brochure eerste graad 2023

Page 1

VTI

WAAR TECHNISCH TALENT TOEKOMST WORDT

Welkom leerling

Beste twaalfjarige

Straks zet je je eerste stappen in het secundair onderwijs. Het vinden van een school die bij je past, is dan ook heel belangrijk. Daarom nodigen we je uit om ons VTI beter te leren kennen. Elke dag komen hier heel veel leerlingen naartoe om samen met de leraars en opvoeders op een fijne manier school te maken. Wie weet misschien ook straks met jou?

02

Welkom ouder

Beste ouder

Bedankt voor de interesse die je toont in ons VTI. We proberen je zoon of dochter soepel de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs te laten maken. Op een aparte speelplaats dompelen we onze leerlingen onder in de sfeer van een echte STEM-school. We zijn niet alleen een school waar je een vak kan leren en als vakspecialist of ondernemer aan de slag kan. Heel wat van onze leerlingen stromen door naar de hogeschool of universiteit waar ze met succes hun diploma halen. In het VTI leggen we voor veel jongeren een stevige basis om technisch talent toekomst te laten worden.

In en na het VTI kan je het maken! Veel succes met de schoolkeuze.

Het VTI-team

03

DE 5 SPOTLIGHTS VAN VTI ROESELARE

Aanstekelijk schoolteam - MENS

Onze school legt de lat bij het lesgeven hoog. Gepassioneerde leerkrachten inspireren je met theorie en praktijk. Je wordt geprikkeld om kritisch te denken en creatief te zijn. Je leeft je uit door te denken én te doen met hoofd, hart en handen. Een enthousiaste groep ondersteunend personeel zorgt er voor een begeleiding op maat. Kortom een team dat gaat voor een echt verbindend schoolklimaat!

Mee met hightech - TALENT

Virtualrealitybrillen, lasercutters, 3D-printers … elke schooldag zijn onze leerlingen bezig met geavanceerd materiaal. Want alleen zo ervaren ze echt hoe de technologie van vandaag en morgen werkt. In onze werkplaatsen halen makers hun hart op. Vanaf het eerste jaar versterken we ook de ICT-vaardigheden met de laptop & pen in de klas. Want vlot met computer en software werken, dat komt in elk vak en in elke verdere studie of opleiding van pas.

Met één been in de praktijk - TOEKOMST

De praktijkervaring is op onze school heel dichtbij en tastbaar. Voor stages en bedrijfsbezoeken werken we samen met bekende ondernemingen uit de streek. Deze ervaring nemen

leerlingen mee voor later. Heel wat van onze richtingen leiden leerlingen op voor knelpuntberoepen. Solliciteren is dus vaak niet nodig. Bedrijven plukken technische profielen zo van onze schoolbanken.

Voor

wie meer wil - KWALITEIT

Als ouder wil je voor je dochter of zoon de beste voorbereiding op later. Onze school biedt zowel kwaliteitsvolle opleidingen tot vakspecialist, als richtingen waaruit je doorstroomt naar hogeschool of unief. Na het VTI heb je dus nog een pak mogelijkheden. Bovendien krijgt je tiener al vanaf het eerste jaar taallessen Engels en Frans. Heel nuttig bij verdere studie of later op de werkvloer.

Elke letter telt in STEM

Of het nu wetenschap, techniek, engineering of wiskunde is, op onze school telt elke letter van STEM. Bij het leren met hoofd, hart en handen en het zoeken naar oplossingen voor problemen, werken wij graag met projecten. Deze projecten krijgen vanuit elk vak of discipline een eigen aanvullende invalshoek.

04
kwaliteit mens talent
STEM toekomst

DRIE KLASPROFIELEN IN 1A, WELKE PAST BIJ JOU?

Het VTI kiest ervoor om alle vakken uit de algemene vorming in 1A (zoals bv. wiskunde, Frans en Nederlands) in drie klasprofielen aan te bieden.

Onze school wil op deze manier de lessen zo goed mogelijk laten aansluiten bij het profiel van onze leerlingen, zodat ze elk op hun manier kunnen uitgedaagd worden tijdens de lessen algemene vorming in 1A.

JE HEBT JE GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

Ik heb het soms moeilijk met taal en rekenen.

Leerstof onthouden lukt me door veel te herhalen.

Ik maak ‘s avonds liever opdrachten dan theorie studeren.

Ik heb mijn leerkrachten en ouders nodig om de leerstof te verwerken.

Ik heb tijd nodig om de basisleerstof te verwerven.

Ik doorloop het basisonderwijs zonder probleem.

Leerstof onthouden lukt me goed.

Ik kan en wil elke avond de nodige tijd studeren.

Na de uitleg van de leerkracht, kan ik op mezelf de leerstof verwerken.

Ik kan vlot de leerstof verwerven. Een accent mag.

Ik behaal zeer goede resultaten.

Leerstof onthouden lukt mij snel.

Ik wil ’s avonds nog meer weten dan ik geleerd heb in de les.

Ik studeer zelfstandig en kan schoolwerk zelf plannen.

Ik heb nood aan een extra uitdaging en wil meer weten dan de leerkracht vertelt.

05 1A
ALGEMEEN ACCENT EXTRA

VAN MAKER TOT HANDIGE HARRY OF HARRIËT IN 1B

JE HEBT GEEN GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

Ik werk de leerstof uit de lagere school bij.

Na school help ik liever met klusjes.

Ik denk praktisch en leer al doende.

Ik heb nood aan veel herhaling.

Ik kan en wil met mijn handen werken. Ik ben ook handig.

06
1B

TROEVEN VAN ONZE EERSTE GRAAD

KEUZE-UREN

Talenten leren ontdekken staat centraal op onze school. Daarom kan je kiezen uit verschillende projecten tijdens de keuze-uren. In de A-stroom kies je 4 projecten tijdens het schooljaar en in de B-stroom 2 projecten. Bij de inschrijving op onze school kan je ervoor kiezen om na de eerste helft van het schooljaar je interesse te verruimen (een andere keuze te maken) of je verder te verdiepen in een gekozen keuze-uur.

LEREN LEREN EN BURGERZIN

Leren leren als methodiek komt in het VTI aan bod bij het vak ‘mens en samenleving’. Hiervoor gaan onze interne zorgmedewerkers samen met de leerkrachten op de klasvloer aan de slag. Ook in de andere vakken kunnen leerlingen leerstof inhalen of extra oefenen. Er is extra remediëring voorzien voor enkele vakken. Onze school zet ook in op leren samenleven. Hierbij staan duidelijke afspraken, respect, welbevinden en kritisch leren denken centraal.

TIJD EN RUIMTE OM TE GROEIEN

Onze eerstes hebben hun eigen aparte speelplaats en bovendien ook een vast stamlokaal.

EXTRA AANDACHT VOOR ICT EN MEDIAWIJSHEID

In het VTI van Roeselare krijgen alle leerlingen in het eerste jaar een uur ICT om de basisvaardigheden aan te leren. Zo zijn ze klaar om hun ICT-vaardigheden goed in te zetten voor alle andere vakken. Daarnaast zetten we ook in op het juiste gebruik en het verkennen van de sociale media.

UITGEDAAGD WORDEN IN JE LEVEN

Als STEM-school willen we bij de tijd zijn om onze leerlingen uit te dagen en te motiveren. Leerlingen krijgen de kans om via Minecraft Education en andere toepassingen te proeven van Game Based Leren.

07

LESSENTABEL 1 STE EN 2 DE JAAR

08
Engels Frans Godsdienst Geschiedenis Lichamelijke Opvoeding Mens & Samenleving Nederlands Wiskunde Muziek Beeld Techniek Natuurwetenschappen Aardrijkskunde ICT TOTAAL 1 3 2 1 2 2 4 4 1 1 2 2 2 1 28 2 3 2 2 24 4 1 1 2 1 125 ALGEMENE VORMING STEM-(industriële) wetenschappen STEM-technieken5 5 1 BASISOPTIE Project 1 Project 2 2 2 32 232 KEUZE-UREN A 1 jaar ste 2 jaar de

LESSENTABEL 1 STE EN 2 DE JAAR

09 Engels Frans Godsdienst Lichamelijke Opvoeding Maatschappelijke Vorming Nederlands Wiskunde Muziek Beeld Techniek Natuur & ruimte STEM-technieken all round* ICT TOTAAL 1 2 2 2 3 4 4 1 2 4 2 2 1 30 1 2 2 2 2 3 3 12 220
STEM-technieken -10 1 BASISOPTIE Project 2 32 2 32 KEUZE-UREN B 1 jaar ste 2 jaar de
ALGEMENE VORMING
* Verplichte keuze-uren

KEUZE-UREN 1STE JAAR A

STEM-TECHNIEKEN

In STEM-technieken kom je in contact met hout, bouw, metaal, mechanica, schilderen- en decoratie en elektriciteit. Hier ontwikkel en maak je zelf werkstukken waardoor je vaak in de werkplaats vertoeft.

Je maakt kennis met alle basisbegrippen en –oefeningen en leert stapsgewijs ontwerpen en plannen lezen. Je leert er ook beknopt hoe je wiskunde en wetenschappen kan gebruiken bij technische realisaties. Hiervoor kan je kiezen uit verschillende projecten.

STEM-ENGINEERING/WETENSCHAPPEN

In deze keuze-uren verdiep je je in de verschillende componenten. Je vertrekt van een echt maatschappelijk probleem om te werken naar een oplossing. Daarnaast ontwikkel je een aantal 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch- en probleemoplossend denken, mediawijsheid, ontwerpen, creatief denken, samenwerken, opzoeken, samenvatten, presenteren, jezelf evalueren, ...

In STEM is het de bedoeling dat de leerlingen de vakken engineering, wiskunde, wetenschappen en technologie op een projectmatige manier aanpakken. Hiervoor kan je kiezen uit vier projecten.

STEM-WISKUNDE/WETENSCHAPPEN

Ben je gefascineerd door de wondere wereld van wiskunde en wetenschappen en haar oneindige mogelijkheden? Aan de hand van wiskundige toepassingen in het dagelijks leven en wetenschappelijke experimenten leer je nog abstracter denken. Je ontwikkelt je zin voor nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen. Een pakket voor doeners zonder de theoretische achtergrond uit het oog te verliezen.

SPORT

Heb je met twee uur lichamelijke opvoeding niet genoeg en wil je nog meer bewegen?

Wil je eens proeven van andere sporten zoals crossfit of buitensporten? Dan kan je dit met de keuze-uren sport.

DIGI-@RT

Heb je een artistieke voelspriet en schrikt werken met de computer en smartphone jou niet af? Dan zijn deze keuze-uren voor jou! Hier realiseer je digitale kunstprojecten vanuit je eigen creativiteit. Je maakt bijvoorbeeld animatiefilmpjes, je leert foto's bewerken op een originele manier,… Misschien ontdek je in dit pakket wel je talent om later grafisch designer te worden…

Virtual Reality

Hét project voor de leerling met interesse in een virtuele wereld en creatief inzicht. Heb je altijd al eens een 3D-wereld willen maken waar je zelf doorheen kan lopen met een virtual reality bril? Dan zijn deze keuze-uren voor jou! In dit project maak je een virtuele wereld vanuit je eigen creativiteit. Met een tekenprogramma maak je 3D-objecten die je vervolgens importeert in je eigen virtuele wereld. Daarna programmeer je code om interactie te creëren. Je doet digitale vaardigheden op voor de toekomst en je programmeert, bekijkt en beleeft wat je zelf maakt op een laagdrempelige manier. Een unieke ervaring in een virtuele wereld! Misschien ontdek je in dit pakket wel je talent om later game-ontwikkelaar te worden of maak je een virtuele wandeling door je zelf ontworpen kamer?

10 1A
› Doener/ maker › (Be)denker/ ontwerper › Denker

KEUZE-UREN 1STE JAAR B

STEM-TECHNIEKEN ALL ROUND

Het algemeen vak TECHNIEK (4uur) en deze 2 uur

STEM-TECHNIEKEN ALL ROUND vormen samen een stevige brok technische activiteiten. Op deze manier krijgen leerlingen de tijd om zich te verdiepen in techniek. Leerlingen kunnen op deze manier vlotter een werkstuk afwerken en meenemen naar huis.

STEM-TECHNIEKEN PLUS

Leerlingen kunnen werken aan een project op basis van hun interesse. Ze werken dit project onder begeleiding uit. Een team leerkrachten geeft elk vanuit hun technische expertise ondersteuning om de leerlingen in dit projectwerk te begeleiden.

Virtual Reality

DIGI-@RT

Heb je een artistieke voelspriet en schrikt werken met de computer en smartphone jou niet af? Dan zijn deze keuze-uren voor jou! Hier realiseer je digitale kunstprojecten vanuit je eigen creativiteit. Je maakt bijvoorbeeld animatiefilmpjes, je leert foto's bewerken op een originele manier,… Misschien ontdek je in dit pakket wel je talent om later grafisch designer te worden…

SPORT

Heb je met twee uur lichamelijke opvoeding niet genoeg en wil je nog meer bewegen? Wil je eens proeven van andere sporten zoals crossfit of buitensporten? Dan kan je dit met de keuze-uren sport.

Hét project voor de leerling met interesse in een virtuele wereld en creatief inzicht. Heb je altijd al eens een 3D-wereld willen maken waar je zelf doorheen kan lopen met een virtual reality bril? Dan zijn deze keuze-uren voor jou! In dit project maak je een virtuele wereld vanuit je eigen creativiteit. Met een tekenprogramma maak je 3D-objecten die je vervolgens importeert in je eigen virtuele wereld. Daarna programmeer je code om interactie te creëren. Je doet digitale vaardigheden op voor de toekomst en je programmeert, bekijkt en beleeft wat je zelf maakt op een laagdrempelige manier. Een unieke ervaring in een virtuele wereld! Misschien ontdek je in dit pakket wel je talent om later game-ontwikkelaar te worden of maak je een virtuele wandeling door je zelf ontworpen kamer?

1B 11

KIES JE BASISOPTIE in 2A

Basisoptie STEM-wetenschappen

› Heb je een sterke wiskundige basis?

› Heb je een uitgesproken interesse voor wetenschappen en technologie?

› Benader je de dingen graag wetenschappelijk?

› Hebben wiskundige grafieken voor jou geen geheimen?

› Bedenk je ook nog eens graag creatieve oplossingen?

Dan is de basisoptie STEM-wetenschappen helemaal jouw ding! We gaan aan de slag met verschillende projecten

In die projecten kun je dingen bedenken en ontwerpen. Je kan creatief zijn en je zal er vooral leren problemen oplossen

Je doet dit zelfstandig én in team. Als je deze optie kiest, kies je voor een doorstroomgerichte opleiding. Dat betekent dat je een richting kiest waarmee je je voorbereidt op verdere studies. Dat kan zowel aan de universiteit als aan een hogeschool.

Basisoptie STEM-technieken

› Heb je een goede wiskundige basis?

› Heb je een uitgesproken interesse in technische kennis én vaardigheden?

› Hou jij van een gezond evenwicht tussen denken en doen?

› Werk je graag met je handen?

› Wil je graag meer weten over bouw of elektriciteit?

› Wil je graag metalen, hout en kunststoffen leren gebruiken?

Dan is deze basisoptie STEM-technieken helemaal jouw ding! Je leert constructieplannen opstellen en lezen. In de projecten ga je onderzoeken welke materialen en gereedschappen het meest geschikt zijn om een bepaald project te maken. Je zet, samen met andere leerlingen, een productieproces op poten. Je maaktgebruik van allerhande machines en gereedschappen. Je leert bovendien gebruik van de modernste technologieën zoals, 3D-printer en lasercutter. Zo zal er een mooi project tot stand komen.

Als je deze optie kiest, kies je voor een arbeidsmarktgerichte of doorstroomgerichte opleiding. Dat betekent dat je een richting kiest waarmee je na je middelbare studies meteen aan het werk kan of die je voorbereidt op verdere studies

2A
12
› (Be)denker/ ontwerper › Doener/ maker

JE BASISOPTIE in 2B

Basisoptie

› Wil jij vooral dingen doen en maken?

› Ben jij handig en heb je interesse in techniek?

› Ben je eerder een praktische denker maar ook vooral een doener?

› Steek je graag je handen uit de mouwen?

Dan is STEM-technieken misschien wel wat voor jou!

Je leert er dingen maken

Je werkt in projecten

Je leert werken met de gepaste gereedschappen.

Je leert de juiste machines en materialen gebruiken.

Je leert met de computer werken (ICT).

In onze school ligt de nadruk op mechanica, elektriciteit, hout & bouw en schilderen-decoratie. Door met deze verschillende onderdelen kennis te maken, kun je gemakkelijker de juiste keuze maken voor de tweede graad

Als je deze optie kiest, kies je voor een arbeidsmarktgerichte opleiding. Dat betekent dat je een richting kiest waarmee je een beroep leert en waarmee je na de middelbare school meteen aan het werk kan.

STEM-technieken2B

chn

13

KEUZE-UREN 2de JAAR A

Naast de basisopties STEM-technieken en STEM-wetenschappen krijg je nog de kans om je extra te verdiepen in de technische en technologische wereld van vandaag. Per semester heb je 2 keuze-uren waarbij je opnieuw de keuze kan maken tussen STEM-technieken, STEM-wetenschappen en/of sport.

STEM-TECHNIEKEN

Ook in het tweede jaar kan je kiezen om extra met je handen aan de slag te gaan. Tijdens de keuze-uren STEM-technieken kies je specifiek voor een bepaalde discipline nl. bouw, elektriciteit, hout, mechanica of schilderen en decoratie. Je verdiept je in de discipline en leert er de kneepjes van het vak. Je handvaardigheid komt hier dus goed van pas.

STEM-ENGINEERING

Deze keuzepakketten zijn voor de (be)denkers onder jullie. Je gaat individueel of samen met medeleerlingen op onderzoek in de technische en technologische wereld. Vervolgens denk je de oplossing uit voor het technisch probleem. Abstract denken, projecten uitdenken, ontwerpen en prototypes maken staan centraal. In STEM-engineering waan je je in de wereld van een architect, programmeur van sensoren en multicolor leds of 3D-tekenaar.

STEM-WISKUNDE/WETENSCHAPPEN

In het tweede jaar A krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in wiskunde en wetenschappen. Je gaat er wetenschappen proeven zoals een echte uitvinder. Je lost wiskundige raadsels op door nieuwe rekentechnieken te gebruiken of experimenteert er op los in het wetenschappelijk labo.

Sport

Heb je graag wat extra beweging of ben je sportief aangelegd? Je kan ook in het tweede jaar 2 uurtjes extra sport kiezen. Je proeft van verschillende outdoor sporten en krijgt de kans om te proeven van de opkomende sport crossfit.

2A
› Doener/ maker › (Be)denker/ ontwerper
14
› Denker

KEUZE-UREN 2de JAAR B

STEM-TECHNIEKEN

Een goede werkkracht is gespecialiseerd in een bepaalde discipline. Tijdens de keuze-uren STEM-technieken krijg je de kans je te verdiepen in bouw, elektriciteit, hout, mechanica of schilderen en decoratie. Je steekt de handen uit de mouwen en gaat aan de slag in jouw gekozen discipline. Je maakt projecten volgens een plan, test werkstukken uit en past aan waar nodig. Als doener ontdek je of beroepen zoals elektricien, schrijnwerker, metser, schilder of metaalbewerker iets voor jou zijn.

Sport

Heb je graag wat extra beweging of ben je sportief aangelegd? Je kan ook in het tweede jaar 2 uurtjes extra sport kiezen. Je proeft van verschillende outdoor sporten en krijgt de kans om te proeven van de opkomende sport crossfit.

15
2B

BEREIKBAARHEID VAN ONZE SCHOOL

FIETS

Kom je met de fiets, dan plaats je deze altijd in onze ruime fietsenstalling (onder de sporthal). Deze is afgesloten tijdens de lesuren. De fietsenstalling is bereikbaar via de spiraalbrug (automatisch volg je het fietspad) en het fietspad links van het wielermuseum KOERS.

BUS

Kom je dagelijks met de lijnbus, dan kan je een BuzzyPass aanvragen. .

TREIN

Ons VTI is makkelijk bereikbaar en ligt vlakbij het station, op 5 min. stappen.

VEILIGHEID

Onze school is op alle mogelijke manieren heel gemakkelijk en veilig bereikbaar. Wij willen absoluut bijdragen tot meer veiligheid bij onze jonge weggebruikers. Draag een fluohesje en fietshelm. Vraag aan je ouders om regelmatig je fiets na te kijken...

16

PRAKTISCHE WEETJES

Wanneer gaan de lessen door?

Je bent op tijd als je de schoolpoort binnen bent vóór 8.20 u. en vóór 13.05 u. als voetganger. Een fietser komt vóór 8.15 u. en vóór 13.00 u. aan. ’s Morgens gaan de lessen door van 8.25 u. tot 12.00 u. Voor de eerste graad eindigen de lessen in de namiddag om 15.55 u. Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 12.00 u. voor alle leerlingen.

Avondstudie op vrijwillige basis

Op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.45 u. of 17.45 u. is er avondstudie.

Onthaal

Heb je een vraag? Wil je een afspraak maken?

Dan kan je onze school bereiken tijden schooldagen van 7.45 u. tot 17.00 u. (op woensdag tot 12.10 u., ‘s middags is het onthaal gesloten).

Open leercentrum

In onze mediatheek ben je welkom vanaf 7.45 u., tijdens de pauze in de voormiddag en 's middags. Je kan er boeken ontlenen, kranten en tijdschriften lezen, huiswerk maken en studeren in alle rust en stilte. Je kan er ook je schoolwerk maken of iets uitprinten.

17

HET VTI IS EEN DOMEINSCHOOL VOOR STEM

OVERZICHT RICHTINGEN DUBBELE - (ARBEID OF DOORSTROOM) en DOORSTROOMFINALITEIT

Doorstroom- of arbeidsmarktrichtingen GRAADDoorstroomrichting

Je kan kiezen tussen verder studeren of een jobJe studeert verder

Bouwtechnieken

Houttechnieken

Autotechnieken

Elektrotechnieken

Elektromechanische technieken

Industriële ICT

Mechanische vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Houttechnieken

Elektromechanische technieken

Elektrotechnieken

Mechanische technieken

Bouw- en houtwetenschappen

Mechatronica

Technologische wetenschappen & engineering

Bouwwetenschappen

Technologische wetenschappen (extra)

basisoptie STEM-techniekenSTEM-(industriële) wetenschappen

18
2A algemeen 1A algemeen 2A accent 1A accent 2A extra 1A extra 3 2 1

HET VTI IS EEN DOMEINSCHOOL VOOR STEM

OVERZICHT RICHTINGEN MET FINALITEIT ARBEIDSMARKT

GRAAD

3 2 1

Ruwbouw

Afwerking bouw

Bouwplaatsmachinist

Preventief onderhoud machines en installaties

Arbeidsmarktgerichte richtingen

Decoratie en schilderwerken

Binnen- en buitenschrijnwerk

Binnenschrijnwerk en interieur

Elektrische installaties

sanitaire en verwarmingsinstallaties

Koetswerk

Lassen- constructie duaal (CLW)

Bouw Elektriciteit Hout Mechanica Schilderen en decoratie 2B

basisoptie STEM-technieken

19
1B

VEELGESTELDE VRAGEN

Welk systeem van keuze-uren is er?

Een leerling heeft per semester 4 keuze-uren in 1A. De keuze-uren staan in een pakket van 2u gebundeld. Van die keuze-uren kan hij of zij maar één keer sport of digi-@rt kiezen. In 1B krijgen leerlingen 2u STEM-technieken all round en kunnen ze per semester 2 keuze-uren extra kiezen. De keuze-uren voor het hele schooljaar worden bevraagd bij de inschrijving.

Waarom zetten we in op ICT, Mens & Samenleving en Engels?

Onze school vindt het belangrijk dat leerlingen in 1A en 1B mee zijn op het vlak van communicatie- en informatietechnologie. Vandaar het uur ICT dat ook andere vakken ten goede zal komen in het eerste jaar, maar ook in de jaren die nog komen.

Het nieuwe vak ‘Mens & Samenleving’ in 1A combineert in twee lesuren burgerzin met leren leren en ook de eerste principes van de financiële geletterdheid. In 1B zal het vak maatschappelijke vorming hetzelfde doen in combinatie met onderwerpen uit de geschiedenis en de samenleving.

Uiteraard zal het vak ‘techniek’ op onze school ook in de algemene vorming een grote STEM-factor zijn.

Engels aanbieden vanaf het eerste jaar A en B vinden wij belangrijk omdat we onze leerlingen ook buiten onze landsgrenzen willen laten communiceren. Dit is een must op de hedendaagse internationale en multiculturele werkvloer. Ook de onlinewereld leunt nog altijd sterk op het Engels.

Hoe pakken we leren leren aan?

Leren leren gebeurt eerst in het vak zelf. Daar krijgen leerlingen tips voor de verwerking van de leerstof. Onze school biedt ook leren leren als methodiek aan in het vak ‘mens en samenleving’. Hiervoor zetten wij naast de klassenleraar ook onze interne zorgmedewerkers in.

Welke is de rol van de klassenleraar?

De klassenleraar is de vertrouwenspersoon voor uw zoon of dochter.

Zij of hij zal op de klassenraad ook de informatie van andere leerkrachten meenemen en terugkoppelen aan u en uw zoon of dochter.

Is er een vaste contactpersoon voor de eerstes?

In het VTI werken we met een vaste ankerpersoon en aanspreekpunt op de speelplaats voor leerlingen en ouders. Je kan bij deze persoon terecht voor heel wat vragen over klas of school.

Als jaarverantwoordelijke is die persoon de steun en toeverlaat van onze eerstejaars. Daarnaast hebben de eerstes ook hun eigen interne zorgmedewerker. Deze persoon geeft als intern expert in leerzorg individuele begeleiding en coaching aan onze leerlingen.

Komt mijn zoon of dochter terecht op een grote speelplaats?

Wij hebben bewust aandacht voor de overgang van de lagere school naar het secundair en hebben daarom een aparte speelplaats voor het eerste jaar. Ook de leerlingen van het tweede jaar hebben hun eigen speelplaats.

Help, techniek is toch niet mijn ding. Wat nu?

Je kan proeven van techniek en wetenschappen in al hun facetten zonder dat je een definitieve studiekeuze gemaakt hebt. Je kan na het eerste of tweede jaar nog veranderen.

20

Laptop + pen in de klas

21

Laptop in de klas

We kiezen bewust voor een laptop + pen. Dit type laptop is zoveel meer dan een 'gewone' laptop zoals we die kennen. Naast alle kenmerken van een laptop + pen heb je ook het voordeel dat je die kan omvormen tot een tablet. Met de bijgeleverde pen is het mogelijk om (digitaal) te schrijven op deze laptop. Een cursus die vroeger op papier afgedrukt werd, ziet er meteen heel anders uit.

Het engagement van de school

ICT neemt steeds meer een belangrijke plaats in binnen het onderwijs van vandaag. ICT-competenties ontwikkelen is een van de doelstellingen van basisgeletterdheid in de nieuwe leerplannen (modernisering secundair onderwijs). Daarom willen wij onze leerlingen deze competenties meegeven als belangrijke vaardigheden voor de 21ste eeuw:

› Vaardig zijn met ICT

› Vertrouwdheid met de nieuwe media

› Kritisch leren omgaan met digitale communicatie en informatie

› Mediawijsheid (bv. hoe bescherm je jouw privacy?)

› Computationeel of probleemoplossend denken

Onze school ziet de laptop als een belangrijk leermiddel. Voor verschillende vakken willen we de laptop inzetten ter ondersteuning van het leren. De leerkracht kan extra (digitale) oefeningen aanbieden, ICT meer en beter integreren in de les, meer projectmatig werken. De leerling kan online en op eigen tempo delen van de leerstof herhalen.

Onze school staat in voor de installatie en bedeling van de laptop samen met een externe partner voor alle hardware herstellingen. Er komt een laptop helpdesk waar leerlingen terecht kunnen voor (her)installaties van software, uitwisseling van reservetoestellen en herstellingen door de externe partner. De medewerkers van de laptop helpdesk zijn dagelijks beschikbaar voor alle leerlingen.

Leerlingen en ouders kunnen contact opnemen met de laptop helpdesk via een Smartschool-bericht, via e-mail of telefonisch. Uiteraard kunnen ouders na afspraak langskomen.

Tijdens de schoolvakanties kan u rekenen op service en ondersteuning via onze externe partner.

Ons aanbod van toestel

Wij bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor zakelijk gebruik, conform de technische programma’s die we gebruiken op onze school.

Concreet bieden we een toestel aan dat voldoet aan volgende eisen:

› Ieder toestel heeft dezelfde software

› Een sterke behuizing en scharnieren

› Ontspiegeld scherm

› Accu werkt meer dan 8 uur

› Een beschermende hoes

› Bij defect krijgt de leerling onmiddellijk een vervangtoestel

Het toestel bevat alle nodige software. We helpen de leerling bij problemen op school (of tijdens vakantieperiodes bij de leverancier) zodat hij/zij altijd over een toestel beschikt dat werkt.

22
Laptop + pen

Het type toestel (convertible 2-1)

HP / Lenovo / Dell (13,3 inch), ontspiegeld Full HD-scherm (1920x1080)

› Windows 11 Pro/Education 64-bit

› 8 GB RAM

› SSD 256 GB

› Intel CPU

› Intel UHD Graphics 620

› WiFi AC

› Bluetooth

› Gigabit ethernet

› 720p HD-camera

› Externe netadapter

› Lithium-ion batterij

› Hoogwaardige beschermhoes

› Digitale pen

› Poorten: USB, HDMI, RJ45, hoofdtelefoon/microfoon, netvoeding

23

VTI

Leenstraat 32

8800 Roeselare Tel 051 20 02 88 vtiroeselare@sint-michiel.be www.vtiroeselare.be

SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL vzw

Kattenstraat 33

8800 Roeselare Tel 051 62 12 00 info@sint-michiel.be www.sint-michiel.be

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.