Page 1

22 november 2013 • Jaargang 21 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

18

Ondernemen vergt een dromend hart en een buikgevoel Leslie Cottenjé - Pureplexity B E D R I J V E N C O N TA C T D A G E N

2

2 DAGEN FACE2FACE BUSINESS CONTACTS 11 & 12 DECEMBER 2013 KORTRIJK XPO

W

Unieke samenwerking CID Lines en Universiteit Gent

Structo stapt uit PST-groep en wordt Structo+

Dossier Transport & Logistiek


ZEEBRUGGE UW DIEPZEEHAVEN VOOR CONTAINERS Port of Zeebrugge is een diepwatercontainerplatform dat deel uitmaakt van de rij van havens tussen Hamburg en Le Havre. De kusthaven richt zich vooral op de markten in AziĂŤ. De grootste containerschepen leggen hier aan. Door het aanbod van dagelijkse intercontinentale lijndiensten naar het Midden en Verre Oosten, aangevuld met tal van intra-Europese diensten, is Zeebrugge een groeiend platform in West-Europa voor diepzeecontainers. Shanghai International Port Group (SIPG) en China Terminal Development hebben intussen belangen in de Zeebrugse containerinfrastructuur. Nieuwkomer in Zeebrugge is de CEM/ANN-dienst (China Europe Mediterranean/Asia North Europe Network) van Evergreen en Hanjin. Port of Zeebrugge biedt vandaag volgende diensten aan :

Havenbestuur / MBZ nv www.portofzeebrugge.be Šmbz.be ondernemen_2013_16.indd 1

9/10/2013 9:06:26


De vergelijking met de tuin bleef me het hele Vokacongres op dinsdag 19 november achtervolgen. Ondernemers uit heel Vlaanderen en een hele rits beleidsmakers waren naar Tour & Taxis afgezakt om te luisteren naar een positieve boodschap over groei en goesting. De analyse van de huidige toestand was kort en krachtig: onze handelsbalans is negatief, de ondernemingskosten (lonen, energie, enz.) maken groei onmogelijk, de vergrijzingskosten zijn onbetaalbaar bij ongewijzigd beleid, het overheidsbeslag van 54% is niet meer redelijk, maar er zijn vast en zeker groeikansen voor onze ondernemingen, vooral buiten de eurozone. De studiedienst van Voka en een taskforce van ondernemers en professoren zochten naar becijferde oplossingen en concrete voorstellen die ook getoetst werden bij verschillende onderzoeksinstellingen. Die oplossingen en voorstellen zullen begin volgend jaar ook opgenomen worden in onze memoranda voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Conclusie is dat we ons welvaartsmodel alleen kunnen behouden door minstens 2% te groeien. Dat is meer, veel meer dan de prestatie die onze economie de voorbije jaren neerzette. Met die groei kan iedereen zijn brood blijven verdienen, kunnen we de overheidsschuld afbouwen en blijven de pensioenen en de gezondheidszorg betaalbaar. Maar zoals in de tuin zal het groeien niet vanzelf gaan.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

Om te groeien, zal er eerst gesnoeid moeten worden door de overheden. Voka berekende dat er tegen het einde van de volgende legislatuur 2014-2017 12 miljard zal moeten bespaard worden om te voldoen aan de EUnormen en om het overheidsbeslag terug te dringen tot 48% van het bbp. Ook een verschuiving van indirecte naar directe belastingen en een afbouw van subsidies zullen noodzakelijk zijn. Het grote, onoverzichtelijke,

dichtgegroeide oerwoud van de overheid moet dringend gesnoeid worden, want niemand geraakt er nog in of uit. Groeien is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, bedrijven én burgers. De laatste zullen moeten sproeien door ... langer te werken, door mee te denken over nieuwe arbeids- en verloningsvormen, door mee te werken aan een nieuwe sociale zekerheid, door te kiezen voor onderwijsrichtingen die zinvol zijn voor de arbeidsmarkt. Iedereen moet de tuin wat extra mest geven.

STANDPUNT

Snoeien, sproeien, groeien,… en bloeien

Er is niet alleen een rage van kookprogramma’s op televisie en van culinaire kookboeken van allerlei chefs. Ook tuinieren is opnieuw in met ‘Groenland’ en ‘Groene Vingers’ op onze zenders terwijl de tuinboeken nooit echt weg geweest zijn in onze boekhandels. We kunnen werken in de tuin en genieten van de natuur, maar er ook veel van leren. Bijvoorbeeld dat om te groeien, je moet snoeien en sproeien. En alleen door te groeien zullen planten bloeien.

Last but not least zal de groei komen van de bedrijven en van onze ondernemers. Vlaanderen telt vele prachtige bedrijven, waarvan sommige in alle stilte kampioen in hun niche zijn. Ze behoren tot de absolute top en exporteren over de hele wereld. Uit de studie over die bedrijven blijkt dat ze uitblinken in innovatie, talentontwikkeling, leiderschap en strategie. We zijn ervan overtuigd dat de groei voor een groot deel van die bedrijven (en hun toeleveranciers) zal komen, want de groei zit vooral buiten de EU. Het zou de ambitie moeten zijn om ons exportmarktaandeel met minstens 1% per jaar te doen groeien. Daarom moeten die stille kampioenen meer naar buiten komen en zich meer profileren als rolmodel voor de vele andere ondernemingen. We hebben immers meer Vlaamse hidden champions nodig. Voka heeft al die zaken uitgewerkt in een Groeipact dat hoop en vertrouwen geeft, waarbij iedereen die geeft, krijgt en waarbij iedereen die krijgt, zijn goede wil heeft getoond. Er is geen tijd meer om te stoeien met zotte ideeën of onbeproefde recepten; er is geen tijd meer om te knoeien. Als we onze tuin in de komende jaren nog willen laten bloeien, dan zullen we moeten snoeien, sproeien en groeien… en in de tuin zal iedereen moeten werken: de overheden, de burgers en de ondernemers. Aan de enthousiaste reacties op het Voka-congres te zien en te horen, hebben de ondernemers alvast 200% goesting om deze winter al hun werk in de tuin aan te vatten. Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen De samenvatting van de studies en alle concrete voorstellen van Voka kunt u lezen op www.voka.be.

kennispartner van familiale ondernemers

Gespreid te belasten meerwaarden: denk ook aan de voorbije leasinGperiodes

TIP

MEER INZICHT

VAN DE MAAND

Het is gemeenzaam bekend dat vrijwillig gerealiseerde meerwaarden

worden genomen. Het kan immers niet ontkend worden dat het actief

onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gespreide

in die periode ook in gebruik was bij de onderneming.

taxatie. Hierdoor treedt de taxatie dan maar geleidelijk op, dit is a rato van de afschrijvingen die geboekt worden op het herinvesteringsactief. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor dit (optioneel) stelsel is dat de volledige verkoopprijs binnen de 3 (roerend) of 5 (onroerend) jaar wordt geherinvesteerd in afschrijfbare activa die voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Deze redenering volgende, wordt het scala aan potentieel gespreid te belasten meerwaarden meteen een stuk ruimer. Misschien ook iets om over na te denken in het kader van de financiering van uw bedrijfsvloot? Merk op dat er hier een afweging moet worden gemaakt ten aanzien van andere “gunstregimes” zoals de vrijstelling op bepaalde bedrijfsvoertuigen mits “ecologische herinvestering”.

Voor zogenaamd vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden komt daar

Dit zou ons in het kader van deze bijdrage evenwel te ver leiden en

nog de voorwaarde bij dat het betrokken actief reeds 5 jaar in gebruik

maakte bovendien reeds het voorwerp uit van een vorige bijdrage in

moet zijn binnen de onderneming. In geval activa initieel geleasd (on

dit magazine.

balance) werden, waarna de aankoopoptie wordt gelicht, stelt zich uiteraard de vraag naar de berekeningsmodaliteit. Indien het goed bijvoorbeeld anderhalf jaar na de optielichting wordt verkocht, maar ervoor vijf jaar geleasd werd... Wij staan een ruime interpretatie voor

VGD Kortrijk  Spinnerijkaai 43a, 8500 Kortrijk  Tel : +32 (0)56 35 85 51 Filip Viaene  filip.viaene@vgd.eu Jean-Michel Dalle  jean-michel.dalle@vgd.eu

door te stellen dat die “leasingjaren” mee in aanmerking mogen

a m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e a l t e a m > fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e a l t e a m > fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e Zele > Kuurne > Willebroek > Antwerpen > Beringen > Brugge > Brussel > Dendermonde > Gent > Zele > Kortrijk > Willebroek > Antwerpen > Beringen > Brugge > Brussel > Dendermonde > Gent > Zele > Kuurne > W

Ondernemers 18 22 november 2013

3


4

Ondernemers 18 22 november 2013

6 9 12 17 28

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

INHOUD BLIKVANGER CID Lines

Structo+ I Square+ I Hanssens Telecom I Bossuyt Winkelinrichting AZ Groeninge I Bo Brush

12

INTERVIEW

17

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

Leslie CottenjĂŠ - Pureplexity

On Time Sprinter Service I Barias I Corneel Geerts I Truck & Trailer Degroote

24

ONDERNEMERS & CO

27

HAVENNIEUWS

28

VOKA-NIEUWS

29 30

AGENDA

CapitalatWork I Belexa Advocaten I Titeca Accountancy

ICTS

Missie Denemarken

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511

Lees Ondernemers nu ook online

Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In, Joke Verbeke - Druk: Goekint Graphics. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER Ieperse producent van reinigings- en ontsmettingsmiddelen CID Lines bestaat 25 jaar

Unieke samenwerking met Universiteit Gent De afgelopen kwarteeuw ontpopte CID Lines, de Ieperse producent van reinigings- en ontsmettingsmiddelen, zich tot een onvervalste wereldspeler. De groei werd niet alleen gedreven door een gezonde portie ondernemerschap, maar ook door innovatie. Ter gelegenheid van de landbouwbeurs Agribex zal het bedrijf zijn nieuwste product voorstellen. Keno-M is een softwaretool om mastitis bij melkkoeien terug te dringen. Die werd ontwikkeld in samenwerking met kennispartner M-team van de Universiteit Gent. Op de landbouwbeurs Agribex (3 tot 8 december in Brussels Expo) zal CID Lines zijn nieuwste innovatie op het vlak van mastitismanagement voorstellen. Mastitis is wereldwijd nog steeds één van de drie meest voorkomende ziekten op het melkveebedrijf en de economische impact is dan ook heel groot. De softwaretool Keno-M voor boerderijspecifieke follow-up van de ziekte werd ontwikkeld in samenwerking met het M-team van UGent. “Voor de preventie van uiergezondheidsproblemen en ter voorkoming van mastitis ontwikkelde CID Lines het Keno-gamma”, zegt marketing- en hr-directeur Helena Brutsaert. “Het omvat een achttal producten waaronder zes medicinale dipmiddelen. Onze adviseurs volgden reeds training bij het M-team, om hun deskundigheid te verhogen. Wij brachten onze veldervaring in terwijl M-team de wetenschappelijk onderbouw waarborgt, dankzij het begeleiden en opvolgen van de uiergezondheid in melkveebedrijven en het opleiden van veeartsen en adviseurs. In de tool KenoM hebben we elkaar gevonden. Voortaan verkopen we niet alleen onze producten, maar nemen we ook een

adviesfunctie op voor het melkveebedrijf, op basis van de analyse van het celgetal per koe. Aan de hand van deze completere dienstverlening kan CID Lines zich nog duidelijker onderscheiden.”

Explosieve groei In 1988 startten Pierre Brutsaert en zijn neef Koen Brutsaert met de productie van een ontsmettingsmiddel voor de intensieve veehouderij. CID20 was bestemd voor de desinfectie van stallen, laarzen en machines en het middel betekende het startsein van een lang succesverhaal. Inmiddels produceert CID Lines al meer dan 700 verschillende reinigings- en ontsmettingsmiddelen verspreid over vier niches. De middelen in de veterinaire sector zijn bestemd voor de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij en voor de schapenteelt. Die kennis opende deuren naar de voedingsverwerkende nijverheid. Later ontwikkelde het bedrijf ook institutionele oplossingen (ziekenhuizen, instellingen, grootkeukens, catering, enzovoort) en er kwam ook een gamma voor de transportsector. In 2010 stapte Pierre Brutsaert uit het kapitaal, maar zijn dochter Helena Brutsaert, zijn neef Koen Brutsaert en een derde partij (Gilde Buy-Out Partners) herinvesteerden in de nieuwe holding CID Lines Invest. Sindsdien treedt Koen op als CEO terwijl Helena de functie van marketing- en hr-directeur op haar naamkaartje heeft staan. De afgelopen kwarteeuw kende CID Lines een explosieve groei, als gevolg van de uitbreiding van het productgamma en de verdere internationalisering. Het bedrijf voert zijn producten uit naar maar liefst 85 landen verspreid over de vijf continenten. Er kwamen

RONNY SCHELFHOUT EN HELENA BRUTSAERT:

“WE VOEREN ONZE PRODUCTEN UIT NAAR MAAR LIEFST 85 LANDEN VERSPREID OVER DE VIJF CONTINENTEN.”

afdelingen in Polen, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, het Midden-Oosten, China en Latijns-Amerika. Met 154 medewerkers realiseert CID Lines momenteel een omzet van 50 miljoen euro. De jaarlijkse groei bedraagt meer dan 10%. De afdeling ‘Animal Health’ is goed voor 70% daarvan en blijft dus de belangrijkste pijler.

4% van de omzet naar r&d De groei noopte CID Lines tot de splitsing van de activiteiten over drie verschillende locaties, weliswaar op korte afstand van elkaar in Ieper. De productie gebeurt in de vestiging in de Waterpoortstraat. Productie en kwaliteitscontrole gebeuren daar volgens de strengste standaarden ISO 9001:2000 en GMP-Pharma en volgens de meest strikte veiligheidsnormen. Stockage en orderpicking voor de lokale markt (CID Lines Logistics) bevinden zich aan de Oostkaai 20 terwijl de verkoopgerelateerde diensten en het r&d-labo (Cirlam Laboratory) een beetje verder onderdak vonden in de het voormalige Clama-gebouw (Oostkaai 38). In het geaccrediteerde lab werken gespecialiseerde chemici, ingenieurs en apothekers aan de ontwikkeling van nieuwe producten en een constante verbetering van formules en processen. Zo’n 20 medewerkers houden zich bezig met r&d, testen en de registratie van nieuwe middelen. Jaarlijks wordt zo’n 4% van de omzet aan r&d gespendeerd. Daartoe werkt CID Lines ook samen met toonaangevende universiteiten op het vlak van dierenwelzijn en bioveiligheid, zoals UGent. (MD – Foto Jef Verhaeren)

www.cidlines.com www.m-team.UGent.be

Ondernemers 18 22 november 2013

5


www.hands.be

Uw certificaat van oorsprong in enkele klikken De tijd dat u lang moest wachten op een certificaat van oorsprong is voorbij. Met de online applicatie DigiChambers rolt uw attest zo ‌ uit uw printer. U dient uw aanvraag in via www.digichambers.be en eenmaal goedgekeurd plukt u het officiÍle document van de beveiligde website. Gewoon nog afdrukken en u bent klaar voor export. Zonder aanschuiven!

Contacteer ons via

ata.wvl@voka.be daphne.renier@voka.be tel. +32 (0)56 23 50 51 www.digichambers.be


De Zwevezeelse standenbouwer Square + is sinds 1 oktober in handen van OostVlaming Andreas Verheye. “Ik wil de beste worden, niet de grootste want dat zou ten koste gaan van de ziel van dit bedrijf”, verwoordt hij zijn ambities. Na zes jaar als operational manager bij Katoennatie waagt Andreas Verheye de grote sprong. “Katoennatie is een heerlijk eigenwijs en eigenzinnig bedrijf, een organisatie die ook kleinschalig kan denken, maar het blijft natuurlijk wel een grote onderneming. Om zélf te ondernemen, moest ik dus wel een andere weg inslaan. Dankzij het Bryo-netwerk heb ik via Deloitte enkele opportuniteiten leren kennen. Square + was er één van. Ik was niet specifiek op zoek naar een standenbouwer, maar ik merk dat er enorm veel gelijkenissen zijn tussen de logistiek van Katoennatie en wat Square + doet. Hoe meer ik mij erin verdiep, hoe zotter ik ervan word.” Het bleek nochtans niet zo evident om zonder ondernemerservaring een bedrijf over te nemen. Andreas Verheye: “Bij Katoennatie zat ik in een superefficiënte omgeving, terwijl nu alles nieuw en vreemd is. Het was cruciaal om een personal coach te hebben, een kameraad die ervaring heeft met fusies en overnames. Hij heeft me alle processtappen uitgelegd en hij

BEDRIJVEN

Jonge ondernemer neemt standenbouwer Square + over heeft me begeleid tot aan de ondertekening van het overnamecontract. Enkel op die manier kreeg ik alles verwerkt.”

Inzetten op een stabiele groei Peter Werbrouck was mede-oprichter en 15 jaar lang zaakvoerder van Square +. Nu heeft hij andere plannen. “We werken nog een tijdje samen om de overdracht vlot te laten verlopen”, vertelt Andreas Verheye. “Maar ik popel om met onze zes vaste mensen en diverse onderaannemers zelf aan de slag te gaan. Onze kernactiviteit is standenbouw en dat doen we op twee manieren. Enerzijds is er de modulaire matrixbouw waarmee je heel professionele, strakke standen maakt. Daarnaast zijn er de houtbouwstanden waar je extremer mee kunt gaan qua ontwerp en afwerking. De ontwerpen van onze vier jonge en supergedreven eigen ontwerpers spreken altijd aan. Ze springen in het oog, zitten goed in mekaar en vaak zijn er wel wat folietjes aan. Met dat tikkeltje méér kwaliteit en door onze persoonlijke en familiale aanpak bouwen wij met onze klanten een langetermijnrelatie uit, iets wat in onze sector allesbehalve evident is.” Inzetten op een stabiele groei blijkt de voornaamste doelstelling. “Om blijvend te kunnen concurreren, moeten we inzetten op een verhoging van de opera-

ANDREAS VERHEYE:

“DOOR ONZE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE AANPAK BOUWEN WIJ MET ONZE KLANTEN EEN LANGETERMIJNRELATIE UIT, IETS WAT IN ONZE SECTOR ALLESBEHALVE EVIDENT IS.”

tionele efficiëntie en we moeten verder investeren in de producten die we hebben en het materiaal dat we gebruiken”, besluit Andreas Verheye. (SD – Foto MVN)

www.squareplus.be

Structo stapt uit PSTgroep en wordt Structo + Structo, de Brugse producent van prefabbeton, maakt niet langer deel uit van de PSTgroep. Structo Brugge wordt Structo + en behoort voortaan tot de Waalse groep Ronveaux. “Ondanks de moeilijke markt zijn er geen plannen om te herstructureren”, weet algemeen directeur Kristof Defruyt. “We gaan de uitdaging aan om genoeg interessante bouwprojecten te vinden.” Het Brugse Structo behoort niet langer tot de PSTgroep rond het aannemingsbedrijf Roeland Van Maercke. Daarmee wordt een streep gezet onder een samenwerking die zes jaar geleden tot stand kwam toen de Brugse familie Declercq haar bedrijf Structo met vestiging langs het kanaal Brugge-Oostende verkocht aan PST. Met onder andere ook Decomo uit Moeskroen en het Veurnse Furnibo in de portefeuille beheerste de groep alle facetten van de betonbouw.

Het landschap is dus opnieuw veranderd. “Mede door de crisis en minder opdrachten in de industriebouw, besloot de groep een bedrijf af te stoten”, vertelt Kristof Defruyt. “De fabriek in Kluisbergen blijft in de PST-groep, maar Structo Brugge wordt Structo + en wordt opgenomen in de groep rond het familiebedrijf Ronveaux uit Ciney.”

Waalse tegenhanger Ronveaux, dat naast de productie van prefabbeton ook elektriciteitswerken en renovaties uitvoert, kan als een Waalse tegenhanger van Structo worden beschouwd. Kristof Defruyt: “Prefabbeton weegt zwaar, waardoor onze actieradius beperkt is. We waren concurrenten,

KRISTOF DEFRUYT:

“DE CONCURRENTIE UIT NEDERLAND EN DUITSLAND KOMT OP ONS AF.”

maar de relaties tussen de beide familiebedrijven zijn altijd goed geweest. Door Structo over te nemen, versterkt Ronveaux zich nu op de Vlaamse markt, waar Structo echt een sterk merk is. Geografisch zijn we complementair met Ciney, zowel in Vlaanderen als in Noord-Frankrijk. Er is weinig overlapping op het vlak van klanten en projecten. Een doorslaggevend argument bij de overname was voor hen zeker ook de kwaliteit en de mentaliteit van de 150 medewerkers in Brugge.” Ondanks de grootte van beide bedrijven, blijkt schaalvergroting en clustering een noodzaak te zijn. “De aannemers – onze klanten – zijn ook clusters aan het vormen, dus moeten wij gewoon mee. We mogen in Brugge met een eigen studiebureau en moderne productiefaciliteiten dan nog alle kennis in huis hebben om complexe en grote projecten te beheersen, maar voor grote bouwheren zoals bijvoorbeeld Ikea moet je extra gewicht in de schaal kunnen werpen”, weet Kristof Defruyt. “Bovendien komt ook de concurrentie uit Nederland en Duitsland op ons af.” (SD – Foto MVN)

www.structo.be

Ondernemers 18 22 november 2013

7


BEDRIJVEN

8

Ondernemers 18 22 november 2013

AZ Groeninge behaalt internationaal kwaliteitslabel

“Erg trots, maar geen reden om achterover te leunen” Als eerste niet-universitair ziekenhuis in de Benelux is het Kortrijkse AZ Groeninge erin geslaagd het internationale JCI-label te behalen. De ‘Joint Commission International’ is een accreditatieorgaan dat opereert onder het toezicht van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie. Zijn kwaliteitslabel betekent dat een ziekenhuis voldoet aan de strengste internationale normen op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Naast AZ Groeninge kunnen in de Benelux vooralsnog alleen het UZ Gasthuisberg in Leuven en de universitaire ziekenhuizen van Amsterdam en Utrecht prat gaan op het JCI-kwaliteitslabel. AZ Groeninge is wel het eerste niet-universitaire ziekenhuis dat de strenge accreditatieprocedure met vrucht heeft doorstaan. “Dat is niet alleen belangrijk voor het ziekenhuis op zich, maar voor het hele ziekenhuislandschap”, zegt algemeen directeur Jan Deleu. “De Vlaamse overheid hecht bijvoorbeeld steeds meer belang aan kwaliteitsindicatoren, die moeten toelaten om Vlaamse ziekenhuizen te gaan vergelijken. Een accreditatie door een internationaal gerespecteerde organisatie die actief is in een 40-tal landen sluit perfect aan bij die tendens om de burger meer zicht te geven op kwaliteit in ziekenhuizen. Zo’n proces dwingt een ziekenhuis en alle zorgverstrekkers om hun werking zelf te analyseren en te verbeteren. Op die manier kan en wil AZ Groeninge een voorbeeld zijn voor andere zorginstellingen.” AZ Groeninge begon drie jaar geleden al met het pro-

ject om de doorlichting door zes internationale experts van de JCI, gedurende zes dagen in oktober, met glans te kunnen doorstaan. “Gedurende die drie jaar zijn drie voltijdse equivalenten er bijna fulltime mee bezig geweest om de accreditatie voor te bereiden”, zegt Jan Deleu. “JCI beoordeelt niet minder dan 1.100 paramaters op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid, en dat gaat heel breed: van de medische, farmaceutische en verpleegkundige zorg, tot de infrastructuur, schoonmaak- en keukenactiviteiten, het personeelsbeleid, de patiëntenopvolging, enzovoort”. Uiteindelijk behaalde AZ Groeninge een goede score op 95% van de parameters.

ren. 59 van de 65 Vlaamse ziekenhuizen hebben zich geëngageerd om de volgende jaren te streven naar een ziekenhuisbreed kwaliteitslabel. Ook in de geestelijke gezondheidszorg en de woon- en zorgcentra komt die beweging op gang. Dat is een goede zaak: de zorg is complexer dan ooit, een nog grotere professionalisering op alle vlakken dringt zich op en de ‘zorgconsument’ wordt steeds mondiger. Een accreditatieprocedure zoals die waaraan AZ Groeninge zich onderworpen heeft, is een heel karwei, maar je krijgt er die professionalisering, fierheid en een grotere samenhorigheid en motivatie bij de medewerkers voor terug.”

Kwaliteit honoreren

Zowel Jan Deleu als Peter Degadt menen dat het streven naar meer kwaliteit – via kwaliteitslabels, de Vlaamse Kwaliteitsindicatoren en zo meer – door de Vlaamse overheid beter beloond zou moeten worden met extra financiële prikkels. Het is immers een oud zeer dat ziekenhuizen ondergefinancierd zijn, en dat de huidige financiering weinig impulsen geeft voor kwaliteitsverbetering, maar eerder (technische) prestaties stimuleert. “Hoe dan ook gaan we nu niet naast onze schoenen lopen”, besluit Jan Deleu. “Accrediteren is een werkwoord; de JCI stelde nog enkele werkpunten vast en over drie jaar moeten we dit examen opnieuw afleggen. Maar dat is geen probleem: wij willen duidelijk een ‘lerende organisatie’ zijn, waar geen probleem of klacht onbehandeld blijft.” (JD)

Voor Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van het overkoepelende Zorgnet Vlaanderen, is de JCI-accreditatie voor AZ Groeninge een bewijs van de grote dynamiek in de regio, ook op het zorgvlak. “We zien sowieso een tendens tot accreditering in Vlaande-

JAN DELEU EN PETER DEGADT:

“HET STREVEN NAAR MEER KWALITEIT ZOU DOOR DE OVERHEID BETER GEHONOREERD MOETEN WORDEN.”

www.azgroeninge.be

Bossuyt Winkelinrichting verhoogt productiecapaciteit Een dubbele tandem van broers en neven aan het roer: een veel hoger familiegehalte kan een bedrijf niet hebben. Bossuyt uit Kuurne is een goed voorbeeld van hoe een firma ook na 80 jaar blijft innoveren en verrassen. “De recente productie-uitbreiding geeft ons de flexibiliteit om verder te diversifiëren”, weten Tom en Jan Bossuyt. Bossuyt werd in 1927 op de kaart gezet. Het bedrijf verdeelde aanvankelijk slagerijmachines, maar bood op vraag van klanten een steeds bredere dienstverlening aan. “Stelselmatig zijn we geëvolueerd naar

grootkeukeninrichting, koeling en winkelinrichting voor voedingszaken”, verduidelijken Tom en Jan Bossuyt. Tien jaar geleden leidde dat tot een opsplitsing, toen de derde generatie aan het roer kwam. Terwijl broers Tom en Jan zich vanaf dan voluit focusten op winkelinrichting, legden hun neven Karel en Steven de klemtoon op grootkeukens. “Het voordeel daarvan was dat beide ondernemingen verder konden evolueren en onderling toch een uitstekende verstandhouding behielden. Het gebeurt erg vaak dat we voor elkaar in onderaanneming optreden. Daardoor heeft elke klant slechts één aanspreekpunt voor zijn project.”

Bossuyt Winkelinrichting deelde tot voor kort een deel van de productieruimte en de toonzaal met Bossuyt Grootkeukens. Door de sterke groei werden beide ondernemingen echter gaandeweg geconfronteerd met een nijpend plaatsgebrek. “Daarom hebben wij met Bossuyt Winkelinrichting beslist om bij te bouwen. Naast de 4.000 m² waarover we al beschikten, hebben we er nu nog 3.200 m² bijgekregen. Daarin kunnen we onder meer de schrijnwerkerij, het platenmagazijn en het moderne machinepark onderbrengen. Daardoor is onze infrastructuur geoptimaliseerd. We blijven wel nog de toonzaal delen.”


“Videoconferencing is booming business”

PHILIPPE HANSSENS:

“ALLE COMMUNICATIE MOET SNEL EN EENVOUDIG GEBEUREN. ALLEEN ZO KAN JE SLIMMER COMMUNICEREN.”

BEDRIJVEN

Hanssens Telecom breidt kantoren uit

De nieuwe showroom, de demoruimtes voor videoconferencing en de uitbreiding van de bureaus zijn de exponenten van de evolutie die Hanssens Telecom doormaakt. “Dankzij videoconferencing krijgen bedrijven opnieuw meer tijd. Tijd voor klanten, tijd voor innovatie en tijd voor optimalisatie”, klinkt Philippe Hanssens, CEO van Hanssens Telecom. In 1991 startte ingenieur Marc Hanssens zijn eigen telecombedrijf op in Izegem. Vanaf 1992 zorgde zoon Philippe voor de noodzakelijke commerciële inbreng bij Hanssens Telecom. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UFSIA, volgde een managementscursus in Frankrijk en is nu CEO. “Vanuit IP-telefonie zetten we de stap naar unified communications en videoconferencing. We houden ons niet bezig met dingen die anderen beter doen. Daarom specialiseren we ons in telefonie en video. Met 18 medewerkers slagen we erin om een omzet van 3 miljoen te realiseren en dat in een straal van 60 kilometer rond Roeselare. Hanssens Telecom is een groeiverhaal dat vooral gestalte kreeg door de overname van de klanten van onze leverancier in 2002.”

De pijlers van Hanssens Telecom “Wij bieden professionele gebruikers een stabiel communicatieplatform aan dat alle bestaande en toekomstige communicatiemiddelen integreert. Unified communications is het samengaan van telefonie, video, e-mail en alle andere communicatiemiddelen, met als enige doel de organisatie slimmer te maken. Daarbij brengen we alle communicatie samen

in een structuur die opgebouwd wordt als een blokkendoos. Op die manier kunnen we voor elke klant een communicatiestructuur op maat maken die bovendien voortdurend aangepast wordt door een permanente update van de gebruikte software. Om dat te kunnen realiseren, is ons bedrijf samengesteld uit drie diensten: een verkoopteam, een technisch team dat instaat voor de implementatie en ook audits doet, en een dienst na de verkoop die onder andere een 24/24 en 7/7 permanente servicedesk omvat”, vertelt Philippe Hanssens. “De link tussen telefonie en video is voice. Zonder hoge voicekwaliteit is videoconferencing tot mislukken gedoemd. Dus was er een logische evolutie voor Hanssens Telecom van telefonie naar video”, legt Hanssens uit. “Het gebruik van video levert ecologische en economische voordelen op: het reduceert reiskosten, fileleed en CO2-uitstoot en laat je sneller beslissen en samenwerken van op verschillende plaatsen. Logisch

dus dat videoconferencing op dit ogenblik booming business is. Daarom hebben we in onze gebouwen in de Kachtemsestraat in Roeselare demoruimtes uitgerust voor videoconferencing. In de nieuwe showroom telefonie kan je zien hoe het intelligent routeren van oproepen leidt tot meer efficiëntie. We tonen ook een callcenter met videotoepassing en mobiele communicatie met video en we presenteren een voorbeeld van unified communication.” In de toekomst ziet Philippe Hanssens veel opportuniteiten in de verzorgingssector. “De technologie zal daar moeten bijspringen om het gebrek aan personeel op te vangen. Optimale communicatie wordt daarbij een noodzaak. Daarbij kunnen wij optreden als innovatiecentrum. Iets wat perfect in onze evolutie past: van verkoop van producten naar het uitwerken en implementeren van oplossingen.” (PD – Foto Kurt)

www.hanssenstelecom.be

TOM EN JAN BOSSUYT:

“DANKZIJ DE UITBREIDING VAN DE PRODUCTIECAPACITEIT ZIJN WE BETER GEWAPEND OM EEN BREDER MARKTSPECTRUM TE BEREIKEN.”

afgesproken timing te respecteren: we hebben nog nooit een dag te laat opgeleverd.”

Diversificatie naar non-food De uitbreiding is ook nodig omwille van de bredere markt die Bossuyt Winkelinrichting sinds kort bestrijkt. “Onze kernactiviteit is het inrichten van voedingszaken zoals bakkerijen, slagerijen, fruit- en groentenwinkels. Kortom, alles waarvoor koelbanken vereist zijn. Elk project is volledig maatwerk en wordt integraal in eigen beheer ontworpen, geproduceerd en geplaatst. We maken er een erezaak van om altijd de

Die service maakt het bedrijf sinds kort ook hard in het non-foodsegment. Tom Bossuyt: “Concreet mikken we op drie niches: ‘fashion’ (kledijzaken, boetieks, schoenwinkels, accessoires en lederwarenzaken), ‘health and beauty’ (kapsalons, apotheken, schoonheidssalons en wellnesszaken) en ‘fun’ (bloemen-, geschenken-, krantenwinkels en de horeca). De redenen daarvoor zijn divers. Ten eerste kampen voedingszaken met een gebrek aan opvolgers en concurrentie van de supermarkten, waardoor dat geen groeisegment is.”

“Daarnaast zijn we ervan overtuigd ook in die nieuwe markten een significante meerwaarde te kunnen bieden”, vult Jan Bossuyt aan. “Onze ervaring in het aanbieden van een totaalconcept, wordt in de andere markten zeker geapprecieerd. Zij willen een concept dat maximaal rekening houdt met hun wensen, tijdig wordt opgeleverd en waarbij ze zich in de bouwfase helemaal op hun core business kunnen focussen. Als centraal aanspreekpunt vinden we het belangrijk onze klanten helemaal te ontzorgen en een winkel aan te bieden die volledig strookt met hun DNA.” (BVC – Foto Hol)

www.bossuytwi.be

Ondernemers 18 22 november 2013

9


28 september

2012 • Jaargang

20 • Prijs 8 euro •

Gent X • Verschijnt Afgiftekantoor

juli en augustus) (uitgezonderd tweewekelijks

15

14 september 2012

• Jaargang 20 •

or Gent X • Verschijnt Prijs 8 euro • Afgiftekanto

juli en augustus) (uitgezonderd tweewekelijks

14

matchen Middelenën , met idee do het daarvoor e je er em rn de als on uard Vang imaSter Mia Decaestecker

-

Meer info:

orgroeien, Groeien en do t om he it aa dr ar da - Voka

Marie-claude.tack@voka.be of tel. 056 24 16 51

Michel Delbaere

rk Brugs bedrijvenpa Ten Briele in volle ontwikkeling

Reportage Interieur 2012

Dossier Afval & milieu

Vandezande levert zes vijzels voor sluizen op het Albertkanaal

Reportage Beursgenoteerd: Kinepolis Group

Plan nu uw actie in Ondernemers West-Vlaanderen en bereik op de meest efficiënte manier meer dan 10.000 West-Vlaamse kaderleden.

Dossier Bedrijfswagens


UITGELEZEN

Nieuwbouw voor Bo Brush

Groep ondernemers rond Mark Vanmoerkerke koopt het Thermae Palace Hotel in Oostende Mark Vanmoerkerke heeft samen met een groep investeerders 70% van de aandelen in Restotel nv, de vennootschap die het Thermae Palace Hotel uitbaat, overgenomen van de Nederlandse Apollo-groep. De overige aandelen zijn nog altijd in handen van de familie Desimpel, die het hotel vroeger uitbaatte. De nieuwe directeur van het hotel wordt Bart Wallaeys, Oostendenaar met meer dan 20 jaar operationele ervaring. Het Thermae Palace Hotel, gelegen op de Oostendse zeedijk, is het enige overblijvende palace-hotel uit de belle-époqueperiode aan de Belgische kust. Het hotel omvat een 100-tal kamers, restaurant en aantrekkelijke feestzalen met zicht op zee en een uitgebreid aanbod aan vergaderzalen. (HN; HLN)

Zelfs na bijna 200 jaar heeft de Izegemse specialist in schilder-, borstel- en huishoudproducten Bo Brush nog altijd de wind in de zeilen. Vier jaar nadat Alain Deceuninck en Vicky Vienne het in 1829 opgerichte Bourez-Kesteloot overnamen, verhuist het bedrijf van Izegem naar een nieuwbouwvestiging in Ardooie. “Het was een unieke kans om al onze activiteiten te centraliseren en tegelijk toch dicht bij onze belangrijkste leveranciers te blijven”, stipt Vicky Vienne aan.

Case New Holland in Zedelgem heeft grootste ontwikkelingscentrum van West-Vlaanderen

Izegem en borstels waren altijd al twee handen op één buik. Die oerdegelijke traditie steunt onder meer op het vakmanschap van Bo Brush. Het bedrijf dat van origine gespecialiseerd was in een uitgebreid schilder- en borstelassortiment verbreedde de portfolio de jongste jaren onder andere met huishoudartikelen voor de keuken, klein keukenmateriaal, huishoudtextiel en specifieke onderhoudsproducten. Voor België is Bo Brush al jarenlang exclusief verdeler van het borstelmerk Linea, dat met zijn dubbelsteelsluitingen een garantie voor klikvastheid is.

De producent van landbouwmachines Case New Holland zal tegen eind 2014 het grootste private onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in West-Vlaanderen bezitten. Bij de afdeling productontwikkeling werken 383 vaste medewerkers, wat een aangroei is van bijna 75 % sinds 2009. Daarmee laat CNH Barco (379), TP Vision (300) en Bekaert Technology Center (200) achter zich. CNH investeerde fors de voorbije jaren. Het budget voor onderzoek en ontwikkeling steeg bij de West-Vlaamse vestiging tussen 2009 en 2012 van 29,6 miljoen naar 68,3 miljoen euro. En dit en volgend jaar wordt er 9,2 miljoen euro in het bedrijf gepompt voor de uitbreiding van de infrastructuur. (DS, HN, HLN)

Niet blijven stilstaan “Ons hoofdkwartier is in Izegem gevestigd, maar daarnaast hebben we ook nog loodsen in Beveren en Zwevezele. Daarom zochten we naar een opportuniteit om onze logistieke organisatie verder te optimaliseren”, getuigt Vicky Vienne. “Die vonden we in de nieuwe industriezone Ter Vlucht in Ardooie, gesitueerd vlak langs de autosnelweg E403 BruggeKortrijk. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar verhuizen we naar een nieuwbouwvestiging van circa 8.500 m², waar we onder andere onze ruime stock kunnen onderbrengen.” Ardooie was meteen de eerste keuze voor de zaakvoerders. “Ten eerste kunnen we op die manier onze 12 medewerkers behouden. Voor een aantal onder hen is Ardooie trouwens nog beter bereikbaar dan Izegem. De ligging vlakbij de autosnelweg is uiteraard ook een belangrijke troef. Bovendien wonen we zelf ook heel dichtbij en dat is natuurlijk mooi meegenomen. We vonden de tijd rijp om te investeren en lieten ons niet afschrikken door de crisis. Als je ervoor wil gaan, mag je niet blijven stilstaan.”

Ruimte voor groei Een ruime voorraad is iets waaraan Bo Brush altijd veel belang heeft gehecht. “Het is ook noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de almaar groeiende verwachtingen van onze klanten. Zij willen goederen die direct op voorraad en dus meteen leverbaar zijn. Dat is niet altijd evident, maar nu zijn we beter dan ooit gewapend om perfect op die noden in te spelen. Circa drie vierde van ons gebouw zal ingevuld zijn. We hebben dus nog wat extra ruimte om onze verdere groei logistiek op te vangen.”

Europese conferentie in Kortrijk Xpo VICKY VIENNE:

“IN ONZE NIEUWBOUW KUNNEN WE AL ONZE DIENSTEN CENTRALISEREN.”

Zowat 85% van de bestellingen gaat naar Belgische klanten, de rest vertrekt naar het buitenland: Nederland, Frankrijk en Luxemburg. “Die verhouding zal vermoedelijk niet snel wijzigen, al is het maar omdat ieder land zijn eigen gebruiken en gewoonten heeft.” Dat Bo Brush nog altijd een ijzersterke positie bekleedt als leverancier van doe-het-zelfzaken, voedingszaken, tuincentra en schildergroothandels, dankt het bedrijf onder meer aan de vastberaden keuze voor kwaliteit. “De beste resultaten boek je nog altijd met topproducten tegen scherpe prijzen. We blijven zweren bij onze keuze voor producten vervaardigd uit traditionele grondstoffen, waar de consument jarenlang mee kan werken. Wel hebben we werk gemaakt van een aantrekkelijke presentatie en mooie verpakkingen, want het oog wil natuurlijk ook wel wat.” (BVC – Foto Kurt)

www.bobrush.be

Het Creativity World Forum (CWF), de grootste conferentie rond creativiteit en innovatie in Europa, komt naar Kortrijk. Het Forum, dat 2.000 deelnemers van over de hele wereld samenbrengt om te luisteren naar inspirerende sprekers, zal op een nog te bepalen datum in Xpo plaatsvinden. Het Forum, dat om de 3 jaar naar Vlaanderen komt, kiest voor Kortrijk omdat de stad ervaring heeft met boeiende evenementen zoals de tweejaarlijkse Biënnale Interieur. Flanders DC werkt aan de komst van internationale toppers. Zo spraken eerder al Brits komiek John Cleese en Amerikaans filmregisseur Oliver Stone op het Forum. De eerste namen worden begin 2014 bekendgemaakt. (HLN)

Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


12

Ondernemers 18 22 november 2013

Leslie CottenjĂŠ Pureplexity


INTERVIEW

“Ondernemen vergt een dromend hart en een buikgevoel” We are interactive stuff builders. Zo staat het te lezen op de website van het Brugse bedrijf Pureplexity van partners Joeri Pansaerts en Leslie Cottenjé. Een duo dat in 2010 zijn begeestering voor het ondernemerschap omzette in een digitaal e-bedrijf dat nu vier medewerkers telt, sprekende referenties als Microsoft en Club Brugge kan voorleggen en op drie jaar tijd evolueerde van websitebouwer tot leverancier van interactieve digitale toepassingen. Hun passie voor het vak werkt aanstekelijk. Leslie Cottenjé, ex-Vlerick en ex-Bryo, heeft haar hart verpand aan het ondernemerschap.

Was het een jeugddroom om ondernemer te worden? Of eerder een late roeping? Leslie Cottenjé: “Ik lieg niet als ik zeg dat ik altijd al tamelijk ondernemend ben geweest. Toen ik 15 was, deed ik bijvoorbeeld al de boekhouding van een Brugse vzw die bezig was met speeldorpwerking voor kinderen. Tijdens mijn studententijd heb ik ook jarenlang gewerkt bij de dienst ‘In & Uit’ in het Concertgebouw. Daarbij heb ik altijd grote interesse getoond voor alles wat te maken heeft met online, informatieverspreiding en digitalisering. Na mijn masteropleiding vertaler-tolk ging ik aan de slag aan de Vlerick School om er de online marketingstrategie vorm te helpen geven: van de website tot de social media. Ik heb dat altijd proberen te doen vanuit het standpunt van de gebruiker of van een doelgroep. Aanvankelijk gebeurde dat nog vanuit een marketing- en communicatieperspectief, maar later verdiepte ik me ook in de gebruiksvriendelijkheid van een digitale toepassing. Toen ik samen met mijn partner Joeri ons bedrijf oprichtte, was die focus op de gebruiker dan ook onze basisfilosofie.” Wat trekt u zo aan in het ondernemerschap? Leslie Cottenjé: “Een ondernemer moet doen waarin hij zelf gelooft. Net dat was mijn frustratie bij Vlerick. Het was een bijzonder leerrijke ervaring want je hoort er permanent spreken over ondernemerschap, maar met de dag groeide ook het besef dat je voor een ander werkte. En dat terwijl ik eigenlijk mijn eigen dromen koesterde. Hoe inspirerend de omgeving bij Vlerick ook was, toch was ik er maar een werknemer en dat knaagde. Ik wilde graag baas in eigen buik zijn, meester van mijn eigen initiatieven en ideeën. Joeri droomde ook al langer van het zelfstandig ondernemerschap en hij wakkerde dat vuur bij mij alleen maar aan.” U maakte deel uit van het Bryo-netwerk. Wat heeft u daar allemaal geleerd en zou u het iedereen aanraden? Leslie Cottenjé: “Als je zoals ik zelfstandig ondernemer wil worden op jeugdige leeftijd, krijg je merkwaardig genoeg reacties zoals: is dat wel een goed idee? Zou je niet beter op een ander werken? Het werd me in mijn omgeving dus eerder afgeraden dan aangeraden. Terwijl we een droom hadden en overtuigd waren dat we goed waren in ons vak en met onze expertise toegevoegde waarde konden bieden. Toen we een jaar bezig waren, wisten we dat dit echt wel de juiste beslissing was. Maar toch blijf je schrik hebben. Ik heb

maar gedurende één jaar de bijeenkomsten van Bryo gevolgd, maar het netwerk heeft me echt geholpen. Het is zo verrijkend om ook te kunnen luisteren naar de andere ondernemersverhalen. Dat sterkt je alleen maar in je geloof om er toch maar mee door te gaan. Dankzij Bryo besef je ook dat het ondernemerschap niet over een geplaveide weg loopt, maar dat het een parcours met hindernissen is. Door te vallen en vooral ook door op te staan en te leren uit je tegenslagen, leer je het best wat ondernemen is.” Wat heb je bijvoorbeeld geleerd wat je niet meer zou doen? Leslie Cottenjé: “Ik heb geleerd dat het verleidelijk is om zich op een project te gooien. De echte bedrijfsvoering was in een eerste fase soms van ondergeschikt belang. Nu, drie jaar later, nemen we wel de tijd om het bedrijf zelf systematisch onder de loep te nemen, te evalueren en bij te sturen waar nodig.” Is er uit die Bryo-periode iemand die blijvend indruk op u gemaakt heeft? Een rolmodel? Leslie Cottenjé: “Absoluut. Inge Geerdens (de Limburgse onderneemster die een eigen online hrplatform heeft, red.). Haar onverzettelijkheid was een bron van inspiratie. Ondernemen? Dat is er elke dag opnieuw voor gaan.” Is het veel moelijker om als vrouw ondernemer te zijn dan als man? Leslie Cottenjé: “Misschien zal ik daar binnenkort nog beter kunnen op antwoorden want ik moet straks bevallen van mijn eerste (lacht). Maar nu al heb ik geleerd om daarmee om te gaan. Mijn bedrijf slorpt al mijn aandacht en tijd op, en zo heb ik het ook graag. Wat de gezinstaken betreft, en zo zullen er straks nog wel meer zijn, besteed ik heel veel uit. Ik ben nooit een huishoudelijk type geweest. Maar Joeri en ik verdelen die taken onder elkaar.”

nood heeft aan een goed businessplan. Kan zijn, maar dat ging niet echt op voor ons. Alles werd bepaald door het hart en het buikgevoel. Twee: ga uit van je eigen sterktes en wees creatief, ongeacht de sector. Je kunt beter passen voor seriewerk. Probeer het verschil te maken, vind elke dag jezelf opnieuw uit, al is dat niet altijd even gemakkelijk.” Moet een goede ondernemer zichzelf ook niet eeuwig bijscholen, zeker in een sector waar de zaken razendsnel veranderen? Leslie Cottenjé: “Dat is exact wat we hier al drie jaar doen. Als er hier of daar seminaries worden georganiseerd over de evoluties in onze sector, dan gaan we daar op af. Maar dat zijn overwegend vakseminaries. Ik besef ook wel dat er meer nodig is. Samen met mijn partner en het team geven we elke dag het beste van onszelf en we proberen bedrijven bij te staan met onze creatieve en technologische kennis. Na drie jaar besef ik meer dan ooit hoe belangrijk het is om bij te scholen op het vlak van echte bedrijfsvoering, zeg maar de echte knepen van het vak van ondernemer. Bedrijfsmatig leren denken, daar mankeert het me allicht nog aan en daar wil ik ook iets aan doen via een extra opleiding.”

De snelweg die internet heet

Bedrijfsmatig leren denken

Pureplexity heeft een erg jong team. Is dat een voorof eerder een nadeel? Leslie Cottenjé: “Jong? Dat zijn uw woorden. We zijn een team van jonge dertigers met toch al een pak ervaring. Met mijn 28 jaar ben ik zelf de jongste. Het grootste probleem is misschien wel dat we niet altijd au sérieux genomen worden door grote bedrijven, net omdat we zo klein zijn. Dat zet ons alleen maar op scherp om het beste van onszelf te geven. Het feit dat Microsoft op regelmatige basis een beroep doet op ons om workshops te geven of om aan consultancy te doen bij grote klanten, is toch het mooiste bewijs dat we heel wat expertise in huis hebben.”

Van welke principes wijkt u als ondernemer onder geen enkel beding af? We hoeven geen tien geboden, maar gewoon enkele overtuigingen. Leslie Cottenjé: “Ik denk aan twee zaken die mijn start als jonge ondernemer getekend hebben. Een: de band met de klant is belangrijker dan welk businessplan ook. Soms hoor je zeggen dat een jonge ondernemer

Welke zijn de voordelen van een jong bedrijf? Leslie Cottenjé: “Hier hangt niets dan passie voor ons beroep in de lucht. We zijn ook altijd bereid om bij te leren. En Joeri en ik zijn ook al helemaal geen 9-tot5-mensen. Zelfs als we ‘s avonds eens tv kijken, zitten we nog altijd met de laptop op de schoot om een oogje te werpen op onze business. Naar de markt toe is die

Ondernemers 18 22 november 2013

13


INTERVIEW

14

Ondernemers 18 22 november 2013

flexibiliteit in combinatie met creativiteit een gigantisch voordeel.” Die passie is heel erg mooi, maar komt de stap naar workaholic dan ook niet gevaarlijk dichtbij? Leslie Cottenjé: “We zijn gepassioneerd bezig, maar we pinnen ons ook niet vast op vaste uurschema’s. Als een medewerker – bijvoorbeeld omwille van familiale omstandigheden - eens wat later wil komen werken, is dat hoegenaamd geen probleem. Alleen het eindresultaat telt.” Vanwaar uw ongebreidelde belangstelling voor alles wat met technologische evoluties en applicaties te maken heeft? Leslie Cottenjé: “Daar hangt een leuke anekdote aan vast. Joeri was in zijn studententijd een populaire dj. Hij had een indrukwekkende platencollectie. Toen hij besloot om er mee te kappen, vroeg hij zich af wat hij moest doen met die collectie. We hebben toen samen een webshop ontwikkeld en dat bleek een ongezien commercieel succes. In die mate zelfs dat andere dj’s ook met hun collectie kwamen aankloppen om ze via onze webshop aan de man te brengen. Toen is er wel degelijk een lichtje gaan branden over de ongekende mogelijkheden van het internet en digitale toepassingen.” Hoe moeilijk is het om in deze snel roterende wereld ook bij te blijven? Leslie Cottenjé: “We volgen een hele reeks kanalen op de voet, zoals de evoluties bij Apple, Microsoft of Adobe. We lezen ook via Twitter, Facebook, blogs en magazines wat er zich afspeelt in de markt. Daarnaast nemen we ook heel wat vakliteratuur door zoals UX Magazine, Inside Digital Media of Smashing Magazine.” Is een bedrijf opstarten eerder een kwestie van een goed businessplan dan wel van een slim buikgevoel? Leslie Cottenjé: “Hier zat het allemaal in het hoofd. In deze sector kan je het maar beter zo doen, vermits de zaken snel evolueren. Maar op drie jaar tijd zijn we ook al geëvolueerd als bedrijf. Bij de start waren we eenvoudige websitebouwers. Nu zijn er al zoveel bedrijven die dat doen, en dus gingen we op zoek hoe we toegevoegde waarde konden brengen en onszelf konden blijven uitdagen. Die zoektocht bleef niet zonder resultaat. Vandaag is Pureplexity meer een interactief bureau dat de vele mogelijkheden met digitale content tot bij de gebruikers brengt. Onze filosofie is daarbij altijd de gebruiker centraal te stellen, niet omgekeerd. De bouw van een heus interactief webplatform bij Club Brugge is een van onze mooiste realisaties tot hiertoe. Wij werden gekozen tussen vijf kandidaten. Iedereen binnen de club (management, staf, spelers, trainers) kan nu online sportieve data ingeven, interpreteren en raadplegen via het web of via een mobiele app. Gebruiksvriendelijkheid en een eenvoudige visualisatie van data staan daarbij centraal.” Toch zijn er wel meer bureaus die dit aanbieden. Hoe kan u als creatief ontwikkelaar het verschil maken met de concurrentie? Leslie Cottenjé: “Club Brugge is een belangrijke, maar lang niet onze enige klant. We hebben al referenties binnengehaald bij grote bedrijven zoals Case New Holland, Mercedes of Möbius, om er maar enkele te noemen. Als onze creativiteit leidt tot betere bedrijfsprocessen, pas dan is onze missie geslaagd. Creativiteit moet altijd in dienst staan van de eindgebruiker. Dat wordt door anderen nogal eens vergeten.”

Zou u een samenwerking met soortgelijke kantoren zien zitten, om zo meteen aan schaalgrootte te winnen? Of is snel groeien geen optie? Leslie Cottenjé: “Groeien is zeker niet onze eerste bekommernis. In deze fase vinden we het nog belangrijker om goede referenties met leuke projecten binnen te halen en zo onze naam te maken. Op termijn? Dat is een ander verhaal. Ja, dan kan schaalgrootte inderdaad wel belangrijk worden. Nu al werken we samen met freelancers, reclamebureaus of agentschappen die ons vragen. We zijn dus helemaal niet gekant tegen samenwerking. We willen jong en open minded zijn.”

“ALS ONZE CREATIVITEIT LEIDT TOT BETERE BEDRIJFSPROCESSEN, PAS DAN IS ONZE MISSIE GESLAAGD. CREATIVITEIT MOET ALTIJD IN DIENST STAAN VAN DE EINDGEBRUIKER.”

Zitten er in de digitale wereld nog nieuwe ontwikkelingen aan te komen waarop de bedrijfswereld maar beter kan anticiperen? Leslie Cottenjé: “Hét sleutelwoord is interactiviteit. Geen bedrijf kan daar nog aan voorbij. Dat heeft alles te maken met een verwachtingspatroon vanuit de markt. De consument is zo mondig geworden, en dat vraagt om een specifieke aanpak. Niet alleen websites moeten er goed uit zien en gebruiksvriendelijk zijn, ook bedrijfssoftware, mobiele apps of werkplatformen mogen een gebruiksvriendelijke interface hebben. Ik stel vast dat heel veel ERP-paketten en CRM-toepassingen er lelijk en onhandig uit zien. Maar gelukkig verandert er stilaan een en ander. Windows 8 bijvoorbeeld vergt van ontwikkelaars dat ze de nodige aandacht geven aan de interface. Ook de komst van tablets en smartphones met goed ogende apps, zijn een stap vooruit. Niemand kan er dus nog om heen: elk softwareproces zal een goede user experience moeten nastreven.”

Relevante vorm van feedback Dat de digitale maatschappij voor meer efficiëntie zorgt, staat vast. Wat betekent dat in de praktijk voor bedrijven? Leslie Cottenjé: “Niemand kan nog zonder internet, maar voor b2c lijkt een digitaal commercieel platform me toch interessanter dan in de b2b-wereld. Sowieso hangt alles af van de sector. Ik geef een voorbeeld. De intrede van Trip Advisor heeft een gigantisch impact op de horeca wereldwijd.” Kan het ook voor meer business en omzetgroei zorgen? Leslie Cottenjé: “Ik zou de impact daarvan – als enige kanaal - toch ook niet overschatten, hoor. Het wordt vooral veel gebruikt als advertentiekanaal of als instrument van push marketing. Ik kijk naar onze business, toch unilateraal verbonden met het internet en alles wat daarbij hoort. Voor ons zijn de sociale media een verlengde van andere kanalen en interessant voor netwerking. Maar business is ook nog altijd een reality gebeuren, iets tussen mensen, geen digitale hocus pocus.”

Zijn bedrijven zich voldoende bewust van de impact of het gevaar dat sommige acties op de sociale media – soms van één enkel individu - kan hebben. Leslie Cottenjé: “Een bedrijf dat niets te verbergen heeft, en goede producten levert gekoppeld aan een dito service, hoeft niets te vrezen. Het gebeurt zelden dat iemand een bedrijf onterecht zwart maakt. Als het gebeurt, raakt het meestal wel opgelost door er rustig en adequaat op te reageren. Soms kan men zelfs beter niet reageren. Als het op de sociale media negatieve reacties regent over een bedrijf, dan zijn die reacties meestal terecht. Dan moet je ook niet kwaad zijn op die gebruikers of boodschappers. Je kan dan maar beter nagaan hoe je er iets kan aan doen. Sociale media zijn wat dat betreft een zeer relevante bron van feedback.” Op jullie website heet het: “We bouwen geen straaljagers, wel digitale ervaringen.” Welke is de boodschap die u hier wil geven? Leslie Cottenjé: De boodschap is vrij eenvoudig: wij willen anders zijn dan anderen. Het is in onze business niet belangrijk dat we ons profileren als een bureau dat tablet- of webtoepassingen verzorgt. Of technische oplossingen aanreikt voor gebruikers. De boodschap die we wel willen geven is er één van blowing your mind. We willen creatieve oplossingen, ongeacht de digitale drager en ongeacht in welke technologie we ontwikkelen.”

“IK WILDE GRAAG BAAS IN EIGEN BUIK ZIJN, MEESTER VAN MIJN EIGEN INITIATIEVEN EN IDEEËN.”

Tot slot: wie zegt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA niet alleen toppolitici, maar ook onze bedrijven bespioneert? Leslie Cottenjé: “Niet alleen de NSA spioneert hé. Bedrijfsspionage is van alle tijden. Ik denk dat vooral grote bedrijven ermee af te rekenen krijgen. Internet zorgt ervoor dat er op digitale wijze gespioneerd kan worden, onder meer via hacking. Kijk maar naar wat er zich recent bij Belgacom heeft afgespeeld. Denken dat er niets gebeurt, zou zéér naïef zijn. Iemand met vakkennis die écht binnen wil, zal ook slagen in die opdracht. Als iemand echt in je huis wil zijn, dan lukt dat ook altijd. Hetzelfde geldt voor computerinbraak.” (Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Kurt Desplenter)

Bryo staat voor Bright and Young. Het is een project met maandelijkse bijeenkomsten en individuele begeleiding, dat de deelnemers bijstaat bij de opstart van een eigen onderneming. Zij fungeren als klankbord voor elkaar. Ze worden ook in contact gebracht met toplui uit het Vlaams bedrijfsleven die hun eigen ervaringen met hen delen. De Bryo-deelnemers kunnen ook een beroep doen op de expertise van stichtend partner BNP Paribas Fortis en de structurele sponsors SD Worx, Microsoft en Deloitte Fiduciaire. Bryo wordt tevens ondersteund door de Vlaamse overheid in het kader van de Startersinitiatieven Vlaanderen.


Interesse in de verschillende VIP-formules? +32(0)51/24.88.48 - ine@twice.be

bannerBKCyclo2014.indd 1

3/10/13 14:48


YOUR TRUSTED LOGISTIC PARTNER Ontstaan als douaneagent aan de grens met Frankrijk, is Deny op vandaag uitgegroeid tot een logistieke dienstverlener, gefundeerd op 3 peilers: warehouse, expedition en customs. Met de tijd en de noden van de klant, zijn deze drie divisies naar elkaar toegegroeid, zodat we op vandaag een geïntegreerde service kunnen bieden. Meer en meer is DENY een verlengstuk van de activiteit van de klant, zodat hij zich kan concentreren op zijn core bussiness: productie/verkoop. Als KMO staan we heel dicht bij onze klanten, het is onze missie de klant te ‘dienen’. Dit betekent dat wij eerst naar zijn noden luisteren en creatief mee denken om een oplossing te bieden aan zijn specifieke vraag.

WAREHOUSE De tijd dat ons magazijn puur een opslagplaats was ligt al een tijdje achter ons. Als hoge drempel SEVESO bedrijf beschikken we over de nodige vergunningen om in onze 20.000m² opslagruimtes een grote diversiteit aan goederen te stockeren/behandelen: giftige producten, aerosolen, ontvlambare producten, corrosieven, ... Hiervoor is het magazijn onderverdeeld in compartimenten zodat niet compatibele producten zeker niet met elkaar in aanraking komen. Alle compartimenten zijn gesprinklerd, voorzien van een eigen waterbuffer, verder beschikken we over een veiligheidsbeheerssysteem en krijgen onze mensen de nodige opleidingen. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving is voor ons van groot belang. Naast stockage, kan u beroep doen op onze Value Addes Services: pickings, kwaltiteitscon-

trole, herverpakken, ... Door een verregaande informatisering, kan de klant in real time mee volgen wat er op de vloer gaande is. De nodige budgetten voor verdere ondersteunende IT investeringen zijn hiervoor voorzien.

het juiste adres. Wij geven u graag alle nodige informatie en zetten u op weg.

EXPEDITION

Wie reeds zaken doet met derde landen, weet hoe belangrijk een sterke logistieke keten is. ‘Time is money’ is zeker binnen de logistiek een waarheid als een koe. Bij DENY kunt u met één contact deze volledige keten beheren. Dat is juist onze sterkte. Onze mensen zitten allemaal samen op één locatie en communiceren voortdurend met elkaar. Deze integratie wordt het best geïllustreerd met een voorbeeld: - U koopt uw goederen aan in Taiwan. Deze goederen worden aangeleverd in Antwerpen. Daar begint het in principe voor u, en dan nemen wij het van u over. Wij zorgen dat uw goederen niet onnodig lang op de kade blijven staan (wat u veel geld kan besparen). De goederen worden ingeklaard of zij krijgen een aangepaste douanebestemming, zij worden afgehaald en geleverd waar u dit wenst, eventueel in onze magazijnen. Zodra zij bij ons in stock genomen zijn, kunt u ze opvolgen via onze website. - Wanneer u uw goederen verkocht hebt, volstaat opnieuw één contact: u geeft het order door, wij zorgen voor het klaarzetten van de goederen, wij kunnen ze voor u vervoeren of de transporteur van uw klant komt ze ophalen. Wij zorgen er ook voor dat de juiste documenten worden meegegeven (CMR, eventueel exportdocumenten, certificaten, ...), opdat uw goederen op de correcte manier bij hun eindgebruiker aankomen. U hoeft enkel nog uw betaling op te volgen, ...

Met een vloot aan eigen wagens, ondersteund door vaste partners, garandeert onze eigen planningsdienst een 24u service binnen de BENELUX en Noord-Frankrijk. Ook voor het afleveren en ophalen van uw goederen in andere Europese landen (Duitsland, Italië, Spanje, Groot-Brittanië, Oostenrijk, Zwitserland, ...), kunnen wij u korte leveringstermijnen garanderen, gezien wij steeds met vaste partners werken. Een derde aspect binnen deze dienst, is de afhandeling van containers: zowel bij import als bij export.

CUSTOMS Reeds 100 jaar is Deny douaneagent. Dit zegt op zich reeds voldoende. Expertise en kennis staat hoog in het vaandel. Voortdurende opleiding en bijscholing helpen niet alleen onze declaranten in deze snel evoluerende materie, het komt ook uw goederenstroom ten goede. Door het zoeken naar de passende systemen, kunnen wij er voor zorgen dat douane geen struikelblok hoeft te zijn in uw handel en hoeft de transportduur van uw export of importzendingen niet noodzakelijk langer worden door deze formaliteiten. Ook wie in de toekomst graag wil opstarten met import en/of export is bij ons aan

GEINTEGREERDE DIENSTVERLENER

Deny Logistics bvba • LAR transportcentrum D1 • B-8930 Menen-Rekkem • Tel. 056 41 97 83 • Fax 056 41 32 06 • info@denylogistics.com

deny adv 220x310.indd 1

5/11/13 11:50


DOSSIER

DOSSIER Transport & logistiek

Tony Termote En Lieven Verhiest

On Time Sprinter Service

“Vervoer over de weg is (nog) niet weg te denken” Het koerier- en transportbedrijf On Time Sprinter Service uit Kortrijk houdt zich goed staande in een sector die het om verschillende redenen niet onder de markt heeft. De vele kleine en grote concurrenten, de logistieke uitdagingen én de dichtslibbende wegen: je moet van goeden huize zijn om die allemaal het hoofd te bieden. Januari 1997. Twee bestelwagens met daarop kleefletters die “On Time Sprinter Service” spellen, gaan voor het eerst de weg op. Aan het stuur Lieven Verhiest en Tony Termote, die elkaar als zelfstandig chauffeur hadden leren kennen bij een Brussels koerierbedrijf met een vestiging in Kuurne. Toen dat bedrijf alle activiteiten centraliseerde in de hoofdzetel, haakten Lieven en Tony af, en waagden ze de sprong naar een eigen bedrijf. Tegen het einde van dat jaar was al een tiental chauffeurs aan de slag. “We zijn blijven groeien en inmiddels mogen we ons het grootste koerierbedrijf in de regio Zuid-West-Vlaanderen noemen, met een vloot van 65 wagens en een vast team zelfstandige chauffeurs”, zegt Tony Termote. Het bedrijf beschikt ook over een vestiging in het Vlaams-Brabantse Bertem, die het in mei volgend jaar evenwel verlaat. “Mogelijk gaan we een pand kopen in Rotselaar, niet zo ver daarvandaan. Voor onze onderneming en onze activiteiten is het van logistiek belang dat we over twee locaties, op zowat 130 kilometer van elkaar, beschikken.”

Helikopterservice Die activiteiten zijn expressbestellingen en distributie. Wat het eerste betreft, is het bereik heel Europa, met ophaal- en bezorgpunten waar dan ook. “Distributie betekent dat we in heel België pakjes ophalen. Kortrijk buigt zich over alle bestemmelingen in de postcodezones 7000, 8000 en 9000; in Vlaams-Brabant vertrekken de zendingen naar de rest van het land, maar ook naar het Groot-Hertogdom Luxemburg en Nederland.” “Voor spoedzendingen met afstanden tot 600 kilometer zetten we ook de helikopter in”, zegt Tony Termote. “Ikzelf ben helikopterpiloot en dat is een unieke extra service waarmee wij kunnen uitpakken.” Nog zo’n extra service is het groeiende belang voor On Time Sprinter Service van opslag en overslag. “Als het magazijn in Rotselaar gerealiseerd is, hebben we plaats genoeg om goederen ook optimaal te stockeren”, zeggen Lieven Verhiest en Tony Termote. “Hier in Kortrijk, waar we in 2001 naartoe verhuisd zijn vanuit Harelbeke, hebben we die plaats niet meer. Maar voorlopig trekken we hier niet weg. Onze locatie, vlakbij de ring, is immers ideaal.”

Vlekkeloze service noodzakelijk Aan koerierbedrijven, groot en klein, is er geen gebrek. Om het verschil te kunnen maken, zijn een grote flexibiliteit, een vlekkeloze service, maar ook een voldoende grote schaal noodzakelijk. Tony Termote en Lieven Verhiest: “Tot 2000 deden we alleen expressvervoer; distributie kwam erbij om de fundamenten van het

bedrijf nog te verstevigen. We hadden er vertrouwen in dat dit de goede strategie was. Onze voorspelling is uitgekomen. Intussen halen we vlotjes 1000 zendingen per dag. Zowel in express als in distributie hebben we flink geïnvesteerd in een optimale dienstverlening, die we onder meer kunnen realiseren dankzij een vooruitstrevend ICT-platform, boordcomputers, scanning van de zendingen, enzovoort. Onze klanten moeten kunnen weten wanneer de levering precies zal aankomen. We hebben ook bewust geen transportbaan: alle goederen worden manueel behandeld, waardoor we een interessante nichemarkt kunnen aanboren, die van (grote) klanten die breekbare goederen willen verzenden.” Op die manier slaagt On Time Sprinter Service erin om grote, terugkerende klanten binnen te halen. “We willen evenwel ook geen al te grote sprongen maken, want je moet er ook nog in slagen om zo’n nieuwe grote klant in je workflow te integreren. We mikken op een jaarlijkse groei van 10 tot 15%.”

Wegvervoer niet weg te denken Met alle onzekerheid die hoort bij het vervoer over de weg en de alternatieven die spoor- en waterwegen steeds meer bieden, zou je denken dat wegkoeriers het alsmaar moeilijker hebben. Maar de mobiliteit, of het gebrek daaraan, speelt hen verrassend genoeg weinig parten. “Bij express komt het er gewoon op aan de klanten voortdurend op de hoogte te houden; iedereen is vertrouwd met files en heeft er begrip voor”, zeggen Tony Termote en Lieven Verhiest. “Bij distributie stelt het probleem zich minder, omdat onze wagens dagelijks een goed gepland en vast traject door verschillende gemeenten volgen, waarvoor ze de autosnelweg nauwelijks nodig hebben. Het is simpel: vervoer over de weg kan je (nog) niet wegdenken. We zien wel een toekomst waarin de grote vrachtwagens de steden, uitgezonderd in speciale gevallen, niet meer binnen zullen mogen en er centrale depots aan de rand zullen komen. Dat is nu al zo in sommige landen. Op die trend zullen we moeten inspelen. Dat wordt wel een heel andere situatie voor onze business.” (JD)

www.ontime.be

Ondernemers 18 22 november 2013

17


Stel zelf de elementen samen voor uw succes in Transport & Logistics.

Profiteer van de expertise van uw ING Relationship Manager. U weet het vast wel: een onderneming leiden in de transport-

veel ervaring en kent de reglementering en uw specifieke

en logistieksector is een vak apart waarvoor een bijzonder

behoeften zeer goed. Daardoor is hij perfect geplaatst om

zorgvuldig beheer vereist is. De investeringen lopen vaak

u alle nodige elementen aan te reiken om uw onderneming

hoog op. Om de juiste beslissingen te nemen, moet u een

succesvol te maken. Op lange termijn uiteraard, want dat is

zeer heldere toekomstvisie hebben. Daarvoor is uiteraard een

wat telt.

grondige analyse van uw organisatie en kostenstructuur nodig. Praat erover met uw ING Relationship Manager. Hij heeft

ing.be/business

ING België nv – Bank/Lener – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.


DOSSIER

Roeselaars bedrijf is logistieke partner voor de diepvriesindustrie

Barias investeert in nieuwe verpakkingslijn Het Roeselaarse Barias profileerde zich de voorbije tien jaar als een handmatige herverpakker voor de diepvriesindustrie. Een recente investering voegt daar de automatische verpakking van diepgevroren bulk in zakken en dozen aan toe. “In de logistieke keten bieden wij toegevoegde waarde op het vlak van verpakking”, zegt zaakvoerder Chris Mullie. Reeds tien jaar voert Barias, genoemd naar de Griekse god van de noorderwind Boreas, moeilijk te automatiseren verpakkingsopdrachten uit voor diepvriesbedrijven, aangevuld met een eigen stockagebuffer en logistieke en administratieve ondersteuning. Het gaat altijd om diepgevroren of gekoelde voedingsproducten zoals vis, vlees, bakkerijproducten, groenten, aardappelproducten, ijs en convenience food. Barias beantwoordt zowel aan de HACCP- als aan de strenge Britse BRC-normen en beschikt ook over het MSC- (voor duurzame vis) en BIO-certificaat. De manipulaties zijn heel divers en omvatten onder andere (her)verpakken, etiketteren, labelen, toevoegen van gadgets, de kwaliteit controleren, douaneformaliteiten beheren, enzovoort.

‘Ontzorging’ bieden Als frozen food re-packer bekleedt Barias een unieke plaats aan het einde van de supply chain. “Onze oorsprong en bestaansgrond liggen eigenlijk in het feit dat er een spanningsveld bestaat in verpakking bij de producent en de consument”, verduidelijkt Chris Mullie. “Diepvriesbedrijven mikken aan het einde van hun volautomatische productielijnen op eenvoudige, maar snelle en efficiënte verpakking. In de supermarkt kiest de consument dan weer voor een nieuwe look, samengestelde assortimentjes, een gadget, … Verpakking doet immers verkopen. Die kloof vangen wij op in onze infrastructuur, met aangepaste machines en gekwalificeerde mensen. Op die manier voegen wij waarde toe aan de logistieke keten en kunnen onze klanten zich verder concentreren op hun core business. Het grote voordeel voor onze opdrachtgevers is dat ze niet zelf hoeven te investeren in machines, mensen, opleiding en tijd. Ze kennen de kostprijs ook vooraf. Bovendien kunnen wij flexibel op hun wensen inspelen. We hebben tien vaste medewerkers, maar in piekperiodes kunnen we een tiental extra mensen inschakelen. Onze certificaten garanderen bovendien kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaarheid. ‘Ontzorging’, dat is wat wij onze opdrachtgevers bieden.”

Doorstart na brand Aanvankelijk werkte Barias in de faciliteiten van koelen diepvriesopslag D’Hulster in Moorslede. Daar brak op 3 januari 2009 een brand uit. Chris Mullie zag zijn administratie, nieuw machinepark en materialen in

rook opgaan. Na een paar weken kon hij echter een doorstart maken in een leegstaand gebouw in Roeselare. “In die moeilijke omstandigheden en met een krimpende economie op de achtergrond was het niet vanzelfsprekend om opnieuw te investeren”, getuigt Chris Mullie. “Ik kon echter op veel begrip rekenen. Omdat ik overtuigd ben van onze meerwaarde in de niche van verpakking, hebben we doorgezet. In die tijd was Roeselare bezig met het ruimtelijk structuurplan en kon ik als eerste terecht op het nieuwe bedrijventerrein langs de Veldbosstraat, achter de verbrandingsoven.” Sinds september 2010 betrekt Barias er een nieuw bedrijfsgebouw met kantoren, verschillende productielijnen en een diepvriesopslag met 5.000 palletplaatsen. Op de referentielijst prijken bedrijven als Tesco, Picard, Unilever, Ardo, Pittman Seafoods, La Lorraine Bakery Group, Poppies, Crop’s, Pasfrost, Bonduelle en Vandemoortele.”

Van re-packer naar co-packer Barias voert niet alleen occasionele, manuele (her) verpakkingsopdrachten uit, maar neemt steeds vaker ook vaste structurele opdrachten voor grote runs van diepgevroren producten in bulk over van de producenten. Zo evolueert het bedrijf van re-packer in de rich-

CHRIS MULLIE:

“STEEDS MEER PRODUCENTEN VAN DIEPVRIESVOEDING RAKEN OVERTUIGD VAN DE VELE VOORDELEN VAN OUTSOURCING, OOK VOOR VERPAKKINGSOPDRACHTEN.”

ting van co-packer. Daartoe investeerde Barias dit jaar in een nieuwe volautomatische multihead-weger en een zakjesverpakkingslijn. De koppen van de weegautomaat wegen volautomatisch het gewenste gewicht in bulk tussen 50 gram en 5 kilo. De lijn is voorzien van een vulmachine voor een brede waaier aan zakken en een vulsysteem voor dozen. Daarna worden de dozen met een robot op palletten geplaatst. Om die capaciteit adequaat te benutten, is Barias momenteel op zoek naar een extra accountmanager. “Met de nieuwe investering kunnen we als co-packer een nieuw segment aanboren bij bestaande en eventueel nieuwe klanten”, besluit Chris Mullie. (MD – Foto Kurt)

www.barias.be

Ondernemers 18 22 november 2013

19


Liftingbusiness your

28 september

2012 • Jaargang

20 • Prijs 8 euro •

Gent X • Verschijnt Afgiftekantoor

juli en augustus) (uitgezonderd tweewekelijks

15

14 september 2012

• Jaargang 20 •

oor Gent X • Verschijnt Prijs 8 euro • Afgiftekant

juli en augustus) (uitgezonderd tweewekelijks

14

matchen Middelenën , met idee do e je het or daarvo er em rn de on als guard ima r - Ster -Van Mia Decaestecke

orgroeien, Groeien en do om daar draait het Michel Delbaere

ark Brugs bedrijvenp Ten Briele in volle ontwikkeling

Reportage Interieur 2012

Voka

Dossier Afval & milieu

t Vandezande lever zes vijzels voor sluizen op het Albertkanaal

Reportage Beursgenoteerd:p Kinepolis Grou

Dossier s Bedrijfswagen

Plan nu uw actie in Ondernemers West-Vlaanderen en bereik op de meest efficiënte manier meer dan 10.000 West-Vlaamse kaderleden.

Meer info:

Marie-claude.tack@voka.be of tel. 056 24 16 51 © oktober 2013 - TVH® is een gedeponeerd handelsmerk. Alle verkopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden op www.tvh.com/avv

TVH  THERMOTE & VANHALST Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

advhandling.indd 1

8/10/13 09:40

We are Centric. We believe in people. Centric Belgium is met 650 medewerkers een belangrijke speler in de Belgische IT-markt. We bedienen zo’n 1000 bedrijven in België. Bouwbedrijven, Groothandel en Retail zijn onze strategische markten voor bedrijfssoftware. Daarnaast bieden wij infrastructuurdiensten en ICT-profielen aan in alle sectoren.

SOFTWARE SOLUTIONS (ERP, WMS, TMS, POS) | IT PROFESSIONALS | IT SYSTEM&SERVICES

13535 Centric Adv Ondernemers West-Vlaanderen.indd 1

www.centric.eu

01-11-13 11:05


DOSSIER Corneel Geerts Transportgroup verhuist West-Vlaamse hub van Jabbeke naar Harelbeke

Weg van de file, dichter bij de klanten Drie jaar nadat de Antwerpse Corneel Geerts Transportgroup voet aan de grond zette in Jabbeke, verhuist het familiebedrijf zijn westelijke hub naar Harelbeke. “De activiteiten waren er uit hun voegen gebarsten en hier zitten we middenin het industriële hart van West-Vlaanderen. Op groepsniveau versterken we de decentralisering om het filegevoelige centrum van het land te vermijden”, vertelt vestigingsleider Bart Van Den Eynde. Onder impuls van Marc Geerts, zoon van stichter Corneel, bloeit het familiale transportbedrijf Corneel Geerts uit Wijnegem. Vorige maand won het nog een Shortsea Award voor een Europees pilootproject in samenwerking met de haven van Zeebrugge, Transfennica en Tri-Vizor. “Dankzij de juiste strategische keuzes, investeringen en innovaties, blijven we groeien in deze nochtans economisch moeilijke tijden. We bereiken dit door de service te handhaven, te focussen op kwaliteit en mee te denken met onze klanten”, vertelt Marc Geerts. Wekelijks vertrekken 115 groupagetransporten bestemd voor heel Europa, aangevuld met een expressdienst en het Benelux-distributienetwerk Distri24. De groep telt 200 voertuigen en blijft investeren in mensen, rollend materieel, depots en doorgedreven informatisering. Een van de afdelingen bevond zich sinds 2010 in Jabbeke, waar Geerts nieuw leven blies in de stilgevallen site van Transport Jonckheere. Sindsdien kende de westelijke hub een gestage groei met onder meer groupageverkeer op Frankrijk en invoer van wijn uit Frankrijk en Zuid-Europa met de daarbij horende fijnmazige distributie. Onlangs verhuisde het bedrijf zijn hub naar de nieuwe vestiging in Harelbeke die bestaat uit een kantoor, magazijnen, een afgesloten parking en allerlei faciliteiten voor de chauffeurs. De site bevindt zich op de industriezone Vaarnewijk.

De vestiging wordt geleid door de 43-jarige Bruggeling Bart Van Den Eynde. Hij kan terugvallen op ruim 20 jaar ervaring bij Ziegler, Systematic Logistics en Transport Maenhout, later Wim Bosman. Waarom de verhuis van Jabbeke naar Harelbeke? Bart Van Den Eynde: “Enerzijds barstte de activiteit in Jabbeke uit haar voegen. Anderzijds verhuizen we naar het industriële hart van de provincie. Gezien de meeste van onze klanten hier gevestigd zijn - onder meer tal van wijnhandelaars - vallen vele verloren kilometers van en naar Jabbeke weg. Daar bovenop komt dat Harelbeke op de weg naar Frankrijk ligt, dicht bij de grens en de LAR. Door die tijdswinst kunnen de chauffeurs tijdens hun uren meer distributieritten uitvoeren.” Welke ambities koestert u? Bart Van Den Eynde: “We zijn klein gestart met drie mensen. De komende maanden gaan we ons optimaal afstemmen op de goederenstromen van de klanten om vanaf begin 2014 de werking gericht te kunnen uitbreiden. Qua distributie nemen we West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk voor onze rekening. Daarnaast wordt dit de interne uitvalsbasis voor al onze chauffeurs naar het zuiden. Op die manier sparen ze twee keer 100 km naar Wijnegem uit.” Biedt West-Vlaanderen een uitweg voor het stilgevallen binnenlandse verkeer? Bart Van Den Eynde: “De congestie rond Antwerpen is zo’n groot probleem dat Marc Geerts besliste om er niet meer te investeren. Op 1 november openden we de westelijke hub in Harelbeke en nog diezelfde week werd in Genk transporteur Chatruco overgenomen om er onze oostelijke hub van te maken. Als binnenkort ook het rekeningrijden erdoor zou komen, dan liggen wij alvast een stuk dichter bij de grenzen. We hoeven dan niet overdag het hele

GERARD HAEKENS, BART VAN DEN EYNDE EN RANDY ROSSEEL:

“WEGENS HET VASTGELOPEN VERKEER IN HET BINNENLAND, WORDT HARELBEKE DE HUB VOOR ALLE TRANSPORT NAAR HET ZUIDEN.”

land te doorkruisen, maar kunnen aan de grenzen de goederen ontvangen: in Wijnegem uit Nederland, in Genk uit Duitsland en in Harelbeke uit Frankrijk. De uitwisseling tussen de hubs kan dan ‘s nachts met één gegroepeerde trailer gebeuren.” Wat brengt de toekomst voor de groep? Bart Van Den Eynde: “Marcs zonen komen stilaan in het bedrijf: Kevin is verantwoordelijk voor de kwaliteit en forwarding, Sven voor al het rollend materieel. Hun vader tekent een strategie uit waarbij volop gedacht wordt aan efficiëntie en kostenbesparing. We merken dat veel bedrijven de betrokkenheid van een lokale speler appreciëren, veeleer dan een beroep te moeten doen op multinationals. In die zin is het goed dat we dicht bij onze klanten zitten. Vanuit Genk worden voortaan Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk bediend, zowel met vertrekkende groupage als inkomende goederen voor distributie. Vanuit Harelbeke wordt hetzelfde gedaan voor Frankrijk en de Britse eilanden. In Wijnegem blijven de trafieken op Nederland en het centrale depot van het Benelux-distributienetwerk Distri 24 en natuurlijk ook het hoofdkwartier. Flexibiliteit, service, betrokkenheid, kwaliteit en kostenbesparing, daar draait het om.” (RJ - Foto Hol)

www.cgeerts.be

Ondernemers 18 22 november 2013

21


DOSSIER

22

Ondernemers 18 22 november 2013

Degroote Trucks & Trailers is van alle (tweedehands)markten thuis

Knokken van Zwevezele tot Angola Nog niet zo lang geleden verkocht Degroote Trucks & Trailers uit Zwevezele elke 20 minuten een gebruikte truck. Niet alleen de crisis, maar ook de Chinezen en een strenge wetgeving zorgen echter voor steeds meer tegenwind. Onder het motto ‘Don’t follow the market, but create the market!’ schrijft de familie Degroote onder de Zwevezeelse kerktoren een groeiverhaal dat kan tellen. Paul Degroote: “Mijn vader startte in 1976 Autopark Degroote dat gespecialiseerd was in de afbraak van personenwagens. Johan, mijn broer, was altijd al meer geïnteresseerd in vrachtwagens en in de technische aspecten van voertuigen. Mijn interesse lag dan weer meer in het kopen en verkopen. Met die unieke combinatie van interesses en competenties heeft ons bedrijf stilaan de overstap gemaakt naar het verhandelen van bedrijfswagens. Sloop is nu zelfs volledig weggevallen.” Wie vanuit Beernem de dorpskern van Zwevezele nadert, merkte ongetwijfeld al de zwevende trucks op in Hille Noord. Daarachter strekt zich een gigantisch terrein van 130.000 m2 uit waar 40 werknemers actief zijn. Permanent wachten tot 1.500 trekkers, opleggers en vrachtwagens daar op een nieuwe bestemming. “Wij kopen en verkopen tweedehandse bedrijfswagens vanaf 7,5 ton in maar liefst 110 landen”, vertelt Paul Degroote. “In onze topjaren, net voor de crisis, verhandelden we 5.000 gebruikte trucks per jaar, of elke 20 minuten één. Dit jaar hopen we aan 3.000 stuks te geraken, wat nog altijd zeer goed is natuurlijk. Maar we merken wel dat de markt in beweging is.”

Chinezen baren Siamese tweelingen in Afrika De crisis heeft een invloed, maar er blijken ook andere kapers op de kust te zijn. Paul Degroote: “Waar de gemiddelde looptijd van een nieuwe vrachtwagen bij een transporteur vroeger vijf jaar was, stelt men een nieuwe investering nu soms een jaartje uit. Maar het is niet zozeer die, maar wel een andere evolutie die ons vooral zorgen baart. Omdat wij niet focussen op handelaars, maar op eindverbruikers was Afrika tot voor kort ideaal voor de afzet van tweedehands materiaal. Vandaag wordt de markt daar overrompeld door de Chinezen.” Paul Degroote geeft graag het voorbeeld van Angola dat tot voor kort een fantastische afzetmarkt was. “Maar vandaag maakt China er afspraken voor een investeringsprogramma gekoppeld aan een afzetembargo van vijf jaar. Als je dan weet dat een nieuwe vrachtwagen uit China goedkoper is dan een Europese van vijf jaar oud, kun je begrijpen dat onze markt daar plots volledig is afgeknipt. Ik las onlangs een quote dat de Chinezen in Afrika de ene Siamese tweeling na de andere baren. Wel, dat beeld is goed gekozen want de

Chinezen realiseren heel wat voor de lokale Angolese bevolking, maar tegelijk binden ze die mensen ook heel sterk aan zich. En je weet dat als je een Siamese tweeling wil scheiden, er vaak maar één overlever is. In dit geval kunnen we nu al voorspellen dat het China zal zijn. De Europese politici laten daar duidelijk de kaas van hun brood eten.” Dichter bij huis gooien andere ongerijmdheden roet in het eten. “Veel van onze klanten zijn geen vennootschappen, maar natuurlijke personen”, vertelt Paul Degroote. “Zij kunnen geen swift-betalingen doen en komen vaak met cash naar België. Maar boven een bedrag van 5.000 euro mogen wij dat niet aanvaarden, terwijl dat in buurlanden zonder problemen tot 25.000 euro kan. Voor wie van Afrika komt, is een paar 100 kilometer omrijden om toch zaken te kunnen doen dan geen probleem. Mocht die reglementering Europees zijn en niet zuiver Belgisch, konden we tenminste met gelijke wapens de concurrentie aangaan, maar nu kan dat niet.” Het verschil dan weer maken met innovatie is geen sinecure. “Productinnovatie is niet aan de orde”, vertelt Paul Degroote. “Wij kunnen maar kopen wat de markt op dat moment biedt. Nieuwe afzetgebieden zoeken, is ook al niet evident, omdat in 40% van de landen de

PAUL DEGROOTE:

“WE STAAN ER OP OM DE KOPER VOLLEDIG TE INFORMEREN OVER DE STAAT VAN HET VOERTUIG.”

bestuurder rechts zit. We proberen te concurreren met onze service. In onze fotohal kunnen alle voertuigen in optimale en weersonafhankelijke omstandigheden uitgebreid gefotografeerd worden, en niet alleen langs de mooiste kant. Ook eventuele schades worden in kaart gebracht. We staan er trouwens op om de koper volledig te informeren over de staat van het voertuig.” Degroote Trucks & Trailers wil ook sant in eigen land zijn en bemant straks een stand op de Bedrijven Contactdagen in Kortrijk. “Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar mijn broer ging er vorig jaar naartoe en kwam enthousiast terug. Het kan nooit kwaad om daar met je bedrijf aanwezig te zijn. Het is maar als men je ziet dat men aan je denkt”, besluit Paul Degroote. (SD – Foto Kurt)

www.dtt.be


DOSSIER

Flanders Logistics Belevingstour laat jongeren kennismaken met logistiek

The best

solutions for your

storage problems

Sinds kort trekt de Flanders Logistics Belevingstour langs de Vlaamse scholen. In een mobiel klaslokaal willen de initiatiefnemers de leerlingen warm maken voor de logistieke sector. Vorige maand gaf Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het startschot van de Flanders Logistics Belevingstour. Ze deed dat in haar thuisbasis, in het Technisch Instituut Sint-Vincentius te Torhout. De Belevingstour is een mobiel klaslokaal dat Vlaanderen rondtrekt en leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs laat kennismaken met de boeiende wereld van de logistiek. Dit gebeurt aan de hand van getuigenissen, filmpjes en een interactieve quiz. Met het initiatief hoopt de minister 6000 jongeren te bereiken. “Er is een grote behoefte aan informatie over logistieke activiteiten en processen. Logistiek is een bij uitstek toekomstgerichte sector die oog heeft voor slimme en duurzame oplossingen. Jongeren vinden in logistieke richtingen tal van boeiende opleidingsmogelijkheden die leiden naar uitdagende jobs, met een hoge werkzekerheid in een afwisselende en internationale omgeving. Aan de andere kant zijn de werkgevers op zoek naar goed opgeleide werknemers die in de logistieke sector vrij schaars zijn”, aldus Hilde Crevits. (DVT – Foto archief)

goederenopslag goederenbehandeling werkplaatsinrichting scheidingswanden

HILDE CREVITS:

“LOGISTIEK IS EEN BIJ UITSTEK TOEKOMSTGERICHTE SECTOR DIE OOG HEEFT VOOR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN.”

www.flanderslogisticsbelevingstour.be

Campus Brugge Tel 050/331220

UW PARTNER VOOR BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE TRANSPORTSECTOR

Storacon Nijverheidslaan 52 8540 Deerlijk T. 32 (0)70 222 442 www.storacon.be

Campus Kortrijk Tel 056/216080

Ondernemers 18 22 november 2013

23


ONDERNEMERS & CO

24

Ondernemers 18 22 november 2013

Onaangekondigd bezoek van de fiscus: enkele spelregels Bij het bepalen van de correcte belastingschuld van de belastingplichtige heeft de fiscus een aantal wettelijk vastgelegde onderzoeksbevoegdheden. De vooraf aangekondigde controle is een gekende en gangbare praktijk. Maar de fiscus heeft ook het recht om onaangekondigd een controle uit te voeren. Hierna worden enkele spelregels besproken die de controleur in acht dient te nemen. Beroepslokalen of privéwoning Vooreerst dient er een onderscheid gemaakt te worden naargelang het gaat om een publiek toegankelijke plaats, de beroepslokalen of de privéwoning van de belastingplichtige. De publiek toegankelijke ruimtes behoren de belastingplichtige niet toe en laten de controleambtenaar dan ook vrij om vaststellingen te doen. Zo kunnen er van op de straatzijde door de fiscus vaststellingen worden gedaan inzake de omvang en de bedrijvigheid van de belastingplichtige. Dit gebeurt vooral bij een vermoeden van het bestaan van een fictieve winkel. Wenst de fiscus een onaangekondigd bezoek te brengen – het zogenaamde visitatierecht – in de beroepslokalen van de belastingplichtige of in de privéwoning dan gelden er specifieke spelregels. Gaat het om beroepslokalen – denk hierbij aan een kantoor, fabriek of toonzaal – dan kan de fiscus steeds het vrij toegangsrecht eisen. De controleambtenaar dient hiervoor in het bezit te zijn van een officieel aanstellingsbewijs. Heeft de controleambtenaar dit aanstellingsbewijs niet bij, maar stemt de belastingplichtige formeel in met de controle, dan is de toegang niet onregelmatig. De onaangekondigde controle kan in principe op ieder moment van de dag of de week gebeuren, doch enkel op de ogenblikken dat er effectief beroepsactiviteiten

worden verricht. Voor een discotheek kan dit aldus perfect de zaterdagnacht gebeuren, voor een kruidenierszaak is dit al minder denkbeeldig. In principe dient het verlenen van de toegang ook steeds door de belastingplichtige of door een gevolmachtigde te gebeuren. De rechtspraak houdt er over dit laatste punt evenwel verschillende visies op na. Een uitzondering op het vrije visitatierecht van de fiscus zijn de beroepslokalen die gebruikt worden door belastingplichtigen gebonden aan het beroepsgeheim. Denk hierbij aan artsen, notarissen, externe accountants, enzovoort. Ter bescherming van het aanwezige cliënteel, kan de belastingplichtige dan ook steeds rechtsgeldig de toegang tot de beroepslokalen weigeren. Eist de controleambtenaar de toegang tot een privéwoning dan kan dit enkel maar tussen 5u en 21u en dient de ambtenaar in het bezit te zijn van een machtiging van de politierechter. Er is tevens een interne richtlijn bij de controleurs dat een onaangekondigde controle in de privéwoning eerder in heel uitzonderlijke gevallen mag gebeuren. Denk hierbij aan een gestaafd vermoeden van zwartwerk in de privéwoning van de belastingplichtige.

Huiszoeking

De fiscus kan haar toegangsrecht bij een belastingplichtige A niet gebruiken voor het bepalen of controleren van de fiscale toestand van een belastingplichtige B. Daarbij kan verwezen worden naar een recent vonnis van de Rechtbank van Gent van eerste aanleg van 11 juni 2013. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de huiszoekingen enkel en alleen uitgevoerd werden met als doel rechtstreeks de klanten van de belastingplichtige - in casu Optima Bank – te onderzoeken. Voor de belastingplichtigen in het algemeen was dit een zeer positieve uitspraak, aangezien de fiscus er op gewezen werd dat zij de spelregels bij een controle dient te respecteren.

Afhandeling van de controle

Eenmaal toegang werd verleend, stelt zich de vraag of dit toegangsrecht gelijk kan worden gesteld met het recht om huiszoekingen uit te voeren. Strikt genomen mag de controleambtenaar enkel de documenten bekijken die openlijk in de beroepslokalen aanwezig zijn. Dit betekent dat de fiscus niet gemachtigd is om zelf kasten of lades te openen. Ook heeft de controleambtenaar geen vrije toegang tot de computersystemen van de belastingplichtige, maar is hij of zij wel gemachtigd op verzoek een kopij te vragen van de computergegevens.

In de praktijk zal bij de beëindiging van de onaangekondigde controle door de ambtenaar steeds een proces verbaal worden opgesteld. Wordt dit niet gedaan, vraag hier dan uitdrukkelijk naar. Bent u het niet eens met bepaalde handelingen van de ambtenaar, laat dit zeker notuleren en maak een voorbehoud omtrent de rechtmatigheid van het onderzoek. Tot slot kan u zich ook steeds laten bijstaan door uw accountant.

Heirweg 198 8800 Roeselare

Voor KMO, ondernemer en vrij beroep: • Accountancy en fiscaliteit • Structurering groeibedrijven • Begeleiding familiale ondernemingen • Juridische ondersteuning • Startersadvies

Fabian Missinne, Titeca Henri Accountancy

T +32 51 26 82 68 F +32 51 21 19 63

info@titeca.be www.titeca.be


Niemand verwachtte dat de euro in 2013 zo fors zou stijgen. De wisselkoersevolutie heeft een belangrijke impact op de prestaties van uw beleggingsportefeuille en u doet er dan ook goed aan om daar rekening mee te houden. Beleggers hebben iets met aandelen. Ze kennen de koers van hun favoriete aandelen van buiten en weten exact op welk niveau de Dow Jones of de Bel20 zich bevindt. Minder zichtbaar zijn de rentevoeten. Beleggers zijn vaak wel op de hoogte van het officiële rentetarief van de ECB of de FED. Soms ook nog van het niveau van de langetermijnrente, maar daar houdt het meestal op. Met de evolutie van muntwisselkoersen zijn beleggers nog minder vertrouwd. Er wordt ook niet zo veel en transparant over bericht en vaak beperkt de kennis zich tot de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar. Zo is het vele beleggers wellicht wat ontgaan dat de euro in 2013 sterker is geworden. De euro is dit jaar geapprecieerd ten opzichte van alle belangrijke munten. De stijging is nog beperkt ten opzichte van de dollar (+2.5%), maar is al veel meer uitgesproken ten opzichte van munten zoals de yen (+14%), de Australische dollar (+11%), de Noorse kroon (+9%) en de Canadese dollar (+7%). Ook ten opzichte van munten uit de opkomende landen is de euro fors sterker geworden: Brazilië (+11%), Zuid-Afrika (+18%), Turkije (+14%), India (+13%), Rusland (+8%). Een goede spreiding over verschillende munten heeft dus een belangrijke impact op uw beleggingsportefeuille. Op korte termijn is de evolutie van wisselkoersen onvoorspelbaar. Niemand verwachtte dat de euro in 2013 zo fors zou stijgen. Laat ons eens een iets langer termijnperspectief nemen. Sinds 1 januari 2001 is de euro met 25% gestegen ten opzichte van een korf van munten van de belangrijkste handelspartners.

ONDERNEMERS & CO

Hoe beleggen in een zone met een sterke munt, de euro? De dollar is daarentegen met 27% gezakt in waarde ten opzichte van een gelijkaardige korf. Het is duidelijk dat een dergelijke evolutie van de dollar en de euro over de laatste 13 jaar zich geleidelijk aan heeft opgebouwd en dat de volle economische impact hiervan zich zeker nu volop laat gevoelen. De jaarlijkse inflatie in de eurozone bedroeg de voorbije 13 jaar 2,09% (gecumuleerd 29,5%). Het verschil met de jaarlijkse inflatie in de Verenigde Staten is niet zo groot: 2,33% (gecumuleerd 33,4%). Blijkbaar heeft de wisselkoers dus nog niet zoveel impact gehad op het niveau van de inflatie. Wanneer we evenwel kijken naar de groei van beide economieën, dan zien we evenwel een markant verschil over dezelfde periode van 2001-2013. De nominale groei in de Verenigde Staten over heel de periode bedraagt 59% (3,8% jaarlijks) daar waar die in de eurozone niet hoger komt dan 39% (2,66% jaarlijks). Een kolossaal verschil van 20% in nominale groei. De reële groei (los van prijseffecten) bedraagt een schamele 10% in Europa, ten opzichte van 26% in de Verenigde Staten. Het is te kort door de bocht om die superieure prestatie van de Verenigde Staten enkel en alleen te verklaren door de uiteenlopende prestatie van de beide wisselkoersen. Veel elementen spelen een rol zoals bijvoorbeeld de verschillende aanpak van de bankencrisis in 2008. Maar dat de wisselkoers ook zijn steentje heeft bijgedragen, mag wel duidelijk zijn. Europa en zijn bedrijven zien vandaag af van de sterke euro. Laten we bovenvermelde cijfers en statistieken even voor wat ze zijn. Hoe denken wij dat u als belegger, levend in de eurozone, hiermee moet omgaan?

tot in 2015. Het laatste officiële inflatiecijfer voor de eurozone (0,7% op jaarbasis) was misschien voor velen een verrassing, maar een sterke munt heeft bijna altijd een lage inflatie als gevolg. Bovendien hebben de verdere schuldenafbouw en de noodzakelijke hervormingen (pensioenen en sociale zekerheid) ook een deflatoir effect. Ten slotte, zal een stijging van de rentevoeten beperkt zijn, aangezien stijgende rentelasten in een economie vol schulden snel zouden wegen op toekomstige economische groei. Uw geld gewoon cash aanhouden, is in dit scenario niet de beste optie. Obligaties die 2% tot 3% opbrengen, geven u al snel een aanzienlijk voordeel na enkele jaren ten opzichte van niet te beleggen. Ook al is de economische groei beperkt in de eurozone, de groei van de wereldeconomie bedraagt nog steeds 5%. Niet alleen de Verenigde Staten, maar ook de opkomende landen presteren beter dan de eurozone. Wij spelen daar graag op in met een dubbele strategie. Ten eerste beleggen we in bedrijven uit de eurozone die een belangrijk deel van hun omzet en winst generen buiten de eurozone. Daarnaast kiezen we voor Amerikaanse en Aziatische bedrijven. We blijven ervan overtuigd dat aandelen een superieur rendement zullen opleveren ten opzichte van obligaties. Een derde krachtlijn van onze strategie is het beleggen in andere munten dan de euro. Wij zien mogelijkheden in de Noorse kroon en munten van opkomende landen, maar zeker ook in de dollar. In de Verenigde Staten is de inflatie niet hoger dan in Europa, de economie presteert veel beter, demografisch ziet het er beter uit, het overheidsbeslag is veel lager, en er is een energierevolutie aan de gang. Dat zijn allemaal fundamenteel sterke argumenten voor een sterkere dollar.

In de eerste plaats zijn we ervan overtuigd dat de rentevoeten nog lang laag zullen blijven, misschien wel

Erwin Deseyn, CapitalatWork Foyer Group

Manage your Future put your Capital at Work VERMOGENSBEHEER • VERMOGENSSTRUCTURERING Tel.: 09/321 73 40 • c.denijs@capitalatwork.com www.capitalatwork.com

Antwerp - Breda - Brussels - Ghent - Luxembourg

Ondernemers 18 22 november 2013

25


ONDERNEMERS & CO

26

Ondernemers 18 22 november 2013

Uw schuldvordering is niet noodzakelijk verloren bij gerechtelijke reorganisatie of faillissement De meeste ondernemers verliezen uit het oog dat hun schuldvordering wel eens als bevoorrechte schuldvordering zou kunnen worden beschouwd in het kader van een gerechtelijke reorganisatie, een vereffening of een faillissement. Zij laten meteen belangrijke recuperatiemogelijkheden liggen. Verkopers, aannemers, verhuurders, enzovoort schrijven hun schuldvordering al te vlug als kost af en dat terwijl zij soms heel eenvoudig betaling kunnen bekomen. Zij genieten heel dikwijls van een beschermd statuut als bijzonder bevoorrechte schuldeisers, zowel in een gerechtelijke reorganisatie als in een vereffening of faillissement. Zoals dikwijls moet u als schuldeiser wel uw rechten opeisen en soms ook afdwingen. Een andere – vaak onderbenutte – mogelijkheid bestaat erin de bestuurders van een (al dan niet gefailleerde) vennootschap persoonlijk aansprakelijk te stellen en dit op basis van een bestuurdersfout die kan worden weerhouden. Het lijkt erop dat het Hof van Cassatie recent, in een arrest van 5 september 2013, de mogelijkheden daaromtrent heeft verruimd. Bestuurders kunnen bij een faillissement persoonlijk aangesproken worden door schuldeisers, zonder daarbij de curator van het faillissement te kennen. Voorafgaande aan het faillissement had de vennootschap systematisch nagelaten om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus. Na faillissement moest deze laatste een verklaring van schuldvordering indienen. Tegelijk stelde de fiscus ten belope van hetzelfde bedrag een aansprakelijkheidsvordering in ten aanzien van de bestuurders van de gefailleerde vennootschap, op basis van de gemeenrechtelijke foutaansprakelijkheid.

AR

BA

OV E r

HEIDS

BE

NK

OPDr

HANDELSr

IDS

RE

rEc

Ac H t

CH

Ht

S AAN OV

Pr

AM ErN

LIj AKE

ES

Er &H

St

KHE

AA

N

M NE

Dit arrest zet, zo lijkt het toch, de poort open voor elke individuele schuldeiser van een failliete vennoot-

schap om - nog tijdens het faillissement - vanwege de bestuurder betaling te vorderen van zijn schuldvordering. Maar dan als vergoeding van individuele schade die erin bestaat dat zijn schuldvordering niet kan worden geïnd bij de vennootschap. Er is wel een fout vereist. In voormelde zaak werd als fout in aanmerking genomen: het voortzetten van de deficitaire activiteiten, de opbouw van de betalingsachterstand en het niet betalen van een schuldeiser (het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing). Meteen zijn ook bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden gewaarschuwd. Benoit Beele, Belexa Advocaten

ID

rIN

IN

In deze zaak voerde men ook aan dat de schade van de fiscus nog niet zeker was vermits de afwikkeling van het faillissement nog lopende was en de fiscus nog mogelijkerwijze aanspraak kon maken op een dividend uit het faillissement. Dit belet de schuldeiser echter niet, aldus het Hof van Cassatie: “De omstandigheid dat het onzeker is of een schuldeiser een dividend zal ontvangen uit het faillissement sluit niet uit dat hij jegens een derde aanspraak kan maken op de volledige vergoeding van zijn individuele schade.”

Elke cliënt heeft recht op de hoogste toewijding, recht op Belexa.

POrt

E tur ruc

Ook het Hof van Cassatie ziet een vorm van individuele schade, waardoor de schuldeiser ondanks het faillissement toch recuperatie kan bekomen: “De fout van een bestuurder of een zaakvoerder met betrekking tot het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap kan individuele schade opleveren voor de fiscus die erin bestaat dat de bedrijfsvoorheffing niet kan worden geïnd bij de vennootschap.”

Ons uitgebreid, interdisciplinair advocatenteam vormt een sterk regionaal kantoor met (inter)nationale uitstraling gespecialiseerd in diverse rechtstakken. Door onze voortdurende zorg voor ons cliënteel, de uitzonderlijke dienstverlening en de resultaatsgerichte efficiëntie werd Belexa de voorbije jaren telkens genomineerd als “Beste Regionaal Advocatenkantoor”.

EN

INtELLEctuELE EIGENDOM

VE

Individueel verhaal tegen de bestuurders mogelijk

Belexa Advocaten biedt ieder bedrijf, van KMO tot beursgenoteerde onderneming, full service rechtsbijstand en advies.

T

EcHt

NS & trA rKEEr

In eerste aanleg ving de fiscus bot, omdat de rechtbank van oordeel was dat de fiscus een vergoeding vroeg voor zijn aandeel in een collectieve schade (van alle schuldeisers van de gefailleerde), die enkel de curator kan opeisen. Het Hof van Beroep kwalificeerde het voortzetten van de deficitaire activiteiten en de opbouw van de betalingsachterstand als een burgerrechtelijke fout met individuele schade voor de fiscus tot gevolg. Met andere woorden, de fout is gemeenschappelijk, de schade is individueel. Het Hof van Beroep oordeelde dus dat de fiscus wel een vergoeding kon vorderen.

GEN

r GS

Ec VA

Ht

G St

OE

D

a d v o c a t e n President Kennedypark 26a | 8500 Kortrijk | www.belexa.be T 0 5 6 / 2 5 . 8 6 . 8 6 | F 0 5 6 / 2 2 . 0 3 . 0 0 | i n f o @ b e le x a . b e


HAVENNIEUWS Economische crisis is vloek, maar ook zegen voor trailerverhuur en service aan rollend materieel

ICTS is turn around van lange adem Het verhaal van de ICTS Group, verhuurder van trailers en service aan rollend materieel, is een turn around van lange adem. “De groep werd gevormd in 2007, net voor de crisis keihard toesloeg. De aandeelhouders bouwen echter geduldig aan een performante organisatie met internationaal perspectief”, vertelt gedelegeerd bestuurder Sebastiaan Pot.

sloeg. Intussen investeerden we in een grondige vernieuwing van gebouwen en uitrusting, uitbreiding van de vloot, professionalisering, informatisering, diversificatie van de activiteiten en geografische expansie. We schrijven zeer snel af en verkeren bovendien in de unieke situatie dat we eigenaar zijn van onze 4ha grond in het havengebied. De aandeelhouders hebben geduld en denken aan duurzame groei op lange termijn.”

De ICTS Group ontstond in 2007 uit het samengaan van IRS (International Repair Services) en ICTS (International Container Trailer Services), buren in de Lanceloot Blondeellaan. IRS was sinds 1989 vanuit Zeebrugge en Antwerpen actief als onafhankelijk reparatiebedrijf voor trailers. ICTS had vanuit Zeebrugge 30 jaar expertise in verhuur en onderhoud van trailers. Vandaag bestaat de groep uit twee activiteiten: Rental en Services.

Hoe zijn de vooruitzichten? Sebastiaan Pot: “Eigenlijk biedt de crisis ook opportuniteiten want ze maakte onze klanten meer kostenbewust. De economische druk deed hen inzien dat het voordeliger is het onderhoud uit te besteden aan een gespecialiseerde dienstverlener. Door onze schaalgrootte genieten wij betere prijzen voor onderdelen en kunnen we rationeler investeren in de toegenomen technische complexiteit van het rollend materieel. In Zeebrugge hebben we bijvoorbeeld permanent zeven mensen op de terminals voor onderhoud en herstellingen ter plekke. Zo wordt dure stilstand tot een minimum beperkt.”

Sinds maart 2012 is de 29-jarige Bruggeling Sebastiaan Pot verantwoordelijk voor de activiteit Services. Hoe rolt een jonge advocaat in de transportbusiness? “Mijn specialiteit is ondernemingsrecht. Na mijn studies en stage werd ik vennoot bij Everest, de associatie van onder meer Michel Maus. Daar was ik van bij het begin betrokken bij het overnameproces van IRS en ICTS. Het ondernemerschap fascineerde mij en ik nam afscheid van de advocatuur. Ik stapte met Christophe Pollet in het Izegemse sanitair installatiebedrijf Six, waar 170 mensen werken, en samen participeren wij ook in de activiteit Services van de ICTS Group. Daar werken 42 mensen in Zeebrugge en 16 in Antwerpen.” De nv ICTS Services sleept op een balanstotaal van 3 miljoen euro 1,25 miljoen euro verlies mee. Valt dit schip nog recht te trekken? Sebastiaan Pot: “Elke euro die in het verleden verloren werd, moet natuurlijk ooit terug opgehaald worden. Maar die cijfers vertellen niet alles. Dit is een typisch voorbeeld van een turn around. Hoofdaandeelhouder Jan Coene (voorheen onder andere actief bij Belgacom en Picanol, red) stapte in het verhaal in 2006. De groep kreeg vorm in 2007, net voor de crisis bikkelhard toe-

Trekt de markt intussen weer aan? Sebastiaan Pot: “De economie is nu wellicht definitief gecorrigeerd. De gouden tijden van 2005-2006 komen niet meer terug, maar 2013 was goed en in 2014 hopen we weer te groeien. Er zal altijd transport nodig zijn. Strategisch diversifieerden we op twee assen. Enerzijds verruimden we in de verhuur de oude focus van het bedrijf op schuifopleggers voor ferryvervoer naar koel- en vriesopleggers, megatrailers, platte chassis, enzovoort. In totaal verhuren we - op korte of lange termijn - 1.300 opleggers waarvan 650 in België. Anderzijds breidden we ook geografisch uit met vijf verhuurdepots in Nederland en vestigingen in het VK, Polen, Roemenië en Rusland, waar we concurrenten op hun eigen terrein aanpakken. Hiermee staan we dicht bij onze internationale klanten.” En hoe gaat het met de activiteit Services? Sebastiaan Pot: “We evolueerden naar een totaalaanbod voor alle noden van de transporteur: carrosserie,

SEBASTIAAN POT:

“NA JARENLANG INVESTEREN STAAN WE KLAAR VOOR INTERNATIONALE GROEI.”

trekkers, 24/24 uren depannage, multimerkenservice, een speciale shop voor hydraulica, koeling, ombouw, enzovoort. We zijn ook de enige Belgische werkplaats die de Nederlandse keuring mag uitvoeren. Naast onze eigen vloot bedienen we heel wat grote transporteurs.” Zijn die grote klanten een bewuste keuze? Sebastiaan Pot: “Wij mikken op grote fleet owners omdat zij sterk georganiseerd zijn en daarom graag werken met professionele, IT-gestuurde rapportering en facturatie. Enkele referenties zijn Ewals Cargo Care, Arcese, DSV, Cobelfret, Norbert Dentressangle, P&O, DFDS Logistics en Vos Logistics. Hun internationale schaal biedt ons bovendien de hefboom om Europees te groeien. We staan nu klaar om jaarlijks 10 tot 15% vooruit te gaan.” (RJ - foto MVN)

www.icts-group.eu In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests

Ondernemers 18 22 november 2013

27


Ondernemers 18 22 november 2013

VOKA-NIEUWS

28

Voka West-Vlaanderen en Designregio Kortrijk organiseerden inspiratiemissie

Inspirerend Denemarken Deens ontwerp en de lokale architectuur spreken tot de verbeelding. Daarom organiseerden Voka West-Vlaanderen en Designregio Kortrijk begin deze maand een inspiratiemissie naar Denemarken. 45 gemotiveerde ondernemers reisden mee. Je houdt het haast niet voor mogelijk, maar naast de kleine luchthaven van Billund, een stadje op het Deense schiereiland Jutland, ligt een van ‘s werelds meest bekende bedrijven: Lego. De speelsheid van de lobby staat in schril contrast met de strak getimede organisatie van de multinational. Toch valt het op dat de medewerkers, ondanks de schaal van het bedrijf, de kernwaarden van Lego omarmen. De presentaties zijn professioneel, maar ook persoonlijk, speels en educatief. Bij Lego werken kleine teams van ontwerpers en productontwikkelaar nauw samen met het management en de arbeiders. Dat zorgt ervoor dat Lego snel kan inspelen op fouten in het productieproces of veranderingen op de markt. Met een schijnbare vanzelfsprekendheid blijft het bedrijf groeien, zonder zijn nuchtere eigenheid te verliezen.

Sterke vrouwen Dat geldt ook voor het volgende bedrijf op de missie, al blijft de schaal van meubelmaker Carl Hansen & Søn eerder beperkt. In het glooiende landschap van het eiland Fynen staat de ambachtelijke werkplaats van de familie Hansen, een van de ambassadeurs van het wereldberoemde Deense design. Klassiekers als de ‘wishbone chair’ worden er met liefde, concentratie en uren handenarbeid vervaardigd. Uiteraard bouw je een succesvol bedrijf niet enkel met liefde op. Daar is ook veel werk, talent en toe-

wijding voor nodig. Na een bescheiden start van zijn vader en grootvader bouwde Knud Erik Hansen het bedrijf uit tot een wereldspeler op het vlak van design. Hij gebruikte zijn contacten in Azië en Scandinavië om zijn meubelmerk nieuw leven in te blazen. Ook al zijn de werkingskosten in Denemarken zeer hoog en wordt een deel van het productieproces geoutsourcet, toch blijft de familie Hansen assembleren in haar geboorteland. Zo bewaart ze vakmanschap en controle, zonder het contact met de wereld te verliezen. Scandinavië scoort hoog op het vlak van gelijkheid tussen man en vrouw. Dat bewijst ook het levens- en werkverhaal van Jette Egelund, hoofd van het designbedrijf VIPP, dat ze erfde van haar vader. Jette Egelund vormde het bedrijf om van een kleine fabrikant van vuilnisemmers tot een wereldbekend designbedrijf. Door slim inzicht in hoe de wereld van design in elkaar zat, kroop het bedrijf voorzichtig uit het dal en werden VIPP-producten echte hebbedingen. Voorheen werden de vuilbakjes enkel door artsen of kappers gebruikt, maar nu prijken ze in de beste restaurants en designmeubelwinkels ver buiten Denemarken.

Van fiets tot winst In het Sankt Petri-hotel, waar de West-Vlaamse delegatie verbleef, kwamen fietsgoeroe Jens Martin Skibsted van het designfietsenmerk Biomega en de Zweedse designkenner David Carlson hun visie op innovatie uit de doeken doen. Ze legden uit hoe eenvoudige ideeën tot grootse innovatie kunnen leiden. Fietsen is razend populair in Kopenhagen. Niet alleen door de hoge taksen op auto’s - tot 180% bij aankoop - maar ook door het actieve fietsvriendelijke beleid. Die fietsminnende situatie is de ideale voedingsbron voor creatieve mobiliteitsoplossingen. “Door een eenvoudig voorwerp als een fiets abstract en haast filosofisch te benaderen, vind je ook nieuwe manieren

om er mee om te gaan. Een fiets kan meer zijn dan enkel een recreatief vervoersmiddel. Het kan ook een statussymbool zijn”, legde Skibsted uit. Creatief zijn, kan dus ook wat opleveren. Dat heeft ook Bjarke Ingels goed begrepen. Zijn BIGbureau - Bjarke Ingels Group - staat bekend om zijn creatieve oplossingen voor hedendaagse stadsuitdagingen. Een van de meest iconische voorbeelden daarvan is het 8-house. Het achtvormige woonblok is een multifunctioneel gebouw met wooneenheden, kantoren, gemeenschappelijke ruimtes en een crèche. Het is gebouwd op het verste punt van Ørestad, een nagelnieuwe voorstad op een halfuurtje van hartje Kopenhagen, en kijkt uit op een gigantisch gevrijwaard natuurgebied. Het lijkt misschien kil en merkwaardig, zo afgelegen wonen in een hedendaags gebouw. Maar het kan een interessante denkoefening zijn over hoe we met stadsplanning en mobiliteit omgaan. Denemarken zet sterk in op openbaar vervoer en alternatieve mobiliteit, zoals fietsverkeer. Dat begint stilaan ook door te sijpelen in de manier waarop het land nadenkt over architectuur en woon- werkverkeer, zoals het 8-house bewijst.

Laat je inspireren Als er één woord is dat de deelnemers van de inspiratiemissie hebben onthouden, dan is het wel creativiteit. Keer op keer toonden de Deense ondernemers met een typisch Scandinavische nuchterheid en vanzelfsprekendheid dat creativiteit en durf de kernen zijn van hun succes. Van grote speelgoedconcerns tot kleine meubelmakers, van hippe fietsenbouwers tot vrouwen met een plan. Stuk voor stuk zijn het ondernemers met een nuchtere kijk op de wereld en een dromerige blik op de toekomst. (Tim Devriese)

Het volledige verslag vind je op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen/content/ inspirerend-denemarken/


26/11: Hoe kunt u uw klant positief beïnvloeden met uw lichaamstaal en taalgebruik Tijdens de opleiding gaan we na welk taalgebruik een positief effect heeft tijdens het commercieel gesprek met de klant. Ook de non-verbale communicatie, de lichaamstaal, wordt geanalyseerd. Enerzijds om de lichaamstaal van de klant goed te lezen (= cold reading) en te interpreteren en anderzijds om onze eigen lichaamstaal naar de klant toe te optimaliseren. Leonardo Hotel, Brugge, 16u30-20u00

26/11: Netwerken is net als werken: hoe via LinkedIn klantenrelaties uitbouwen en onderhouden? Dit sociaal netwerk wordt stilaan een volwassen medium. LinkedIn legt immers meer en meer de nadruk op nieuwsgaring. Niet enkel werkzoekenden maken er gebruik van, ook commerciëlen zetten LinkedIn in op zoek naar nieuwe opportuniteiten. In deze praktische sessie - met de laptop op de schoot - leert u LinkedIn als werkinstrument te gebruiken. De Caese, Brugge, 16u30-20u00

03/12: Strategisch stappenplan: ook voor kmo’s Dit seminarie laat u toe uw strategie in vraag te stellen en biedt u een eerste aanzet tot strategie (her)formulering. Verder reiken we u een methodologie aan die u zal helpen bij het vertalen van uw strategie naar een concreet actieplan. Voka, Kortrijk, 16u30-20u00

De communicatief-intelligente aankoper: hoe overwin ik via psychologisch doorzicht? Moet ik hard of soft onderhandelen? Moet ik op de emoties spelen of altijd rationeel blijven? Hoe moet ik omgaan met mijn natuurlijke stijl van aankopen? Kan ik met psychologisch doorzicht meer bekomen van mijn leverancier en toch tot een win-win komen? Dit seminarie gaat in op deze vragen en helpt u intelligenter aan te kopen.

Meer info? Heidi Logghe, tel. 056 23 50 42, heidi.logghe@voka.be

Innovatie in de voedingsindustrie De voedselverwerkende industrie voelt de druk van de grote retailketens, door de schaalvergroting en groei van het aantal private label-artikelen. Als u wilt inspelen op de veranderende behoeften van consumenten is productinnovatie noodzakelijk. Wilt u meer weten van welke innovatiekansen uw onderneming kan genieten? Kom dan naar deze gratis infosessie.

Openingsevent Bedrijven Contactdagen: ‘Onderwijs en bedrijfswereld, een sterke(re) tandem’

AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS

Veel pas afgestudeerde jongeren vinden geen werk. Toch blijven veel vacatures in de bedrijfswereld openstaan. Zijn de opleidingen wel voldoende afgestemd op de behoeftes van ondernemingen? Krijgen jongeren tijdens hun opleiding voldoende voeling met het bedrijfsleven? Houden we vast aan vrije studiekeuze of is oriëntatie op basis van talent en arbeidsmarktvraag een goede zaak? Dat zijn de vragen die we stellen tijdens het openingsevent van de Bedrijven Contactdagen op woensdag 11 december. Fons Leroy (VDAB) steekt van wal met de knelpunten, opportuniteiten en succesvolle samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfswereld. Daarna gaat hij in gesprek met Myriam Devriendt (VTI Kortrijk), Lucas Brion (kabinet onderwijs), Bert Maes (Vulkoprin), Kris Lambrecht (Alpro), Jan Beirlant (KU Leuven). Na de receptie volgt de officiële opening van de Bedrijven Contactdagen.

Meer info? Sophie Billiet, tel. 056 23 50 46, sophie. billiet@voka.be

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2013

Meer info? Barbara Geschier, tel. 056 26 13 92, barbara.geschier@voka.be

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

DATUM

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN maandag 25 november

18u00-21u30

Voka ontvangt nieuwe leden

Voka, Kortrijk

maandag 25 november

09u00-17u00

Innov’embre

CCI Grand Lille

dinsdag 26 november

06u00-18u00

Logistiek bezoek aan Kent

Kent, UK

donderdag 28 november

09u00-17u00

Jobbeurs van de Eurometropool

Kortrijk Xpo

dinsdag 3 december

18u30-21u30

Te gast bij Duotecno

Brugge

donderdag 5 december

16u30-20u30

Marketing scOUT!ng

House of HR, Roeselare

woensdag 11 december

12u00-22u00

Bedrijven Contactdagen

Kortrijk Xpo

woensdag 11 december

12u00-14u00

Openingsevenement Bedrijven Contactdagen: Onderwijs en bedrijfswereld, een sterker(re) tandem! Kortrijk Xpo

donderdag 12 december

12u00-22u00

Bedrijven Contactdagen

Kortrijk Xpo

donderdag 12 december

10u00-13u00

Synergyday

Kortrijk Xpo

donderdag 19 december

18u30-22u00

Eindejaarsreceptie Voka Young Power

Brouwerij de Halve Maan, Brugge

WORKSHOPS EN SEMINARIES maandag 25 november

09u00-16u30

Wegwijs in de douane-tarifering en -goederencodes

Voka, Kortrijk

dinsdag 26 november

16u30-20u00

Verkoopsgesprek succesvol beïnvloeden met taalgebruik en lichaamstaal

Leonardo Hotel, Brugge

dinsdag 26 november

16u30-20u30

Hoe via LinkedIn (bestaande) klantenrelaties uitbouwen en onderhouden

De Caese, Brugge

dinsdag 26 november 18u00-21u00

De voedingsfabriek: collectief transformatietraject

Voka, Kortrijk

woensdag 27 november

08u00-10u00

Infosessie PLATO

Infrax, Torhout

woensdag 27 november

08u00-10u00

Infosessie Lerende Netwerken

Infrax, Torhout

donderdag 28 november

13u30-17u00

De communicatief-intelligente aankoper: hoe overwin ik door psychologisch doorzicht?

Voka, Kortrijk

donderdag 28 november

14u00-17u00

VAT-update 2014 on the spot @ Delta Light

Delta Light, Wevelgem

donderdag 28 november

09u00-11u30

Innovatie in de voedingsindustrie

Huis van de Voeding, Roeselare

vrijdag 29 november

12u00-14u00

Infosessie Lerende Netwerken

Keller Lufttechniek, Waregem

maandag 2 december

08u15-10u00

Infosessie PLATO

Handsaeme-Machinery, Izegem

dinsdag 3 december

12u00-14u00

Infosessie Lerende Netwerken

Vancober, Oostende

dinsdag 3 december

12u00-14u00

Infosessie PLATO

Leman Cake Decorations, Zwevegem

dinsdag 3 december

16u30-20u30

Strategisch stappenplan: ook voor kmo’s

Voka, Kortrijk

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 18 22 november 2013

29


Ondernemers 18 22 november 2013

PROSIT

30

Catamaran Seafox bezoekt de haven – Oostende Vokafé Vlaemynck Business Center – Tielt Zowel starters als gevestigde bedrijven zijn welkom in het Vlaemynck Business Center te Tielt. Marc Speeckaert (Inofec), Els Van Nieuwenhove (EVN Kleding), Ignace De Bie (Tronixx) en Frederik Schacht (Lichtpunt) kwamen een kijkje nemen bij het bedrijvencentrum dat een onderkomen vond langs de Ringlaan in een standingvol, modern en energiezuinig gebouw. Foto Kurt

Te gast bij Renson – Waregem Paul Renson is met reden trots op zijn gloednieuwe meeting en experience center en daarom speelde hij graag gastheer voor de Voka-leden. Walter Lambrecht (Immo Construct), Tony Vergotte (Audi Garage Vergotte), Geert Rogiers en Philippe Rogiers (beiden Rogiers) gingen graag op zijn uitnodiging in. Foto Hol

Begin deze maand kwam de Franse scheepsbouwer Navalu naar Oostende om er zijn catamaran Seafox voor te stellen. Seafox is een onderhoudsboot voor windmolenparken en is superlicht dankzij een romp van aluminium. Laure Martroye, Goele Boydens, Johan Brissinck, Gunther Van Herreweghe en Wim Stubbe (allen AG Haven Oostende) wilden dit speciale vaartuig absoluut gezien hebben. Foto EV

Lancering LeFort – Bellegem Vijf jaar na de lancering van Omer krijgt het goudgele bier van Brouwerij Bockor er een donker broertje bij. Met een alcoholpercentage van 8,5% is LeFort net nog een tikkeltje sterker dan Omer. Nicolas Degryse, Omer-Jean Vander Ghinste en Sam Quartier klinken op een even groot succes. Foto Hol


PROSIT Visite aux Voisins – Kortrijk Al voor de 13e keer kwamen de buren bij elkaar op bezoek. In de Budafabriek brachten de deelnemers eerst een bezoekje aan één van de drie tentoonstellingen waarna ze de benen onder tafel mochten schuiven. Tussendoor maakten Stefaan De Clerck (Eurometropool), Guy Piette (Voka), Astrid De Clerck (Voka) en Tillo Mestdagh (Chambre de Commerce Franco-Belge) nog even tijd om een toost uit te brengen. Foto Hol

Vokafé – Brugge De deelnemers aan het laatste Vokafé in Brugge kregen de kans om kennis te maken met de nieuwe regiovoorzitter Ludo Lievens. Hij gaf er niet alleen toelichting over zijn visie op het ondernemerschap in de Brugse regio, hij trakteerde iedereen ook nog eens op een Brugse Zot. Terwijl hij het zelf bij een glaasje cola hield, deden Steven Clemmens (Clemmens Accountantskantoor), Filip Walleyn (EU Workforce), Alain Boone (Liquid Society), Filip Schoonvaere (Logi-Technic) en Kristof Van Yperzele (Acerta Service Center) hun best om de lokale economie te ondersteunen. Foto MVN

Te gast bij Cebeo – Waregem Precies één jaar geleden verhuisde Cebeo zijn hoofdkwartier naar Waregem. De Belgische marktleider in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten aan de professionele elektro-installateur en de industrie, maakte van de gelegenheid gebruik om het gebouw om te vormen tot uithangbord van de energie-efficiënte technieken die het bedrijf aanbiedt. André Bonnel (Monserez), Steven Delputte (Michel Van de Wiele), Sandy Dubaere (VSK Electronics) en Christine Bollengier (Westlease) waren aandachtige bezoekers. Foto Hol

Businesslunch met de Poolse ambassadeur – Brugge Artur Harazim, de Poolse ambassadeur België, ontmoette in Havenhuis De Caese enkele lokale bedrijfsleiders met internationale ambities. Hij vertelde over de vele mogelijkheden die er voor onze bedrijven in zijn land liggen en hij wees ook nog eens op de hulp die zijn diensten kunnen verlenen. Foto MVN

Ssssssssssss ssssssst! / experts in bedrijfsvastgoed kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren West-Vlaanderen bulkt van de stille kampioenen.

Ondernemers 18 22 november 2013

31


TOTALE KANTOORINRICHTING

1000 m2 showroom

Vraag onze gratis catalogus aan! 164 pagina’s vol kantoorideëen

Gentseweg 518

n

8793 Waregem

n

T. 056 61 52 04

n

info@inofec.be

n

www.inofec.be

Ondernemers 18-2013  

Ondernemers 18 met Leslie Cottenjé (Pureplexity)

Advertisement