Page 1

Nieuwsbrief Jeugdcommissie VV Zevenhuizen Nummer: 3 Datum: 1 december 2010

Huidige samenstelling van de Jeugdcommissie: Kris de Bruin Voorzitter en penningmeester Henk Meijer Secretaris Kor Nieboer Materiaal Jantje Tanis Activiteiten Windie Cazemier Activiteiten Gert Jan Kiesbrink Lopende Zaken Jenne Meijer PR en lopende zaken

Hoofdpunten deze week: - Doel van de nieuwsbrief -Nieuws -Uitslagen -Programma -Wedstrijd van de week

06-23526379 06-15603975 06-23950521 0594-631232 0594-632694 06-54787427

Het doel van deze nieuwsbrief is vooral om de ouders van onze jeugdleden beter te informeren over de gang van zaken binnen de jeugdafdeling van VV Zevenhuizen. Sinds het wegvallen van het clubblad hapert de informatievoorziening richting ouders soms. Omdat zoveel mogelijk te voorkomen hebben we deze nieuwsbrief in het leven geroepen. Ons doel is om deze nieuwsbrief in principe elke week te verspreiden onder de ouders van onze jeugdleden. Mocht er een periode wat minder nieuws te melden zijn vanaf onze kant, dan zal deze nieuwsbrief niet elke week verspreid worden. Mocht u nog dingen missen in deze nieuwsbrief die volgens u een plaatsje verdienen in deze nieuwsbrief. Schroom dan niet om contact op te nemen met Jenne Meijer. Dit kan via telefoon (06-54787427) maar ook via email (jennemeijer@hotmail.com) .

Programma jeugd VV Zevenhuizen (voor zaterdag 4 december): B1 Wedstrijd afgelast C1 Wedstrijd afgelast D1 Wedstrijd afgelast E1 Wedstrijd afgelast E2 Wedstrijd afgelast E3 Wedstrijd afgelast F1 Wedstrijd afgelast F2 Wedstrijd afgelast


Trainers en leidersoverzicht: B1 Trainer: Jan Bruins 0594-632737 Leider: Guido Hut 06-52382833 Trainingstijden: Dinsdag van 19.00 tot 20.15, Donderdag van 19.00 tot 20.15 C1 Trainer: Michel Tinge 06-30390991 Leider: Edzo Froma 06-50730497 Trainingstijden: Maandag van 17.30 tot 18.45, Woensdag van 17.30 tot 18.45 D1 Trainer: Gert Bruins 06-24351472 Arjan de Vries 06-29732032 Leider: Lammert Hazeloop 0594-632134 Marc Corbier 0594-632252 Trainingstijden: Dinsdag van 17.00 tot 18.15, Donderdag van 17.00 tot 18.15 E1 Trainer: Kor Nieboer 06-23950521 Leider: Arie Tanis 0594-631232 Trainingstijden: Maandag van 18.15 tot 18.15, Woensdag van 17.30 tot 18.30 E2 Trainer: Kor Nieboer 06-23950521 Leider: Wilko Strobos 06-12910546 Trainingstijden: Maandag van 17.15 tot 18.15, Woensdag van 16.30 tot 17.30 E3 Trainer: Kor Nieboer 06-23950521 Leider: Eddie Westra 0594-631804 Jelke Heidbuurt 06-53602967 Trainingstijden: Maandag van 16.15 tot 17.15, Woensdag van 18.00 tot 19.00 F1 Trainer: Jeffrey de Jong 06-13006687 Leider: Stefan Hut 06-20223902 Trainingstijden: Maandag van 17.15 tot 18.15, Woensdag van 17.15 tot 18.15 F2 Trainer: Jacob Kalfsbeek 0594-632875 Trainingstijden: Maandag van 17.30 tot 18.30, Donderdag van 17.30 tot 18.30 Kaboutervoetbal: Henri Kuiper Trainingsijtden: Zaterdag van 9.00 tot ca. 10.00 Op dit moment hebben we nog niet van alle ouders het emailadres. Kent u bijvoorbeeld iemand die deze nieuwsbrief niet ontvangen heeft? Schroom dan niet en geef het emailadres alsjeblieft door aan Jenne Meijer (jennemeijer@hotmail.com). Vermeld het emailadres in de mail en die persoon zal in de toekomst de nieuwsbrief ook ontvangen! Mocht u, om wat voor reden dan ook, deze nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kunt u dat ook doorgeven aan Jenne Meijer (jennemeijer@hotmail.com).

Uitslagen 20 november: De geplande wedstrijden van het afgelopen weekend zijn in verband met het winterweer allemaal afgelast. Dus deze week geen uitslagen


“Wedstrijd van de week� Normaal kijken we in deze rubriek altijd vooruit naar het komende weekend, en dan in het bijzonder naar 1 wedstrijd. Aangezien dat de KNVB zojuist besloten heeft voor komend weekend alle amateurwedstrijden af te lasten is er deze week dus helaas geen wedstrijd van de week.

Verjaardagen De jarige van deze week, was gisteren al jarig. Andre Mooy is gisteren jarig geweest.

Nieuwsbrief op de website De website wordt voortaan ook op de website van VV Zevenhuizen geplaatst. Deze website is: www.vvzevenhuizen.com Hier kunt u dus de nieuwsbrieven ook terug lezen. Ook kunnen mensen zich eventueel aanmelden voor deze nieuwsbrief, als ze deze nieuwsbrief nog niet ontvangen.

Nieuwsbrief 3 2010  

Nieuwsbrief jeugdcommissie nr3 2010