Page 1

0 2 4 februari 2011 • Jaargang 19 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

Frederic Bulcaen (Typhoon)

Medewerkers stimuleren, daar krijg ik een kick van LED’s scoren op tussentijdse evaluatie – Steeds meer bedrijven kiezen Kursaal Oostende als locatie voor events – Nieuw bij Voka: de Labs


ZEEBRUGGE UW HAVEN

Zeebrugge boekt nieuw record Het jaar 2010 was (opnieuw) een absoluut recordjaar voor de haven van Zeebrugge. De havenoverslag klokte af op een zucht van 50 miljoen ton. De trafieken groeiden met 11 %. Alle havensectoren gingen erop vooruit. Het jaar werd vooral gekenmerkt door de sterke stijging van de roll-on/roll-off-trafiek (+30 %) en de heropleving van de nieuwe wagens (+25 %). De containertrafiek groeide met 8 %, het stukgoed met niet minder dan 28%. De vaste bulk steeg met 6%, de vloeibare bulk met 0,5%. Er werden 20 % meer haventaken uitgevoerd. Zeebrugge verwelkomde dit jaar 617.000 passagiers of 10 % meer dan in 2009. Verder verstevigde Zeebrugge haar positie van belangrijkste Vlaamse cruisehaven met 66 aanlopen. www.portofzeebrugge.be

Šmbz.be - Šluchtfotografie henderyckx

Havenbestuur / MBZ nv, Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge, Belgium Tel. +/32/50/54 32 11 - Fax +/32/50/54 32 24 www.portofzeebrugge.be - mbz@zeebruggeport.be


BLIKVANGER

Flanders InShape organiseert congres ‘Design your innovation’

DESIGN ALS BELANGRIJKSTE AANDRIJFAS VAN ECONOMIE Innovatie: zeker de jongste twee jaar is het een begrip geworden waar iedere zichzelf respecterende ondernemer de mond van vol heeft. Maar, zijn we effectief wel zo vernieuwend bezig? Het is één van de vragen die een antwoord krijgen op het congres ‘Design your innovation’ op 2 maart in Kortrijk. De bekende ontwerper Axel Enthoven van Enthoven Associates Design Consultants, vindt de Belgische economie op dat vlak alvast een goede leerling. “Zeker de voorbije vijf jaar zijn er talrijke initiatieven genomen, waardoor we nu op Europees vlak in bepaalde sectoren een toonaangevende rol vertolken.” Voor designbedrijven is innovatie geen moderne term.

collega’s uit andere landen: om zich te verdedigen tegen de beperktheid van de thuismarkt, zijn we zeer exportgericht. Het vergt de nodige creativiteit om over de grenzen heen marktaandeel te veroveren, maar het lukt aardig. Kijk maar naar wat onze ondernemingen uit diverse sectoren de voorbije jaren hebben gepresteerd: in sectoren zoals tuinmeubilair, textiel, verlichting, chemie en medische apparatuur zijn we tot de Europese top doorgestoten.”

Perceptie van de consument Inspanningen waarover we best tevreden mogen zijn.

Axel Enthoven: “Er was een tijd waarin ik het woord ‘design’ zowat moest spellen en we enorm veel moeite moesten doen opdat ondernemingen het zouden implementeren.” Foto: B. Claessens / ISEL Magazine

“De voorbije vijf jaar zijn onze bedrijven op dat vlak goed geruggensteund door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Velen mogen dat dan wel als een logische verworvenheid beschouwen, het is iets

Op 2 maart organiseert Flanders InShape het

waar we dankbaar en positief over moeten zijn.

congres ‘Design your innovation’. Dit initiatief loopt in samenwerking met Stad Kortrijk, Resoc

Het is een evidentie, waar iedere creatieve professional en elk studiebureau al jarenlang voortdurend aan werken.

Ook de perceptie van de gebruiker is een belangrijk item.

Zuid-West-Vlaanderen, de provincie West-

“Eigenlijk zou dat voor elke ondernemer een reflex moeten

“Als een autoproducent een model met een lager brand-

Vlaanderen, POM en Designregio Kortrijk. Voka

zijn,” vindt Axel Enthoven, zaakvoerder van het gerepu-

stofverbruik op de markt brengt, zal de consument dat als

ondersteunt dit evenement, dat plaatsvindt bij

teerde Enthoven Associates Design Consultancy uit Ant-

logisch ervaren. Terwijl een multimediabedrijf dat een nieuw

CISCO (Luipaardstraat 12, Kortrijk).

werpen. “Wie er nog niet mee bezig was, is tijdens de recessie

toestel met tiptoetsbediening op de markt brengt, in zijn

voldoende wakker geschud. Terwijl de meeste ondernemers

communicatie wel de juiste doelgroep moet aanspreken,

“Tijdens dit congres leren de deelnemers hoe ze

er zich vroeger vooral om bekommerden om hun klanten

want voor iets oudere mensen kan zo’n touchscreen nog

de perceptie van de consument kunnen inzetten

tijdig te beleveren, hebben ze de voorbije jaren iets meer de

altijd te ingewikkeld lijken.”

voor innovaties en krijgen ze praktijkvoorbeelden en best practices uit een breed industrieel

tijd gehad om na te denken over manieren om zich beter te Innovatie schuilt in tal van gedaantes: toepassing van

spectrum,” verduidelijkt Maka De Lameillieure,

nieuwe technologieën, marketingstrategieën, verkoopfor-

algemeen directeur van Flanders InShape. Dat is

mules, klantgebondenheid, enzovoort. Hoewel de drang

de Vlaamse Competentiepool voor Productont-

ernaar best vanuit een buikgevoel mag ontstaan, mag

wikkeling en Industrieel Design. Flanders InShape

Die evolutie heeft de ontwerper van heel nabij meegemaakt.

de emotie bij de ontwikkeling ervan nooit overheersen.

ontwikkelt praktische tools voor gebruikers-

“Er was een tijd waarin ik het woord ‘design’ zowat moest

“Je kan alles wel verkopen met een verleidelijk sausje, maar

gerichte en efficiënte productontwikkeling en

spellen en we enorm veel moeite moesten doen opdat

alles moet gestoeld zijn op ratio en expertise. Onverstandig

ondersteunt de implementering van deze tools

ondernemingen het zouden implementeren. Nu is design

innoveren kan namelijk schadelijk zijn. Wie er te ver in gaat

in de ondernemingen. Dit gebeurt in samenwer-

misschien wel de belangrijkste aandrijfas van onze econo-

of te vroeg zijn vernieuwing lanceert, riskeert problemen.

king met diverse organisaties in binnen- en bui-

mie geworden.”

Veel hangt af van de juiste timing en de geloofwaardigheid

tenland.

beschermen in de toekomst.”

Design spellen

van een bedrijf. Als Porsche bijvoorbeeld een nieuwe elek“Tijdens mijn internationale contacten ervaar ik dat Belgi-

tromotor lanceert, zal die betrouwbaarder worden geacht

sche ondernemers meer met innovatie bezig zijn dan hun

dan wanneer Skoda hetzelfde zou doen.” (BVC)

www.designyourinnovation.be

Beheerder van de toekomst roep gerust de expertise in van de eerste zakenbank van België. www.degroof.be

145b bandeau gestionnaire 54x233 DEF.indd 1

15/09/10 19:26

Ondernemers 02 4 februari 2011


Ondernemers 02 4 februari 2011

7

METALEN VERHOESTRAETE ROESELARE

“Door steeds toekomstgericht te investeren en ons serviceniveau hoog te houden, hopen we er nog eens 100 jaar bij te doen”, zegt eeuweling Metalen Verhoestraete uit Roeselare. Dit jaar investeren ze alvast in een gigantische lasersnijmachine en in zonnepanelen.

KORT GEKNIPT VGD sluit samenwerkingsverband met BOES & Co en VANDERLINDEN VGD, het kantoor van accountants en bedrijfsrevisoren dat zich profileert als kennispartner van de fami-

8

liale ondernemers, heeft een samenwerkingsverband gesloten met twee in Kortrijk gevestigde kantoren, dat van BOES & Co en Jean-Marie VANDERLINDEN. Hierdoor ontstaat een groep die zowel in West-

CURANA ARDOOIE

Vlaanderen als nationaal zijn positie verstevigt als

Producent van design fietsonderdelen en -accessoires Curana sleepte op 18 januari de prestigieuze Henry van de Velde Award Bedrijf 2010 in de wacht. Sinds 1 januari is het familiebedrijf Vens gevestigd in de Steenovenstraat in Ardooie.

9

belangrijke speler op de accountancy- en auditmarkt met een 220-tal medewerkers.

Société Générale Private Banking opent nieuw agentschap in Brugge

JEBO FOOD BRUGGE

Na een hels groeitraject neemt voedingsbedrijf Jebo Food uit Brugge een strategische adempauze om de fundamenten te leggen voor een nieuwe groeisprong.

10

Bert De Graeve ereburger van Sjanghai

INTERVIEW

Bert De Graeve, CEO van staaldraadfabrikant Bekaert,

Goed een jaar geleden tekende Frederic Bulcaen voor een managementbuy-out bij kmo Typhoon uit Beveren-Leie, nadat hij eerst de lange schaduw van een gerechtelijk akkoord had helpen wegwerken. Op 12 maanden tijd maakte hij er samen met medevennoten Kris Devidt en Luc Dhondt een schuldenvrij en alweer winstgevend bedrijf van. “Ondernemerschap kan alleen maar gedijen op basis van waarden.”

is benoemd tot ereburger van de Chinese miljoenenstad Sjanghai. De Graeve krijgt de titel voor zijn “buitengewone bijdrage” tot de welvaart van Sjanghai, aldus burgemeester Han Zheng. Het West-Vlaamse Bekaert is heel actief op de Chinese markt en een grote werkgever in Sjanghai.

15

KURSAAL OOSTENDE

Sinds de grondige renovatie van het Kursaal Oostende blijkt dat steeds meer bedrijven kiezen voor het gebouw om er meetings, incentives, congressen en evenementen te organiseren. “Het gebouw is veel meer dan een auditorium en een speelzaal”, zegt gedelegeerd bestuurder Peter Hoogland.

16

ONDERNEMERS & CO

20 22

NIEUWS@VOKA

FOTOGALERIJ

Société Générale Private Banking versterkt haar aanwezigheid in West-Vlaanderen en opent een nieuw agentschap in Brugge. Het nieuwe agentschap in de Scheepsdalelaan 60 is groter en centraler gelegen dan het vroegere kantoor in Sint-Andries. Deze nieuwe stap in de ontwikkeling van de private bank in België past in een uitgesproken strategie van relationele nabijheid.

Bij het begin van het nieuwe jaar en met de onzekere politieke situatie rijst de vraag hoe de fiscale omgeving van de vermogensplanning zal evolueren in de nabije toekomst. Stijn Lamote en Jan Sandra, advocaten bij Imposto, onderzoeken welke richting het uitgaat in 2011 op het vlak van vermogen en fiscaliteit. De ‘Labs’ zijn de jongste telg uit het aanbod van Vokaopleidingen voor bedrijven. Ze situeren zich tussen de korte workshops en de langere lerende netwerken in. Tine Maes, verantwoordelijke voor dit nieuwe project, geeft meer uitleg.

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk redactie.ondernemerswvl@voka.be www.voka.be/west-vlaanderen Hoofdredacteur Helena Verhamme 056-24 16 55 helena.verhamme@voka.be Eindredacteur Angie De Wreede Webredacteur Tinny Capiau Grafische vormgeving Bart Vandaele Mediaregie Druk Filip Deckmyn Group Van Damme Anne Lanckriet Marijke Vanthuyne Maatschappelijke zetel Meriam Ziane Havenhuis De Caese, Marie-Claude Tack Hoogstraat 4, 8000 Brugge 056-24 16 54 info.wvl@voka.be marie-claude.tack@voka.be Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


STANDPUNT

Een kanaal voor jobs

Hans Maertens

De nieuwjaarsrecepties zijn voorbij, het glas is geheven en

initiatief van Voka, UNIZO, Verso en VKW. Dagelijks gaan de

de woorden zijn gesproken. Nu is het tijd om er met veel

consulenten de baan op om werkgevers te overtuigen van

goesting tegenaan te gaan. Vakbonden en werkgevers

het steeds groeiende belang en de meerwaarde van diver-

hebben alvast goesting en moed getoond om een nieuw

siteit. Voor de invulling van de vacatures wordt heel nauw

interprofessioneel akkoord voor de komende twee jaar te

samengewerkt met 70 arbeidsbemiddelaars ( VDAB, Job-

sluiten. Daar waar de politici niet in slagen om moeilijke en

centrum en anderen) in onze provincie.

delicate dossiers te tackelen, forceerden de sociale part-

Meer dan 50% van de niet werkende werkzoekenden in

ners een doorbraak in een nieuw werknemersstatuut dat

West-Vlaanderen, bevindt zich in ĂŠĂŠn van deze doelgroe-

geleidelijk het onderscheid tussen arbeider en bediende

pen. Wanneer een onderneming op zoek is naar nieuwe

wegwerkt. Deze doorbraak mag evenwel niet leiden tot een

medewerkers loont het dus de moeite om ook de vacatures

kostenverhoging voor onze bedrijven. Minder verregaand

van deze mensen te bekijken. Op mensen wordt namelijk

is het akkoord over de loonvorming. Er is ruimte voor een

nogal snel een stempel gedrukt, waardoor ze minder kan-

kleine stijging boven de index en vooral wordt het indexme-

sen krijgen; nochtans moeten bedrijven op zoek gaan naar

chanisme niet echt in vraag gesteld, waardoor de loonhan-

de mensen met de juiste competenties en niet selecteren

dicap ten opzichte van de buurlanden niet verkleint. Voka,

op basis van vooroordelen. Diversiteit in uw bedrijf kan een

die niet mee aan de onderhandelingstafel zit, betreurt dit;

meerwaarde betekenen. In 2010 verzamelden de West-

evenals de verlenging van het brugpensioen.

Vlaamse consulenten van Jobkanaal 2.248 vacatures voor

Deze verlenging staat bovendien haaks op het besluit van

3.211 arbeidsplaatsen. Bijna 500 mensen uit de kansen-

de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners om

groepen vonden vorig jaar in onze provincie een job via een

vanaf 1 april de activering van oudere werkzoekenden uit te

Jobkanaal-vacature. De Jobkanaal-consulenten van Voka

breiden. De VDAB zal voortaan oudere werklozen activeren

bezochten vorig jaar 200 bedrijven om hen te overtuigen

tot 55 jaar in plaats van tot 50-52 jaar. In het najaar wordt

van het aanwerven van mensen uit de kansengroepen.

dit mogelijks uitgebreid tot 58 jaar. We zijn verheugd met dit

Ook dit jaar staan onze consulenten klaar om u te begelei-

akkoord want het zal zeker helpen om het aanbod op onze

den in dit traject.

krappe arbeidsmarkt te verhogen. Onze Vlaamse bedrijven

Jobkanaal is bijgevolg een win-win voor alle partijen: bedrij-

zullen deze categorie werknemers meer dan nodig hebben,

ven boren een nieuwe markt van arbeidskrachten aan, de

zeker om de knelpuntenberoepen op te vullen en om de

werkzoekenden vinden een job en een inkomen, en de over-

vloot van 340.000 ouderen die in de komende drie jaar met

heid moet minder uitkeringen betalen. En vooral, het is een

pensioen gaan, te vervangen.

concreet antwoord op de krapte op onze arbeidsmarkt.

Maar niet alleen de oudere werkzoekenden moeten geprik-

Jobs voor kansengroepen dankzij de ondernemingen en het

keld worden om opnieuw werk te zoeken en te vinden, ook

kanaal om deze in te vullen dankzij Voka: Jobkanaal!

de ondernemers moeten gestimuleerd worden om vacatures open te stellen voor deze kansengroepen. Jobkanaal, een extra en gratis wervingskanaal dat gericht is op het ver-

Voor meer inlichtingen over Jobkanaal zie www.jobkanaal.be of contacteer rita.caby@voka.be.

zamelen van vacatures die openstaan voor mensen uit de kansengroepen, namelijk mensen van allochtone origine, 50-plussers en personen met een arbeidshandicap, is een

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be

PREFAB BETON Vlamertinge 057-20 25 01

Geniet van de unieke architecturale vrijheid van prefab beton

www.valcke-prefab.be

Ondernemers 02 4 februari 2011
We laten in het midden welke advertentie uit deze Ondernemers u het langst zal bijblijven.

U wenst voor uw onderneming meer dan middelmatige communicatie? Laat ons eens praten over de juiste communicatie-aanpak voor uw product of dienst. nijverheidsstraat 7, 8310 brugge _ 050 78 25 26 _ info@d-artagnan.be _ www.d-artagnan.be ART_02599_02.indd 1

all for advertising 17/01/11 14:02


BEDRIJVEN

PRESTIGIEUZE IAAPA-AWARD VOOR KCC ENTERTAINMENT DESIGN De voorbije tien jaar ontpopte KCC Entertainment Design uit Wielsbeke zich tot een wereldspeler op het vlak van multi en family entertainment centers. Eind vorig jaar ontvingen managing director Yannick Maes en zijn team de prestigieuze IAAPA Brass Ring Award voor het beste indoorpretpark ter wereld in Moskou. En de projecten volgen elkaar in sneltempo op.

Yannick Maes: “Creativiteit, concept, tekenen en design worden uitgevoerd in België. Thematisering en decors worden veelal uitbesteed in China en de Filippijnen.” Foto Kurt

Wereldwijd “Uiteraard is de bekroning door de International Associa-

Jordanië, Dubai, Iran, Qatar, Letland, … De vijf domes van

tion of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) een grote

Star Gate Dubai (45.000 m2, 100 miljoen dollar) vormen

erkenning”, zegt Yannick Maes. Het indoor familiepretpark

één van de mooiste parels van KCC en openden in 2009.

Happylon in het reusachtige Fillion Mall Shoppingcenter

Naast de expertise in kartbanen groeiden entertainment

in Moskou is een volledig KCC-project. Op vakantiedagen

centers (zowel multi als family) uit tot de corebusiness

komen er tot 15.000 bezoekers. Het is 6.500 m2 groot, met

van KCC, alhoewel het bedrijf van Yannick Maes steeds

een overdekte rollercoaster door het dak, droptorens, een

meer gerelateerde projecten binnenhaalt, zowel indoor

megarolschaatsbaan, … De jury loofde de mix aan attrac-

als outdoor: bowlings, laser shootings, paintballterreinen,

ties, het concept dat alle leeftijdsklassen aanspreekt en de

waterparken, themaparken, sneeuwpretparken en ijsbanen,

aantrekkelijke thematisering. Naast de IAAPA-award kreeg

thematische entertainment shops, nachtclubs en discothe-

Happylon echter nog twee andere bekroningen: als beste

Het gaat steeds harder voor KCC Entertainment Design.

ken, gethematiseerde bars en restaurants, … “Creativiteit,

entertainmentproject in Rusland en The Golden Pony Award

Opgericht in 2000 onder de naam Karting Concept Com-

concept, tekenen en design worden uitgevoerd in België”,

van het gespecialiseerde magazine Games & Parks Indus-

pany wou KCC oorspronkelijk kartbanen ontwerpen en bou-

zegt Yannick Maes. “Thematisering en decors worden veelal

try.

wen in de VS. Na de VS en Azië volgde al snel het Midden-

uitbesteed in China en de Filipijnen. Bouwwerken gebeuren

Na het Midden-Oosten krijgt KCC nu dus voet aan de grond

Oosten. In Saudi-Arabië kon KCC een kartcenter bouwen in

met aannemers van ter plaatse, onder toezicht van ons

in Rusland en Oekraïne maar ook in Iran, Libanon, Roeme-

een shoppingcenter, met een mix van entertainment (bow-

projectmanagement.” KCC werkt met 24 mensen, waarvan

nië en stilaan ook meer in West-Europa (Spanje, Frankrijk)

ling, videogames, klimmuren, biljart, boogschieten, restau-

12 in Wielsbeke, heeft kantoren in Dubai en Moskou en een

waar dergelijke megaprojecten – als bewuste destinatie

rants, coffeeshop, …). Het succes van een indoorpretpark

vertegenwoordiger in Californië. Het bedrijf realiseert een

met ruime openingsuren – nog niet zo frequent voorko-

in Jeddah leidde tot het ontstaan van KCC Entertainment

omzet van zo’n 15 miljoen euro.

men. (MDJ)

www.kcc.be

Design en er volgden opdrachten in Rusland, Kazachstan,

100-JARIG METALEN VERHOESTRAETE KLAAR VOOR NIEUWE DIMENSIE “Door steeds toekomstgericht te investeren en ons serviceniveau hoog te houden, hopen we er nog eens 100 jaar bij te doen”, zegt eeuweling Metalen Verhoestraete uit Roeselare. Dit jaar worden de grenzen verlegd met een gigantische LVD 12x3m lasersnijmachine en 20.000 m2 (795 kWp) zonnepanelen van Solar Technics voor eigen gebruik.

Stéphane Verhoestraete: “Onze activiteiten zijn tweeërlei. Enerzijds treden we op als distributeur van alle mogelijke ferro- en non-ferrometalen. De stock bedraagt 10.000 ton en omvat maar liefst 2.000 voorraadartikelen met toegang tot ons wereldwijd netwerk van leveranciers. Dit maakt een klantspecifieke benadering mogelijk. Anderzijds bieden we met ons state-of-the-art machinepark ook verregaande

Managing director Stéphane Verhoestraete en commercieel-technisch directeur Dirk Debruyne bij de nieuwe LVD Impuls 12530 6KW lasersnijmachine in opbouw. Foto Kurt

plaat- en profielbewerking zoals laser-plasma-autogeen snijden, knippen, plooien (tot 8 m), rollen, profielbuigen en verzagen. Ook daarin differentiëren we ons door niet

groter is dan hetgeen onze klanten doorgaans kunnen

Metalen Verhoestraete werd in 1911 opgericht door Jules

zomaar uitvoerend te werken maar door mee te denken met

bewerken, vormen wij geen concurrentie voor hen maar

Verhoestraete als een zuivere ijzerhandel. Zijn zoon Frans

de klant. De rode draad doorheen ons verhaal is het bieden

eerder een aanvulling op hun aanbod. Onze klanten zijn

en kleinzoon Johan (nu nog actief in het bedrijf) bouwden de

van een technische meerwaarde.”

zowel eenmanszaken als multinationals uit de meest uit-

activiteit uit met plaat- en profielbewerking. Sinds drie jaar

“De distributie en bewerking vormen een Siamese tweeling:

eenlopende sectoren. Voor hen investeren wij zwaar in

worden de 65 medewerkers geleid door achterkleinzoon

de distributie wordt in volume ondersteund door de aange-

technische knowhow van onze mensen en combineren we

Stéphane Verhoestraete (39). Hij weet zich gesteund door

boden bewerkingen, terwijl we in bewerking service en kwa-

de flexibiliteit van een kmo met de middelen van een groot

de 35 jaar ervaring van commercieel-technisch directeur

liteit kunnen bieden op basis van de grote voorraad”, vult

bedrijf. Precies deze service vormt sinds jaar en dag de basis

Dirk Debruyne (52).

Dirk Debruyne aan.

voor een hechte klantenrelatie. Het hielp ons het industri-

De basis van de technische evolutie van het bedrijf was de

Dit jaar investeert Verhoestraete in een LVD Impuls 12530

ële rampjaar 2009 te overleven zonder ook maar één uur

verhuis naar de huidige site langs de Wijnendalestraat in

6KW lasersnijmachine van 12x3 m, de grootste van de

technische werkloosheid. In de nabije toekomst zijn er trou-

de lange hete zomer van 1976. Sindsdien werd permanent

Benelux en technologisch het neusje van de zalm. “Hiermee

wens nog bijkomende investeringen gepland”, aldus Ver-

geïnvesteerd in de uitbreiding van het machinepark met bij-

voegen we qua dienstverlening letterlijk en figuurlijk een

hoestraete en Debruyne. (RJ)

horende magazijnen tot 22.000 m2.

nieuwe dimensie toe aan ons bedrijf. Omdat deze machine

www.verhoestraete.be

Ondernemers 02 4 februari 2011


Ondernemers 02 4 februari 2011

HENRY VAN DE VELDE AWARD VOOR CURANA

Dirk Vens wil met Curana dé trendsetter worden in innovatieve design fietsonderdelen. Foto Kurt

Producent van design fietsonderdelen en -accessoires Curana sleepte op 18 januari de prestigieuze Henry van de Velde Award Bedrijf 2010 in de wacht. Sinds 1 januari is het familiebedrijf Vens gevestigd in de Steenovenstraat in Ardooie.

De familiale kmo Curana, tot eind vorig jaar gevestigd aan

hart onder de riem. Deze Award versterkt ons imago als

de Beversesteenweg in Roeselare, specialiseerde zich sinds

trendsetter. In 2008 hebben we inderdaad de strategie

1946 als toeleverancier van de fietsindustrie. Na 40 jaar

uitgezet: wereldwijd trendsetter worden in fietsonderdelen

quasi monopolie op de Belgische markt, kwamen Dirk en

en -accessoires, zoals spatborden, bagagedragers, ket-

Geert Vens (derde generatie) in de jaren ‘90 in een wereld-

tingkasten, jasbeschermers, fietstassen, … We zijn al jaren

wijde concurrentieslag terecht, waarin ze hun marktaan-

op zoek naar vernieuwende producten en beschouwen

deel zagen afbrokkelen. De omstandigheden noopten hen

design en innovatie als de kerncompetentie van ons bedrijf.

tot creativiteit en innovatie in samenwerking met externe

Daarom hebben we ook een nieuw gebouw met uitstraling

partners. Een innovatief spatbord dat aluminium sand-

gezocht, met vier keer zoveel ruimte als ons vorige pand.

wichstructuur combineert met kunststof was er het eerste

We hebben ook geïnvesteerd in een ontwerpafdeling, met

resultaat van. Curana bleef verder inzetten op aantrekke-

vier eigen designers, en in nieuwe machines. Onze sterkte

lijke vormgeving en de inspanningen leverden het bedrijf

is nu dat we customized spatborden en kettingkasten met

tal van nominaties en awards op: IF Award voor productde-

aangepaste bedrukking op maat kunnen leveren, volgens

sign, FietsRAI Innovatie Award, Design Management Europe

een nieuw procédé. Momenteel zijn we onze organisatie ook

Award, 5 Eurobike Awards, nominatie voor Best Patented

aan het stroomlijnen om verder te kunnen groeien. Fiets-

Innovation, … en recent ook de Henry van de Velde Award

landen als Nederland en Duitsland blijven uiteraard belang-

Bedrijf 2010.

rijke afzetmarkten, maar we krijgen sinds kort ook vragen uit Japan en Taiwan. Na jaren van innovatieve productont-

“Deze Award bevestigt dat we goed bezig zijn, ondanks

wikkeling worden we plots aantrekkelijk om mee samen te

de zware investeringen en de groeipijnen”, zegt Dirk Vens.

werken.” (MDJ)

“Voor onszelf is het een reflectiemoment, voor onze part-

www.curana.com

ners een kwaliteitsgarantie en voor onze medewerkers een

INTENSE SAMENWERKING TUSSEN HOGESCHOLEN EN BEDRIJFSLEVEN DANKZIJ LED’S In oktober 2008 startten de drie WestVlaamse hogescholen HOWEST, KATHO en KHBO op initiatief van de provincie WestVlaanderen met de uitbouw van een netwerk van LED’s, Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra. De bedoeling was en is om de schat aan kennis die in de hogescholen aanwezig is vlot toegankelijk te maken voor kmo’s en de not-for-profit sector. Het Led-project kreeg substantiële steun van Europa en Vlaanderen en kon op die manier in een periode van twee jaar tijd tien LED’s uitbouwen.

bij het regionale werkveld van die bedrijven en kunnen ze

voorzieningen (KHBO Brugge), HRM & strategische com-

qua opleidingsaanbod beter inspelen op de actuele noden.

municatie (HOWEST & KATHO Kortrijk) en Sociale economie

Een intense samenwerking en een complementaire uitbouw

(KATHO & HOWEST Kortrijk). Meer dan 350 samenwerkings-

van de LED’s leiden ook tot een efficiëntere en structurele

verbanden met 320 bedrijven en organisaties werden afge-

inzet van middelen van de hogescholen en tot een perma-

werkt. 50% daarvan waren kleine en micro-ondernemingen,

nente valorisatie van kennis en expertise. Medewerkers van

30% not-for-profit en social profit organisaties. 80% van

de hogescholen worden hiervoor vrijgesteld en ook studen-

de activiteiten situeerde zich in West-Vlaanderen. Bedrijven

ten werken actief mee. De provincie West-Vlaanderen (pro-

en organisaties doen vooral op de LED’s een beroep voor:

motor) en het Kortrijks Ondernemerscentrum (copromotor)

probleemanalyse, advies en voorstudie (54%), concrete

staan in voor de algemene coördinatie van het project.

probleemoplossingen (31%) en experimenten, meetopstellingen, opleidingssessies en begeleiding bij subsidiedossiers

Evaluatie na twee jaar werking

(15%). 80% van de adviezen en aangereikte oplossingen werden ondertussen geïmplementeerd en bedrijven blijven

Eind september 2010 waren tien LED’s operationeel in even-

beroep doen op de kennis van de hogescholen.

De hogescholen willen via de Laagdrempelige Expertise- en

veel domeinen: Watertechnologie (HOWEST Kortrijk), Net-

Dienstverleningscentra kmo’s en not-for-profit instellingen

werkeconomie (HOWEST Brugge), Logistiek (KATHO Kortrijk),

helpen bij het vinden van creatieve probleemoplossingen en

Netwerken in voertuigen (KATHO Kortrijk), Voeding (KATHO

ondersteunen in hun traject naar organisatie en innovatie.

Roeselare), Kunststoffentechnologie (KHBO Oostende),

Geert Roose en zijn vrouw Kathleen Baeteman hebben een

Op die manier worden de hogescholen ook beter betrokken

Mechatronica (KHBO Oostende), Ouderenzorg & sociale

landbouwbedrijf in Diksmuide dat actief is in de veeteelt,

Aardbeiencoulis


BEDRIJVEN

Bart Favril en Jeroen Bossier: “Als kmo met een bijzonder platte structuur bieden we een flexibiliteit die de grote jongens niet kunnen of willen geven.” Foto MVN

VOEDINGSBEDRIJF JEBO FOOD BIJZONDER CRISISBESTENDIG EN CREATIEF

bereidingen onder de naam Cookking. Deze gaan via grossisten naar de slagers of rechtstreeks naar de retail. “De basis van onze groei is trouw aan kwaliteit. De tweede troef vormen de klantenrelaties. Als kmo met een bijzonder platte structuur bieden we een flexibiliteit die de grote jongens niet kunnen of willen geven. Naast onze standaardproducten werken we ook op maat. Dat kun je slechts als

Na een hels groeitraject neemt Jebo Food uit Brugge een strategische adempauze om de fundamenten te leggen voor een nieuwe groeisprong. De voorbije tien jaar steeg de omzet van 2 tot 15,5 miljoen euro. De vaste équipe telt 35 mensen en wordt tijdens de piekperiodes voor de feestdagen aangevuld tot 80. Zelfs in de voorbije moeilijke economische jaren bleef de voedingssector eens te meer crisisbestendig.

iedereen met een luisterend oor meedoet. Elke medewerker Intussen had hij een goede zakenrelatie opgebouwd met

kent de klanten en weet ‘waarom’ het zo belangrijk is dat

het echtpaar Dorothy Deseure (40) en Bart Favril (43), zelf-

we hen goed bedienen. Wij staan voor een warme, open

standige supermarktondernemers uit Avelgem. Toen zij in

interne communicatie. Het minimale verloop op de werk-

2002 hun warenhuis verkochten aan Colruyt, werd Dorothy

vloer bewijst dat dit werkt. Tijdens de winterpiek helpt het

Deseure vennoot bij Jebo Food. Drie jaar later stapte ook

management mee aan de band. Dat is niet alleen motive-

Bart Favril over naar Brugge en beslisten ze mee te inves-

rend voor de medewerkers maar evenzeer een herbronning.

teren in uitbreiding.

We leren onze producten realistisch kennen en eindigen

“Van 1995 tot 2002 was Jebo artisanaal gegroeid vanuit het

steevast met een te doen-lijstje voor verbetering van de

product. Mijn echtgenote bracht vanaf 2002 extra impul-

processen en werkomstandigheden.”

sen op het vlak van klantgerichtheid. Tegen 2006 barstte

Bart Favril is ervan overtuigd dat we de komende 15 jaar

het bedrijf uit zijn voegen en konden we op de industriezone

naar een andere voedingspatroon gaan: “Mensen staan nu

Jebo Food werd in 1995 opgericht in de Zeebrugse Visvei-

Blauwe Toren het gebouw van het failliete vleeswarenbedrijf

meer open voor het ontdekken van andere producten. Wie

ling door chefkok Jeroen Bossier (36). Als zoon van vis-

Bruno Maes kopen. De forse investering van 4 miljoen euro

had ooit verwacht dat pasta en Aziatische toetsen zo pro-

handelaars werd hij een voorloper in bereide maaltijden en

tegen een omzet van slechts ruim 5 miljoen euro gaf een

minent op de dagelijkse tafel zouden komen? Het is aan ons

salades. De dioxinecrisis dwong hem tot extra creativiteit.

nieuw elan”, vertelt Bart Favril.

om daar creatieve meerwaarde in te brengen opdat we de

Hij ontwierp slaatjes in laagjes – zoals een lasagne – en

Vandaag bestaat het gamma uit twee grote groepen.

komende vijf jaar opnieuw 50% zouden groeien.” (RJ)

gemarineerde bakaardappelen. Dit laatste product opende

Ten eerste de koude, bereide salades (vis, vlees, krab, gar-

de deuren naar grossiers en gaf aanzet tot een felle groei.

nalen, enz.) onder de naam Jebo. Ten tweede de warme

www.jebo.be

de akkerbouw en de groententeelt. Daarnaast worden ook

(zie ook www.versvandeboer.be) maakte voor het con-

aardbeien gekweekt. Probleem: 30-40% van die aardbeien

tractonderzoek gebruik van de KMO-portefeuille van het

zijn te klein om op de veiling te koop aan te bieden. Hoe kan

Agentschap Ondernemen waarvoor de KATHO, voor de

men die kleine aardbeien valoriseren want de kostprijs van

pijler ‘Technologieverkenning’ als erkend dienstverlener is

het telen en het plukken is dezelfde als die van de andere

geregistreerd. Dat leverde 75% subsidie van de Vlaamse

aardbeien? Kathleen Baeteman, Dominique De Geest van

overheid op.”

het Innovatiecentrum West-Vlaanderen en Michèle Desmet van LED Voeding verbonden aan de KATHO-campus

Nieuwe LED’s

HIVB Roeselare, sloegen de handen in elkaar. “LED Voeding werkt samen met het Expertisecentrum Voeding en stu-

“Het concept van de LED’s slaat duidelijk aan en zal ver-

denten voedingsmiddelentechnologie rond receptontwik-

der worden uitgebouwd”, zegt Conny Van Gheluwe van

keling, optimalisatie van recepten, microbiologie, textuur-

het Ondernemerscentrum Kortrijk. “Van de tien huidige

analyse, valorisatie van reststromen en biedt daarnaast

LED’s verdwijnen watertechnologie, logistiek en sociale

ondersteuning en opleiding betreffende kwaliteits- en

economie die in andere initiatieven worden geïntegreerd.

voedselveiligheidssystemen”, verduidelijkt Michèle Des-

Productontwikkeling (HOWEST), Wellness (2) en E-cultuur

met. “Zo werd een recept voor aardbeiencoulis ontwikkeld

zijn nieuw. Er bestaat een optie om ook LED’s uit te bou-

en getest op smaak, gezonde eigenschappen, kleur en

wen in duurzaam bouwen, renoveren en ecotechnologie

houdbaarheid. Dat recept werd dan getest bij potentiële

en energie. Inhoudelijk leggen we met ‘Challenge me’, een

consumenten. Momenteel werkt ‘Vers van de boer’ aan

virtuele brainstorming en ‘Innovation Assistant’ om de

de commercialisering van het product. Vers van de boer

innovatie bij de bedrijven te stimuleren, nieuwe accenten. Geografisch willen we ook verder kijken dan West-Vlaanderen en onze grote droom is een heuse LED-community uit

Kathleen Baeteman (rechts) deed beroep op Michèle Desmet (LED voeding) en dat leidde tot een lekkere aardbeiencoulis. Foto DD

te bouwen.” (PD)

www.lednetwerk.be

Ondernemers 02 4 februari 2011
10

Ondernemers 02 4 februari 2011

INTERVIEW

Frederic Bulcaen I Typhoon

“MEDEWERKERS STIMULEREN, DAAR KRIJG IK EEN KICK VAN” Goed een jaar geleden tekende Frederic Bulcaen voor een managementbuy-out (mbo) bij kmo Typhoon uit Beveren-Leie, nadat hij eerst de lange schaduw van een gerechtelijk akkoord had helpen wegwerken. Op twaalf maanden tijd maakte hij er samen met medevennoten Kris Devidt en Luc Dhondt een schuldenvrij en alweer winstgevend bedrijf van. Typhoon is binnen de sector van de metaalindustrie actief in nichemarkten (industriële ontstoffing, pneumatisch transport, ventilatoren, radsluizen, mechanisch onderhoud) en was in 2010 goed voor 40 arbeidsplaatsen en 5 miljoen euro omzet. Voor 2011 wordt maar liefst 40% groei verwacht. Een wonderdokter wil Frederic Bulcaen zichzelf niet noemen, maar een gedreven, of beter gepassioneerde, ondernemer is hij zeker. “Ondernemerschap kan alleen maar gedijen op basis van waarden.”

tenance Partner, waarmee we service willen aanbieden aan

Je merkt dat conservatisme ook aan de wijze waarop wij

industriële bedrijven. Het gaat meer bepaald om het onder-

Belgen stemmen in de politiek. Veel Vlamingen kiezen voor

houden van allerlei installaties, montagewerk, enzovoort.

een Bart De Wever omdat hij opkomt voor het behoud van

Daar is grote behoefte aan. U merkt het, we zijn op verschil-

de rijkdom van de Vlamingen. In Wallonië stemmen ze dan

lende vlakken ambitieus.”

weer voor de socialisten omdat de staat zorgt voor een gegarandeerd inkomen of een uitkering. Iedereen wil dus

Na een carrière van negen jaar bij Deloitte heeft u als

zijn deel beschermen eerder dan nog iets op te bouwen. Als

crisismanager opdrachten uitgevoerd voor private

ik zelf gekozen heb voor een mbo, dan was dat in de eer-

equityfondsen. U heeft dus al heel wat bedrijven gezien.

ste plaats omdat ik graag andere mensen de kans geef om

Welke concrete tips zou u managers kunnen meege-

zichzelf naar een hoger niveau te tillen. Via een eigen bedrijf

ven?

kan dat natuurlijk gemakkelijker. Het is vrij eenvoudig: ik ben

Frederic Bulcaen: “Twee zaken: Eén, je moet altijd kritisch zijn voor je omgeving, voor je klanten, voor je leveranciers, voor de financiers die je omringen en voor jezelf. Ik heb er altijd voor gepleit om de zaken niet lichtzinnig maar positief kritisch aan te pakken. En twee, wees een kuitenbijter, een aanhouder, iemand die ervoor gaat. Sorry, maar twijfelaars komen niet ver in de bedrijfswereld. Je moet geloven in wat je doet.”

liever een ondernemer dan een belegger. Want die laatste gaat alleen maar om met geld. Ik ga om met mensen. Ik kick erop als ik arbeiders vreugde zie halen uit hun werk en als ik ze soms niet vermoede vaardigheden zie ontwikkelen. Ik probeer daar ook op in te spelen. Als een arbeider al jarenlang aan de machine staat, schuilt in hem misschien ook een goede programmeur? Dat is bij ons ook zo gebleken. Of van een magazijnier een goede verkoper of een goede aankoper maken? Ook dat is al gebeurd.”

Nu bent u actief als hoofdaandeelhouder en bedrijfsleiWaar staat het bedrijf één jaar na de overname en waar

der van Typhoon. Hoe doet u dat: op één jaar tijd van

Hoe en wanneer beslist iemand om een mbo te doen?

wilt u naartoe tegen 2015?

een gerechtelijk akkoord naar een break-even gaan?

Ik neem aan dat men daar weken of maanden over

Frederic Bulcaen: “Een jaar geleden was er nog sprake van een gerechtelijk akkoord. Nu zijn we door hard werken en een herkapitalisatie bij de managementbuy-out (mbo) zo goed als schuldenvrij, en zullen we meteen ook tekenen voor winst. De bestellingen trekken danig aan, we zitten op koers. Iedereen heeft een goed gevoel. Loop hier rond in het bedrijf en je zal overal grote affiches zien waarop we onze mission statement duidelijk maken voor iedereen. Zo willen we in de sector van de ontstoffing de nummer één blijven in België en op termijn de nummer één worden in de Benelux en in Frankrijk. Daar steken we onze nek voor uit. In eigen land blijven we marktleider spijts grote concurrentie. Grote namen uit de hout- of de spaanderplatenindustrie kiezen voor ons. Naast ons kwaliteitsbewustzijn en onze continue drive voor innovatieve oplossingen proberen we ons te onderscheiden van onze concurrenten door te luisteren naar de noden van onze klanten. Nu willen we ook meer en meer actief worden in andere sectoren zoals voeding, recyclage of alternatieve energie waar ontstoffing even belangrijk is. Maar naast ontstoffing, zijn we ook actief in de markt van het pneumatisch transport of als verkoper van componenten met een hoge industriële toegevoegde waarde zoals filters, ventilatoren of radsluizen. Het zijn allemaal producten die ontwikkeld werden op basis van eigen knowhow. In die beide sectoren zien we ook niets dan groeikansen. Finaal hebben we eind december nog een nieuw bedrijf opgericht: My Main-

Wat zijn de sleutels voor een goede turnaround?

tobt?

Frederic Bulcaen: “Eén, focus op wat je gaat doen en concentreer je op hoe je dat gaat doen. Twee, probeer zo veel mogelijk de mensen rondom u te ‘responsabiliseren’. Drie, maak gebruik van de positieve reputatie die een bedrijf heeft opgebouwd. Typhoon heeft ondertussen 52 jaar traditie en heel wat referenties opgebouwd. Zonder kwalitatieve producten en oplossingen had het bedrijf nooit zo’n geschiedenis gemaakt. En vier, stel je als manager ook bescheiden, nederig en luisterbereid op, en zoek via deze waarden naar oplossingen.”

Frederic Bulcaen: “Ik was bij Typhoon als crisismanager aangeduid door de familie Santens die toen eigenaar was van het bedrijf. Finaal behoorde Typhoon bepaald niet tot de corebusiness van de familie, en ze wilden er wel van af. Zelf investeren zouden ze dus ook niet meer doen. In Typhoon zag ik meteen een ruwe diamant. Na enkele maanden voelde ik ook dat het bijzonder goed klikte met het aanwezige team. Dan ben ik maar met mijn voorstel naar de familie Santens gestapt. Dat het klikt met de medewerkers lijkt me trouwens een conditio sine qua non om zo’n mbo tot een goed einde te brengen.”

Een mbo: een zegen of een vloek? Welke tips zou u nog willen meegeven aan jonge onderLaten we even teruggaan naar goed een jaar geleden,

nemers die denken aan een mbo?

het moment waarop u beslist een managementbuy-out

Frederic Bulcaen: “Heel veel praten met de mensen op het terrein, medewerkers, klanten, leveranciers, concurrenten, enzovoort. Je kan dat nooit genoeg doen en het is verbazend hoeveel informatie al deze mensen u kunnen bijbrengen. Al deze gesprekken zijn van onschatbare waarde om later een businessplan te schrijven. Vervolgens, heb geen schrik indien je geen berg geld op zolder hebt liggen, want er bestaan oplossingen voor dat probleem. En ten slotte,wees steeds alert want er liggen ook nu nog in de markt zoveel opportuniteiten op een mbo ‘voor het rapen’. Open je ogen dus, maar wees niet ongeduldig.”

te doen. Wat dreef u en merkt u nog dezelfde drive bij uw generatiegenoten?

Frederic Bulcaen: “Baron Paul Buysse spreekt altijd, en terecht, over een gebrek aan necessity in ons land om nog ondernemers voort te brengen. Ik deel deze mening. Onze generatie voelt geen of alvast te weinig druk om te ondernemen. Hoe anders was het vroeger! Nu hebben we een zekere welvaart bereikt en die welvaart wordt van generatie op generatie ook doorgegeven. Waarom zou je dan nog een inspanning moeten doen of risico moeten nemen?


Ik weiger te denken in termen van “wij zijn klein en zij zijn groot�. Vlamingen hebben soms nog te veel dat Calimero-gevoel, en dat is voor niets nodig. Ik opteer liever voor de echte ondernemersreflex: vooruit met de geit!

Ondernemers 02 4 februari 2011

11


12

Ondernemers 02 4 februari 2011

Is het moeilijkste bij een mbo niet de juiste prijszetting?

landen op lange termijn? Waarom niet? Maar het mag niet

van 31 december 2010 was duidelijk minder dik dan dat

De overlater wil het maximum en de koper het mini-

van ‘moeten’ zijn. We hebben overigens nu al enkele klanten

van de vorige jaren. Dat heeft duidelijk voordelen voor elke

mum.

voor industriële ventilatoren en andere componenten in het

onderneming. Het biedt tijdelijk een algemeen kader dat

Frederic Bulcaen: “Ik zou dat niet het moeilijkste willen noemen. Je kan altijd een neutrale derde vinden die de prijszetting objectiveert. Ik denk dat het moeilijkste luik de financiering is. Maar ook hier bestaan er heel wat oplossingen voor.”

Midden-Oosten, China en enkele Afrikaanse landen.”

constant is.”

Zijn partnerships, hier of in het buitenland, aan u

Maar op de lange termijn? Er staan serieuze besparin-

besteed? Frederic Bulcaen: “Op termijn gaan we daar voor, dat is zeker. Nu zijn we daar nog niet echt klaar voor ondanks enkele vragen die we al gekregen hebben. Nu lopen we hier intern nog eventjes op de toppen van onze tenen om alles gedaan te krijgen.”

gen voor de deur.

Een mbo zoals u die deed, samen met twee andere partners, maakt de zaken er allicht ook niet eenvoudiger op…

Frederic Bulcaen: “Ik ben pro een partnership omdat je op die manier door elkaar scherp wordt gehouden. We heb-

Als we geld kunnen verdienen in de wijde wereld, dan moeten we dat gewoon doen. Maar niet halsoverkop. Voor avonturen bedank ik.

Frederic Bulcaen: “Het is voor iedereen duidelijk dat er grote veranderingen moeten gebeuren op alle niveaus indien men de toekomst van de jeugd niet wil hypothekeren. We moeten ons ook bewust zijn dat hoe langer de patstelling van vandaag duurt, hoe hoger de rekening wordt die we zullen gepresenteerd krijgen. Ik kan mij hier ongelooflijk in opjagen. Maar weet je wat me nog meest stoort in dit land? Het feit dat het de gewone mensen en de kmo’s zijn die altijd de factuur moeten betalen. Sorry, maar grote bedrijven ontspringen veel meer de dans. Multinationals zullen zelfs gewoon hun activiteiten verleggen als het hen niet meer zint. Kmo’s kunnen dat niet en zijn dus een sitting duck, spijts een reeks maatregelen waarvoor je een heel leger adviseurs nodig hebt om ze te begrijpen of te weten of je in aanmerking komt of niet. Veel ondernemers ergeren zich daar dood aan.”

ben geen problemen omdat we vooraf duidelijk afgelijnde

U nam eind vorig jaar deel aan een West-Vlaamse

afspraken hebben gemaakt. Elk heeft zijn eigen ‘winkel’ en

handelsmissie in China. Met welke bedoelingen en

Een slotvraagje: uw gedrevenheid imponeert. Heeft u

we komen in principe niet op elkaars terrein maar we houden

wat leerde u daar? Op de regionale tv zei u spontaan:

nog tijd voor bijvorming of zelfstudie?

elkaar wel permanent op de hoogte. Zo is Kris commercieel

“Ze zijn ver voor op ons!”

verantwoordelijk en neemt Luc meer de producttechnische

Frederic Bulcaen: “Ik had een dubbel doel: een grote klant bezoeken die al jarenlang voor Typhoon kiest, en onze sourcing optimaliseren en dus zoeken of we bepaalde producten beter konden inkopen in China dan wel in Oost-Europa. We zijn de gegevens nu grondig aan het bestuderen en hebben enkele onderhandelingen die nog lopen.”

Frederic Bulcaen: “Ik lees voortdurend managementboeken en sommige klassiekers zoals ‘Valuation of Companies’ van Copeland, zal ik graag opnieuw lezen. En als ik een cursus kan meepikken of een lezing bij Vlerick of een andere organisatie, zal ik dat ook altijd doen. Ik verwacht ook dat mijn medewerkers altijd proberen slimmer te worden. Naar aanleiding van Nieuwjaar heb ik ze allemaal een managementboek cadeau gedaan. Binnen enkele weken roep ik ze samen om te weten wat ze er uit geleerd hebben. Dan kan ook ik weer ietsje slimmer worden.”

kant voor zijn rekening. Ik hou me vooral bezig met de strategie en het financiële. Toch stel ik vast dat ik daarbij ruim de helft van mijn tijd bezig ben met het coachen van mensen. Ik hoop dat dit de juiste aanpak is: een goed manager moet volgens mij vooral tussen zijn mensen staan en ze proberen op een hoger niveau te tillen.”

We lazen onlangs een merkwaardige column waarin U koos bij de financiering van de mbo ook voor enkele

China vergeleken werd met het paard van Troje.

business angels, die mee in het kapitaal stapten. Wat is

We hebben de Chinezen in Europa binnengehaald en ze

het nut van een business angel, goed wetende dat ze al

hebben nu stuk voor stuk onze markten, onze klanten,

naar de achterdeur kijken als ze door de voordeur bin-

onze producten en onze knowhow naar zich toe getrok-

nenstappen?

ken. Uw ervaring met China?

Frederic Bulcaen: “Niet alle business angels zijn hetzelfde hoor. Externe partners stellen vaak de vragen die je zelf niet meer stelt doordat je continu met de neus op de feiten zit. Dat is goed want dit houdt het managementteam scherp. Een goede business angel zal op regelmatige tijdstippen ook de polsslag van het bedrijf komen opmeten.”

Frederic Bulcaen: “We moeten beseffen dat een Chinees

Vlaanderen in de wereld Vlaamse bedrijven krijgen wel eens het verwijt te veel bezig te zijn rond de eigen kerktoren, of hooguit in de buurlanden. Ziet u de globalisatie eerder als een bedreiging dan wel als een uitdaging?

Frederic Bulcaen: “We moeten ambitieus zijn. Gewoon onder de eigen kerktoren blijven is voor mij geen aantrekkelijke gedachte. Als we geld kunnen verdienen in de wijde wereld, dan moeten we dat gewoon doen. Maar niet halsoverkop. Voor avonturen bedank ik. Maar als ik over 30 jaar terugkijk op mijn carrière, wil ik kunnen zeggen dat ik iets gerealiseerd heb. Ik denk dat zo’n verlangen diep in elke mens schuilt. Als ik rondom mij kijk in ons eigen bedrijf, zie ik een jong team dat vooruit wil. De internationale markt is sowieso een uitdaging. Wie goede producten in huis heeft, zal automatisch de vraag aantrekken, van waar dan ook. In het verleden is Typhoon mits partnerships regelmatig de internationale toer opgegaan. Dat heeft een groot voordeel: we hebben nog altijd een goede naam en een zekere reputatie. De kunst bestaat erin om je expertise te valoriseren voordat buitenlanders dit komen doen op uw markt. Timing en opportuniteiten zien, zijn dus belangrijk. Ofwel wacht je tot er een vraag komt uit het buitenland, ofwel ga je er zelf naar toe. Op relatief korte termijn zijn Nederland en Frankrijk zeker markten waar we nog meer willen scoren. China of andere

nooit gaat voor een win-win maar enkel en alleen voor zijn

(Tekst: Karel Cambien – Foto’s Dries Decorte)

Drie vuistregels

eigen win. Europeanen zijn anders opgevoed en het is heel moeilijk om die Chinese manier van denken te begrijpen.” Ooit zette Lucien Vangroenweghe, de historische Philippe Vlerick zei jaren geleden al: “We spelen allebei

stichter van Typhoon, een aantal credo’s over het

voetbal maar de Chinezen lopen met de bal onder de

bedrijfsleven op papier. Wij haalden de credo’s terug

trui het doel binnen.” Is het zo erg?

boven en legden ze voor aan de nieuwe eigenaars.

Frederic Bulcaen: “Dat vind ik dan weer overdreven en te negatief voorgesteld. Niemand kan ontkennen dat er ook voor Europeanen grote opportuniteiten liggen in een markt als China. Heel wat West-Vlaamse ondernemers, die ik ter plaatse bezocht heb, bewijzen dat ook. Ik zou op het gepaste ogenblik alvast nooit nalaten met China en met de Chinezen zaken te doen.”

Akkoord of niet akkoord? Beter klein en alleen, dan groot en met verschillende bazen? Frederic Bulcaen: “Niet akkoord. We bewijzen elke dag dat het anders kan, mits je de medewerkers voldoende kansen geeft om zich te ontplooien. Het is vrij eenvoudig: wij hebben niet de pretentie om te zeg-

If you can’t beat them, join them?

gen dat we alles alleen kunnen of dat we alleen het

Frederic Bulcaen: “Waarom niet? Ik weiger te denken in termen van “wij zijn klein en zij zijn groot”. Vlamingen hebben soms nog te veel dat Calimero-gevoel, en dat is voor niets nodig. Ik opteer liever voor de echte ondernemersreflex: vooruit met de geit!”

patent hebben op goede ideeën. Die tijd is goed en wel voorbij.” Je kan in een bedrijf alles proberen te regelen maar niets is zeker? Frederic Bulcaen: “Niet voor 100% akkoord. Mits een

De lerende ondernemer

goede communicatie kan je de bakens uitzetten voor alle medewerkers zodat die weten waar de trein naar-

Ervaart u enige hinder van het feit dat we al zo lang geen

toe gaat. Maar alles controleren, neen, dat lukt niet.”

regering hebben?

Frederic Bulcaen: “Ik zal u misschien verrassen, maar op de heel korte termijn biedt het zelfs een voordeel.”

Hard werken is geen probleem zolang je maar doet wat je goed ligt, en je jezelf weet te omringen met toegewijde medewerkers.

Hoezo?

Frederic Bulcaen: “Er verandert relatief weinig in de normering, in de regels en in de wetten. Het Belgisch Staatsblad

Frederic Bulcaen: “100% akkoord.”(KC)


De snelste Brother kleurenlaserprinters. Met de HL-4000 reeks drukt u haarscherp tot 28 ppm in kleur of zwartwit. Deze printers zijn netwerkklaar, uiterst betrouwbaar en hebben 2 jaar garantie on-site. Niet slecht, zeker als u weet dat ze ook uitgerust kunnen worden met hoge capaciteitstoners die

Reeds beschikbaar vanaf â‚Ź399.

u heel wat kosten besparen. Meer info op www.brother.be of bel 02/467 42 11.


%(1&IR'IVGPI&VYKKI WEQIRWXEER[IRSKWXIVOIVSTLIXZIPH %(1& GSEGLX FIHVMNZIR IR SRHIVRIQIVW FMN HI WSGMEPI [IXKIZMRK IR LIX TIVWSRIIPWFIPIMH ,6QEREKIQIRX ZIV^IOIVMRKIR TVIZIRXMI IR FIWGLIVQMRK ST LIX [IVO OMRHIVFMNWPEK EJ[I^MKLIMHWGSRXVSPI VIOVYXIVMRK WIPIGXMI MRXIVMQ©ZSVQIRWPIGLXWIROIPIZERSR^IZSSV^IXXIR[EEVY[FIHVMNJWXIEQZPSXXIVQIIWGSSVX ,6HMIRWXIRKVSIT%(1&LSSJHWTSRWSVZERSRHIVRIQIRH'IVGPI&VYKKI

,SSJHOERXSSV%(1&7MRX'PEVEWXVEEX&VYKKI 8IP*E\MRJS$EHQFFI[[[EHQFFI

1IRWIR^EOIRZSSV^EOIRQIRWIR

[[[TVSZMOQSFI MRJS$TVSZMOQSFI

DGY92.$:9/[LQGGVoor u maken wij het verschil

Uw deskundige partner voor:

REKRUTERING & SELECTIE van bedienden en kaderleden

Administration, HR & Logistics Finance & Accounting Technics & I.T. Testing & Sales

8FTULBBJ " #*&1&3 5'    "SNF,MBSFOTUSBBU #30&4&-"3& 5    '   

Luc Vandepitte Brugsesteenweg 205, 8800 Roeselare - Tel. 051 26 89 82 Fax 051 26 89 88 - info@argonselectie.be - www.argonselectie.be

JOGP!CFMMJOHVBCF XXXCFMMJOHVBCF


REPORTAGE

Steeds meer bedrijven kiezen Kursaal Oostende als locatie voor hun events

“OOSTENDE IS ECHT NIET VER!” Sinds de grondige renovatie van het Kursaal Oostende blijkt dat steeds meer bedrijven kiezen voor het gebouw om er meetings, incentives, congressen en evenementen te organiseren. “Het gebouw is veel meer dan een auditorium en een speelzaal”, zegt gedelegeerd bestuurder Peter Hoogland.

met 2.046 zitjes en de ombouw van alle zalen naar polyvalente ruimtes, maar hield ook in dat originele elementen uit de jaren 50, van muurschilderingen van Paul Delvaux tot het tapijt, moesten behouden worden of vernieuwd worden in de originele vorm. Tot op vandaag is iedereen het erover eens dat deze dure renovatie weegt op het financieel resultaat van de nv Exploitatie Kursaal Oostende, de vennootschap die het gebouw uitbaat. “In dit gebouw is véél meer

De échte omwenteling voor het Kursaal kwam er in 2006,

dan enkel een auditorium en een speelzaal”, zegt Peter

toen ze startten met de organisatie van eigen evenemen-

Hoogland. “De speelzaal of het casinogedeelte wordt uit-

ten en bedrijfsevents. Voor de renovatie werd het Kursaal

gebaat door de groep Partouche en zorgt voor inkomsten.

namelijk zelden gebruikt door bedrijven. “In het kanteljaar

Daarnaast zorgt ook de ondergrondse parking van het

2006 werden er een vijftigtal bedrijfsevenementen gehou-

Kursaal voor inkomsten, evenals de verhuur van de drie

den. In 2009 waren dat er al 101 en vorig jaar steeg dat aan-

horeca-zaken in het gebouw: de Ostend Queen, Agua Del

tal tot 123. We slagen erin om grote congressen of events

Mar en de Krush Club. De Loungebar exploiteren we zelf. Ten

van belangrijke bedrijven en spelers aan te trekken. Omega

slotte zijn ook de spektakels en optredens voor een groot

Pharma bijvoorbeeld, vierde hier zijn 20-jarig bestaan maar

publiek en de bedrijfsevenementen een belangrijk onder-

ook Telenet, Haven Gent of grote automerken kiezen voor

deel van onze werking.”

ons. In 2011 leggen we ons trouwens toe op bedrijven die hun verjaardag vieren en op personeelsfeesten. Een extra

Crisis

focus leggen we op West-Vlaamse bedrijven, toch goed voor éénderde van onze klanten”, verduidelijkt Peter Hoog-

Het Kursaal zag zijn omzet stijgen van 3,3 naar 7,6 miljoen

land.

euro tussen 2005 en 2008. Er werden vorig jaar 112.000 tickets verkocht voor voorstellingen en er kwamen ook

De redenen waarom bedrijven kiezen voor het Kursaal zijn:

60.000 bezoekers door bedrijfsevents. “De groei tussen

de accommodatie, prijszetting en aanpak. “De Kust trekt

2005 en 2008 is deels te danken aan de B2B. Maar omzet is

toch altijd aan en het is maar een uurtje rijden van Brussel.

niet zaligmakend. Ook rendement en bezetting zijn belang-

We stellen vast dat tijdens de pauzes of na een bedrijfs-

rijk”, zegt Hoogland. De MICE-activiteiten blijven voor het

event veel mensen toch ook nog eens de zee willen zien.

Kursaal een topprioriteit: “Ze zijn zonder veel risico en zor-

De decentralisatie is het te overwinnen punt: we moe-

gen voor zekere inkomsten. We zien de MICE-activiteiten als

ten mensen overtuigen dat Oostende echt niet ver is.

volwaardig en geven zelfs voorrang aan deze bedrijfsevents

Maar onze aanpak is ook uniek en zeer klantgericht.

op onze eigen organisaties. Net zoals in andere steden

Doordat we met projectmanagers werken, worden de bedrij-

situeert de drukste periode zich tussen januari en eind mei

ven van a tot z begeleid. En dat we met hen meedenken

en tussen begin september en 25 december.” De crisis liet

wordt fel gewaardeerd, zo blijkt uit de evaluatie.” Toch wijst

zich op het vlak van bedrijfsevents in 2010 minder voelen.

Peter Hoogland erop dat het niet enkel gaat om éénmalige

Er was zelfs een stijging qua aantal. Toch blijft Peter Hoog-

events: “Beurzen keren elk jaar terug, net zoals de congres-

land waakzaam: “De crisis is niet voorbij en 2011 is een

infrastructuur verder upgraden met bijvoorbeeld de verbe-

sen van de Confederatie voor Immobiliënberoepen (CIB) of

onvoorspelbaar jaar. Er zijn nu al verschillende boekingen,

tering van het draadloos netwerk.” Met de uitbouw van The

van NKVV, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen

maar we stellen wel vast dat bedrijven steeds later boeken.

Seminar Lounge wil het Kursaal verder groeien: “Een semi-

en vroedvrouwen. Die zorgen ervoor dat het Kursaal gedu-

Maar het kan ook zoals in 2006 lopen: toen waren er slechte

narieruimte met zicht op zee is een echte troef.” Dit jaar zal

rende een langere periode bezet is.”

vooruitzichten en sloeg het midden het jaar om.”

het Kursaal ook verder zelf seminaries organiseren: “Ons

Verschillende sporen

Mooie troeven

Het gebouw uit 1953 opende zes jaar geleden opnieuw de

“Een echt auditorium voor 2.046 personen en de mogelijk-

lanceren, zijn belangrijke seminaries. Voor het brede publiek

deuren na een renovatie die twee jaar duurde en meer dan

heid om gebruik te maken van de Delvaux-zaal (750 per-

is dit niet altijd zichtbaar, maar ze zorgen wel voor een

50 miljoen euro kostte. Dat bedrag liep zo hoog op omdat

sonen), de inkom en erehal zijn echte troeven. Maar er zijn

belangrijke activiteit in het Kursaal.” (EFO)

het gebouw eind jaren 90 beschermd werd als monument.

ook zeven meetingrooms en een extra boardroom voor

De renovatie voorzag weliswaar een vernieuwd auditorium

directiemeetings in het gebouw. We blijven trouwens die

Peter Hoogland: “2011 is een onvoorspelbaar jaar. We stellen vast dat bedrijven steeds later boeken.” Foto EV

seminarie ‘MBA in 1 dag’ met Ben Tiggelaar resulteerde in een spin-off van vier events van nieuwe klanten. Ook ‘Pimp je afdeling’ en ‘Dromen, durven, doen’ dat we begin 2012

www.kursaaloostende.be

Ondernemers 02 4 februari 2011

15


16

Ondernemers 02 4 februari 2011

ondernemers & co

VERMOGEN EN FISCALITEIT ANNO 2011: QUO VADIS ?

Stijn Lamote en Jan Sandra: “Heffingen ten laste van de niet langer actieve bevolking, die voldoende draagkracht blijkt te hebben en die belangrijk aangroeit, liggen voor de hand.“

de roerende voorheffing naar 20 % of 25%. Ook is er de verruiming van de definitie van de roerende inkomsten; de inkoopbonus van aandelen – bevek’s en de opbrengsten van de zogenaamde tak 23 – verzekeringen liggen hierbij in de

Bij het begin van het nieuwe jaar en met de onzekere politieke situatie rijst de vraag hoe de fiscale omgeving van de vermogensplanning zal evolueren in de nabije toekomst. Hierbij tekent zich een onderscheid af tussen enerzijds de fiscaliteit van de vermogensovergang (successierechten en schenkingsrechten) en anderzijds de fiscaliteit van de vermogensorganisatie (inkomstenbelastingen).

derlijke toepassing van het tarief in de successierechten op

vuurlijn. Een nog verdergaande denkpiste is dat het belas-

enerzijds het roerend vermogen en anderzijds het onroe-

tingregime voor alle roerende inkomsten en meerwaarden

rend vermogen wat mogelijkheden biedt om minder snel

wordt eengemaakt.

in de hoogste tarieven terecht te komen op het vermogen dat alsnog onderhevig is aan de successierechten. Ook kan

Een belastingheffing op vermogensmeerwaarden is een

voor de overdracht van belangrijke vastgoedcomponenten

andere denkpiste. Allicht is het belastbaar stellen van iedere

gewerkt worden met iets complexere technieken waarbij de

beurswinst niet waarschijnlijk. Het belastbaar stellen van

boodschap lijkt te zijn dat dit best tijdig wordt aangepakt.

meerwaarden op zogenaamde aanmerkelijk belang deelnemingen staat echter al een hele tijd in de kijker. Belangrijke

Het is evenwel op het vlak van de inkomstenbelastingen dat

vraag bij de invoering van deze heffing wordt dan wel de

Successierechten en schenkingsrechten zijn op vandaag

er tendensen te bespeuren vallen naar een (niet-onbelang-

inwerkingtreding in de tijd: wordt de volledige meerwaarde

sterk geregionaliseerd en ook betaalbaar(der) geworden.

rijke ?) verzwaring van de belastingheffing. Hierbij zal de ver-

belastbaar of wordt enkel de waardestijging vanaf de nieuwe

Nog geen 20 jaar geleden was het algemeen credo gang-

wachte vergrijzing van onze bevolking allicht een belangrijke

maatregel belastbaar? Of nog, is de meerwaarde enkel

baar van de anonimiteit van het vermogen, ook op het vlak

rol spelen. Vanuit de vaststelling dat onze torenhoge tarie-

belastbaar ten belope van de opgebouwde reserves in de

van de aangifte van nalatenschappen met alle gevolgen

ven in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

achterliggende vennootschap?

vandien: immobilisatie van het anonieme vermogen voor

geen marge voor stijging meer toelaten, lijken heffingen ten

minstens 11 jaar, chantagemogelijkheden voor niet tevreden

laste van de niet langer actieve bevolking die voldoende

Uiteraard kan hier de afbouw van aandelen aan toonder niet

familieleden, enz …..

draagkracht blijkt te hebben en die belangrijk aangroeit,

onverlet gelaten worden waardoor normaliter vanaf 2014 alle

voor de hand te liggen. De hertekening van de fiscale

aandelen op naam dan wel op rekening zullen aangehouden

Op vandaag valt de fiscale kostprijs van de overdracht van

bevoegdheden tussen de regionale en de federale overheid

worden. Hierdoor wordt een vermogenskadaster mogelijk.

vermogen evenwel best mee, mits enige vooruitziendheid.

waaromtrent op vandaag volop het debat wordt gevoerd,

De invoering van een vermogensbelasting tout court is ech-

Het hoogste tarief in de rechte lijn in de successierechten

zou hierbij wel eens een kentering kunnen teweegbrengen.

ter niet voor de hand liggend. In de ons omringende landen

van 27% zal hierbij de bijzondere aandacht weerhouden.

Dat de overheid die het economisch beleid voert best ook

heeft men de vermogensbelasting afgeschaft dan wel zeer

De basisbouwstenen voor een adequate vermogensplan-

daartoe in voldoende mate over de bevoegdheid omtrent

beperkt, hoofdzakelijk omdat de kosten-batenanalyse van

ning hiervoor zijn genoegzaam bekend. Vooreerst is er

de inkomstenbelastingen beschikt lijkt de logica zelve. Mis-

zo’n belasting niet onmiddellijk overtuigde.

de schenking van roerende goederen voor een Belgisch

schien mag daarbij de inschatting zijn dat de inkomstenbe-

notaris aan 3 % schenkingsrechten met een onmiddel-

lastingen in de vermogensfiscaliteit wel eens het hoogste

Vanuit de vaststelling dat de huidige regularisatiewetge-

lijke bevrijding van mogelijke successierechten. Alternatief

gehalte aan federale belasting zou kunnen behouden.

ving niet altijd even werkzaam lijkt te zijn, denken sommigen luidop aan de invoering van een EBA – bis maatregel waarbij

is de schenking voor een buitenlandse notaris of middels handgift of onrechtstreekse schenking zonder schenkings-

Welke vormen de verzwaring van de vermogensfiscaliteit zal

vooralsnog tijdelijk zou kunnen worden geregulariseerd aan

rechten, maar met een risicoperiode van drie jaar: overlijdt

aannemen, is uiteraard zeer moeilijk in te schatten, zeker in

een forfaitair tarief of/en waarbij met het geregulariseerd

de schenker binnen deze periode van drie jaar, dan zijn er

de huidige politieke context. Enkele denkpistes liggen echter

vermogen wordt ingeschreven op renteloze overheidsobli-

alsnog successierechten op het geschonkene verschuldigd.

voor de hand mede gelet op de Europese regelgeving op het

gaties. Zo’n maatregel zou meteen een verademing beteke-

Op het vlak van de successierechten is er het bijzonder 0% -

vlak van vermogensinkomsten.

nen voor de Belgische schatkist, dit lijkt alvast de inschatting te zijn…

tarief voor aandelen van en vorderingen op familiebedrijven die interessante perspectieven opent. Voorts is er de afzon-

Vooreerst is er de mogelijke verhoging van het tarief van

Jan Sandra en Stijn Lamote, IMPOSTO-Advocaten

ONDERNEMING & FISCALITEIT VASTGOED & FISCALITEIT VERMOGEN, SUCCESSIE & FISCALITEIT REGULARISATIES & FISCALITEIT INTERNATIONALE FISCALITEIT GESCHILLEN & FISCALITEIT FAMILIEBEDRIJVEN VENNOOTSCHAPPEN FUSIES & OVERNAMES, TRANSACTIES ECONOMISCH & FISCAAL STRAFRECHT

VEEMARKT 47/7 . 8500 KORTRIJK . T + 32 56 24 13 13 . F + 32 56 24 13 10 . INFO@IMPOSTO.BE . WWW.IMPOSTO.BE


VAN AFVALSTOFFENNAAR MATERIALENDECREET Na een wijziging van o.a. het milieuvergunnings- en bodemdecreet en hun uitvoeringsbesluiten, volgt nu ook onvermijdelijk een heuse wijziging van het afvalstoffendecreet en het Vlarea. Al op 22 november 2008 verscheen de ‘Richtlijn 2008/98 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen’. Deze richtlijn omvat een herziening van de vorige Kaderrichtlijn afval (75/442/EEG) en moest door de lidstaten worden omgezet tegen uiterlijk 12 december 2010. OVAM voorziet echter een – ietwat optimistische – omzettingsdatum van mei 2011. Een nieuw/vernieuwd decreet en uitvoeringsbesluit vraagt natuurlijk ook om een nieuwe naam. Voorlopig worden de titels ‘Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringloop en afvalstoffen’en ‘Vlamab’naar voren geschoven.

den aan de befaamde ‘ladder van Lansinck’, wat inhoudt dat preventie voorrang krijgt op o.a. recycling, wat dan weer voorrang krijgt op o.a. verwijdering. Hoewel dit in theorie een mooie gedachtengang is, blijft ze in de praktijk voor discussie zorgen. Gezien de afvalhiërarchie opgenomen is in een richtlijn, is ze in principe afdwingbaar t.o.v. de lidstaten, maar nergens zijn hiervoor handhavingsmaatregelen voorzien. Bovendien houdt de richtlijn enkel verplichtingen in voor de lidstaten, en dus niet rechtstreeks voor de bedrijven. Gevolg is dat deze ladder van Lansinck vaak in de schuur blijft staan. Wel voorziet de wetgever een mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de afvalhiërarchie o.b.v. het zogenaamde ‘levenscyclusdenken’. Dit begrip is een nuancering van laatstgenoemde hiërarchie, wat inhoudt dat wordt gekeken naar de effecten die optreden tijdens de ganse levenscyclus van een materiaal. Nieuw is ook dat het systeem van de zogenaamde ‘secundaire grondstoffen’ verlaten wordt, en dit binnen het kader van het nieuwe begrip ‘eindeafval’. Indien geen Europese

Pieter Vansteenkiste: “De nieuwe afvalstoffenwetgeving is zeker een stap in de goede richting, maar het blijft afwachten hoe dit in de praktijk vertaald wordt.”

Wat verandert er nu concreet? Eerst en vooral worden

eindeafvalcriteria zijn voorzien, kan de Vlaamse wetgever

enkele bestaande richtlijnen – zoals Richtlijn 75/439

dergelijke criteria vastleggen. De bedrijven zullen dan zelf-

i.v.m. afgewerkte olie en Richtlijn 91/689 i.v.m. gevaar-

standig moeten beoordelen of aan die criteria is voldaan.

lijke afvalstoffen – ingetrokken en geïmplementeerd in de

Op die manier hoopt onze wetgever een omschakeling te

een toestemming te verkrijgen om de bijhorende materi-

nieuwe wetgeving. Verder worden er ook een aantal nieuwe

maken van een vergunningensysteem naar een kwaliteits-

alenkringloop te doorbreken en op die manier een grond-

begrippen (bijv. ‘einde-afvalfase’ en ‘bijproduct’) en defi-

systeem. Voor bepaalde afvalstoffen (bijv. voorbehandelde

stoffenverklaring te bemachtigen.

nities (bijv. ‘gevaarlijke afvalstof’, ‘bioafval’, hergebruik’,

slakken in de metaalverwerkende nijverheid) zal evenwel

‘recycling’, ‘makelaar’ en ‘voorbereiding voor hergebruik’)

bijkomstig een ‘grondstoffenverklaring’ worden geëist. In

Heel wat nieuws onder de zon dus. Hoewel er bepaalde

geïntroduceerd en worden bestaande begrippen en defini-

andere gevallen (bijv. voor materialen voor bodemsane-

gedachtengangen worden omgezet in regelgeving blijven

ties aangepast (bijv. ‘nuttige toepassing’ en ‘verwijdering’).

ringswerken) zullen geen criteria worden bepaald, maar

we toch wat op onze honger zitten. Nieuwe begrippen en

Hoewel deze aanpassingen in veel gevallen zullen leiden tot

enkel voornoemde verklaring worden verplicht. De voor-

definities zorgen voor meer rechtszekerheid, maar blijven

meer rechtszekerheid, werden er toch ook enkele opportu-

melde regelgeving zal zo worden opgesteld dat aan de

onderworpen aan interpretatie. Opportuniteiten zoals het

niteiten niet benut. Zo blijft de definitie van een ‘afvalstof’

decretale voorwaarden omtrent eindeafval zal worden vol-

afstemmen van Vlarea-Vlarebo werden niet benut. Het

nog steeds ongewijzigd waardoor het nog steeds de intentie

daan. Dit houdt o.a. in dat er geen grondstoffenverklaring

levenscyclusdenken wordt eindelijk geïntegreerd, maar zal

van de houder is die in sé bepaalt of een stof al dan niet als

zal vrijgegeven worden voor een gebruik dat een negatief

hoogstwaarschijnlijk voor praktische problemen en bezwa-

afvalstof moet worden beschouwd. Het spreekt voor zich

effect kan hebben op het milieu of de gezondheid. Ver-

ren zorgen. Tot slot worden er slechts enkele van de vele

dat dit nog steeds voor de nodige interpretatiemoeilijkhe-

branding met energieterugwinning zal bijgevolg geen optie

richtlijnen geïmplementeerd.

den kan en zal zorgen. Toch is er ook hier een lichtpuntje.

zijn wanneer ook recyclage mogelijk is. Dergelijke denkwijze

Zo zijn er een aantal uitsluitingen voorzien die niet als een

past binnen het plaatje van levenscyclusdenken, maar zal

Kortom, de nieuwe afvalstoffenwetgeving is zeker een stap

afvalstof zullen worden beschouwd en worden er onder de

ongetwijfeld zorgen voor heel wat praktische problemen.

in de goede richting, maar het blijft met een kritische hou-

vorm van de begrippen ‘bijproduct’ en ‘eindeafval’ enkele

Wat immers met inrichtingen die bijv. afvalolie of houtafval

ding afwachten hoe dit alles zich in de praktijk zal vertalen.

nuances ingevoerd.

aanwenden als brandstof? Dergelijke inrichtingen zullen een

Wat betreft de afvalhiërarchie blijft de wetgever vasthou-

omslachtige procedure moeten volgen om via de minister

Pieter Vansteenkiste en Jan Segier, T&D Milieuadvies

Isabelle De Leenheer: “Om niet te hoeven wakker liggen van latente belastingen zult u de administratie moeten overtuigen van de zakelijke overwegingen die ten grondslag liggen van de partiële splitsing.”

Ondernemers 02 4 februari 2011

17


18

Ondernemers 02 4 februari 2011

REGULARISATIE VAN ONGEWENST ‘GRIJS’ GELD: HOE HANDELEN?

Het is niet duidelijk welk bewijs de belastingplichtige moet verschaffen vooraleer de fiscus aanvaardt dat een bepaalde som of inkomen geen beroepsinkomen is. Soms zal het onmogelijk zijn om de precieze aard van het inkomen te bewijzen. Ook dit moet geval per geval beoordeeld worden. Het contactpunt regularisatie heft ook gemeentebelasting,

Veel mensen hebben heel hun beroepscarrière lang hard gewerkt, gespaard en alle belastingen betaald, om nadien hun geld in het buitenland te beleggen bij beleggingsexperten. Gezien de complexe wetgeving zijn zij niet op de hoogte dat zij deze inkomsten vandaag in hun aangifte moeten vermelden. Zij ervaren momenteel dat het geld dat zij bijeen gespaard hebben zogenaamd ‘grijs’ geld geworden is.

2. Regulariseren conform de programmawet

in tegenstelling tot het arrest van het Hof van Justitie dat oordeelde dat dit het vrij verkeer van kapitaal belemmert.

a) Principe De verrekening van de woonstaatheffing met de regularisaWanneer het gaat om een ‘grijs’ vermogen, waren de ver-

tieheffing staat de administratie niet toe, ondanks het feit

plicht aan te geven roerende inkomsten in regel belastbaar

dat dit wel zou moeten op grond van de EU-richtlijn.

aan 15% (intresten of dividenden) of aan 25% (dividenden). Deze belasting blijft verschuldigd, plus 10 procentpunten,

3. De vroegere administratieve praktijk

plus gemeentebelasting, maal het aantal jaar dat men wenst te regulariseren. Heeft men bijv. sinds 2004 een ‘grijs’ kapi-

Men kan nog steeds ook volgens de oude administratieve

Hadden deze belastingplichtigen dit geweten, dan hadden

taal van 1.000 euro dat jaarlijks 100 euro opbrengt, moet

praktijk gewoon aangifte doen op het belastingkantoor.

zij deze inkomsten zeker aangegeven. Ze betalen in het bui-

men daar 25 euro of 35 euro, maal 6 (voor 2004-2009)

Dan worden er strafrechtelijk weliswaar geen garanties ver-

tenland namelijk ook belastingen, waardoor het niet aange-

voor betalen. De inkomsten van 2010 worden aangegeven

strekt, maar bovenstaande valkuilen worden vermeden.

ven zelfs dikwijls niet voordelig is. Velen beklagen zich dan

in de belastingaangifte van aanslagjaar 2011.

Zo zal er misschien geen gemeentebelasting geheven wor-

ook dat zij ongewenst hun ‘wit’ geld ‘grijs’ hebben gewassen.

den, en kan de woonstaatheffing vanaf aanslagjaar 2006 U vraagt aan de buitenlandse bank een attest van titularis-

mogelijks verrekend worden met wat al betaald werd in het

In dit artikel willen we de fiscale regularisatie vanuit het

schap op, evenals een overzicht per jaar van de ontvan-

buitenland.

oogpunt van gepensioneerden met grijs geld benaderen.

gen inkomsten verdeeld volgens het tarief van 15% of 25%.

Beroepsinkomsten en btw-handelingen worden dus buiten

Vervolgens berekent u zelf de heffingen (supra). U vult het

Wel kan men een belastingverhoging tot 100% (1e vast-

beschouwing gelaten.

modelformulier ‘regularisatieaangifte’ in. U zendt deze regu-

stelling 50%) opgelegd worden, plus nalatigheidsintresten.

larisatieaanvraag (best aangetekend) samen met het ban-

Men zal bijgevolg geval per geval moeten uitrekenen wat het

kattest, de heffingsberekening en de aanslagbiljetten voor

meest kost. Bovendien zal niet elke belastingscontroleur dit

belastbaar tijdperk 2004-2009, op naar de Dienst Vooraf-

willen doen, en is men volledig afhankelijk van de inzichten

gaande Beslissingen, Contactpunt regularisaties, Wetstraat

van deze controleur.

1. Waarom regulariseren? Een belastingplichtige heeft er alle belang bij om voormeld ‘grijs’ geld te regulariseren:

24, 1000 Brussel.

- De maatschappij is technisch zo geëvolueerd en geglobaliseerd dat geld makkelijker traceerbaar is geworden.

Na (in theorie) één maand schrijft men u dat de ingediende

Geld laat sporen na, zeker in onze informaticawereld.

regularisatieaanvraag ontvankelijk is, samen met het bedrag

4. Besluit

- Overeenkomstig de spaarrichtlijn, is er uitwisseling van

van de te betalen belasting, dat binnen de 15 dagen betaald

Gezien de vele incentives om te regulariseren, moet

gegevens binnen de EER, behalve voor Luxemburg, Oos-

moet worden. Vervolgens ontvangt u een regularisatieattest.

men nadenken wat men gaat doen met ‘grijs’ geld. Enerzijds kan men regulariseren conform de pro-

tenrijk en Zwitserland waar een woonstaatheffing geldt die op heden 20% bedraagt, en 35% zal bedragen vanaf

b) Valkuilen

grammawet, met als voordeel dat het rechtszekerheid biedt, maar waar men soms meer betaalt

01.07.2011. Daarentegen is in België slechts 15% à 25% verschuldigd. Men spaart bijgevolg niets meer uit door

In de Belgische wetgeving ontbreekt elke verwijzing naar hoe

dan de Europese regelgeving voorziet. Anderzijds

geld op een buitenlandse rekening te zetten.

ver men in de tijd moet teruggaan. Vele auteurs verwijzen

kan men nog beroep doen op de oude administra-

- Het wordt moeilijker ‘grijs’ geld terug in omloop te brengen.

naar de fiscale verjaringstermijnen (zeven jaar), maar niet

tieve praktijk waarbij evenwel alles afhangt van de

- Als u regulariseert moeten de erfgenamen dit niet doen

iedereen is het daarover eens. De toekomstige rechtspraak

belastingcontroleur in casu, maar die zal misschien

in uw plaats. Men wordt een dagje ouder en wil dat de erf-

zal moeten uitwijzen of dit volstaat. Best wordt een econo-

wel geneigd zijn de Europese regelgeving te volgen.

genamen ongestoord kunnen genieten van de nalaten-

mische afweging gemaakt.

Men moet dus geval per geval nagaan wanneer er op welke wijze best wordt geregulariseerd. Hiervoor

schap. Tevens kunnen de erfgenamen moeilijk de nodige bewijzen en uitleg verschaffen over de oorsprong van het

Het parket zal waarschijnlijk geen prioriteit maken van het

laat u zich best bijstaan door mensen met ervaring

kapitaal van hun ouders.

vervolgen van gepensioneerden. Men moet er zich evenwel

in die sector.

- Ook is het vaak noodzakelijk in het kader van successie-

bewust van zijn dat de kans bestaat dat het Parket vervolgt

planning of als men discussies tussen de erfgenamen wil

indien alleen de fiscaal niet verjaarde inkomsten worden

vermijden.

geregulariseerd.

Stephanie Billiet, Titeca Henri Accountancy

Integrale dienstverlening:

Contact: Kantoor Roeselare Heirweg 198 8800 Roeselare Tel 051 26 82 68 Fax 051 21 19 63 www.titeca-accountancy.be

Accountancy – Fiscaliteit – BTW Startersadvies – Groei- en kredietbegeleiding Vennootschaps – en contractenrecht Familiale opvolging – Successieplanning Opvolging persoonlijk en familiaal vermogen

Kantoren: Roeselare ◊ Moeskroen ◊ Brugge ◊ Merelbeke

Administratieve begeleiding


ondernemers & co Stefaan Joseph: “Laat u niet leiden door massaal kuddegedrag, want dit kan nare gevolgen met zich meebrengen.”

INVESTEER OOK IN 2011GEDISCIPLINEERD EN VERTOON GEEN KUDDEGEDRAG

zodanig geëvolueerd dat de risico’s in deze sector niet langer vergelijkbaar zijn met de historische risico’s.

Langetermijnvisie Ten slotte moet men ervan bewust zijn dat investeren een

Beleggen is eigenlijk heel eenvoudig. Toch wordt ons handelen te vaak gekenmerkt door kuddegedrag. Spelers op de financiële markten volgen elkaar dikwijls zonder nadenken, soms met heel negatieve gevolgen. Ze gedragen zich als de woelmuis die leeft in de toendra. Deze beestjes trekken in grote getale richting zee, waar ze zich in het water storten en sterven.

Prijs versus waarde

werk van lange adem is. Op korte termijn spelen bij de beleggers, ook bij de professionals, de emoties vaak een te grote

Een tweede vraag die men zich moet stellen is hoeveel men

rol. Men gaat keuzes maken die niet fundamenteel onder-

wenst te betalen voor het bedrijf, maw wat is een redelijke

bouwd zijn. Als vele marktspelers tegelijk ondoordacht age-

prijs? U moet namelijk een onderscheid maken tussen prijs

ren, bekomt men koersen die volledig los staan van de wer-

en waarde. The price is what you pay, the value is what you

kelijke, redelijke waarde van een bedrijf. Op de lange termijn

get, is hierbij een belangrijk gegeven. De waarde van een

vindt de markt echter haar evenwicht terug en uiteindelijk

onderneming is een deel van de toekomstige winst waar-

dient de werkelijke waarde van een onderneming tot uiting

over de aandeelhouders kunnen beschikken nadat de

te komen in de beurskoers. Hoe kunt u dan zeker zijn dat de

andere schuldeisers zijn terugbetaald. De prijs is het bedrag

onderwaardering ooit wordt tenietgedaan? Weet dat er zeer

Veel beleggers vertonen een gelijkaardig gedrag: ze verko-

dat bij aankoop wordt betaald. Waarde en prijs kunnen maw

veel professionals zijn die dagdagelijks analyses uitvoeren,

pen massaal als hun aandelen al aanzienlijk gedaald zijn of

aanzienlijk uit elkaar liggen. Op de lange termijn heeft u een

die uiteindelijk (als de emoties wat weggeëbd zijn) de wer-

kopen tegen veel te hoge koersen omdat hun buur, vriend

behoorlijke kans op een mooi rendement als uw gemaakte

kelijke waarde van een bedrijf inzien en het aandeel van dit

of familielid een bepaald bedrijf aanraadt. Wenst u echter

analyse aangeeft dat de te bekomen waarde aanzienlijk

bedrijf beginnen te kopen, wat de koers ervan omhoogkrikt.

een beter dan gemiddeld rendement te behalen, dan is het

hoger is dan de te betalen prijs. We spreken hier over uw vei-

Daarnaast komt het voor dat het eigen management hun

belangrijk dat u niet meeloopt met de rest, maar de andere

ligheidsmarge. (volgens superbelegger Warren Buffet zijn

eigen aandelen inkoopt, wat in de meeste gevallen leidt

richting durft te kiezen en bijvoorbeeld koopt als de meer-

margin of safety de drie belangrijkste woorden bij het investeren). Het is een stuk moeilijker als u de algemene richting van de beurs probeert te voorspellen. Vestig uw aandacht dus niet op het koersbord alleen, maar vooral op de (constante) winsten en bezittingen van een onderneming.

tot koersstijgingen. Een lange beleggingshorizon is vereist

derheid pessimistisch is. Dit tegendraads gedrag heeft al zijn nut bewezen door jarenlang superieure resultaten te boeken.

omdat men niet weet wanneer de onderwaardering verdwijnt; het belangrijkste is dat ze verdwijnt.

Gefundeerde analyse Diversificatie

Conclusie

deerde analyse vooraf. U moet namelijk investeren in

Investeren is vandaag uitgeven om in de toekomst meer

De crisis is in 2011 nog niet helemaal voorbij, de

ondernemingen en niet zomaar in papier. Naar welk soort

terug te krijgen. Dit brengt natuurlijk enige risico’s met

verwachtingen zijn echter steeds positiever. Laat

onderneming gaat uw voorkeur uit? Wanneer een onder-

zich mee. De eenvoudigste manier om deze te beperken

u evenwel niet leiden door massaal kuddegedrag,

nemer een bedrijf wil kopen, zal hij nagaan hoeveel winst

is spreiding of diversificatie, uw enige free lunch. Dit is een

want dit kan namelijk, zoals bij de woelmuis, nare

of dividend deze firma hem in de toekomst kan opleveren.

absolute basisvereiste, maar toch is spreiding niet genoeg.

gevolgen met zich meebrengen. Investeer steeds

Hij onderzoekt met name de financiële gezondheid of

Denk maar aan de aandelenhausse op het eind van vorige

gedisciplineerd op lange termijn, voorafgegaan

schuldgraad van de onderneming, de behoefte aan werk-

eeuw. Vele professionals achtten zich veilig door hun aan-

door een gefundeerde analyse. Enkel op deze

kapitaal, de activa en de eventuele verbintenissen bui-

kopen te spreiden over verschillende bedrijven, omdat ze

manier bekomt u een solide, gespreide portefeuille

ten balans. Ook worden de concurrentie, klantenrelaties,

uitgingen van efficiënte markten, waarbij de markt altijd

en vooral...een gegarandeerde nachtrust.

leveranciers en het management onder de loep genomen.

gelijk heeft. De gevolgen zijn gekend. Daarom moeten

Dit is de eerste stap die een gedisciplineerd investeerder

ondernemingen bijvoorbeeld ook beschikken over een

moet maken bij zijn keuze welke onderneming hij voor de

kapitaalsbasis die is afgestemd op de risico’s van hun acti-

lange termijn wenst te bezitten.

viteiten. Ondermeer de financiële wereld is de laatste tijd

Vanzelfsprekend gaat aan uw aandelenkeuze een gefun-

Stefaan Joseph, CapitalatWork.

Think different, put your capital at work H^cYh&..%Wdjli9Wf_jWbVi MehabZihjXXZhVVcYZlVVgYZkVcYZWZaZ\\^c\hedgiZ[Zj^aaZh kddg]VVgXa^…ciZc#DcoZWjh^cZhh[dXjh^hkdaaZY^\\Zl^_YVVcVXi^Z[kZgbd\ZchWZ]ZZg ZckZgbd\ZchhigjXijgZg^c\#9VVgW^_o^_c]ZaYZg]Z^Y!kZ^a^\]Z^YZcZZckdjYYZ [jcYVbZciZckVcdchkZgbd\ZchWZ]ZZg# L^aijlZiZclVil^_kddgj`jccZcWZiZ`ZcZc!XdciVXiZZgdchk^V

9Wf_jWbVi MehaCK @dgig^_`hZhiZZclZ\.%".-(%H^ci"BVgiZch"AViZb I#/ ('.('&,()%";#/ ('.''&%.%)"X#YZc^_h@XVe^iVaVildg`#Xdb mmm$YWf_jWbWjmeha$Yec

6cilZge > 7gZYV > 7gjhhZah > <ZcZkV > <]Zci > AjmZbWdjg\

Ondernemers 02 4 februari 2011

19


20

Ondernemers 02 4 februari 2011

NIEUWS@VOKA

Tijdens vijf intensieve sessies in kleine groepen werken aan praktijkgerichte, bedrijfsgebonden methodes en plannen

NIEUW IN HET VOKAOPLEIDINGENAANBOD: DE LABS

gen van de andere deelnemers. Je leert complexe zaken in een overzichtelijke vorm gieten en gestructureerd werken. In het Lab krijg je daartoe ook de tools aangereikt. Zo zal het nieuwe verkoopinformatiesysteem bij Lowyck & Pluspoint drukkerijen bijvoorbeeld toelaten om offertes beter te structureren en te becommentariëren. Na het Lab ga ik ook mijn tijd efficiënter gebruiken binnen de zelf vooropgestelde doelstellingen, nog meer aandacht besteden aan de administratieve verwerking en bewerking van klanteninformatie, de input nog beter vertalen in output, … Kortom, het was een heel geslaagd Lab, praktijkgericht en op maat van ons bedrijf, en ik kan deze vorm van opleiding alleen maar sterk aanbevelen.” (MDJ)

De Labs zijn de jongste telg uit het aanbod van Voka-opleidingen voor bedrijven. Ze situeren zich tussen de korte workshops en de langere lerende netwerken in. Het gaat om een kort, intensief traject, met kleine groepen, rond één thema (sales, hr, marketing, finance, strategie, …), op maat van de kmo, waarbij naar een concreet resultaat toe gewerkt wordt. “Een geslaagde, praktijkgerichte opleiding”, getuigt Pol Breyne van Lowyck & Pluspoint drukkerijen uit Oostende, die aan het eerste Sales Lab deelnam.

begeleiding van een expert. Ze werken aan een methode of plan op maat van hun eigen organisatie en steken heel wat op van de ervaringsuitwisseling met de andere deelnemers. Tussendoor krijgen ze ook opdrachten. Tijdens een vijfde ontmoeting, het ‘terugkommoment’, wordt hun voortgang geëvalueerd. Dan wordt gekeken waar er zich eventueel pro-

Meer info: tine.maes@voka.be, of tel. 056-23 50 58. Wie voldoet aan de voorwaarden kan voor 50% Vlaamse overheidssubsidie bekomen via www.kmo-portefeuille.be.

blemen voordoen en of er op concrete punten van het plan misschien bijsturing nodig is.” In het voorjaar van 2011 zijn er al zes Labs gepland: projectmanagement, strategie, finance, hr, marketing en sales. Eind 2010 vonden er al een paar Labs plaats. Zo nam het groeibedrijf Lowyck & Pluspoint drukkerijen uit Oostende deel aan het eerste Sales Lab, met zes bedrijven uit andere sectoren (elektriciteit, beschutte werkplaats, oliën, gieterij, commu-

In het opleidingenaanbod van Voka West-Vlaanderen zijn

nicatie, labo). Gegroeid uit een dorpsdrukkerij in Bredene

de Labs een nieuwkomer. “De Labs zijn gegroeid uit een

is Drukkerij Lowyck sinds 2005 gevestigd in Oostende.

vraag van de ondernemingen zelf”, licht projectverantwoor-

De familiale onderneming, die bedrijfszekerheid en duur-

delijke Levenslang Leren Tine Maes toe. “Sommige bedrijven

zaamheid hoog in het vaandel draagt, wordt in de tweede

vonden workshops enerzijds te kort en de lerende netwerken

generatie geleid door Steven Lowyck en zijn echtgenote An

of Plato dan weer te uitgebreid. We voelden de nood aan

De Graeve. Er werken een dertigtal mensen. In 2009 nam

een soort tussenliggende opleidingsvorm. Per Lab komt een

Lowyck de drukkerij Pluspoint uit Blankenberge over, gespe-

klein groepje van maximaal acht mensen uit verschillende

cialiseerd in grootformaat. Lowyck & Pluspoint drukkerijen

sectoren samen, in vier sessies van telkens drie uur, onder

profileert zich als een drukkerij voor offsetdrukwerk op vel, gaande van visitekaartjes tot grote oplages tijdschriften en catalogi.

Restaurant The Lord

Zelfreflectie en zelfmanagement “Commerciële mensen zijn dagelijks gepassioneerd met hun job bezig”, zegt Pol Breyne, die bij Lowyck & Pluspoint drukkerijen de klantencontacten doet. “We doen dat met hart en ziel, meestal vanuit een commercieel buikgevoel. Dagelijks voerde ik tal van commerciële bezigheden uit, zoals opvolging van bestaande klanten en prospectie naar nieuwe klanten, zonder dat ik die activiteiten expliciet benoemde,

Op zoek naar een gezellige bistro waar u rustig kan tafelen zonder een aanslag op je beurs of vakantiebudget te plegen? Dan zit je beslist goed in The Lord. Hier toveren Hans en Petra nog graag de échte pure keuken op tafel, heerlijke gerechten aan betaalbare prijzen. De Hangende Brochette The Lord, een reuzenbrochette aan tafel geflambeerd en omgetoverd tot een ware lekkernij, met garnituur en frietjes is een absolute aanrader.

definieerde of een plaats gaf in het geheel van de organisatie. Het Lab houdt de deelnemers werkelijk een spiegel voor en dwingt je heel concreet na te denken over je sterktes en zwaktes, inzichten, klantenprofielen, marktbenadering, targets, efficiënte tijdsbesteding, rapportering, … Je moet jezelf constant in vraag stellen en plannen opstellen. Je krijgt

Dagmenu aan 10 euro Menu aan 12 euro: soep, hoofdgerecht en nagerecht of koffie.

daarbij feedback van een neutrale expert op een duidelijke en doeltreffende manier en je leert ook uit de ervarin“Na een Lab werken de deelnemers gerichter en gestructureerder”, getuigen Pol Breyne (Lowyck & Pluspoint drukkerijen) en Tine Maes (Voka). Foto EV

Openingsuren: Maandag en dinsdag gesloten

i

Restaurant The Lord

Leopoldlaan 129 8430 Middelkerke tel. 059-31 22 84 info@thelord.be www.thelord.be

WWW.VOKALEDENMAKENLEDEN.BE


INFOSESSIE

Businessclub International Sales Directors

AGENDA ROADSHOW

KWIC-toolbox Voka ontwikkelde samen met 25 bedrijven 17 bruikbare instrumenten voor leidinggevenden van autonome teams. Deze 17 instrumenten kunnen dienen als ‘handgrepen op weg naar zelfsturing’. Ze worden verzameld in de KWIC-toolbox. Op vrijdag 11 februari én op donderdag 24 februari, van 08u30 tot 11u00, organiseert Voka WestVlaanderen een infosessie over deze instrumenten. Momenteel worden 40 organisaties gezocht die deze toolbox willen toepassen, kritisch willen evalueren en verfijnen. De deelnemers krijgen de 17 instrumenten aangereikt, kunnen in een boeiend sectorieel lerend netwerk stappen en hun ervaringen delen met gelijkgezinden. Met de steun van ESF

Op dinsdag 15 februari, van 18u30 tot 20u30, organiseert Voka West-Vlaanderen een gratis infosessie over de inhoud van de nieuwe Businessclub International Sales Directors, die van start gaat in maart. Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: internationale strategie, market research en market intelligence, international partner/channel management, uw buitenlandse aanwezigheid beheren, en ten slotte het managen van uw sales force. Dit programma is geschikt voor bedrijfsleiders, commercieel directeurs en sales directors van kmo’s en grote bedrijven die internationaal actief zijn en/of hun internationale aanwezigheid strategisch verder willen uitbouwen.

Info en inschrijven: Vanessa Flamez, tel. 056-23 50 62, vanessa.flamez@voka.be of Els De Muynck, tel. 056-26 13 96, els.demuynck@voka.be.

en van de Vlaamse overheid.

SEMINARIE

Info en inschrijven: Heidi Logghe, tel. 056-23 50 49, opleidingen.wvl@voka.be

Douaneseminarie: oorsprongsreglementering in de praktijk

NIEUW!

Businessclub International Finance & Administration Een discussieplatform voor financieel verantwoordelijken, een netwerk voor gelijkgestemden over de verschillende facetten van internationaal financieel management en administratie. Dit is niet de zoveelste theoretische opleiding die u onder ogen krijgt, maar wel een businessclub met best practices voor CEO’s en CFO’s van niet-beursgenoteerde bedrijven die internationaal actief zijn en/of hun internationale aanwezigheid strategisch verder willen uitbouwen. Bernard Dursin, ex-Barco-kaderlid en Dennis Houthoofd, senior manager bij Deloitte zijn de peters van deze businessclub. Op dinsdag 1 maart, van 18u00 tot 19u00, organiseert Voka West-Vlaanderen een gratis infosessie waarin u een uitgebreide kijk op de aanpak en doelstellingen van deze businessclub krijgt. Wilt u er graag bijzijn? Contacteer dan Vanessa Flamez, tel. 056-23 50 62, vanessa.flamez@voka.be of Els De Muynck, tel. 056-26 13 96, els.demuynck@voka.be.

Oorsprong en de daartoe bestaande bewijzen zijn essentiële begrippen op het vlak van handelscontracten met partners uit welbepaalde derde landen. In de voorbije jaren heeft de EU steeds

ROADSHOW

meer nieuwe oorsprongsovereenkomsten geslo-

Bryo

ten, en ook in de toekomst zal dit nog toenemen.

Bryo staat voor Bright Young en is een netwerk van jonge, gedreven mensen die goesting hebben om te ondernemen, om hun idee in de praktijk om te zetten. Als lid van Bryo, wordt u gedurende drie jaar lang begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op uw weg liggen, tijdens, voor en kort na de opstart of overname van uw eigen zaak. Op 9 februari zijn wij te gast bij D’Artagnan in Brugge, en kunt u met Bryo kennismaken. BNP Paribas Fortis is prime funding partner, Microsoft en SD Worx zijn stichtende partners van het Bryo-project.

oorsprong alsmaar belangrijker worden.

Interesse? Contacteer Evy De Bruyker, tel. 056-26 13 87 of surf naar www.bryo.be en check wanneer we bij u in de buurt zitten.

Info en inschrijven: Griet Witdouck, tel. 056-26 13 93,

Hierdoor zal de reglementering op het vlak van

De opleiding die Voka West-Vlaanderen organiseert op dinsdag 22 februari, van 09u00 tot 16u30, gaat dieper in op dit thema. Volgende vragen worden o.a. gesteld: Hoe kan ik bepalen

Voka-missie Brazilië! 28 maart – 5 april Bezoek Belo Horizonte, Sao Paulo, Iguazu en Rio de Janeiro! Info en inschrijven: Els De Muynck, tel. 056-26 13 96, els.demuynck@voka.be.

of mijn product de oorsprong bezit?, Waar moet ik op letten bij het opstellen van oorsprongsStructurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2011

bewijzen?, Welke zijn de vernieuwingen bij het A.P.S.?, enz…

griet.witdouck@voka.be. PREFAB BETON

DATUM

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 8 februari

07u45 - 10u00

Infosessie: sociale verkiezingen

Leonardo hotel, Brugge

dinsdag 8 februari

18u30 - 21u30

Vokafé Ieper

Marktcafé Les Halles, Ieper

woensdag 9 februari

08u00 - 10u00

Ontbijt met de burgemeester van Ruiselede

Gemeentehuis Ruiselede

dinsdag 15 februari

18u30 - 20u30

Businessclub International Sales Directors: gratis infosessie

Voka, Kortrijk

dinsdag 15 februari

08u30 - 10u30

Trefzone Gullegem - Moorsele

Delta Light, Moorsele

donderdag 17 februari

07u45 - 10u00

Infosessie: sociale verkiezingen

Voka, Kortrijk

dinsdag 22 februari

18u00 - 21u00

Te gast bij De Halve Maan

De Halve Maan, Brugge

dinsdag 22 februari

18u30 - 21u30

Vokafé bij Vanbomat

Vanbomat, Waregem

WORKSHOPS EN SEMINARIES maandag 7 februari

09u00 - 17u00

Praktisch debiteurenbeheer

Voka, Kortrijk

dinsdag 8 februari

16u30 - 20u00

Ontslaan van werknemers

Voka, Kortrijk

woensdag 9 februari

13u30 - 17u00

Onroerend goed en btw

Voka, Kortrijk

vrijdag 11 februari

08u00 - 11u00

KWIC-toolbox: handvaten voor zelfsturende teams

Voka, Kortrijk

dinsdag 15 februari

08u30 - 13u00

Strategie Lab

Voka, Kortrijk

dinsdag 15 februari

16u30 - 20u00

Delegeren

Voka, Kortrijk

donderdag 17 februari

08u30 - 13u00

Finance Lab

Voka, Kortrijk

donderdag 17 februari

09u00 - 17u00

Het Enneagram

Bedrijvencentrum Kortrijk - Wevelgem

vrijdag 18 februari

08u30 - 13u00

HR-Lab

Dots, Ieper

vrijdag 18 februari

08u30 - 13u00

Marketing Lab

Voka, Kortrijk

dinsdag 22 februari

08u30 - 16u30

Douaneseminarie: oorsprongsreglementering in de praktijk

Voka, Kortrijk

info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 02 4 februari 2011

21


22

Ondernemers 02 4 februari 2011

FotoGALERIJ Nieuwjaarsrecepties

Ze zijn een jaarlijkse traditie ĂŠn meteen ook het grootste treffen tussen ondernemers en beleidsmensen uit onze provincie: de nieuwjaarsrecepties van Voka West-Vlaanderen. Boeiende toespraken, een pittig debat tussen lokale ondernemers, bubbels in een glaasje, verrassende hapjes en vooral heel veel goesting om te ondernemen in 2011 bij alle genodigden. Een welgemeende â&#x20AC;&#x2DC;dank je welâ&#x20AC;&#x2122; aan alle 5.675 genodigden voor jullie aanwezigheid en enthousiasme!

IEPER Gouverneur Paul Breyne, Hans Maertens (directeurgeneraal Voka) en Bert Demuyer (Beltec)

BRUGGE Sofie Verhelst (Belisol), Axel De Coster (Belisol), SĂŠbastien Vermeersch (Architectenbureau Vermeersch)

BRUGGE Herbert Vanhoutte (ING), Lieven Vanthournout, Bart Buyck (Cobatim)

IEPER

BRUGGE

Albert Barroo (Dienstengroep Barroo), Simon Dewulf (Creax), Nele Dekeyser (Creax) en Yan Platteau (Ypsilon)

Patrick Cattrysse (Voeders DeprĂŠ), Dominique Verheyen (Denver), Frank Scherrens,Tim Coucke, Katty Ryckaert (Solid-Cure), Franky Dooms, Frank Scholten (Ago jobs), Jozef Beauprez, Vincent Beauprez (Jo Bean Products)

Iappsaag]j fajqaaji]]h iaan* 3INDS ENKELE MAANDEN HEBBEN 4URNER  0ARTNERS EN DEWAELE \ VASTGOED  ADVIES EEN PARTNERSHIP AF GESLOTEN4URNER0ARTNERSISALTWEEDECENNIAEENSTERKENAAMINDEBEDRIJFSVASTGOEDWERELDIN/OST 6LAANDEREN $EWAELE\VASTGOEDADVIESHEEFTRUIMJAARERVARINGINHETVAK VESTIGINGENIN7EST EN/OST 6LAANDERENEN MEERDANVAKBEKWAMEMEDEWERKERSÂŻWAARVANSPECIALISTENINBEDRIJFSVASTGOED-AAKZELFGEBRUIKVANDEZE UNIEKESYMBIOSE5KANONSGEZAMENLIJKAANBODRAADPLEGENVIAsss*`as]aha*_kiOFsss*pqnjan]j`l]npjano*^a

OSTEND STORES REAL ESTATE nv

VERHUURT en/of VERKOOPT te OOSTENDE INDUSTRIEGEBOUWEN en INDUSTRIEGRONDEN (paarse zone) Nieuw op te richten of bestaande gebouwen

Ligging: Oudenburgsesteenweg 31 Contact: 0473/300 800 - 0475/35 03 23


Veurne Marijke Vanthuyne (Voka) en Horatius Vermogensbeheer: Dafne Verhelst, Johan Hemelaere, Hans Heytens, Tim Demeyer, Elien Snoeck, Thomas Decrop, Michel Keirsebilck

Veurne BĂŠatrice Matthys (Mattheeuws Transport/Bulmac), Jean-Baptiste Braet (Aannemingen M. en J. Braet), Philippe Beauduin ( Novy), Eric Mattheeuws (Mattheeuws Transport/Bulmac)

Roeselare - Kortrijk Bruno Vermote (Robaco), Barbara Delbeke (Robaco), Brian Legein (Leiedal Intercommunale)

Roeselare - Kortrijk Veerle Lapierre (Ceilux), Jan Goddeeris (Goddeeris Industrial Piping), Veerle Goddeeris (Event Idee), Claudine Declercq (Securex)

Roeselare - Kortrijk Kathy Saelen, Jean-Pierre Saelen (Voka), Walter Lambrecht (Transport Vervaeke), Patrick Vanden Avenne (Voka), Christine Wyffels, Jos Claeys (Voka), Isabelle Vlerick

Oostende Bart Bronders (schepen stad Oostende), Olivia Schepens en Claude Sohier (AON Risk Services), Gunther Vanpraet (Economisch Huis Oostende)

Oostende Kris Opdedrynck (Opdedrynck bvba), Dino Ballière (Fiduciaire Du Coq), Jan Allaert (AG Haven Oostende), Luc Seminck (Seminck gas)

Oostende Kristof Beuren (stadssecretaris Oostende), Luc Vansteenkiste en Annie Backers (Infrabel), Johan Vande Lanotte, Micheline Levecque en Bart Vansevenant (Voka)

Ondernemers 02 4 februari 2011

23


1000 m2 showroom Gentseweg 518 - 8793 Waregem

Het nieuw kantoorgebouw “VILLA VOKA“ werd ingericht met INOFEC kantoormeubelen ERGONOMISCHE DESIGN BUREAUSTOEL YANOS � � � � � � � � �

Karakteristieke rug met netbespanning Met gewichtsinstelling en zitdiepteregeling 2D armleggers inclusief Zwarte kunststof kruisvoet Zitting zwart gestoffeerd Regelbare rughoogte Meerprijs lumbaalsteun 55,Meerprijs alu onderstel 55,Catalogusprijs 525,-

Per stuk

399.50

Vanaf 3 stuks

379.50

Vanaf 6 stuks

349.50

Prijzen exclusief 21% BTW

NIEUW!

Telefoon 056 - 61 52 04 E-mail info@inofec.be Internet www.inofec.be

Vraag onze gratis catalogus aan

GRATIS BEZOEK DOOR ONZE ADVISEURS Informeer bij hen naar alle mogelijkheden

148 pagina’s kantoorideeën

Ondernemers 2-2011  

Ondernemers 2-2011 met Frederic Bulcaen (Typhoon)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you