Page 1

Veliko letalsko doæivetje tusslovenija

080 13 10

WWW.TUS.SI

Z izdelki Red Bull do odliËnih nagrad! 4 x VIP Ëlanarina Aquila air Adventures z 20-minutnim preletom z Galebom 20 x ogled Red Bull Hangarja 7 v Salzburgu 28. 6. 2014 (prevoz, ogled,

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. VeË na www.tus.si

hrana in pijaËa, vodenje)

datum

Od 15. 5. do 15. 6. 2014 za Tuπ klub Ëlane

Z nakupom kateregakoli Red Bull izdelka ali s kuponom na prodajnem mestu sodelujeπ v nagradnem ærebanju.

Vsi sladoledi

- 30 %

PlaËaπ 2, vzameπ 3 Tunina Rio Mare

PON 12. 5.

TOR 13. 5.

Ne velja na akcijske izdelke.

• v oljËnem olju • Bolton • 4 x 80 g • cena za 3 pakete

9,98 ¤ Redna cena za paket: 4,99 ¤

Ponudba iz kataloga velja od 14. 5. do 26. 5. 2014 oz. do odprodaje zalog.

MOBILNA APLIKACIJA


2

oglejte si Tomaæa v akciji

Tomaæ ©kvarË Lisjak Zmagovalec 2. sezone πova Gostilna iπËe πefa

Sestavite si svojo knjiæico receptov! Ob nakupu ene izmed posebej oznaËenih sestavin iz recepta boste na blagajni prejeli brezplaËen Tomaæev recept.

Tedenski recept:

©PAGETI Z OMAKO IZ ©PARGLJEV IN ©KAMPOV Sestavine

• πpageti πt. 1 • parmezan • olivno olje • Ëeπnjev paradiænik

©pargljeva omaka Sestavine: • πparglji • πpinaËa • olivno olje • voda

©kampova omaka Sestavine: • πkampi • pelati • vino

Dober tek!


3

Tuπev Chef pri vas doma Skuhajte okusen obrok iz aktualnega recepta Tuπevega chefa Tomaæa. Fotografijo jedi objavite na spletni strani www.tus.si, na facebook strani ali odgovorite na nagradno vpraπanje. Vsak mesec bomo izærebali enega sreËnega nagrajenca, ki ga bo Tomaæ obiskal na domu in pripravil okusno veËerjo za 4 osebe. VeË na www.tus.si

BIO

Kozice

• pakirano • 125 g

Akcija

-20 %

• pakirano • 500 g

• meso • 30/50 • zamrznjeno postreæno • cena za 1 kg

Akcija

Velja v poslovalnici z zamrznjeno postreæno vitrino. Ne velja v franπiznih prodajalnah.

-20 %

7,49 ¤

OdliËna PONUDBA

K jedi priporoËamo: Serviranje: ob teleËjem ali svinjskem kotletu, ribjih jedeh in testeninah z odliËnim okusom Ponudimo: ohlajeno na 8-10 ºC

Vino Quercus Chardonnay • Goriπka brda • 0,75 l

Akcija ©pageti πt. 44

Akcija

Sir Gran Biraghi

• jajËni • Mlinotest • 500 g

• ribani • Biraghi • 50 g

Akcija

0,67 ¤

-50 %

0,66 ¤

-10 %

Redna cena: 1,34 ¤

Redna cena: 0,74 ¤

-23 % 3,99 ¤ Redna cena: 5,19 ¤

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

za bio πpinaËo

za Ëeπnjev paradiænik v grozdih


4

Slovensko

»lani Tuπ kluba prihranimo do

50 %

KmeËko zorjeno stegno • kosi • vakuumsko pakirano • Kras • cena za 1 kg

9,93 ¤

-50 % do

Redna cena: 19,89 ¤

Slovensko

Slovensko

Kaπa

Goveja kocka

Paπteta Kekec

• Pekarna PeËjak • 500 g

• Podravka • 132 g

• Osem • 50 g

0,99 ¤ Redna cena: 1,99 ¤

-50 % do

0,79 ¤ Redna cena: 1,59 ¤

-50 % do

0,25 ¤

-50 % do

Redna cena: 0,49 ¤

Slovensko

Listnato testo Hokus • zamrznjeno • Æito • 500 g

1,14 ¤ Redna cena: 2,29 ¤

-50 % do


5

»ips Chio Exxtra • sir • paprika • kisla smetana in Ëebula • Intersnack • 150 g

0,91 ¤

-50 % do

Redna cena: 1,82 ¤

Keksi »ajni kolutiÊi Tea Time

Rezine Choco & Latte

• Koestlin • 700 g

• Balconi • 10 x 30 g

1,27 ¤

-50 % do

Redna cena: 2,54 ¤

Slovensko

PijaËa Za Fantasy • grozdje, rdeËa pomaranËa in asaj • Pivovarna Union • 1,5 l

1,09 ¤

-50 % do

Redna cena: 2,19 ¤

Slovensko

Sadni sirup Frupi • jagoda • Vital • 1 l

Detergent Somat

-50 % 0,39 ¤

-50 % 1,49 ¤

Redna cena: 0,79 ¤

Redna cena: 2,99 ¤

do

do

• gel: Standard Soda-Effect (2 l) Multi-Perfect (2 x 650 ml) • tablete: Standard Soda-Effect (76/1), All in 1 (56/1), Gold (48/1)

7,14 ¤ Redna cena: 14,29 ¤

ANJEM T S D A N D PREGLE METNO A P E J A J D*NAR- ROKI. IMETI PRI Avtoπampon Sonax • koncentrat • za hitro in temeljito ËiπËenje vaπega avtomobila • ne vsebuje fosfatov • 2 l

-50 % 4,14 ¤ do

Redna cena: 8,29 ¤

Z brezplaËno mobilno aplikacijo Tuπ imate pregled nad zbranim D*NAR-jem na vaπi Tuπ klub kartici vedno in povsod pri roki. Spremljate pa lahko tudi vrednosti za doseganje SUPER D*NAR-ja. Poskenirajte QR kodo in naloæite aplikacijo brezplaËno!

-50 % do


6

Sveæe za æar

Svinjska rebra s kostjo • zaËinjena • postreæno* • cena za 1 kg Pripravljeno v mesnicah Tuπ.

Akcija sveæega mesa in rib velja od 14. 5. do 20. 5. 2014. *Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

4,79 ¤

-20%

OdliËna PONUDBA

ob nakupu 1. ali 2. kombinacije

1. kombinacija Svinjski vrat brez kosti • zaËinjeno • cena za 1 kg Pripravljeno v mesnicah Tuπ.

Redna cena: 6,49 ¤

Mlado goveje stegno brez kosti • postreæno* • cena za 1 kg

7,79 ¤

OdliËna PONUDBA

Polæ • beli • zrnati • dopeka • Pekarna Gerπak • 500 g

Slovensko Zahtevnost

1 oseba

»as priprave

polæ beli, redna cena: 1,69 ¤ polæ zrnati, redna cena: 1,79 ¤ NaËin priprave

3 - 5 min

Slovensko

ali

na vsaki strani

2. kombinacija Mini pleskavice • cena za 1 kg

PiπËanËja bedra • postreæno* ali pakirano • cena za 1 kg

2,79 ¤

OdliËna PONUDBA

Pripravljeno v mesnicah Tuπ.

Redna cena: 5,99 ¤

Roæica Slovensko Zahtevnost

»as priprave

1 oseba

• dopeka • Pekarna Gerπak • 500 g

Svinjski vrat s kostjo

Redna cena: 1,79 ¤

• postreæno* • cena za 1 kg

NaËin priprave

3 - 5 min

na vsaki strani

ali

180 º C

Popust se obraËuna na blagajni. Akcija velja v poslovalnicah z mesnico in ne velja v franπiznih prodajalnah.

3,79 ¤

OdliËna PONUDBA


7

Slovensko

PotoËna postrv • GoriËar • cena za 1 kg

6,99 ¤

OdliËna PONUDBA

Slovensko

Hmeljarska klobasa Z’deæele • Celjske mesnine • cena za 1 kg

• vakuumsko pakirano • Mesnine deæele Kranjske • cena za 1 kg

Akcija

-30 %

7,69 ¤

-30 %

POPUST PRI BLAGAJNI

Redna cena: 10,99 ¤

POPUST PRI BLAGAJNI

Slovensko

• 400 g

0,99 ¤

Redna cena: 10,99 ¤

POPUST PRI BLAGAJNI

Redna cena: 1,99 ¤

-50 % do

Akcija

-20 %

• 480 g

• postreæno • Æito • 1 kg • cena za 1 kg

Akcija

2,25 ¤

-30 %

Redna cena: 3,22 ¤

Slovensko

• 480 g

Slovensko

Kruh z ovsenimi kosmiËi

PiπËanËja posebna Pipi AVE

-40 %

• navadna • mediteran • dopeka • 300 g

Akcija

Redna cena: 5,45 ¤

6,59 ¤

za Ciabatte Æito

• vakuumsko pakirana • cena za 1 kg

3,82 ¤

Slovensko

Aljaæeva klobasa

Akcija

Kuhana mesna slanina s poprom

• 480 g


8

Slovensko

Sir Edamec Zelene doline • 45 % mleËne maπËobe • postreæno • Mlekarna Celeia • cena za 1 kg

Akcija

6,49 ¤

-20 %

Redna cena: 8,19 ¤

Slovensko

Sir Illertaler Original • postreæno • Käserei Champignon • cena za 1 kg

Akcija

za vse paπtete Junior

8,99 ¤

-18 %

• MDK • 50 g

Akcija

-40 %

Redna cena: 10,99 ¤

Æitarice

Naravni tekoËi Jogurt Mu

Grπki jogurt Total

• 1,3 % mleËne maπËobe • 3,2 % mleËne maπËobe • Ljubljanske mlekarne • 1 l

Akcija

• 0 % mleËne maπËobe • 5 % mleËne maπËobe • Fage • 170 g

1,69 ¤

-19 %

1,19 ¤

OdliËna PONUDBA

Redna cena: 2,09 ¤

• tradicionalni musli • sadni musli • Crunchy Fruit • Crunchy banana s Ëokolado • Crunchy Natural • Sante • 350 g

Akcija

1,49 ¤

-25 %

Redna cena: 1,99 ¤

PARKIRIŠČE PRED PLANETOM TUŠ CELJE

METEOR ZABAVE

Slovensko

17.I 5.

16.I 5.

MODRIJANI AKORDI LIDIJA BAČIĆ

SEVERINA IVAN ZAK

18.I 5.

DRUŽINSKI DAN PIKINA DEŽELA RIBIČ PEPE ČUKI

VSTOPNICE SO ŽE V PRODAJI! Prodajna mesta vstopnic najdete na: www.planet-tus.si

Francoski rogljiËek • polnjen s Ëokolado • dopeka • Pekarna PeËjak • 70 g

0,58 ¤ Petre

ŠOTORI-HALE-ODRI

�ALEC�-�PE��VRANSKO Tel 03/703-21-00 Fax 03/703-21-04

info@petre.si - www.petre.si

Redna cena: 0,69 ¤

Akcija

-15 %


9

Slovensko

Predjed Picnic • Delamaris • 3 x 125 g

Akcija

2,69 ¤

-35 %

Redna cena: 4,19 ¤

Kava Minas Crem Caffé

• zamrznjeno • ZMH Horvat • 350 g

Akcija

za mini polæke in osnovo za omako Barilla

1,79 ¤

-35 %

• mini polæki, 500 g • paradiænikova osnova za bolonjsko omako, 400 g

Riæota Frozy Mix

Akcija

0,59 ¤

-33 %

Redna cena: 0,89 ¤

Polnozrnati keksi Elvita • z leπniki • mleËni • Ëokoladni • Mondelez • 250 g

Akcija

1,44 ¤

-19 %

Redna cena: 1,79 ¤

Kapsule acai • z zelenim Ëajem • Medex • 60/1

Akcija

11,39 ¤

-20 %

Redna cena: 14,29 ¤

Slovensko

Slovensko

Sladoled Piran

• Incom • 14/1 • 1390 ml

Akcija

• Stracciatella • »okokoko in tiramisu • Ljubljanske mlekarne • 1 l

4,99 ¤

-23 %

2,79 ¤

Redna cena: 6,49 ¤

-20 %

Redna cena: 2,79 ¤

• Unicaf • 100 g

Sladoled Leone Summer Party

Akcija

Redna cena: 3,89 ¤

Akcija

-28 %

Energijski napitek Monster • vec okusov • 500 ml

0,99 ¤

Akcija

-25 %

Redna cena: 1,32 ¤ Akcija in akcijske cene veljajo od 14.05.2014 do 26.05.2014 v trgovinah in fransizah Tus.


10

Riæeva Ëokolada Milka Choco & Rice • 200 g

Akcija

1,69 ¤

-17 %

Redna cena: 2,04 ¤

Keksi DomaÊica • Kraπ • 300 g

Akcija

1,75 ¤

-20 %

Redna cena: 2,19 ¤

Mineralna voda Jamnica • gazirana • 1,5 l

Bonboni Haribo • Ëeπnje • dinozavri • Ërvi • æabe • 200 g

Akcija

1,19 ¤

-20 %

Redna cena: 1,49 ¤

Schweppes • Tonic Water • Bitter Lemon • 1,5 l

JabolËni sok • 100 % • Fructal • 1 l

Akcija

Akcija

Akcija

-20 % 0,47 ¤

-20 % 1,05 ¤

-31 % 1,19 ¤

Redna cena: 0,59 ¤

Redna cena: 1,32 ¤

Redna cena: 1,74 ¤

Slovensko

Slovensko

Penina Hugo • polsuha • Radgonske gorice • 0,75 l Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Novo Akcija

-10 % 5,39 ¤ Redna cena: 5,99 ¤

Pivo Zlatorog

Vino Galantes MariborËan

• alk. 4,9 % vol. • Pivovarna Laπko • 0,5 l

• polsuho • Klet Pesnica •1l

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

OdliËna PONUDBA

1,02 ¤

Akcija

-28 % 2,49 ¤ Redna cena: 3,49 ¤


11 www.tuspotovanja.si

02 220 80 80 pon-pet 8 -21h, sob-ned 9 -17h

3%

PRIDOBITE 3 % VREDNOSTI ARANÆMAJA KOT D*NAR NA TU© KLUB KARTICO.

BrezplaËno za otroka do 12 let

za izbrane izdelke Bahlsen

Akcija

-30 %

3%

Rabac Hoteli **

14. 5. - 25. 5. samo 42 ¤ za dva

1 x polpenzion

25. 5. - 21. 6. samo 58 ¤ za dva 21. 6. - 5. 7. samo 66 ¤ za dva

že za

¤ 42 za 2 cena za dve osebi

Brezplačno za otroka do 12 let. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Taksa v ceni. Nastanitev v hotelih Girandella, Mediteran, Marina bo znana ob prejemu voucherja.

BrezplaËno za 2 otroka do 12 let

3%

-20

Ankaran

do

4. 5. - 20. 6. samo 88 ¤ 70,40 ¤ za dva

Vile Bor *** 1 x polpenzion

24. 6. - 26. 7. samo 102 ¤ 76,50 ¤ za dva 26. 7. - 23. 8. samo 126 ¤ 94,50 ¤ za dva

že za

,40 ¤ 70 za 2 cena za dve osebi

Brezplačno za otroka do 12 let. Prihodi vsak dan, bivanje 5 dni do 20.6. in 7/14 dni od 24.6. Taksa se plača na recepciji. Velja za rezervacije do 21.5.

BrezplaËno za otroka do 12 let

za izbrane izdelke Snickers

%

3%

Akcija

-25 % Kranjska Gora Hoteli **** 1 x polpenzion

4. 5. - 22. 6. samo 73,50 ¤ za dva 22. 6. - 3. 8. samo 81 ¤ za dva

že za

73,50 ¤ za 2

cena za dve osebi

Brezplačno za otroka do 12 let. Prihodi vsak dan, bivanje 4/8 dni. Taksa se plača na recepciji. Nastanitev hotelih Kompas, Prisank ali Larix bo znana ob prejemu voucherja.

BrezplaËno za otroka do 12 let

3%

Bioterme, Mala Nedelja Hotel Bioterme ****

Cedevita • pomaranËa • limona • limeta • bezeg in limona • 1 kg

4,99 ¤ Redna cena: 5,89 ¤

Akcija

-15 %

1 x polpenzion

-25

do

%

4. 5. - 15. 7. samo 102 ¤ 76,50 ¤ za dva

samo

,50 ¤ 76cena za 2 za dve osebi

Brezplačno za otroka do 12 let. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Taksa se plača na recepciji.

Ponudbe veljajo do zasedbe prostih mest. Nastanitev v dvoposteljni sobi (razen, kjer je drugače označeno); popusti veljajo v sobi z dvema odraslima. D*NAR v višini 3 % aranžmaja (brez doplačil), se pripiše po povratku s potovanja. Prijavnina ob rezervaciji znaša 15 €. Prodaja: Icar d.o.o., Maribor. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe in so objavljeni na www.tuspotovanja.si.


12

Slovensko

SAMO V TU©U

ZELJNA JUHA Samo 14 kcal

Po ekskluzivnem receptu Toneta Fornezzija - Tofa.

(na 100 g)

Zeljna juha

moË: Njena skrivna ska vrednost nizka energij Mojo juho proizvaja Eta, d.d., Kamnik.

Slovensko

Francoska klobasa • postreæno • cena za 1 kg

Akcija

3,35 ¤ Redna cena: 4,19 ¤

• okusna • æe pripravljena • brez umetnih barvil in konzervansov

9,52 ¤

Novo Gratis

8+2

Redna cena za kos: 1,19 ¤

Slovensko

Testenine polæki πt. 62 • 400 g

Akcija

-20 %

0,48 ¤

-30 %

POPUST PRI BLAGAJNI

Redna cena: 0,69 ¤

Paradiænikovi Pelati • 400 g

Akcija

0,44 ¤

-10 %

Redna cena: 0,49 ¤

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Solatno olje •1l

Akcija

PijaËa Fitline • aronija, ribez • mango, breskev, pomaranËa • jagoda • jabolko • pomaranËa • 1 l

Akcija

0,64 ¤

-18 %

Redna cena: 0,79 ¤

-15 % 2,24 ¤ Redna cena: 2,64 ¤

Cmoki • z mareliËnim nadevom • zamrznjeno • 500 g

Akcija

1,59 ¤

-20 %

Redna cena: 1,99 ¤


13

Slovensko

Kisla smetana Mileram

Slovensko

Slovensko

Novo

• 12 % mleËne maπËobe • 410 g

Akcija

0,99 ¤

-20 %

Redna cena: 0,79 ¤

Smetana za stepanje • 33 % mleËne maπËobe • 500 g

Akcija

1,79 ¤

-10 %

Redna cena: 1,99 ¤

Slovensko

Orehovi rogljiËki • s Ëokolado • 330 g

Akcija

2,07 ¤

-20 %

Redna cena: 2,59 ¤

Slovensko

Slovensko

Pivo Rener • limona • alk. 2,5 % vol. • 0,5 l Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Akcija Mini rolade

Akcija

Popcorn

• s kakavovo kremo • 280 g

• 100 g

Akcija

1,19 ¤

-20 %

0,52 ¤

-18 %

Redna cena: 1,49 ¤

TELEFON ZA O€! VREDNOST NAKUPA VAM POVRNEMO

PREDPLAČNIŠKI PAKET

BREZ NAROČNINE • BREZ VEZAVE

Redna cena: 0,64 ¤

-10 % 0,51 ¤ Redna cena: 0,57 ¤

PREDPLAČNIŠKI PAKET VSEBUJE: • mobilni telefon Tušmobil Y100 • SIM kartico s telefonsko številko • neomejene klice in SMSe • + 50 MIN/MB za klice v ostala omrežja in prenos podatkov

14,99€

Prednastavljena tarifa predplačniškega paketa Tušmobil je FREE2GO+. Storitve NEOMEJENEGA UGODJA veljajo v radijskem omrežju Tušmobila (prikaz omrežja: Tusmobil) storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Neomejeno ugodje ne velja pri polnitvah predplačniškega Mobilnega interneta 24 ur ali za klice/ SMS/MMS (“storitve”) na posebne in komercialne številke, storitve v tujini ali v tujino. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Tušmobil. Predplačniški paket FREE2GO in Tušmobil Y100 vključuje mobilni telefon Y100, namenjen uporabi v omrežju Tušmobila in SIM kartico. 5€ bonusa se uporabniku naloži na SIM kartico ob aktivaciji, preostanek pa naslednjih 5 mesecev in sicer vsak prvi dan v mesecu po 2€. Tušmobil ne odgovarja za napake v besedilu. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih v Ceniku, Splošnih pogojih uporabe predplačniškega sistema Tušmobil, Posebnih pogojih predplačniške tarife FREE2GO+, na www.tusmobil.si, na brezplačni številki 080 700 701 ter v vseh poslovalnicah Tušmobila.


14

Akcija

-30 % za Persil tekoËe detergente in kapsule, veË vrst

TekoËe milo Fa • veË vrst • 300 ml

Akcija

1,29 ¤

-35 %

Redna cena: 1,99 ¤

Gel za prhanje Palmolive Naturals • Olive Milk • Milk & Honey • Black Orchid • 250 ml + 250 ml GRATIS

2,24 ¤

OdliËna PONUDBA

Head & Shoulders • πampon, veË vrst, 400 ml • balzam, veË vrst, 360 ml

Akcija

3,94 ¤

-20 %

Redna cena: 4,96 ¤

Zobna pasta Aquafresh High Definition • Illuminating Mint • Tingling Mint • 75 ml

Akcija

2,33 ¤

-40 %

Redna cena: 3,89 ¤

Slovensko

Papirnate brisaËe • 2-slojne • potiskane • 2/1

Akcija

0,83 ¤

-30 %

Redna cena: 1,19 ¤


samo v tu©u

15

Vloæki Always Quattro • Ultra, 32/1 • Normal Plus, 40/1 • Sensitive Normal Plus, 32/1 • Night, 28/1

Akcija

5,19 ¤

-10 %

Redna cena: 5,79 ¤

Brivniki Gillette • Blue 3 • Blue 3 Ice • Blue 3 Brasil • 3/1

Akcija

Brivski gel Gillette

3,29 ¤

-18 %

3,29 ¤

• veË vrst • 200 ml

Akcija

-15 %

Pasti za mravlje Raid • 2/1

1,47 ¤

Redna cena: 4,04 ¤

Redna cena: 3,89 ¤

Redna cena: 2,94 ¤

za specialne detergente Perwoll

za Blagovno znamko Spontex

Dezodoranti Nivea

• 1 l in 3 l

Akcija

-30 %

Akcija

-40 %

veË vrst • sprej • 100 ml ali 150 ml • roll-on • 50 ml • stik • 40 ml • sprej brez potisnega plina za moπke • 75 ml

-50 % do

Akcija

-30 %


16

OD PETKA 16. 5. DO NEDELJE 18. 5.

Akcija sveæe zelenjave in sadja velja od 14. 4. do 20. 5. 2014.

Slovensko

Jabolka braeburn, idared ali gala • cena za 1 kg

0,58 ¤

0,79 ¤

OdliËna PONUDBA

Paradiænik v grozdih - grapolo • cena za 1 kg

Ob enkratnem nakupu nad 60 ¤

OdliËna PONUDBA

Hruπke Viljamovke • cena za 1 kg

1,26 ¤

Marelice • cena za 1 kg

1,84 ¤

OdliËna PONUDBA

Vez polnomastnega Alpskega mleka (12 x 1 l) le

V nakup nad 60 ¤ se πteje vse razen plaËilo poloænic. Akcija poteka v trgovinah in franπizah Tuπ od 16. 5. do 18. 5. 2014.

OdliËna PONUDBA

Mladi krompir • cena za 1 kg

0,55 ¤

OdliËna PONUDBA

Akcija roæ velja od 14. 5. do 20. 5. 2014.

Za lep vrt Grmasta marjeta • v raznih barvah • za popestritev gred ali kot posodovka • kot posodovka lahko trajnica, Ëe jo zaπËitimo pred mrazom

• velikost do 90 cm • izjemen okras za balkone, terase, razne okrasne zasaditve s pridihom morja, pa tudi za notranje prostore

• srednje zgodnja Ëebula z izjemnim okusom • ob zrelosti teæa 1-1,5 kg • πe posebej uporabna za hamburgerje, kebabe in solate • slovenska pridelava sadik • 12 sadik v pakiranju

OdliËna

OdliËna

OdliËna

PONUDBA

PONUDBA

PONUDBA

7,99 ¤

1,99 ¤

2,49 ¤

TU© SUPERMARKET

HIPERMARKET Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Maribor Pobreæje in Radvanje

»ebula Exhibition

Datljeva palma (phoenix palma)

SUPERMARKET Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenke Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Koper, Sevnica-Boπtanj, Breæice, MoravËe, Krap, Gorice, Videm, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, Kaplja, KEA ©marje, Lendava, Kozje, Lipa, Maja, Ptuj (Osojnikova c.) in vsi Tuπ Hipermarketi.

TU© SUPERMARKET

Ponudba izdelkov velja od 14. 5. do 26. 5. 2014 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljutomer, Maribor, Meæica, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Rogaπka Slatina, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.d. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d.d., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

Tuš katalog trgovine in franšize do 26. 5. 2014  

http://vsikatalogi.si/tuš-katalog

Tuš katalog trgovine in franšize do 26. 5. 2014  

http://vsikatalogi.si/tuš-katalog

Advertisement