WV-2022-065-Ondernemers_11

Page 1

Een uitgave van Voka WVL | Jaargang 29 – 03 juni 2022 |

Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus) • P409071

magazine

JUNI - 2022

Onder nemers

Groep Ghistelinck blijft ambitieus

Onderwijsexpert trekt aan de alarmbel

Interview met prof. dr. Wouter Duyck

Fotoverslag

MNM What’s NXT


MAAK NU EEN AFSPRAAK

5 alarmsignalen voor onze economie Nadat het IMF een paar weken geleden al een dramatisch toekomstbeeld schetste van de Belgische economie, kwam intussen de Europese Commissie met haar halfjaarlijkse vooruitzichten. Die zagen er net iets beter uit dan de ramingen van het IMF, maar toch staan ook in dat rapport verschillende alarmsignalen voor iedereen die met onze economie begaan is, en zeker voor onze beleidsmakers.

VOLVO C40 RECHARGE 100% fiscale aftrekbaarheid van de wagen + extra fiscale voordelen bij installatie van laadpalen

Een van de positieve berichten is dat de Commissie verwacht dat België een nieuwe recessie kan vermijden. Ze verwacht een minimale terugval in de economische activiteit in het huidige kwartaal en een stagnatie in de zomermaanden. Daarmee zou een recessie (2 opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei) net vermeden worden. Maar dat impliceert ook dat er maar weinig nodig is om ons wel in een recessie te duwen. De recente verergering van de toeleveringsproblemen door de strengere lockdowns in China en de snel toenemende

“De alarmsignalen van de Europese Commissie zouden een zoveelste wakeup-call moeten zijn dat het dringend anders moet.” — BERT MONS GEDELEGEERD BESTUURDER

Brugge

Oostende

Ankerstraat 16 T 059 32 09 82

Roeselare

Kleine Weg 241 T 051 27 20 00

Tielt

Pittemsesteenweg 22 T 051 42 75 00

Veurne

Nieuwpoortkeiweg 28 T 058 31 12 43

22 KWH/100KM | 0 G CO 2/km (WLTP) Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieuinformatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be Afgebeeld model ter illustratie.

Zarren

Essenstraat 82 T 051 56 72 91

De economische groei staat onder druk, maar België lijkt daar gevoeliger voor dan de meeste andere Europese landen. Voor 2023 verwacht de Commissie een groei van 1,8% in België, na Nederland en Finland het zwakste cijfer van Europa. Dat verschillende internationale instellingen de groeivooruitzichten voor de Belgische economie relatief somber inzien, heeft te maken met een aantal uitdagingen waar we voor staan, o.a. de krapte op de arbeidsmarkt en onze verslechterende concurrentiepositie. Hoe dan ook heeft de lagere groei een rechtstreekse impact op onze algemene welvaart. Volgens de nieuwe ramingen van de Europese Commissie zullen de loonkosten in ons land in 2020-2023 met 16,4% stijgen. In de buurlanden zou de loonstijging gemiddeld uitkomen op 10,9%. Op die manier zou onze loonhandicap tegenover de buurlanden snel terug oplopen. In een paar jaar tijd zou de volledige verbetering in onze concurrentiepositie in de voorgaande 10 jaar (via o.m. de taxshift en de indexsprong) teruggedraaid worden. In het verleden werd al duidelijk dat zo’n loonhandicap niet zonder gevolgen blijft: onze exportmogelijkheden worden daardoor aangetast, en dat zal uiteindelijk ook wegen op de bedrijfsinvesteringen en dus ook op ons groeipotentieel op langere termijn. De Commissie verwacht dat ons marktaandeel op internationale markten in 2021-2023 met 2,5% zal afnemen. Dat is na Duitsland het slechtste cijfer van de kernlanden van de eurozone. Allicht zitten daar vooral tijdelijke effecten in de nasleep van de coronacrisis achter, maar met de duidelijke

verslechtering van onze concurrentiepositie lijkt het weinig waarschijnlijk dat we de situatie de komende jaren snel weer kunnen ombuigen. Bovendien is dit geen nieuw fenomeen. Sinds 1990 verloor de Belgische export zo’n 18% aan marktaandeel op de internationale markten. De bedenkelijke toestand van onze overheidsfinanciën komt al jaren aan bod in de analyses van allerlei internationale instellingen, en dat is deze keer niet anders. Volgens de Commissie zitten we in 2023 met een begrotingstekort van 4,4% van het bbp, na Malta het grootste tekort in de eurozone. En dat met overheidsuitgaven van 53,4% van het bbp, na Frankrijk de hoogste van Europa. De overheidsuitgaven (excl. rentelasten) zouden in 2023 2,1% van het bbp, of ruim 11 miljard in euro’s van vandaag, hoger liggen dan in 2019. Nog maar eens een bevestiging dat de verslechtering van de budgettaire situatie niet te wijten is aan tijdelijke crisismaatregelen, maar dat de voorbije jaren de uitgaven structureel verhoogd werden. Dat beleid botst stilaan op z’n limieten. Het is uiteraard geen nieuwe boodschap die de Europese Commissie hiermee brengt. Onze economie staat er op een aantal cruciale punten niet goed voor, en er is niet meteen zicht op beterschap. Nochtans zijn ook de mogelijke oplossingen gekend: structurele hervormingen voor een beter werkende arbeidsmarkt, een houdbaar model voor de pensioenen, een groeiondersteunende fiscaliteit, een gezond budgettair beleid,... De politieke focus lijkt vandaag evenwel te liggen op ‘makkelijke’ voorstellen op korte termijn en weinig realistische extra uitgaven, zoals de koopkrachtvoorstellen van de PS. De alarmsignalen van de Europese Commissie zouden een zoveelste wake-upcall moeten zijn dat het dringend anders moet. Bijgesloten bij deze editie van Ondernemers vind je ook ons jaaroverzicht, met een greep uit onze activiteiten van het werkingsjaar 2021-2022. Extra veel leesvoer dus!

STANDPUNT ―

Gistelsesteenweg 276 T 050 40 60 60

rente zijn daarvoor allicht al voldoende. Ondernemingen kunnen er maar best rekening mee houden dat onze economie op dit moment door een (beperkte) recessie gaat.

3


16

GROEIMANIFEST ..............................05 IN HET KORT....................................07

Onderwijsexpert trekt aan de alarmbel

TAJO..............................................08

VRAAGHET@VOKA ............................09 WELT ..............................................11 NIEUWE LEDEN ................................12

HAVENNIEUWS ................................13 ILVO...............................................14 SDG 8 .............................................19 BC FOOD .........................................20 KNOHOPACK ...................................21 MULDER NATURAL FOODS .................25 MNM WHAT’S NXT ............................26 HOMEQUBE.....................................29 HOWEST..........................................30 SD WORX.........................................31 MARLEX...........................................32 DECOSTERE ACCOUNTANCY. . ................33

34

Interview Vincent Yserbyt is gepokt en gemazeld in de autosector. Binnen het Mercedes-Benz huis, met 8 filialen in België, 3 in Frankrijk en het autoverhuurbedrijf Luxauto, is Yserbyt met Groep Ghistelinck de ‘laatste der Mohikanen’: authentiek en tot op vandaag zichzelf gebleven.

DEVION...........................................40 FOMECO .........................................41 VOKA TREND TOUR ...........................44 DE OESTERBANK ..............................46 MINNE&MOREELS.............................47 PROSIT...........................................48 AGENDA ..........................................50

Dossier Scott Automation levert automatisatie en robotica voor interne logistiek en transport voor productie- en magazijnfaciliteiten. “In de huidige context waarbij voldoende werkkrachten vinden almaar moeilijk wordt, kan automatisatie een verademing zijn”, zegt Regional Director Aaron Vanwalleghem.

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Joke Verbeke Redacteurs: Margot Dhondt, Kenneth Oroir, Conny Van Gheluwe - Vormgeving: Pieter Claerhout Mediaregie: Sven Van Ryckeghem Fotografen: Stefaan Achtergael, Dries Decorte, Kurt Desplenter, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Joyce Mesdag, Bart Vancauwenberghe, Dirk Vandenberghe Druk: Lowyck Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vlaanderen tegen 2030 een van de meest welvarende regio’s ter wereld? Het kan. “Maar dan hebben we wel minstens 2% groei nodig”, stelt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Met het Voka Groeimanifest lanceren we 11 krachtige engagementen om beter te groeien.

11 engagementen in het Voka Groeimanifest

Hij maakt dat duidelijk met een voorbeeld. “Begin de jaren 90 waren er in Vlaanderen 4 mensen op beroepsactieve leeftijd voor elke 65-plusser, vandaag is dat minder dan 3 en tegen 2050 zijn dat er nog maar 2. Er komt een enorme

BEDRIJVEN ―

BEDRIJVEN ―

4

38

Waarom ondernemingen manifest voor betere groei gaan

Tegen 2030 wil Voka van Vlaanderen de place to be maken om te ondernemen, te werken en te leven. Het gloednieuwe Voka Groeimanifest is een oproep om een één de sterkste regio’s in West-Europa te worden. Vanuit de ondernemingen trekken we aan de kar om meer, maar vooral ook beter te groeien. Want voor alles wat we in de toekomst willen doen, hebben we groei nodig: onze welvaartsstaat versterken, de pensioenen betaalbaar houden, de koopkracht opkrikken en investeren in duurzame transitie, een sterke gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs. “We kúnnen eenvoudigweg niet zonder groei”, stelt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest.

5


Onder 350.000 nemers

Delta Light Group neemt Amerikaanse sectorgenoot over “Er komt een enorme vergrijzingsfactuur op ons af. De enige mogelijkheid om dat op te vangen is via economische groei.” vergrijzingsfactuur op ons af. De enige mogelijkheid om dat op te vangen is via economische groei.” Maar onze groei staat al langer onder druk, en bij ons meer dan in andere industrielanden. Van Craeynest: “Volgens het IMF kunnen we in 2023-2027 – dus post corona en hopelijk ook de Oekraïnecrisis – rekenen op een jaarlijkse groei van net geen 1,3%. Dat is na Japan en Italië de laagste van de klassieke industrielanden. Ter vergelijking, de buurlanden zouden een groei van gemiddeld 1,6% per jaar halen, in een groep kleine, relatief open economieën (Nederland, Oostenrijk, Finland, Denemarken en Zweden) zou dat 1,8% zijn. Dat zijn beperkte verschillen per jaar, maar die lopen wel op na een aantal jaar en maken een wezenlijk verschil voor de houdbaarheid van onze welvaartsstaat, voor de ruimte voor koopkrachtstijging en voor het algemene welvaartsniveau.”

BART VAN CRAEYNEST

Voka stelt een groei voor van 2%. “Niet als doel op zich, maar als middel voor welvaart en welzijn”, legt Van Craeynest uit. “We moeten volop inzetten op duurzame en gedeelde groei, waar iedereen beter van wordt. Dat omvat méér dan louter het bbp. Vandaar ook dat we de Voka Groeimonitor hebben ontwikkeld om te monitoren of we duurzaam en gedeeld groeien ten opzichte van de Europese toplanden.” In het Plan Samen Groeien vroeg Voka eerder al een reeks engagementen en acties van onder meer de politiek. Met het Groeimanifest willen de ondernemingen ook zelf de handschoen opnemen. Voka ziet 3 grote werven: arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie. Groene innovatieleider Het tekort aan geschikte werkkrachten is nu en de komende jaren de grootste rem op onze groei. Van Craeynest: “De vacatures pieken als nooit tevoren, ondernemingen zien zich geconfronteerd met een jaarlijkse vervangingsvraag van 77.000 naast eventuele groei door uitbreiding en investering.” Onze regeringen proberen meer mensen aan de slag te krijgen en mikken daarbij op een werkzaamheidgraad van 80%. “Vanuit Voka leggen we de lat hoger: 85% van alle Vlamingen op actieve leeftijd zou aan het werk moeten

zijn, goed voor in totaal 350.000 extra werkenden. Dat is 10% meer dan nu. Dat is haalbaar, tonen topregio’s in onder meer Duitsland en Zwitserland ons voor.” Innovatie en verduurzaming bieden de grootste kansen voor groei. In het Voka Groeimanifest schuiven we dan ook resoluut de ambitie naar voor om van Vlaanderen dé groene innovatieleider te maken. Dat kan door te mikken op meer investeringen en minder uitstoot: de totale investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) moeten naar 5% bbp tegen 2030, de uitstoot van broeikasgassen moet dan weer 55% omlaag. “We staan voor een aantal grote transities: de veroudering van de bevolking met onder meer verregaande implicaties voor de gezondheidszorg, de digitalisering, de duurzame transitie en de daaraan gekoppelde revolutie in de energievoorziening. Het zal er de komende jaren vooral op aankomen om innovatieve oplossingen uit te werken waarmee bedrijven dan aan de slag kunnen. Op het vlak van innovatiecapaciteit scoort België doorgaans sterk. We kennen al verschillende succesverhalen, met onder andere de biotech-cluster, de expertise rond chips en de offshorewindenergie. Op die weg moeten we veel verder gaan”, besluit Van Craeynest.

Familiebedrijf Delta Light Group neemt de Noord-Amerikaanse Lambent Lighting Group over. De acquisitie past in de strategie om internationaal, en meer bepaald op de Noord-Amerikaanse markt, verder te groeien, klinkt het bij CEO Jan Ameloot. “We willen dé referentie worden in inspirerende, hoogkwalitatieve architecturale verlichtingsoplossingen. Noord-Amerika is één van de grootste economieën en sterkst groeiende marktsegmenten. Dus onze ambitie is om dat ook daar te realiseren. We brengen hier een positief verhaal en tonen onze ambitie om te groeien en te investeren.”

Mol Cy gaat samenwerken met Franse groep Nexter Mol Cy uit Staden en de Franse groep Nexter hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van het CaMo (Capacité Motorisée)-programma voor de modernisering van de gemotoriseerde capaciteit van het Belgische leger. Concreet zal Mol Cy op de site in Staden voor Nexter 382 Griffon-voertuigen assembleren, die tussen 2025 en 2030 door Frankrijk aan het Belgische leger geleverd worden.

Meer dan een zesde van alle tortillachips en wraps die Paulig in Roeselare produceert, worden nu gemaakt met groene stroom die op de sites zelf wordt opgewekt. Paulig investeerde namelijk 350.000 euro in 1.900 zonnepanelen op het dak van de productiegebouwen. Daarnaast wordt de elektriciteit die opgewekt wordt door de windmolen net naast het hoogbouwmagazijn rechtstreeks gebruikt in de productie en magazijnen.

De fruitige creativiteit van HÖNGRY Jonge ouders Mathieu Haspeslagh en Bieke Biesbrouck, allebei afkomstig uit Roeselare, willen met een nieuwe aanpak het gebrek aan enthousiasme voor gezonde voeding van tafel vegen. Met hun start-up HÖNGRY bieden ze ouders van jonge kinderen een houvast om groenten en fruit plezant(er) te maken via spel en fantasie. De Bryo-deelnemers ontwikkelden daarvoor verrassende fruit- en groentepersonages die op allerlei producten figureren: voorleesboekjes, tattoos, kledij,… “Het goede van groenten en fruit staat centraal, maar dan wel in kindertaal, met tonnen fantasie en humor. Want geef toe: een broccoli die Freddie heet, luid zingt en wild met zijn haar schudt is toch veel leuker voor een kind dan ‘eet je groenten want ze zijn gezond?’”, lachen Bieke en Mathieu.

IN HET KORT ―

BEDRIJVEN ―

6

Naar 2% “De magere groeicijfers zouden dan ook de alarmsignalen moeten doen afgaan bij beleidsmakers”, stelt Van Craeynest. “De handicaps van onze economie zijn al langer gekend: moeilijkheden om geschikt personeel te vinden (ondanks het feit dat 1,7 miljoen Belgen op beroepsactieve leeftijd niet aan het werk zijn), de afkalvende productiviteitsgroei, het mobiliteitsprobleem, de administratieve lasten, ontoereikende overheidsinvesteringen, de fiscaliteit,… En daar komt op korte termijn nog een nieuwe loonkostenhandicap bovenop. Oplossingen bedenken voor die uitdagingen zal voor onze economie en onze toekomstige welvaart veel meer uitmaken dan de huidige kortetermijnfocus op koopkracht”, aldus de Voka-hoofdeconoom. “Meer mensen aan het werk krijgen is veruit de krachtigste maatregel voor onze groei en zo ook voor onze koopkracht. Eenvoudig gesteld: ook voor de koopkracht is groei nodig.”

magazine

7


Plato

United Experts verhuist naar ruimere locatie

Heb je een vraag over ondernemen, U heeft een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke een reglementering, eeneven moeilijke managementbeslissing? Stop dan met managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen. Googelen en laat ons helpen.

Hoofdgebouw Ieper Business Park wordt uitvalsbasis

United Experts verhuist naar ruimere locatie Kan je arbeidsovereenkomsten Vraag van de week

TAJO laat jongeren kennismaken met jobs Het doel: minder schoolverlaters zonder diploma Na een succesvolle start in Gent, probeert de vzw TAJO nu ook in Kortrijk het aantal schoolverlaters zonder diploma te beperken. Kwetsbare jongeren maken 3 jaar lang elke zaterdag kennis met verschillende jobs, zodat ze gemotiveerder naar school trekken. “We zoeken ook los van schoolcijfers naar hun talent, om mee te zoeken naar de richting die hen het best past”, zegt Stéphanie Verhelst.

De vzw TAJO werd opgestart naar het voorbeeld van de Nederlandse organisatie IMC Weekendschool, die nu zo’n 1.000 jongeren per jaar bereikt in vele Nederlandse centrumsteden. Door de werking van IMC is het aantal jongeren dat de middelbare school verlaat zonder diploma, met 60% gedaald. TAJO probeert sinds 3 jaar in Gent hetzelfde effect teweeg te brengen. Op vraag van Kortrijk is TAJO daar sinds dit schooljaar ook met een werking gestart.

STÉPHANIE VERHELST

de competenties en talenten die daarbij horen. Zo kunnen de jongeren zelf ervaren welke vakgebieden hen aanspreken, en worden ze gestimuleerd om te gaan studeren in een richting die hen verder brengt, op school en in het leven.” Om kansen te grijpen moeten jongeren eerst kansen krijgen, luidt de leuze van TAJO. “Ze krijgen een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft, zodat ze het belang van ‘je best doen voor later’, beter begrijpen. Daarnaast gaan we ook samen op zoek

TAJO zoekt nog gastdocenten die hun passie willen delen met de jongeren. Op de site vind je ook hoe je onder meer financieel kan helpen kansen creëren, want TAJO ontvangt geen subsidies. “Bedrijven die meewerken aan TAJO, door enerzijds te sponsoren of anderzijds gastdocenten af te vaardigen, doen dat in de eerste plaats uit maatschappelijk engagement. Onze jongeren hebben dankzij TAJO meer kans om een job te oefenen die ze graag willen doen.” (JM - Eigen foto) tajo.be Wie interesse heeft om één keer per jaar een ervaringsgericht atelier te animeren vanuit die passie voor een klein groepje jongeren, kan mailen naar Kortrijk@tajo.be.

United Experts werd in 1996 opgestart De Ieperse vestiging van als een landbouwstudiebureau, onder de bedrijvengroep United Het sluiten van arbeidsovereenkomsten gebeurt aan) arbeidsovereenkomsten op elektronische naam DLV. Intussen stelt de bedrijvengroep Experts, dat ondernemers biMBA Highlights Advanced start voor vaker via De de elektronische weg. wijze te (laten) ondertekenen, maar het isverspreid toch zo’n 400 medewerkers tewerk, jstaat met expertise, verhuist de tweede keer opsteeds 2 maart 2022. Sommige ondernemingen maken gebruik van over 13 verschillende vestigingen in Vlaannaar het hoofdgebouw vanopletten geblazen. residentiële opleiding bestaat uit online toepassingen SignRequest). deren. De afdeling in Ieper werd opgestart het Ieper Business Park, het 4 modules die inhoudelijk verzorgd (bv. DocuSign, Andere plaatsen handtekeTen eerstedoor geniet op dit moment enkelen een Carlos Roelens in 2015 is intussen voormalige spraaktechnoloworden door topprofessoren van hun elektronische ningen met een Belgische eIDgiebedrijf via AdobeLernout Acrobat & Hauspie. arbeidsovereenkomst ondertekend met een al 3 keer verhuisd binnen de site op Ter Solvay Business School. Reader. Nog anderen printenDaar de overeenkomst elektronische handtekening van Waarde. neemt het meteen 2 gekwalificeerde uit, 2, ondertekenen handgeschreven in gebruik. de gelijkstelling met een papieren arbeidsoverModule 1 | woensdag donderdag ze met eenverdiepingen en&scannen ze weer in. Kan een eenkomstUnited ondertekend een handgeschreven Expertsdoor is een adviesgroep die zowel 3 & vrijdag 4 maarthandtekening 2022 | Growth handtekening. particulieren als ondernemers adviseert bij Corporate Financeelektronisch geplaatste (en bewaarde) handtekedie functies even goed vervullen? Wat is dan hun plannen en exploitatie in verschillende Module 2 | vrijdag ning 1 & zaterdag 2 april Ten tweede moetenvan elektronisch ondertekende sectoren, de landbouw, industrie en 2022 | Influencing de forbewijswaarde success (on- van een elektronische handtekening?– Organisaarbeidsovereenkomsten worden opge-kunambacht tot deverplicht zorgsector. “Concreet derhandelen en change) slagen door gekwalificeerde neneen zowel ondernemersbewaringsdienst. als particulieren tiecultuur, effectieve groei, anatomie Is een elektronische Die zijn momenteel nog niet de markt aanwezig bij ons terecht voorop ondersteuning bij hun van falen in een interna handtekening betrouwbaar? omdat er nog geen Belgische instanties bestaan projecten of dromen”, zegt medebestuurder Een handtekening – of ze nu elektronisch of handwaar potentiële hun kwalificatie kunCarlos kandidaten Roelens. “Iemand die bijvoorbeeld geschreven is – vervult 3 functies. nen verkrijgen. Voorlopig geldtwil welrealiseren een gedoogbeeen bedrijfsgebouw en leid van deondersteuning FOD WASO. wenst rond de opstart van • Het identificeert de persoon die de handtekehet project voor de aankoop, ontwerp ning heeft geplaatst; Toekomstige situatiekan bij ons terecht voor alle en realisatie, • Het bevestigt de instemming van deze perIn de toekomst toegelaten zijn om arbeidsadvieszal enhet administratie.” soon met de inhoud van de overeenkomst; overeenkomsten te ondertekenen met een niet-ge• En het verzekert dat deze inhoud ná het kwalificeerde elektronische handtekening, mits Specifieke kennis plaatsen van de handtekening niet meer het systeem een aantal voorwaarden voldoet. “Deaan wetgeving wordt steeds complexer. eenzijdig gewijzigd kan worden. Steeds meer bedrijven en particulieren zijn In de toekomst zal het bovendien zijn om dus vragende partij voormogelijk de expertise van Huidige situatie die elektronisch ondertekende arbeidsovereenonze adviseurs en experten. Momenteel is het wettelijk toegelaten om (bijlagen komsten vervolgens een gekwalificeerde Wij hebbenook heelop uiteenlopende en manier te specifieke archiveren,kennis maar in diehuis, moeten nog zoalsdus milieueen kwalificatie verkrijgen. coördinators, financieel adviseurs, juristen, archeologen, boomtechnische adviseurs, geluidsdeskundigen,… zodat wij vergaand Wees je dus bewust van de juridische risico’s op kunnen begewww.unitedexperts.be vandaag van een elektronisch ondertekende en/of Ook een prangende vraag? bewaarde arbeidsovereenkomst. Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

vraaghet@voka.be

V O KB AE -DNRI IEJUV W EN S ―

BEDRIJVEN ―

8

Wijkgericht “Vanuit laagdrempeligheid werken we wijkgericht”, legt Stéphanie Verhelst uit. “In alle basisscholen van de wijk Kortrijk Centrum en Oost proberen we alle leerlingen van het vijfde leerjaar tot en met het eerste middelbaar warm te maken om elke zaterdag naar onze werking te komen. Via interactieve ateliers kunnen ze daar kennismaken met de meest uiteenlopende beroepen en

“Bedrijven die meewerken doen dat in de eerste plaats uit maatschappelijk engagement.”

naar hun talent en werken we aan hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.” De jongeren van de doelgroep niet alleen de eerste keer naar de werking krijgen, maar hen ook regelmatig op zaterdag laten terugkeren, is geen evidentie. Het zijn immers voornamelijk net die jongeren die dikwijls zonder of met weinig steun autonoom beslissingen moeten nemen. “We gaan heel intensief te werk”, zegt Stéphanie.

elektronisch ondertekenen en bewaren?

Hoofdgebouw Ieper Business Park wordt uitvalsbasis

9


Hr-traject Welt start weer in september

Patrick Verschelde leidt ondernemers naar meer succes en persoonlijke voldoening “Blijf jezelf. Pas als je zonder masker op kan zeggen wat je te zeggen hebt, dan ben je goed bezig als ondernemer.” Dat is één van de inzichten die Patrick Verschelde neerschreef in zijn boek ‘Snuif de nectar van ondernemerschap’. Het boek moet leidinggevenden op weg zetten naar meer succes en persoonlijke voldoening. De krachtlijnen geeft Verschelde ook mee aan de deelnemers van het Welt-traject van Voka West-Vlaanderen.

Patrick Verschelde heeft er al een ruime carrière op zitten als hr-manager, consultant en ondernemer. Die ervaring geeft hij al jaren mee aan ondernemers en leidinggevenden, als één van de inspirerende sprekers in het Welt-traject van Voka. Nu heeft hij zijn visie op leiderschap in organisaties ook gebundeld in een boek: ‘Snuif de nectar van ondernemerschap’. 14 juni 2022

16 juni 2022

21 juni 2022

BRUGGE-OOSTENDE

KORTRIJK-ROESELARE-TIELT-WAREGEM

IEPER-VEURNE-NOORD-FRANKRIJK

Samen zomeren op de Voka Tuinfeesten 2022

“Aan de hand van mijn inzichten kan je zelf ontdekken welke je sterktes en uitdagingen zijn om succesvol te zijn”, zegt Verschelde. “Dat succes hangt niet alleen af van je stijl, maar vooral van de organisatie waarin je terechtkomt en de fase waarin die onderneming zich bevindt. Je vraagt jezelf van bij het begin het best af: ‘Zit ik hier wel op

mijn plek?’ In het ene bedrijf kan iemand uitmuntend presteren, en in een andere onderneming nooit helemaal zijn draai vinden. Dat geldt trouwens ook voor je werknemers: de juiste mens op de juiste plaats, daarmee begint het.” Evenwicht vinden Het boek helpt ondernemers en leidinggevenden een evenwicht te vinden tussen wat ze zelf willen en wat de anderen willen. “Er is heel vaak een spanningsveld tussen de belangen en doelstellingen van bazen, medewerkers, klanten en leveranciers. Daarnaast zijn er nog de regels, afspraken, procedures waarmee je als leidinggevende ook nog eens rekening moet houden. Het helpt om te beseffen dat er niet alleen je

eigen doelstellingen zijn, maar iedereen met een eigen standpunt en eigen doelstellingen in dezelfde situatie staat.” Verschelde geeft ook een 25-tal tips die hij met leuke beelden en quotes doorspekt en aan de hand van concrete voorbeeldverhalen tot leven brengt. “De eerste en belangrijkste tip, die ik ook telkens meegeef in mijn sessies voor Welt, is: ‘Blijf jezelf’. Als je zonder masker op kan zeggen wat je te zeggen hebt, zonder dat je moet nadenken of je boodschap past in een bepaalde strategie, dan ben je goed bezig als ondernemer.” ‘Twijfel niet aan jezelf’ is nog zo’n belangrijke tip. “Als je zelfvertrouwen hebt, kan je de wereld aan. Iedereen is verschillend en iedereen heeft zijn eigen ‘minpunten’, al gebruik ik dat woord niet graag. Dat is niet erg, perfectie is ook niet interessant. 2 begrippen vermijd ik ten slotte zo vaak mogelijk. Ga niet op zoek naar iemand die je als ‘schuldige’ kan aanduiden als iets fout loopt. Daar heeft niemand een boodschap aan. ‘Problemen’ bestaan niet. Probeer alles positief te bekijken en zoek naar de opportuniteiten die een uitdaging met zich meebrengt.” (JM - Foto DD)

Drie gezellige zomeravonden, schitterende locaties, inspirerende netwerkmomenten en een fijn weerzien met collega-ondernemers. Welkom op de Voka Tuinfeesten 2022, dit jaar in drie regio’s, op drie avonden. Tot dan? Team Voka West-Vlaanderen

Optimaliseer jouw personeelsbeleid met Welt

www.voka.be/communities/west-vlaanderen/welt

VOKA-NIEUWS ―

Welt is een gratis hr-traject dat inzet op wendbare loopbanen voor elk talent. Je krijgt de kans om vanuit een inclusieve aanpak je personeelsbeleid te laten groeien naar een innovatieve en wendbare organisatie. In september starten weer 3 Weltgroepen op, voor zaakvoerders-ondernemers, voor hr-professionals en voor grote bedrijven (dat laatste is een gloednieuw traject). Welt wordt ook in 2023 voortgezet. Meer info: nele.braem@voka.be

11


Nieuwe leden Het Voka-netwerk blijft uitbreiden! Dit zijn enkele nieuwe leden van de afgelopen maanden.

CLPT

Torhout Tania Werbrouck & Xavier Dereeper Biedt een compleet assortiment metalen hulpstukken voor het hijsen, vastzetten en verbinden van prefab betonelementen aan. Naast een selectie internationaal geproduceerd materiaal, biedt het ook zelf vervaardigde buigbare opvulbuizen aan. www.clpt.be

Konnektit

Ieper Sonja Delbeecke Initiatiefnemer van ikzoekhulp.be. Helpt je in je zoektocht naar professionele hulp op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast ondersteunt het hulpverleners, zowel inhoudelijk als op het vlak van ondernemerschap. www.konnektit.be

Westhoektalent

Packo nv

Zedelgem Claude Packo Via een netwerk van gespecialiseerde dealers over gans België spitst PACKO NV zich toe op de verdeling van premium merken landbouwmachines en materieel voor verhandeling - voor de landbouw, de groensector en openbare besturen. www.packoagri.be

Immax

Brugge Vincent Depreeuw Sinds 2002 een vaste speler binnen de immobiliën in Knokke-Heist en omgeving. In 2020 breidde het uit met een kantoor in Brugge. Vincent Depreeuw en Joeri Verstraeten combineren frisse dynamiek met jarenlange expertise en ervaring. www.immax.be

Immo Francois

Brugge Dries François De Immo Francois-groep, actief in West- en Oost-Vlaanderen, huisvest 3 merken en +30 kantoren onder zijn dak: Immo Francois (residentieel vastgoed), Chapter (exclusief vastgoed) en Francois For Professionals (bedrijfsvastgoed). immofrancois.be

Roofworkx

Zwevegem Karl De Preter Dakdichtingsfirma gespecialiseerd in het afdichten van platte daken in roofing. Voert werken uit, zowel nieuwbouw als renovatie, in West- en Oost-Vlaanderen, enkel volgens de regels van de kunst, met ATG-gecertificeerde kwaliteitsproducten. www.roofworkx.be

Alumac & Astemac

Heule Stefaan Crombez Staat als carrosseriebouwer voor sterk, duurzaam materiaal. Is met ALUMAC construct gespecialiseerd in de opbouw en inrichting van vracht- en bestelwagens. Bij ASTEMAC kan je terecht voor een immens aanbod containers, trailers en spuitwerk. www.alumac.be

Social Lemon

Wevelgem Isabelle Soete Social Lemon is een online marketing bureau gevestigd in Wevelgem. Met hun variatie aan diensten en services zijn ze de rechterhand van klanten. Een team van jonge sociale media junkies helpt de klant om hun online verhaal een boost te geven. sociallemon.be

Verbindingsbrug ontsluit zuidwestelijke achterhaven In Zeebrugge werd de Verbindingsbrug over het Verbindingsdok feestelijk ingehuldigd. De langste beweegbare brug van Europa opent een nieuwe, veilige route tussen de voorhaven, het westelijke deel van de achterhaven en de snelweg A11. Onder meer de Maritieme Logistieke Zone is nu veel vlotter bereikbaar vanuit de voorhaven.

In de achterhaven werd op zondag 22 mei de nieuwe Verbindingsbrug feestelijk ingehuldigd. Die loopt van de Jozef Verschaveweg naar de Koffieweg, dwars over het Verbindingsdok. Met zijn 400 meter lengte, waarvan een draaibaar middenstuk van 130 meter, is dit de langste beweegbare brug van de Europa. De brug wordt gedragen door 132 buispalen die tot 40 meter lang zijn. In totaal werd 4.000 ton staal in de grond geheid. “We kozen er voor om tegelijk met het havenverkeer ook een snelle en veilige fietsverbinding te realiseren”, zegt Dirk De fauw. De burgemeester en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges fietste de nieuwe brug dan ook letterlijk in. “Deze brug is een essentiële schakel in een nieuw traject van meer dan 6 kilometer afgescheiden fietsverbinding tussen Dudzele en de Isabellalaan in Zeebrugge. Dit wordt een belangrijke fietsroute voor de bewoners en zal ook gezond woon-werkverkeer toelaten voor de werknemers van de meer dan 300 havenbedrijven.” Maritieme Logistieke Zone De Verbindingsbrug kost 32 miljoen euro en kadert in een totaalproject van 34 miljoen euro. Ze is sterk genoeg om mobiele havenkranen tot 500 ton zwaar te dragen. Daarmee zal ze bijdragen aan de ontwikkeling van het zuidwestelijke deel van de achterhaven. Doorheen de draaibrug kunnen schepen tot 55 meter breed passeren. Dat is afgestemd op de scheepvaart in de Pierre

Vandammesluis en de toekomstige nieuwe Visartsluis. Het traject over de weg vanuit de voorhaven naar de Koffieweg wordt maar liefst 7 kilometer korter en vermijdt de omgeving van de Pierre Vandammesluis. Dat alles zal volgens het havenbestuur bijdragen tot de verdere ontwikkeling van onder meer de Maritieme Logistieke Zone. In dat gebied opent later dit jaar het logistiek park dat door de Chinese groep Lingang werd ingezet en onlangs werd overgenomen door de Belgische logistieke vastgoedgroep Intervest. Koffiebehandelaar Seabridge en transport- en logistiek bedrijf NDQ zijn er al langer actief. In mei startte machinebehandelaar Vander Vlist

er een tweede site en voor de resterende gronden is er naar verluidt grote interesse. Palend aan de Maritieme Logistieke Zone wordt het bouwdok voor de elementen van de Oosterweeltunnel aangelegd en breidt roro-behandelaar Wallenius Wilhelmsen Solutions zijn terminal Bastenaken-West gevoelig uit. Het havenbestuur wees na een aanbesteding de opdracht toe aan aannemer Artes Depret uit Zeebrugge. Die sloeg de handen in elkaar met zusterbedrijf Artes Roegiers (waterbouwkunde), Victor Buyck Steel Construction (staalbouw) en Agidens (elektromechanica). In het contract zit nog 18 jaar onderhoud. Het studiewerk gebeurde door SBE, Stendess en Demako. Het 130 meter lange middenstuk werd vanuit Gent over zee ingevaren door Sarens. Ten slotte was er een grote inbreng van de interne dienst Port Infrastructure van Port of Antwerp-Bruges. (RJ - Foto MVN)

HAVENNIEUWS ―

V O KB AE -DNRI IEJUV W EN S ―

12

Poperinge Pascale Samyn Ondersteunt als recruiter en hr-consultant westhoekbedrijven duurzaam en waardegedreven en helpt kandidaten aan hun droomjob, terwijl Expertease Westvlaamse freelancers in verbinding brengt met elkaar en met hun opdrachtgevers. westhoektalent.be

www.apzi.be

13


Bij Voka West-Vlaanderen werken we samen met heel wat kennisinstellingen en onderzoekscentra. We bieden begeleidingstrajecten aan voor advies, expertise, experimenteerruimte en financiële steun bij het implementeren van nieuwe, hightech digitale toepassingen. We stellen je in deze rubriek graag onze partners voor! Meer info: www.voka.be/digihub vraaghet@voka.be

ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, is met zo’n 670 wetenschappers het grootste onderzoeksinstituut in primaire productie, zoals in (biologische) landbouw, veeteelt en visserij, maar heeft ondertussen ook veel expertise opgebouwd in geautomatiseerde datastromen en digitale versies van machines, of kortweg digital twins. Het is daarnaast sterk in de toepassing van drones in precisielandbouw en precisievisserij. Het werkt ook samen met Food Pilot, dat bedrijven begeleidt bij het verbeteren van voedingsproducten of productieprocessen. Denk aan een ondernemer die een nieuw

ILVO zet sterk in op geautomatiseerde datastromen soort mousse of deeg wil ontwikkelen bijvoorbeeld. “We werken vooral in projectvorm, waarbij projecten 1 tot 2 jaar duren”, vertelt Lancelot Blondeel, onderzoeker bij ILVO. “Die projecten komen enerzijds voort uit vragen van bedrijven die geconfronteerd worden met specifieke uitdagingen of opportuniteiten en daarvoor ondersteuning wensen. Anderzijds is het onze taak om te innoveren voor hele sectoren. Wanneer er nieuwe technologieën op de markt komen die tegemoet komen aan de noden van een sector, of waarin opportuniteiten liggen, zullen we ook daarvoor projecten initiëren.” In de praktijk Een voorbeeld uit de praktijk: een visser verzamelde data uit verschillende toestellen aan boord van een vissersvaartuig (weegschaal, GPS en trekkrachtmeter) en

verwerkte ze in Google Earth om een beter inzicht te krijgen in de visvangst. ILVO kreeg van hem de vraag of dat niet efficiënter en volledig geautomatiseerd kon. Intussen is dat idee geëvolueerd naar het platform VISTools, waarbij data over de visvangst, de opbrengsten, het brandstofverbruik en de locatie van het vaartuig automatisch aan boord verzameld worden en via satelliet doorgestuurd worden naar een cloudoplossing. Via een interactieve Business Intelligence tool (VISTools Analytics) krijgen de reders die aangesloten zijn op het platform realtime inzichten in onder andere de opbrengsten van visgronden en verbruik. Daarmee kunnen reders instructies geven aan de bemanning aan boord om het vaartuig bijvoorbeeld trager en dus kostenefficiënter te sturen, of het te verplaatsen naar een rijkere visgrond. Dat heeft geleid tot de oprichting van een nieuw bedrijf, dat de technologie installeert op vissersboten. Er hoeft geen reclame gemaakt worden voor VISTools; de reders contacteren ILVO en het nieuwe bedrijf om zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van het platform, voor de inzichten die het hen biedt en de besparingen die de nieuwe inzichten hen kan opleveren.

ILVO in het kort

BEDRIJVEN ―

14

Meer dan 40 geaccrediteerde labo’s voor analyses - de nieuwste drone-, robot- en sensortechnologie - > 200 ha proefvelden, > 15.000 m² proefserres deels uitgerust voor proeven met quarantaine organismen, > 20.000 m² proefstallen toegang tot onderzoeksschepen pilootfabriek met > 50 semi-industriële toestellen - atelier voor prototypebouw voor automatisatie en robotisatie ilvo.vlaanderen.be/nl/onderzoeksfaciliteiten ilvo.vlaanderen.be/nl/onderzoeksprojecten

W OE N SDAG 22 JU N I

Sales Summer Class

Customer Centricity Het begrip ‘customer centricity’ wordt vaak gebruikt, maar wat betekent het eigenlijk? Tijdens deze eerste editie van de Sales Summer Class op woensdag

NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD • INTERVENTIES

22 juni laten we je zien hoe je als WestVlaamse kmo het concept ‘klantbeleving’ concreet kan invullen. We trappen af met

Eugène Bekaertlaan 55 - 8790 Waregem T +32 (0)56 62 00 80 - info@mutec.be

een triggerende case van DHL. Daarna kan je uit 3 break-outseminaries kiezen. Afronden doen we met een inspirerende keynote van Els DHaeze. Tussendoor kan je uiteraard volop netwerken.

www.mutec.be

Ondernemers West-Vlaanderen_92x135mm_0306.indd 1

3/05/2022 12:01:00

Explore the world of drones

DroneWest 22, hét dronesevent in West-Vlaanderen.

• • •

Verken nieuwe businessmogelijkheden met drones. Ontdek toonaangevende bedrijven met spectaculaire technologieën. Breid jouw professioneel netwerk uit met inspirerende contacten.

EXPO | DEMO | KEYNOTES

22

23 juni 2022 | @Bluebridge | Oostende

→ Alle info vind je op dronewest.be


Wie is Wouter Duyck? Wouter Duyck was als professor cognitieve psychologie verbonden aan de Universiteit Gent, waar hij ook 12 jaar voorzitter was van de opleiding psychologie. Sedert 2020 is hij vice-voorzitter van de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie NVAO, die toeziet op de kwaliteit van het hoger onderwijs, en dat accrediteert. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn het brein, het geheugen, meertaligheid, cognitieve ontwikkeling, taalverwerving, dyslexie en andere. Hij ontwikkelt oriënteringsproeven (SIMON, Columbus) voor het hoger onderwijs, onder meer in opdracht van de Vlaamse Regering, en is zeer actief in het Vlaamse onderwijsdebat.

Er zijn heel wat signalen dat het niet goed gaat met het Vlaamse onderwijs. Ook ondernemers maken zich zorgen over de kwaliteit ervan. Welke verwachtingen mogen we aan leerlingen stellen, en hoe gemotiveerd zijn zij op school? Hoe zit het met hun cognitieve vaardigheden? En wat zijn de gevolgen voor onze industrie en kenniseconomie? We vroegen het aan onderwijsexpert Wouter Duyck.

Onderwijsexpert trekt aan

de alarmbel Interview met prof. dr. Wouter Duyck

de 21ste eeuwse vaardigheden doen we het slecht. Kinderen hebben wel allemaal een smartphone, maar hun ICT-skills zijn er niet op vooruitgegaan. Om het in wielertermen te zeggen: we hebben de kopgroep moeten lossen en rijden nu in het peloton.” Maakt u zich zorgen? “Zeker, want onze grijze hersencellen zijn de enige grondstof die we in Vlaanderen hebben. Die moeten we volop ontginnen, zoniet wordt onze welvaart bedreigd. Onze topleerlingen, die een grote impact hebben op de economische ontwikkeling van een land, zijn we voor een groot deel kwijt. Vroeger was voor wiskunde 1 op de 3 een Europese topper, nu is dat nog 1 op de 5 – een daling van 40%. En het is niet

“Vooral bij de onderwijsverstrekkers zelf mis ik de drive om dingen in beweging te zetten. We blijven doen wat we al jaren doen en verwachten een ander resultaat.”

alleen een verhaal van artsen of burgerlijk ingenieurs. In het BSO haalt maar 1 op de 3 leerlingen nog de eindtermen voor basisgeletterdheid. Dat gaat over de skills om een factuur te begrijpen, een contract te ondertekenen of te berekenen hoe je als bakker winst kunt maken. Amerikaans onderzoek toont dat een stijging van 1 IQ-punt per kop per jaar 468 dollar bruto nationaal product extra betekent. Dat is voor België meer dan 5 miljard. Wij zijn al 1 tot 2 IQ-punten verloren. De gevolgen zullen pas in 2030 tot 2040 zichtbaar zijn, maar intussen is Azië ons keihard aan het inhalen. Met een puur lokale diensteneconomie word je geen economische grootmacht. Zeker in een land zoals het onze, met een royaal sociale-

Wat zijn de oorzaken van die achteruitgang? “Het probleem is niet van dag op dag ontstaan en zal ook niet van dag op dag weggaan. Het is de perfecte storm met een veelheid aan factoren: het profiel van leraars, de lerarenopleiding, het gebrek aan monitoring van leerprestaties, het feit dat er meer kinderen zijn die geen Nederlands spreken,… Het heeft ook te maken met een breder maatschappelijk issue. Er is een soort dedain ontstaan tegenover het cognitieve, tegenover presteren. Onze leerlingen hebben de laagste prestatiemotivatie van de hele OESO, blijkt uit cijfers, maar daar ligt niemand wakker van. Ik erger me aan die zesjescultuur.”

Is er dan geen sense of urgency? “Ik had aan het einde van de vorige en het begin van deze legislatuur de indruk dat we erin geslaagd waren om de politiek attent te maken op het probleem. Door corona is die gedrevenheid van toen verdwenen. Maar eigenlijk is het vooral bij de onder-

REPORTAGE ―

REPORTAGE ―

16

Hoe gaat het met de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs? “Niet goed: het is geen 5 voor 12 maar 5 over 12. Vroeger behoorden we in alle rankings tot de wereldtop. In het jaar 2000 stonden we bijvoorbeeld nog internationaal aan de top op het vlak van wiskunde. Dat we een zeer welvarend land zijn, heeft daarmee te maken. Maar daarna zijn we er in alle metingen op achteruitgegaan. We zien bijvoorbeeld dat het voor 15-jarigen 9 maanden langer duurt om voor wiskunde hetzelfde niveau te halen als 15-jarigen in 2003. Dat betekent een achterstand van 9 maanden aan het einde van het secundair onderwijs. En dat is niet alleen zo bij wiskunde, maar ook bij lezen, taalvaardigheid, wetenschappen,… Zelfs op het vlak van

zekerheidsstelsel, is er iemand die de taart moet bakken.”

Wat was de invloed van corona? “De cognitieve achteruitgang die ik voor corona al aanhaalde, is de afgelopen 2 jaar alleen nog groter geworden. Uit recente nieuwe metingen van professor Kristof De Witte van KU Leuven blijkt dat corona voor een half jaar leervertraging heeft gezorgd, bovenop die 9 maanden waarover ik het eerder al had. Elk land heeft natuurlijk met de coronacrisis gekampt, dus in relatieve termen zal dit niet zoveel uitmaken voor onze internationale competitiviteit. Maar we waren al een gewond dier. Ik vrees dat corona de klap te veel is.”

17


wijsverstrekkers zelf dat ik de drive mis om dingen in beweging te zetten. We blijven doen wat we al jaren doen en verwachten een ander resultaat. Als je als bedrijf merkt dat je cijfers jaar na jaar achteruitgaan, dan gooi je het als CEO toch over een andere boeg? In het onderwijs zie ik geen actieplannen. Bij elk idee en bij elke beslissing komt er protest – denk maar aan de nieuwe eindtermen, de Vlaamse toetsen (gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde toetsen, nvdr) en de inkorting van de zomervakantie. Ons onderwijssysteem is versteend. Nochtans hebben we 14% minder onderwijsdagen en kosten die ons 20% meer dan in het buitenland. Ooit zal er eens iets moeten veranderen.”

niet. We weten uit onderzoek dat er geen tientallen manieren zijn om goed te leren lezen en schrijven: leren lukt het best via duidelijke instructie, herhaling en feedback. Tegenwoordig moet alles leuk en plezant zijn, maar dat is wat doorgeslagen. Het onderwijs mag wat ouderwets zijn.” Bij heel wat ondernemers leeft het gevoel dat leerlingen niet voldoende voorbereid worden op de arbeidsmarkt. “Voor alle duidelijkheid: ondernemers hebben alle reden om zeer ongerust te zijn, want sociaal kapitaal is hun toekomstige welvaart. Ik vind dat ondernemingen best de politiek wat meer onder druk mogen zetten. Er is nu al een groot tekort aan arbeidskrachten en dat zal alleen maar groter worden. Ondernemers hanteren dat langetermijnperspectief veel meer dan de scholen zelf. Voka heeft bijvoorbeeld een leerstoel rond objectieve studie-oriëntering, terwijl dat toch eigenlijk een taak is van de overheid en de onderwijsverstrekkers. Aan de andere kant ben ik het niet eens met de gedachte van sommige ondernemers dat we kinderen moeten opleiden voor een job in hun bedrijf. Het onderwijs moet kinderen niet opleiden voor de vacatures van vandaag, maar moet ervoor zorgen dat zij aan de slag zullen kunnen in de bedrijven van 2030 en 2040. Doordat alles zo snel verandert, moet ons onderwijs niet te veel werken aan ‘afgewerkte producten’, maar er vooral voor zorgen dat mensen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Het moet in het onderwijs om basis skills blijven gaan, niet

om bedrijfsopleidingen. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen initiatieven kan nemen om de bedrijfswereld en het onderwijs beter met elkaar te laten samenwerken. De mooie initiatieven die al bestaan, zoals duaal lesgeven en duaal leren, kunnen zeker verder uitgebreid worden. Niet via lokale initiatieven, maar via de bestaande middenstructuren. De overhead in ons onderwijs is bijna 2 op 3. Dat kost enorm veel geld. Laat al die structuren maar hun meerwaarde bewijzen.” Wat verwacht u van bedrijven? “Bedrijven hebben er alle belang bij om bijvoorbeeld een ingenieur een namiddag vrij te maken om les te geven, zeker als de schaarste aan medewerkers verder toeneemt. Maar aan de andere kant vind ik dat ze dat mogen verwachten van de overheid. We hebben de belastingdruk van Noord-Europese landen, maar de dienstverlening zoals in Zuid-Europa. Dergelijke initiatieven zijn in eerste instantie de taak van de overheid.” Tot slot: heeft u nog hoop dat het goed komt? “Optimism is a moral duty, maar we hebben de slechtste cijfers van Europa en ons onderwijssysteem is zo’n tanker dat ik niet weet of we die nog kunnen keren. Er ontstaan wel nieuwe scholen die het anders willen doen. Hoe meer concurrentie in het onderwijs, hoe beter. Misschien voelen sommige lezers zich wel geroepen om een eigen school op te richten?” (JV - Foto’s Kurt)

BEDRIJFSCASE

Onderdelenspecialist TVH in Waregem nam in 2004 de eerste geautomatiseerde pickingposten in gebruik, waar medewerkers de bestellingen van klanten verwerken. De dozen met bestelde onderdelen komen automatisch naar de pickingpost. De medewerker haalt er telkens het juiste aantal uit en steekt ze samen met andere bestelde onderdelen in één verzenddoos. “In 2010 hebben we al een aantal aanpassingen gedaan om de ergonomie bij de pickingposten te verbeteren”, zegt Frederik Hanssens, Safety Health Environment Manager bij TVH. “Maar het kon nog beter. Vorig jaar hebben we de ergonomie van onze 34 pickingstations helemaal op punt gezet. We hebben daarvoor een deskundige ergonomie onder de arm genomen, die samen met onze arbeidsgeneeskundige dienst de toenmalige pickingposten heeft geanalyseerd. De mensen die werken aan de pickingstations hebben ook zelf input kunnen geven over wat volgens hen goed was of zelfs nog beter kon.” Vloeroppervlak Op basis van die bevindingen werden de pickingposten op punt gezet. “Met enkele eenvoudige ingrepen proberen we het werkgemak iets te vergroten. Zo is er onderaan een opening voorzien voor hun

Ergonomische pickingposten bij TVH voeten, zodat werknemers tot tegen het werkoppervlak kunnen staan. De dozen zijn zo gerangschikt dat de formaten van dozen die ze het vaakst nodig hebben, op de best bereikbare plaatsen staan. De meest ingrijpende verandering deden we aan het vloeroppervlak. Dat kan de medewerker in hoogte verstellen, zodat het werkblad op de voor hem ideale hoogte komt te liggen.” Maar naast ergonomie zijn er ook op andere vlakken inspanningen gedaan om een aangenamere werkomgeving te bekomen. “Elk pickingstation heeft een eigen scherm”, zegt preventieadviseur David Dimovski. “Voor elke doos met onderdelen die wordt aangebracht, wordt op het scherm getoond waar het onderdeel dat uitgehaald moet worden zich ergens bevindt in de doos en hoe het eruit ziet. We hebben voor betere verlichting gezorgd, de pickingposten zijn verhuisd naar een plek met minder lawaaihinder en in de fabriekshal is er natuurlijk licht.”

Dankzij de verbeterde ergonomie op de pickingposten is de efficiëntie ook verbeterd. “Een positief effect waar we uiteraard blij mee zijn”, zegt Hanssens. “Maar deze aanpassingen hebben we vooral voor onze mensen gedaan. Het werk aan onze pickingposten is fysiek zwaar, daar kunnen we niet omheen. Heftrucks zijn 4 keer zo zwaar als wagens en dus zijn ook de onderdelen die onze mensen moeten heffen zwaarder. Door de job voor onze medewerkers te verlichten, willen we dat ze hun job zo lang mogelijk fysiek aankunnen.”

Meer weten? Contacteer ons gerust via 0476 02 59 42 of duurzaamondernemen.wv@voka.be

BEDRIJVEN ―

REPORTAGE ―

18

Wat moet er gebeuren op korte termijn en op langere termijn? “Het probleem is ingewikkeld, dus is het antwoord dat noodzakelijkerwijs ook. Er is niet één ultieme oplossing. Ten eerste: meten is weten. Laat ons eindelijk beginnen met het monitoren en in kaart brengen van leerprestaties. Het is volgens mij zeer goed dat de minister beslist heeft om dat nu ook te gaan doen. Zie dat maar als een thermometer bij de zieke patiënt die het onderwijs is. De tweede factor heeft met cultuur te maken. We moeten niet alleen streven naar gelijke uitkomsten voor alle leerlingen. Laat ons een beetje ambitieus zijn, laat ons sterke leerlingen blijven uitdagen. Ten derde moeten we iets doen aan het lerarentekort. Mijn zoon in de richting Latijn-Wiskunde kreeg 4 maanden geen wiskundeles omdat er geen leerkracht was. Dat is zeer problematisch: de slechtste les is geen les. Het beroep moet weer aantrekkelijker worden. Leraars moeten niet opgezadeld worden met administratie, allerlei extra taken en maatschappelijke problemen. 15 jaar geleden ging 15% van de tijd in de klas naar begrijpend lezen, nu nog 9%. Laat leerkrachten hun tijd inzetten voor wat het meest oplevert: lesgeven. Ten vierde moeten we iets doen aan het element taal. Kinderen die thuis geen Nederlands spreken hebben in hun cognitieve ontwikkeling een achterstand van 1 jaar en 2 maanden. Eigenlijk moeten ze dus een jaar langer naar school gaan, om hetzelfde niveau te bereiken als kinderen met Nederlands als thuistaal. Logisch, want als je geen Nederlands verstaat, kan je ook geen wiskunde of aardrijkskunde leren. Laat ons teruggaan naar de basis, ook op het vlak van didactiek. De wereld is veranderd, maar de manier waarop onze hersenen werken

“Het onderwijs moet kinderen niet opleiden voor de vacatures van vandaag, maar moet ervoor zorgen dat zij aan de slag zullen kunnen in de bedrijven van 2030 en 2040.”

De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties worden wereldwijd ingezet als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. In deze rubriek stellen we telkens een andere SDG voor. SDG 8 houdt waardig werk en economische groei in. Een doelstelling die met andere woorden zowel de economische productiviteit behelst, gaande van subdoelstelling 8.1 tot en met 8.4, alsook de focus op volledige en productieve tewerkstelling (8.5.-8.7). Onder de noemer van ‘waardig werk’ wordt geëxpliciteerd dat iedereen in veilige en gezonde werkomstandigheden aan de slag moet kunnen gaan. Alle ergonomische ondersteuningsmaatregelen van bedrijven passen hierin.

19


Knohopack pakt uit met 100% biocomposteerbare zakjes Verpakkingsbedrijf kocht nieuwe productielijn

Hoofdgebouw Ieper Business Park wordt uitvalsbasis

Voedingsbedrijven leren van elkaar

Stijn Tyvaert, Bart Deprez, Charlotte Dekimpe en Willem ter Heerdt.

Business Club Food start weer op Mentoren Willem ter Heerdt, Bart Deprez en Stijn Tyvaert en coördinator Charlotte Dekimpe maken zich op voor een nieuw werkjaar van de Business Club Food. Al 14 jaar brengt Voka West-Vlaanderen er voedselproducenten samen, zodat ze van elkaar kunnen leren. “Dat gemiddeld drie vierde van onze deelnemers zich opnieuw inschrijven, toont de meerwaarde aan van onze Business Club”, vertellen ze.

De Business Club Food, een community waarin ondernemers hun ervaringen kunnen delen binnen een informeel en vertrouwelijk kader, wordt opgesplitst in 2 groepen: Explore en Expand. Op die manier worden deelnemers omringd door ondernemers die met hun bedrijf min of meer in dezelfde fase zitten. “Explore is er specifiek voor West-Vlaamse kmo’s uit de voedingssector die nieuwe internationale markten willen verkennen”, zegt Charlotte Dekimpe van Voka West-Vlaanderen. “In Expand verwelkomen we bedrijven die al sterk internationaal actief zijn, maar die nog meer hun stempel willen drukken op de markt. Hier komen uiteenlopende (internationale) thema’s en trends aan bod die eigen zijn aan de voedingssector.”

— WILLEM TER HEERDT, BART DEPREZ EN STIJN TYVAERT

gen”, vullen peters Willem ter Heerdt, Bart Deprez en Stijn Tyvaert aan. Inhoudelijke sessies en netwerking Er worden, naast de kick-off en het afsluitend netwerkmoment met de Expand en Explore samen, 6 inhoudelijke sessies georganiseerd, telkens in een bedrijf van één van de deelnemers. “Het kan altijd zijn dat deelnemers eens niet kunnen komen, maar we verwachten toch wel een zeker engagement van wie zich inschrijft.” Het netwerkluik is immers een tweede belangrijke pijler. “Onze deelnemers leren uit elkaars traject en ervaringen. Bovendien komen er niet

Belangrijk: directe concurrenten worden niet in dezelfde groep toegelaten. “Omdat we willen dat kennis en ervaring hier open met elkaar gedeeld kunnen worden, om op die manier krachten te kunnen bundelen”, zegt ter Heerdt. “De synergie in de groep en het feit dat we ervaringen samenbrengen zijn zonder twijfel het sterke punt van de Business Club”, zegt Bart Deprez.

Knohopack werd 30 jaar geleden opgericht in de schoot van Van Marcke. Het bedrijf wilde op die manier in eigen beheer zijn producten verpakken. Van Marcke is nog steeds de grootste klant van Knohopack, maar in de loop der jaren kwamen er steeds meer klanten bij. Onder meer Thule, Knauf en Gamma vertrouwen hun verpakkingswerk aan Knohopack toe. Er werken een 20-tal mensen, die samen een omzet van 2 miljoen euro genereren. “We zijn een allround non-food verpakkingsleverancier, gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en het omverpakken van verpakkingen”, zegt Managing Director Christian Gombert. “We verzorgen het verpakkingsproces van a tot z, met een uitgebreid machinepark, de nodige knowhow, ervaren medewerkers en een eigen technische dienst. Daardoor kunnen we verpakkingsoplossingen op maat bieden.” Het bedrijf produceert onder meer skinverpakkingen, krimpverpakkingen, blisters en voorgedrukte zakjes. “Klanten

De Expandgroep telt dit jaar 21 leden, de groep Explore 13. “Ondernemers die interesse hebben, kunnen er zeker nog bij. Dat deelnemers tevreden zijn over hun deelname aan de Voka Business Club Food, bewijst het hoge aantal leden dat zich standaard opnieuw inschrijft voor een nieuw werkjaar. Bij de start herkennen we steevast drie vierde van de leden van het voorgaande jaar.” De meerwaarde van de Business Club is groot, vinden de peters. “Je hoort het wel eens: ‘ik heb daar geen tijd voor’. Maar door geen tijd te maken voor dergelijke zaken, sluit je je af van externe prikkels. Door te spreken met andere ondernemers, stel je je eigen manier van werken noodgedwongen in vraag en dat kan alleen maar interessante inzichten opleveren.” Meer info: charlotte.dekimpe@voka.be

Stijn Loosveld en Christian Gombert.

kunnen hier in theorie een container vol met losse aardappelmesjes afzetten, en wij stoppen ze in een verpakking, klaar om in de winkelrekken te leggen. Bedrijven die hun verpakkingen aan ons toevertrouwen, laten hier ook al hun zorgen rond verpakkingen achter.” Geen oliederivaten Dit najaar pakt Knohopack uit met een Belgische primeur: zakjes die 100% composteerbaar zijn. “De verpakking is op verschillende manieren duurzaam”, zegt Stijn Loosveld, Business Development Manager. “Je kan de verpakking integraal in je compostbak gooien, wat voor een kleinere afvalberg zorgt.” In tegenstelling tot plastic zakjes, worden bij deze zakjes geen oliederivaten gebruikt. “Het zakje bestaat voor 80% uit biogrondstoffen. De folie wordt gemaakt van suikerriet. Dat betekent ook dat de zakjes gemaakt worden van een onuitputtelijke bron. Doordat die materie grote hoeveelheden CO2 opneemt tijdens de groei, kunnen we ook spreken over een CO2-neutraal proces bij productie.” “Er is trouwens geen twijfel mogelijk over de kwaliteit van het product”, zegt Gombert. “De nieuwe folie is even sterk en flexibel als een gewoon plastic zakje en is zelfs nog wat dikker van structuur.” Knohopack kocht een nieuwe productielijn om de folie, die het in Scandinavië aankoopt, te bedrukken. “De folie wordt van een witte coating voorzien. Daarop kan full colour gedrukt worden. Dankzij die coating hebben we 30% minder inkt nodig. Inkt op waterbasis, zonder zware metalen of ecotoxische substanties, levert bovendien heldere en levendige kleuren op.” Knohopack is er vroeg bij, met deze nieuwe duurzame zakjes. “We zijn de vraag voor, inderdaad. Maar we nemen met plezier deze voortrekkersrol op. Onze klanten vragen steeds vaker naar duurzame verpakkingen en dat zal in de toekomst nog meer het geval zijn. Wij willen hen alle mogelijke opties kunnen geven.” (JM - Foto DD) www.knohopack.be

BEDRIJVEN ―

BEDRIJVEN ―

20

De deelnemers beslissen zelf welke onderwerpen er tijdens het jaar aan bod komen. “Op de kick-off stellen we een aantal thema’s voor. De deelnemers bepalen welke voor hen het interessantst zijn. Dan pas kiezen we sprekers/experten uit voor die thema’s. Onze leden moeten natuurlijk iets opsteken van wat zij komen vertellen, en anderzijds de kans krijgen om hun eigen ervaringen en uitdagingen op tafel te leg-

“De synergie in de groep en het feit dat we ervaringen samenbrengen zijn zonder twijfel het sterke punt van de Business Club.”

zelden samenwerkingen voort uit Business Club Food. Dan vinden pakweg een koekjes- en ijsjesfabrikant elkaar om samen iets te produceren.”

Verpakkingsbedrijf Knohopack in Kortrijk, een dochteronderneming van sanitairbedrijf Van Marcke, pakt uit met een Belgische primeur. Het brengt 100% biocomposteerbare zakjes op de markt. Dit najaar zullen de eerste producten in zo’n zakje in de winkelrekken liggen of hangen. “Onze klanten vragen steeds vaker naar duurzame verpakkingen. Wij willen hen alle mogelijke opties kunnen geven”, zegt Managing Director Christian Gombert.

21


PUBLIREPORTAGE

Vlaanderen is ondernemen

TROTEC: VAN VOORMALIGE LEVENSMIDDELEN NAAR DIERENVOEDER Trotec verwerkt nevenstromen uit de voedingsindustrie tot hoogwaardige grondstoffen voor dierenvoeder. Op die manier draagt het bedrijf al sinds 1968 bij aan een circulaire economie. Om hun duurzame verhaal verder vorm te geven, kreeg het bedrijf ontwikkelingssteun van VLAIO.

» GEBROKEN KOEKJES EN MISVORMDE BRODEN Sigrid Pauwelyn, CEO: “In de voedingsindustrie komen er tijdens het productieproces een aantal producten vrij die niet geschikt zijn voor humane consumptie, maar wel nog steeds een interessante nutritionele samenstelling hebben. Het gaat bijvoorbeeld om gebroken koekjes, misvormde broden … Zonder tussenkomst van Trotec zouden deze bijproducten op de afvalberg belanden. Wij halen deze producten op, verwerken ze tot grondstof voor dierenvoeders en houden ze zo binnen de voedselketen. Op die manier dragen we ons steentje bij in de strijd tegen voedselverspilling en ver-

dit project wordt voortaan vanop afstand gemonitord hoeveel bijproduct er beschikbaar is en kunnen we proactief reageren: de planning krijgt automatisch een melding, kent de juiste containers toe op basis van de hoeveelheid en het soort product, en haalt alles tijdig op. Een tussenkomst van de producent is niet meer nodig en de continuïteit van de productie is gegarandeerd.” minderen we de afvalberg. Anderzijds maken we een bijkomende circulaire grondstof, zonder in concurrentie te gaan met primaire gewassen zoals maïs of tarwe.”

» INZETTEN OP INNOVATIE Trotec zet volop in op innovatie en diende bij VLAIO een aanvraag in voor twee ontwikkelingsprojecten. Het eerste project had als doel om het ophalen van de nevenstromen te optimaliseren en zo de voedingsproducenten te ontzorgen in de verwerking van hun bijproducten. Sigrid: “Vroeger plaatsten we een container en moest het bedrijf ons zelf contacteren om te laten weten dat de container vol was. Dankzij

Met het tweede ontwikkelingsproject wil Trotec de evaluatie van nieuwe potentiële grondstoffen versnellen. Sigrid: “Onze uitdaging ligt vooral in het vinden van nieuwe grondstoffen. Onze groei hangt nu eenmaal af van de beschikbaarheid van nevenstromen: zijn er praktische beperkingen? Hoe worden ze verpakt? Hoe moeten we ze verwerken? Dankzij de VLAIO steun ontwikkelden we een methodiek om sneller te kunnen beslissen of een bijproduct al dan niet in aanmerking komt.”

» WAT IS DE VOLGENDE STAP DIE JIJ WIL ZETTEN MET JE BEDRIJF? Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak vooruit gaat. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Maar ook al heb je bakken ervaring, toch blijf je met heel wat vragen zitten. VLAIO is jouw gids bij de realisatie van je plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten. Heb je net als Trotec een vernieuwend idee dat jouw onderneming kan versterken, maar moet je nog uitdagingen overwinnen bij de ontwikkeling van die innovatie?

» MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN VLAIO BEDRIJFSADVISEUR Maak een afspraak met een VLAIO bedrijfsadviseur om je plannen te bespreken via vlaio.be/afspraak. Voor meer informatie over deze subsidie, surf naar vlaio.be/innovatie.

“Dankzij de VLAIO steun versnelden we de evaluatie van nieuwe potentiële grondstoffen, een bepalende factor in onze groei.” Sigrid Pauwelyn, CEO Trotec

» GEEN ERVARING MET SUBSIDIEDOSSIERS Ervaring met subsidiedossiers had Trotec niet. Sigrid: “Het aanvragen van overheidssteun was voor ons compleet nieuw en best een grote stap om te zetten. Een dossier opstellen, rekening houden met alle formaliteiten, wegwijs raken in de procedure … Dankzij de begeleiding van VLAIO raakte ons dossier vlot ingediend. De project- en bedrijfsadviseurs bij VLAIO hebben ons enorm geholpen. Dankzij de VLAIO steun versnelden we de evaluatie van nieuwe potentiële grondstoffen, een bepalende factor in onze groei.”

» DE TOEKOMST LONKT Trotec trekt voluit de kaart van de toekomst en blijft niet bij de pakken zitten. Momenteel doet het bedrijf onderzoek naar de voeding die nodig is voor het kweken van insecten. Een nieuwe niche waarvoor het opnieuw kan rekenen op VLAIO als klankbord in de zoektocht naar gerelateerde projecten, partners en ervaringen.


Ga voor een slim evenwicht tussen uw professioneel en uw privévermogen. Doe de evenwichtsoefening.

Ontdek hier snel meer!

Evenwichtsoefening 190x133,5.indd 1

28/04/2022 14:08:19

Slimme kantooroplossingen!

ARCHIVERING DOCUMENTEN DIGITALISEREN / SCANNEN

OERSTERKE ARCHIEFDOZEN

POSTKAMER SERVICE PAPIER & DATA VERNIETIGEN BOX STORAGE GOEDERENOPSLAG

BEWARING OFFLINE COMPUTERBACK-UPS

Ontdek meer diensten op: www.merak.be

© Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen

“Mulder Natural Foods kiest voor multimodaal” Mulder Natural Foods in Roeselare produceert jaarlijks 60.000 ton ontbijtgranen voor meer dan 60 landen. “Na een analyse van Multimodaal.Vlaanderen stellen we ons bij elke goederenstroom de vraag of er een multimodaal alternatief bestaat. Intussen verschoven we al meer dan 75.000 kilometer wegtransport naar het spoor en de scheepvaart”, zegt Céline Kindts. “Wij hebben geen eigen vloot maar besteden alles uit aan gespecialiseerde transporteurs, die we telkens vragen om in het multimodaal verhaal mee te stappen”, zegt Céline Kindts. Als process improvement manager is ze bij producent van ontbijtgranen Mulder Natural Foods in Beveren-Roeselare verantwoordelijk voor o.m. de supply chain. “Daartoe behoort een team dat de uitgaande transporten regelt. Wij hebben zowel klanten die hun bestellingen zelf komen afhalen als klanten waarvoor wij het transport organiseren.” De aanleiding voor een project met Multimodaal.Vlaanderen was de verkeerscongestie rond Antwerpen. “Heel wat van onze inkomende stroom grondstoffen uit onder meer Azië verloopt via de haven van Antwerpen. We vroegen ons af of het economisch verantwoord was om de containers van de weg te halen en via binnenvaart naar de River Terminal Wielsbeke te verschepen. Een identieke denkoefening deden we voor inkomende stromen uit Zwitserland. In beide gevallen bleek dit niet zo eenvoudig. Maar we ontdekten dat er in de uitgaande flows wél snel multimodale winst te rapen viel.” Ruimte optimaal benutten Naast het omzeilen van de verkeerscongestie en rationaliseren van de kosten, speelt ook duurzaamheid een rol. “Wij produceren jaarlijks 60.000 ton ontbijtgranen voor meer dan 60 landen en streven er naar om die groeiende activiteiten op een duurzame manier uit te bouwen. Zo stapten we

multimodaal netwerk kunnen inschakelen. bijvoorbeeld vorig jaar in het Voka Charter De first and last miles gebeuren per vrachtDuurzaam Ondernemen. Deze houding wagen. Dat begint met de shuttle naar trekken we door naar onze transporteurs, de opslagmagazijnen van onze logistieke aan wie we voor elke samenwerking dienstverleners in onder meer Roeselare vragen naar de mogelijkheden van spoor, en Zeebrugge. Het eindigt met de aflevebinnenvaart en zeevaart.” Voor elke goedering bij de klant. Maar daar tussen worden renstroom wordt nauwkeurig afgewogen de containers zo veel als mogelijk op het of het haalbaar is om vracht van de weg te spoor, binnenvaart en zeevaart gezet. In nemen. “De 2 cruciale factoren zijn volume totaal spaarden we sinds de samenwerking en doorlooptijd. Bij ons product, waarvan met Multimodaal.Vlaanderen al meer dan de waarde ten opzichte van het volume 75.000 wegkilometers uit en een aanzienlijrelatief laag is, komt het erop aan van de ke CO2-uitstoot.” (RJ - Foto Kurt) transportruimte optimaal te benutten. Daarom stimuleren we de klanten volle containers af te nemen. Voor een aantal partijen lukt dat. We deden sowieso al veel zeevracht naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daarnaast zetten we nu veel vracht op de trein naar Italië. Van Sinds 2020 bundelen POM Westdaaruit worden producten voor de Vlaanderen en Multimodaal.Vlaanderen de Italiaanse markt zoveel mogelijk krachten om multimodale alternatieven voor verder per trein verdeeld en wegvervoer van bedrijven in kaart te brengen. Omdat gaan goederen voor Griekende impact en de mogelijkheden voor elk bedrijf en land op het schip.” elke goederenstroom anders zijn, is er behoorlijk wat rekenwerk nodig om een gefundeerde beslissing “Multimodaal denken, dat is te kunnen nemen. Daarom bieden ze een gratis een mindset. Bij elke nieuwe doorrekening van jouw businesscase. Er staan dit jaar klant stellen we ons autoook verschillende workshops gepland. matisch de vraag of we een Meer info: shauny.ammeloot@pomwvl.be

25


MNM What’s NXT was groot succes Als provincie met een historisch krappe arbeidsmarkt is het investeren in en het aantrekken van menselijk kapitaal – in het bijzonder jongeren – meer dan ooit van belang. Het is daarbij cruciaal om de provincie West-Vlaanderen te profileren als attractieve topregio om te wonen, te leren en te werken. Dat was dan ook het doel van het unieke event MNM What’s NXT, waarvan Voka WestVlaanderen de trekker was.

Op 12, 13 en 14 mei organiseerde MNM een uniek driedaags belevingsevenement gericht op jongeren. Het vond plaats in het nieuwe Beurs- en Congresgebouw in Brugge. Onder de noemer ‘What’s NXT’ toonden we er samen met MNM, VRT, POM West-Vlaanderen, Stad Brugge en Provincie West-Vlaanderen welke innovaties en technologieën in onze West-Vlaamse bedrijven ontstaan, brachten we positieve verhalen rond werken en ondernemen, en inspireerden we jongeren over de toekomst van de arbeidsmarkt. Op donderdag en vrijdag ontvingen we meer dan 4.000 leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Deze jongeren studeren binnenkort af en komen voor heel wat belangrijke keuzes te staan: Waar zal ik studeren? Wat zijn nu net die

arbeidsmarktgerichte opleidingen? Wat zijn jobs van de toekomst? We wilden die jongeren enerzijds informeren over de studiemogelijkheden binnen West-Vlaanderen en anderzijds tonen welke mogelijkheden onze West-Vlaamse bedrijven kennen voor jonge starters. Op donderdagavond 12 mei onthaalden we studenten hoger onderwijs. Tijdens deze avond konden zij kennismaken met uitdagende jobs en lifehacks om succesvol van start te gaan. Unieke opportuniteit We brachten bovendien ook honderden ondernemers samen die willen focussen op de toekomst. Tijdens het b2b-event ontvingen we niet enkel onze partnerbedrijven, maar ook zaakvoerders en professionals die een pak nieuwe mensen uit de regio wilden ontmoeten. Op zaterdag 14 mei was iedereen die wou kennismaken met 60 West-Vlaamse organisaties van harte welkom.

tivity: “Tijdens What’s NXT konden onze jonge collega’s bij TE Connectivity hun technologische trots delen met de jeugd van tegenwoordig. Vanop één van de leukste standen van het event konden ze jong talent inspireren richting STEM. De toekomst ziet er alvast veelbelovend uit!” (Foto’s Jelle Jansegers)

BEDRIJVEN ―

BEDRIJVEN ―

26

We zijn ervan overtuigd dat dit belevingsevent een unieke opportuniteit bood voor onze partners om aan enkele duizenden jongeren uit heel Vlaanderen te tonen waarom het plezant is om in West-Vlaanderen te wonen, te werken, te leven én te leren. En ook de deelnemende bedrijven waren enthousiast, zo bewijst ook deze quote van Hendrik Baeke van TE Connec-

27


U helpen om de balans te vinden tussen on-site, publieke of private cloud? Ook dat is Proximus. Uw weg vinden naar de juiste cloud en uw gegevens en toepassingen flexibel en veilig beheren: een echt doolhof? Wij maken u het leven gemakkelijker met advies, expertise en onze nieuwe hybride cloud-oplossingen. Want u helpen bij het uitbouwen van uw cloud-omgeving, ook dat is Proximus.

HomeQube wil gamechanger zijn in bouwsector De missie van HomeQube uit Kortemark is duidelijk: duurzame woningen bouwen die mee kunnen evolueren volgens de noden van hun bewoners. “Doordat we vertrekken van losse units kunnen onze modulaire woningen bovendien heel snel opgeleverd worden, waardoor het hele proces stressvrij verloopt voor kopers”, vertellen bestuurders Gert-Jan Andries en Anthony Verhaeghe. De Bryo-deelnemers haalden zonet 75.000 euro op om hun bedrijf verder uit te bouwen.

Anthony en Gert-Jan kennen elkaar van hun studies elektrotechniek. Ze gingen allebei aan de slag in de bouwsector en verdiepten zich verder in projectontwikkeling, bouwpromotie en duurzame bouwtechnieken. Anthony werd ondernemer en ook Gert-Jan droomde van een eigen bedrijf, maar hij wou die stap niet alleen zetten. Daarom broedden ze samen op een nieuw businessidee, dat ze vertaalden in HomeQube. Het bedrijf werd opgericht begin 2021 en steunt op 3 pijlers: mensen zoveel mogelijk ontzorgen tijdens hun bouwproces, de ecologische voetafdruk beperken én flexibele woningen bouwen die kunnen meegroeien met je behoeftes.

Gert-Jan Andries en Anthony Verhaeghe.

De woningen van HomeQube worden samengesteld met verschillende losse units. “We fabriceren die ‘Qubes’ in een loods, waardoor het bouwproces zeer voorspelbaar is, zonder invloed van het weer. Als de units afgewerkt zijn, worden ze kant-en-klaar naar de werf getransporteerd, waar ze in een aantal dagen tijd gemonteerd kunnen worden tot een volwaardige woning. Dat hele proces – van de start van de productie tot oplevering – kost maar 4 maanden tijd.” Dat is niet het enige verschil met traditionele manieren van bouwen. “Met de Green Deal in aantocht wint ecologisch bouwen alleen maar verder aan belang. Daarom maken we onze woningen zo milieuvriendelijk mogelijk, via de manier van produceren, het beperkte transport en circulaire materialen. Elke woning voorzien we bovendien van zonnepanelen en een warmtepomp.”

Optimaliseren HomeQube heeft intussen 3 projecten lopen: 3 gezinswoningen in Gits, 4 in Moerkerke en 9 in Houthulst. “We beschouwen die eerste 2 als onze pilootprojecten; we hebben daar al veel uit geleerd. Nu willen we ons productieproces verder optimaliseren, om in de toekomst nog kostenefficiënter te kunnen bouwen.” Het bedrijf haalde via WinWinner zonet 75.000 euro op, in amper 12 dagen tijd. “Dat geld gaan we investeren in professionele marketing. De volgende stap is een automatische productielijn. Want in de toekomst willen we ons niet alleen op particulieren richten, maar onze Qubes ook aanbieden aan projectontwikkelaars. En we zien ook mogelijkheden om kantoren of scholen te bouwen”, besluiten ze. (JV - Foto Kurt) www.homeqube.be

GRAAG MEER INFORMATIE? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VESTIGING HARELBEKE

Blokkestraat 12

Ontdek onze hybride cloud-oplossingen

HEAVY LIFTING & TRANSPORT SPECIALISTS

B-8530 Harelbeke

+32 (0)56 720 720 VESTIGING GENT

Langerbruggekaai 7

B-9000 Gent-Zeehaven +32 (0)9 375 20 20

proximus.be/hybridecloud

info@desuttergroup.com www.desuttergroup.com


SD Worx

ONDERZOEK ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

HOWEST

Aantrekkelijk en motiverend verlonen: meer dan ooit een must in de war for talent

West-Vlaamse ondernemingen hebben zuurstof nodig om te blijven groeien. Daarvoor is onder meer de interactie tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven van groot belang. Hier laten we de hogeronderwijsinstellingen uit onze provincie aan het woord over hun opleidingsaanbod en onderzoeksprojecten. Met al jouw vragen over onderwijs kan je terecht bij joyce.simoens@voka.be.

Vind je maar moeilijk nieuwe medewerkers? Je bent niet alleen: 65% van de Belgische werkgevers worstelt ermee. Verloning gooit mogelijk roet in het eten. Recent bevroegen we ruim 1.000 werknemers en bijna 600 werkgevers in België in onze zoektocht naar ‘The perfect match’ tussen beide partijen. Daaruit blijkt dat het loonpakket sterk bepaalt of iemand bij een bedrijf aan de slag wil gaan én blijven. Wil je je onderscheiden op de competitieve arbeidsmarkt? Kijk dan verder dan een grote som op de bankrekening. Met flexibele verloning blink je uit in de war for talent.

Loon is meer dan geld op de bankrekening. Het brutoloon vormt de basis. Dat bedrag kan vast, variabel of een combinatie van beide zijn. Daar komen vaak maaltijdcheques, een forfaitaire onkostenvergoeding, groepsverzekering, bedrijfswagen, loonbonus cao 90 enzovoort bovenop. Een gezonde mix draagt bij tot het financiële welzijn van medewerkers.

Artificiële intelligentie is voor veel mensen nog de ver-van-mijnbed-show, maar als het aan de onderzoeksgroep SMT (Smart Tech Cluster) van Howest ligt, zal dat op middellange termijn veranderen. De hogeschool werkt nauw samen met diverse ondernemingen om AI te vertalen naar de werkvloer.

De huidige onderzoeksgroep begon ooit als een ‘Sizing Servers Lab’. “Op dat moment legden we ons vooral toe op het adviseren van websitebouwers over de keuze van de juiste dimensionering van servers. Vanaf 2014 verlegden we, op vraag van ondernemingen, de klemtoon naar data-analyse. De ruime ervaring die we daarin hebben opgebouwd, kunnen we nu gebruiken om de markt (maatwerk- en productiebedrijven, ziekenhuizen,…) te helpen om AI versneld op de werkvloer te implementeren”, vertelt onderzoeker Pieter Bovijn.

nen. “Vervolgens gebeurt de uitrol in de productie, waarna we het systeem via MLOPS (Machine Learning Operations) om de zoveel tijd ‘hertrainen’ door nieuwe data toe te voegen, zodat de AI ook nieuwigheden vlot herkent en almaar nauwkeuriger en slimmer wordt.”

stukjes te veel zijn of ontbreken.” Bij AZ Delta loopt dan weer een project waarbij AI op basis van medische scans automatisch kan detecteren of er sprake is van borstkanker. “Het systeem ziet ook of een tumor goed- of kwaadaardig is. Dat leidt tot een snellere diagnose.”

Door intense samenwerking met diverse bedrijven, konden de onderzoekers van Howest die theorie al herhaaldelijk vertalen naar de praktijk. “In de houtafdeling van Zonnehoeve in Eke en ’t Veer in Menen, hebben we een camerasysteem gehangen boven de productielijn die bouwpakketten voor bedframes of voor verschillende klanten maakt. Door foto’s te nemen, controleert de camera telkens of alle componenten daadwerkelijk in het pakket zitten. De operator krijgt een melding als dat niet zo is en geeft ook aan van welke componenten

“In een volgend onderzoek willen we vooral bekijken op welke manier AI energieverbruik kan aansturen, zodat elk elektrisch apparaat zo energiezuinig mogelijk kan functioneren.” De onderzoeksgroep spitst zich ook toe op humanoïde toepassingen van robots en VR. “Door robots met elkaar te laten interageren, kunnen ze repetitieve taken in de horeca (opnemen van bestellingen, toewijzen van kamers,…) op zich nemen of optreden als entertainers, bijvoorbeeld voor kinderen in pediatrische afdelingen.” (BVC - Foto Kurt)

Voor elk wat wils Het is een hele uitdaging: 4 generaties samen op de werkvloer, elk met hun eigen wensen en noden. Zo zijn jongere werkkrachten tegenwoordig minder te vinden voor een salariswagen en tankkaart. Een thuiswerker wil misschien zijn salariswagen liever inruilen voor een geldbedrag in cash of groenere mobiliteitsoplossing. Hoe flexibel ben jij in zo’n situatie?

Wat is flexibel verlonen? Aantrekkelijke werkgevers hebben het al begrepen: flexibel verlonen is the way to go. Binnen een flexibel verloningssysteem kan een bonus, eindejaarspremie of het recht op bestaande extralegale voordelen worden omgezet in een persoonlijk budget per werknemer. Daarmee kan

Loon staat hoog in top 10 van Belgische werknemer Werknemers in België zetten loon steevast in de top 10 van hun prioriteitenlijst:

• • •

voor 50,5% geeft het loon mee de doorslag om voor een werkgever te kiezen. voor 44,3% is het loon een extra motivator om bij een bedrijf te blijven. 34,7% zou een bedrijf verlaten omwille van ontevredenheid over het loon.

op richting 75% van de benchmark. Doeltreffend? Voor even misschien. Een opslag is maar een korte motivator. Beter is om in te spelen op de juiste mix van variabel en flexibel verlonen en verder in te zetten op andere motivatoren zoals welzijn en een flexibele arbeidsorganisatie. Zo verhoog je het engagement langdurig en anticipeer je ook op de toekomstige groei van je bedrijf. Barbara Van Goeye, Kantoordirecteur KMO Brugge bij SD Worx

Tegelijkertijd is een aantrekkelijk loonbeleid pas het vierde waar werkgevers in België zich op richten (36,5%). Conclusie: loon bepaalt in zeer sterke mate of medewerkers bij je bedrijf willen starten of blijven. Om talent aan te trekken én te behouden in de war for talent, schotel je hen dan maar beter een aantrekkelijk loonpakket voor, dat bijdraagt tot het financieel welzijn van je medewerkers. Maandlonen verhogen dan maar? Om op te boksen tegen de aanwervingspolitiek van concurrerende bedrijven, klinkt het als een logische next step: je lonen opdrijven. Enerzijds om die witte raaf binnen te rijven en anderzijds om je huidige medewerkers niet te verliezen. Op de dun bezaaide arbeidsmarkt betalen bedrijven al lang niet meer het gemiddelde salaris, maar merken we een tendens

Werk maken van je loonbeleid Aantrekkelijk en motiverend verlonen is maatwerk. Neem contact op, samen leggen we de puzzel.

www.sdworx.be

ONDERNEMERS&CO ―

BEDRIJVEN ―

30

Datalabels Dat onderzoek steunt op 4 pijlers. “Ten eerste werken we aan ‘data pipelines’, waarbij we op een efficiënte manier data verzamelen op een centrale plek in de cloud, waar die data kunnen worden verwerkt. In een tweede fase creëren we een goede omgeving om die data te labelen. Daarbij is er nood aan een grote differentiatie van de data, waarbij we ook technieken gebruiken voor welke data idealiter het best eerst worden gelabeld. Die gestructureerde aanpak is nodig opdat het systeem later vlot bepaalde zaken kan herkennen.” Eenmaal dat is gebeurd, kan de effectieve programmering van het AI-model begin-

“Technologie dichter bij de mensen brengen”

Eén begrip, verschillende invullingen Een aantrekkelijk loon is voor iedereen anders. Die individualisering en vraag naar meer flexibilisering trekken zich nu ook door in de loonpolitiek. Meer dan ooit willen medewerkers dat hun loonpakket rekening houdt met hun persoonlijke situatie en ambities.

elke individuele medewerker die hierop intekent, een deel van zijn loonpakket zelf samenstellen met die extralegale voordelen die hij of zij wil. Meer keuzevrijheid dus voor je werknemer én zonder dat jouw loonkosten de hoogte inschieten.

31


Marlex

Decostere Accountancy

Contractuele schadevergoedingen: let op voor de btw!

Een huwelijkscontract: een must?

In quasi elke overeenkomst kan men een schadebeding terugvinden, denk maar bijvoorbeeld aan de standaard clausules in geval van niet-tijdige betaling van een factuur. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is de vraag of dit schadebeding ook gevolgen voor de btw met zich meebrengt.

1. Schadevergoedingen zijn principieel niet onderworpen aan de btw Een vergoeding voor schade is in beginsel niet aan de btw onderworpen, omdat tegenover de ontvangen vergoeding de facto geen (tegen)prestatie staat. In de praktijk blijkt dat schadevergoedingen in de contractuele sfeer verschillende vormen kunnen aannemen, waarover wel eens discussie bestaat. Vaak is de grens tussen een schadeloosstelling en de prijs voor een dienst flinterdun. Het belangrijkste kenmerk van een “werkelijke schadevergoeding” is dat de vergoeding dient om geleden schade te compenseren en niet als vergoeding voor bepaalde dienstprestaties. Is dit laatste wel het geval, dan is er sprake van een dienst onder bezwarende titel, waarop btw verschuldigd is.

van voorbijgangers kleingeld ontvangt verricht geen dienst, aangezien het kleingeld evident niet beschouwd kan worden als de werkelijke tegenwaarde voor een muzikale dienst. c.

In dezelfde zin oordeelde het Europees Hof van Justitie over opzeggingsvergoedingen die betaald moeten worden naar aanleiding van de vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst van bepaalde duur. Indien (1) de vergoeding overeenstemt met de resterende maandelijkse abonnementsgelden of (2) indien de vergoeding vooraf bij het afsluiten van de overeenkomst wordt bepaald volgens duidelijke criteria, wordt de vergoeding geacht onlosmakelijk deel uit te maken van de totale prijs, waardoor deze de werkelijke tegenprestatie vormt van de dienst die onderworpen is aan de btw.

2. Wanneer is er btw verschuldigd? Uit een samenlezing van de voornaamste arresten van het Europees Hof van Justitie kunnen verschillende voorwaarden afgeleid worden om te bepalen of er sprake is van een dienst onder bezwarende titel. a.

De betaalde bedragen vormen een daadwerkelijke tegenprestatie voor een individualiseerbare dienst. Bijvoorbeeld: een straatmuzikant die

d.

De prestaties zijn afhankelijkheid van elkaar. Ingeval twee prestaties van elkaar afhankelijk zijn, is er ook sprake van een rechtstreeks verband tussen de verrichte dienst en de ontvangen vergoeding.

Bijstand van een expert bij de analyse van uw clausules waarbij een schadevergoeding wordt gevraagd zijn in deze materie dus zeker geen overbodige luxe. De gevolgen van een onterechte kwalificatie als schadevergoeding zijn immers niet mis en kunnen leiden tot een navordering van btw, boetes en nalatigheidsinteresten. Elke Malfait en Elise Claeys

“Dé juridische partner die uw onderneming helpt groeien.”

dirk martensstraat 23, 8200 brugge rijvisschestraat 124, 9052 gent t +32 50 83 20 38 advocatenkantoor@marlex.be marlex.be

Zonder huwelijkscontract Huwt u zonder huwelijkscontract, dan bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel dat 3 vermogens omvat: het eigen vermogen van elk van de echtgenoten, waartoe de goederen behoren van vóór het huwelijk alsook de goederen verworven tijdens het huwelijk via schenking of erfenis, én een gemeenschappelijk vermogen. Dit laatste vermogen omvat de goederen verworven tijdens het huwelijk onder bezwarende titel, de gespaarde beroepsinkomsten, alsook de inkomsten van eigen goederen (bv. huurinkomsten van een onroerend goed dat aan een van de echtgenoten toebehoorde vóór het huwelijk, opbrengsten van beleggingen die 1 van de partners heeft geërfd).

elkaars nalatenschap beperken, zodat het tweede huwelijk de erfrechten van de nietgemeenschappelijke kinderen niet langer aantast.

Redactie van het huwelijkscontract: maatwerk Middels een huwelijkscontract kan u een aantal regels van het wettelijk stelsel naar uw hand zetten die meer rekening houden met uw familiale en financiële situatie. Bijvoorbeeld wanneer u wenst dat de inkomsten van uw eigen goederen toch behoren tot uw eigen vermogen.

Ook in de situatie dat één van de echtgenoten zijn beroepsactiviteit uitoefent in een eigen vennootschap kan het stelsel van scheiding van goederen interessant zijn gelet op de ‘billijkheidsregel’ die werd ingeschreven in het wettelijk stelsel. Deze billijkheidsregel stelt dat wanneer een echtgenoot al te veel winsten reserveert in de vennootschap, waarvan de aandelen tot zijn eigen vermogen behoren, in geval van echtscheiding zal gehouden zijn een vergoeding te betalen aan de huwgemeenschap. Omtrent deze te betalen vergoeding kunnen discussies ontstaan.

Het kan ook interessant zijn om bepaalde eigen goederen gemeenschappelijk te maken. Bijvoorbeeld wanneer u samen wenst te bouwen op een grond die één van de partners geschonken kreeg; of om de erfbelasting te spreiden over 2 nalatenschappen in het kader van vermogensplanning. U kan in uw huwelijkscontract ook afwijkende verdelingsregels (keuzebeding) voorzien zodat de langstlevende meer rechten krijgt op het gemeenschappelijk vermogen. Ten slotte kunnen echtgenoten met kinderen uit eerdere relaties hun erfaanspraken in

Stelsel van scheiding van goederen: steeds opmaak huwelijkscontract Dit stelsel is aangewezen wanneer u niet wenst dat de beroepsinkomsten toekomen aan de beide partners elk voor een gelijk deel of wanneer u deze zonder inmenging van uw partner wilt beheren en erover beschikken. Ook wanneer één van de echtgenoten een zelfstandige activiteit uitoefent, kan dit stelsel de inkomsten van de andere echtgenoot beschermen tegen de professionele schulden van de zelfstandige echtgenoot.

Vindt u bepaalde gevolgen van het stelsel van scheiding van goederen te onbillijk, dan kunnen deze gemilderd worden door het inlassen van bedingen die leiden tot meer solidariteit tussen de echtgenoten. Bijvoorbeeld middels een verrekenbeding waardoor bij ontbinding van het huwelijk de aanwinsten toch verrekend worden volgens een sleutel die de echtgenoten

zelf bepalen. Ook de toevoeging van een beperkte gemeenschap, waartoe bijvoorbeeld de aandelen van het familiebedrijf of een belangrijk onroerend goed behoren, in combinatie met een keuzebeding, heeft tot gevolg dat de langstlevende, indien zij dit wenst, deze gemeenschappelijk gemaakte goederen in volle eigendom kan verwerven in plaats van enkel het vruchtgebruik. Conclusie Het al dan niet afsluiten van een huwelijkscontract is afhankelijk van uw persoonlijk verhaal, maar in zeer veel gevallen gewoonweg een must. Katrien Top, Juriste en vermogensplanner

Fiscale, juridische en sociale weetjes vindt u steeds op onze website of volg @decostereaccountancy op Facebook, Instagram en LinkedIn. 056 64 71 01

info@decostere.be

www.decostere.be

ONDERNEMERS&CO ―

ONDERNEMERS&CO ―

32

b.

Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenprestatie. Bijvoorbeeld: voorschotten bij de reservatie van een hotelverblijf zijn werkelijke schadevergoedingen i.g.v. annulatie, omdat deze geen rechtstreeks verband hebben met het verstrekken van logies. Het verzoek om een verblijf te reserveren kan immers perfect aanvaard worden zonder de betaling van een voorschot.

Het recht om gebruik te maken van een dienst. Bijvoorbeeld: de aankoop van een vliegticket is een dienst onder bezwarende titel, ook indien de passagier de vlucht niet neemt. De passagier had immers het recht om gebruik te maken van de diensten van de luchtvaartmaatschappij. Hetzelfde geldt voor andere sectoren waarbij men een vooraf betaalde prijs mag behouden bij het niet opdagen van de klant, zoals bijvoorbeeld bij voetbaltickets of concerttickets. Deze vergoedingen worden niet beschouwd als schadevergoeding.

3. Conclusie Men mag er niet automatisch van uit gaan dat contractuele schadevergoedingen ook in btw-opzicht steeds zo beschouwd worden. Bijzondere aandacht moet dan ook uitgaan naar de verbrekings- of opzeggingsvergoedingen die betaald worden naar aanleiding van het nietrespecteren van de minimale contractduur (bijvoorbeeld bij verhuring van roerende goederen of abonnementen).

Op een aantal momenten in uw leven denkt u best even na over de opmaak van een huwelijkscontract of de wijziging ervan. Een huwelijkscontract is vaak aangewezen in functie van uw professionele loopbaan, uw gezinssituatie, het opgebouwde vermogen, uw vermogensplanning. Een huwelijkscontract kan opgesteld worden vóór uw huwelijk maar ook tijdens uw huwelijk. Durf deze zaken als koppel te bespreken!

33


Vincent Yserbyt — Groep Ghistelinck

“Passie overwint alles”

I B NE TD ER RI JV VI EE W ― N ―

I B NE TD ER RI JV VI EE W ― N ―

34

Vincent Yserbyt (55) is gepokt en gemazeld in de autosector, waar hij ook kan rekenen op groot respect bij de collega’s. Binnen het Mercedes-Benz huis, met 8 filialen in België, 3 in Frankrijk en het autoverhuurbedrijf Luxauto, is Yserbyt met Groep Ghistelinck (255 miljoen euro omzet, 366 medewerkers) de ‘laatste der Mohikanen’: authentiek en tot op vandaag zichzelf gebleven. Zelf liep Yserbyt destijds mee in het spoor van de legendarische Waregemse ondernemer Paul Ghistelinck, om na diens dood de fakkel over te nemen.

35


Iedereen kent u sinds jaar en dag als de gerespecteerde CEO van de Groep Ghistelinck. Maar schets eens in volgelvlucht uw loopbaan in de sector? “Na mijn studies marketing kwam ik voor een eerste en tijdelijke job terecht bij de Mercedes-Benz-dealer in Roeselare. Op een dag fluisterde iemand me in het oor dat ik ook eens in contact moest komen met de collega-dealer in Waregem en met ene Paul Ghistelinck. Zo is ook gebeurd in 1988. De liefde voor Mercedes-Benz zat er bij mij van jongs af aan zeer diep in. Mijn vader werkte voor het Duitse Henkel en deed beroepshalve tienduizenden kilometers per jaar, zonder ook maar één probleem. Met een Mercedes uiteraard. Ik zeg altijd: er bestaan maar 2 merken, Mercedes en de rest (lacht). Bij Ghistelinck in Waregem volgde ik de sales en de administratie op en kreeg ik meer en meer het vertrouwen van Paul Ghistelinck, die in 1995 overleed. In 1997 kreeg ik de algemene leiding in handen, wat ook de wens was van Paul Ghistelinck en zijn kinderen. In 2006 kon ik het bedrijf overnemen. In een eerste fase legde ik al mijn spaargeld op tafel en ging voor eenzelfde bedrag nog een lening aan bij de bank. Zo verwierf ik 10% van de groep. Voor de overige 90% zorgde mijn goede vriend Herman Wielfaert, die mij met Creafund het vertrouwen schonk. Stap per stap bouwde ik mijn aandelenpakket op: eerst tot 66% en na een bezoek aan Stuttgart (waar ons de modellen voor de komende 8 jaar werden getoond) aarzelde ik niet meer en stoomde door naar 100% in 2012.” Hoe moeilijk was dat? “Best moeilijk. Ik wist waaraan ik begon maar het was geen evidentie om als extra-murosondernemer – en dus niet van vader op zoon zoals bij andere dealers – tot dat resultaat te komen. Ik diende zowel voor acquisitiefinanciering als voor exploitatiefinanciering te zorgen. Bovenop dat alles tekende ik nog voor overnames van vestigingen in Kortrijk, Menen, Moeskroen, Rijsel en Valenciennes, zonder Luxauto te vergeten. Een bankier zei me ooit dat ik ‘de kampioen van de schuldafbouw’ was.”

Wat bestempelt u als de grootste voordelen van een familiebedrijf ? “Het allergrootste voordeel ligt in de korte en snelle beslissingslijnen enerzijds en in het feit dat de mens centraal staat. Dat laatste geldt zowel voor eigen medewerkers als voor klanten én leveranciers. Ik ben nog het type dat ’s nachts kan wakker liggen van een klant die we niet optimaal kunnen bedienen. Ik probeer altijd problemen face to face op te lossen, in transparantie en constructief, met oog voor ieders belang. Je moet altijd communiceren, dat wordt elders wel eens vergeten. In de huidige logistieke crisis zijn er in alle sectoren enorme problemen. Niemand wordt gespaard. Ik stel mij in deze problematiek nooit op als partij, maar als bemiddelaar. Dat zorgt voor een goed gevoel aan beide kanten.” Straks bent u de laatste overgebleven Belgische privédealergroep MercedesBenz van ons land. Hoe moeilijk is het om stand te houden in zo’n context? “Binnen de koepel van Mercedes-Benz België zijn we nog met amper 8 grote dealergroepen. We komen van 34 dealers. Ghistelinck staat voor pure West-Vlaamse passie die zeer lokaal verankerd is. Ik zie dat het DNA van vele dealers die zijn

“De automobielsector is people business, waarbij de kracht van de relatie de basis vormt.”

overgenomen door internationale groepen moet wijken voor een financieel model en een ambtenariaat waar het belang van klanten en personeel beetje bij beetje naar de achtergrond verhuist. Mijn grote drive heet passie en liefde voor de adembenemende producten die wij verdelen. Mijn grote meerwaarde situeert zich op het vlak van het onvoorwaardelijke respect voor de klant en voor mijn personeel. Ik blijf ook nu nog altijd erg ambitieus met dit bedrijf. We azen ook in de komende jaren nog op overnames, zij het binnen ons merk. In Frankrijk zie ik nog heel wat opportuniteiten, maar ook in België. Ook de bewegingen van internationale autogroepen zijn cyclisch. Binnen een paar jaar wordt er opnieuw afgestoten. Onze ebitda steeg vorig jaar met 17% tot net geen 9 miljoen euro en onze schuldgraad is bijzonder laag. Dat is een ideale uitgangspositie.” Hoe kijkt u naar de huidige markt? “Een trein rijdt altijd aan de snelheid van de traagste wagon. Als we naar oorzaken zoeken waarom één en ander tijdens de voorbije jaren vertraagde, dan moeten we het niet al te ver zoeken: de globalisering. Door de globalisering hebben we veel, zoniet alles uitbesteed. Dat had ook een goede reden: de verhouding tussen prijs (denk ook aan onze loonkosten) en kwaliteit noopte het Westen te zoeken naar oplossingen. Om naar de huidige toestand terug te keren: als er in het Verre Oosten fabrieken de deuren sloten, zoals in corona, dan zorgde dat vanzelfsprekend voor een sneeuwbaleffect. In een auto, moet je weten, gaan om en bij de 30.000 onderdelen schuil. Als er één onderdeel ontbreekt, dan zijn de gevolgen voelbaar. Corona bepaalde of er een schip vanuit het Verre Oosten vertrok of niet. Anderzijds werden, uit schrik voor een lockdown in het Westen, alle bestaande voorraden gedumpt om cash te genereren. Neem daarbij nog het feit dat tijdens de lockdown het gros van alle hoogovens ter wereld werd stilgelegd, iets wat je niet zo snel weer opstart, en je begrijpt dat er een ketting aan reacties op gang kwam.” We beleven nu de post-coronaperiode. Wat betekent dat concreet voor een groep zoals Ghistelinck? “Sinds een jaar kunnen we de vraag niet meer volgen. Een voorbeeld: we verkochten vorig jaar 566 vrachtwagens, en zijn op vandaag amper zeker van 312 productieplaatsen dit jaar. Ik heb de indruk dat

vooral de jongeren, die van nature niet gewoon zijn om geld op hun rekening te zien staan, massaal consumeren. Op papier is dat goed nieuws, maar het gebrek aan stock speelt ons parten. Wie vandaag een auto bestelt, mag wachten tot volgend jaar vooraleer hij kan geleverd worden, en niet altijd bestelbonconform.” Slikt de consument – in jullie geval vooral de bedrijven – dat zomaar? “Eerlijk, dat valt mee, en dat heeft ook een goede reden: omzeggens in alle sectoren doen zich vertragingen voor in de leveringen. Onze klanten zijn hoofdzakelijk ondernemers die zelf van alles meemaken. Dat zorgt voor het nodige begrip, voor zover we tijdig communiceren. Daar maken we een punt van.” Is e-commerce nog een hot issue in jullie branche? “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de grenzen van e-commerce in onze branche stilaan bereikt worden. Jaren geleden meenden experten dat e-commerce alles en iedereen zou overheersen. Welnu, dat is niet zo. Ik merk dat zelfs merken die enkel bij e-commerce zweerden, nu opnieuw voor de klassieke retail kiezen. Dat zegt genoeg, toch? Automobielbusiness betekent people business, waarbij de kracht van de relatie de basis vormt. Ik geloof nog in de klassieke benadering van de sales: via oogcontact en een eerlijke communicatie tot een deal komen. Ik noem onze medewerkers die in de verkoop zitten, steevast fleet ambassadeurs die correct advies moeten geven.” Hoe ziet u de rol van de overheid, die volledig inzet op een elektrisch wagenpark? Is elektrificatie wel zo duurzaam als wordt beweerd? En wat met de prijzen? “Als ervaren professionals kijken en luisteren wij met ongeloof en verbijstering naar wat de overheden van ons land in dit dossier op tafel leggen en beslissen. Maar ja, de politiek, dat is een aparte wereld zeker? We hebben de plicht om zorg te dragen voor klimaat en milieu, maar de wijze waarop gaat in de verkeerde richting. Het debat over de auto van de toekomst wordt veel te eng gevoerd. Het is allemaal elektrisch wat de klok slaat, omdat het goed is voor het klimaat, maar men vergeet de vernietigende effecten voor ons milieu. Men hakt wouden om aan lithium te geraken, teneinde batterijen te maken die naderhand niet

Vincent Yserbyt (55)

is met Groep Ghistelinck actief op 3 markten: Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. “Minder dan 5 jaar geleden hebben we onze eerste stappen gezet in Frankrijk, en vandaag is dat land al goed voor één vierde van de groepsomzet van om en bij de 255 miljoen euro. Momenteel bouwen we een nieuwe vestiging in Duinkerke.” Verschillen ziet hij zeker: “In België vinden consumenten het normaal dat ze de best mogelijke service krijgen. In Frankrijk kijkt men daar nog van op. Ik moet ook wijzen op de Franse loonwet die werknemers beschermt tot in het absurde.”

afbreekbaar en recycleerbaar zijn. Anderzijds is men wel tegen kernafval. Elektrische auto’s zijn een geweldige technologie, maar het palet moet aangevuld kunnen worden met voertuigen aangedreven door synthetische brandstoffen, zowel in diesel als benzine.” U onderstreept graag het belang van een rolmodel voor de generatie achter ons die ook wil ondernemen. Zelf loopt u hoog op met Paul Ghistelinck. “Paul was mijn grote leermeester, jawel, iemand naar wie ik enorm opkeek. In mijn beginjaren trokken we overdag en ’s avonds laat samen op. Samen auto’s verkopen op café, tussen pot en pint. Ik onthoud dat hij iemand was met een enorme mensenkennis, iemand met een grote eenvoud ook, vriendelijk en inspirerend. Bepaalde van zijn uitspraken blijven me bij tot op vandaag. Zoals: ‘Hoe meer een mens

weet, hoe meer hij weet dat hij niets weet’. Of nog: ‘Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht’. En nog eentje: ‘Wie zijn roots verloochent, kent de geur van omgeploegde aarde niet meer’.” Tot slot: bent u bezig met sociaal maatschappelijk ondernemen? “Dat neem ik zeer ter harte. Ik ben voorzitter van het Beschermcomité van de Vleugels in Klerken (een zorginstelling voor mensen met een beperking, nvdr). Samen met andere ondernemers organiseren we jaarlijks een aantal initiatieven om te helpen bij financiële noden. We ondersteunen eveneens kansarme jongeren die, zonder onze hulp, nooit toegang zouden krijgen tot hoger onderwijs. Dergelijke acties schenken mij grote voldoening. Maar mijn grootste liefde blijft mijn job. In mijn beleving heb ik dan ook nog nooit gewerkt.” (Karel Cambien - Foto’s Stefaan Achtergael)

INTERVIEW ―

INTERVIEW ―

36

U heeft in de sector letterlijk alle watertjes doorzwommen. Zoek eens de grootste verschillen tussen vroeger en nu? “De klant van vandaag wacht niet meer; hij wil onmiddellijk bediend worden en heeft geen geduld meer. Alles moet ook snel en efficiënt gebeuren. Ten tweede: de digitalisering is niet meer weg te denken. Alle cognitief-repetitieve handelingen moeten gedigitaliseerd worden, wat wij ook doen. Digitalisering helpt ons ook om veel accurater te weten wat er gebeurt. Een voorbeeld: met ons softwaresysteem Uptime kunnen we voor bepaalde voertuigen alle mogelijke technische defecten op voorhand traceren. En ten derde: de zoektocht naar personeel. Vandaag zouden er hier meteen 22 mensen aan de slag kunnen: technici, magazijniers of koetswerkherstellers.”

37


DOSSIER

Automatisatie en robotica Automatisatiesystemen zorgen voor een hoger rendement Scott Automation in Deerlijk levert automatisatie en robotica voor interne logistiek en transport voor productie- en magazijnfaciliteiten. “In de huidige economische context waarbij voldoende werkkrachten vinden almaar moeilijker wordt, kan automatisatie zeker een verademing zijn”, zegt Regional Director Aaron Vanwalleghem.

Het automatiseringsbedrijf Scott Automation, met hoofdzetel in Nieuw-Zeeland, is voornamelijk actief in automatiseringen en robotica voor de vleesverwerkende sector, de mijnbouw en de appliance sector. Omdat Scott ook graag palletisering in het aanbod wilde hebben, kocht Scott in 2018 het bedrijf Alvey. De roots van Alvey liggen in Oudenaarde, maar het bedrijf verhuisde in 2016 naar Deerlijk. Alvey werd Scott Automation. Scott Automation stelt zo’n 240 mensen tewerk in Europa. 90 daarvan werken in de Belgische vestiging in Deerlijk, 120 in de vestiging in Tsjechië. Alle Europese vestigingen samen zijn goed voor een omzet van 34 miljoen euro in 2021. Dit jaar is Scott Europe op weg naar een omzet richting 40 miljoen euro. Scott Automation Deerlijk is gespecialiseerd in op maat gemaakte industriële automatiseringsprojecten en levert magazijn-, palletiseer- en distributiesystemen in heel Europa. “Hier in Deerlijk worden de installaties ontworpen en uitgetekend, in de vestiging in Tsjechië worden de machines geassembleerd”, zegt Aaron Vanwalleghem. Hij is al 20 jaar actief bij Scott Automation. “Wij ondersteunen bedrijven in hun zoektocht naar meer veiligheid, productiviteit en efficiëntie. Dat proces van het uitwerken van de oplossing met de klant tot de op-

Scott Automation werkt oplossingen op maat uit

“Ook veiligheid is een belangrijke pijler bij elk systeem.” —

AARON VANWALLEGHEM

start van onze installatie geeft enorm veel voldoening.” “Wij ontwerpen installaties op maat van de klant”, klinkt het. “Het is niet dat je bij ons een standaardmachine kan kiezen: wij gaan ter plaatse bij de klant om te bekijken welk deel van het proces hij precies geautomatiseerd wil zien en op welke manier we dat gaan aanpakken.” Het bedrijf mag jaarlijks zo’n 30 tot 40 automatisatieprojecten afleveren. “Hoe groot de projecten zijn, hangt af van de nood van het bedrijf en het volume aan producten dat verhandeld moet worden. Qua budget varieert een project tussen de 300.000 euro en 3 miljoen euro.” Dat gaat van conveyor-systemen voor het transporteren van dozen, kratten en pallets tot het palletiseren van producten aan hoge capaciteit. “Onze PAL4.0 kan bijvoorbeeld tot 130 producten per minuut op een pallet plaatsen.” Het automatiseringsbedrijf Alvey, dat in 2018 werd gekocht door de groep Scott, zorgde ervoor dat het Belgische bedrijf zelf ook zijn aanbod kon uitbreiden. “Zo hebben we nu ook fabricage- en assemblagesystemen voor de appliance business (witgoed) in ons gamma.” Veiligheid Automatisatiesystemen zorgen voor een grotere productiviteit en dus ook een hoger rendement. “Daarnaast is ook veiligheid een belangrijke pijler bij elk systeem. Vooral in de vleesverwerkende sector kan Scott het verschil maken dankzij de innovatieve BladeStop: een veilige bandzaag die stopt

De klok rond Scott heeft meerdere referenties. “Onder meer bedrijven zoals zuivelbedrijf FrieslandCampina, farmaceutisch bedrijf Pfizer en aardappelverwerkers Claerbout, Agristo, Aviko, Mydibel, Lutosa en Pomuni deden al een beroep op onze diensten. Binnenkort starten we ook een nieuwe installatie op bij Poco Loco. Het merendeel van onze klanten zijn bedrijven waar de klok rond wordt gewerkt.”

zodra een operator in contact zou komen met de zaag.” Dat werkt op 2 manieren. “BladeStop beschikt enerzijds over Bodysensing-technologie en anderzijds over een GloveCheck-sensorsysteem. Dat detecteert de handschoen van de operator in de zone van het zaagblad. Met de kortste stoptijd (milliseconden) op de markt is BladeStop wereldleider in de markt van de veilige bandzagen.” Met een dergelijke investering kan je de veiligheid op het werk voor je medewerkers aanzienlijk verbeteren. “De operator zal maximaal een schram in zijn vinger hebben, terwijl hij zonder BladeStop een zwaar letsel zou oplopen.” scottautomation.com

DOSSIER ―

DOSSIER ―

38

39


Fomeco startte traject via Quick Wins “Automatisatie om zo kostenefficiënt mogelijk te zijn”

“Stijgende vraag naar robotica” Maatwerk in industriële automatisatie doet Devion groeien met dubbele cijfers Wie gesofisticeerde machines helemaal kan aanpassen volgens de wensen van de klant, heeft op de markt een streepje voor. Dat is wat Kris Declerck elke dag merkt bij Devion. De Roeselaarse specialist in maatwerk voor industriële automatisatie heeft een stevig gevuld orderboekje en voelt zich helemaal klaar voor de toekomst.

In 2003 startte Kris Declerck met DC Engineering een eenmanszaak, die zich vooral toelegde op software voor PLC-sturingen. “We hebben altijd een gestage groei gekend, ook omdat we het aanbod hebben uitgebreid met elektrische ontwerpen, bordenbouw en bekabeling. In functie daarvan heb ik mijn team kunnen versterken met extra programmeurs en plaatsers. Vandaag kan ik rekenen op een 20-tal gemotiveerde medewerkers, waaronder 3 freelancers.”

KRIS DECLERCK

tieprocessen, waterzuiveringsinstallaties en warmtekrachtkoppelingen. “We zijn voor klanten vaak hét aanspreekpunt als ze in de markt van kant-en-klare standaardmachines hun gading niet vinden. Vanuit onze engineering kunnen wij machines volledig gaan aanpassen volgens hun noden. Dat doen we bijvoorbeeld voor verpakkingsspecialisten, assemblagebedrijven en maaltijdbereiders. De voedingsindustrie blijft onze belangrijkste doelgroep, al hebben we recent ook onze eerste stappen in de farmaceutische wereld gezet.”

De uitbreiding van de ruimte zal nog even op zich laten wachten, want Kris Declerck gaf de voorkeur aan andere investeringen. “We hebben onze afdeling mechanisch design versterkt met nieuwe mensen en hebben gewerkt aan een allesomvattende bibliotheek, waarin we alle componenten hebben opgelijst die na uitvoerige tests voor toekomstige projecten kunnen worden ingezet. Automatisering en robotica zijn valabele alternatieven voor ondernemingen die op de arbeidsmarkt niet de profielen vinden die ze zoeken. Onze systemen laten hen toe om met lagergeschoolde profielen toch dezelfde of betere hoogwaardige producten te blijven maken.” (BVC - Foto Kurt) www.devion.be

In tegenstelling tot de gewone personenwagens blijven de meeste vrachtwagens uitgerust met een klassieke verbrandingsmotor. Om tegemoet te komen aan de strengere Europese emissie-eisen moeten alle buizen geïsoleerd worden. “De isolatie gebeurt door het puntlassen van 2 isolatieschelpen op de uitlaatbuis. Die taak gebeurt manueel door onze operatoren en is heel repetitief”, legt CEO Vincent Bayart uit. “Door stijgende volumes was er nood aan een oplossing om op dit onderdeel efficiënter te kunnen werken.” De aankondiging van de Quick Wins van Fabrieken voor de Toekomst, een initiatief van POM West-Vlaanderen, kwam op het juiste moment. “We waren al een tijdje onze mogelijkheden aan het bekijken”, blikt Vincent Bayart terug. “Door de financiële ondersteuning van de Quick Wins konden we in zee gaan met het Nederlandse bedrijf Gibas, waarmee we al eerder succesvol samenwerkten. We kozen ervoor om als pilootproject één werkpost voor het puntlassen van isolatieschelpen met cobot te implementeren.” Concurreren met rest van de wereld De resultaten waren heel gunstig. “Dankzij de cobot besteden we het lastige, repetitieve werk uit. Daarnaast zorgt het automati-

seren voor een veel constantere kwaliteit en een verscherpte productietijd. De automatisatie zorgt voor een besparing van 3’ per stuk of een reductie van 40% van de tijd van de operator. Het aantal productiefouten daalde zelfs van 5 productiefouten per maand naar 0. De cobot is ook heel gebruiksvriendelijk op vlak van programmeren. Dat past perfect in onze strategie van zelfsturende teams die zelfstandig op de werkvloer de cobots bedienen en programmeren”, somt Vincent Bayart op. “We starten binnenkort een nieuw project op om de samenwerking met cobots te integreren in andere werkposten.” Door de sterke globale competitie is het belangrijk om te blijven vernieuwen om bijkomende business binnen te halen. “We concurreren met de rest van de wereld waardoor het belangrijk is om zo kostefficiënt mogelijk te produceren. Onze klanten kijken ook buiten Europa, waardoor wij moeten blijven inzetten op digitalisatie en automatisatie om concurrentieel te blijven. Het is belangrijk om de productie in België te houden, want zonder productie verliezen we ook heel wat diensten.”

Op zoek naar oplossingen om je productie te moderniseren? Surf naar fabriekenvoordetoekomst.be/vraagstuk en versterk je bedrijf met de nieuwste industrie 4.0-technologieën.

Naast de hoofdzetel in Zwevegem, waar 200 mensen werken, heeft Fomeco ook vestigingen in Nederland en Brazilië. Bij Fomeco Hydroforming in Roermond, gespecialiseerd in het omvormen van buizen door hoge waterdruk in allerlei vormen, werken 30 mensen. In de Braziliaanse vestiging in de buurt van São Paulo, gespecialiseerd in uitlaatbuizen voor de Zuid-Amerikaanse markt, zijn er 50 mensen aan de slag. De voorbije jaren steeg het West-Vlaamse bedrijf zowel in omzet als in personeelsbestand. “Automatisatie en digitalisatie gaan zeker niet ten koste van personeel, integendeel. Wanneer je productie en omzet stijgt, dan stijgen je personeelsbestand automatisch mee”, besluit Vincent Bayart.

DOSSIER ―

DOSSIER ―

40

De eerste robotinstallatie, in 2011, was een belangrijke mijlpaal. “We zijn daar stevig op blijven inzetten, waardoor we in 2017 onze diensten verder hebben uitgebreid. Naast onze rol als integrator verzorgden we vanaf dat moment ook maatwerk voor machinebouw, dankzij de opstart van een eigen afdeling voor mechanisch design. Vandaag steunen we op die 2 stevige pijlers.” Als systeemintegrator staat de onderneming vooral bij klanten uit de voedselverwerking in voor de sturing van de logistiek, produc-

“We hebben recent onze eerste stappen in de farmaceutische wereld gezet.”

Metamorfose Nog in 2017 onderging het bedrijf van Kris Declerck een heuse metamorfose. “We zijn toen verhuisd van Staden naar Roeselare, waar we vandaag beschikken over 600 m² kantoorruimte en een atelier van 1.150 m², met de mogelijkheid om de werkruimte met nog eens 2.300 m² uit te breiden. Tegelijk hebben we onze naam veranderd naar Devion (Development in Automation), met een volledig nieuwe huisstijl en website.”

Fomeco uit Zwevegem is een toeleveringsbedrijf van uitlaatbuizen, koelbuizen en diverse chassisbuizen aan toonaangevende merken uit de automotivesector, zoals Volvo, Renault, DAF, Scania en Mercedes. Via de Quick Wins van Fabrieken voor de Toekomst startten ze een samenwerkingstraject op om het isoleren van uitlaatbuizen in hun productieproces te automatiseren. Want blijvend investeren in automatisatie en digitalisering is noodzakelijk om concurrentieel te blijven.

41


ai165279873017_LOGO_JOROSOFT_OUTLINE_XL.pdf

1

17/05/2022

16:45

www.jorosoft.be

GEERT HAEGHEBAERT – ZAAKVOERDER JOROSOFT

Tips van de expert Veel ondernemers willen inzetten op Industrie 4.0, maar wat komt er kijken bij automatisering en wat zijn de valkuilen? Geert Haeghebaert van Jorosoft wijst je de weg.

1. Breng eerst je behoeftes in kaart

We start where others stop. We bridge digital gaps. We connect divided software. We extract, transform and unify fragmented data to make input efficient and output valuable, to act as one, to speed up your business, to integrate machines, to empower people. Up for the Industry 4.0 challenges.

Automatisering zonder duidelijk doel zal leiden tot een gebrek aan samenhang tussen processen. Daardoor zal zelfs de knapste technologie niet efficiënt of in de praktijk zelfs helemaal niét worden gebruikt. Vraag je dus eerst af wat je behoeften als onderneming precies zijn en in welke delen van je processen automatisering voor verbetering kan zorgen. Kijk dan pas wat je daarvoor nodig hebt. Laat je begeleiden door experten op het vlak van Industrie 4.0, van mensen die de lay-out van je fabriek uittekenen over de meest geschikte partijen om de machines te automatiseren tot hr-experten die je helpen om de juiste mens op de juiste plaats in je workflow te positioneren. Weet dat ook kleine zaken automatiseren al een groot verschil kan maken, van een laser of thermometer die meet en daarna commando’s geeft tot een automatisch voertuigje dat een stuk transporteert van de ene naar de andere machine.

2. Integreer en communiceer

In zo’n veranderingsproces is het wel belangrijk dat er iemand – intern of extern – de leiding neemt en alle partijen coördineert om via vlotte communicatie en een efficiënte taakverdeling en opvolging tot positieve en blijvende resultaten te komen. Maar ook de robots of geautomatiseerde machines die met mekaar verbonden zijn, moeten efficiënt met mekaar communiceren en geïntegreerd worden zodat ze data in instructies vlot uitwisselen. Even belangrijk is de koppeling met het ERP-pakket, een stap in het productieproces waar vandaag nog al te vaak papier aan te pas komt. Door die koppeling te automatiseren, kun je wél constant de vinger aan de pols houden van je planning, machines veel sneller aansturen en onnodige fouten vermijden.

data verzameld. In de praktijk blijkt echter vaak dat daarvan maar een fractie nuttig wordt gebruikt om de bedrijfsvoering te verbeteren, en dat is zonde. Zeker nu de productie door personalisatie van producten steeds flexibeler moet worden, zorgen data over de snelheid en kwaliteit van je processen ervoor dat je continu en snel je planning en vooral ook je productie kunt bijsturen. Maar ook de rendementen per machine en per medewerker, welke producten winstgevend of verlieslatend zijn of wanneer een machine preventief onderhoud nodig heeft, is vandaag perfect meetbaar. Verzamel dus niet alleen data, maar doe er ook iets mee!

4. Stel de mens centraal

Robotiseren en automatiseren heeft vaak een negatieve weerklank bij medewerkers, maar dat hoeft zeker niet. Betrek hen van bij de start van je veranderproces, vanaf het momenten dat de doelen en behoeften in kaart worden gebracht. Vraag zeker de mening van medewerkers die zelf nog manuele taken zullen uitvoeren in een geautomatiseerde omgeving. Geef ook de voordelen aan. Zo kunnen robots of cobots zwaar of vuil werk overnemen en automatiseren rpa’s of ‘softwarerobots’ repetitieve taken op de computer. De medewerker kan dan worden ingezet op die plaatsen in het proces waar hij of zij echt het verschil kan maken tegenover de machine.

3. Haal alles uit je data

Vroeger bleef business intelligence vaak beperkt tot omzet- en winstrapportering aan het management. Door te automatiseren en te robotiseren worden vandaag veel meer

SCAN DE QR-CODE VOOR NOG MEER TIPS


Voka Trend Tour in teken van digitalisatie, automatisatie en industrie 4.0 In het najaar organiseert Voka West-Vlaanderen in samenwerking met Flanders Make een driedaagse Trend Tour naar Beieren. Deze editie staat volop in het teken van digitalisatie, automatisatie en industrie 4.0.

De Trend Tour stond aanvankelijk gepland in 2020, maar kon toen niet doorgaan wegens de uitbraak van de coronapandemie. Maar voor dit jaar slaagde Flanders Make, het Vlaams strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, er samen met Voka West-Vlaanderen in om opnieuw een interessante studiereis richting München in elkaar te steken. “In de regio rond München zijn enkele bedrijven actief die vooroplopen in digitalisering en automatisering of de implementatie van industrie 4.0. Het zijn onder andere bedrijven uit de automobielsector, die sowieso al een sterke traditie hebben op dat vlak. Deelnemers krijgen de kans om het proces van enkele leidende bedrijven te bekijken,

wat zeker inspirerend kan werken”, zegt Dirk Torfs, sinds de oprichting van Flanders Make in 2014 de CEO van de organisatie. Zo gaat de groep zeker op bezoek bij Audi en wellicht ook bij BMW. Bij Audi in Ingolstadt kan het volledige productieproces worden gevolgd, van het eerste laswerk tot de uiteindelijke assemblage. Maar niet alleen de automobielsector komt aan bod. De Trend Tour brengt de deelnemers ook naar KUKA, één van de belangrijkste producten van robots en automatiseringssystemen voor verschillende industrieën. KUKA werkt voor de auto-industrie, maar ook voor metaalverwerkende bedrijven, de voedingsindustrie en de kunststofsector. Aan de hand van enkele

Onder nemers magazine

METAL IN HEART AND SOUL

“Dit is een unieke gelegenheid om eens binnen te kijken bij enkele koplopers in automatisering.” —

DIRK TORFS

concrete voorbeelden krijg je hier te zien wat industrie 4.0 in de praktijk betekent. Nog meer robotica valt te bewonderen bij DLR, het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart. Hier wordt onderzoek gedaan op het gebied van aeronautica, ruimtevaart, transport en energie. “Veel van de robots die we nu gebruiken in bedrijven, werden hier voor het eerst geïntroduceerd”, vertelt Torfs. “Zij zijn echte voorlopers op het gebied van automatisering.” Data Een belangrijk onderdeel van digitalisering en industrie 4.0 is het beter beheer en gebruik van data. Ook dat zal bij de meeste bedrijfsbezoeken aan bod komen. “Hoe we data beter kunnen omzetten in kennis is zeker één van de aandachtspunten van deze Trend Tour, daarom plannen we ook een bezoek aan IBM Watson in München, waar de groep een groots democentrum heeft staan”, zegt Torfs.

Verder is er ook veel aandacht voor duurzaamheid: de circulaire economie en CO2-neutraal produceren komen aan bod, net als de aandacht voor werkbaar werk voor alle medewerkers. De nadruk ligt ook op het aangaan van partnerships met andere bedrijven, zodat je komt tot een ecosysteem-economie. “Dat maakt de hele reis interessant voor zowel grote als kleine bedrijven. Het is een unieke gelegenheid om eens binnen te kijken bij enkele koplopers in automatisering, en je krijgt volop de kans om ervaringen en kennis uit te wisselen met de andere deelnemers. Dat past volledig in de spirit van Voka om bedrijven met elkaar te verbinden”, aldus inhoudelijk reisbegeleider Torfs.

Met de Voka Trend Tour naar Kuka, IBM Watson, Audi en BMW De Trend Tour vindt plaats van zondagavond 18 september tot en met woensdag 21 september 2022. Voor details over het programma en de deelnameprijs kan je contact nemen met marijke.boucique@voka.be.

PONSWERK LASERWERK PLOOIWERK LASWERK POEDERLAK ASSEMBLAGE Adverteer in een van de volgende themadossiers en zet je bedrijf in de spotlights

Bereik ook in 2022 de juiste doelgroep voor jouw bedrijf

Stevens Punching nv

editie 13

Sales & marketing

editie 14

Mobiliteit & bedrijfswagens

editie 15

Voedingsindustrie

Zonnebeekseweg 221 - 8900 Ieper T +32(0)57 20 21 47 I E stevens.punching@spsfe.be W www.stevens-punching.be

Meer info? 056 26 13 80 | pubmateriaal@voka.be

PREVENTIEADVISEURS MILIEU & ENERGIE

BRANDBEVEILIGING & EHBO VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN


Eerst simuleren, dan pas investeren Minne&Moreels onderbouwt automatiseringsprojecten met simulaties Automatiseringsprojecten doen op basis van buikgevoel kan werken, maar leidt vaak eerder tot tijd- en geldverlies. “Met de stijgende kosten voor bedrijven kun je maar beter investeren in de machines die je écht nodig hebt”, vertellen Aron Minne en Jasper Moreels.

Bryo StartUp

“Wij zoeken geen eenvoudig werk” Na 40 jaar nieuwe algemeen directeur voor De Oesterbank Wouter Desplenter is sinds januari de nieuwe algemeen directeur van maatwerkbedrijf De Oesterbank. Hij volgt Luc Rosseel op, die liefst 40 jaar aan het roer stond. Een paleisrevolutie komt er niet. “We focussen verder op technologie, innovatie en digitalisering om complex werk toegankelijk te maken voor onze doelgroep.”

Die doelgroep, dat zijn 430 mensen met een mentale of fysieke beperking die samen met 70 begeleiders zijn tewerkgesteld in Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge of in ‘enclaves’. “Dat laatste houdt in dat we bij de klant zelf actief zijn, in bedrijven als Duco, Sisa, Crumble, Mainfreight of bij de Stad Oostende. Een tweede pijler is het wassen van transportbakken en de verwerking van isomo voor vis- en voedingsindustrie langs de hele kust. Onze derde en grootste pijler is alles wat met supplychain te maken heeft. We ontvangen goederen van klanten als Daikin, Thule, Roxell, Renson, Foresco en Exterior Living, leveren toegevoegde waarde en leveren daarna voor hen uit. Transport is de ruggengraat voor onze werking, met 30 eigen opleggers die voor 60% door doelgroepmedewerkers worden bestuurd.”

WOUTER DESPLENTER

enorm aangesproken door én de sociale meerwaarde, én de voortrekkersrol die het bedrijf met veel professionalisme en dynamisme opnam. De voorbije 4 jaar kon ik samen met Luc het bedrijf van binnenuit leren kennen. De accenten die hij in die 4 decennia legde, neem ik verder mee. Zo is de rode draad voor onze supplychainactiviteiten om zo flexibel mogelijk te zijn, om just in time te kunnen leveren. Voor Daikin gaan we nu zelfs nog een stap verder, door niet alleen binnen de 2 uur na afroep maar zelfs sequentieel te leveren: de goederen staan al in de juiste volgorde zodat zij alles direct op hun lijn kunnen plaatsen. Het is

Het bedrijf is nu zelfs bezig met een MES-project (manufacturing execution system) dat vandaag vooral multinationals gebruiken. “Door de grote flexibiliteit die onze klanten vragen binnen ons bedrijf digitaal aan te sturen, kunnen we sneller werken en toch de rust in onze organisatie bewaren, en tegelijk aan kennisborging doen. Door voortdurend mee te evolueren, zorgen we voor de verankering in Vlaanderen van grote maakbedrijven die in een veranderende wereld steeds meer naar lokale leveranciers kijken voor alles wat niet hun corebusiness is. Voor ons zijn het trouwens geen klanten maar partners, die mee investeren in onze werking en waar we vaak al decennialang voor werken. Een commerciële dienst hebben we dan ook nog altijd niet.” (lacht) De Oesterbank breidt ook uit. “We hebben achter onze Oostendse hoofdzetel 15.000 m2 grond gekocht die we dit jaar samen met onze klanten/partners conceptueel willen vormgeven. Een nieuwbouw zal onze huidige 3 afdelingen met elkaar verbinden en voor extra capaciteit zorgen voor ons magazijn en onze verzamelopdrachten.” (SD - Foto EV) www.oesterbank.be

Jasper Moreels en Aron Minne.

Minne&Moreels helpt bedrijven bij het ontwerpen, analyseren, visualiseren en optimaliseren van hun productieprocessen. “Zeker de ‘high mix – low volume’ die

de Vlaamse maakindustrie vandaag kenmerkt, met veel verschillende producten in relatief kleine hoeveelheden, zorgt voor een grote complexiteit en het ontbreken van een vaste flow, waardoor de bottleneck in je proces heel snel kan veranderen naargelang het product. Je moet weten wat de zwakste schakel is om de ketting in zijn geheel sterker te maken. Met standaardtools als Excel geraak je er niet meer. Onze software voor processimulatie pakt dat wel op een onderbouwde, analytische manier aan. Doel is om niet enkel de output te verbeteren, maar ook te zorgen dat de gemaakte producten winstgevend zijn.” Interactie tussen mens en machine “Bij Orac Decor in Oostende hebben we eerst het bestaande productieproces gesimuleerd. Op basis van het buikgevoel van het kernteam over wat zou kunnen werken, hebben we diverse scenario’s getest en zo het proces leren kennen. De aanpassingen die we daarna voorstelden, leidden tot een outputverhoging van 10 tot 13%. De info uit het project gebruikten we ook voor het ontwerp van een nieuwe afdeling met dezelfde taak. De uitdaging voor Orac is dat ze wel weten hoeveel producten ze jaarlijks willen maken, maar dat veel mogelijke wegen naar dat doel leiden. Scenario’s objectief en op basis van data kunnen vergelijken, met simulaties die snel verschillende productiejaren nabootsen, zorgt voor rust bij het management en de medewerkers. De interactie tussen mens en machine , waarbij we ook simuleren wat de impact is van automatisatie en het herverdelen van taken, is bovendien heel belangrijk en wordt al te vaak vergeten bij investeringen.” (SD - Foto EV) www.minnemoreels.be

DOSSIER ―

DOSSIER ―

46

Verankering van maakbedrijven Wouter Desplenter ging na studies industrieel en burgerlijk ingenieur aan de slag bij Daikin en later Duco, klanten van De Oesterbank dus. “Ik was altijd

“Onze klanten zijn partners, die mee investeren in onze werking.”

uitdagend om dat te doen met mensen die anders minder kansen krijgen.”

Om als ondernemers sterker te staan, stapte Jasper in Bryo StartUp. “Ondanks de diverse activiteiten van iedereen in de groep, hebben we wel allemaal gelijkaardige uitdagingen. Wij zijn nu bijvoorbeeld nog niet toe aan personeel, maar kunnen iets opsteken van collega’s die wel al die stap zetten. Bovendien krijgen we regelmatig verhalen te horen van ondernemers met jaren ervaring. Het is boeiend om achter de Facebooken Instagramfaçade – waar alles tof en fantastisch is – te kunnen kijken en van hen te horen hoe zij ook met hun tegenslagen zijn omgegaan en hebben doorgezet.”

Aron en Jasper leerden elkaar kennen in de opleiding voor burgerlijk ingenieur, die ze allebei volgden omdat ze in hun vooropleiding – respectievelijk industrieel ingenieur automatisering en handelsingenieur operations management – op hun honger bleven zitten. “We misten de analytische achtergrond. Is het wel écht nodig om in elke specifieke situatie te automatiseren? De kennis over simulaties wordt te weinig toegepast, enerzijds omdat niet veel mensen die kennis hebben en anderzijds omdat bedrijven te veel op het buikgevoel van hun mensen vertrouwen.”

47


Vokafé IT-Care Op dinsdag 17 mei waren we met het Vokafé te gast bij IT-Care in Poperinge. Tijdens dit informeel netwerkevent kan je als Voka-lid op een ontspannen, informele manier kennismaken met gelijkgestemden uit de regio, contacten leggen en elkaar inspireren.

Voka Hotspot West meets Oost bij Evolis Op woensdag 18 mei stond er een Voka Hotspot samen met ondernemers uit de Vlaamse Ardennen op het programma. Daarvoor waren we te gast bij Trustteam in Kortrijk. Tijdens zo’n Hotspot leg je in korte tijd 10 tot 15 nieuwe contacten met bedrijven uit de regio.

Te gast bij Renewi Afval bestaat niet. Met die gedachte trokken we op dinsdag 17 mei naar Renewi in Roeselare voor een uniek gastbezoek. Van de 14 miljoen ton afval die ze jaarlijks verwerken, wordt 89% gerecycleerd of gebruikt voor energieherwinning.

www.lievens.be

Seminarie: Je contractueel wapenen tegen stijgende grondstofprijzen of leveringsproblemen

Voka Hotspot Brugge

De productieketen davert op zijn grondvesten. Grondstoffen zijn schaars, raken niet meer toegeleverd of kosten het veelvoud van de prijs. Tijdens dit seminarie op 18 mei bij Konvert lieten we zien hoe je je bij contractuele afspraken (zoals offertes of algemene voorwaarden) kan wapenen tegen onvoorziene omstandigheden en plotse prijsstijgingen.

Op woensdag 11 mei hadden we een Voka Hotspot in De Republiek in Brugge. Tientallen ondernemers en ondernemende medewerkers kwamen er samen om nieuwe contacten te leggen en hun netwerk uit te breiden.

PROSIT ―

Fiscaal, juridisch, & financieel advies

49


INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE:

NIET TE MISSEN

WWW.VOKA.BE/ WEST-VLAANDEREN

1STE ZONDAG VAN OKTOBER

Seminarie: Werken aan een strategisch plan = werken aan de toekomst Vandaag beleef je als bedrijfsleider/zaakvoerder/owner ongeziene tijden met grote uitdagingen. De oude beproefde recepten schieten vaak hun doel voorbij. Je moet dus nieuwe strategieën ontwikkelen, maar hoe doe je dat? Tijdens dit seminarie op 14 juni ontwikkelen we samen een goede strategie voor jouw onderneming. Meer info: Johan Van Gool, johan.vangool@voka.be, 0478 88 57 66

Seminarie: Uitbreiden naar de VS Voor ambitieuze ondernemers die internationaal willen groeien, staat de Amerikaanse markt vaak op nummer één. De VS biedt talloze kansen met ongekende schaalgroottes, maar als je succesvol wilt zijn is een goede voorbereiding cruciaal. Deze opleiding op 17 juni is een ideale kickstart om het te maken in deze boeiende maar uitdagende markt. Meer info: Daphne Renier, daphne.renier@voka.be, 0496 27 97 37

Voka Tuinfeest 2022 Op 14, 16 en 21 juni verwelkomen we je graag op de Voka Tuinfeesten, dé netwerkevents van de zomer. Dit jaar niet één, maar 3 gezellige avonden, op drie schitterende locaties in de regio. Maak je klaar voor een avond (of 3?) met tal van opportuniteiten om nieuwe contacten te leggen en om bekende collega-ondernemers terug te zien.

Samen ondernemen, samen groeien samen deuren opene n, ook jullie deuren? Check www .openbedrijve voor meer inform ndag.be atie!

Meer info: Isabelle Callens, isabelle.callens@voka.be, 0496 63 80 39

WORKSHOPS EN SEMINARIES Infosessie Lerende Netwerken 2022

dinsdag 7 juni 2022 / van 11.00 tot 12.00 uur / Online

Voka Actua: Wat in geval van waterschaarste? dinsdag 7 juni 2022 / van 16.00 tot 17.30 uur / Online

Infosessie: Omgaan met verandering Weerstand ombuigen naar bereidheid tot verandering

dinsdag 7 juni 2022 / van 18.00 tot 22.00 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Voka Connect: Verstraete.team

dinsdag 7 juni 2022 / van 19.00 tot 21.30 uur / Verstraete.team, Roeselare

Seminarie: Is en blijft de managementvennootschap interessant? woensdag 8 juni 2022 / van 8.45 tot 12.15 uur / Konvert, Kortrijk

Basisopleiding: Lean Administration in Manufacturing Support Services woensdag 8 juni 2022 / van 14.00 tot 17.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Infosessie Bryo: Begeleiding bij de opstart van jouw zaak donderdag 9 juni 2022 / van 20.00 tot 22.00 uur / Online

Seminarie: Binnenkijken in het hoofd van de aankoper vrijdag 10 juni 2022 / van 13.30 tot 17.00 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Welt: Ontdek het potentieel van spanningen op de werkvloer maandag 13 juni 2022 / van 13.30 tot 16.30 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Seminarie: Werken aan een strategisch plan = werken aan de toekomst dinsdag 14 juni 2022 / van 9.00 tot 17.00 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Basisopleiding: Ownership en verantwoordelijkheid creëren op de werkvloer

dinsdag 14 juni 2022 / van 9.00 tot 12.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Seminarie: Introductie tot supply chain management

dinsdag 14 juni 2022 / van 13.30 tot 17.00 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Voka Tuinfeest 2022

dinsdag 14, donderdag 16 en dinsdag 21 juni 2022 / van 18.30 tot 23.00 uur / Lauretum - Jabbeke, Maelstede - Kuurne, ‘t Convent - Lo-Reninge

Seminarie: Attention management voor de leidinggevende binnen een productieomgeving

donderdag 16 juni 2022 / van 9.00 tot 16.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Seminarie: Uitbreiden naar de VS

vrijdag 17 juni 2022 / van 9.00 tot 17.00 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Ronde Tafel Circulair ondernemen

vrijdag 17 juni 2022 / van 12.00 tot 15.00 uur / Circular Material Center, Kortrijk

Ontdek KALENDER ―

50

ALLE EVENTS EN OPLEIDINGEN Onze partners:

volg ons op: #openbedrijvendag #wijdoenmee


Onder nemers magazine

Project: Kasteel Ter Borcht Kasteel Ter Borcht in Meulebeke werd in de loop van de voorbije jaren volledig gerestaureerd en kreeg een nieuwe bestemming als stijlvolle thuisbasis voor allerlei culturele bijeenkomsten, van huwelijken tot conferenties. Elke ruimte werd voorzien van meubilair dat perfect past binnen de klasse en stijl die elke bezoeker in een kasteel verwacht.

Deinsesteenweg 77 n 8700 Tielt n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.