Page 1

26 oktober 2012 • Jaargang 20 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

17

Soms heb je het gevoel dat de overheid lacht met de ondernemers

Redgy Deschacht - Flanders Coach Group en Keolis Vlaanderen

NeaForma investeert in unieke machine Orac gaat in zee met topdesigner

Reportage West-Vlaamse uitgeverijen overschouwen de boekenmarkt

Dossier Subcontracting


Vzw I Cleantech Vlaanderen gelanceerd in Greenbridge Oostende Op maandag 1 oktober 2012 vond de plechtige lancering plaats van i-Cleantech Vlaanderen in de gebouwen van Greenbridge in de achterhaven van Oostende. Het is niet verwonderlijk dat net deze locatie werd uitgekozen voor de lancering: Greenbridge is namelijk reeds jaren bezig in de hernieuwbare technologie en is het centrum dat in Vlaanderen reeds het verst staat. De pas opgerichte vzw i-Cleantech Vlaanderen wil zich toespitsen op het stimuleren van de cleantech-sector in Vlaanderen. De wereldwijde evolutie naar Cleantech is een feit. Ook in Vlaanderen lopen op dit moment reeds verschillende Cleantech initiatieven bij onder andere UNIZO, VOKA, universiteiten en hogescholen, provinciebesturen, LRM,… Allemaal bijzonder lovenswaardige initiatieven maar er is nood aan uniformiteit en een gemeenschappelijke focus. Daarom werd de vzw I-Cleantech Vlaanderen op, waarbij de ‘I’ staat voor ‘Innovatie’. Cleantech staat voor ‘Clean Technology’ ofwel schone en zuivere technologie. Het is een verzamelnaam van producten, diensten en processen die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact ervan minimaliseren. Cleantech bestaat uit vier onderdelen: • energie (wind- en waterkracht, photovoltaics, brandstofcellen,…) • transport en mobiliteit (batterijtechnologie, voertuigen op alternatieve brandstoffen,…) • materialen en gebouwen (duurzaam bouwen, materiaalrecyclage, afvalvoorkoming en -verwerking,…) • water (biologische waterzuivering, waterrecyclage,…) De vzw I-Cleantech Vlaanderen heeft als opdracht: internationalisering van Cleantech in Vlaanderen (aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders, netwerkinitiatieven, samenwerking met andere regio’s), opzetten van vernieuwende projecten, visieontwikkeling, stimuleren van ondernemerschap. In elke provincie is er een antenne (Oostende voor West-Vlaanderen) waarbij eenieder focust op een onderdeel van de sector. In West-Vlaanderen is dit water en wind. In een tweede fase zullen de provincies hun kennis met elkaar delen. De vijf Vlaamse provinciegouverneurs tekenden hiertoe een samenwerkingsakkoord. I-Cleantech Vlaanderen wil binnen vier jaar 100 leden uit de bedrijfswereld, bedrijfsfederaties, overheden, kennisinstellingen en middenveldorganisaties vertegenwoordigen.

Oostende test kleine windmolens In de achterhaven van Oostende zijn op 17 september tien kleine windturbines van elk zo’n 15 meter hoog in gebruik genomen. In het veldlaboratorium dat gebouwd is in het wetenschapsveld van Power-Link, wordt onderzoek gevoerd om de turbines te optimaliseren en het geluid ervan te minimaliseren. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de UGent. Momenteel zijn kleine windmolens nog niet talrijk aanwezig in Vlaanderen. Dit lage aantal heeft zo zijn redenen. Vooreerst vallen ze onder de bevoegdheid van de gemeente waardoor aanvragen vaak geweigerd worden. Maar de belangrijkste reden is de prestatie. Door de relatief lage hoogte vangen ze vaak te weinig wind en valt de energieopbrengst laag uit. Bovendien is de kostprijs vaak een drempel om goed onderzoek uit te voeren, waardoor er vaak technische problemen voorkomen. Nochtans is de impact op de ruimte en milieu heel beperkt. De kostprijs van het volledige project bedraagt 513.000 euro en is gefinancierd door de Herculesstichting, een agentschap voor financiering van wetenschappelijke disciplines.

Tweede vleugel Greenbridge krijgt vorm Ondertussen is de bouw van de tweede vleugel van het Greenbridge incubatiegebouw, wat zich aan de overkant bevindt van het testterrein van de kleine windmolens in zijn laatste fase belandt. Er wordt verwacht dat het nieuwe gedeelte binnen vier maanden in gebruik zal kunnen genomen worden. De volledige benedenverdieping is reeds besproken.

Slijkensesteenweg 2 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059/340.711 - Fax 059/340.710 e-mail info@portofoostende.be - www.portofoostende.be


STANDPUNT

Marshallplan Je hoort het eens van een ander. Vorige week publiceerde Deloitte Fiduciaire zijn kmo-kompas over 2011 en ondanks het verkiezingsnieuws trok het heel wat persaandacht. Deze bijzonder interessante studie geeft een goede indicatie van de financiële slagkracht van onze bedrijven waarvan er 2.300 geanalyseerd werden. Eerste vaststelling is dat de Belgische kmo's vorig jaar voor het eerst in vier jaar weer reële omzetgroei geboekt hebben, bovenop de inflatie. De doorsneegroei was 4,1%, en 52% van de kmo’s wist een reële omzetgroei te realiseren. Vooral in de bouwsector deden de kmo's het relatief goed, terwijl de handel en dienstensector het moeilijker hadden. 53% van de kmo’s zit nog steeds niet aan het omzetniveau van voor de crisis, wat maakt dat er dus een structureel omzetverlies is. De productiviteit van de werknemers neemt wel toe, omdat bedrijven vooral inzetten op efficiënter werken. Maar toch blijven de winsten onder druk staan. "De crisis heeft diepe wonden geslagen in het kmo-landschap. In vier jaar tijd hebben de Belgische kmo's 43% aan waarde in rook zien opgaan", aldus Nikolaas Tahon, managing partner van Deloitte Fiduciaire. Door die winstdaling gaat de financiële gezondheid van onze ondernemingen erop achteruit. Bij de oudere ondernemingen staat de terugbetalingscapaciteit weer bijna terug op het peil van voor de crisis. Maar bij de jongere ondernemingen realiseert een kwart te weinig cash om hun financiële verplichtingen na te komen. Deloitte becijferde ook dat startende kmo's steeds meer aangewezen zijn op eigen middelen en op leningen van aandeelhouders en bestuurders om hun groei te financieren. Dit horen we ook van de vele Bryo’s, de jonge startende ondernemers, die begeleid worden door Voka. Eind 2011 moesten startende kmo's voor liefst 45,3% een beroep doen op eigen middelen om zich te financieren. Eind 2010 bedroeg dat percentage slechts 34,2%. Van elke geïnvesteerde euro komt bijna een halve euro van de ondernemers zelf. Nikolaas Tahon verwijst naar de terughoudendheid van banken en ook privé-investeerders om projecten te financieren. 'Niet alleen de financiële instellingen, ook de privé-investeerders kijken de kat uit de boom terwijl de kmo's smeken om middelen om te kunnen groeien.' Veel jonge ondernemers smeken om 'funding': om te starten, om te groeien en ook om snel te groeien. De klassieke investeringsmaatschappijen selecteren (terecht) hun dossiers heel grondig en beperken zich vaak tot groeibedrijven die al een track record bewezen hebben en stappen in een ‘buy and build’-strategie: verder en beter bouwen op wat er al is. Banken bekijken de dossiers (terecht) nog grondiger dan voorheen maar kunnen zich omwille van hun balansstructuur geen enkel risico veroorloven. Er zijn tal van fondsen die zich richten op de starters, maar die zijn in capaciteit en reikwijdte beperkt.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

Tahon pleit voor een Marshallplan voor ondernemend België. "Er is een grote nood aan funding voor innovatieve projecten. In België is veel privékapitaal beschikbaar, maar er zijn geen overheidsmaatregelen om dat kapitaal fiscaal aantrekkelijk te kunnen aanspreken en te investeren in de economie. Integendeel, vermogen wordt nog meer belast. Het mooiste voorbeeld van zo'n aantrekkelijke maatregel is de Leterme-bon, waar de regering met een lagere roerende voorheffing miljarden euro's ophaalde. Waarom kan zoiets niet voor risicokapitaal?", zo vraagt hij zich af, wellicht denkend aan een nieuwe wet Cooreman –De Clercq. Je hoort het eens van een ander. De studies en analyses moeten niet altijd van de OESO of het IMF komen, of van Voka en het VBO, of van Itinera, VKW Metena en Vives. We kunnen alleen onze eerste minister, Elio Di Rupo, aanraden het rapport te lezen en de aanbevelingen te integreren in zijn relanceplan dat tot op vandaag veel te bescheiden is en te laat komt. En ook onze minister-president, Kris Peeters, kan er zich aan inspireren om tegen het einde van het jaar met de banken te komen tot een betere financiering van onze Vlaamse bedrijven. Dit kompas kan de richting geven aan een nieuw Marshallplan. Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

PREFAB BETON Vlamertinge 057-20 25 01

Geniet van de unieke architecturale vrijheid van prefab beton

www.valcke-prefab.be


4

Ondernemers 17 26 oktober 2012

6 10 14 25 36

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

INHOUD BLIKVANGER Orac - NeaForma

Goddeeris I Arendsoog I Meubelrenovatie I Pralibel I Celsior Keller Lufttechnik I Comma, merkenmarketeers I Dassy Dubois Control I Spie I Broodway

10

REPORTAGE

14

INTERVIEW

23

HAVENNIEUWS

24

DOSSIER SUBCONTRACTING

Kleine West-Vlaamse uitgeverijen: hoe overleven ze?

Redgy Deschacht - Flanders Coach Group, Keolis Vlaanderen

URS BelgiĂŤ I Efico en Seabridge

Page Electronica I InterWest I D'Haene I Anziplast Regie van de Gevangenisarbeid I Seido Systems

32

ONDERNEMERS & CO

36

VOKA-NIEUWS

37 38

AGENDA

Delboo & Deknudt Advocaten I Sanders Accountancy I Optima I Belgacom

Bryo - Jetzone

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Eindredacteur: Angie De Wreede - Webredacteur: Tinny Capiau Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) - Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In - Druk: Goekint Graphics. Lees Ondernemers nu ook online

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER NeaForma investeert in unieke machine, Orac gaat in zee met topdesigner Ulf Moritz

“We geloven sterk in de groeimogelijkheden van onze producten” Yves Taillieu:

De Oostendse bedrijven Orac en spin-off NeaForma kijken met vertrouwen naar de toekomst. NeaForma investeert 1,1 miljoen euro in een unieke lagedrukinjectiemachine om op hoogtechnologische wijze zeer grote kunststofonderdelen te kunnen maken. Orac komt met een designercollectie interieurprofielen van de hand van Ulf Moritz. De twee bedrijven zijn aparte vennootschappen, maar gegroeid uit dezelfde familie en maken beiden producten met hetzelfde basismateriaal: geschuimde kunststoffen. Yves Taillieu: “Sinds 1 juli vorig jaar is NeaForma afgesplitst, met een eigen merknaam, strategie en klanten. Op die manier kunnen we beter inspelen op concrete vragen van onze industriële klanten en innovatieve kunststofproducten op maat leveren. Om op de groeiende vraag te kunnen inspelen, hebben we geïnvesteerd in een 160 ton zware machine die gemoduleerd is voor lagedrukinjectie en een sluitkracht heeft tot 170 ton. Dit is echt het neusje van de zalm in de kunststofverwerking. De machine kan nog grotere en heel speciale toepassingen maken waarbij het gewicht van het eindproduct de helft minder is dan bij niet-geschuimde materialen. Bovendien kan er met verschillende kunststoffen als grondstof worden gewerkt. Met een prijskaartje van 1,1 miljoen euro is dit natuurlijk een ambitieus investeringstraject, maar we geloven heel sterk in de groeimogelijkheden van onze producten.” Met onder andere Barco, Picanol en Daikin telt NeaForma klanten die complexe vormen in kleinere reeksen op de markt willen brengen. Yves Taillieu: “We gaan proactief tewerk en denken mee met bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen. Met de nieuwe machine kunnen we met

een matrijs 1.000 tot 50.000 stuks per jaar maken, en producten tot 15 kg vervaardigen.” Voorbeelden van dergelijke producten zijn behuizingen voor weefgetouwen, onderdelen voor Atlas Copco en behuizingen voor medische toestellen. “Het ISO 14001-certificaat dat we behaalden, toont onze ambitie om een actieve rol te spelen in het duurzamer maken van producten, waarbij kunststoffen uiteraard een belangrijke rol kunnen spelen. Onze toepassingen zijn ergonomisch en bovendien volledig recycleerbaar. In samenwerking met KHBO ontwikkelden we bijvoorbeeld een ventilatorschroef die tot 50% minder energie nodig heeft dan zijn metalen voorganger,” stelt Yves Taillieu.

Orac werkt samen met topdesigner Ook nieuws in moederbedrijf Orac waar de eerste resultaten van de samenwerking met Ulf Moritz worden gepresenteerd tijdens Interieur 2012 in Kortrijk en in de nieuwe Orac-showroom ‘Big One’. Moritz, die in Amsterdam woont, is als designer een referentie in de internationale decoratiewereld en werkte eerder samen met merken als Saccho, Danskina en Marburg. Yves Taillieu: “Voor Orac ontwierp hij een bijzondere collectie lijsten en ornamenten die door hun omvang een interieur omtoveren in een 3D-beleving. De wand- en plafondelementen veranderen kale, vlakke muren in een dynamisch verhaal van welvingen, bewegingen, licht en schaduw. Je kunt er, wars van alle trends, die elementen uithalen om een compositie volgens je eigen smaak en stijl mee te creëren. Maar het is anders dan anders, het verleidt, het is speels. Helemaal Ulf Moritz dus.” (SD - Foto EV)

“We gaan proactief tewerk en denken mee met bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen.”

Guy Taillieu richtte Orac in 1970 op. Het bedrijf pionierde met kunststoftechnologie en werd daarmee toonaangevend in de productie van innovatieve decoratieprofielen en ornamenten. De hoogkwalitatieve producten zijn niet alleen duurzaam en licht maar ook eenvoudig te installeren. De Orac Decor-collectie is onderverdeeld in drie productielijnen met namen als Luxxus, Axxent en Basixx en gaat van plinten, lambriseringen, wand- en kroonlijsten over innovatieve verlichtingsprofielen tot deuromlijstingen, pilasters en rozassen. De klanten zijn verdeeld over meer dan 50 landen. Orac Industries bouwde 30 jaar expertise op in de ontwikkeling van innovatieve technische kunststofoplossingen voor de ventilatie-, bouw- en decoratiemarkt en behuizingen voor de machinebouw. In 2011 kreeg deze bedrijfsactiviteit een eigen identiteit onder de naam Nea Forma. De Orac-groep stelt 180 mensen tewerk: 100 in de vestiging in Slovakije, de overige 80 bij Orac en NeaForma in Zandvoorde, Oostende. De totale omzet van de groep bedraagt 20 miljoen euro. Hoewel stichter Guy Taillieu nog steeds de raad van bestuur voorzit, is de dagelijkse leiding van alle bedrijfsactiviteiten sinds 2007 in handen van zoon Yves Taillieu. (SD)

www.oracdecor.com www.neaforma.com

Ondernemers 17 26 oktober 2012

5


50 kaarsjes voor Goddeeris in Roeselare Het Roeselaars bedrijf Goddeeris dat gespecialiseerd is in industrial piping en industrial en residential HVAC, viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Met de intrede van de derde generatie, het maken van een strategische oefening en het opstellen van een familiecharter is het familiebedrijf helemaal klaar voor de toekomst. “Elke kmo zou verplicht een strategische oefening moeten maken aan de hand van een SWOT-analyse”, zegt vennoot Jan Goddeeris (47). “Zes jaar geleden zochten we contact met een externe consultant en maakten we een grondige strategische oefening. Daar legden we de basis voor de toekomst. Uit die oefening vloeiden een heropbouw van de doelgroepstructuur, een nieuw personeelsbeleid en een familiecharter voort.”

ONDERSTEUNING PREVENTIE ONDERSTEUNING PREVENTIEADVISEUR CONSULTES SAFETY GRID VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE/EPB UITBOUW ZORGSYSTEEM WERKGROEPEN OP DE WERKVLOER ADMINISTRATIE & ADVIES DATA STORAGE SYSTEEM DUURZAAM ONDERNEMEN OPLEIDINGEN

Het begon allemaal in 1962 met verwarming en sanitair. Vanaf de jaren 80 gingen ze ook industriële leidingen leggen in inox, staal en kunststof. Door grote opdrachten voor Bekaert nam dat een hoge vlucht en gaandeweg verdween verwarming en sanitair wat op de achtergrond. Jan Goddeeris: “Onze strategische oefening vertelde ons echter dat we door onze kennis van de leidingen ook sterk zijn in HVACS (heating, ventilation , airconditioning en sanitair). Dus hebben we nu drie grote pijlers om op te steunen: industriële leidingen, industriële en residentiële verwarming. We realiseren een omzet van 4 miljoen euro, waarvan industrial piping 60% voor zijn rekening neemt. Door de intrede van Tom (34) en Stijn Goddeeris (32) en omdat we nu weer meer aandacht besteden aan verwarming, ventilatie en sanitair moest ook het personeelsbeleid worden bijgestuurd. Op dit ogenblik werken we met 30 arbeiders, drie bedienden en zijn er drie vennoten: Tom, Stijn en ikzelf.”

Familiecharter “Het is duidelijk dat Goddeeris een echt familiebedrijf is. In 1962 startten broers Louis en Bernard Goddeeris de zaak op. Later kwam Johan, mijn neef en zoon van Bernard, erbij voor de technische kant van de zaak en in 1986 werd ook ik bij de zaak betrokken. Ik ben nooit verplicht geweest dat te doen, maar als kind liep ik altijd in de zaak rond, was ermee vertrouwd, groeide ermee op. Kortom, ik kende de manier van werken en dat was een voordeel voor later. Dus studeerde ik accountancy en stapte als verantwoordelijke voor de boekhouding en het financiële in de voetsporen van mijn vader Louis. Het commerciële en de personeelszaken zijn ook nu nog mijn ding. En dan vervoegden ook de zonen van Johan, Tom en Stijn, het bedrijf. Na een inloopperiode was het tijd voor het grote werk. Om alles in een goede structuur te gieten, stelden we een familiecharter op. Dat familiecharter zorgt voor een goede structuur, drie vennoten dus, en is een neerslag van alle gemaakte afspraken. Iedereen kent nu zijn taken zodat dubbel werk op het vlak van management wordt vermeden.”

Diversifiëren was de opdracht Jan Goddeeris vervolgt: “Onze nieuwe structuur en vooral de nieuwe strategie heeft ons zonder grote problemen door de crisis geholpen. De crisis, die zeker nog niet voorbij is, laat zich niet overal even erg voelen. Diversifiëren was de opdracht en uitrekenen waar je het meest aan verdient. Die nacalculatie is enorm belangrijk. Niet winstgevende zaken moet je dan ook durven afstoten. Met veel energie, inzet, netwerken en het voortdurend in vraag stellen van onszelf en de markt, ben ik er dan ook van overtuigd dat we nog groeimogelijkheden hebben.” (PD - Foto Kurt)

www.goddeeris.be

Kortrijkstraat 75 bus 1 8550 Zwevegem BELGIUM

www.goddeeris.be

T +32 (0)56 499 499 www.consultes.be preventie@consultes.be milieu@consultes.be Stijn, Tom en Jan Goddeeris:

“Niet winstgevende zaken moet je ook durven afstoten.”


BEDRIJVEN

Exqi-zenders in handen van Arendsoog ESTAFETTE // GUY ROYAUX CEDEXSA Jan Smekens:

“Eigenlijk is er weinig verschil tussen lesgeven en tv maken”, vertelt Jan Smekens, CEO van productiehuis Arendsoog. “Het gaat altijd om verhalen vertellen, alleen bereik je met tv een veel breder publiek.” Door content aan te bieden via de twee voormalige Exqi-zenders, begint Arendsoog na tien jaar aan een nieuwe mijlpaal. Jan Smekens, CEO van productiehuis Arendsoog: “Na tien jaar exclusief reportages te hebben gemaakt, zijn we nu ook met captatie begonnen: het registreren van sport- en cultuurevenementen. We namen Exqi Sport en Exqi Cultuur over, de zenders van Alfacamzaakvoerder Gabriël Fehervari, en doopten die sinds 24 oktober om tot Sport 10 en Culture 7. Dit, in combinatie met onze lagekostenaanpak, biedt tal van nieuwe mogelijkheden.” Bedoeling is om het nieuw en Vlaams programmaaanbod drastisch te verhogen, maar dat meteen te koppelen aan een participatiemodel. Jan Smekens: “Bij ons geen almachtige programmadirecteur die alles bepaalt. We hebben nu niet alleen de captatiemogelijkheden maar ook een zender. Mensen die denken dat ze relevante content kunnen leveren en dat op tv willen krijgen - waardoor het waardevoller wordt voor bijvoorbeeld sponsors, daar willen we mee praten. Wij geven ze visibiliteit en sluiten een deal rond het productiebudget zodat wij de captatie kunnen doen en kunnen uitzenden. Zowel voor kleinere sportwedstrijden als de Textielprijs van Vichte of wedstrijden uit het beachvolleybal, als voor cultuurevenementen biedt dit mogelijkheden. Zo namen we de wereldpremière van het tweede pianoconcerto van Jef Neve op in Flagey in Brussel. Eigenlijk wint iedereen hierbij: vroeger zou je dat op Klara gehoord hebben en erover kunnen lezen in de krant. Nu zul je het ook op tv kunnen zien alsof je er zelf bij was. Eigenlijk is dat mijn basismissie: via die nieuwe manier van werken dingen zichtbaar maken die anders nooit op tv zouden gekomen zijn.”

“Na tien jaar exclusief reportages te hebben gemaakt, zijn we nu ook met captatie begonnen.”

Efficiënt tv maken Ooit gaf Jan Smekens Latijn aan scholieren in het middelbaar onderwijs. Zijn bijkomende opleiding communicatiewetenschappen bleek een bonus toen Tony Van den Bosch hem in 1993 vroeg nieuwsanker te worden bij Focus. Het was de springplank naar VTM, waar hij tussen 1997 en 2002 werkte als achtereenvolgens journalist, eindredacteur en chef nieuws. Maar Smekens zag dat er efficiëntere manieren waren om tv te maken. Jan Smekens: “Reportageploegen met drie man en grote montagecellen kosten veel geld, dus neem je weinig risico’s in je nieuwsgaring en kies je voor het zekere verhaal. Ergens op af gaan dat achteraf geen nieuws blijkt te zijn, is dan immers geen optie. Met Arendsoog konden we echter mee surfen op een golf die uit de Angelsaksische wereld kwam: die van de ‘personal digital production’. Eén camerareporter filmt, monteert en regisseert. Zo kunnen we even kwalitatief, maar veel sneller en kostenefficiënter werken.” De voorbije tien jaar bouwde Arendsoog een breed portfolio uit. Jan Smekens: “We maken zowat alles, vanuit single- of multicameraperspectief, met uitzondering van tv-shows of fictie. Het gaat van puur journalistiek werk over sportreportages en gespecialiseerde info tot corporate storytelling zoals klantengetuigenissen. We hebben een 20-tal medewerkers die vanuit Brugge, Antwerpen en het hoofdkwartier in Sint-Denijs-Westrem opereren, maar via onze kantoren in New York en Washington leveren we onder de bedrijfsnaam EAGLE-i ook journalistieke reportages aan VRT, TF1 en NOS.” (SD - Foto MVN)

www.arendsoog.be www.eagle-i.eu

In deze rubriek gaan we met een WestVlaamse zaakvoerder op zoek naar de essentie van ondernemen. Hij of zij mag dan de fakkel doorgeven aan een zelfstandige collega, met een persoonlijke vraag er bovenop. Philip Eeckman (Kipco-Damaco) kopt dit keer graag de voorzet van Fernand Verlinde (Copanex) binnen. Wat was uw grootste les op het vlak van ondernemerschap en van wie hebt u die gekregen? "12 jaar lang heb ik heel veel opgestoken van mijn vader, Marc. Vanaf mijn 18de ging ik mee naar internationale beurzen, waar ik de knepen van het onderhandelen leerde. Na afloop van mijn studies Handelswetenschappen, kreeg ik de kans nog vijf jaar te groeien onder zijn vleugels. In die periode leerde ik overleggen en na verloop van tijd durfde ik de touwtjes in handen nemen. Op die manier is de overgang vrij vlot verlopen. Nadien opereerde mijn vader meer in de schaduw, maar bleef ik dingen opsteken uit zijn advies." Uit welke fout heeft u persoonlijk het meeste geleerd? "Als jonge ondernemer moet je honderd beslissingen op één dag nemen. Onvermijdelijk sla je de bal ook af en toe mis. Het komt erop aan dat de juiste beslissingen altijd de bovenhand nemen. Daarnaast heb ik geleerd diplomatischer te zijn. Vroeger durfde ik nogal impulsief reageren via e-mail of fax, maar nu verkies ik resoluut de weg van de directe communicatie. In zakendoen blijft persoonlijk contact van levensbelang, je mag je niet wegsteken achter de onpersoonlijke media." Vraag van Philip Eeckman: "Hoe slaagt uw bedrijf erin zich te onderscheiden in een sector waarin je moeilijk op basis van het product het verschil kan maken?" "Eerst en vooral werken we met een beperkt aantal leveranciers, met wie we grote omzetten proberen te halen. Daarnaast werken we voortdurend aan ons gamma en trachten we altijd trendsettend te zijn. Om te weten wat er leeft, ga ik nog elke week zelf de baan op. Bovendien staan we ook logistiek sterk: alles wordt binnen de 48 uur aan onze klanten geleverd. Ook ons eigen merk, Bstone, blijkt een schot in de roos.” (BVC – foto archief) Volgende estafetteloper: Briek Verhelst (Transport Verhelst) Vraag van Guy Royaux: "Welke toekomst ziet u weggelegd voor de Belgische chauffeur, als werknemer?"


Hoe zorgt u dat uw medewerkers niet gaan lopen? Goede medewerkers wilt u niet kwijt. Integendeel, u wilt ze motiveren. Maar hoe? Opslag staat vaak niet in verhouding tot de loonkosten. En veel extralegale voordelen zijn lang niet meer zo voordelig. Gelukkig bestaan er alternatieven. Een aanvullende bescherming bij arbeidsongevallen, bijvoorbeeld. Of oplossingen die mikken op de langere termijn. De ideale manier om u te verzekeren van loyale werknemers. Zonder te vergeten dat ook u, als werkgever, uzelf en uw gezin beter kan beschermen. Kom er nu over praten met de KBC verzekeringsagent in uw buurt.

Uw KBC verzekeringsagent, altijd een stapje voor.

www.kbc.be/verzekeringsdoorlichting


Pralibel uit Vichte produceert niet alleen pralines op semi-artisanale manier, maar vermarkt een groot deel van zijn productie ook onder zijn eigen merknaam. Om het merk nog beter bekend te maken, begon Pralibel in 2008 met een winkelketen, in samenwerking met franchisingpartners in Europa en zelfs daarbuiten. Op 26 oktober opende het in Vichte een eigen ‘flagship store’, die als voorbeeld moet dienen voor alle toekomstige Pralibel-winkels. De Pralibel-zaak in Vichte wordt uitgebaat door het bedrijf zelf. Maar noem het zeker niet zomaar een ‘pralinewinkel’: het is een flagship store. “Deze zaak toont aan onze toekomstige franchisingpartners – die wij liever concessiehouders noemen – wat er allemaal mogelijk is met ons vastomlijnd winkelconcept”, legt exportmanager Yves Goemaere uit. “Het kleurgebruik bijvoorbeeld – wit, bruin en oranje – moet overal hetzelfde zijn, maar ook de merktypologie, de verlichting, de vloeren enzovoort.” In elke zaak moeten ook telkens dezelfde drie rustieke decorelementen terugkomen in het voor de rest strakke en moderne interieur: een witte lederen art-decosofa, een

BEDRIJVEN

Pralibel opent flagship store in Vichte

rustiek kader aan de muur en een dito luchter. “Een strak concept dus, bedoeld om onze merkidentiteit te bewaken, maar waar wel varianten in mogelijk zijn, en die toont deze zaak in Vichte”, zegt Yves Goemaere. In de flagship store is er overigens ook ruimte voor het ontvangen en opleiden van toekomstige concessiehouders.

50 winkels Het Pralibel-merk riep het winkelconcept in 2008 in het leven, en heeft inmiddels een netwerk van 25 zaken. Vier ervan bevinden zich in ons land, 12 in Frankrijk, maar er zijn ook winkels in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland, en zelfs in Marokko, Tunesië en op Île de la Réunion. “En dat allemaal in vier jaar tijd, wat toch buitengewoon is in een crisisperiode”, zegt CEO Paul Sulmon. “Onze doelstelling is om tegen 2014 minstens 50 Pralibel-winkels te hebben. Als semi-artisanale fabrikant is Pralibel goed gekend, maar de eigen brand kon wel een duwtje in de rug gebruiken. Met de winkels willen we de merknaam in het betere middensegment kracht bij zetten.” Bij die strategie worden – naast de eigen winkels – ook andere, multi-brand handelszaken betrokken die passen in dat segment. Yves Goemaere: “Daarbij denken we voornamelijk aan grootwarenhuizen, zoals Galeria Kaufhof in Duitsland en Marks and Spencer in Groot-Brittannië, die eveneens Pralibel-producten verkopen. Bovendien zijn we ook het shop-in-shop-concept genegen, waarbij confiseriezaken bijvoorbeeld een Pralibel-hoek, volgens ons concept, kunnen inrichten. Ook dat zit in de pijplijn.”

Yves Goemaere en Paul Sulmon:

“Met de Pralibel-winkels willen we de merknaam in het betere middensegment kracht bij zetten.”

Intussen gaat het goed met de Pralibel-fabriek zelf, die ook blijft produceren voor private labels, en van innovatie op het vlak van chocoladeproducten een speerpunt heeft gemaakt. Pralibel is momenteel wereldwijd present in 40 landen. (JD)

www.pralibel.be

Meubelrenovatie voluit op Zuid-Franse markt Buitenverblijven Een nieuwe, houten keuken: het is de droom van velen, maar het prijskaartje vormt vaak een belemmering. Meubelrenovatie, een jong bedrijf uit Avelgem, biedt sinds zeven jaar een passend alternatief. Het team van vijf medewerkers specialiseert zich in een 'tweede leven' voor oude meubels. Zaakvoerder Tom Vandenhende en Ilse De Pessemier boren nu ook de internationale markt aan en mikken in eerste instantie op eigenaars van vakantiehuizen in Zuid-Frankrijk. Tom Vandenhende had aanvankelijk een schoonmaakbedrijf, tot hij zeven jaar geleden een nieuw gat in de markt zag: meubelrenovatie. Omwille van het groeiend succes besloot hij onlangs zich volledig op deze niche te concentreren. "Wij renoveren houten keukens, meubels en trappen", legt hij uit. "We zetten de meubels eerst blank en gaan ze daarna beitsen of vergrijzen. Finaal brengen we nog een vernislaag aan, zodat de meubels zich makkelijk laten onderhouden en nog heel lang kunnen meegaan. Ook het plaatsen van parketoliën behoort tot onze specialiteiten."

Omdat de onderneming zich aanvankelijk vooral via internet profileerde en prospecteerde, bereikte het klanten uit heel België en Nederland. Door mond-totmondreclame groeide de interesse. Nu wil Meubelrenovatie ook de Franse markt betokkelen. "We zijn al enkele keren op prospectie geweest en zullen nu architecten aanspreken om plannen voor een eigen vestiging te maken. Voor we dat concretiseren, zullen we in eerste instantie de meubels van klanten naar Avelgem transporteren en ze hier in ons atelier behandelen. Vooral de Zuid-Franse markt, meer bepaald de regio tussen Marseille en Italië, interesseert ons. Daar hebben heel wat buitenlanders een buitenverblijf, waarin authentieke meubelen uit de jaren 60 en 70 staan die stilaan aan hun tweede jeugd toe zijn."

Realistisch door chauvinisme De zaakvoerder is ambitieus, maar ook voorzichtig. "We beseffen dat de Franse markt vrij chauvinistisch is, maar anderzijds merken we bij onze zuiderburen heel wat enthousiasme over onze mogelijkheden. Zelfs uit Zwitserland dienen zich al klanten aan. Toch willen

we onszelf niet voorbij hollen. Het is de bedoeling te evolueren naar een team van maximaal tien mensen. De jongste jaren zijn er enkele concurrenten op deze markt bijgekomen, maar het leveren van een totaalservice - een snelle offerte, de meubels afhalen, behandelen en daarna weer naar de klant brengen - blijft vrij uniek. Ons bedrijf zit in de lift, omdat onze service de klant maar een fractie van een nieuwe keuken (of nieuwe meubels) kost, maar een even mooi resultaat biedt. In tijden waarin de economie het allesbehalve goed doet, is dit een win-winsituatie voor de klant en natuurlijk ook voor ons bedrijf", besluit Tom Vandenhende. (BVC - Foto Hol)

www.meubelrenovatie.be

Tom Vandenhende:

“In tijden waarin de economie het allesbehalve goed doet, is dit een win-winsituatie voor de klant en natuurlijk ook voor ons bedrijf.”

Ondernemers 17 26 oktober 2012

9


REPORTAGE

West-Vlaamse uitgeverijen overschouwen de boekenmarkt

Boeken vechten om ruimte op de plank Voor wie houdt van boeken, kunnen er nooit genoeg zijn. Alleen, er is natuurlijk ook de economische realiteit. Is de Vlaamse boekenmarkt verzadigd? Komen er te veel titels uit? En valt er iets te vrezen van het ‘digitalepapier’? Vragen waarmee we, naar aanleiding van de Boekenbeurs in Antwerpen, naar drie West-Vlaamse niche-uitgeverijen trokken. En het feit dat zij in een niche opereren, blijkt net hun sterkte te betekenen. Uitgeverij Kannibaal uit Veurne is enkele jaren geleden begonnen zonder een groot strategisch plan, maar is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal gewaardeerd uitgever van sport- en kunstboeken. “Wij zijn zelf nog het meest verrast over de hoge vlucht die Kannibaal/Hannibal heeft genomen, en het komt er nu op aan dat succes te bestendigen”, zegt uitgever Gautier Platteau. De corebusiness van Snoeck Uitgevers uit Heule is geïllustreerde boeken, met een grote focus op een hoogkwalitatieve weergave van foto’s en beelden, maar ook goede copywriting. “Zeker in het kunstsegment, waarin wij sterk actief zijn, is dat allemaal van groot belang”, zegt zaakvoerder Philip Van Bost. “70% van onze publicaties mag je situeren in een museumomgeving, zoals catalogi – zowel in binnen- als buitenland. Zo werken wij dit jaar nog een project af voor het Louvre in Parijs.” Voor Jaak Van Damme van Stichting Kunstboek uit Oostkamp ligt zijn liefde voor het boek als object aan de basis van zijn uitgeverij. “We zijn gestart om mooie dingen te maken”, zegt hij. “Gaandeweg is daar nog een voorwaarde

bij gekomen: die mooie dingen moesten ook interessant zijn. Onze insteek is nooit erg marktgericht geweest, maar we hebben altijd de vinger aan de pols van de tijdsgeest gehouden en zijn zo meegegroeid. Toch is het nog altijd de ‘schoonheid’ die alle titels in ons fonds met elkaar verbindt. Dat en het feit dat ze allemaal een authentieke inhoud en een reden van bestaan hebben.”

Jaak Van Damme

Economische meerwaarde Het boek liefhebben als kunstvorm en object is een conditio sine qua non voor een uitgeverij, maar met louter idealisme alleen houd je je allicht niet staande op de boekenmarkt. Gautier Platteau: “Dat is net het mooie aan ons vak: we moeten de bedrijfsrealiteit zien te matchen met het culturele aspect, waarbij je in het beste geval met een mooi boek een economische meerwaarde realiseert.” “Kijk, je moet niet met een uitgeverij starten om rijk te worden”, lacht Jaak Van Damme. “We streven ernaar om met elk project minstens break-even te draaien, en bespelen zowel de regionale als internationale markt. Op die laatste hebben we heel snel ingezet, omdat we die nodig hebben. Als je kleine pakketjes wereldwijd kunt verspreiden, haal je ook een voldoende groot volume. Momenteel hebben we 20 internationale partners, die onze boeken verdelen, tot in Japan, Zuid-Korea en Australië toe.”

Niches zijn minder kwetsbaar Is het niet net in die nicheboekenmarkten dat kleinere uitgeverijen zich staande kunnen houden ten opzichte

van de grote uitgeversgroepen? “Ik lees ook de krant en hoor in de boekhandel dat de boekenverkoop lager ligt dan vroeger, maar als niche-uitgeverij hebben wij daar een andere kijk op dan grote, algemene uitgeverijen. Werken over kunst en fotografie bijvoorbeeld hebben sowieso al een intrinsiek kleiner doelpubliek, maar dat is wel erg geïnteresseerd”, zegt Gautier Platteau. “Dat zorgt


Tastbare boeken, interessante apps Het papieren boek zal nog niet meteen verdwijnen, maar de digitale ‘bedreigingen’ – met onder meer e-books, en een groeiend aantal dragers zoals e-readers en tablets – nemen wel toe. Deze West-Vlaamse uitgeverijen bekijken deze evolutie eerder pragmatisch. “Je voelt als uitgever dat je dat op termijn ook zal moeten kunnen aanbieden, zeker in de museumwereld. Vandaar dat we hier ook intern opleidingen organiseren voor het maken van apps”, zegt Philip Van Bost. “Maar dat is nog wat anders dan zeggen: het boek dat we vandaag maken, gaan we vervangen door een tabletversie. Dat is meer aan de orde voor de zuivere literatuur – de ‘zwart-witdruk’

Philip Van Bost

WPG, enkele weken geleden deed: dat er in ons land te veel boeken worden uitgegeven, en dat zij alvast een rem zullen zetten op nieuwe titels. “WPG trapte eigenlijk een open deur in. Slechts één derde van alle uitgegeven boeken worden in de boekhandels aangeboden, en van de 100 boeken zijn er slechts vijf een succes”, zegt Jaak Van Damme. “Dus zou het inderdaad verstandig zijn mochten uitgeverijen wat selectiever zijn. Maar wij hebben nooit boeken gemaakt om bepaalde quota te halen.” “Dat is nu eenmaal de marktevolutie die aan de gang is, en die je moeilijk kunt stoppen”, meent Gautier Platteau. “In dat opzicht is het een wat vreemde oproep. Als grote uitgever je omzet op peil houden terwijl de totale markt krimpt, kan bijvoorbeeld net door meer titels uit te geven in kleinere oplages. Dat is de voorbije jaren ook gebeurd. Ik voel er mij alvast niet door aangesproken, net omdat wij zelf al streng selecteren.” “De markt wordt inderdaad overstelpt met boeken. De retailer kan er maar zo veel kwijt in zijn winkel – er is een heftige strijd om rekruimte –, en de consument kan die euro maar één keer uitgeven”, zegt Philip Van Bost. “Dat is niets nieuws. Maar dan rijst de vraag: welke boeken zijn overbodig en welke niet? Dat kan niemand bepalen.” (JD)

REPORTAGE

ervoor dat wij alvast de grote turbulenties in de boekenmarkt minder voelen. En de sportboeken scoren erg goed. Achteraf is het makkelijk zeggen, maar onze succesformule was een gat in de markt zien en erin springen, en bovendien een hoge kwaliteit leveren. Je ziet dat ook in Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld, dat je je als goede nichespeler best wel staande kunt houden tegenover de grote groepen. Maar dan moet je wel werk maken van goede distributiekanalen – wat we overigens ook hebben gedaan. En met een mooi aanbod kun je zelfs als kleine West-Vlaamse uitgeverij ook zaken doen in het buitenland.” “Wij zijn wereldleider in één niche: die van boeken over bloemsierkunst”, zegt Jaak Van Damme. “Toen we alle geschikte verkoopskanalen kenden, ondervonden we dat diezelfde doelgroep ook interesse had in design, architectuur enzovoort. In de slipstream van die ene niche hebben we er dus ook andere aangeboord. Dit jaar zijn we in een nieuwe niche op wereldvlak ingetreden, die van hedendaagse juweelkunst. En zo evolueren wij constant. Dat is heel iets anders dan snelsnel in te pikken op elke trend en beweging in de lokale markt.” Zelfs als we het al over kleine niches hebben, beweegt Snoeck Uitgevers zich in een heel specifieke markt, met erg gespecialiseerde boeken, waardoor het immuun lijkt voor de toestand op de algemene boekenmarkt. “Wij zijn minder kwetsbaar voor de daling van de verkoop in de boekhandel, dat klopt. Toch staan wij niet los van de economische realiteit”, zegt Philip Van Bost. “Musea zien in catalogi tegenwoordig een inkomstenbron, en een deel van de kostprijs en het risico komt – meer dan vroeger – bij ons als uitgever terecht. Bovendien voelen wij, voor de werken die we in de boekhandels verkopen, dat er minder plaats is voor een bepaald type publicaties, zoals fotoboeken. Vandaar dat nichespelers als wij op zoek moeten gaan naar alternatieve kanalen: eigen of externe webshops, museumwinkels enzovoort.”

– dan voor publicaties als de onze. De ‘kunstminnende’ lezer wil nog steeds iets tastbaars in handen hebben.” “Uiteraard volgen ook wij alle mogelijke multimediale toepassingen op de voet, en we staan er niet afkerig tegenover, maar wij zijn nog nooit op de hype van het moment gesprongen”, zegt Jaak Van Damme. “Een boek gewoon als een PDF-bestand weergeven, interesseert ons maar matig en een volwaardige app ontwikkelen, vraagt een flinke investering. Dan moet je je afvragen of het zal opbrengen en of je doelgroep wel geïnteresseerd is. Daar zijn we niet van overtuigd, en daarom hebben we de stap nog niet gezet.” “Het papier blijft onze corebusiness, maar we zijn toch ook bezig met de digitale mogelijkheden”, zegt Gautier Platteau. “Al zien we dat e-books, apps enzovoort toch vooral verkoopsondersteunend werken. Voor pure informatieoverdracht is digitaal makkelijker, maar waar het gaat over beleving en gevoel is een boek toch nog altijd onovertroffen. Zo’n apps bieden wel prima mogelijkheden om catalogi in stand te houden, en bijvoorbeeld boeken die uitverkocht zijn en om economische redenen niet herdrukt worden, beschikbaar te houden.”

Overbodige boeken? En wat ten slotte te denken van een uitspraak die de leider op de vaderlandse boekenmarkt, uitgeversgroep

Gautier Platteau

Uitgeverij Kannibaal/Hannibal

Stichting Kunstboek

Snoeck Uitgevers

Kannibaal is eind 2009 begonnen als gelegenheidsuitgeverij voor het boek Merckxissimo van VRTsportjournalist Karl Vannieuwkerke, fotograaf Stephan Vanfleteren en Jan Maes. Vrij onverwacht groeide het uit tot een bestseller, wat de deur opende voor andere, kwalitatief hoogstaande sportboeken, die vaak ook internationaal hoge ogen gooiden. Daarnaast werd ook Hannibal in het leven geroepen – het kunst- en cultuurfonds van de uitgeverij.

Stichting Kunstboek is in 1991 opgericht in Oostkamp, voor hoogkwalitatieve, geïllustreerde boeken, zoals catalogi, monografieën, referentiewerken, themaboeken enzovoort. Het fonds legt vooral de focus op beeldende en toegepaste kunsten, design, architectuur, gastronomie, bloemsierkunst en tuinen landschapsarchitectuur.

In 2009 namen Geert Lefevere en Caroline Vandenheede uitgeverij Snoeck-Ducaju – bekend van onder meer Snoecks – over. Sindsdien heeft deze uitgeverij niets meer met Snoecks te maken. Hun publicaties richten zich vooral op museumcollecties, tentoonstellingen, architectuur en design, film en fotografie, kunst en geschiedenis. Snoeck Publishers is actief in Europa, maar ook in de VS en Canada.

www.uitgeverijkannibaal.be

www.stichtingkunstboek.be

www.snoeckpublishers.be

Ondernemers 17 26 oktober 2012

11


Michel & Alain Vereenooghe Mercedes-Benz Groep Vereenooghe

TWICE, MOET JE MEEMAKEN* * TIJDENS DE LANCERING VAN DE NIEUWE MERCEDES A-KLASSE BIJVOORBEELD. TWICE organiseerde — samen met onze marketingverantwoordelijke Tom — de lanceringsparty van de Nieuwe Mercedes A. Qua uitstraling en afwerking is de nieuwe Mercedes A een dynamisch en jong model dat een specifieke benadering vraagt. TWICE speelde hier goed op in en hielp ons bij de uitwerking en vorming van het concept, presentatie, technische faciliteiten en toverde onze showroom om tot een feestruimte !

fun is serious business

Westlaan 159 - B - 8800 Roeselare - 051 248 848 - info@twice.be - www.twice.be


partner de resterende 20% aandelen over van de stichter, zodat de zaak nu volledig in onze handen is."

Referentie naar Celsius

Klanten van het voormalige Witdouck Energietechniek waren op 1 oktober getuige van de metamorfose van dit bedrijf: een nieuwe naam, met dito logo en huisstijl, staan synoniem voor de frisse wind die door de onderneming waait. Architect van die ommezwaai is Philippe Van den Abeele, de nieuwe zaakvoerder. "We kijken ook uit naar nieuwe arbeiders en een extra technisch bediende. Intussen zijn we in het Kortrijkse volop op zoek naar een grotere en vlotter bereikbare huurlocatie." Witdouck Energietechniek werd in 1980 opgericht. In 2006 liet de stichter de zaak grotendeels over aan drie van zijn medewerkers (Hilde De Rore en ingenieurs Lieven Dupont en Philippe Van den Abeele), maar behield hij nog 20% van de aandelen. Dit jaar veranderde er opnieuw een en ander. "In januari heb ik 80% van de aandelen overgenomen", getuigt Philippe Van den Abeele. "In mei kocht mijn

Zowel de stichter als de nieuwe zaakvoerders waren vragende partij om de naam Witdouck uit de bedrijfsnaam te verwijderen. Onder begeleiding van reclamebureau Kixx uit Roeselare, opteerde Philippe Van den Abeele voor Celsior: kort en krachtig. "De referentie naar Celsius is niet toevallig, want onze activiteiten spelen zich voor een groot deel af in de verwarmings- en koelingssector. We hebben de naam op 1 oktober gelanceerd, en in één moeite door ook al onze communicatiedragers (waaronder de website) op dezelfde dag aangepast. Ik vreesde een beetje voor de reacties van onze klanten, want een naamsverandering betekent toch altijd een klein risico. Gelukkig is de feedback heel positief."

Totaalpakket aan technieken Sinds de overname begin januari groeide het team van Celsior gestaag en de onderneming zit op personeelsvlak nog niet aan haar plafond. "We evolueerden van drie naar acht vaste arbeiders. Door de uitgebreide activiteiten, vooral op de particuliere markt, kunnen we nog enkele arbeiders

BEDRIJVEN

Celsior nieuwe naam voor Witdouck Energietechniek en een bediende (voor projectbegeleiding en tekenwerk) gebruiken. Het grotere vertrouwen van particulieren in ons, danken we aan het feit dat we een totaalpakket aan technieken kunnen aanbieden. Via een partner doen we zelfs de elektriciteitswerken. In eerste instantie blijven we vooral in West- en Oost-Vlaanderen actief, al bieden ook Wallonië en Noord-Frankrijk opportuniteiten. Daarnaast hopen we binnenkort een nieuwe vestiging in Kortrijk te kunnen huren, op een grotere locatie met een betere ontsluiting", besluit Philippe Van den Abeele. (BVC - Foto Hol)

www.celsior.be

Philippe Van den Abeele en Fleur Debrabandere:

"De referentie naar Celsius is niet toevallig, want onze activiteiten spelen zich voor een groot deel af in de verwarmings- en koelingssector."

Keller neemt medio december intrek in nieuw bedrijfsgebouw Filip en Hans Boels:

Het gaat goed met de bedrijven van de familie Boels. De vier ondernemingen (Keller Benelux, Keller France, Hafibo en BULK .ID) surfen op een golf van 25% groei en hebben nood aan extra ruimte. Daarom laat de groep nu vlakbij het bestaande pand een nieuwbouw zetten, waar alle bedienden van Keller onderdak zullen vinden. De medewerkers van BULK .ID en Hafibo krijgen op die manier meer ruimte in de 'oude' panden. "De nieuwbouw voldoet aan de strengste normen op vlak van isolatie en energiebeperking", stipt Hans Boels aan. Het nieuwe hoofdkwartier bevindt zich op hetzelfde bedrijventerrein en heeft ook verbinding met het bestaande pand. "De bebouwde oppervlakte van 1.000 m² is exclusief voorzien voor kantoren, ruimtes voor seminaries en opleidingen, en een refter voor alle personeelsleden. We hebben veel aandacht besteed aan een optimale ergonomie en lichtinval en smukken ook de omgeving op met groenvoorzieningen. Er komt onder meer een tuintje waar onze mensen bij goed weer kun-

nen lunchen. Op die manier moet het nog plezanter werken worden."

"Op de jobdag van 27 oktober gaan we op zoek naar verschillende profielen."

Het nieuwe gebouw wordt normaal opgeleverd op 12 december. Vanaf Nieuwjaar hoopt Keller er volledig operationeel te zijn.

Activiteiten Het bestaande gebouw van Keller wordt helemaal heringekleed. De vergaderzalen breiden uit en er komt een centraal onthaal voor alle bedrijven uit de groep. "Dit gebouw wordt het hoofdkwartier van de groep. Hafibo werd in 1995 opgericht en verzorgt totaaloplossingen op vlak van plaatwerk, constructiewerk en industriële montages. Via BULK .ID, dat we in 2009 overnamen, nemen we de agentuur van negen Duitse constructeurs van recyclagemachines en bulkhandlinginstallaties voor onze rekening. Het gebeurt wel vaker dat nieuwe klanten die we leren kennen via BULK .ID, later ook rekenen op de diensten van Hafibo en Keller. Keller specialiseert zich in industriële ontstoffingen,

mengtechnieken en rook- en warmteafvoer. Met onze specialisaties spelen wij maximaal in op de almaar strenger wordende wetgeving, die ondernemingen eigenlijk verplicht tot investeringen om bijvoorbeeld een nieuwe milieuvergunning te krijgen." Met de tien extra medewerkers die de groep recent aanwierf, prijken 85 mensen op de loonlijst van de groep. Daarnaast werken nog 15 freelancers quasi exclusief voor het bedrijf. "Om te kunnen anticiperen op de verdere groei, zijn we intensief op zoek naar verkoopsingenieurs, tekenaars, monteurs en lassers. Hopelijk ontdekken we een aantal talentvolle krachten op de jobdag die we organiseren op 27 oktober." (BVC - Foto Hol)

www.keller.be

Ondernemers 17 26 oktober 2012

13


INTERVIEW

Redgy Deschacht

Flanders Coach Group en Keolis Vlaanderen


INTERVIEW

“SOMS HEB JE HET GEVOEL DAT DE OVERHEID LACHT MET DE ONDERNEMERS” De opvolging in het familiale autocar- en busbedrijf, de razendsnelle expansie en ten slotte de verkoop aan een grote buitenlandse speler. Redgy Deschacht (54) heeft het allemaal meegemaakt met zijn bedrijf Flanders Coach Group. Sinds het voorjaar van 2011 is hij ook voorzitter van de BAAV (de Beroepsvereniging van West-Vlaamse Autobus- en Autocarondernemers).

U bent één jaar voorzitter van de beroepsorganisatie BAAV. Waarom koos men precies u uit om de vereniging te leiden? Omwille van uw kennis van de sector, omwille van uw netwerk of omdat de sector in moeilijkheden zit en dus een stevige kapitein wilde? Redgy Deschacht: “Er heeft meer dan één reden meegespeeld. Om te beginnen had mijn voorganger zelf zijn mandaat neergelegd na een intern conflict. Binnen de raad van bestuur van de BAAV – in de praktijk de beroepsorganisatie van busmaatschappijen uit West en Oost-Vlaanderen - heeft dan een fundamentele reflectie plaatsgevonden. In het verleden was er te veel onenigheid. Onze organisatie wordt geconfronteerd met enkele hete hangijzers. Hoe moeten we op de lange termijn boegbeeld Luc Glorieux vervangen? Daarnaast wil ik absoluut werk helpen maken van een betere promotie van het product 'autocar'. In het verleden zijn we daarin een beetje tekortgeschoten. En waarom precies ik werd gekozen als voorzitter? Ach, dat moet u aan de anderen vragen. Mijn ervaring – ik ben al een leven lang actief in deze sector - zal allicht doorslaggevend geweest zijn.” Welke oplossingen en prioriteiten schuift u naar voren als voorzitter? Blijkbaar ligt er bijzonder veel werk op de plank. Redgy Deschacht: “Om te beginnen verdient onze beroepsorganisatie een betere interne werking. Dat is dus een kwestie van structuren optimaliseren en ook van een uitmuntende ledenwerking en ledenwerving. Naar de buitenwereld toe is het absoluut zaak om te netwerken en te lobbyen. Op relatief korte termijn denk ik zelfs dat we een professionele lobbyist moeten aanwerven. Ik hoop binnen afzienbare tijd de witte raaf te vinden. Finaal blijft ook de organisatie van onze vakbeurs Busworld al onze aandacht opeisen. In feite moet ik Busworlds zeggen in plaats van Busworld, want de beurs die destijds in Kortrijk werd opgestart, heeft inmiddels ook al 'zusjes' gekregen in Turkije, Rusland, India en China. Iedereen blijft gelukkig pal achter de internationalisering van Busworld staan.” Als we naar de sector kijken, valt het op dat de rij- en rusttijden voor car- en buschauffeurs één van de absolute pijnpunten blijft. De chauffeurs vallen namelijk onder dezelfde regelgeving als de vrachtwagenchauffeurs, wat tot absurde toestanden leidt.

Redgy Deschacht: “Ik weiger voor 'klaagfabriek' te spelen. Maar natuurlijk moeten bepaalde zaken toch eens duidelijk gezegd worden. Wist u bijvoorbeeld dat de reglementering van de rij- en rusttijden nog strenger dan voorheen wordt toegepast en gecontroleerd, tot in het absurde toe? Dat klagen we al langer dan vandaag aan. En wat is het resultaat? Er werden hooguit enkele afwijkingen toegestaan, maar dat is onvoldoende voor onze sector. We blijven met alle mogelijke middelen die reglementering aanvechten, onder meer met de campagne 'a coach is not a truck'. Maar het vergt eens te meer veel lobbywerk en druk op overheden, om beweging te krijgen in zo’n dossier. Er zijn overigens nog wel meer zaken die onze sector zorgen baart. Zoals de oneerlijke concurrentie – in de eerste plaats op de lange afstand - tussen autocars en vliegtuigen bijvoorbeeld. Zeg me eens waarom pakweg Ryanair recht heeft op belastingvrije brandstof en een resem andere voordelen? Dit heeft het autocarvervoer op bestemmingen zoals Spanje of Italië nooit gekregen en dat heeft ons ook voor een groot deel genekt.”

“Natuurlijk blijft Busworld nog altijd liever in Kortrijk dan te moeten uitwijken naar Duitsland, maar de infrastructuur moet dan vanzelfsprekend wel mee evolueren.” Heeft de sector zichzelf wel veerkrachtig genoeg opgesteld? Sommigen hebben daar hun twijfels over. Redgy Deschacht: “We moeten inderdaad ook naar onszelf durven te kijken, en er dus voor zorgen dat ons aanbod voldoende aangepast is aan de tijd. De integratie op onze autocars van bijvoorbeeld iPads of iPods of andere moderne media zoals internet, lijkt me ook wel een prioriteit voor veel autocarexploitanten. We mogen vooral geen oubollig imago hebben. Autocarbedrijven moeten realiseren dat hun job meer is dan mensen vervoeren van punt A naar punt B. Vanaf 2013 starten we daarom ook met een grootscheepse imagocampagne waarmee we het grote

publiek willen bereiken. De mensen moeten beseffen dat er meer dan volwaardige alternatieven bestaan voor het gebruik van vliegtuigen.”

Wat met de kleintjes? In de sector wemelt het nog van kleinere car- en busbedrijven, vaak familiebedrijven. Hebben die kleintjes nog een toekomst? Dringt consolidatie zich niet meer en meer op? Redgy Deschacht: “Dat is al een tijdje aan de gang. Kleinere exploitanten zoeken dekking en beschutting bij elkaar via samenwerking of zelfs fusies. Normaal ook, want de onzekerheid over de toekomst is groot. Het is meestal een kwestie van overleven.” Nogal wat private busbedrijven werken in onderaanneming voor De Lijn en dus voor de overheid. Dreigt ook daar geen terugval nu de besparingswoede toeslaat? Redgy Deschacht: “Het systeem in Vlaanderen is relatief uniek. De Lijn staat zowat voor 50% zelf in voor de exploitatie, en besteedt de overige 50% uit aan privébedrijven. De laatste twee jaren wordt inderdaad veel bespaard, met alle gevolgen vandien. Ik denk altijd: de best mogelijke besparing voor De Lijn is het privatiseren van een groter deel van de exploitatie. Want de private bedrijven werken marktconform en staan garant voor een uitstekende kwaliteit. Maar helaas, de vakbonden en de politiek counteren steevast die nochtans plausibele denkpiste. Ook dat maakt Vlaanderen uniek. Om nog maar te zwijgen over het gemis aan één geïntegreerde visie over het openbaar vervoer. Zelfs in de schoot van één stad ontbreekt die visie vaak. Hoe anders gaat het er in pakweg Frankrijk aan toe.” De beroepsorganisatie BAAV moet ook oog hebben voor de problematiek van de car- en busproducenten. Die markt is enorm geëvolueerd, met nu ook Chinese of Turkse busbouwers die prominent en wereldwijd in beeld komen. Kunnen westerse busproducenten – zoals bij ons Van Hool of het West-Vlaamse Jonckheere (onderdeel van de Nederlandse VDL Groep) - daar nog wel tegen op? Redgy Deschacht: “Zelfs Franse bedrijven komen nu al voor de neus van Vlaamse bedrijven bestellingen binnenrijven bij De Lijn.”

Ondernemers 17 26 oktober 2012

15


16

Ondernemers 17 26 oktober 2012

Heeft u er dan ook begrip voor dat een bedrijf als Van Hool, toch dé vlaggendrager van de sector, al een deel van zijn productie naar het buitenland heeft verlegd?” Redgy Deschacht: “Die neerwaartse druk op de prijzen was echt wel nodig, maar dat was niet noodzakelijk slecht voor de sector. Ik geef maar één voorbeeld: Mercedes laat omwille van de kostprijs zijn bussen al langer dan van vandaag in Turkije bouwen. Ik volg dus ook de strategische keuze van Van Hool om een deel van de productie te verplaatsen naar Macedonië. Het kan in wezen nog nauwelijks anders, als men tenminste concurrentieel wil blijven. Dat een bedrijf als De Lijn een keuze maakt voor een Franse constructeur is dan ook ongelofelijk. Van Hool heeft dus gelijk: ofwel laat men zich helemaal uit de markt prijzen ofwel zorg je voor actie en reactie. De keuze is dan snel gemaakt natuurlijk.” De politiek, die bijvoorbeeld weinig tot niets doet aan de hoge loonlasten of de fiscale druk, wordt in deze gemakkelijk met de vinger gewezen. Terecht? Redgy Deschacht: “Ik denk het wel. Soms heb je het gevoel dat de overheid lacht met de ondernemende mensen, en dat zal zeker niet alleen in onze sector zo zijn.”

Laat ons ondernemen Wat vond u van de veel besproken uitspraak van Luc Bertrand dat deze regering eerder marxistisch is dan wel socialistisch? Zit er een grond van waarheid in, of was het provocatie uit de ondernemershoek, zoals sommigen beweerden? Redgy Deschacht: “Net zoals vermoedelijk heel veel ondernemers kon ik me best vinden in die uitspraak. Ondernemers ondernemen, nemen risico’s en zorgen voor sociale welvaart, maar worden daar amper voor gerespecteerd. Met deze regering is het echt wel erg hoor. Bepaalde

“Dat een bedrijf als De Lijn een keuze maakt voor een Franse constructeur is ongelofelijk.”

maatregelen zijn zonder meer absurd. Wist u dat bedrijven die in onderaanneming een beroep doen op derden, straks wellicht verplicht worden om bijna de hele financiële toestand van dat meewerkende bedrijf te controleren? Dat is zo in de bouw en dat wil men ook toepassen in andere sectoren. Terwijl zoveel Vlaamse bedrijven vaak samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen en respect.” Toen vorig jaar Busworld in Kortrijk plaatsvond – nota bene de grootste vakbeurs ter wereld in zijn soort- sneed de overheid zowat Kortrijk Xpo af van de buitenwereld met wegeniswerken... Redgy Deschacht: “Ja, maar wat doe je er aan? Aan de stad Kortrijk was het alvast niet gelegen, want daar werkt Busworld al een leven lang goed mee samen. We hebben zelfs perspectief gekregen op een oplossing voor ons capaciteitsprobleem op Kortrijk Xpo. Gezien ons internationale succes vragen we steeds meer professioneel ingerichte ruimte. Er zijn ook al bepaalde toezeggingen gedaan voor een parking op het Ei van Kortrijk. We onderhandelen en een en ander moet nog verder uitgeklaard worden, maar het gaat de goede richting uit.”

Vorig jaar liepen de bazen van grote Duitse steden hier de vloer plat met offertes om Busworld naar hun Heimat te lokken. Is dat vandaag nog een optie? Redgy Deschacht: “Natuurlijk blijft Busworld nog altijd liever in Kortrijk dan te moeten uitwijken naar Duitsland, maar de infrastructuur moet dan vanzelfsprekend wel mee evolueren.”

Limieten aan de eigen groei Laten we het even over u en uw bedrijf hebben. Hoe bent u persoonlijk in deze business gerold? Redgy Deschacht: “Aanvankelijk heb ik andere professionele paden bewandeld. Als burgerlijk ingenieur, heb ik eerst negen jaar gewerkt bij Philips Brugge. Maar toch zaten bussen ergens in mijn bloed. Van kindsbeen af kende ik de verhalen van thuis. Op een dag was vader inderdaad vragende partij. Ik heb relatief snel ja gezegd. Ik zag ook wel dat dit een mooie opportuniteit was en geloofde in de groeimogelijkheden. Zo is het ook gelopen, want we hebben een reeks overnames gedaan.” In uw bedrijf heeft u zo ongeveer alles meegemaakt: van Gino Tours (het bedrijf van uw vader) naar een groeibedrijf (Flanders Coach Group) tot de verkoop aan een Franse groep (Keolis). Wat moeten we vinden van het feit dat een gezonde en mooi ogende Vlaamse groep in Franse handen terechtkwam? Was het eerder een strategisch verhaal of eerder een financiële kwestie? Redgy Deschacht: “Het was puur een strategische kwestie. Geld was hier niet meteen aan de orde want ook bij de verkoop in 2008 was dit bedrijf financieel kerngezond. In deze sector kan je als bedrijf niet alleen overleven op cars. Men moet dus even goed actief zijn in het domein van het openbaar vervoer, zoniet is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Om in de sector van het openbaar vervoer stand te houden, moet je een goede partner hebben. Keolis beantwoordde helemaal aan dat profiel want het had al heel wat vervoersopdrachten versierd bij De Lijn en bij TEC (de Waalse tegenhanger van De Lijn). Vier jaar later kunnen we zeggen dat dit een goede beslissing is geweest. Bijna 60% van onze portfolio is nu afkomstig van de sector openbaar vervoer.” Staat zo’n verkoop toch niet een beetje gelijk aan het verdriet van Vlaanderen? Doorgroeien of samenwerken lukt de Vlaamse bedrijven niet zo best. Ruim de helft van de Vlaamse car- en busmarkt is vandaag in Franse handen, met de Franse groepen Keolis en Veolia als grote slokoppen. Redgy Deschacht: “Weet je, dat gebeurt niet alleen in België. Overal hoor je hetzelfde liedje. Maar het kan niet anders. Er zijn ook limieten aan de groei. Ook qua rendabiliteit hebben we nu veel meer armslag. Ik geef een voorbeeld: ook nadat we overgenomen zijn, zijn we altijd blijven groeien en hebben we nog altijd overnames gedaan. Op eigen houtje zou dat veel moeilijker geweest zijn. Als je kan een beroep doen op zo’n expertise en op zo’n financiële hefboom in het belang van de business, dan doe je dat toch gewoon?” Durft u te zeggen dat de Franse moedergroep Keolis een vaste aandeelhouder is? Of toch eerder een financier die lonkt naar een behoorlijke exit? Redgy Deschacht: “We spreken dezelfde industriële taal en beide partijen hebben het gevoel dat dit een langetermijnrelatie is. Er is heel veel bewezen meerwaarde. Ik denk hier onder meer aan het synergie-effect op het vlak van aankopen van rollend of ander materiaal. Of aan de knowhow bij het onderhouden van de vloot of op het

vlak van brandstofbeheersing. Heel eerlijk, we hebben al veel opgestoken van de Fransen, maar denk nu niet dat we hier onder de knoet liggen. Niets is minder waar. We krijgen een verregaande autonomie in het dagdagelijkse reilen en zeilen.” Uw bedrijf zet ook bussen in voor het vervoer van werknemers naar hun bedrijf. Hoe komt het toch dat De Lijn de industriezones in het hele Vlaamse land zo slecht bedient, om niet te zeggen verwaarloost? Er kwam jaren terug al een voorstel om meer particuliere bussen in te zetten voor de werknemers van bedrijven met meer dan duizend werknemers. Dat zou een gedeeltelijke oplossing kunnen betekenen voor het fileleed. Waarom wil zo’n plausibel voorstel niet lukken? Redgy Deschacht: “Ik snap dat ook niet. Ik besef wel dat er praktische bezwaren kunnen zijn om zoiets te regelen. Denk maar aan het collectief afstemmen van de uurroosters bijvoorbeeld. Maar wat ik helemaal niet snap is dat De Lijn zelf ook niets doet, terwijl er zich opportuniteiten aandienen. Meer zelfs: het is me een raadsel waarom een openbare vervoersmaatschappij zo’n onbenut potentieel niet aanspreekt. Al wil ik ook realistisch klinken. Het openbaar vervoer is voor het woon-werkverkeer nog altijd trager dan de eigen wagen, ook al staat de werknemer dan nog even aan te schuiven in de file.”

Omdat netwerken belangrijk is U bent een geboren netwerker. Kunt u enkele tips geven hoe een ondernemer dit concreet moet aanpakken? Redgy Deschacht: “Ja, ik ben op LinkedIn, maar dan wel voor professionele contacten binnen of buiten onze sector. Ook via de golfsport of via het voetbal (Club Brugge, KV Oostende), leg ik graag en veel contacten. Ik geloof dat dat op termijn ook rendeert. Ja, soms haal je er ook al eens business uit, maar laten we dat vooral niet overdrijven.” Als voetbalfan deed u in 2006 een warme oproep tot meer professionalisme in het Oostendse voetbal. U moet wat dat betreft een ontgoocheld man zijn? Zes jaar later staat Oostende op dat vlak nog geen stap verder? Redgy Deschacht: “In het voetbal staat tweede klasse zowat gelijk aan het kerkhof. In Oostende ligt dat dubbel moeilijk want Oostende is toch vooral een basketstad. Ik stel vast dat het op alle niveaus een bijna onmogelijk verhaal is: op het niveau van toeschouwers, van sponsoring of van professionalisering tout court. Dubbel jammer want aan de inspanningen van de voorzitter en het bestuur ligt het niet.” (Tekst: Karel Cambien – Foto's Kurt Desplenter)

Dochter van een Franse mastodont Het Franse Keolis is een gigant in de wereld van het publiek transport, de organisatie van reizen, het schoolvervoer en het transport voor bedrijven, en dat over heel Europa. In België zijn de Fransen actief via een netwerk van meer dan 40 filialen over het hele land. Keolis telt globaal 1.670 medewerkers en om en bij de 2.000 voertuigen en tekent voor een omzet van 148 miljoen euro. (KC)


HR SeRviceS

5 goede redenen

om samen met Securex de handen uit de mouwen te steken.

• all-in personeelsadministratie voor zowel uw loonberekening als uw externe preventiedienst, kinderbijslag, medische controledienst en HR-verzekeringen • één polyvalente contactpersoon voor uw personeelsdossier plus extra advies van een team van experts • pro-actieve ondersteuning en adviesverlening op sociaal & juridisch gebied • innovatief softwareplatform ‘HRonline’ voor een veilig en up-to-date dossierbeheer • een vaste prijs per maand voor meer transparantie en geen onaangename verrassingen Kortom: een comfortabel personeelsbeheer zonder zorgen, zodat u zich voluit op de kernactiviteiten van uw bedrijf kan concentreren. Meer weten over comfoHRt en de partnerrol die Securex kan spelen in de uitbouw van uw personeelszaken? Surf naar www.securex.be/kmo of contacteer een van onze experts op 070 233 700. Securex, zoveel meer dan een sociaal secretariaat.

HR SeRviceS HeALTH & SAFeTY HR iNSURANce HR coNSULTiNg SociAL AdmiN HR ReSeARcH


UITGELEZEN Comma,

merkenmarketeers gaat internationaal

Beaulieu sluit fabriek in Duinkerke De Belgische textielgroep Beaulieu International wil een garenfabriek in het Franse Duinkerke sluiten. Daardoor zouden 115 banen verdwijnen. De garendivisie van Beaulieu kampt met overcapaciteit door een terugval in de productie van geweven en getuft tapijt in West-Europa en door toenemende concurrentie uit het Midden-Oosten. Momenteel telt de divisie nog vier vestigingen met 600 werknemers. Er zijn behalve in Duinkerke nog sites in het Belgische Komen en Wielsbeke, en in het Franse Comines. Beaulieu zegt dat een aanzienlijk aantal van de getroffen werknemers in Duinkerke mogelijk elders binnen de groep tewerkgesteld kan worden. In Duinkerke werken geen Belgen. (DS, HN, DM)

Het Zedelgemse communicatie- en marketingbureau comma, merkenmarketeers is voortaan als enig Belgische bureau vertegenwoordigd in Tribe Global, een ambitieus internationaal netwerk van communicatiehuizen. Naast het uitwisselen van kennis met gelijkgestemde spelers, is het internationaal bundelen van de krachten bij grotere aanbestedingen de drijfveer om tot Tribe Global toe te treden.

Veurns honingbedrijf ‘Meli’ krijgt Golden Archer Het Veurnse honingbedrijf Meli kreeg van de Belgische Vereniging van Distributiebedrijven de 'Golden Archer' voor de innovatie van haar honingwafels en de lancering van de Manukahoning. "Het zijn twee nieuwe producten, dus zijn we extra tevreden met de erkenning", meldt bestuurder Roland Florizoone. "De Meli Manukahoning is afkomstig van de Manukaplant in Nieuw-Zeeland en heeft een genezende werking. De honing is door de wetenschap erkend als bacteriën- en schimmeldodend. Het tweede nieuwe product waarvoor we de trofee kregen, zijn de minihoningwafels voor bij de koffie." Bij Meli in Veurne werken 48 medewerkers in vast dienstverband. Dit jaar zal het bedrijf 32 miljoen euro omzet halen. (HLN 12/10)

Greetje Demuelenaere: “Zowel Wouter (Casteleyn – echtgenoot en zakenpartner) als ikzelf zijn al actief betrokken in een aantal netwerken, onder andere binnen Voka, Unizo en de Stichting Marketing. Maar begin dit jaar hadden we vooropgesteld om ook tot een internationaal netwerk toe te treden. Tribe Global kwam als interessantste bovenaan onze lijst te staan. Na een grondige doorlichting van ons bedrijf hebben we als eerste en enig Belgische communicatiebureau het lidmaatschap in de wacht kunnen slepen.” Tribe Global is een gloednieuw netwerk dat op 27 januari 2012 het levenslicht zag. Aan de wieg stonden 13 onafhankelijke agentschappen, actief in 15 landen en in zeven verschillende talen. Op de eerste bestuursvergadering in Mexico City begin oktober bleken al 20 bureaus met negen verschillende talen en samen actief in 24 landen, rond de tafel te zitten. In totaal omspant de groep 650 personeelsleden die in 2011 een bruto winst van meer dan 50 miljoen dollar konden voorleggen.

2XL koopt gebouwen Philips – Zeebrugge/Brugge Zoals bekend verdwijnt TP Vision eind 2013 uit Brugge. Het vinden van een koper voor de gebouwen van het voormalige Philips ging heel vlot. De Zeebrugse logistieke groep 2XL mag zich de nieuwe eigenaar noemen. Het familiebedrijf, in 2000 opgericht door Jean Van den Poel, staat in voor het transport via de weg of het spoor, en de opslag en distributie van goederen vanuit het Europese vasteland naar voornamelijk het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf in de Baron De Maerelaan staat bekend als modern en innoverend. Zo heeft het als enige bedrijf in West-Vlaanderen een eigen kinderopvang en kunnen de personeelsleden terecht in een eigen fitnesscentrum. Hét probleem voor 2XL was evenwel een gebrek aan ruimte, maar daar komt dus weldra verandering in. De bedrijfssite in Zeebrugge blijft behouden, maar wordt nu uitgebreid met 18.000 m² aan gebouwen en 30.000 m² terreinen van het vroegere Philips in de Pathoekeweg. (HN 12/10; HLN 12/10) Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk

Wouter Casteleyn: “Alleen al zien hoe andere bureaus in het buitenland werken, is heel leerrijk. Bovendien zijn de leden in het netwerk gemiddeld 10 jaar ouder, waardoor er veel nuttige ervaring beschikbaar is.” Greetje Demuelenaere: “Er is een uitschieter van 250 medewerkers, maar doorgaans zijn het bureaus met teams tussen 20 en 60 mensen, waar wij met ons 21-koppig team dus perfect in passen. Als het over aanpak gaat, stellen we echter vast dat alleen een bureau in New York net als wij focust op merkenmarketing. We willen de krachten bundelen om

Greet Demeulenaere en Wouter Casteleyn:

“Via Tribe Global beschikken we over een imposant adresboekje om eigen klanten wegwijs te maken op nieuwe, buitenlandse markten.”

in de toekomst een nog sterker aanbod te kunnen doen aan hun en onze klanten.” Het internationale spoor biedt zeker nieuwe kansen. Wouter Casteleyn: “Via Tribe Global beschikken we over een imposant adresboekje om eigen klanten wegwijs te maken op nieuwe, buitenlandse markten. Maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook: wij zullen in de toekomst ook klanten van andere leden van het netwerk bijstaan bij het veroveren van de Belgische en Europese markt. De visie op het verkopen van diensten wordt een stuk opengetrokken. Vanuit Vlaanderen goederen exporteren, is ondertussen al lang een evidentie. Voor diensten lijkt dat minder het geval, maar toch zijn wij voorbereid op de volgende stap. We kunnen perfect hier websites en taalmodules ontwikkelen voor internationale klanten.” Het verhaal van comma, merkenmarketeers is nochtans vrij nieuw. Pas in 2004 besloten de beide zaakvoerders met de bedrijfservaring die ze als werknemer onder andere in marketing en communicatie hadden opgedaan een eigen koers te gaan varen. Greetje Demuelenaere: “Acht jaar geleden was merkenmarketing onbekend, maar nu is dit anders. Veel bedrijven zien in dat ‘een merk hebben’ belangrijk is om te overleven. Daar maken wij het verschil met bureaus die vooral denken in termen van campagnes.” De klanten van comma, merkenmarketeers strekken zich uit van de lokale kleine zelfstandige tot bedrijven als Bics, de internationale divisie van Belgacom. Wouter Casteleyn: “We hebben altijd gekeken wat de beste middelen zijn om binnen een bepaald budget een merk op te bouwen. Onze voortdurende groei bevestigt dat die aanpak werkt.” (SD - Foto MVN)

www.merkenmarketeers.be


Dassy Europe, de Belgische producent en verdeler van professionele werkkledij, verhuist eerstdaags van Oedelem naar een gloednieuw bedrijfspand langs de Brugse Pathoekeweg. In de showroom komt ook een nieuwe collectie die extra aandacht schenkt aan uitstraling en design. Stefan Van Ende: “In de vijf jaar dat Dassy op de Europese markt aanwezig is, hebben we een enorme vlucht genomen. Omzetstijgingen van 50% zijn ons niet vreemd. Momenteel verkopen we zo’n 550.000 stuks per jaar.” Van Ende kwam tien jaar geleden vanuit de financiële wereld in de Belgische textielgroep terecht die 1.800 mensen tewerkstelt in een productiebedrijf in Sri Lanka. Vanaf 2005 ontwikkelde hij samen met Amélie Derere en een gemotiveerd Belgisch team de Dassy-lijn die in 2007 in de markt werd gezet. Stefan Van Ende: “Bij die classic collectie was de prijskwaliteitverhouding van groot belang. Je kunt er het personeel van een heel bedrijf mee aankleden, in verschillende kleuren passend in elke professionele omgeving

BEDRIJVEN

Dassy Europe twee maal in het nieuw en dat tegen een heel scherpe prijs. In onze nieuwe DNAcollectie hebben we nog meer aandacht geschonken aan het designgehalte.” De toekomst oogt alvast mooi, met de nakende verhuis naar Brugge. Stefan Van Ende: “We kochten er 10.000 m2 grond op de vroegere Philips-site langs de Pathoekeweg,

Stefan Van Ende en Amélie Derere:

“Samen met het team van gedreven medewerkers blijven we onze schouders onder Dassy zetten om verder te groeien.” achter garage Scheerens. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het gebouw met drie verdiepingen dat 6.400 m2 opslagruimte zal bieden en ook 1.500 m2 voor kantoren, showroom, cafetaria en ontspanning om zo een aangename werkomgeving te creëren met veel transparantie, ruimte en licht. In onze huidige locatie in

Oedelem zitten we namelijk te krap en is er geen ruimte voor onze stock, die nu op een andere plaats door een derde wordt beheerd. In Brugge kunnen we alles met onze 25 eigen mensen groeperen.” Dassy Europe hoopt dit jaar 9,5 miljoen euro omzet te halen in 17 Europese landen via een 800-tal dealers. Stefan Van Ende: “België, Duitsland, Frankrijk en Nederland staan aan kop van de afzetmarkt. De rest van Europa biedt mooie vooruitzichten. Samen met het team van gedreven medewerkers blijven we onze schouders onder Dassy zetten om verder te groeien.” (SD - Foto MVN)

www.dassy.eu

Grenzeloze creativiteit

Converge IT zorgt ervoor dat uw bedrijfgegevens altijd en overal veilig bereikbaar zijn ONTDEK ONZE « HAUTE COUTURE » ZWEMBADEN REEDS MEER DAN 50 JAAR VERVAARDIGD MET VAKMANSCHAP EN KENNIS VAN ZAKEN.

OM HET EVEN WAAR U ZICH BEVINDT

OM HET EVEN WANNEER U ZE NODIG HEEFT

CONTACTEER ONS

OM HET EVEN VANOP WELK TOESTEL ( IPAD, SMARTPHONE, PC, LAPTOP, ... )

tel. +32 (0)50 68 81 99 www.converge-it.be info@converge-it.be Schooldreef 31A B-8020 Oostkamp (Belgium)

T. 055 39 03 90 T. 013 29 27 17 T. 02 657 39 16 WORTEGEM-PETEGEM TESSENDERLO OVERIJSE

www.SWIMMINGPOOLS.be

SW IMMING P OOLS

by


HR Xpo

VAKBEURS VOOR OPLOSSINGEN EN DIENSTEN IN PERSONEELSBELEID

7 & 8/11/2012 13.00U – 20.00U KORTRIJK XPO

Registreer voor een gratis bezoek aan de beurs en inloopseminaries via www.hrxpo.be met uw code 1515.

4 KEYNOTES | 40 INLOOPSEMINARIES | 120 EXPOSANTEN WOENSDAG 7 NOVEMBER

DONDERDAG 8 NOVEMBER

PROF. DR. MARC DE VOS Itinera Institute

FONS LEROY VDAB

DIRK BROSSÉ & GUNTHER BROUCKE Brussels Philharmonic

HILDE CLAES & PHILIPPE PERSYN Janssen Pharmaceutica

Het volledig programma vindt u op www.hrxpo.be

#hrxpo12

Kortrijk Xpo | 0032 (0)56 24 11 11 | hrxpo@kortrijkxpo.com

Partners:

Sponsors:

HR12 voorstel 233x164 NL.indd 1

20/09/12 09:33

The way to your batteries

24-UREN TELEFONISCHE PERMANENTIE EN DISPATCHING VOOR BEDRIJVEN EN VRIJE BEROEPEN

TELEMARKETING ENQUÊTES ON-LINE AGENDABEHEER

Felix d’Hoopstraat 121 • B-8700 Tielt T 051 42 30 80 • F 051 40 59 08 • info@axon.be

www.axon.be

fiets fotoapparaat game-console golfcart gps grasmaaier gsm heftruck ipod kassasystemen kruimeldief reinigingsmachine laptop modelbouw motor motorboot motorhome oldtimer oorapparaat pda radio rekenmachine rolstoel scanner dvd-speler heggeschaar

scooter

uurwerk

segway

tandenborstel

snowmobiel

telefoon

tractor vrachtwagen

verkeers-

videocamera walkie

solar speelgoed

talkie

signalisatie

ups schaarlift zaklamp

Voor álles een batterij ! Voor een verkooppunt in uw buurt, zie www.batterystreet.be Nu al vestigingen in Gent, Roeselare, Deerlijk en Doornik!

120984 www.mink.be

BUSINESS CONTACT SERVICES

www.kliek.be 12-2256

wij herstellen ook defecte batterijen


BEDRIJVEN

Luc Van Overschelde laat levenswerk over aan SPIE Belgium Alain Dubois, Erik Hellemans en bemiddelaar Jo Decoutere

Dubois Control in Oost-Vlaamse handen Alain Dubois, eigenaar van Electro Dubois uit Lauwe, heeft zijn bedrijf verkocht aan de Oost-Vlaamse zakenman Erik Hellemans. Hellemans, handelsingenieur en zelfstandig projectmanager van beroep, zegt dat hij al een tijdlang op zoek was naar een gedroomde opportuniteit, die hij nu gevonden heeft in de West-Vlaamse kmo. Dubois Control, 7 miljoen euro jaaromzet en 38 medewerkers, is een naam met faam in de wereld van installateurs. Het bedrijf werd in 1975 gesticht door Sylvère Dubois en kwam in 1989 integraal terecht in handen van zoon Alain Dubois, die zorgde voor een groeiscenario gebaseerd op hoogstaande kwalitatieve dienstverlening. 70% van het cliënteel is vast, vooral industriële bedrijven en de banksector vinden vlot de weg naar Lauwe, waar in 2000 een gloednieuw hoofdkwartier werd gebouwd. De privésector is goed voor zo’n 15% van alle orders. Dubois Control is actief in drie domeinen, en dit zowel in de privésector als in industriële omgevingen: domotica, allerlei elektro-installaties en ten slotte alles wat te maken heeft met HVAC. Het familiebedrijf heeft klanten in heel België, maar het zwaartepunt van de activiteiten bevindt zich in West- en Oost-Vlaanderen. Erik Hellemans zegt dat hij het door Alain Dubois uitgekozen pad wil verder bewandelen. “Het is de bedoeling om de sterke punten van het bedrijf verder uit te bouwen en dus te blijven tekenen voor groei,” zegt Hellemans. “Gezien de aanwezige knowhow en ervaring, kan het bedrijf perfect inspelen op de huidige trends in energiebeheer, comfort en veiligheid.

De mogelijkheden om met één geïntegreerd systeem gebouwen te sturen voor de regeling van temperatuur, verlichting, audiovisuele toestellen en de beveiliging, zijn vandaag quasi onbeperkt.” Onder leiding van Alain Dubois verlegde het bedrijf zijn eigen actieradius en werd het een speler op de markt van de domotica en de HVAC. “Domotica was rond de eeuwwissel precies een zaak die alleen de happy few kon interesseren”, zegt Dubois. “Ik zag echter de groeimogelijkheden omdat de interesse voor een zekere vorm van comfort nu eenmaal vrij groot was, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Die trend had ik opgepikt in de VS, waar er bijzonder veel vraag was naar dergelijke systemen. Zo werd ik exclusief invoerder van enkele Amerikaanse concepten. Het was een berekend risico, en het aanbod sloeg ook hier aan. In de loop der jaren heeft de domotica overigens nog een grote spong voorwaarts gemaakt. Wij hebben van twee principes een absoluut breekpunt gemaakt. Een: de klant mocht nooit enige zorg hebben met zijn installaties. Twee: het moest allemaal esthetisch mooi geïntegreerd zijn. Ik denk dat we die twee uitdagingen altijd waar hebben gemaakt, en dit de bijzonderste verklaringen zijn voor ons succes. Dezelfde principes gelden ook voor de HVAC-installaties.”

SPIE, de Europese marktleider op het vlak van electrical en mechanical engineering, HVAC-diensten, en energie- en communicatiesystemen, heeft de drie bedrijven van de West-Vlaamse ondernemer Luc Van Overschelde overgenomen. De overname werd op 5 oktober jongstleden bezegeld. Luc Van Overschelde was zaakvoerder van G. Van Overschelde uit Moeskroen, Vano Electro uit Doornik en Vanogroep uit Kortrijk: drie bedrijven die actief zijn in de elektriciteitsbranche. Ze plaatsen onder meer zonnepanelen en openbare verlichting, en draaiden in 2011 een gezamenlijke omzet van 13,5 miljoen euro. Voor de 68 medewerkers verandert er niets, en in een eerste fase behouden de drie bedrijven ook hun naam. SPIE Belgium kan met de overname zijn netwerk uitbreiden en zijn expertise op het vlak van zonnepanelen verder uitbouwen, in een regio waarin het bedrijf naar eigen zeggen nog te weinig actief was. Frits Meganck, die de voorbije drie jaar de dagelijkse leiding had over de drie bedrijven, blijft die taak als businessunitmanager vervullen. “Ik ben blij dat mijn levenswerk een mooie toekomst wacht”, liet Luc Van Overschelde optekenen. “Ik heb mijn hele leven gewerkt aan de groei en bloei van deze firma’s, en mijn grootste zorg was dat de mensen met wie ik jarenlang samenwerkte, een goed onderdak zouden krijgen. SPIE zal erin slagen de drie firma’s verder uit te bouwen.” (JD)

www.spie.be

Koper en verkoper wensen geen overnamebedrag bekend te maken. De onderhandelingen werden begeleid door het Kortrijkse bemiddelingskantoor OBA. Volgens Jo Decoutere van OBA was het hele proces in zes maanden rond, en dit middels het volgen van een rigoureus stappenplan. (KC)

www.duboiscontrol.be

Ondernemers 17 26 oktober 2012

21


BEDRIJVEN

22

Ondernemers 17 26 oktober 2012

West-Vlaamse bedrijven gaan met innovatieawards lopen op bakkersbeurs Broodway

Mooie onderscheiding voor Cnudde, Délice en Ranson

De drie laureaten waren erg verheugd met hun Innovation Award. Van links naar rechts: Isabelle Fruy (Kortrijk Xpo), Charlotte Ranson (prijs van de bezoeker), Jean-Pierre Hauspy (winnaar vakjury food), Peter Cnudde (winnaar non-food) en Johan Hoornaart (voorzitter stuurgroep Broodway).

Onlangs was Kortrijk Xpo opnieuw het mekka voor de brede bakkerswereld. Zowel ijsbereiders, chocoladebewerkers, bakkers als banketbakkers zakten massaal naar de Groeningestad af om er kennis te maken met de jongste trends in hun sector. Voor Cnudde (Beveren-Leie), Délice (Kortrijk) en Ranson (Harelbeke) kreeg deze editie nog wat extra glans. Met hun opmerkelijke vernieuwingen vielen zij stuk voor stuk in de prijzen en sleepten elk een Innovation Award uit de brand. Ranson: iPad-applicatie Ranson, leverancier van bakkerijproducten uit Harelbeke, kreeg op Broodway de Innovation Award (prijs van de bezoeker). Het bedrijf ontwikkelde een applicatie voor de iPad, waarmee de klanten snel en makkelijk hun bestellingen kunnen plaatsen. "Onze klanten kunnen al circa zes jaar via onze website bestellingen plaatsen, maar een gebruiksanalyse wees uit dat dit niet massaal gebeurde. De reden is vrij simpel: enerzijds is de (West-Vlaamse) bakker een zelfstandige die alleen werkt en graag nog eens het bezoek van een vertegenwoordiger ontvangt. Alleen wordt dat bezoek te vaak quasi uitsluitend aangegrepen om bestellingen door te geven, waardoor er voor onze mensen te weinig tijd overbleef om nog over nieuwe producten en promoties te praten. Anderzijds is een website gebruiken voor een bakker vaak nogal omslachtig: hij moet eerst alles noteren in zijn magazijn, dan naar zijn computer gaan en vervolgens nog eens de bestelling ingeven. Een iPad laat toe om dat rechtstreeks in zijn magazijn te doen, wat veel tijd bespaart en een stuk gemakkelijker is." Omdat lang nog niet iedereen over een iPad beschikt, startte Ranson op Broodway een spaaractie op. "Als bakkers op die manier zo'n toestel krijgen, zullen ze het graag gebruiken. De applicatie heeft helemaal dezelfde look als de website, wat een groot herkenningseffect zal creëren."

Délice: pralines met stevia Met het oog op Broodway, ontwikkelde chocolaterie Délice uit Kortrijk pralines gezoet met stevia: een ideaal alternatief voor diabetici. "We hebben vooral gewerkt aan het suikervrije karakter, maar wilden vermijden dat de smaak eronder zou lijden", getuigt Jean-Pierre Hauspy. "We zijn erin geslaagd de smaak een boost te geven door gebruik te maken van 100% natuurlijke producten zoals passievrucht en limoen. Dat zijn niet de meest klassieke smaken, maar ze domineren op subtiele wijze de wat mindere smaak van stevia.

We hadden niet verwacht dat de interesse zo groot zou zijn, maar die stimuleerde ons om nog enkele andere varianten te ontwikkelen. Nu kunnen we de markt ook steviapralines met praliné, vanille en pistache aanbieden." Deze innovatie laat Délice toe om meteen een nieuw marktsegment aan te boren. "Tot voor kort waren alleen diabetici geïnteresseerd in suikervrije pralines, maar als de smaak er niet onder lijdt kan je hiermee ook consumenten bereiken die gezonder willen leven, zonder zich het genot van een lekkere praline te hoeven ontzeggen. We spelen daarom met het idee om het aanbod naar de toekomst toe nog uit te breiden. Bovendien zullen we ook bekijken in hoeverre we in ons bestaand assortiment het suikergehalte kunnen verlagen door stevia te gaan gebruiken."

Cnudde: Zip zester Comfortabel kunnen werken is in deze sector van erg groot belang. Tot voor kort was het maken van zestes (vakterm voor de dunne schil van citrusvruchten zoals

sinaasappels, citroenen en limoenen, zonder ook maar een greintje wit eraan) geen sinecure, maar daar brengt Cnudde uit Beveren-Leie nu verandering in. "Zeker als er grote hoeveelheden zestes moeten worden gemaakt, zit de vakman wel eens met de handen in het haar", weet gedelegeerd bestuurder Peter Cnudde. "De Zip Zester zorgt ervoor dat dit nu stukken makkelijker gaat. Het systeem bestaat uit twee macroraspen en een roestvrijstalen beker (die de zestes opvangt). Elke rasp maakt het mogelijk 2.000 tot 4.000 citrusvruchten te raspen, waardoor de duurzaamheid verzekerd is. Het is de bedoeling later ook een microrasp te ontwikkelen." Zestes worden onder meer gebruikt in pralines, koekjes, confituur en biscuit en zorgen telkens voor een verfrissende toets. Voor deze innovatie kreeg Cnudde de prijs van de vakjury in de categorie non-food. (BVC - ingezonden foto)

www.broodway.be


HAVENNIEUWS URS België investeert in krachtigste en modernste havensleepvloot van Europa

Twee extra krachtpatsers voor Europees topsleepteam Met de komst van de gloednieuwe Smit Emoe en Smit Kiwi, beschikt Zeebrugge voortaan over de krachtigste en modernste havensleepvloot van Europa. “Geen van onze zes schepen is ouder dan 2005. Deze aanwinsten zijn opmerkelijk want wegens de crisis wordt in bijna geen enkele Europese haven nog geïnvesteerd in uitbreiding”, zegt Peter Vierstraete, general manager van Smit Towage North West Europe. In juli verwierf URS België de zevenjarige concessie voor de havensleepdienst in Zeebrugge. URS België is een onderdeel van Smit Towage North West Europe, dat op zijn beurt behoort tot de Nederlandse baggergroep Royal Boskalis Westminster. Smit Towage NWE heeft havensleepdiensten in Zeebrugge, Oostende, Antwerpen, Gent, Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen en Liverpool. De vloot omvat 50 moderne havensleepboten. “Eén van de concessievoorwaarden was het opwaarderen van de bestaande vloot naar meer Bollard Pull (paaltrekkracht). Dit om de steeds grotere containerschepen in nog veiligere omstandigheden te kunnen assisteren. Ook het slepen van gastankers vereist specifieke eigenschappen, onder meer op het vlak van brandbluscapaciteit”, licht Peter Vierstraete toe.

Rare vogels De Zeebrugse vloot van URS telt nu zes vaste sleepboten: de Smit Tiger en Smit Lion met elk 90 ton trekkracht, de Union Coral en Union Pearl met elk 65 ton trekkracht, en de gloednieuwe Smit Kiwi en Smit Emoe met elk 85 ton trekkracht. Vanuit Vlissingen wordt een zevende boot flexibel ingezet. Het nieuwe duo zijn rotor tugs gebouwd in Singapore en voorzien van Belgische ABC-motoren. “De schepen op zich zijn een standaardproduct, maar deze twee hebben we uitgerust met motoren van ABC uit Gent, waarmee we al lang samenwerken. In tegenstelling tot de standaard ASD-sleepboten wordt het nieuwe duo aangedreven door drie Azimuth thrusters in plaats van twee. Omdat ze daarmee vreemde eenden in de bijt van onze vloot zijn, kozen we de namen van twee rare vogels: de kiwi uit Nieuw-Zeeland en de emoe uit Australië.”

Meter van de Smit Emoe is mevrouw Elise Helewaut, echtgenote van Eugène Vanfleteren, general manager van CMA CGM Belgium. Het meterschap van de Smit Kiwi werd aanvaard door mevrouw Francine Vandecappelle, echtgenote van Geert Vandecappelle, operations manager van Smit Towage.

Europa ziek broertje Dat Smit de gevraagde versterking al na drie maanden realiseerde, wijst volgens Vierstraete op de slagvaardigheid van de groep. “Deze twee bijkomende schepen vormen de afronding van een investeringsprogramma van bijna 50 miljoen euro in Zeebrugge. In tegenstelling tot de meeste Europese sleepvloten, die een mix van oud en nieuw omvatten, telt Zeebrugge nu enkel schepen gebouwd vanaf 2005.” De huidige investeringen vormen een opmerkelijke uitzondering in het internationale havenlandschap. “Europa is het zieke broertje inzake vlootuitbreiding. Wij zien nieuwe markten in Zuid-Oost-Azië, Zuid-Amerika en Australië, maar in Europa worden sleepdiensten doorgaans enkel nog vernieuwd. De oorzaak hiervoor is niet moeilijk te vinden: als u de krant leest, dan weet u even goed in welke waanzinnige economische crisis Europa vertoeft”, aldus Vierstraete. De wortels van URS België – wat staat voor Unie van Redding- en Sleepdienst – gaan terug tot sleepdiensten op de Schelde vanaf 1870. Vanuit het hoofdkantoor in Antwerpen biedt het bedrijf een waaier van maritieme diensten, onder meer havensleepvaart, slepen en technische ondersteuning voor offshore, onderhoud en herstellingen ter land en op zee, veiligheid, milieubescherming, vlootbeheer en onderwaterwerken. (RJ)

www.urs.be In samenwerking met

Internationaal AEO-certificaat voor Efico en Seabridge De Belgisch douane overhandigde het internationale AEO-certificaat voor het eerst aan een Belgische koffietrader: Efico en zusteronderneming Seabridge. Deze erkenning als Authorized Economic Operator geeft internationaal aan dat de bedrijven veilig en betrouwbaar zijn. De toekenning van een AEO-certificaat bewijst dat koffietrader Efico en zijn logistieke poot Seabridge efficiënt de douanereglementering naleven en structureel de slagkracht van hun supply chain verhogen. Om de status van Authorized Economic Operator te verkrijgen, moet een onderneming niet alleen over eigen controlesystemen beschikken en solvabel zijn, maar ook voldoen aan hoge veiligheidsnormen. De criteria zijn gebaseerd op het communautair douanewetboek en aanverwante toepassingsverordeningen. De certificering van Efico en Seabridge kwam na een doorgedreven audit door de Belgische douane en accijnzen. Daarbij werd gekeken naar het correct toepassen van de procedures, interne controle, registratie van ontvangst/verzending van goederen, financiële positionering, ICT en veiligheidsvoorzieningen.

Concurentieel voordeel De toegevoegde waarde van een AEO-status valt niet te onderschatten. Ze versterkt de geloofwaardigheid van de bedrijven in binnen- en buitenland, dit zowel voor overheden als commerciële partijen. Dit strookt helemaal met de groepsstrategie rond kwaliteit, voedelveiligheid en traceerbaarheid. Door het minder aantal controles en de interne kwaliteitssystemen verhoogt de efficiëntie: kortere transporttijden, betere planning en grotere transparantie in de logistieke keten. Met deze internationaal erkende certificering verwerven Efico en Seabridge dus een concurrentieel voordeel. (RJ)

www.efico.com www.seabridge.eu www.apzi.be

Ondernemers 17 26 oktober 2012

23


metaal op een plaatje • LASERSNIJDEN tot 4 meter lengte • PONSEN tot 50 ton • PLOOIEN op 4 meter en 170 ton • LASSEN via robot - 5 stations • POEDERLAKKEN • ASSEMBLAGE • KWALITEITSGARANTIE

Zonnebeekseweg 221 - 8900 Ieper T +32 (0)57 20 21 47 F +32 (0)57 20 16 54 stevens.punching@spsfe.be www.stevens-punching.be


DOSSIER Luc Page:

DOSSIER SUBCONTRACTING

“Delokalisatie achten we niet opportuun. Daarom investeren we wel in maximale automatisering, met de modernste apparatuur, zonder verlies van werkgelegenheid evenwel.”

Page, Poperingse toeleverancier van elektronicaonderdelen investeert permanent in automatisering en mensen

“Ik wil reclame maken voor België als productieland” De voorbije 18 jaar ontwikkelde Page Electronica uit Poperinge zich tot een Vlaamse toeleverancier in de elektronica-assemblage met 130 medewerkers en een omzet van ruim 11 miljoen euro. “Onze lagekostenstructuur, hoge flexibiliteit, toegewijde lokale mensen, permanente investeringen en samenwerking met kennis- en onderzoekscentra houden ons competitief”, getuigt gedelegeerd bestuurder Luc Page. Op 25 november neemt Page deel aan de Dag van de Wetenschap, tijdens de Vlaamse Wetenschapsweek. Industrieel ingenieur Luc Page ging in 1994 van start als toeleverancier in de electronica-assemblage, met één bestukkingsrobot achter in de werkplaats bij zijn private woning. In 1999 verhuisde hij, inmiddels met 15 medewerkers, naar de Casselstraat 210 in Poperinge, waar hij een nieuw pand betrok, dat uitgroeide tot een oppervlakte van 4.000 m² (computerwinkel met tien medewerkers inbegrepen) met alle moderne assemblage- en soldeertechnieken. Het personeelsbestand in de afdeling bestukking liep op tot 120. “Als toeleverancier van elektronicaonderdelen bestukken wij printplaten of Printed Circuit Boards (PCB’s) vooral voor Vlaamse bedrijven”, zegt Luc Page. “Typische voorbeelden zijn de besturing van de Primus-wasmachines (Gullegem), tv-ontvangstapparatuur (Unitron, Poperinge), veel LEDverlichting voor kleine en grote Vlaamse fabrikanten, sturing voor compressoren, oproepsystemen, domotica.

Door de jaren heen bouwden we een bestand van zo’n 120 actieve klanten op, van Poperinge tot Antwerpen en Leuven. Jaarlijks verlaten tussen de 100.000 en 150.000 printplaten ons bedrijf, ook in grote reeksen.”

Lokaal De ligging van zijn bedrijf, in de Westhoek tegen de Franse grens, ervaart Luc Page niet als een nadeel. Integendeel. Hij denkt er ook niet aan om te delokaliseren wegens de loonkost. “Veel maakbedrijven verhuizen naar lagelonenlanden”, geeft Page toe. “Ik wil echter reclame maken voor België als productieland. In onze strategie hebben we er bewust voor gekozen om in Vlaanderen te blijven produceren, met lokale mensen. In deze uithoek is er nog arbeidspotentieel voorhanden. Door soepele arbeidsvoorwaarden zoals deeltijds werk en flexibele uren krijgen we de vacatures gemakkelijk ingevuld. De goede mentaliteit van onze trouwe medewerkers maakte het mogelijk om van onderuit te groeien. Daarnaast hebben we altijd kostengedreven gewerkt, met oog voor minimale vaste kosten en een hoge machinebezetting met drie ploegen zes dagen per week. Dat houdt ons ook competitief. Bovendien bestaat de kostprijs van een printplaat gemiddeld voor drievierde uit de componenten. Voor het aandeel van de arbeid loont het dus nauwelijks de moeite om te verkassen naar pakweg Roemenië. Je moet immers ook nog de transportkosten rekenen en je dreigt op flexibiliteit in te boeten of soms niet tijdig te kunnen leveren, wat dan weer je reputatie schaadt.”

Permanente investeringen Om zich lokaal te handhaven, investeert Page permanent in machines en mensen. De investeringen in het machinepark bedragen jaarlijks gemiddeld 500.000 euro. Ze worden gefinancierd met eigen middelen. Zo investeerde Page in een testrobot (2010), een X-ray testsysteem en highspeed assemblagerobot (2011) en in PCBreinigingssystemen en een vernisrobot (2012). Doordat de meeste investeringen vaak zo’n 6.000 uur per jaar in gebruik zijn, genereren ze snel een aanzienlijke return on investment. Daarnaast garandeert de samenwerking tussen Page enerzijds en Sirris/Imec anderzijds kennisoverdracht van de kennis- en onderzoekscentra naar het bedrijf, met het oog op technologische ontwikkeling en innovatie. “Het doel van hun opleidingen en de innovatieve projecten hier, is de skills van onze medewerkers op een hoger niveau te brengen, waar ook onze klanten baat bij hebben”, zegt Luc Page. “Ze helpen tevens onze processen op punt te zetten. In het verleden hadden we projecten lopen rond loodvrij solderen en het testen van elektronica. Nu staat een project op stapel voor de assemblage van LED’s.” Page neemt op zondag 25 november deel aan de Dag van de Wetenschap, een organisatie van Technopolis en tal van partners. Het publiek zal bij Page Electronica in Poperinge kennis kunnen maken met robots, X-ray, soldeertechnieken en expoxy’s, stralingen kunnen detecteren, zelf een nuttig elektronicaproductje bouwen, dingen maken met de elektronica-experimenteerdoos, tips en demo’s krijgen om zelf elektronicatoestellen te herstellen, een opengewerkte portable aan het werk zien, enz. (MD - Foto DD)

www.page.be www.wetenschapsweek.be

Ondernemers 17 26 oktober 2012

25


26

Ondernemers 17 26 oktober 2012

Beschutte werkplaats verplaatst horizontale inpakafdeling naar Diksmuide

InterWest bespaart kosten dankzij lean manufacturing

Robin Gobyn en Dirk Adam:

“Onze kwaliteitsafwerking wordt geapprecieerd door diverse wereldspelers.”

Beschutte werkplaats InterWest herstructureerde dit jaar zijn diensten. “Na een lean-studie concentreerden we de voeding in Diksmuide, waardoor we in Veurne meer plaats kregen voor de houtbewerking”, vertellen Dirk Adam en Robin Gobyn. Met nu al 420 medewerkers neemt InterWest een flinke plaats in de internationale toeleveringsindustrie. Vorige week was beschutte werkplaats InterWest in Veurne op vraag van de intercommunale WVI gastheer voor een bedrijvencontactavond. “We willen tonen dat wij hoogkwalitatief, industrieel werk afleveren. Bijvoorbeeld in het doseren van bepaalde voedingsmiddelen, zijn wij de marktspecialist”, stelt algemeen directeur Dirk Adam (55). De voormalige productiedirecteur van de Veurnse meubelfabrikant Vandermeeren volgde drie jaar geleden grondlegger Paul Rosseel op. Dirk Adam vormt een managementteam met Robin Gobyn (42), productiedirecteur food in de afdeling Diksmuide, en personeelsdirecteur Annick Goes (40). Er loopt een vacature voor productiedirecteur in de houtafdeling in Veurne. Dit jaar liep onder leiding van de POM West-Vlaanderen een promotieproject voor lean manufacturing in de beschutte en sociale werkplaatsen. “Als rechtstreeks gevolg van de lean-studie verplaatsten we de horizontale inpakafdeling naar Diksmuide. Zo concentreren we specifieke inspanningen inzake voeding, bijvoorbeeld hygiëne”, vertelt Dirk Adam. “Tegelijk wonnen we in Veurne plaats om de productieflow in de houtbewerking logischer te maken. Met als onmiddellijke kostenbesparing dat we twee heftrucks op overschot hadden. De lean-gedachte zit altijd in onze werking: gezien onze doelgroep moeten wij het aantal manipulaties zo veel mogelijk beperken en steeds een ergonomische oplossing bedenken.” InterWest ontstond in 2005 bij het samengaan van de beschutte werkplaatsen Westhoek in Veurne en De IJzer in Diksmuide. Met 420 mensen vormt InterWest een industrieel zwaargewicht. Daarvan staan 80 mensen in voor de omkadering van de doelgroepmedewerkers met een medische of psychische handicap. Een overheidssubsidie compenseert hun verminderde productiecapaciteit. InterWest staat op twee benen. Wat verstaat u onder wood en food? Dirk Adam: “In Veurne is onze specialiteit sinds 40 jaar het zagen en frezen van plaatmateriaal, onder meer tot akoestische panelen, steunplaten voor bad- en douche, bekistingbakken voor sierbeton, wijnkistjes, noem maar op. Met de modernste cnc-machines werken we tot een tiende van een millimeter precies. Een belangrijke activiteit is bedding, van bedbodems tot compleet gestoffeerde slaapkamers. Daarnaast maken we voor diverse

meubelfabrikanten zetelrompen, die we desgewenst ook stofferen. Voor wereldspelers in houten of laminaat vloerbekleding maken we promotiemateriaal zoals winkeldisplays, toondozen, waaiers en staalborden.” Robin Gobyn: “De afdeling food in Diksmuide ontstond in 1985. Oorspronkelijk gebeurden er de klassieke activiteiten zoals het naaien van jutezakken en verpakken van droge bloemetjes. Pas met de vraag uit Veurne naar doseren van voeding, gingen we doorgedreven professionaliseren. In 2003 kregen we grote klanten met onder meer chocoladefabrikant Callebaut, en vanaf de samensmelting tot InterWest in 2005 groeiden we snel van 50 tot 120 mensen. Dit jaar werd de horizontale inpakafdeling ten dienste van Veurne Snack Foods overgebracht waardoor nu een 200-tal mensen in Diksmuide werkt.” Hoe gaat u als toeleveringsbedrijf om met de crisis? Robin Gobyn: “De industrie kwam het dramatische jaar 2009 nog niet te boven. Veel bedrijven zijn sindsdien opnieuw gaan insourcen en automatiseren. Voor ons snijdt dat mes aan twee kanten. Enerzijds verliezen we opdrachten, anderzijds kunnen ook wij door automatisering bepaalde taken aan. Daarnaast kan men bij ons terecht voor werken die moeilijk te automatiseren vallen.” Wie zijn jullie voornaamste concurrenten? Dirk Adam: “Het voormalige Oostblok: Tsjechië, Hongarije, Roemenië, de Baltische staten. Het verlegt zich steeds

verder nu de uurlonen in Polen al in de buurt van die van Zuid-Europa komen. Daarnaast kunnen we onmogelijk concurreren met de tarieven van de gevangenissen. Justitieminister Turtelboom wil daar zo veel mogelijk mensen aan het werk. Wij zijn de laatste om het therapeutisch effect te ontkennen, maar je mag niet vergeten dat dankzij de Vlaamse beschutte werkplaatsen meer dan 20.000 mensen in de maatschappij kunnen participeren.” Hoe vult u in zulke omstandigheden het orderboek? Robin Gobyn: “In de productiesector treedt verzadiging op. Daarom richten we ons nu ook op diensten: groenonderhoud en poetsen voor bedrijven en openbare besturen.” Dirk Adam: “Daarnaast bestaat in West-Vlaanderen een unieke samenwerking tussen de acht beschutte werkplaatsen. Niet alleen respecteren wij elkaars specialiteiten, wij sturen ook mensen ter plekke om te helpen bij grote opdrachten. Niet onbelangrijk is dat wij ook zelf aan productontwikkeling doen.” Wie zijn uw klanten? Dirk Adam: “Gezien wij voornamelijk in onderaanneming werken, blijft ons werk meestal verborgen. In de houtafdeling mogen wij Quick-Step noemen. In de voedingsafdeling werken wij voor onder meer Callebaut, Veurne Snack Foods, Zoutman, United Biscuits, Suikers Lebbe en Südzucker.” (RJ - Foto DD)

www.interwest.be


“Gebrek aan personeel doet onze groei vertragen” D’Haene in Roeselare staat voor hardverchromen, slijp- en draaiwerk, revisie van motoren en versnellingsbakken en herstellen van hydraulische cilinders. Kortom mechanica pur sang. Net daar knelt het schoentje, want goede mechanici zijn niet meer te vinden. “Draaien, frezen, slijpen en reviseren, vraagt een grondige mechanische kennis. En dat personeel vinden we bijna niet meer”, zegt Erwin Deceuninck, algemeen verantwoordelijke bij D'haene. “De markt groeit. Zeker in tijden van crisis omdat iedereen meer zaken laat herstellen. Wij zoeken al jaren geschoold personeel maar we vinden niemand. We hebben het ooit geprobeerd met Poolse werknemers, maar dat werd niets. Wij willen zeker zelf mensen opleiden maar er is blijkbaar niemand die nog mechanica studeert.”

Immens chroombad Hardverchromen en slijpen vormen het hoofdaandeel van de totale omzet van 1,5 miljoen euro. Motorenrevisie is goed voor zowat 20% van die omzet. Alles samen werken bij D'haene 11 mensen en de totale oppervlakte van de site is 5000 m². Het Roeselaarse bedrijf kan zijn klanten ook een unicum aanbieden want het beschikt over een een immens chroombad waarin stukken tot zes meter kunnen behandeld worden.

Meer dan alleen

TELEFONIE Combineer uw telecom met parlofonie & beveiligingscamera’s

valt die markt terug maar de revisie van tractors, kranen, bulldozers en bobcats zit duidelijk in de lift. Ook in de verkoop van nieuwe, ruil- of occasiemotoren, cilinderkoppen en versnellingsbakken hebben we onze weg gevonden. Omdat we een van de weinige bedrijven zijn die hardverchromen in België zijn we uiteraard een nationale speler, maar ook in Noord-Frankrijk en Nederland hebben we klanten.“

Erwin Deceuninck:

“Wij zoeken al jaren geschoold personeel maar we vinden niemand. We hebben het ooit geprobeerd met Poolse werknemers, maar dat werd niets.” Hardverchromen is belastend voor het milieu maar qua hardheid en slijtvastheid heeft men op dit ogenblik nog geen alternatief gevonden. Dat gebeurt door elektrolyse, een chemisch proces waarbij een uiterst sterke laag chroom op het werkstuk wordt gelegd. Hoe dikker de laag chroom moet worden, hoe langer het werkstuk in het chroombad blijft. “Het oorspronkelijke metaal behoudt zijn eigenschappen. Op het ogenblik dat er een alternatief opduikt voor chroom zal dat echter worden vervangen. Bij sierchroom is dat al het geval met chroom 3”, legt Erwin Deceuninck uit.

Crisisresistent Erwin Deceuninck werkt al sedert 1986 bij D’Haene en werd in 2010 algemeen verantwoordelijke van het bedrijf. D’Haene werd opgericht door Gerard D’Haene in de jaren 1930 in de Spinnerstraat in Roeselare als een bedrijf dat motoren reviseerde. In 1947 werd het een nv en in 1994 verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie in de Zwaaikomstraat, overigens het jaar waarin Roland Vincke de zaak overnam.

“Naast het hardverchromen, behandelen we ook draaiwerk tot 8m, herstellen nu ook hydraulische cilinders en reviseren versnellingsbakken”, vertelt Erwin Deceuninck. “Wij zijn in alle sectoren aanwezig. Onze klanten zijn garages, machinebouwers en particulieren die oldtimers hebben waarvan wisselstukken niet meer te verkrijgen zijn. Door de elektronica in alle recente wagens

“Al zagen we in 2008 de omzet met 25% dalen, globaal bekeken zijn wij crisisresistent”, aldus Erwin Deceuninck. “Onze toekomst wordt bepaald door het vinden van geschoold personeel. Verder is het een sector waarin alles jaren aan een stuk hetzelfde blijft. Tenzij er plots een alternatief voor verchromen opduikt dan moeten ook wij op die trein springen. We willen in alle geval commerciëler uit de hoek komen.” (PD – Foto Kurt)

www.dhaene-nv.be

Licom bvba | Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 | B-8000 Brugge T_+32 (0) 50 45 78 00 | F_+32 (0) 50 45 78 01 E-mail_info@licom.be | www.licom.be

DOSSIER

Erwin Deceuninck (D’Haene) zoekt al jaren geschoolde mechanici


Eu WorkForce bvba Carmersstraat 9 8000 Brugge

Voor Bouw

en Industrie

- Bekistingswerken - Metselwerken - Wegenwerken - Schrijnwerken - Sanitair en Verwarming -…

Diverse lasopdrachten Montage van allerhande constructies Installatie of verhuis van productielijnen Onderhoud van machines Elektriciteitswerkzaamheden - ...

ber 2012 12 okto

• Jaargang

VERLEG NU UW GRENZEN !!! Bel Filip Walleyn: 0475/61 85 27 Mail: info@euworkforce.be Site: www.euworkforce.be

20 • Prijs

8 euro •

oor Gent Afgiftekant

rd juli en (uitgezonde ekelijks ijnt tweew X • Versch

augustus)

28 september

16

2012 • Jaargang

20 • Prijs 8 euro •

Gent X • Verschijnt Afgiftekantoor

juli en augustus) (uitgezonderd tweewekelijks

15

ber 2012 • 14 septem

• Prijs Jaargang 20

antoor Gent 8 euro • Afgiftek

nderd juli en elijks (uitgezo nt tweewek X • Verschij

augustus)

14

Plan nu uw actie in Ondernemers West-Vlaanderen en bereik op de meest efficiënte manier meer dan 10.000 West-Vlaamse kaderleden.

? rnemerdn labeur Ondeie a h , Passoorzetten Halve Maan De ouwerij en d - Br nneste Xavier Va

brengt Humin n en designer bedrijvein ‘5 x 5’ samen

Meer info:

Marie-claude.tack@voka.be of tel. 056 24 16 51

matchen Middelenën , met idee do het daarvoor e je er em rn de on s al guard er - Sterima-Van Mia Decaesteck

ge Reporta noteerd: BeursgeGroep Arseus

Michel De

Dossier ebouw Industri

ark Brugs bedrijvenp Ten Briele in volle ontwikkeling

, doorgroeien Groeien en m o et h raait daar d ka lbaere - Vo

Reportage Interieur 2012

Dossier Afval & milieu

e levert Vandezandvoor zes vijzels het sluizen op al ana ertk Alb

Reportage eerd: BeursgenotGroup Kinepolis

Uw partner voor het grotere draaiwerk CNC Ø630 x 2200 mm - Conventioneel tot 8 meter

Platteau nv Ouderdomsweg 32 - 8970 Poperinge T 057 33 36 84 • F 057 33 68 25 info@platteau.be

Dossier ens Bedrijfswag

www.platteau.be

Krappe Arbeidsmarkt, Moeilijke Deadline, Scherp Budget,…

Europese onderaannemers


DOSSIER

Kunststofspecialist Anziplast-Tavernier uit Izegem blijft investeren in de toekomst

“Technische profielen zoeken is een dagelijkse opdracht” het schrijnend gebrek aan technisch geschoolde mensen vormt dat de grootste bedreiging voor de Belgische industrie, die toch nog altijd een belangrijke werkgever is. Die problemen aanpakken zou absolute prioriteit moeten genieten bij vakbonden en overheid, anders zou de welvaart wel eens snel achteruit kunnen gaan."

Peter Van Steen en Jan Casier:

"We zijn genoodzaakt om in het buitenland technisch begaafde mensen te gaan zoeken.”

Op de Europese markt uitgroeien tot dé referentie in spuitgietwerk: met die ambitie kijkt Anziplast uit Izegem de toekomst vol vertrouwen tegemoet. De voorbije jaren zag de onderneming het zakencijfer evolueren tot 18 miljoen euro. “We kunnen zeker nog verder groeien. We hebben dringend nood aan extra technische mensen op de werkvloer. Helaas zijn die momenteel niet dik gezaaid", weten managing directors Jan Casier en Peter Van Steen maar al te goed. Anziplast ontstond in 1983 uit een houtbedrijf, actief in de productie van onderdelen voor de borstel- en meubelindustrie. Omdat kunststofproductie op vlak van vormgeving en design meer mogelijkheden bood, veranderde de onderneming het geweer van schouder. De voorbije jaren heeft de firma zich specifiek toegespitst op grotere Europees georganiseerde spelers, een strategie die nu haar vruchten begint af te werpen. Op vandaag is Anziplast een technisch hoogstand kunststofbedrijf en een gevestigde waarde in toelevering van kunststofonderdelen.

Radicale keuze voor Izegem Vijf jaar geleden werd er nog op drie plaatsen geproduceerd: Izegem, Heule en Pittem. "De bouw van een 13.000 m² grote productiehal in 2007 in Izegem liet ons toe dat hele proces te centraliseren. In 2012 hebben we, op 100 m van onze locatie, nog een bijkomend gebouw gekocht. Die 7.500 m² hadden we broodnodig als extra magazijn, zodat we in de productiehal weer wat extra

ruimte konden creëren. Nu kunnen we verder werken aan de uitbouw van Anziplast.” Anziplast is meer dan een spuitgietbedrijf. De onderneming behartigt het integrale proces van ontwerp tot eindproduct. "Dankzij die totaalconcepten, penetreren we almaar dieper op de integrale Europese markt. De noodzaak aan technisch onderlegde profielen op de werkvloer, is erg groot. Een West-Vlaamse kmo kan hier nog steeds voldoende werk binnenhalen, maar moet ook over voldoende mensen beschikken voor de effectieve uitvoering."

Loonhandicap Net daar knelt het schoentje. "Als je die mensen al vindt, moeten ze ook nog bereid zijn om in een ploegensysteem te werken. Hoewel we uitstekende contacten hebben met diverse technische scholen in West-Vlaanderen, levert dat weinig resultaat op. Je mag nog zoveel aas in het water gooien als je wilt: als er geen vis in zwemt, ben je snel einde verhaal. Er werkten hier al een aantal buitenlanders en het ziet er naar uit dat we nog intenser daarop moeten inzetten. We waken er wel over dat onze West-Vlaamse eigenheid behouden blijft op de werkvloer. Het werkloosheidscijfer in Wallonië ligt vrij hoog, maar uit die hoek krijg je amper sollicitaties." Een ander pijnpunt is de loonhandicap tegenover onze buurlanden. "Om maar één voorbeeld te noemen: in vergelijking met Duitsland ligt de brutoloonkost hier 17% hoger. Op die manier is het erg moeilijk concurreren. Samen met

Ondanks die uitdagingen blijft Anziplast sterk scoren. "Op Europees vlak zijn we goed vertegenwoordigd in tal van sectoren, zoals de automobielindustrie, machinebouw, milieubranche (lucht- en waterbehandeling), huishoudsector, verpakkingen en de logistieke sector. Van bij de start werd bewust gekozen om in verschillende marktsegmenten actief te zijn. Deze veelheid aan impulsen zorgt voor een kruisbestuiving waardoor Anziplast lessons-learned uit andere sectoren snel en effectief kan doortrekken in andere segmenten. Op deze manier kunnen de klanten van Anziplast steeds rekenen op een uitgebreide basis knowhow voor de co-ontwikkeling van hun nieuwe innovatieve producten.”

Kunststof is duurzaam Wereldwijd zie je dat er steeds meer kunststof wordt gebruikt vanwege het lager gewicht en de betere eigenschappen. Zo worden er in de automobielsector veel inspanningen geleverd om metaal door kunststof te vervangen. Kunststof heeft bij het brede publiek vaak een wat negatieve connotatie, maar dat is onterecht. Amper 4% van alle opgepompte olie wordt in kunststof verwerkt. Het grootste deel van de afgedankte kunststofproducten worden vlot gerecycleerd en hergebruikt. België is daarin wereldkampioen. Kunststof levert dus wel degelijk een belangrijke bijdrage tot duurzaam leven." Ook op dat vlak levert Anziplast grote inspanningen: De warmte die bij het productieproces vrijkomt wordt gerecupereerd om 52.000 m³ magazijn te verwarmen met vloerverwarming. Er werd ook geïnvesteerd in vol-elektrische machines die tot 30% minder energie verbruiken.” In de laatste vijf jaar werd in totaal meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd. Anziplast heeft de wil en het lef om te blijven ondernemen in deze soms onzekere economische tijden. Een typisch West-vlaams karakter, wat door veel klanten gewaardeerd wordt en vertrouwen schept zowel naar klanten als naar eigen personeel. (BVC - Foto Kurt)

www.anziplast.be

Ondernemers 17 26 oktober 2012

29


30

Ondernemers 17 26 oktober 2012

Regie van de gevangenisarbeid zet gedetineerden aan het werk Eric Debrock, Ellen De Raedt en Emma Meurisse:

Elk van de 33 Belgische strafinrichtingen heeft werkplaatsen waar gedetineerden binnen de gevangenismuren aan het werk kunnen worden gesteld voor externe firma’s. “Elke gedetineerde die werkt, vermindert zijn kans op recidive. Aannemers kunnen, door werk aan ons uit te besteden daar ook een sociale en zinvolle rol in spelen”, verzekert Ellen De Raedt, teamleader bij MESO RGA, ons. Ellen De Raedt: “Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gedetineerden aan het werk te zetten. In de Brugse gevangenis bijvoorbeeld, zijn 225 van de 800 gedetineerden aan de slag. We hebben genoeg werkaanbod om nog meer mensen in te schakelen, indien we bijkomend personeel kunnen inzetten om die extra gedetineerden te kunnen begeleiden.” De activiteiten zijn divers en vaak handenarbeid. Technisch-commercieel medewerker Emma Meurisse: “Er worden bijenkorven en wielen gemonteerd, drukwerk en mailings verzorgd, relatiegeschenken en andere artikelen verpakt, enzovoort. In Ruiselede wordt aan landbouw gedaan en we hebben ook textielateliers waar gedeti-

neerden niet alleen voor externe klanten werken, maar ook hun eigen kledij maken.” En ook de smidse in Brugge werkt in twee richtingen. Ook Eric Debrock is technischcommercieel medewerker: “Hier worden onder andere boeien, sloten en poorten gemaakt, ook voor de strafinrichtingen zelf. Gedetineerden kunnen hier een opleiding lassen volgen, met certificaat. Uiteraard moeten ook wij aan de strengste kwaliteitseisen voldoen en de deadlines van onze klanten respecteren.” Ook machinaal werk is mogelijk, maar tenzij die machines voor meerdere klanten kunnen gebruikt worden, moet de opdrachtgever ze zelf ter beschikking stellen. Emma Meurisse: “Werken draagt bij aan de veiligheid in de gevangenis, omdat de gedetineerden er structuur en discipline door krijgen en rustiger worden. Soms zorgt het er zelfs voor dat ze na hun detentie bij een van onze aannemers een job krijgen.” Ellen De Raedt: “We zijn niet zo populair omdat we met gedetineerden werken, maar ooit komen gedetineerden vrij en elke gedetineerde die werkt, vermindert zijn kans op recidive. Aannemers kunnen, door werk aan ons uit te besteden daar ook een sociale en zinvolle rol in spelen.”

“We zijn niet zo populair omdat we met gedetineerden werken, maar ooit komen gedetineerden vrij en elke gedetineerde die werkt, vermindert zijn kans op recidive.” Vroeger werd gevangenisarbeid door de centrale dienst in Brussel ondersteund en nam elke gevangenis ook het initiatief om opdrachten binnen te halen. Sinds april 2011 is er tevens een regionaal team om klantgerichter en professioneler te kunnen werken. Voor de zes strafinrichtingen in Oost- en West-Vlaanderen werd een tussenniveau gecreëerd met standplaats in Brugge: MESO RGA Brugge. Twee technisch-commerciële medewerkers vormen de brug tussen de externe klant en de interne lokale verantwoordelijken en worden ondersteund door een administratief team en gecoördineerd door een teamleider. (SD - Foto MVN)

www.rtp-rga.be

INDUSTRIELE TOELEVERING KACHTEM

MOL CY en ITK zijn actief als onderaannemers van metaalwerk. Een team van gekwalificeerde en getrainde medewerkers staat garant voor een betrouwbare en duurzame opvolging van uw uitbesteding. Beide firma’s samen tellen 400 medewerkers. ITK produceert ondermeer onderdelen voor compressoren, motoren, transmissies, tandwielkasten, hoogwerkers, grondverzetmachines, windmolens. MOL CY gaat hierin nog verder en is naast onderaannemer eveneens constructeur van vuilniswagens, Rail-route voertuigen, Trailers, Terminal Trucks, Special Trucks. MOL CY en ITK beschikken over een ultra-modern machinepark en beschikt tevens over het ISO 9001-2008 certificaat.

Toelevering van fijnmechanische onderdelen Draaien & frezen, draad- & zinkvonken, laserlassen afdeling PEDEO TECHNIEK Martijn van Torhoutstraat 15 9700 Oudenaarde BELGIUM phone.: +32 55 31 35 61

ITK nv, Priester Pattynstraat 15, 8870 KACHTEM Tel. +32 (0)51 22 02 73 Fax +32 (0)51 22 77 44 Info@itk-nv.be www.itk-nv.be

info@vaskon.com w w w. v a s k o n . c o m


DOSSIER

Bissegems bedrijf beweegt zich in de wondere wereld van 3D-printing

De twee benen van Seido “3D-printen is bij ons nog niet helemaal ingeburgerd, maar dat is louter een kwestie van tijd”, zeggen Karl Wallecan en Mieke Struye van Seido. Het Bissegemse bedrijf verdeelt 3D-printers in de Benelux en is bovendien actief in metaalbewerking. “Over vijf jaar zullen ook veel metaalverwerkende bedrijven zo'n printer hebben, omwille van de grote voordelen.” Seido - een Japans klinkende naam die precisie en nauwkeurigheid betekent - heeft nu twee onderscheiden onderdelen. In 2004 startte het koppel Karl Wallecan en Mieke Struye in Bissegem met Seido Mechanics, gespecialiseerd in metaalbewerking, en dan vooral het draaien en frezen van stukken voor de meest uiteenlopende sectoren. "Vier jaar later voelden we al de uitdaging om, in aanvulling daarop, met iets nieuws te beginnen. Een laagconjunctuur is daar doorgaans wel het goede moment voor", zeggen Karl en Mieke. "Seido Mechanics draaide op dat moment vrij goed, en we zijn daar bovenop begonnen met het verdelen van 3D-printers. In het begin was dat heel kleinschalig, omdat de techniek op dat moment niet zo bekend was. Voor een deel is dat overigens nog steeds het geval. Eerst richtten we ons op België, maar sinds 2010 zijn we actief in de hele Benelux. Vooral Nederland is een goede markt voor ons - al is België bezig aan een inhaalbeweging -, dus was de marktuitbreiding een grote boost voor ons. Op dit moment verkopen we al voor 70% aan de Noorderburen.” En zo was de tweede poot geboren, Seido Systems dat voor de Benelux de exclusieve verdeler is van het volledige gamma van het Amerikaanse Stratasys. "Opmerkelijk dat een beursgenoteerd bedrijf in zee wilde gaan met een kleine firma, maar het vertrouwen was er meteen, en we kunnen goede verkoopscijfers voorleggen. Daar draait het natuurlijk om", zeggen Karl en Mieke.

Mieke Struye en Karl Wallecan:

Enorm groeipotentieel 3D-printen is een bijna wonderbaarlijke techniek, waarbij uit kunststof en aan de hand van een gedetailleerde 3D-tekening, een object in enkele tientallen minuten helemaal wordt opgebouwd. De interesse hiervoor neemt gevoelig toe, stellen Karl en Mieke vast - zowel in grote en kleine ondernemingen, als in technische en hogescholen, universiteiten enzovoort. Scholen en universiteiten spelen trouwens een voortrekkersrol, want het zijn vaak de afgestudeerden die 3D-printen bij hun werkgever introduceren. "Het is een bijzonder boeiende markt, die nog enorm kan groeien", zeggen Karl en Mieke. "Voor Seido is dat interessant, omdat draaien en frezen een eerder stabiele branche is. Onze productie neemt wel nog elk jaar toe, met vooral West-Vlaanderen als afzetgebied, maar toch is dit een vrij verzadigde markt", zegt Karl. "Nu, ook de verkoop van 3D-printers is concurrentieel. Er zijn vijf belangrijke spelers op de markt. Er is evenwel een consolidatie aan de gang waarbij Stratasys nog sterker voor de dag zal komen. Wat dat voor ons zal betekenen, is nog onduidelijk.

Wellicht zullen we vanaf 1 januari een nog groter gamma kunnen verdelen. Het ziet er dus positief uit, maar in deze markt kun je niet verder kijken dan drie jaar.”

“Opmerkelijk dat een beursgenoteerd bedrijf in zee wilde gaan met een kleine firma, maar het vertrouwen was er meteen.”

Geen revolutie Draaien en frezen, en 3D-printen hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken, maar Karl is ervan overtuigd dat veel metaalverwerkende bedrijven over vijf jaar zo'n toestel zullen hebben, dat naast hun machines zal ingezet worden. “Naast protoypes, die binnen een paar uren klaar kunnen zijn tegen een veel lagere kostprijs, kun je met grotere 3D-printers ook op een rendabele en efficiënte manier serieproducten maken. Die mogelijkheid is nog niet zo bekend. Het grote verschil met het conventioneel frezen en draaien in metaalbewerking, is dat je in principe alleen een computertekenaar nodig hebt, die het ontwerp opmaakt en naar de computer stuurt”, legt Karl Wallecan uit.

Een ander verhaal zijn de modelmakerijen voor tools en toebehoren, bijvoorbeeld in de automobielsector. Die voelen de opkomst van de 3D-printtechnologie nu al." Het echtpaar wil de twee Seido-onderdelen onafhankelijk van elkaar laten verder werken, met indien mogelijk nog veel groei. Al zal die dus vooral van Systems komen, verwachten Karl en Mieke. Intussen is Seido Systems zich onder de naam Printa Novo ook gaan profileren als subcontractor en fabrikant van 3D-producten, bijvoorbeeld voor afnemers van hun machines die met een tijdelijk capaciteitsprobleem zitten of een groter stuk willen maken dan hun eigen machine aankan. (JD)

Toch verwachten Karl en Mieke niet dat de 3D-printtechnologie voor een revolutie in de serieproductie zal zorgen.”

www.seido-systems.com

Ondernemers 17 26 oktober 2012

31


ONDERNEMERS & CO

32

Ondernemers 17 26 oktober 2012

De Rubik-akkoorden, over het tanend bankgeheim en hoe hierop te anticiperen Sinds enige tijd komen er aanzienlijke gaten in het eens zo onaantastbare Zwitserse bankgeheim. Reden hiervan is niet zozeer de toepassing van de Europese spaarrichtlijn, daar Zwitserse banken hier - net als Luxemburgse banken - (voorlopig) mogen volstaan met het anoniem inhouden van een bronheffing op interesten door hen toegekend aan nietrijksinwoners en er overigens (voorlopig) nog heel wat mogelijkheden bestaan om zich aan het toepassingsgebied te onttrekken. Het zijn vooral de wijzigingen die Zwitserland ingevolge de G20 van april 2009 aan zijn dubbelbelastingverdragen moest aanbrengen (het doorvoeren van een uitbreiding van de verplichtingen inzake gegevensuitwisseling met andere staten) en, meer nog, de Amerikaanse FATCAwetgeving die aan de uitholling van het Zwitserse bankgeheim ten grondslag liggen. De FATCA-wetgeving verplicht niet-Amerikaanse banken om gegevens over Amerikaanse klanten over te maken aan de Amerikaanse fiscus, op straffe van de inhouding van een heffing van 30% op alle inkomsten en meerwaarden van Amerikaanse oorsprong. Bevreesd voor een verdere afbrokkeling van het bankgeheim en allicht ook voor een “FATCA-initiatief” van de EU, hebben de Zwitsers zelf het initiatief genomen om met een aantal landen (o.a. Duitsland (zij het dat dit akkoord nog niet volledig rond is) en het Verenigd Koninkrijk) een zogenaamd Rubik-akkoord af te sluiten. Dergelijke akkoorden laten houders van een rekening in Zwitserland die wonen in het andere verdragsland slechts drie opties: 1. Overgaan tot een regularisatie in de woonstaat, met prijsgave van de anonimiteit;

2. Overgaan tot een regularisatie met behoud van de anonimiteit. Deze optie bestaat erin dat men via de Zwitserse bank een eenmalige heffing betaalt voor het verleden (afhankelijk van het geval en van het specifieke akkoord, tussen de 15% en 41% van de aangroei van het kapitaal tijdens een bepaalde periode, bepaald volgens een complexe formule) en dat men voor de toekomst via de Zwitserse bank een heffing betaalt voor de verkregen roerende inkomsten, aansluitend bij de fiscaliteit in de woonstaat; 3. Het afsluiten van de rekening in Zwitserland. Ook aan België werd door Zwitserland de vraag gesteld of er interesse bestaat om een Rubik-akkoord af te sluiten. De meerderheidspartijen zijn evenwel op dit ogenblik nog sterk verdeeld over de vraag of hierin meestappen wel een goede zaak zou zijn.

Sven Nelis

ons inziens absoluut de moeite om deze optie minstens in overweging te nemen en te anticiperen op wat eraan zit te komen. Na regularisatie hoeft men dan uiteraard niet noodzakelijk met de verschoonde fondsen terug te keren naar een Belgische bank, maar kan men in alle legaliteit de rekening blijven aanhouden bij een Zwitserse of Luxemburgse bank. Zolang men voortaan de fiscale verplichtingen in België maar plichtsgetrouw vervult uiteraard. Sven Nelis en Mark Delboo, Delboo Deknudt Advocaten

Of een Rubik-akkoord met België er nu komt of niet, het moge duidelijk zijn dat het bankgeheim in Zwitserland hoe langer hoe meer (verder) ondergraven zal worden, of - in het beste geval - dat de prijs voor het behoud van de anonimiteit hoog zal zijn. Een zelfde evolutie is overigens onmiskenbaar ook aan de gang in de andere klassieke financiële centra, zoals Luxemburg, waar de banken ook duidelijk de weg naar officialiseren (onshore in plaats van offshore en een strikte(re) compliance) zijn ingeslagen. Bang afwachten voor er u of uw klant drastische keuzes worden opgedrongen, zou evenwel niet wijs zijn. Er bestaat sinds 2005 immers de wettelijke mogelijkheid tot het doen van een regularisatieaangifte bij het uitstekend functionerende Contactpunt Regularisaties in Brussel. Het is onze ervaring dat een grote meerderheid van de dossiers in aanmerking komt voor een regularisatie bij het Contactpunt, en dat hierbij meestal wordt afgeklokt op regularisatieheffingen die toch een stuk lager liggen dan wat de Rubik-akkoorden in petto hebben. Het loont

Mark Delboo

Vermogensplanning een niveau hoger Het referentie-advocatenkantoor inzake advies en procedure rond uw vermogen Delboo Deknudt Advocaten vormt een gespecialiseerd team met jarenlange ervaring in het begeleiden van vermogende particulieren. Wij nemen uw successieplanning in handen en optimaliseren de structuur van uw binnenlands en buitenlands vermogen. Wij behartigen uw belangen bij echtscheidings- of erfeniskwesties en staan u graag bij in fiscale en vastgoedgeschillen. Wij adviseren u tevens bij uw vastgoedinvesteringen. Onze onafhankelijke en veelzijdige aanpak zorgt voor topniveau.

Franklin Rooseveltlaan 172/174 8790 Waregem Optimismelaan 1b3 1140 Brussel Paalsteen 5 9830 St-Martens-Latem

Tel. 056 62 51 00 Tel. 02 502 59 87 Tel. 09 220 51 10

Fax 056 62 51 01 Fax 02 502 83 06 Fax 09 281 18 80

www.delboodeknudt.be info@delboodeknudt.be


Problematiek De nieuwe regering heeft de roerende voorheffing op o.a. dividenden verhoogd van 15% naar minimum 21%. In veel gevallen is een tarief van 25% van toepassing. Ondernemers die een vennootschapsstructuur hebben, houden in dit geval netto slechts 49,5% van hun zuur verdiend vermogen over, nl. 33,99% vennootschapsbelasting, gevolgd door 25% dividend. Fiscale aftrekposten zoals de notionele intrestaftrek, werden verminderd naar respectievelijk 3 en 3,5% voor grote en kleine vennootschappen. De belasting op bedrijfswagens nam fors toe, enz… Door al deze maatregelen verkleint de kloof tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ondernemers die stellen dat een vennootschap geen zin meer heeft, gaan echter te kort door de bocht.

Optimalisatie Idealiter kunnen we de voordelen van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting combineren. Concreet houdt dit in dat de ondernemer zijn loon beperkt in functie van zijn strikt noodzakelijk levensonderhoud. Op een beperkt loon is de belastingdruk niet overdreven. De personenbelasting is immers progressief en door het gering loon zullen de hogere tarieven van 45 à 50% vermeden worden. De bestaande verminderingen zoals de belastingvrije som , de fiscale woonbonus …enz. blijven gelden. De sociale bijdragen zullen ook nog haalbaar zijn, daar deze verschuldigd zijn op het nettoberoepsinkomen, die in voorkomend geval niet al te hoog zijn. De overige inkomsten worden in de vennootschap maximaal aan 33,99% belast. Indien men rekening houdt met de regels van het verlaagd tarief, wordt de eerste schijf

van 25.000 euro slechts aan 24,98% wordt belast. In die zin kan men de belastingdruk spreiden tussen personenen vennootschapsbelasting. Bij het opzetten van uw vennootschapsstructuur is de wijze van de persoonlijke financiële inbreng tevens van cruciaal belang. Creëer de juiste verhouding tussen eigen middelen (het kapitaal van de vennootschap) en middelen die u als bedrijfsleider ontleent aan de vennootschap. Zo kan u genieten van roerende inkomsten en kan de vennootschap gebruik maken van de notionele intrestaftrek. Hoewel roerende inkomsten zwaarder worden belast met de nieuwe regering blijven deze een interessante vergoedingswijze, want ze zijn maximaal 25% belast en niet onderworpen aan sociale bijdragen. Door de juiste balansstructuur en de verschuiving van vermogen tussen personen -en vennootschapsbelasting, kan de globale belastingdruk bijgevolg beperkt worden. Indien de vennootschap zeer mooie winsten behaalt, zullen deze tevens maximaal aan 33,99% worden belast tegenover 50% in de personenbelasting.

Oppotten, herinvesteren en liquideren Door deze structuur zal het vooral de vennootschap zijn die financiële middelen opbouwt en niet de ondernemer zelf. Dit is dan meteen ook een vorm van frustratie bij menig ondernemer. Doch is het de juiste weg om uw totaal vermogen op te bouwen. Brutogelden van de vennootschap kunnen aangewend worden om te herinvesteren. Herinvesteren betekent onmiddellijk belastingbesparing en tevens vermogensopbouw. Mits de juiste structuur en aandacht voor de nieuwe antimisbruikbepaling kan het onroerend goed op uw vennootschap worden gekocht en op termijn weer in uw persoonlijk patrimonium terecht komen. Na x aantal jaar kan de vennootschap dan ontbonden worden. De jaarlijkse belasting op de vennootschap is steeds beperkt gebleven door de vele herinvesteringen. Bij liquidatie betaalt men 10% op heden op de belaste reserves, een tarief dat 15% minder is dan de jaarlijkse roerende voorheffing op dividenden. Laat uw middelen dus liefst oppotten in uw vennootschap.

Kosten De kostenstructuur van de vennootschap dient in het licht van de nieuwe maatregelen worden aangepast. Het wagenpark dient milieuvriendelijk te worden gemaakt. Hierdoor zullen de gemaakte kosten een groter belastingvoordeel met zich meebrengen. In de personenbelasting zijn autokosten allemaal uniform aan 75% aftrekbaar. In een vennootschap zijn al veel wagens 80 tot 90% aftrekbaar in functie van hun CO2-uitstoot en cataloguswaarde. De extra kost bij uitstek is een extra pensioenopbouw, die mogelijk is in een vennootschap onder de vorm van een individuele pensioentoezegging. Een mogelijkheid die men niet heeft als éénmanszaak.

Holding / Tax Shelter Di Rupo I heeft voorlopig althans de privémeerwaarden niet belastbaar gesteld. Daarom blijft mits voldoende economische onderbouw de holdingstructuur een mooie opportuniteit in België. Naast het feit dat het een zeer goede structuur is (voor overnames, voor successiedoeleinden, als financieringsvehikel… ), kan er op termijn belastingvrij kapitaal gecreëerd worden voor de ondernemer. Een andere mooie optimalisatie voor vennootschappen is Tax Shelter die een goede belegging met een mooi fiscaal voordeel combineert. Op de markt bestaan er reeds Tax Shelter-producten waarbij uw rente gewaarborgd is.

Conclusie Een vennootschap blijft haar nut op het vlak van belastingbesparing behouden. De nieuwe maatregelen hebben zeker geen positief effect. Meer dan vroeger dient u bijgevolg regelmatig met uw accountant te vergaderen om na te gaan welke optimalisaties er mogelijk zijn. Julius Sanders, Sanders Accounting

Sanders Accounting & Consulting is gespecialiseerd in accountancy, fiscaliteit, begeleiding overname, audit, herstructureringen en familieregelingen. Het uitgangspunt vormt een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Sanders Accounting & Consulting beschikt over een ISO-certificaat en is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverstrekker voor advies.

Nieuwpoortsesteenweg 855 - 8400 Oostende - 059/55 00 55 Heldenplein 20 - 8301 Knokke-Heist - 050/53 03 00 www.sandersaccounting.be

salto-reclame.be

Menig ondernemer is niet te spreken over de nieuwe fiscale maatregelen. Daarom worden wij vaak geconfronteerd met de vraag of het nog zin heeft om überhaupt een vennootschap op te richten.

ONDERNEMERS & CO

Is het nog nuttig om een vennootschap op te richten onder Di Rupo I?


ONDERNEMERS & CO

34

Ondernemers 17 26 oktober 2012

Hogere taxatie van pensioenkapitaal bij uitkering op 60 of 61 jaar … of toch niet? Langer werken is het credo van onze regering en daarom besliste ze in deze logica om vroegtijdige uitkeringen van kapitalen van aanvullende pensioenvoorzieningen via een groepsverzekering of IPT te bestraffen met een minder gunstig belastingtarief. Zo worden vanaf juli 2013, bij uitbetaling op de leeftijd van 61 jaar, de door werkgevers- of vennootschapsbijdragen opgebouwde kapitalen en afkoopwaarden belast aan 18% in plaats van de nu geldende 16,5%. Bij een uitkering op 60 jaar zal het tarief zelfs 20% bedragen. Eenmaal de leeftijd van 62 jaar bereikt, blijft alles bij het oude: een taxatie van 16,5%. Gelukkig verzacht de overgangsregeling inzake het aangepaste vervroegd pensioen op 62 voor sommigen deze bittere pil. Bovendien kan u door de aanwending van uw groepsverzekering of IPT voor het (ver)bouwen, verwerven, verbeteren of herstellen van uw enige woning ontsnappen aan deze verhoogde tarieven.

1. Overgangsregeling inzake het vervroegd pensioen op 62 brengt soelaas 1.1. Toch nog 16,5% indien uitbetaling 'naar aanleiding van de pensionering' Gelukkig blijft het tarief van 16,5% ook na 1 juli 2013 nog van toepassing wanneer de kapitalen worden uitgekeerd ‘naar aanleiding van de pensionering van de begunstigde’. Maar wat houdt dit nu juist in? De leeftijd waarop u vervroegd op pensioen kan, verhoogde van 60 naar 62 jaar. Bovendien werd hieraan een loopbaanvereiste van minimum 40 jaar gekoppeld. Voor de periode tot 2016 werd echter een overgangsregeling ingebouwd waarin onder bepaalde voorwaarden ook nog op 60 of 61 jaar vervroegde pensionering mogelijk is. Zo is het in 2014 mogelijk om op uw 61ste vervroegd op pensioen te gaan indien u 39 loopbaanjaren kan voorleggen. Als u op dat moment ook uw groepsverzekering of IPT uitgekeerd krijgt, rijst de vraag aan welk percentage dit belast zal worden. De uitkering gebeurt op uw 61ste waardoor u, ingevolge de aanpassing van de taxatiere-

Uw Plan : financiële zekerheid voor nu en voor later

Adv. Optima_VOKA_233x85_NL.indd 1

gels, logischerwijs zou denken dat er 18% belasting op ingehouden wordt. De uitkering gebeurt echter eveneens ‘naar aanleiding van de pensionering’, waardoor ook het percentage van 16,5% opnieuw in het licht komt. Maar ook na 2016 blijft het mogelijk om al op 60 of 61 jaar op pensioen te gaan wanneer u een carrière van respectievelijk 42 of 41 jaar kan voorleggen. Ontspringt u dan ook de dans van de verhoogde taxatie? Aangezien in geval van twijfel de fiscale wetgeving in het nadeel van de fiscus moet geïnterpreteerd worden, lijkt het voordeligere tarief van 16,5% de strijd te winnen, maar zekerheid hieromtrent was er tot voor kort niet. 1.2. De minister schept duidelijkheid Gelukkig nam de minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne in een antwoord op een parlementaire vraag deze twijfel weg. Zo benadrukte hij dat de nieuwe hogere tarieven enkel van toepassing zullen zijn indien de betrokken persoon zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt zonder tegelijkertijd zijn - weliswaar vervroegd wettelijk pensioen op te nemen. Gaat u op 60 of 61 dus effectief op vervroegd pensioen en ontvangt u gelijktijdig uw opgebouwde pensioenkapitalen, dan zal het toepasselijke belastingtarief alsnog op 16,5% blijven.

2. Aanwending van uw groepsverzekering of IPT voor het (ver)bouwen, verwerven, verbeteren of herstellen van uw enige woning wint aan belang De meest voorkomende vorm van aanwending gebeurt door het opnemen van een voorschot. Via deze techniek kan u circa 60% van de reserve van uw polis, als voorschot opvragen voor een aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed. Aan de opname van een voorschot komen weinig kosten te pas. Van notariskosten zoals bij het afsluiten van een hypothecair krediet is geen sprake. Wel betaalt u mogelijks intresten op het toegestane voorschot. Dit lijkt bizar, maar de keerzijde van de medaille is dat de verzekeraar de reserve (inclusief het voorschot)

van uw groepsverzekering of IPT verder oprent. Vraagt de verzekeraar geen intresten dan zal deze ofwel nog enkel het niet voorgeschoten kapitaalgedeelte verder laat oprenten ofwel het voorschot periodiek laten aangroeien met een bepaald percentage. In dit laatste scenario zal bij afloop van de polis het opgebouwde pensioenkapitaal verminderen met het gekapitaliseerde voorschot. U kan ook de opgebouwde reserves van uw groepsverzekering of IPT in pand geven bij de bank die u krediet verstrekt. Uw polis dient dan enkel als waarborg voor de terugbetaling. Hieraan zijn veelal geen kosten verbonden. U neemt de aanwezige reserves immers - in tegenstelling tot een voorschot - niet daadwerkelijk op. Het benutten van deze technieken leidt mogelijks deels tot een eindheffing in de personenbelasting volgens het stelsel van de zogenaamde ‘fictieve rente’ in plaats van een heffing aan respectievelijk 20%, 18% of 16,5%. Deels, want dit kan maximaal voor de eerste schijf van 73.190 euro van het kapitaal of de afkoopwaarde van uw polis die in pand werd gegeven of waarop het voorschot rust. Bovendien moet het voorschot of de gewaarborgde lening dienen voor het (ver)bouwen, verwerven, verbeteren of herstellen van uw enige woning (gelegen in de EER) die uitsluitend bestemd is voor uw persoonlijk gebruik of dat van uw gezinsleden. Het stelsel van de fictieve rente zelf houdt in dat (dit gedeelte van) het kapitaal of de afkoopwaarde niet integraal in het jaar van de uitkering wordt belast. In de plaats hiervan wordt gedurende 10 of 13 jaar slechts een klein percentage van dat kapitaal of die afkoopwaarde belast. Dit percentage hangt af van de leeftijd van de begunstigde bij de uitkering en varieert tussen 1% en 5%. De bekomen fictieve rente voegt u gedurende 10 of 13 jaar samen met uw andere inkomsten. Samen worden ze vervolgens progressief in de personenbelasting belast, maar mits belastingvermindering voor pensioenen. Aangezien uw inkomsten na pensionering eerder laag zijn, komt dit meestal voordeliger uit dan een eindtaxatie aan 20%, 18% of zelfs 16,5%. Nils De Vriendt en Tom Goossens, Optima

U rekent op uw inkomen en uw vermogen om uw financiële toekomst veilig te stellen. Maar wat als men plots de spelregels verandert ? Extra belasting op dividend, inperking van privévoordelen, uitholling van uw pensioenkapitaal, ... Tal van mogelijkheden die u vroeger had, worden u vandaag ontnomen. Welke zekerheden hebt u dan nog ? En wie zegt dat het hierbij zal blijven ? Optima heeft de kennis in huis om een compleet financieel en fiscaal plan voor u op te stellen. Op maat van uw persoonlijke situatie én aangepast aan de uitdagingen van morgen. Wilt u vandaag nog zekerheid vinden ? Vraag dan geen advies, maar eis een plan. Meer info ? 0800 97 536 of kijk op optima.be

1/10/12 17:04


PublirePortage

Belgacom lanceert een alles-in-een-pack voor professionals Kleine en middelgrote ondernemingen moeten steeds meer kunnen rekenen op hun telecommunicatie. Gsm, vaste telefonie, internet op kantoor of onderweg… Als ondernemer weet u goed wat u wilt. Met het Bizz Pack Internet + Telephony + Mobile beantwoordt Belgacom aan uw specifieke behoeften. U beschikt over een volledig aanbod om de administratie van verschillende telecombehoeften beduidend te vereenvoudigen. Jean-Philippe Darcis, chocolatier, is blij dat hij in alle gemoedsrust kan bellen en surfen. Kortom, dat hij probleemloos kan communiceren. Een aanbod met uw onderneming als uitgangspunt. Administratieve vereenvoudiging: dat is wat bedrijven, klein of groot, vandaag nodig hebben. Dat gaat ook op voor hun telecom. Belgacom beseft dat al te goed. Daarom stelt het bedrijf professionals voor om hun vaste en mobiele telefonie én hun vaste en mobiele internetverbinding te combineren in één enkel abonnement. Jean-Philippe Darcis: “Dat is wel erg handig. Zo krijg ik elke maand maar een enkele én overzichtelijke factuur. Daarmee weet ik in één oogopslag wat ik heb uitgegeven aan telecommunicatie. Het is makkelijk én ik beheers mijn kosten perfect.” Altijd en overal online! Telefoon en internet die beschikbaar zijn, wat er ook gebeurt: dat is voor elke ondernemer onmisbaar. Jean-Philippe is enthousiast over deze beschikbaarheid: “Ik weet dat mijn telecom in goede handen is. Heb ik een probleem met mijn “We hebben net een nieuwe website gelanceerd. Daarop kunnen klanten hun eigen doos met chocolade samenstellen en er een gepersonaliseerde boodschap aan toevoegen. Deze dienst zou niet draaien zonder betrouwbare internetverbinding. En dat zou een negatieve impact hebben op binnenlopende bestellingen. Bovendien zou het ook gewoon jammer zijn, want onze onlineshop is een leuk concept.”

internetverbinding? Of werkt mijn vaste lijn niet? Dan weet ik dat ik de dag zelf al een oplossing krijg. Dat is geruststellend, zeker omdat e-commerce een groeiend aandeel begint te krijgen in onze omzet.” Meer mobiliteit “Door mijn beroep moet ik steeds vaker de baan op. Maar waar ik ook kom in België, ik heb er een kwaliteitsvolle 3G-verbinding. Of ik kan gratis verbinding maken met de Wi-Fi Fon Spots.

Dus of ik nu een computer, smartphone of tablet gebruik, ik blijf altijd op de hoogte van wat er omgaat in het bedrijf”, zegt Jean-Philippe Darcis met zichtbaar genoegen. Altijd interessante besparingen “Of ik nu vaste lijnen of gsm-nummers bel vanop kantoor of met mijn gsm, of ik wil online gaan: ik weet dat het kan zonder een torenhoge factuur. Met dit nieuwe Bizz Pack beschik ik bijvoorbeeld over een bundel met onbeperkt bellen. En dat is écht voordelig.” “Dankzij mijn tablet kan ik dag op dag de resultaten opvolgen wanneer ik wil. Of ik nu bij een leverancier, in een van onze winkels of bij mij thuis ben.”

Onbegrensd veel mogelijkheden Bij het Office&Go-internet dat deel uitmaakt van het zakelijke pack, is BeCloud Backup inbegrepen. Daarmee kunt u uw data automatisch en veilig opslaan in de volledig beveiligde datacenters van Belgacom. En u kunt ze raadplegen waar en wanneer u wilt, vanop uw pc, laptop, tablet of smartphone (Android of Apple). “Een hele geruststelling, omdat ik weet dat al mijn bestanden veilig opgeslagen zijn.”, besluit Jean-Philippe Darcis. “We digitaliseren elke factuur en slaan die op. Zo kunnen we heel makkelijk onze dossiers samenstellen, de bestelgewoontes van elke klant bijhouden en de voorbereidingen plannen. Ook mijn recepten wil ik opslaan in de Cloud. Dat is onmisbaar voor het voortbestaan van mijn zaak.”

Met het Bizz Pack Internet + Telephony + Mobile krijgen professionals dus een efficiënte en pragmatische oplossing voor hun telecombehoeften. Een oplossing waarmee ze zich volledig kunnen richten op hun activiteit. Een niet te versmaden voordeel. Ontdek nu de vele voordelen van de Bizz Packs op www.belgacom.be/ bizzpack en kies ook in alle rust voor de beste telecomformule voor uw onderneming.

Meer info: • 0800 22 500 • Ga naar onze Bizz Corners

Elke dag meer mogelijkheden

Ondernemers 17 26 oktober 2012

35


VOKA-NIEUWS Bryo als enig Belgisch project op de shortlist van Europese Awards voor ondernemerschapsbevordering

“Deze nominatie is een erkenning voor het pad dat we al aflegden” Voka’s (pre)startersinitiatief Bryo is bij de laatste vier genomineerden voor een European Enterprise Promotion Award in de categorie ‘Promoting the Enterpreneurial Spirit’. De ondernemersgeest aanscherpen bij young potentials, is nu net wat dit platform beoogt. Nicolas Malfait (38), stichter en medezaakvoerder van Jet-Zone uit Zwevegem, stak al heel wat op van zijn deelname.

kend hebben. Net als de Europese Commissie vinden wij het stimuleren van ondernemingszin belangrijk. Nieuwe bedrijven zorgen namelijk voor een opleving in het bedrijfsleven en komen welvaart en welzijn ten goede.”

De Europese Commissie reikt jaarlijks de European Enterprise Promotion Awards uit. Met deze Europese prijzen beloont ze sinds 2006 initiatieven die het ondernemerschap ondersteunen op lokaal, regionaal of nationaal vlak. Liefst 402 projecten namen dit jaar deel aan de nationale wedstrijden. Ze kwamen uit 30 Europese landen (alle 27 lidstaten van de EU, alsook Kroatië, Servië en Turkije). Uit de 57 nationaal winnende projecten stelde de jury een lijst van 14 genomineerden op in vijf categorieën. Bryo is één van de vier aanmeldingen die op de shortlist kwamen in de categorie ‘Bevordering van de ondernemingszin’ en is de enige Belgische inzending bij de genomineerden. De winnaars voor elk van de vijf categorieën worden bekendgemaakt tijdens de allereerste bijeenkomst van kleine en middelgrote ondernemingen op 15 november in Cyprus.

Bryo staat voor ‘Bright & Young’. Het project ontstond in 2007 bij Voka West-Vlaanderen en werd in 2010 in heel Vlaanderen uitgerold met Voka-VEV als trekker. Alle Kamers stapten mee in. De stichtende private partners zijn BNP Paribas Fortis, Deloitte Fiduciaire, Microsoft en SD Worx. Bryo spreekt jonge mensen aan tussen 18 en 38 jaar met een hoog potentieel en een grote zin tot ondernemen. Iedere groep van een 40-tal Bryo’s komt maandelijks samen in thema- of businessdatesessies tijdens een tweejarig traject. Ze krijgen antwoord op hun ondernemersvragen, ontmoeten experts of rolmodellen die fungeren als objectief klankbord, kunnen strategisch advies of personal coaching ontvangen, krijgen toegang tot het Voka-netwerk, … Zo tilt Bryo jonge, ambitieuze mensen, die de stap naar het ondernemerschap overwegen of pas gestart zijn, naar een hoger ondernemersniveau. Binnen Bryo voert Voka ook haalbaarheidsstudies uit voor ondernemers in spe, met steun van de Vlaamse overheid. Bryo maakt deel uit van de startersinitiatieven Vlaanderen van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie, een initiatief dat past in het beleid van de Vlaamse overheid rond (pre)starters.

Jong en ambitieus

Jet-Zone

“Deze nominatie is een erkenning voor het pad dat we al aflegden en een waardering voor onze aanpak die ook de deelnemers tot tevredenheid stemt”, zegt Evy De Bruyker, projectverantwoordelijke Levenslang Leren in WestVlaanderen. “Sinds Bryo loopt, stapten al 600 deelnemers in, wat resulteerde in de opstart van zo’n 200 kwalitatieve bedrijven, waar we met Bryo een meerwaarde voor bete-

Eén van de meest recente Bryo-bedrijven, opgericht in juli 2012, is Jet-Zone uit Zwevegem. Ingenieurs Nicolas Malfait en Mirko Savic (oprichter van Savic Engineering) werkten een jaar lang aan een innovatief concept om het probleem van stofontwikkeling bij brekerinstallaties (voor schroot of puin) op te lossen, door het direct injecteren van mist onder hoge druk in de brekerkamer.

Nicolas Malfait en Evy De Bruyker:

“Bryo helpt je focussen. Je gaat met vragen naar de sessies toe, maar komt ook altijd met antwoorden op andere vragen naar huis.”

“Ik deed ervaring op in het technisch beheer van shredderinstallaties, persen en scharen”, zegt Nicolas Malfait. “Stofbeheersing boeide mij toen al. Daarna werd ik freelance technisch consultant voor bedrijven in de recyclageen bulksector. Een project met Savic Engineering bracht me in contact met hun verneveltechnologie. Daarna zijn we gestart met de ontwikkeling van de injectie-installatie. Een klein jaar later en twee succesvolle proefprojecten verder, hebben we Jet-Zone opgestart. Het is onze ambitie om onze oplossing wereldwijd aan te bieden aan exploitanten van shredders en brekers.” In april 2011 stapte Nicolas Malfait in Bryo: “Bryo was voor mij de geknipte omgeving om kennis op te doen en te leren van gelijkgestemde mensen, om oplossingen te vinden en nieuwe kanalen te ontdekken, om mijn ondernemerscompetenties aan te scherpen. Bryorolmodel An Cosaert van het Innovatiecentrum heeft ons begeleid bij de opmaak van een IWT-dossier, dat in april 2012 goedgekeurd werd, voor de verdere verdieping van onze technologie. Ik heb altijd wel de ambitie gehad om vooruit te gaan. Het ondernemerschap zat ergens wel in mij, maar ik wist niet waar. Bryo helpt je focussen. Je gaat met vragen naar de sessies toe, maar komt ook altijd met antwoorden op andere vragen naar huis. En je groeit mee. In het begin was ik bezig met businessplan, algemene voorwaarden, verzekeringen, … Gaandeweg werden de onderwerpen specifieker en complexer: bescherming van intellectuele eigendom, licenties, zakendoen in het buitenland, sales, … Bryo bracht de juiste ondernemingsgezinde mensen aan die mij konden vooruithelpen.” (MD - Foto Hol)

www.bryo.be www.jet-zone.com


AGENDA

NIEUW!

SEMINARIES & WORKSHOPS

Lab Governance – herhaling wegens succes! Wat is het belang van een actieve adviesraad of raad van bestuur? Governance heeft alles te maken met deugdelijk bestuur en het afleggen van verantwoordelijkheid van dit bestuur. Het helpt uw bedrijf verder te professionaliseren. Info en inschrijven: Vanessa Flamez, tel. 056-23 50 62, vanessa.flamez@voka.be

06/11 Uw kredietnegotiatie de hoogst mogelijke slaagkansen geven Tijdens deze workshop krijgt u een antwoord op volgende vragen: Hoe kan ik de slaagkans op financiering vergroten? Wat is het belang en de inhoud van een businessplan? Wat is het belang van een financieel plan? Welke alternatieve financieringen bestaan er? Havenhuis De Caese, Brugge – 09u00 – 17u00

20/11 Pitching Lerend Netwerk Management@Work voor Kaderleden Ontwikkel uw talent als ambitieuze manager verder in een netwerk waarbij een theoretisch kader én ervaringsuitwisseling met soortgenoten, peters en experts centraal staat. Specialiseer u verder in de verschillende managementdomeinen om zo uw taken en verantwoordelijkheden efficiënter te verdiepen. Info en inschrijven: Heidi Logghe, tel. 056-23 50 49, heidi.logghe@voka.be

40 seconden tot twee minuten. Dat is de tijd die je van een potentiële klant krijgt vooraleer hij afhaakt bij jouw verhaal. Ook de opportuniteiten op zich waarbij je als ondernemer de kans krijgt om op een pittige, beknopte en overtuigende wijze je sterke punten te brengen, zijn heel beperkt of komen totaal onverwacht uit de lucht gevallen. Redenen genoeg dus om ervoor te zorgen dat je op die cruciale momenten beslagen op het ijs komt. Voka West-Vlaanderen, 16u30 – 20u00

22/11 Sociale Inspectie Elke onderneming krijgt vroeg of laat bezoek van de Sociale Inspectie of één van de andere inspectiediensten. In het kader van dit onderzoek is het dan ook van zeer groot belang te weten wat de precieze bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten zijn, en wat uw rechten en plichten zijn. Voka West-Vlaanderen, 16u30 – 20u00

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2012

Info en inschrijvingen: www.voka.be/west-vlaanderen

SEMINARIES & WORKSHOPS

22/11 Btw-seminarie Juiste interpretatie van btw-regels in de buurlanden (Duitsland, VK en Nederland). Met dit seminarie gaan we dieper in op de typische btw-regels van onze buurlanden. In een eerste sessie nemen we Frankrijk en Luxemburg onder de loep. In een tweede sessie richten we ons op Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deloitte Roeselare, 14u00 – 17u00

29/11 Customs and tax platform To-the-point discussieplatform over douane en btw, met een concrete samenwerking met de dienst douane (FOD Financiën) en andere overheidsdiensten (FOD Economie, Dienst Strategische Goederen, etc.). Gemeenschappelijke problemen en thematieken worden in een vast netwerk van bedrijven besproken en getoetst met specialisten ter zake. Vijf lunches, 11u30-14:00, op verschillende locaties Info en inschrijven: Griet Witdouck, tel. 056-26 13 93, griet.witdouck@voka.be

PREFAB BETON

DATUM

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 6 november

12u00 - 14u00

Te gast bij Alavi

Alavi, Koksijde

donderdag 8 november

10u00 - 17u00

Synergy Day 2012

Voka West-Vlaanderen

donderdag 8 november

12u00 - 14u00

Te gast bij Diapal

Diapal, Jabbeke

donderdag 8 november

18u30 - 22u00

Te gast bij Ypsilon

Ypsilon, Roeselare

dinsdag 13 november

16u00 - 19u00

Innovation@work

Houtbuigerij Desmet, Menen

dinsdag 13 november

18u30 - 21u30

Te gast bij Luc Page Electronica

Page Electronica, Poperinge

woe 14 nov -> vrij 23 nov

nvt

Handelseconomische missie naar Vietnam

nvt

donderdag 15 november

12u00 - 14u00

Te gast bij IMOG

IMOG, Harelbeke

donderdag 15 november

13u30 - 18u00

Bezoek aan de haven van Zeebrugge, in samenwerking met CCI Hainaut

Haven Zeebrugge

donderdag 22 november

18u30 - 21u30

Voka verwelkomt haar nieuwe leden

Havenhuis De Caese, Brugge

maandag 26 november

18u00 - 20u00

Creashok: creativiteit rendeert!

Voka West-Vlaanderen

donderdag 29 november

08u00 - 10u00

Ondernemersontmoeting bij Pepsico, in aanwezigheid van Vlaams MP Peeters

Pepsico, Veurne

donderdag 29 november

14u00 - 19u30

Cleantech Nocturne

Greenbridge, Oostende

donderdag 29 november

18u30 - 21u30

Vokafé bij Wijnen De Clerck

Wijnen De Clerck, Kortrijk

donderdag 29 november

19u30 - 22u00

Te gast bij Clarebout Potatoes

Clarebout Potatoes, Heuvelland

maandag 5 november

12u00 - 13u30

Infosessie Lerend Netwerk

Deceuninck, Gits

woensdag 7 november

08u30 - 12u45

Lab e-commerce 'optimalisatie'

Voka West-Vlaanderen

donderdag 8 november

08u30 - 09u30

Infosessie Plato

Group Van Damme, Oostkamp

donderdag 8 november

09u00 - 17u00

Personal branding

Salons Cortina, Wevelgem

dinsdag 13 november

16u30 - 20u00

Succesvol afronden van een verkoopsgesprek

Voka West-Vlaanderen

vrijdag 16 november

09u00 - 12u30

Service Design Lab

Voka West-Vlaanderen

donderdag 22 november

14u00 - 17u00

Btw in de buurlanden (deel II)

Deloitte, Roeselare

donderdag 22 november

16u30 - 20u00

Sociale inspectie

Voka West-Vlaanderen

vrijdag 23 november

09u00 - 17u00

Coachend leidinggeven

Voka West-Vlaanderen

dinsdag 27 november

16u30 - 20u00

Projectrapportering

Voka West-Vlaanderen

donderdag 29 november

11u30 - 14u00

Customs and Tax Platform

verschillende locaties (nog te bepalen)

donderdag 29 november

16u30 - 20u00

Hoe haal ik meer uit mijn managementvennootschappen?

Voka West-Vlaanderen

donderdag 29 november

17u00 - 20u00

Leveranciers (wereldwijd) in moeilijkheden?

Voka West-Vlaanderen

vrijdag 30 november

09u00 - 12u30

Het hoe en waarom van functioneringsgesprekken

Voka West-Vlaanderen

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 17 26 oktober 2012

37


Ondernemers 17 26 oktober 2012

PROSIT

38

Kick-off Interieur 2012, tafel Extremis – Kortrijk Van het verhuizen van een tafel van Buda Beach naar Kortrijk Xpo hadden Pieter Blondé (Interieur), Colette Deceuninck (Interieur) en Frederik Breemeersch (Extremis) grote dorst gekregen. Geen wonder, want het nieuwste paradepaardje van Extremis is maar liefst 30 m lang. Foto Hol

Te gast bij Dumobil – Tielt Bij Dumobil hadden ze alle redenen voor een feestje, want de bouwer van traditionele villa's bestaat precies 50 jaar. Vierden enthousiast mee: Frederic Ramboer (Maroli), Bernard Baudot (Beflex), Joke Verweirder (Transdeco), Katrien Van Hulle (Collect), Jan Deldycke (Deldycke Catering) en Carine Schaubroeck (Schaubroeck Aannemingen). Foto Kurt

Visite aux voisins - Marcq-en-Baroeul (F) Kick-off Vlajo – Brugge

De hippodroom van Marcq-en-Baroeul was het stijlvolle decor voor de 12e editie van 'Visite aux Voisins'. In zijn toespraak schetste Philippe Vasseur, voorzitter van de Kamer van Koophandel regio Noord-Frankrijk, de risico's en de opportuniteiten in de Euregio. Daarna was er tijd voor een Frans-Belgische verbroedering. Veerle Mertens (Kortrijk Regional Convention Bureau), Wim De Jaeger (Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai), Oliver Ceccotti (CCI Grand Lille) en Dieter Depraetere (Kortrijk Regional Convention Bureau) gingen gretig op de uitnodiging in. Eigen foto

In Brugge kwamen de gedelegeerd bestuurders van de nieuwe lichting Vlajo mini-ondernemingen hun plannen voorstellen. Na het officiële gedeelte volgde een receptie en zoals elke ondernemer weet mag zo'n netwerkmoment nooit onderschat worden. Foto MVN

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

MNA begeleidt familiale KMO’s bij overdracht. “MNA adviseert familiale bedrijven bij het realiseren van hun doelstellingen bij overname, overdracht en het aantrekken van groeikapitaal. Een netwerk in binnen- en buitenland, een grondige kennis van zaken en doelgerichtheid vormen daarbij de sleutelelementen van onze aanpak.” MNA NV Kantoor Roeselare: Clintonpark, Ter Reigerie 11/1, 8800 Roeselare – Kantoor Aalst: Kapellestraat 142, 9473 Welle webadres: www.mna.eu - e-mail: mna@mna.eu – Partners: Dominick Gallant, Frederic Gallant en Kristo van Holsbeeck


PROSIT Single Market Week, 20 jaar interne markt in Europa - Kortrijk Te gast bij Buromac - Brugge De 85 werknemers van Buromac produceren jaarlijks meer dan 50 miljoen kaarten. Daarmee is het Brugse bedrijf één van de grootste Europese spelers op het vlak van eindejaars- en gelegenheidsdrukwerk. Hoog tijd om kennis te maken, vonden Tina Fabry (Proud Mary), Steven Clemmens (Clemmens Accountskantoor), Greet Deprest (Buromac), Jurgen Claus (Randstad Group Belgium), Jan Jonckheere (Buromac) en Marijke Adriaens (Fribona). Foto MVN

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de interne markt in Europa was Muziekcentrum Track gastheer voor een workshop met als thema 'Grensoverschrijdende elektronische handel en overheidsopdrachten: een opportuniteit!' Achteraf praatten Frederic Deprez (Flanders Investment & Trade), Els De Muynck (Voka), Véronique Willems (Unizo Internationaal), Bart Vermeersch (Drukkerij Strobbe), Mark De Nil (AP&S) en Ilse Boeykens (Vlaamse Overheid) nog wat na. Foto Hol

Topontmoeting met Wouter De Geest bij CNH – Zedelgem Te gast bij H. Essers - Heule Gepersonaliseerde en geïntegreerde transport- en logistieke oplossingen over heel Europa, dat is de kernactiviteit van H. Essers. Yasmine Agourram (Gras Savoye Consulting) en Pascal Pinket (Vanneste Motors) kwamen graag een kijkje nemen. Foto Hol

Velen stellen zich vragen over de toekomst van de industrie in Vlaanderen. Wouter De Geest, voorzitter van de Industrieraad Vlaanderen kwam naar CNH in Zedelgem afgezakt om zijn toekomstvisie te schetsen. Tijdens de aansluitende receptie ging de discussie gewoon verder. Van links naar rechts: Frans Hoorelbeke (Daikin Europe), Hans Maertens (Voka), Tom Verbaeten (CNH), Wouter De Geest (BASF Antwerpen en voorzitter Industrieraad Vlaanderen). Foto MVN

omdat DESKUNDIGHEID, BETROKKENHEID, DISCRETIE, VERTROUWEN

R O E S E L A R E

CRUCIAAL

zijn bij de

of TE KOOP TE ROESELARE

van een onderneming

OVERNAMEBEGELEIDING

EXCLUSIEVE POLYVALENTE EIGENDOM Toplocatie langsheen Brugsesteenweg (heden kantorencomplex)

WWW.STRAGIMO.BE - info@stragimo.be

www.brunovervisch.be info@brunovervisch.be Neder Mosscher 23 - 8500 Kortrijk 056 53.36.87 - 0496 58.78.52


U belt naar 0800-nummers, want u hoort graag Vivaldi? Als zakelijke klant belt u niet naar een 0800-nummer, maar direct met de accountmanager van uw regio. Bel voor de regio West-Vlaanderen naar Maarten op het nummer 03 270 79 92.

ESS_adVoka_WVlaand.indd 2

25/09/12 14:54

Ondernemers 17 - 2012  

Ondernemers 17-2012 met Redgy Deschacht (Flanders Coach Group en Keolis Vlaanderen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you