Page 1

26 februar 2013

Voksen책sen Program 2013 Konferanser, kurs, seminarer, utstillinger, workshops og merkedager


JANUAR 30.01

Seminar: Kultur og identiteter i Norden Oppfølgning av «kulturpolitikken som verktøy for mangfold og identiteter i Norden» fra 2012. Kulturlivet kan være en viktig arena for deltakelse og identitetsskapende for de mange og sammensatte identitetene i Norden. I forbindelse med satsningen i 2012 ble utgitt publikasjon ”Den utmanande diskussionen”: www.voksenaasen.no/no/program/ I samarbeid med Nordisk ministerråd og Kulturdepartementet i Norge og i Sverige.

FEBRUAR 05.02

Workshop 1814-serien: Antisemitism eller Israel-kritik? Är antisemitismen på väg tillbaka? Oslo kommun presenterade under 2011 en rapport som avslöjade antisemitism i Oslos skolor. Holocaust-senteret vid Universitetet i Oslo har 2010-2012 genomfört en undersökning om det norska folkets hållningar till judar och antisemitism. Resultatet visar att antijudiska fördommar förekommer i Norge, i ungefär samma nivå utsträckning som i Sverige. Samtidigt pågår en diskussion om hur kritik mot staten Israels politik kan framföras utan att den blir uppfattad som kritik mot det judiska folket. I samarbete med Fritt Ord.

18.02-21.02 Språk – og kulturkurs I Språk- og kulturkurs for lærerstudenter fra universitetet i Göteborg.

MARS 04.03-08.03

Språk – og kulturkurs II Språk- og kulturkurs for lærerstudenter fra universitetet i Helsingfors. I samarbeid med «De nordiske perlene».

10.03

Utstillingsåpning og vernisage: Galleri Voksenåsen kl 15.00 Galleri Voksenåsen kan igjen ønske den ettertraktede og dyktige billedkunstneren Dagfinn Knudsen velkommen tilbake. Hans bilder er figurative og eksplosive i sitt raffinerte og særegne uttrykk. Han vil vise maleri, pastell og raderinger. Salgsutstilling fram til 31. mars.

(Ny dato)

Dag Hammarskjöld-programmet, seminar: Hvor går Afrika? Hvor går Afrika? BRICS-landene anses som en motkraft til Vestens afrikapolitikk. Hva vil det bety for oss, og hva vil det bety for Afrika? Et samarbeid med Den sørafrikanske ambassaden og med vårt internasjonale nettverk, Kontoret for Tusenårsmålskampanjen i Afrika (Nairobi.)

20.03

Workshop: Fredsklokker Kommunen Hwacheon i Sør-Korea inviterer til samarbeid for å sette opp fredsklokker i Sør-Korea og i Sverige og Norge. Vi vil diskutere hvordan, når og sammen med hvem vi kan sette opp tre klokker: en i Hwacheon, en ved fredsmonumentet i Morokulien på den svensk-norske grensen og en på Voksenåsen. Sammen med fredsorganisasjoner, noen potensielle donatorer og ambassadene fra Sør-Korea og Sverige og norsk UD. Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


(Ny dato)

Dag Hammarskjöld-programmet, seminar: Pressen og Latin-Amerika Med utvalgte journalister.

APRIL 12.04

Informasjonsdag: Arbeidsmarked og vilkår for svensker i Norge. Mange svenske ungdommer har funnet seg jobb i Norge og det er plass til enda flere. Informasjonsdagen inneholder dels informasjon til ungdommer som søker jobb, dels informasjon til de som allerede er etablert i Norge om f.eks. skatter, selvangivelse, sosiale vilkår, boliger mv. I samarbeid med bl.a. Nordisk ministerråd, Foreningen Norden, Sveriges ambassade, Skatteetaten, International Student’s Union of Norway.

12.04

Dag Hammarskjöld-programmet, konferanse: Flere unge i arbeid i Norden. Erfaringsutveksling mellom de nordiske landene om metoder som kan brukes for å bedre ungdommers muligheter for å komme inn på arbeidsmarkedet. Hvilke tiltak er vellykkede innenfor f.eks. skatte- utdannings- og arbeidsmarkeds-politikken ? Hvordan håndteres ungdomsarbeidsledighet lokalt? Hva gjøres for å spesielt hjelpe ungdomer/personer med utenlandsk bakgrunn? I samarbeid med bl.a Nordisk Ministerråd, Foreningen Norden, Sveriges Ambassade, Skatteetaten, International Student´s Union of Norway.

25.-26.04

1814-serien: Romer i Norden (oppfølgning fra 2012) Nordisk politisk møte på høyt nivå som skal utfordre norske, svenske og finske politikere på hvordan man følger opp planer for å forbedre forholdene for rom/romani, styrke utdanning av og forskning om rom/romani samt rom/romanis språk og kultur, bekjempe antiziganisme, og hvilke ressurser man har tenkt å satse for å nå oppsatte mål. Og gjerne å sette det inn i en europeisk kontekst. I samarbeid med Fritt Ord.

30.04

Märkesdag: Valborgsmässoafton Traditionsrikt firande med brasa, svenskt sillbord, dansmusik och körer. I samarbete med Norsk-Svensk Forening.

MAI 07.05

Seremoni: Frigjøringsdagen Polititroppenes forening møtes for bekransning av byste av dosent Harry Söderman, grunnlegger av Polititroppene i Sverige/Norge 1943-1945. Med Polititroppenes Veteranforening, Norsk-svensk forening.

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


14.05

1814-serien: Misstro eller tillit (till myndigheter) i Norden Under senare år har det i internationell debatt allt oftare uttryckts oro över en sjunkande social tillit i många länder. Detta innebär inte bara låg mellanmänsklig tillit utan även minskat engagement i föreningsliv, samhällsarbete och politik och ett ökat misstroende mot offentliga institutioner; alltså allvarliga hot mot våra samhällens grundvalar. Även om våra Nordiska länder särskiljer sig positivt i förhållande till flertalet länder i Europa, så finner man tendenser även här. Vilka faktorer påverkar tilliten och vad kan göras för att åter öka den? I samarbeid med Fritt Ord.

JUNI 03.06

Seminar: Kvinner i politikken i Sverige og Norge En samtale mellom noen sentrale politiske ledere i svensk og norsk politikk i de siste 50 år som f.eks. Margot Wallström, Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Gudrun Schyman, Gro Harlem Brundtland, Anne Enger Lahnstein, Kaci Kullman Five, Kristin Halvorsen, Åsa Romsson, Jytte Guteland m.fl. Hvordan har disse opplevd kvinnelig lederskap i en nokså mannsdominert verden? Hvilke kamper gjenstår og hva slags lederskap kreves for å oppnå økt likestilling og økt kvinneandel i politikken?

14.-16.06

Workshop:”Express Yourself ” Seminar for ungdommer i et flerkulturelt samfunn. Med Antirasistisk Senter m.fl. Et samarbeid med Svensk-norska Samarbetsfonden og innvandrermiljøer i Norge og Sverige.

21.06

Märkesdag: Midsommar Traditionellt firande med sill, snaps, musik och dans runt majstången! Norsk-Svensk Forening i samarbete med Voksenåsen.

AUGUST 04.08.-10.08 SommerAkademi Voksenåsen På fagområdet kunstmusikk. Med følgende mestere: Tom Ottar Andreassen, Stephan Barrat-Due, Eirik Birkeland, Catherine Bullock, Thomas Carroll, Susanna Eken, Magnus Ericsson, Peter Herresthal, Aage Kvalbein, Mark Messenger, Björn Nyman, Olle Persson, Julius Pranevicius, Hermann Stefánsson, Randi Stene, Lars Anders Tomter, Frøydis Ree Wekre og Gregor Witt. I samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Svensk-norska Samarbetsfonden. Web-side: http://old.nmh.no/summeracademy/

13.-15.08

Prosjekt: Unge som fremtidens fredsambassadører Et antall unge mennesker fra grenseområdene mellom Sverige og Norge møtes for å lære om krig og fred og for å utvikle sin holdning til konflikter. Dette er et pilotprosjekt for å teste om Voksenåsen kan etablere dette som et årlig tilbakevendende arrangement. I samarbeid med bl.a. grensekommunene Eda og Eidskog, fylkene Värmland og Hedmark samt fredsorganisasjoner. Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


26.08

Märkesdag: Kräftskiva För alla Voksenåsens vänner, grannar, kontakter, kunder. I samarbete med VisitSweden, Norsk-Svensk Handelskammer, Exportrådet, Sveriges Ambassad.

27.08

Seminar: Fornybar energi – vindkraft Med bl.a. Dæhlie Kraft AB, Stena Renewable, Statkraft SCA Vind AB, Statkraft Södra Vindkraft AB, Vattenfall, ABB, Svenska Kraftnät, Statnett og NVE.

SEPTEMBER 16.09-17.09

Konferanse: Digital sikkerhet (oppfølgning fra 2012) Våre samfunn er sårbare for angrep på vår digitale hverdag. Vi må være på vakt overfor angrep ikke bare ”vanlige” datavirus men også mer sofistikerte angrep av type spionasje, sabotasje, tyveri, utpressing etc. Den nordiske solidaritetserklæringen fra 2011 nevner spesielt innsatser for å øke digital sikkerhet. Med Utenriksdepartementet i Norge og med støtte fra Nordisk ministerråd.

29.09

Utstillingsåpning: Høstutstilling - Raija Wallenius I tillegg til de verk av Raija Wallenius, svensk-, finsk-samisk kunstner og illustratør, som inngår i Voksenåsens permanente samlinger stiller vi ut en rekke nye og gamle verk fra denne nordiske mangesysler.

OKTOBER 30.09-04.10

Språk- og kulturkurs III Dobbeltkurs med lærerstudenter fra universitetene i Göteborg, Karlstad og Helsingfors. I samarbeid med «De nordiske perlene». Kurset inngår som en del av ”De nordiske perlekurser” innen et større nordisk program for språkkurs med støtte fra Nordisk ministerråd. Voksenåsen koordinerer de Nordiske perlenes til sammen tretten kurser i norsk, dansk, finsk og svensk for finske, svenske, danske, islandske og norske studenter.

07-08.10

Workshop: Kultur og identiteter i Norden Oppfølgning av «Kulturpolitikken som verktøy for mangfold og identiteter i Norden» fra 2012. Kulturlivet kan være en viktig arena for deltakelse og identitetsskapende for de mange og sammensatte identitetene i Norden.

21-22.10

Dag Hammarskjöld-programmet, kurs: Ungdomsbevegelsens fredsarbeid Oppfølgning av kurs i ikkevoldelig fredsarbeid i Bakurien Georga i 2012. I samarbeid med EU-programmet Aktiv Ungdom ved Barne-ungdoms– og familiedirektoratet og Networkers North South.

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


23.10

Dag Hammarskjöld-programmet: Dag Hammarskjöld-talen 2013. Den femte Dag Hammarskjöld-talen holdes av en spesielt invitert gjest. Temaet vil være med et internasjonalt perspektiv i Dag Hammarskjölds ånd. I samarbeid med Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala.

27.10.

Jubileum: Edvard Munch - 1863-1913 Edvard Munch og Sverige. Hvilke kontakt og påvirkning har hans kunst hatt for Sverige? Seminar og utstilling.

NOVEMBER (Ny dato)

Ragnar Sohlmanstipendiet 2013 Stipendiet innebærer en måneds opphold i Norge og Sverige, møte med nordiske ungdommer og anledning til å utveksle kunnskap om kulturen og institusjonene på tvers av landegrenser. Dette er femte gang stipendiet deles ut til minne om den svenske humanisten Ragnar Sohlman. Stipendiet utdeles og kvitteres med stipendiatens Sohlman-forelesning. I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden og Sveriges ambassade i Oslo.

04.11

Dag Hammarskjöld-programmet, seminar: Økonomi for en ny tid Vi tar et tilbakeblikk på finanskrisene de siste årene og ser hva som er endret i internasjonal finansarkitektur og om vi er bedre rustet til å møte fremtiden. Hva har ikke skjedd og hva må skje? I samarbeid med The Other Canon og BI.

19.-20.11

Konferanse: Nordområdene For femte år i rad tar vi opp de aller nordligste deler av Norden. I år ser vi bl.a. på de nye mineralstrategiene, på forholdet til EU:s råvareinitiativ og på hvordan samfunnene i nord best kan forberede seg på den raske utviklingen i gruvenæringen, med boliger, utdanning, infrastruktur, sosiale tjenester etc. I samarbeid med Utenriksdepartementet i Norge og i Sverige og Finlands og Sveriges ambassader.

24.11

Jubilar: Harald Edelstam Harald Edelstam, svensk diplomat, (født 1913, død 1989) var stasjonert i Oslo under 2. verdenskrig og ble av Hjemmefronten kalt ”Den svarte nellik” for sin hjelp til motstandsmennene. Edelstam er imidlertid mest kjent for å ha reddet livet til et stort antall opposisjonelle etter militærkuppet i Chile i 1973. Med Erik Edelstam.

29.-30.11

Konferanse: FNs dag for solidaritet med det palestinske folket Et samarbeid med svenske, norske, israelske og palestinske organisasjoner.

DESEMBER 04.12

Seminar: Hvordan ser fremtidens politiker ut? Politikerrollen er kanskje ikke lenger et kall, men et yrke og en karriere. Hvilke krav har vi på politikere og hvordan rekrutteres de? Et av fundamentene i demokratiet er nettopp representativitet. Et forskerlag på Institutt for Samfunnsforskning har sett på innvandreres representasjon i norske kommunestyrer og resultatene sammenholdes med svenske og/eller nordiske funn. Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


Publikasjon ____________________________________________ Den utmanande diskussionen - Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden

Forholdet mellom de nordiske land og Tyskland er tema for en konferanseserie (7 konferanser) som finner sted mellom mai 2012 og april 2013. Serien skal belyse forholdet mellom Norden og Tyskland –både de historiske forbindelsene, dagens relasjoner og perspektivene framover. Voksenåsen koordinerer hele konferanseserien som blant annet støttes av Nordisk kulturfond og de nordiske utenriksdepartement. Innlegg, diskusjoner, nyheter og annet spennende fra hele serien kan følges på: Kan kulturpolitiken verka för att främja mångfald och identitet? Hur förhåller sig språket till yttrandefriheten och samhället och vad betyder identitet i den här kontexten? Debattskriften har kommit till inom ramen för ett initiativ av Nordiska ministerrådet som fokuserar på just dessa frågor. Att veta vilka hinder vi står inför och hur dessa eventuellt kan överkommas är inte enkelt. Det är en utmanande diskussion vi står inför.

www.nordentyskland.com

Konferansene: 2012: Voksenåsen, Oslo, 10-11 mai, De nordiska ambassaderna, Berlin, 14-15 oktober Schæffergården, København, 22-23 oktober Hanaholmen, Helsingfors, 14-15 november 2013: Biskops Arnö, Stockholm, 14-15 februar Nordens Hus, Reykjavik, 17-18 mars De nordiska ambassaderna, Berlin, 27-28 mai

I debattskriften finns en rad idéer om identitet och kultur och hur dessa kan samverka. Bidragen representerar ett brett politiskt och geografiskt spektrum, och skribenterna har olika bakgrund, profession, etnicitet och utgångspunkt. Texterna har även olika längd och form för att på så sätt lyfta fram skilda typer av argument och olika retoriska grepp. Alla dessa faktorer har betydelse för skribenternas skilda syn på temat. Det pekas också på möjliga vägar vidare i den här utmanande diskussionen. Ladda ner publikationen gratis: www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-006

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


VOKSENÅSEN – Ett stort stycke Sverige i Norge

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under och strax efter andra världskriget. Gåvan överräcktes av statsminister Einar Gerhardsen till statsminister Tage Erlander 1955. Vår arkitekt Hans-Kjell Larsen har varit med oss sedan starten 1956 och är det fortfarande.

Voksenåsen ägs av den svenska staten, genom kulturdepartementet och vår drift baseras idag på vår femstjärniga kurs och konferensverksamhet och på vår programverksamhet.

Vår kulturavdelning arbetar med att uppfylla vår ägares mål: Att stärka samhörigheten mellan svenskar och norrmän samt öka den ömsesidiga kunskapen om ländernas samhällsliv, språk och kultur. Dessutom skall vi värna om yttrandefrihet, respekt och tolerans i ett mångkulturellt samhälle.

Verksamheten spänner från språk och kultur till dagsaktuella politiska och ekonomiska frågor, näringsliv, turism och regionalt samarbete samt Sveriges och Norges internationella engagemang. Bilaterala intressen kan främjas och synliggöras i våra program, som även ser på den mer långsiktiga utvecklingen i de svensk-norska relationerna.

Viktigast för oss, eller i alla fall en av våra viktigaste målgrupper, är ungdomar, och flera av våra årligen återkommande arrangemang riktar sig just till dem. Ett sådant arrangemang, som genomförs i samarbete med Norges musikkhøgskole och svensk-norska samarbetsfonden, är Sommerakademi Voksenåsen. Under loppet av några intensiva augustidagar har vi mästarkurser med några av Skandinaviens bästa lärare och mest ambitiösa studenter, och bjuder dessutom på en trevlig social samvaro i naturskön miljö. Varje år ordnas också kurser i norsk kultur och språk för lärar- och journaliststudenter både från Sverige och från Finland.

Vår programverksamhet på nationalgåvan Voksenåsen utgår ifrån den humanitära hjälp som Sverige gav Norge under kriget, den största humanitära insats Sverige någonsin genomfört. I denna tradition, och med inspiration från FN:s andra generalsekreterare Dag Hammarskjöld, har vi instiftat ett program som ser utåt, söderut och mot de länder som vi kallar utvecklingsländer. Vi har valt att döpa denna ”nordiske lyttepost mot sør” till Dag Hammarskjöldprogrammet.

Tveka inte att ta kontakt! +47 2281 1500 eller program@voksenaasen.no

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.

Publikation2013-februar  
Publikation2013-februar  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/Publikation2013-februar.pdf

Advertisement