Page 1

Met zorg voor ons milieu

Met zorg voor ons water

Met liefde gewassen

Al onze shampoos zijn biologisch afbreekbaar en bevatten geen fosfaten. ANAC Carwash maakt gebruik van zachte textielstroken en wij gebruiken milde zeepsoorten, wat veel veiliger is voor uw auto en het milieu. Zo kiest ANAC bewust voor onze toekomst.

Naast het gebruik van milde zeepsoorten recyclen wij maar liefst 85% van het gebruikte water. Ieder wasprogramma levert gemiddeld 125 milliliter slib op, dit wordt uit het waswater geďŹ lterd en verantwoord afgevoerd.

Bij ANAC Carwash draait het altijd om klantvriendelijkheid en professionaliteit. Onze medewerkers zullen u deskundig adviseren en de service geven die u van ons mag verwachten, want u en uw auto verdienen het beste!

ANACcarwash.com

ANAC Carwash

@ANACcarwash

ANAC Carwash: dĂŠ topklasse in auto wassen!

CV De Waoterjokers 2019 - 2020

ANAC Carwash kiest bewust voor onze toekomst.Voor u ligt de 56e uitgave van ons Waoterjoker jaarboek. U kunt zich afvragen: “vorig jaar was het een ander soort uitgave?” Dat klopt, in verband met ons 55-Jarig bestaan hebben wij een “glossy” formaat uitgegeven, maar we vonden het toch handzamer om weer terug te keren naar het alom bekende huidige formaat. Zoals iedereen weet is het altijd een behoorlijk werk om er een leesbaar boekwerk vol informatie en wetenswaardigheden van te maken. We mogen met trots zeggen dat het weer aardig gelukt is. Mede door de medewerkers die contact opnemen met de adverteerders en sponsoren kunnen wij deze uitgave tot stand brengen. Onze adverteerders en Sponsoren willen wij via deze weg natuurlijk van harte bedanken voor hun bijdrage, want zonder u was het absoluut niet mogelijk geweest. Vanzelfsprekend danken wij ook de schrijvers, de correctors, de lay-out man en natuurlijk niet te vergeten de drukker voor hun inzet en zorg voor het geheel. Wij wensen u veel leesplezier, De Redactie.

Voorwoord

Beste Lezer,Niet voor niets zetten jullie al meer dan 55 carnavalsjaren het Waterkwartier en de rest van Nijmegen op zijn kop. Gek doen is voor een Waoterjoker ‘normaal’. Als geen ander weten jullie dat het bij carnaval juist hierom gaat: ongecompliceerd feesten en de dagelijkse sleur laten varen. En dat alles met zoveel mogelijk andere gelijkgestemden. Carnaval is een feest voor iedereen. Dat staat bij de Waoterjokers hoog in het vaandel. Waar jullie ook zijn, iedereen doet mee, jong en oud, alles door elkaar. Daar zorgen jullie wel voor en dat is ook de kracht van jullie vereniging. En als ik kijk naar het thema dat jullie dit jaar hebben gekozen ‘vooruit kijken naar de toekomst’ zit het met dat gek doen wel snor bij jullie. Jullie doen de naam van Knotsenburg (knots = gek) eer aan. Ga vooral zo door! Ik feest weer graag met jullie mee. Ik wens iedereen heel veel plezier. Hubert Bruls Burgemeester van Nijmegen

Voorwoord Burgemeester

Af en toe de serieuze kant van het leven laten varen en uit de band te springen is van alle tijden. In de 8e eeuw voor Christus zei de Romeinse dichter Horatius al: “Het is heerlijk op zijn tijd gek te doen.” En een paar eeuwen later vond de filosoof en staatsman Seneca dat “het wel eens prettig is om gek te doen.” Maar dat weten ze bij carnavalsvereniging De Waoterjokers natuurlijk allang.


Schout & Schepenen Van links naar rechts: Theo Koppers, Benito Kleinschiphorst, Kevin Koppers. Niet op de foto: links Harry van Beek, rechts Wim Lochtenberg


Ja … U leest het goed. Mijn rol binnen de Waoterjokers is veranderd van Dijkgraaf naar Schout. Voor mij geen onbekende rol in de tijd dat deze functie binnen de Waoterjokers nog voorzitter werd genoemd. Benito Kleinschiphorst, die de afgelopen jaren als Schout door het carnavalsleven ging, had tijdens ons jubileumjaar al aangegeven dat dit voor hem het laatste jaar zou worden. Ik kan niet anders dan hem de complimenten geven over de rol die hij binnen de Waoterjokers heeft vervuld en een groot “dank je wel” is dan ook op zijn plaats.

Door deze verandering kwam ook de Schout & Schepenen ter discussie te staan. We kwamen tot de conclusie dat een Schout & Schepenen van 5 personen het meeste resultaat in snelle communicatie en afspraken op zou leveren. Dat betekent dat we de Schout & Schepenen weer van 7 naar 5 leden hebben teruggebracht. We bedanken Sander Wullings en Luke van Alst voor al hun inspanningen die zij binnen de Schout & Schepenen hebben geleverd. De overige leden en hun taakstelling is onveranderd gebleven, behalve dus die van mij.

Schout van de Waoterjokers

Beste Waoterjokers,Dan rest mij nog een groot compliment aan onze sponsoren waarvan met name Ruud de Vries als ras Waoterjoker ons nooit in de steek heeft gelaten. Ik heb begrepen dat hij binnen afzienbare tijd eindelijk eens voor zichzelf gaat kiezen en zijn Juwelierszaak een vervolg probeert te geven voor de toekomst. Zijn financiĂŤle inbreng zal minder worden, maar zijn aanwezigheid blijft en laten wij hopen nog in lengte van jaren. Beste Waoterjokers, we staan weer aan het begin van het nieuwe seizoen en hebben een bewogen jaar achter ons. Niet alleen vanwege de vele inspanningen rondom ons jubileum maar ook omdat we afscheid hebben moeten nemen van enkele leden, met name ons Gevestigde Heemraadslid Piet Sprenkels. We kunnen ons gelukkig prijzen dat we met de volgende generatie door kunnen gaan en het levende bewijs daarvan in onze nieuwe Dijkgraaf Kevin. Ik wens U een heel goed carnavalsseizoen toe en zeg 3x alaaf; voor de Waoterjokers. Schout (bij dag en bij nacht), Theo Koppers.

Schout van de Waoterjokers

Door deze rolwisseling heb ik wel gemeend dat er een nieuwe Dijkgraaf moest worden gezocht. Zoals bekend moet die uit de nieuwgekozen groep Hoog Heemraadsleden komen. Het doet me dan ook deugd dat mijn zoon Kevin Koppers zich hiervoor heeft opgeworpen. Hij is als ex-jeugdprins Kevin II binnen Knotsenburg geen onbekende en om maar eens met wat verjonging te beginnen is dit een goed begin. Ik wens Kevin veel plezier in zijn nieuwe rol en weet zeker dat hij dat op zijn eigen manier in gaat vullen. Ik kan hem wel verzekeren dat bij Prinsenbezoeken zijn afwezigheid bij de Hofkapel in bemoeienis niet af zal nemen.


Hoog Heemraad

Van links naar rechts: Geert van Alst, Jimmy Lochtenberg,, Ruud de Vries, Peter Schriever, Luke van Alst, Sander Wullings, Kevin Koppers, Henriette de Vries, Benito Kleinschiphorst, Theo Koppers, Ruud Kleinschiphorst, Geert Alwicher. Niet op de foto van links naar rechts: Harry van Beek, Wim Lochtenberg, Ruud Gerissen
Hierbij leest u mijn laatste bijdrage voor het jaarboekje van de Waoterjokers. Als voorzitter van Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen zal ik na 6 jaar stoppen. Ik heb dan 2x 3 jaar erop zitten en vindt het dan goed voor het openbaar carnaval, dat ik mijn stokje doorgeef. In deze 6 jaar is er veel gebeurd binnen Knotsenburg. Zelf ben ik er enorm trots op dat in mijn eerste jaar het “Prinsenweekend” is ontstaan. Tot aan de dag vandaag vieren wij de beide Prinsenproclamaties in Concertgebouw de Vereeniging. Daarnaast hebben wij als bestuur ook een nieuwe weg ingeslagen voor de jeugd van Knotsenburg. In 2014-2015 zijn we begonnen met een Tienerbal wat nu als naam draagt, 024-party. Ook de kindermiddagen zijn van nieuw elan voorzien, waardoor er een breed fundament is neergelegd voor de toekomst. Persoonlijk ben ik er trots op dat ik vanaf mijn eerste jaar de Jeugdkabinetten betrokken heb, bij de installatie van de nieuwe Jeugdkabinetten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat er weer een nieuw Jeugdkabinet convent is, waarin de ex-jeugdprinsen en ex-jeugdpages zitting in nemen. Ook binnen het bestuur hebben wij ieder jaar getracht het beste voor te hebben voor alle Knotsenburgers. Het was niet altijd even makkelijk om iedereen het naar zijn/haar zin te maken. Wij hebben immers impopulaire keuzes moeten maken, om het financiële huishoudboekje van de SOCN weer gezond te krijgen. Ik kan met een gerust hart de voorzittershamer doorgeven aan mijn opvolger! Voor dit seizoen zijn er binnen het bestuur van de SOCN twee nieuwe gezichten te bewonderen. Anton Peters is als secretaris toegetreden en Kim Hartelo zal dit jaar als algemeen bestuurslid actief zijn. Vanaf deze plaats wil ik Marion Benders en Frank van Raaij bedanken voor hun inzet afgelopen jaar als bestuurslid van de SOCN. De afgelopen 6 jaar heb ik zeer intensief samengewerkt met jullie als vereniging. De samenwerking was op vele fronten zichtbaar voor de Knotsenburgers. Daarvoor wil ik jullie allemaal enorm bedanken. Ik heb mij altijd welkom gevoeld bij jullie activiteiten en ik wil jullie ook bedanken voor de steun van de afgelopen jaren richting mij. Ik wens jullie heel veel succes en plezier toe het komende carnavalsseizoen en vergeet één ding niet, Carnaval vier je niet alleen, maar dat doe je met elkaar! 3x alaaf Wilfred Jansen Voorzitter Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

Voorzitter S.O.C.N.

Beste Waoterjokers,


Dijkgraaf & Baanderheren

Van links naar rechts: Kevin Koppers, Luke van Alst Niet op de foto: Harry van Beek


Wat vliegt de tijd. Inmiddels staan we aan de start van ons 56e seizoen, waar ik de nieuwe Dijkgraaf mag zijn. Hiermee schijn ik de jongste Dijkgraaf (ofwel President) ooit te zijn van onze vereniging. Ik mag vanaf nu, ondersteund door mijn Baanderheren, alle ceremoniële taken op en rond het podium gaan verzorgen en heb er heel veel zin in! Ik kan niet wachten om je te verwelkomen op een van onze activiteiten.

Over de vliegende tijd gesproken; Ik, als “derde generatie Waoterjoker”, zie dat ook bij ons de vergrijzing aardig aan het toeslaan is, evenals de terugloop van het Knotsenburgse carnaval in het algemeen. Iets waar overigens menig carnavalsvereniging in Knotsenburg “last” van heeft. Aan de ene kant een goede zaak, want dit getuigt van passie en verbondenheid. Zo blijft het ieder seizoen bijzonder om samen met Hein traditiegetrouw een Jägermeister achterover te slaan aan de bar, om over het unieke gevoel van het samenspel van de Hofkapel nog maar te zwijgen. Vergrijzing betekent ook dat onze gemiddelde leeftijd behoorlijk aan het stijgen is. Met andere woorden: De groep “ouderen” (in hoeverre men zich zo ook voelt) is danig in de meerderheid in vergelijking met de “jongeren” (Ik ben 30 jaar; is dat jong?). Daar zal verandering in moeten komen willen we toekomstperspectief houden. Het begint in ieder geval met erkenning en acceptatie van

Uw Dijkgraaf

Beste vrienden van de Waoterjokers,Daarom is nu het moment om eens kritisch naar onszelf te kijken naar hoe wij de aankomende tijd als carnavalsvereniging verder willen gaan. Wat doen we goed en wat doen we fout? Waar moeten we onze focus meer op leggen? Hoe kunnen wij onze continuïteit bewaren? Allemaal vraagstukken die ons op dit moment bezighoudt. Dat er iets moet veranderen, zodat we ook een 70-jarig jubileum kunnen vieren op de manier waarop wij dat gewend zijn, staat als een paal boven waoter. Iedere vereniging wil verjongen, maar vind maar eens iemand die binnen de verenigingscultuur past, tijd en zin heeft om zijn of haar talenten vrijwillig bij ons te ontplooien en daar ook nog eens energie uithaalt! Ik ben persoonlijk van mening dat deze personen zeker ergens rondlopen (kijk naar alle actieve carnavalisten in Knotsenburg), maar we hebben er méér nodig! De vraag is dus: Hoe kunnen we meer van deze personen bereiken en overtuigen dat wij de moeite waard zijn om je vrije tijd aan te besteden? En met welke boodschap doe je dat? Wat mij betreft is de boodschap wel duidelijk. We hebben niet alleen een kleurrijk gedachtegoed waar we uit kunnen putten, maar we zijn nog steeds een unieke en creatieve club in Knotsenburg met een eigenzinnig karakter en een duidelijke missie/ visie. Bovendien is er niets mooiers dan het bundelen en stimuleren van eenieders talent in een groep, om samen iets groots neer te zetten wat een individu nooit voor elkaar zou kunnen krijgen. Geef dat geheel vervolgens een podium en je ziet de voldoening en trots niet alleen bij jezelf, maar bij iedereen die aan ons verbonden is, groeien. Voeg daar een stevig portie feest aan toe en dan verandert deze groep mensen vanzelf in een familie, die tijdens het slap ouwehoeren, lief en leed met elkaar deelt en steun zoekt bij elkaar wanneer daar behoefte aan is. Juist dàt maakt onze vereniging zo mooi. De enige vraag die nu nog rest is hoe we deze boodschap vol beleving en emotie zodanig kunnen vertalen en overbrengen, dat het andere mensen activeert. Als we dat zouden weten, had er op deze plek een zin gestaan waarop ik enorm veel vertrouwen in de toekomst zou uitspreken voor zowel onze vereniging als het Knotsenburgse carnaval en was ik ongeveer hier gestopt met schrijven. Maar aangezien de tekst hier weer verder gaat, kan ik niet anders concluderen dat we het antwoord op deze vraag nog niet gevonden hebben. We zijn er inmiddels wel achter dat de

Uw Dijkgraaf

het probleem, maar je weet dat wij dat niet bepaald onder stoelen of banken steken.


Matinee 2019


Daarnaast willen we er alles aan blijven doen zodat jij je verbonden blijft voelen aan “De Waoterjokers”. We zijn een warme club en dat willen we ook graag naar jou toe uitstralen. Bij ons draait het niet alleen om verjonging, maar we zijn een vereniging waar iedereen zich prettig in kan bewegen, ongeacht leeftijd, geslacht of geaardheid. Het is een omgeving waar ik, samen met Kim, heel graag mijn vrije tijd in doorbreng. Ik kan mij hierdoor niet voorstellen dat een vereniging met een dergelijke filosofie eindig is, maar als we om ons heen kijken is het helaas tegenovergestelde gaande. We zullen ons desalniettemin volledig blijven inzetten, zodat we ons de aankomende seizoenen kunnen blijven presenteren zoals u dat van ons gewend bent. Hierin heb jij misschien wel de belangrijkste rol! Heb je er weleens over nagedacht dat “De Waoterjokers” geen enkel bestaansrecht meer heeft wanneer jij je lidmaatschap/ sponsoring beëindigt, of geen kaartje meer koopt voor onze pronkzitting? Het is ongelofelijk belangrijk dat jij ons daarom blijft steunen. Alleen dan kunnen we bouwen aan de toekomst en kunnen blijven doen wat we nu doen. Onze intentie is, zoals je wellicht al subtiel hebt vernomen, om dat nog in lengte van jaren te kunnen blijven volhouden. Jij geeft ons, met jouw bijdrage, in ieder geval de mogelijkheid om te kunnen nadenken over de toekomst. Daar ben ik ontzettend trots op, want hieruit blijkt dat onze vereniging nog volop in beweging is. Het is mij daarom een eer om in de voetsporen van Jo Holland, Ruud Kleinschiphorst, Jo Arts, Ruud de Vries en mijn vader te stappen; uiteraard met een eigen draai. We gaan er een schitterend seizoen van maken! Tot snel! Kevin Koppers, Dijkgraaf van CV “De Waoterjokers” P.S. Heb jij nog ideeën en/of tips voor ons, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er nog lang carnaval gevierd gaat worden in Knotsenburg? Schroom niet en neem direct contact met mij op via dijkgraaf@waoterjokers.nl

Uw Dijkgraaf

oplossing hiervoor best complex is, anders zou het carnaval in het algemeen niet teruglopen. We hebben in ieder geval besloten dat er diverse randzaken goed geregeld dienen te zijn. We willen daarom dit seizoen o.a. meer investeren in onze online zichtbaarheid, inzet van multimedia, sponsoring en het vertalen/ overbrengen van ons eigen verenigingsgevoel naar buiten toe.Na overleg met het bestuur van “C.V. De Waoterjokers” werd besloten die uitdaging aan te nemen. Het bestuur vroeg mij een commissie samen te stellen die de klus ging klaren. Ik heb daarop mijn broer Frans Kleinschiphorst en mijn vriend Cor Klaassen gevraagd. Daarna tipte Ruud de Vries ons dat Pam van den Beld interesse had om in de commissie de secretariaatswerkzaamheden op zich te nemen. Van dat aanbod hebben we dankbaar en met veel plezier gebruikt gemaakt. Daarna volgden een paar overlegrondes met de “oude” organisatoren. Vanaf deze plaats wil ik beide heren nogmaals zeer hartelijk danken voor de prima ondersteuning die zij ons hebben gegeven bij de overname. Dat geldt tevens voor “de Lionsclub Nijmegen”. Dat gaf heel veel lucht. We konden het oude draaiboek overnemen inclusief de lijst met adressen van voorgaande deelnemers, sponsoren en toeleveranciers zoals o.a. de firma van de stemkastjes. Daarna begon voor ons allen het echte werk. Allereerst de taakverdeling. Voor Pam was dat duidelijk, secretariaat en contact met de gemeente Nijmegen. Frans ging zich buigen over de tekst van het nieuwe dictee. Cor ging zich bezighouden met de stemkastjes, het geluid en de drankvoorziening. Ikzelf zou de coördinatie in handen houden en mij bemoeien met de quizvragen die sinds enkele jaren ook een onderdeel uitmaakten van “het Nimweegs Dictee”. Ten slotte Theo Koppers die namens het bestuur was toegevoegd. 18 jaar lang had het dictee in november plaatsgevonden. Dat gingen we echter niet redden. Als datum werd geprikt 5 april 2019. De pers werd benaderd. Zij waren zeer enthousiast. Datzelfde enthousiasme hoorden wij vanuit het stadhuis, waar met name onze burgervader Hubert Bruls zijn genoegdoening had uitgesproken over het feit dat wij als “Waoterjokers” het dictee gingen organiseren. We besloten om een speciale onderscheiding in het leven te roepen om daarmee de oude organisatoren Jan Roelofs en Ronald Migo in het zonnetje te zetten. Vervolgens zou die onderscheiding gegeven worden aan de winnaars van de toekomstige dictees. Dit met name om de carnavalskant van de organisatie te benadrukken. Na het vele werk dat er toch nog moest gebeuren was daar eindelijk de dag:

Het Nimweegs Dictee

In april 2018 werd ik gebeld door ex-prins Hans Ruijs met de vraag of C.V. De Waoterjokers bereid was om de organisatie van “het Nimweegs Dictee” op zich te nemen. De toenmalige organisatoren, Jan Roelofs en Ronald Migo, in samenwerking met “de Lionsclub Nijmegen” gingen er mee stoppen.


Verschenking der Burgerij, Jubileum


Het aantal deelnemers mag wat ons betreft volgend jaar wat meer zijn. Je hoeft in tegenstelling van hoe je vroeger op school een dictee maakte geen woord te schrijven. Het is allemaal multiple choice. Je toetst op je stemkastje alleen maar (zo snel mogelijk) a, b, c of d in. Bij gelijke stand geldt de tijd die u nodig heeft gehad om het juiste antwoord in te toetsen. Volgend jaar 2020 zal het dictee gehouden worden op: vrijdag 3 april. Uiteraard wederom in de “Raadszaal” van het stadhuis. Deelname kost € 15,-. Leden van “C.V. De Waoterjokers” krijgen korting. U krijgt daarvoor tussen 19.00 en 20.00 uur bij binnenkomst een kopje koffie. Vervolgens krijgt u het stemkastje uitgereikt om deel te nemen aan het dictee. Na de prijsuitreiking rond 22.00 uur kunt u met ons nog onder het genot van een drankje wat nababbelen in de Schepenzaal van het stadhuis. Uiterlijk om 23.00 moeten wij het pand hebben verlaten. Ik nodig u van harte uit om komend jaar mee te doen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Wij doen er intussen alles aan om wederom een origineel dictee en interessante quizvragen samen te stellen. De pauzeact blijft nog even een verrassing. Wij houden u via verschillende media op de hoogte wanneer de inschrijving begint. Namens de commissie, Ruud Kleinschiphorst.

Het Nimweegs Dictee

Vrijdag 5 april 2019 in de “Raadszaal” van het stadhuis. Er bleken buiten de organisatie zo’n kleine 100 mensen aanwezig te zijn. Frans en ik hebben ieder een helft van het dictee en de quizvragen op ons genomen. De pauze werd gevuld met een optreden van de Natnekken. Daarin hebben we Jan en Ronald toegezongen en de onderscheidingen uitgereikt. Daarna volgde het tweede deel met tenslotte de prijsuitreiking door de burgemeester. Als winnaar kwam dit jaar Henk Hutting uit de bus met een score van 32. De laagste score was 19 punten.Dat je als prins van Knotsenburg wat privileges kent, is bekend, maar er zijn ook aangename verrassingen. Dit is er zo een. De voorzitter van de SOCN belt je, je hebt net een kabinet gevormd en meteen mag je al een stuk voor de Waoterjokers schrijven. Toch eigenlijk nu al de hoofdprijs! Het is nog tropisch warm terwijl ik dit schrijf. Maar gelijk hebben jullie; om met de carnavalsdagen een echte joker in het waoter te kunnen zijn, moet er in de zomer hard gewerkt worden. Kenmerkend is dat voor jullie mooie vereniging, een vereniging waar Knotsenburg trots op mag zijn. Een vereniging waar dit kabinet dan ook ontzettend trots op is. Want jullie zorgen niet alleen voor een heerlijke sfeer tijdens de carnavalsdagen in jullie Waotermolen, maar werken ook onvermoeibaar aan tal van activiteiten in jullie eigen Waoterkwartier, zijn bekend om geweldige creaties tijdens de optocht en natuurlijk: al die prachtige muziek, van Lucky Scouts tot Hofkapel en Natnekken en alles wat daar tussen ligt. Wie met het carnaval in Knotsenburg geen Waoterjoker is tegengekomen, heeft niet echt in Knotsenburg carnaval gevierd! Maar jullie zijn ook innovatief; jullie Schout, Schepenen en Heemraad zijn al jaren non smoking, nog ver voordat dat in kroegen en op terrassen beleid was. Dat verklaart waarschijnlijk ook jullie goede band met onze burgemeester‌ Het bewijst hoe dan ook dat Waoterjokers dol zijn op protocol, zolang het maar jullie eigen protocol is. Qua sfeer voelt dit kabinet zich dan ook helemaal bij jullie thuis; graag willen wij dit seizoen carnaval vieren tussen de Knotsenburgers, zoals we dat als we geen kabinet waren ook zouden doen. Hoewel tijdens de voorbereiding van ons kabinet soms iets meer dan alleen waoter genuttigd is, denken we ons dan ook wel thuus te voelen wanneer we bij jullie op bezoek mogen komen. Samen maken we er dit jaar in Knotsenburg weer een prachtig feestje van. Ons kabinet wenst jullie heel veel plezier, vriendschap en af en toe een polonaise deur de saol toe. We verheugen ons als kabinet op een mooi feestje samen. Kabinet 2019/2020

Prinsenkabinet 2019 - 2020

Lieve Waoterjokers (en ook de minder lieve),


Gevestigde Heemraadsleden

Van links naar rechts: Hein Alwicher, Ruud Kleinschiphorst, Theo Wullings Niet op de foto: Willem Delgijer.


Hitterecord na hitterecord werd deze zomer verbroken, en zelfs op het moment dat ik dit schrijf tikt de thermometer nog temperaturen aan van boven de 30 graden. Terwijl vele van jullie nog in vakantiestemming zijn zijn wij al volop bezig met carnaval, want vanaf het moment dat de voorzitter van het SOCN Wilfred Jansen mij heeft gevraagd om jeugdprins te worden kon ik alleen nog maar daaraan denken. Onder leiding van onze Chef Protocol Pascal krijgt alles stukje bij beetje vorm en worden wij, de adjudanten, pages en ik aan elkaar voorgesteld en leren elkaar beter kennen. We hebben geheime bijeenkomsten, waar we al ontzettend veel lol hebben. Hoe dit allemaal is gegaan houden we natuurlijk nog voor onszelf, net als de namen van mijn superleuke pages en ook mijn naam ga ik natuurlijk nog niet verklappen. Mijn adjudanten Frank en Joost zijn voor jullie allang geen onbekenden meer. Wat ik wel alvast wil kan en mag verklappen is dat wij allemaal ontzettende carnavalisten zijn en dat carnaval wat ons betreft het mooiste en tofste feest is wat er bestaat. Ook onze ouders vinden carnaval erg leuk en waarschijnlijk hebben zij ons met dat virus aangestoken en dat is zeker niet vervelend. Wat ook geen geheim is, is dat de Waoterjokers voor ons zeker niet onbekend zijn. Jullie als Waoterjokers staan bekend om de vele talentvolle leden die, op zowel muzikaal en creatief gebied, ontzettend veel bijdragen in Knotsenburg. Wij waarderen het dan ook zeer dat jullie leden zich met zoveel enthousiasme inzetten voor Knotsenburg. Aan enthousiasme ontbreekt het ons ook zeker niet! De avonden waarop we bij elkaar komen als kabinet ter voorbereiding op wat ons te wachten staat zijn al een feest op zich; dat belooft nog wat. Ik ben apetrots op dit jeugdprinsenkabinet en ik zou er al heel veel over kunnen en willen vertellen, maar dan is het risico dat ik iets verklap groot denk ik. Wij kijken er naar uit om u bij alle (jeugd)-activiteiten te mogen ontmoeten. 3 maal een Knotsenburgs Alaaf!!!! Jeugdprins ????

Jeugdprinsenkabinet 2019 - 2020

Beste Waoterjokers,Omdat Stephan, Kevin en ik alle drie in Oss wonen en ik weer eens “iets” had bedacht, zijn wij toentertijd bij elkaar gekomen. Stephan en Kevin spelen allebei keyboard en ik dacht dat dit wel goed op het podium zou staan. Ik zou dan zelf in het midden gaan staan en een poging doen om wat te gaan zingen. Het geheel moest wel live en met de nodige humor uitgevoerd worden. Onder de naam De Schuumkoppe (bedoeld vanuit de branding van de zee en het bier) kwam dat eerste optreden niet goed uit de verf. De rol van Kevin en Stephan, ieder staand achter hun eigen keyboard, bleek veel te statisch en de 3 liedjes die ik met de nodige teksten tussendoor uitkraamde, bleken veel te lang. Ook de eerste zelfgeschreven tekst van mij, wat als smartlap bedoeld was, kwam met de in mineur gecomponeerde muziek niet helemaal over. Er kwam terechte kritiek, wat men nu positieve feedback zou noemen, dus gingen we terug naar de “tekentafel”. We vonden in ieder geval dat we wel lol hadden gehad en dat we ons niet uit het veld lieten slaan. Ook de rolverdeling met de geschreven tekst van mij als startpunt en Stephan die dat daarna op muziek zet, bleek goed te werken. Onze comeback kwam er met: 1 zelfgemaakt opkomstmuziekje, 1 lied, 1 aankondiging, 1 weglooplied en zonder keyboards. Ik had de nodige inspiratie gehad en met de tekst van “Feest bij ons thuis” maakte Stephan daar een uitstekende melodie op. Vervolgens maakte Stephan samen met Kevin de gehele compositie af en op “band” werd daarna dit lied live met driestemmige zang ten gehore gebracht. Het optreden werd compleet met de door Kevin bedachte choreografie oftewel met de bijbehorende pasjes en andere gedragingen. En ja hoor, dit kwam wel over! Nadat we het Gemeenschapshuis moesten gaan missen, waardoor de Waoterjokers een seizoen geen zitting meer konden organiseren, besloten we om ons maar voor het Songschlagerfestival van Kiek ze Kieke in te schrijven.

De Schuumkoppe

Het zal u misschien niet verbazen, maar ons in ieder geval wel, dat we al 12 jaar binnen onze vereniging bestaan. Wat begon als een poging om muzikaal iets nieuws binnen de jaarlijkse zitting te krijgen, is uitgelopen tot een niet meer weg te denken onderdeel daarvan.


De Schuumkoppe


We hadden de smaak te pakken en zonder het te willen kwamen we elk jaar daarna in de favorietenrol terecht. Iets wat meer door anderen dan door ons werd verwacht. Om het muzikaal nog aantrekkelijker en afwisselender te maken kwam Stephan met het idee om bij ons drieën wat damesstemmen toe te voegen. Zo werd de vriendin van Kevin, Kim en de twee dochters van Stephan, Hellenika en Rigera, aan de groep toegevoegd. Dat bleek een uitstekende toevoeging en uiteraard ook een uitbreiding van de mogelijkheden. In deze samenstelling hebben we met het lied “Carnaval ist ein festival” nog een keer het festival gewonnen. Tot nu toe treden we zo met z’n zessen op en beperken we ons niet alleen meer tot het Songschlagerfestival. Gelukkig is er sinds 3 jaar ook weer een eigen Waoterjokerszitting waar ons optreden een vast onderdeel is geworden. Vorig jaar wilden we met het Waoterjokerjubileum onze eerste CD met 11 liedjes uitbrengen, maar door allerlei omstandigheden (de ruimte in tijd naast ons werk) laat dat nog even op zich wachten. We weten niet of het dit jaar wel lukt. Verder zijn we ook weer bezig geweest om een nieuw lied te maken. De tegoedbon die we vorig jaar hebben uitgedeeld blijft uiteraard geldig. Wat in het vat zit ….. !! Namens De Schuumkoppe, Waoterjokers 3 x alaaf.

De Schuumkoppe

Tenslotte waren het allemaal originele zelfgemaakte liedjes. Tot verbazing van onszelf wonnen we meteen met de eerste deelname. Meteen volgde de kritiek dat we eigenlijk geen carnavalslied hadden gemaakt, maar een optreden met een cabaretesk karakter. Dat vonden wij een groot compliment omdat dit voor ons ook zo de bedoeling was. Het gevolg was wel dat de jaren daarna het uiterlijk vertoon van de deelnemers met sprongen vooruit ging. Waarschijnlijk hadden we een nieuwe trend gezet. Het jaar daarop wonnen we weer met het lied “Moenen” waar we voor de uitbeelding van Moenen, Peter Vilier hadden gestrikt.Wij rekenen Jaap tot een van de oudste leden van de Hofkapel. Niet alleen qua leeftijd, maar ook als lid van de hofkapel. Hij heeft bij de allereerste presentatie van de Hofkapel tijdens een zittingsavond van de Waoterjokers op 11 november 1967 meegeblazen. Op trompet weliswaar, die hij na een aantal jaren heeft omgeruild voor de tuba. Hieronder ziet u een van de eerste foto’s van de hofkapel tijdens het eerste lustrum van de Waoterjokers waar hij, naast mij, zijn best doet op zijn trompet. Wat mij direct opvalt aan deze foto is dat vier van deze hofkapellers nu waarschijnlijk een orkestje vormen in de hemel.

Jaap is als persoon iemand die het liefst op de achtergrond figureert, maar als muzikant is hij een goed hoorbare ondersteuning ter vervolmaking van het hofkapel geluid. Als hij op tijd wordt gewaarschuwd, per telefoon of per briefje wat ik bij hem persoonlijk in de bus deponeer, dan fietste hij op de afgesproken tijd met de tuba in de fietstas naar het Gemeenschapshuis en later de Biezantijn. Hij is het enige hofkapellid zonder email, dus zo’n mededeling schoot er wel eens bij in en dat realiseerde ik me dan pas als Jaap verstek liet gaan.

De Hofkapel en Jaap

Ik wil het hier even hebben over Jaap. Jaap van der Ham; Onze Jaap.Ik was te beduusd om hem te vragen:” waarom eigenlijk?” Ik had moeten zeggen:”maar Jaap dat kan niet, wat moeten wij zonder 1e tubaspeler en tegen wie moeten wij nu in het vervolg aan nuilen?”. Het enige wat ik nog net kon uitbrengen was dat hij echt niet zo makkelijk van ons af zou komen. Uiteindelijk begrijp ik het wel. Zijn gehoor laat hem in de steek en het trapje van het podium opklimmen zou hem nog een keer fataal kunnen worden. Bovendien wil en kan hij zijn vrouw An niet te lang alleen laten, omdat zij zijn ondersteuning steeds vaker nodig heeft. Wat moeten wij nou doen? Het besef dat Jaap als zeer toegewijd muzikant ineens de brui eraan geeft, treed langzaam binnen. Ongetwijfeld zal hij er flink over hebben nagedacht om tot deze beslissing te komen. Wij kunnen dat alleen maar respecteren, weliswaar met pijn in het hart. Jaap, wij zullen je tijdens een van onze carnavalsavonden uitgebreid bedanken voor jouw jarenlange muzikale inzet. Uiteraard ben jij bij ons te allen tijde van harte welkom. Wij hopen je nog vaak te mogen begroeten. Jaapioo, bedankt. Frans

De Hofkapel en Jaap

Normaliter arriveerde hij meestal als eerste. Dit heeft hij tot aan vandaag prima volgehouden. “Tot aan vandaag” althans, want Jaap gaat met muzikaal pensioen. Dat heeft hij mij vorige maand medegedeeld toen ik hem toevallig aan de telefoon had.Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij personen bezitten die onze vereniging een warm hart toedragen. We moeten natuurlijk heel eerlijk zijn dat we altijd bij de kleinere ondernemer op de stoep staan, waar menig vereniging gebruik van probeert te maken. Bovendien is het tegenwoordig moeilijker geworden om sponsoren aan te trekken omdat veel grootwinkelbedrijven of organisaties tegenwoordig managers in dienst hebben die hierover geen beslissing kunnen of mogen maken. Als Sponsorcommissie hebben wij een mooie sponsormap vervaardigd waarin de diverse mogelijkheden zijn weergegeven, waar wij u graag deelgenoot van willen maken. Heeft u interesse? Neem even contact op met een van onderstaande contactpersonen. Wij komen graag bij u langs! Wim Lochtenberg (wim.lochtenberg@waoterjokers.nl) Ruud de Vries (info@ruuddevriesjuwelier.nl) Wij bedanken onze sponsoren voor hun (vaak al jarenlange) bijdrage.

Ruud de Vries Juwelier WICO Living & Colors Autobedrijf van Kruijsbergen B-Rinnovi JWR Electrotechniek Evenementen Sponsoren: BPR Visie Robbert de echte Bakker

De Sponsorcommissie

Ook wij als carnavalsvereniging “De Waoterjokers� kunnen absoluut niet zonder onze begunstigers en sponsoren blijven bestaan.


Sleuteloverdracht 2019


Jimmy Lochtenberg

Logistiek

Geert van Alst

Lief & Leed Sponsorcommissie Contact Gemeente

Ruud de Vries

Licht Bouwlocatie Contact DAR (oud papier)

Sander Wullings

Archief Peter Schriever Pers PR Programma Carnavalskrant Prinsenaanvraag Fotografie

Geert Alwicher

Krupersbaan Ruud Gerissen Kleding HenriĂŤtte de Vries Hofkapel Nimweegs Dictee

Ruud Kleinschiphorst

Ledenadministratie

Luke van Alst

Regie Pronkzitting Adviesraad Contact Federatie

Theo Koppers

Multimedia

Kevin Koppers

Onderscheidingen Krupertje Contact van Buren

Harry van Beek

Boekje Loopgroep Wim Lochtenberg Grafische Vormgeving

Benito Kleinschiphorst

Commissies & Contactpersonen

Wagen Rekwisieten PronkzittingVolle Buren:

Benito Kleinschiphorst Bjorn Alwicher Geert van Alst Geert Alwicher Harry van Beek (Baanderheer) Jimmy Lochtenberg Kevin Koppers (Dijkgraaf) Luke van Alst (Baanderheer) Maik Jaspers Peter Schriever Richard Hendriks Ruud Gerissen Ruud de Vries Sander Wullings Theo Koppers (Schout) Tinie Janssen Wim Lochtenberg Yari Kleinschiphorst

Anita Koppers Bianca van Holen Cor Klaassen Erik Kleinschiphorst Frans Kleinschiphorst Henny Kleinschiphorst Henriette de Vries Herman van der Mee Jan van Eerden Jan Heukeshoven Jos Kleinschiphorst Kim Koppers Manon de Vries Maurice Klaassen Peter Vilier Remco Koppers Robbert Jansen Ronald Roelofs Stephan Verstralen Sven Kleinschiphorst Thijs Aalders Tjeerd Alwicher Tom Kleinschiphorst Ton van de Broek

Gevestigde Heemraadsleden: Hein Alwicher Ruud Kleinschiphorst Theo Wullings Willem Delgijer

De Waoterjokers 2019 - 2020

Heemraad:Heemraad & Gezellen 2019 - 2020Voor ons als Waoterjokers is de zitting eigenlijk het hoogtepunt van ons carnavalsseizoen. Alle activiteiten van verzinnen, maken en uitvoeren komen bijeen en omdat we geen ruimte meer hebben om een optochtwagen te bouwen, is deze avond eigenlijk als enige nog overgebleven. Om zo’n avond te organiseren moet er vooraf wel het nodige gebeuren en dan heb ik het niet over de optredens en de daarvoor noodzakelijke repetities. De naar ons genoemde Waoterjokerzaal in het voorzieningenhart De Biezantijn is namelijk een geheel kale zaal. Een zaal zonder podium of coulissen. Deze worden er, speciaal voor deze avond, door ons eigenhandig in gezet. Ook de zetstukken op het podium, de stellages voor de verlichting en alle kabels voor het geluid moeten worden opgebouwd en aangesloten. Dan kan het pas beginnen. We hopen ieder jaar dat we deze moeite niet voor niets doen en u wederom gaan verrassen met hetgeen we op het podium laten zien. We blijven binnen ons referentiekader, dat wil zeggen dat het onderwerp “Water” als rode draad door onze zitting zal blijven lopen. Hou de Vuurtoren maar in de gaten. Alle ideeën en verzinsels zijn weer verwerkt en de resultaten gaat u natuurlijk pas zien als u een kaartje voor deze zitting hebt kunnen bemachtigen. Mocht dat niet lukken, dan heeft u nog de mogelijkheid op de zondagmiddag, 2 februari 2020. Dan worden ook de senioren uit het Waterkwartier weer naar De Biezantijn gebracht, waar ze onder het genot van een hapje en een drankje de herhaling van de gehele zitting kunnen beleven. Dus … graag tot ziens op zaterdagavond 1 februari of op zondagmiddag 2 februari 2020. Namens de commissie regie, Theo Koppers. CV De Waoterjokers, 3 maal alaaf.

Inluiding van het Getij 2020

Ja, u leest het goed. Onze zitting is op zaterdagavond 1 februari 2020 gepland. Een datum die we in goed overleg met de andere verenigingen hebben gekozen. Zoals u misschien wel weet zijn er niet veel Knotsenburgse verenigingen meer die nog een zittingsavond organiseren. We willen dan ook niet in elkaars “vaorwaoter” gaan zitten.


Inluiding van het Getij 2019


Het is al helemaal een eer wanneer je bedenkt dat in 55 jaar “Waoterjokers”, slechts 2 dames ons voor zijn gegaan (Henriëtte de Vries en Anita Koppers). Uit traditie zijn in het verleden enkel mannen gekozen voor deze functie, op de twee uitzonderingen na dus. Gesettelde tradities kosten natuurlijk wat tijd om deze te veranderen. Een zorgvuldige controle van de huidige statuten, met een zoektocht naar passende kleding binnen het huidige kledingreglement. Uiteindelijk is dit een mooi getailleerde kobalt blauwe jas geworden, waarbij de details nog “gefinetuned” moeten worden. Onze voorbereidingen bleven niet onopgemerkt en daarmee wisten de Natnekken de ommezwaai in de traditie op ludieke wijze aan te kondigen. Heren, bij deze alsnog bedankt voor het mooie lied! Voor de komende jaren hoop ik dat meerdere vrouwen de kans krijgen om zich te verdiepen in onze vereniging, lekker actief kunnen worden binnen de verschillende commissie en uiteindelijk tot de “Volle Buur” mogen toetreden. Zo zal de vereniging de komende jaren blijven groeien met enthousiaste nieuwe mensen, mannen en vrouwen, jong en oud, met allemaal met hun eigen frisse blikken en ideeën. Carnaval doen en maken wij samen. Manon de Vries

Volle Buur Dames

55 jaar de Waoterjokers betekende tijd voor iets nieuws. Drie dames, waaronder ikzelf, mochten het afgelopen jaar de functie van “Volle buur” op hen nemen. Dit is natuurlijk een hele eer, die gepaard gaat met het recht om te stemmen tijdens de algemene vergadering. Een eer waarbij wij de taken die wij binnen de verschillende commissies van onze vereniging op ons hebben genomen, de komende jaren ook kunnen blijven uitoefenen.Halverwege augustus kwam de vraag om als bijna ex-Prins een stukje te schrijven voor het boekje van de Waoterjokers. In feite als een soort terugblik en dan vooral terugkijkend naar de bezoeken van ons kabinet aan de Waoterjokers. Een speciaal jaar voor jullie natuurlijk met het vijfenvijftig jarig jubileum. Ons inziens hebben jullie dat op jullie unieke eigenwijze gevierd met als hoogtepunt een geweldig zittingsweekend in jullie huidige thuishaven de Biezantijn. Watermensen; zo kun je het kabinet van Prins Lars d’n Eerste wel noemen, dus er is terdege een link met jullie vereniging . Wij voelden ons ook thuis bij jullie. Page Lonneke Willems waarvan haar opa en oma vanaf het ontstaan al lid zijn van de Waoterjokers. Onze andere page Manon, die haar dorst liever met een shotje lest maar ook niet vies is van water. Adjudant Raymond die in het dagelijkse leven als brandweerman met water wel van wanten weet en er aardig mee kan morsen. Antoin Kuenen die zijn jeugd aan de Waalhaven op het slachthuis heeft volbracht. En mijn persoontje die als zoon van een binnenvaartschipper ook is grootgebracht op het water. Maar uiteraard werden we bij jullie niet verwend op water maar op een ludieke manier zoals het goed keel smerende Krupertje wat een Prins met weinig stem wel hielp en het unieke speciale Graodus bier. Met de carnavalsdagen bij Café van Buren waren de intieme blaossessies van de Waoterblaosjokers onvergetelijk . Dat gaf ons bij drukke avonden weer veel extra energie. Jullie blijven als Knotsenburgse carnavalsvereniging uniek en blijf je eigen vaarroute vervolgen . Soms een tikkeltje recalcitrant, maar daar heeft niemand moeite mee. Al had de Prins nog graag voor jullie gezongen. We kunnen terugkijken naar een geweldige tijd en dat is mede door jullie tot stand gekomen. We gaan elkaar zeker weer tegen komen, maar dan in een andere hoedanigheid. Ik zie Schout en Dijkgraaf uiteraard in hun openbare optredens graag weer terug in de door ons geschonken kniebroeken en maillot. Waoterjokers bedankt en wij wensen jullie weer een geweldig carnavalsseizoen toe! Het Ex Kabinet van Prins Lars d’n Eerste

Ex-kabinet Lars I

Beste Waoterjokers, we hebben genoten!


Ex-kabinetten Lars I en Luc I


Jullie zelf gebrouwen biertje (die ik toen helaas niet mocht proberen ;-) Graodus toont weer aan hoeveel creativiteit er in jullie vereniging aanwezig is. Die creativiteit uit zich voornamelijk in jullie jaarlijkse zitting in de Biezantijn. Met veel trots ontving ik jullie speciale onderscheiding, 55 jaar bestaan dat is een hele mooie mijlpaal in het Knotsenburgse Carnaval. Hier mogen jullie met elkaar super trots op zijn. Deze dag hebben wij niet alleen mogen genieten van onze chauffeuse Ellen, met een fantastische act, maar ook van de vele andere optredens met allemaal rasechte Waoterjokers. Met elkaar zorgen jullie dat niet alleen wij, maar ook de oudere bewoners van het Waterkwartier een geweldige middag beleven. Ook in de loods, waar de doop van de wagens plaatsvond, hebben jullie je steentje bijgedragen. Niet alleen in de voorbereiding van de doop zijn jullie actief geweest, jullie “Pater” heeft ervoor gezorgd dat alle wagens gezegend aan de stadsoptocht konden deelnemen. En dan mijn herinnering aan de “Krupersbaan” tijdens “ga mee van café naar café” Er was wat vrees voor de smokingbroeken, de panty’s en maillot maar wat wilde we daar graag overheen krupen. Wat hebben we gelachen, om met wat gestuntel aan de eindstreep te komen. Ook bij onze ontluistering en bij ons afscheid waren jullie als Waoterjokers weer van de partij. Jullie aanwezigheid hebben wij erg gewaardeerd! Namens Lisa, Marit, Joost, Frank, Pascal en mijzelf wil ik jullie bedanken voor de mooie herinneringen die wij mede dankzij jullie hebben mogen maken. Wij kijken terug op een fantastisch seizoen. Wij hopen dat het nieuwe jeugdkabinet ook zo veel mooie herinneringen met elkaar, jullie als Waoterjokers en alle andere verenigingen mogen maken. Ik kijk ernaar uit jullie het aankomende seizoen allemaal weer te zien bij de vele activiteiten in ons mooie Knotsenburg. Jullie sitten ien ons hert! Ex- jeugdprins Luc 1

Ex-Jeugdkabinet Luc I

Inmiddels is het alweer bijna 6 maanden geleden dat we het groot Carnaval met elkaar hebben afgesloten. Ik ben als jullie ex-jeugdprins gevraagd een stukje te schrijven over het geweldige carnaval dat wij het afgelopen seizoen bij de Waoterjokers hebben mogen beleven. Jullie hebben een prachtige locatie in de Biezantijn, een ontmoetingscentrum waar jong en oud bij elkaar komt. Om te beginnen wil ik graag terug terugblikken op mijn proclamatie. Jullie als Waoterjokers hebben mij en mijn kabinet het gevoel gegeven, dat ook de jeugd een belangrijke plaats inneemt in het Knotsenburgse Carnaval. Ik herinner mij de wijze woorden van (nu jullie voorzitter) Theo Koppers nog heel goed en de gezellige praatjes die ik met vele Waoterjokers heb gemaakt.Door de jaren heen zijn er zowel dames als heren lid geworden van deze mooie vereniging. Sommige zijn gebleven en anderen zijn na een aantal jaren weer met de stille trom vertrokken. Wij, Waoterjokers, hebben dit afgelopen jaar ons 55 jarig jubileum gevierd, zoals men bij de vereniging zegt: ”op geheel eigen Waoterjokers wijze…….. Gezamenlijk hebben wij geprobeerd er een mooie avond van te maken. Er was een commissie in het leven geroepen om deze avond vlekkeloos te laten verlopen. Onze gasten werden feestelijk onthaald bij de Biezantijn met ballonpilaren met roodfluwelen touwen geplaatst en in plaats van een rode loper gebruiken wij een Waoterblauwe loper die de gasten tot in de feestzaal begeleidde. Voordat gasten en leden de zaal binnen kwamen, liepen zij eerst door een rijk behangen gang, vol rode en zwarte lampionnen in diverse afmetingen. Het was een mooi geheel geworden. Aan de zijkant stonden de glas-in-loodramen, die wij eerder gebruikt hebben tijdens een zittingsact. Dit gaf de gang extra sfeer mee….. De versiering in de zaal was als vanouds. Ouderwetse slingers in verenigingskleuren en in de zaal bevonden zich sta-tafels, zitplaatsen, een podium en het belangrijkste….. de bar. Want een feestje bij de Waoterjokers gaat altijd gepaard met een paar glaasjes drank. Trouwens over drank gesproken; tijdens onze pronkzitting werd er ook in samenwerking met de lokale Brouwerij “de Brouwtoren” een heerlijk biertje gedoopt. Het betreffende biertje kreeg de naam “Graodus” en werd eerst aan onze burgervader Dhr. Bruls overhandigd.

55 jarig bestaan van De Waoterjokers

Afgelopen jaar was het 55 jaar geleden dat een club vrienden ofwel buurtbewoners, komend vanuit het Waterkwartier, een carnavalsvereniging hebben opgericht genaamd “De Waoterjokers”.


Krupersbaan 2019


Alle aanwezigen kregen na afloop een tasje (ofwel een goodiebag) met het logo van de Waoterjokers erop met daarin een aantal leuke producten en kortingsbonnen. Zoals een tegoedbon voor de nieuwe CD van de Schuumkoppe, het flesje Graodus bier en een aantal andere voordeelbonnen van onze sponsoren. Deze avond werd muzikaal ondersteund door Joop Entertainment. Ook de Waoterblaosjokers en de Schuumkoppe hebben van zich laten horen. Natuurlijk was er foto/ filmwand waar tijdens deze avond een aantal beelden te zien waren uit vervlogen tijden. Wij kunnen terugkijken op een geslaagd 55-jarig bestaan. We moeten ons wel goed beseffen dat we moeten verjongen om leven in de brouwerij te houden. Hopelijk zullen de komende jaren nieuwe leden zich aanmelden, die het voortbestaan van de vereniging kunnen ondersteunen. P.s. Wij hopen dat u de bon voor de CD van de Schuumkoppe goed bewaard heeft, want die komt echt uit (al weten we niet precies wanneer)! Mocht u een heerlijk Graodus biertje of een van de andere artikelen van de Waoterjokers willen kopen (een blinkertje, Graodus bierglas, hoodies met een afbeelding van Graodus, strijk embleem van de Waoterjokers, enz.…) dan zijn deze producten verkrijgbaar bij Ruud de Vries Juweliers.

55 jarig bestaan van De Waoterjokers

Het bier, een “Indian Pale Ale”, is hoppig, bevat vleugjes gember en kaneel, maar is niet geel van kleur. Men heeft er bietensap bij aan toegevoegd zodat het rood werd. Rode IPA in een bijna zwart flesje; dat is toch ook een beetje carnaval. Het biertje is gebrouwen door de brouwmeester van de Brouwtoren.Theo Koppers Kuipers Rietbergstraat 163 5348 SJ Oss 06-20131516 schout@waoterjokers.nl

Schatbewaarder:

Wim Lochtenberg Reggestraat 32 6541 VB Nijmegen 06-46005245 schatbewaarder@waoterjokers.nl

Meester griffier (secretariaat) Kevin Koppers Heemradenstraat 38 6651 DP Druten 06-28092301 secretariaat@waoterjokers.nl

Schepen:

Harry van Beek

Schepen:

Benito Kleinschiphorst

Ledenadministratie:

Luke van Alst Oude Groenewoudseweg 276B 6524 WT Nijmegen 06-39088021 IBAN: NL41 RABO 0311 5638 99 ledenadministratie@waoterjokers.nl

Overige bankzaken:

IBAN: NL35 RABO 0119 4198 02

Bestuursadressen

Schout:Waoterjoker “Blinkertje” € 2,50 Krupertje cadeauverpakking (Fles + borrelglas) € 15,00 3 flesjes Graodus van Nimwegen bier inclusief bierglas met afbeelding van Graodus in cadeauverpakking € 13,50 In losse verkoop: Flesje Graodus van Nimwegen bier Bierglas met afbeelding van Graodus van Nimwegen Verkrijgbaar bij; Ruud de Vries, Juwelier Voorstadslaan 248, 6541SZ Nijmegen tel. 024-3773348

€ 2,50 € 3,50

Cadeauartikelen verkrijgbaar

Een leuk cadeau EN De Waoterjokers steunen?Volgens de geschiedschrijving was hij eerder secretaris dan senator. Hij kwam dus eigenlijk meteen aan de kant van het bestuur van onze vereniging terecht. Een plaats die hij overigens lang heeft bekleed. Een zwarte bladzijde in zijn leven was het feit dat zijn juwelierswinkel tegenover Het gemeenschapshuis in één nacht afbrandde en hijzelf ternauwernood via de dakgoot kon ontsnappen. Het gehele Waoterjoker verenigingsarchief uit die tijd ging daarmee overigens ook verloren. Maar dit terzijde. Zijn naam in Knotsenburg werd verder bekend toen hij in 1977 adjudant van Stadsprins Frans I werd en later, hoe kan het anders, in 1994 zelf als Prins Ruud II van Knotsenburg werd geproclameerd. Bij zustervereniging ‘t Swerte Schaop werd Ruud als “Grootste Swerte Schaop” gekozen en kwam daarmee in een illuster rijtje namen te staan. Verder was hij naast het senatorschap van De Waoterjokers ook nog als chef protocol van de SOCN actief. Onder zijn verantwoordelijkheid werden enkele Jeugdprinsen van Knotsenburg voortgebracht. Iets waar hij veel energie in stak en dit zich ook uitbetaalde. Het is bijna te veel om op te noemen, maar na de periode van chef protocol is hij van 2008 t/m 2011 president van onze vereniging geweest. Verder is hij voor CV De Waoterjokers een niet meer weg te denken sponsor die het carnavalshart op de goede plaats heeft. Dit blijkt overigens uit het feit dat hij niet alleen ons sponsort, maar bij vele verenigingen als Juwelier Ruud de Vries op de sponsorlijst staat. Ik denk dat we met een man als Ruud de Vries binnen onze vereniging trots mogen zijn en we hem niet genoeg kunnen bedanken voor hetgeen hij de afgelopen 50 jaar voor onze vereniging heeft gedaan. Een groot dank je wel is dan ook op zijn plaats. We hopen dat we nog jaren van zijn ervaring gebruik mogen maken en we weten het van jou: “Eens een Waoterjoker, altijd een Waoterjoker”. Gefeliciteerd met je 50-jarige jubileum. Theo Koppers, Schout van CV De Waoterjokers.

Ruud de Vries, 50 jaar Waoterjoker

Wie Waterkwartier zegt, zegt eigenlijk ook meteen Ruud de Vries. Als jongeman was hij eind jaren 60 en begin jaren 70 van de vorige eeuw al vroeg betrokken bij Kerk en samenleving. Hij zong ook in de kerk, zat later in het kerkbestuur en was o.a. actief bij jongerenvereniging AHOJ en Jeugdactie Waterkwartier. Zoals dat in die tijd gewoon was bloeide in het Waterkwartier het verenigingsleven. Als onderkomen werd vervolgens Het Gemeenschapshuis gerealiseerd en daarmee dus ook de geboorte van CV De Waoterjokers. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Ruud in die tijd ook in beeld kwam om zich bij De Waoterjokers te voegen.


Jubilarissen

Van links naar rechts: Henriette de Vries - Holland, Ruud de Vries


Ze kreeg bij haar afscheid als page de titel van Ere-senatrice, maar van deze ceremoniële titel maakte Henriëtte eigenlijk geen gebruik. Ze bleef namelijk binnen de vereniging zodanig actief dat in 2011 werd voorgesteld om die titel van Ere-senatrice voor die van Buitengewoon Senator in te ruilen. Al jaren wordt zij als afgevaardigde van de Buitengewone senatoren (nu Volle Buren) in de Raad of Hoogheemraad gekozen, waar ze de kledingcommissie onder haar hoede heeft. Hiermee heeft zij de verantwoordelijkheid om eenieder er piekfijn uit te laten zien. Geen detail gaat dan ook aan haar oog voorbij. Daarnaast hebben we vorig jaar met het jubileum, na de zittingsavond op de zaterdag, weer het Waoterjokerontbijt op de zondagochtend georganiseerd. Henriëtte heeft, net zoals vroeger, hier weer het voortouw in genomen en zoals het nu ernaar uitziet doet ze dit ook weer voor dit jaar. Henriëtte is vanuit thuis van jongs af aan bevangen door het carnavalsvirus en met name die van CV De Waoterjokers. Haar dochter Manon doet daar inmiddels niet voor onder en het is fijn te zien dat ook bij Henriëtte de volgende generatie het stokje overneemt, zodat onze vereniging nog heel lang kan blijven bestaan. Henriëtte; namens iedereen van CV De Waoterjokers zeggen we je dank en feliciteren we je hartelijk met dit 40-jarige jubileum. Op naar de volgende 40 jaar. Namens CV De Waoterjokers, Schout Theo Koppers.

Henriette de Vries, 40 jaar Waoterjoker

Het is 1979 en bij de Waoterjokers werden er nieuwe pages gezocht. Samen met Carola Roos werd Henriëtte (met haar meisjesnaam Holland) als page bij de Waoterjokers geïnstalleerd. Onder de vleugels van oud-page Marina van de Broek groeide ze binnen de Waoterjokers op en bleef ze tot 1983 als page actief.Alle jaarboekjes (in het zwart-wit opgemaakt en de foto’s gemaakt met rolletjes die ontwikkeld moesten worden in een donkere kamer) werden verzorgd door verschillende fotografen zoals Paul van de Zande, Ben Mulder en Hans van Benthum. Door drukkerij “De Waalstad” van Thijs Aalders sr. werd het geheel met de hand samengesteld, gezet en uiteindelijk gedrukt. Voor die tijd een vooruitstrevend iets waar in Knotsenburg naar opgekeken werd. Vanaf 1985 ben ik ook bij onze vereniging gekomen en medio de jaren negentig heb ik mijn eerste digitale camera gebruikt met een opslagcapaciteit van acht foto’s per schijfje. Met de tegenwoordige digitale techniek kun je bijna fotograferen tot het oneindige. Hierdoor kunnen we de vele activiteiten vastleggen; te beginnen met de foto’s in dit boekje en alle aankomende activiteiten, zoals de “Verschenking Der Burgerij” en “Inluiding Van Het Getij.” De foto’s uit het verleden zijn altijd terug te vinden op onze Facebookpagina, maar zijn ook op te vragen uit ons archief. Tegenwoordig met onze mobieltjes in de hand, hebben we honderden fotografen die zaken publiekelijk maken of hun selfies op Facebook plaatsen. Binnen onze Carnavalsvereniging zijn er gelukkig voldoende fotografen die met hun camera zorgvuldig de activiteiten vastleggen en daar respectvol mee omgaan. Met dank aan o.a. Frans Kleinschiphorst, Theo Wullings, Debbie Derks, Chrisje Staal, Anne van Benthum-Jansen en Nico van Hoorn. Ondanks de technische mogelijkheden kan er wel eens iets verkeerd gaan; een leuk voorval wat mijzelf betreft. Iedereen stond opgesteld voor de senaatsfoto voor het kasteeltje in Wijchen en op het moment dat ik de foto wilde maken, kwam ik erachter dat ik de accu was vergeten mee te nemen.

Fotografie bij De Waoterjokers

Al zesenvijftig jaar lang worden er bij de Waoterjokers foto’s gemaakt op alle festiviteiten. In ieder jaarboekje dat uitgegeven is, staan de foto’s afgedrukt van natuurlijk de President met zijn page’s en de volledige senaat.


Fotografie bij De Waoterjokers


Dat in het Openbare Carnaval ook een stortvloed aan foto’s wordt gemaakt heeft ertoe geleid dat de SOCN een commissie in het leven heeft geroepen waar Chrisje, Nico, Anne en ik deel van uitmaken en de foto’s beheren onder de naam “Knotsenburg in Beeld” Al geruime tijd verzorg ik de persoonlijke verjaardagsfelicitaties. Dit gebeurde in het begin middels een kaart per post, maar in het huidige digitale tijdperk (en met alles wat er nu op fotografisch gebied mogelijk is) is het een ware sport geworden om de jarige op geheel eigen wijze in het zonnetje te zetten. Ik gebruik hiervoor meestal een leuke foto uit verleden en probeer hiervan een “Waoterjoker”-waardige attentie te maken. Gelukkig komt mijn jarenlange DTP-ervaring hier goed van pas. Indien men niet over Facebook beschikt is dat natuurlijk niet mogelijk en krijg ik wel eens te horen “Waarom heb ik geen kaartje gehad?!” Graag wil ik een oproep doen aan iedereen die, ergens in een kast of doos, foto’s heeft liggen die te maken hebben met onze carnaval, zodat wij deze kunnen digitaliseren. Vanzelfsprekend krijgt u deze foto’s weer netjes retour. Met een fotografische blik, Geert Alwicher.

Fotografie bij De Waoterjokers

Om vervolgens als een speer naar huis te rijden en met een snelheid terug waar menig wereldrecord aan kan tippen (gelukkig zonder bekeuring) terwijl iedereen nog “rustig” stond te wachten.Om maar wat sociale aspecten te noemen: Er zijn lespakketten en Social Media-tools voor het basisonderwijs beschikbaar, zodat scholen hierop in kunnen spelen en het gehele culturele gebeuren onder de aandacht kunnen brengen. Dit feest wordt omlijst door de prinselijke bezoeken aan de scholen en de festiviteiten die daar omheen worden georganiseerd. Het biedt voor jongeren in het voortgezet onderwijs dĂŠ kans om zich uit te leven en talent te ontwikkelen in de diverse jongerenactiviteiten, gedurende het hele jaar. Het geeft aanleiding om stil te staan bij diverse jubilea en hun tomeloze inzet, maar ook om personen die verblijven in ziekenhuizen en/of verpleegtehuizen een hart onder de riem te steken. Er worden zittingen georganiseerd. Het biedt tijdens de carnavalsdagen drie of vier dagen leut en gein voor alle Nijmegenaren die dan Knotsenburgers worden genoemd. Van Kindercarnavalactiviteiten tot volwassen galaavonden. De grote stadsoptocht met de vervaardigde en uitgedoste carnavalswagens. Als we dan onze eigen vereniging onder de loep nemen, kunnen we stellen dat gedurende het gehele jaar de Schout & Schepenen maandelijks, de Hoog Heemraad om de twee maanden en de Algemene Vergadering om de drie maanden bij elkaar komt. Dit alles gebeurt om de voorbereidingen zo goed mogelijk te treffen en het geheel tot in de puntjes te organiseren, zodat aan bovengenoemde aspecten kan worden voldaan. Om je een beeld te geven; Een verenigingsjaar loopt jaarlijks van mei t/m april. Voor de vakantieperiode worden de gedachten al gericht naar de officiĂŤle start van het seizoen. De plannen voor de onderscheiding, dit boekje, onze zitting en alle activiteiten rondom de Elfde van de Elfde moeten dan al concreet zijn.

Een Waoterjoker zijn...

In de wandelgangen hoor je altijd dat het carnaval maar drie dagen duurt en dat er maar een beperkt aantal mensen bij betrokken zijn. Het is natuurlijk wel wat overdreven als men zegt dat dit het op-een-na grootste evenement van Nijmegen is, maar het is wel een gegeven dat carnaval wel een van de meest sociale evenementen is. Geen enkel ander evenement organiseert voor alle leeftijdsgroepen.


Een Waoterjoker zijn...


Vanzelfsprekend komen bij alle activiteiten kostenplaatjes om de hoek kijken, dus men moet ook proberen jaarlijks de touwtjes aan elkaar te knopen ondanks dat alles met en door vrijwilligers wordt gedaan. Dankbaar kunnen we alleen maar zijn voor de detaillisten die ons middels sponsoring, of advertenties of zelfs in natura bijstaan. Gelukkig mag ik mijzelf prijzen om van meet af aan, dus al vijfenvijftig jaar, deelgenoot mag zijn van deze vereniging. Eerst als medewerker aan het kindercarnaval-gebeuren en binnen vijf jaar als senator bestuurslid, secretaris, voorzitter, prins van Knotsenburg en weer senator, maar nog steeds daar waar mogelijk mijn steentje bijdraag op verschillende fronten. Dat hopen we nog in lengte van jaren te mogen blijven doen. Ruud de Vries.

Een Waoterjoker zijn...

Het is uiteraard ook belangrijk om na te denken over hoe we ons gaan presenteren tijdens de stadsoptocht. Onze loopgroep is bijvoorbeeld al in een vergevorderd stadium m.b.t. hun voorbereidingen. Bovendien zijn er diverse groeperingen die deelnemen aan zittingsavonden van andere verenigingen of doen in deze rol ook verzorgingshuizen aan.Songfestival (Kiek ze Kieke, de Lindenberg) Verschenking der Burgerij, (V.H. De Biezantijn) Prinsenproclamatie (S.O.C.N., De Vereeniging) Jeugdprinsproclamatie (S.O.C.N., De Vereeniging) receptie kabinetten (S.O.C.N., De Vereeniging) Internationaal Prinsentreffen (St. Prinsentreffen, Jan Massinkhal) Inluiding van het Getij (V.H. De Biezantijn) Wijkzitting (V.H. De Biezantijn) Dameszitting (Stichting Dameszitting, Goffertstadion) Herenzitting (Stichting Herenzitting, De Vereeniging) Wermblaosen Start met Dweilorkesten Carnaval in Mariekenpaleis. (herdenking 75 jaar WOII) na 14.00 uur Start Knotsenburgs Carnaval: “In Knotsenburg is het altijd Bal “ Carnaval met De Waoterjokers (de Waotermolen) Carnavalsmis (de Petrus Canisiuskerk, Molenstraat) Knotsenburgs Carnaval met Stadsoptocht. Carnaval met De Waoterjokers (de Waotermolen) Knotsenburgs Carnaval met o.a. ” Van Café naar Café” Carnaval met De Waoterjokers MET ”Krupersbaan” (de Waotermolen) Boerenbrulloft in Karolingische Kapel Valkhof. Carnaval met De Waoterjokers (de Waotermolen) Nimweegs Dictee, C.V. De Waoterjokers, in samenwerking met Gemeente Nijmegen, in de Raadszaal van het Stadhuis Nijmegen.

Volg alle overige activiteiten van De Waoterjokers en Knotsenburg via Facebook & Instagram.

Agenda seizoen 2019 - 2020

02-11-2019 03-11-2019 09-11-2019 10-11-2019 10-11-2019 26-01-2020 01-02-2020 02-02-2020 09-02-2020 16-02-2020 21-02-2020 22-02-2020 23-02-2020 24-02-2020 25-02-2020 03-04-2020


Optocht Knotsenburg 2019


Wilt u lid worden van een van de meest actieve Carnavalsvereniging van Knotsenburg waar LOL en GEIN nog met hoofdletters wordt geschreven en bent u 16 jaar of ouder ….. Wilt u onze zittingsavond en/of onze sociale zitting meemaken, dan kunt u zich NU aansluiten bij “De Burgerij van de Carnavalsvereniging De Waoterjokers “ U wordt al lid van onze Burgerij voor slechts € 1,50 per maand of € 18,- per jaar. Bovendien ondersteunt u hiermee De Waoterjokers in het organiseren van al haar activiteiten. Deelt u onze passie voor dit prachtige feest en klinkt het bovenstaande u als carnavalsmuziek in de oren? Neem dan contact op met onze ledenadministratie om u aan te melden of meer informatie op te vragen. Onze Baanderheer Luke van Alst probeert u zo goed mogelijk te helpen. U kunt contact met hem opnemen via onderstaande gegevens: Tel. 06-39088021 of e-mail: ledenadministratie@waoterjokers.nl

Lid worden...

LID WORDEN BIJ CARNAVALSVERENIGING “DE WAOTERJOKERS”Tijdens ons 55 jarig jubileum presenteerde wij ons als Waoterjokerdames zo trots als een pauw. Helaas maakte het weer ons wel verregende pauwen. Maar genoten hebben we. Gedurende het hele jaar ontmoeten we elkaar ook informeel voor een borrel, hapje eten of zelfs een rondje escaperoom. Gewoon gezellig samen dat groepsgevoel creëren. Los van al dit handwerk en creativiteit bestaat de loopgroep vooral uit enthousiaste en betrokken Waoterjokerdames. Dames die de vereniging een warm hart toedragen en veelal ook in andere commissies hun werk verrichten. Want de Waoterjokerdames staan wat mij betreft niet meer in de schaduw van de Waoterjokerheren, maar vooral ernaast. Ik ben trots deel uit te maken van deze loopgroep van een vereniging uit het betrokken Waoterkwartier. En dat terwijl deze dame zelfs van buiten de stad komt, maar zich welkom voelt binnen de Waoterjokers, maar ook binnen Knotsenburg. Met het motto “In Knotsenburg is het altijd bal”, in ons achterhoofd staat het seizoen 2019-2020 weer voor de deur. Laat u zich vooral verrassen hoe de dames van de Waoterjokers eruit zullen zien tijdens de aankomende optocht. Het balletje gaat rollen…………als al onze wagens stil staan………….. Anne van Benthum-Jansen. Ben je creatief, gezellig en schaam je je niet om allerlei creaties te maken of dragen? Kom dan een keertje kijken of de loopgroep ook iets voor jou is. Neem contact op met Kim Koppers via 06-27114269 of mail naar secretariaat@waoterjokers.nl

Zo trots als een Pauw (Loopgroep)

De loopgroep van de Waoterjokers. Wat mij betreft doet die naam een beetje onder aan het groepsgevoel van deze optocht dames club. De groep bestaat grotendeels uit de dames van de Waoterjokers, een enkele keer aangevuld met heren. Jaarlijks is de groep belast met het verzinnen en uitvoeren van de kostuums waarmee de groep deelneemt aan de Knotsenburgse stadsoptocht. En zeker niet onverdienstelijk. De afgelopen jaren stonden we met regelmaat op het podium, (lees: op de straatklinkers van de Burchtstraat) om een mooie prijs in ontvangst te nemen. Al voor de zomervakantie beginnen de raderen te draaien en komen de eerste nieuwe ideeën op tafel. Mede ook afhankelijk van het Knotsenburgse motto. Na de zomer vormt zich het definitieve ontwerp en volgen de wekelijkse naai/knutselavonden om de kostuums te maken. Om dan in subgroepen ook de dans choreografie, optochtmuziek en kapsels en grime te bedenken. Een week voor de optocht is het plaatje compleet en vormen wij een prachtige gezellige loopgroep die klaar is voor de stadsoptocht.


Zo trots als een Pauw (Loopgroep)


In het carnavalsseizoen dat ik 18 jaar werd heeft de Hoogheemraad besloten om mij te vragen als nieuw Heemsraadslid en toen heb ik zonder twijfel ja gezegd. Hoezo zonder twijfel zult u zich misschien afvragen? Zolang als ik mij kan herinneren loop ik al mee bij “de Waoterjokers”. Ik ging mee naar waar ik maar mee mocht. Uiteindelijk in het jaar dat ik 16 jaar werd mocht ik dan ook eindelijk officieel lid worden en mocht ik ook naar alle activiteiten van “de Waoterjokers”. In de loop der jaren ben ik steeds meer gaan doen voor de vereniging zoals het maken van alle filmpjes en digitale benodigdheden voor de zitting waar ik ook vaak zelf deel van uitmaak. Daarnaast help ik bij het op- en afbouwen bij al onze evenementen, hielp ik mee aan de wagen en speel ik sinds een paar jaar mee met de “Waoterblaosjokers” (hofkapel). Het is pas een klein lijstje vergeleken met andere mensen binnen onze vereniging, maar je moet ook ergens beginnen zeggen ze dan. Ik ben in ieder geval van plan om nog veel meer voor onze mooie vereniging te gaan doen over de komende jaren. Ik wens jullie allen een prettig carnavalsseizoen en tot de volgende keer. Yari Kleinschiphorst

Yari stelt zich voor...

De meeste mensen zullen mij wel eens door de gangen hebben zien lopen en ondertussen dus wel weten wie ik ben, maar voor de mensen die mij nog niet kennen zal ik mijzelf even netjes voorstellen. Mijn naam is Yari Kleinschiphorst, momenteel het jongste “Heemraadslid” van onze carnavalsvereniging.Inmiddels is het proces aardig gestandaardiseerd. Harry van Beek neemt als voorzitter contact op met Kim Koppers. Hierna gaat Kim aan de slag. Zij ontwerpt de onderscheiding vaak in het motto van de stad of thema van onze zitting. Afgelopen jaar door het jubileum is er een combi gemaakt van een oud en nieuw logo. Tipje van de sluier: Dit jaar staat de onderscheiding in het teken van... Raad eens... Waoter!

Na de nodige opmerkingen en aanpassingen volgt de laatste stap; het digitaliseren en het juist aanleveren van het ontwerp. Dit gebeurt in goede samenwerking tussen Yari Kleinschiphorst en Kim Koppers. Vervolgens wordt het ontwerp doorgestuurd naar Ruud de Vries die hem aanlevert bij de leverancier. En dan is het wachten.. Gelukkig mogen we hem dan vol trots presenteren op de verschenking der burgerij en bij al onze leden omhangen.

Jaaronderscheiding

Het is sinds een aantal jaar een traditie geworden om onze jaaronderscheiding elk jaar een andere uitstraling te geven, waarbij onze Joker in het middelpunt blijft staan.


CV De Waoterjokers

Adverteerders

Colofon

A.V.B. Boeijen BV ANAC Carwash Autobedrijf Roelofs Autobedrijf van Bon Autoservices van Kruijsbergen Ben Gerrits montage Bike Totaal Thoonen BPR Visie B-Rinnovi Cafe De Derde Kamer Cafe van Buren DHD Drukkerij DJRichie G. v. Leeuwe BV Natuursteen Geerling optiek Heijmans autoverhuur Cafe Hopmans Janssen & Gerlach JWR Elektrotechniek Rademakers Electrotechniek Lochtenberg Administratie Lunchroom Bij Jan Party service Megens Robert De Echte Bakker Ruud de Vries Juwelier Snackbar Piccadilly Swartjes Transport van Baal Bouw Weijers riool techniek Wels Techniek Wico living & Colors

Adres secretariaat: Heemradenstraat 38 6651 DP Druten 06-28092301 secretariaat@waoterjokers.nl Online: www.waoterjokers.nl info@waoterjokers.nl Redactie en vormgeving: Benito Kleinschiphorst Ruud de Vries Fotografie: Geert Alwicher Anne van Benthum-Janssen Ondersteuning: SponsorcommissieMet zorg voor ons milieu

Met zorg voor ons water

Met liefde gewassen

Al onze shampoos zijn biologisch afbreekbaar en bevatten geen fosfaten. ANAC Carwash maakt gebruik van zachte textielstroken en wij gebruiken milde zeepsoorten, wat veel veiliger is voor uw auto en het milieu. Zo kiest ANAC bewust voor onze toekomst.

Naast het gebruik van milde zeepsoorten recyclen wij maar liefst 85% van het gebruikte water. Ieder wasprogramma levert gemiddeld 125 milliliter slib op, dit wordt uit het waswater geďŹ lterd en verantwoord afgevoerd.

Bij ANAC Carwash draait het altijd om klantvriendelijkheid en professionaliteit. Onze medewerkers zullen u deskundig adviseren en de service geven die u van ons mag verwachten, want u en uw auto verdienen het beste!

ANACcarwash.com

ANAC Carwash

@ANACcarwash

ANAC Carwash: dĂŠ topklasse in auto wassen!

CV De Waoterjokers 2019 - 2020

ANAC Carwash kiest bewust voor onze toekomst.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.