2019-03-VB-Ondernemers

Page 54

Ondernemen met #bryo: Konligo

Bedrijf: Konligo Van: Aushim Koumar Sinds: 2018 Gat in de markt: Herbruikbare structuren voor de evenementensector

www.konligo.com

54


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.