Page 1


Uvod 2-letni mednarodni projekt Comenius – program vseživljenjskega učenja »Matematika skozi igro« (1. 9. 2012 – 31. 7. 2014) je bil v celoti financiran iz sredstev EU (http://www.cmepius.si/). V tem projektu je Vrtec Zarja Celje (http://www.vrtec-zarja.si/) sodeloval s še šestimi državami EU: Latvijo, Madžarsko, Turčijo, Bolgarijo, Romunijo in Poljsko. Delo je temeljilo na izmenjavi dobre prakse, razvijanju metod in tehnik učenja matematike na igriv način, povezan z ostalimi področji dejavnosti (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost) ter ustvarjanju spodbudnega učnega okolja, kjer ima otrok možnosti razvijanja učnih strategij. V zborniku Matematika v naravi so predstavljene metodične enote področja matematike v povezavi z naravo, saj se zavedamo, da je večina »zakonitosti« v naravi matematičnih. Že ob pogledu na okolico opazimo količinska razmerja, geometrijske oblike, barve, simetrijo .... Narava je področje, kjer razvijamo otrokove sposobnosti za vključevanje v družbeno in fizično okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja. Naravoslovne pojme, mišljenje, sklepanje, zmožnosti reševanja problemov, postavljanje hipotez, klasificiranje in oblikovanje konceptov potekajo pri predšolskih otrocih nezavedno in so osnova znanstvene metode v naravoslovju. Vsak sodelujoči vrtec je prispeval deset primerov iz prakse. V njih se odražajo pogledi in delo posameznih avtorjev, ki so hkrati tudi odgovorni za vsebinsko in slikovno gradivo. Ravnateljica: Marija Grešak, univ. dipl. soc. ped.


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

Kazalo vsebine RĪGAS 4. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „AVOTIŅŠ”, LATVIA .................................................................................. 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PREŠTEJ TULIPANE ............................................................................................................................................. 7 POTI IZ JESENSKIH LISTOV .................................................................................................................................. 8 SNEŽNE OBLIKE .................................................................................................................................................. 9 LEDENI MOZAIK ............................................................................................................................................... 10 ŠTETJE V NARAVI .............................................................................................................................................. 11 RISANJE FIGUR V SNEG .................................................................................................................................... 12 PRIMERJAVA ŠTEVNIKOV DO ŠTEVILA “10”. NALOGE S SEŠTEVANJEM IN Z ODŠTEVANJEM ......................... 13 KOLIČINSKA STRUKTURA LEDENIH PIRAMID ................................................................................................... 14 IGRA Z ŽOGO „NE ZMOTI SE!”.......................................................................................................................... 15 TEHTANJE IN PRIMERJANJE NARAVNIH PREDMETOV ..................................................................................... 16

PRZEDSZKOLE NR 237 IM. WARSZAWSKIEJ SYRENKI, POLAND ....................................................................................... 17

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

NARAVNI KOTIČEK ........................................................................................................................................... 18 JESENSKE IGRE Z VEVERICO ............................................................................................................................. 19 POMLADNI HROŠČKI – PRIJATELJICA PIKAPOLONICA ...................................................................................... 20 V SPOMLADANSKEM RIBNIKU ......................................................................................................................... 21 NA KMEČKI TRŽNICI ......................................................................................................................................... 22 ŠTEJEMO SNEŽNE KEPE .................................................................................................................................... 23 SNEŽINKE ......................................................................................................................................................... 24 POLETNI VLAK .................................................................................................................................................. 25 LETNI ČASI – Ritmi in ritmična organizacija časa glede na pripravo za otroke stare 4-5 let ............................ 26 JESENSKA ZABAVA Z MATEMATIKO ................................................................................................................. 27

YAVRUVATAN ANAOKULU, KAYSERİ/TALAS, TÜRKİYE ...................................................................................................... 28

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

TEHTAMO S TEHTNICO .................................................................................................................................... 29 MERIMO........................................................................................................................................................... 30 GEOMETRIJSKE OBLIKE Z GLINO ...................................................................................................................... 31 MATEMATIČNI VRT .......................................................................................................................................... 32 OPAZOVANJE S POVEČEVALNIM STEKLOM ..................................................................................................... 33 MATEMATIKA S SLIKAMI V NARAVI ................................................................................................................. 34 IZDELUJEMO DOM, DREVO IN VLAK ................................................................................................................ 35 SKRIVAMO OBLIKE .......................................................................................................................................... 36 LIKI S STORŽI .................................................................................................................................................... 37 EKSPERIMENT Z LEDOM ................................................................................................................................... 38

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №1 „ЖЕЛЯЗКО ПОП НИКОЛОВ”, BULGARIA ....................................................... 39

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

TRI V VRSTO ..................................................................................................................................................... 40 LASTOVKE......................................................................................................................................................... 41 BUČA ................................................................................................................................................................ 42 NATANČNI MET ............................................................................................................................................... 43 RIŠEMO S PALICAMI ......................................................................................................................................... 44 MERI IN ŠTEJ .................................................................................................................................................... 45 KRALJ, KOLIKO JE URA? .................................................................................................................................... 46 VELIKANI IN ŠKRATJE ....................................................................................................................................... 47 NAREDI GEOMETRIJSKI LIK ............................................................................................................................... 48 MAJHNI ZAJČKI ................................................................................................................................................. 49


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi TÜNDÉRKERT ÓVODA ALDEBRŐI ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY, HUNGARY ...................................................................... 50

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

PIŠČANČKI, POJDITE V HIŠKO! .......................................................................................................................... 51 PARI ROKAVIC ................................................................................................................................................. 52 KAJ JE V VREČI? ................................................................................................................................................ 53 VRŽI IN ZGRADI! ............................................................................................................................................... 54 ‘JAZ SEM MOJE OKO, TI BOŠ MOJA ROKA’ ....................................................................................................... 55 ŠTETJE ŽIVALI ................................................................................................................................................... 56 STOPNICE ŠTEVILK............................................................................................................................................ 57 ULOVIMO ŠTEVILKE! ........................................................................................................................................ 58 PREPOZNAVANJE OBLIK ................................................................................................................................... 59 IŠČI IN NAJDI! ................................................................................................................................................... 60

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56 "CASTELUL FERMECAT",, CRAIOVA, ROMANIA .......................... 61

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

UČIMO SE – NARAVNI VIDIKI ........................................................................................................................... 62 GEOMETRIJSKI LIKI ........................................................................................................................................... 63 RAZDELITEV ŠTEVIL .......................................................................................................................................... 64 ZDRUŽEVANJE PO BARVI .................................................................................................................................. 65 IGRAJMO SE S SNEGOM ................................................................................................................................... 66 ŠTEVILKE IN PREDMETI .................................................................................................................................... 67 POIŠČI ŠTEVILKE, LIKE ALI OBLIKE V NARAVI .................................................................................................... 68 VRABČKI PRI HRANI .......................................................................................................................................... 69 ŠTEVILKE NA VRVI ............................................................................................................................................ 70 KAJ TE NAVDIHUJE ? ........................................................................................................................................ 71

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 44 "EDEN", CRAIOVA, ROMANIA ............................................................. 72

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

IZBERI IN POVEŽI .............................................................................................................................................. 73 NALOŽI VLAK .................................................................................................................................................... 74 IGRAJMO SE Z GEOMETRIJSKIMI LIKI ............................................................................................................... 75 ROŽNE VAZE ..................................................................................................................................................... 76 VLAK ŽIVALI ...................................................................................................................................................... 77 “IGRAJMO SE MATEMATIKO!” ......................................................................................................................... 78 ŽOGE V KOŠARI ................................................................................................................................................ 79 METANJE KOCK ................................................................................................................................................ 80 MAGIČNE VREČE .............................................................................................................................................. 81 NADALJUJ ČRTO ............................................................................................................................................... 82

VRTEC ZARJA, ZAGAJŠKOVA ULICA 8, 3000 CELJE, SLOVENIJA ....................................................................................... 83

71. MATEMATIKA V NARAVI, Metodična enota: ORIENTACIJA IN ŠTETJE, GOZD .................................................. 84 72. SPOZNAVAMO IN ODKRIVAMO LASTNOSTI NARAVNIH MATERIALOV, Metodična enota: igra z lesenimi palčkami – dolžina, debelina ..................................................................................................................................... 85 73. SPOZNAVAMO IN ODKRIVAMO LASTNOSTI NARAVNIH MATERIALOV, Metodična enota: razvrščanje in urejanje ..................................................................................................................................................................... 86 74. IGRA S SNEGOM – raziskovanje lastnosti, Metodična enota: merjenje, tehtanje, filtriranje … ....................... 87 75. PROMET, Metodična enota: orientacija, geometrijske oblike ......................................................................... 88 76. MATEMATIČNO GIBALNE IGRARIJE, Metodična enota: ciljanje – štetje, seštevanje, odštevanje ................... 89 77. MATEMATIKA SKOZI GIBANJE, Metodična enota: merjenje dolžine proge ...................................................... 90 78. SVETLOBA IN SENCA, Metodična enota: opazovanje, merjenje sence ............................................................. 91 79. MATEMATIKA V GIBANJU, Metodična enota: igra Kača zavitih vprašanj........................................................ 92 80. TRAVNIŠKE CVETLICE, Metodična enota: raziskovanje barve .......................................................................... 93


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

RĪGAS 4. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „AVOTIŅŠ”, LATVIA Vienības gatve 186, Riga, LV-1058, Latvia

Avtorji: Astrīda Ozola Olga Barinova Jeļena Gulbe Lūcija Jefimova Natālija Jegorova Gaļina Kopilova Larisa Kozlova Tatjana Ņikitina Naiļa Pančenko Ilona Polikarenko Natālija Širinska Tatjana Udačina Staņislava Voinarovska

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 6


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 1. PREŠTEJ TULIPANE Cilji:

-

utrjevati štezje do 5: razvijati sposobnost dojemanja odnosa med številko, rožo in cvetom; utrjevati otrokovo sposobnost razlikovanja med štetjem in prirejanjem.

Dejavnost:

-

otrok poimenuje “sosede” številk na cvetlični gredi.

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 7


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 2. POTI IZ JESENSKIH LISTOV Cilji: Otroci: - primerjajo poti glede na njihovo širino in utrjujejo uporabo besed “široko” in “ozko”. Potek dejavnosti: -

ustvarijo dve poti iz jesenskih listov – eno široko, drugo ozko; ob ozki poti hodijo eden za drugim, ob široki hodijo v parih; iz listov naredijo trikotnik in štirikotnik; veje drevesa uporabijo za osnovo.

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 8


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 3. SNEŽNE OBLIKE Cilji: - otroci primerjajo oblike glede na velikost; - uporabljajo besedi: največji, najmanjši.

Potek dejavnosti: - ob oblikovanju različnih velikosti snežnih kep: - utrjujejo štetje do števila 20; - kepe med seboj primerjajo po velikosti.

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 9


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 4. LEDENI MOZAIK Cilji in dejavnosti: Otroci: - poiščejo različne geometrijske oblike ledu; - iz ledenih oblik tvorijo silhuete živali in predmetov.

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 10


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 5. ŠTETJE V NARAVI Cilji: Otroci: - se uvajajo v štetje; - spoznavajo velikostne in količinske odnose. Dejavnosti otrok: -

iščejo največje in najmanjše cvetove in liste; poiščejo najmanjše in največje cvetne liste med češnjo in španskim bezgom; določijo ali je število cvetnih listov sodo ali liho; primerjajo količino listov jerebike.

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 11


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 6. RISANJE FIGUR V SNEG Cilj: Otroci: - utrjujejo znanje o geometrijskih likih (trikotnik, krog, štirikotnik, elipsal); Dejavnosti otrok: -

rišejo geometrijske like v sneg s tempera barvami;

-

vidijo in imenujejo geometrijske like predmetov v okolju.

igra: „Poišči geometrijski lik”

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 12


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 7. PRIMERJAVA ŠTEVNIKOV DO SEŠTEVANJEM IN Z ODŠTEVANJEM Cilj: -

ŠTEVILA

“10”.

NALOGE

otroci pridobivajo matematične spretnosti v štetju in primerjanju količine.

Priprava: v plastičnih lončkih obarvani led (v vodo dodamo vodene barve)

Dejavnosti otrok: igra “Prirejaj in štej”: - na plastična jabolka položijo ledene piramide določenih barv; - štejejo in primerjajo skupine ledenih piramid; - ugotavljajo, katerih je več/manj in za kolik. Štetje v zaporedju navzgor in navzdol, v parih: - položijo ledene piramide na sneg in jih preštevajo v zaporedju navzgor in navzdol.

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 13

S


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 8. KOLIČINSKA STRUKTURA LEDENIH PIRAMID Cilj: -

ob dodajanju in odvzemanju dojeti pojem količine; uvajati se v štetje do 10.

Dejavnosti otrok: -

-

delo v parih; vsak par ima svojo nalogo; iz dveh obarvanih ledenih piramid sestavijo količinsko strukturo: „5” – to je 3 plus 2; „6” – to je 3 plus 3; „8” – to je 5 plus 3; „8” – to je 4 plus 4 in tako naprej;

iz barvnih trakov oblikujejo številke in različne geometrijske like .

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 14


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 9. IGRA Z ŽOGO „NE ZMOTI SE!” Cilj: -

uriti se v štetju in dojeti zaporedje števil; orientirati se glede na svoj položaj (levo, desno).

Potek igre: -

otroci sklenejo krog, vzgojitelj stoji na sredini; vzgojitelj vrže žogo in imenuje število (1), otrok vrže žogo nazaj vzgojitelju in imenuje naslednje število.

„V levo – v desno”: - določi, kateri otroci gredo v levo in kateri v desno.

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 15


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 10. TEHTANJE IN PRIMERJANJE NARAVNIH PREDMETOV Cilj: -

s preizkušanjem primerjajo težo plodov, ločijo med lažjim in težjim.

Dejavnosti otrok: -

vzgojitelj predstavi tehtnice in vpraša, zakaj so potrebne in kako jih uporabljamo; otroci izražajo svoje mišljenje in znanje o uporabi tehtnic; razložimo termin „teža predmeta”; določimo stanje tehtnic - teža predmetov je enaka ali različna;

-

- vzgojitelj ponudi otrokom naravna sredstva, s katerimi bodo rokovali med dejavnostjo: storži, želodi, orehi, kamni in okrasne buče; med eksperimentom

-

določajo in tvorijo zaključke: kateri predmeti so težji, lažji, koliko in katere predmete moramo postaviti na tehtnico, da bo teža enaka; s primerjavo teže okrasnih buč se otroci prepričajo, katera je lažja, katera težja; ko ocenijo težo, se o njej prepričajo z utežmi: 100g, 150g in 200g.

Rīgas 4. Pirmsskolas, izglītības iestāde, „Avotiņš”- Latvia 16


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

PRZEDSZKOLE NR 237 IM. WARSZAWSKIEJ SYRENKI, POLAND

Avtorji: Mariola Kaniecka Violetta Soska Paulina Zdanowska Michalina Ziątek Dorota Wiktorska Joanna Adamska Grażyna Ziółek

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 17


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 11. NARAVNI KOTIČEK VZGOJITELJICA: MARIOLA KANIECKA

Cilji: - pridobivanje spoznanj o pogojih, potrebnih za življenje vseh organizmov: voda, zrak, sonce, hrana. - vključevanje vseh čutov pri odkrivanju sveta narave; - opisovanje življenjskega kroga nekaterih rastlin; - priprava preprostega vrta z rožami v cvetličnih lončkih. Sredstva: pesem B. Szelgowska “Wiosna ogrodniczka” (“Pomlad, Vrtnar”), semena rož, cvetlični lončki, kanglica za zalivanje, lopatke, avdio datoteka s“Kraina marzeń”(“Dežela sanj”), R. Dziekański Potek dejavnosti: - dobrodošlica – pesem “Wszyscy są” (“Vsi smo tukaj”); - poslušanje pesmi B. Szelągowska “ Wiosna ogrodniczka” („Pomlad, Vrtnar”) . lahko uporabite druge otroške pesmi s to temo, npr.: Angleški vir: http://www.canteach.ca/elementary/songspoems22.html; - pogovor o temi “Kaj potrebuje rastlina za rast?” - otroci naštejejo stvari, ki jih rastline potrebujejo za rast: rodovitna prst, voda, sonce, zrak; - igra ob zgodbi “Dežela sanj”: troci odigrajo vzgojiteljevo zgodbo (stadiji razvoja rastline od semena do rože); - priprava vrta z rožami v cvetličnih lončkih: troci posadijo semena rož v cvetlične lončke, napolnjene s prstjo, jih zalijejo in postavijo v sončni “naravni kotiček”, kjer bodo skrbeli za svoje rastline in opazovali njihovo rast.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 18


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 12. JESENSKE IGRE Z VEVERICO VZGOJITELJICA: VIOLETTA SOSKA

Cilji: -

razvijanje sposobnosti štetja; opisovanje skupin: manj, več, enako število elementov; spoznavanje naravnih števil; konceptualizacija številk; zadovoljstvo v dejavnosti; trening koncentracije.

Sredstva: vzgojiteljeva zgodba, material: orehi, preproga za vsakega otroka, košara, lutka veverice

Potek dejavnosti: - pozdrav otrokom; - pripovedovanje zgodbe o težavah veverice; - “veveričja zaloga” – štetje veveričje “rezerve” z uporabo naravnih števil - otrok šteje orehe enega za drugim (pove vsako število posebej v zaporedju) in pove, koliko orehov ima vseh skupaj; - ocena: koliko predmetov lahko vidim - otrok zanesljivo prešteje orehe in pove, koliko jih je vseh skupaj; - prepoznavanje razlike v količini ob primerjavi skupin predmetov – uporablja matematične izraze kot so: več, manj, enako; previdno prešteje število predmetov in zna povedati, katere skupine imajo več/manj/enako istih predmetov; - igra, ki razvija koncept številk: vzgojitelj položi nekaj orehov pred vsakega otroka v vrsti, otrok lahko oceni, koliko je orehov ne da bi jih preštel; - poslavljanje od veverice.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 19


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 13. POMLADNI HROŠČKI – PRIJATELJICA PIKAPOLONICA VZGOJITELJICA: PAULINA ZDANOWSKA

Cilji: - spoznavanje nekaterih žuželk (pikapolonica, mravlja, hrošč, muha, čebela, osa, pajek); - širjenje znanja o različnih žuželkah v okolju in glavnih dejstev o tem, katere žuželke so lahko nevarne človeku; - štetje elementov skupine glede na sposobnosti; - prepoznavanje razlik v količini, ko primerja skupine predmetov, razumevanje matematičnih izrazov: več, manj, enako; - sodelovanje pri nalogi v majhni skupini. Sredstva: slike žuželk (pikapolonica, mravlja, hrošč, muha, čebela, osa, pajek), veliki listi papirja za kupinsko delo, črna tabla z narisanimi krogi, voščenke, flomastri, škarje, lepilo, polovičke kroglic iz stiropora, rdeča ins črna barva, čopiči

Potek dejavnosti: - pogovor ob tematski tabli – opisovanje: kako izgledajo določene žuželke; - gibalna igra “Pikapolonica na travniku”: otroci se ob glasbi gibajo po igralnici, ko slišijo besedo “trava”, počepnejo, ko pa slišijo besedo “nebo”, pa skočijo kolikor lahko visoko; - predstavitev razredu – opis pikapolonice s poudarkom na enakem številu pik na vsakem krilu; - razdelitev črnih tabel z narisanimi krogi - otroci izrežejo kroge (vsak otrok vsaj 3); - tvorimo štiri skupine (otroci tvorijo krog in štejejo do 4); vsaka skupina dobi velik list papirja z narisano pikapolonico, otroci prilepijo pike, ki jih izrežejo, na krila; skupine si morajo zapomniti, da je število pik na vsakem krilu enako; - štetje pik – otroci povedo, katera pikapolonica ima največ pik; - izdelava pikapolonic iz stiropora - vsak otrok dobi polovico krogle stiropora, nato jo pobarva rdeče in nariše črne pike (enako število na vsakem krilu); - Izdelava glave - potrebuje zmečkan trak krep papirja, da izdela glavo in nekaj žic, da jo pritrdi na telo pikapolonice; - predstavitev izdelkov otrok in zahvala za lepo preživet skupni čas.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 20


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 14. V SPOMLADANSKEM RIBNIKU VZGOJITELJICA: MICHALINA ZIĄTEK

Cilji: -

štetje predmetov, seštevanje in odštevanje s pomočjo štetja s prsti; uporaba vrstilnih števnikov; spodbujanje zanimanja za naravo in zavedanja za okolja; razvijanje ročnih spretnosti.

Sredstva: kartonska žaba, plastične žuželke, šablone za žabe in ribnike, žabje maske, trakovi zgubanega papirja, PVA lepilo, škarje Potek dejavnosti: - predstavitev teme – branje pesmi “Povodni konj in žaba” (Jana Brzechwa), angl. vir: http://gromader.civ.pl/home4all/archive/index.php?t-4299.html; - spoznavanje žab – pogovor ob multimedijski predstavitvi; - glasbena in gibalna aktivnost: “Pet Majhnih Žabic” - pet otrok čepi v koloni, na hrbtu imajo številke in na obrazu žabje maske; pred njih postavimo modre šale, ki so ribniki, med prepevanjem pesmi pokažejo toliko prstov, kolikor žab sedi pri ribniku angl. vir: http://www.youtube.com/watch?v=hd62jx5iBX8 - tehnična naloga “Žabe in ribnik”- otroci izrežejo šablono žabe in ribnika, sedejo v krog, prepevajo pesem ter dajejo svoje žabe eno po eno v svoj ribnik; po vsaki kitici vzgojitelj vpraša otroke, koliko je žab, ki so ostale izven ribnika in katera žaba je skočila v ribnik; - igra „Lačna žaba”. vzgojitelj ima plastične žuželke, pritrjene na listu in kartonsko žabo; otroci si poskušajo zapomniti, koliko žuželk sedi na žabi (številka se spremeni vsakokič, ko otrok zapusti igralnico); - vzgojitelj predstavi izštevanko: “Ene, due, rabe” - otrok, ki je izštet, zapusti igralnico, ostali otroci hranijo žabo tako, da vržejo nekaj žuželk v njena usta; ko se otrok vrne v igralnico, mora ugotoviti, koliko žuželk je žaba pojedla; („Ene, due, rabe. Zjadł Tadeusz żabę. Żaba - Tadeusza, w brzuchu mu się rusza” ali Ena, dve tri, Jon je pojedel žabico, sedaj Jonova žabica pleše v njegovem trebuščku); - likovno ustvarjanje: “Žabica”- ob vzorcu izdelka otroci izdelajo žabico, ob čemer uporabijo trakove zgubanega papirja.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 21


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 15. NA KMEČKI TRŽNICI VZGOJITELJICA: PAULINA ZDANOWSKA

Cilji: -

urjenje spretnosti štetja; razvijanje in izpopolnjevanje klasifikacije vzorcev in ustvarjanje le teh; prepoznavanje grafičnih predstavitev števil do 9; utrjevanje znanja o zelenjavi; povezovanje žetve z določenim časovnim obdobjem v letu (pozno poletje in jesen).

Sredstva: slike različne zelenjave (por, buča, čebula, paprika, korenček, peteršilj, rdeča pesa), barvni trakovi ali vrvice, papir velikosti A4, razdeljen na dva dela s črto (kot igralna plošča)

Potek dejavnosti: - začetna igra „Sadje ali zelenjava”: otroci se gibajo po igralnici v ritmu glasbe, dokler se ne konča, nakar vzgojitelj pove besedo (poimenuje sadež ali zelenjavo); ko otroci slišijo ime zelenjave, sedejo, ko slišijo besedo, ki označuje zelenjavo, skočijo in zaploskajo z rokami nad glavo; - na kmečki tržnici dobijo otroci kartice s simboli različne zelenjave, ki jih razdelijo v določene košare na tržnici (krogi trakov na tleh); - igra »Kupi, kar delam.«: otroci se igrajo v parih; vsak par dobi igralno ploščo (A4 papir, razdeljen na dva dela s črto), drug drugemu dajejo naloge (vzorci, npr.: en otrok položi kartice z zelenjavo v določenem zaporedju: rdeča pesa, čebula, krompir, rdeča pesa … , drugi otrok mora dokončati kupovanje tako, da sledi zaporedju); - igra »Koliko moramo kupiti?«: otroci nadaljujejo z delom v parih in uporabljajo igralno ploščo, vzgojitelj jim pokaže kartice z naključnimi številkami in zelenjavo na njih; vsak par položi svoje kartice z določeno zelenjavo na igralno ploščo v tolikšnem številu kot je pokazal vzgojitelj; - spodbujanje otrok za igro »Kupovanje na tržnici«: izberejo prodajalce in kupce, uredijo igralnico tako, da izgleda kot kmečka tržnica (naredijo stojnice s karticami zelenjave, pri čemer uporabijo stole).

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 22


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 16. ŠTEJEMO SNEŽNE KEPE VZGOJITELJICA: DOROTA WIKTORSKA

Cilji:    

utrjevanje štetja; utrjevanje pojmov: majhna velika kepa; pozorno poslušanje vzgojitelja in sledenje navodilom; razvijanje telesa in gibalnega zavedanja pri otrocih.

Sredstva: preproga za vsakega otroka, papirne kepe, vreča, obroči, kartice s pikami in številkami, igralni boben, CD Potek dejavnosti: - uvodna pesem: ”Zdravo, dobrodošli. Čas za igro imamo mi. Dvigni svojo desno roko, dvigni svojo levo roko in prijatelje pozdravi”; - ustvarjanje skupine glede na eno lastnost – velikost predmeta; - vzgojitelj vzame iz vreče nekaj različnih velikosti snežnih kep, otroci jih pogledajo in ugotavljajo razlike; majhne in velike kepe položijo v dva obroča glede na njihovo velikost; - otroci štejejo kepe v vsakem obroču (vrstilni števniki); - povedo, koliko je kep določene velikosti v vsakem obroču (naravni števniki); - postavijo kepe glede na število udarcev, ki jih vzgojitelj udarja na boben; sedijo in postavljajo kepe na preprogo pred sebe in poslušajo ritem, ki ga igra vzgojitelj (npr. dva udarca – pavza, en udarec – pavza, pet udarcev – pavza), otroci naredijo vzorec iz kep v vrstnem redu: 2, 1, 5 in preštejejo kepe itd.; - postavijo kepe glede na vzgojiteljeva navodila: štiri snežne kepe na preprogo, potem dodajte tri in še dve in ugotovite, koliko kep je sedaj; imate deset snežnih kep, vzemite jih šest in potem še štiri, koliko kep ostane; za rezultat uporabijo kartice s pikami ali številkami; - gibalna igra za razvijanje koncentracije “Štej in najdi”: vzgojitelj pripne kartice s snežnimi kepami in številkami (glede na sposobnosti otrok) po igralnici, otroci se premikajo v ritmu glasbe, vzgojitelj večkrat udari po bobnu; otroci štejejo udarce in poiščejo kartico s to številko, nakar se postavijo ali sedejo zraven; - ocena dejavnosti: otroci, ki so se danes zabavali, se nasmehnejo, tisti, ki se niso, pa naredijo žalosten obraz.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 23


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 17. SNEŽINKE VZGOJITELJICA: JOANNA ADAMSKA

Cilji:  utrjevanje naravnih in vrstilnih števnikov do števila 6;  usstvarjanje situacij za otrokove individualne dosežke;  ustvarjanje situacij za kategorizacijo elementov od najmanjšega do največjega, za razvijanje spomina, logičnega razmišljanja, sposobnosti povezovanja in koncentracije;  razumevanje vzgojiteljevih navodil, vaja koncentracije pri določeni nalogi;  razvijanje opazovanja, spomina in logičnega razmišljanja. Sredstva: CD, kartice s pikami in številkami, blazine, oblaki različnih oblik, snežinke iz papirja Potek dejavnosti: - predstavitev teme; - gibalna improvizacija ob glasbi “Ples snežink”: med poslušanjem glasbe se otroci gibajo kot snežinke, ki plešejo v vetru, ko glasba preneha, snežinke počasi padejo na tla; - igra “Oblaki”: postavljanje predmetov od najmanjšega do največjega, otroci pokažejo, kateri oblak je največji, kateri najmanjši itd.; uporabljajo vrstilne števnike; - igra “Snežinke”: štetje in seštevanje; vzgojitelj postavi snežinke pod oblak, ki je narisan na tabli in motivira otroke, da naredijo enako s svojimi oblaki na preprogi (npr.: otroci postavijo prve tri snežinke pod oblak, dodajo še tri, nakar preštejejo vse snežinke); - gibalna glasbena igra ob glasbi “Snežinke”: otroci, ki so snežinke, se vrtijo ob glasbi. ko se glasba konča, je njihova naloga, da tvorijo skupine po tri, štiri ali več (glede na kartico s številom ali pikami , ki jo pokaže vzgojitelj); - igra“Kakšen je tvoj rezultat?”: otroci sedijo v krogu, dobijo kartice s pikami od 1 do 6; vzgojitelj vrže nekaj kamnov v zaboj, počasi enega po enega, toda tako, da otroci ne morejo gledati, kaj počne; pozorno poslušajo, koliko kamnov je bilo vrženih v zaboj in izberejo kartico z ustrezno številko; - likovna dejavnost “Snežaki”: otroci vlečejo kartice s številkami ali pikami in narišejo toliko snežakov kot prikazuje kartica. Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 24


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 18. POLETNI VLAK VZGOJITELJICA: PAULINA ZDANOWSKA

Cilji:  širitev otrokovega znanja o varnostnih napotkih na počitnicah vključno s potovanjem;  razvijanje sposobnosti povezovanja dejstev z novimi informacijami;  vzbujanje interesa do naravnega okolja in tipičnih poljskih počitniških destinacij (gore, morje, jezera);  razvijanje in utrjevanje sposobnosti štetja (štetje elementov). Sredstva: zemljevid Poljske, slike počitniških destinacij na Poljskem, slike varnostnih pravil na počitnicah, npr. sončna zaščita, plavanje s plavalnim obročem ali jopičem, varno pohodništvo po gorah; barvni časopis, glasbena podlaga za gibalne igre, barvni papir, škarje, lepilo, dolga pola papirja

Potek dejavnosti: - “Počitniška igra”: otroci tekajo po igralnici v ritmu glasbe v ozadju, ko slišijo besedo 'morje' ali 'gore', imitirajo dejavnost, ki jo počnemo na določenem mestu, npr. plavanje v morju, pobiranje školjk ali plezanje po gori in občudovanje razgleda; - pogovor pri tematski tabli in zemljevidu Poljske: otroci odgovarjajo na vprašanje o tem, kam lahko gremo na počitnice; vzgojitelj pokaže na mesta, ki jih omenijo otroci; ob vprašanju o tem, kaj moramo vzeti na počitnice, poiščemo nekaj, kar lahko uporabimo med potjo in ko pridemo na cilj; - igra “Gremo na počitnice”.: otroci imitirajo različne načine prevoza; - likovna dejavnost “Poletni vlak”: vzgojitelj postavi različne barvne papirje na tla (npr. reklame iz trgovin), otroci izberejo predmet, ki je uporaben na počitnicah ali na poti na počitnice; izbrane slike morajo biti prave velikosti, da jih lahko damo v 'vagon', ki je pola papirja v velikosti B5; izrežejo slike in jih nalepijo na pole – 'vagone', vzgojitelj prilepi lokomotivo na dolgo polo papirja, nakar vsak otrok doda svoj vagon in pove, kaj bi vzeli na poletne počitnice in zakaj; otroci štejejo vagone in preverijo, če število vagonov ustreza številu otrok v skupini; dejavnost, ki temelji na delu pesmi 'Lokomotiva', Juliana Tuwima – otroci posnemajo pesem kot jo slišijo; (angl. vir: http://allpoetry.com/poem/8537691-The-Locomotive-by-Julian_Tuwim).

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 25


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 19. LETNI ČASI – Ritmi in ritmična organizacija časa glede na pripravo za otroke stare 4-5 let VZGOJITELJICA: GRAŻYNA ZIÓŁEK, Professon gruszczyk- kolczyńska

Cilji:  spoznavanje letnih časov;  utrjevanje štetja;  razvijanje logičnega razmišljanja in pozornega poslušanja. Sredstva: obroči, trakovi, plastični zamaški plastenk v štirih različnih barvah, papirnati krožniki, papirnati trakovi v štirih barvah, kartice z značilnostmi določenega letnega časa, lepilo Potek dejavnosti: - predstavitev trenutnega letnega časa in pogovor o drugih letnih časih; - vzgojitelj predlaga izdelavo ure letnih časov: vsak letni čas ima svojo barvo (rumena za poletje, oranžna za jesen, modra za zimo in zelena za spomlad); vzgojitelj naredi uro, razdeljeno na štiri omenjene barve, otroci pravilno povežejo in prilepijo kartice na uro; končana ura bo krasila igralnico; - igra “Vstani, ko slišiš…”: otroci so razdeljeni v 4 skupine (letne čase) in nosijo trakove, barvno ustrezne vsakemu letnemu času; vzgojitelj pripoveduje o različnih letnih časih; ko skupina sliši opis svojega letnega časa, vstane in poskuša odigrati vzgojiteljevo pripoved z različnimi pozami, gibanjem, s plesom itd.; - igra “Koledarji”: vsak otrok dobi obroč in 8 zamaškov (dva vsake barve) in poskušajo ponoviti koledar letnih časov v pravilnem vrstnem redu, nato predstavijo koledar od poletja naprej in se vsakič dodaknejo pravega zamaška; - “Zabava s Teddyem”: otroci odgovarjajo na vprašanja o tem, jaj počne Teddy v vsakem letnem času potem jim vzgojitelj pripoveduje o medvedih, ki lovijo ribe poleti, jedo med jeseni, spijo pozimi in se zbudijo spomladi; otroci plešejo ob glasbi, ko vzgojitelj dvigne roko ali pokaže na uro letnih časov, z gibi ponazorijo, kaj medved počne v tem letnem času; - otroci naredijo svoje lastne koledarje letnih časov iz papirnatih krožnikov in barvnih papirnatiih trakov (pazijo na ciklus letnih časov); - predstavitev koledarjev.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 26


“Matematika skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 20. JESENSKA ZABAVA Z MATEMATIKO VZGOJITELJICA: GRAŻYNA ZIÓŁEK

Cilji:  utrjevanje štetja;  razvijanje sposobnosti prepoznavanja vzorcev, logično razmišljanje;  uporaba štetja pri besednih problemih. Sredstva: podlage, medvedek, delovni listi, kartice z značilnostmi jeseni, (npr. gobe, kostanj, želodi), listi, pisala, igralne kocke s kostanjem namesto pik

Potek dejavnosti: - otroke pozdravi njihov prijatelj – medvedek, ki se želi z njimi igrati, preden gre na zimsko spanje; otroci sedijo v krogu z matematičnimi podlagami pred seboj; - igrab“Majhno, veliko, največje”: otroci dobijo različne liste in jih razporedijo glede na velikost od največjega do najmanjšega; - igra“Vzorci”: otrokom pokažemo določen vzorec na tabli, dokončajo ga s kostanjem in z želodi; - igra “Skakanje z Medijem”: Medi vrže igralno kocko, otroci preštejejo število pik (vrednost) in potem skočijo v zrak tolikokrat kolikor je pokazala kocka; - igra “Malo, več, največ”: otroci dobijo pisemske ovojnice s karticami, na katerih so narisane gobe, ki predstavljajo vrednosti od števila 1 do 6; cilj je postaviti kartice v vrstnem redu od najnižje do najvišje vrednosti od leve proti desni, Medi se prepriča, če so otroci nalogo pravilno izvedli; - igra “Štejemo in se gibamo”: Medi pokaže otrokom kartice z različnimi predmeti in vrednostmi, otroci skočijo, ploskajo ali topotajo tolikokrat kolikor predmetov je na kartici; - igra “Štejemo in rišemo”: vsak otrok dobi list papirja s številom narisanih listov (1-6), jih preštejejo in narišejo črto za vsak list na papirju; - uganka: Medi potrebuje pomoč: otrokom pove zgodbo (Raslo je 6 gobic v gozdu, Medi je nabral 3, koliko jih ostane?), otroci rešijo uganko s pomočjo matematičnih podlag, na katere položijo 6 gobic, potem vzamejo 3 in povedo Mediju rezultat. - poslovimo se od Medija: Medi se zahvali otrokom in se poslovi do spomladi, ko se spet vidijo.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki - Poland 27


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

YAVRUVATAN ANAOKULU, KAYSERİ/TALAS, TÜRKİYE yavruvatananaokulu@hotmail.com tel: +0090 3524379039

Avtorji: Leyla Kiliç Fazilet Işik Seher Yalçinkaya Hatice Küçük Çağlar Vahide Efe Gürek

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 28


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 21. TEHTAMO S TEHTNICO Cilji: -

otroci ob tehtanju iščejo podobnosti in razlike med premeti; razmišljajo, primerjajo težo in količino.

Potek dejavnosti: -

-

z otroki naberemo kamne, liste, veje in storže; otroci izberejo naravni material in ga polagajo na obe strani tehtnice (npr. postavijo kamne na eno stran, veje na drugo stran tehtnice); otrokom pokažemo, da je ena stran tehtnice nižja od druge; pogovor o dejstvu, da je kamen težji od veje.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 29


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 22. MERIMO Cilji: -

otroci ob merjenju primerjajo predmete po višini, debelini, dolžini; uporabljajo izraze: visoko – nizko, debelo – tanko, dolgo – kratko.

Potek dejavnosti: -

izberemo merilna orodja (rafija, kosi blaga, trakovi…); na igrišču merimo drevesa, mlin na veter, most…; stvari med seboj primerjamo: katere so najvišje, najnižje, najdebelejše in najtanjše.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 30


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 23. GEOMETRIJSKE OBLIKE Z GLINO Potek dejavnosti: -

glino damo v posodo in jo zmešamo z vodo; naberemo nekaj vej in jih uporabimo z glino tako, da ustvarimo geometrijske like; like postavimo na sonce, da se posušijo; ob opazovanju se pogovarjamo o oblikah, ki smo jih naredili; starše obvestimo o dejavnosti in jih spodbudimo, da podobno naredijo doma z različnimi materiali.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 31


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 24. MATEMATIČNI VRT Cilji: -

otroci se učijo povezovati oblike in dogodke; skrbijo za svojo zelenico.

Potek dejavnosti: -

-

izberemo prostor in ga pripravimo; narišemo oblike in številke, ki jih želimo na tem prostoru; na oblike in številke posejemo posajeno travo redno zalivamo ter opazujemo oblike in številke; opazimo, da trava počasi raste; ko zraste dovolj, jo proučimo in otroke vprašamo, kakšne oblike so ali katatero število predstavljajo.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 32


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 25. OPAZOVANJE S POVEČEVALNIM STEKLOM Cilj: .učiti se biti prijazni do okolja in imeti radi naravo. Potek dejavnosti: -

otrokom damo povečevalna stekla in jih peljemo na sprehod v naravo; opazujemo stvari, ki jih vidimo (drevesa, listi, kamni, prst…); otroci po želji opazujejo; liste pozorno opazujemo in opazimo, da imajo žile - tako kot ljudje; povemo jim, da s tem ko rastline zalivamo, dobijo vodo skozi te žile.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 33


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 26. MATEMATIKA S SLIKAMI V NARAVI Cilj: -

ob gledanju oblik in številk si zapomnijo matematične koncepte.

Potek dejavnosti: -

-

na igrišču in v okolici vrtca naberemo kamne, prst in palice ter jih prinesemo v igralnico; s pomočjo kartic otroci utrjujejo oblike in številke; kartice položijo na tla, ob gledanju tvorijo oblike in številke.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 34


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 27. IZDELUJEMO DOM, DREVO IN VLAK Cilj: -

otroci se naučijo tvoriti stvari iz geometrijskih likov.

Potek dejavnosti: -

otroci naberejo kose lesa in kamne ter jih prinesejo v igralnico; na tleh tvorijo trikotnik, kvadrat in štirikotnik; iz teh likov naredijo vzorec; združijo te tri like in tvorijo hišo, drevo in vlak.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 35


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 28. SKRIVAMO OBLIKE Cilj: -

zabavati se ob učenju matematike.

Potek dejavnosti: -

otroci naberejo tanke veje in jih prinesejo v igralnico; tvorijo geometrijske like in številke s pomočjo nalepk; opazujejo like; otroke razdelimo v dve skupini in gremo na igrišče; ena skupina skriva like, druga jih išče; prva skupina poišče prostor, kamor bo skrila like in številke, druga skupina počaka tako, da gleda vstran; - ko prva skupina skrije vse like in številke, nariše prostore, kamor jih je skrila in te slike pokaže drugi skupini, ki jih mora najti, dokler prva skupina ne prešteje do 20.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 36


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 29. LIKI S STORŽI Cilji: -

skozi drugačne izkušnje pri otrocih izboljšati znanje matematike.

Potek dejavnosti: -

-

-

-

v okolici vrtca otroci naberejo storže in jih prinesejo v igralnico; kartice z geometrijskimi liki in s številkami pozorno opazujejo; s pomočjo vrvi postavijo storže v obliko številk ali geometrijskih likov; opazujejo.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 37


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 30. EKSPERIMENT Z LEDOM Cilji: -

otroci opazujejo različna stanja snovi.

Potek dejavnosti: -

-

otroci prinesejo kuhinjsko opremo, ki ima različne geometrijske oblike (krožnik, pokrov kozarec za vlaganje, modeli za torte….): napolnijo jih z vodo in postavijo v zmrzovalnik; ko voda zmrzne, jih odnesejo nazaj v igralnico; opazujejo stopnje taljenja in izparevanja ledu.

Yavruvatan Anaokulu, Kayseri/Talas - Türkiye 38


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №1 „ЖЕЛЯЗКО ПОП НИКОЛОВ”, BULGARIA 3700, ул. „6-ти септември“ № 9, Видин, България e-mail: cdg1_vd@abv.bg, tel. +359 94 601757

Avtorji: Vaska Zdravkova Bilyana Borisova Emiliya Tsvetkova Daniela Todorova Izabela Nikolova Milena Mutina Nataliya Asenova

Vasilka Tsenova Vera Ivanova Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 39


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 31. TRI V VRSTO Cilj: -

ob igri razvijati logično mišljenje.

Potek dejavnosti: -

-

na tla narišemo igralno polje, ki ga tvori mreža kvadratov 3 x 3 s tremi vrstami in tremi kvadrati; igralec začne igro z 'X' ali 'O' tako, da simbole polaga na ploščo s ciljem, da ima tri v vrsti; ko prvi igralec igro odigra, drugi postavi svoj simbol, ki je drugačen od simbola, ki ga je uporabil prvi igralec; drugi igralec lahko blokira prvega tako, da ta ne more postaviti tri v vrsto ali pa se osredotoči na to, da sam postavii tri v vrsto pred njim: -

lahko pa naredi oboje; - prvi igralec, ki dobi tri svoje simbole v vrsti vodoravno, navpično ali diagonalno, je zmagovalec; - če oba igralca igrata optimalno, obstaja velika možnost, da ne bo nihče zmagal, ker bosta drug drugemu blokirala možnost za postavitev tri v vrsto.

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 40


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 32. LASTOVKE Cilj: ob gibanju in igri hitro reagirati in šteti do 3. Potek dejavnosti: -

-

na tleh imamo 6 gnezd s številkami 1, 2, 3; vsako gnezdo ima 1, 2 ali 3 storže; število lastovk (otroci), ki živijo v vsakem gnezdu, je enako številki na tleh; ob vzkliku “Lastovke, letite!” začno otroci tekati okoli svojega gnezda, ob vkliku “Mačka!” pohitijo nazaj v gnezda in pazijo, da je v gnezdu toliko lastovk kolikor je storžev oz. je število otrok enako številki na tleh.

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 41


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 33. BUČA Cilj: ob igri razvijati zapomnitev pravil in števil. Potek dejavnosti: -

-

deset otrok tvori krog; vsak otrok si izbere številko 1, 2, 3 …; en otrok reče : “Naša buča ima 6 majhnih buč”; otrok, ki je številka 6, vpraša: “Zakaj 6, naj bo 8 buč!” in otrok s številko 8 gre iz kroga in reče: ”Zakaj 8, naj bodo 3 buče!” in gre iz kroga; igra se nadaljuje, dokler ne ostane v krogu le en otrok.

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 42


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 34. NATANČNI MET Cilj: razvijati koordinacijo gibanja in pridobivati matematične izkušnje. Potek dejavnosti: -

-

vsak otrok ima 5 majhnih krompirjev (vrečke peska) in pred seboj v razdalji 1,5 – 2m vedro; z zavezanimi očmi mora zadeti čim več krompirjev v vedro; zmagovalec je tisti, ki napolni vedro z največ krompirji.

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 43


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 35. RIŠEMO S PALICAMI

Cilj: -

ob igri z naravnim materialom razvijati matematično predstavljivost.

Potek dejavnosti: -

vsak otrok ima 7 palic, s katerimi na tleh tvori poljuben geometrijski lik – trikotnik ali štirikotnik; najhitrejši je zmagovalec.

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 44


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 36. MERI IN ŠTEJ Cilj: primerjati dolžino s štetjem in prirejanjem. Pravilo igre: - postavi toliko orehov kolikor je dolga palica (5 do 10 orehov); - primerjaj dolžino svoje palice in število orehov z otrokom poleg sebe. Potek dejavnosti: -

igrajo se štirje otroci; vsak postavi toliko orehov, kolikor je dolga njegova palica; otroci v parih primerjajo svoje palice in število orehov.

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 45


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 37. KRALJ, KOLIKO JE URA? Cilj: -

ob igri in štetju pridobivati prostorsko predstavljivost.

Potek dejavnosti: -

eden izmed otrok je kralj, ostali se postavijo pred njega; ko prvi vpraša “ Kralj, koliko je ura? “, kralj reče: “ En zajčji korak naprej!”; otrok skoči enkrat naprej in ko drugi vpraša “Kralj, koliko je ura? “, kralj reče: “Dva velikanska koraka naprej! ”, otrok stopi dva velika koraka naprej; ko tretji otrok vpraša: “Kralj, koliko je ura?”, kralj reče: ”Tri mišje korake nazaj!” in otrok naredi tri majhne korake nazaj; otrok, ki prvi prispe do kralja, je zmagovalec in postane novi kralj.

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 46


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 38. VELIKANI IN ŠKRATJE Cilj: -

uvajati se v razumevanje velikostnih odnosov.

Potek dejavnosti: -

otroci se postavijo v vrsto, vzgojitelj jim da navodila; ko vzgojitelj reče “Velikani”, vsi otroci vstanejo in dvignejo roke v zrak, ko reče: ”Škratje”, otroci počepnejo; vzgojitelj besede izgovarja hitro; otrok, ki ne upošteva pravila, igro zapusti.

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 47


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 39. NAREDI GEOMETRIJSKI LIK Cilj: -

oblikovati geometrijski lik z določenim številom palic; primerjati količino, ločiti med pojmi: več, manj, enako;

Potek dejavnosti: -

sodeluje poljubno število otrok; vsak dobi nekaj palic in naravnih materialov (orehi, kostanj, storži); tvorijo like, preštejejo palice in iščejo rešitev; zmagovalec je otrok, ki prvi najde rešitev: naredi geometrijski lik in pravilni znak med različnimi količinami naravnega materiala (postavi različno število naravnih materialov na levo in desno stran in vmes postavi pravilni znak >, <, =).

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 48


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 40. MAJHNI ZAJČKI Cilj: ob igri in petju se uriti v štetju. Potek dejavnosti: -

-

otroci naredijo krog, vzgojitelj pripoveduje zgodboo zajčkih (“Majhni zajčki živijo v gozdu. Zjutraj se zbudijo in se postavijo v kolono – prvi, ob njemu drugi, ob njemu tretji…. Nato gredo na sprehod eden za drugim – v koloni. Majhni zajčki hodijo in hodijo, se ustavijo in se igrajo na travniku.”); igra: otrok – zajček stoji v sredini kroga, ostali pojejo pesmico (“En majhen zajček spi na travniku, skočimo in poiščimo prijatelja.”); z;ajček skoči in izbere prijatelja in gresta na sredino kroga, ostali spet pojejo (“Dva majhna zajčka spita na travniku, skočimo in poiščimo prijatelje.”): zajčka skočita in izbereta prijatelja ter skupaj gredo na sredino kroga …; - igra se nadaljuje, dokler niso izbrani vsi otroci

Целодневна детска градина №1 „Желязко поп Николов” 49


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

TÜNDÉRKERT ÓVODA ALDEBRŐI ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY, HUNGARY

Avtorji: Tóthné Bíró Mónika Bodó Józsefné Menyhártné Kovács Márta Vass Jánosné Mezei Tóth Veronika Kis Ágnes Kerékgyártó Andrea

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 50


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 41. PIŠČANČKI, POJDITE V HIŠKO! Cilji: -

razvijati interes, samokontrolo; prepoznavati podobnosti in razlike; razvijati spomin in govor; učiti se štetja in razmerja med števili.

Sredstva: igralna kocka, pet kokoši, piščančki

Potek dejavnosti: -

-

razdelimo hiške, ki imajo različno število oken; otroci pazijo, da ima vsaka kokoška toliko piščančkov kolikor ima hiška oken; kokoške postavijo v košaro in valijo jajca; mečejo igralno kocko in če je število pik na kocki enako številu jajc, kokoška jajce razbije in postavi piščančka v hiško: zmagovalec je tisti otrok, ki razbije vsa jajca in ima piščančka na vsakem oknu.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 51


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 42. PARI ROKAVIC Primerno za otroke, stare 2 – 4 leta. Cilji: -

razvijati sposobnosti dojemanja, vrednotenja, povezovanje barv in oblik; analizirati in sintetizirati, dojeti pojem par; razvrščati po barvi, vzorcu, številu prstov; uriti si vizualni spomin.

Sredstva: rokavice različnih barv in vzorcev Potek dejavnosti: -

otroci sedijo v krogu, sredi katerega je kup rokavic; vzgojitelj izbere rokavico, otroci poiščejo par; dodatne možnosti: vzgojitelj položi na preprogo rokavice v parih, en par ni pravilen; otroci iščejo par, ki ni pravilen; vzgojitelj opiše eno izmed rokavic, otroci jo poiščejo in nato njej ustrezen par; lahko tekmujejo: po dva otroka iščeta par rokavic, par, ki najde prvi, zmaga.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 52


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 43. KAJ JE V VREČI? Primerno za otroke, stare 3 – 4 leta Cilji: -

razvijati koordinacijo oči in rok; razvijati sposobnost zaznavanja oblik; uriti vizualni spomin in pozornost.

Sredstva: vreča iz blaga, geometrijski predmeti (približno 10: kocke, krogle, valji) Potek dejavnosti: -

vzgojitelj pokaže različne geometrijske predmete, jih opiše; otroci si prednete med seboj podajajo, jih pregledajo, poimenujejo; vzgojitelj opiše en predmet, otrok, ki ga ima, ga položi v vrečo; ko so vsi predmeti v vreči, posamezniki otipajo en predmet, ga poimenujejo in pokažejo vrstnikom.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 53


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 44. VRŽI IN ZGRADI! Cilji: -

razvijati sposobnost vizualnega prepoznavanja situacij in prostorskih relacij; ločiti med velikostnimi pojmi (manjši, večji); razvijati kreativnost in sposobnost načrtovanja.

Sredstva: barvne plastične palice, dve različni igralni kocki

Potek dejavnosti: -

vzgojitelj predstavi večjo količino palic na pladnju, otroci k mizi; na eni igralni kocki so narisane barve, na drugi pike; prvi otrok vrže kocko z barvami in s tem izbere barvo svojih palic,; nato vrže kocko s pikami in vzame toliko palic kolikor je pik na kocki.; prične graditi, ostali se zvrstijo po enakem postopku; igra traja, dokler vsi ne vržejo 5 ali 6x; izberejo najbolj izvirno konstrukcijo; dodatne možnosti: otroci zgradijo stavbo, ki jo vzgojiteljlj prej nariše, pri čemer uporabijo samo kocko s pikami; zmagovalec je otrok, ki prvi pravilno zgradi stavbo.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 54


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 45. ‘JAZ SEM MOJE OKO, TI BOŠ MOJA ROKA’ Cilji: -

razvijati sposobnost opazovanja, komuniciranja, identificiranja; orientirati se na ploskvi; prepoznati in poimenovati barve, oblike ter velikost; razvijati strpnost.

Sredstva: skupina različnih likov (trikotni, štirikotni, okrogli), ki so različne velikosti in barve, prepogljivi zaslon Potek dejavnosti: -

-

-

igrajo trije igralci; eden je 'oko', drugi je 'roka', tretji otrok je igralec, ki premika; med 'roko' in igralcem, ki premika, je prepogljivi zaslon, ki je postavljen tako, da ne vidita eden drugega; igralec, ki premika, začne tvoriti vzorec iz likov, 'oko' opisuje proces izdelave 'roki', ki sestavlja po navodilu oz. opisu očesa; (npr,: ”Ima velik rdeč trikotnik. Nad njim je trikotnik in mali rumeni krog. Mali moder štirikotnik postavi zraven velikega rdečega trikotnika na levi ...”); primerjamo obe izdelavi; dodatne možnosti: v tej kombinaciji sta samo dva otroka, 'gralec, ki premika' in 'roka'; igralec, posnema določen vzorec, korake opiše 'roki', med seboj se ne smeta gledati; igro se lahko igramo tudi v kotičku za gradnjo.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 55


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 46. ŠTETJE ŽIVALI Cilji: -

razvijati sposobnosti orientacije, koordinacije oči in rok; zavedati se nalog in jih znati opazovanjti; širiti spoznanja o naravi in živalih; ustvarjati zaporedje.

Sredstva: devet kock s slikami živali, 'hiška' (list papirja z narisanimi kvadrati) Potek dejavnosti: -

-

-

kocko s hroščem postavimo na sredino hiške, vzgojitelj poda navodila (npr,: 'Zajček živi na levi strani spodnjega dela hiške. Stopimo dvakrat v desno, kjer živi pes. Mačka živi nad psom.'); otrok se s kocko pomika po navodilu; igro nadaljujemo z ostalimi živalmi; dodatne možnosti: igro lahko stopnjujemo (npr,: Pet živali živi na levi strani hrošča, tri živijo nad hroščem in dve živita pod hroščem,); otroci ugotavljajo, koliko živali je na vsaki kocki in jih postavijo na pravilno mesto.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 56


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 47. STOPNICE ŠTEVILK Cilji: -

interpretirati matematične ideje z lihimi in sodimi števili; ustvariti zaporedje številk v zaporedju naprej in nazaj; utrjevati pojem številk, razlikovati med naravnimi in vrstnimi števniki s pomočjo številčnih stopnic; razvijati sposobnost štetja.

Sredstva: 55 kock Potek dejavnosti: -

-

-

na kocki so različne slike (gora/na kocki, dve kadi/na dveh kockah, trije odtisi/na treh kockah itd.); otroci povezujejo slike v stolpični sestavljanki, lahko naredimo stolpec stopnic številk tako, da se slike povezujejo, številka je vedno na vrhu; dodatne možnosti: stopnice številk lahko postavimo iz rdečih in modrih kock - modra predstavlja liha števila, rdeča predstavlja soda števila (utrjevanje lihih/sodih števil in prepoznavanje količine).

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 57


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 48. ULOVIMO ŠTEVILKE! Cilji: -

prepoznavanje vizualnih situacij v stereoskopskih odnosih; krepiti vizualni spomin, sposobnost opazovanja, prepoznavanja in prilagajanja stereoskopskih smeri in odnosov; identificirati številke.

Sredstva: 9 velikih diskov, 27 kartic s številkami (skrite so pod diski), 6 barvnih puščic, magnetna tabla, 6 magnetkov Potek dejavnosti; -

vsak otrok dobi 3 barvne puščice; stojijo na začetnem mestu in povezujejo diske s puščicami glede na vzgojiteljeva navodila (na levo/desno); povežejo diske in puščice (vsakič drugi otrok) in odgovarjajo na vprašanja; če so odgovori pravilni, lahko vzamejo številke.

Navodila igre:    -

vzgojitelj sprašuje otroke tako, da so v vprašanjih skrita števila, otroci ugibajo in odgovarjajo; ko uganejo, lahko izvlečejo številko; otroci morajo odgovoriti na 6 vprašanj, na primer: Koliko prstov je na roki? (5) Kateri je manjši sosed številke 4? (3) Koliko sladkorčkov imam, če imam v vsaki roki 4? (8); številke pritrdijo na tablo, se obrnejo vstran in štejejo.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 58


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 49. PREPOZNAVANJE OBLIK Cilji: -

razvijati sposobnost opazovanja, ločiti položaj oblik glede na prostor; ločiti del od celote; razvijati načrtno problemsko usmerjeno razmišljanje (logično razmišljanje): spodbujati interes in vztrajnost.

Sredstva: 4 podlage, igralne kocke z narisanimi različnimi liki za vse sodelujoče Potek dejavnosti: -

vsak otrok izbere figuro in jo postavi na začetno točko; prvega igralca lahko izberemo z izštevanko; igralec vrže kocko, poimenuje lik na njej in postavi figuro na enak lik na igralni podlagi v smeri urinega kazalca; zmagovalec je tisti, ki prvi prispe nazaj na začetno točko.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 59


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 50. IŠČI IN NAJDI! Cilji: -

Razvijati sposobnosti prepoznavanja formalnih lastnosti predmetov – oblike, barve, velikost; iskati podobnosti in razlike – primerjati; razvijati interes in spominske sposobnosti.

Sredstva: igralna plošča, različne geometrijske oblike Potek dejavnosti: -

geometrijske oblike so v košari na mizi; štirje sodelujoči po želji izberejo igralno ploščo; na plošči so različne geometrijske oblike; otroci iz košare izbirajo geometrijske oblike in jih polagajo na ploščo; dodatne možnosti: igro lahko spremenimo v tekmovanje tako, da je zmagovalec tisti, ki prvi položi geometrijske like pravilno na svojo ploščo: igro nadgradimo z uporabo igralnih kock z narisanimi liki, pri čemer otroci mečejo kocko in izberejo samo lik, na katerem se kocka ustavi.

Tündérkert Óvoda Aldebrői Óvodai Tagintézmény, - Hungary 60


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56 "CASTELUL FERMECAT",, CRAIOVA, ROMANIA

Avtorji: Dragoi Maria Bulugea Maria Pandelescu Mariana Tucu Vivica Marilena Godeanu Clarisa. Marcu Miliana Babadan Nicoleta Popa Mihaela Dumitru Georgeta

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 61


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 51. UČIMO SE – NARAVNI VIDIKI Cilji: -

Spodbujati k opazovanju narave, zaznavanju in prepoznavanju oblik, simetrij, debeline, širine; iskati povezave med matematiko in naravo.

Sredstva: listi ali drugi naravni materiali, povečevalna stekla, svinčniki, tehtnica, listi papirja za zapiske Naloga: v naravi poiskati naravne lastnosti, rezultate zapisati ali narisati

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 62


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 52. GEOMETRIJSKI LIKI Cilji: -

utrjevanje znanja o geometrijskih likih; uporaba znanja o geometrijskih likih v različnih situacijah.

Sredstva: storži, papirni geometrijski liki, gradniki. Dejavnosti otrok:: -

otroci polagajo storže okoli papirnatega lika; “rišejo”geometrijske like brez papirnih oblik; sledijo robovom papirja.

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 63


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 53. RAZDELITEV ŠTEVIL Cilj: -

razvijati sposobnosti razumevanja in uporabe števil in številk.

Sredstva: plastični obroči in palice, storži. Dejavnosti otrok: -

otroci prelagajo storže iz modrih obročev v druge; iščejo različne možnosti, kako razdeliti celotno začetno količino predmetov .

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 64


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 54. ZDRUŽEVANJE PO BARVI Cilj: -

združevanje predmetov ali oseb po različnih kriterijih.

Sredstva: piščalka, veliki listi za otroke in majhni papirnati za na drevesa Potek dejavnosti: -

ob pisku piščalke otroci poiščejo drevo, ki ima nalepljen list enake barve kot ga imajo sami.

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 65


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 55. IGRAJMO SE S SNEGOM Cilji: -

identifikacija prve in zadnje številke v koloni.

Sredstva: sneg, plastične palice in številke Potek dejavnosti: -

iščejo med pomešanimi številkami in jih postavljajo v zaporedje tako, da jih potisnejo v sneg; opazujejo lasznosti snega; tvorijo geometrijske like v snegu;

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 66


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 56. ŠTEVILKE IN PREDMETI Cilji: -

povezovanje številk in količine; postavljanje predmetov v zaporedje po velikosti.

Sredstva: jesenski listi, kreda, gobica Potek dejavnosti: -

-

-

-

vzgojitelj napiše številke, otroci položijo v sredino kroga številki ustrezno število listov; zberejo najmanjši in največji list; otroci zaprejo oči , vzgojitelj številko zbriše, izbrani otrok napiše drugo, otroci v kroge spet položijo ustrezno število listov; igro nadaljujemo, dokler ne uporabimo vse števil od 1 do 10; polagajo vsak izbrani list na črto.

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 67


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 57. POIŠČI ŠTEVILKE, LIKE ALI OBLIKE V NARAVI Cilj: -

utrjevanje povezav med šolskimi aktivnostmi in resničnim svetom.

Sredstva: -

naravni material, podobe s številkami, liki in oblikami

Potek dejavnosti: -

otroci iščejo naravne vidike, ki ustrezajo podobi, ki jo imajo.

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 68


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 58. VRABČKI PRI HRANI Cilji: -

povezovanje številk in količine; identifikacija položaja predmeta z uporabo vrstilnega števila.

Sredstva: kreda, pobarvani kamni, številke Potek dejavnosti: -

po širje otroci stojijo v krogih in vodja igre jim da številke (od 1 do 4); s številko, ki jo imajo (v vrstnem redu od najmanjše do največje), se premikajo, ko vodja vodja zaploska; pridejo nazaj do svojih krogov in odložijo kamne zraven številke ter preštejejo kamne; otroci se gibajo kot vrabčki na narisani črti in vzamejo toliko kamnov kolikor prikazuje številka; igra se nadaljuje z zamenjavo številk.

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 69


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 59. ŠTEVILKE NA VRVI Cilji: -

razumevanje zaporedja številk od 1 do 10 in od 10 do 1; identificirati številke po vrstnem redu – katera je prej, katera ji sledi v zaporedju.

Sredstva: vrv, kljukice za perilo, plastične številke, palice, kamni Potek dejavnosti: -

naberejo naravni material v okolju in ga združijo glede na številke, ki visijo na vrvi v pravilnem zaporedju

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 70


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 60. KAJ TE NAVDIHUJE ? Cilji: -

uporabiti geometrijske like ob uporabi domišljije; identificirati prostorke odnose.

Sredstva: bela in barvna kreda Potek dejavnosti: -

otroci dokončajo krog tako, da dobijo podobo predmeta (sonce, hiša, avto, vlak, mačka …); določijo postavitev geometrijskega lika v njihovi risbi.

"Castelul Fermecat", Craiova - Romania 71


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 44 "EDEN", CRAIOVA, ROMANIA

Avtorji: Barbu Nicoleta – Livia Gheonea Oana Roşu Larisa Violeta Niţu Claudia Magdalena Stanciu Nicoleta Anda

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 72


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 61. IZBERI IN POVEŽI Cilj: -

oceniti velikost predmeta, razporediti in določiti predmete po različnih velikostih.

Sredstva: lesena drevesa in jabolka različnih velikosti Potek dejavnosti: -

vzgojitelj predstavi nekaj lesenih dreves z luknjami in vpraša, če so luknje različnih velikosti; v košaro položimo zazlično velika lesena jabolka, vsako jabolko ima glede na velikost svoj prostor v lesenem drevesu; otroci prepoznavajo velika jabolka in jim najdejo ustrezno velike luknje na drevesu; razporejajo majhna jabolka v ustrezne luknje na drevesu; napolnijo še preostale luknje na drevesu z ostalimi jabolki; otrok, ki nalogo opravi prvi, je zmagovalec.

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 73


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 62. NALOŽI VLAK Cilj: - razporediti in določiti predmete po obliki. Sredstva: lešniki, orehi, arašidi, vlak Potek dejavnosti: -

-

vzgojitelj pomeša vse lešnike, orehe in arašide in jih razdeli otroke v tri skupine glede na določeno lastnost (npr. različne nalepke na prsih); vsako skupino predstavlja otrok, ki naloži en vagon z lešniki, orehi ali arašidi tako, da izbere pravilno ne da bi naredil napako; vzgojitelj spremlja napredek otroka; ko so vsi vagoni naloženi, vzgojitelj imenuje nekoga, ki bo strojevodja in bo premikal vlak, dokler ta ne doseže “železniške postaje”; igro lahko ponovimo dvakrat ali trikrat z ostalimi otroki. -

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 74


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 63. IGRAJMO SE Z GEOMETRIJSKIMI LIKI Cilj: -

razvijati sposobnosti opazovanja in operacij razmišljanja, utrjevati pojme o geometrijskih likih (oblika, barva, velikost).

Sredstva: geometrijski liki, veliki gimnastični obroči Potek dejavnosti: -

vzgojitelj razporedi sredstva in določi kriterije; otroci določijo like po barvi in jih postavijo v velike obroče; ločijo jih po obliki ne glede na barvo; ločijo jih po velikosti; pravilno opravljene naloge otroci nagradijo z aplavzom.

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 75


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 64. ROŽNE VAZE Cilj: -

razporediti in določiti predmete glede na številko od 1-10.

Sredstva: vaze s številkami od 1-10, naravne rože različnih barv Potek dejavnosti: -

vzgojitelj postavi na tla košaro naravnih rož in deset vaz, oštevilčenih od 1 do 10 ; otroci jemljejo rože iz košare in jih razporejajo v vaze glede na številko; preštejejo rože in ubesedijo svoje dejanje z uporabo primernega matematičnega besedišča; otroci zaploskajo, ko kdo nalogo pravilno reši.

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 76


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 65. VLAK ŽIVALI Cilj: -

prepoznavati številke in štetjti od ena do šest, prepoznavanje sosednje številke.

Sredstva: vlakec, plastične domače živali Potek dejavnosti: -

-

vzgojitelj pokaže vlakec in usmeri otroke, da preštejejo vagone; vsak vagon ima številko, otroci jih poimenujejo; naložijo vsak vagon z ustreznim številom živali; vvzgojitelj postavi v vsak vagon po eno dodatno žival, otroci jemljejo z vagona odvečne živali, dokler se število živali ne ujema s številko na vagonu; prepoznajo sosednje številke vagonov (npr. sosednji številki številke 3 sta 2 in 4).

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 77


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 66. “IGRAJMO SE MATEMATIKO!” Cilj: -

utrjevanti znanje o matematičnih znakih, številkah in geometrijskih likih; štetje od 1 do 10; razvijanje logičnega razmišljanja in operacij mišljenja.

Sredstva: žetoni s številkami od1 do 10, kartice z geometrijskimi liki, kartice z matematičnimi znaki, orehi Potek dejavnosti: -

vzgojitelj naroči otrokom, naj izberejo kartico s številko in jo oblikujejo iz orehov; iz orehov tvorijo geometrijske like; polagajo orehe ob liku na kartici; tvorijo matematične znake (+ - = > <); naloge, ki jih opravijo pravilno, nagradimo aplavzom; igra se nadaljuje, dokler vsak otrok ne reši ene naloge.

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 78

z vsaj


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 67. ŽOGE V KOŠARI Cilj: -

razporediti in določiti predmete glede na barvo.

Sredstva: barvne žoge in košare Potek dejavnosti: -

vzgojitelj razdeli skupino v tri različne skupine glede na barvo košar, npr. modra, zelena, rumena; otroci izberejo samo žoge, ki so enake barve kot njihova košara; igra se konča, ko so vse košare polne žog, skupina, ki prva konča, zmaga..

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 79


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 68. METANJE KOCK Cilj: -

šteti od ena do šest in preverjati ujemanje s prepoznavanjem številk.

Sredstva: igralna kocka s pikami, igralna kocka z različnimi podobami, obroč, kolebnica, žoga. Potek dejavnosti:: -

vzgojitelj predstavi sredstva, ki so v obroču; vsak otrok stopi naprej in vrže kocko, podoba prikazuje, katere gibe naj izvede (npr. skoki, ploskanje, korakanje, igranje z obročem, žogo ali s kolebnico); isti otrok vrže kocko s pikami, ki prikazuje število gibov, ki jih naj izvede; pri igri se zvrstijo vsi otroci.

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 80


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 69. MAGIČNE VREČE Cilj: -

preverjati štetjae od 1 do 10; ubesediti dejanje z uporabo matematičnega besedišča.

Sredstva: majhne vreče z različnimi predmeti (geometrijski liki, lešniki, orehi, naravni material), žetoni s številkami od 1 do 10 Potek dejavnosti: -

-

igro se igramo na prostem; majhne vreče obesimo na drevo, žetone s številkami postavimo na tla; otrok, ki je izbran, pride do drevesa, odpre vrečo in prepozna predmete v njej; prešteje predmete, jih postaviti na tla k ustreznemu žetonu; naloge, ki so pravilno izvedene, otroci nagradijo z aplavzom, zapojejo pesem o številkah.

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 81


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 70. NADALJUJ ČRTO Cilj: -

poznati mesto vsake številke v zaporedju; pravilno uporabiti vrstilne števnike.

Sredstva: naravni material (sadje, zelenjava, lešniki…) Potek dejavnosti: -

vzgojitelj ima polno košaro sadja/zelenjave; seznani otroke z navodili (naredimo zaporedje iz materiala); otrok opazuje didaktični material na mizi in ga poimenuje; vzgojitelj izvaja prvi, otroci nadaljujejo zaporedje; otrok šteje predmete v zaporedju ob rabi vrstilnih števnikov (prvi, drugi, tretji); igra se začne z dvema predmetoma in vzgojitelj stopnjuje težavnost z dodajanjem novega predmeta v zaporedje; na koncu naredijo sadno/zelenjavno solato.

Grădiniţa cu program prelungit “EDEN”, Craiova – Romania 82


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

VRTEC ZARJA, ZAGAJŠKOVA ULICA 8, 3000 CELJE, SLOVENIJA

Avtorji: Ana Copot Marija Grahek Magda Klokočovnik Alenka Korenjak Danica Vasle Mirjana Štelcer Ana Cesar

Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 83


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 71. MATEMATIKA V NARAVI, Metodična enota: ORIENTACIJA IN ŠTETJE, GOZD Področje: matematika, narava Medpodročne korelacije: jezik, gibanje Metode dela: igre, razlage, opazovanja Oblike dela: skupinska, skupna Starost otrok: od 3 do 5 let Sredstva: kartoni z različnim številom narisanih otrok in številk Cilji: Otroci: - razvijajo razumevanje pojma debel - tanek; - razvijajo razumevanje pojmov za prostorske odnose (pred, za, ob, okoli); - razvijajo miselne operacije (prirejajo, štejejo); - spoznavajo, prepoznavajo simbole in upoštevajo navodila. METODIČNI POSTOPEK: - z otroki se pogovorimo o ravnanju in skrbi za lastno varnost v gozdu, odidemo v bližnji gozd; - med drevesi se lovimo in skrivamo, se igramo igre izštevanke En kovač, An ban …; - oba vzgojitelja otroke spodbujava k opazovanju dreves (debela, tanka), k opisovanju razlik in podobnosti, štetju (Kakšna so debla? Potipajte! Kaj čutite (hrapavo, gladko, robato, pikajoče …)? Kakšna so še? Katero drevo je debelejše, katero tanjše? Kako bi to izmerili?); - z rokami objemamo drevesa, ugotavljamo in preštevamo koliko otrok je objelo posamezna drevesa, na drevo pritrdimo simbol z narisanimi otroki in s številko; - primerjamo debelino z iztegnjenimi rokami in preštejemo otroke; - z otroki se pogovarjamo (Kako veste, katero drevo je tanjše – debelejše? ). Didaktična igra: Otroci tečejo med drevesi, na dani znak (npr.žvižg piščalke) se po navodilu postavijo za, pred (glede na položaj vzgojitelja), okoli dreves; k vsakemu drevesu gre le toliko otrok, kot jih je narisanih na sliki; na koncu se preštejejo in preverijo pravilnost izvedene naloge in svoj položaj tudi ubesedijo; - igro se igramo na enak način tako, da k drevesom prinašamo enako število sredstev (poiščemo storže, palčke, kamenčke, listje). Nadgradnja oz. nadaljevanje: - kartončke z narisanimi simboli (otroci) razvrstijo po številu od najmanjšega do največjega; - kartončke s slikami dreves (različne debeline) razvrstijo od najmanj do največ; - rišemo drevesa po opazovanju. - ustvarjamo grafične prikaze.

Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 84


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 72. SPOZNAVAMO IN ODKRIVAMO LASTNOSTI NARAVNIH MATERIALOV, Metodična enota: igra z lesenimi palčkami – dolžina, debelina Področje: matematika Medpodročne korelacije: jezik, narava Cilji Otrok: - preko igre odkriva, prepoznava in poimenuje lastnosti, jih razlikuje, grupira, razvršča glede na opazovano lastnost (dolžina, debelina); - išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema; - širi besedišče, razume in uporablja pridevnike nasprotij (gladek-hrapav, dolg-kratek, tanek-debel …). - Starost otrok: od 4 do 6 let METODIČNI POSTOPEK Igra v gozdu, z naravnim materialom (s palčkami ustvarjanje po lastni izbiri: npr. gradimo hišice za škratke …), učenje preko doživljajskih izkušenj, z reševanjem problemov in z medsebojnim sodelovanjem. Nabiranje palčk: spodbude, možna vprašanja vzgojitelja (za doživljanje, raziskovanje): Kaj občutiš? Kaj si otipal? Kakšne oblike je? Kakšne dolžine (debeline) je? Te na kaj spominja? Kakšnega vonja je? Kako bi ugotovil ali palice povzročajo zvok? Kako bi to naredil? Kaj predlagaš? Kako lahko zaigraš s palčkami? Poizkusimo zaigrati skupaj? Urejanje palic po eni lastnosti, po dveh lastnostih, npr.: dolge-kratke, debele-tanke; debele, kratke-debele, dolge … Vprašanja za primerjanje: Kako, po čem se palice razlikujejo? Kakšne so še palice, če jih primerjaš med seboj? Kako veš, da je palica daljša oz. krajša? Poimenuj njihovo dolžino, debelino! Kako bi ugotovili, koliko je posameznih palic? Poimenuj tiste, katerih je več! Kako bi še lahko prešteli palice? Miselna vprašanja – vprašanja o razumevanju: Kaj misliš, kaj bi se zgodilo, če damo skupaj dve ali več kratkih palic? Kaj misliš, da imajo palice skupnega? Akcijska vprašanja: Kaj bi lahko počeli s palicami? Za kaj vse bi lahko uporabili te palice? Ustvarjanje ritma, vzorca: Otrok s pomočjo palčk izdela vzorec, ga ponovi, razloži (uporablja pridevnike), nariše, preriše na papir. S palčkami riše po zemlji, mivki, pesku …, jih omoči v barvo, riše po papirju, opazuje sledi, poimenuje črto: debela, tanka, dolga, kratka … Iz posameznih palčk sestavi dvodimenzionalno, tridimenzionalno kompozicijo, npr. drevo, hišo ... Vprašanja: Kako bi izmerili dolžino palic? Kako bi lahko s palicami merili? Meri s standardnimi in nestandardnimi enotami (polaga kratke palice ob dolgo, šteje – koliko kratkih palic meri dolga palica …), svoje ugotovitve zabeleži. Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 85


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 73. SPOZNAVAMO IN ODKRIVAMO LASTNOSTI NARAVNIH MATERIALOV, Metodična enota: razvrščanje in urejanje Področje dejavnosti: matematika, narava, jezik Metode dela: igre, izkušenjskega učenja, opazovanja Oblike dela: skupna, skupinska, individualna Sredstva: naravni material (kamenja, veje, listi, lubje, storži, kostanj), listi, barvice, steklene posode Cilji Otroci: - razvijajo in urijo miselne operacije (primerjajo količine, prirejajo, štejejo); - usvajajo pojme več, manj, mnogo, malo, enako; - spoznavajo grafične prikaze, jih oblikujejo in odčitavajo. Termin učenja: več dni METODIČNI POSTOPEK: - Otroci v vrtec prinašajo različne materiale iz narave (kamenje, veje, lubje, liste, kostanj, storže). Zbrane materiale razvrščajo in oblikujejo skupine glede na dano lastnost. Oblikujejo množice, v katerih se vzpostavi red in elementi postanejo števni. - Raziskujejo, spoznavajo in iščejo informacije od kod so prinesli naravni material. Ugotovitve slikovno zabeležijo (npr. kamenje – voda, veja – drevo). Poslužujejo se puščičnega prikaza. - Iz urejenih množic primerjajo količino materiala. Ugotavljajo, česa je več, manj ali enako. Za spoznavanje količin se poslužujejo strategije štetja. Predmete štejejo s pomočjo premikanja in prirejanja eden – enemu. - Spoznavajo in ugotavljajo, kako bi pridobljene rezultate zabeležili. Seznanijo se z razpredelnico, rezultate beležijo z vrstičnim in stolpičnim prikazom. - Z naravnim materialom oblikujejo slike na igrišču.

Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 86


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 74. IGRA S SNEGOM – raziskovanje lastnosti, Metodična enota: merjenje, tehtanje, filtriranje … Področje dejavnosti: narava, matematika, jezik Metoda: razgovora, eksperimentiranja, praktičnega dela, igre Cilji Otrok: - raziskuje, meri snovi in tekočine z nestandardnimi in standardnimi merskimi pripomočki, se seznanja s strategijami merjenja prostornine; - razumeva pojme za količinske odnose (malo, veliko; več, manj, enako); - odkriva in spoznava lastnosti snega, - primerja, predvideva in napoveduje dogodke; Učna sredstva: menzure (merilne posode), tehtnice, različne posodice (kozarčki, skodelice, lončki ..), več različnih cedil, različno goste tkanine, različne velikosti žlic, sneg, voda. METODIČNI POSTOPEK: Z otroki prinesemo posode s snegom v igralnico. Nekaj posodic postavimo na radiator. Zastavljamo vprašanja: Kaj se zgodi s snegom (na soncu, v sobi na mizi, radiatorju …)? Česa je več v posodi – snega ali vode? Kako bi to ugotovili? Kaj potrebujemo? Otroci razmišljajo, predvidevajo, napovedujejo, predlagajo … Skupaj pripravimo igralne kotičke za raziskovanje: A. Igra – merjenje in tehtanje, primerjanje količine snega/vode Otroci polnijo različne posodice, menzure, štejejo, dodajajo, odvzemajo, primerjajo količino (koliko žlic, lončkov …, več, manj …). B. Igra - filtriranje staljenega snega (vode). Otroci primerjajo staljen sneg s pitno vodo. Pretakajo v posodo preko različno gostih cedil, tkanin … Opazujejo, pripovedujejo o tem, kaj se bo zgodilo in kaj se dogaja (kaj ostaja na filtru - cedilu, tkanini; kje je usedline več, manj … ). Podatke zabeležijo v razpredelnico in jih med seboj primerjajo. Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 87


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 75. PROMET, Metodična enota: orientacija, geometrijske oblike Področje dejavnosti: matematika Medpodročne povezave: družba, jezik, narava, gibanje Metode: opazovanja, pogovora, izkušenjskega učenja Cilji Otrok: - opazuje, prepoznava, poimenuje, razlikuje in utrjuje izraze za oblike (trikotnik, krog, kvadrat, pravokotnik); - spoznava in razume pomen nekaterih prometnih znakov; - se orientira, uporablja izraze: levo, desno, pred, za, blizu, daleč. Predhodne dejavnosti: - igra z odpadnimi sredstvi različnih geometrijskih oblik (škatlice, tulci, odpadni les, ležaji); igra z gradniki: tipajo, gradijo, postavljajo in podirajo stolpe, kotalijo, z njimi konstruirajo; obrisujejo, odtiskujejo gradnike (geometrijska telesa), poimenujejo nastale geometrijskih like, jih barvajo; - igre s sestavljankami (geom. liki, prometni znaki). Metodični postopek: - seznanitev z namenom in s ciljem sprehoda (Kje sem doma? ali Moja pot v vrtec); - ustavljamo se ob bivališčih otrok, opazujemo zgradbe in oblike oken, vrat, streh; - beremo tablice s hišnimi številkami in z imeni ulic, štejemo hiše v vrsti; - poimenujemo objekte pred nami, za nami, vrtove na levi in drevesa na desni strani; - preverjamo varnost pri prečkanju ceste s pogledom v levo – desno – levo; - opazujemo avtobus na postajališču, prepoznavamo oblike: vrata, okna, kolesa, volan, ograje; - ustavljamo se ob prometnih znakih, spoznavamo njihov pomen, prepoznavamo oblike in barve; - ugotavljamo, kdo je doma blizu vrtca, kdo je dlje in kdo daleč; - ob vračanju po isti poti ugotavljamo, zakaj so objekti v drugačnem položaju kot prej – odvisnost od našega trenutnega položaja; - dejavnosti razširjamo na igrišče vrtca - v naslednjih dneh timi vzgojiteljev organiziramo številne skupinske dejavnosti. Možnosti: 1. ustvarjanje »našega naselja« v peskovniku (hiše, poti …) 2. vožnja s skiroji, kolesi na asfaltnem delu igrišča z upoštevanjem prometne signalizacije, znakov (prehodi za pešce, semafor, smer vožnje …) 3. risanje likov s palicami v mivko 4. izdelovanje prometnih znakov iz različnih materialov 5. didaktična igra Prepoznaj geometrijski lik: otrok stopa iz lika na lik v smeri neprečrtanih puščic, na posameznem liku izvede gibalno nalogo (npr. na rumenem krogu se zavrti v desno smer; na zelenem trikotniku 3 x počepne, na kvadratu 4x …) 6. risanje na plakat - »zemljevid« vrtca z okolico. Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 88


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 76. MATEMATIČNO GIBALNE IGRARIJE, Metodična enota: ciljanje – štetje, seštevanje, odštevanje Področje dejavnosti: gibanje, matematika, jezik Metode dela: igre, verbalna metoda, metoda praktičnega dela Oblike dela: skupna, skupinska, individualna Sredstva: žoge različnih velikosti (ali različni naravni material, npr. smrekovi storži, divji kostanj), kartonska škatla, tabele za beleženje (karton), modre in redeče barvice, keglji, PVC obroči različnih velikosti Starost otrok: 4-6 let Cilji Otrok: - doživlja veselje, zadovoljstvo, samozaupanje in sprostitev; - razvija spretnost in preciznost metov; - razvija koordinacijo gibanja in orientacijo v prostoru; - razume in upošteva dogovorjena pravila, šteje, uči se seštevanja, odštevanja; - uporablja grafične prikaze. METODIČNI POSTOPEK 1. Z otroki dogovorimo prostor gibanja ter pravila gibalno didaktične igre Lovec in zajčki. Z izštevanko (En, dva tri, lovec zdaj si ti!) izštejemo lovca, ki z žogo cilja zajčke (otroke), ki se mu izmikajo. Zadeti zajček se spremeni v lovca in nadaljuje s ciljanjem. Igra se konča, ko otrokom upade interes. 2. Z otroki pripravimo več različnih »postaj« za igro z žogo. Otroci po želji prehajajo od ene do druge naloge, vendar je lahko pri eni hkrati največ pet otrok. Žogo mečejo z eno roko, z obema rokama, z različne razdalje … 1. ciljanje skozi različno velike obroče na različni višini (med drevesoma napnemo vrv – obroči visijo na vrvi) 2. ciljanje v koš, pritrjen na steni 3. ciljanje v tarčo na steni 4. ciljanje v koš na tleh in beleženje v tabelo 5. ciljanje v škatlo na tleh in beleženje v tabelo 6. ciljanje v postavljene keglje (ali z obarvano vodo napolnjene ½ l plastenke) in beleženje v tabelo. Pri 4. in 5. nalogi ima otrok na voljo tri mete (tri žoge). Prešteje žoge v cilju. V tabeli poišče svoje ime, nariše krog in se postavi nazaj v kolono. Na koncu skuša prešteti skupno število metov. Pri šesti nalogi prešteje in prečrta toliko kegljev, kolikor mu jih je uspelo prevrniti. 1. 2. 3. Ime otroka Število žog v cilju Število žog v cilju Število žog v cilju = Skupaj ? O Ime otroka

O O O Prečrtaj prevrnjene keglje

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

O O Število prevrnjenih kegljev

∆ ∆ Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 89

=O OO OO O

= Ostane? = ∆ ∆ ∆ ∆


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 77. MATEMATIKA SKOZI GIBANJE, Metodična enota: merjenje dolžine proge Področje: matematika Medpodročne korelacije: gibanje, narava, jezik, družba Cilji Otrok: - ob igri pridobiva izkušnje in znanja o standardnih merskih enotah, merskih pripomočkih; - razvija sposobnost prepoznavanja in pomnjenja številk od 1 do 10; - razvija zmožnost timskega dela, dogovarjanja; - išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema; - razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti; ob merjenju in označevanju utrjuje simbole za števila, besede (meter, start, cilj); - ob lastnem uspehu doživlja veselje in ponos ter gradi zaupanje vase. Termin učenja: več dni Starost otrok: od 4 do 6 let Sredstva: različne vrste metrov, krede različnih barv; METODIČNI POSTOPEK - Otroke spodbudim s knjižicami programa Mali sonček; ob prebiranju nalog se pogovarjamo, komentiramo, razmišljamo in -

-

-

-

načrtujemo dejavnosti (kje, kaj, kako). Pozornost usmerim na nalogo, vezano na tek (spomnim na lanskoletno nalogo – tek na 200 m in jim napovem letošnjo nalogo – 300 m). Postavljam problemska vprašanja: »Za koliko je to več? Kako bi to ugotovili? Kaj potrebujemo, da progo izmerimo? Kako bi to označili ? …«. Na asfaltni površini merimo s polaganjem metra, dolžino in simbole zarisujemo in zapisujemo s kredami različnih barv. Vsakodnevno tečemo, ob zarisani progi prepoznavamo, koliko metrov smo pretekli, rezultate zapišemo na papir in jih shranimo v osebno mapo.

Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 90


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 78. SVETLOBA IN SENCA, Metodična enota: opazovanje, merjenje sence Področje dejavnosti: narava, matematika, jezik Metode dela: opazovanja, igre, eksperimentiranja, pogovora, praktičnega dela Starost otrok: 4-6 let Sredstva: krede, palice (daljše, krajše) Cilji Otrok: - raziskuje lastnosti svetlobe in sence, odnose med vzrokom in posledico; - opazuje, išče, prepoznava razlike, podobnosti; - razumeva pojme: dolga – kratka, daljša – krajša, najdaljša – najkrajša; - razumeva pomen novih besed in jih uporablja v različnih besednih zvezah; - razvija spretnost risanja v vse smeri v večjem prostoru (peskovnik, asfaltno igrišče). Termin: daljše časovno obdobje Izhodišče: Otroci stojijo na hribu. Eden izmed njih opazi svojo senco, nanjo pokaže z roko in zakliče: »Glej mene!« METODIČNI POSTOPEK - Iskanje in opazovanje sence v naravi: senca ljudi, dreves, stavb, oblakov, živali, objektov … - Gibalna igra Premikajoče se sence (Skoči na svojo senco, na senco prijatelja, podaj ji roko, pobegni svoji senci …!). - Opazovanje in obrisovanje senc (ljudi, predmetov), primerjanje sence v različnih časovnih presledkih (po zajtrku, malici, kosilu, ob odhodu domov) in pogovor: Kaj se je zgodilo s senco? Kako to veš? Kakšna je (krajša, daljša)? Kam se je premaknila (levo, desno)? - Naredimo sončno uro: s palico zapičiš v tla - vsako uro na koncu palice označiš njeno senco (razmišljanje, pogovor…). - Merjenje dolžine senc z nestandardnimi in standardnimi enotami, primerjanje, razlikovanje, pogovor, beleženje. Možnosti za nadgradnjo: - Igra s senco s pomočjo grafoskopa, z baterijskimi svetilkami (projekcija: oddaljevanje - približevanje grafoskopa, predmeta). - Zbiranje in izdelovanje različnih ur, primerjanje, senčni uri naredimo številčnico … - Ustvarjanje grafičnih prikazov (kdaj je senca najdaljša in kdaj najkrajša). - Varno s soncem (program zdravja za zaščito pred soncem).

Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 91


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 79. MATEMATIKA V GIBANJU, Metodična enota: igra Kača zavitih vprašanj Področje dejavnosti: matematika, jezik, gibanje Oblike dela: skupinsko, v parih, individualno Metoda dela: igra, pogovor, opazovanje, problemsko reševanje preizkušanje, raziskovanje, praktično delo Sredstva: na asfaltni površini narisane didaktične igre, igralna kocka, kartončki z nalogami, košare z različnimim materialom Prostor: igrišče vrtca Cilj Otrok: - ob igri in gibanju se uči in zabava – doživlja veselje, zadovoljstvo in uspeh; - prisluhne navodilom, jih razume in upošteva; - išče, zaznava in uporablja različne možnosti reševanja problemov – razvija strategije mišljenja; - prireja, prepoznava števila in šteje – povezuje številke s predmeti; - opisuje, pripoveduje in uporablja pridevnike; - se orientira na igrišču, naloge povezuje z gibanjem; - prepoznava in poimenuje barve in oblike; - prepoznava in opisuje simbole. METODIČNI POSTOPEK Vzgojitelji s timskim načrtovanjem na igrišču organizirajo in omogočajo različne vrste iger. Otroci različnih oddelkov med posameznimi organiziranimi igrami prehajajo po v naprej dogovorjenih pravilih (med vsemi vzgojitelji in otroki). Pri igri Kača zavitih vprašanj lahko hkrati sodeluje manjše število otrok (do deset). Potek igre: Otrok iz vreče izvleče kartonček z zapisano nalogo. Skupaj si ogledamo simbol, ki je narisan na kartonu, vzgojitelj prebere nalogo. Na poljih narisane igre otrok poišče mesto z enakim simbolom in reši zahtevano nalogo. Kartončke z nalogami oblikuje vzgojiteljica glede na zastavljene cilje in v sodelovanju z otroki, če so tega že zmožni. Po večkratnem ponavljanju lahko otroci preko zapisanih simbolov prepoznajo nalogo ne da bi jim jo vzgojitelj prebral. Primer: kartonček - različne možnosti nalog:

Poskoči tolikokrat kot ima pikapolonica pik. Štej. Katero številko vidiš? Koliko pik bi moral vzeti, da bi jih ostalo šest? Pokaži, naštej, poišči, prinesi, naredi …6 …)

Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 92


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi 80. TRAVNIŠKE CVETLICE, Metodična enota: raziskovanje barve Področje dejavnosti: narava, matematika, jezik Metoda: opazovanja, razgovora, eksperimentiranja, praktičnega dela Cilji Otrok: - raziskuje, spoznava in opisuje značilnosti rastlin; - razlikuje in primerja po lastnostih (barva, oblika …), grupira in šteje; - razume pojme enako, različno, podobno in jih zna uporabiti v pogovoru. Učna sredstva: terilniki, lončki, pipete, kartončki z nalogami, did. igra Spomin, časopisni papir, stiskalnica, nabrano cvetje, cedilo, gosta tkanina, priročnik Travniške cvetlice. METODIČNI POSTOPEK: Z otroki gremo na travnik, kjer se razdelimo v dve skupini. A. skupina: vsak otrok dobi kartonček z določeno barvo in številom pik. Nabrati mora samo cvetove rož. Število in barva le teh se morata ujemati s številom pik in barvo na kartončku. B. skupina: vsak otrok poišče in nabere šopek treh različnih rož. Nabrano cvetje odnesejo na igrišče vrtca. Prva skupina vse cvetove po barvi razvrsti v lončke, druga pa v vaze z vodo. Skupaj pripravimo štiri vzporedne delavnice (prvi vzgojitelj vodi aktivnosti v prvi delavnici, drugi koordinira ostale). A. Otroke z vprašanji spodbujam, da opišejo podobnosti in razlike rastlin, njihove dele, iščejo slike rož v priročniku, spoznavajo njihova imena … B. Priprava za herbarij – otroci nekaj posameznih rastlin polagajo na časopisni papir. Vse skupaj naložijo v stiskalnico, pokrijejo s pokrovom in privijejo vijake oz. obtežijo. C. Izdelava naravnih barvil – otroci cvetove rož po barvah razvrstijo v terilne posode ter jih strejo. S pipeto po kapljicah dodajajo vodo. Na koncu skozi cedilo in gosto tkanino vsebino prefiltrirajo. Raziskujejo in primerjajo intenzivnost barve (več manj dodane vode) ter ustvarjajo. D. Didaktična igra Spomin (travniške rastline): otroci iščejo pare enakih rastlin, jih poimenujejo, opisujejo vizualne značilnosti … Možnosti nadgradnje oz. nadaljevanje Izdelava herbarija, raziskovanje osnovnih in sekundarnih barv, primerjanje (kupljenih barv z barvami, pridobljenimi iz cvetov), simbolni zapis primerjave in rezultatov mešanja barv … Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 93


“Matematiko skozi igro” (2012-1-LV1-COM06-03567)  Matematika v naravi

Copies Izvode of thepriročnika handbookza forSlovenijo Sloveniaizdal: issued by: Kindergarten Vrtec Zarja Zarja Celje Celje Zagajškova ulica 8 3000 Celje Slovenija Slovenia Pripravili strokovni sodelavci projekta Comenius iz držav: Latvije, Prepared Poljske,byTurčije, preschool Bolgarije, teachersMadžarske, from the Comenius Romunijeproject: in Slovenije Latvia, Poland, Turkey, Bulgaria, Hungary, Romania and Slovenia Oblikovala: Marija Grahek A drawing by: Neja Jelić, Jezikovno 6 years pregledala and Alja in Srovin, uredila: 6 years: Ana Cesar Partial Prevedel: design: Nenad Marija Vranešević Grahek Risba: Translation Neja ofJelić, the Slovenian 6 let in Alja chapter Srovin, in the 6 let: handbook: Nenad Vranešević Marija MarijaGrešak, Grešak,ravnateljica principal

Celje, junij June 2014 Print: Tisk:

Vrtec Zarja, Celje - Slovenija 94

Priročnik matematika v naravi Vrtec Zarja Celje  

Priročnik je nastal v procesu vključenosti v projekt Comenius 2012-1-LV1-COM06-03567-8 "Matematika skozi igro" in je financiran iz evropskih...

Priročnik matematika v naravi Vrtec Zarja Celje  

Priročnik je nastal v procesu vključenosti v projekt Comenius 2012-1-LV1-COM06-03567-8 "Matematika skozi igro" in je financiran iz evropskih...

Advertisement