Page 1

1 0 27 mei 2011 • Jaargang 19 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

Jan Valcke - Vasco Data Security Systems

Als taxichauffeur leerde ik alles over ondernemerschap Jos Dumoulin ontwikkelt bedrijventerrein langs E403 – Reportage: brouwers bestrijden gezamenlijk namaak – Dossier automatisatie & elektriciteit


Vlaamse Havendag Oostende – 25 juni 2011 De Vlaamse Havendag is een initiatief van minister Crevits en vindt dit jaar voor de tweede maal plaats op zaterdag 25 juni 2011 van 10h00 tot 17h00. Minister Crevits zal alle 4 de Vlaamse havens aandoen waarbij Oostende als eerste aan de beurt komt. Ze zal het nieuwe veer tussen het stadscentrum en Oosteroever inhuldigen. Het centrale punt van de havendag wordt gelegd op de Oosteroever met een tent op het Maritiem Plein. Een deel van de tent is voorzien als expositieruimte waarbij verschillende bedrijven zichzelf voorstellen. Een ander deel van de tent zal uitgerust worden voor catering. Deelnemende bedrijven ] Kustwacht/MRCC stellen hun burelen open. Op geregelde tijdstippen zal er een begeleide rondleiding gegeven worden vertrekkend van de balie in de grote tent. ] Scheepvaartpolitie zal buiten de tent een cargoscanner plaatsen waarbij vrachtwagens worden gecontroleerd. ] De afdeling Vloot van het Vlaams Gewest zal het recent aangekochte schip de Zeetijger openstellen voor het publiek. ] De afdeling Maritieme Toegang zal de grote havenwerken laten bewonderen via een wandeling langsheen de nieuwe oostelijke havendam. ] Promotie Binnenvaart Vlaanderen zal een binnenschip openstellen gelegen achter de visserijsluis in het Visserijdok ] De Vlaamse Visveiling zal een tentoonstelling over de verschillende vissoorten geven, aansluitend met een fictieve veiling in het Sprotkot. Let op: ook hier gaat het over begeleide rondleidingen die vertrekken op geregelde tijdstippen vanaf de centrale tent. ] Voor het VLIZ (Vlaams Instituut van de Zee) zullen posters in de centrale tent voorzien worden waarbij de werking uit de doeken wordt gedaan. ] Greenbridge/ Power-Link zal de hernieuwbare en duurzame energietechnieken tonen die momenteel actief zijn in de incubator. ] De VDAB zal alle maritieme jobaanbiedingen, vacatures en opleidingen aanbieden in de centrale tent. ] Vrijstaat O start die dag met een kunsttentoonstelling “Freestate” die nog loopt tot 11/09/11. Er is een begeleid parcours voorzien tegen betaling met een gids. De wandelingen vertrekken om het uur aan de centrale tent. ] De Haven van Oostende focust op de toekomstige ontwikkelingen in de haven als een Energy Port zonder afbreuk te doen aan de bestaande trafieken van ro-ro en bulk trafieken. ] Het zeilschip de Nele organiseert rondvaarten in de haven met gids (20-tal mensen per tocht) op geregelde tijdstippen. ] Group Decloedt houdt een tentoonstelling binnen in de centrale tent en een expositie buiten de tent waarbij haar milieuactiviteiten in de verf worden gezet met o.a. een redelijk indrukwekkende ‘skimmer’ waarmee olie op zee wordt geruimd. ] Ter Polder zal vooral buiten de tent haar los- en laad materiaal opstellen waarmee schepen worden behandeld. ] C-power stelt haar bezoekersruimte op de Halve Maan open waarbij de bezoekers kunnen zien hoe de opbouw van een windmolenpark in zijn werk gaat. ] De rederij Franlis stelt tegen betaling rondvaarten voor in de haven.

© Henderyckx

Wandeltochten (aankondiging en parcours in de tent) ] Wandeling 1: Vrijstaat O – parcours Visserijsluis/Mortierbunkers/Slipway/Baelskaai) ] Wandeling 2: langs het bezoekerscentrum C-Power tot het einde van de nieuwe oostelijke havendam ] Wandeling 3: door de vismijn naar het Sprotkot (veilinghuis) Praktisch ] Parking: wordt voorzien op Oosteroever op de vroegere roro-terreinen van Ferryways. ] Het veer zorgt voor een goede verbinding tussen het stadscentrum en het Maritiem plein (het centrum van het gebeuren).

Slijkensesteenweg 2 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059/340.711 - Fax 059/340.710 e-mail info@portofoostende.be - www.portofoostende.be


STANDPUNT

Het is nog geen zomer Het is nog lente en het lijkt al zomer… ook in onze economische conjunctuur. Na een paar zware winters hebben vele bedrijven zich heel snel na de crisis herpakt. Het gaat weer goed en onze ondernemers hebben vertrouwen. De statistieken bevestigen dit: meer economische groei, meer omzet en vooral export, meer investeringen, minder werkloosheid en nu al een krapte op de arbeidsmarkt. Het is snel aan het zomeren. En toch. We moeten heel alert blijven. Niet alle ondernemers zijn positief ingesteld en er bereiken ons iedere dag waarschuwingen, studies of nieuwstijdingen die ons tot voorzichtigheid en nuchterheid zouden moeten aanzetten. Een paar voorbeelden uit West-Vlaanderen: - CEO Bert De Graeve van Bekaert sloot een drietal weken terug niet uit dat Bekaert ooit helemaal uit België vertrekt. “Als we hier geen research meer kunnen doen, bijvoorbeeld door een gebrek aan goede ingenieurs, komen die twee fabrieken (Aalter en Zwevegem) in gevaar. En dan staat in Kortrijk nog ons hoofdkantoor, maar dat kun je uiteindelijk ook snel verhuizen naar Genève, Shanghai of New York”, aldus Degraeve. De sociale onrust was zo groot dat Bekaert met de vakbonden een cao moest afsluiten waarin werkzekerheid in Aalter en Zwevegem werd beloofd tot midden 2014.

Hans Maertens

- Erger vergaat het bij printerfabrikant Mutoh in Oostende. Daar liet de Japanse directie weten dat er 128 banen sneuvelen. De productie én de R&D worden er stopgezet. Alleen verkoop, marketing en service worden er verder gezet. De herstructurering wordt doorgevoerd dit najaar. Voor directie en werknemers is de Japanse beslissing moeilijk te begrijpen, want de Oostendse vestiging presteerde (te?) goed. - Philips Brugge kondigde de nakende verhuizing uit de Pathoekeweg in Brugge aan. Ondertussen verkocht Philips zijn tv-activiteiten aan de Chinese productiegigant TPV. Iedereen in Brugge – ook Voka – werkt trouwens actief mee om een nieuwe, passende locatie te vinden voor Philips in de Brugse regio. Het blijft evenwel koffiedik kijken of TPV even enthousiast is over Brugge als de Chinese toeristen.

- Uit statistieken van Flanders Investment & Trade blijkt dat van de 155 buitenlandse investeringen in Vlaanderen in 2010 er slechts 5 (vijf!) in onze provincie gebeurden. Daarvan zijn er twee nieuwe investeringen, twee uitbreidingen en één overname. Al jaren zijn we in Vlaanderen de minst aantrekkelijke of de minst actieve provincie voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. - De Universiteit Antwerpen en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen onderzochten de snelgroeiende ondernemingen en hun dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers zijn ontnuchterend: in onze provincie zijn 22% van de Vlaamse ondernemingen met meer dan tien werknemers gehuisvest, maar de onderzoekers vinden er slechts 10% van de snelgroeiende ondernemingen terug. Ze selecteerden in Vlaanderen 490 ondernemingen als snelgroeiend, waarvan slechts 51 bij ons. En dat is het niet het gevolg van Antwerps chauvinisme, zo verzekerde mijn Antwerpse collega mij. Er is werk aan onze winkel, en dit op diverse vlakken. Onze multinationals en buitenlandse investeerders moeten we koesteren en een flankerend beleid aanbieden zodat ze verder kunnen ondernemen en investeren. We moeten niet alleen een acquisitiebeleid voeren maar ook een retentiebeleid, want voor iedere multinational die wegtrekt, heb je er veel nieuwe nodig. Voka WestVlaanderen duwt alvast mee aan de kar en we zijn verheugd dat de POM West-Vlaanderen haar internationaal beleid ook in die richting bijstuurt. Ook de groeiers zullen we moeten koesteren en een aangepast beleid voeren. Voka heeft alvast een aantal specifieke projecten lopen die onze groeiers ondersteunen. Misschien heb ik met dit standpunt uw mooie lenteavond verbrod, sorry hiervoor. Maar het is nog bijlange geen zomer. Laat u dus niet verblinden door die prille lentezon. Hans Maertens

Wilt u reageren? Mail naar hans.maertens@voka.be

Ondernemers 10 27 mei 2011


Ondernemers 10 27 mei 2011

8

REPORTAGE

“Het is een huizenhoog cliché, maar samen sta je veel sterker dan alleen.”

Vier West-Vlaamse brouwerijen die al decennialang roodbruine bieren produceren, slaan de handen in elkaar en streven naar een Europees label om hun traditionele godendrank te beschermen tegen namaak. Brouwerij Verhaeghe, brouwerij Bavik, Palm Breweries en brouwerij Bockor hopen met een erkend kwaliteitslabel zich te onderscheiden van de producenten van bieren ‘Belgian style’.

Karl Verhaeghe, Brouwerij Verhaeghe

“Hackers of fraudeurs zijn onze grootste vijand, maar tegelijk ook de reden van ons bestaan.” Jan Valcke, Vasco Data Security Systems

17

10

INTERVIEW

Vasco Data Security Systems heeft een notering op de befaamde Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Weinig mensen weten echter dat het bedrijf meer dan een beetje West-Vlaams is. Aan de grondslag van de specialist in internetbeveiliging ligt namelijk Kortrijkzaan Jan Valcke.

DISKANT

Pianotechniek Diskant is de eerste bewoner van het nieuwe Bedrijvencentrum voor starters in Diksmuide. “Hier vond ik een ideale locatie voor de herstart van mijn onderneming, die door gebrek aan een geschikte ruimte op een laag pitje stond. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog in de Westhoek zou herstarten”, vertelt Daan Vanoutryve. Met zijn bvba Diskant stemt, onderhoudt en restaureert hij akoestische piano’s.

21

“De combinatie van ‘lean & team’ levert nu eenmaal mooie resultaten op. Er is volgens mij geen weg terug.” Nicolas Piers, Novy

AUTOMATISATIE & ELEKTRICITEIT

Noch de economische crisis 2008-2010, noch een voorafgaande interne crisis in 2002-2004, kregen Van Vooren Industriële Elektriciteit uit Brugge klein. “We hebben het allemaal overleefd en staan sterker dan ooit”, zegt Bart Van Vooren. In september wordt de bvba precies 25 jaar oud.

24 28 30

ONDERNEMERS & CO

VOKA-NIEUWS

PROSIT

Sedert 1 januari 2009 kan een vennootschap haar overname zelf financieren met overtollige liquiditeiten. Dat schept opportuniteiten, onder meer op fiscaal vlak. Advocaten Stijn Lamote en Jan Sandra van Imposto Advocaten belichten de mogelijkheden.

Het nieuwe Lerend Netwerk [Finance.IT]² gaat van start in september. Het brengt financiële en IT-verantwoordelijken samen om kennis en ervaring uit te wisselen rond de optimalisatie van businessprocessen aan de hand van IT.

19

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk redactie.ondernemerswvl@voka.be www.voka.be/west-vlaanderen Hoofdredacteur Dirk Van Thuyne Eindredacteur Angie De Wreede Webredacteur Grafische vormgeving Tinny Capiau Bart Vandaele Mediaregie Adviseur communicatie Filip Deckmyn Helena Verhamme Anne Lanckriet Druk Marijke Vanthuyne Group Van Damme Meriam Ziane Maatschappelijke zetel Marie-Claude Tack Havenhuis De Caese, 056-24 16 51 Hoogstraat 4, 8000 Brugge marie-claude.tack@voka.be info.wvl@voka.be Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER

Grondlegger Accent Businesspark Jos Dumoulin ontwikkelt bedrijventerrein langs E403

Ter Vlucht bouwt verder aan industriële invulling E403 Langs het zuidelijke deel van de E403 BruggeKortrijk rijgen nieuwe bedrijfspanden zich als parels aan een snoer. Vlakbij de afrit Ardooie wordt momenteel de bedrijvenzone Ter Vlucht ontwikkeld. Drijvende kracht achter deze private verkaveling is Jos Dumoulin uit Roeselare, die eerder al aan de basis lag van het Accent Business Park en de hr-groep Accent Interim. Langs de Gapaardstraat in Ardooie, pal in het zicht van de E403, wordt onder de naam Ter Vlucht 10 ha regionaal bedrijventerrein aangeboden. Deze verkaveling wordt gerealiseerd door de Jos Dumoulin Group, een Roeselaars advieskantoor in infrastructuurwerken en grondontwikkeling. “Het gebied is eigendom van de landbouwersfamilie Segaert die eind de jaren ‘70 bij de aanleg van de toenmalige snelweg A17 hun domein letterlijk in twee gesneden zag. Hun boerderij lag aan de ene kant, hun gronden aan de andere kant. Ze bouwden een nieuwe villa die ze Ter Vlucht noemden, vanwege hun verplichte ‘vlucht’ uit de boerderij”, vertelt Jos Dumoulin (57). “Het recente GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare’ verloste het diepvriesgroentenbedrijf Homifreez van zijn zonevreemdheid. Gezien het tekort aan ruimte voor ondernemen in de gemeente Ardooie werden de aanpalende gronden van de familie Segaert mee ingekleurd als regionaal bedrijventerrein. Nu Rafael Segaert en Christiane Coucke met landbouwpensioen zijn en hun kinderen hen niet opvolgen, zochten we samen naar de beste toekomstmogelijkheden voor de hele familie.”

Welke activiteiten zijn welkom en welke niet? Dumoulin: “De stedenbouwkundige voorschriften bestemmen het terrein voor bedrijven van regionaal belang met als hoofdactiviteiten: productie, opslag en verwerking van goederen; productie van energie; onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast zijn volgende activiteiten toegestaan: op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel; afvalverwerking met inbegrip van recyclage; verwerking en bewerking van mest en slib; verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen. Niet toegelaten zijn kleinhandel, autonome kantoren en agrarische productie. De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5.000 m², maar bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen zijn stedenbouwkundig toegelaten.” Zijn er al kopers? Dumoulin: “Amper een maand na de bekendmaking, was al 36.000 m² verkocht. Het gaat om regionale bedrijven. Namen kunnen we pas vrijgeven zodra de notariële akten verleden zijn. Het illustreert alweer de enorme dynamiek die in West-Vlaanderen heerst. Vooral in het centrum en het zuiden is er veel vraag naar bedrijventerreinen.” U bent met deze realisatie niet aan uw proefstuk toe? Dumoulin: “Mijn kantoor startte ik in 1978, na het behalen van mijn diploma ingenieur-landmeter. Maar in tegenstelling tot Christus, hang ik 33 jaar later nog niet aan het kruis. Al begon het niet rooskleurig. Ik had het ‘geluk’ de vastgoedcrisis van 1981 mee te maken. Wegens de torenhoge rentevoeten – hypotheekrente tegen 15% en kaskrediet tegen 21% was geen uitzondering – kon niemand

Amper een maand na de bekendmaking, was al 36.000 m² verkocht. Hoe vond een privéverkavelaar deze schitterende zichtlocatie vóór de neus van overheidsontwikkelaars? Dumoulin: “Als privéverkavelaar kunnen we vaak korter op de bal spelen dan een overheidsorganisatie. Daarnaast treden bijvoorbeeld intercommunales, gezien hun onteigenende macht, dikwijls op in zones met een versnipperd eigenaarschap. In dit geval gaat het om een gebied van één landbouwer, die bovendien zelf naar ons kantoor stapte.”

nog lenen en stuikte de immobiliënmarkt in elkaar. Zelfs notariaten moesten toen bedienden ontslaan. Dat opende mijn ogen en zette mij aan om te diversifiëren. Als eerste stap breidde ik mijn activiteiten uit naar wegenontwerp. Ik ging ook breder ondernemen: in 1993 richtte ik samen met onder meer Aimé Desimpel de kredietmaatschappij Eurofina op. In 1996 volgde de oprichting van Accent Interim, waarvan in 2006 onze participatie van 33 % overgedragen

Vlak naast diepvriesgroentenbedrijf Homifreez en op een steenworp van afrit Ardooie, realiseren Jos Dumoulin (links) en de familie Segaert het regionaal bedrijventerrein Ter Vlucht. Foto Kurt

werd aan Gimv. Via mijn kantoor en de nauwe samenwerking met Hendrik Vermoortel van Buro II, tuimelde ik in 1997 in Accent Business Park in Rumbeke, alweer met Aimé Desimpel, die ik sterk blijf meedragen in mijn gedachten sinds zijn overlijden in 2002. Daar bleef ik vennoot tot 2007, waarna Leo Claeys (Roularta) uiteindelijk de enige eigenaar geworden is.” Maar de kern van uw ondernemerschap bleef steeds de Jos Dumoulin Group? Dumoulin: “Mijn studiebureau is voor een stuk mijn kind en mijn hobby. Onze hoofdactiviteit beslaat private woonverkavelingen in West- en Oost-Vlaanderen. Wij treden op als studiebureau en realisator van de verkaveling en de wegen, soms tot 500 woningen. Met tien mensen blijft het kantoor bewust kleinschalig maar toch professioneel genoeg om multidisciplinair te diversifiëren. Mijn ondernemersbloed komt daarbij van pas. Niet voor niets is onze filosofie ‘meedenken met uw plannen’. Met andere woorden, we beginnen niet direct te tekenen, maar informeren en luisteren eerst goed en denken mee over wat je met een locatie optimaal kunt doen.” (RJ)

www.tervlucht.be www.josdumoulin.be

Ondernemers 10 27 mei 2011
Online anti-viruss www.viruscare.be e.b be

Server monitoring ng g

Iedereen verzekerd Iedereen wInnaar! All-in computer service rvice www.itcare.be

Eén oplossing voor uw volledige IT-gebeuren? Eén antwoord op al uw computervragen? IT-Care biedt een integrale ICT-service aan kmo’s. U kunt bij ons terecht voor hosting, cloudcomputing, netwerkbeveiliging en connectiviteit, onderhoud server, backup & disaster recovery en alle monitoring. We reiken een perfect modulair systeem aan, waarbij u zelf bepaalt welke diensten u gebruikt: onze service is volledig op maat. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand, hoe vaak u ook een beroep op ons doet. Maak het uzelf gemakkelijk en kies voor één IT-partner, efficiëntie verzekerd!

cloud integrator

All-in beheer behee serverpark

Europalaan 7 8970 Poperinge T 057 300 301 sales@itcare.be

www.itcare.be Online back-up p Disaster recovery eryy www.backupcare.be b

ZZZŽHWVRPQLXPEHŢZZZ\DFKWRPQLXPEHŢZZZYHU]HNHUMHRQOLQHEH

INDUSTRIELE TOELEVERING KACHTEM

ITK is een bloeiend bedrijf die gespecialiseerd is in laswerk, plaat- en verspanende bewerkingen en telt 90 medewerkers. Onderdelen voor compressoren, motoren, transmissies, tandwielkasten, hoogwerkers, grondverzetmachines, windmolens, vuilniswagens, Rail-route voertuigen, special trucks behoren tot het aanbod. ITK beschikt over een ultra-modern machinepark en beschikt tevens over het ISO 90012008 certificaat.

ITK nv, Priester Pattynstraat 15, 8870 KACHTEM Tel. +32 (0)51 22 02 73 Fax +32 (0)51 22 77 44 Info@itk-nv.be www.itk-nv.be

PIRANACONCEPTS.COM

VERTROUW UW ICT TOE AAN PROFESSIONALS!


Inge Roets en Francois De Beir (uitbaters), Vincent Boutens, Dominique Derom (projectmanager) en Johan Boudringhien (operationeel manager): “Echte Belgische frieten lust men overal!” Foto MVN

BEDRIJVEN

Luxefrieten in Brugge bij Vincent Oostendenaar Vincent Boutens keerde even terug uit Zwitserland voor de opening van zijn eerste ‘luxefrituur’ Chez Vincent, in Brugge. Bedoeling is om een keten van eigentijdse frituren te openen in grotere Belgische steden en om er zelfs mee uit te pakken als exportproduct. “We zullen misschien iets duurder zijn dan de gemiddelde frituur, maar de klant koopt daarmee kwaliteit.” In Brugge werd recent de eerste eigentijdse Belgische frituur ‘Chez Vincent’ geopend in het centrum van de oude stad. Chez Vincent moet een keten van eigentijdse Belgische frituren worden. “Eind mei gaat ook nog een frituur in Antwerpen open en tegen eind 2012 volgen nog zes andere vestigingen in België”, zegt initiatiefnemer en financier Vincent Boutens. “We mikken vooral op grote centra of toeristische trekpleisters.”

De Oostendse ondernemer Vincent Boutens maakt vanuit de wereld van het vastgoed (tien jaar geleden werd Boutens medeoprichter van het vastgoedbedrijf Pylos dat o.a. kantoren heeft in België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland) een zijsprong naar de horeca. Niet gebruikelijk, maar hij vervult er een jongensdroom mee.

Le Pain Quotidien als voorbeeld Boutens spiegelt zich met Chez Vincent aan Le Pain Quotidien, de betere ontbijtzaak die overigens ook van Belgische origine is. “Wij willen in België een tiental kwaliteitsvolle, eigentijdse en gezellige frituren uitbouwen”, zegt Boutens. “Uit een studie bleek dat van de 5.000 frituren die er in België zijn, er toch heel wat minder goede kwaliteit aanbieden. Wij willen een kwaliteitsmerk uitbouwen dat ook als exportproduct scoort.”

“Frituren Chez Vincent zullen een kenmerkend interieur hebben dat overal terugkomt en uitgebaat worden door ex-frituristen of frituristen met een degelijke opleiding. Zij zullen alleen verse frietjes en door ons gemaakte gerechten als stoofvlees, vol-au-vent, balletjes in tomatensaus verkopen. De hamburgers zijn gemaakt van rundsvlees van de hoogste kwaliteit, kroketten bevatten wat ze moeten bevatten, vlees zal bij ons worden gegrild en niet gefrituurd en de frieten zullen in plantaardige vetten worden gebakken. We zullen misschien iets duurder zijn dan de doorsnee frituur maar de mensen kopen daarmee gegarandeerd kwaliteit, hygiëne en gezelligheid. En dat concept moet volgens mij ook in het buitenland aanslaan. Echte Belgische frieten lust men overal!” (PD)

www.chezvincent.eu

BDO integreert CKP en verhuist naar Accent Business Park Vanaf 1 oktober wordt CKP (Cleppe, Keunen en Partners), bedrijfsrevisoren in Brugge, geïntegreerd in BDO (Binker, Dijker en Otte), wereldspeler op het vlak van audit, accountancy en fiscaal en juridisch advies. Ten laatste op 1 januari 2012 worden beide kantoren ook fysiek geïntegreerd in nieuwe kantoren in het Accent Business Park. “Om een maximale service te kunnen bieden en door de complexiteit van ons beroep, streven we naar een bezetting van minimaal 40 medewerkers per kantoor”, vertelt Koen De Brabander, COO bij BDO. “Roeselare telde er 22, er was dus ruimte voor uitbreiding. De integratie van CKP brengt onze bezetting in Roeselare op meer dan 30 mensen. De uitbouw van ons West-Vlaams kantoor past bovendien perfect in onze strategie van beschikbaarheid en nabijheid.” BDO deed in 1967 zijn intrede in België en maakte sedert ‘88 een stevige groei door. In zijn sector is het nummer vijf in België, goed voor 450 medewerkers en een omzet van 47 miljoen euro. Omdat het vooral familiale ondernemin-

gen als klanten heeft, is West-Vlaanderen uiteraard een wingewest. De Brabander vervoegde BDO in 1986 en maakte dus de opgang van het bedrijf in België mee. “We staan voor deskundig financieel, juridisch en fiscaal advies en hebben vestigingen in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Roeselare en Wallonië. Aanvankelijk bedienden we West-Vlaanderen vanuit Gent, maar door de integratie van het kantoor van Bertin Pouseele in 2007, opereert BDO nu in Roeselare vanuit het Clintonpark.”

Cleppe, Keunen en Partners Vanaf 1 oktober wordt CKP, bedrijfsrevisoren in Brugge, geïntegreerd in BDO. Ten laatste op 1 januari 2012 worden beide kantoren ook fysiek geïntegreerd in nieuwe kantoren in het Accent Business Park. “BDO realiseert een omzet van 2,45 miljoen euro in West-Vlaanderen, CKP 1 miljoen”, zegt De Brabander. “Samen moeten we dus goed zijn voor zo’n 3,5 miljoen euro. Zeker op de revisorenmarkt zijn we in West-Vlaanderen een belangrijke speler.”

Koen De Brabander, Patrick Vanbelleghem en Peter Vandewalle: “Met de integratie van CKP in BDO streven we naar schaalvergroting, waardoor we nog beter zullen kunnen inspelen op de noden van onze klanten.” Foto Kurt

Ook voor CKP is de instap in BDO een goede zaak. “Ook wij waren op zoek naar een schaalvergroting”, zegt Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor bij CKP. “Na een aantal schandalen trof in 2007 een’ tsunami’ van wetgeving de revisorenmarkt wereldwijd. Vanaf 2012 worden de ISA’s (International Standards on Auditing) ingevoerd en mede daardoor zullen er twee soorten revisorenkantoren ontstaan: zij die audits doen voor bedrijven van openbaar belang zoals beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeringen, en revisoren die de andere bedrijven behandelen. Wij waren de kleinste speler die ook verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen mocht doen. We willen dat verder doen en dus drong een schaalvergroting zich op. BDO past het best bij het profiel, de filosofie en de werkwijze van CKP.” (PD)

www.bdo.be www.ckp.be

Ondernemers 10 27 mei 2011


Ondernemers 10 27 mei 2011

REPORTAGE

Vier Zuid-West-Vlaamse brouwerijen streven naar Europese erkenning voor zurige roodbruine bieren

“Een kwaliteitslabel moet kopieerders ontmoedigen” Niets heerlijker dan een roodbruin biertje tijdens een deugddoende pauze. Dat gevoel begint wereldwijd door te dringen, met als gevolg dat de jongste jaren heel wat buitenlandse brouwerijen zich geroepen voel(d)en om een eigen variant van dit traditioneel Zuid-West-Vlaams product op de markt te brengen. Niet gehinderd door enige schroom, kleven ze doodleuk het etiket ‘Belgian style’ op hun brouwsels. Kan niet, vinden vier West-Vlaamse brouwerijen die al decennialang roodbruine bieren produceren na rijping in eikenhouten vaten. Zij slaan de handen in elkaar door de Hoge Raad voor de Authentieke Vlaams Rood Bruine Bieren (HORARB) op te richten, dat streeft naar het Europees label ‘Beschermde Geografische Aanduiding’ (BGA). Het BGA-label beschermt de kwaliteit, de receptuur, het brouwproces, de streek van herkomst en de benaming ‘Vlaams Rood Bruin Bier’.

De roots van de Vlaamse roodbruine bieren liggen in ZuidWest-Vlaanderen. In de arrondissementen Roeselare, Kortrijk en Tielt leeft al tientallen jaren een heerlijke traditie die de Belgische eretitel van bierparadijs alle eer aandoet. Maar wat goed is, wordt gekopieerd. De brouwerijen voelden al een tijdje de hete adem van buitenlandse collega’s in de nek en moesten met lede ogen toekijken hoe hun gekoesterde bieren de strijd moesten aangaan met uitheemse varianten die het niet noodzakelijk even nauw nemen met de kwaliteitsnormen.

“Als alleenstaand bedrijf kan je niets tegen de piraterij beginnen, daarom is deze krachtenbundeling in de vorm van een feitelijke vereniging noodzakelijk.” De initiatiefnemers, Palm Breweries-Rodenbach in Roeselare, brouwerij Verhaeghe uit Vichte, brouwerij Bavik uit Bavikhove en brouwerij Bockor uit Bellegem, volgen hiermee eigenlijk het voorbeeld van de Toscaanse wijnboeren. Die voerden destijds een eigen kwaliteits- en herkomstlabel in waardoor ze nu tot de duurste wijnen ter wereld behoren.

Hoge Raad “Het was hoog tijd om paal en perk te stellen aan die oneerlijke concurrentie”, oordeelt gedelegeerd bestuurder Jan Toye van Palm Breweries, dat drie Rodenbach-bieren heeft die voor het label in aanmerking komen. “Daarom hebben we HORARB in het leven geroepen. Dat is eigenlijk een broertje van gelijkaardige initiatieven voor de authentieke ‘lambiek’ en de ‘speciale belge’.”

Ondanks onderlinge gevoeligheden trekken vier brouwerijen aan hetzelfde zeel. Een huzarenstukje in de brouwerswereld. Foto Kurt

sitemanager van Palm Breweries in Roeselare aan. “Gelukkig konden we hierbij rekenen op de steun van het Steunpunt Streekproducten van VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing). Tijdens de voorbereidingsfase hebben we de drie andere brouwerijen gecontacteerd die voor het BGA in aanmerking kwamen.”

Het is geen toeval dat het idee uitgerekend van Palm Breweries en Rodenbach komt. De brouwerij is de onbetwiste marktleider in dit segment en heeft dus veel belang bij de BGA-erkenning. “Een dergelijk dossier voorbereiden en indienen vergt erg veel energie en tijd”, vult Rudi Ghequire,

HORARB telt op dit moment dus vier stichtende leden. De kans is klein dat daar op termijn nog leden bijkomen, omdat de bieren die voor het label in aanmerking komen aan een aantal criteria moeten voldoen.

Zurig karakter “Ten eerste telt HORARB alleen Zuid-West-Vlaamse brouwerijen”, stipt Ignace De Brabandere van brouwerij Bavik aan. “Dat komt omdat het productiegebied van deze bierstijl van oudsher in deze streek ligt. Secundo moeten de bieren een verzurende rijping ondergaan op eiken vaten, ook wel foeders genaamd. Dat is een gelijkaardig proces als bij wijn. Deze methode wordt ook wel conservatie door acidificatie genoemd en kan alleen op rechtstaande eikenhouten vaten.” Deze rijping geeft de bieren een licht zurig, droog karakter. Andere producenten voegen hop toe om een langere houdbaarheid te garanderen, maar dit zorgt voor meer bitterheid, wat deze bieren een heel andere smaak geeft dan de traditionele roodbruine bieren. De Zuid-West-Vlaamse roodbruine bieren zijn een mengeling van jong bier van


“Een BGA zou voor de bierliefhebber dezelfde toegevoegde waarde moeten hebben als een AOC voor de wijnfanaat.” Foto Kurt

beschermen, dat die Europese erkenning noodzakelijk is. Tegelijk bieden we de consument op die manier ook een garantie over de herkomst en de kwaliteit.”

Brouwerij Verhaeghe • 7 medewerkers • Jaarlijkse productie van 9.000 hectoliter • Omzet: 1,5 miljoen euro.

Specifieke eigenheid De rijping op foeders is de reden waarom bijvoorbeeld brouwerij Van Honsebrouck uit Ingelmunster (voorlopig) niet tot HORARB behoort. Brouwerij Strubbe, dat met Ichtegems Oud Bruin een gelijkaardig bier op de markt brengt, komt puur omwille van zijn geografische ligging niet in aanmerking. Toch is het in de brouwerswereld eigenlijk een huzarenstukje dat vier brouwerijen aan hetzelfde zeel trekken, ondanks onderlinge gevoeligheden.

hoge gisting met bier van spontane gisting dat minimum 18 maanden in een foeder heeft gerijpt. Zo wordt een blend gecreëerd van gemiddeld zes maanden rijping.

Export Ignace De Brabandere vindt de erkenning vooral belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de exportactiviteiten. “Als alleenstaand bedrijf kan je niets tegen de piraterij beginnen, daarom is deze krachtenbundeling in de vorm van een feitelijke vereniging noodzakelijk. Het laat ons toe te participeren op nieuwe ‘aanvallen’ van vooral Amerikaanse concurrenten.” Het is koffiedik kijken wat de impact hiervan op de omzet kan zijn. “Als we niet zouden geloven dat dit geen positief effect zou ressorteren, waren we er nooit aan begonnen”, argumenteert Ghequire. “Een BGA zou voor de bierliefhebber dezelfde toegevoegde waarde moeten hebben als een AOC (Appellation d’origine contrôlée) of DOCG (Denominazione originale controlata e garantita) voor de wijnfanaat.”

Revival Karl Verhaeghe van de gelijknamige brouwerij uit Vichte vindt de samenwerking via de feitelijke vereniging een belangrijke stap. “De roodbruine bieren zijn een heel specifieke bierstijl en kenmerken zich door een bepaalde cyclus: op een moment dat de markt in de lift zit, duiken overal nieuwe spelers op die zonder aarzelen een kopie ontwikkelen die doorgaans van veel mindere kwaliteit, maar ook goedkoper is. Daardoor doen ze de markt oneer aan en zorgen ze eigenlijk voor een negatieve spiraal, die de sector weer door een dal jaagt. Daar zijn vooral de traditionele brouwerijen, die ook in mindere tijden al hun vakkennis in de roodbruine bieren leggen, het slachtoffer van.” De kapers op de kust situeerden zich vroeger quasi uitsluitend in België, maar tegenwoordig vind je ze overal. “Onder meer in Italië en de Verenigde Staten heeft een aantal fabrikanten minder oog voor kwaliteit, iets wat wij wél leveren. Het is net om de traditionele producent te

“De brouwerswereld is vrij klein”, getuigt Karl Verhaeghe. “En het is een huizenhoog cliché, maar samen sta je veel sterker dan alleen. Ik maak in dat verband graag de vergelijking tussen een straat met één café, en een straat waar je diverse etablissementen vindt. In de straat met één café trek je maar één doelgroep aan. Heb je een drankgelegenheid in een straat waar nog drie concurrenten zitten, dan heb je automatisch een veel grotere en heterogene doelgroep, wat je eigen potentieel weer verhoogt. Elk van de HORARB-leden heeft bieren met een specifieke eigenheid en een aparte traditie, dus eigenlijk zijn we complementair.” Het is alvast een heel verdienstelijke poging tot samenwerking, die normaal over anderhalf tot tweeënhalf jaar resulteert in de langverwachte Europese BGA-erkenning. De aanvraag werd op 29 april ingediend. (BVC)

Palm Breweries • • •

225 medewerkers, waarvan 23 in Roeselare Jaarlijkse productie van 345.000 hectoliter, waarvan ongeveer 40.000 hectoliter Rodenbach-bieren in Roeselare Omzet: 61,6 miljoen euro (2009)

Brouwerij Bavik • • •

75 medewerkers in de hoofdvestiging + 9 medewerkers in Arras, Frankrijk Jaarlijkse productie van 170.000 hectoliter, waarvan 3.000 à 4.000 hectoliter Petrus Oud Bruin Omzet: 20 miljoen euro

Eeuwenlange traditie “Roodbruine bieren waren er al lang voor de pils zijn opwachting maakte”, weet Omer Jean Vander Ghinste van brouwerij Bockor. “Volgend jaar vieren wij de 120ste verjaardag van Bellegems Bruin, terwijl Bockorpils pas in de jaren ‘20 aan de oppervlakte kwam. België is het enige land ter wereld waar traditioneel bieren een verzurende rijping ondergaan in eiken tonnen. In het Pajottenland werken de brouwerijen ook met houten tonnen, maar daar staat de productie van geuze centraal.” Vander Ghinste vindt het BGA vooral belangrijk voor de herwaardering van dit biertype in ons land. “De roodbruine bieren behoren tot het bierpatrimonium van dit land, maar worden al een tijdje wat miskend. Tot de jaren 80 waren ze vrij populair, maar door de drang van de consument naar zoetere bieren zijn ze wat op het achterplan geraakt. Het is cruciaal dat we de Belg dit biertype weer leren ontdekken. In de Verenigde Staten zijn ze er alvast verzot op. De kleine brouwerijen die zich op speciaalbieren toeleggen schieten daar als paddenstoelen uit de grond. Eigenlijk hoeft het niet eens zo slecht te zijn dat zij bieren ‘Belgian style’ brouwen, omdat het bij de Amerikanen de interesse opwekt om authentieke kwalitatieve Belgische bieren te proeven. Talrijke Amerikanen hebben het biertoerisme ontdekt en brengen in dat kader graag een bezoek aan België.”

Brouwerij Bockor • • •

47 medewerkers Jaarlijkse productie van 75.000 hectoliter Omzet: 13,5 miljoen euro

www.brouwerijverhaeghe.be www.bavik.be www.palm.be www.bockor.be

Ondernemers 10 27 mei 2011
10

Ondernemers 10 27 mei 2011

INTERVIEW

Jan Valcke I Vasco Data Security Systems

“Als taxichauffeur leerde ik alles over ondernemerschap” Vasco Data Security Systems heeft een notering op de befaamde Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Weinig mensen weten echter dat het bedrijf (108 miljoen dollar omzet, 330 medewerkers) meer dan een beetje WestVlaams is. Aan de grondslag van de specialist in internetbeveiliging ligt namelijk de Kortrijkzaan Jan Valcke. Vandaag stuurt hij zijn troepen wereldwijd volgens het principe van “citius, altius, fortius” (sneller, hoger en sterker). Als gewezen taxichauffeur weet hij beter dan wie ook de weg naar het doel. “Een leider mag van zijn bedrijf geen democratie maken, want anders raak je geen kant meer op.” Hoe komt een West-Vlaming terecht aan de top van een Nasdaq-bedrijf? Jan Valcke: “Al heel snel wist ik dat ik iets met computers en iets internationaals wilde doen. Maar hoe begin je eraan als je enkel een diploma middelbaar onderwijs hebt? Ik ben begonnen als taxichauffeur in Brussel. Geloof me, ik heb daar iets geleerd over ondernemerschap. Namelijk dat je initiatief moet durven nemen en je plan moet leren trekken. Dus kocht ik een kaart van Brussel en leerde alle straten uit mijn hoofd. In plaats van een gewone taxirit aan te bieden, bood ik me ook aan als gids. Dat werkte, en dat stimuleerde me om verder te doen. De computerwereld bleef me echter boeien, en toen ik als verkoper aan de slag kon bij Prodata heb ik niet geaarzeld. Later volgde een gelijkaardige functie bij Rank Xerox, waar ik het schopte tot beste verkoper van de groep wereldwijd. Een referentie waar ik nog altijd een beetje fier op ben.” En zo raakte u ingeburgerd in de computerwereld? Jan Valcke: “Na Rank Xerox volgde Acec, waar de eerste toepassingen van voicemail en phone banking werden uitgetest. We spreken over begin de jaren ‘80. Acec liet ons team van twee medewerkers maar een beetje begaan, want ze zagen in die nieuwe technologieën niet echt brood. Ik echter des te meer. Op een bepaald ogenblik heb ik mijn eigen bedrijf opgericht dat digitale recorders op de markt bracht. Ik herinner me nog mijn eerste grote contract: we leverden “elektronische lijnen” aan voor Eurovisieuitzendingen op grote evenementen. Dat was een kleine revolutie in die tijd, want een concrete toepassing van de latere digitale wereld. Met mijn bedrijf Digi-line focusten we op drie concrete domeinen: industriële voice-toepassingen, phone banking en het aanbieden van 077- en 0900-

lijnen. Phone banking was misschien wel het belangrijkste. Vanuit de banksector kwam de vraag naar beveiliging bij phone banking. Zo hebben we in eigen beheer de Digipass ontwikkeld voor de hele banksector. De productie lieten we in China doen. En zoals het vaker gaat, als je met je bedrijf in de kijker loopt, ontstaat er interesse. In dit geval van overzee en van het grote Amerikaanse bedrijf Vasco. Drie maanden na ons eerste contact op de beurs CEBIT in Duitsland, was de overname rond.” U had ook op eigen houtje verder kunnen doen, vermits u toch al behoorlijk succesrijk was in eigen land. Waarom deed u dat niet? Jan Valcke: “We waren een typisch voorbeeld van een groeibedrijf. Er was veel vraag naar onze producten, en we konden niet snel genoeg volgen. Ja, ik was een echte entrepreneur, maar ik had niet het kapitaal om steeds opnieuw te investeren. De winsten moesten niettemin geïnvesteerd worden, en op het einde van de rit zorgde dat voor verlies op de balans. Met Vasco waren alle problemen in één keer opgelost. Er opende zich een internationale markt in plaats van een lokale markt, en geld om te investeren in nieuwe producten was plots geen probleem meer. Eind 2002 was er een managementwissel bij Vasco. Ik werd er president en COO. Vanaf het eerste kwartaal van 2003 is Vasco onafgebroken winstgevend gebleven, ook tijdens de financiële en economische crisis. Met Vasco schrijven we een mooi verhaal. Sinds 2002 heeft onze groep al acht overnames gedaan. Ik denk dat ik nergens spijt moet van hebben, temeer daar de Amerikanen me meteen een managementfunctie aanboden. En kijk, ik zit hier nog en ben nog gelukkig ook!” (lacht) Vasco staat voor een brede waaier aan activiteiten onder de noemer ‘databeveiliging’. Een huis met vele deuren. Wat moeten we absoluut weten? Jan Valcke: “Je moet weten dat Vasco een AmerikaansEuropees bedrijf is met hoofdkwartier in Chicago, maar met operationele zetel in Wemmel. Hier in België bevindt zich het zenuwcentrum van alle commerciële, logistieke en onderzoeksactiviteiten. Maar de productie van onze digipassen gebeurt nog altijd in het Verre Oosten en meer bepaald in China waar vier fabrieken voor ons werken. We kijken nu ook naar nieuwe fabrieken in Brazilië en Indonesië. Een deel van de R&D zou in de toekomst in Rusland kunnen gebeuren. Vasco kan je best samenvatten onder de noemer ‘internetbeveiliging’. In de praktijk zijn we actief in drie grote domeinen: user authentification, elektronische handtekeningen en digitale handtekeningen.”

We mogen aannemen dat hackers of fraudeurs uw grootste vijanden zijn? Jan Valcke: “Ja, maar paradoxaal genoeg zijn dat ook de mensen die onze business doen draaien. Zij zijn de reden van ons bestaan.” Is het op lange termijn een wij- of zij-verhaal? En kan daar trouwens ooit een winnaar uit naar voren komen? Jan Valcke: “Het is niet wij of zij. Het is meer genuanceerd dan dat. In feite vragen onze klanten ons naar een beveiliging, omdat zij riskeren schade op te lopen.” Recent kreeg onder meer de Europese Commissie af te rekenen met bijzonder zware cyberaanvallen. En we kunnen ons perfect een nieuwe 11 september voorstellen, waarbij het informaticasysteem van het Witte Huis of het Pentagon gekraakt wordt. Geen doden, maar het maatschappelijk systeem helemaal ontredderd… Jan Valcke: “Zo’n alternatief 11 september-scenario, dat kan, ja. En eerlijk, ook wij hebben die beveiliging niet in huis. Wij hebben een deeloplossing. Maar organisaties zoals het Pentagon, de NAVO of de Amerikaanse regering werken hun eigen ‘totaalconcept’ uit.” Akkoord of niet akkoord dat er geenenkel systeem waterdicht kan zijn? Soms is het zelfs te wijten aan mensen, want er kunnen overal mollen in huis zitten? Jan Valcke: “Een mass attack mag je zeker niet uitsluiten. Maar of hackers ooit het hele systeem plat kunnen krijgen, daar heb ik toch mijn twijfels over.”

Notering met weerhaken Wat moet een bedrijf doen om op Nasdaq te noteren? Jan Valcke: “Als ik het heel kort samenvat, zou ik zeggen: bewezen toptechnologie en massa. Vergeet niet dat we een marktkapitalisatiewaarde hebben van om en bij de 500 miljoen euro. Ter vergelijking, Alfacam of Option hebben een waarde van pakweg 30 miljoen dollar. We zijn geen major maar ook geen kleintje op Nasdaq.” Is Nasdaq een absolute aanrader of ook een notering met weerhaken? Jan Valcke: “Met veel weerhaken. Je moet heel veel regels volgen en respecteren en zo boet je in aan efficiëntie. Je zou soms wakker liggen van al die regels. Het nadeel is dat je een heel team nodig hebt om dat allemaal in goede banen te leiden. Maar dat is dus de corebusiness niet. Het voordeel van Nasdaq is dan weer dat je veel visibiliteit en


Je moet de juiste vragen stellen aan je medewerkers. Maar je mag hen nooit vragen wat ze denken van iets. Dan ben je verloren.

Ondernemers 10 27 mei 2011

11


12

Ondernemers 10 27 mei 2011

geloofwaardigheid hebt. Ik stel vast dat grote bedrijven graag met grote bedrijven zakendoen.” Jo en Pol zeiden kort na hun notering op Nasdaq: “We hebben de technologie, nu hebben we ook kapitaal, maar het moeilijkste zal zijn om dat alles goed te managen”. Nooit waren woorden zo profetisch. Voelt u iets gelijkaardigs: het managen als grote uitdaging? Jan Valcke: “Absoluut. En Nasdaq of niet, finaal moet je het altijd zelf doen. Op een bepaald ogenblik zat ik tot over mijn oren in de schulden, nu zijn we met Vasco ruim winstgevend en hebben we een oorlogskassa van zo’n 80 miljoen dollar cash voor eventuele overnames. Het managen is altijd een centraal gegeven.” Wat is cruciaal bij het managen? Jan Valcke: “Vier elementen. Eén: een markt ontdekken en aanboren. Twee: een uitstekend product aanbieden. Drie: mensen, goede mensen, en die hebben we gelukkig ook. En vier: voldoende kapitaal in huis hebben. Maar kapitaal alleen is nooit alles of alleen zaligmakend. Het is in de bedrijfswereld al meermaals bewezen dat je met veel geld op zak toch ten onder kan gaan. Ik geloof ook sterk dat die vier componenten allemaal aan een gelijkmatig tempo moeten groeien. Je kan bijvoorbeeld in één klap 200 medewerkers meer in huis halen, en toch de boel niet meer kunnen managen.”

“Bonussen moeten kunnen, op voorwaarde dat ze prestatiegebonden zijn en het bedrijf en zijn aandeelhouders dienen.” Wat vindt u van de discussie van de bonusproblematiek? Vindt u niet dat ons collectief geheugen, en dan vooral dat van de bankiers, bijzonder kort is? Jan Valcke: “Ik vind dat een beetje een vals debat. Bedrijven die op Nasdaq genoteerd staan, hebben een apart en onafhankelijk renumeratiecomité dat dan nog eens door derden geaudit wordt. Als die instanties samen vinden dat er een bonus mag zijn, dan is dat toch geen probleem. Bonussen moeten kunnen op voorwaarde dat ze prestatiegebonden zijn en het bedrijf en zijn aandeelhouders dienen.”

Een goede overname Als we het recente parcours van Vasco bekijken, dan valt er één iets op: jullie gaan steevast voor overnames. Wil dat zeggen dat Vasco per se de grootste en de beste wil zijn? Jan Valcke: “Binnen onze sector zijn we inderdaad de grootste, want aanwezig in 120 landen. Maar wat betekent dat? We focussen op een nichestrategie en we doen dus bepaald niet alles. Als we overnames doen, doen we dat in de eerste plaats om technologische redenen, en niet zozeer om nog maar eens te bewijzen dat we de beste en de grootste zijn. We hebben een strategie en die volgen we nauwgezet. In de praktijk willen we dus vooral het principe huldigen van de schoenmaker die bij zijn leest blijft, en die leest heet ‘internetbeveiliging’. Niets meer maar ook niets minder. Je ziet dat bij zoveel andere bedrijven gebeuren, ze nemen voortdurend andere bedrijven over tot het niet meer gemanaged kan worden. Daar doen we niet aan mee. Zelfs binnen onze focus van internetbeveiliging zijn er nog voldoende mogelijkheden om te groeien. Ik denk aan opportuniteiten in de mediasector of in de zorgverstrek-

king. We willen ook niet vergeten dat we meer en meer evolueren naar een dienstverlenend bedrijf. Dat wil zeggen dat we er zijn om onze klanten plezier te doen. Daar wijken we niet van af.” Wat zijn de principes van een goede overname? Jan Valcke: “Ik zie drie belangrijke axioma’s. Eén: de bedrijfscultuur moet in elkaar passen. Twee: je moet dankzij de overname duidelijk de visie zien op lange termijn. Drie: het moet gaan om een aanvaardbare prijs. En die prijs bereken je door de cashflow van een bedrijf te vergelijken in geval van een ‘stand alone’ of in geval van een integratie. We hebben modellen ontwikkeld die dat perfect kunnen berekenen.” Vasco heeft de crisis meer dan behoorlijk getrotseerd. Aan wat schrijft u dat toe? Jan Valcke: “Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat we de crisis niet gevoeld hebben. Ik geef maar één voorbeeld: in 2009 zijn onze bancaire activiteiten met 35% achteruitgegaan. Dat is toch niet niks. Maar we hebben dat kunnen compenseren met niet-bancaire activiteiten te ontwikkelen. Qua omzet hebben we ook een kleine duik gemaakt, maar verheugend was dat onze winst er zelfs in de moeilijke jaren op vooruit bleef gaan. Dat is toch een redelijk bewijs van goed management, zou ik denken. De tijd dat bedrijven ongebreideld konden groeien, is in onze sector voorbij. Voor mij hoefde dat al een tijdje niet meer. Als we maar uitmunten door de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.”

Koppig zijn eigen ding doen Heeft u in uw sector last van de Chinezen? Denk maar aan het verhaal van Jan Callewaert van Option. Een beetje moegestreden moest hij als het ware zijn hoofd in de schoot van de Chinese concurrentie leggen. Bestaat dit risico ook in uw geval? Jan Valcke: “In principe niet, omdat we ons rechtstreeks op de end user en de eindconsument richten. We zijn dus geen OEM, (een original equipment manufacturer, red.). Kijk maar naar wat er gebeurt in de autosector. De grote merken laten hun toeleveranciers - die zich niet rechtstreeks tot de consument wenden - vallen als ze daar hun prijsvoordeel kunnen mee doen. Wij richten ons rechtstreeks tot de klant, en in de praktijk zijn dat vaak grote bedrijven of multinationals. Die geven zelf ook de voorkeur aan grote beursgenoteerde bedrijven zoals Vasco. Ze vinden ze betrouwbaarder en ook technologisch onderlegd. Natuurlijk bestaan er ook Chinese concurrenten die het moeten hebben van hun regionale aanwezigheid, dicht bij de kleinere bedrijven die ze bedienen. Maar voorlopig moeten we daar niet echt wakker van liggen. We blijven, en als het moet koppig, ons eigen ding doen.” Koppig zijn eigen ding doen, is dat geen typisch ondernemerstrekje? Moet een goede ondernemer een keikop zijn? Jan Valcke: “Het helpt zeker wel. Een goede ondernemer moet de weg uitstippelen. Je kan geen duizend meningen aan bod laten komen, want dan geraak je niet vooruit. Je moet daar realistisch in zijn. Sommigen zullen dat niet graag horen, maar een bedrijf is geen democratie. Ik vergelijk dat altijd met die hotelrecensies die je leest op internet. Iedereen doet zijn zeg, de ene vindt het hotel fantastisch en de andere kraakt het dan weer af tot op de grond. Aan het einde van de rit weet je het helemaal niet meer. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn in een bedrijf. Een leider moet altijd een beetje zijn eigen wil en visie doordrukken. Doordacht en niet over één nacht ijs, maar toch vastberaden. Als ik één iets geleerd heb als bedrijfsleider dan is het dit: je moet de juiste vragen stellen aan je medewerkers. Maar je mag hen nooit vragen wat ze denken van iets. Dan ben je verloren.”

Cocoon-mentaliteit Elk businessverhaal staat of valt met mensen. Hoe moeilijk of hoe frustrerend is die zoektocht naar Belgische high potentials? En kunnen we wat de arbeidsmarkt betreft, iets leren van het Amerikaanse model? Jan Valcke: “Het Belgisch systeem werkt het immobilisme ontegensprekelijk in de hand. Wij zijn niet langer geneigd om risico’s te nemen. In de VS is dat anders. Wie niet werkt, wordt daar ‘gestraft’. Hier lijkt het er soms op alsof niet werken de norm is. Wees maar zeker dat het voor een ondernemer vrij frustrerend is om bepaalde jobs niet ingevuld te krijgen. Wij zijn wat dat betreft geen uitzondering.” Hoe lost u dat concreet op? Jan Valcke: “Wij hebben dat vooral opgelost door overnames in het buitenland. Logisch toch. Als je de mensen hier niet of moeilijk vindt, dan zoek je het elders. In dit land heerst vooral een cocoon-mentaliteit. Men nestelt zich in een bedrijf, zoekt veiligheid, en liefst zo lang mogelijk. Ik vraag me altijd af waar de entrepreneurspirit van de gemiddelde Vlaming is gebleven. Maar ik mag nog niet te veel klagen. In onze sector is er doorgaans een verloop van 15 tot 20% van het personeel. Bij ons is dat verloop zeer klein. Misschien heeft het wel te maken met de bonuscultuur die hier heerst. Vasco is een ‘targetbedrijf’, bonus driven, zoals ze in de VS zeggen. Wie presteert krijgt bovenop zijn loon nog een vergoeding. Dit stimuleert.” Heeft Vasco last van het feit dat er geen Belgische regering is? Jan Valcke: “Neen, hoegenaamd niet. Ik denk soms dat zelfs de heren-ministers er baat bij vinden. Ze kunnen meer aan dieptewerk doen, en hun drive is er niet minder om. Je mag zeggen wat je wilt, maar deze regering in lopende zaken neemt ook haar verantwoordelijkheid, zoals in het dossier van het IPA (interprofessioneel akkoord) ook is gebleken, nadat de vakbonden de voorstellen hadden afgeschoten.” Vasco is een van de hoofdsponsors van KV Kortrijk. Waarom en hoe lang nog? Heeft u het gevoel dat u met bedrijven van eigen bodem in een zakelijk netwerk kan treden? Of is dit niet de bedoeling? Jan Valcke: “Het is een feit dat we via het voetbal veel naambekendheid opgebouwd hebben. Strategisch wilden we al een tijdje een nieuwe doelgroep aanspreken – die van de private gebruikers buiten het bancaire – en dat is dankzij sportsponsoring ook aardig gelukt. De naam Digipass doet nu in brede kringen een belletje rinkelen. Zo’n sportevenement is ook een ideale gelegenheid om in de marge contacten te leggen. De mensen zijn gewoon losser. Politici vinden dat zeer leuk en ze blijken op die ogenblikken ook wel ontvankelijker voor zakelijke voorstellen. Het thema van de elektronische handtekening bijvoorbeeld, kreeg ik daar perfect uitgelegd.” (Tekst: Karel Cambien, Foto’s Dries Decorte)


LOOKING FOR A REACTING PARTNER ?

Specialist in financieel, fiscaal en juridisch advies BDO staat voor deskundig advies van een hoog niveau. Beschikbaarheid, nabijheid, integriteit en een pragmatische aanpak maken van BDO uw juiste partner. Wij luisteren naar u en zorgen voor oplossingen op maat van uw organisatie, en dit altijd voor een “fair price”. In België staan 450 Partners en medewerkers voor u klaar. Wij werken vanuit 9 vestigingen in uw omgeving : Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Lasne, Liège, Namur, Roeselare en Wavre. BDO maakt deel uit van een sterk internationaal netwerk dat met een ploeg van 46.000 Partners en medewerkers actief is in meer dan 110 landen. Meer informatie over onze dienstverlening? Surf dan naar onze website: www.bdo.be of neem contact op met het BDO-kantoor in uw buurt via info@bdo.be


14

Ondernemers 10 27 mei 2011

BEDRIJVEN

EnergyICT klaar voor slimme elektriciteitsmeter Eind vorig jaar nam EnergyICT de bovenverdieping van de gedeeltelijk gerenoveerde Kortrijkse Katoenspinnerij in Kortrijk in gebruik, en kwam er zo een voorlopig einde aan de verhuisperikelen. “Aan ons huidige groeitempo zijn we voor de volgende drie jaar op ons gemak”, zegt Stefan Grosjean, CEO van het informatietechnologiebedrijf. In 2010 kreeg AG Plastics een vergunning om de verkommerde gebouwen van de failliete Kortrijkse Katoenspinnerij in de Stasegemsesteenweg in Kortrijk – rechtover haar site – te renoveren. Eén gebouw op de 2,5 ha grote oppervlakte is ondertussen helemaal afgewerkt. EnergyICT, dat communicatie- en informaticatechnologie ontwikkelt om energieverbruik te analyseren, huurt sinds eind vorig jaar de bovenverdieping en kon die naar eigen goeddunken inrichten. “We huurden eerst een pand in de Theodoor Sevenslaan in Kortrijk, maar moesten daar na drie jaar weg omdat de eigenaar de gebouwen wou slopen”, zegt CEO Stefan Grosjean. “Daardoor moesten we voor negen maanden twee andere locaties vinden, omdat onze nieuwe stek in de vroegere Kortrijkse Katoenspinnerij nog niet klaar was. Een heel vervelende situatie.” Het was voor EnergyICT overigens geen sinecure om in de regio een nieuwe geschikte huurlocatie te vinden. Grosjean dacht zelfs even aan een verhuizing naar de oude L&H-

gebouwen in Ieper. “Maar uiteindelijk bleek dit pand hier ideaal voor ons: een grote en hoge ruimte, de mogelijkheid om er landschapskantoren in onder te brengen, met voldoende plaats voor onze vier ‘blokken’: onderzoek en ontwikkeling, helpdesk en IT-ondersteuning, administratie en verkoop en de productie-entiteit. Een honderdtal mensen uit de groep werkt hier in het Kortrijkse hoofdkwartier. Er is plaats voor 160 medewerkers, een aantal dat we over drie jaar zeker zullen bereiken, als we het huidige groeitempo aanhouden. Dan zullen we weer krap zitten, maar mogelijk kunnen we dan een tweede gebouw hier op de site innemen, dat tegen dan hopelijk zal klaar zijn.”

Slimme meters Sinds zijn ontstaan in 1991 heeft EnergyICT een hoge vlucht genomen. Een eerste project was de ontwikkeling van een informaticaplatform waarmee Electrabel van op afstand het energieverbruik van haar grote klanten in de haven van Antwerpen kon monitoren. “Al snel toonden andere grote bedrijven ook interesse in de technologie om de energiestroom op hun sites te meten”, zegt Grosjean. “Onze focus ligt al sinds de start op het maken van hardware en software voor energiemetingen. In het begin bestonden onze klanten uit enerzijds grootverbruikers en anderzijds de energiedistributeurs, maar nu zien we de opkomst van de slimme meters in elk huishouden. De klassieke meteropneming zal stilaan verdwijnen. De slimme meters zullen voorzien zijn van communicatiemogelijkheden via internet, en door de constante meting zullen ook gezinnen zich

Stefan Grosjean: “Door constant te investeren in innovatie en door onze expertise, opgedaan via de grootverbruikers, zijn we klaar voor de komst van de slimme elektriciteitsmeter.” Foto Hol

bewuster worden van hun energieverbruik. Voor ons betekent dat een evolutie van een paar honderd systemen in het begin naar 4 miljoen slimme meters, over enkele jaren, in elk Belgisch gezin. Maar door constant te investeren in innovatie en door onze expertise, opgedaan via de grootverbruikers, zijn we daar klaar voor.”

Internationaal versterken Door de aard van de technologie en zijn activiteiten was internationalisering voor EnergyICT van in het begin een must. Grosjean: “Voor ERDF (Electricité Réseau Distribution France, red.) in Frankrijk zal onze software 35 miljoen slimme meters managen. Via onze klanten in Nederland bereiken we ongeveer 50% van de markt van distributienetbeheerders. En onlangs hebben we een contract gesloten met Hydro Québec in Canada. Er werken 20 mensen voor ons in Groot-Brittannië en nog eens 20 in ons kantoor in North-Carolina in de VS.” Om zich internationaal nog te versterken, maakt EnergyICT sinds oktober 2009 als zelfstandige entiteit deel uit van de Elster Group, een bedrijf dat sinds 1840 (!) gas-, elektriciteits- en watermeters fabriceert en daarin de nummer één in de wereld is. (JD)

www.energyict.com

Uw elektriciteitsleverancier betaalt het BBQ-feestje van uw bedrijf! Bij Elexys, dé elektriciteitsleverancier en aankoper voor kmo’s, betaalt u alvast 15% minder voor uw elektriciteit. Meer nog: Elexys bezorgt jaarlijks uw coëfficiënt. Zo kunt u uw verbruik continu optimaliseren en nog eens 20, 30,…% besparen. Met alle besparingen die Elexys u oplevert, kunt u zeker een paar BBQ-feestjes geven voor het hele bedrijf!

GRATIS berekening van uw besparing. www.elexys.be www.elexys.be

2100571_BBQ.indd 1

VLAAMSE 100% WEST- GSZIN! ONDERNEMIN

§

13/05/11 11:38


Camion Verhuring kan groeien dankzij Franse investeerder Met een vloot van meer dan 100 voertuigen en een tiental verhuurlocaties in hun netwerk, is Camion Verhuring uit Kuurne een topvierspeler. Om verder te kunnen groeien, stemde Camion Verhuring in met een overname door de grote Franse groep Via Location. “De financiering van de groei is zonder twijfel de grootste uitdaging voor onze sectorâ€?, zegt Jean-Paul Vanassche, bedrijfsleider van Camion Verhuring/Camion Location Wallonie. “Hoewel de crisis op haar einde loopt, merken wij dat de banken nog steeds erg terughoudend zijn om zich in onze sector te engageren. We stonden voor de keuze: ofwel met eigen middelen gestaag verder groeien, of op zoek gaan naar een kapitaalkrachtige partner die ons kon helpen de sterk groeiende vraag vanuit de markt te beantwoorden. Zeker met onze ambities in de langetermijnverhuur is een grote financiĂŤle slagkracht erg belangrijk.â€? Die partner werd de Franse groep Via Location, in ons land sinds 2002 actief via het filiaal VIA Truck Lease Belgium. De gesprekken voor een overname van Camion Verhuring werden anderhalf jaar geleden opgestart. Via Location heeft 50 agentschappen in Frankrijk, beschikt er over een vloot van 8.000 voertuigen en boekte vorig jaar een omzet van 135,6 miljoen euro.

Camion Verhuring stelt 120 voertuigen ter beschikking, en zijn omzet in 2010 bedroeg 2,5 miljoen euro. “Via Location opereert dus duidelijk op een veel grotere schaalâ€?, zegt Vanassche. “En toch is dit voor beide partijen een win-winsituatie. Dankzij onze opname in de groep beschikken wij nu over enorme middelen, zowel financieel als logistiek. En wij kunnen de Fransen ons netwerk en onze expertise van de Belgische markt aanbieden. De bedoeling is dat ik de leiding op mij neem van het Belgische bedrijf, dat gewoon Camion Verhuring blijft heten, en dat ik mij bezighoud met de structurele en commerciĂŤle ontwikkeling van het netwerk. Dat strekt zich nu uit over West- en OostVlaanderen, met twee Waalse filialen in Doornik en Mons. Op termijn moeten we in het hele land aanwezig zijn met eigen vestigingen.â€?

Nieuw vlootconcept Camion Verhuring spitste zich tot nu vooral toe op de kortetermijnverhuur van bestelwagens en (lichte) vrachtwagens. Via Location heeft een uitgebreider wagenpark en een ruimere dienstverlening, en wil die ook in ons land introduceren. “We laten de kortetermijnverhuur niet vallen, integendeel, maar we gaan ons nu ook toespitsen op de lange termijn�, zegt Vanassche. “Via Location biedt ook zware voertuigen aan, zoals trekkers, opleggers, kra-

metaal op een plaatje

Jean-Paul Vanassche: “We zijn op zoek gegaan naar een kapitaalkrachtige partner die ons kon helpen om de sterk groeiende vraag vanuit de markt te beantwoorden.� Foto Hol

nen‌ enzovoort. Dankzij de samenwerking kunnen wij nu al koelvoertuigen en vrachtwagens met open laadbak aan ons gamma toevoegen. In de toekomst komen daar nog enkele types bij. Naast de vloot is er de service: Via Location kan het volledige wagenpark voor zijn klanten beheren en onderhouden, geeft advies bij aankoop, verkoopt voertuigen, neemt volledige wagenparken en soms zelfs werkplaatsen over‌ Wel, ook in ons land zullen we die dienstverlening geleidelijk aan uitbouwen. Daarmee komen we als bedrijf erg sterk te staan, want dit concept bestaat nog niet in BelgiĂŤ.â€? Camion Verhuring begon in 1969 als een familiebedrijf, nu maakt het deel uit van een groep die de ambitie heeft om een grote Europese speler te worden. “De overname door Via Location was een moeilijke stap, dat wel, maar garandeert wel de groei van Camion Verhuring. Ik zie dit niet als het einde van het verhaal, maar als het begin van een heel nieuw hoofdstuk.â€? (JD)

www.camionverhuring.be www.vialocation.fr

Ontmoet de leasing van je leven

˜   616H/'6'4.'0)6' ˜ 616IN610 ˜ 12H/'6'4'0EKN610 ˜ 8+#41$16gI56#6+105 ˜    ˜  ˜   

100'$''-5'9')FFEgLMNN '2'4 xGFjNkIKFNFEHK xGFjNkIKFNEJIH 56'8'05T270%*+0)u525('T$' 999T56'8'05g270%*+0)T$'

Brugsesteenweg 73 | 8520 Kuurne | T 056 36 44 44 Place JosĂŠphine Charlotte 18 | 5100 Jambes | T 081 33 11 69

www.westlease.be

Ondernemers 10 27 mei 2011

15


De snelste Brother kleurenlaserprinters. Met de HL-4000 reeks drukt u haarscherp tot 28 ppm in kleur of zwartwit. Deze printers zijn netwerkklaar, uiterst betrouwbaar en hebben 2 jaar garantie on-site. Niet slecht, zeker als u weet dat ze ook uitgerust kunnen worden met hoge capaciteitstoners die

Reeds beschikbaar vanaf â‚Ź399.

u heel wat kosten besparen. Meer info op www.brother.be of bel 02/467 42 11.


UITGELEZEN Gouverneur Breyne bezoekt kerncentrale in Gravelines Daan Vanoutryve: “Ik besefte dat je maar één keer zulke kans krijgt.” Foto DD

Pianotechniek Diskant is eerste huurder in gloednieuwe provinciale infrastructuur voor starters

Diskant brengt muziek in het Bedrijvencentrum Diksmuide Pianotechniek Diskant is de eerste bewoner van het nieuwe Bedrijvencentrum voor starters in Diksmuide. “Hier vond ik een ideale locatie voor de herstart van mijn onderneming, die door gebrek aan een geschikte ruimte op een laag pitje stond. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog in de Westhoek zou herstarten”, vertelt Daan Vanoutryve. Met zijn bvba Diskant stemt, onderhoudt en restaureert hij akoestische piano’s. In de Wagenmakerijstraat 12 op de industriezone Kaaskerke-Zuid in Diksmuide, opende het provinciebestuur begin mei een nieuw Bedrijvencentrum. De eerste van de modules wordt ingenomen door pianotechniek bvba Diskant, gerund door Daan Vanoutryve (43). “Op mijn 27ste haalde ik mijn maîtrise piano aan het vooraanstaande Institut Technologique Europeén des Métiers de la Musique (ITEMM) in Le Mans. Medio jaren 80 startte ik op een boerderij in Alveringem een atelier voor het stemmen, onderhouden en restaureren van akoestische piano’s. Sinds een zevental jaar werd mijn activiteit echter niet meer getolereerd in landbouwgebied, wegens een wijziging van de wet op de ruimtelijke ordening”, vertelt geboren Diksmuideling Vanoutryve. “Ik zocht drie, vier jaar naar een geschikte ruimte. Dat wou zeggen, een plaats die je in de winter kunt verwarmen en in de zomer koelen. Na verloop van tijd gaf ik de zoektocht op en ging ik aan de slag als buschauffeur in loondienst. Ik bleef wel op verplaatsing piano’s stemmen, bijvoorbeeld voor concerten of festivals.” Wat deed u beslissen om opnieuw voluit voor het ondernemerschap te kiezen? Vanoutryve: “Toen ik toevallig op de plannen voor dit nieuwe Bedrijvencentrum botste, besefte ik dat je zulke kans maar één keer krijgt. Mijn droom is hier ideaal te realiseren in een nieuw atelier van 100 m². Het pand valt prima op temperatuur te houden, laat veel daglicht binnen en is heel net. Bovendien is het industrieel opgevat dus heel praktisch uitgerust met onder andere elektrische poorten. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog in de Westhoek zou herstarten. Hiervoor gaf ik onmiddellijk mijn baan van buschauffeur weer op.” Wat is precies de activiteit van Diskant? Vanoutryve: “Ik focus op akoestische piano’s die ik verkoop en verhuur aan zowel particulieren als bijvoorbeeld culturele centra. Daarnaast restaureer ik oude piano’s, met een specialisatie voor vleugels uit de jaren 1920. Een nieuwe activiteit die ik hier kan ontwikkelen is het spinnen van bassnaren. Door de aanschaf van een machine kan ik experimenteren hoe ik ze zelf sneller en specifieker kan maken

dan dat ik ze moet bestellen. Bovendien kan ik nu snaren maken op basis van andere metalen dan wat je doorgaans in de handel vindt. Het marktaanbod is eenheidsworst geworden. Door het inschakelen van een groot stuk wetenschap, gecombineerd met veel zoeken en werken, hoop ik het verschil te maken.” Vormt uw locatie in een dunbevolkte, landelijke regio geen handicap voor een activiteit die het moet hebben van talrijke individuele klanten? Vanoutryve: “De geografische ligging heeft mij inderdaad voor een zware overweging gesteld. Als je rondom kijkt en je ziet de zee en Frankrijk, dan blijft er slechts nog een vierde stuk van de taart over – en dan nog dunbevolkt ook. Maar ik heb de keuze gemaakt voor kleinschaligheid met een grote actieradius. Ik heb klanten tot in Brussel, Antwerpen en Wallonië. Sinds kort groeien ook de contacten in Noord-Frankrijk, waarmee de Westhoek wél een uitstekende verbinding heeft. Wist je trouwens dat de Walen en Fransen ons graag zien komen? De toekomst zal uitwijzen hoe het draait. Voorlopig werk ik alleen, ik zal wel zien hoe het loopt.” (RJ)

Nummer drie in de rij Het Bedrijvencentrum in Diksmuide is het derde in een rij van 12 bijkomende locaties die het provinciebestuur in 2011-2012 opent. Sinds maart 2009 zet de provincie West-Vlaanderen met de steun van Vlaanderen en Europa maar liefst 18 miljoen euro in op doorgedreven ondersteuning van startende ondernemingen. De nieuwbouw op het bedrijventerrein KaaskerkeZuid omvat drie ateliers van 100 m² met elk een duplexverdieping voor kantoorruimte en een eigen toegang. Daarnaast zijn er drie individuele kantoren (van 30 tot 37m²) met ruimte voor uitbreiding. Deze modules worden aangeboden aan starters, met een interessante korting gedurende de eerste drie jaren van de activiteit. Op het vlak van diensten worden onthaal en een basis administratieve ondersteuning aangeboden. Het complex omvat twee professioneel uitgeruste vergaderzalen voor zowel huurders als externen. Aansluitend zijn er een gemeenschappelijke keuken, internet en telefonie. Ten slotte kunnen de starters ook genieten van algemene managementondersteuning via het Actie voor Starters-netwerk. Hierin participeren Voka, SyntraWest, Unizo, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en het Ondernemerscentrum Kortrijk, met steun van het Agentschap Ondernemen.

www.actievoorstarters.be

Provinciegouverneur Paul Breyne heeft met zijn diensten voor noodplanning een bezoek gebracht aan de kerncentrale van Gravelines in Noord-Frankrijk. De gouverneur benadrukte dat de West-Vlamingen wel degelijk ongerust zijn over de nabijheid van een grote kerninstallatie, vooral na wat er onlangs gebeurd is in Fukushima. Hij wees erop dat een incident in Gravelines zeker gevolgen zou hebben voor West-Vlaanderen. Omdat uit oefeningen is gebleken dat de communicatie nogal mank loopt, werd afgesproken dat pijnpunt aan te pakken. Er komt ook een werkgroep die de voorlichting van de bevolking in het grensgebied beter zal uitwerken. (DS)

Lapauw International levert wasmachines aan Bin Laden Lapauw International, het Kortrijkse bedrijf dat industriële wasmachines produceert, heeft een megacontract afgesloten in Saudi-Arabië met de Bin Laden Group, een bouwconcern uit de familie van de onlangs gedode Al Qaeda-leider Osama bin Laden. De Bin Laden Group bestelde 60 industriële wasmachines, goed voor 3 miljoen euro. De machines zijn bestemd voor pelgrims op weg naar Mekka. Osama bin Laden bleef zelf tot 1993 actief in het bedrijf. (HN, DS, HLN)

Kluwer neemt TopPower uit Poperinge over Het Poperingse softwarebedrijf TopPower is overgenomen door Kluwer, een onderdeel van uitgever Wolters Kluwer, dat in dezelfde sector actief is, namelijk het leveren van informatiediensten en software voor kmo’s en cijferberoepen in België. TopPower werd in 1984 opgericht en stelt 30 mensen tewerk. Naast de zetel in Poperinge zijn er ook vestigingen in Deinze en Leuven. “Met TopPower vergroten we onze voetafdruk in deze markt. De gespecialiseerde oplossingen en de uitgebreide expertise van het TopPower-team versterken het bestaande aanbod van Kluwer. Anderzijds kunnen de 4.500 klanten van TopPower nu genieten van de financiële slagkracht en innovatie van Kluwer”, klinkt het bij de overnemer. (HLN)

Michèle Sioen wordt bestuurder bij ING België Michèle Sioen, gedelegeerd bestuurder van het textielbedrijf Sioen Industries, treedt toe tot de raad van bestuur van ING België. Sioen voegt opnieuw een post toe aan haar omvangrijke mandatenpakket. Ze is al onafhankelijk bestuurder bij Belgacom, en treedt eind mei ook toe tot de raad van bestuur van de autodienstengroep D’Ieteren. Daarnaast is Sioen ook vicevoorzitter van de Belgische werkgeversfederatie VBO. Intussen heeft Eric Boyer de la Giroday, zoals aangekondigd, het voorzitterschap over ING België overgenomen van Luc Vandewalle. (DT ,HLN )

Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets - tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

9\c^`‡$9\c^ `hl\ G%9% /,''Bfiki`ab

N\b\c`abjg\ijfm

+&),.

\iq`Z_kmXeMfbX

N\jk$McXXe[\i \e(/[\aXXi^Xe

^

m\ijZ_`aeke`\k`e[\b \ijkmXbXek`\\e^\[li M\iXeknffi[\c`ab\l` \e[\-n\b\e`ealc`X l^ljklj 8]q\e[\iMfbXN\jk$Mk^\m\i?XejDX\ik\ej 8]^`]k\bXekffi/,'' cXXe[\i\e#Gi\j`[\ekB\ee\[pcX Xe0X#/,''Bfiki`ab Bfiki`ab$G,'0('0

uitgelezen-09-

2009-ok.indd

1

18-08-2010

11:12:22

Ondernemers 10 27 mei 2011

17


Vancia-rent.com

U let op de weg, wij op al de rest!

Wanneer u Vancia Rent kiest voor het beheer van uw wagenpark - zowel groot als klein dan kiest u voor een partner die garant staat voor service, exibiliteit en een persoonlijke aanpak. U denkt aan een operationele leasing of een ďŹ nanciĂŤle renting, Vancia Rent regelt alles voor u zodat u zich niets hoeft aan te trekken van alle administratieve en andere zorgen. Zo kunt u genieten van uw wagen en zich ten volle concentreren op uw zaak!

Vancia Rent: the best name for rent

Vancia Rent President Kennedypark 23a - 8500 Kortrijk Tel: 056 34 57 81 - www.vancia-rent.com


Flanders Synergy begeleidde Novy uit Kuurne op het vlak van innovatieve arbeidsorganisatie

“Zelfsturende teams zijn de toekomst, er is geen weg terug” Op 18 mei organiseerde Flanders Synergy een tweede congres rond ‘innovatieve arbeidsorganisatie’. Innovatieve arbeidsorganisatie moet bedrijven en organisaties slagvaardiger maken en de kwaliteit van de arbeid verbeteren. Dit is geen luxe, in een steeds complexere economische en sociale realiteit waarin bedrijven moeten presteren. Novy, producent van dampkappen en andere keukeninbouwtoestellen uit Kuurne, tekende in op een begeleidingstraject van Flanders Synergy en plukt daar nu de vruchten van. 2005 was een mijlpaal voor Novy. De familiale aandeelhouders hadden beslist om een stap terug te zetten en het beleid toe te vertrouwen aan een externe CEO, Philippe Beauduin. “Daardoor kwam er vanzelf een nieuwe strategie die werd uitgebouwd rond onder meer internationale groei, klantgerichtheid en productinnovatie”, zegt operations manager Nicolas Piers. “Hierbij stond het hertekenen van de operationele organisatie centraal. In deze strategie hebben we steeds veel aandacht gehad voor de factor ‘mens’. Vandaar dat we onze operatoren en monteurs in autonome teams wilden laten samenwerken. En dat sloot allemaal mooi aan bij de principes van de ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ die Flanders Synergy huldigt.”

Medewerkers uitdagen Na een analyse van de sterke en zwakke punten van het bedrijf, werd in 2008 gestart met de hertekening van de productieorganisatie. Piers: “Het werd ons snel duidelijk dat we die konden optimaliseren via lean manufacturingmethodes. Novy stond voor een gigantisch veranderingstraject, want er was een grote omslag nodig: van een traditionele ‘directiecultuur’ naar meer inspraak en overleg, en tegelijk een grote resultaatgerichtheid.” Bij lean manufacturing is teamwerk essentieel. Novy lanceerde zowat anderhalf jaar geleden een proefproject met een vijftiental mensen. “Kort gezegd werden de teamleden uitgenodigd om mee te denken over hun dagdagelijkse bezigheden en gestimuleerd om zelf beslissingen te nemen. Een hele aanpassing, die al bij al vrij vlot verlopen is”, zegt Piers. “Maar we hebben er als bedrijf dan ook heel veel tijd en energie in gestoken.”

Na anderhalf jaar kan Novy terugkijken op een succesvol traject binnen het ‘proefteam’. “Er is een cultuur van openheid en vertrouwen gegroeid, de medewerkers denken actief mee en ze zijn betrokken bij hun werk. Het team kan het werk, binnen een duidelijk kader, zelf verdelen. Ze spreken de bezetting aan de werkposten onder elkaar af, maken onderling een vakantieregeling op, en bespreken dagelijks de resultaten. Over resultaten gesproken: op de manier hoe het vroeger verliep, maakten 12 mensen elke dag 75 dampkappen. Nu realiseren ze met dezelfde inspanningen 92 toestellen met 10 medewerkers. De innovatieve arbeidsorganisatie zorgt dus ook voor een opmerkelijke productieverhoging. En de mensen die zo vrij kwamen, konden de productie van nieuwe modellen opstarten.”

Geleidelijk uitbouwen Een consultant van Flanders Synergy heeft Novy de richting aangegeven, en geholpen om het idee van zelfsturende teams ingang te doen vinden bij het middenkader. Consultants van PVO (Partners voor Ondernemers) uit Kortrijk, die de opleiding ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ bij Flanders Synergy volgden, zorgden voor de link met lean manufacturing en de extra begeleiding op de vloer.

KORT GEKNIPT Mutoh Oostende herstructureert De directie van de beursgenoteerde producent van printers en snijplotters Mutoh heeft beslist om voortaan de productie te centraliseren in de Japanse fabriek. Dat is slecht nieuws voor de vestiging in Oostende, want zowel de productieafdeling als het departement onderzoek en ontwikkeling zullen daar op korte termijn verdwijnen. Als gevolg van deze strategische beslissing verliezen 128 van de 173 medewerkers hun job. Het afgeslankte bedrijf zal zich nog enkel toeleggen op de verkoop, marketing en ondersteuning van de in Japan ontwikkelde en geassembleerde hardware.

Deceuninck verhoogt investeringsbudget Na enkele jaren van zwarte sneeuw schijnt er opnieuw een zonnetje boven de producent van pvc-profielen Deceuninck. Vorig jaar kwam het bedrijf uit Hooglede al uit de rode cijfers en met een omzetgroei van 6,8% is nu ook het eerste kwartaal goed ingezet. Tijdens de algemene vergadering benadrukte CEO, Tom Debusschere, dat de crisis achter de rug is. Dat vertrouwen vertaalt zich ook in het investeringsbudget, want dat verdubbelt dit jaar tot 30 miljoen euro.

Imog krijgt Europees geld

“Die begeleiding, die overigens nog steeds plaatsvindt, gaf ons het vertrouwen om de innovatieve arbeidsorganisatie geleidelijk aan uit te bouwen. Tegen eind 2012 moeten 50 van de 150 medewerkers actief zijn in zelfsturende teams”, zegt Piers. “Op dit moment zijn twee projectleiders bezig met telkens een vijftiental mensen, en er staan nog nieuwe projecten in de startblokken. We kozen ervoor om deze ingrijpende veranderingen stap voor stap in te voeren. Zoiets moet je namelijk van heel nabij kunnen begeleiden, anders verval je snel weer in oude gewoontes.”

De afvalintercommunale Imog werkt al enkele maanden aan het project ‘Nette Regio’ waarbij het openbaar domein van de 11 participerende gemeenten afvalvrij wordt gemaakt. Voor dit project krijgt Imog – dat vestigingen heeft in Harelbeke en in Moen – van Europa een subsidie van 392.000 euro. Dit betekent werkzekerheid voor het team voor minstens drie jaar.

Piers is ervan overtuigd dat lean manufacturing en innovatieve arbeidsorganisatie de modellen van de toekomst zijn. “De combinatie van ‘lean & team’ levert nu eenmaal mooie resultaten op. Er is volgens mij geen weg terug, dat klopt. Bij Novy zijn we trots op het traject dat we in iets meer dan een jaar hebben afgelegd.”

Gisteravond zijn medewerkers ook langer gebleven om de werkposten aan te passen, zodat een snellere doorstroming mogelijk wordt. We hebben ze dat niet moeten opleggen. Wel, als ik dat zie, dan weet ik dat die mensen met veel ‘goesting’ komen werken. En daarvoor doe je het.” (JD)

Om zijn woorden kracht bij te zetten, geeft Piers ten slotte nog een tekenend voorbeeld: “Er zijn voor Novy momenteel nogal wat commerciële opportuniteiten in het buitenland, en daardoor moet de productie van dampkappen gevoelig verhogen. De output binnen het proefteam moet opgevoerd worden van 92 naar 105 per dag. Twee jaar geleden zou dat een hele opdracht geweest zijn. Nu hebben we de plannen op maandagochtend met onze mensen besproken, en meteen borrelden er al ideeën op. Volgende week gaan we testen hoe we het aantal dampkappen binnen het team met 15 per dag kunnen verhogen. In afwachting daarvan hebben de medewerkers zelf overuren geregeld, en werken ze ’s morgens van 6 tot 7.30 uur met een aantal mensen om dat extra volume te kunnen realiseren.

Nicolas Piers en zijn ploeg op de werkvloer: “De combinatie van ‘lean & team’ levert nu eenmaal mooie resultaten op. Er is volgens mij geen weg terug.” Foto Hol

www.novy.be www.flanderssynergy.be

Voka West-Vlaanderen ontvangt innovatiegoeroe Lee Op donderdag 16 juni brengt Voka West-Vlaanderen een van de grootste Amerikaanse innovatiegoeroes tot bij de West-Vlaamse kmo’s. Richard K. Lee begeleidt wereldwijd ondernemingen bij de praktische implementatie van hun innovatiestrategieën. Centraal hierbij staat zijn absolute geloof in groei dankzij innovatie. Tussen 09u00 en 12u00 kunt een seminarie bijwonen, gevolgd door een businesslunch. Het event vindt plaats bij Dots, in het Ieper Business Park. Info en inschrijven: Marijke Bouciqué, tel. 056-26 13 89, marijke.boucique@voka.be.

Ondernemers 10 27 mei 2011

19


20

Ondernemers 10 27 mei 2011

HAVENNIEUWS

Zeebrugge als gateway voor China China is als BRIC-land een van de grote economische motoren van de wereld. Het land kende de laatste decennia een explosieve economische groei en is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste exporteurs van de wereld. In de scheepvaart heeft deze gigantische export een nooit geziene schaalvergroting met zich meegebracht: vandaag worden schepen ingezet met een capaciteit van 14.000 TEU (Twenty feet Equivalent Unit of 20-voet lange container), schepen van 18.000 TEU zijn in bestelling. De haven van Zeebrugge heeft snel op deze tendens ingespeeld en ontvangt vrijwel dagelijks de megacontainerschepen vanuit China. Dankzij de talrijke lijndiensten en de vele directe bestemmingen naar het land (zie kaart, red.) heeft Zeebrugge zich weten te profileren als een gateway van en naar China. Het Verre Oosten is goed voor 20% van de totale goederenoverslag en 50% van alle deepseacontainers zijn China-gerelateerd. Vele rederijen hebben Zeebrugge in hun vaarschema opgenomen. In het containersegment zijn dat voornamelijk ANL, China Shipping Container Line (CSCL), CMA CGM, Evergreen en Maersk Line, voor roll-on-roll-offvracht NYK.

30 dagen De transittijd van of naar China is afhankelijk van verschillende omstandigheden: vaarroute, aantal aanloophavens, ladingvolumes, … Ruwweg mag men aannemen dat een containerschip van Europa naar China of omgekeerd een maand onderweg is. Op sommige diensten reduceren de rederijen

Op onderstaande kaart staan alle havens in China aangeduid die rechtstreeks –dus zonder overslag in een derde haven- maritiem verbonden zijn met Zeebrugge. De aangeduide steden zijn dus rechtstreeks bereikbaar door één of meerdere diensten die terug te vinden zijn in de tabel.

het aantal aanloophavens om de transittijden gevoelig te verkorten. Een containerdienst vaart zowel in China als in Noord-Europa enkele havens aan. De haven van Zeebrugge is op sommige diensten de ‘first port of call’, op andere de ‘last port of call’, m.a.w. de eerste of de laatste Europese haven in het vaarschema. Dit kan een belangrijke tijdswinst opleveren bij respectievelijk import- of exportlading, een element van belang voor de keuze van de verschepingshaven.

Waarom via Zeebrugge? De haven van Zeebrugge is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijk containerplatform , dat ondertussen de vijfde plaats bekleedt in de ranglijst van Europees-continentale containerhavens. De relatief eenvoudige nautische toegang tot de kusthaven vormt een grote troef door de tij-ongebonden grote diepgang van de vaargeulen. De voorhaven, waar de containerschepen behandeld worden, ligt – letterlijk – in zee. De terminals zijn uitgerust met de modernste containerkranen. De professionaliteit van de havenarbeiders staat borg voor een snelle en efficiënte behandeling van de schepen. De verladers vinden in Zeebrugge een haven waar hun goederen snel kunnen aan- en afgeleverd worden. De grensinspectiepost, waar de douane- en FAVV-controles (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) gecentraliseerd werden, ligt dicht bij de containerterminals en werkt bijzonder efficiënt. De gemiddelde wachttijden op de terminals zijn minimaal. De congestie in en rond de haven is bijna onbestaande. Overzicht diensten tussen Zeebrugge en China: Rederij

Dienst

ANL

East West Express Service EUR 1; EUR 2; EUR 3

China Shipping CSCL

AEX 3; 4; 7

CMA CGM

FAL 1; 2; 3; 5

Maersk Line

AE 8; 9; 10

NYK

New World Loop 3

De bovenstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende rederijen die op Zeebrugge varen (linkerkolom). In de rechterkolom staan de namen (afkortingen) van de respectievelijke diensten die deze rederijen aanbieden. Elk van deze rederijen en betreffende diensten varen tussen de haven van Zeebrugge en China.

Nieuwe treinverbinding tussen Zeebrugge en Luik Sinds begin april is er een nieuwe directe spoorverbinding vanuit de haven van Zeebrugge naar de regio Luik beschikbaar. De nieuwe dienst biedt driemaal per week een directe verbinding tussen de Zeebrugse deepsea containerterminals (CHZ/APMT) en de Liège containerterminal (LCT). Deze link verbindt Zeebrugge rechtstreeks met de regio’s Liège/Luik, Maastricht, Aachen, Genk, Tongeren die belangrijke vrachtvolumes genereren.

Transfennica verhoogt capaciteit Het Europees shippingbedrijf Transfennica heeft een van de twee huidige schepen op zijn dienst tussen Zeebrugge en Bilbao vervangen door de m/v Bore Sea. Dit betekent een verdubbeling van de capaciteit. Het nieuwe schip biedt capaciteit voor 205 trailers, 500 wagens en 450 TEU. Transfennica’s Iberia Route (Zeebrugge – Bilbao) geldt als een ‘Motorway of the Sea’. Er worden drie afvaarten per week in elke richting aangeboden met een transittijd van 38 uur.

Cewez viert 25 jaar Cewez (Centrale der werkgevers Zeebrugge) vierde op vrijdag 6 mei zijn 25-jarig bestaan. Cewez is het erkend organisme voor de stouwers in de Zeebrugse haven. Naast zijn opdracht als sociaal kantoor voor de havenarbeiders en aanverwanten, is het ook de gesprekspartner ten overstaan van de paritair samengestelde sociale organisaties. Het algemeen en logistiek contingent (effectieven) telt vandaag 1.784 havenarbeiders.

Vlaamse Havendag op 25 juni Tijdens de Vlaamse Havendag zetten de Vlaamse havens hun deuren open. De haven van Zeebrugge telt heel wat bedrijven die op deze dag een unieke kijk gunnen achter hun schermen. Deze havendag staat grotendeels in het teken van een duurzame en groene transport en logistiek. Het havenbestuur organiseert een jobbeurs waaraan talrijke bedrijven deelnemen. Bijkomende informatie en het programma van de Vlaamse Havendag vindt u op www.vlaamsehavendag.be.

In samenwerking met

www.apzi.be


Dossier Automatisatie & Elektriciteit

Van Vooren Industriële Elektriciteit uit Brugge viert in september een kwarteeuw bestaan

“Onze klanten zijn geen eendagsvliegen” Noch de economische crisis 2008-2010, noch een voorafgaande interne crisis in 2002-2004, kregen Van Vooren Industriële Elektriciteit uit Brugge klein. “We hebben het allemaal overleefd en staan sterker dan ooit”, zegt Bart Van Vooren. In september wordt de bvba precies 25 jaar oud. Toen Bart Van Vooren (48) uit Sint-Kruis, Brugge de bvba Van Vooren oprichtte, was hij al anderhalf jaar bezig als eenmansbedrijf. Na het behalen van zijn graduaat elektromechanica in Oostende en zijn legerdienst, had hij eerst zes maanden bij Liften Dumon in Brugge gewerkt. “Als jonge volbloed technicus was ik geobsedeerd door machines die in panne lagen. De eerste jaren profileerde ik me als depanneur, zelfstandig servicetechnicus voor kmo’s”, blikt Van Vooren terug. “Daaruit ontdekte ik hoe besturingsborden beter gemaakt konden worden. Ik wierf een eerste medewerker aan en kort na de start van de bvba in 1986 kochten we een pand op de industriezone Blauwe Toren. Daarna stapte ook mijn vrouw Marijke Deblaere in de zaak. Toen we op een moment dag en nacht werkten, besefte ik dat ik niet op die manier 40 wilde worden. Tijdens een tweejarige cursus ‘strategisch management’ bij SBM (Stichting Bedrijfsmanagement, de managementschool van SyntraWest, red.) leerde ik de sterktes en zwaktes van mijn bedrijf kennen. We maakten een businessplan voor een gestage, sterke groei. Dit resulteerde in 1999 in de verhuis naar een nieuwbouw in de Gotevlietstraat, ten noorden van de Blauwe Toren.” Hoe verteerde het bedrijf die groei? Van Vooren: “Aanvankelijk gingen we flink vooruit. Zo hoorden we bij de allereerste lichting Trends Gazellen in 2002. Maar in 2002-2004 moesten we een flinke stap achteruit zetten door een interne crisis. Hierbij verloren we geruime tijd opdrachten, doordat strategische prijzeninformatie weglekte. De mindere resultaten leidden onvermijdelijk naar een gedeeltelijk collectief ontslag. De periode van 50 medewerkers was voorbij, het personeelsbestand moest inbinden tot op 35 mensen. Maar dankzij hun dagelijkse inzet en motivatie knopen we weer aan met gecontroleerde groei en kunnen we behoorlijke resultaten voorleggen.” Hoe kunnen we vandaag het pakket van Van Vooren omschrijven? Van Vooren: “De eerste pijler is elektrische installatie. De tweede pijler wordt gevormd door automatisatie en

bordenbouw. Door de combinatie van beide pijlers kunnen we vooral kostentechnisch sterk uitpakken. Wij bieden zowel elektriciteit voor bedrijven in het algemeen als meer gespecialiseerde elektrotechniek voor machineconstructeurs, studiebureaus, OEM-bedrijven, enzovoort. Zelfs ons eigen gebouw is opgevat als een machine. Hier vind je geen enkele schakelaar: de lichten gaan aan op basis van de Outlook-agenda, via de toegangscontrole of via de pc. Daarnaast hebben we nog dochter Setec, die zich met vijf mensen concentreert op lift- en aandrijftechniek.”

ken met een gestructureerd onthaalbeleid. Er is tevens grote aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers. In die optiek behaalden we begin dit jaar ons VCA*-certificaat. Het sterke teamgevoel proberen wij jaarlijks extra te voeden door de organisatie van een teambuildingdag. Onze garantie voor het leveren van dagelijkse kwaliteit ondersteunen we verder door het voorbereiden van onze Iso-certificatie. Via al deze inspanningen bouwen wij aan een sterke visie op de toekomst, om de volgende 25 jaar gezond tegemoet te gaan.” (RJ)

Hoe doorstond u de economische crisis 2008-2010? Van Vooren: “In 2008 hadden we een historisch gevulde orderportefeuille met projecten die uitzonderlijk lang liepen: van één tot anderhalf jaar. Dankzij dit godsgeschenk konden we 2009 overbruggen. In combinatie met een opgebouwde reserve, ontweken we hierdoor zware klappen. Het jaar 2010 eindigde iets zwakker en dat was ook het geval voor het begin van 2011. Niettemin kenden we de laatste drie jaar een vrij stabiele omzet rond 3,2 miljoen euro, dankzij de ondersteuning van het sterke personeelsteam. Nu heerst opnieuw een behoorlijke drukte. De prijzen zijn nog niet terug, maar dat verwachten we ook niet snel. Intussen onderhouden we lange relaties met trouwe klanten, sommigen al 25 jaar. Als familiaal bedrijf willen we sterk staan op de lokale markt voor sterke bedrijven. Referenties als Marine-Harvest ,Sita, Packo, Arcelor-Mittal, Electrawinds,… zijn geen eendagsvliegen.”

www.van-vooren.be

Is uw werk voor hernieuwbare energieprojecten van Electrawinds (Oostende en Moeskroen), Thenergo (Ieper) en Valmass (Vleteren) een bewuste keuze? Van Vooren: “De elektriciteit en automatisering van Electrawinds’ eerste biomassacentrale in Oostende was een enorm grote uitdaging. De verwachtingen kwamen echter uit en intussen werkten we voor Electrawinds ook in onder andere Moeskroen. De projecten voor Thenergo en Valmass ontstonden uit onze relatie met Biotim, dat nu in de groep Waterleau zit. Voor Biotim realiseerden we onder meer de elektriciteit en automatisering van het waterzuiveringstation van Genencor, vlakbij ons bedrijf. Toch stappen we niet voluit mee in de hernieuwbare energie, zoals veel collega’s die zonneparken installeren. Want wij verwachten dat die markt na 2011 zal afnemen.” Wat brengt de toekomst? Van Vooren: “De laatste jaren zijn we volop bezig met het verder professionaliseren. Zo investeerden we ondermeer in een nieuw beheers- en boekhoudprogramma SAP. Verder wordt het personeelsbeleid in een nieuw jasje gesto-

Bart Van Vooren: “Een historisch gevulde orderportefeuille hielp ons om 2009 te overbruggen.” Foto MVN

Ondernemers 10 27 mei 2011

21


22

Ondernemers 10 27 mei 2011

Dossier AutomatisATIE & Elektriciteit

Nick Vanneder zet bij Abutriek uit Vichte levenswerk van vader John verder

“Jonge en technische talenten zijn witte raven, maar ze bestaan” Abutriek uit Vichte bestaat 30 jaar in 2012. De specialist in algemene elektriciteit, industriële buisleidingen, thermische installaties en verwarming schrijft verder aan een mooi groeiverhaal, dat alleen een onderbreking kende door de recessie. “Het overlijden van mijn vader John, stichter van het bedrijf, was een mokerslag, maar met mijn moeder en oom beschik ik over twee gouden krachten die me ondersteunen bij de algemene leiding”, zegt zaakvoerder Nick Vanneder dankbaar.

Nick Vanneder en zijn oom Rony: “Het doet ons plezier dat deze generatie jongeren niet te beroerd is om de handen uit de mouwen te steken.” Foto Hol

John Vanneder bekleedde bij textielbedrijf VannesteVerwee de functie van technisch directeur tot dit bedrijf de activiteiten staakte. “Bij dat bedrijf stond nog een stoomketel van Mahy-Frères. Op vraag van die fabrikant richtte hij zich vanaf dan op de verkoop, de mechanische en elektrische installatie van dergelijke stoomketels, -generatoren en turbines. Hij deed dat zes maanden lang onder de naam Thermelec Services, maar omdat er in Wetteren al een gelijkaardig bedrijf onder dezelfde naam actief was,

herdoopte mijn vader zijn bedrijf tot Abutriek”, verklaart Nick Vanneder. Zelf stapte Nick 15 jaar geleden in de onderneming. “Na mijn studies ben ik begonnen. Eerst heb ik tien jaar meegewerkt met het technisch personeel, om de stiel volledig onder de knie te krijgen. Sinds vijf jaar behartig ik de financiële en commerciële kant van de zaak. Het is een groot geluk geweest dat ik er niet later mee begonnen ben, omdat mijn vader rond die periode ziek is geworden. Twee jaar lang kon ik nog op zijn ervaring en expertise

terugvallen als ondersteuning bij beslissingen, tot hij drie jaar geleden spijtig genoeg overleed. Mijn ma bekommert zich nog altijd om de boekhouding, terwijl mijn oom Rony mijn rechterhand is voor de planning, de praktische uitvoering, opmaak van offertes en als overlegpersoon.” Wat doet Abutriek precies? Vanneder: “Ten eerste verzorgen wij volledige thermische installaties en verwarming in (roestvrij) staal en kunststof, zowel voor stoom, thermische olie, water, perslucht, gas als stookolie. We leveren ook industriële cv-ketels, warmeluchtgeneratoren en stralingspanelen. Verder staan we in voor algemene elektriciteitswerken, van bordenbouw tot installatie ter plaatse. Tot slot tekenen we ook verantwoor-

delijk voor industriële buisleidingen. Dit omvat onder meer buizen voor perslucht, industriële gassen, lijmen, aardgas, grondstoffen, stoom, enzovoort. We werken vooral voor industriële klanten, al zijn we ook op kleine schaal nog aanwezig op de residentiële markt. Onze grootste kracht is de bundeling van die activiteiten, waardoor onze klanten zich maar tot één aanspreekpunt moeten richten en zich verder kunnen concentreren op hun corebusiness.” Met 45 medewerkers behoren jullie al een tijdje niet meer tot de kleinste spelers. Hoe is dat gegroeid? Vanneder: “We zijn destijds gestart in Beveren-Leie, vanuit de vroegere weverij van mijn grootouders. De groei deed ons uitkijken naar grotere locaties. In 1996 zijn we verhuisd naar de huidige site in Vichte. Hier hebben we tot drie keer toe uitgebreid, maar momenteel zitten we op dat vlak op onze limiet. Er staan 30 medewerkers op onze payroll, maar we kunnen ook rekenen op 15 onderaannemers en interimkrachten. Tijdens de recessie hebben we tijdelijk de samenwerking met onze onderaannemers moeten stopzetten, omdat klanten hun investeringen of bestellingen uitstelden. Gelukkig werken we intussen wel weer op volle kracht. We kijken intussen uit naar sites waar we verder kunnen groeien, maar willen per se onze huidige medewerkers behouden. Velen komen met de fiets naar het werk en we hopen daarom sowieso in deze buurt te kunnen blijven.” Beschouwt u dat als een grotere prioriteit dan actieve prospectie? Vanneder: “Eigenlijk wel, want zonder die medewerkers staat dit bedrijf nergens. Daarom vinden we het zeer belangrijk hen optimaal te begeleiden, te ondersteunen en extra vorming te geven. In de zoektocht naar nieuwe competente krachten hebben we goede relaties opgebouwd met technische scholen uit Waregem, Kortrijk en Roeselare. Drie op vier jongeren die hier stage lopen, zien dat later verzilverd in een vast contract. Dergelijke profielen zijn moeilijk te vinden, maar het doet me plezier dat deze generatie jongeren niet te beroerd is om de handen uit de mouwen te steken.” Met de 30ste verjaardag wordt 2012 een nieuwe mijlpaal voor uw onderneming? Vanneder: “De 25ste verjaardag hebben we niet gevierd, omdat mijn vader toen ziek is geworden. Nu alles weer in zijn plooi is gevallen, willen we onze klanten en medewerkers volgend jaar op een passende manier danken voor hun blijvend vertrouwen in Abutriek.” (BVC)

www.abutriek.be


Electrical Services Depondt uit Hooglede specialiseert zich in industriële elektriciteit en automatisatie

“Ook onder de kerktoren moet je kwaliteit bieden” Koen Depondt startte in 2004 met ESD, Electrical Services Depondt. Daarvoor was hij hoofd van de technische dienst van een bedrijf en hield hij zich vooral bezig met engineering en onderhoud. “Maar ik wilde ook wel eens mijn eigen ideeën uitwerken en dus werd ik zelfstandig”, zegt Depondt. ESD werkt op dit ogenblik met 16 vaste werknemers en twee uitzendkrachten. Zaakvoerder Koen Depondt (37) laat zich ondertussen bijstaan door Davy Deneweth, zijn rechterhand. “Ik ga de baan op naar klanten en potentiële klanten en als het even kan, spring ik ook nog bij om technische bijstand te verlenen. Dat gebeurt alleen in uiterste nood. Davy is verantwoordelijk voor de bordenbouw in het atelier en het uitsturen van het personeel.”

Kernactiviteiten “De firma is zo uitgebouwd dat bedrijven op ons een beroep kunnen doen voor alles wat elektriciteit, automatisatie, hoogspanning, PLC-programmatie en databekabeling betreft. Het berekenen van de elektrische installatie, verlichting en andere voorzieningen, aansluiten van machines, camerabewaking, toegangscontrole, onderhoud, depannage, meet- en regeltechniek, robotica en bordenbouw behoren allemaal tot onze activiteiten. Dat laatste is een echte specialiteit en die borden worden uiteraard gemaakt volgens de geldende normen met een duidelijke nummering van de componenten, klemmenstroken en draden.

Alles wat we maken, gebeurt in samenspraak met de klant zodat zijn wensen optimaal worden uitgevoerd.”

Troeven “Er zijn heel wat spelers actief in onze sector”, is Depondt realistisch. “Dus moet je een perfecte service leveren om je te onderscheiden van de anderen. Qua klanten beperken wij ons hoofdzakelijk tot West-Vlaanderen. Dat is een doelbewuste strategie. Ook onder de kerktoren moet je kwaliteit bieden en doordat onze klanten geografisch dichtbij zijn, kunnen we alles gemakkelijk opvolgen en tussenkomen als het nodig is. Maar omdat onze klanten vooral grote spelers zijn, gebeurt het toch dat we naar het buitenland trekken. Zo gingen we zelfs met een klant mee naar SaudiArabië. Maar dat zijn uitzonderingen. Waar we ook werken, we blijven onze filosofie trouw. Kwaliteit koppelen we aan een stipte timing en perfecte service. We gaan niet alleen een project ontwerpen en afwerken maar ook opvolgen. Overleg is een ander sleutelwoord bij ons. Alles gebeurt in overleg met de klant, we staan voor alles open. Op alle vlakken streven we een open communicatie na.”

Snelle evolutie “Een van de pijlers van ons succes is het snel kunnen inspelen op de noden van de markt”, gaat Depondt verder. “Dat klinkt gemakkelijk, maar is het niet. Dat vereist namelijk dat zowel ik als het personeel voortdurend bijgeschoold moeten worden. Niet iedereen kan altijd een bepaalde opleiding volgen maar wie gaat, maakt een verslag zodat

ook de anderen er iets kunnen van opsteken. Ook ik moet alle nieuwigheden kennen, niet helemaal in detail, maar ik moet toch weten waarover ik spreek als ik bij klanten kom. Scholing is een eerste vereiste om te kunnen inspelen op de bestaande noden, materiaal een tweede. Om heel kort op de bal te kunnen spelen en de lange leveringstermijnen te kunnen omzeilen, houden we zelf een enorme voorraad aan. Zo startte ons bedrijf in een loods van 200 m², huurden we altijd maar ruimte bij en beslaat het magazijn en de productieruimte nu 1.200 m², en het is alweer te klein.“

Organiseren en structureren “We realiseren een omzet van ongeveer 2 miljoen euro. De crisis remde onze vooruitgang even af: er waren minder grote projecten, maar tezelfdertijd haalden we wel nieuwe klanten binnen. Ook voor ons werd dat een periode van reflectie.” “Dat klopt”, beaamt Davy Deneweth. “We herbekeken onze organisatie en structuur zodat we opnieuw konden verder groeien. Met externe ondersteuning hebben we een zeer grondige analyse gemaakt van welke mensen we moeten rekruteren en hoe, waar en wanneer we ze moeten aantrekken. Nauwkeurige functiebeschrijvingen, onze naambekendheid en ons profiel van jong en dynamisch bedrijf met groeimogelijkheden zorgen ervoor dat we de laatste jaren gemakkelijk nieuwe medewerkers kunnen aantrekken.”

Toekomst “Vooraleer we nieuwe stappen zetten in ons groeiproces willen we nu eerst eens even met beide voeten op de grond staan”, blikt Depondt vooruit. “Er is ruimte om nieuwe klanten aan te trekken maar we willen zeker niet in versneld tempo groeien. Wat we hebben opgebouwd willen we eerst consolideren en structureel onderbouwen. Op het vlak van technische ontwikkeling huldigen we hetzelfde principe. Ook hier willen we elk jaar iets nieuws ontwikkelen en aanbieden.” (PD)

www.esdbvba.be Davy Deneweth en Koen Depondt: “De crisis remde even onze vooruitgang af. Ook voor ons werd dat een periode van reflectie.” Foto Kurt

Ondernemers 10 27 mei 2011

23


24

Ondernemers 10 27 mei 2011

ondernemers & co

Vennootschap mag voortaan haar eigen overname medefinancieren Stijn Lamote en Jan Sandra: “Tot voor 1 januari 2009 was dergelijke financiële steunverlening door de familiale vennootschap quasi absoluut verboden.”

Sedert 1 januari 2009 kan een vennootschap haar overname zelf financieren met overtollige liquiditeiten. Dat schept opportuniteiten, onder meer op fiscaal vlak. Stel, een echtpaar wenst zich terug te trekken uit het aandeelhouderschap van hun familiale vennootschap en hun opvolging binnen het familiebedrijf te regelen. Een van de kinderen, is bereid de aandelen in de familiale vennootschap over te nemen. Interessant is dat zich in de familiale vennootschap overtollige liquiditeiten bevinden. Bij een dergelijk geval wordt vaak volgend overnamescenario opgezet: De overnemer, meestal via zijn management- of holdingvennootschap, gaat een lening aan bij de bank om de overname te financieren. Na de overname worden overtollige liquiditeiten in de familiale vennootschap ‘opgestroomd’ naar de overnemende vennootschap via dividend. Op die manier komt de familiale vennootschap uiteindelijk tussen in haar eigen overnamefinanciering. Deze constructie kent echter een niet te miskennen nadeel: het eigen vermogen van de familiale vennootschap ver-

mindert gevoelig door deze dividenduitkering. Als gevolg daarvan, daalt de berekeningsgrondslag voor de notionele interestaftrek in hoofde van de familiale vennootschap. De overnemende vennootschap, die via het ontvangen dividend haar eigen vermogen ziet toenemen, zal echter niet kunnen genieten van een notionele intrestaftrek. Holdingvennootschappen kunnen namelijk in wezen niet genieten van de notionele intrestaftrek. Notionele intrestaftrek valt nochtans niet te versmaden. Via de notionele intrestaftrek kan een percentage (4,3% voor kleine vennootschappen en 3,8% voor grote vennootschappen) van het eigen vermogen, eventueel gecorrigeerd, in aftrek worden gebracht van de belastbare grondslag.

Versoepeling van wetgeving Sinds 1 januari 2009 is het toegelaten dat vennootschappen hun overtollige liquiditeiten voorschieten of uitlenen aan een derde die hun aandelen wenst te kopen. Een dividenduitkering is dan niet langer nodig. Als gevolg daarvan hoeft het eigen vermogen, en dus de notionele intrestaftrek, van de familiale vennootschap niet te dalen. Ook een DBI-lekkage (waardoor 5% van de door de overnemende vennootschap ontvangen dividenden alsnog aan belasting is onderworpen) is daardoor niet meer aan de orde. Tot voor 1 januari 2009 was dergelijke financiële steunverlening door de familiale vennootschap quasi absoluut verboden. Basisdoelstelling van de Europese wetgever hierbij was de instandhouding van het kapitaal van de vennootschap om haar te beschermen tegen haar schuldeisers.

Het absolute verbod op financiële steunverlening stuitte in de praktijk echter op kritiek wegens te ingrijpend, weinig genuanceerd en onwerkzaam. Een flexibele wijziging van de eigendomsstructuur van het aandelenkapitaal van een vennootschap werd er namelijk gevoelig door ingeperkt. De Europese wetgever pikte in op deze opmerkingen uit de praktijk en moderniseerde in 2006. In navolging hiervan stapte ook de Belgische wetgever mee. Voortaan is financiële steunverlening toegelaten, zij het onder een aantal strikte voorwaarden.

Raad van bestuur Opdat een vennootschap financiële steun kan verlenen, moet ze allereerst beschikken over uitkeerbare middelen. Een vennootschap kan slechts financiële steun verlenen ten belope van het bedrag dat zij op ieder moment kan uitkeren als dividend. Ten belope van het toegekende bedrag aan steunverlening moet een onbeschikbare reserve worden geboekt. De financiële steunverlening vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de steunverlenende vennootschap. De raad van bestuur moet erover waken dat de financiële steunverlening kadert in het belang van de vennootschap, en ook dat deze gebeurt tegen billijke marktvoorwaarden. De wet schrijft in dit verband een verslaggeving voor die ook moet gepubliceerd worden. Ook de algemene vergadering van de financierende vennootschap moet haar goedkeuring verlenen. Jan Sandra en Stijn Lamote, Imposto Advocaten

ONDERNEMING & FISCALITEIT VASTGOED & FISCALITEIT VERMOGEN, SUCCESSIE & FISCALITEIT REGULARISATIES & FISCALITEIT INTERNATIONALE FISCALITEIT GESCHILLEN & FISCALITEIT FAMILIEBEDRIJVEN VENNOOTSCHAPPEN FUSIES & OVERNAMES, TRANSACTIES FRAUDE & FISCALITEIT

VEEMARKT 47/7 . 8500 KORTRIJK . T + 32 56 24 13 13 . F + 32 56 24 13 10 . INFO@IMPOSTO.BE . WWW.IMPOSTO.BE


Burgerlijke maatschap en onroerend goed, een goede combinatie? Een burgerlijke maatschap wordt gewoonlijk gebruikt om een familiaal vermogen bestaande uit roerende goederen te beheren, met het oog op successieplanning. Zo’n maatschap kan echter ook gebruikt worden bij onroerende goederen. Alleen rijst dan de vraag of dit wel een goede combinatie is. Een maatschap is een eenvoudige vennootschapsvorm waarbij minstens twee personen overeenkomen om iets in een gemeenschappelijk vermogen in te brengen en dit vermogen samen te beheren. Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is in essentie een gebonden en georganiseerde onverdeeldheid met een welbepaald doel. Zo’n maatschap wordt vandaag vaak gebruikt om een familiaal vermogen, bestaande uit roerende goederen (zoals gelden, aandelen, beleggingsproducten, enz.) te beheren, meestal met het oog op successieplanning. (Zie ook het artikel ‘Burgerlijke maatschap bij schenking, nuttig of niet?’ - Ondernemers 09, pag. 28, red.). Gecombineerd met schenkingen van haar deelbewijzen, laat de maatschap ouders namelijk toe om het familiaal vermogen op een fiscaalvriendelijke manier aan de kinderen over te laten, terwijl zij de controle hierover integraal behouden door het beheer van de maatschap statutair aan hen toe te kennen.

ning (zoals commerciële panden of industriegronden) is het inbrengrecht van artikel 115bis W. Reg. verschuldigd. Sinds 1 januari 2006 bedraagt dit inbrengrecht 0%, het is dus belastingvrij. De inbreng van een onroerend goed dat wél geheel of gedeeltelijk voor private bewoning gebruikt wordt, wordt door de Administratie echter niet als een belastingvrije inbreng beschouwd, maar wel als een verkoop die belast wordt (tegen een tarief van 10% in het Vlaamse Gewest, en 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest), als er sprake is van een eigendomsoverdracht.

Overdracht van deelbewijzen tijdens de duur van de maatschap Waar de inbreng van een onroerend goed in een maatschap in bepaalde gevallen fiscaalvriendelijk kan gebeuren, is dit niet het geval voor de overdracht van de deelbewijzen van de betrokken maatschap na de inbreng.

Wist u echter dat een maatschap ook voor onroerende goederen gebruikt kan worden? Een onroerend goed kan in de maatschap worden ingebracht of door een maatschap worden aangekocht. De vraag is echter of dit wel een goede combinatie is. De fiscale transparantie die de maatschap kenmerkt, zorgt er namelijk voor dat aan de combinatie van een maatschap met onroerend goed een fiscaal kostenplaatje verbonden is.

Een maatschap is nu eenmaal fiscaal transparant en dat betekent dat de delen die bij de inbreng van het vastgoed worden verkregen, onroerend van aard zijn. Een overdracht van deelgerechtigheden in een maatschap waarin zich onroerende goederen bevinden, wordt aanzien als een overdracht van onroerende goederen. De gevolgen zijn niet te onderschatten: bij een schenking van deze deelbewijzen, die verplicht voor een Belgische notaris moet gebeuren, zijn de progressieve schenkingsrechten voor onroerende goederen verschuldigd (die voor schenking in rechte lijn in het Vlaamse Gewest kunnen oplopen tot 30%). Bij een verkoop geldt het verkooprecht van 10% of 12,5%. In de successie worden deze deelbewijzen bij het onroerend vermogen toebedeeld. Potentieel een dure aangelegenheid dus.

Inbreng in de maatschap

Ontbinding van de maatschap

In tegenstelling tot een maatschap die enkel roerende goederen omvat, moet een maatschap waarin onroerende goederen worden ingebracht, worden opgericht via een verplicht te registreren notariële akte.

Ook bij de ontbinding van de maatschap spelen de fiscale transparantie en het daarmee gepaard gaande onroerend karakter van de deelbewijzen van de maatschap een rol.

Bij de inbreng van een onroerend goed, dat niet volledig of slechts gedeeltelijk gebruikt wordt voor private bewo-

Indien de ontbinding van de maatschap gelijkstaat met de uit onverdeeldheidtreding met betrekking tot het onroerend goed, hetgeen enkel het geval is indien proportio-

Jurka Vanthournout: “Het gebruik van een maatschap voor successieplanning van onroerende goederen kan in bepaalde gevallen zijn nut hebben, alleen is en blijft de toepassing ervan maatwerk.”

neel – dit wil zeggen ieder in verhouding tot de door hem gedane inbreng – uit onverdeeldheid wordt getreden, dan is slechts het verdelingsrecht van 1% verschuldigd. Ingeval van niet proportionele verdeling moet evenwel in toepassing van artikel 113 W. Reg. alsnog het verkooprecht worden betaald op de door de betrokken persoon bijkomend verkregen delen.

Conclusie Uit bovenstaande is gebleken dat bij een combinatie van een maatschap en onroerend goed, er fiscaal abstractie wordt gemaakt van de maatschap. Het erin ondergebracht onroerend goed wordt als een traditioneel onroerend goed beschouwd, met alle (fiscale) gevolgen vandien. Wellicht zal het gebruik van een maatschap voor successieplanning van onroerende goederen in bepaalde gevallen wel zijn nut hebben. Bovenstaande maakt echter duidelijk dat deze beslissing niet licht kan worden genomen, en dat er een afweging moet worden gemaakt van alle aspecten van elk specifiek dossier. Een burgerlijke maatschap blijft dus maatwerk. Jurka Vanthournout, Titeca Henri Accountancy

Integrale dienstverlening:

Contact: Kantoor Roeselare Heirweg 198 8800 Roeselare Tel 051 26 82 68 Fax 051 21 19 63 www.titeca-accountancy.be

Accountancy – Fiscaliteit – BTW Startersadvies – Groei- en kredietbegeleiding Vennootschaps – en contractenrecht Familiale opvolging – Successieplanning Opvolging persoonlijk en familiaal vermogen

Kantoren:

Administratieve begeleiding

Roeselare ◊ Moeskroen ◊ Brugge ◊ Merelbeke

Ondernemers 10 27 mei 2011

25


26

Ondernemers 10 27 mei 2011

Grondwaterwinning in Vlaanderen, elke druppel geteld! Heel wat bedrijven maken gebruik van grondwater. Door middel van diepe of ondiepe boorputten wordt water, dat zich in lagen in de ondergrond bevindt, opgepompt om gebruikt te worden voor sanitaire doeleinden, reinigingsprocessen of proceswater. Bij de installatie en exploitatie van een boorput komt echter heel wat kijken. Wij zetten voor u de voorwaarden op een rijtje. Hoewel het onttrekken van grondwater gebeurt om tal van redenen, concentreren wij ons hier verder op industriële winningen. Toch willen we ook nog even de speciale aandacht vestigen op bronbemalingen in het kader van bouwkundige werken. Er wordt namelijk vaak over het hoofd gezien dat hiervan ook melding moet worden gedaan (of een vergunning moet worden aangevraagd indien de bemaling zich bevindt in duin-, natuur-, park- of bosgebied).

De vergunning Elk bedrijf dat grondwater oppompt moet dit melden, of een milieuvergunning aanvragen. Zolang het jaarlijks opgepompt debiet lager is dan 500 m³, volstaat het om dit bij de gemeente te melden. Bij een jaardebiet dat groter is dan 500 m³ moet een vergunning aangevraagd worden voor het oppompen. Onder 30.000 m³ per jaar is dit een klasse 2-inrichting, bij een debiet van 30.000 m³ of meer is een klasse 1-vergunning nodig. Het grondwater bevindt zich in verschillende watervoerende lagen. Dit zijn lagen in de ondergrond die beter water doorlaten dan de lagen erboven en eronder. Bij de aanvraag van een vergunning voor een grondwaterwinning moet nagegaan worden wat de draagkracht is van de laag waaruit het water gepompt zal worden. Sommige lagen dreigen namelijk helemaal leeggepompt te worden.

Inrichtingsvoorwaarden Een boorput installeren omhelst veel meer dan een put in de grond maken en er een pomp in hangen. Een correct geplaatste boorput moet aan tal van inrichtingsvoorwaarden voldoen. De overheid heeft met betrekking tot aanleg en exploitatie van grondwaterwinning drie grote bezorgdheden:

1. Het grondwater kan niet via het boorgat verontreinigd worden en het moet onmogelijk zijn dat water uit verschillende watervoerende lagen ondergronds met elkaar vermengd wordt; 2. Men moet ten allen tijde het grondwaterpeil kunnen bepalen; 3. Er moet een goede registratie gebeuren van het opgepompte debiet. In principe moet elke boorput voorzien worden van een peilbuis. Zo’n buis maakt het mogelijk om het peil van het grondwater te meten. Dit moet kunnen gebeuren in rust (i.e. als men geen grondwater aan het oppompen is) en in werking. Uitzonderingen hierop zijn de bronbemalingen waarvoor een vacuümpomp wordt gebruikt. Men kan in de vergunning een afwijking van deze voorwaarde krijgen, maar dan moet men wel kunnen aantonen dat men op elk ogenblik het peil in de boorput kan meten (via het boorgat zelf), zonder de meetinstrumenten te beschadigen. Wanneer het jaarlijks opgepompt debiet uit een watervoerende laag groter is dan 30.000 m³, moeten één of meerdere peilputten worden aangelegd. Waar een peilbuis een onderdeel is van de boorput zelf, is een peilput een aparte boring die enkel het bepalen van het grondwaterpeil tot doel heeft. Hoeveel dergelijke peilputten geïnstalleerd moeten worden, hangt af van de laag waaruit grondwater wordt gepompt en het totaal volume dat jaarlijks wordt opgepompt. Per boorput moet een debietmeter geïnstalleerd worden. Deze moet op elk ogenblik alle water registreren dat uit deze put wordt opgepompt. Bovendien moet het technisch mogelijk zijn om het totaal debiet dat uit één watervoerende laag werd opgepompt te bepalen. In de wetgeving zijn een aantal types meters voorgesteld. Indien toch voor een ander type wordt gekozen, moet dit voorafgaand afgetoetst worden met de vergunningverlenende overheid. Op elke debietmeter moeten een aantal gegevens vermeld worden (oa. naam fabrikant of merk, bouwjaar en fabricagenummer, …). Omdat er nog heel wat grondwaterwinningen worden geëxploiteerd die niet uitgerust zijn met een debietmeter zal de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) vanaf heffingsjaar 2011 (productiejaar 2010) boetes opleggen. Het eerste jaar moeten deze boetes nog als signaal beschouwd worden, in die zin dat men enkel boetes zal

Pieter Vansteenkiste: “Omdat er nog heel wat grondwaterwinningen worden geëxploiteerd die niet uitgerust zijn met een debietmeter zal de VMM vanaf heffingsjaar 2011 (productiejaar 2010) boetes opleggen.”

opleggen voor de zwaarste inbreuk, ook al zijn er verschillende boorputten die niet in orde zijn. Vanaf het heffingsjaar 2012 worden wel boetes opgelegd per overtreding. De boetes bedragen tussen 150 en 1.250 euro per inbreuk. Indien een tweede opeenvolgende jaar wordt vastgesteld dat de boorput niet correct is uitgerust, wordt opnieuw een boete opgelegd die dan hoger zal zijn dan het jaar voordien. Elke debietmeter moet verzegeld zijn. Voor debietmeters die na 2004 werden geplaatst is dit de verantwoordelijkheid van het bedrijf. De oudere debietmeters worden in principe door de VMM verzegeld. Indien een debietmeter moet vervangen worden, moet u een aantal administratieve verplichtingen nakomen. U moet de tellerstand van de te verwijderen debietmeter noteren in het register waarin (minstens) jaarlijks de tellerstand wordt genoteerd, alsook de stand van de nieuwe meter. Bovendien moet u het vervangen van de meter voorafgaand schriftelijk melden aan de toezichthoudende ambtenaar. In bijna alle gevallen legt men in de bijzondere voorwaarden van een vergunning voor het oppompen van grondwater ook analyses naar de kwaliteit van het grondwater op. Afhankelijk van het opgepompt jaardebiet en de watervoerende laag wordt een periodiciteit en het pakket aan parameters bepaald. Bij de installatie en exploitatie van een boorput komt dus heel wat kijken. U kunt maar beter goed ingelicht zijn vooraleer u eraan begint, om achteraf boetes te vermijden. Pieter Vansteenkiste, T&D Milieuadvies


Groeimarkten en hun invloed op centrale banken wereldwijd Analisten en economisten die het beleid van de Amerikaanse centrale bank bestuderen, genoten in de financiële wereld van gisteren nog heel wat aanzien. Echter de voorbije jaren heeft de job van Fed-watcher in relatieve termen wat aan belang moeten inboeten, en is de job op zich tegelijkertijd helemaal veranderd. De bronnen van wereldwijde groei zijn niet langer grotendeels afhankelijk van de consument in de ontwikkelde wereld. Er heeft zich een massale verschuiving van de economische groei en de economische macht voorgedaan, namelijk van de ontwikkelde wereld naar de zich snel ontwikkelende wereld (de fameuze “emerging markets”). De wereldwijde groei wordt in toenemende bepaald door wat er gebeurt in de opkomende markten. Het blijft belangrijk om het beleid van de Fed, de ECB, de Bank of Japan en de Bank of England van nabij te volgen, maar beleggers kunnen vandaag niet langer om de analyses van het monetaire beleid van de centrale banken van de groeilanden heen. Dat de Chinese centrale bank haar rentevoeten optrekt, is een belangrijk gegeven. En het is net zo belangrijk dat een land als Brazilië kapitaalcontroles invoert. De job van waarnemer van de centrale bank is ook grondig gewijzigd. Centrale banken oefenen een grotere invloed dan ooit uit op de reële economie en op de financiële wereld. Vroeger woog de centrale bank op de economie en op de financiële wereld, gewoon door de rentevoeten aan te passen. Het concept was relatief eenvoudig. De centrale bank trok de rente op om de economie te vertragen en liet ze zakken om de economie te stimuleren. De ultieme doelstelling van de professionele centrale bank was het beheersen van de inflatie. Deze oude wereldorde is fundamenteel veranderd toen de Fed, de Bank of England en de ECB hun balansen hebben uitgebreid. Alle drie zijn zij gestart met programma’s voor het aankopen van effecten (zoals het beroemde QE2) en als zodanig zijn zij spelers geworden op de grote wereldwijde obligatiemarkten en bepalen zij er mee de prijs. Dat heeft ertoe geleid dat de taak van waarnemer van de centrale bank en van de belegger wereldwijd wat moeilijker is geworden omdat zij zich vertrouwd moesten maken met dit nieuwe type van beleid en een inzicht moesten trachten te verwerven in de wijze waarop dit beleid werkt. Laten we de huidige situatie in de Verenigde Staten,

Europa en de groeilanden even van naderbij bekijken:

Verenigde Staten: de Fed In de nasleep van het faillissement van Lehman Brothers daalde de FED Funds Target Rate tot 0,25 %. Deze conventionele monetaire respons volstond echter niet om het financiële stelsel te stabiliseren. In twee rondes van kwantitatieve easing kocht de Fed voor 2 biljoen dollar aan financiële activa. Tijdens het eerste programma kocht de Fed hypothecaire leningen. Interessant is echter dat de Fed, tijdens het tweede programma, dat in juni afloopt, voor 600 miljard dollar aan US Treasuries zal kopen. Deze 2 biljoen dollar aan aankopen van activa hebben de reserves van het bankenstelsel in de VS versterkt. De reserves van de banken zijn evenwel, zo lang zij bij de Fed zitten, niet inflatoir aangezien ze niet worden omgezet in nieuwe leningen. En dat is momenteel het geval. De schuldafbouw die wij momenteel in de Verenigde Staten zien, heeft nog de steeds de bovenhand. Als Fed-watcher en als belegger moet u echter bijzonder op uw hoede zijn. In juni loopt het QE2-programma van de Fed af. Dat wordt meteen een stevige test voor de obligatiemarkten wereldwijd.

Europa: de ECB Het feit dat inflatie in de eurozone recent is uitgekomen boven de doelstelling van 2% die de ECB naar voren had geschoven, zorgt ervoor dat de Europese centrale bank zich nu in een oncomfortabele positie bevindt. Enerzijds zorgt de ECB nog steeds voor de liquiditeit die de financiële sector nodig heeft. En heel wat banken in de PIGS-landen hebben die funding nodig. De onzekerheden met betrekking tot de Europese soevereine schuld heeft voor heel wat druk op de financiële markten gezorgd, markten die overigens nog steeds niet normaal functioneren. De ECB zorgt niet alleen voor voldoende liquiditeit voor het Europese bankenstelsel, maar heeft ook overheidspapier gekocht van perifere landen. Daarmee treedt de ECB via haar eigen vorm van Kwantitatieve Easing in de voetsporen van de FED.

Erwin Deseyn: “De BRIC-landen tellen nu bijna evenveel gezinnen met een inkomen van meer dan 10.000 dollar als de VS en Europa samen.”

zen en grondstoffenprijzen) nog steeds beperkt is, maakt de ECB zich grote zorgen over de mogelijke secundaire gevolgen waarbij de lonen stijgen omwille van de hogere inflatie en waarbij de prijs van producten wordt opgetrokken door de ondernemingen die zo de hogere grondstoffenprijzen willen compenseren. In normale omstandigheden zou de ECB de rente al hebben opgetrokken. Het is een delicate evenwichtsoefening. De officiële rente kan dit jaar een aantal keer worden opgetrokken. De ECB wil haar standaard monetaire beleid normaliseren door de rente wat op te trekken. De ECB wil de obligatiemarkt bovendien duidelijk maken dat zij de inflatiedreiging voor wil blijven.

Groeimarkten De Fundamentals van de groeimarkten blijven sterk. De economische groei blijft verrassen. En het is niet alleen de export die het goed doet, maar ook de consumentenmarkt wint aan belang. De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) tellen nu bijna evenveel gezinnen met een inkomen van meer dan 10.000 dollar als de VS en Europa samen. De inflatie is in die groeilanden ondertussen toch tot op zekere hoogte een probleem geworden. De voedselcomponent weegt in de inflatie in opkomende economieën zwaarder door. De inflatie wordt er ook veroorzaakt door de vaak grote instroom van kapitaal. De centrale banken in tal van opkomende markten zijn vandaag echter onafhankelijk, en dat is een goede zaak. Zij trachten een evenwicht te vinden tussen het optrekken van de rente om een al te snel stijgende inflatie af te remmen, enerzijds, en het niet al te sterk optrekken van de rente, anderzijds, want dat laatste zou dan weer te veel buitenlands kapitaal kunnen aantrekken, wat zou kunnen leiden tot een duurdere munt.

Anderzijds is er de inflatie die in Europa duidelijk stijgt. Hoewel de kerninflatie (exclusief de volatiele voedselprij-

Uitnodiging:

‘Wat zijn de economische en fiscale ontwikkelingen op Europees vlak en de daarbijhorende uitdagingen voor het volgende decennium.’

Erwin Deseyn, CapitalatWork Foyer Group

Panelgesprek met Vincent Van Quickenborne, Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, Koenraad Dejonckheere, CEO GIMV en Erwin Desyn, Head of Fixed Incom CapitalatWork

Donderdag 23 juni 2011 - 19 uur - Domein Vossenberg te Hooglede H^cYh&..%Wdjli9Wf_jWbVi MehabZihjXXZhVVcYZlVVgYZkVcYZWZaZ\\^c\hedgiZ[Zj^aaZh kddg]VVgXa^…ciZc#DcoZWjh^cZhh[dXjh^hkdaaZY^\\Zl^_YVVcVXi^Z[kZgbd\ZchWZ]ZZg ZckZgbd\ZchhigjXijgZg^c\#9VVgW^_o^_c]ZaYZg]Z^Y!kZ^a^\]Z^YZcZZckdjYYZ [jcYVbZciZckVcdchkZgbd\ZchWZ]ZZg#

Info en inschrijven: Carole Denijs, c.denijs@capitalatwork.com of T. 09/321 73 40

L^aijlZiZclVil^_kddgj`jccZcWZiZ`ZcZc!XdciVXiZZgdchk^V

9Wf_jWbVi MehaCK @dgig^_`hZhiZZclZ\.%".-(%H^ci"BVgiZch"AViZb I#/ ('.('&,()%";#/ ('.''&%.%)"X#YZc^_h@XVe^iVaVildg`#Xdb mmm$YWf_jWbWjmeha$Yec

6cilZge > 7gZYV > 7gjhhZah > <ZcZkV > <]Zci > AjmZbWdjg\

Ondernemers 10 27 mei 2011

27


28

Ondernemers 10 27 mei 2011

VOKA-NIEUWS

Nieuw lerend netwerk brengt IT’ers en financials samen voor optimalisatie van businessprocessen

[Finance.IT]² van start in september Het nieuwe Lerend Netwerk [Finance.IT]² gaat van start in september. Het brengt financiële en IT-verantwoordelijken samen om kennis en ervaring uit te wisselen rond de optimalisatie van businessprocessen aan de hand van IT. Gloednieuw aan het concept is dat duoinschrijving per bedrijf mogelijk is, om een maximale kruisbestuiving tussen finance en IT te bewerkstelligen.

“Plaats mensen samen, en er ontstaat een positief debat, ook in dit lerend netwerk. Als mentor waak ik erover dat elke gastpresentatie en daaropvolgende discussie op de doelgroep toegespitst blijven en dat er heel erg praktische topics aan bod komen. Uit de interactie tussen deelnemers onthou ik vooral dat élke gedeelde ervaring wel bij iemand een nieuw inzicht verschaft.”

In een bedrijf zijn de departementen finance en IT vaak al te gescheiden werelden. “Regelmatig hoorden we op het terrein de vraag van financials dat ze iets wilden implementeren aan de hand van IT, maar dat het niet lukte zoals voorzien”, zegt projectverantwoordelijke Levenslang Leren Tine Maes van Voka West-Vlaanderen. “Voor IT’ers is het anderzijds niet altijd even makkelijk om op een proactieve en zichtbare manier mee te werken aan businessprocessen. Nochtans is er voor IT een belangrijke ondersteunende rol weggelegd, naast een heel sterke voortrekkersrol.

Na de positieve ervaringen in 2010-2011 neemt IT-manager Ben Vanpoucke van Westvlees samen met een business analist of financieel verantwoordelijke deel aan de uitgebreide editie van [Finance.IT]². Westvlees is een van de belangrijkste Europese producenten van vers en bereid varkensvlees, diepvries, panklare maaltijden, rook- en kookwaren en bijproducten. In de vestigingen in Westrozebeke en Staden werken zo’n 1.150 werknemers. Ze slachten 1,2 miljoen varkens en verwerken 100.000 ton varkensvlees per jaar. Bij Westvlees is Ben Vanpoucke verantwoordelijk voor het systeembeheer en initiator (naast finance en productie) van bedrijfsondersteunende automatisatieprojecten.

Het Lerend Netwerk [Finance.IT]² wil een brug slaan tussen de twee afdelingen, door financieel verantwoordelijken en IT’ers samen te zetten rond thema’s die hen beide aanbelangen. De tweede editie wordt uitgebreid en verfijnd. Duo-inschrijvingen van de twee functies zijn voor het eerst mogelijk, om de output te optimaliseren.” De kick off vindt plaats in september bij Microsoft Belgium in Zaventem. Tijdens deze kennismakings- en opstartsessie worden mogelijke thema’s besproken en vastgelegd zoals: knowledge management, CRM, optimaal rapporteringsproces, storage consolidatie, IT governance, keuze ERP, server virtualisatie, business intelligence, business process management, record-to-report, cloud computing, e-commerce, … Van oktober 2011 tot juni 2012 volgen - zoveel mogelijk op locatie - zeven sessies in afzonderlijke groepen en drie collectieve sessies. Per sessie krijgen de IT’ers en financials (twee groepen van 10 tot 15 deelnemers) een aparte gastexpert-spreker, om daarna in plenum praktische ervaringen uit te wisselen of cases te bespreken, gevolgd door een informeel netwerkmoment. De sessies worden gemodereerd door mentoren: Koen De Potter (director Deloitte Fiduciaire), Sylvia Vereecken (senior manager Deloitte Fiduciaire), Hans Ocket (zaakvoerder Converge IT) en Bart Vanhoutte (zaakvoerder CITMA, Consultancy IT & Management). “Praktijkervaring leert mij dat een brug slaan tussen finance en IT niet evident is, terwijl beide partijen toch echt van goede wil zijn”, getuigt Koen De Potter van Deloitte.

Klankbord

“Westvlees heeft een traditie op het vlak van deelname aan lerende netwerken”, zegt Ben Vanpoucke. “De eerste editie van [Finance.IT]², toen nog onder een andere naam, wekte onze interesse. Op de eerste sessie bleek al dat alle deelnemers op dezelfde lijn zaten: hoe kan IT een bijdrage leveren aan de business, zowel op ondersteunend vlak als in een trekkersrol. Bij elk van de thema’s werden de technologieën en methodologieën vanuit het businessproces belicht, zonder al te technisch te worden. Naar aanleiding van de sessie wetgeving sociale media hebben wij bij Westvlees bijvoorbeeld het IT-beleid volledig uitgeschreven. Het netwerken heeft me vooral inzicht verschaft in de rol van IT bij andere bedrijven. Het originele LN-concept is namelijk in eerste instantie gericht op het delen van ervaring en kennis. Meestal worden de sessies georganiseerd in een deelnemend bedrijf en wordt elke sessie voorafgegaan door een bedrijfsbezoek. Hoewel professionals uit verschillende bedrijfstakken participeren, stemmen de dagelijkse problemen en uitdagingen behoorlijk overeen, waardoor het netwerk onmiddellijk een band schept tussen de deelnemers. De meerwaarde ligt in de verschillende manier van aanpakken. Het netwerk biedt naast verfrissende ideeën vooral ook een klankbord.” (MDJ)

Infosessies op 31 mei bij Ad Ultima (Kortrijk) en op 9 juni bij Deloitte (Brugge). Inschrijven via Tine Maes, tine.maes@voka.be, tel. 056 23 50 48.

Ben Vanpoucke: “De aangename en ongedwongen bijeenkomsten hebben mijn visie verruimd en mijn professioneel netwerk verrijkt.” Foto Hol

Restaurant Pacific Eiland Zoals het een eiland betaamt, ligt restaurant “Pacific Eiland” in het water. Dit uitnodigende domein, langs de toeristische, historische vestingsroute, is enkel te bereiken via een idyllisch brugje. Omstreeks 1640 werd dit eiland door de Spaanse bezetters aangelegd om de vijand af te schrikken. Nu is het omgetoverd tot een oord van rust en ontspanning waar jong en oud welkom zijn. Te midden van het groen, op een steenworp van het stadscentrum. Het team van Robert en Bénédicte Van Eygen biedt u uitgelezen menu’s en een uitgebreide keuze aan smaakvolle creaties volgens de Franse keuken. Bij mooi weer kunt u in een oase van groen ontspannen lunchen of dineren.

Dagmenu: soep, hoofd- & nagerecht à € 15 Zakenlunch: 3 gangen à € 44 Gastronomisch ontdekkingsmenu: vanaf 50 euro Restaurant Pacific Eiland

i

Openingsuren: Van 10 tot 22 uur Gesloten op maandagavond en dinsdag

Eiland 2 8900 Ieper info@pacificeiland.be www.pacificeiland.be

WWW.VOKALEDENMAKENLEDEN.BE


WEEK VAN HET ONTWERPEN 22 juni tot 26 juni – NMBS Loods – Kortrijk

SEMINARIE

‘Week van het Ontwerpen Kortrijk’ is de grootste tentoonstelling van afstudeerwerken van ontwerp-opleidingen uit Vlaanderen. Een boeiende mix van lezingen en netwerkmomenten brengt ontwerponderwijs en industrie samen op één locatie. Innovatieve bedrijven tonen er hun producten samen met industrieel ontwerpers. Buitenlandse gasten, topdesigners, gerenommeerde architecten en policy makers geven lezingen en debatteren over innovatie en ontwerp en daarmee over onze toekomst. Ook virtueel design, marketing en communicatie komen aan bod. De award-uitreikingen, workshops, party time, Buda libre-meeting en bedrijfsavonden in een sfeervolle lounge, maken het geheel tot een must voor alle designadepten, ontwerpers, ontwerpstudenten én het grote publiek.

Financiën voor niet-financiëlen

Lees meer op http://weekvanhetontwerpen.be Op woensdag 22 juni organiseren Voka en Humin een netwerkavond waarbij West-Vlaamse ondernemers hun case rond design en innovatie brengen. Een van de sprekers is alvast Patrick Reyntjes van GeoXYZ. Meer info op ww.voka.be/west-vlaanderen

SEMINARIE

Risk management in de internationale handel

Personal branding – mensen als merken

Handel met het buitenland houdt voor elke onderneming een bron van risico’s in. Sommige daarvan zijn eigen aan een bepaalde fase van het handelsproces, andere houden de hele duur van de transactie aan. Alles hangt af van de relatie die u met uw klant/leverancier houdt. Kent u hem goed, dan kunt u perfect de risico’s inschatten, in het andere geval kan het verstandig zijn om maatregelen te nemen om u in te dekken. Op donderdag 9 juni kunt u bij Voka West-Vlaanderen, van 13u30 tot 16u30, de opleiding ‘risk management in de internationale handel’ volgen. Daarin leert u welke risico’s er allemaal bestaan (fabricagerisico, economisch risico, commercieel risico, enz.) en hoe u deze zo veel mogelijk kunt beperken. Info en inschrijven: Griet Witdouck, tel. 056-26 13 93, griet.witdouck@voka.be

TIJDSTIP

Tijdens de opleiding leert u o.a. een balans lezen. Een balans is een belangrijke informatiebron alleen de meesten begrijpen er bitter weinig van. Zonde, want een balans bevat een schat aan informatie die de zwaktes en sterktes van een bedrijf kunnen blootleggen. Deze opleiding vereist geen financiële voorkennis. Vanuit een zeer eenvoudige basis wordt de financiële wereld onthuld. Belangrijk detail is dat de deelnemers bijvoorbeeld zelf een bedrijf mogen voorstellen waarvan ze de balans tijdens de opleiding willen analyseren. Info en inschrijven: Heidi Logghe, tel. 056-23 50 49, opleidingen.wvl@voka.be

SEMINARIE

DATUM

Finance is fun! Dat is het motto van Vera Smets die iedere leek in de financiële wereld warm wil maken voor finance. Dat doet ze met veel enthousiasme tijdens een opleiding ‘Financiën voor niet-financiëlen’, die Voka West-Vlaanderen organiseert vanaf donderdag 9 juni (van 09u00 tot 13u00). De opleiding is gespreid over drie sessies, op 9 juni, 16 juni en woensdag 22 juni.

Sommige mensen doen vanzelf de hoofden draaien en staan meer dan anderen in het middelpunt van de belangstelling. Het lijkt bovendien wel alsof ze sneller hun doelen bereiken en gemakkelijker succesvol worden. Wat onderscheidt deze mensen van de ‘grijze massa’? Hoe komt het dat anderen hen vertrouwen na een eerste ontmoeting, en ze een onmiskenbare meerwaarde voor hun omgeving worden?

AGENDA

SEMINARIE

Douaneseminarie: regeling ‘actieve veredeling’ en statuut A.E.O. Op dinsdag 7 juni, van 13u30 tot 16u30, kunt u bij Voka West-Vlaanderen een douaneseminarie volgen waarbij dieper ingegaan wordt op volgende thema’s: De regeling ‘actieve veredeling’ maakt het mogelijk om grondstoffen in te voeren, deze te verwerken en de afgewerkte producten opnieuw uit te voeren. Specifiek hiervoor is dat dit kan zonder dat invoerbelastingen verschuldigd zijn en eventuele handelspolitieke maatregelen worden toegepast. U krijgt een antwoord op o.a. volgende vragen: hoe werkt het stelsel ‘actieve veredeling?’, Hoe kan ik een vergunning hiervoor bekomen?, Welke goederenstromen zijn mogelijk in het kader van deze regeling?, enz. Het A.E.O.-statuut (Authorized Economic Operator) is een statuut dat aan elke marktdeelnemer wordt toegekend die aan bepaalde normen voldoet. Dit statuut wordt bekrachtigd door de afgifte van een certificaat. Tijdens dit seminarie krijgt u antwoord op volgende vragen: Wie kan A.E.O. worden, en welke soorten certificaten zijn er?, Wat is de afleveringsprocedure?, Hoe gebeurt de opvolging van het certificaat?, enz. Info en inschrijven: Griet Witdouck, tel. 056-26 13 93, griet.witdouck@voka.be

Imagoconsulent Stef Verbeeck legt tijdens dit seminarie, dat plaatsvindt op donderdag 9 juni van 16u30 tot 20u00 bij Voka West-Vlaanderen, haarfijn uit hoe mensen en vooral ondernemers sterke merken kunnen worden. Aan de hand van concrete tips, beproefde methodes en cases ontdekt u welke aspecten een

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2011

impact hebben op uw imago. Info en inschrijven: Heidi Logghe, tel. 056-23 50 49, opleidingen.wvl@voka.be.

PREFAB BETON

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 31 mei

18u30 - 21u30

Te gast bij Lens Roses

Lens Roses, Roksem

woensdag 8 juni

07u45 - 10u00

ROI-Masterclass, grote ondernemingen

Daikin, Oostende

donderdag 9 juni

08u00 - 10u00

Trefzone Kortrijk-Oost

Koramic - Wienerberger, Kortrijk

donderdag 9 juni

18u30 - 20u30

Opening land-art-project “Eau’de aan het water”

OC De Brug, Zwevegem

dinsdag 14 juni

12u30 - 14u30

Te gast bij AVC

AVC, Evolis, Kortrijk

dinsdag 14 juni

18u30 - 21u30

Te gast bij Trotec

Trotec, Veurne

donderdag 16 juni

18u30 - 21u30

Vokafé bij De Caese

Havenhuis De Caese, Brugge

maandag 20 juni

18u00 - 21u00

Algemene Jaarvergadering Voka

La Brugeoise, Brugge

dinsdag 28 juni

18u00 - 21u00

Uitreiking West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

nog te bepalen

WORKSHOPS EN SEMINARIES dinsdag 31 mei

16u30 - 20u00

Ondernemen en milieurisico’s

Voka, Kortrijk

dinsdag 7 juni

13u30 - 16u30

Douaneseminarie: update douaneregelgeving (enig document, AEO en douaneregelgeving)

Voka, Kortrijk

dinsdag 7 juni

16u30 - 20u00

Prijsnegotiatie

Voka, Kortrijk

donderdag 9 juni

07u45 - 10u00

Infosessie: netwerken, hoe begin je eraan?

Voka, Kortrijk

donderdag 9 juni

08u30 - 13u00

Financieel management voor niet-financiëlen

Voka, Kortrijk

donderdag 9 juni

13u30 - 16u30

Riskmanagement bij internationale handel: neem uw risico’s in het vizier

Voka, Kortrijk

donderdag 9 juni

16u30 - 20u00

Personal branding: mensen als merken

Voka, Kortrijk

vrijdag 10 juni

09u00 - 17u00

Time management

Voka, Kortrijk

dinsdag 14 juni

16u30 - 20u00

Hoe kunt u uw managementvennootschap optimaliseren?

Voka, Kortrijk

dinsdag 21 juni

09u00 - 12u30

Omgaan met de media

Voka, Kortrijk

donderdag 23 juni

16u30 - 20u00

Bemiddeling binnen vennootschapsconflicten

Voka, Kortrijk

dinsdag 28 juni

09u00 - 17u00

Een krachtige presentatie geven

Voka, Kortrijk

nfo en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 10 27 mei 2011

29


30

Ondernemers 10 27 mei 2011

PROSIT

Congres lokale ontvangers – Oostende Te gast bij Aspiravi – Oostrozebeke Hernieuwbare energie staat meer dan ooit in de actualiteit. Na een bedrijfsbezoek aan Aspiravi wisten Erik Beeckman (Ecoplasme), Bart Goddyn (Aspiravi), Koen Cambre (Nationale Borgmaatschappij) en Bernard Vanden Avenne (Spano) alles over windenergie, biomassa-installaties en biogasmotoren. Foto Kurt

De begrotingen van onze gemeenten staan onder druk en dat leidt tot kopbrekens bij de lokale ontvangers. Sam Sabbe was er als de kippen bij om een pilletje tegen de hoofdpijn aan te bieden. Op de foto: Hilde Veulemans (stad Oostende), Sam Sabbe (Omega Pharma), Johan Vanhoutte (stad Kortrijk), Christina Depretere (stad Oostende) en Guy-Paul Libin (Sociaal Huis Oostende). Foto EV

FTL bezoekt Ardo – Ardooie Nieuw pand voor CGK-Group & Pipe Solutions - Gullegem

Te gast bij de haven van Zeebrugge

Charles Demeyere (Belgomilk, rechts op de foto) was blij dat hij voor één keer geen glas melk voor zijn neus gezet kreeg. Samen met Philip Verschuere (Sanac Logistics), Lieven Dewaele (Dewaele Technical Agencies) en Pascal Delbar (Orotex) klinkt hij op de nieuwe gebouwen van CGK-Group & Pipe Solutions. Foto Hol

De haven van Zeebrugge is één van de snelst groeiende havens van Europa. Vorig jaar bedroeg de goederenoverslag bijna 50 miljoen ton. Het havenbestuur nodigde de Voka-leden uit om een kijkje te komen nemen. Jo Lagast, Robin Gobyn, Dirk Adam (allen Interwest) en Alex Lamote (Motus Handling) gingen daar met plezier op in. Foto MVN

België is wereldwijd een toonaangevende speler op het vlak van diepvriesgroenten. Een bezoek aan Ardo is dan ook een bron van inspiratie voor de leden van FTL: Bieke Olivier, Dominique Demeulemeester (beiden Pidy), Katrien Vanhecke (Novy), Greetje Demeulemeester (Comma Merkenmarketeers), Chantal Zwanenberg (Westlease), Geert Van Couteren (Galland.be), Heidi Goovaerts (Ardo) en Annelies Deltour (Paneltim). Eigen foto

OSTEND STORES REAL ESTATE nv

VERHUURT en/of VERKOOPT te OOSTENDE INDUSTRIEGEBOUWEN en INDUSTRIEGRONDEN (paarse zone) Nieuw op te richten of bestaande gebouwen

Ligging: Oudenburgsesteenweg 31 Contact: 0473/300 800 - 0475/35 03 23


Lancering Z-collectie - Kortrijk Een staande receptie, en dat voor een zitmeubelfabrikant. Stefaan Slabbinck, Luc Vincent (allebei De Zetel), Dorothy Mingneau (Fedustria) en Geert Behaegel (De Zetel) zien er alvast geen graten in. Foto Hol

Debatavond grensarbeid – Kortrijk Eind dit jaar vervalt het grensarbeidersstatuut waardoor de arbeidsinstroom uit Frankrijk onder druk komt te staan. Bij een glaasje zochten Philip De Bruyn (Ceratec), Francis Beunnens (Westvlees), Luc Caenepeel (Forum Jobs), Michael Maertens (Wienerberger) en Guy Piette (Voka) samen naar een oplossing. Foto Hol

Aankomst eerste Swath – Oostende Geen glaasje champagne op deze Prosit-foto. Tony Verresen (DAB Loodswezen), Jacques D’Havé (Agentschap Maritieme Dienstverlening), kapitein Marc Boterberg, Yves Goossens (DAB Loodswezen) en Hilde Crevits (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken) hadden even voordien namelijk de ‘Westdiep’ gedoopt met de laatste fles champagne. Foto EV

Ontbijt met de burgemeester – Izegem Ook in Izegem ontbrak het glaasje champagne, maar het was dan ook nog vroeg in de ochtend toen Jürgen Devoldere (OptiPrint), Bart Boucherie (GB Boucherie), Roland Handsaeme (Handsaeme Machinery) en Peter Van Steen (Anziplast Tavernier) burgemeester Gerda Mylle ontmoetten. Foto Kurt

Opening B&B Riche Terre – Sijsele De familie Christiaens heeft ondernemersbloed in de aderen stromen. Ze baat niet alleen twee hotels en een restaurant uit, maar opende nu met Riche Terre ook een B&B in de Brugse stadsrand. Julie De Bel, Ollevier Christaens (Le Manoir Quatre Saisons), Dries Cornellie, Delphine Christaens, Leentje Stevens, Marc Christaens (allen Riche Terre), Carien De Meirsman, Hans Neels (architect), Geert Vanbelle en Liliane Houtekier (beiden G. Vanbelle) klonken alvast op een nieuw succesverhaal. Foto MVN

/ experts in bedrijfsvastgoed kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

Ondernemers 10 27 mei 2011

31


CREATE YOUR OWN OUTDOOR LIVING SPACE

PERGOTENDA IRIDIUM

Sunprotex de specialist in zonwering systemen,

Ve

sm Dik

ur

ne

e

uid ehem laan

rin ge

g

pe

rrin

ent A19 jk - G Kortri

breidt zijn gamma uit met een exclusief aanbod

de or No

A. D

bekend om zijn ervaring, kwaliteit en service, Po

PERGOTENDA 120

IEPER

n ne

Me

terrasoverkappingen. Met Corradi creëer je een uitzonderlijke “Outdoor Living Space”. PERGOTENDA KUBO

Buiten leven wordt eindelijk een echte luxe. Bezoek onze prachtige showroom.

Sunprotex vind je makkelijk terug via de Noorderring. Aan de lichten richting centrum. Vlakbij het Business Park en het politiekantoor te Ieper.

CUBOLA

Albert Dehemlaan 27 - B-8900 Ieper - Tel 057/221.226 - sales@sunprotex.be - www.sunprotex.be

sunprotex corradi adv ondernemen 233x333.indd 2

18/03/11 10:18

Ondernemers 10-2011  

Ondernemers 10-2011 met Jan Valcke - Vasco Data Security Systems

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you