Strefa Dobrych Cen 2kw2024

Page 1

173,90 20x120gres
*
śruba nakrętka podstawa
174,91
Arena Bianco
30x60 159,65 60x60 174,91 100x100 245,14 60x120 197,41
Greige
60x60 195,20 60x120 228,05 100x100 253,38
Beige Bianco Cenere
Grigio
Beige
30x60 115,13 60x120 168,02 60x60 122,51
Grey

60cm

70cm

JDRumywalkanablatowa JDRumywalkanablatowazcienkim rantem,530x420x140mm JDRumywalkanablatowo-wisząca 46x26,5x11

KALIWalkIn1000x2000mm

szkłobezpiecznehartowane8mm

powłokawypalanaCrystalClearr

drążekstabilizujący1000mmzmożliwością

docięcianamiejscu

mm

2706,00 2200,00 zł/szt czarnymat

2081,16 1692,00 zł/szt srebrny

drzwiskrzydłowezestałymsegmentem

900mmplusściankaboczna900mm

zakresregulacjiściankibocznejdo20mm

(możliwośćniwelacjinierównychścian)

srebrnykolorprofili

powłokawypalanaCrystalClear

zawiasyzlicowanezeszkłem, wznosząco-opadające

szkłobezpiecznehartowane6mm

wysokość2000mm

4563,30 3710,00 zł/szt srebrny

regulowanegórnerolki

powłokawypalanaCrystalClear

uchwytpłaskizestalinierdzewnej

szkłobezpiecznehartowane6mm

wysokość1950mm

3731,82 3034,00 zł/szt

2870,82 2334,00 zł/szt czarnymat srebrny

DOBRYCHCEN STREFA
NHKabinaprysznicowa900x900x2000mm KaliAHkabinazdrzwiamiprzesuwnymi 900x900x1950
160x75 170x75 180x80
862,00 898,99

ZENbyCersanitmeblełazienkowe

Stwórzswójidealnyzestawdołazienki.Wybierzrozmiarkonsoli.Dobierzpanele maskująceiszafkizszufladąwkolorzebiałymmatowymlubkaszmirowym.Możesz stworzyćteżzestawzpółkąmeblowąlubszklaną.Całośćdopełnijszafkąlustrzaną iszafkamiwiszącymi.Konsole,szafkizszufladamiorazpółkiszklaneizpłytyz kolekcjiZENbyCersanitdostępnewrozmiarach–60,80,100cm.Elementy uzupełniająceczarnąstalowąkonsolędostępnewkolorzebiałymatikaszmir Półkiszklanewykonanezhartowanego,dymionegoszkła.

1.KonsolaZEN80czarnadsm

(SAF-240839)

599,00 zł/szt

2.PanelmaskującydokonsoliZEN 80białymat

(SAF-240840)

119,00 zł/szt

wofercierównieżkolorkaszmir

3.PółkaZENszklana80

szklana (SAF-240841)

białymat(SAF-240843)

wofercierównieżkolorkaszmir

209,00 zł/szt

149,00 zł/szt

4.SzafkazszufladąZEN60białymat

(SAF-240845)

799,00 zł/szt

5.SzafkazdrzwiczkamiZEN20białymat

(SAF-240846)

369,00 zł/szt

wofercierównieżkolorkaszmir

6.Szafkalustrzana

ZEN60

(SAF-240847)

ZEN80

(SAF-240848)

559,00 zł/szt

659,00 zł/szt

7.Szafkawisząca

ZEN40

(SAF-240849)

ZEN60

(SAF-240850)

199,00 zł/szt

299,00 zł/szt

DOBRYCHCEN STREFA
7.
5. 1.
3. 6.
2. 4.

ZENbyCersanitumywalkiwpuszczaneiwannywolnostojące

Umywalkizkolekcji ZenbyCersanitcharakteryzująsięsubtelnymiklasycznymwyglądem. Umywalkisąwpuszczanewblat,takabymogłystanowićidealnącałośćzkonsolamiZENby Cersanit.Dostępnajestwersjasymetrycznaoszerokości60cmorazwersjeasymetryczne -prawailewa-oszerokościach80i100cm.Umywalkiasymetryczneposiadająwygodne powierzchnieodkładcze.WannyzkolekcjiZenbyCersanitcharakteryzująsięopływowymi krawędziamiiobłymikształtami,którewpołączeniuzergonomicznieuniesionymibokami, umożliwiająswobodneikomfortowerozluźnieniesiępodczaskąpieli.ModelwannyZenby CersanitDubledoskonalesprawdzisięjakowannadladwóchosób,dziękisymetrycznym oparciomicentralnieumieszczonemuodpływowi.

Umywalkasymetrycznawpuszczanawblat

60(SAF-240713)

699,00 zł/szt

WannawolnostojącaowalnaZENbyCersanit

Umywalkaasymetrycznawpuszczanawblat prawa/lewa

80 898,99 zł/szt

100 1099,01 zł/szt

Wannawolnostojącaowalna

ZENbyCersanitDOUBLE

DOBRYCHCEN STREFA
167x72(SAF-184758) 5299,99 4399,00 zł/szt 182x71(SAF-240712) 5699,00 4699,00 zł/szt

KONTRAbyMeissenKeramikmeblełazienkowe

5.

8.i9.

KolekcjaKONTRAoferujeszerokiwybórmeblimodułowych:szafkipodblatowe, blaty meblowe,wisząceszafki,blaty,któremożnałączyć.Szafkiiblatydostępnesąwdwóch kolorach:matowymbiałymimarsala.WykonanesązlakierowanejpłytyMDF.Posiadają czarnewnętrze,szafkipodblatoweposiadająryflowanefrontyorazdedykowane organizery;wisząceszafki-lustranatyleipółkizhartowanegoszkłaodymionejbarwie. Szufladywyposażonesąwsystemysoft-close,bezuchwytoweotwieranieorazoświetlenie wewnętrzne.Kolekcjęuzupełniająasymetrycznelustrawtrzechwymiarach.

1.SZAFKAWISZĄCAKontra40,lewa

marsala (SAF-240708) 1799,00 zł/szt

wofercierównieżkolorbiały

2.BLATZEWSPORNIKAMISetKontra,2sztuki (SAF-240877) 4199,00 zł/szt

biały marmur

wofercierównież:czarnymarmur,szarykamień

3.BLATMEBLOWYKontra80

biała (SAF-240878) 639,00 zł/szt

wofercierównieżkolormarsala

4.SZAFKAPODBLATOWAKontra60

biała (SAF-238538) 2499,00 zł/szt

wofercierównieżkolormarsala

5.LUSTROKontra

68x64 (SAF-238677) 559,00 zł/szt

92x88 (SAF-238543) 899,00 zł/szt

120x80 (SAF-240704) 1099,00 zł/szt

6.MISKAKontrazawieszanaflushstreambox

(SAF-237433) 1882,00 zł/szt

7.DESKAWCKontraslim

(SAF-237435) 465,00 zł/szt

8.BIDETZAWIESZANYKontraslim

(SAF-238454) 1882,00 zł/szt

9.DESKABIDETOWAKontraslim

(SAF-238453) 465,00 zł/szt

DOBRYCHCEN STREFA
1. 2. 3. 4.
6.i7.

KONTRAbyMeissenKeramikumywalki

KONTRAumywalkawiszącaprawa,eurowhite

(SAF-210301) 1350,00 zł/szt eurowhite60 (SAF-240837)

zł/szt eurowhite100 (SAF-237431) 2500,00 zł/szt eurowhite120

KONTRA38umywalkinablatowe

eurowhite (SAF-210264) 999,00 zł/szt białymat (SAF-214673) 1049,00 zł/szt antracytmat(SAF-235494) 1049,00 zł/szt

KONTRA48umywalkinablatowe

eurowhite (SAF-212166) 1149,00 zł/szt

białymat (SAF-235489) 1249,00 zł/szt

antracytmat(SAF-223433) 1249,00 zł/szt

KONTRA48 zpółką,zotworemnaarmaturę

eurowhite (SAF-235490) 1199,00 zł/szt

białymat (SAF-210302) 1299,00 zł/szt

KONTRA48zpółką,bezotworunaarmaturę

eurowhite (SAF-213777) 1199,00 zł/szt

białymat (SAF-214288) 1299,00 zł/szt

antracytmat(SAF-235493) 1299,00 zł/szt

KONTRA60umywalkinablatowe

eurowhite (SAF-210301) 1349,00 zł/szt białymat (SAF-231576) 1449,00 zł/szt antracytmat (SAF-213775)

KONTRA60zpółką,otworemnaarmaturę

eurowhite (SAF-235372) 1399,00 zł/szt białymat (SAF-216647) 1499,00 zł/szt antracytmat(SAF-210265) 1499,00 zł/szt

KONTRA60zpółką,bezotworunaarmaturę eurowhite (SAF-212166) 1399,00 zł/szt białymat (SAF-235488) 1499,00 zł/szt antracytmat(SAF-216648) 1499,00 zł/szt 1449,00 zł/szt (SAF-240836) 1799,00 zł/szt eurowhite80

antracytmat(SAF-214672) 1299,00 zł/szt

DOBRYCHCEN STREFA
2100,00
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.