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für herrliche Ausflüge. Bemerkenswert sind die acht Grabhügel und prähistorischen Findlinge aus der Eiszeit, die sich hier in den Wäldern finden. Möchten Sie mehr über die Entstehung und den Erhalt der Natur wissen oder an einer Exkursion mit Führung teilnehmen? Dann schauen Sie doch mal beim Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster oder beim Bezoekerscentrum De Weerribben in Ossenzijl vorbei.

Die Vergangenheit erwacht zum Leben Kultur und Geschichte prägen WaterReijk Weerribben Wieden. Sie sind mit allerlei Bräuchen, Sachen und Geschichten verwoben und in Museen, Bauernhausmuseen, Ausstellungsräumen, (Wasser-) Mühlen und Galerien zum Anfassen nah. Wer sich in der Gegend umschaut, sieht überall die reiche Geschichte. Prächtige jahrhundertealte Gebäude mit echten schönen holländischen Giebeln finden sich in Blokzijl, der Festungsstadt Steenwijk oder in der „Stadt der Schlösser“ Vollenhove. An einigen Orten scheint es so, als sei die Zeit stehen geblieben. Das Wasserdorf Giethoorn wird auch „das grüne Venedig“ genannt, ein treffender Vergleich. Bogenbrücken, Grachten, zu beiden Seiten reetgedeckte Bauernhöfe bestimmen hier das Dorfbild. Von prächtigen Natur bis Gastfreundschaft...

Museen und Denkmäler sind bei uns reichlich vertreten, sie lassen in der Gegenwart ein fesselndes Stück Vergangenheit zum Leben erwachen. Eine kleine Auswahl: die Villa Rams Woerthe in Steenwijk ist eines der schönsten erhalten gebliebenen Jugendstilgebäude der Niederlande, das Museum Het Gildenhuys spiegelt das Verhältnis Blokzijls zum Wasser wieder, das Bauerhausmuseum ’t Olde Maat Uus und das Fossilien- und Mineralienmuseum De Oude Aarde finden sich in Giethoorn. Ab Seite 32 bis 39 finden Sie die Adressen von Kunst, Kultur und Geschichte.

Fahrrad-, Boots- und Wanderparadies Auf dem Fahrrad, auf Schusters Rappen oder in einem Boot lernt man die Gegend auf die angenehmste Weise besser kennen. Auf dem Wasser, inmitten der Wälder, des Schilfs und der malerischen Dörfer fühlen Sie sich bestimmt zu Hause. Sie können aus einer Vielzahl ausgeschilderter Wander- und Radwanderwege auswählen. Am Wasser entlang, bei der berühmten Fähre von Jonen und Blokzijl, verläuft die Wiedenroute. Die Weerribbenroute führt Sie in das Herz des Nationalparks. Wer Lust auf Entdeckung hat, kann sich natürlich auch für eine Kanu- oder Kajaktour durch De Wieden oder De Weerribben entscheiden. Wurde der traditionelle Giethoorner Kahn zum Transport von Heu und Kühen verwendet, können Sie den Staken heute selbst in die Hand nehmen und das Dorf vom Wasser aus betrachten. Möchten Sie sich lieber entspannen? Dann steigen Sie in ein Rundfahrt- oder „Flüster“-Boot (= Kahn mit Elektromotor, hierfür benötigen Sie keinen Führerschein). Für diese einzigartigen umwelt-freundlichen Boote wurden verschiedene Fahrtrouten ausgewiesen, die der Länge nach variieren. So lassen sich auch „verborgene“ Plätzchen entdecken. Sich unterwegs auf einer Terrasse eine Kleinigkeit zu gönnen, gehört natürlich zu den angenehmen Möglichkeiten. Ab Seite 22 bis 31 finden Sie die Adressen zum erleben WaterReijk Weerribben Wieden.

Ereignisse in WaterReijk Weerribben Wieden WaterReijk Weerribben Wieden swingt: einen großen Teil des Jahres erklingt Musik in der Region. In Steenwijk und Giethoorn werden jedes Jahr wieder die urgemütlichen Jazz- und/ oder Blues-Festivals organisiert. Die 60-er Jahre leben bei Rock Around“ in Giethoorn wieder auf. In Blokzijl sind in der Kirche regelmäßig Orgelkonzerte zu hören, wobei bekannte Organisten aus

dem ganzen Land an der Orgel spielen. Die Orte St. Jansklooster und Vollenhove stehen jedes Jahr im August im Zeichen von Millionen Dahlien. Die Bewohner sorgen mit einem Umzug prächtig beleuchteter Blumenprunkwagen für ein großes Spektakel, umrahmt von Musik und Darstellern. Fröhlich geschmückte und beleuchtete Gondeln fahren während der berühmten Gondelfahrten durch die Grachten von Giethoorn, Dwarsgracht und Belt-Schutsloot. Allesamt Ereignisse, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Ab Seite 18 bis 21 finden Sie ein Selektion von die Ereignisse von 2011.

Kulinarisch genießen Kulinarisch hat WaterReijk Weerribben Wieden viel zu bieten. Die verschiedenen Restaurants möchten Sie mit frischen landschaftstypischen Gerichten und Produkten verwöhnen. Die Michelin-Sterne müssen Sie nicht vergebens suchen, Restaurants in Giethoorn und Blokzijl wurden bereits mit einem oder mehreren Sternen ausgezeichnet. Lassen Sie sich überraschen!! Ab Seite 50 bis 55 finden Sie die Restaurants.

Einkaufen Bummeln durch anheimelnde Straßen mit Läden und gemütlichen Lokalen. Von großen bekannten Geschäften bis zu typischen Boutiquen und Hofläden; in der gesamten Region finden Sie die nettesten Geschäfte. Schmerzen die Füße nach dem langen Einkaufsbummel? Ein gemütliches Café oder Restaurant ist immer in der Nähe. Ab Seite 46 bis 48 finden Sie die läden.

Gastfreundliche Unterkünfte Suchen Sie ein Hotel mit Atmosphäre, ein Sommerhaus, eine Pension oder einen Campingplatz? WaterReijk Weerribben Wieden ist mit Unterkünften aller Art ausgestattet. Natürlich kann man auch beim Bauern während eines Aufenthalts auf dem Bauernhofcamping wohnen, oder in der Pension lernen Sie richtiges Landleben kennen. Ab Seite 59 bis 81 finden Sie die Übernachtungsmöglichkeiten.

Auf Wiedersehen im WaterReijk Weerribben Wieden! www.ervaarhetWaterReijk.nl

15


Uitstapjes in de regio

Alle Tijd. In het Vechtdal heb je alle tijd. Tijd om een stevige wandeling te maken. Tijd om met je kinderen te struinen door het bos. Of tijd om met een goed boek aan de oevers van de Vecht te zitten. Hoe je je tijd invult is geheel aan jou. Eén ding is zeker, je hoeft je niet te vervelen! Dus haal de koffers van zolder en kom voor een heerlijke vakantie of een gezellig dagje uit naar Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Staphorst of het Reestdal. l l l l l

VVV Dalfsen (in Globe), Prinsenstraat 5 VVV/ ANWB Ommen, Kruisstraat 6 VVV Dedemsvaart (in Primera), Julianastraat 34 VVV/ANWB Hardenberg, Gedempte Haven 6  VV Staphorst (in Hotel Waanders), V Rijksweg 12

Tot snel!

Vechtdal Overijssel Telefoon: 0529-451638 Email: info@vechtdaloverijssel.nl Website: www.vechtdaloverijssel.nl Volg ons op Twitter www.twitter.com/vechtdalvvv Word vrienden met ons via Facebook www.facebook.com/vechtdal.overijssel.fans

De IJsseldelta heeft het allemaal! Op maar een halfuurtje rijden vanaf Steenwijk ligt de poort naar een ander prachtig waterrijk gebied: de IJsseldelta. De IJsseldelta is een plek omringd door water, waar prachtige uitkijkpunten zijn én echte stadse gezelligheid te vinden is! Een regio die drie Hanzesteden - Kampen, Zwolle en Hasselt - rijk is en waar het echte Nederlandse polderlandschap met de mooiste vergezichten te vinden is. Bezoek het Tapijtmuseum in Genemuiden, bekijk de prachtige historische panden in de binnenstad van Kampen of Hasselt, vind vertier in Zwartsluis en Zwolle of ontdek de regio vanaf het water en vaar mee met één van de vele rondvaartbedrijven. Stap op de fiets en ontdek het uitgestrekte landschap van de polder Mastenbroek. Kortom: te veel voor één dag, blijf langer! Kijk voor de VVV’s in het gebied op www.vvvijsseldelta.nl

Zwolle, ‘Historische Hanzestad met een sfeervol stadshart!’ In Zwolle bent u aan het juiste adres voor een prachtig middeleeuws centrum met een ruim winkelaanbod, uitstekende hotels, restaurants en mooie parken. Gezellig winkelen, cultuur snuiven in de musea en de eeuwenoude steegjes, wandelen in een van de parken of een bruisend evenement bezoeken: Zwolle heeft alles wat je van een eigentijdse stad verwacht, zonder dat de intimiteit van het verleden verloren is gegaan. Zwolle is niet alleen de grootste winkelstad van Overijssel, maar ook de gezelligste en veelzijdigste. Gezellige terrassen en knusse winkeltjes maken de binnenstad van Zwolle, samen met de gemoedelijke sfeer, tot een stad waar het goed toeven en winkelen is. De stad Zwolle biedt u vele culinaire verrassingen en verschillende internationale keukens. Voor elke smaak wat wils, kom zelf proeven en bezoek Zwolle.

VVV IJsseldelta Telefoon: 038-3313500 Email: kampen@vvvijsseldelta.nl Website: www.vvvijsseldelta.nl

VVV Zwolle Telefoon: 038-4216198 Email: info@vvvzwolle.nl Website: www.vvvzwolle.nl

Volg ons ook op Twitter www.twitter.com/vvvijsseldelta Facebook www.facebook.com/ijsseldelta

Volg ons ook op Twitter www.twitter.com/vvvzwolle Facebook www.facebook.com/vvvzwolle

Salland Natuurlijk Gastvrij! In de provincie Overijssel ligt een uniek vakantiegebied. Tussen de rivier de IJssel en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug: Salland! Salland is een streek met gezellige dorpen en de oude Hanzestad Deventer, met monumentale boerderijen, prachtige havezaten en gerestaureerde molens. Een authentiek stukje Nederland waar het goede bewaard is gebleven met een geheel eigen charme en karakter. In Salland is veel afwisselende natuur: weidse uiterwaarden, een prachtig coulisselandschap en een bosrijke heuvelrug, mooie natuurreservaten en bloeiende heidevelden. Alle informatie over Salland op: www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl rijk aan Rijk aan gastvrijheid... gastvrijheid… nog te ontdekken schatten…


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

17


Evenementen

Januari 8 15 22

Vlooienmarkt Accordeonfestival Blokzijl Klassiek

Steenwijk Oldemarkt Blokzijl

Februari 5 5 19 19

Vlooienmarkt Lentepodium Blokzijl Klassiek NOF orgelconcert

Steenwijk Blokzijl Blokzijl Steenwijk

Vlooienmarkt Lentepodium Swing en Sway Dance Trophy NOF orgelconcert Kermis Woonbeurs en informatiemarkt

Steenwijk Blokzijl Steenwijk Steenwijk Steenwijk Steenwijk

Zendemarkt Paasvuur & optreden van de Waterlanders Overijssels Waterevent Museumweekend Open dag Grenzeloos Ambachtelijk NOF orgelconcert Lentepodium Mattenschippersrace Koninginnenacht Koninginnedag

Steenwijk Giethoorn Blokzijl Regio Regio Steenwijk Blokzijl Blokzijl Steenwijk Regio

Bevrijdingsfestival 1e Punterzeilwedstrijd Koopzondag Pasar Siang

Steenwijk Giethoorn Steenwijk Kallenkote

Maart 4 18 18-19 25 27-3 april 30-31

April 3 8 13-15 14-15 21-22 22 22 28 29 30

Mei 5 6 6 12-13

Rijk aan veelzijdige evenementen‌


Evenementen 17 17-19 17-20 18 19 20 21-24 25-28 26 26

Dauwzwemmen Nationale Sleepbootdagen Opening vaarseizoen Voorjaarsbraderie Lanz Buldogdag 2e Punterzeilwedstrijd Avondvierdaagse Havendagen Braderie Havendagen Kunstmarkt

Steenwijkerwold Zwartsluis Blokzijl Steenwijk Vollenhove Giethoorn Oldemarkt Vollenhove Vollenhove Oldemarkt

3e Punterzeilwedstrijd Avondvierdaagse Tuinstruinen 4e Punterzeilwedstrijd Fietsvierdaagse Jan Driegenloop

Giethoorn Sint Jansklooster Steenwijk e.o. Giethoorn Steenwijk Steenwijk

Juni 3 4-7 16-17 17 26-29 30

Juli 1 7 14-15 15 18 18 24 25 27 28 28 28 29

5e Punterzeilwedstrijd Pleinpop Rock Around Giethoorn 6e Punterzeilwedstrijd Wallenloop Midweekfeest Koopzondag met boekenmarkt Midweekfeest Weerribbenmarkt Wielerspektakel Stonehengefestival Markt 7e Punterzeilwedstrijd

Giethoorn Vollenhove Giethoorn Giethoorn Steenwijk Steenwijk Steenwijk Steenwijk Oldemarkt Steenwijk Steenwijk Giethoorn Giethoorn

Augustus 1 1 2-4 3 3 4 4 8 10 10 11 11 11 11-12 12 15 17-19 17 18 18 18 19 21-26 22 25 25 26 30

46e Zeilpunter Teamwedstrijd Midweekfeest Dicky Woodstock festival Nacht zeilpunterwedstrijd Weerribbenmarkt Gondelvaart Markt Midweekfeest Gondelvaart Weerribbenmarkt Markt Wiedepop Ringrijderij Tuinstruinen 8e Punterzeilwedstrijd Midweekfeest Bluesfestival Theatercorso Markt Lichttoer Jaarmarkt Hollands VenetiĂŤ Fietstocht Feestweek Midweekfeest Bloemencorso Gondelvaart 9e Punterzeilwedstrijd Nacht van Steenwijk

Giethoorn Steenwijk Steenwijkerwold Giethoorn Oldemarkt Dwarsgracht Giethoorn Steenwijk Belt-Schutsloot Oldemarkt Giethoorn Giethoorn Blokzijl Steenwijk e.o. Giethoorn Steenwijk Giethoorn Sint Jansklooster Giethoorn Kalenberg Blokzijl Steenwijk Vollenhove Steenwijk Vollenhove Giethoorn Giethoorn Steenwijk

Kijk voor meer evenementen en de meest actuele data en tijden op www.ervaarhetWaterReijk.nl www.ervaarhetWaterReijk.nl

19


a dv e r t e n t i e

Rijk aan veelzijdige evenementen‌


Evenementen September 1 2 7-9 8-9 9 9-10 13-15 15 19, 21-22 22-23 23 26, 28-29 29-30

Slag op ‘t Wiede Over het Hek KOPje Cultuur Open Monumentendag 10e Punterzeilwedstrijd MTN-Giethoorn Lapidari weekend Oldemarkter Dorpsfeest Afsluiting vaarseizoen Trillend Riet Lentepodium 11e Punterzeilwedstrijd Trillend Riet Open dag Grenzeloos Ambachtelijk

Giethoorn Steenwijkerland e.o. Steenwijk Regio Giethoorn Giethoorn Oldemarkt Blokzijl Kalenberg Blokzijl Giethoorn Kalenberg Regio

Oktober 23-30 27 27 27-28 27-28 30

Kermis Nacht van de nacht Nacht van de nacht Herfstcrea beurs De Tiedkwietloop Elfduizendmarkt

Steenwijk Ossenzijl Sint Jansklooster Oldemarkt Steenwijk Steenwijk

November 10

Survivalrun

Vollenhove

December 2 15 15 22 23

Koopzondag Kerstrondje Kerstkoopavond Mystieke kerst Koopzondag

Steenwijk Oldemarkt Steenwijk Kuinre Steenwijk

Kijk voor meer evenementen en de meest actuele data en tijden op www.ervaarhetWaterReijk.nl

www.ervaarhetWaterReijk.nl

21


Ontdekking over land‌ WaterReijk Weerribben Wieden ontdekken zonder natte voeten? Wandelen en fietsen door uitgestrekte bossen langs de stuwwallen en door het waterland. Onderweg geniet u van het schitterende landschap, de wolkenluchten, de vogels en de bloemen. En ook een wandelexcursie met de boswachter, natuurgids of de kooiker is zeker de moeite waard.

fiets- en stepverhuur Blokzijl Camping Tussen de Diepen Duinigermeerweg 1a 8356 VZ Blokzijl T: 0527-291565 E: camping@tussendediepen.nl W: www.tussendediepen.nl

Giethoorn GrandcafĂŠ Fanfare Binnenpad 68 8355 BV Giethoorn T: 0521-361600 E: info@fanfaregiethoorn.nl W: www.fanfaregiethoorn.nl Luxe dames- en herenfietsen met 8 versnellingen, kinderzitjes, elektrische fietsen

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... bijzondere fietsroutes...

Hotel Restaurant De Harmonie Beulakerweg 55 8355 AB Giethoorn T: 0521-361372 E: info@harmonie-giethoorn.nl W: www.harmonie-giethoorn.nl Diverse (elektrische) fietsen, tandems in overleg. B&B Bootverhuur Mol/Groenewegen Binnenpad 28 8355 BR Giethoorn T: 0521-361359 E: info@fluisterboot.nl W: www.fluisterboot.nl Otter fietsverhuur Dwarsgracht 42 8355 CW Giethoorn T: 0521-361008 E: hjtotter@home.nl W: www.otterfietsverhuur.nl Dames/herenfietsen met of zonder versnellingen, kinderfietsen, mountainbikes, tandems, kick-bikes, aanhangfietsen en kinderzitjes.

K. Prinsen Beulakerweg 137 8355 AG Giethoorn T: 0521-361261 E: info@prinsengiethoorn.nl W: www.fietseningiethoorn.nl GPS, Fietsroutes downloadable. Dames-, heren-, kinderfietsen en kinderzitjes. Autobedrijf Stevens Beulakerweg 131b 8355 AE Giethoorn T: 0521-361379 Dames-, heren en kinderfietsen zonder versnelling.

Kalenberg Het Doevehuis Kalenberg-Zuid 1 8377 HE Kalenberg T: 0561-477394 E: info@hetdoevehuis.nl W: www.hetdoevehuis.nl W: www.weerribben-wieden.nl


ontdekking over land Pieter Jongschaap Kalenbergerpad 4 8377 HL Kalenberg T: 0561-477527 E: info@pieterjongschaap.nl W: www.pieterjongschaap.nl

Oldemarkt Ten Veen Tweewielers Kruisstraat 49 8375 BC Oldemarkt T: 0561-451285 E: info@tenveentweewielers.nl W: www.tenveentweewielers.nl

Ossenzijl De Gele Lis Hoogeweg 27 a 8376 EM Ossenzijl T: 0561-477442 E: gelelis@deweerribben.nl W: www.degelelis.nl Recreatiecentrum De Kluft Hoogeweg 26 8376 EM Ossenzijl T: 0561-477370 E: info@dekluft.nl W: www.dekluft.nl

Paasloo Recreatiecentrum De Eikenhof Paasloërweg 12 8378 JB Paasloo T: 0561-451430 E: info@eikenhof.nl W: www.eikenhof.nl Camping Krolsbergen Paasloërweg 16 8378 JB Paasloo T: 0561-451471 E: info@campingkrolsbergen.nl W: www.campingkrolsbergen.nl

Steenwijk Snorren in de Kop Station NS Steenwijk Stationsplein 4 8331 GM Steenwijk T: 0521-520300 E: info@snorrenindekop.nl W: www.snorrenindekop.nl Electrische ‘Snorfietsen’ en Electrische ‘Trapondersteunende fietsen’ (reserveren gewenst). Rijwielshop Steenwijk Stationsplein 2 8331 GM Steenwijk T: 0521-513991 W: www.rijwielshop-steenwijk.nl Ten Veen Tweewielers Meppelerweg 7 8331 CR Steenwijk T: 0521-512303 E: info@tenveentweewielers.nl W: www.tenveentweewielers.nl

Vollenhove

Fietsknooppunten

Bike Totaal Vollenhove De Hagen 5 8325 DB Vollenhove T: 0527-241654 E: info@biketotaalvollenhove.nl W: www.biketotaalvollenhove.nl

Bepaal zelf uw route door WaterReijk Weerribben Wieden. Dat kan heel gemakkelijk met de fietsknooppuntenkaart. Op de kaart staan de fietspaden en de genummerde knooppunten, deze komen overeen met de genummerde knooppuntenbordjes langs de weg. Door de knooppunten met elkaar te verbinden bepaalt u zelf de lengte en de route van uw fietstocht. En, bevalt het fietsen goed, dan “knoopt” u zo een stukje bij uw route aan!

Wanneperveen Waterpark Beulaeke Haven Veneweg 292 7946 LX Wanneperveen T: 0522-281815 E: info@waterparkbeulaekehaven.nl Dames- en herenfietsen met en zonder versnelling. kinderfietsen op aanvraag.

in de regio WandelReijk: Wandelen & slapen Meerdaags wandelen in WaterReijk via de mooiste routes van B&B naar B&B. Uw bagage wordt voor u naar de volgende B&B op uw route gebracht. Het ontbijt en lunchpakket worden samengesteld met streekproducten. Kijk voor meer informatie op www.WandelReijk.nl.

Excursies Het hele jaar door verzorgen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park Weerribben-Wieden een grote verscheidenheid aan excursies voor alle leeftijden. Van een bezoek aan de eendenkooi tot een vaarexcursie. Bezoekerscentrum De Weerribben Hoogeweg 27 8376 EM Ossenzijl T: 0561-477272 W: www.staatsbosbeheer.nl Openingstijden: april t/m oktober dagelijks van 10.00-17.00 uur, november t/m maart van dinsdag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur en op zondag van 12.00-16.00 uur, op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten.

TOP’s In Oldemarkt, op de Woldberg (bij Steenwijk) in Blokzijl en Giethoorn zijn 4 TOP’s (Toeristische Overstap Punten) te vinden. Hier parkeert u gemakkelijk, veilig en gratis uw auto. Vanaf het TOP kunt u dan heerlijk fietsen en wandelen (ook via bewegwijzerde en beschreven routes). De TOP’s zijn te herkennen aan een grote, met stenen gevulde kegel. Op het informatiebord staan de fiets- en wandelroutes. Kijk ook op www.topoverijssel.nl

P-WaterReijk Nieuw in WaterReijk is de zogeheten P-WaterReijk. Op de P-WaterReijk vindt u alle informatie om zelf een leuke fiets- en/of wandelroute samen te stellen, met tips voor afstappers onderweg. Bovendien parkeert u er gemakkelijk en (meestal) gratis. Kijk voor de locaties op www.ervaarhetWaterReijk.nl.

WaterTaxi Met de bijzondere elektrische WaterTaxi tussen Giethoorn en Blokzijl combineert u fietsen of wandelen heel gemakkelijk met varen. Uw fiets kunt u gewoon meenemen aan boord. Kijk voor de vaarperiode, tijden en prijzen op www.ervaarhetWaterReijk.nl

Tuktuk U kunt een elektrische tuktuk huren om het gebied op een duurzame manier te verkennen. Kijk voor meer informatie op www.tuktuk-waterreijk.nl

Bezoekerscentrum De Wieden Beulakerpad 1 8326 AH Sint Jansklooster T: 0527-246644 W: www.natuurmonumenten.nl W: www.dewieden.nl Openingstijden: april t/m oktober van dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur, in juni t/m augustus ook maandag van 12.00-17.00 uur, van november t/m maart op woensdag, zaterdag en zondag van 12.0016.00 uur en tijdens schoolvakanties van dinsdag t/m zondag van 12.00-16.00 uur.

www.ervaarhetWaterReijk.nl

23


Beleef het water WaterReijk Weerribben Wieden is rijk aan schitterende natuur, meren, kanalen en grachten. Een lust en must voor iedere watersportliefhebber! In vrijwel heel WaterReijk bent u op het water welkom. U kunt het Nationaal Park Weerribben-Wieden, het grootste en mooiste wetland van Noordwest Europa met uw boot van dichtbij beleven. De jacht- en passantenhavens zijn uitgerust met faciliteiten voor een comfortabel verblijf. Punteren, waterskiën, surfen… WaterReijk nodigt u uit. Ook in uw motorboot of -jacht is het volop genieten vanaf het water. Plekken om aan te leggen zijn er genoeg: de mooie havenkolk in Blokzijl, de oude haven in Vollenhove of de moderne jachthavens bij Steenwijk en Giethoorn. De wateren door waterdorpen Giethoorn, Dwarsgracht, Belt-Schutsloot en Wanneperveen zijn door afgraving van veen ontstaan en daarom niet erg diep. Ideaal om hier eens ouderwets te punteren, kanoën of te varen in een fluisterbootje. Voor een lange tocht door het gebied is een sloep ideaal. Op mooie dagen ziet u al van ver vele kleuren zeilen voorbijkomen op de meren Beulakerwijde en Belterwijde.

Hier wordt volop traditioneel gezeilpunterd, gesurft en watergeskied. Even bijkomen? Het is ook heerlijk vertoeven op de aanliggende strandjes. Fluisterstil Duurzaamheid heeft WaterReijk hoog in het vaandel: al tientallen jaren geleden is de gehele verhuurvloot overgestapt op elektrisch aangedreven fluistermotoren. Met deze fluisterbootjes glijdt u geruisloos tot diep in de haarvaten van het gebied. Wanneer u meer comfort en luxe wenst, kunt u ook genieten van deze fluisterstille aandrijving, met een sloep van de zogeheten Ottervloot. In het hoogseizoen vaart de elektrische WaterTaxi tussen Giethoorn en Blokzijl. Uw fiets kan mee! Wilt u meer te weten komen over Giethoorn? Dan is een tochtje in een elektrisch aangedreven rondvaartboot met een verhalende gids iets voor u.

Meer dan water alleen Natuurlijk biedt WaterReijk Weerribben Wieden meer dan water. Er is meer te zien en te ontdekken op de wal. Zo kunt u eindeloos fietsen en wandelen, lekker shoppen, uit eten en zijn er gedurende het hele jaar verschillende activiteiten en evenementen. Blader dit magazine eens door of ga naar www.ervaarhetWaterReijk.nl om ideeën op te doen voor uw reis te water, voet, per fiets of in de winter per schaats!

Nautische evenementen Overijssels WaterEvent: 13-15 april in Blokzijl Mattenschippersrace: 28 april in Blokzijl Punterzeilwedstrijden: 6 en 20 mei, 3 en 17 juni, 1, 15 en 29 juli, 1 (teamwedstrijd), 3 (nachtwedstrijd) 12 en 26 augustus en 9 en 23 september in Giethoorn. Opening vaarseizoen: 17 tot en met 20 mei in Blokzijl Havendagen: 25 tot en met 27 mei in Vollenhove Gondelvaarten: 4 augustus in Dwarsgracht, 10 augustus in Belt-Schutsloot en 25 augustus in Giethoorn Afsluiting vaarseizoen: 15 september in Blokzijl

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... prachtige vaarroutes …


In & om het water… Zeilen van het Beulakerwijde naar het Giethoornse meer, en dan aanleggen bij een terrasje in Blokzijl of bij de boomgaard in Muggenbeet. Langs waterlelies en gele plompen op de petgaten tussen het riet. Al peddelend in de kano of samen in de fluisterboot. Hoort u hem, de rietzanger? Of is het de kleine karekiet?

Bootverhuur & Rondvaarten Belt-Schutsloot

Camping Kleine Belterwijde Vaste Belterweg 3 8066 PT Belt-Schutsloot T: 038-3866795 E: camping@kleinebelterwijde.nl W: www.campingkleinebelterwijde.nl 15 1-pers. kano’s: € 3,- p.u./€ 10,- p.d. 15 2-pers. kano’s: € 4,- p.u./€ 12,50 p.d. 15 2-pers. Canadese kano’s: € 4,- p.u./€ 12,50 p.d. 3 4-pers. Canadese kano’s: € 5,- p.u./€ 20,- p.d. 1 10-pers. Canadese kano’s: € 17,50,- p.u./€ 60,- p.d. 2 waterfietsen: € 5,- p.u./€ 25,- p.d. Faciliteiten: kluisjes, zwemvest, routekaart, toiletgebouw.

C.R. de Waterlelie Belterweg 104 8066 PZ Belt-Schutsloot T: 038-3866574 E: dewaterlelie@12move.nl W: www.eetcafe-dewaterlelie.nl 25 fluisterboten: p. boot 1e u. € 15,-, daarna € 13,-/€ 65,- p.d. 4 Canadese kano’s: € 5,- p.u./€ 25,- p.d. Faciliteiten: zwemvesten, routekaarten

Rederij J. Timmerman Mauritsstraat 21 8356 EN Blokzijl T: 0527-291711 E: info@rederij-timmerman.nl W: www.rederij-timmerman.nl 2 Salonboten voor 40-80 personen. k in overleg..Rgeen elektrische rolstoelen

Blokzijl

Watersportcamping Tussen de Diepen Duinigermeerweg 1a 8356 VZ Blokzijl T: 0527-291565 E: camping@tussendediepen.nl W: www.tussendediepen.nl & www.watersportcamping.nl 2 Motorboten 6 Canadese kano’s 2 fluisterboten (6+9 personen)

C.R. Sluiszicht Zuiderstraat 2 8356 EA Blokzijl T: 0527-291455 E: info@sluiszichtblokzijl.nl W: www.sluiszichtblokzijl.nl 1 Luxe sloep voor rondvaart met schipper voor maximaal 12 personen. In overleg geheel verzorgd. Grotere groepen in overleg.

www.ervaarhetWaterReijk.nl

25


in & om het water Giethoorn Restaurant ‘t Achterhuus Ds.T.O. Hylkemaweg 43 8355 CE Giethoorn T: 0521-361674 E: info@achterhuus.nl W: www.achterhuus.nl Rondvaart voor maximaal 100 pers. R Arendshorst Buitenactiviteiten Beulakerweg 169b 8355 AG Giethoorn T: 0521-361099 E: info@arendshorst-giethoorn.nl W: www.arendshorst-giethoorn.nl Rondvaarten (met verwarming en geluidsinstallatie) op verzoek koffie, thee en frisdranken aan boord, luxe sloepen, consoleboten, fluisterboten, punters, kano’s, kajakken. Kijk voor meer activiteiten op de website.].R routekaarten, gratis gebruik zwemvesten voor kinderen. H. Bijl Langesteeg 1 8355 BZ Giethoorn T: 0521-361207 10 fluisterboten: v.a. € 12,- p.u. /€ 70,- p.d. Grand Café Fanfare Binnenpad 68 8355 BV Giethoorn T: 0521-361600 E: info@fanfaregiethoorn.nl W: www.fanfaregiethoorn.nl 2 rondvaartboten (waarvan 1 verwarmd), fluisterboten, punters en kano’s. Recreatiebedrijf Geythorn Binnenpad 42 8355 BS Giethoorn T: 0521-361954 E: geythorn@zonnet.nl W: www.botenhurengiethoorn.nl 24 fluisterboten 20 Canadese kano’s 45 punters: 2-8 personen 2 Sloepen: v.a. € 90,- (6-8 pers.)

Fam. Heida Zuiderpad 18 8355 CA Giethoorn T: 0521-361117 E: Info@fam-heida.nl W: www.fam-heida.nl 10 fluisterboten: € 10,- p.u./€ 50,- p.d. Jan Gorte Bootverhuur Binnenpad 82a 8355 BW Giethoorn T: 06-11425860 E: wala36tc@kpnmail.nl 7 fluisterboten Hotel Restaurant De Harmonie Beulakerweg 55 8355 AB Giethoorn T: 0521-361372 E: info@harmonie-giethoorn.nl W: www.harmonie-giethoorn.nl Rondvaart voor maximaal 75 personen. 10 Fluisterboten: € 15,- p.u./€ 75,- p.d. 2 elektrische sloepen: €165,- p.d.R M.S. v.d. Heuvel Binnenpad 47 8355 BR Giethoorn T: 0521-361732 E: info@botenverhuurgiethoorn.nl W: www.botenverhuurgiethoorn.nl (zeil)punters: € 8,- p.u./€ 28,- p.d. fluisterboten: v.a. € 10,- p.u./ € 60,- p.d. Canadese kano 2-3 pers.: € 10,- p.u./ € 18,- p.d. 1-pers kayak: € 8,- p.u./€ 15,- p.d. 2-pers.kayak: € 10,- p.u./€ 18,- p.d. Camping d ‘Hof/ Windsurfschool Schreur Binnenpad 137 8355 BW Giethoorn T: 0521-361400 E: info@campingdehof.nl W: www.campingdehof.nl Surfplank (incl. pak): € 7,50 p.u./€ 35,- p.d. Canadese kano: € 6,- p.u./€ 18,- p.d. 1-pers. kano: € 5,- p.u./€ 15,- p.d. Hollands Venetië Beulakerweg 167 8355 AG Giethoorn T: 0521-361231 E: info@hollands-venetie.nl W: www.hollands-venetie.nl Rondvaart voor maximaal 500 pers. Broer Botenverhuur Binnenpad 16 8355 BR Giethoorn T: 0521-361337 E: info@broer-giethoorn.nl W: www.broer-giethoorn.nl 20 fluisterboten 6-8 pers.: v.a. € 12,50 p.u./ v.a. € 60,- p.d. 37 zeilpunters: € 30,- p.d. 10 2-3 pers. kano’s: v.a. € 20,- p.d. 5 1 pers. kano’s: v.a. € 15,- p.d.

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... prachtige vaarroutes …

d’Hooghe Polle Zuiderpad 7 8355 CA Giethoorn T: 0521-362055 E: info@dehooghepolle.com W: www.dehooghepolle.com Fluisterboten: € 12,- p.u./€ 50,- p.d. Zeilpunters: € 7,50 p.u./ v.a. € 20,- p.d. Canadese kano’s: € 5,- p.u./ € 15,- p.d. Faciliteiten: 6, toilet aan wal, routekaarten, waterdichte kledingtonnen. Sietske en Willem Jan de Jonge Molenweg 2a 8355 AT Giethoorn T: 0521-362332 E: willemjandejonge@hotmail.com W: www.willemjandejonge.nl Rondvaart per sloep voor maximaal 8 personen. 30 fluisterboten: v.a. € 15,00 p.u./v.a. € 65,- p.d. 6 fluisterboten 8-9 pers.: v.a. € 20,- p.u./€ 85,- p.d. 10 Canadese Kano 2-3 pers.: € 10,- p.u./ € 27,50 p.d. 15 1-pers. kayak: € 7,50 p.u./€ 17,50 p.d. 6 2-pers. Kayak: € 10,- p.u./ € 27,50 p.d. 2 Sloepen: prijs € 165,- p.d. Hotel Restaurant de dames van de Jonge Beulakerweg 30 8355 AH Giethoorn T: 0521-361360 E: info@dedamesvandejonge.nl W: www.dedamesvandejonge.nl Fluisterboten, Canadese kano’s en sloep. Faciliteiten: n].^zwemvesten, waterdichte kledingtonnen, routekaarten H. Kollen Binnenpad 88 8355 BW Giethoorn T: 0521-361638 E: kollen@kpnplanet.nl W: www.kollenverhuur.nl 20 fluisterboten: v.a. € 12,- p.u./v.a. € 55,- p.d. 10 zeilpunters: v.a. € 8,- p.u./v.a. € 25,- p.d. 6 Canadese kano: v.a. € 6,- p.u./v.a. € 18,- p.d. 8 1-pers. Kayak: v.a. € 4,- p.u./v.a. € 12,- p.d. 4 2-pers. Kayak: v.a. € 5,- p.u./v.a. € 15,- p.d. Hotel-Restaurant de Kruumte Kerkweg 48a 8355 BJ Giethoorn T: 0521-361517 E: info@dekruumte.com W: www.dekruumte.com Rondvaart voor max. 150 personen. 25 fluisterboten, 2x10-pers fluisterboten 12 zeilpunters, 60 Canadese kano’s (2-3 personen) Faciliteiten: .] zwemvesten, kledingtonnen.


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

27


in & om het water B&B-Bootverhuur Mol/Groenewegen Binnenpad 28 8355 BR Giethoorn T: 0521-361359 E: info@molgroenewegen.nl W: www.fluisterboot.nl 21 fluisterboten: v.a. € 12,- p.u./€ 59 p.d. 4 fluisterboten 8-12 pers.: v.a. € 19 p.u./€ 89 p.d. 5 Zeilpunters: v.a. € 10,- p.u./ € 29,- p.d. 25 1-pers. Kayak: v.a. € 10,- p.u./v.a. € 15,- p.d. 10 2-pers. Kayak: v.a. € 10,- p.u./v.a. € 20,- p.d. 15 Canadese 2-pers kano: v.a. € 10,- p.u./ v.a. € 20,- p.d. 15 Canadese 3-pers kano: v.a. € 10,- p.u./ v.a. € 24,- p.d. Rondvaarten in overleg Faciliteiten: n] waterdichte tassen, tonnen, zwemvesten, routekaarten. Hoeve Montigny Kanaaldijk 5 8355 VH Giethoorn T: 0521-361483 E: info@hoevemontigny.nl W: www.hoevemontigny.nl 3 fluisterboten: € 10-12,50 p.u. incl. routekaart. Oort-Seinen Binnenpad 105 8355 BV Giethoorn T: 0521-361597 E: oortseinen@hetnet.nl W: www.oort-seinen.nl 18 fluisterboten 6-8 pers., kano’s en 15 zeilpunters. Prijzen op aanvraag..

C.R. De Otterskooi Dwarsgracht 54 8355 CW Giethoorn T: 0521-361474 E: info@otterskooi.nl W: www.otterskooi.nl Rondvaart voor max. 150 personen 10 Fluisterboten: € 15,- per uur/ € 60,- per dag 5 Canadese kano’s Hotel Brasserie de Pergola Ds. T.O. Hylkemaweg 7 8355 CD Giethoorn T: 0521-361321 E: info@depergola.nl W: www.depergola.nl Rondvaart voor maximaal 54 personen 5 Fluisterboten (6 pers.): v.a. € 15,2 Fluisterboten (10 pers.): v.a. € 27,50 T. Petter Molenweg 41 8355 AS Giethoorn T: 0521-361265 E: tiemiepetter@kpnplanet.nl Rondvaart voor maximaal 8 pers. 6 fluisterboten Restaurant de Rietstulp Ds.T.O. Hylkemaweg 15 8355 CE Giethoorn T: 0521-361833 E: info@rietstulp.nl W: www.rietstulp.nl Rondvaart voor maximaal 150 pers. (verwarmde boot),R Eetcafé/Camping de Sloothaak Binnenpad 141 8355 BW Giethoorn T: 0521-361325 E: de.sloothaak@wxs.nl W: www.desloothaak.nl Zeilpunters: € 8,- p.u./€ 30,- p.d. Fluisterboten: € 15,- p.u./ € 65,- p.d. Brasserie Restaurant De Grachthof Binnenpad 54 8355 BT Giethoorn T: 0521-361270 E: info@grachthof.nl W: www.grachthof.nl Rondvaart voor maximaal 150 pers. 36 fluisterboten: € 10-15 p.u./€ 50-65 p.d. 12 zeilpunters: € 10,- p.u./€ 25-30 p.d. 10 kano’s: € 5,- p.u./ € 15-20 p.d C.R. Smit Zuiderpad 52/58 8355 CC Giethoorn T: 0521-361625 E: info@smitgiethoorn.nl W: www.smitgiethoorn.nl Rondvaart (met lift) voor max. 250 pers. 67 fluisterboten, 20 zeilpunters, 2 roeiboten 7x1-pers. kano en 13 Canadese kano’s, *

Rijk aan prachtige vaarroutes …

Smit’s Paviljoen/ ‘t Vonder Binnenpad 29a 8355 BR Giethoorn T: 0521-361215/0521-361244 E: info@smitspaviljoen.nl W: www.smitspaviljoen.nl Rondvaart voor maximaal 140 pers. Fluisterboten, zeilpunters, roeiboten, Canadese kano’s, kano 1 pers., kano 2 pers., kano 3 pers., waterfiets 2 pers. Camping de Stouwe Middenbuurt 11 8355 BN Giethoorn T: 0521-361473 4 fluisterboten De Witte Hoeve Zuiderpad 32 8355 CA Giethoorn T: 0521-361428 E: info@dewittehoeve.nl W: www.dewittehoeve.nl Rondvaart voor maximaal 52 pers. 10 2-pers. Kano’s 18 fluisterboten, R Rondvaart Zuideinde Maaiensteeg 1 8355 CC Giethoorn T: 0521-361210 E: info@zuideinde.nl W: www.zuideinde.nl Rondvaart voor maximaal 300 pers. 16 fluisterboten: € 12-15 p.u./ v.a. € 75,- p.d.. Rondvaartbedrijf ‘t Zwaantje Ds. T.O. Hylkemaweg 1 8355 CD Giethoorn T: 0521-361593 E: info@zwaantje.nl W: www.zwaantje.nl Rondvaart voor maximaal 130 pers. 4 elektrische en verwarmde boten, alle met rolstoellift. 38 fluisterboten, 11 Canadese kano’s, R* Ook toegankelijk voor elektrische rolstoelen. Fa. Van der Zandt Zuiderpad 14a 8355 CA Giethoorn T: 0521-360606 E: aanvraag@bootjesingiethoorn.nl W: www.bootjesingiethoorn.nl Rondvaart voor maximaal 125 pers. R* 20 fluisterboten

Kalenberg Pieter Jongschaap Kalenbergerpad 4 8377 HL Kalenberg T: 0561-477527 E: info@pieterjongschaap.nl W: www.pieterjongschaap.nl Partyschip voor max. 100 pers., eventueel geheel verzorgd. Toilet, zonnedek, rolstoeltoegankelijk en verwarming.


in & om het water 40 Canadese kano’s: € 6,- p.u./€ 25,- p.d. 40 1-pers. Kano’s: € 5,- p.u./€ 20,- p.d. 25 Fluisterboten: € 14,- p.u./€ 55,- p.d. 10 2-pers. kayak: € 6,- p.u./€ 25,- p.d. Sloepen v.a. € 90,Café-Restaurant Het Doevehuis Kalenberg-Zuid 1 8377 HE Kalenberg T: 0561-477394 E: info@hetdoevehuis.nl W: www.hetdoevehuis.nl W: www.weerribben-wieden.nl Rondvaart (met lift), voor max. 56 pers., € 6,- p.p. voor een rondvaart van ander-half uur k.~R*R verwarming, horecavoorziening. 4 fluisterboten met stoeltjes: € 17,50 p.u./€ 70,- p.d. 16 fluisterboten: € 14 p.u./€ 55,- p.d. 3 fluisterboten met stuur: € 20,- p.u./ € 75,- p.d. 25 Canadese kano’s: € 7,- p.u./ € 25,- p.d. 25 kayak: € 5,- p.u./€ 18,- p.d. 6 2-pers. kayak: € 7,- p.u. € 25,- p.d. 2 elektrosloepen: € 30,- p.u./€ 160,- p.d.

Ossenzijl Natuurrecreatiebedrijf De Gele Lis Hoogeweg 27a 8376 EM Ossenzijl T: 0561-477442 E: gelelis@deweerribben.nl W: www.degelelis.nl 34 kano’s en 20 fluisterboten Recreatiecentrum De Kluft Hoogeweg 26 8376 EM Ossenzijl T: 0561-477370 E: info@dekluft.nl W: www.dekluft.nl 56 kano: € 6,- p.u./€ 20,- p.d. 7 fluisterboten: € 17,50- p.u./€ 50,- p.d. Antaris sloep (max 6 pers.), met diesel vetus motor 11 pk: € 150,-p.d. Rondvaartbedrijf Tiemen Vaartjes Hoogeweg 27a 8375 EM Ossenzijl T: 0561-477349 M: 06-53784651 E: tiemenvaartjes@home.nl W: www.weerribbenrondvaarten.nl Rondvaart voor maximaal 54 personen (verwarmde boot). Grotere groepen in overleg.

Vollenhove ‘t Akkertien op de Voorst Noordwal 3 8325 PP Vollenhove T: 0527-241378 E: info@akkertien.nl W: www.akkertien.nl 1 sloep (8-10 pers.)

Venose Skutien VN 66 T: 0527-241892 E: boekingen@venoseskutien.nl W: www.venoseskutien.nl Er is plaats voor 12 passagiers, voor grotere groepen is een tweede botter mogelijk. Er zijn verschillende tochten samen te stellen, bv. dag- en avondtochten.

Wanneperveen Waterpark Beulaeke Haven Veneweg 292 7946 LX Wanneperveen T: 0522-281815 E: info@waterparkbeulaekehaven.nl W: www.waterparkbeulaekehaven.nl Sloepen, picknickmand mogelijk. De Ronduite Veneweg 306 7946 LX Wanneperveen T: 0527-246456 E: info@deronduite.nl W: www.deronduite.nl open zeilboten, polyvalk v.a. € 25,- (2 u.)/ € 60,- p.d./€ 232,- p.w. Buitenboordmotor € 16,- p.d. Tevens zeilschool. Jachthaven-camping Paviljoen aan ‘t Wiede Veneweg 247 7946 LV Wanneperveen T: 0522-281235 E: info@aantwiede.nl W: www.aantwiede.nl 15 BM zeilboten: € 40,- p.m./€ 55,- p.d. 5 fluisterboten

Wetering Camping de Turftente Wetering-Oost 74 8363 TK Wetering T: 0521-371324 E: kamperen@turftente.nl W: www.turftente.nl 2 Canadese kano’s: € 4,- p.u./€ 20,- p.d. 7 1-pers. kano’s: € 3,- p.u./€ 15,- p.d. 2 2-pers. kano: € 6,- p.u./€ 20,- p.d.

ZEIL- EN SURFLESSEN Giethoorn Camping ‘d Hof/ Windsurfschool Schreur Binnenpad 137 8355 BW Giethoorn T: 0521-361400 E: info@campingdehof.nl W: www.campingdehof.nl

Wanneperveen Zeilschool ‘De Ronduite’ Veneweg 306 7946 LX Wanneperveen T: 0527-246456 E: dickvandriesum@home.nl W: www.deronduite.nl Er wordt les gegeven in polyvalken. Basiscursus van 3 dagen of 6 dagdelen, of 1 dag zeilen onder begeleiding. Alle zeilbeginselen komen aan de orde. Zeilcentrum De Windjutter Veneweg 292 7946 LX Wanneperveen T: 06-13534664 E: info@zeilcentrumdewindjutter.nl W: www.zeilcentrumdewindjutter.nl Er wordt lesgegeven in 16 kwadraten en in polyvalken. Basiscursus van 3 dagen of 6 halve dagen. De nadruk van deze cursussen ligt op de praktijk van de zeilvaardigheden, maar er komt natuurlijk ook een stukje theorie bij kijken. Tevens kunt u bij ons terecht voor een opfriscursus.

Regio Ottervloot In WaterReijk Weerribben Wieden varen vijf, luxe Ottersloepen. De aluminium boten zijn speciaal ontworpen voor de ondiepe vaar-wateren van De Weerribben en De Wieden. De Ottersloepen zijn elektrisch aangedreven en eenvoudig te bedienen, ook als u niet eerder gevaren heeft. De Ottersloepen zijn voorzien van gps-routebegeleiding. Voor meer informatie en verhuuradressen kijk op www.ottervloot.nl. Meppeler Rondvaartbedrijf Jan Plezier Ligplaats: Prins Hendrikstraat 35 7941 EA Meppel T: 0522-255060/270150 of 06-55113610 E: info@janplezier.nl W: www.janplezier.nl Diverse rondvaarten, groepsarrangementen van 25-200 personen. www.ervaarhetWaterReijk.nl

29


a dv e r t e n t i e

Paviljoen Driewegsluis Lekker dineren aan het water!

Lindedijk 2a Nijetrijne tel. 0561-481490 paviljoen@driewegsluis.nl

Rijk aan prachtige vaarroutes ‌


jachthavens & watersportbedrijven naam, adres tel. en faxnr. jacht- aantal max. boten- werf of zeil- helling postcode e-mail/internet haven ligpl. diepgang berging reperatie makerij of kraan

verkoop

Belt-Schutsloot De Goede Watersport Havezatherweg 8 8066 PA Belt-Schutsloot

T: 038-3867176 ja ja kraan boten, buitenboordE: info@degoede-watersport.nl motoren W: www.degoede-watersport.nl

Blokzijl Jachthaven Blokzijl M: 06-51508322 175 helling Kerkstraat 9a 8356 DN Blokzijl

Giethoorn Zeilmakerij Jac. Boer T: 0521-361343 ja Ds. T. O. Hylkemaweg 8 E: info@zeilmakerijboer.nl 8355 CD Giethoorn W: www.zeilmakerijboer.nl Zeilmakerij Giethoorn T: 0521-362123 ja accessoires Beulakerweg 129aa T: 0880-102030 8355 AE Giethoorn E: zeilmakerij.giethoorn@planet.nl Mulder Watersport T: 0521-361500 ja ja helling boten, buitenboordmotoren Beulakerweg 94 E: info@mulder-watersport.nl kraan accessoires 8355 AL Giethoorn W: www.mulder-watersport.nl Punterbouw Scheepswerf T: 0521-361285/361219 ja helling punters en rondvaartboten, Schreur E: info@punterbouw.nl kraan in polyester, hout, staal Binnenpad 135 W: www.punterbouw.nl of aluminium, masten, 8355 BW Giethoorn rondhout punterstokken Passantenhaven de Zuiderkluft T: 0521-362312 ja 100 2.00 mtr. helling Vosjacht 1g M: 06-54201355 8355 CM Giethoorn

Oldemarkt

Passantenhaven Mallegat M: 06-22745622 ja 50 1.50 mtr. T Butent 2 8375 BZ Oldemarkt

Ossenzijl

Jachthaven recreatie- T: 0561-477370 ja 200 1.80 mtr. sloep-, fluisterboot-, centrum De Kluft E: info@dekluft.nl kano- en fietsverhuur Hoogeweg 26 W: www.dekluft.nl 8376 EM Ossenzijl

Steenwijk Passantenhaven Steenwijk T: 0521-360103 ja 80 2.30 mtr helling Centrum: M: 06-22745622 Aan het Steenwijker Diep Steenwijk Schepenkring Jacht T: 0521-361445 aan- en verkoopbemiddeling makelaardij Giethoorn E: skr.giethoorn@schepenkring.nl van jachten Veenderij 2a W: www.schepenkring.nl 8331 VH Steenwijk Jachthaven `t Balkengat T: 0521-360103 ja 75 2.30 mtr helling Hoek Kanaal/Steenwijkerdiep M: 06-22745622 Steenwijk

Vollenhove Royal Huisman Shipyard BV T: 0527-243131 Flevoweg 1 W: www.royalhuisman.com 8325 PA Vollenhove KlaverYachtpainting T: 0527-243100 De Hagen 21 E: klaveryachtpainting@kya.nl 8325 DB Vollenhove W: www.klaveryachtpainting.com Jachthaven Vollenhove M: 06-20658979 ja 120 2.50 mtr. helling Aan Zee 2 8325 BV Vollenhove

Wanneperveen

Waterpark Beulaeke Haven T: 0522-281815 ja 240 1.40 mtr. ja ja helling accessoires, boten Veneweg 292 F: info@waterparkbeulaekehaven.nl kraan 7946 LV Wanneperveen W: www.waterparkbeulaekehaven.nl Jachthaven aan ‘t Wiede T: 0522-281235/362144 ja 150 1.00 mtr. ja helling Veneweg 249 E: info@aantwiede.nl kraan 7946 LV Wanneperveen W: www.aantwiede.nl

Regio Nectus Yachts Oudeweg 32 8316 AC Marknesse

T: 0527-201705 ja ja kraan nieuwe en gebruikte boten, E: info@nectusyachts.com o.a. Nectus electroboot W: www.nectusyachts.com www.ervaarhetWaterReijk.nl

31


Bekijken & bewonderen WaterReijk Weerribben Wieden is rijk aan historische monumenten en gebouwen zoals havezaten, landgoederen, vestingmuren, gerestaureerde kerken en molens. Enkele mooie, kleine musea vertellen over de rijke geschiedenis en het ontstaan van deze streek. Ook de hedendaagse cultuur vindt u in WaterReijk Weerribben Wieden. In elk stadje en op onverwachte plekjes in het buitengebied komt u ze tegen: galeries en verkoopateliers. Als u even binnenloopt ziet u de prachtige schilderijen, foto’s, keramiek, schelpen, stenen, beelden... Het hele jaar door vindt u in WaterReijk Weerribben Wieden gezellige evenementen zoals bloemencorso’s, gondelvaarten, braderieën en muziekfestivals.

Rijk aan cultuur…


bekijken & bewonderen Galerieën Blokzijl Galerie Kunst & Kleur Bierkade 9 8356 DH Blokzijl T: 0527-290020 E: kunstenkleur@gmail.com W: www.galeriekunstenkleur.nl Kunstenaarscollectief met wisselende exposities en gastexposanten. Galeriewinkel met bijzondere accessoires, koffie/thee. Openingstijden: April t/m oktober: di.- za. van 10-18 uur November t/m maart: do.-za. van 11-17 uur Het hele jaar door op zondag van 12-17 uur Galerie Vriesart Zuiderstraat 14-16 8356 EA Blokzijl T: 0527-292752 E: vriesart@planet.nl W: www.vriesart.nl Dick de Vries, kunstschilder/restaurateur. Verkoop van schilderijen. Restaureren en schoonmaken van olieverfschilderijen. Geopend op donderdag van 16.00-18.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 13.00-21.00 uur en op afspraak.

Pottenbakkerij Rhoda Binnenpad 41 8355 BR Giethoorn T: 0521-362040 E: info@rhoda.nl W: www.rhoda.nl Winkel en tuin. Verkoop en expo van keramiek uit eigen werkplaats, woning- en tuindecoraties. Diverse workshops. Geopend van maart t/m oktober dagelijks van 10.0018.00 uur en van november t/m februari van woensdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. Schelpengalerie Gloria Maris Binnenpad 115 8355 BV Giethoorn T: 0521-361582 E: gloria-maris@hotmail.com W: www.gloria-maris.nl. Collectie schelpen en koralen. Unieke collectie sieraden gemaakt uit schelp, bloedkoraal en parels en vrolijke zomermode. Expositie en verkoop. Geopend van april t/m september dagelijks van 10.00-18.00 uur, in oktober dagelijks van 11.00-17.00 uur en vanaf november tot april op afspraak.

Marknesse

Galerie-Fotoproducties Frans Bouwmeester Kerkstraat 5 T: 0527-292441 E: info@fotoaandewand.com W: www.fotoaandewand.com U kunt exclusieve foto’s bekijken en kopen in allerlei formaten, afgedrukt op uitstekende kwaliteit fotopapier en canvas. De meest actuele openingstijden vindt u op de website.

Galerie & Beeldentuin Klein Afrika Uiterdijkenweg 48 8316 RS Marknesse T: 06-30152571 W: www.kleinafrika.nl Moderne en traditionele kunst uit Zimbabwe, Gambia, Mali en Senegal. Workshops beeldhouwen. Geopend van april t/m 15 oktober van donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur en op afspraak.

Giethoorn

Ossenzijl

Atelier 66 Binnenpad 66 8355 BV Giethoorn T: 0521-360672 E: info@atelier66.nl W: www.atelier66.nl Wisselende expositie van hedendaagse Hollandse schilderkunst en keramiek. Tevens mogelijkheid voor workshops schilderen. Gallery The Dutch Painters Binnenpad 46 8355 BS Giethoorn T: 0521-360226 E: info@thedutchpainters.nl W: www.thedutchpainters.nl Expositie en verkoop van schilderijen. Realistisch landschap en stillevens. Openingstijden: zie website. Galerie Kyra van Puffelen Kerkweg 58 8355 BM Giethoorn T: 0521-360953 E: kyra.puffelen@wxs.nl W: www.galeriekyra.nl Expositie van eigen sieraden van zilver en glas. Geopend op afspraak.

Atelier First Choice Oudeweg 13 8376 HN Ossenzijl T: 0561-478142 E: info@atelierfirstchoice.nl W: www.atelierfirstchoice.nl Natuur en cultuur, met name van de Weerribben en Portugal, worden hier fraai geportretteerd. Verder een breed aanbod aan curiosa, (gerestaureerde) meubeltjes, zelfgemaakte artikelen, Portugese kado’s en groendecoraties. Geopend van april t/m oktober van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-16.00 uur, van november t/m maart alleen op afspraak.

volg ons op twitter

www.twitter.com/hetWaterReijk

De Pol Rietveld Kunstbemiddeling/ ‘Expositie’ Beeldschoon Löhnislaan 4 8337 KG De Pol T: 0521-388679/06-30332868 E: a.rietveld33@kpnplanet.nl W: www.Expositie-Beeldschoon.nl Drie ‘beeldschone’ tuinen, met sfeervolle bijgebouwen, in totaal 6.000m2. Expositie van ca. 180 beelden en objecten voor binnen en buiten. Voor liefhebbers van kunst, cultuur en natuur. Ook advies en bemiddeling bij kunstaankopen en opdrachten. Openingstijden: 5 mei t/m 24 juni op vrijdag en zaterdag van 13.00 -17.00 uur en zondag van 11.00 - 17.00 uur. Kaarsenrecycling “Het Tweede Lichtje” De Pol 17 8337 KS De Pol T: 0521-589470 E: info@kaarsenrecycling.nl W: www.kaarsenrecycling.nl In dit bijzondere winkel atelier vindt u handgemaakte creatieve kaarsen, geheel gemaakt van kaarsrestanten. Workshops uitsluitend na telefonische afspraak. Het hele jaar geopend van woensdag t/m zaterdag. Van mei t/m augustus ook op zondag van 11.00-17.00 uur. Voor uitgebreide informatie zie onze website. Atelier Marèl De Pol 18b 8337 KS De Pol T: 06-29606673 E: ateliermarel@hotmail.com W: www.ateliermarel.nl Beeldend kunstenaar, en 1e graads docent beeldende kunst en vormgeving, Marèl Alkema geeft in haar atelier diverse workshops voor jong en oud. Wolvilten, schilderen met acryl, aquarelleren, boetseren: Marèl is van vele creatieve markten thuis. Voor meer informatie bezoek haar website.

Steenwijk Galerie Bruelle Kornputsingel 5 8331 JS Steenwijk T: 0521-344533 E: info@bruelle.nl W: www.bruelle.nl Galerie Bruelle toont hedendaagse kunst, waaronder schilderijen, permanente glasexpositie en sieraden. Tevens mogelijkheid tot het volgen van workshops‚ modern schilderen‘. Geopend elke vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur. De 3e zondag van de maand van 13.00 -17.00 uur. Zie voor extra openingstijden de website. Tevens op afspraak.

www.ervaarhetWaterReijk.nl

33


a dv e r t e n t i e

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... cultuur‌


bekijken & bewonderen gebouwen& monumenten Blokzijl Grote Kerk Brouwerstraat De eerste steen werd gelegd op 28 juni 1609. Tijdens seizoen dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur (niet tijdens diensten).

Giethoorn Protestantse Gemeenschap (met klokkenstoel) Beulakerweg 80 Deze zaalkerk is gebouwd in 1644 en te bezichtigen in overleg met de kosteres. T: 0521-361719. Tjasker (molen) Molenweg 17 en Binnenpad 52

Kalenberg Spinnekopmolen De Wicher Hoogeweg Geopend op afspraak, T: 0561-477272. Tjaskermolens Hoogeweg

Kuinre Nederlands Hervomde Kerk H. de Cranestraat 41 Bezichtiging in overleg T: 0527-231061

Oldemarkt Rooms-Katholieke Kerk Hoofdstraat 92 Bezichtiging op Hemelvaartsdag en tijdens de Weerribbenmarkten.

Ossenzijl Vrije Zendingsgemeente Hoofdstraat 10 Bezichtiging kerk (Rijksmonument vanwege éénklaviers Strumphlerorgel 1775) mogelijk op afspraak T: 0561-452003

Paasloo Nederlands Hervormde Kerk met Noormannendeur Binnenweg 2 Op het aangrenzende kerkhof is de bekende dichter J.C. Bloem begraven. In het seizoen geopend voor bezichtiging. Indien gesloten kunt u zich wenden tot de koster, Binnenweg 33.

Sint Jansklooster De Monnikenmolen Molenstraat 1 8326 CV St. Jansklooster T: 0527-246676 W: www.monnikenmolen.nl Gerestaureerde molen van 1885. In het bezoekerscentrum kunt u terecht voor informatie en een pannenkoek van zelfgemalen meel. Geopend: april t/m oktober op: woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 u. en op zaterdag van 10.00-17.00 u. In de bouwvak ook op dinsdag- en donderdagmiddag geopend. Groepen op afspraak. Geologisch monument de Zândkoele te Heetveld Een gesteente tuin waar nog overblijfselen te zien zijn van de ijstijd.

Steenwijk Villa Rams Woerthe Gasthuislaan 2 Villa Rams Woerthe is in 1899 oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor Jan Hendrik Tromp Meesters. Het Jugendstilpand is een ontwerp van de befaamde architect A.L. van Gendt. Bijzondere details zijn de wandschilderingen en het glas-in-loodraam in de grote hal. De villa is gelegen in een 10 ha. groot park, in Engelse landschapstijl, met een theeen muziekkoepel. Villa Rams Woerthe wordt tegenwoordig ook gebruikt als gemeentehuis. Op maandag, woensdag en donderdag te bezichtigen tussen 11.00 en 16.00 u. Groepen graag vooraf aanmelden via conservator@steenwijkerland.nl. Oorlogsmonument ingang stadspark Rams Woerthe. Diverse beelden in het stadscentrum. Grote- of St. Clemenskerk Kerkstraat 22 Hallenkerk gebouwd in de 15e en 16e eeuw, de hoge toren is uit 1467. Geopend van half juni tot half september op dinsdag en donderdag van 13.30-16.30 uur, op woensdag van 10.00-16.30 uur en op afspraak T: 0521-514276 In juli, augustus en op afspraak kan het publiek de St. Clemenstoren beklimmen en de exposities op de eerste etages bezoeken. Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.30-16.30 uur. Voor meer informatie 0900-5674637 of Giethoorn@hetWaterReijk.nl. Kleine of Onze Lieve Vrouwekerk Vrouwenstraat 5 De kerk is gebouwd in 1477 en te bezichtigen tijdens de Midweekfeesten in de zomer.

Doopsgezinde kerk Onnastraat Deze kerk is gebouwd in 1630 in Zuidveen. In 1848 afgebroken en weer opgebouwd in de Onnastraat. Geopend juli en augustus tijdens de Midweekfeesten en tentoonstellingen T: 0521-510332

Vollenhove Het Raadhuis (restaurant Seidel) Kerkplein 3 Dit in 1621 gebouwde raadhuis heeft tot 1948 dienst gedaan als gemeentehuis van Vollenhove. Latijnse school Kerkplein 15 Trapgevel met veel zandstenen onderdelen uit 1627, top in 1919 bekroond met stadswapen. Gebeeldhouwde stoeppalen uit 1628. Havezate Plattenburg Bisschopstraat 52-54 Hier zetelde van 1839 tot 1877 het Kantongerecht en van 1890 tot 1995 het Waterschap Vollenhove. Landgoed Oldruitenborgh Groenestraat Het landhuis werd de 2e helft van de 15e eeuw gebouwd. Het deed dienst als gemeentehuis van 1948 tot 2001. Het pand is geheel vernieuwd en wordt nu gebruikt wordt voor feesten en partijen, huwelijksvoltrekkingen, conferenties en overnachtingen. Ruïne kasteel Toutenburg park Oldruitenborgh Enkele torenresten van het kasteel, dat gebouwd is in 1524, in opdracht van Georg Schenck. De eigenaar Arend Sloet heeft het kasteel aan het eind van 18e eeuw laten afbreken. Grote- of St. Nicolaaskerk (Hervormd) Kerkplein Laatgotische kerk met 2 gelijke hallen. Te bezichtigen in juli en augustus van dinsdag t/m donderdag en op zaterdag van 14.00-16.30 uur t/m Open Monumentendag geopend. Kleine- of Mariakerk (Gereformeerd) Bisschopstraat De kerk heeft een éénbeukig schip uit 1423. Geopend in juli en augustus op dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.00-16.30 uur t/m Open Monumentendag geopend. www.ervaarhetWaterReijk.nl

35


bekijken & bewonderen Wanneperveen Het Schultehuis Veneweg 83 Gebouwd in 1612. Dit monument, in 1914 gerestaureerd, is voorzien van een beschilderde balkenzoldering en Oud-hollandse trapgevel. In 1958 werd een fraai gebrandschilderd raam geplaatst. De Klokkenstoel bij de Nederlands Hervormde Kerk Veneweg 188 Klokkenstoel uit 1502. In 1767 barstte de klok in de Klokkenstoel, maar werd vervangen. Te bezichtigen op afspraak met de koster T: 0522-281509.

musea Blokzijl Museum Het Gildenhuys Kerkstraat 7 8356 DN Blokzijl T: 0527-291381 W: www.blokzijl.nl Het museum dankt haar naam aan de gilden die in Blokzijl bestonden. Het ontstaan en voortbestaan van Blokzijl is altijd nauw verbonden geweest met het water, het museum geeft een interessant beeld van deze relatie tussen het stadje en het water. Openingstijden Mei t/m september & herfstvakantie: maandag t/m zaterdag van 14.00-17.00 uur Museumweekend en open monumentendag: zaterdags van 10.00-16.00 uur Toegang Volwassenen: € 2,- p.p. Kinderen t/m 12 jaar: € 0,50 p.p., t/m 5 jaar gratis

Giethoorn Museumboerderij ’t Olde Maat Uus Binnenpad 52 8355 BT Giethoorn T: 0521-362244 W: www.oldemaatuus.nl Waan u weer even terug in de tijd, bij een bezoek aan deze prachtige Giethoornse boerderij uit ongeveer 1800. Helemaal ingericht in oude stijl, inclusief een oud grutterswinkeltje. Het geeft een goed beeld van wonen en werken in de afgelopen eeuw in Giethoorn. Openingstijden Van Pasen t/m laatste zondag in oktober en tijdens de schoolvakanties: maandag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur en zondag van 12.00-17.00 uur. Van de eerste zondag in november tot Pasen: zondag 12.00-17.00 uur. Groepen volgens afspraak. Toegang Volwassenen: €4,- p.p., Kinderen: € 1,- p.p. Groepen & CJP: €3,- p.p. MJK: gratis

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... cultuur…

Museum De Oude Aarde Binnenpad 43 8355 BR Giethoorn T: 0521-361313 W: www.deoudeaarde.com De zoektocht langs wonderlijke kristallen brengt u in de fascinerende wereld van edelstenen en fossielen uit het diepst van de aarde. Pas op voor goudkoorts, want in de crystal creek vindt u klatergoud en edelstenen. Kraak een 80 miljoen jaar oude kristalbol en ontdek de kristallen binnenin. Openingstijden Maart t/m oktober dagelijks van 10.0018.00 uur en november t/m februari woensdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur In de schoolvakanties elke dag geopend. 1e kerstdag gesloten Toegang Volwassenen: € 3,50 p.p. Kinderen van 4-12 jaar: € 1,80 p.p. MJK: gratis, groepen krijgen korting. kinderarrangementen vanaf €6,50 p.k.

Paasloo Museumboerderij Paasloërallee 2 8378 JG Paasloo T: 06-20727090 W: www.museumboerderijpaasloo.nl. In deze authentieke boerderij (met dierenweide) vindt u ondermeer alles wat rondom een boerderij gebruikt werd aan gereedschappen, werktuigen, machines en tractoren. Ook gereedschappen van oude ambachten en gelegenheid tot picknicken. Openingstijden Van het Paasweekend t/m Herfstvakantie, in het weekend van 10.00-17.00 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage.

Steenwijk Kermis- en Circusmuseum Markt 56-58 8331 HK Steenwijk T: 0521-518687 W: www.kermisencircusmuseum.nl Wie van clowns, draaimolens en kermis houdt en wil weten hoe een kermis er tachtig jaar geleden uit zag, mag een bezoek aan dit knusse museum niet missen! Er zijn diverse historische kermisattracties in het groot en klein nagebouwd. Kinderen kunnen zich laten schminken en allerlei oude kermisspelen doen. Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur. In juli, aug., sept. ook op zaterdag van 13.0017.00 uur. Oktober t/m maart di. t/m vrij. 10.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Toegang: Kinderen 3 t/m 12 jaar € 1,50 p.p. en volwassenen € 3,00 p.p. MJK gratis


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

37


a dv e r t e n t i e

Rijk aan cultuur…


bekijken & bewonderen Stadsmuseum Steenwijk Markt 64 8331 HK Steenwijk T: 0521-511704 E: stadsmuseumsteenwijk@home.nl W: www.stadsmuseumsteenwijk.nl Het museum geeft inzicht in de cultuur en historie van het charmante vestingstadje. De kerncollecties zijn, Eskaf aardewerk, Monsieur meubelen, Wildebras poppen, Bijkamp zilver en de Steenwijker tabaksindustrie. Verder een winkeltje en keukentje uit grootmoederstijd. Ook een handwerkkast uit de vorige eeuw en een maquette van Steenwijk anno 1700. Openingstijden: februari t/m medio december. Maandagmiddag van 13.00 - 17.00 uur dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 en 13.00 17.00 uur. Juli en augustus ook tussen de middag geopend en op zaterdag van 11.00 - 17.00 uur. Toegang: Volwassenen € 2,Kinderen: € 1,- MJK: Gratis. Voor groepen speciaal tarief. Rondleidingen op afspraak mogelijk. Villa Rams Woerthe & Hildo Krop Exposities Gasthuislaan 2 8331 MX Steenwijk T: 0521-538500 E: conservator@steenwijkerland.nl W: www.hildokrop.nl In Villa Rams Woerthe bevinden zich 5 zalen met vaste exposities van de veelzijdige kunstenaar Hildo Krop. Deze kunstenaar, geboren in Steenwijk, werd stadsbeeldhouder van Amsterdam en is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nederlandse beeldhouwkunst. Openingstijden Maandag, woensdag, donderdag, en op zondag- en feestdagen te bezichtigen van 11.00-16.00 uur. Toegang: volwassene € 3,50 p.p. Jongeren t/m 18 jaar: € 2,- p.p. Kinderen t/m 5 jaar: gratis, groepstarief (vanaf 10 personen), volwassenen: € 3,- p.p.

Vollenhove CHC Vollenhove Bisschopstraat 36 8325 BC Vollenhove T: 0527-244413 E: info@chcvollenhove.nl W: www.chcvollenhove.nl Het centrum huisvest enkele thematische kabinetten en bezit volop filmmateriaal (waaronder een 3-D animatie van Vollenhove anno 1649). Bijzondere aandacht is er voor de rol van de adel, de geestelijkheid en de visserij. Tevens wisselexposities. Openingstijden: Maandag, woensdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur. Toegang: volwassenen € 4,- p.p. Kinderen 8-12 jaar € 2,- p.p. Donateurs gratis.

In de regio Anton Pieck Museum Achterstraat 46-48 Hattem T: 038-4442192 W: www.antonpieckmuseum.nl Anton Pieck is vooral bekend om zijn romantische illustraties en als geestelijk vader van het sprookjespark “De Efteling”. Hij was echter een veelzijdig kunstenaar, getuige o.a. zijn tekeningen, illustraties, olieverven en grafisch werk. Openingstijden: Van november t/m april op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. Van mei t/m oktober op maandag van 13.00-17.00 uur en dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. In juli, augustus en schoolvakanties ook op zondag van 13.00-17.00 uur. Kijk voor openingstijden op feestdagen op de website. Voerman Museum Hattem Achterstraat 46-48 Hattem T: 038-4442897 W: www.voermanmuseumhattem.nl Achter de fraaie historische gevels van het Voerman Museum Hattem gaat een schat aan historische objecten (Dikke Tinne, Daendels, Hoenwaard) en kunstwerken (Voerman junior en senior, Jo Koster) schuil. Er is een audiotocht en speurtocht beschikbaar. Openingstijden: Op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, in schoolvakanties ook op zondag en maandag van 13.00-17.00 uur. Nederlands Bakkerijmuseum Kerkhofstraat 13 Hattem T: 038-4441715 W: www.bakkerijmuseum.nl In dit belevingsmuseum genieten jong en oud op originele manier van de geschiedenis van brood en banket. Openingstijden: Op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, in schoolvakanties ook op zondag en maandag van 13.00-17.00 uur. Kijk voor openingstijden op feestdagen op de website.

Tip: blijf op de hoogte over WaterReijk Weerribben Wieden en schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.ervaarhetWaterReijk.nl Volg ons ook op:

www.ervaarhetWaterReijk.nl

39


Een Indisch hapje tussen de dieren! Heeft u weleens gehoord van de loewak, een koffiekat die de duurste koffiebonen ter wereld uitpoept? Of de binturong, die wel 6 meter hoog in de bomen woont? In dierenpark Taman Indonesia kunt u een kijkje nemen in een heuse Mentawai paalwoning, of lekker snuffelen op de pasar kecil. Moe van geworden? Strijk dan neer op het gezellige terras en geniet van de Indische hapjes of een koud bintang biertje! Vraag naar het speciale otter arrangement! Dierenpark Taman Indonesia Kallenkote 53 8345 HE Kallenkote tel. 0521-511189 info@taman-indonesia.nl

Tuk Tuk Tours

www.taman-indonesia.nl

Beleef WaterReijk op een Aziatische manier! Met deze elektrische tuktuks rijd je geruisloos door het Nationaal Park Weerribben-Wieden, de Woldberg, langs dierenpark Taman Indonesia of cross je door pittoreske havenstadjes als Vollenhove of Blokzijl. Er is voor iedere gelegenheid een speciale tuktuk en een TukTukArrangement. Het is bijvoorbeeld een origineel idee als trouwauto! Ben je met het openbaar vervoer en zoek je aansluiting op de trein? Er zijn ook speciale TreinArrangementen. Kijk op de site welke speciale TukTuk Tour het beste bij je past!

www.tuktuk-waterreijk.nl

t Een star rgt zo naar he e toerism

De Groene Wensboot Een bijzondere dag in Nationaal Park Weerribben-Wieden voor volwassenen en kinderen met een beperking ĂŠn hun gezin. De Groene Wensboot is een elektrische fluisterboot met als vaargebied het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het is een boot speciaal gebouwd voor mensen met een lichamelijke beperking die samen met hun naasten een dag in de Weerribben-Wieden willen varen. Er is ruimte voor acht gasten. De boot wordt bestuurd door ervaren schippers. In de boot zijn diverse voorzieningen aanwezig, waaronder: een personenlift om met een rolstoel of bed aan en van boord te komen, een aangepaste sanitaire ruimte, een verzorgingstafel en een keukenblok met een koelkastje. In de stuurkabine is een lift om in een rolstoel naar buiten te kijken. Met de joystickbediening kunnen de gasten zelf sturen! Staatsbosbeheer is partner en ziet de boot als aanwinst om een grotere groep mensen kennis te laten maken met het Nationaal Park voor wie dat voorheen niet mogelijk was. Gecombineerd met de gastvrijheid van WaterReijk Weerribben Wieden staat een vaardag met deze boot garant voor een heerlijke dag met rust, ruimte en natuur.

www.groenewensboot.nl

Rijk aan avontuur‌

Stichting Exploitatie Groene Wens Boot Hoofdstraat 2 8376 HA Ossenzijl tel. 06 83 59 39 02 info@groenewensboot.nl


Hoi, ik ben Otto de Otter en ik woon in WaterReijk Weerribben Wieden, net als mijn vriendjes de otter Glanspels en rietdwerg Zompie. Op mijn website heb ik alles verzameld wat leuk is in WaterReijk Weerribben Wieden voor jou, je broertje, zusje, papa en mama, op en oma of je vriendjes. Kom eens kijken op www.OttodeOtter.nl

Voor het hele gezin!

Indonesisch Dierenpark Taman Indonesia Kallenkote 53 8345 HE Kallenkote T: 0521-511189 E: info@taman-indonesia.nl W: www.taman-indonesia.nl Wel eens gehoord van katten die de duurste koffiebonen uitpoepen? Of Beo’s die kunnen praten? Neem dan eens een kijkje in tropisch dierenpark Taman Indonesia. Hier vind je allerlei bijzondere dieren uit IndonesiÍ. Geopend van april t/m oktober.

Camping de Speulkoele Koloniepad 2 8337 KV De Pol T: 0521-588004 E: depolle@home.nl W: www.campingdespeulkoele.nl Help op de kinderboerderij met de verzorging van dieren, verken het terrein per trapauto, skelter, loopauto of fiets en leef je uit in de enorme speeltuin of op de midgetgolf. Stal Suder Hiddinghe Bergweg 72 8334 MC Tuk T: 0521-512342 E: stalsuderhiddinghe@home.nl W: www.stalsuderhiddinghe.nl Pensionstalling, huifkartochten, kinderfeestjes en -spooktochten!

Uitspanning De Thijenkaampe Thijendijk 14 8341 TL Steenwijkerwold T: 0521-589529 W: www.dethijenkaampe.nl Boerderij met SVR minicamping, theeschenkerij en kinderboerderij met speeltuin. Geopend van Pasen t/m oktober. Op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en zondag van 14.00-17.00 uur

www.ervaarhetWaterReijk.nl

41


Beleef het landleven… Het platteland van WaterReijk Weerribben Wieden is stil én bedrijvig. Gelegen tussen weides, riet, boswallen of water vindt u kleinschalige, ambachtelijke bedrijven. Proef het goede van het land in streekproducten als schapenzuivel, boerenkaas, fruit uit de boomgaard of uit de biologische tuin. Neem een lekker ijsje bij de boer of koop appels uit de boomgaard (zelf plukken!). Hetzelfde platteland inspireert de bewoners tot het uitvoeren van oude en nieuwe ambachten. Kaarsen maken, potten bakken en schuurverkoop van brocante en antiek. In Giethoorn zijn nog twee punterwerven die de authentieke Gieterse punters en streekeigen platbodems bouwen. Met recht een oud en bezienswaardig ambacht.

Blokzijl e.o. Boerderijwinkel Verhage Oosterringweg 33 8315 PS Luttelgeest T: 0527-202480 E: info@verhagefruit.nl W: www.verhagefruit.nl Met de derde generatie aan het roer is het bedrijf uitgegroeid tot een modern fruitteeltbedrijf. Centraal staat de frisse boerderijwinkel met een uitgebreid assortiment. Een rondleiding over het bedrijf leert u alles over fruittelen. Laat u verrassen door de kersenRijk aan natuur…

kas en de unieke nieuwe stokerij waar eigen appels, peren en kersen in een koperen ketel omgetoverd worden tot een aromatische ‘borrel’. Geopend van ma. t/m vr. van 8.0018.00 uur en op zaterdag van 8.30-17.00 uur.

Giethoorn Kaarsenmakerij De Witte Hoeve Zuiderpad 32 8355 CA Giethoorn T: 0521-361428 E: info@dewittehoeve.nl W: www.dewittehoeve.nl Expositie/verkoop van ambachtelijke

kaarsen. Zelf kaarsen maken in diverse kleuren, figuren en maten. Verkoop sieraden en fimo-klei en tevens workshops glaskralen branden. Geopend: van april t/m september dagelijks geopend van 11.00-17.00 uur en in het voor- en naseizoen op afspraak.


Beleef het landleven Boer on Toer Beulakerweg 8a 8355 AH Giethoorn T: 0521-361436 E: boe04444@planet.nl W: www.boerontoer.com Rust, stilte, puur natuur & gastvrijheid… Verkoop en gebruik van eigen ambachtelijke producten o.a.: boerenijs, boerengehaktbal, rundvlees en boerenkaas. Diverse arrangementen voor wandelen, fietsen en varen. Kom, kijk en geniet van rust en pure producten! Open: gehele jaar van 10.00 tot 18.00 uur.

De Pol

Kaarsenrecycling Het Tweede Lichtje De Pol 17 8337 KS De Pol T: 0521-589470 E: info@kaarsenrecycling.nl W: www.kaarsenrecycling.nl In dit bijzondere winkelatelier vindt u handgemaakte creatieve kaarsen, geheel van kaarsrestanten. Workshops uitsluitend na telefonische afspraak. Het hele jaar geopend van woensdag t/m zaterdag. Van mei t/m augustus ook op zondag van 11.00-17.00 uur. Voor uitgebreide informatie bezoek onze website.

Luttelgeest

De Orchideeën Hoeve Oosterringweg 34 8315 PV Luttelgeest T: 0527-202875 E: info@orchideeenhoeve.nl w: www.orchideeenhoeve.nl De Orchideeën Hoeve: een tropisch paradijs. Een accommodatie voor jong en oud en verwarmd. Drie overdekte showtuinen, totale opp. 26.000 m2, duizenden orchideeën op natuurlijke wijze tentoongesteld. In de vlindervallei fladderen zo’n 1500 vlinders rond. In het Mangrovebos een speelparadijs voor de kinderen. Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00-18.00 uur en op zondag van 11.00-18.00 uur. Op Nieuwjaarsdag gesloten.

Marknesse De Boerenshop Steenwijkerweg 26 8316 RK Marknesse T: 0527-291583 E: info@boerenshop.nl W: www.boerenshop.nl U kunt bij de Boerenshop terecht voor het Hollandse boerenproduct verweven met creativiteit en gezelligheid, in de loop van de jaren is het assortiment snel gegroeid. Een groot gedeelte van het assortiment zoals de aardappelen en uien komen van het eigen agrarische bedrijf. Het fruit, de groente, kaas zuivel eieren, ijs, bloemen en planten worden bij collega boeren ingekocht. Verder is er een ruim assortiment aan peulvruchten, sappen, verschillende soorten jam, boerenmosterd en seizoensgebonden producten zoals tulpen en bloembollen, pergoed etc. Viva Lavandula Uiterdijkenweg 45 8316 RR Marknesse T: 0527-292553 E: info@viva-lavandula.nl W: www.viva-lavandula.nl Te midden van 10 hectare lavendel kunt u genieten van alle aspecten van deze veelzijdige plant. Zelf een bosje plukken, een informatieve rondleiding of gewoon rondwandelen en genieten. In het Grand Café is naast koffie, thee en vruchtensappen uit de streek, ook ondermeer lavendeltaart verkrijgbaar. Geopend: 15 april t/m 31 oktober van dinsdag t/m zondag van 10.00-18.00 uur. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag Wijngaard Maronesse Steenwijkerweg 23 8316 RH Marknesse T: 0527-291236 w: www.maronesse.nl In de wijngaard kunt u rondkijken hoe druiven hier groeien. In de bezoekersruimte komt u van alles te weten over de wijnbouw in Nederland. Laat u verrassen

door de smaak van Nederlandse wijn tijdens een proeverij. Bezoek na telefonische afspraak.

Steenwijk e.o. Grenzeloos ambachtelijk Ambachtelijke bedrijfjes en kunstateliers tonen hun handgemaakte producten. Zij vertellen u graag over hun passie. Haal de folder op bij het VVV-kantoor, de agentschappen of bij de deelnemers zelf. Buiten de vaste openingstijden zijn er Open Dagen op 21-22 april en 29-30 september, van 11.0017.00 uur. Kijk ook op www.grenzeloosambachtelijk.nl.

Vollenhove e.o. Vink Fruitboerderij Zuiderringweg 13-II 8317 RA Kraggenburg T: 0527-252556 E: info@vinkfruitboerderij.nl W: www.vinkfruitboerderij.nl Pluk uw eigen fruit! Vanaf eind augustus t/m oktober kunt u zelf appels en peren plukken, in deze periode zijn ook groepsarrangementen mogelijk. Op de boerderij vinden we tevens een winkel en een ambachtelijke jamkeuken.

Wanneperveen Schapenboerderij De Boer Veneweg 57 7946 LD Wanneperveen T: 0522-281260 E: schapenboerderijdeboer@hotmail.com W: www.schapenboerderijdeboer.nl Educatief centrum. Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-18.00 en op zaterdag van 10.00-17.00 uur.

www.ervaarhetWaterReijk.nl

43


a dv e r t e n t i e

Rijk aan avontuur‌


kom in actie! In WaterReijk Weerribben Wieden gaat ontspanning hand in hand met inspanning. Gezellige en ontspannende outdoor-activiteiten zoals klootschieten, steppen, skeeleren, midgetgolf, boerengolf en gps-varen. Is het het seizoen, of het weer, om binnen te blijven? Dan kunt u met een groepje een leuke workshop volgen zoals schilderen, raku stoken, kaarsen of sieraden maken en koken. Voor echte spanningzoekers zijn er activiteiten als boogschieten, paintballen, abseilen en mountainbiken. Verleg uw grenzen.

ATB-routes Woldberg/Eese. ATB-route is 13 km en wordt aangegeven d.m.v. pijlen. De route begint op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Bergweg in Tuk. Havelte. ATB-route is 13,5 km en wordt aangegeven d.m.v. blauwe bordjes. In het weekend is de route te verlengen met 6 km. De route begint bij: Theehuis ’t Hunebed, aan de N353 tussen Havelte en Frederiksoord. T: 0521-342417. Kuinre. ATB-route is 30 km en wordt aangegeven d.m.v. witte palen met een hoefijzer (tevens ruiterpad). De route loopt door het Kuinderbos. Atelier 66 Binnenpad 66 8355 BV Giethoorn T: 0521-360672 E: info@atelier66.nl W: www.atelier66.nl Origineel groepsuitje? Bij de kunstschilders van Atelier 66 in hartje dorp Giethoorn kunt u bijzondere schilderworkshops volgen. Een creatief gezellig seizoensuitje voor clubs, familie, vrienden en medewerkers. Iedereen kan meedoen! Vanaf 6 personen. Circa 3,5 uur incl. pauze. Gehele jaar beschikbaar.

Visscher Sport Steenwijkerdiep 25 T: 0521-512780 E: visschersport@hetnet.nl W: www.visschersport.nl De specialist in sport- en outdoorartikelen. De Strandhoeve Adventures Uiterdijkenweg 59 8372 VL Baarlo T: 0527-203791 E: info@destrandhoeve.nl W: www.destrandhoeve.nl Van ontspannen, inspannen tot écht actief! Zowel outdoor als indoor. U kunt het hele jaar door en bij ieder weertype bij de Strandhoeve terecht. Voor iedere groep is er een passend programma: Paintball, kratstapelen, boogschieten, vlotvaren, filmworkshops of schilderen. Arendshorst buitenactiviteiten Beulakerweg 169b 8355 AG Giethoorn T: 0521-361099 E: info@arendshorst-giethoorn.nl W: www.arendshorst-giethoorn.nl Bij het grootste activiteitencentrum van Giethoorn hebben we voor elke gelegenheid een passend aanbod. Het gehele jaar

door verschillende dag- en thema arrangementen voor familie-, vrienden- en bedrijfsuitjes. De Kruumte Buitenactiviteiten Kerkweg 48a 8355 BJ Giethoorn T: 0521-361517 E: info@dekruumte.com W: www.dekruumte.com Ontdek avontuurlijk Giethoorn met droppings, boogschieten, fietsen en meer… Giethoorn Surfschoolgiethoorn.nl Binnenpad 137 8355 BW Giethoorn T: 0521-361400 E: info@surfschoolgiethoorn.nl W: www.surfschoolgiethoorn.nl Windsurflessen voor kleine groepen (dagcursus). Introductiecursus voor grote groepen (3 uur). Sportdagen voor scholen: windsurfen, kanovaren, punterzeilen en suppen.

www.ervaarhetWaterReijk.nl

45


Winkelen Struinen door sfeervolle straten, langs winkels en gezellige terrassen. Van grote bekende winkels tot karakteristieke boetieks en boerderijwinkels, in de hele regio komt u de leukste winkels tegen. Heeft u zere voeten gekregen van het winkelen? Er is altijd een gezellig café of terras in de buurt.

De Pol Kaarsenrecycling “Het Tweede Lichtje” De pol 17 8337 KS De Pol T: 0521-589470 W: www.kaarsenrecycling.nl

Giethoorn Kapsalon en cadeauwinkel Broer Ds. T.O. Hylkemaweg 30 8355 CE Giethoorn T: 0521-361233 Mulder Watersport B.V. Beulakerweg 94 8355 AL Giethoorn www.mulderwatersport.nl Rijk aan leuke winkels…

Vishandel Gerrits en de Boer Ds. T.O. Hylkemaweg 12 8355 CD Giethoorn T: 0521-361339 Tankstation & Warenhuis K. Prinsen Beulakerweg 137 8355 AG Giethoorn T: 0521-361261 W: www.prinsengiethoorn.nl Spar Ter Schure Eendrachtsplein 4 8355 DL Giethoorn T: 0521-361234 W: www.sparterschure.nl Snackkiosk Vaatstra-Groen Beulakerweg 126 8355 AM Giethoorn

Trends & Souvenirwinkel Venice Binnenpad 64 8355 BV Giethoorn T: 0521-362237

Kuinre

Keurslagerij Mulder Vijverpark 92 8374 KJ Kuinre T: 0527-231237 Warenhuis Kuinre H. de Cranestraat 9 8374 KK Kuinre T: 0527-231390

Kraggenburg

Brennels Buiten Leemringweg 19 8317 RD Kraggenburg W: www.brennels.nl


WINKELEN Oldemarkt

C1000 Hoofdstraat 5 8375 AK Oldemarkt T: 0561-452158 W: www.c1000.nl Novy De Jonge Hoofdstraat 22 8375 AP Oldemarkt T: 0561-451402 W: www.novy.nl Fixet Eekstraat 4 8375 HN Oldemarkt T: 0561-450975 W: www.fixet.nl Keurslagerij Mulder Hoofdstraat 52 8375 AR Oldemarkt T: 0561-451304 Ten Veen Tweewielers Kruisstraat 49 8375 BC Oldemarkt W: www.tenveentweewielers.nl Plons, water en hengelsport Dwarsveld 1 8375 ED Oldemarkt T: 0561-452111

Steenwijk

Formido/Jumper Koematen 2 8331 TK Steenwijk T: 0521-512293 W: www.formido-steenwijk.nl

Visscher Sport Steenwijkerdiep 25 8331 LP Steenwijk T: 0521-512780 W: www.visschersport.nl

De Jong Optiek Markt 16 8331 HH Steenwijk T: 0521-513886

Vogelina Markt 12 8331 HH Steenwijk T: 0521-511190

Juwelier Ten Hoor Oosterstraat 21 8331 HA Steenwijk T: 0521-516858 W: www.jantenhoor.nl Intertoys Oosterstraat 50/52 8331 HE Steenwijk T: 0521-522787 W: www.intertoys.nl Karwei Bouwmarkt Broekslagen 4 8331 TJ Steenwijk T: 0521-517393 W: www.karwei.nl Ketel Damesmode Oosterstraat 2 8331 HD Steenwijk T: 0521-512280

Juwelier Visser Korte Woldpromenade 3 8331 JK Steenwijk T: 0521-512602

Tuk

Bloemisterij van Herwijnen Bergweg 18 8334 MD Tuk T: 0521-523525 Kringloopwinkels Steenwijk – Vollenhove Boterweg 5 8334 NS Tuk T: 0521-513668 W: www.kringloopwinkelsteenwijk.nl De Vos Verf Kaasweg 1 8334 NT Tuk T: 0521-513056 W: www.devos-verf.nl

Vollenhove

Bennen modeschoenen Oosterstraat 41 8331 HB Steenwijk T: 0521-513382 W: www.bennenmodeschoenen.nl

Limburgia Vlaaispecialiteiten Vrouwenstraat 4a 8331 HX Steenwijk 0521-516206 W: www.limburiavlaai.nl

Boschma IJs Scholestraat 18 8331 HS Steenwijk T: 0521-516686

Muurling Optiek Woldpromenade 4 8331 JG Steenwijk T: 0521-512577 W: www.muurlingoogzorg.nl

Decorette Drok De Weijert 10 8325 EM Vollenhove T: 0527-241355 W: www.decorette-drok.nl

NICO Brillen Design Markt 24 8331 HA Steenwijk T: 0521-512280 W: www.nicobrillen.nl

Fixet Produktieweg 3 8325 EZ Vollenhove T: 0527-241336 W: www.fixet.nl

Ten Oever Herenmode Woldpromenade 23 8331 JD Steenwijk T: 0521-512297 W: www.ten-oever.nl

Bloemisterij Halma Voorpoort 4 8325 CM Vollenhove T: 0527-241456 W: www.bloemisterijhalma.nl

Bruna Oosterstraat 22-26 8331 HE Steenwijk T: 0521-523060 W: www.bruna.nl C1000 Steenwijkerdiep 59-65 8331 LP Steenwijk T: 0521-534090 W: www.c1000.nl Clair Mode Oosterstraat 93 8331 HC Steenwijk T: 0521-511547 W: www.clairmode.nl

Steenwijcks Boeckhuys Markt 38 8331 HJ Steenwijk T: 0521-512089

Colors @ Home De Vries Lange Baan 24 8331 LW Steenwijk T: 0521-512090 W: www.colors@home.nl

Rijwielshop Steenwijk Stationsplein 2 8331 GM Steenwijk W: www.rijwielshop-steenwijk.nl

EP: Electronic Partner Beute Gasthuisstraat 1 8331 JM Steenwijk T: 0521-512349 W: www.epbeute.nl

Het Stoffeerhuis Gasthuisstraat 47 8331 JN Steenwijk T: 0521-511910 W: www.stoffeerhuis.nl

Boek & Mix Kerkstraat 88 8325 BM Vollenhove T: 0527-244900 W: www.boekenmix.nl

Warenhuis de Hoek Kerkstraat 9 8325 BH Vollenhove T: 0527-241268 Holweg mode en pasvormschoenen orthopedische schoentechniek Kerkstraat 87 8325 BJ Vollenhove T: 0527-241234 W: www.holwegschoenen.nl Bakkerij Houtsma Kerkstraat 70 8325 BL Vollenhove T: 0527-241253 www.ervaarhetWaterReijk.nl

47


WINKELEN Palingrokerij Konter Haven 21 8325 XE Vollenhove T: 0527-241377 W: www.konterpaling.nl Drogisterij Martine Kerkstraat 4 8325 BK Vollenhove T: 0527-241282 W: www.drogisterijmartine.nl

Wanneperveen

Keurslagerij Lantinga Veneweg 117 7946 LJ Wanneperveen T: 0522-281203 W: www.lantinga.keurslager.nl

handig om te weten

Sint Jansklooster

Autobedrijf Oldenijens Kloosterweg 52 8326 CG Sint Jansklooster T: 0527-246151 W: www.oldenijens.nl

Steenwijk

Automobielbedrijf Van der Linde B.V. Broekslager 12 8331 TG Steenwijk T: 0521-515660 E: m.vanderlinde@toyotavanderlinde.nl W: www.vanderlinde-steenwijk.nl Drukkerij B’ulah Print Koematen 5 8331 TK Steenwijk T: 0521-524455 W: www.bulah.nl

Autobedrijf rijwielverhuur Zeinstra Steenwijkerweg 1 8356 VM Blokzijl T: 0527-291362

Kornelis Caps & Closures productiebedrijf Eesveenseweg 2 8332 JB Steenwijk T: 0521-512741 W: www.kornelis.nl

Aannemersbedrijf Poeles Postbus 1206 8356 ZL Blokzijl T: 0527-291227 W: www.poeles.nl

Brandsma Automobielbedrijf Dolderweg 2 8331 LL Steenwijk T: 0521-514141 W: www.brandsma-steenwijk.nl

Blokzijl

Giethoorn

Bouwbedrijf Bart Smit Beulakerweg 131 c 8355 AE Giethoorn T: 0521-361491 W: www.bouwbedrijfbartsmit.nl Parkeerplaats Gorte Binnenpad 82 8355 BW Giethoorn T: 06-11425860 MTN-Giethoorn groothandel import en export in edelstenen en mineralen Kanaaldijk 18 8355 VJ Giethoorn T: 0521-361544 W: www.mtn.nl Autobedrijf Stevens Beulakerweg 131b 8355 AE Giethoorn T: 0521-361379 W: www.autobedrijfstevens.nl

Kuinre

Autobedrijf Gerben Brouwer Burchtstraat 9-11 8374 KC Kuinre T: 0527-231444 W: www.gerbenbrouwer.nl

Oldemarkt

Zalencentrum Dalzicht Frieseweg 39 8375 AH Oldemarkt T: 0561-450730 W: www.zalencentrumdalzicht.nl Installatiebedrijf Bob Otten Steenstraat 2 8375 HM Oldemarkt T: 0561-451268 Rijk aan avontuur … gezellige terrassen…

Kiekebelt Automobielbedrijf Koematen 14 8331 TK Steenwijk T: 0521-512174 W: www.kiekebelt.nl NBC Machiela en Partners Accountants Oostermeentherand 8 8332 JZ Steenwijk T: 0521-510907 W: www.nbcmachiela.nl Oostenbrink autobandenhandel Produktieweg 18 8331 LK Steenwijk T: 0521-513509 Woonconcept Woonwinkel Gasthuisstraat 42 8331 JR Steenwijk T: 088-61 62 000 W: www.woonconcept.nl

Tuk

Installatiebedrijf Brouwer Tukseweg 198 8334 RX Tuk T: 0521-512983 W: www.brouwertuk.nl

Vollenhove

Schildersbedrijf Roebers Doelen 8 8325 CD Vollenhove T: 0527-243263

Wanneperveen

Installatiebedrijf Seegers Veneweg 100 7946 LH Wanneperveen T: 0522-281389 W: www.jseegers.nl


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

49


Eten & Drinken Lekker eten en drinken kan in WaterReijk Weerribben Wieden op allerlei manieren: van een verfijnd diner in een sterrenrestaurant tot een eenvoudig hapje in een eetcafé. Maar wat u ook kiest, u geniet hier altijd van de échte streekspecialiteit: gastvrijheid!

Belt-Schutsloot Eetcafé De Waterlelie Belterweg 104 8066 PZ Belt-Schutsloot T: 038-3866574 E: dewaterlelie@12move.nl W: www.eetcafe-dewaterlelie.nl Geopend van april t/m oktober, van november t/m maart alleen in het weekend R~k Snackbar van de Belt Belterweg 15 8066 PP Belt-Schutsloot T: 06-53845571 E: helmuth-vd-belt@hotmail.com Gehele jaar open. rijk aan Rijk aan gastvrijheid... gastvrijheid…

Café Restaurant Rondvaartbedrijf De Belt Havezatherweg 4 8066 PA Belt-Schutsloot T: 038-3867221 E: info@debelt.nl W: www.restaurant-giethoorn.nl

Blokzijl Auberge aan het Hof Kerkstraat 9 8356 DN Blokzijl T: 0527-291844 E: info@aubergeaanhethof.nl W: www.aubergeaanhethof.nl In juni t/m augustus dagelijks geopend, in mei & september dinsdags gesloten en

januari t/m april & oktober t/m december dinsdag en woensdag gesloten. Café Restaurant Slijterij van Ens Zeedijk 1 8356 DW Blokzijl T: 0527-291320 Geopend van woensdag t/m zondag ~ Hotel Restaurant Geertien Muggenbeet 3 8356 VK Blokzijl T: 0527-291245 E: info@geertien.nl W: www.geertien.nl Dagelijks geopend, van september t/m mei op woensdag gesloten ~k


CAFÉ’S & RESTAURANTS

Restaurant Grandcafé Prins Mauritshuis Brouwerstraat 2 8356 DV Blokzijl T: 0527-291468 E: info@prinsmauritshuis.nl W: www.prinsmauritshuis.nl Dagelijks geopend ~Rk Café Restaurant Sluiszicht Zuiderstraat 2-4 8356 EA Blokzijl T: 0527-291455 E: info@sluiszichtblokzijl.nl W: www.sluiszichtblokzijl.nl Van april t/m oktober dagelijks geopend van november t/m maart op vrijdag t/m zondag ~Rk.

Giethoorn Restaurant ‘t Achterhuus Ds. T.O. Hylkemaweg 43 8355 CE Giethoorn T: 0521-361674 E: info@achterhuus.nl W: www.achterhuus.nl Dagelijks geopend, van oktober t/m maart op maandag en donderdag t/m zondag~Rk Restaurant De Grachthof Binnenpad 54 8355 BT Giethoorn T: 0521-361270 E: info@grachthof.nl W: www.grachthof.nl Dagelijks geopend~k Het Element Binnenpad 1B 8355 BP Giethoorn T: 0521-360100 E: info@hetelementgiethoorn.nl W: www.hetelementgiethoorn.nl Van april t/m september geopend op dinsdag t/m zondag en van oktober t/m maart op donderdag t/m zondag. Grand Café Fanfare Binnenpad 68 8355 BV Giethoorn T: 0521-361600 E: info@fanfaregiethoorn.nl W: www.fanfaregiethoorn.nl Dagelijks geopend, van november t/m maart op dinsdag en donderdag t/m zondag~k

Ristorante e Pizzeria Fratelli Binnenpad 113 8355 BV Giethoorn T: 0521-360767 W: www.ristorantefratelli.nl Dagelijks geopend, van oktober t/m april van woensdag t/m zondag~k Recreatiebedrijf Geythorn Binnenpad 42 8355 BS Giethoorn T: 0521-361954 E: geythorn@zonnet.nl W: www.geythorn.nl Dagelijks geopend, in de winter gesloten~k Hotel Restaurant De Harmonie Beulakerweg 55 8355 AB Giethoorn T: 0521-361372 E: info@harmonie-giethoorn.nl W: www.harmonie-giethoorn.nl Dagelijks geopendR Hollands Venetië Beulakerweg 167 8355 AG Giethoorn T: 0521-361231 E: info@hollands-venetie.nl W: www.hollands-venetie.nl Dagelijks geopend, van 15 oktober t/m maart alleen op afspraak ~(overdekt)k De Dames van de Jonge Beulakerweg 30 8355 AH Giethoorn T: 0521-361360 E: info@dedamesvandejonge.nl W: www.dedamesvandejonge.nl Dagelijks geopend~Rk.&^ internet Hotel Restaurant De Kruumte Kerkweg 48a 8355 BJ Giethoorn T: 0521-361517 E: info@dekruumte.com W: www.dekruumte.com Restaurant De Lindenhof ** Beulakerweg 77 8355 AC Giethoorn T: 0521-361444 E: info@restaurantdelindenhof.nl W: www.restaurantdelindenhof.nl Geopend van woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur~Rk suites, tuinkamer en wijnkelder d’Olde Smidse Beulakerweg 157 8355 AG Giethoorn T: 0521-361331 E: info@deoldesmidsegiethoorn.nl W: www.deoldesmidsegiethoorn.nl Dagelijks geopend, van oktober t/m maart op dinsdag t/m zondag

De Otterskooi Dwarsgracht 54 8355 CW Giethoorn T: 0521-361474 E: info@otterskooi.nl W: www.otterskooi.nl Dagelijks geopend, van oktober t/m maart van dinsdag t/m zondag~Rk Pannenkoekenhuis Jantje Ds T.O. Hylkemaweg 40 8355 CE Giethoorn T: 0521-361689 W: www.pannenkoekenhuisjantje.nl Kijk voor de actuele openingstijden op de website. Hotel Brasserie De Pergola Ds. T.O. Hylkemaweg 7 8355 CD Giethoorn T: 0521-361321 E: info@depergola.nl W: www.depergola.nl Dagelijks geopend, van november t/m februari alleen op afspraak~k Poppie’s Restaurant Vosjacht 6b 8355 CM Giethoorn T: 0521-361708 E: info@poppiesrestaurant.nl W: www.poppiesrestaurant.nl Dagelijks geopend van mei t/m september, van oktober t/m april op donderdag t/m maandag~R. De Rietstulp Ds. T.O. Hylkemaweg 15 8355 CE Giethoorn T: 0521-361833 E: info@rietstulp.nl W: www.rietstulp.nl Dagelijks geopend van april t/m oktober, van november t/m maart van vrijdag t/m zondag, januari gesloten~Rk Eetcafé De Sloothaak Binnenpad 141 8355 BW Giethoorn T: 0521-361325 E: de.sloothaak@wxs.nl W: www.desloothaak.nl Dagelijks geopend, in de winter alleen op afspraak en tijdens een ijsperiode

~Rk Restaurant Smit Zuiderpad 58 8355 CC Giethoorn T: 0521-361625 E: info@smitgiethoorn.nl W: www.smitgiethoorn.nl Dagelijks geopend, van december t/m maart alleen op afspraak~Rk www.ervaarhetWaterReijk.nl

CAFÉ’S & RESTAURANTS

Restaurant Kaatje bij de Sluis * Brouwerstraat 20 8356 DV Blokzijl T: 0527-291833 E: info@kaatje.nl W: www.kaatje.nl Geopend van dinsdag t/m zaterdag, lunch op afspraak Rk

51


CAFÉ’S & RESTAURANTS Theetuin de ChocoPunter Binnenpad 123 8355 BV Giethoorn T: 0521-344480 E: info@dechocopunter.nl W: www.dechocopunter.nl Geopend bij mooi weer, van dinsdag t/m zondag. High tea gehele jaar door op afspraak, ook binnen. Smit’s Paviljoen Binnenpad 29a 8355 BR Giethoorn T: 0521-361215 E: info@smitspaviljoen.nl W: www.smitspaviljoen.nl Dagelijks geopend, in de winter alleen op afspraak~Rk( ‘t Vonder Binnenpad 14 8355 BP Giethoorn T: 0521-361244 E: info@tvonder.nl W: www.tvonder.nl Dagelijks geopend, van november t/m maart van vrijdag t/m zondag en op afspraak~k( Café Restaurant en Pannenkoeken boerderij De Witte Hoeve Zuiderpad 32 8355 CA Giethoorn T: 0521-361428 E: info@dewittehoeve.nl W: www.dewittehoeve.nl Dagelijks geopend, van 15 januari t/m maart op zaterdag en zondag en van november t/m 14 januari alleen op afspraak~Rk Eethuys en Gelagkamer ‘t Zwaantje Ds. T.O. Hylkemaweg 1 8355 CD Giethoorn T: 0521-361593 E: info@zwaantje.nl W: www.zwaantje.nl Geopend van maandag t/m woensdag en vrijdag t/m zondag~Rk

Kalenberg

Oldemarkt

Het Doevehuis Kalenberg Zuid 1 8377 HE Kalenberg T: 0561-477394 E: info@hetdoevehuis.nl W: www.hetdoevehuis.nl & www.weerribben-wieden.nl Dagelijks geopend, in de winter alleen op afspraak~kR

Brasserie Restaurant Hof van Holland Hoofdstraat 2 8375 AP Oldemarkt T: 0561-452850 E: hofvanholland@wannadoo.nl W: www.hofvanholland-oldemarkt.nl Dagelijks geopend, in het winterseizoen van vrijdag t/m zondag~Rk

Eetcafé Vrijstate Kalenbergerpad 4 8377 HL Kalenberg T: 0561-477527 E: info@pieterjongschaap.nl W: www.pieterjongschaap.nl ~ ‘t Lokaal Kalenbergerpad 4 8377 HL Kalenberg T: 0561-477527 E: info@pieterjongschaap.nl W: www.pieterjongschaap.nl

Kraggenburg Brennels Buiten Leemringweg 19 8317 RD Kraggenburg T: 0527-203043 E: info@brennelsbuiten.nl W: www.brennels.nl k Hotel Café Restaurant Van Saaze Dam 16 8317 AV Kraggenburg T: 0527-252353 E: info@hotelvansaaze.nl W: www.hotelvansaaze.nl Dagelijks geopend ~Rk

Luttelgeest Restaurant & Partycentrum De Wipkip Kuinderweg 52 8315 PX Luttelgeest T: 0527-231480 E: info.roelofsen@planet.nl W: www.craneburcht.nl Dagelijks geopend in het zomerseizoen, ‘s winters van woensdag t/m zondag.

Nijetrijne Restaurant Brasserie Paviljoen Driewegsluis Lindedijk 2a 8481 KH Nijetrijne T: 0561-481490 E: paviljoen@driewegsluis.nl W: www.driewegsluis.nl Dagelijks geopend, van oktober t/m april, vrijdag t/m zondag~k Rijk aan gezellige café’s & restaurants…

Café Vaartjes Hoofdstraat 65 8375 AL Oldemarkt T: 0561-451683 Geopend van vrijdag t/m zaterdag Rk

Ossenzijl Natuurrecreatiecentrum De Gele Lis Hoogeweg 27a 8376 EM Ossenzijl T: 0561-477442 E: gelelis@deweerribben.nl W: www.degelelis.nl Van medio maart t/m medio oktober dagelijks geopend~ Hotel Restaurant De Kluft Hoogeweg 26 8376 EM Ossenzijl T: 0561-477370 E: info@dekluft.nl W: www.dekluft.nl Dagelijks geopend van april t/m oktober, groepen alleen op afspraak

~RkR Eetcafé Restaurant Kolkzicht Hoofdstraat 30 8376 HG Ossenzijl T: 0561-477252 E: info@eetcafekolkzicht.nl W: www.eetcafekolkzicht.nl In het zomerseizoen dagelijks geopend, in het winterseizoen van donderdag t/m zondag~k Restaurant Stuitje Hoofdstraat 23 8376 HC Ossenzijl T: 0561-477253 M: 06-19912452 E: info@restaurantstuitje.nl W: www.restaurantstuitje.nl

Paasloo Restaurant ‘t Binnenhof Binnenweg 12 8378 JJ Paasloo T: 0561-452992 E: info@binnenhofpaasloo.nl W: www.binnenhofpaasloo.nl Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur ~kE2R~R^R.


a dv e r t e n t i e

O P T I M A A L G E N I ET E N VA N O N S S F E E RV O L L E R E STAU R A N T ! RONDVAARTEN

BOTENVERHUUR

ARRANGEMENTEN

In hartje Giethoorn ligt Brasserie Restaurant de Grachthof. Een prachtig Restaurant met een groot en sfeervol terras aan de dorpsgracht. De Grachthof heeft u veel te bieden. Zo kunt u het dorp ook vanaf het water bekijken. We hebben een grote boten vloot voor diverse arrangementen. l l l l l l l 7 dagen per week geopend november t/m februari op vr-zat-zon. vanaf 10 personen bent u buiten de openingsdagen van harte welkom! [op aanvraag]

l l l

Ă€ la carte restaurant Luxe barbecues Diverse buffetten Lunch - Brunch - High Tea Rondvaarten (Zeil)Punter/fluisterboot-kano verhuur met puzzeltochten Fietsverhuur/routes Sloepenverhuur Bruiloften-Familiefeesten- Personeelsuitjes Eigen gratis parkeerterrein

G R A A G TOT z I E N S b I j d E G R A c h T h O F

|

Voor uw ideale dag of avond uit kunnen we onvergetelijke arrangementen samenstellen, tot ongeveer 200 personen

W W W. R E S TA U R A N TG R A c h T h O F. N L

De Grachthof | BinnenpaD 54 | 8355 Bt Giethoorn | info@reStaUrantGrachthof.nL

| teL. 0521-361270

www.ervaarhetWaterReijk.nl

53


CAFÉ’S & RESTAURANTS Camping De Eikenhof Paasloërweg 12 8378 JB Paasloo T: 0561-451430 E: info@eikenhof.nl W: www.eikenhof.nl Van april t/m 20 september dagelijks geopend ~RkR wifi

Best Western Hotel Hiddingerberg Woldmeentherand 15 8332 JE Steenwijk T: 0521-512311 E: info@bestwesternhiddingerberg.nl W: www.hiddingerberg.nl Dagelijks geopend, van 31 december t/m 2 januari gesloten~R.

Camping Krolsbergen Paasloërweg 16 8378 JB Paasloo T: 0561-451471 E: info@campingkrolsbergen.nl W: www.campingkrolsbergen.nl Van mei t/m september dagelijks geopend~R

Café de Karre Tukseweg 186 8334 RX Tuk T: 0521-515393 E: info@dekarre.nl W: www.dekarre.nl Dagelijks geopend

Sint Jansklooster Het Wapen van Utrecht Kloosterweg 44 8326 CE Sint Jansklooster T: 0527-246454 E: info@wapenvanutrecht.nl W: www.wapenvanutrecht.nl Geopend van maandag t/m zaterdag, 1 januari gesloten~2k

Steenwijk e.o. Mc Donald’s Woldmeentherand 21 8332 JE Steenwijk T: 0521-520130 W: www.mcdonalds.nl Brasserie ’t Pakhuys Woldpromenade 27 8331 JD Steenwijk T: 0521-522320 W: www.brasseriehetpakhuys.nl

Barbecue Buffetrestaurant De Opschepper Molenstraat 7-9 8331 HP Steenwijk T: 0521-520739 E: restaurantdeopschepper@live.nl W: www.restaurantdeopschepper.nl Geopend op vrijdag t/m zondag, maandag t/m donderdag alleen groepen v.a. 20 personen op afspraak Lunchroom Perron 3 Stationsplein 4 8331 GM Steenwijk T: 0521-522366 E: info@perron3-steenwijk.nl W: www.BroodjeSteenwijk.nl Gehele jaar geopend op maandag t/m zaterdag. De Rechter van Steenwijk Markt 72 8331 HK Steenwijk T: 0521-521680 E: info@derechter.nl W: www.derechter.nl ~Rk Huis ten Wolde, Restaurant De Spijskamer Onderduikersweg 6 8346 KP De Bult T: 0521-535400 E: info@huistenwolde.nl W: www.huistenwolde.nl ~R Surinaams Restaurant Suri Resto Stationsstraat 2 8331 GK Steenwijk T: 0521-5220521 M: 06-46610024 E: admin@suriresto.nl W: www.suriresto.nl Geopend op dinsdag t/m zondag. American Tennessee Steakhouse Markt 76 8331 HK Steenwijk T: 0521-511598 E: info@hetsteakhouse.nl W: www.hetsteakhouse.nl Dagelijks geopend ~R

Rijk aan gastvrijheid…

Tuk’s T-huis Bergweg 71 8334 MC Tuk T: 0521-524441 E: r.m.bras@freeler.nl W: www.theehuis-tuk.nl Van mei t/m september van woensdag t/m zondag, van oktober t/m mei op zaterdag en zondag, doordeweeks alleen op afspraak, tussen kerst en oud & nieuw alleen op afspraak. Woody’s house Scholestraat 10 8331 HS Steenwijk T: 0521-520033 E: info@woodyshouse.nl W: www.woodyshouse.nl Geopend op maandag en van woensdag t/m zondag

Vollenhove Brasserie “Oranjerie” Landgoed Oldruitenborgh Groenestraat 22 8325 AZ Vollenhove T: 0527-244600 E: info@oldruitenborgh.nl W: www.oldruitenborgh.nl Geopend op do., vrij., zat., zon. en ma. vanaf 11.00 uur~R. Restaurant De Herberg Kerkstraat 1 8325 BH Vollenhove T: 0527-243466 E: info@de-herberg.nl W: www.de-herberg.nl Rk Restaurant Mekong Kerkplein 11 8325 BN Vollenhove T: 0527-241986 Geopend maandag v.a. 16.30 uur. Dinsdag t/m zondag v.a. 11.30 uur ~R(geen invalidentoilet) Café de Moespot Moespot 17 8325 PB Vollenhove T: 0527-241310 Café Saantje Kerkplein 14 8325 BN Vollenhove T: 0527-241403 W: www.saantje.nl Geopend van dinsdag t/m zondag ~R Restaurant Seidel Kerkplein 3 8325 BN Vollenhove T: 0527-241262 E: info@seidel.nl W: www.seidel.nl Geopend van dinsdag t/m zondag, 1 januari gesloten~


CAFÉ’S & RESTAURANTS In de Regio

Hotel Waanders Rijksweg 12 7951 DH Staphorst T: 0522-461888 E: info@hotel-waanders.nl W: www.hotel-waanders.nl

Wanneperveen Bourgondisch Restaurant De Beulacke Veneweg 294 7946 LX Wanneperveen T: 0522-281185 E: info@beulacke.nl W: www.beulacke.nl ~Rk Gasterij De Blauwe Hand Veneweg 282 7946 LW Wanneperveen T: 0522-281809 E: info@gasterijdeblauwehand.nl W: www.gasterijdeblauwehand.nl Geopend van woensdag t/m zondag, op maandag en dinsdag zijn groepen alleen mogelijk op afspraak~k

Librije’s Zusje* Spinhuisplein 1 8011 ZZ Zwolle T: 038-8530001 W: www.librijeszusje.nl Geopend voor diner op maandag t/m zaterdag vanaf 19.00 uur, voor lunch op dinsdag t/m vrijdag van 12.00-14.00 uur. Koperen Kees Spinhuisplein 14 8011 ZZ Zwolle T: 038- 8530007 W: www.koperenkees.com Geopend op vrijdag en zaterdag van 17.00-01.00 uur en tijdens alle theatervoorstellingen in Theater De Spiegel.

Blokzijl e.o. Multifunctioneel Centrum ‘De Ploats’ Groenestraat 18 8356 DB Blokzijl T: 0527-291229 E: tgalema@kpnplanet.nl W: www.deploats.nl De Strandhoeve Uiterdijkenweg 59 8372VL Baarlo T: 0527-203791 E: info@destrandhoeve.nl W: www.destrandhoeve.nl

Steenwijk Huis ten Wolde Onderduikersweg 6 8346 KP De Bult T: 0521-535400 E: info@huistenwolde.nl W: www.huistenwolde.nl ~R Buitengoed Fredeshiem Eiderberg 2 8346 KJ De Bult T: 0521-535100 E: info@hetbuitengoed.nl W: www.hetbuitengoed.nl

‘Food on Tour, catering inspired by Jonnie en Thérèse Boer’ Postadres: Spinhuisplein 1 8011 ZZ Zwolle T: 038- 8530003 W: www.foodontour.com Geopend op aanvraag.

CAFÉ’S & RESTAURANTS

Paviljoen aan ‘t Wiede Veneweg 247 7946 LV Wanneperveen T: 0522-281235 E: info@aanhetwiede.nl W: www.aantwiede.nl ~ (verwarmd), k

De Librije*** Broerenkerkplein 13 8011 TW Zwolle T: 038-4212083 W: www.librije.com Geopend voor diner op dinsdag t/m zaterdag vanaf 19.00 uur, voor lunch op woensdag t/m vrijdag van 12.0013.30 uur.

zalen- & partycentra

www.ervaarhetWaterReijk.nl

55


a dv e r t e n t i e

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... gastvrijheid‌


er even helemaal uit! Of u nu een avondje naar het theater, de bioscoop of misschien wel de disco wilt. Of dat u een dagje heerlijk in de watten gelegd wilt worden in een wellness of schoonheidssalon. In WaterReijk Weerribben Wieden weet u zeker dat u er helemaal uit bent.

Casino

Helemaal ontspannen

uitgaan

Wellnesshoeve Butterfly Burg. Stroinkweg 71 8343 XL Zuidveen T: 0521-523614 E: reserveren@wellnesshoevebutterfly.nl W: www.wellnesshoevebutterfly.nl Kleinschalige wellnesshoeve, persoonlijke aandacht en badkleding verplicht. Verschillende arrangementen, massage, beauty, hammam, 2-persoons infrarood sauna en stoomcabine. Verder zonnebank, hydrojet en jacuzzi.

Play Center Giethoorn Beulakerweg 165-A 8355 AG Giethoorn T: 0521-360010 W: www.playcentergiethoorn.nl Elke dag geopend van 12.00-24.00 uur.

Rabo theater De Meenthe Stationsplein 1 8331 GM Steenwijk T: 0521-514004 E: info@demeenthe.nl W: www.demeenthe.nl Bij De Meenthe bent u er even helemaal uit met de beste voorstellingen en concerten.

Huis ten Wolde Onderduikersweg 6 8346 KP De Bult T: 0521-535400 E: info@huistenwolde.nl W: www.huistenwolde.nl Bij Huis ten Wolde komt u weer helemaal tot rust. Geniet van de gezicht- en lichaamsbehandelingen, massages, hand- en voetpakkingen, whirlpool, zwembad, sauna en stoombad. Ook diverse arrangementen.

Bowlingcentrum Steenwijk J.H.W. Plasmanweg 8334 RR Tuk E: info@bowlingcentrumsteenwijk.nl W: www.bowlingcentrumsteenwijk.nl 10 bowlingbanen, ook voor groepsarrangementen Brennels Buiten Leemringweg 19 8317 RD Kraggenburg E: info@brennelsbuiten.nl W: www.brennels.nl Kom en beleef Brennels Buiten... dĂŠ plek waar mode samensmelt met cultuur, natuur, kunst, muziek, lekker eten en drinken, sport, recreatie en strandfeesten. www.ervaarhetWaterReijk.nl

57


a dv e r t e n t i e

Rijk aan bijzondere overnachtingen‌


Welterusten Na een dag struinen is het heerlijk uitrusten. Even bijkomen en nagenieten van alle indrukken in het comfort van een hotel of een Bed & Breakfast, de frisse buitenlucht van de camping of de luxe privacy van een villa aan het water. Welke accommodatie u ook kiest, bij elk verblijf staat gastvrijheid voorop. Na een zorgeloze overnachting kunt u de volgende dag weer op zoek naar een nieuw stukje paradijs in WaterReijk Weerribben Wieden. Zo beleeft u dit gebied echt volop!

www.ervaarhetWaterReijk.nl

59


AppArtementen & zomerhuizen naam, adres postcode, plaats

tel. nr. email/internet

huisjes: soort aantal en pers.

aantal prijs slaapk. per week

faciliteiten

Belt-Schutsloot W. ten Wolde/A. de Goede Belterweg 86-88 8066 PZ Belt-Schutsloot

T: 038-3866763 E: info@campingdepolle.nl W: www.campingdepolle.nl

2 appartementen 1 v.a. € 320 4 personen

n=k:

Blokzijl e.o. Auberge aan het Hof T: 0527-291844 4 appartement i.o. Rki.o. H, eigen badkamer, Kerkstraat 9 E: info@aubergeaanhethof.nl 2 personen keukengedeelte en zitje, koelkast, waterkoker, alle op de begane grond 8356 DN Blokzijl W: www.aubergeaanhethof.nl ndk.~=a Watersportcamping T: 0527-291565 6 caravans 2 à 3 i.o. Tussen de Diepen E: camping@tussendediepen.nl 4-6 personen wifi, fietsenstalling en Duinigermeerweg 1a W: www.tussendediepen.nl ontbijtmogelijkheden 8356 VZ Blokzijl W: www.watersportcamping.nl ndk.~=: Appartement T: 0527-291893 4 appartementen € 270-360 Bed & Breakfast Westerhof E: info@app-westerhof.nl 14 personen Lagewal 2 W: www.app-westerhof.nl 8356 DE Blokzijl

Giethoorn e.o.

De Babbelaar/ ’t Zwaantje T: 0521-361593/06-44070034 1 appartement 3 zie website n.R~j Ds. T.O. Hylkemaweg 1 E: vakantiewoningen@zwaantje.nl 2-6 personen 8355 CD Giethoorn W: www.zwaantje.nl 1 vakantiewoning 3 zie website nR~ 15 personen

De Bereklauw M: 06-53920406 1 vakantiehuis 3 € 650-750 nk=:zwemgelegenheid, Bovenwijde 10 E: info@berendsen.cc 7 personen weekend/ incl. zeilpunter + electr. (p/a Binnenpad 69) W: www.berendsen.cc midweek motor, surfplank, 2 kano’s 8355 BG Giethoorn € 450 nk=: W. Boer T: 0528-270203 1 ged. verb. 3 € 600-650 Dwarsgracht 33 M: 06-52603332 boerderij incl. 2 kano’s 8355 CV Giethoorn E: wboer@dwarsgracht.nl 6 personen W: www.wboerdwarsgracht.nl Camping d’Hof Binnenpad 137 8355 BW Giethoorn

T: 0521-361400 E: info@campingdehof.nl W: www.campingdehof.nl

2 trekkers 1 i.o. hutten 4 personen

kook-, zitgelegenheid lichtpunt, wandcontactdoos picknicktafel

Logement Dwarszicht T: 0521-361426 1 appartement 2 i.o. nE~=t|.^: Dwarsgracht 21 E: Petter2@kpnmail.nl 4 personen vaatwasser 8355 CT Giethoorn W: www.Logementdwarsgracht.nl B & W Atelier M: 06-57571259 1 vakantiewoning 2 op aanvraag n~:.Ea Zuiderpad 46 E: info@benw-atelier.nl 6-7 pers. 8355 CB Giethoorn W: www.benw-atelier.nl nk~=: R. Groen T: 0521-362037 2 zomerhuizen 1-2 v.a. € 400 Cornelisgracht 2 E: degroentjes@ziggo.nl 4 personen 8355 CG Giethoorn n~:. Haamstede M: 06-29004907 1 appartement 1 v.a. € 275 Kanaaldijk 17 E: info@haamstedegiethoorn.nl 2 personen gelegen aan viswater 8355 VJ Giethoorn W: www.haamstedegiethoorn.nl ontbijt mogelijk nk:~=R.R Fam. Heida T: 0521-361117 1 appartement 5 v.a. € 550 Zuiderpad 18 E: info@fam-heida.nl 8-10 personen tv, wifi 8355 CA Giethoorn W: www.fam-heida.nl nk~:=.R 1 zomerhuis bedstee v.a. € 225 2 personen tv, wifi d’Olde Smidse Beulakerweg 157 8355 AG Giethoorn

n=. T: 0521-361331 2 zomerhuisjes 2 € 350 E: info@deoldesmidsegiethoorn.nl 4 personen W: www.deoldesmidsegiethoorn.nl

De Pimpernel Kerkweg 41 8355 BS Giethoorn

nd=:~kt.^ T: 0521-344631/06-50742628 1 vakantiehuis 1 per week E: stef.schef@planet.nl 2 personen € 350-450 inclusief motorboot W: www.logereningiethoorn.nl

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... ontspanning… gastvrijheid…


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

61


a dv e r t e n t i e

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... bijzondere overnachtingen ‌


AppArtementen & zomerhuizen naam, adres postcode, plaats

tel. nr. email/internet

‘t Plompeblad Binnenpad 46 8355 BS Giethoorn d’Hooghe Polle Zuiderpad 7 8355 CA Giethoorn

M: 06-53326334 1 vakantiehuis 2 per week E: info@plompeblad.nl 4 personen € 595 W: www.plompeblad.nl T: 0521-362055 E: info@dehooghepolle.com W: www.dehooghepolle.com

huisjes: soort aantal en pers.

aantal prijs slaapk. per week

faciliteiten

n=:~ki.o.tQ|G Ep^inclusief elektroboot wifi, picknicktafel aan dorpsgracht

1 vakantiehuis/ € 350-499 n6d=:.~ woonboerderij 2 personen 1 vakantiehuis € 225-350 2-3 personen

nd=~:.

De Zuiderhof T: 0521-360170 1 vakantiehuis 1 € 260-295 n~=.E: Zuiderpad 13 E: dezuiderhof@yahoo.com 2 personen inclusief kano 8355 CB Giethoorn W: www.dezuiderhof.nl 1 achterhuis van 3 € 375-425 n~=.E: woonboerderij kano’s beschikbaar 4 personen n=k: incl. zeilpunter

J. Kollen Binnenpad 75i 8355 BV Giethoorn

T: 0229-267352/ 06-55304899 1 landhuis 4 € 425-650 E: jan.kollen@planet.nl 8 personen W: www.jankollen.nl en 2 kano’s

H. Kollen Binnenpad 88 8355 BW Giethoorn

T: 0521-361638 1 appartement 1 € 275 n=: E: kollen1@kpnplanet.nl 2-4 personen W: www.kollenverhuur.nl

H.R. Kruider T: 0521-512414 1 zomerhuis 2 op aanvraag Beulakerweg 118a E: kruidr201@planet.nl 4 personen 8355 AM Giethoorn Logement Boer Klaas T: 0521-360122 2 appartementen 1 € 250-300 Dwarsgracht 41 M: 06-51648780 2 personen 8355 CW Giethoorn W: home.wanadoo.nl/boerklaas

nk=~s: boot te huur

Dhr. Meyers Dwarsgracht 22 8355 CW Giethoorn

T: 0318-435563 1 huis 3 + 2 x € 700-800 T: 0317-422708 6 personen bedstee W: meyers@tiscali.nl

n=kincl. punter, kano’s, roeiboot b.b. motor

Mevr. Mol-Drost Molenweg 21 8355 AS Giethoorn

T: 0521-362083 E: info@moldrost.nl W: www.moldrost.nl

1 voorzijde huis 2/3 € 350-455 + 1 zomerhuis 2x5 personen

n=.: incl. roeiboot en kano’s zwemwater nabij, aanlegplaats boot

1 vakantiehuis 1 zie website 2 personen

n=~: zwemwater nabij, fietsenstalling

1 vakantiehuis 2 zie website 4-5 personen

n=~: zwemwater nabij, fietsenstalling

B&B-Bootverhuur Mol/Groenewegen T: 0521-361359 Binnenpad 28 E: info@molgroenewegen.nl 8355 BR Giethoorn W: www.molgroenewegen.nl

n=:k(1app) 1 appartement rookvrij, Canadese kano

Hoeve Montigny T: 0521-361483 3 appartementen 2 v.a. € 395 n=~.R: Kanaaldijk 5 E: info@hoevemontigny.nl 2-5 personen 8355 VH Giethoorn W: www.hoevemontigny.nl Oort-Seinen T: 0521-361597 1 zomerhuis 3 € 425-475 n=.: Binnenpad 105 E: oortseinen@hetnet.nl 6 personen incl. punter, motor te huur 8355 BV Giethoorn W: www.oort-seinen.nl 1 appartement 3 € 325-375 n=.: 6 personen incl. punter, motor te huur 1 vak-boerderij 5 € 750-800 n=.: 10-12 personen incl. punter, motor te huur Mevr. G. Pit T: 0521-361570 1 zomerhuis 2 € 275-330 ~(aan het water), Kerkweg 21 E: zomerhuis@molengat.nl 4 personen n=kR.: 8355 BH Giethoorn W: www.molengat.nl inclusief roeiboot 1 vakantiehuis 3 zie website vol. aangepast 10 personen

n~=sR:5 hoog/laag bedden, passieve tillift, douchebrancard, elektr. douche stoel

Gieters Huus p/a ‘t Zwaantje Ds. T.O. Hylkemaweg 1 8355 CD Giethoorn

T: 0521-361593/06-44070034 E: vakantiewoningen@zwaantje.nl W: www.zwaantje.nl

Eetcafé/Camping De Sloothaak Binnenpad 141 8355 BW Giethoorn

T: 0521-361325 2 vakantiehuizen 4 € 360-650 E: de.sloothaak@wxs.nl 8 personen W: www.desloothaak.nl

H. Smit Zuiderpad 54-56 8355 CC Giethoorn

T: 0521-361625/362823 1 vakantiehuis 4 € 500-800 n~6sd E: info@smitgiethoorn.nl 8 personen W: www.smitgiethoorn.nl

n~Rk (i.o.)

www.ervaarhetWaterReijk.nl

63


AppArtementen & zomerhuizen naam, adres postcode, plaats

tel. nr. email/internet

huisjes: soort aantal en pers.

aantal prijs slaapk. per week

faciliteiten

Fam. Spijkerman T: 0521-362166 1 zomerhuis 2 zie website n~=k.: Zuiderpad 19 E: spijkerm001@kpnmail.nl 4 personen motorboot i.o. 8355 CC Giethoorn W: www.vakantiewoning-giethoorn.nl 1 vakantie- 3 zie website n~=k.: woning motorboot i.o. 7 personen WaterReijk Botel Giethoorn Binnenpad 49 8355BR Giethoorn

T: 0521-361332 F: 0521-360444 E: info@botel-giethoorn.nl W: www.waterreijkgiethoorn.nl

chalets, lodges 1-5 op aanvraag. nE~P=t|. en vakantiehuizen ^:Q-E2QR 1-10 personen internet

Kalenberg Weerribben Boot&Breakfast “De Vertrouwen” T: 0561-477573 gerestaureerd 1 i.o. n~ Kalenberg Noord 5 E: t.tol@hetnet.nl vrachtscheepje infrarood sauna, 8377 HA Kalenberg 2 personen 2 Canadese kano’s (ev. m 2 kinderen) Mevr. Van Beek T: 0561-477270 2 zomerhuizen i.o. n=adk.: Kalenberg Noord 28 E: wiecher-van-beek@hetnet.nl 6 personen 8377 HD Kalenberg W: www.ateliermarlene.nl Mevr. Das T: 0561-477722 1 huis aan 2 i.o. n~=dk.: Hoogeweg 14 E: info@vakantieindeweerribben.nl het water kano op afspraak 8377 EM Kalenberg W: www.vakantieindeweerribben.nl 4 personen Fam. Pieter Jongschaap Kalenbergerpad 4 8377 HL Kalenberg Dhr. J. Lenstra Kalenberg Noord 20 8377 HC Kalenberg

T: 0561-477527 E: info@pieterjongschaap.nl W: www.pieterjongschaap.nl

1 vakantiehuis 3 i.o. n=adk.R: aan het water fluisterboot 6 personen

T: 0561-477225 E: jochemlenstra@cs.com W: www.weerribben-vakantiehuis.nl

1 vervenershuisje 2 i.o. aan het water 5 personen 1bedstee

n~=d.t beddengoed, 2 kano’s, roeiboot

Susan Oosterlaar Kalenberg-Zuid 16a 8377 HG Kalenberg

M: 06-53801019 E: kalenberg@het-stekje.nl W: www.het-stekje.nl

1x 6 pers. 3 per week huis € 400-650

nE=^ incl. fietsen en kanos

Mevr. M. Rienstra Kalenberg Zuid 3a 8377 HE Kalenberg

T: 020-6935060 1 vakantiehuis 3 i.o. E: martienhenk@zonnet.nl 6 personen W: www.home.versatel.nl/martienhenk/

n~k.: 3 kano’s, roeiboot

Dhr. D.L. Visser Kalenberg Noord 4 8377 HC Kalenberg

T: 0562-451314 E: zeehotel@planet.nl W: www.onsplekje.nl

1 boerderij i.o. aan het water 6 personen

nj~=d.s: vaatwasser

De Witte Hoeve Kalenberg Noord 19 8377 HA Kalenberg

T: 0561-477407 M: 06-47440007 W: www.boerderijdewittehoeve.nl

1 appartement 2/3 i.o. aan het water 4-5 personen

n~E=kdR vaatwasser, /^| kinderbed aanwezig, wifi, tv

Kraggenburg Brennels Pionierswoningen Leemringweg 19 8317 RD Kraggenburg

T: 0527-203043 E: info@brennelsbuiten.nl W: www.brennels.nl

2x pionierswoning 3 op aanvraag n~=d.sj: huis verbinding kinderbed/box, wifi 2x6 personen ontbijt mogelijk

Ossenzijl Weerribben Dhr. W. Meilof - Dhr. K.P. Cordes Oudeweg 85 8376 HR Ossenzijl Dhr. J. Moes Hagenbroekweg 7 8376 EE Ossenzijl

T: 0561-477563 1 vakantiehuis 5 v.a. € 630 E: kp1.cordes@t-online.de 2-8 personen voor 4p W: www.ferienwohnungen.de/18511

n~=d(sat. Tv).^R :sboot + b.b. motor, fiets over vaatwasser, magnetron

M: 06-20923575 1 vakantiehuis 3 op aanvraag n~=d.s E: zininweerribben@gmail.com 6 personen R^ : W: www.zininweerribben.nl

Paasloo Weerribben Fam. Blauw Paasloërweg 36 8378 JB Paasloo

T: 0561-450701 E: marianengerard@hetnet.nl W: www.vakantiehuisjenabijdeweerribben.nl rijk aan Rijk aan gastvrijheid... bijzondere overnachtingen… ontspanning… gastvrijheid…

1 vakantiehuis i.o. n~=adR.: 2-4 personen


AppArtementen & zomerhuizen naam, adres postcode, plaats

tel. nr. email/internet

huisjes: soort aantal en pers.

aantal prijs slaapk. per week

faciliteiten

Camping de Eikenhof T: 0561-451430 3 zomerhuizen 3 v.a. € 365 n=dR.|s-R Paasloërweg 12 E: info@eikenhof.nl 6-8 personen P:b restaurant, wifi 8378 JB Paasloo W: www.eikenhof.nl 4 caravans 2 v.a. € 260 2-4 personen Camping Krolsbergen Paasloërweg 16 8378 JB Paasloo

T: 0561-451471 1 caravan 4 pers. v.a. € 400 n~=|.s-R E: info@campingkrolsbergen.nl 1 chalet 5 pers. b W: www.campingkrolsbergen.nl

Fam. H. Oosterveld Paasloërweg 3 8378 JA Paasloo

T: 0561-475409/ 06-53532621 1 appartement 1 E: hejaoosterveld@kpnplanet.nl 2 personen W: www.paasloo.com

zie website

n~=Rad.:

Sint Jansklooster

De Begerij T: 0172-506789 1 boerderij 3 e 650 Barsbeek 28 M: 06-50230954 6 personen 8326 BN St. Jansklooster E: mfbegemann@seabell.nl Fam. Mooiweer Leeuwte 80 8326 AD St. Jansklooster

n.keuken, afwasmachine badkamer, toilet, radio TV/DVD, internet

T: 0527-246966 1 appartement zie website n.tuin E: info@aandetunnel.nl 2 personen W: www.aandetunnel.nl

Steenwijk e.o.

Buitengoed Fredeshiem T: 0521-535100 7 bungalows 3 v.a. e 295 nj~=dk.: Eiderberg 2 E: info@hetbuitengoed.nl 6 personen sauna 8346 KJ De Bult W: www.hetbuitengoed.nl De Schuilhut Bultweg 29 8346 KE De Bult

T: 0341-559360 1 bungalow 3 e 250-475 n~=d.R: E: arendshorst@holiday.nl 4-6 personen W: www.holiday.nl/arendshorst

Vollenhove J. van Benthem Kadoelen 1 8326 BA Vollenhove

n=.: T: 0527-246473 2 appartementen 1 i.o. M: 06-10013598 2-4 personen E: johanenjolanda@adnah.nl

Wanneperveen Vakantiehuis Aan het meer Veneweg 296 7946 LX Wanneperveen

T: 06-53145891 1 vakantiehuis 3 i.o. n~. E: annebert_b@hotmail.com 6 personen haven, keuken, afwasmachine W: www.hethuisjeaanhetwater.nl

Waterpark Beulaeke Haven Veneweg 292 7946 LX Wanneperveen

T: 0522-281815/ 281701 11 appartementen 2-3 zie website n=k.aR: E: info@waterparkbeulaekehaven.nl 4-6 personen whirlpool, restaurant W: www.waterparkbeulaekehaven.nl

Mevr. G. Braham Burg. Pastorstraat 6 7946 AN Wanneperveen

T: 0522-281014 1 zomerhuis 1 i.o. E: geabraham@hotmail.com 3 personen

Fam. H. Eker Zomerdijk 9 - 10 7946 LZ Wanneperveen

T: 0522-281620 1 zomerhuis 2 € 275-375 n~=k: E: embershout@msn.com 4 personen inclusief fietsen W: www.vakantiehuismarcanda.nl

Camping Ronduite Veneweg 306 7946 LX Wanneperveen

T: 0527-246456 1 zomerhuis 3 € 400-615 E: info@deronduite.nl 6 personen W: www.deronduite.nl

Gastenverblijven en B&B Zomerdijk Zomerdijk 8 7946 LZ Wanneperveen

T: 0522-282627 2 zomerhuizen 1 op aanvraag n~Q.j: E: info@gastenverblijvenzomerdijk.nl w: www.gastenverblijvenzomerdijk.nl

n~=.: zeilbootverhuur

www.ervaarhetWaterReijk.nl

AppArtementen&zomerhuizen

n.:k keuken, wc, zitkamer

65


a dv e r t e n t i e

Rijk aan bijzondere overnachtingen‌


AppArtementen & zomerhuizen naam, adres postcode, plaats

tel. nr. email/internet

huisjes: soort aantal en pers.

aantal prijs slaapk. per week

faciliteiten

Wetering Weerribben ‘t Ende van ‘t Diep T: 0521-370082/06-22558967 2 zomerhuizen 3 i.o. n~=da.s: Steenwijkerdiep Zuid 15 E: zomerhuisje@mail.com 2-6 personen 8371 TE Wetering Dhr. J. Op den Orth M: 06-53870153 1 villaboerderij 6 i.o. n~=da.sk: Wetering Oost 76 E: weteringoost@hotmail.com 11 personen R (ideaal voor 2 mindervaliden) 8363 TK Wetering W: www.villaboerderij.nl

IJsselham Weerribben De Kerspelhoeve Kerspelweg 3 8361 EX IJsselham

n~=d.: T: 0561-452859 1 vakantiehuis 4 v.a. € 350 E: th.hillenaar@planet.nl 2-6 personen W: www.kerspelhoeve.nl

vakantieparken Bodelaeke Jonenweg 5 E: info@bodelaeke.nl 8355 CN Giethoorn W: www.bodelaeke.nl

4-6 pers. 25 recreatie- woningen

volgen medio 2012

nj~.a:

Hollandse Wieden T: 055-3683800 F: 055-3683801 Duinigermeerweg 1 E: info@hollandsewieden.nl 8356 VZ Blokzijl W: www.hollandsewieden.nl Villapark de Weerribben T: 0561-451414 80 bungalows 3 of 4 op aanvraag Binnenweg 12 E: info@weerribben.nl 1-8 pers. 8378 JJ Paasloo W: www.weerribben.nl

recreatiewoningen in ontwikkeling

~=Q~dk.^2 R: RjERM/t tennisbaan, internet

Waterpark Belterwiede Veneweg 193 7946 LP Wanneperveen

T: 0522-281828 50 bungalows 2 of 3 € 375-1050 E: info@waterparkbelterwiede.nl 1-6 personen W: www.waterparkbelterwiede.nl

n=k.a :Ej~ QR^R/t aanlegsteiger bij iedere woning

T: 0521-587119/ 06-22438201 E: info@vakantiehuizenoverijssel.com W: www.vakantiehuizenoverijssel.com

n~=dakR.s R-:

Verschillende locaties Dhr. A. Dekker Blaankamp 5 8341 PA Steenwijkerwold

30 vakantiehuisjes i.o. 2-100 personen

AppArtementen&zomerhuizen

Met Zorg/Picture Vakanties T: 0521-588411 accommodaties op aanvraag RBundelt vakantiemogelijkheden Croevestraat 7 E: info@picturevakanties.nl aangepast voor voor mensen met een lichamelijke, 8341 RX Steenwijkerwold W: www.picturevakanties.nl minder validen verstandelijke en psychische beperkingen/of chronische ziekte

www.ervaarhetWaterReijk.nl

67


bed & breakfast naam, adres postcode, plaats

tel.nr. email/internet

prijs l.o. per 2-pers kamer

aantal 1-pers. kamer

aantal 2-pers. kamer

aantal aantal meerpers. bedden kamers

faciliteiten

Blesdijke Weerribben

De Markestee T: 0561-452188 v.a. € 60 8 4 30 =~.|RR Markeweg 132 E: info@demarkestee.nl aparte ontbijtserre 8398 GS Blesdijke W: www.demarkestee.nl

Blokzijl

e.o.

Auberge aan het Hof T: 0527-291844 € 85 i.o. 4 i.o. 8 ki.o.GR Kerkstraat 9 E: info@aubergeaanhethof.nl eigen badkamer, keukengedeelte 8356 DN Blokzijl W: www.aubergeaanhethof.nl en zitje koelkast, waterkoker. Alle kamers op de begane grond. n~=dk. Appartement/ T: 0527-291893 € 67,50/ 4 4 14 Bed & Breakfast Westerhof E: info@app-wersterhof.nl 77,50 Lagewal 2 W: www.app-westerhof.nl 8356 DE Blokzijl De Strandhoeve T: 0527-203791 v.a. € 70 7 16 Uiterdijkenweg 59 E: info@destrandhoeve.nl 8372 VL Baarlo W: www.destrandhoeve.nl

n~=.jQE, wifi aparte zitruimte badkamer, niet roken, kinderbedje, boten ligplaast

Giethoorn

B&B De Galeriet T: 0521-360672 v.a. € 65 1 1 10 n~=.Qjsfeervolle Binnenpad 66 M: 06-18959014 bedsteden(2009), wifi, 2e toilet, 8355 BV Giethoorn W: www.atelier66.nl kin overleg, schildervakanties en -workshops met korting Hoeve Duvenvoorde T: 0521-371302 v.a. € 40 1 1 5 n~=d. Jan van Nassauweg 18 E: info@duvenvoorde.nl 8355 VA Giethoorn W: www.duvenvoorde.nl B&B an ‘t Weater T: 06-21398936 € 60 1 2 Beulakerweg 126b E: groen_mary@hetnet.nl 8355 AM Giethoorn

~.]jE lits-jumeaux, kinderbedje mogelijk, boot aanlegplaats

Fam. Heida Zuiderpad 18 8355 CA Giethoorn

T: 0521-361117 v.a.€ 45 4 8-10 E: info@fam-heida.nl W: www.fam-heida.nl

n~dk.R wifi

H. Kollen Binnenpad 88 8355 BW Giethoorn

T: 0521-361638 v.a. € 46 3-4 8-10 n~=d. E: kollen1@kpnplanet.nl W: www.kollenverhuur.nl

B&B/Appartement Molenweg 23 Molenweg 23 8355 AS Giethoorn

n~=d T: 0521-360128 v.a. € 70 1 2-4 E: molenweg23@telfort.nl W: www.molenweg23.nl

B&B - Bootverhuur Mol/ Groenewegen T: 0521-361359 v.a. 5 10 Binnenpad 28 E: info@molgroenewegen.nl € 59,50 8355 BR Giethoorn W: www.molgroenewegen.nl B&B het Rieten Mandje T: 0521-360132 1e nacht 1 2 Vosjacht 12 E: mandylinde@freeler.nl € 95,- daarna € 85,8355 CM Giethoorn W: www.hetrietenmandje.nl

n~=d.Q fietsenstalling, botenverhuur,

Boerenlogement T: 0521-361483 v.a. € 60 5 3 22 Hoeve Montigny E: info@hoevemontigny.nl Kanaaldijk 5 W: www.hoevemontigny.nl 8355 VH Giethoorn

n~=d. fietsenstalling

n~> fietsenstalling

B&B De Opkikker Smalleweg 7 8355 VB Giethoorn

M: 06-47155257 v.a. € 63 3 1 x 4 p 10 n~=d. E: info@deopkikker.com fietsenstalling W: www.deopkikker.com

B&B ‘t Wiede Binnenpad 61 8355 BS Giethoorn

M: 06-10616302 v.a. € 55 2 4 E: info@wiede.nl W: www.wiede.nl Rijk aan gastvrijheid …

n~=d kinderbedje aanwezig € 7,50 per nacht


bed & breakfast naam, adres postcode, plaats

tel.nr. email/internet

prijs l.o. per 2-pers kamer

aantal 1-pers. kamer

aantal 2-pers. kamer

aantal aantal meerpers. bedden kamers

faciliteiten

Fam. Wieringa T: 0521-362007 € 50 2 2 4 Beulakerweg 116 E: sasaliewieringa@home.nl 8355 AM Giethoorn

n~=d.fietsenstalling, bootaanlegplaats

Fam. Van de Werf T: 0521-360237 € 50 2 6 “Een andere wereld” Jonenweg 31 (pont Jonen) 8355 CS Giethoorn

k alleen te voet en per fiets bereikbaar, parkeren overkant van de gracht

De Zuiderhof Zuiderpad 13 8355 CB Giethoorn

n~=E. linnengoed aanwezig, kano’s aanwezig

T: 0521-360170 i.o. € 75 1 E: dezuiderhof@yahoo.com W: www.dezuiderhof.nl

Kalenberg Weerribben B&B De Witte Hoeve Kalenberg Noord 19 8377 HA Kalenberg

T: 0561-477407/ 06-47440007 v.a. € 50 1 2 5 W: www.boerderijdewittehoeve.nl

n~E=kdH Rvaatwasser, wifi, magnetron

Paasloo Weerribben

B&B ‘Het Madeliefje’ T: 0561-451195 v.a. € 70 1 2 Mevr. Martens E: martensolaus@hetnet.nl De Braambrink 7 W: www.bnb-hetmadeliefjeinpaasloo.nl 8378 JM Paasloo B&B Paasloërhof Binnenweg 33 8378 JJ Paasloo

T: 0561-475754 v.a. € 65 3 6 E: info@depaasloerhof.nl W: www.depaasloerhof.nl

Bed and Breakfast Paasloo T: 0561-452323/ 06-18731917 v.a. € 55 5 10 Oosterpaasloërweg 19 E: bb.paasloo@hetnet.nl 8378 JC Paasloo W: www.bedandbreakfastpaasloo.nl

n~=.kinderbed, niet roken

nj(prive),~=. koelkast, internet, zitje, niet roken 1 kamer rolstoelvriendelijk ~=kd. keukenblok gem. ruimte met koelkast, tuin

Scheerwolde Weerribben

Hoeve Blitterswijk T: 0521-371585 v.a. €73 3 6 n~=.R: Hesselingendijk 14 M: 06-10000716/06-10615391 appartement en 8371 TA Scheerwolde E: tomivgalen@agroweb.nl pipowagen W: www.hoeve-blitterswijk.nl

Scherpenzeel Weerribben

L&O Berg T: 0561-481418 € 50 2 4 ~=k. Voetpad 71 E: info@aanhetvoetpad.nl wifi 8383 JR Scherpenzeel W: www.aanhetvoetpad.nl

St. Jansklooster

Bed en Breakfast ‘t Kiepenöst T: 0527-246988 v.a. € 85 2 4-6 Barsbeek 54 E: lianne67@hetnet.nl 8326 BP St. Jansklooster W: www.kiepenost.nl

n.^~ aanlegsteiger, niet roken, fietsenstalling

De Torenhof T: 0521-516408 €70 1 1 3 n~=d.t Havinkakker 16 E: info@detorenhof.nl 8331 XW Steenwijk W: www.detorenhof.nl B&B Het Oranjetipje T: 0521-589470 v.a. € 44 1 3 12 n~k.=r De Pol 17 E: info@hetoranjetipje.nl recreatiekamer, 8337 KS De Pol W: www.hetoranjetipje.nl evt. huur keuken B&B De Meppelerweg Meppelerweg 168 8331 DB Steenwijk

n1=.jbalkon T: 0521-515772/06-22399501 € 60 1 2 E: info@demeppelerweg.nl W: www.demeppelerweg.nl www.ervaarhetWaterReijk.nl

bed & breakfast

Steenwijk e.o.

69


a dv e r t e n t i e

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... gastvrijheid‌


bed & breakfast naam, adres postcode, plaats

tel.nr. email/internet

prijs l.o. per 2-pers kamer

aantal 1-pers. kamer

aantal 2-pers. kamer

aantal aantal meerpers. bedden kamers

faciliteiten

Vollenhove

‘t Akkertien op de Voorst T: 0527-241378 € 55 5 5 30 Noordwal 3 E: info@akkertien.nl 8325 PP Vollenhove W: www.akkertien.nl Bed & Breakfast M: 06-53641321 € 80 1 2 Havezathe Plattenburg E: elisabethdegelder@hotmail.com Bisschopstraat 52-54 8325 BD Vollenhove

n~=.| keukenblok, wifi

n~=. eigen ingang jd

Wanneperveen

B&B De Zwanebloem T: 0522-282586 € 60 1 4 n~.k(i.o.) zitkamer, Veneweg 209 E: info@zwanebloem.nl = 7946 LR Wanneperveen W: www.bbzwanebloem.nl B&B Molenitsky T: 0522-281568 v.a. € 70 2 2-4 n~d=.k Veneweg 106 F: molenitsky@gmail.com 7946 LH Wanneperveen W: www.molenitsky.nl

Wetering Weerribben

B&B ‘t Ende van ‘t Diep T: 0521-370082 € 55 2 4 Fam. J. ter Meer M: 06-22558967 Steenwijkerdiep Zuid 15 E: zomerhuisje@mail.com 8371 TE Wetering

n~=d.sa

Camping De Turftente Wetering Oost 74 8363 TK Wetering

T: 0521-371324 € 60 1 i.o. 4 ndk.R E: kamperen@turftente.nl W: www.turftente.nl

Hotel-Restaurant An ‘t Waeter Wetering West 77 8363 TN Wetering

T: 0521-371311 € 58 1 4 12 E: info@antwaeter.nl W: www.antwaeter.nl

bed & breakfast

n~d.ab

www.ervaarhetWaterReijk.nl

71


a dv e r t e n t i e

Rijk aan gastvrijheid‌


campings naam, adres postcode, plaats

tel.nr. geopend email/ internet

aantal aantal toer gelegen aange- faciliteiten ha. plaatsen aan water sloten bij

Basse Weerribben

Camping Natuurdomein M: 06-30539356 1,5 31 nee Recron nd.tb ‘de Landerije’ tv-aansluiting Basserweg 17a E: info@camping-natuurdomein-delanderije.nl caravan-huisjesverhuur 8342 TE Basse W: www.camping-natuurdomein-delanderije.nl

Belt-Schutsloot Watersportcamping Kleine Belterwijde T: 038-3866795 1/4-1/11 4 45 ja Recron n.-RP (8)b ] Vaste Belterweg 3 E: camping@kleinebelterwijde.nl gasverkoop, caravan-huisjesverhuur 8066 PT Belt-Schutsloot W: www.campingkleinebelterwijde.nl trailerhelling

Blokzijl e.o.

Mini-Camping Duinigermeer T: 0527-291771 1/4-1/11 0,5 15 nee SVR nkd.b vishoek aan overkant Duinigermeerweg 6 M: 06-54311241 camping, boerengolf v.a. 5 pers. privé 8356 VZ Blokzijl W: www.duinigermeer.nl visvijver, boerderijwinkel en theetuin Caravanverhuur Mini-Camping De Veenweide T: 0527-291907 15/3-15/10 0,5 15 nee ANWB, nk.b Duinigermeerweg 4 E: info@veenweide.com VeKaBo 8356 VZ Blokzijl W: www.veenweide.com Mini-Camping Veldhuis Kuinderdijk 5 8356 VN Blokzijl

T: 0527-291589 1/4-1/10 0,3 15 nee SVR nk.b E: campingveldhuis@hetnet.nl W: www.rabbinge.nl

Watersportcamping Tussen de Diepen*** Duinigermeerweg 1a 8356 VZ Blokzijl

T: 0527-291565 1/4-31/10 5,2 145 ja Recron, E: camping@tussendediepen.nl ANWB W: www.tussendediepen.nl W: www.watersportcamping.nl

nk|,.-tR P(4)aRb caravan-huisjesverhuur

nka.tb Camping De Sas T: 0527-291565 1/4-31/10 2 42 ja Recron, Zuiderkade 22 E: camping@tussendediepen.nl ANWB 8356 EB Blokzijl W: www.tussendediepen.nl W: www.watersportcamping.nl

Giethoorn

WaterReijk Botel Giethoorn T: 0521-361332 1/4-1/11 2 30 ja nk-tRa.~P^ Binnenpad 49 E: info@botel-giethoorn.nl 2d] recreatiezolder, 8355 BR Giethoorn W: www.waterreijkgiethoorn.nl caravan-huisjesverhuur fietsverhuur, beddengoed Camping ’t Achterhuus T: 0521-361423 1/4-30/8 0,3 10 ja Ds. T.O. Hylkemaweg 42 E: koertscholten@home.nl 8355 CE Giethoorn

.b boothelling

Camperplaats mini-camping Haamstede Kanaaldijk 17 8355 VJ Giethoorn

M: 06-29004907 1/4-31/10 0,5 25 ja E: info@haamstede.nl W: www.haamstede.nl

Hoeve Duvenvoorde J. van Nassauweg 18 8355 VA Giethoorn

T: 0521-371302/ 06-51158156 15/3-1/11 0,6 15 nee VeKaBo, nk.tRb E: info@duvenvoorde.nl ANWB W: www.duvenvoorde.nl

d’Hof Binnenpad 137 8355 BW Giethoorn

T: 0521-361400 1/4-1/11 3 E: info@campingdehof.nl W: www.campingdehof.nl

Hoeve Montigny Kanaaldijk 5 8355 VH Giethoorn

T: 0521-361483 15/3-1/11 0,6 35 ja VeKaBo, E: info@hoevemontigyn.nl ANWB W: www.hoevemontigny.nl

nkt.b

50 tentpl. ja Recron nk-tP 15 toer. tevens windsurfschool car.pl.

Mini-Camping Onder de Heerenbrug T: 0521-511303/ 06-10168696 1/4-1/10 0,4 15 ja nk.centrifugeb Kanaaldijk 1 E: info@campingheerenbrug.nl 8355 VH Giethoorn W: www.campingheerenbrug.nl De Sloothaak T: 0521-361325 1/4-1/11 1 5 ja nk-tR Binnenpad 141 E: de.sloothaak@wxs.nl caravan-huisjesverhuur 8355 BW Giethoorn W: www.desloothaak.nl De Stouwe T: 0521-361473 1/4-1/10 0,5 15 ja SVR nk.b Middenbuurt 11 E: info@campingdestouwe.nl caravan-huisjesverhuur 8355 BN Giethoorn W: www.campingdestouwe.nl Mini-Camping Van de Werf Hoeve T: 0521-361754 1/4-1/10 0,4 15 ja SVR nk.b2d] Jonenweg 11 fietsverhuur 8355 CN Giethoorn www.ervaarhetWaterReijk.nl

campings

nk.-tRb caravan-huisjesverhuur vuilwaterpomp

73


a dv e r t e n t i e

Rijk aan bijzondere overnachtingen‌


campings naam, adres postcode, plaats

tel.nr. geopend email/ internet

aantal aantal toer gelegen aange- faciliteiten ha. plaatsen aan water sloten bij

Kalenberg Weerribben Café-Restaurant Het Doevehuis T: 0561-477394 1/4-31/10 0,5 8 ja VeKaBo nk-Rb Kalenberg-Zuid 1 E: info@hetdoevehuis.nl 8377 HE Kalenberg W: www.hetdoevehuis.nl W: www.weerribben-wieden.nl

Kuinre Weerribben Craneburcht Kuinderweg 52 8315 PX Luttelgeest Mini-Camping Schotererf Worstsloot 1 8374 EV Kuinre

T: 0527-231480 1/1-31/12 4 30 ja Recron, E: n.roelofsen@planet.nl KHN W: www.craneburcht.nl

nk-R~dP(2stuks) b=.tservicestation sanitair gesl. van 31/10-31/3

nkR~dt.b T: 0527-231526 1/4-1/10 1,7 10 nee VeKaBo E: kamperen@schotererf.nl 2 pipowagens W: www.schotererf.nl

Ossenzijl Weerribben Camping Recreatiecentrum De Kluft T: 0561-477370 1/4-31/10 15 180 ja Recron, Hoogeweg 26 E: info@dekluft.nl ANWB 8376 EM Ossenzijl W: www.dekluft.nl

nRk|.^wifi -tRP(7stuks)b / s, s

Paasloo Weerribben Camping De Eikenhof Paasloërweg 12 8378 JB Paasloo

T: 0561-451430 1/4-31/10 10 60 nee ANWB E: info@eikenhof.nl Recron W: www.eikenhof.nl

nRk=|-.b tRrestaurant, wifi P(2stuks), indoorspeelplaats

nkdb.Z SVR Mini-Camping De Houtwal T: 0561-451897 1/4-1/10 0,8 15 landelijk SVR Oosterpaasloërweg 2 W: www.dehoutwal.nl wifi 8378 JC Paasloo Camping Huis in ‘t Veld Oosterdallaan 2 8378 GG Paasloo

nkd.b T: 0561-451658 1/4-31/10 0,5 15 nee SVR E: campinghuisintveld@kpnplanet.nl W: www.campinghuisintveld.nl

nk=|-. Camping Krolsbergen T: 0561-451471 1/4-31/10 6,5 40 nee Paasloërweg 16 E: info@campingkrolsbergen.nl tRRb 8378 JB Paasloo W: www.campingkrolsbergen.nl

Scheerwolde Weerribben Mini-Camping De Schapenweide Hesselingendijk 8 8371 TA Scheerwolde

T: 0521-371570/ 06-36100197 1/4-31/10 0,5 15 v.a. 200m VeKaBo nkd.b E: corriefroklage@hotmail.com W: www.deschapenweide.eu

Steenwijk e.o. Camping ‘t Kappie T: 0521-588575 1/4-1/10 3,5 50 bosrijk Recron, n.Rb Bergweg 76 E: info@campingkappie.nl ANWB CAI +riolering toercaravans 8336 MC Baars W: www.campingkappie.nl internet, wasmachine Natuurkampeerterrein De Woldberg T: 0561-474414/06-50213097 1/4-30/10 1 25 bosrijk SBB, n.d ‘t Goor 1a E: e.beens@staatsbosbeheer.nl ANWB natuurkampeerkaart verplicht, 8336 KL Baars W: www.staatsbosbeheer.nl reserveren niet mogelijk n.dkb Camping ‘t Olde Jagershuus T: 0521-512048 15/3-31/10 3 15 bosrijk SVR Onderduikersweg 2 8346 KP De Bult n.dkRb Camping De Wielewaal T: 0521-512726 1/4-31/10 4 25 bosrijk Bultweg 12 E: janbijker@wanadoo.nl snackbar, wasmachine 8346 KC De Bult W: www.campingdewielewaal.nl Camping De Hoogte T: 0521-577292 1/4-1/10 30 55 bosrijk Recron, Van Karnebeeklaan 2d E: campingdehoogte@hetnet.nl ANWB 8347 WB Eesveen W: www.campingdehoogte.info Camping De Meppelerweg T: 0521-515772/06-22399501 1/4-1/11 0,5 14 landelijk VeKaBo Meppelerweg 168 E: info@demeppelerweg.nl 8331 DB Steenwijk W: www.demeppelerweg.nl

n=|(natuurven) .dt RP(2 stuks)bsportterrein tennisbanen, recreatiezaal, wifi

Mini-Camping De Thijenkaampe T: 0521-589529 pasen- 1 15 waterrijk SVR Thijendijk 14 W: www.dethijenkaampe.nl herfstvak. landelijk 8341 TL Steenwijkerwold

n~k.dRb kinderboerderij, ma. gesloten

Camping ‘t Eeser Heideveld T: 0521-588361 1/4-1/10 2,5 30 bosrijk Recron Löhnislaan 12 8337 KG Willemsoord

nk.dtRb recreatiebegeleiding, snackbar www.ervaarhetWaterReijk.nl

campings

nk.dbrecreatiezaal autovrije standpl, keuken, caravanverhuur

75


campings naam, adres postcode, plaats

tel.nr. geopend email/ internet

aantal aantal toer gelegen aange- faciliteiten ha. plaatsen aan water sloten bij

St. Jansklooster

De Barsbeker T: 0527-246450 1/4-31/10 2,5 15 ja SVR nkd.Rb Barsbeek 18 8326 BN St. Jansklooster Heetveld Heetveld 1 8326 BG St. Jansklooster

T: 0527-246243 1/4-31/10 1 40 ± 1km SVR k.-tb E: info@campingheetveld.nl chalet verhuur W: www.campingheetveld.nl

Het Kamper Erve T: 0527-246448 1/4-31/10 2,5 80 ± 1km SVR nk=d.-tR Kadoelen 9 E: info@hetkampererve.nl bcaravan-huisjesverhuur, 8326 BA St. Jansklooster W: www.hetkampererve.nl groepsveld De Molsbongerd T: 0527-243421 1/4-31/10 0,5 15 nee SVR nk.tb Leeuwte 27 M: 06-30039269 jeu de boulesbaan 8326 AA St. Jansklooster E: info@molsbongerd.nl W: www.molsbongerd.nl ‘t Waterhoentje T: 0527-246674 1/4-31/10 1 15 ja ANWB k=.Rrecr. ruimte vis- en Leeuwte 71 E: hetwaterhoentje@hotmail.com vaarmogelijkheden, aanlegsteiger, 8326 AB St. Jansklooster W: www.waterhoentje.nl chem. toilet , overdekte fietsen stalling, botenhelling

Vollenhove e.o.

‘t Akkertien op de Voorst T: 0527-241378 geh. jaar 3 125 50m Recron nR~k=.tRb Noordwal 3 E: info@akkertien.nl ANWB Wifi, eigen elek, caravan-huisjes8325 PP Vollenhove W: www.akkertien.nl ACSI, OWP verhuur, verwarmd buitenzwem- bad, recr. team hoogseizoen T: 0527-241268/06-29584280 1/4-31/10 1 15 50m SVR nkd.b E: minicampingonsdomein@hotmail.com huisjesverhuur, speelhuizen W: www.onsdomein.nl

Ons Domein Ettenlandseweg 27 8316 RM Marknesse Efkes Lins Ettenlandseweg 25 8316 RM Marknesse

T: 0527-243339 1/4-31/10 0,5 8 ± 500m nkd.b E: kalkmanr@kpnmail.nl W: www.efkes-lins.nl

Wanneperveen Camping Boschwiede T: 0527-246459 1/4 t/m 31/10 2 8 ja Veneweg 273 E: info@boschwiede.nl Beulakerweg 1 W: www.boschwiede.nl 7946 LV Wanneperveen (Ronduite)

]tnR. S droger, camping is autovrij

Watersportcamping T: 0522-281258 2,9 120 ja n.tRk De Blauwe Hand E: info@campingdeblauwehand.nl wifi, viswater Beulakerweg 1 W: www.campingdeblauwehand.nl 7946 LX Wanneperveen De Ronduite T: 0527-246456 1/4-1/10 2 5 ja Recron .tRkamperen Veneweg 306 E: info@deronduite.nl alleen i.c.m.huur zeilboot, 7946 LX Wanneperveen W: www.deronduite.nl caravan-huisjeverhuur Paviljoen aan ‘t Wiede T: 0522-281235 1/4-1/10 0,8 10 ja Recron, k.Rb Veneweg 247 E: info@aantwiede.nl Hiswa restaurant 7946 LV Wanneperveen W: www.aantwiede.nl zeilbootverhuur Mini-Camping Oltenbarg T: 0522-281865 1/4-1/11 1 15 nee VeKaBo Veneweg 71 E: klaasvangijssel@planet.nl 7946 LE Wanneperveen W: www.oltenbarg.nl

nk.b=centrifuge P(2stuks)

Wetering Weerribben

Camping De Turftente T: 0521-371324 1/4-31/10 0,5 15 ja VeKaBo nk=d. Wetering Oost 74 E: kamperen@turftente.nl b-in overleg, wifi 8363 TK Wetering W: www.turftente.nl Camping De Wilgenhof T: 0521-370072/0521-371232 15/4-15/10 0,5 20 ja nk|.b Wetering West 39 E: info@campingdewilgenhof.nl 8363 TL Wetering W: www.campingdewilgenhof.nl

IJsselham Weerribben

Mini-Camping De Slamme T: 0561-451537 1/4-31/10 0,5 24 nee SVR nkd.-tb IJsselhammerweg 1 E: slamme@hetnet.nl 8361 EW IJsselham W: www.slamme.nl

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... gastvrijheid…


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

77


groepsaccommodaties naam, adres postcode, plaats

telnr. open email/internet

aantal aantal recr.- bedden kamers zaal

keuken aanw.

ligging

faciliteiten

Belt-Schutsloot De Kraggehof T: 050-3142159 geh. jaar 21 9 ja ja Noorderweg 31 E: info@watervast.com 8066 PR Belt-Schutsloot W: www.kraggehof.nl

nk|= creatieve schilderworkshop, progr. op aanvr. tevens atelier vergaderruimte aanwezig

Blesdijke Weerribben Groepsaccommodatie De Markestee T: 0561-452188 30 13 ja ja bosrijk Markeweg 132 E: info@demarkestee.nl 8398 GS Blesdijke W: www.demarkestee.nl

nd.R|R |E:

Giethoorn e.o.

De Galeriet T: 0521-360672 geh. jaar 10 4 1 ja centrum Binnenpad 66 M: 06-18959014 8355 BV Giethoorn W: www.atelier66.nl

n~=.Qjsfeervolle bedsteden(2009), wifi, 2e toilet, kin overleg, schildervakanties en -workshops met korting

Gieters Huus p/a ‘t Zwaantje T: 0521-361593/06-44070034 geh. jaar 10 4 ja centrum Ds. T.O. Hylkemaweg 1 E: vakantiewoningen@zwaantje.nl 8355 CD Giethoorn W: www.zwaantje.nl

nx=|sR: 5 hoog/laag bedden tillift, badbrancard, elektrische douchestoel

Vakantiehuis Giethoorn Ds. T.O. Hylkemaweg 15 8355 CE Giethoorn

T: 0521-361833 geh. jaar 20 7 ja ja centrum E: info@rietstulp.nl W: www.vakantiehuis-giethoorn.nl

|Ek=n: afwasmachine

Fam. Heida Zuiderpad 18 8355 CA Giethoorn

T: 0521-361117 geh. jaar 10 5 ja ja waterrijk E: info@fam-heida.nl W: www.fam-heida.nl

nk(i.o.):~ R. R zit/tv kamer en wifi

De Kampeerboerderij Langesteeg 8 + 10 8355 BZ Giethoorn

T: 0521-362432 geh. jaar 30 7 ja ja centrum E: info@de-kampeerboerderij.nl W: www.de-kampeerboerderij.nl

|Ek=n: zeilpunter te huur

Hoeve Montigny(1)***** Kanaaldijk 5 8355 VH Giethoorn

T: 0521-361483 geh. jaar 18 7 ja ja E: info@hoevemontigny.nl W: www.hoevemontigny.nl

kanaal Giethoorn Steenwijk

|E~=nR( : roeiboot aanwezig barbecue, afwasmachine

Hoeve Montigny(2)***** Kanaaldijk 5 8355 VH Giethoorn

T: 0521-361483 geh. jaar 20 8 ja ja E: Info@hoevemontigny.nl W: www.hoevemontigny.nl

kanaal Giethoorn Steenwijk

|E~=nR( : roeiboot aanwezig, barbecue, afwasmachine

Oort-Seinen Binnenpad 105 8355 BV Giethoorn

n.:] T: 0521-361597 geh. jaar 10-12 5 ja centrum E: oortseinen@hetnet.nl incl. punter (motor te huur) W: www.oort-seinen.nl

Samen Eén P/a Hertshooiweg 26 8042 GJ Zwolle

T: 038-4232278 geh. jaar 52 8 ja ja overkant E: beheerder@sameneen.nl Bovenwijde W: www.sameneen.nl

|EnR1 mivatoilet, wifi per boot bereikbaar, incl. 7 zeilpunters en 1 motorboot

Ulenborgh (1) Jonenweg 7 8355 CN Giethoorn

T: 0521-361585 geh. jaar 40 4 ja ja Cornelis- E: ulenborgh@hetnet.nl gracht W: www.ulenborgh.nl

|E=ndRradio/tv cd, tafeltennis, volleybalveld incl. 6 roeiboten, afwasmachine

Ulenborgh (2) Jonenweg 7 8355 CN Giethoorn

T: 0521-361585 1/3-1/11 54 5 ja ja Cornelis- E: ulenborgh@hetnet.nl gracht W: www.ulenborgh.nl

|E=ndRradio/tv cd, tafeltennis, volleybalveld incl. 7 roeiboten, afwasmachine

De Pouwelshoeve T: 0522-474550 geh. jaar 24 9 ja ja landelijk Nijeveense Bovenboer 12 E: info@pouwelshoeve.nl 7948 LG Nijeveen W: www.pouwelshoeve.nl

|E=nRR: weide paardenstalling, fietsverhuur, jeu de boulesbaan, sauna

Kalenberg Weerribben Café-Restaurant Het Doevehuis Kalenberg Zuid 1 8377 HE Kalenberg

T: 0561-477394 geh. jaar 35 11 ja ja waterrijk E: info@hetdoevehuis.nl W: www.weerribben-wieden.nl W: www.hetdoevehuis.nl

Rijk rijkaan aannog gastvrijheid... te ontdekken schatten…

|E~k=dn.R sa:verhuur fietsen/ boten, rondvaart, restaurant catering mogelijk


groepsaccommodaties naam, adres postcode, plaats

telnr. open email/internet

aantal aantal recr.- bedden kamers zaal

keuken aanw.

ligging

faciliteiten

Kuinre Weerribben De Waker T: 0527-231602 geh. jaar 30 6 ja ja bosrijk H. de Cranestraat 191 E: info@dewaker.nl 8374 KN Kuinre W: www.dewaker.nl

|E~=knd.R (ged)s(i.o.) : vaatwasser, fietsenst. catering mogelijk

Craneburcht Kuinderweg 52 8315 PX Luttelgeest

|E.~dn -sP (2 stuks.) R:b

T: 0527-231480 1/4-31/10 60 ja ja E: n.roelofsen@planet.nl W: www.craneburcht.nl

bos, dorp landelijk

Munnekeburen Weerribben De Zonneroos Voetpad 63 8485 JM Munnekeburen

T: 0561-480878 1/1-31/12 21 Ă 25 12 ja ja landelijk |E~=dn.R E: info@zonneroos.nl waterrijk s|: sauna W: www.zonneroos.nl

Ossenzijl Weerribben Recreatiecentrum De Kluft Hoogeweg 26 8376 EM Ossenzijl

T: 0561-477370 1/1-31/12 40 7 ja dorp E: info@dekluft.nl W: www.dekluft.nl

Scheerwolde Weerribben

De Speelhoeve T: 0521-370035/ 06-53456464 geh. jaar 34 8 ja ja landelijk Blokzijlseweg 8 E: speelhoeve@speelwerk.net 8371 VG Scheerwolde W: www.despeelhoeve.eu

Sint Jansklooster

n|kd.R/ sPa:b ] ^=

n|E. R= zwemvijver, voetbalen volleybalveld, veel dieren, wifi, conferentiezalen

Het Kamper Erve T: 0527-246448 geh. jaar 31 3 ja ja landelijk Kadoelen 9 E: info@hetkampererve.nl 8326 BA St. Jansklooster W: www.hetkampererve.nl 1/5-30/9 42 4 ja ja landelijk

nsR|E=d. n|E=d. sR-

Steenwijk e.o. De Arendshorst/Valkenhorst/ Eikenhorst T: 0341-559360 geh. jaar Bultweg 27 E: arendshorst@holiday.nl 8346 KE De Bult W: www.holiday.nl/arendshorst Buitengoed Fredeshiem T: 0521-535100 geh. jaar Eiderberg 2 E: info@hetbuitengoed.nl 8346 KJ De Bult W: www.hetbuitengoed.nl Het Oranjetipje De Pol 17 8337 KS De Pol

15 15 20

5 ja ja bosrijk 5 7

~|Ek=d R(ITS/G).sR :b

52 20 20 13 14

35 ja ja bosrijk 10 10 5 6

~|E=dR. Rs:

T: 0521-589470 geh. jaar 12 4 ja ja E: info@hetoranjetipje.nl W: www.hetoranjetipje

landelijk/ bosrijk

n~|Ek.:=

‘t Akkertien op de Voorst Noordwal 3 8325 PP Vollenhove

T: 0527-241378 geh. jaar 30 10 ja ja bos/ E: info@akkertien.nl waterrijk W: www.groepsaccommodatievollenhove.nl

De Follenhoegh T: 0527-241453 geh. jaar 23 9 ja ja bos/ Laan van Toutenburg 2 E: info@follenhoegh.nl waterrijk 8325 AV Vollenhove W: www.follenhoegh.nl

n~|E=dR. sR-b verwarmd zwembad buiten, wifi n~|E=dR. (ITS)sRjeu de boulesbaan, volleybalveld, draadloos internet, tillift, douchestoel en brancard, hoog/laag bedden

In de regio: Vakantiepark Eigen Wijze Fam. Van Wegen Schoterpad 1 8314 RA Bant

T: 0527-261899 geh. jaar 8(23x) 4(23x) ja zie E: info@vakantieparkeigenwijze.nl website W: www.vakantieparkeigenwijze.nl

n=dkR.sRb s.s:zitkamer/tv ruimte wastafels

www.ervaarhetWaterReijk.nl

groepsaccommodatie

Vollenhove

79


hotels naam, adres postcode, plaats

telnr. open email/internet

prijs lo aantal aantal aantal aantal faciliteiten per 2 pers. 1 pers. 2 pers. meerpers. bedden kamer kamers kamers kamers

Blokzijl Hotel Geertien *** T: 0527-291245 1/1-31/12 v.a. 14 2 28 Muggenbeet 3 E: info@geertien.nl € 97 8356 VK Blokzijl W: www.geertien.nl Auberge aan het Hof T: 0527-291844 geh. jaar v.a. i.o. 4 i.o. 8 Kerkstraat 9 E: info@aubergeaanhethof.nl € 85 8356 DN Blokzijl W: www.aubergeaanhethof.nl Hotel Kaatjes Résidence **** Zuiderstraat 1 8356 DZ Blokzijl

T: 0527-208580 8/1-30/12 v.a. i.o. 7 i.o. 16 E: info@kaatjesresidence.nl € 149 W: www.kaatjesresidence.nl

~k.=j wifi Rk| Eigen badkamer, tv, koelkast, waterkoker, alle kamers op begane grond Enj~.k receptie open 9-19 uur

Giethoorn

Hotel Restaurant De Harmonie **** T: 0521-361372 geh. jaar v.a. 16 i.o. 36 Beulakerweg 55 E: info@harmonie-giethoorn.nl € 95-120 8355 AB Giethoorn W: www.harmonie-giethoorn.nl

nR~=.j internet conferentiezalen

De dames van de Jonge *** Beulakerweg 30 8355 AH Giethoorn

T: 0521-361360 geh. jaar v.a. 15 3 34 E: info@dedamesvandejonge.nl € 85 W: www.dedamesvandejongen.nl

n~k=&j/.^E tv, internet, conferentiezalen,

Hotel De Kruumte *** Kerkweg 48a 8355 BJ Giethoorn

T: 0521-361517 E: info@dekruumte.com W: www.dekruumte.com

n~.=jE

Hotel Restaurant De Lindenhof Beulakerweg 77 8355 AC Giethoorn

T: 0521-361444 geh. jaar v.a. 2 luxe 4 E: info@restaurantdelindenhof.nl zie restaurant € 225 suites excl. ontbijt W: www.restaurantdelindenhof.nl

.=cd-dvd. Whirlpool, wifi, föhn, 24-uurs roomservice

Hotel B&B d’Olde Smidse*** Beulakerweg 157 8355 AC Giethoorn

T: 0521-361331 2/1-30/12 € 75 7 3 18 E: info@deoldesmidsegiethoorn.nl W: www.deoldesmidsegiethoorn.nl

~=.niet roken, overdekte fietsenstalling

Hotel Brasserie De Pergola *** Ds. T.O. Hylkemaweg 7 8355 CD Giethoorn

T: 0521-361321 geh. jaar v.a. 1 19 1 43 E: info@depergola.nl € 85 W: www.depergola.nl

n~k=.jE bubbelbad, wifi

geh. jaar € 92,50 5 2 18 m.u.v. oud en nieuw

Ossenzijl weerribben Hotel Restaurant De Kluft T: 0561-477370 1/4-31/10 € 75 8 3 20 k~.=Rs Hoogeweg 26 E: info@dekluft.nl en op afspr. wifi 8376 EM Ossenzijl W: www.dekluft.nl

Steenwijk e.o. Hampshire Hotel de Eese *** T: 0521-511454 16/1-31/12 v.a. i.o. 56 6x3 120 n~.=~ Duivenslaagte 2 E: info@hampshire-eese.nl € 67,50 pers. dskRwifi 8346 KH De Bult W: www.hampshire-hotels.com/eese conferentiezalen

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... bijzondere overnachtingen…


hotels naam, adres postcode, plaats

telnr. open email/internet

Buitengoed Fredeshiem Eiderberg 2 8346 KJ De Bult

T: 0521-535100 1/1-31/12 v.a. 18 37 92 E: info@hetbuitengoed.nl € 80 W: www.hetbuitengoed.nl

prijs lo aantal aantal aantal aantal faciliteiten per 2 pers. 1 pers. 2 pers. meerpers. bedden kamer kamers kamers kamers

Best Western Hotel Hiddingerberg *** T: 0521-512311 2/1-30/12 € 85 36 36 72 Woldmeentherand 15 E: info@hiddingerberg.nl excl. ontbijt 8332 JE Steenwijk W: www.bestwesternhiddingerberg.nl (€ 12,50) Stadslogement De Smederij van Steenwijk T: 0521-520852 geh. jaar v.a. € 89 5 10 Gasthuisstraat 34-36 E: info@stadslogementsteenwijk.nl excl. ontbijt (1 suite) 8331 JR Steenwijk W: www.stadslogementsteenwijk.nl (€ 9,95) Huis ten Wolde T: 0521-535400 geh. jaar v.a. 1 41 i.o. 95 Onderduikersweg 6 E: info@huistenwolde.nl € 95 8346 KP De Bult W: www.huistenwolde.nl

R~.=ndR conferentiezalen nR~.=dR*conferentiezalen tot 600 pers. Invalidenkamer aanw., fitness, wifi nd= toilet/bad op de kamer, gevestigd in oude Smederij in hartje stad, wifi, airco n~.~ R/ wellness, grandcafé, bosrijke omgeving, wifi

Vollenhove

De Herberg ** T: 0527-243466 geh. jaar € 78 2 5 12 k=.n Kerkstraat 1 E: info@de-herberg.nl incl. ontbijt 8325 BH Vollenhove W: www.de-herberg.nl Landgoed Oldruitenborgh T: 0527-244600 geh. jaar € 99 1 19 39 Groenestraat 24 E: info@oldruitenborgh.nl excl. ontbijt 8325 AZ Vollenhove W: www.oldruitenborgh.nl

j] wifi, tv, gevestigd in havezate, B&B ook mogelijk, tevens voor vergaderingen en bruiloften, fietsverhuur, bubbelbad, whirlpool.

H.C.R Van Saaze T: 0527-252353 geh. jaar v.a. 6 19 suite 44 Dam 16 E: info@hotelvansaaze.nl € 85 4 pers. 8317 AV Kraggenburg W: www.hotelvansaaze.nl

.nR= fietsenstalling, vergader en partyruimte 100/250 personen

Kraggenburg

In de regio:

Librije’s Hotel ***** T: 038-8530000 € 295 (ovb) 19 17 Spinhuisplein 1 E: info@librijeshotel.nl 8011 ZZ Zwolle W: www.librijeshotel.nl Hotel Waanders*** T: 0522-461888 € 65 12 12 17 Rijksweg 12 E: info@hotel-waanders.nl € 50 (1 p.k.) 7951 DH Staphorst W: www.hotel-waanders.nl excl. ontbijt (12,50)

.R~E nQ/& ligging in centrum stad Enj ]H*/ k (i.o.).~& sauna, solarium, ligging centrum, gratis internet

hotels

www.ervaarhetWaterReijk.nl

81


handig om te weten ADRESSEN

VVV-agentschap Steenwijk Bruna Oosterstraat 22-26 8331 HE Steenwijk

Algemeen www.ervaarhetWaterReijk.nl T: 0900-5674637 (€ 1,- per gesprek) E: Giethoorn@hetWaterReijk.nl

VVV-kantoren & agentschappen

VVV-agentschap Vollenhove Boek & Mix Kerkstraat 88 8325 BM Vollenhove

VVV Giethoorn Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn

In WaterReijk Weerribben Wieden is één VVV-kantoor en meerdere VVVagentschappen. In het VVV kantoor in Giethoorn kunt u terecht voor: l Tips en adviezen in de regio l Kaarten, boeken, gidsen en wandelen fietsroutes van heel Nederland l VVV Cadeaubonnen l Musicalbonnen, bioscoopbonnen, dinercheques etc. l Souvenirs

IN GEVAL VAN NOOD Politie Regio IJsselland Vendelweg 2 Steenwijk T: 0900-8844

VVV-agentschap Blokzijl Galerie Kunst & Kleur Bierkade 9 8356 DH Blokzijl

Alarmnummer T: 112

VVV-agentschap Kuinre Warenhuis Kuinre Henric de Cranestraat 9 8374 KK Kuinre

Een VVV-agentschap is een informatiepunt in bijvoorbeeld een winkel of galerie. Hier kunt u terecht voor: l Regio-informatie l Folders l Kaarten, fiets- en wandelroutes in de regio

Brandweer T: 0521-538881 Ziekenhuis in de regio Diaconessenhuis Meppel Hoogeveenseweg 38 Meppel T: 0522-233333

VVV-agentschap Sint Jansklooster Bezoekerscentrum de Wieden Beulakerpad 1 8326 AH Sint Jansklooster

Symbolen 5 6 8 E

n

l j

* ~ _

P

s Q

=

Aantal een-persoonskamers Aantal twee-persoonkamers Aantal meer-persoonskamers Niet-roken kamers Douche aanwezig (Centrale) douches Bad aanwezig Lift aanwezig Terras Aantal passantenplaatsen Trekkershutten Was-droog-strijkruimte Fietsverhuur Zitkamer/TV ruimte

rijk aan Rijk aan gastvrijheid... gastvrijheid…

Wandelreijk

t Wasmachine aanwezig

| E

Eigen kookgelegenheid Recreatiezaal - Kantine / Restaurant 2 Snackbar d Wastafels ] Toiletten . Parkeergelegenheid aanwezig R Aanpassingen voor rolstoelgebruikers k Huisdieren toegestaan na tel. overleg & ANWB erkend : Beddengoed aanwezig, linnen te huur i.o.

Kindvriendelijk Recron lid Ligging in centrum/dorp/stad R Ligging buiten centrum/dorp/stad M In of bij bos gelegen | Buitenzwembad aanwezig ~ Binnenzwembad aanwezig Z Stortplaats chemisch toilet ^ Visgelegenheid a Watersportgelegenheid S Jachthaven x Brandstof R Speelveld en speeltuigen b Camper

( Q


a dv e r t e n t i e

www.ervaarhetWaterReijk.nl

83


Regiomagazine WaterReijk 2012  

Toeristische informatiegids van regio WaterReijk Weerribben Wieden in Noordwest Overijssel. In de gids staat een regio-overzicht van eveneme...

Advertisement