Page 1

9 november 2012 • Jaargang 20 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

18

Delokalisatie? Ja, maar een ondernemer mag nooit helemaal zijn roots verloochenen David, Frank en Benedikt Waelkens - Waelkens

Exellent en EKC kondigen strategische alliantie aan

Reportage Beursgenoteerd: Deceuninck

Dossier Transport & logistiek


ZEEBRUGGE MARITIEME LOGISTIEKE ZONE Het havenbestuur stelt in de Zeebrugse achterhaven een zone van 120 hectare ter beschikking voor de inplanting van nieuwe logistieke activiteiten. In de MLZ is er ruimte voor bedrijven die Zeebrugge willen benutten voor hun Europese of wereldwijde import en export. Hier vertrekken goederen na behandeling (opslag, stockbeheer, verwerking, verpakking en hergroepering) met een toegevoegde waarde opnieuw naar diverse bestemmingen op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk.

TROEVEN • Terreinconcessies voor 25 jaar, met uitbreidingsmogelijkheden in tijd en ruimte • Transportoplossingen via spoor, weg, barge, containerfeederschip, shortsea- en deepseadiensten • Ligging in de Zeebrugse achterhaven, nabij dok met 18 meter waterdiepte • Op korte afstand van de shortsea- en deepseaterminals • Directe toegang tot de Europese markten • 250 miljoen consumenten binnen een bereik van 700 km • EDC-knowhow • Eén aanspreekpunt om uw project te sturen • Hooggekwalificeerde en meertalige havenarbeid • Oplossingen op maat van uw bedrijf.

Raadpleeg de brochure MLZ op www.portofzeebrugge.be

©mbz.be

Havenbestuur / MBZ nv - www.portofzeebrugge.be


Er is de voorbije twee weken heel wat inkt gevloeid over deze sluiting. De manier waarop de directie van Ford Genk de sluiting aankondigde, is zonder respect en stelt het ondernemerschap zonder meer in een kwaad daglicht. Er is heel wat medeleven met de getroffen werknemers van Ford én de toeleveranciers, want met 10.000 een nieuwe job vinden zal inderdaad moeilijk zijn. Maar, zoals de Limburgers uit het dal van de mijnsluiting gekropen zijn, zullen ze zich opnieuw wendbaar en veerkrachtig moeten opstellen. Er zal een 'Limburg²' moeten komen met nieuwe initiatieven om ondernemingen op te richten en jobs te creëren. Het is hoopgevend te zien dat er in de voorbije dagen vele ideeën en pistes ontwikkeld worden. Er zal nog veel onderhandeld worden over de sluiting en de afscheidsregelingen, en of brugpensioen vanaf 50 jaar uit den boze is. Er wordt nu in vele artikels en analyses gezocht naar de oorzaken van deze sluiting en velen passeren de revue. In de pers werd een paar keer héél kort verwezen naar een rapport van UBS-analist Colin Langan van midden september. Even googelen en je ziet onmiddellijk dat Langan de sector en Ford in het bijzonder goed kent. Hij voorspelde de sluiting van Ford Genk en de verschuiving van de productie naar het Spaanse Valencia.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

Langan berekende dat de loonkosten in Genk bijna het dubbele bedragen van Valencia, waardoor de sluiting een jaarlijkse besparing van 564 miljoen euro zou opleveren. De totale uurkost bedraagt in Spanje 25,50 euro en in Genk 44,22 euro. De eenmalige sluitingskost wordt geraamd op 873 miljoen euro. Als je weet dat Genk de enige fabriek was net aan het einde van een

modellencyclus en dat de Europese Ford-fabrieken een capaciteitsbezetting hebben van minder dan 60%, dan is het verdict getekend. De sluiting van Genk wordt in anderhalf jaar terugverdiend.

STANDPUNT

De loonkost, en niets anders!

Het zijn economisch zwarte tijden. Herstructureringen en ontslagen volgen elkaar op, en het ondernemersvertrouwen zakt ook in onze regio verder weg; nu al tot het laagste niveau van de voorbije drie jaar. De sluiting van Ford Genk in 2014 en het verlies van vele duizenden arbeidsplaatsen treft niet alleen Genk en Limburg, maar heel Vlaanderen. Ook bij ons zijn er toeleveranciers en vele Ford-wagens worden verscheept via de haven van Zeebrugge.

We nemen alle andere argumenten voor waar aan, maar er was maar één doorslaggevend argument om tot de sluiting over te gaan: de loonkost. We hebben het wel degelijk over de loonkost en niet over de lonen en ja, de Ford-medewerkers hadden al ingeleverd op hun loon. De analyse van Voka was vanaf de eerste minuut na de sluiting helder en klaar: de loonkost is het probleem en we werden daarin bijgetreden door minister-president Kris Peeters. Als er niet ingegrepen wordt in de loonkost, zullen er zich nog drama’s voordoen als Ford Genk. Multinationals tellen, als het er op aan komt, alleen de centen en dat is hun goed recht. In de vele bedrijfscontacten die we met Voka hebben, klinkt herhaaldelijk dezelfde noodkreet. Daarom kijken we met argusogen naar de begroting 2013 van de federale regering. We rekenen er op dat de ministers begrepen hebben dat er iets moet gebeuren aan de loonlasten om de concurrentiekracht van onze ondernemingen intact te houden. Anders vallen we bij elke internationale herstructurering als eerste uit de boot. Als we een einde willen maken aan die achteruitgang, moet de regering snel én structureel ingrijpen in de loonkosten. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat onze mensen netto meer gaan verdienen, terwijl de loonkosten voor bedrijven worden verminderd. Het resultaat moet zijn dat we competitieve ondernemingen hebben die voor welvaart zorgen, en dat er tegelijk ook werk wordt gemaakt van een meer flexibele arbeidsmarkt om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daarvoor zullen heilige huisjes moeten gesloopt worden. Voor de regering Di Rupo wordt dit het grote examen. Het zal er op of er onder zijn… voor de regering, voor dit land, voor de bedrijven én alle medewerkers. Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

kennispartner van familiale ondernemers

Vernieuw uw bedrijfswagenpark zonder (onmiddellijke) meerwaardebelasting

TIP

MEER INZICHT

VaN DE MaaND

Voor een transportfirma neemt het vernieuwen van de vloot een flinke

Bij het niet respecteren van de herbeleggingstermijn zal de meerwaarde

hap uit het budget! De meerwaardebelasting naar aanleiding van de

alsnog belast worden en zullen de nodige nalatigheidsinteresten

verkoop van de oude uitrusting vormt dan ook vaak een onaangename

verschuldigd zijn te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarin

verrassing...

de vrijstelling werd verleend.

Het fiscaal wetboek voorziet echter in een maatregel waarbij

Binnen de vennootschapsbelasting geldt nog de supplementaire

vrijwillig gerealiseerde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (trekkers,

voorwaarde van onaantastbaarheid, d.i. boeking op een onbeschikbare

vrachtwagens, aanhangwagens en opleggers) volledig vrijgesteld

reserve. Verlies deze supplementaire voorwaarde ook niet uit het

kunnen worden wanneer men tijdig herbelegt in een bedrijfsvoertuig

oog! Bij nalating of doorbreking (bv.vereffening) ervan, valt de eertijds

dat voldoet aan de ecologische normen omschreven in het KB.

vrijgestelde reserve alsnog in het belastbaar resultaat.

De herbelegging moet uiterlijk gebeuren bij de stopzetting van de

Charlotte Pille - VGD Brugge

werkzaamheid en binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin een meerwaarde

VGD Brugge

vrijwillig werd gerealiseerd. Daarenboven moet het vrijwillig

Gerard Davidstraat 48 bus 1, 8000 Brugge

vervreemde bedrijfsvoertuig sedert meer dan drie jaar voorafgaand

Tel : +32 (0)50 70 65 70

aan de vervreemding de aard van vast activum gehad hebben in de

charlotte.pille@vgd.eu

jaarrekening van de betrokken belastingplichtige.

www.vgd.eu

m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e a l t e a m > fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e a l t e a m > fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e ele > Kuurne > Willebroek > Antwerpen > Beringen > Brugge > Brussel > Dendermonde > Gent > Zele > Kortrijk > Willebroek > Antwerpen > Beringen > Brugge > Brussel > Dendermonde > Gent > Zele > Kuurne > W


4

Ondernemers 18 9 november 2012

6 10 16 33 52

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

INHOUD BLIKVANGER Exellent en EKC

Vandenbroucke Windows Solutions I Den Arrivee I Petit Mouton I Advenso Tronixx I OM Consult I Startersplatform Tielt I Bitmunks I Ventilair Ad Ultima I Hautekiet Candles I PMG I Abutriek I De Kop I Elektro Himpe Vlakwa I Creative Studio I Runa I Pleisterwerken Delrue

10

REPORTAGE BEURSGENOTEERD DECEUNINCK

16

INTERVIEW

33

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

David en Benedikt Waelkens - Waelkens

Vlaams Instituut voor de Logistiek I Keuringsbureau Motorvoertuigen A&D Trucks & Trailers I ADS Trans I Haven Oostende Omnipal Wood Logistics Solutions I HippoTrucks I Depannage Verheye

47

ONDERNEMERS & CO

51

HAVENNIEUWS

52

VOKA-NIEUWS

53 54

AGENDA

T&D Milieuadvies I CapitalatWork I Titeca Accountancy

Euroservices

De Individuele Beroepsopleiding

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Eindredacteur: Angie De Wreede - Webredacteur: Tinny Capiau Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) - Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In - Druk: Goekint Graphics. Lees Ondernemers nu ook online

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER Partnerschap Exellent en EKC koppelt schaalgrootte aan service van de vakman

Exellent en EKC kondigen strategische alliantie aan De Brugse elektrogroep Exellent en EKC uit Hulshout (Antwerpen) kondigen een strategische alliantie aan. “Met dit partnerschap bieden wij een antwoord op de veranderende markt waar inkoopvolume een steeds grotere rol speelt en de vakman met zijn doorgedreven diensten het verschil maakt”, verklaren Olivier Lanckriet en Johan Van Loock. Door het partnerschap met EKC (Electro & Sani Center Kempen) boort Exellent nieuwe markten aan. Johan Van Loock (EKC): “EKC werd in 1994 opgericht en is een groothandel voor inbouwtoestellen in de keuken en sanitaire artikelen, die levert aan de keukenbouwer en de sanitaire installateur. We merken dat de crisis nauwelijks invloed heeft op onze markt. Integendeel zelfs, de keuken en de badkamer worden steeds belangrijker in het hedendaagse leefpatroon. Daardoor kenden wij een standvastige groei, vooral in de Kempen en regio Antwerpen. De samenwerking met Exellent laat ons toe onze marktpositie te consolideren.” Olivier Lanckriet (Exellent): “Wij zochten net uitbreiding in toepassingen voor de keuken en de badkamer. EKC was op zoek naar een manier om hun vakmannen beter te kunnen ondersteunen vanuit een ‘samen sterk’-visie. We vonden elkaar in een 50/50-samenwerking. Vanuit Hulshout zullen zij ook als onafhankelijk competentiecentrum rond keuken en badkamer fungeren voor onze winkels. Samen realiseren we een omzet van 375 miljoen euro.”

Olivier Lanckriet stapte in 1992 in het familiebedrijf dat zijn grootvader in 1946 oprichtte. “Mijn vader Paul Lanckriet en oom Jan Aerts legden als tweede generatie de fundamenten van onze basisfilosofie: als we willen dat onze klanten – de vakmannen – meer verkopen, moeten we hen ondersteunen. Zo ontstond in 1992 Exellent als aankoopgroepering van meer dan 450 zelfstandige handelaren in elektro, IT en mobiele telecomtoepassingen. In 2008 ging Exellent een partnerschap aan met de groep Heylen om de snelle veranderingen in de markt het hoofd te bieden. We stelden het ‘Tomorrowplan’ op, onder het motto ‘service inbegrepen’. Dát is nu net de sterkte van de echte vakman: hij staat dicht bij de klant en haalt het onderste uit de kan qua service. Zo staan er bijvoorbeeld in het atelier van één van onze winkels steevast twee diepvriezers te draaien. Als een klant van die vakman een defect heeft, kan hij onmiddellijk zijn diepvriesproducten in veilige bewaring komen brengen.” De Exellent-aanpak rust op verschillende pijlers. Zo werd de voorbije jaren 1,5 miljoen euro geïnvesteerd om de groepsnaam herkenbaar in de markt te zetten. Eenvormige merkuitstraling voor ruim 200 van de in totaal 450 winkelgevels in België en Luxemburg en belettering van vrachtwagens gecombineerd met gerichte reclamecampagnes resulteerden in een merkbekendheid van meer dan 40%. Olivier Lanckriet: “Daarnaast hebben we 6 miljoen euro geïnvesteerd in een 12.000m2 groot logistiek centrum in Brugge. Door onze partnerschappen is

Olivier Lanckriet en Johan Van Loock:

“We merken dat de crisis nauwelijks invloed heeft op onze markt.”

ons totale aankoopvolume groter dan de grootste keten in België. Zo kunnen we de internetshops en de ketens ook met zeer scherpe prijzen beconcurreren. Bovendien leggen we zelf op twee manieren de link naar het internet. Klanten kunnen enerzijds bestellen via onze website, maar in de winkels staan er ook interactieve zuilen waarmee ze begeleid door de vakman kunnen internetshoppen en kiezen tussen de 15.000 verschillende producten die we aanbieden. We willen dus echt ‘cross channel’ werken, maar we vinden het belangrijk dat de klant in de winkel zelf alle info en service kan krijgen. Met de oprichting van de Exellent Academy, waar alle winkeliers vier dagen per jaar opleiding volgen, benadrukken we trouwens nog eens extra het belang van die goeie service.” De samenwerking tussen Exellent en EKC springt in het oog, op een moment dat zowel de Belgische vestigingen van Photohall als de Luxemburgse zusterketen Hifi International in de etalage komen te staan. Olivier Lanckriet: “Omdat wij focussen op de zelfstandige vakman kozen we er bewust voor om geen bod uit te brengen op deze ondernemingen. We sloten eerder ook al een samenwerkingsverband af met de Expert-groep die internationaal actief is. We bieden ook hun 50 Belgische winkels ondersteuning op logistiek vlak.” “Wij geloven echt in een toekomst voor de vakman, die dicht bij de consument staat en de beste kwaliteit levert, maar ondersteund wordt door een groot logistiek platform dat ook voor scherpe prijzen zorgt”, besluit Olivier Lanckriet. (SD - ingezonden foto)

www.exellent.be

Ondernemers 18 9 november 2012

5


Ramen Vandenbroucke bouwt nieuwe productieruimte Wat ooit begon als een kleine schrijnwerkerij in Lendelede, is inmiddels het flink uit de kluiten gewassen Vandenbroucke Windows Solutions. Het atelier barst uit zijn voegen en omdat de derde generatie, broer en zus Mario en Kathy Vandenbroucke, brandt van ambitie, beslisten ze om een nieuwe productiehal op het industrieterrein van GullegemMoorsele op te trekken.

ONDERSTEUNING PREVENTIE ONDERSTEUNING PREVENTIEADVISEUR CONSULTES SAFETY GRID VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE/EPB UITBOUW ZORGSYSTEEM

Vandenbroucke Windows Solutions neemt de totale aanneming van ramen en deuren, beglazing, rolluiken enzovoort op zich, met als brandpunt vooral PVC-buitenschrijnwerk. Uitbreiden in Lendelede kan niet meer en om nog te kunnen groeien, drong een oplossing zich op. “Alle productie die met PVC te maken heeft, de kantoren en de showroom verhuizen naar de nieuwe hal in Gullegem-Moorsele, die we net na nieuwjaar in gebruik hopen te nemen”, zegt Kathy Vandenbroucke. “Door de verhuizing zullen we dubbel zo veel ruimte hebben en een veel rendabelere productielijn kunnen opzetten, want door het plaatsgebrek hier boeten we stilaan aan efficiëntie in. In de totale investering zijn ook heel wat nieuwe machines inbegrepen.” “De nieuwe productiehal geeft ons trouwens de kans om het houten schrijnwerk, waarmee het in 1933 allemaal begonnen is, weer een prominente plaats te geven in de vrijgekomen ruimte in Lendelede”, zegt Mario Vandenbroucke. “Want daar is nog steeds een belangrijke markt voor, en hout blijft ergens in onze genen zitten. In combinatie met PVC vragen klanten nog geregeld om houten ramen of deuren, en tot voor kort moesten we dat uitbesteden. Met de aanwerving van extra personeel en het activeren van de bestaande machines kan de Lendeleedse vestiging haar bestaansrecht behouden.”

WERKGROEPEN OP DE WERKVLOER ADMINISTRATIE & ADVIES DATA STORAGE SYSTEEM DUURZAAM ONDERNEMEN OPLEIDINGEN

Mario en Kathy Vandenbroucke:

”De private bouwmarkt is vrij omvangrijk. Daar kunnen we nog een serieuze groei realiseren.”

Kansen in private woningbouw

Kortrijkstraat 75 bus 1 8550 Zwevegem BELGIUM T +32 (0)56 499 499 www.consultes.be preventie@consultes.be milieu@consultes.be

Vandenbroucke Windows Solutions is al sinds 30 jaar erkend constructeur van Deceuninck (lees ook de reportage op pagina 10 en 11, red.) en via dat partnerschap dus nauw verbonden met het Hoogleedse bedrijf. “Ons machinepark is bijvoorbeeld ingesteld op hun PVC-profielen die wij hier op maat verzagen tot kaders”, zegt Kathy Vandenbroucke. “Deceuninck is dus een erg belangrijke toeleverancier die ons meetrekt in alle evoluties die op het vlak van PVC-profielen aan de gang zijn, zoals energiezuinig bouwen, driedubbele beglazing, isolerende en glasvezel- in plaats van staalversterking enzovoort.” Vandenbroucke Windows Solutions stelt 42 mensen te werk, en verwacht dit jaar een lichte omzetgroei tot 8 miljoen euro. Klanten zijn vooral socialehuisvestingsmaatschappijen in onderaanneming, sleutel-op-de-deurbouwers en een kleiner segment private woningbouwers, een segment dat Vandenbroucke wil gaan uitbouwen. “De nieuwe productiehal zal ons daar ook de mogelijkheid voor geven”, zegt Mario Vandenbroucke. “De private markt, met daarin de groeiende renovatiepijler, is vrij omvangrijk en hebben we in het verleden ietwat links laten liggen. Daar kunnen we dus nog een serieuze groei realiseren.” (JD)

www.ramen-vandenbroucke.com


Vijf ondernemingen die zich gezamenlijk voorstellen op één stand: het wordt ongetwijfeld een boeiende ervaring op de nakende Bedrijven Contactdagen in Waregem. Anylink, B2Bict, Inofec, VDC-Inox en Experza bundelen de krachten en laten hun bezoek kennismaken met 'Den Arrivee'. "Het is een ideale manier om elkaars naam hoog in het vaandel te dragen en klanten van het ene bedrijf te laten kennismaken met de andere partners", verduidelijkt Dave Boudry van B2Bict. Het idee van het kwintet om zich gezamenlijk voor te stellen, is stelselmatig gegroeid. Dave Boudry: "Anylink (netwerken en barcodeautomatisering) en mijn bedrijf B2Bict (IT) zijn gevestigd in hetzelfde gebouw langs de Gentseweg in Waregem. Op de vorige editie van de Bedrijven Contactdagen hadden wij al een gezamenlijke stand. Toen de firma Experza (uitzendwerk) hoorde van die formule, hadden zij interesse om ook met ons deel te nemen aan de beurs. Sylvie lanceerde het idee bij Marc Speeckaert van Inofec (kantoorinrichtingen), een onderneming die wij regelmatig tegenkomen bij bepaalde projecten en met wie we het goed kunnen vinden. Omdat we er graag nog een vijfde partner bij wilden, kwamen we terecht bij VDC-Inox (inoxleverancier voor bedrijven en horeca)."

Maandelijks brainstormen De vijf partijen zaten al snel op dezelfde golflengte. "De oprichting van een werkgroep, die maandelijks samenkwam, zorgde ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting stonden. Uit die intensieve brainstorming sproten heel wat constructieve ideeën voort, die bijdragen tot de realisering van ons concept." Dat concept heet Den Arrivee en is vrij eenvoudig opgebouwd. "De naam komt van een project dat Marc Speeckaert van Inofec eerder op een andere beurs al had gebruikt, maar dan in een ander kader. Met Den Arrivee bedoelen we letterlijk: de eindstreep. Klanten moeten voelen dat ze bij ons op hun bestemming arriveren, dat onze ondernemingen voor hen de juiste businesspartners kunnen zijn die een belangrijke bijdrage kunnen leveren op hun weg naar winst en succes. De naam

laat misschien vermoeden dat er een wedstrijd aan gekoppeld is, maar dat is niet het geval. Bedoeling is met bestaande klanten en nieuwe contacten op een informele manier een goed contact te onderhouden."

Veel nieuwsgierigheid Het ambitieuze kwintet ziet niets dan voordelen aan deze formule. "We laten het klantenbestand van de vijf ondernemingen samensmelten tot een groter publiek dat kan kennismaken met de voordelen van ieder bedrijf op zich. Wij kunnen onze klanten introduceren bij onze partners en vice versa. Ook bij de opvolging van de contacten na de beurs blijven we elkaars naam uiteraard hoog in het vaandel dragen." Dave Boudry ervaart dat klanten die al op de hoogte zijn van dit initiatief, er erg lovend over spreken. "We mogen uiteraard geen voorbarige conclusies trekken, maar verschillende reacties leren ons nu al dat de mensen heel nieuwsgierig zijn in hoe onze samenwerking op de beurs tot uiting zal komen. Het gaat per slot van rekening om vijf totaal verschillende bedrijven, die elkaar moeten vinden in een gezamenlijk concept." "Aanwezigheid op beurzen blijft een niet te verwaarlozen aspect binnen een onderneming", beaamt Dave Boudry. "Het is niet de bedoeling contracten af te sluiten, wel aandacht te schenken aan zakelijke contacten. Op zo'n evenement kan je dat extra accentueren, in een aangenaam kader. Of het bij een eenmalig initiatief zal blijven? Sta me toe daar wat mysterieus over te zijn, zodat we de nieuwsgierigheid van onze klanten kunnen blijven aanwakkeren", knipoogt Boudry. (BVC - ingezonden foto)

www.denarrivee.be

Marc Speeckaert (Inofec), Dave Boudry (B2Bict), Sylvie Anraed (Experza), Stijn Pauwels (Anylink) en Dieter Vandecasteele (VDCInox) bundelen hun krachten op de Bedrijven Contactdagen in Waregem.

BEDRIJVEN

'Den Arrivee' bundelt vijf bedrijven op één stand op BC Waregem ESTAFETTE // BRIEK VERHELST TRANSPORT VERHELST In deze rubriek gaan we met een WestVlaamse zaakvoerder op zoek naar de essentie van ondernemen. Hij of zij mag dan de fakkel doorgeven aan een zelfstandige collega, met een persoonlijke vraag er bovenop. Guy Royaux (Cedexsa) gaf ons vorige keer het telefoonnummer van Briek Verhelst (Transport Verhelst). Wat was uw grootste les op het vlak van ondernemerschap en van wie hebt u die gekregen? "Van mijn vader Daniël heb ik altijd geleerd dat je respect moet hebben voor de mensen waar je mee samenwerkt, zowel werknemers, klanten als leveranciers. Als ondernemer moet je van alle markten thuis zijn, maar meer en meer wordt het human resource-aspect belangrijk. Duidelijke en strikte communicatie naar je werknemers is essentieel vandaag. Mensen moeten weten wat van hen verlangd wordt. Doen ze hun job goed, dan moeten ze er ook voor beloond worden. Daarom stimuleer ik hun zin voor initiatief, proactieve reacties en openstaan voor nieuwe uitdagingen." Uit welke fout heeft u persoonlijk het meeste geleerd? "Je kan nooit voor iedereen goed doen, wat ik vroeger wel probeerde. Je moet voor jezelf uitmaken wat er essentieel en belangrijk is voor de goede werking van je onderneming en beslissingen durven nemen. Daarbij moet je soms mensen ontgoochelen, maar als ondernemer moet je je focus op je strategie en doel houden." Vraag van Guy Royaux: "Welke toekomst ziet u weggelegd voor de Belgische chauffeur, als werknemer?" "Het is een algemeen gegeven dat de loonlast in de Belgische transportsector en andere sectoren te hoog is om competitief te zijn met het buitenland. Specifiek voor de logistieke sector vertaalt zich dit in een serieuze instroom van goedkopere Oost-Europese chauffeurs. Vandaag staat bij veel Belgische transportbedrijven het water hen aan de lippen en hebben ze geen andere keuze dan met goedkopere krachten te werken, jammer genoeg ten koste van de Belgische chauffeurs. Wie vooral nationaal rijdt en service en kwaliteit wil bieden aan de klant, kan dit nochtans vaak alleen met mensen uit eigen streek." (BVC) Volgende estafetteloper: David Waelkens (Vlaggen Waelkens) Vraag van Briek Verhelst: "Hoe ziet u de nabije toekomst voor de textielbedrijven in het eens zo roemrijke ZuidWest-Vlaanderen?"


Ondernemen wordt nog leuker als u op de nodige steun kunt rekenen

Meer weten over subsidies en regelgeving?  Wilt u gebruikmaken van de ecologiepremie of andere overheidsmaatregelen voor uw onderneming? Hebt u vragen over de regelgeving rond milieu of energie, of zoekt u een geschikte locatie? Wilt u meer inzicht in administratieve formaliteiten? Bel dan gratis 0800 20 555 voor een helder antwoord of een afspraak met een van onze medewerkers in uw buurt.

Het aanspreekpunt voor ondernemers, samen met onze partners

info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be

Antwerpen 

I Hasselt I Gent I Leuven I Brugge I Brussel


Hoogsensitieve mensen hebben het niet onder de markt, vooral omdat het niet evident is deze karaktereigenschap te plaatsen. Evelyne Mouton weet er alles van. Nadat zij erin slaagde aangepaste kledij voor haar hooggevoelige dochter te maken, presenteert ze sinds begin oktober collecties die geknipt zijn voor de ruim 600 'geregistreerde' hypersensitieve mensen die ons landje rijk is.

Ruim vier jaar al is Evelyne Mouton ijverig op zoek naar oplossingen om het kledijprobleem van haar oudste dochter het hoofd te bieden. "Hooggevoelige mensen hebben een aantal voelsprieten meer dan doorsnee burgers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een beter ontwikkeld geurgevoel hebben, of heel intens de stemming (spanning, opwinding, verdriet, ...) van andere personen ervaren. Deze eigenschap kan ook lichamelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld door het niet kunnen verdragen van bepaalde kledij. Dit uit zich dan door huidirritaties, jeuk of roodheid.

Aangepaste stoffen Evelyne Mouton:

“Door met een ander stikpatroon en zachtere stoffen te werken, vermijden we huidreacties bij hooggevoelige personen.”

De zaakvoerster van het piepjonge Petit Mouton spreekt uit ervaring. "Het was jarenlang een huzarenstukje om geschikte kledij te vinden. Toen ik voor de zoveelste keer mijn kind doodongelukkig in het pashok zag staan, was voor mij de maat vol. Ik besliste zelf een oplossing te zoeken: aangepaste stoffen, een ander patroon en een nieuw stikpatroon. Zo vind je in mijn stukken geen irrite-

BEDRIJVEN

Petit Mouton ontwerpt kledij voor hoogsensitieve personen rende naden aan de binnenkant van de kleding: die zijn vakkundig weggewerkt. Gedaan met standaardetiketten of ritsen, wel velcro, drukknopen en lint." De jongste maanden werkte de onderneemster aan een volledige collectie die momenteel in twee winkels (Waregem en Gent) wordt verkocht. Het verdeelpunt in Gent is het hoofdkwartier van HSP Vlaanderen, de vereniging voor hoogsensitieve personen.

Octrooi voor België Petit Mouton is een uniek concept, waarvoor het octrooi voor de Belgische markt inmiddels is toegekend. Toch beschouwt Evelyne Mouton dat niet als een reden om alles plots heel groots te zien. "De hoofddoelstelling is kwalitatieve en budgetvriendelijke oplossingen voor deze nichemarkt (HSP-meisjes en -jongens van 0 tot 10 jaar en de maten 34-46 voor dames) te kunnen aanbieden. Alles moet beheersbaar blijven." (BVC - Foto Kurt)

Advenso promoot infraroodverwarming in bedrijfsgebouwen Het Jabbeekse Advenso, expert in alternatieve energieoplossingen zowel voor particulieren als voor bedrijven, spitst zich toe op infraroodverwarming voor particuliere woningen en gebouwen. Toch bewijzen ze met een megaproject voor hypermarkt Cora ook dat de ‘klassieke’ zonnepanelen nog steeds een waardevolle investering zijn. Ludovic Vigneron was adviseur bij Luminus toen hij in 2006 voor eigen rekening begon te werken. Wat in de beginfase louter advies aan bedrijven over energietoepassingen was, evolueerde al snel naar een sterke focus op groene energie. Sinds 2009 geeft Advenso vanuit Jabbeke niet enkel advies, maar wordt een totaalpakket van studie en ontwerp over uitvoering tot service na verkoop aangeboden. Ludovic Vigneron: “We zijn actief in vier segmenten: zonnepanelen, windenergie, infraroodverwarming en laadpalen voor elektrische voertuigen. De eerste twee toepassingen zijn ondertussen wijd en zijd bekend, maar waar fotovoltaïsche panelen tot voor kort tot 90% van onze omzet uitmaakten, is dit door de onduidelijkheid rond de netvergoeding in Vlaanderen met de helft

gedaald. Het blijft nochtans een goede investering, want elektriciteit zal in de toekomst niet goedkoper worden. Hypermarktketen Cora volgde deze logica en liet ons op haar gebouwen in Bertrange en Foetz in Luxemburg respectievelijk 2.500 en 4.000 zonnepanelen plaatsen. Projecten van die omvang zijn niet alledaags.” Omdat de windturbines vaak in het oog van de storm staan door een niet-evident vergunningenbeleid, kan Advenso energie steken in het promoten van een nieuwe technologie: infraroodverwarming. Ludovic Vigneron:

Ludovic Vigneron:

“We werken volop aan een systeem dat infraroodverwarming combineert met de warmtepomptechnologie voor het opwekken van elektriciteit.”

“Die techniek op zich is al 30 jaar oud en wordt bijvoorbeeld gebruikt in vliegtuigen en in de tgv. Wél nieuw is het gebruik ervan voor het verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen. Het kan worden ingebouwd in vloeren en muren, verwerkt als designradiatoren of accumulatoren en er zijn ook prefabpanelen voor systeemplafonds. Omdat het verwarming op elektriciteit betreft, scoren we echter niet zo goed in de epb-normering voor nieuwbouw. Daarom zijn we volop aan het werken aan een systeem dat infraroodverwarming combineert met de warmtepomptechnologie voor het opwekken van de elektriciteit.” Advenso wil een one-stop-shop zijn voor alle alternatieve energieoplossingen, zowel voor wonen en werken, als voor vervoer. “Voor dat laatste hebben we efficiënte oplaadpalen. Volgens bepaalde studies zouden tegen 2020 1 tot 3% van alle voertuigen elektrisch zijn. Dat is een gigantisch aantal, dus is er zeker een grote groeimarkt op dat vlak”, geeft Vigneron nog mee. (SD - Foto MVN)

www.advenso.be

Ondernemers 18 9 november 2012

9


REPORTAGE

BEURSGENOTEERD: DECEUNINCK

“Leuk dat we weer klappen kunnen uitdelen, in plaats van er te krijgen” Deceuninck uit Hooglede, producent van kunststof- en composiet-raamsystemen en –bouwproducten, heeft er flink van langs gekregen, maar krabbelde de jongste drie jaar met een grote veerkracht weer overeind. Dat kostte wel een pijnlijke herstructurering. Maar met een heldere strategie – Building a sustainable home – en een duidelijke marsrichting met innovatie, ecologie en design als wegwijzers, wil CEO Tom Debusschere weer hoge toppen scheren. Tom Debusschere werd in februari 2009 voorzitter van het executive team van Deceuninck, toen CEO Clement De Meersman en voorzitter Arnold Deceuninck een stap opzij zetten. Debusschere moet sindsdien het toekomstplan voor het bedrijf vormgeven en realiseren. “Ik mág dat doen”, benadrukt hij. “Ik ben hier, vers van de schoolbanken, in 1992 gestart als logistics manager, en kon daarna voor het bedrijf aan de slag in de Verenigde Staten. Na een periode bij Unilin kwam ik weer ‘thuis’,

weliswaar midden in de grote crisis van 2009. Dat was op z’n zachtst gezegd geen makkelijke tijd. Er trok een golf van paniek door het bedrijf: complete markten vielen weg, we waren 20% van ons volume kwijt, moesten afscheid nemen van een vijfde van onze medewerkers en vier fabrieken sluiten… Dat waren erg bittere pillen, die het bedrijf evenwel weer gezond hebben gemaakt. Het was van het grootste belang dat we een strategie ontwikkelden die opnieuw voor vertrouwen kon zorgen bij de medewerkers. Toen in september 2009 de onderhandelingen voor een herfinanciering goed uitdraaiden, is de beurs ons gevolgd en hebben we de kapitaalsverhoging van 84 miljoen euro gerealiseerd.” De jaren daarop was Deceuninck weer winstgevend, ondanks een jaarlijkse toename van de grondstofkosten met bijna 20 miljoen.

Kroonjuwelen niet verkopen De resultaten van de eerste jaarhelft van 2012 zijn ook van dien aard om dat vertrouwen te blijven verdienen, ondanks

Tom Debusschere:

“We kunnen gelukkig rekenen op de groeimarkten Rusland, Turkije en de VS. Nochtans hadden onze financiële partners ons sterk aangeraden die van de hand te doen.”

de druk van de markt en de grondstofprijzen. Tom Debusschere: “Goed of slecht hangt natuurlijk af van de context. Midden 2011 leek de financiële crisis min of meer achter de rug, maar toen kwam de sovereign debt crisis: de vaststelling dat de schuldenlast van de westerse economie stilaan ondraaglijk hoog wordt. Wat Deceuninck betreft, zien wij de Belgische markt stabiliseren. Frankrijk gaat achteruit,


Evolutie aandelenkoers Jan 04 - Okt 29

15

REPORTAGE

Spanje en Groot-Brittannië staan er slechter voor dan een paar jaar geleden en zelfs Centraal-Europa krijgt nu klappen. Gelukkig kunnen we rekenen op de groeimarkten Rusland, Turkije en de VS. Nochtans hadden onze financiële partners ons indertijd sterk aangeraden die van de hand te doen. Maar zelfs toen we zo diep zaten, hielden we vast aan de geografische spreiding. Nochtans is het in zo’n situatie verleidelijk je kroonjuwelen te verkopen om het rijk te redden. Maar als je niet verder kijkt dan het volgende kwartaal, ben je een vogel voor de kat. Mijn horizon ligt op tien jaar en verder, en je moet geen helderziende zijn om te weten dat die groeimarkten enorme kansen bieden als het gaat om bijvoorbeeld energie-efficiënte renovatie. Wij kozen dus voor een andere, en zoals bleek ook goede, oplossing: herstructureren en zeer gericht blijven investeren in innovatie.”

10

5

0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Bron: NYSE Euronext

Nieuw toekomstperspectief Sinds eind de jaren 1980 heeft PVC gestaag een dominante positie verworven op de bouwmarkt. Zo is één op de twee raamprofielen in de VS inmiddels uit PVC gemaakt, en in landen als Turkije, Rusland en Polen leunt dat marktaandeel tegen 75% aan. Toch blijft Tom Debusschere nuchter. “De golf waar Deceuninck in de jaren 1990 op kon surfen, toen PVC-ramen nog relatief nieuw waren en gulzig marktaandeel opvraten van houten en aluminium profielen, is grotendeels voorbij. De groei moet nu komen van innovatie, op het vlak van isolatie maar vooral van design. Daar zetten we nu sterk op in, vooral in West-Europa.” Eind 2010 al verlegde Deceuninck daarom zijn focus op wat helder en duidelijk Building a sustainable home werd genoemd, en dat sindsdien zowat de leidraad van het bedrijf is geworden.

Tom Debusschere:

“De groei moet nu komen van innovatie, op het vlak van isolatie maar vooral van design.” “Na de geslaagde redding was inderdaad een nieuw toekomstperspectief nodig”, zegt Tom Debusschere. “Dat hebben we eerst heel algemeen ingevuld als sustainability op alle vlakken. Nu hebben we producten die die visie heel concreet maken, en bijvoorbeeld isolatieoplossingen bieden met een zo klein mogelijk materiaalverbruik. Voor de West- en Oost-Europese markt hebben we dat gerealiseerd met de linktrusion-technologie. Een traditioneel PVC-raamsysteem heeft een staalversterking, die evenwel voor een belangrijk verlies aan isolatiewaarde zorgt. Wij hebben dat opgelost door meteen een glasvezelstrip mee te extruderen in het profiel. Glasvezel is even sterk als staal, maar zorgt voor een hogere isolatiewaarde. Bovendien wordt het raamkader zo 40% lichter en is het erg geschikt om aan te brengen in een passiefhuis. Minder gewicht en materiaalgebruik bereiken we ook door staaldraad in te bedden in een PVC-foamversterking.”

Sexy PVC Aandacht voor sustainability of duurzaamheid uit zich bij Deceuninck dus op het vlak van innovatie, maar ook op dat van ecologie.

“Vorig jaar hebben we beslist om een PVC-recyclagebedrijf te kopen. Zulk een investering loopt al snel op tot 12 miljoen euro. Wij deden het met 3 miljoen euro, cash out, doordat we ze konden integreren in onze bestaande grondstoffenfabriek in Diksmuide, die we officieel hebben geopend op 17 oktober”, zegt Tom Debusschere. “Het glas en ijzer uit oude ramen verwijderen we, de kaders worden vermalen en het resultaat wordt vermengd met de virgin compound uit de fabriek ernaast. Die grondstof wordt opnieuw gebruikt in onze producten.” “Wat zo leuk is aan zo’n duidelijke visie en de concrete uitingen ervan, is dat uiteindelijk iedereen ervan doordrongen wordt: van de bestuurders tot de medewerkers in de fabriek. Het wordt een vanzelfsprekendheid.” In oktober heeft Deceuninck bovendien ook een investeringstraject voor een vernieuwend design in gang gezet. “Wij vinden immers dat PVC-ramen ook mooi mogen zijn”, zegt Tom Debusschere. “Veel mensen hebben nog dat beperkende beeld van wit plastic, maar dat willen we doorbreken. Sinds een paar weken is een fabriek operationeel waar composietprofielen worden gemaakt die er nauwelijks nog uitzien als plastic. De isolatiewaarde van PVC is onovertroffen, en als wij nu ramen kunnen aanbieden die er even ‘sexy’ uitzien als aluminium of houten ramen, maar veel minder kosten, kunnen we een nieuwe productcategorie creëren binnen onze industrie. En nog een mooi voorbeeld: op Batibouw hebben we vorig jaar een muurbekledingssysteem in houtcomposiet gelanceerd: de natuurlijke look van hout, gecombineerd met de beperkte onderhoudseis van kunststof.”

Gewapend op het slagveld Het is dus met zulke gerichte innovaties en het streven naar toegevoegde waarde dat Deceuninck nog het verschil kan maken, want van volumeproductie valt in dit deel van de wereld uiteraard niet veel heil meer te verwachten. “Wij gaan alvast uit van een vlakke markt de komende jaren, en de geschetste aanpak moet ons marktaandeel stabiliseren en liefst nog doen toenemen”, zegt Tom Debusschere. “Het is in elk geval hoopgevend dat we het, zo snel na onze crisis van 2009, beter doen dan de totale markten waarop we aanwezig zijn. Al is dat geen sein om achterover te leunen, want waar de totale markt achteruitgaat, wordt een bloedig gevecht onder concurrenten geleverd. Maar we hebben nu wel weer de wapens en de aanvalskracht. Ik besef dat dat ietwat agressief klinkt, maar het is wel de economische realiteit. We vechten ook niet met gelijke wapens, in vergelijking met veel andere landen, door de hoge energie- en brutoloonkosten in dit land. Dat houdt ons evenwel niet tegen om in België te

Tom Debusschere:

“Waar de totale markt achteruitgaat, wordt een bloedig gevecht onder concurrenten geleverd. Maar we hebben nu wel weer de wapens om op het slagveld te komen.”

blijven investeren, bijvoorbeeld in de full-coat-, linktrusion- en recyclagetechnologie. Hoe dan ook is het leuk om te zien dat we weer klappen kunnen uitdelen, in plaats van er te krijgen.” (JD)

www.deceuninck.com

Deceuninck in cijfers 2011 - 75 jaar geleden opgericht - Europese top drie-designer en -producent van PVC-raamsystemen, bouwproducten en houtcomposietmaterialen - 9 PVC-extrusiefabrieken; verkoop in meer dan 75 landen - 2.800 medewerkers - Omzet 2011: 536,1 miljoen euro (87% raamsystemen, 13% bouwproducten) - Nettowinst 2011: 6,3 miljoen euro Resultaten eerste jaarhelft 2012 - Geconsolideerde omzet: 274,3 miljoen euro (+ 2%, tegenover eerste jaarhelft 2011) - EBITDA (bedrijfskasstroom): 24,4 miljoen euro (+ 8,9%) - Bedrijfswinst: 11,2 miljoen euro (± stabiel) - Nettowinst: 1,2 miljoen euro (- 38%)

Ondernemers 18 9 november 2012

11


‚ project WVI t lindeke Ledegem - arch. Quemas Oostende

Beeuwsaert Construct is een familiaal bouwbedrijf, gespecialiseerd in complete bedrijfsgebouwen waarbij complexe constructies niet geschuwd worden. Wij trekken onze gebouwen zowel in metaal- als betonelementen op, gecombineerd met houten gelamelleerde liggers. Voor uw project staat Beeuwsaert Construct klaar met een toegewijd team van 75 medewerkers. Onze mensen stellen een strikte planning op, volgen uw project op de voet en leveren zo een uitmuntend resultaat. Hoe maken wij het verschil? Met onze eigen studiedienst, een ervaren tekenafdeling en verschillende onderlegde bouwploegen. Van a tot z, van ruwbouw tot piekfijn afgewerkt bedrijfsgebouw (omgevingswerken inbegrepen)... U kunt bij ons terecht!

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem alvast een kijkje op onze website of contacteer ons voor een vrijblijvend verkennend gesprek.

BEEUWSAERT CONSTRUCT BVBA/SPRL Nijverheidslaan 3 B-8880 Ledegem

T +32 (0)56 43 18 43 F +32 (0)56 41 28 48

info@beeuwsaert-construct.be www.beeuwsaert-construct.be


Tony Decavele:

“Ik durf zeggen dat binnen vijf jaar alles digitaal zal bestuurd worden.”

BEDRIJVEN

Tronixx bouwt mee aan Kot van de Toekomst Met de medewerking aan het Kot van de Toekomst, een nevenproject van Interieur 2012 in Kortrijk, kwam Tronixx Belgium uit Gistel in de spotlights te staan. Het is een bewijs van het innovatieve karakter van dit lichtbedrijf dat zich specialiseert in hightech light solutions. “Men gaat ervan uit dat de student in de toekomst veel minder honkvast zal zijn dan nu het geval is”, zegt Tony Decavele, managing director van Tronixx Belgium. “Studenten zullen eens een paar maanden hier en dan eens een paar maanden daar zijn. De Katho speelde daar op in door een Kot van de Toekomst te ontwikkelen. Dat werkt met een centrale hub waar andere koten, lees containers, kunnen worden op aangesloten. Die centrale hub bevat alle voorzieningen als water, elektriciteit en verwarming en de gemeenschappelijke gedeeltes als keuken en eetplaats. In Kortrijk werden heel specifieke bijhuizen gemaakt: passieve, groene, high techno, streetlife en een gastenhuis. Wij mochten de high techno container voorzien van de nieuwste ledtechnologie en de nodige intelligente sturingen.”

Led in het Louvre

Tronixx Belgium werd in 2003 opgericht door Tony Decavele op de locatie in Gistel waar hij drie jaar eerder Lichtpunt had overgenomen. “Beide bedrijven hebben verder niets met elkaar te maken”, zegt Decavele. “Lichtpunt maakt lichtstudies voor architecten, studiebureaus, installateurs en binnenhuisinrichters en verkoopt enkel via professionele kanalen. Tronixx Belgium was in eerste instantie verdeler voor de Benelux van elektrische componenten voor de verlichtingindustrie, gemaakt in Oostenrijkse en Duitse fabrieken. Aanvankelijk was dat alleen Tridonic, later volgden ook andere bedrijven. Ik denk daarbij aan het Duitse Feno dat sturingen maakt om licht te manipuleren en Lumitech dat als fosforfabrikant actief is op de markt van de leds. Wij verkopen zowel aan fabrikanten (OEM) als aan alle groothandels in België, Nederland en Luxemburg.”

“Wij kregen ook meer en meer vragen van (binnenhuis) architecten, studiebureaus en lichtontwerpers om nieuwe zaken voor hen te ontwerpen en om hun problemen op vlak van verlichting te helpen oplossen. Dat werd Force 7, een nieuwe afdeling die innovatief maatwerk aflevert. Tussen 2007 en 2012 realiseerden we zo meer dan 500 projecten in heel Europa. Zo voorzagen we recent het Louvre van ledverlichting. Dankzij onze ervaring op het vlak van maatwerk, stelden we vast dat we bepaalde zaken ook konden standaardiseren. Sedert 2012 produceren we armaturen onder de naam Zumi, een private label dat verdeeld wordt door een exclusieve partner. Zo creëerden we een downlighter met led die één design en één look heeft, maar die 2.000 mogelijke combinaties kan vormen voor verschillende toepassingen. De dalende distributiemarkt wordt zo perfect opgevangen door ons maatwerk dat al

Dvd van OM Consult geeft ruggensteun aan bedrijven Steven De Coninck is een man met een missie: “Tot één derde van het absenteïsme op het werk is te wijten aan rugklachten. Met de

gratis dvd ‘Heeft uw bedrijf een sterke rug?’ die midden december beschikbaar zal zijn, zetten we alvast een stap in de goede richting om de kern van efficiënte preventie van rugklachten te ontdekken.” Als licentiaat kinesitherapie deed hij in zijn praktijk 23 jaar ervaring op met onderzoek en behandeling van letsels van het bewegingsapparaat, met focus op de rug. “Vanuit die passie ben ik mij verder blijven specialiseren. Ondertussen gaf ik al in 30 landen wereldwijd seminaries, met grote aandacht voor duurzame preventieve technieken”, vertelt Steven De Coninck.

60% van onze omzet genereert. Zumi moet daar in de nabije toekomst ook een stevige bijdrage aan leveren.”

Alles digitaal “Leds worden krachtiger, goedkoper en duurzamer. Met ledcomposities van 10 mm kan men zo zorgen voor alle variëteiten aan licht. Het aandeel van de analoge elektriciteit neemt zienderogen af. Daarom durf ik ook zeggen dat binnen vijf jaar alles digitaal zal bestuurd worden. Op die manier zullen bedrijven, alleen al op het vlak van verlichting, tot 85% besparen. Daar werken wij als bedrijf dat oog heeft voor het milieu, graag aan mee. En we doen dat met producten die in Europa worden geproduceerd en hier een toepassing krijgen.” (PD - Foto EV)

www.tronixxbelgium.com www.kotvandetoekomst.be

de geüpdate dvd uit en ook de nieuwste versie van de ruginstructiekaart is pas verschenen. De film overspant alle leeftijdscategorieën en is niet enkel gericht op beroepsactiviteiten, maar mikt op 24 uur preventie. We geven een heel gevarieerd beeld van hoe je je rug kunt verzorgen in het dagelijkse leven, van slapen over zitten en diverse dagelijkse activiteiten tot lasten tillen. We belasten onze rug al te vaak op een ongunstige manier. Hoe kunnen we dit nu preventief aanpakken? Met de verspreiding van de film willen we bedrijven hiervan bewust maken en hen een middel aanreiken om absenteïsme door rugklachten in te perken. Wie geïnteresseerd is, kan nu al een gratis exemplaar reserveren via de website”, geeft Steven De Coninck nog mee. (SD)

Een aantal jaren geleden werd die informatie verwerkt in een eerste dvd ‘Ontdek je rug’. ”Binnenkort komt

www.rugpreventie.be

Ondernemers 18 9 november 2012

13


OFFER YOU A SIGNATURE !

Specialist in financieel, fiscaal en juridisch advies BDO staat voor deskundig advies van een hoog niveau. Beschikbaarheid, nabijheid, integriteit en een pragmatische aanpak maken van BDO uw juiste partner. Wij luisteren naar u en zorgen voor oplossingen op maat van uw organisatie, en dit altijd voor een “fair price”. In België staan 450 Partners en medewerkers voor u klaar. Wij werken vanuit 9 vestigingen in uw omgeving : Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Lasne, Liège, Namur, Roeselare en Wavre. BDO maakt deel uit van een sterk internationaal netwerk dat met een ploeg van 46.000 Partners en medewerkers actief is in meer dan 110 landen. Meer informatie over onze dienstverlening? Surf dan naar onze website: www.bdo.be of neem contact op met het BDO-kantoor in uw buurt via info@bdo.be


Een nieuwe onderneming opstarten is niet simpel. De hulp van een ervaren mentor kan daarbij van goudwaarde zijn. Met dat idee in het achterhoofd, creëert Hervé Missiaen Startersplatform Tielt. Dit bedrijvencentrum zal hoofdzakelijk startende bedrijven met een specifieke expertise groeperen. "Zij zullen financieel en administratief worden gesteund en gecoacht door mezelf”, stipt Hervé Missiaen aan. Hervé Missiaen is zaakvoerder van heftruckspecialist HM International uit Waregem. Vanuit zijn bezorgdheid over het maatschappelijk welzijn, lanceerde hij eerder al het project 'Artist Meets Business', waarmee hij op een originele manier de expertise van ervaren en bekende Vlamingen in tal van maatschappelijke domeinen verenigt met schilderkunst die later wereldwijd worden geëxposeerd. Nu pakt de creatieveling uit met Startersplatform Tielt. Dit zal uitgroeien tot een bedrijvencentrum waar maximaal acht kleine bedrijven met een knowhow in een bepaalde nichemarkt, een onderkomen vinden. Van daaruit kunnen ze hun zaak opstarten, onder het toeziend

BEDRIJVEN

Startersplatform Tielt, multidisciplinair centrum voor ambitieuze starters oog van een ervaren coach die zowel voor financiële als administratieve steun kan zorgen.

Complementaire bedrijven "Het gebouw waar we ons eerste platform zullen huisvesten, ligt pal langs de Ringlaan en wordt momenteel nog gerenoveerd. Vanaf januari 2013 wordt het nieuwe centrum operationeel. Het concept ligt nog niet helemaal vast, maar ik zie dit als een gebouw waar bijvoorbeeld een zelfstandige boekhouder, een advocaat, een websitebouwer en andere nuttige serviceverleners in één grote ruimte naast elkaar werken. Bedoeling is dat het allemaal complementaire en niet concurrerende bedrijven zijn die meerwaarde aan elkaar bieden. Vanuit het Startersplat-

Hervé Missiaen:

“Eigenlijk wordt het een bedrijvencentrum, maar met een extra dimensie.”

form kunnen ze zich bezig houden met hun corebusiness. Het administratieve en logistieke luik wordt verzorgd door één secretaresse. Eigenlijk wordt het dus een bedrijvencentrum met een extra dimensie, waar zowel nieuwe starters als bestaande bedrijven aan een heel scherpe prijs bediend kunnen worden."

Ervaren managers Deze ondernemingen zullen bovendien kunnen rekenen op de gefilterde database die Missiaen opbouwde via Artist Meets Business, waarbij heel wat topondernemers betrokken zijn. "Op termijn wil ik dit concept ook in andere steden aanbieden. Daarom ben ik ijverig op zoek naar (ex-) managers met veel ervaring, die bereid zijn jong talent te coachen en mee te investeren in een uitbreidend Vlaams Startersplatform, waarvoor ik nu al uitkijk naar geschikte zichtlocaties." (BVC- Foto Hol)

www.startersplatformtielt.be

Microsoft award voor Ieperse start-up Bitmunks Kurt Delaplace, Vincent Theeten en Kristof Derdaele ontwerpen gebruiksvriendelijke apps voor bedrijven. Op 25 oktober werd Bitmunks uit Ieper laureaat van het tweede Boostcamp van Microsoft Innovation Center Brussels voor hun app CHEQROOM, om bedrijven te helpen slimmer om te gaan met hun inventaris. Kristof Derdaele, Vincent Theeten en Kurt Delaplace vormen samen de Ieperse start-up Bitmunks. Bitmunks werd pas in maart van dit jaar opgericht. De naam Bitmunks verwijst naar de toewijding en gedrevenheid van de partners (de monniken van de bits) in de ontwikkeling van apps. De naam bekt goed, knipoogt naar de Disney-eekhoorns (Chipmunks) en via het logo van de eikel ook naar Apple. Het is bovendien

een speelse benaming voor apps die jong, vernieuwend, stijlvol en gebruiksvriendelijk zijn. Bitmunks ontsproot aan het brein van Kristof Derdaele die met zijn bedrijf Hexios als IT-infrastructuurdienstverlener reeds drie jaar gevestigd is op Ieper Business Park. Hij ging een partnerschap aan met softwareingenieurs Vincent Theeten en Kurt Delaplace die een gemeenschappelijke voorgeschiedenis hadden bij Keyware Technologies en later apart hun weg gingen respectievelijk naar Creax en Psi-Control. Het Ieperse bedrijfje ontwerpt en ontwikkelt softwareoplossingen op maat van bedrijven (zowel web based als voor smartphone of tablet) om bepaalde taken uit te voeren en (kosten)efficiënter te werken. “Klantenbedrijven komen met een vraag of een probleem naar ons toe”, zeggen Kurt, Vincent en Kristof. “De oplossing bestaat dan in een mobiele of cloud applicatie die we in nauw overleg ontwikkelen. Een voorbeeld: salesmensen op de baan die de laatste productfiches of presentaties

willen tonen via hun smartphone. Of, uren digitaal aftekenen in plaats van op een papieren bon en deze gegevens naar kantoor doorsturen. Daar zijn apps voor nodig. Bitmunks ontwikkelt ze. Zo hebben we projecten gerealiseerd of lopende op het vlak van telemetrie (monitoren van op afstand), recruitment, documentbeheer, e-commerce, … voor kleine en grote ondernemingen. Elk verzoek is bespreekbaar.” Met hun app CHEQROOM werd Bitmunks laureaat van het tweede Boostcamp van Microsoft Innovation Center Brussels, een gepersonaliseerd coaching- en begeleidingsprogramma voor toekomstige IT-ondernemers, om tot een levensvatbare start-up te komen. CHEQROOM, naar een idee van Vincent Theeten, combineert app en QR-codestickers om kmo’s, verhuurbedrijven, IT-afdelingen, enz hun waardevol materiaal te helpen traceren en beheren via een webbased portal of mobiele app. (MD - Foto DD)

www.bitmunks.com www.cheqroom.com

Ondernemers 18 9 november 2012

15


INTERVIEW

David en Benedikt Waelkens Waelkens


INTERVIEW

“DELOKALISATIE? JA, MAAR EEN ONDERNEMER MAG NOOIT HELEMAAL ZIJN ROOTS VERLOOCHENEN” Wie vlaggen zegt, denkt bijna automatisch aan familiebedrijf Waelkens uit Oostrozebeke: vier generaties, 35 medewerkers. Bijna geruisloos heeft vader Frank Waelkens de fakkel doorgegeven aan zijn zonen David (34) en Benedikt (33). De hardwerkende dertigers geven zich helemaal in hun job en vinden dat heerlijk. “Maar ondernemen kan ook behoorlijk stressy zijn.”

Twee broers die een familiebedrijf leiden, het is niet evident. Hoe ziet de taakverdeling eruit? David: “Laat ons zeggen dat ik hier de minister van Binnenlandse Zaken ben. Ik hou me onder andere bezig met financiën, organisatie, HR en productie. Mijn broer is verantwoordelijk voor alles wat met sales en marketing te maken heeft, hij is dus onze minister van Buitenlandse Zaken.” Benedikt: “Maar we hebben wel allebei ons bureau in dezelfde kantoorruimte. Zo horen we van elkaar waar we mee bezig zijn en daarbij geldt het principe dat we elkaars informeel klankbord zijn.” David: “Heel handig hoor, zo hoor je eens de miserie van een ander.” (proest het uit) Is er ook voldoende ruimte voor le choc des idées die tot innovatie leidt? David: “Dat moet wel. Een vlag maken is meer dan een product, het is een heel proces. Zelfs met een traditioneel product als een vlag, is innovatie nooit ver weg. Ik geef een voorbeeld: we zijn de enige speler op de markt die op een geavanceerde manier hoog energetische inkten kan aanbrengen op het weefsel. Niemand doet ons dat na en de klant wint er bij want de vlaggen gaan veel langer mee. In 2000 waren we ook de eersten die het digitaal drukken onder de knie hadden.” Jullie vader Frank zei enkele jaren terug in een interview dat hij bijzonder fier was op zijn zonen. Was er een lichte druk om in de zaak te stappen of was het toch een weloverwogen eigen keuze? Benedikt: “In mijn geval ging het om een vrije keuze. Van kindsbeen af liep ik al rond in de fabriek en hielp ik tijdens de vakanties mee. Toch ging ik eerst bij een ander werken, op advies van mijn vader trouwens. Bij Würth heb ik de hard selling geleerd, het verkopen van deur tot deur op het gevaar af de deur in je gezicht te krijgen. Na een tijdje zei mijn vader: “Kom maar thuis werken, we kunnen je best gebruiken.” Noem het een lichte druk, maar ik had er best zin in.” David: “Ik heb eerst jaren bij Cargill gewerkt, in het finan-

ciële departement. De vraag kwam eerder van Benedikt, die me er graag bij wilde omwille van de complementariteit tussen ons beiden.” Elk bedrijf, en al zeker een familiebedrijf, heeft een eigen DNA. Wat zou je typisch Waelkens noemen? David: “We zijn te bescheiden, denk ik soms. Terwijl we de voorbije drie jaren toch 3 miljoen euro hebben geïnvesteerd in ons machinepark. De machinebouwers zijn onze belangrijkste partners. Zij hebben de machines, wij zorgen voor de ideale procesvoering.”

Roemenië? Omdat het moest Dit bedrijf heeft roots die teruggaan tot 1926. Maar ook in het leven van een bedrijf is verandering de enige constante. Wat waren de belangrijkste etappes? Benedikt: “Het begon in 1926 allemaal met de productie van priester- en kerkgewaden door Joseph Waelkens. In de jaren 60 zette het bedrijf de stap richting vlaggen. In de jaren 70 kochten we onze eerste borduurautomaten, zodat we ook konden toeleveren naar de confectiesector. De voorbije tien jaar gingen we een nieuwe fase in: de aflossing van de wacht in het management, een partiële delokalisatie van activiteiten (zeefdruk) naar Roemenië, en tenslotte de opkomst van het digitaal drukken.” De voorbije 20 jaren stonden in de textielwereld bol van de delokalisaties. Ook Waelkens deed dat maar bleef ook altijd de streek trouw. Was een gedeeltelijke delokalisatie een noodzaak? David: “We konden echt niet anders. Het was dat of verzuipen omwille van de loonkost. In 2007 startten we een greenfield op in Mures (Transsylvanië). Een zeer goede ervaring, al hebben we veel getsjoold, om het op zijn WestVlaams te zeggen. Net voor de opstart kwamen we er ook achter dat een deel van onze fabriek plotsklaps midden een straat lag. We hebben dat pragmatisch opgelost na overleg met de plaatselijke burgervader: we hebben dat deel van die straat gewoon gekocht.” (lacht)

Benedikt: “Maar helemaal delokaliseren is niet aan ons besteed. We willen onze thuismarkt niet verloochenen. Onze klanten vragen extreme flexibiliteit bij de levering en dat vertaalt zich onder meer in zeer korte leveringstermijnen. We moeten dus dicht bij de markt zitten, dat zijn we aan onszelf en aan onze klanten verplicht. Die markt bevindt zich nog altijd vooral in België en de buurlanden. Wie actief wil zijn in het buitenland – zoals wij in de buurlanden en zelfs verder - heeft behoefte aan een gezonde basis en een pak referenties in eigen land. Men mag als ondernemer ook nooit zijn roots verloochenen. Finaal wonen we hier in Oostrozebeke, niet in Roemenië.” Zou je Oostrozebeke ook een bedrijfsvriendelijke gemeente durven noemen? David: “We hebben relatief weinig te maken met het gemeentelijke bestuursniveau. Maar als het dan toch eens gebeurt, dan zijn de ervaringen zeker positief. Toen we in 2000 een nieuwe site wilden bouwen aan de rand van Oostrozebeke – in plaats van in volle centrum - kregen we advies en voorstellen vanuit het gemeentehuis. Recent werd hier een nieuwe weg aangelegd die zorgt voor een betere ontsluiting met de E17. Met alle ondernemers zijn we toen gaan aankloppen met de vraag de weg nooit helemaal af te sluiten. Op zich was dat materie voor het Vlaams Gewest, maar de gemeente heeft naar onze wensen geluisterd en de zaak aangekaart zoals het hoort.” Waelkens blijft in een niet evidente markt bijzonder aardig groeien. Is het allemaal een zaak van strategie, de juiste keuzes maken? Of is er meer aan de hand? David: “Dit jaar zijn we gegroeid met 16%, vorig jaar met 10%. Aan wat we dat te danken hebben? Ik zou in de eerste plaats denken aan ons eigen productieapparaat. Dat lijkt evident, maar is het niet. Concurrenten hebben niet zo’n performante lijn in huis als wij. De groei is ook te danken aan de juiste beslissingen op het juiste ogenblik. In 2007 hebben we de fabriek in Roemenië opgericht en dat werpt nu zijn vruchten af. Finaal zijn we ook altijd verder gegaan in het leveren van diensten.

Ondernemers 18 9 november 2012

17


18

Ondernemers 18 9 november 2012

Je kan een goed product hebben, maar de klant stelt soms ook zijn eisen qua plaatsing. Last but not least hebben we iedereen binnen het bedrijf gestimuleerd om ook zelf een beetje verkoper te zijn. Iedereen heeft contacten, en dus iedereen kan ambassadeur zijn van onze producten. Die reflex ziet nu diep geworteld bij onze medewerkers.” Benedikt: “Graag willen we ook meer omzet realiseren in het buitenland. Van de huidige 60/40 verhouding tussen België en de export, mag het naar 40/60 gaan. Dat dit voorlopig nog niet gelukt is, heeft in de eerste plaats te maken met de aanzienlijke groei op de Belgische markt.” Is groei alleen zaligmakend? David: “Bepaald niet. Het ergste is als de productie de binnenlopende orders niet kan volgen. Ja, dat gebeurt al eens, ook al draaien onze sterk geautomatiseerde machines 24 uur op 24. Dan zien we ons verplicht om een deel uit te besteden bij collega-vlaggenmakers in het buitenland.” Benedikt: “Groeien is mooi, maar kan dus ook behoorlijk wat stress met zich meebrengen. Ja, daar kan je soms ’s nachts van wakker liggen. Ik denk ook wel eens aan de prijzen die een dalende curve vertonen. Meer omzet is dan als het ware een compensatie voor de dalende prijzen.” Waar situeren zich de echte groeipijnen? Benedikt: “We kunnen altijd nieuwe mensen gebruiken, maar ze vinden is een ander paar mouwen. Ik denk hier onder meer aan een goede verkoper of aan een planneraankoper. Wie zoekt langs de klassieke kanalen zoals advertenties krijgt meestal niet de juiste mensen over de vloer. Ik geloof sterker in de mond-aan-mond reclame.”

“Iedereen denkt dat hij een vlag kan maken met een druk op de knop, maar niets is minder waar natuurlijk.” David

David: “Reken maar dat de digitalisering ook voor groeipijn zorgt. Iedereen denkt dat hij een vlag kan maken met een druk op de knop, maar niets is minder waar natuurlijk. De vraag is altijd: welke kwaliteit wordt er geleverd? In de wereld van beletteraars en bedrukkers stappen ze daar soms nogal licht over heen.” Benedikt: “Een vlag is meer dan zomaar een vlag. Er schuilt knowhow achter het maken van een uitstekend product.”

Subsidies werken concurrentievervalsend Dringt een consolidatie in de sector zich niet dringend op? Alleen al in een straal van 30 km rond Oostrozebeke tellen we naast Waelkens nog drie andere producenten van vlaggen? Benedikt: “Minuutje. In feite hebben we in de straal van 30 km maar één bedrijf die exact hetzelfde doet als wij en dat is Wollux uit Moeskroen (nu eigendom van Christian Dumolin, nvdr). Andere bedrijven zien vlaggen als een nevenactiviteit. Klassiek heb je per land twee tot drie spelers. Maar wij kijken alleen naar onszelf en we weten dat we een behoorlijk rendement en marktaandeel halen, en ook nog steeds groeien. Dat stemt ons tevreden.” David: “Als je aan de lange termijn denkt, staat het in de sterren geschreven dat er nog een consolidatie moet komen, dat is waar. Iedereen mag altijd komen praten. Onze basis is fundamenteel gezond.”

Jullie werden al meer dan eens benaderd door investeerders, maar telkens opnieuw wordt het aanbod beleefd afgewezen. Waarom? Benedikt: “We kregen al meer dan één aanbod, maar om toe te happen zou het een cheque moeten zijn die je niet kan weigeren. Die zie ik nog niet zo snel op ons afkomen. En dan nog? Wat heb je dan? Wat moet je dan? We zijn perfect gelukkig in een groeibedrijf van de familie, waarbij we het voorrecht hebben de traditie te mogen verderzetten. Wat kan een mens meer wensen?” Laten we, naar aanleiding van de zaak Ford vooral niet aan doemdenken doen over de industrie in Vlaanderen. Maar hoe kijken jullie tegen de bijna tabula rasa van een belangrijke sector aan? David: “Elke manager moet doen wat hij moet doen. Als er moet gesaneerd worden, dan moet er gesaneerd worden. Tot daar geen probleem. Maar de manier waarop een en ander werd afgehandeld, is zeer bedenkelijk. Het mocht en het kon veel menselijker gebeuren.” Benedikt: “In dit soort van ondernemerschap lijkt het ethisch bewustzijn me totaal zoek. Eerst beloftes maken en dan inleveren en finaal boudweg sluiten. Eigenlijk komt het er op neer dat de werknemers door in te leveren zelf hun ontslag hebben gefinancierd. Als een grote baas het dan nog de moeite niet vindt om een gesprek aan te gaan met de vertegenwoordigers van de vakbonden, dan kan je niet anders dan zware bedenkingen te hebben.” Ook onze politici lijken het belang van echt ondernemerschap al decennialang niet in te zien. David: “Het probleem is dat de politiek niet weet waar wij ondernemers mee bezig zijn. Als ik éénmaal per maand naar Roemenië ga om er ons filiaal op te volgen, kom ik diep in de nacht in mijn hotelkamer, om er amper te slapen. Na een of twee dagen hard labeur, mag ik voor de retourvlucht om 3 uur in de nacht opstaan. Plezierreisjes zijn dat niet, maar we doen vanuit een groot verantwoordelijkheidsbesef en vanuit een zekere sociale overtuiging. De politiek hangt liever een minde fraai beeld op van ondernemers. Niet te begrijpen.” Benedikt: “De politiek zou zich toch ook even goed moeten bezinnen over de koers die ze volgt. De textiel is al lang een dode mus en iets voor de derdewereldlanden, heet het in politieke kringen. Dus kunnen we maar beter andere sectoren subsidiëren en zwaar steunen, luidt de redenering. Je ziet nu tot wat dat heeft geleid in de automobielsector. Dan kan men zich toch maar beter de vraag stellen of de overheid niet beter steun had toegezegd aan de kmo's van eigen bodem.” David: “Met toch een zekere nuance. Subsidies toekennen werkt alleen maar concurrentievervalsend. Ook kmo’s zitten daar niet echt op te wachten. Wat ze wel willen is een aantrekkelijke context, en die is er niet of te weinig. De overheid kan maar beter zorgen voor een lagere loonlast bijvoorbeeld. Bedrijven betalen zich blauw aan bijkomende lasten. Wat ons betreft mogen de werknemers ook met meer nettoloon naar huis gaan.” Met een extra muros voorzitter – in de persoon van Frank Meysman (ex-Sara Lee) - werd al in 2007 een signaal gegeven richting corporate governance. Waar situeert zich de meerwaarde van Meysman? Benedikt: “Hij zet ons permanent aan tot denken, tot ons gezond verstand gebruiken. Telkens als we denken dat we een antwoord hebben op een probleem, pusht hij ons om nog verder na te denken. Fantastische man, wat een inzicht, altijd een stap voor.” David: “Van Frank onthou ik onder meer: “There is nothing like a free lunch.” Je hebt niets voor niets. Kosten onder

controle houden, cijfers opvolgen, denken op termijn, dit soort zaken. Maar nog zoveel meer. Zelfs als je denkt dat je gelijk hebt, komt hij met een valabel argument dat de zaken in een ander perspectief plaatst.” Benedikt: “Het is vrij eenvoudig: hij stelt alle vragen die je zelf niet stelt. Als dat geen meerwaarde is. Er is tussen ons een warme band ontstaan, ook buiten de bedrijfscontext.” Bestaat dan het gevaar niet dat jullie na vijf jaar niet meer kritisch genoeg zijn voor elkaar? Benedikt: “Absoluut geen gevaar. Hij weet ook perfect het onderscheid te maken tussen wat privé is en wat strikt zakelijk. Niemand die dat beter kan dan hij.”

Hofleverancier van Europa Welke meerwaarde betekent een traditionele vlag vanuit marketingstandpunt? Benedikt: “Ik heb nog altijd het gevoel dat bedrijven de impact van een vlag onderschatten. Een vlag is altijd in beweging, altijd leesbaar en trekt altijd aandacht. Vooral de factor beweging is cruciaal. Neem nu een publiciteitsbord. Dat is een statisch gegeven en na korte tijd kijken mensen daar niet meer naar.” Welke 'speciallekes' kregen jullie hier in de loop der jaren allemaal besteld? David: “De bekende kunsthandelaar Axel Vervoort renoveert in het Antwerpse een oude site met lofts en silo’s. Die reusachtige silo’s worden nu omwikkeld met grote spandoeken van 26 m op 15 m, zonder er in te boren. Het is een spectaculair zicht. En nog eentje: toen Obama laatst in Chicago was voor het World Economic Forum, werd het decor opgevrolijkt met vlaggen van bij ons. Ja, onze vlaggen kregen de voorkeur op de vlaggen van twee Amerikaanse concurrenten. Dat zegt toch veel.”

“Groeien is mooi, maar kan dus ook behoorlijk wat stress met zich meebrengen.” Benedikt

Wat moet u doen om hofleverancier te zijn van de Europese Unie en de Europese Commissie? Benedikt: “Kwaliteit leveren en zorgen voor continuïteit. De EU werkt met vierjaarlijkse contracten, en in 2011 werd die samenwerking nog vernieuwd. We gaan niet naast onze schoenen lopen, maar het is minder evident dan het lijkt om in de vlag van elk land de authentieke kleuren weer te geven. Wij zijn daar wel toe in staat.” Merkt u een revival van de Belgische driekleur nu de Rode Duivels erg goed in de markt liggen? Benedikt: “Een echte revival? Neen, dat zou ik nog niet zeggen, daarvoor is het nog te vroeg. Maar als de Duivels zich zouden plaatsen voor het WK in Brazilië, dan verwachten we wel een opstoot. In afwachting zorgen we alvast voor goede contacten met de Voetbalbond.”

(Tekst: Karel Cambien – Foto's: Kurt Desplenter)


HR SeRviceS

5 goede redenen

om samen met Securex de handen uit de mouwen te steken.

• all-in personeelsadministratie voor zowel uw loonberekening als uw externe preventiedienst, kinderbijslag, medische controledienst en HR-verzekeringen • één polyvalente contactpersoon voor uw personeelsdossier plus extra advies van een team van experts • pro-actieve ondersteuning en adviesverlening op sociaal & juridisch gebied • innovatief softwareplatform ‘HRonline’ voor een veilig en up-to-date dossierbeheer • een vaste prijs per maand voor meer transparantie en geen onaangename verrassingen Kortom: een comfortabel personeelsbeheer zonder zorgen, zodat u zich voluit op de kernactiviteiten van uw bedrijf kan concentreren. Meer weten over comfoHRt en de partnerrol die Securex kan spelen in de uitbouw van uw personeelszaken? Surf naar www.securex.be/kmo of contacteer een van onze experts op 070 233 700. Securex, zoveel meer dan een sociaal secretariaat.

HR SeRviceS HeALTH & SAFeTY HR iNSURANce HR coNSULTiNg SociAL AdmiN HR ReSeARcH


UITGELEZEN Ventilair Group grijpt

zijn kans in Duitsland

Beaulieu koopt Oost-Europees vinylbedrijf De West-Vlaamse vloerbekledingsgroep Beaulieu International Group koopt het Sloveense bedrijf Juteks Group. Daarmee versterkt ze zich in vinylvloeren, het sterkst groeiende segment in de vloerenmarkt vandaag. Door de overname groeit Beaulieu uit tot de derde speler in vinyl ter wereld, na het Franse Tarkett en het West-Vlaamse IVC. Met Juteks verwerft Beaulieu nu twee extra fabrieken, één in Slovenië en één in Rusland. (DM,DT, HLN, DS)

Ventilair Group uit Kuurne, gespecialiseerd in de verdeling van ventilatieproducten, heeft het Duitse bedrijf GLT Grohmann Lüftungstechnik overgenomen. GLT ontwerpt, ontwikkelt en produceert decentrale WTW-units en buisventilatoren. “Zo konden we een eigen design- en ontwerpunit aan de groep toevoegen”, zegt CEO Kurt Declerck van Ventilair.

Quick-Step op overnamepad

Het belang van de overname van GLT voor de Ventilair Group kan niet worden onderschat. Zeker niet in het licht van de missie van de groep: een Europese leider worden in de distributie van hoogkwalitatieve ventilatiematerialen. Geen geringe ambitie voor een firma die ‘pas’ in 2005 van start ging. Inmiddels staat de groep vooral sterk in ‘mechanische ventilatie’, energievriendelijke en warmterecuperatiesystemen. In het begin lag de focus vooral op de residentiële markt. De jongste jaren pakt Ventilair Group ook grotere (industriële) projecten aan. Zo levert het bedrijf alle ventilatiesystemen voor de 18 verdiepingen tellende IMEC Tower in Leuven.

De West-Vlaamse hout- en laminaatspecialist Unilin, vooral bekend van het merk Quick-Step, heeft zijn sectorgenoot Pergo overgenomen. Prijskaartje: 150 miljoen dollar (116 miljoen euro). Pergo, dat bekend staat als de uitvinder van het laminaat, was sinds 2007 in handen van de Duitse groep Pfleiderer. Die kwam evenwel in slechte papieren te zitten, waardoor het bedrijf vorig jaar in de etalage belandde. Toen al werd gesuggereerd dat Mohawk, het Amerikaanse moederbedrijf van Unilin, interesse zou kunnen hebben. Pergo bekleedt immers een sterke positie op de Amerikaanse markt. (alle kranten)

One-stop shopping

125 extra jobs bij Picanol De producent van weefmachines Picanol verhoogt zijn omzetprognose voor 2012. Dat is te danken aan een gunstige eurokoers en aan een sterke vraag naar de nieuwe machines van het bedrijf. Door die hoge vraag kwamen er dit jaar al 125 (tijdelijke) werknemers bij. De omzet steeg in het derde kwartaal met 19% tot 116,72 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 97,88 miljoen euro. (DT,HLN, HN, DS)

Waregem rijkste gemeente In de regio Kortrijk is Waregem met 16.224 euro de rijkste gemeente volgens de inkomencijfers die FOD Economie verspreidde. Met inkomen wordt het netto belastbare inkomen bedoeld, berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting inkomstenjaar 2010, aanslagjaar 2011. In 2010 bedroeg het gemiddelde netto belastbaar inkomen per inwoner 15.598 euro. De inkomenstoename op jaarbasis bedroeg slechts 0,4%, wat beduidend minder is dan de toename van de levensduurte. (HN)

Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique

“Het is snel gegaan”, knikt CEO Kurt Declerck, die na een carrière in verschillende sectoren als bij toeval in de wereld van de ventilatie rolde. “Inmiddels halen we een omzet van zowat 25 miljoen euro, en aan plannen is er geen gebrek. Twee jaar geleden hebben we zelf Vent-Axia by Ventilair in Frankrijk opgestart, en in juli 2010 namen we de Nederlandse firma Comair over: een fabrikant van luchtkanalen, die je kunt verwerken in de vloer of het plafond. Onze strategie bestaat erin er om de twee jaar één land bij te nemen – door overnames, zelf een bedrijf te openen of via joint-ventures. En we zitten perfect op schema. Die strategie heeft tot doel om het volledige gamma van ventilatieoplossingen, als verdeler van de wereldwijde topmerken, te kunnen aanbieden. One-stop shopping is een van onze drie speerpunten: wat ventilatie betreft, moeten onze klanten alles bij ons kunnen vinden, van het kleinste moertje tot de grootste luchtventilatiekast. We kijken dus vooral uit naar bedrijven die de groep kunnen aanvullen.” “Onze volgende prioriteit was Duitsland: een grote markt die veel belang hecht aan kwaliteit, en die nog moet openbloeien als het gaat om energievriendelijke ventilatiesystemen. Zo zijn we op GLT gestoten, dat bovendien zelf ventilatoren maakt. Onze opdracht nu is om van de vier entiteiten echt één groep te maken en goede synergieën tussen de divisies tot stand te brengen.”

P.B. 8500 Kortrijk 4/257

Kansen en groei

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk

De Ventilair Group wordt, naast distributeur, op die manier ook producent. Een nieuwe en flinke stap. “We gaan dat wel langzaam en voorzichtig aanpakken, zodat we op termijn al onze productlijnen zelf kunnen beheersen”, zegt Kurt Declerck. “Eerst en vooral willen wij nu een aantal producten ontwikkelen voor de Duitse markt, maar de GLT-mensen zullen nu ook in een groter internationaal kader moeten gaan denken, want elk land heeft andere wettelijke vereisten. België kent bijvoorbeeld de strengste wetgeving, wat uiteindelijk niet slecht

Kurt Declerck:

“Vroeger moesten we zelf op zoek gaan naar producenten om hun systemen te mogen verdelen, nu kloppen ze steeds meer bij ons aan.”

is, want de producten die goed zijn voor onze thuismarkt, zijn dat meestal ook in het buitenland.” Maar het komt er ook op aan om nu niet rechtstreeks te gaan concurreren met de partners-leveranciers van andere producten, want dat zou de groep op termijn zuur kunnen opbreken. “Het is inderdaad een dunne lijn”, zegt Kurt Declerck. “Voor Ventaxia zijn wij bijvoorbeeld de grootste exportklant, en onze overname van GLT zorgt daar wel voor een beetje zenuwachtigheid. We moeten daarom erg transparant zijn en correcte afspraken maken.” De toekomst voor Ventilair Group is er een vol opportuniteiten en groei, zo lijkt het. Kurt Declerck: “We hebben gemerkt dat er sinds een tweetal jaar veel over ons wordt gepraat op de wereldventilatiemarkt. Dat maakt het wel een stuk makkelijker: vroeger moesten we zelf op zoek gaan naar producenten om hun systemen te mogen verdelen, nu kloppen ze steeds meer bij ons aan.” (JD)

www.ventilairgroup.com


Het Kortrijkse Ad Ultima, specialist in de automatisering van de administratieve flow van bedrijven, heeft LISIS Technology uit Turnhout overgenomen. LISIS Technology levert IT-oplossingen voor bedrijven en lokale overheden die actief zijn in de milieusector en industriële dienstverlening. Filip Bossuyt staat aan het hoofd van Ad Ultima, aanbieder van gespecialiseerde IT-oplossingen op basis van Microsoft Dynamics AX en PTC Windchill technologie. “Van bij de start in 2000 was het de bedoeling om over de grenzen heen te kijken”, zegt Filip Bossuyt. “We zijn dan ook actief in de Benelux, hebben 155 medewerkers in dienst en realiseren een omzet van 22 miljoen euro. Voor de overname van LISIS Technology waren we actief in productie-, distributie- en servicebedrijven, nu ook in de milieu- en recyclagesector.”

Kapitaalsintensieve sector “Er zijn uiteraard heel wat spelers actief op die markt van IT-oplossingen voor de administratie”, bekent Bossuyt. “SAP, Microsoft en ORACLE zijn uitgegroeid tot

absolute wereldspelers. De hele markt is zo geëvolueerd. Deze sector is enorm kapitaalsintensief. IT-platformen evolueren razendsnel wat voortdurend vernieuwing en investeringen vraagt. Drie jaar vooruit kunnen kijken, is in onze sector al een luxe. Vandaar dus dat heel wat lokale spelers moesten afhaken. De investeringen waren niet langer mogelijk. Zo werden onder andere in onze streek GSE en Infosoft overgenomen door grotere spelers. Door ons partnership met Microsoft en onze ervaring zijn we in staat aan onze klanten een antwoord te bieden voor de komende 10 tot 15 jaar. Voor alle duidelijkheid, wij leveren geen infrastructuur, maar gaan in samenwerking met de klant op zoek naar het ideale softwareplatform. Opleiding van mensen is daar een heel belangrijk onderdeel van.”

Schaalvergroting “De overname van LISIS Technology is een perfect voorbeeld van schaalvergroting. Op het vlak van afvalverwerking en recyclage behoort Vlaanderen tot de wereldtop. Het lijkt dus logisch te zijn dat die competenties ook zullen worden geëxporteerd. Administratief bekeken, denk maar aan de vele verschillende wetgevingen ter zake,

BEDRIJVEN

Ad Ultima neemt LISIS Technology over Filip Bossuyt:

“De Franse markt is ook een van onze toekomstprioriteiten”

geen sinecure. LISIS heeft die knowhow in huis en door de overname van LISIS heeft Ad Ultima nu ook een voet aan de grond in die sector”, vervolgt hij. “In de toekomst gaan we meer en meer richting Frankrijk kijken. In 2007 hadden we voor het eerst het kritisch volume bereikt waarbij we andere markten moesten aanboren. We hadden nood aan andere connecties en zelfs culturen. Lyon werd een nieuwe uitvalsbasis en met onze Vlaamse arbeidsethos en een afstand die best overbrugbaar is, bouwen we daar iets moois uit. De Franse markt is dan ook een van onze toekomstprioriteiten.” (PD - Foto Hol)

www.adultima.be

Hautekiet Candles verleidt Qatar met goud en diamanten ‘Diamonds are a sheikh’s best friend!’ Nee, James Bond verslikte zich niet in de titel van een van zijn oude films. Het inspireerde de Brugse kaarsenfabrikant Hautekiet Candles wél om een exclusieve wereldprimeur uit te brengen: kaarsen met goudschilfers en diamanten in verwerkt. Meteen een fonkelende opening naar nieuwe internationale markten, het Midden-Oosten voorop.

Vlaamse kerken over tuinkaarsen tot geschenk-, sier- en geurkaarsen. Fabrice Goffin: “We kunnen nooit op tegen de massaproductie van Aziatische concurrenten, maar door maatwerk in kleinere hoeveelheden af te leveren, kunnen we snel inspelen op de vraag van de klant. Onder de naam Recandle bieden we ook kaarsen aan die we met groene energie van ons zonnepark recupereren uit resten van kerkkaarsen en gieten in gerecycleerde glasvormen.”

Dirk Ballegeer nam in 2005 het roer van het failliete bedrijf over, nadat de familie Hautekiet na 80 jaar bedrijfsvoering het hoofd moest buigen voor de concurrentie uit de Aziatische landen. Later kwam Fabrice Goffin meetrappen op de managementtandem. “Ook het klantenbestand bleek afgekalfd, maar toch slaagden we erin om sindsdien in een heel concurrentiële markt de tweede grootste kaarsenmaker in België te worden, en bovendien de enige die nog volledig in België produceert”, weet Goffin.

Om als puur Belgische kaarsenmaker de 23 medewerkers nog groeiperspectieven te geven, lonkten ze naar buitenlandse markten. Door toeval, volharding én een tikkeltje geluk, kon de kaarsenmaker de nieuwste telgen uit het exclusieve Slowlight-gamma voorstellen aan een Qatarese sjeik. Die was meteen laaiend enthousiast over de kaarsen met goudschilfers of een ingewerkte diamant. Fabrice Goffin: “We dachten dat het een gadget zou zijn waarvan we er jaarlijks een vijftal zouden verkopen, maar er blijkt echt een markt voor te zijn, ondanks prijzen van 65 tot 25.000 euro, per stuk! De sjeik engageert zich om ons volledig assortiment te gaan verdelen in het Midden-Oosten, maar door de grote media-aandacht bij

Met uitzondering van theelichtjes, vervaardigt Hautekiet alle mogelijke kaarsen: van noveenkaarsen voor de

Dirk Ballegeer en Fabrice Goffin:

“We dachten dat het een gadget zou zijn waarvan we er jaarlijks een vijftal zouden verkopen, maar er blijkt echt een markt voor te zijn!”

de lancering van deze Gold en Diamond Edition, stromen ook de bestellingen uit België en Europa toe.” Als toemaatje bovenop een nu al geslaagd jaar, maakt Hautekiet Candles voor de Magical Winter Moments beurs eind november in het Brugse Oud Sint-Jan bovendien een kaars met een diamant van 3 à 4 karaat, meteen de duurste kaars ter wereld. (SD- Foto MVN)

www.hautekiet-candles.be

Ondernemers 18 9 november 2012

21


Geeft u er eentje?

Brouwerij Bavik nv • Rijksweg 33 • B-8531 Bavikhove Admin.: 056/71 90 91 • E-mail: info@bavik.be • www.bavik.be

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

De geschenkverpakkingen van Petrus: kwaliteitsproducten van bij ons, in een exclusieve en stevige cadeaubox. U schenkt het met plezier, uw klanten drinken het met plezier.

Converge IT zorgt ervoor dat uw bedrijfgegevens altijd en overal veilig bereikbaar zijn

Techniek voor evenementen en standenbouw verhuur klank • licht • audiovisueel • decoratie montage • technische bediening • advies • Bose® pro partner geluidsversterking • sfeer- & dansverlichting • flatscreens • decoratieve inkleding standverlichting • standinrichting • beamers • technische bediening • DJ Gear modulaire wanden • lichtconstructies voor party’s • special effects • afhaalverhuur

Solico bvba Onledegoedstraat 81 (IZ Beveren-Noord Roeselare) 8800 Roeselare t +32 (0) 51 31 28 30 f +32 (0) 51 31 28 56 mail info@solico.be www.solico.be

OM HET EVEN WAAR U ZICH BEVINDT

OM HET EVEN WANNEER U ZE NODIG HEEFT

CONTACTEER ONS

OM HET EVEN VANOP WELK TOESTEL ( IPAD, SMARTPHONE, PC, LAPTOP, ... )

tel. +32 (0)50 68 81 99 www.converge-it.be info@converge-it.be Schooldreef 31A B-8020 Oostkamp (Belgium)


BEDRIJVEN

Zedelgemse uitgever breidt vakbladenaanbod uit

Nederlandse overname voor Professional Media Group Met de overname van vier titels en evenveel vaste medewerkers van de Nederlandse vakbladuitgever Industriële Pers, versterkt het Zedelgemse PMG zijn marktpositie in zowel België als Nederland. Naast de magazines en de online-info zijn er ook plannen om het tvaanbod verder uit te breiden. Het was de zaakvoerder van de Amersfoortse vakbladenuitgever Industriële Pers die zelf contact opnam met PMG. “Peter Van Nierop is 62 jaar en heeft geen opvolgers”, zegt Fernand Vanrie van PMG. “Om de overname vlekkeloos te laten verlopen, blijft hij nog voor minstens drie jaar verantwoordelijk voor de commerciële uitbating van de overgenomen vakbladen. De nieuwe aanwinsten verschijnen vanaf 2013 onder de PMG-vlag. Op die manier breiden we onze portfolio uit tot 30 titels.” Onder het motto ‘Wat je zelf doet, doe je meestal beter’, verliet Fernand Vanrie 30 jaar geleden Roularta om samen met zijn echtgenote Veronique Seynaeve op zelfstandige basis klanten te gaan adviseren over uitgeven en abonnementen werven. “Toen onze eerste klant er niet in slaagde Dobbit-magazine succesvol in de markt te zetten, konden we die titel overkopen van de toenmalige Gentse uitgeverij Het Volk. We ondervonden echter al vlug dat het als kleine uitgever heel moeilijk is om een consumentenmagazine rendabel te maken en daarom combineerden we

het met een vakblad voor de doe-het-zelfsector. Die formule sloeg wél aan en jaar na jaar konden we bijkomende vakbladen opstarten. Onze ambitie bestaat erin om voor elke zelfstandige in de gemeente, van de garagist tot de traiteur, een vakblad uit te geven.” Het businessmodel blinkt uit door zijn eenvoud. “Onze vakbladen worden gratis verstuurd naar alle ondernemingen die actief zijn binnen elke sector. De kosten worden gefinancierd met de verkoop van de advertentieruimte. Op die manier krijg je een win-winsituatie”, beweert Fernand Vanrie. “De vakman krijgt hoogwaardige en nuttige technische informatie en de adverteerder weet dat hij met zijn aanbod gegarandeerd zijn doelpubliek bereikt. Voor de inhoud van de bladen gaan we binnen elke sector te rade bij specialisten die het basismateriaal aanleveren. Redacteurs en bladmanagers van PMG zorgen er dan voor dat de technische info vlot leesbaar wordt gemaakt.”

Geen abonnees De bekendste titel van PMG bij het brede publiek is ongetwijfeld ‘Doe-het-zelf Dobbit’ voor de doorsnee consument, maar de professionele bladen situeren zich naast de bouwwereld ook in de industrie, retail, fashion, food en event marketing. Ondanks de sombere wolken die boven de toekomst van de printmedia hangen, maakt PMG zich niet onmiddellijk zorgen. “Ik heb 25 jaar lang

wakker gelegen van het feit dat we geen inkomsten halen uit abonnementen, maar uitsluitend via advertenties. Met de opkomst van de onlinemedia, die de abonnementeninkomsten bij iedere uitgeverij doen afkalven, slaap ik heel wat vaster, omdat ons model duurzamer blijkt dan we eerst dachten. Wij kunnen geen abonnees verliezen, want we hebben er geen. Maar zolang onze adverteerders weten en vaststellen dat onze bladen door de juiste doelgroep wordt gelezen, zullen ze blijven investeren in advertentieruimte. Er zullen bovendien altijd vaklui nodig zijn en die zullen altijd investeringen moeten doen. We zagen in de afgelopen decennia wel bepaalde vaktitels verdwijnen, zoals voor schoenmakers en tabaksverkopers, maar er komen telkens ook weer nieuwe beroepen bij”, vertelt Fernand Vanrie, die met een 100-tal vaste en een 60-tal freelance medewerkers een jaaromzet realiseert van zowat 10 miljoen euro. De multimediale wereld kent voor PMG weinig geheimen. “Onze vakbladen zijn niet alleen zowel in het Nederlands als het Frans beschikbaar maar ze zijn ook volledig aangepast om online te worden geraadpleegd via een iPad of smartphone. Bovendien hebben we ook plannen om ons tv-aanbod in een nieuw jasje te steken. 20 jaar geleden hadden we al een doe-het-zelfprogramma op de BRT, later op Focus-WTV en tot voor kort ook op Vitaya, waar we zendtijd kopen en zorgen voor financiering en sponsoring van de inhoud. Maar binnenkort gaan we zelf een digitale zender opstarten om programma’s over doe-het-zelf en over wonen en bouwen te kunnen uitzenden. Bedoeling is om de digitale kanalen van Telenet en Belgacom te combineren met een aanbod via het internet.” Het echtpaar Vanrie-Seynaeve blijkt geen opvolgers klaar te hebben zitten, maar dit hoeft niet onmiddellijk een probleem te zijn. “Ik wil dit werk gerust blijven doen tot ik 85 jaar ben, omdat ik kan doen wat ik graag doe. Al de rest kan ik delegeren aan mijn medewerkers”, besluit Fernand Vanrie met een kwinkslag. (SD – Foto MVN)

www.pmg.be

Veronique Seynaeve en Fernand Vanrie:

“Onze ambitie bestaat erin om voor elke zelfstandige in de gemeente, van de garagist tot de traiteur, een vakblad uit te geven.”

Ondernemers 18 9 november 2012

23


Wij hebben kennis van zaken, vooral de zaken uit uw buurt. Start uw zaak op met onze lokale expert en de steun van het Europees Investeringsfonds.

U start een zaak? Dat treft: dat doen wij ook. Elke dag opnieuw en in uw buurt. Onze lokale specialist Business Banking geeft u onderbouwd advies en biedt u begeleiding op maat. Bovendien vertelt hij u meer over het Europees Investeringsfonds.

De garantie van dat fonds kan ervoor zorgen dat u zelf minder waarborgen moet aanbrengen of dat u een korting op uw krediet geniet. Geïnteresseerd? Contacteer uw lokale specialist Business Banking of surf naar belfius.be/starters.

Deze financieringsaanvraag geniet een garantie verleend binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Unie. Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.


Nick Vanneder:

“Niettegenstaande het moeilijk is om technisch personeel te vinden, geloof ik in de jeugd.” Abutriek is als familiebedrijf duidelijk in goede handen bij Nick Vanneder. Hij bouwde het bedrijf van vader John niet alleen verder uit maar blikt na 30 jaar duidelijk ook nog stevig vooruit. Zo nam Abutriek de bedrijfsgebouwen en gronden van Truckwash Lobbo over en wordt er werk gemaakt van het op punt zetten van de communicatie met de buitenwereld. De geschiedenis van Abutriek gaat terug tot 1982, toen John Vanneder die technisch directeur was bij textielbedrijf Vanneste-Verwee, door het stopzetten van de activiteiten zonder werk kwam te zitten. Hij had er een ruime

expertise in stoomketels, stoomgeneratoren en turbines opgebouwd. Dat was ook de fabrikant van stoomketels Ateliers Mahy & Frères niet ontgaan. Zo kon hij met Abutriek op zelfstandige basis starten met de verkoop en aansluiting van stoomketels. “Logischerwijze maakte hij daarbij gebruik van zijn netwerk in de textielsector”, zegt huidig gedelegeerd bestuurder Nick Vanneder. “Later kwamen daar ook het leggen van gasleidingen, voedingskabels en persluchtleidingen bij. In 1992 vervoegde ik de firma en omdat ik een achtergrond in elektriciteit had, bouwde ik die poot uit.” “In 1997 werd ik opgenomen in het management en verhuisde het bedrijf van Beveren-Leie naar Vichte. Op een site van 2.500 m² bouwden we verschillende grote afdelingen uit: industriële buisleidingen, industriële elektriciteit, automatisatie en thermische installaties en industriële HVAC. Wij kunnen een industriële nieuwbouw voorzien van alle technische leidingen en voorzieningen als gas, water, verwarming en elektriciteit. Wij staan in voor het ontwerp, de planning, de organisatie en de uitvoering. Geen versnippering van opdrachten dus en dat heeft een positief effect op de prijszetting.

BEDRIJVEN

Abutriek in Vichte bestaat 30 jaar Naast de inrichting van nieuwe gebouwen, ondersteunen wij technisch ook klanten die nieuwe machines aanschaffen”, aldus Nick Vanneder. Met 30 medewerkers zoekt Abutriek dagelijks naar oplossingen voor bedrijven. Ze zien bovendien de toekomst positief tegemoet. Abutriek wil zich nog uitdrukkelijker gaan profileren als totaalpartner voor bedrijven. Vijf jaar geleden lanceerden ze een nieuwe huisstijl. Omdat ze alweer aan uitbreiden toe zijn, kochten ze de 1.000 m² gebouwen en nog eens 1.400 m² grond van overbuur Truckwash Lobbo. Nick Vanneder: “Waarom ik vertrouwen heb in de toekomst? Omdat er nog heel wat kan gerealiseerd worden op vlak van groene energie. Omdat productiebedrijven installaties moeten laten onderhouden, vernieuwen en aanpassen zodat ze zich 100% op hun corebusiness kunnen focussen. Niettegenstaande het moeilijk is om technisch personeel te vinden, geloof ik in de jeugd. Daarom werken we nauw samen met scholen en begeleiden we jongeren goed.” (PD - Foto Kurt)

www.abutriek.be

Zwevegems bedrijfsverzamelgebouw De Kop in de maak Het bloeiende bedrijventerrein Esserstraat in Zwevegem krijgt een mooi visitekaartje: het bedrijfsverzamelgebouw De Kop met plaats voor acht kmo-units. Het gebouw moet tegen eind 2013 gerealiseerd zijn. Intercommunale Leiedal gaat daarvoor in zee met de duurzame projectontwikkelaar Re-Vive uit Gentbrugge. Een bedrijfsverzamelgebouw valt niet te verwarren met een bedrijvencentrum, en in de regio Zuid-West-Vlaanderen is het een vrij nieuw gegeven. Om te beginnen kunnen geïnteresseerde kmo’s er eigen ruimte kopen. Kleinere bedrijven die nood hebben aan een eigen locatie van enkele honderden vierkante meters, vinden die immers moeilijk in de streek. De Kop moet daar, op een perceel van ongeveer 5.800 m², voor een deel al aan tegemoetkomen. Na een openbare oproep, waarna een tiental dossiers werd ingediend, ging Leiedal voor de realisatie van De Kop in zee met SAQ Architects, de bouwfirma Beeuwsaert Construct en vastgoedontwikkelaar Re-Vive uit Gentbrugge. Re-Vive houdt zich doorgaans bezig met de reconversie van oude bedrijfsterreinen, volgens de principes van duurzame stedenbouw. Dat houdt de bouw van hele wijken in, met plaats voor wonen, werken en ontspannen.

De Kop is voor Re-Vive dus enigszins een buitenbeentje. “Het gaat hier niet om een realisatie op een brownfield of om een breder stedenbouwkundig project. Het architectenbureau heeft ons hiervoor aangesproken, omwille van onze competenties op het vlak van duurzaam bouwen en duurzame bedrijventerreinen”, zegt gedelegeerd bestuurder Nicolas Bearelle. “We zijn op de kar gesprongen, om onze kennis op het vlak van duurzaam bouwen nog aan te scherpen. Omdat De Kop het visitekaartje voor de Esserstraat moet worden, was de inzet hoog, maar ik denk dat we, samen met SAQ en Beeuwsaert Construct, een mooi project zullen realiseren.”

Duurzaam en flexibel “De verkoop van de units in De Kop is een drietal weken geleden gestart, en hoewel het nog erg vroeg is voor concrete resultaten, merken we toch een opmerkelijk grote interesse”, zegt sales executive en projectverantwoordelijke Valerie Bohyn. “We bieden dan ook betaalbare ruimte aan in een gebouw met uitstraling, dat bovendien ingeplant is in een mooie omgeving.” Naast het gebruik van duurzame en energiezuinige bouwtechnieken, kan elke unit, binnen het bestaande architecturale kader, door de koper worden aangepast.

Jelle Vandendriessche en Valerie Bohyn:

“De Kop biedt betaalbare ruimte aan in een gebouw met uitstraling, dat bovendien ingeplant is in een mooie omgeving.” “In principe kunnen de units ook worden samengevoegd, hoewel het de bedoeling blijft om er zo veel mogelijk kmo’s in te huisvesten”, zegt project developer Jelle Vandendriessche. “Tijdens de voorverkoop kunnen bedrijven ook suggesties doen om de gevel aan te passen en enigszins te personaliseren, in functie van de specifieke wensen en de activiteit. Wat de invulling betreft, moet het om atelier- of opslagruimte gaan, al mogen er ook ondersteunende kantoorruimtes worden ingericht.” De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland na het bouwverlof van volgend jaar, om De Kop dan hopelijk eind volgend jaar te kunnen opleveren. (JD)

www.dekop.be

Ondernemers 18 9 november 2012

25


Hyboma verkavelt en verkoopt uw grond...

HYBOMA HAALT HET BESTE UIT UW GROND We gaan ervoor... Bezit u bouwgrond, verkavelbare grond of een afbraakpand? Kent u de waarde ervan? Hyboma zorgt voor optimaal rendement. Sinds 1968 investeert Hyboma in bouwrijpe percelen voor nieuwe projecten. Een uitdaging waar we onze specialiteit van hebben gemaakt… en waar u de vruchten van plukt. Met intelligent advies, correcte service en jarenlange expertise laat Hyboma uw grond renderen. Concrete afspraken en onderling overleg zijn immers essentieel om een nieuw verkavelingsproject succesvol te maken. Daar gaan we voor, samen met u!

WAT KAN HYBOMA VOOR U BETEKENEN? > ONDERZOEKT DE ONTWIKKELINGSKANSEN VAN UW GROND > VOLGT VERGUNNINGEN OP OM UW GROND TE VERKAVELEN > COÖRDINEERT HET GANSE VERKAVELINGSPROJECT VAN A TOT Z > VERKOOPT DE BOUWPERCELEN MET DE NODIGE PUBLICITEIT > WERKT HET HELE TRAJECT SAMEN MET UW EIGEN NOTARIS

Informeer snel naar de mogelijkheden van uw grond! Contacteer ons voor een afspraak op 051 480 980 of surf naar www.hyboma.be


Philip Himpe uit Waregem specialiseert zich sinds jaar en dag in elektriciteitsinfrastructuur voor gebouwen en bekabeling van machines. Toen zowat alle collega's plots begonnen te investeren in zonnepanelen, besliste hij doelbewust om niet van zijn koers af te wijken. Met succes, want zo blijft zijn onderneming ongevoelig voor de drastische terugval in de fotovoltaïsche markt. De voorbije jaren was de hype rond zonnepanelen alomtegenwoordig. Aan het sprookje kwam bruusk een einde door het abrupt terugschroeven van de subsidies. Philip Himpe van het gelijknamige elektrobedrijf uit Waregem dacht er al die tijd het zijne van. Bewust oriënteerde hij zich niet naar die markt, maar bleef hij inzetten op zijn andere activiteiten.

Verruiming cliënteel "We hadden het op dat moment al druk genoeg om aan de vraag van ons bestaand cliënteel te voldoen. Bovendien was het sowieso moeilijk geweest om technisch geschoolde mensen te vinden voor die nieuwe activiteiten. Als ik erin was gestapt, had ik misschien wel 30 men-

Dirk Van der Stede:

“Te vaak stellen ondernemingen zich al tevreden met het halen van de lozingsnormen voor hun milieuvergunning.” Op termijn dreigt water almaar schaarser en dus duurder te worden. Daarom raadt Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) ondernemingen aan om een wateraudit te laten uitvoeren. “Zo'n scan levert erg nuttige adviezen op om de waterkost gevoelig te reduceren en bovendien kan de helft van de auditfactuur terugbetaald worden”, verduidelijkt Dirk Van der Stede van Vlakwa. Begin dit jaar organiseerde Vlakwa een enquête over het waterbewustzijn bij bedrijven. “Uit de resultaten bleek dat de meeste ondernemingen geen idee hebben hoe

BEDRIJVEN

Elektro Himpe deelt niet in de klappen van de zonnepanelenmarkt sen meer nodig gehad. Daarnaast was van meet af aan duidelijk dat de subsidies mettertijd zouden worden afgebouwd en dat die sector het dus op een bepaald moment heel moeilijk zou krijgen”, analyseert Himpe. Philip Himpe: Veel collega's maakten die denkoefening niet en gooiden zich vol overgave op het installeren van zonnepanelen. "Daardoor verwaarloosden ze hun oorspronkelijke activiteiten en kwamen heel wat bedrijven die op zoek waren naar de meer traditionele elektriciteitsoplossingen in de kou te staan. Op die manier hebben wij ons cliënteel aanzienlijk kunnen verruimen. Toch bleef alles perfect beheersbaar, omdat het aantal industriële opdrachten in die periode wat afnam."

Langetermijnvisie "De enige manier waarop wij ons steentje hebben bijgedragen aan de fotovoltaïsche markt, is door de installatie van netontkoppelingsborden, die bij grote industriële toepassingen op de zonnepanelen werden aangesloten", vervolgt Philip. "Daarnaast hebben we op ons eigen dak ook zonnepanelen liggen, maar die hebben we niet zelf geplaatst."

“Het zou me niet verbazen als het de komende maanden faillissementen gaat regenen.”

De ondernemer stelt vast dat heel wat collega's hun vingers verbrand hebben aan de hype. "Die bedrijven hebben gedurende een aantal jaren mooie winstmarges behaald, maar deden in die periode ook investeringen die ze op langere termijn moeten terugbetalen. Doordat de sector nu op zijn gat zit, hebben ze daar de grootste moeite mee. Het zou me niet verbazen als het de komende maanden faillissementen gaat regenen. Gelukkig hebben wij ons altijd aan onze langetermijnvisie gehouden, iets wat we ook de komende jaren vastberaden zullen blijven doen." (BVC – Foto Hol)

www.himpephilip.be

“Wateraudits kunnen bedrijven veel overbodige kosten besparen” ze kunnen anticiperen op de stijgende waterprijs en de strengere normen", legt Dirk Van der Stede, gedelegeerd bestuurder bij Vlakwa uit. “De cijfers toonden aan dat maar 31 % van de kmo's en grote ondernemingen en 18 % van de landbouwbedrijven, al een wateraudit heeft laten uitvoeren. Van degenen die er nog geen werk van maakten, was amper 20 % van plan dit te doen. Met een sensibiliseringscampagne willen we het probleem meer aandacht geven.”

Gespecialiseerd advies Het staat vast dat op een gegeven moment de waterkostprijs gevoelig zal stijgen. Bedrijven doen er dus goed aan om daar nu al op te anticiperen. De eerste stap is een wateraudit. “De kost van zo'n scan weegt totaal niet op tegen de voordelen die je eruit kan puren”, zegt Dirk Van der Stede. “Ten eerste kan de helft van de auditprijs via de kmo-portefeuille terugbetaald worden. Secundo, levert zo'n studie gespecialiseerde adviezen op die toe-

laten om duizenden euro's te besparen. Gebruik maken van alternatieve bronnen (hemelwater, grijswater, ...) en waterrecuperatie kunnen een gigantische reductie van de waterkost met zich meebrengen. Te vaak stellen ondernemingen zich tevreden met het halen van de lozingsnormen voor hun milieuvergunning, en worden verdere mogelijkheden om duurzaam met water om te gaan niet bekeken." Recent werd I-Cleantech Vlaanderen voorgesteld. Hieraan is een Vlaams actieprogramma gekoppeld met provinciale trekkers. West-Vlaanderen heeft de opdracht acties te organiseren op het vlak van hernieuwbare energie en water. “Ideeën kunnen hier leiden tot de creatie van spin-offs van wie de oplossingen eventueel ook op exportvlak heel nuttig kunnen zijn. Hoog tijd dus om werk te maken van innovatieve oplossingen voor duurzaam watergebruik”, besluit Dirk Van der Stede. (BVC – Foto Hol)

www.vlakwa.be

Ondernemers 18 9 november 2012

27


Geen boodschap aan waardeloze cadeaus?*

* Bij Calipage geen nepcadeaus waarvoor u eigenlijk betaalt. Als de zelfstandige specialist in kantoorartikelen geeft Calipage u liever permanent scherpe prijzen en de beste service. Zin om kennis te maken? Geniet dan tot 31/12/2012 van 10% korting op uw eerste online bestelling via www.calipage.be. Boter bij de vis. 18.000 kantoorartikelen binnen de 24u geleverd. Toch allemaal beter dan zo’n waardeloos cadeau, niet?

R KO

0 -1 % G N TI

Surf naar www.calipage.be voor de actievoorwaarden en een Calipage specialist in uw buurt.


De vier creatievelingen:

“Deze manier van coworking laat toe ons netwerk met elkaar te delen, en zo tot één groot netwerk te komen.”

BEDRIJVEN

Artistieke ‘hub’ in hartje Kortrijk Vier creatievelingen – drie twintigers en een prille dertiger – huizen voortaan samen in een artistieke ‘hub’ op het Vandaleplein in Kortrijk. Een bijzondere manier van ‘coworking’, die inspirerend werkt. “Bovendien kunnen we zo elkaars netwerk delen”, zeggen de vier. Het productiehuis van filmmaker Benoit De Clerck, de interieurarchitecten van FIVE AM en web(-app)ontwikkelaar float:left doen aan creatieve kruisbestuiving op het meest pittoreske plein van Kortrijk. Ze betrekken er samen de vroegere Scapa-winkel, die zo is omgevormd tot een soort creative studio. “Wij zaten vroeger allemaal samen op kantoor in het Ondernemerscentrum in Kortrijk, en wij zochten een nieuwe werkplek”, zegt Olivier Caluwier, die samen met Mathieu Bellens het interieurarchitectenbureau FIVE AM bestiert. “We hadden meteen ons hart verloren aan dit inspirerende gebouw, op een prachtige locatie bovendien in het centrum van Kortrijk. En we vonden het een aantrekkelijk idee om ook de anderen hierbij te betrekken.” “Je zit hier samen met collega’s, die weliswaar in een andere branche actief zijn, maar aan wie je toch veel hebt”, zegt Matthijs Stichelbaut van float:left. “Het laat ook toe om ons netwerk met elkaar te delen, en zo tot één groot netwerk te komen.”

Creatief ondernemerschap Deze creative studio draait dus om meer dan samen de huurkosten delen; er vindt als vanzelf een kruisbestuiving plaats. “Zo hebben we met een meubelontwerp van ons deelgenomen aan een wedstrijd, en daarvoor moest een filmpje worden gemaakt”, vertelt Mathieu Bellens. “Het leek ons logisch om daarvoor een beroep te doen op Benoit. En als wij onze website om zeep helpen, is Matthijs niet ver weg (lacht).” “We kunnen elkaar helpen, hè?”, meent ook Benoit De Clerck. “Een recente corporate film voor Quinze & Milan heb ik bijvoorbeeld onrechtstreeks aan FIVE AM te danken, al verwachten we nu ook geen exclusiviteit van elkaar.” Alle vier hebben ze er geen moment aan getwijfeld om

zelfstandig aan de slag te gaan. “Ik heb een korte tijd in loondienst gewerkt, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik houd me bezig met onlinecommunicatie, zoals websites en webapps, voor de B2B-markt”, zegt Matthijs Stichelbaut. “Daarnaast werk ik ook aan de ontwikkeling van een eigen softwareplatform.” Mathieu Bellens en Olivier Caluwier hebben de goede band die ze al op de schoolbanken hadden, gewoon verdergezet met FIVE AM. “Vijf jaar lang zijn we onze eigen weg gegaan, tot we elkaar wel weer moésten ontmoeten. Tussen pot en pint hebben we snel beslist om zelf iets uit de grond te stampen”, zegt Olivier. “Wij ontwerpen de inrichting van onder andere kantoren en winkels. Het zou fijn zijn, mochten we binnenkort ook dingen in het buitenland kunnen doen.” En dan is er nog Benoit De Clerck, die zijn eigen productiehuis heeft, werkt als freelanceregisseur, en zowel reclamespots, bedrijfs- als kortfilms draait. “Ik hoop binnenkort de goedkeuring van het Vlaams Audiovisueel Fonds te krijgen van mijn dossier voor een tweede kortfilm, en ik denk ook stilaan aan een langspeelfilm. Ik hoop dus vooral naam te maken als maker van fictiefilms, en mij te

Telecomauditbedrijf Runa bestaat 15 jaar 15 jaar geleden startte Bart Callewaert Runa op, met de bedoeling alles wat telefonie was te optimaliseren voor zelfstandigen en kmo’s. “We zijn een vaste waarde in de telecommarkt en hebben een reputatie als betrouwbare en onafhankelijke telecompartner opgebouwd”, zegt Bart Callewaert. “We zetten geen producten in de markt maar zoeken oplossingen.”

Callewaert: “Runa is actief in de telecomsector. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is consultancy in telecom. Voor elke klant gaan we op zoek naar een oplossing op maat, vaak een combinatie van verschillende technologieën. Dat doen we onder andere voor de Vlaamse overheid, andere lokale besturen en bedrijven, zowel voor het corporate segment als de kmomarkt. Andere domeinen waarin we klanten adviseren

profileren als enige productiehuis in deze regio dat zulke projecten aanpakt.”

Aparte bedrijven Een creatieve ‘hub’, die met de drie bedrijven evenwel al eivol zit. “De benedenruimte, met zicht op het Vandaleplein, willen we sowieso vrijhouden als ontmoetings- en vergaderruimte”, zegt Olivier Caluwier. Het is dan ook niet de bedoeling om hier nog meer partners bij te betrekken, of met de ‘Creative Studio’ als één geheel naar buiten te treden. Mathieu Bellens: “Die naam hebben wij alleen gebruikt bij de uitnodiging voor de officiële opening van onze nieuwe werkplek. Het is geen apart bedrijf. Wij zien het gewoon als een nieuwe en spontaan gegroeide manier van coworking, de enige manier ook om zulk een pand in het centrum van de stad te kunnen huren.” (JD)

www.benoitdeclerck.com www.fiveam.be www.floatleft.be

zijn het opzetten van datanetwerken tussen verschillende vestingen en de keuze van een performante internetverbinding. Runa adviseert de klant hierbij en bekijkt tegelijk de mogelijkheden voor een back-upverbinding.” Ook voor telefooncentrales bieden ze advies. Bedrijven kunnen kiezen voor een hybride centrale, waarop klassieke ISDN-lijnen aangesloten kunnen worden, en die ook Voice over IP aankan. Anderzijds kan ook voor een volledige VOIP-oplossing gekozen worden. De ISDNtechnologie verdwijnt in 2016, volgens Callewaert, en op termijn wordt alle communicatie datacommunicatie. Daarom ziet hij een grote toekomst voor virtuele centrales. Vaste telefonie en mobiele telefonie en data zijn ten slotte de laatste twee grote domeinen waarin Runa haar expertise aanbiedt. (PD)

Ondernemers 18 9 november 2012

29


Ann Del’haye Ass. Comm. Directeur B2C

Hugo Demullier

Comm. Directeur B2C

TWICE, MOET JE MEEMAKEN * TIJDENS ONS OPENDEURWEEKEND, INCL. DEELNAME AAN OPEN BEDRIJVENDAG. Bij Belgomilk (Milcobel groep) mochten we ruim 11.000 bezoekers verwelkomen op onze openingsevenementen n.a.v. de uitbreiding van onze kaasfabriek. Elke bezoeker genoot een mooie rondleiding doorheen de productie, mocht proeven van ons kwalitatief kaasassortiment en kon nadien een streekbier nuttigen in de ‘Belgomilk Bistro’. TWICE ontnam ons alle zorgen in de voorbereiding en gedurende het gehele weekend: vlotte verkeersstroom en begeleiding op de parkingzones, warm onthaal, voldoende duiding in woord en beeld tijdens de rondleidingen, een ruime cateringzone met vlotte bediening, … Niet alleen voor de bezoeker, maar ook voor ons, smaakt het naar meer! Meer info & foto’s van dit evenement vindt u op: twice.be

fun is serious business

Westlaan 159 - B - 8800 Roeselare - 051 248 848 - info@twice.be - www.twice.be

*


BEDRIJVEN

Pleisterwerken Delrue breidt uit in Plassendale III Om efficiënter te kunnen werken en de klanten ook te kunnen tonen waar ze goed in zijn, verhuist het pleisterwerkbedrijf van Jean-Paul Delrue en Sharon Vanhoucke binnenkort naar een nieuw pand in Plassendale III. Het knelpuntberoep vangen ze op met een zorgvuldige selectie en een doorgedreven begeleiding van Poolse werkkrachten. Gestart met een leercontract en in tien jaar tijd opgeklommen tot meestergast, vond Jean-Paul Delrue in 2004 de tijd rijp om met een eenmanszaak te starten die in 2006 al werd omgevormd tot bvba. Jean-Paul Delrue: “Het was oorspronkelijk de bedoeling om maar met enkele medewerkers te werken. De eerste man in dienst was trouwens een ex-collega bij mijn vroegere werkgever. We hebben een hele tijd met vijf à zeven medewerkers gewerkt maar ondertussen zijn er 17 vaste werknemers, mezelf en mijn vrouw inbegrepen, en vier onderaannemers die bijspringen wanneer nodig.” Delrue werkt niet alleen voor de grote bouwpromotoren langs de kustlijn van Knokke tot De Panne, maar ook particulieren en verschillende architecten behoren tot de opdrachtgevers. “Tot nu toe beperkten we ons tot alle binnenpleisterwerken, inclusief spuitplamuur (een pleisterlaag op bijvoorbeeld plafonds die dunner en dus ook goedkoper is), maar in de toekomst gaan we ons ook verder specialiseren in sierlijsten en de Marokkaanse sierpleister tadelakt”, vult Delrue verder aan. “Om comfortabeler te kunnen werken verhuizen we straks van ons huis in Bredene naar een 600 m2 grote nieuwbouw in de Annemie Brackxstraat op Plassendale III.” De verhuis brengt ook een uitbreiding van het personeelsbestand met zich mee, weet Sharon Vanhoucke, die naast de administratie ook de personeelszaken ter harte

neemt. “Geschikt personeel vinden en houden, blijft een hele uitdaging. Naast zeven Belgen hebben we ook acht Polen in dienst. We hebben lang moeten zoeken naar de goeie samenstelling van onze teams, maar sinds we een betrouwbare ‘harde kern’ hebben, met ook een Poolse ploegbaas, zijn er nog meer ervaren Poolse krachten bijgekomen. We doen er alles aan om te zorgen dat ze de taal leren en dat ook hun gezin zich hier sociaal integreert en thuis voelt. Op het vlak van verloning is iedere werknemer voor ons gelijk, Belg of Pool. Dat is ook omdat we de familiale sfeer heel belangrijk vinden.” Jean-Paul Delrue: “Daarnaast is het ook zo dat onze kwaliteitseisen zeer hoog liggen. Onze klanten weten dat

Sharon Vanhoucke en Jean-Paul Delrue:

“Op het vlak van verloning is iedere werknemer voor ons gelijk, Belg of Pool.”

en daardoor kunnen we mooie jobs aanbieden aan onze werknemers. Dat trekt op zijn beurt nieuwe goeie werkkrachten aan.” (SD - Foto EV)

Donderdag 22 november van 19 tot 21uur, Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Met Professor Koen Schoors, UGent n.a.v. de recente publicatie van ‘De perfecte storm’

Symposium: ‘De perfecte storm’

“Dringende actiepunten voor de economische relance van morgen”

Ondernemers 18 9 november 2012

31


Denk nu aan uw energiecontract, voordat u het warm krijgt van uw energiefactuur. Bekijk nu uw contract voor gas en elektriciteit. En kom niet voor verrassingen te staan.

Kies ook in uw bedrijf voor energie zoals het hoort. Bel voor de regio West-Vlaanderen naar Maarten op het nummer 03 270 79 92.


DOSSIER

DOSSIER

TRANSPORT & LOGISTIEK

Lean and Green, project van het VIL, is een goede hefboom om álle mensen in het bedrijf wakker te schudden

Lean and Green-project doet CO2-uitstoot dalen De transport- en logistieke sector heeft uitdagingen te over. Slechts één ervan, maar wel een belangrijke, is om energie-efficiënter te werken en de CO2-uitstoot gevoelig te verminderen. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) helpt daarbij, via het Lean and Green-project. Dat is overgewaaid uit Nederland, en er nemen 45 grote en kleine bedrijven – door VIL ‘koplopers’ gedoopt – aan deel. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is opgericht in 2004, als een door de Vlaamse overheid gefinancierd netwerk en kenniscentrum. Ook leden, voornamelijk transportbedrijven en verladers, dragen hun steentje bij. Het doel van het VIL is om innovatieve logistieke oplossingen uit te werken, die passen in de overheidsambities om van Vlaanderen een Europese topregio te maken op het vlak van innovatie en duurzaamheid in de hele logistieke keten. Via het Lean and Green-project ondersteunt het VIL 45 logistieke dienstverleners en verladers die zich engageren om hun energie-efficiëntie te verbeteren, en hun CO2uitstoot in een periode van vijf jaar met minstens 20% te verminderen. “Lean and Green is in 2008 in Nederland in het leven geroepen door het gesubsidieerde innovatieplatform Duurzame Logistiek, en werd ondergebracht bij het publiek-private netwerk Connekt”, vertelt projectleider en extern duurzaamheidsconsultant Erik Van Agtmaal. “In Nederland is het een groot succes, met ondertussen

250 ‘awardwinnaars’. Dat houdt in dat hun dossier, met een gedegen en onderbouwd plan van aanpak, werd goedgekeurd door een derde, neutrale partij. Ook in Vlaanderen organiseren wij het Lean and Green-project op deze manier.”

Plan van aanpak In juni gingen de eerste 15 Vlaamse ‘koplopers’ van start; in oktober volgden nog eens 30 bedrijven. Daar zitten zowel grote verladers als internationale en Vlaamse familiale transportbedrijven bij. “Het VIL helpt hen oplossingen te identificeren en om een plan van aanpak op te maken”, zegt Erik Van Agtmaal. “Bij ons wordt dat plan door de werkgroep MOSI-T aan de VUB geëvalueerd. Als het plan goed wordt bevonden, krijgt het deelnemende bedrijf de award. De volgende stap is uiteraard het uitvoeren ervan.” Het verbeteren van de CO2-efficiency is mogelijk in elke schakel van de logistieke keten, van warehousing tot transport, en daarom heeft Lean and Green een brede scoop. “Je moet beginnen met een nulmeting – het bepalen van een referentiejaar – van de CO2-uitstoot. Dat kan teruggaan tot 2010”, legt Erik Van Agtmaal uit. “Daarvoor moet je alle emissiebronnen in kaart brengen. Vervolgens bepaal je de actiepunten en de specifieke maatregelen met hun mogelijke impact op de CO2-emissie. Om verbeteringen te kunnen meten en de vooruitgang ten opzichte van het plan van aanpak te kunnen zien, is het ten slotte

belangrijk om key performance-indicatoren ten opzichte van het referentiejaar te identificeren.” De deelnemende bedrijven verbinden zich er ook toe om halfjaarlijks aan het VIL te rapporteren wat ze in die periode hebben gerealiseerd.

Grote voordelen De ‘koplopers’ van het Vlaamse Lean and Green-project gaan dus een behoorlijk groot en zwaar engagement aan, maar ze doen dat vanuit het besef dat het hen op termijn belangrijke voordelen oplevert. “Het eerste voordeel is dat men grondig begeleid wordt op het vlak van CO2-efficiency, en dus niet het warm water opnieuw moet uitvinden”, zegt Erik Van Agtmaal. “Bovendien is Lean and Green ook een goede hefboom om alle mensen in het bedrijf – maar ook klanten en leveranciers – wakker te schudden, en ze nauw te betrekken bij een goede aanpak. Voor een logistieke directeur kan het bijvoorbeeld een middel zijn om zaken in beweging te krijgen, en mogelijke problemen in de supply chain aan te pakken En ten slotte is er het onmiskenbare bedrijfseconomische voordeel. CO2-efficiency draait overwegend om energiebesparing in het algemeen, maar vaak hebben die (logistieke) maatregelen en verbeteringen ook een invloed op de totale logistieke kosten. Dat hebben we gezien in Nederland bij bedrijven die de doelstellingen al hebben behaald.” De huidige ‘koplopers’ zijn bedrijven die sowieso al veel aandacht hadden voor energie-efficiëntie. Het VIL ziet Lean and Green dan ook als een middel om een pak kennis te vergaren over dit onderwerp met een kleine groep bedrijven, om die kennis vervolgens met de hele markt te delen – ook met bedrijven die nog niet bezig zijn met CO2-efficiency. Erik Van Agtmaal: “Inmiddels hebben we al een 150-tal maatregelen opgelijst – gehaald uit dit programma en vergelijkbare projecten in het buitenland, en uit wetenschappelijk onderzoek – waarvan er enkele op onze website te raadplegen zijn.” (JD)

www.vil.be

Ondernemers 18 9 november 2012

33


Met Euro VI-motoren. Een oplossing voor de tijd van morgen. De nieuwe Antos. Speciaal ontwikkeld voor het zware distributietransport.

Een merk van Daimler

Voldoet nu al aan de emissienorm van morgen. De compleet nieuw ontwikkelde, standaard Euro VI-motoren in de Antos zorgen voor een duidelijke afname van de CO2-, stikstofoxide-, en partikelemissies. De hoge efficiĂŤntie van de motoren zorgt bovendien voor een laag brandstofverbruik. Dat is niet alleen maar goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Voor meer informatie ga naar uw dichtstbijzijnde Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz, of bezoek onze website www.mercedes-benz.be/trucks


DOSSIER

Keuringsbureau Motorvoertuigen, van noodzaak tot partner van bedrijven

“Iedereen kan in principe met een keuringsbureau beginnen” Met een verjongd managementteam waait er de laatste jaren een verfrissende wind door Keuringsbureau Motorvoertuigen. Kwaliteit, uniformiteit en een grote gerichtheid op de klant worden hoog in het vaandel gedragen. Opmerkelijk is een proefproject waarbij de keurders in enkele grote bedrijven ter plaatse de voertuigen komen keuren. De keuring van motorvoertuigen dateert van de jaren ’30 van de vorige eeuw en startte met de controle van autobussen. Door de groei van het wagenpark werd dit vanaf 1968 uitgebreid met personenwagens en bedrijfsvoertuigen. Doelstelling was en blijft het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Niettegenstaande ‘mijn wagen, (soms) mijn vrijheid’ is, zijn er minimumeisen waaraan een voertuig moet voldoen. Samen met de strenger wordende wegcode – onder andere de invoering van snelheidsregels – heeft dit de voorbije decennia voor een dalende trend gezorgd qua aantal verkeersslachtoffers. Ignace Van Overbeke is gedelegeerd bestuurder van Keuringsbureau Motorvoertuigen. “In België zijn er tien bedrijven per Koninklijk Besluit erkend om deze controles te doen. Wij zijn beheerder van de tien keuringsstations in West-Vlaanderen. Dat is geen monopolie, want iedereen kan in principe met een keuringsbureau beginnen. Maar de erkenningsvereisten zijn zeer streng vooraleer er een regio vrijkomt. Voor de klant maakt dit natuurlijk allemaal geen verschil. Die mag zijn voertuig bij gelijk welk station in gelijk welke regio in België aanbieden.” Vorig jaar werden in de tien West-Vlaamse stations 554.258 voertuigen gekeurd, waarvan zo’n 45.000 tweedehands. Personenwagens namen met 342.964 stuks het leeuwenaandeel voor hun rekening. De overige 40% waren bedrijfsvoertuigen. Technisch directeur ir. Frank Meylaerts merkt op dat in de voorbije jaren de klantvriendelijkheid door het nemen van gerichte maatregelen enorm is toegenomen. “De kostprijs van een keuringsbeurt ligt vast, dus kunnen we niet werken met kortingen. We hebben wel de wachttijden teruggedrongen door de openingstijden te verruimen en het keuren op afspraak te promoten. In Brugge starten we binnenkort zelfs met een aparte keuringslijn op afspraak voor bedrijfsvoertuigen. Voor een keuring op afspraak kan men trouwens 24u op 24 terecht op onze website en tijdens de kantooruren op het telefoonnummer 059-25 55 55. Als je vandaag belt, kun je meestal morgen je voertuig al aanbieden. Kom je niet op afspraak, kan je via de webcam en via ons onlineregistratiesysteem van op afstand volgen hoe de wachtrij evolueert. Eind dit jaar gaan we echter nog een stap verder en starten we met een proefproject van keuren op verplaatsing. Bij een Brugs en een Roeselaars bedrijf met een groot aantal zware voertuigen

zullen twee keurders een halve of hele dag per week ter plaatse gaan keuren met de keuringstoestellen die de ondernemer heeft aangekocht en die aan het lastenboek van KM en de overheid voldoen.” Dat dit dus niet minder objectief zal gebeuren dan een keuring in het keuringsstation zelf, bevestigt Ignace Van Overbeke. “Wij worden veelvuldig en streng gecontroleerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, die ook op die twee locaties controles zal uitoefenen. Mag ik trouwens opmerken dat onze 300 medewerkers geen banden mogen hebben met constructeurs, dealers, rijscholen of (auto)verzekeraars?” Objectiviteit verzekerd dus, maar is het ene station toch niet wat milder dan het andere? Ir. Frank Meylaerts: “Het hoofdkantoor in Oostende waakt over de toepassing van de reglementering in alle tien de vestigingen, zowel naar kwaliteit als naar uniformiteit. Maar het voertuigenpark kan wel per regio verschillen, waardoor het afkeuringspercentage niet overal hetzelfde is.” Naast het grotere aandeel elektronica in voertuigen en de komst van elektrische wagens, zijn er nog enkele andere evoluties merkbaar. “Veel vervoerbedrijven schrijven hun

Frank Meylaerts en Ignace Van Overbeke:

“Eind dit jaar gaan we nog een stap verder en starten we met keuren op verplaatsing.”

opleggers in onder Nederlandse nummerplaat. Daarvoor hebben wij in Brugge, Oostende en Deerlijk specifieke APK-keurders in dienst. Vrachtwagens op onze wegen rijden ook vaak onder Oost-Europese vlag en zijn in die landen ook ingeschreven, de zogenaamde ‘cabotage’. Om hier te mogen rijden, kunnen ze bij ons een ‘staat van het voertuig’ halen. Dit is geen keuringsbewijs, maar wel een officiële verklaring dat ze voldoen aan de Belgische keuringsnormen”, aldus nog Ignace Van Overbeke. KM beheert ook de vier West-Vlaamse examencentra voor alle theoretische en praktische rijproeven en genereert een jaarlijkse omzet van om en bij de 30 miljoen euro. (SD - Foto EV)

www.km.be

Ondernemers 18 9 november 2012

35


Ontstaan als douaneagent aan de grens met Frankrijk, is Deny op vandaag uitgegroeid tot een logistieke dienstverlener, gefundeerd op 3 peilers: warehouse, expedition en customs. Met de tijd en de noden van de klant, zijn deze drie divisies naar elkaar toegegroeid, zodat we op vandaag een geïntegreerde service kunnen bieden. Meer en meer is DENY een verlengstuk van de activiteit van de klant, zodat deze laatste zich kan concentreren op zijn core bussiness: productie/verkoop. Als KMO staan we heel dicht bij onze klanten, het is onze missie de klant te ‘dienen’. Dit betekent dat wij eerst naar zijn noden luisteren en creatief mee denken om een oplossing te bieden aan zijn specifieke vraag.

EXPEDITION

GEINTEGREERDE DIENSTVERLENER

Met een vloot aan eigen wagens, ondersteund door vaste partners, garandeert onze eigen planningsdienst een 24u service binnen de BENELUX en Noord-Frankrijk. Ook voor het afleveren en ophalen van uw goederen in andere Europese landen (Duitsland, Italië, Spanje, Groot-Brittanië, Oostenrijk, Zwitserland…), kunnen wij u korte leveringstermijnen garanderen, gezien wij steeds met vaste partners werken. Een derde aspect binnen deze dienst, is de afhandeling van containers: zowel bij import als bij export.

Wie reeds zaken doet met derde landen, weet hoe belangrijk een sterke logistieke keten is. ‘Time is money’ is zeker binnen de logistiek een waarheid als een koe. Bij DENY kunt u met één contact deze volledige keten beheren. Dat is juist onze sterkte. Onze mensen zitten allemaal samen op één locatie en communiceren voortdurend met elkaar. Deze integratie wordt het best geïllustreerd met een voorbeeld:

CUSTOMS WAREHOUSE De tijd dat ons magazijn puur een opslagplaats was ligt al een tijdje achter ons. Als hoge drempel SEVESO bedrijf beschikken we over de nodige vergunningen om in onze 20.000m² opslagruimtes een grote diversiteit aan goederen te stockeren/behandelen: giftige producten, aerosolen, ontvlambare producten, corrosieven, …. Hiervoor is het magazijn onderverdeeld in compartimenten zodat niet compatibele producten zeker niet met elkaar in aanraking komen. Alle compartimenten zijn gesprinklerd, voorzien van een eigen waterbuffer, verder beschikken we over een veiligheidsbeheerssysteem en krijgen onze mensen de nodige opleidingen. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving is voor ons van groot belang. Naast stockage, kan u beroep doen op onze Value Addes Services: pickings, kwaltiteitscontrole, herverpakken,…. Door een verregaande informatisering, kan de klant in real time mee volgen wat er op de vloer gaande is. De nodige budgetten voor verdere ondersteunende IT investeringen zijn hiervoor voorzien.

Reeds 100 jaar is Deny douaneagent. Dit zegt op zich reeds voldoende. Expertise en kennis staan hoog in het vaandel. Voortdurende opleiding en bijscholing helpen niet alleen onze declaranten in deze snel evoluerende materie, het komt ook uw goederenstroom ten goede. Door het zoeken naar de passende systemen, kunnen wij er voor zorgen dat douane geen struikelblok hoeft te zijn in uw handel en hoeft de transportduur van uw export of importzendingen niet noodzakelijk langer worden door deze formaliteiten. Ook wie in de toekomst graag wil opstarten met import en/of export is bij ons aan het juiste adres. Wij geven u graag alle nodige informatie en zetten u op weg.

- U koopt uw goederen aan in Taiwan. Deze goederen worden aangeleverd in Antwerpen. Daar begint het in principe voor u, en dan nemen wij het van u over. Wij zorgen dat uw goederen niet onnodig lang op de kade blijven staan (wat u veel geld kan besparen). De goederen worden ingeklaard of zij krijgen een aangepaste douanebestemming, zij worden afgehaald en geleverd waar u dit wenst, eventueel in onze magazijnen. Zodra zij bij ons in stock genomen zijn, kunt u ze opvolgen via onze website. - Wanneer u uw goederen verkocht hebt, volstaat opnieuw één contact: u geeft het order door, wij zorgen voor het klaarzetten van de goederen, wij kunnen ze voor u vervoeren of de transporteur van uw klant komt ze ophalen. Wij zorgen er ook voor dat de juiste documenten worden meegegeven (CMR, eventueel exportdocumenten, certificaten,…), opdat uw goederen op de correcte manier bij hun eindgebruiker aankomen. U hoeft enkel nog uw betaling op te volgen,…

“borderless service” op maat van de klant “Warehousing & Logistics”: VR-plichtig bedrijf met 20000m2 stockageruimte, waarvan 6000m2 voor opslag van risicogoederen “Expedition”: nationale en internationale distributie, volle ladingen, express, containertractie, lucht- en zeevracht “Customs & administration”: kantoren op Menen-LAR, Roeselare, Wevelgem (Airport), Avelgem (container-terminal) en Moeskroen. Alle douaneformaliteiten en -regelingen, fiscale vertegenwoordiging, intrastat, advies en audits. L.A.R.-Transportcentrum C1 • B 8930 Menen-Rekkem • Tel +32 (0)56.41.97.83 • E-mail deny.rekkem@deny-worldwide.com • www.deny-worldwide.com


DOSSIER

A&D Trucks & Trailers opent binnenkort een officiële keuringslijn voor trailers

Verhuis en primeur voor A&D Trucks & Trailers Omdat A&D Trucks & Trailers uit zijn voegen barstte in Rumbeke verhuisde het begin 2012 naar de Noordkaai in Izegem. Begin volgend jaar opent het bedrijf als eerste commerciële onderneming een officiële keuringslijn voor trailers. Trailerservice, -constructie en -verkoop waren tot nu toe de drie grote activiteiten voor A&D Trucks & Trailers. Vanaf januari komt daar nu ook de keuring van trailers bij. “We gaan deze keuringslijn opzetten in samenwerking

transportzone van Zeebrugge. Op die manier konden we onze klanten nog beter bedienen”, zegt Christ Vandamme. “In 2012 verhuisden we dan van Rumbeke naar de Noordkaai in Izegem. We kochten de terreinen en gebouwen van een failliete transportfirma. Op het domein van 3 hectare kunnen we nu optimaal onze diensten aanbieden. Overigens verhuren we ook een deel van het domein aan autorijschool Secura.” De corebusiness van A&D Trucks & Trailers bestaat uit trailerservice, -opbouw en -verkoop. “We verkopen

We zijn trouwens door alle belangrijke merken van onderdelen als servicepunt erkend. En voor pechverhelping onderweg hebben we vier servicewagens ter beschikking die actief zijn in een straal van driehonderd kilometer.” A&D heeft overigens een heel netwerk uitgebouwd zodat het zijn klanten altijd en overal kan bijstaan. Indien gewenst, kunnen de klanten tijdelijk een vervangtrailer gebruiken. De opbouw van vrachtwagens met dekzeilen, aluminiumkasten of isolerende cellen is, ten slotte, de derde grote activiteit. “Ons bedrijf telt 18 medewerkers en de omzet zal dit jaar uitkomen op 10 miljoen euro. Dat is 2% meer dan vorig jaar. Er is dus nog sprake van groei, maar in vergelijking met die van de vorige jaren is die toch flink teruggevallen. Toen haalden we namelijk vlot groeicijfers van 10 à 15%.”

Low budget “Wat betreft de verkoop van nieuwe opleggers mogen we gerust zeggen dat we tot de top vijf in België behoren”, vertelt Christ Vandamme. “Gemakkelijk is het niet want we zijn actief in een sector die het heel zwaar te verduren heeft. Daarom streef ik er op alle vlakken naar om een low budget-bedrijf te zijn dat de nadruk op kennis, ervaring, persoonlijke aanpak en service legt. Kosten beperken, doe ik door zoveel mogelijk alles zelf te doen: ik draai mee

Daniël en Christ Vandamme:

“Kosten beperken, doe ik door zoveel mogelijk alles zelf te doen: ik draai mee in de werkplaats, doe het bureelwerk, ga verkopen, haal trailers af, ...”

met Keuringsbureau Motorvoertuigen dat misschien wel dicht bij de overheid staat, maar eigenlijk ook een private onderneming is. Die lijn betekent alvast een immens voordeel voor onze klanten die geen extra verplaatsingen meer moeten doen en geen last meer zullen hebben van lange wachttijden. Wij zijn trouwens de enige commerciële organisatie die dat mag doen. In West-Vlaanderen voert, buiten de officiële keuringscentra, alleen De Lijn keuringen uit. En dan gaat het uiteraard alleen over hun eigen voertuigen”, vertelt Christ Vandamme.

Groeicijfers A&D Trucks & Trailers is eigenlijk het levenswerk van Daniël Vandamme die in 1999 in Rumbeke van start ging met de opbouw van vrachtwagens en trailers. Sinds 2001 maakt ook zoon Christ deel uit van het bedrijf. “In 2009 openden we een tweede werkhuis en servicepunt in de

nieuwe en tweedehandse aanhangwagens of opleggers. We zijn exclusief verdeler van de containerchassis, schuifzeilen en boxtrailers van System Trailers. We bieden het complete gamma aan van opleggerfabrikant Pacton en de isothermvoertuigen en opbouwsystemen van Frappa. Tweedehands worden alle merken aan- en verkocht. Indien nodig kunnen we trailers ook herstellen of aanpassen. En we hebben altijd een stevige voorraad in huis zodat we klanten onmiddellijk kunnen helpen.” Service is het stokpaardje van de familie Vandamme. Dit komt zeker tot uiting in de trailerserviceactiviteiten. “In onze werkplaatsen staan we in voor het onderhoud en de herstellingen van alle trailers. Met de pitstraat hebben we een werkstraat voor snel onderhoud. We werken met onderhoudscontracten die ondermeer het ophalen en terugbrengen van de voertuigen, keuringen, herstellingen, normaal onderhoud, onderdelen en werkuren omvat.

in de werkplaats, doe het bureelwerk, ga verkopen, haal trailers af, maar ik zorg er wel voor dat ik altijd bereikbaar ben. Zelfs op zaterdag en zondag ben ik telefonisch bereikbaar. Ik mag zeggen dat ik alle transporteurs van West-Vlaanderen ken en dat ons verkoopsnetwerk tentakels heeft in heel het land.” Over de toekomst klinkt Christ Vandamme eerder pessimistisch: “Cijfers bewijzen dat het geld uit België wegvloeit. De export neemt voortdurend af en we produceren bijna niets meer. Binnen zes jaar zijn de geldreserves opgebruikt. In onze sector zie ik de verkoop van nieuw materiaal dan ook kelderen. De tweedehandsmarkt zal stand houden, maar vooral de garage zal goed draaien. Geen nieuw materiaal betekent dat er meer onderhoud en herstellingen nodig zullen zijn.” (PD – Foto Kurt)

www.adtrucks.be

Ondernemers 18 9 november 2012

37


Industrie- & bedrijfsbouw | Retail- & baanwinkels | Kantoorbouw

Bouwen, het zit in onze genen.

www.avicon.be

AVICON

|

Poortakkerstraat 25

Brit European Transport (Belgium) NV Marcus Gerardstraat 9 Kaai 309 8380 Zeebrugge Tel: +32 (0) 50 55 88 70 Fax: +32 (0) 50 54 40 16 E-mail: info@bet.be 10622

www.briteuropean.be

|

-

9051 Sint-Denijs-Westrem

|

T +32 (0)9 220 22 30

Logistic services to UK Fast leadtimes and just in time deliveries Fleet of 100 tractors and 220 mega box trailers (100m³) equipped with rear-mounted forklifts Live tracking via board computers with GPRS positioning 10,000 m² warehouse in the port of Zeebrugge for consolidation of goods

|

info@avicon.be


“Transport zal altijd noodzakelijk zijn” Het wegtransport staat onder druk, om meer dan één reden. Ondanks die toenemende druk, blijven A.D.S. en S.D.S. uit Staden met lokale chauffeurs rijden, vooral voor lokale klanten, uit alle sectoren. “Rekrutering van chauffeurs is iets makkelijker geworden”, geeft zaakvoerder Stefaan Debeuckelaere toe. “Om mee te kunnen, moeten we echter goed naar het bord blijven kijken.”

DOSSIER

Familiale wegtransporteurs A.D.S. Transport en S.D.S. Transport uit Staden rijden met lokale chauffeurs in Benelux en Frankrijk

Stefaan Debeuckelaere:

“Met chauffeurs uit eigen streek verloopt de communicatie met de klanten vlotter”

Waar liggen de roots van A.D.S.? Stefaan Debeuckelaere: “De firma werd opgericht door mijn grootvader André in 1935. Hij dreef handel in aardappelen en meststoffen en stond zelf in voor het vervoer van zijn eigen producten. In 1965 werd het bedrijf overgenomen door mijn oom Walter en mijn vader Antoon. Geleidelijk aan begonnen ze ook te transporteren voor derden, om lege terugvrachten te vermijden. De handel in aardappelen en meststoffen wordt verdergezet door mijn neef Joost die ook een vervoervergunning heeft. Wij zijn de weg opgegaan van zuiver transport. In 1994 heb ik een firma onder mijn eigen naam opgericht: S.D.S. Voor de klanten is er echter geen verschil. Omdat we te krap in ruimte zaten op onze vorige locatie, hebben we in 2002 een nieuwbouw geplaatst, op een perceel net er tegenover, dat ingekleurd was als ambachtelijke grond. We waren ook aan investeringen toe, om klaar te zijn voor de toekomst. De nieuwbouw omvat een moderne garage, 1.500 m² opslagruimte en een tank- en wasplaats die voldoen aan de vereiste milieunormen.” In welke soorten transport zijn A.D.S. en S.D.S. gespecialiseerd? Stefaan Debeuckelaere: “Wij doen algemeen transport voor derden over de weg in de Benelux en heel Frankrijk. Vroeger transporteerden we hoofdzakelijk staal in alle mogelijke vormen (coils, balken, buizen, profielen, …). We hebben ons echter meer en meer gediversifieerd en zijn nu zowat in alle sectoren actief: agro, voeding, verpakking, hout, bouwmaterialen, recyclage, … Daarvoor zetten we 20 trekkers in en een 30-tal opleggers, vooral huifwagens, maar ook open plateauwagens. We rijden op vraag van de klant naar uiteenlopende bestemmingen, wat het werk ook heel gevarieerd maakt. Daarnaast werken we nog met twee vaste onderaannemers. We beschikken over 20 chauffeurs, waarvan de meesten een anciënniteit van meer dan tien jaar hebben en enkele zelfs meer dan 25 jaar, een tot twee reservechauffeurs, een voltijdse ervaren mecanicien en een planner die de knepen van het vak leerde na zo’n tien jaar ‘veldwerk’. Zelf sta ik in voor het algemeen beheer, de administratie, het personeel, klantencontacten, prijsafspraken, … Ook mijn ouders steken nog een aardig handje toe.” Is het moeilijk om chauffeurs te vinden en werk je ook met buitenlanders? Stefaan Debeuckelaere: “Als je vijf jaar geleden een personeelsadvertentie plaatste, was het mogelijk dat je geen enkele reactie kreeg. Ondertussen is het probleem

niet meer zo acuut. Regelmatig krijgen we spontane sollicitaties, die ik dan verder opvolg, voor het geval we een vacature zouden hebben. Ik kan ook nog terugvallen op een reservechauffeur. Maar stilstand, door gebrek aan chauffeurs, dat is nog niet voorgevallen. We stellen ook stageplaatsen ter beschikking, een tot twee per jaar, voor de chauffeursscholen van Zeebrugge en Kortrijk. Ook hieruit kunnen immers aanwervingen volgen. Voorlopig werken we uitsluitend met Vlaamse chauffeurs uit de regio’s Roeselare, Ieper en Kortrijk. Ik opteer nog altijd voor de eigen streek, omdat onze lokale klanten nog altijd vlotter communiceren met lokale mensen. Zolang het gaat, hou ik dat ook vol. De chauffeurs en ook de klanten appreciëren dat. Mochten de omstandigheden al te ingrijpend wijzigen, dan zouden we natuurlijk andere oplossingen moeten zoeken. Om een buitenlandse firma op te richten én rendabel te zijn, moet je al een zekere schaalgrootte hebben.” Staat de transportsector onder druk? Stefaan Debeuckelaere: “Inderdaad, meer dan ooit. En daar zijn diverse redenen voor: de hoge loonkost, de verplichte nascholing voor chauffeurs, veel stilstand door wachturen, stijgende brandstofprijzen (accijns), extra Franse écotaxe vanaf april 2013 op de routes nationales

en départementales, een Belgische kilometerheffing (voorlopig uitgesteld tot 2016), de talrijke wegwerkzaamheden en de tonnagebeperkingen waardoor we grotere omwegen moeten maken, strengere Europese regels om met milieuvriendelijker motoren te rijden, concurrentie uit Midden- en Oost-Europa (landen als Polen, Hongarije, Slovakije, Servië, Letland), de zeer strenge regelgeving op de rij- en rusttijden met torenhoge boetes bij de kleinste overtreding, … Het transport komt altijd maar meer onder druk te staan. Alle taksen en maatregelen leiden er evenwel niet toe dat er minder gereden wordt. Transport zal immers altijd noodzakelijk zijn. De slogan ‘Zonder transport geen brood op uw bord’ is heel terecht. Er moet echter ook nog een boterham, liefst met beleg, op het bord van de transporteur zélf blijven liggen. Voor ons als zuivere wegtransporteur, die zo snel mogelijk van A naar B moet transporteren, is multimodaliteit (combinatie met spoor of scheepvaart) geen optie. Om concurrentieel te blijven en verder te kunnen investeren in nieuw materieel en kwaliteit, moeten we het vooral aan de kostenzijde zoeken en goed naar het bord kijken. Opvolging van rijstijl en verbruik kan al heel wat bijbrengen.” (MD - Foto DD)

www.ads-sdstransport.be

Ondernemers 18 9 november 2012

39


PREFAB BETON Vlamertinge 057-20 25 01

Geniet van de unieke architecturale vrijheid van prefab beton

Prefab betonstructuren funderingen - kolommen balken (tot 40m) - gevelpanelen gewelven (tot 12m) - trappen stortbetoncentrale Benor

Valcke bouwt voor alle sectoren van de industrie en diensten. U wenst een stockagehal, een productie- of bureelruimte te bouwen? We maken voor u een specifiek ontwerp dat aan uw wensen voldoet. De architecturale vrijheid van beton laat ons immers toe eindeloze mogelijkheden te creĂŤren. Met een uitgebreid aanbod van structuurelementen bouwen we hallen met vrije overspanning tot 40 meter en een vrije hoogte tot 20 meter. Onze realisaties zijn tegelijk imposant en aantrekkelijk. Altijd in de bouwstijl die de bouwheer en architect wensen. Overal doorheen het land zie en voel je in onze constructies de Valcke-degelijkheid en knowhow!

Rodenbachstraat 30 - 8909 Vlamertinge - T. 057-20 25 01 - F. 057-20 38 14 - info@valcke-prefab.be

www.valcke-prefab.be


Ondanks de zware investeringen in detectieapparatuur en de talrijke razzia's, blijft het probleem van de transitillegalen een belangrijke zorg voor de besturen van onze Noordzee-havens. Duizenden en duizenden illegalen proberen jaarlijks het Kanaal over te steken in de hoop in Groot-Brittannië het geluk te vinden. Ondanks de niet geringe inspanningen van onze havens blijft de toestroom aanhouden. “Er is nauwelijks evolutie”, zucht Paul Gérard, gedelegeerd bestuurder van Haven Oostende. “We doen de ene actie

DOSSIER

Haven Oostende blijft strijden tegen transitillegalen weten hebben ze hier in Oostende nog nooit een boete uitgedeeld.”

na de andere en daarna is het tijdelijk misschien wel wat minder, maar niet veel later duiken de transitillegalen massaal opnieuw op. Het is dweilen met de kraan open.”

De voorbije jaren en maanden heeft Haven Oostende heel veel geïnvesteerd om het probleem een halt toe te roepen. “Een bedrag kan ik daar niet echt op kleven want het hangt er een beetje van af wat je allemaal wenst mee te tellen. Zo hebben we twee mensen vast in dienst die elke morgen opnieuw het terrein rondgaan om alle vernielde omheiningen te herstellen”, zegt Paul Gérard. “Daarnaast hebben we natuurlijk al honderdduizenden euro's geïnvesteerd in detectieapparatuur.”

De vluchtelingen komen een beetje van overal, maar toch vooral uit de Maghreblanden. “Algerije is één van de toppers”, weet Paul Gérard. “Probleem is echter dat België geen uitwisselingsverdrag heeft met dat land waardoor we ze niet kunnen terugsturen. Het gaat zelden of nooit – zoals een hardnekkig misverstand wil – om arme jongens die hier toevallig terechtkomen. Integendeel, het zijn echt professionele netwerken die de trafieken organiseren.”

Samenwerking met de Britten Paul Gérard:

“We doen er alles aan zodat onze klanten zo weinig mogelijk last ondervinden van de transitillegalen.”

Het probleem situeert zich zeker niet alleen in Oostende, want alle Kanaalhavens hebben te kampen met het probleem van de transitillegalen “Een definitieve oplossing is er niet”, geeft Paul Gérard toe. “We kunnen alleen maar ons best doen om het die illegalen zo moeilijk mogelijk te maken, maar ze zijn inventief. Daarom leggen we vooral de klemtoon op onze klanten. We doen er namelijk alles aan zodat zij er zo weinig mogelijk last van ondervinden.” (DVT)

In theorie hangen er zware boetes boven de hoofden van transportbedrijven die illegale vluchtelingen Groot-Brittannië binnenbrengen. In de praktijk loopt het gelukkig niet zo'n vaart. “We werken nauw samen met de Britse mensen van de Immigration Services. Die zijn hier in Oostende aanwezig om de controles te helpen organiseren. Zij merken ook dat we er alles aan doen om het probleem aan te pakken en zijn dan ook heel inschikkelijk. Bij mijn

www.portofoostende.be

Ladingszekering … Ervoor zorgen dat de lading niet kan schuiven tijdens het transport.

UW PARTNER VOOR BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE TRANSPORTSECTOR Onze Bexco® antislip rubber wordt tijdens het laden onder elke palet geplaatst met als gevolg dat de lading minder en zelfs niet meer schuift tijdens het vervoer. Bexco® antislip rubber werd gekeurd volgens Europese norm en is verkrijgbaar: · op rollen -> lengte 10 m · in stroken -> diverse lengtes & breedtes · in kleine matjes ( 300*200 mm, … ) Rubberdiktes: 3-5-6-8 & 10 mm

•U W

BBER

S PE

T•

T 1 968

C I A LI S

R

E

Campus Kortrijk Tel 056/216080

RU

SED

Campus Brugge Tel 050/331220

NV AQUILES Weverijstraat 28/36 8560 Wevelgem tel: 056 41 40 11 fax: 056 41 93 04 e-mail: info@aquiles.be www.aquiles.be


Automatische Palletcontrolelijn van DUMON Atelier Dumon heeft op vraag van enkele klanten een automatische palletcontrolelijn ontworpen. Deze lijn sorteert automatisch de slechte van de goede paletten. Geen last meer van slechte paletten in uw automatisch magazijn. De meeste storingen in automatische systemen zijn het gevolg van slechte pallets. In de palletcontrolelijn van Atelier Dumon gaan we de slechte paletten splitsen van de goede. Aan het begin van de lijn word een stapel paletten geplaatst. Soort, kleur, grote, goede en/of slechte paletten mogen gezamenlijk op het systeem losgelaten worden. Deze stapel palletten word automatisch onstapeld en gecontroleerd op 27 verschillende punten, zoals aanwezigheid van de

Voor meer informatie: www.dumon.com

planken en blokken, grote van de palet, stevigheid van de palet, ‌ . Alle parameters zijn individueel aanpasbaar op het touchscreen en kunnen bijgevolg volledig gepersonaliseerd worden. Na de controle worden de palletten per soort gegroepeerd en terug gestapeld. De palletcontrolelijn kan ook ingepast worden in volautomatische systemen. Zo kunnen ook geladen, volle palletten dezelfde controle ondergaan.

Atelier Dumon nv. Eriestraat 6 - 8000 Brugge Tel: 050/312801 - Fax: 050/312804 atelier@dumon.com - www.dumon.com

www.vandekerckhove-metaal.be www.vandekerckhove-metaal.be


DOSSIER

Activiteiten van Omnipal uit Waregem lenen zich prima voor kansengroepen

“Deze nichemarkt biedt interessante mogelijkheden voor de toekomst” Palletten zijn onontbeerlijk voor goederentransport. Omnipal uit Waregem speelt daar verstandig op in met de productie van houtverpakkingen op maat. Het invoegbedrijf steekt veel energie in het verlenen van een optimale logistiek en slaagt daar goed in door alles in eigen beheer uit te voeren. "Souplesse is onze voornaamste kracht", stipt Bart Verhoeyen aan. De roots van Omnipal liggen bij Recypal, dat zich destijds specialiseerde in de recyclage van verschillende types palletten. "Toen klanten plots begonnen te informeren of wij palletten op maat konden produceren, hebben we ons geleidelijk aan op die markt gefocust. Dat verhaal kwam in een stroomversnelling toen wij geen milieuvergunning meer kregen voor de toenmalige site in Kruishoutem. Omdat wij op dat moment sowieso met plaatsgebrek te kampen hadden, waren we al aan het uitkijken naar een nieuwe locatie. Die vonden we op de huidige site in de Flanders-Fieldweg, na een korte passage in de Vredestraat."

om door tewerkstelling iets voor kansengroepen te kunnen betekenen."

Logistieke flexibiliteit Omnipal maakt palletten, kisten, kratten, boom- en plantenboxen op maat. De onderneming beschikt ook over een performant machinepark dat toelaat om die producten te bedrukken, te beschilderen, te drogen en te behandelen voor export. "Onze meest recente investering, in werking gezet in september dit jaar, is een automatische afkortzaag. Die kadert in het project om de service nog te verhogen en de levertermijn te verkorten. Wij zijn nu in staat om uit lange planken zelf op maat de planken te zagen. Hierdoor moeten we niet meer wachten tot een leverancier ons die aanlevert."

die service verder te optimaliseren, maar tegelijk de eigen stock toch zo laag mogelijk te houden. Dat kan door een aanpassing van de interne structuur, waar we nu volop mee bezig zijn."

Interessante mogelijkheden Standaardpalletten kan je heel goedkoop aankopen in het buitenland. Zelfs met de transportkosten erbij, blijft dit in vele gevallen goedkoper. "Maar wanneer de goederen op de pallet staan, zien we dat de palletoppervlakte niet altijd volledig benut is. Dit kan in vele gevallen beter met aan het product aangepaste maatpalletten. Op het einde kan de totale transportkost lager uitvallen, doordat er meer palletten in een vrachtwagen kunnen. Daarom biedt de nichemarkt waar wij voluit op inzetten, ook interessante mogelijkheden voor de toekomst." (BVC - Foto Hol)

De productieafdeling neemt maar 15 tot 20% van de totale bedrijfsoppervlakte in. Alle overige ruimte is bestemd voor opslag. "Wij maken vaak erg grote stukken, die veel

www.omnipal.be

De naam Recypal dekte niet langer de lading. "Wij hebben de recyclageactiviteiten inmiddels afgestoten. Dat blijft op zich wel een interessante markt, maar wij hebben de keuze gemaakt voluit voor maatwerk te gaan. Omwille van logistieke redenen - tweedehandspalletten opslaan vergt gigantisch veel ruimte - waren beide eigenlijk niet combineerbaar."

Invoegbedrijf Recypal was destijds een invoegbedrijf en ook Omnipal heeft datzelfde statuut. "Eigenlijk is dat historisch gegroeid. We hadden kunnen kiezen om te gaan samenwerken met andere sociaal-economische bedrijven, maar omwille van logistieke redenen en klantencomfort leek het interessanter zelf een invoegbedrijf te worden. Onze activiteit leent er zich toe en uiteraard spelen ook de subsidies die je hiervoor krijgt, daarbij een rol. Bijna 50% van onze 20 medewerkers komt uit kansengroepen. Er heeft een aantal mensen afgehaakt omwille van schrik voor het werken met machines, of om ergonomische redenen, maar we blijven die doelgroep koesteren. Zij kunnen hier vrij eenvoudig werk verrichten en voelen zich geapprecieerd."

Voorbeeldfunctie Voor de klanten maakt dat invoegstatuut weinig verschil. Wel voelt Bart Verhoeyen dat Omnipal omwille van die keuze voor andere bedrijven een voorbeeldfunctie vervult. "Soms voelen we wel dat bepaalde bedrijfsleiders naar ons opkijken en zich afvragen of ze zelf niet in die richting zouden kunnen evolueren. In elk geval zijn wij tevreden

Bart Verhoeyen:

“80% van onze bedrijfsoppervlakte is bestemd voor opslag.”

plaats innemen. Omdat die palletten voor onze klanten dikwijls maar een noodzakelijk kwaad vormen, willen ze die pas aangeleverd krijgen op het moment dat ze die zelf nodig hebben, zodat ze er zelf geen magazijnruimte voor moeten voorzien. Onze souplesse om op die wens in te spelen, is onze grootste kracht. Gelukkig beschikken we daarvoor over een magazijnier en een chauffeur die perfect op elkaar ingespeeld zijn. Het is de bedoeling

Ondernemers 18 9 november 2012

43


Gratis inzameling van afgedankte fluorescentiebuislampen: word Recupel-ophaalpunt! Ongetwijfeld krijgt u heel wat afgedankte fluorescentiebuislampen (beter gekend als tl-lampen) in uw onderneming binnen. Maar wist u dat deze ‘gasontladingslampen’ Klein Gevaarlijk Afval zijn? Laat ze dus veilig inzamelen door een erkende ophaler: de beste garantie voor een correcte recyclage! ZO WORDT U RECUPEL-OPHAALPUNT Surf naar www.recupel.be/ophaalpuntlampen. Daar leest u alles over de inzameling van uw gasontladingslampen. De procedure is eenvoudig: u kiest online een erkende ophaler, registreert daar eenmalig en vraagt dan aan uw ophaler om een lampendoos te leveren of een grotere lampenbox. En daarna: inzamelen maar! Ophaling, verwerking én recyclage zijn helemaal gratis voor u.

0800 403 88 OPERATIONS

recupel.be

Nog vragen? Mail naar: logistics@recupel.be


DOSSIER

Oostkampse bouwer van paardentrailers groeit verder in carrosseriebouw en constructie

HippoTrucks heeft uitbreidingsplannen

Stefaan Van Hauwaert:

“Een professionele paardenwagen is een rijdend huis, maar dit betekent niet dat we daarom te duur zijn voor allround maatwerk.”

zoals marktwagens, veewagens, koelwagens, enzovoort. Onze vijf stielmannen zijn het gewoon om hoge kwaliteit af te leveren. Daarin zien we groeimogelijkheden. Daarom zoeken we tevens nog een polyesterbewerker. Het wordt twee jaar knokken om die activiteit op de markt te zetten, maar in onze streek zie ik weinig andere aanbieders. We hebben al een aantal klanten in de voedingssector en hopen dit uit te breiden.”

“De kwalitatieve afwerking en dienstverlening waarvoor we gekend zijn in de paardenwereld, gaan we doortrekken voor bedrijfswagens”, zo schetst Stefaan Van Hauwaert de ambitie van HippoTrucks. Het afgelopen jaar verhuisde de wagenbouwer van Zwevezele naar Waardamme-Oostkamp, waar hij tegen Nieuwjaar alweer gaat uitbreiden. Sinds 1995 bouwde Stefaan Van Hauwaert (37) een stevige reputatie op in de bouw van paardenwagens. “Mijn vader Hubert (67) had een elektrisch installatiebedrijf en ik zou hem opvolgen”, vertelt Stefaan Van Hauwaert. “Maar al kort na mijn studies rolde ik vanuit mijn hobby (fervent springruiter en trainer van jonge paarden) in de bouw van paardenwagens. Vader stapte mee in het verhaal: eerst thuis in Ruddervoorde, daarna in een gehuurd atelier in Zedelgem. Zeven jaar geleden bouwden we zelf een vestiging in Zwevezele, tot het ook daar te klein werd. Sinds begin dit jaar huren we een ruimte van 1.600 m² in de voormalige meubelfabriek Bauwens langs de Akkerstraat in Waardamme.” Eigenaar Joris Ide geeft in dit complex onderdak aan verschillende bedrijven. “Tegen het jaareinde verhuizen we op dezelfde site naar een ruimer gedeelte met 3.000 m². Dit moet ons toelaten het gamma te verbreden”, vertelt Stefaan Van Hauwaert. HippoTrucks & Stables bouwt paardenwagens en behartigt stalinrichtingen. De tweede firma Steels Construction wordt de overkoepelende noemer voor de bouw en onderhoud van uiteenlopende bedrijfsvoertuigen.

Waarom trekt u het aanbod open? Stefaan Van Hauwaert: “Veel bedrijven denken dat wij alleen paardenwagens maken, maar we kunnen veel meer dan dat. We hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding waardoor we voor ieders budget een mooie wagen kunnen aanbieden, maar toch voelen we ons geremd door het dure imago van alles wat met paarden te maken heeft. Uiteraard kost een goede paardenwagen op maat een pak geld. Het is dan ook een rijdend huis met sanitair, keuken, douche, slaapgelegenheid en een paardengedeelte conform de wetgeving. Maar daarom hoeven wij niet te duur te zijn voor ander allround maatwerk.” Hoe schat u de vraag naar maatwerk in? Stefaan Van Hauwaert: “Een eerste categorie mensen koopt standaardwagens, vaak uit Oost-Europa. De tweede categorie wenst zijn wagen volledig op maat gemaakt. Dit vormt het plezier van ons werk. Wij doen met vijf uitstekende krachten alles zelf: schrijnwerk, lassen, elektriciteit, hydraulica. Het transport van toppaarden moet absoluut in orde en veilig zijn. Hiermee haal je eer van je werk. Door bijkomende wetgeving moeten we het steeds professioneler aanpakken en dat is niet slecht: zo vallen de cowboys uit de markt. Ook voor de klant is het fijn dat hij ter plekke de bouw kan opvolgen. Serieproducten maken en dan verkopen, verkopen, verkopen,… Dat ligt ons niet. Ik blijf graag de meewerkende patron die voldoening haalt uit maatwerk in overleg met de klant.” Die lijn wilt u ook doortrekken in de andere wagens? Stefaan Van Hauwaert: “Die visie willen wij inderdaad toepassen in een breed gamma van bedrijfsvoertuigen

Is deze economische crisis gepast om in transport te investeren? Stefaan Van Hauwaert: “Ondanks de economisch moeilijkere situatie, ondervind ik voldoende vraag naar een algemeen concept voor bedrijfsvoertuigen. Hetgeen wij bieden, kan ook perfect dienen voor bijvoorbeeld cyclocross, motorsport, wielerploegen. Zolang het maar eigentijdse originele constructies zijn, telkens in overleg met en op maat van de klant.” (RJ – Foto MVN)

www.hippotrucks.be

Taxi’s voor Spice Girls op Olympische Spelen Sommige media besteedden tijdens de Olympische Spelen in Londen meer aandacht aan het optreden van de Spice Girls dan aan de atleten. De opvallende taxi’s waarop de dames tijdens de slotceremonie zongen, werden door HippoTrucks geprepareerd. Stefaan Van Hauwaert: “Nauwelijks twee weken voor het zomerverlof werden we aangesproken door onze buren TAIT, die technologie leveren voor grote evenementen wereldwijd. Of wij niet snel vijf taxi’s konden verbouwen tot rijdende podia? Alles moest snel en in het geheim gebeuren. We kregen vijf Londens taxi’s die we moesten uitrusten met een trap en een dakplatform. De producers van de slotshow kwamen de voertuigen hier testen. Toen pas vernamen wij dat ze zouden dienen voor de Spice Girls. Natuurlijk keken we vol spanning naar de slotceremonie om onze inbreng aan zo’n groots evenement te bewonderen.” (RJ)

Ondernemers 18 9 november 2012

45


DOSSIER Slecht weer is een zegen voor Depannage Verheye & MC uit Oostrozebeke

Tweede vestiging doet omzet pieken In februari 2013 blaast Depannage Verheye & MC uit Oostrozebeke tien kaarsjes uit. Het zusterbedrijf van Autohandel Frank, dat zich specialiseert in het takelen en bergen van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton, opende vorig jaar een extra filiaal in Aalter. "Daardoor komen we ook in aanmerking voor depannages op de autosnelweg. Op die manier bereiken we een breder publiek", getuigen Frank Verheye, Jos en Chiel Moeyaert. Het was de tanende conjunctuur in de autoverkoop die Frank Verheye er in 2003 toe aanzette met een eigen depannagedienst te starten. "Dat liet me toe om, naast de autohandel, een extra marktsegment aan te snijden", blikt de stichter terug. "Ik had nooit durven vermoeden dat dit bedrijf zo'n hoge vlucht zou nemen. Op dat moment had je in deze streek evenwel weinig depannagediensten en eentje was zelfs gestopt. Van die man heb ik een vrachtwagen overgenomen. Dat eerste jaar waren we al goed voor 178 depannages. Een decennium later beschikken we over een goed uitgerust wagenpark van negen voertuigen, dat jaarlijks instaat voor circa 1500 interventies, waarvan 600 voor vrachtwagens."

Drukke wintermaanden Frank Verheye is momenteel enkel nog actief met een adviserende functie en verzorgt de algemene leiding. Chiel, samenwonend met dochter Stefanie Verheye, heeft zich op korte tijd ontwikkeld tot de draaischijf van het bedrijf.

"Gelukkig krijgen we nog veel hulp van Frank", vertellen vader en zoon Moeyaert. "Vooral in de wintermaanden, als we onze grootste piekmomenten kennen, is die assistentie meer dan welkom. November, december, januari en februari zijn steevast razend druk. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met het klimaat. Als we 's morgens de gordijnen opentrekken en het is rotweer, weten we dat er een drukke dag aankomt. Dan kunnen we het meestal niet louter bolwerken met onze vier eigen depanneurs en kunnen we terugvallen op onderaannemers. Toch is het onmogelijk vooraf in te schatten hoe druk een dag wordt. We merken wel dat één depannage zelden alleen komt. Het gebeurt erg vaak dat er hetzelfde uur nog 2 à 3 bijkomen. Je mag er donder op zeggen dat er de komende maanden weer veel vrachtwagenchauffeurs zich zullen vastrijden op kleinere weggetjes. Hen uit de nood helpen, behoort tot onze taken." Autohandel Frank en Depannage Verheye & MC opereren volledig onafhankelijk van elkaar. Beide ondernemingen zijn belangrijke serviceverleners voor garagisten. De depannagedienst mocht onmiddellijk beginnen werken voor gereputeerde merken als Scania, Volvo en MAN. "Dat zijn ronkende referenties die van pas komen in een erg concurrentiële sector, waar je naast een scherpe prijs ook een sterke service - liefst de klok rond - moet kunnen garanderen. Zeker in crisistijden merk je dat klanten meer rondbellen, tot ze de meest geschikte depanneur hebben gevonden. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben we vorig jaar ook een filiaal in Aalter geopend. Dat is van cruciaal belang om ook depannages op autosnelwegen te kunnen uitvoeren. Nu merken we tot onze tevredenheid dat die tweede vestiging ons aantal interventies serieus omhoog heeft gestuwd."

Frank Verheye, Chiel en Jos Moeyaert:

“Onze depanneurs zien veel ellende, maar hebben de voldoening mensen effectief te kunnen helpen.”

Blijven investeren Werken als depanneur valt niet te onderschatten. "Ten eerste moet ons personeel erg soepel zijn. Je kan nooit voorspellen wanneer je in actie moet komen. Dit is dus allerminst een job met kantooruren. Extra personeel vinden is niet makkelijk, maar doorgaans komen bijvoorbeeld mensen met ervaring in kraanwerk of uitzonderlijk vervoer daarvoor in aanmerking. Zij moeten ook tegen een stootje kunnen, want in onze branche kom je veel in aanraking met menselijk leed. Het aantal dodelijke ongevallen is gelukkig sterk verminderd, maar het spreekt voor zich dat ook blikschade mensen ongelukkig maakt. Tegenover het zien van veel ellende, staat gelukkig de voldoening dat je mensen effectief kan helpen." De gele wagens van Depannage Verheye doorklieven alle Europese landen. "Simpelweg omdat we onze klanten vaak transportbedrijven - overal moeten helpen. Vroeger kwamen we vaak in Oostenrijk en Zwitserland, maar de toegenomen concurrentie met Oost-Europese transporteurs heeft ervoor gezorgd dat we doorgaans niet verder dan Bordeaux of Lyon moeten rijden. Voor personenwagens beperkt die actieradius zich tot een straal van 30 kilometer rond onze vestigingen", verklaart het trio, dat recent nog investeerde in een extra vrachtwagen en ook in tijden van recessie voorzichtig de activiteiten verder uitbouwt. (BVC – Foto Kurt)

www.depannageverheye.be


In een (productie)bedrijf ligt vaak heel wat informatie voor het rapen. Bij heel veel installaties worden verschillende parameters constant gemeten. Dikwijls is dit met de bedoeling om de goede werking van de installatie te verzekeren of om te voorkomen dat processen ontsporen. Aangiftes : meer dan een verplicht nummer De functie van de verschillende milieuaangiftes is uiteraard het meedelen van een aantal gegevens over uw bedrijf aan de overheid. Bij afvalwater bijvoorbeeld is dit bovendien ook nog eens om de overheid in staat te stellen om de op te leggen heffing te berekenen. De verplichting om aangiftes in te dienen, zet er u als bedrijf echter ook toe aan om bepaalde cijfers bij te houden. Om het invullen van de diverse aangiftes te vergemakkelijken, is het noodzakelijk dat u de verschillende te rapporteren cijfers ook nauwkeurig en stipt bijhoudt. Het opmaken van een aangiftedossier start immers niet in de week voorafgaand aan de deadline voor het indienen, maar start op 1 januari van het productiejaar waarover de aangifte handelt, duurt vervolgens 12 maanden lang en eindigt op 31 december van datzelfde jaar. Immers, door het jaar rond nauwkeurig alle te rapporteren cijfers bij te houden, kunt u zichzelf heel wat werk en stress besparen in de eerste maanden van het jaar, wanneer de aangiftedossiers moeten opgemaakt worden. Wij stellen maar al te vaak vast dat het verzamelen van de cijfers nog moet gebeuren op het moment dat de aangifteformulieren in de bus vallen. Dit zorgt niet alleen voor een pak meer werk bij het invullen van de aangiftes, maar verhoogt ook de kans dat de overheid bijkomende vragen gaat stellen over de uiteindelijk ingediende aangiftes. Voor bedrijven die hun aangiftedossiers op die manier aanpakken, is het voorjaar vaak een moeilijke en stresserende periode.

Doe het niet voor “hen”, doe het voor jezelf

Pieter Vansteenkiste:

“Met de cijfers die u omwille van de aangiftes verzamelt, kunt u een grondig fundament maken om de rest van de stromen in uw bedrijf gedetailleerd in kaart te brengen.”

ONDERNEMERS & CO

Goede registratie is begin van alle wijsheid Wanneer u enkel cijfermateriaal verzamelt in functie van de aangiftes die u in het voorjaar moet indienen, dan is dat eigenlijk een gemiste kans. Wanneer u het op die manier bekijkt, is de kans namelijk groot dat de verzamelde informatie letterlijk en figuurlijk dode letter blijft, terwijl je eigenlijk zoveel meer uit de cijfers kunt halen. Aangiftes bieden u een basis om een registratienetwerk in uw bedrijf uit te bouwen. Wanneer u alle informatie die in diverse aangiftes wordt gevraagd nauwkeurig gaat bijhouden, zult u de belangrijkste stromen in uw bedrijf al in kaart kunnen brengen. We denken hierbij aan alle inkomende stromen van waterbronnen, het geloosde afvalwater, de afgevoerde afvalstoffen, het energieverbruik, … Nadat de aangiftedossiers zijn ingediend, kunt u er ook zelf mee aan de slag. Waarschijnlijk zal het bekomen cijfermateriaal u initieel geen antwoorden bieden, maar in tegendeel nog veel meer vragen oproepen. Laat u daardoor niet afschrikken, dit is een goede zaak! Met de cijfers die u omwille van de aangiftes verzamelt, kunt u een grondig fundament maken om de rest van de stromen in uw bedrijf gedetailleerd in kaart te brengen. Uiteraard staat dit registratienetwerk niet van vandaag op morgen op poten. Eigenlijk is dit een never ending story. Zoals reeds aangehaald, zullen de cijfers die u het eerste jaar verzameld heeft u al een pak informatie geven, maar ze zullen ervoor zorgen dat er minstens dubbel zoveel vragen in de plaats komen. Het jaar daarop zult u bijkomende registraties moeten opzetten om ook op die vragen een antwoord te krijgen.

Meten is weten… en dan? Het is een huizenhoog cliché, maar het klópt wel. Meten op zich is echter niet genoeg. In de aanhef werd al verwezen naar de vele parameters die ongetwijfeld ook in uw bedrijf gemeten worden: debiet, temperatuur, druk, …

Al deze meters registreren dan misschien wel een momentane waarde, maar veel interessanter is het om de evolutie van een cijfer te kennen. Eén cijfer alleen zegt namelijk niet zoveel. Alleen wanneer u ook weet hoe een bepaalde waarde fluctueert, of wanneer u verschillende periodes met elkaar kunt vergelijken, zal u ook een antwoord krijgen op de veelheid aan vragen waarmee u wordt geconfronteerd. Het is dus uitermate belangrijk om ook een logboek bij te houden van de vele metingen die in uw bedrijf worden uitgevoerd. Een tekening zegt ook meer dan duizend woorden. Het is immers veel gemakkelijker om conclusies te trekken uit een grafiek, dan uit een cijferreeks. Het belang om voor een goed logboek te zorgen wordt duidelijk door het besef dat een grafiek maken van één cijfer nogal zinloos is.

Aan de slag Wanneer u een onderbouwde set aan cijfers heeft verzameld, over een relevante periode, kunt u aan de slag om deze te analyseren en te interpreteren. Op basis van het bekomen cijfermateriaal kunt u bepaalde stromen gaan optimaliseren of terugdringen, wat vaak aanzienlijke verminderingen kan teweegbrengen in het water- of energieverbruik. De te verwachten reducties zijn vaak vrij gemakkelijk te becijferen, wat het gemakkelijk maakt om te bepalen welke investering verantwoord is om een reductie of optimalisatie mogelijk te maken.

Pieter Vansteenkiste, T&D Milieuadvies

Ondernemers 18 9 november 2012

47


48

Ondernemers 18 9 november 2012

Beleggen in een wereld van lage rentestanden De rentedaling van onder meer Duitse en Amerikaanse staatsobligaties in 2012 past in een langetermijntrend. In feite is de kapitaalmarktrente in deze landen al sinds begin jaren 80, dus ongeveer 30 jaar lang, aan het dalen. Met spectaculaire rendementen voor beleggers in staatsobligaties als gevolg. Maar wat brengt de toekomst? Na de oliecrisis in de jaren 70 was de rente opgelopen tot een percentage van 15%. Vanaf dit hoge niveau daalde de rente vervolgens gestaag tot momenteel rond de 3%. Stelt u zich nu een belegger voor die 30 jaar lang in dit papier heeft belegd en dit jaar met aflossing te maken krijgt. Een herbelegging in een nieuwe langlopende lening biedt echter uitzicht op een rendement van slechts 3% en hiervoor moet het geld maar liefst 30 jaar worden vastgelegd. Niet meteen een aantrekkelijke propositie. Het is duidelijk dat bij dergelijke rentestanden obligatiebeleggers de verwachtingen voor toekomstig rendement zullen moeten matigen. Om toch nog een behoorlijk rendement te bereiken, is het af te raden om u te beperken tot uitsluitend westerse staatsobligaties. U kan ook beleggen in bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende landen, waar de rentes nog op een aanzienlijk hoger niveau liggen. Het rendement van een dergelijk gespreide obligatieportefeuille zal behaald worden via onderstaande factoren: • Vooreerst hebben de rentevoeten van bedrijfsobligaties en staatsobligaties van opkomende landen nog een potentieel om te dalen, met stijgende obligatieprijzen tot gevolg. • Vervolgens valt het te verwachten dat de munten van opkomende landen in de komende jaren zullen appreciëren ten opzichte van de euro. • Tot slot kan er via een actieve opvolging van uw portefeuille ingespeeld worden op de onvermijdelijke koersschommelingen op de obligatiemarkten.

Een combinatie van deze drie elementen heeft het potentieel om uw effectief behaalde rendement te laten uitkomen boven de 2,5%.

Buffer tegen inflatie? Voor een obligatiebelegger is behoud van koopkracht belangrijk. Met andere woorden, het rendement moet minstens gelijk zijn aan de inflatie. Het rendement op 10-jaars Duitse en Amerikaanse obligaties (respectievelijk 5% en 6,4%) ligt momenteel nog duidelijk boven de gemiddelde inflatie (3,4%). Maar kijkend naar de toekomst is het lang niet zeker dat het obligatierendement de inflatie zal overtreffen. Al verwachten wij overigens niet dat de inflatie op korte termijn snel zal gaan stijgen. Het proces van schuldafbouw werkt eerder in de richting van lagere inflatie. Maar op langere termijn vormt inflatie zeker een risico. In het verleden zijn er lange periodes geweest waarbij obligatierendementen de inflatie niet konden bijbenen. Het is ontnuchterend te constateren dat in de veertigjarige periode 1940-1980, voordat de huidige obligatiehausse inzette, sprake was van een obligatierendement dat inferieur was aan de inflatie. Hiermee willen wij niet zeggen dat dit de komende 40 jaar weer zal gebeuren. Wij willen aangeven dat het niet realistisch is om de mooie rendementen van de afgelopen jaren door te trekken naar de toekomst.

Implicaties voor de portefeuille Betekent het bovenstaande nu dat alle obligaties het best kunnen worden verkocht? Het antwoord hierop is natuurlijk neen. Er zijn verschillende goede redenen om obligaties aan te houden: • Een stabiele inkomstenstroom genereren, belangrijk voor beleggers die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de portefeuille. • Een goede liquiditeit (in tegenstelling tot bijvoorbeeld onroerend goed).

Stefaan Joseph:

“De kans dat met alleen obligaties in portefeuille de koopkracht kan worden gehandhaafd, is flink afgenomen.”

• Lage koersschommelingen in vergelijking met aandelen. • Spreiding. Er zijn scenario’s denkbaar waarin obligaties het nog enkele jaren goed zullen blijven doen. Wij vinden het wel belangrijk dat beleggers hun verwachtingen ten aanzien van obligaties aanpassen. Na tien jaar van fantastische obligatierendementen en tegenvallende aandelenrendementen, neemt de kans toe dat het de komende tien jaar precies omgekeerd zou kunnen zijn. De kans dat met alleen obligaties in portefeuille de koopkracht kan worden gehandhaafd, is flink afgenomen. Voor beleggers die een groot deel, of de gehele portefeuille, in obligaties beleggen, is het de overweging waard om een deel in aandelen te gaan investeren, uiteraard voor zover de risicobereidheid van de belegger dit toelaat. Stefaan Joseph, CapitalatWork

Think different, put your Capital at Work VERMOGENSBEHEER • VERMOGENSSTRUCTURERING Tel.: 09/321 73 40 • c.denijs@capitalatwork.com

www.capitalatwork.com

Antwerp - Breda - Brussels - Geneva - Ghent - Luxembourg


Elke ondernemer heeft rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met kredietlimieten. Jammer genoeg moeten we echter vaststellen dat in de praktijk weinig ondernemers spontaan aan een goede kredietlimiet werken. Zeker in economisch moeilijkere tijden is het belang van een goede kredietlimiet des te belangrijker. In dit artikel kijken we eerst na welke invloed kredietlimieten hebben op onze onderneming en gaan we ook na hoe we onze eigen situatie hierbij kunnen optimaliseren. Uw eigen kredietlimiet geeft aan hoeveel krediet uw leverancier aan u zal geven. Elke bestelling waarbij het totaal openstaand bedrag op uw onderneming boven deze limiet is, zal hij wellicht hetzij meer waarborgen vragen, hetzij contante betaling eisen. Kredietlimieten worden altijd gebruikt door leveranciers die gecontracteerd zijn bij kredietverzekeraars en/of commercial finance instellingen (vroeger gekend als factoring). Gezien meer en meer leveranciers het risico indekken tegen wanbetaling en asset based financing (oa. commercial finance) steeds meer zijn opmars kent, hebben kredietlimieten een steeds grotere invloed op de ondernemingswereld in het algemeen en op uw cashplanning in het bijzonder. Daarnaast zijn er steeds meer leveranciers die hun klanten (laten) screenen om te bepalen of ze al dan niet zullen leveren en onder welke financiële voorwaarden. Ook banken waar u kredieten hebt lopen, dienen door de ‘Bazel-normen’ elk jaar een review te doen van uw onderneming. Onzekere tijden, zoals destijds in 2008 en zoals we vandaag opnieuw ervaren, hebben tot gevolg dat de screening en het opvolgen van limieten strenger en sneller gebeurt. Van eenmanszaken en particulieren zijn er minder gegevens beschikbaar, doch geven bepaalde verzekeraars ook aan hen een limiet op basis van de financiële gegevens die kenbaar zijn bij kredietverzekeraars.

Impact voor u Uw kredietlimiet heeft niet alleen een impact op uw cashplanning, maar ook op het al dan niet kunnen kopen/

ONDERNEMERS & CO

Kredietlimieten in onzekere tijden huren van een dienst of een goed. Immers, indien u steeds contant dient te betalen, heeft u minder geld om in voorraden te steken of in uw eigen klantenvorderingen. Daarnaast zou u niet de eerste klant zijn die na het tekenen van een order te horen krijgt dat de dienst of het goed niet kan geleverd worden wegens de afwezigheid van voldoende kredietlimiet. Dit zijn natuurlijk niet wenselijke neveneffecten van kredietlimieten. Daarnaast geven kredietlimieten voor leveranciers een grote zekerheid dat de klant zal kunnen betalen. Is de leverancier dan nog eens ingedekt met een kredietverzekering, dan kan hij op beide oren slapen. Uiteraard is dit enkel het geval indien de leverancier geen openstaande vorderingen heeft op de klant die groter zijn dan de opgegeven limiet.

Invloed op limiet Er zijn enorm veel parameters die impact hebben op uw kredietlimiet. Op sommige parameters heeft u invloed, op andere minder tot geen. Hierbij enkele belangrijke parameters die impact hebben: de ouderdom van uw bedrijf/vennootschap, aantal en gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders, uw activiteit, de geografische ligging, de rechtsvorm, financiële gegevens, deel van een groep, bedrijfsgrootte, bedrijfskapitaal, eigen vermogen, achterstand bankleningen, marktevolutie, tijdig neerleggen jaarrekening, achterstanden RSZ en betalingsgedrag facturen (wordt door vele van uw leveranciers, zonder uw medeweten, doorgegeven op basis van openstaande klantenbalans). Voor al deze info wordt de mosterd veelal gehaald bij Graydon die als centraal beheerder van info fungeert.

Hoe optimaliseren Voor uw notoriëteit in de markt en zeker voor uw cashplanning en bedrijfsvoering is dus een degelijke kredietlimiet van belang. Daar u op bepaalde drivers geen invloed hebt, kan u zich best focussen op diegene waar u wel invloed op heeft. Hierbij denken we voornamelijk aan de

Niko Keters:

“Om dus sterker uit de crisis te komen is een strikte opvolging van uw cashplanning en bijgevolg uw kredietlimiet van groot belang”

structuur van uw passiva, het tijdig voldoen van wettelijke formaliteiten alsook uw beheer van betalingen aan banken, sociale zekerheid en leveranciers. Een gedegen cashplanning gekoppeld aan een goed beleid met de nodige ondersteuning maakt dat u vele van deze zaken kunt sturen richting een goede kredietlimiet. Dit vergt van u in het begin de nodige inspanning. U zal hiervan later echter dubbel en dik de vruchten plukken.

Conclusie Kredietlimieten hebben een versterkende invloed op het bedrijfsleven tijdens onzekere tijden. Immers, bij slechter betalingsgedrag verlagen de kredietlimieten die er dan weer voor zorgen dat er minder business wordt gedaan, wat op zich dan weer slecht is voor toekomstige kredietlimieten. Om dus sterker uit de crisis te komen is een strikte opvolging van uw cashplanning en bijgevolg uw kredietlimiet van groot belang. Niko Keters, Titeca Accountancy

Heirweg 198 8800 Roeselare

Voor KMO, ondernemer en vrij beroep:

T +32 51 26 82 68 F +32 51 21 19 63

info@titeca.be www.titeca.be

MBZ

• Accountancy en fiscaliteit • Structurering groeibedrijven • Begeleiding familiale ondernemingen • Juridische ondersteuning • Startersadvies

Ondernemers 18 9 november 2012

49


w w w.w i n g s . b e

‘Wij helpen u uit de nesten’

conversie WINGS BEHEERSOFT WARE

Probeer Wings gratis 30 dagen uit Ontevreden over uw huidige boekhoudsoftware? Wij converteren u probleemloos naar Wings. Wings ondersteunt een volledige Uw huidige boekhoudsoftware faalt en u zoekt

elektronische facturatie, maar biedt ook een

een compleet boekhoud- en beheersprogramma

efficiënte oplossing voor de tussenfase. U scant

dat uitmunt op vlak van gebruiksvriendelijkheid en

inkomende papieren facturen eenvoudig in.

flexibiliteit. Dan is Wings perfect voor u. Naast de

Via slimme tekstherkenning belandt de factuur

garantie op betrouwbare software, krijgt u er nog

meteen op de juiste plaats in Wings.

eens een persoonlijke topservice bij. Aarzel niet en maak vandaag nog de overstap naar Wings. Wij

Wings is beschikbaar in online versie of op

zorgen voor de volledige conversie van uw gegevens.

uw eigen computers en biedt een complete financiële, logistieke en commerciële oplossing

Wings in de cloud. Met Wings online hebt u uw

voor uw bedrijf.

financiële bedrijfsgegevens altijd en overal bij de hand. U hoeft slechts online te zijn. Geniet van alle voordelen

Ontdek Wings op www.wings.be.

van SaaS (Software as a Service) en betaal slechts een

Meer info: info@wings.be

lage maandelijkse gebruiksvergoeding.

of bel gratis 0800 84 029.


HAVENNIEUWS Gasrederijen rekenen op Euroservices voor conditioneren van hun tankschepen

Kleine firma, grote hefboom voor de haven Familiale kmo Euroservices uit Zeebrugge anticipeert met een groep experts op de vraag uit de petrochemische sector voor het leegmaken en conditioneren van gastankschepen. “Vandaag zijn we evenzeer pioniers als toen mijn vader 40 jaar geleden startte”, zegt Stefaan Hoppe. Euroservices vormt een kleine maar cruciale, haast unieke schakel in alle gastransporten op de Noordzee. Hoewel in Zeebrugge enkel nog LNG-gas wordt opgeslagen, wordt Euroservices druk bezocht door tankers die LPG vervoeren zoals propaan, butaan, propyleen, ethyleen, enz. De terminal aan de Leopold II-dam is immers de enige plek aan de Noordzee waar de ladingtanks grondig kunnen geconditioneerd worden voor een volgende lading. “Nadat schepen hun vloeibare gaslading losten, lopen ze hier aan om hun tanks te ‘spoelen’ met stikstof zodat het schip wordt klaargemaakt voor de volgende lading. Je kunt immers niet zomaar laden in tanks waarin zich nog resten van een ander gas bevinden. Vloeibare gassen moeten zuiver blijven dus moet je contaminatie vermijden. Voor de veiligheid kun je ook niet zomaar elk gas laten ontsnappen in de atmosfeer. Het spoelen moet dus op een gecontroleerde manier gebeuren. Wij injecteren zuivere stikstof – een inert gas, dat dus geen verbindingen maakt – in de tanks en duwen zo de ladingresten naar de ‘fakkel’. Die verbrandt het uitkomende gas op een gecontroleerde manier. We gaan door tot de hele ladingtank onder stikstofatmosfeer zit en keren dan de volgorde om: we brengen de tank onder atmosfeer met de nieuw te verwachten gassoort. Ook brengen we soms lucht in ladingtanks om visuele inspecties en reparaties toe te laten”, vertelt Stefaan Hoppe (37). Euroservices werd in 1973 opgericht mede door zijn vader Willy Hoppe (71) en ligt vooraan in de haven, pal naast het voormalige Zeestation. Als uw dienst zo nuttig en nodig is, komen er dan geen concurrenten? Stefaan Hoppe: “Velen hebben het al geprobeerd, onder meer in Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam. Onze geografische ligging en maritieme toegankelijkheid blijken een grote troef: Zeebrugge zit middenin een petrochemische cirkel gevormd door de havens van Antwerpen,

Rotterdam, Terneuzen, Noord-Frankrijk en Engeland. Daarnaast zijn we door ons familiale karakter zeer flexibel. Beslissingen over gastransport worden meestal op enkele uren genomen volgens de marktprijzen. Dus moeten we steeds beschikbaar zijn, ook in het weekend. Wij zien nu bijvoorbeeld in het ankergebied Wandelaar (gedeelte van de Noordzee), een 20-tal gasschepen liggen. Daar kan op ieder moment een schip aangeduid worden om voor te bereiden op een nieuwe lading.” “We moeten ons wel wapenen tegen nieuwe technologie. De nieuwste, grootste schepen hebben zelf een inerte gasinstallatie aan boord. Toch doen de gasrederijen wereldwijd nog een beroep op ons, want niet elke scheepsbemanning is vertrouwd met het spoelen. En geen enkele rederij wil het risico lopen dat zijn gasschip na pakweg een tocht van drie weken vanuit Antwerpen in de VS wordt afgekeurd. Men stuurt daarom met een gerust hart het schip naar Zeebrugge en wij staan garant dat het schip wordt klaargemaakt voor een volgende lading. Wij hebben trouwens een nauwe samenwerking met gasdeskundige SGS, die mee in ons gebouw zit.”

Stefaan Hoppe:

“ Vanuit 40 jaar ervaring zijn wij opnieuw een pionier.” uitstoten van gassen op open zee vroeg of laat aan banden gelegd worden, waardoor in een eerste instantie een oplossing zal worden gezocht in het affakkelen. In een later stadium zal misschien ook het fakkelen worden gelimiteerd en moeten wij uitkijken naar nieuwe technieken waarin eventueel de restlading kan worden opgevangen en terug vloeibaar kan worden gemaakt voor recuperatie. Als de overheid beslist tot verplichte afgifte van gasachtige residuen, dan staan wij klaar. Het zal echter flinke technische investeringen vergen. We hebben een denktank met klanten en gasingenieurs opgezet om ons voor te bereiden. Vanuit onze kennis en 40 jaar ervaring zijn wij opnieuw een pionier. Binnen de sector zal iedereen hiervoor in onze richting kijken.” (RJ - foto MVN)

Vijf stappen voor De familie Hoppe bundelt twee bedrijven met samen 12 mensen: enerzijds Euroservices en anderzijds Hoppe Ship Agencies. Voor tal van buitenlandse rederijen behartigt Hoppe de lokale zaken voor schip, lading en bemanning. “De combinatie van beide bedrijven illustreert de klassieke stelling dat één plus één, drie is. Zo vertegenwoordigen wij alle maatschappijen die LNG naar Zeebrugge voeren. Bijvoorbeeld Rasgas uit Qatar, GDF Suez, EDF Trading en Eni Distrigas. Als familiebedrijf kun je vijf stappen voorblijven op multinationals, waar over elke vraag vijf mensen moeten beslissen”, vertelt Hoppe. Het amper vijf jaar jonge gebouw biedt een schitterend uitzicht op de havenpoort naar zee. “Wij zien dat bepaalde trafieken het moeilijk hebben. Euroservices bleef stabiel rond een 140-tal schepen die we jaarlijks prepareren. Dat lijkt misschien niet veel maar het betekent een enorme hefboom voor alle havenactiviteiten zoals loodsdiensten, sleepboten, scheepshandelaars, herstellers, enzovoort.”

www.purging-euroservices.be

Bezoek aan de haven van Zeebrugge APZI, Chambre de Commerce Hainaut, Chambre de Commerce Franco Belge en Voka WestVlaanderen organiseren op 15 november een bezoek aan de haven van Zeebrugge. Info en inschrijven: Astrid De Clerck, tel. 056-23 50 55, astrid.declerck@voka.be.

In samenwerking met

www.apzi.be

Hoe ziet u de toekomst? Stefaan Hoppe: “Binnen de Marpol-wetgeving zal het

Ondernemers 18 9 november 2012

51


VOKA-NIEUWS

Frederic Bulcaen:

Individuele beroepsopleiding van VDAB nog onvoldoende bekend bij West-Vlaamse ondernemingen

“Een geschikt kanaal om vacatures ingevuld te krijgen” In West-Vlaanderen evolueerde het aantal gestarte individuele beroepsopleidingen (IBO) van 2.046 in 2009 over 2.171 in 2010 tot 2.162 in 2011. Voor dit jaar wordt een lichte afname verwacht. Deze opleidingsmaatregel van de VDAB mag dan al (knelpunt)vacatures helpen invullen, toch blijft het een relatief onbekende in de provincie. Gedelegeerd bestuurder Frederic Bulcaen van Typhoon uit Beveren-Leie vindt het alvast een zeer geschikt kanaal om vacatures ingevuld te krijgen. “IBO is een opleidingsmaatregel die de aanwerving van een minder ervaren werkloze juist aantrekkelijk maakt”, verduidelijkt Isabelle Hessens, projectmedewerker VDAB Regie West-Vlaanderen in Brugge. “Bedrijven die een IBOcontract afsluiten met een ingeschreven niet-werkende werkzoekende bieden hem een opleiding van een tot zes maanden op de werkvloer. Het traject wordt uitgestippeld in samenwerking met de VDAB-consulent. Tijdens die opleiding betaalt het bedrijf geen loon of RSZ, maar enkel een productiviteitspremie (het normale loon voor de job min de gemiddelde werkloosheidsuitkering die jaarlijkse bepaald wordt of leefloon), naast verplaatsingskosten, een arbeidsongevallen- en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. In het bedrijfsleven geldt steeds meer een ‘war for talent’. Het is niet altijd eenvoudig om sollicitanten aan te trekken met de nodige diploma’s of ervaring. Het voordeel van IBO ligt hierin, dat het bedrijf de kandidaat onder IBO-contract de gewenste kwalificaties kan bijbrengen op de werkvloer, in een reële context. Na de opleiding is hij bovendien volledig vertrouwd met de job, de onderneming en de bedrijfscultuur. Dan krijgt de werkzoekende ook een contract van onbepaalde duur aangeboden.”

Bottleneck Typhoon uit Beveren-Leie is een milieutechnologiebedrijf dat problemen op het vlak van luchttechniek oplost voor bedrijven. Engineering en productie van de installaties voor industriële ontstoffing, pneumatisch transport en industriële ventilatoren gebeuren in eigen huis. Na de overname en herstructurering in 2010 kende het bedrijf in 2011 een omzetstijging met 50%. Dit jaar wordt een toename met 18% verwacht. In zijn visie hecht Typhoon (naast kwaliteit, innovatie en flexibiliteit) een groot belang aan talent om zijn concurrentiële positie te verstevigen. Er werken 50 mensen en er staan momenteel vacatures open voor een jonge plaatbewerker, chefmonteur, hulpmonteur en mechanisch onderhoudsmedewerker. “Het vinden van gekwalificeerd personeel is dé bottleneck en een rem op onze groei”, getuigt gedelegeerd bestuurder Frederic Bulcaen. “We voeren nochtans een professioneel hr-beleid om ons bedrijf kenbaar te maken en medewerkers aan te trekken. IBO is één van de kanalen waarlangs dat gebeurt. Sinds de overname hebben we samen met de VDAB een 10-tal trajecten opgestart, waarvan zes succesvol afgerond. Als firma krijg je een financiële tegemoetkoming om werkzoekenden een interne opleiding te geven. Maar zonder die tegemoetkoming voor de IBO’ers zouden we toch moeten voorzien in opleiding voor nieuwe mensen. Zonder de steun zouden we misschien eerder werk uitbesteden in plaats van te investeren in opleiding voor nieuwe mensen. We krijgen ook hulp van de VDAB om IBO’ers te begeleiden. Ze worden inderdaad van nabij gevolgd. Een pluim voor de VDAB-consulenten die er alles aan doen om de IBO te doen lukken, want niet alle werkzoekenden zijn effectief op zoek naar vast werk. Van alle subsidies en overheidsmaatregelen vind ik IBO de meest nuttige en succesvolle. In de eerste plaats voor de gemo-

“Van alle subsidies en overheidsmaatregelen vind ik IBO de meest nuttige en succesvolle.”

tiveerde werkzoekende, want door de steun krijgt hij sneller een kans op de arbeidsmarkt. In de tweede plaats voor de belastingbetaler, want door actieve opvolging van IBO’ers wordt er minder geteerd op de werkloosheidskas die wij allen mee helpen spijzen. Ten slotte is dit positief voor de werkgevers, want het is een extra (gesubsidieerd) aanwervingskanaal. We hebben reeds IBO ingezet voor de opleiding van een buizenmaker galva (iets wat je niet op school kan leren), voor een laseroperator of de omscholing van een arbeider tot assistent-projectleider. Lukt het niet, dan wordt het traject door de VDAB stopgezet. De arbeidsmarkt is door de economische toestand ondertussen iets minder krap geworden. Daardoor kunnen we voor profielen als lasser of pistoolschilder ook weer meer kiezen voor direct inzetbare ervaring.” (MD - Foto Hol) Via www.vdab.be/ibo kunnen bedrijven een IBO aanvragen of simulaties maken van de kostprijs van een voltijdse IBO.

De IBO in enkele antwoorden Competente werknemers met de juiste capaciteiten aantrekken en inzetten is essentieel voor het ondernemerschap. Met de krapte op de arbeidsmarkt is het echter niet zo vanzelfsprekend dat de juiste medewerker zich meteen aandient. Om (knelpunt)vacatures ingevuld te krijgen, kan de individuele beroepsopleiding (IBO) van de VDAB een oplossing bieden. Om het concept van IBO beter bekend te maken bij de West-Vlaamse ondernemingen als interessante tewerkstellingstool voor zowel werkzoekenden als werkgevers, stelden Voka, VDAB en SD Worx samen een document op met de meest essentiële informatie over de tewerkstelling van IBO’s. Meer info via www. voka.be/west-vlaanderen. (MD)

www.rtcwestvlaanderen.be


AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS

13/11 Succesvol afronden van een verkoopsgesprek Lerend Netwerk Marketing & Communicatie Als marketeer of communicatieverantwoordelijke moet je weten wat er speelt in de markt van morgen: wat zijn de trends? Hoe bereik ik mijn doelgroep? Hoe breng ik mijn product aan de juiste man, en vooral, hoe meet ik de resultaten van mijn campagnes? In dit lerend netwerk gaat u aan de slag met best practices om zo met praktische tips en tricks uw job als marketeer of communicatieverantwoordelijke verder te professionaliseren en te stroomlijnen. Centrale vraag die we hierbij stellen: wat werkt wel en wat werk niet in een steeds veranderende markt en klantenbehoeften?

Info en inschrijven: Glynnis Declercq: glynnis.declercq@voka.be.

Tijdens deze opleiding gaan we de basisvereisten bekijken die noodzakelijk zijn om een goed commercieel gesprek met een klant te hebben om dan vervolgens, succesvol te kunnen afronden. Tips en tricks rond de voorbereiding van, het eigenlijke commerciële gesprek en de nazorg ervan zullen uitgebreid aan bod komen. Voka West-Vlaanderen, 17u30 – 21u00

20/11 Pitching 40 seconden tot twee minuten. Dat is de tijd die je van een potentiële klant krijgt vooraleer hij afhaakt bij jouw verhaal. Ook de opportuniteiten op zich waarbij je als ondernemer de kans krijgt om op een pittige, beknopte en overtuigende wijze je sterke punten te brengen, zijn heel beperkt of komen totaal onverwacht uit de lucht gevallen. Redenen genoeg dus om ervoor te zorgen dat je op die cruciale momenten beslagen op het ijs komt. Voka West-Vlaanderen, 16u30 – 20u00

22/11 Sociale Inspectie Elke onderneming krijgt vroeg of laat bezoek van de Sociale Inspectie of één van de andere inspectiediensten. In het kader van dit onderzoek is het dan ook van zeer groot belang te weten wat de precieze bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten zijn, en wat uw rechten en plichten zijn. Voka West-Vlaanderen, 16u30 – 20u00

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2012

PREFAB BETON

DATUM

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

TIJDSTIP

SEMINARIES & WORKSHOPS

22/11 Btw-seminarie Juiste interpretatie van btw-regels in de buurlanden (Duitsland, VK en Nederland). Met dit seminarie gaan we dieper in op de typische btw-regels van onze buurlanden. In een eerste sessie nemen we Frankrijk en Luxemburg onder de loep. In een tweede sessie richten we ons op Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deloitte Roeselare, 14u00 – 17u00

23/11 Coachend leiding geven De grootste uitdaging van de leidinggevende is meestal niet alleen het bedrijf op zich te runnen maar ook het optimaal aanwenden van het menselijk potentieel. Mensen komen, in tegenstelling tot machines of processen, in de meest gevarieerde soorten en stijlen, elk met hun eigen motivaties, behoeften, ideeën, overtuigingen, sterktes en te verbeteren punten... Hoe maak je het mogelijk om ze zo ideaal mogelijk binnen het bedrijf te laten functioneren? Voka West-Vlaanderen, 09u00 – 17u00

ACTIVITEIT

PLAATS Houtbuigerij Desmet, Menen

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 13 november

16u00 - 19u00

Innovation@work

dinsdag 13 november

18u30 - 21u30

Te gast bij Luc Page Electronica

Page Electronica, Poperinge

woe 14 nov -> vrij 23 nov

nvt

Handelseconomische missie naar Vietnam

nvt

donderdag 15 november

12u00 - 14u00

Te gast bij IMOG

IMOG, Harelbeke Haven Zeebrugge

donderdag 15 november

13u30 - 18u00

Bezoek aan de haven van Zeebrugge, in samenwerking met CCI Hainaut

donderdag 22 november

18u30 - 21u30

Voka verwelkomt haar nieuwe leden

Havenhuis De Caese, Brugge

maandag 26 november

18u00 - 20u00

Creashok: creativiteit rendeert!

Voka West-Vlaanderen

donderdag 29 november

08u00 - 10u00

Ondernemersontmoeting bij Pepsico, in aanwezigheid van Vlaams MP Peeters

Pepsico, Veurne

donderdag 29 november

14u00 - 19u30

Cleantech Nocturne

Greenbridge, Oostende

donderdag 29 november

18u30 - 21u30

Vokafé bij Wijnen De Clerck

Wijnen De Clerck, Kortrijk

donderdag 29 november

19u30 - 22u00

Te gast bij Clarebout Potatoes

Clarebout Potatoes, Warneton

dinsdag 4 december

18u00 - 22u00

Voka-congres

Tour & Taxis, Brussel

donderdag 6 december

18u30 - 21u30

Vokafé Brugge

Havenhuis De Caese, Brugge

donderdag 6 december

18u30 - 21u30

Vokafé Ieper

Hotel Ariane, Ieper Voka West-Vlaanderen

WORKSHOPS EN SEMINARIES dinsdag 13 november

16u30 - 20u00

Succesvol afronden van een verkoopsgesprek

vrijdag 16 november

09u00 - 12u30

Service Design Lab

Voka West-Vlaanderen

dinsdag 20 november

16u30 - 20u30

Pitching

Voka West-Vlaanderen

donderdag 22 november

14u00 - 17u00

Btw in de buurlanden (deel II)

Deloitte, Roeselare

donderdag 22 november

16u30 - 20u00

Sociale inspectie

Voka West-Vlaanderen

vrijdag 23 november

09u00 - 17u00

Coachend leidinggeven

Voka West-Vlaanderen

dinsdag 27 november

16u30 - 20u30

Afkicken van e-mail

Voka West-Vlaanderen

dinsdag 27 november

16u30 - 20u00

Projectrapportering

Voka West-Vlaanderen

donderdag 29 november

11u30 - 14u00

Customs and Tax Platform

verschillende locaties (nog te bepalen)

donderdag 29 november

16u30 - 20u00

Hoe haal ik meer uit mijn managementvennootschappen?

Voka West-Vlaanderen Voka West-Vlaanderen

donderdag 29 november

17u00 - 20u00

Leveranciers (wereldwijd) in moeilijkheden?

vrijdag 30 november

09u00 - 12u30

Het hoe en waarom van functioneringsgesprekken

Voka West-Vlaanderen

dinsdag 4 december

08u30 - 12u45

Governance Lab

nog te bepalen

dinsdag 4 december

16u30 - 20u00

IT-beleid

Voka West-Vlaanderen

donderdag 6 december

09u00 - 17u00

Enneagram: hoe communiceren zonder conflicten?

Bedrijvencentrum Wevelgem

donderdag 6 december

13u15 - 17u00

QM Lab

Voka West-Vlaanderen

vrijdag 7 december

09u00 - 12u30

Service Design Lab

Voka West-Vlaanderen

vrijdag 7 december

14u00 - 17u00

Btw-update 2013

Deloitte, Roeselare

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 18 9 november 2012

53


Ondernemers 18 9 november 2012

PROSIT

54

Eredoctoraat voor Christine Lagarde - Kortrijk Alumni Event Howest - Kortrijk Voor Howest-docent Jan Detand (rechts op de foto) was het een aangenaam weerzien met tal van oud-studenten tijdens het Alumni Event. Hij was blij te mogen klinken met Johan Huysmans (Philips), Robijn Dufloo (3CS) en Fabian Larridon (Bombardier). Foto Hol

Haar kennis van de Kortrijkse lokale politiek is nog voor verbetering vatbaar, maar IMF-topvrouw Christine Lagarde kreeg toch een eredoctoraat voor haar uitzonderlijk en internationaal erkend leiderschap in tijden van financiële crisis. KUL-rector Marc Waes en zijn Kulak-collega Jan Beirlant flankeren haar op het podium. Foto Hol

Voka Young Power gets inspired bij Creax – Ieper

Opening Lauretum in Style – Jabbeke De allereerste editie van Lauretum in Style trok meer dan 5.000 bezoekers. Danny Dobbelaere en echtgenote Annick Vantieghem (Beton Dobbelaere) en Johan Colpaert en echtgenote Dominique Devoldere (Altez) kwamen eens kijken naar zoveel moois: kunst, juwelen, luxevoertuigen, zwembaden, enzovoort. Organisator Geert Simoen (rechts) was terecht trots op zijn realisatie. Foto MVN

Ondernemen en innovatie gaan hand in hand. Dat ontdekten de aanwezigen ter gelegenheid van het bezoek van Voka Young Power aan het Ieperse Creax. Achteraf maakten Mathieu Mottrie (Creax) Anthony Geerinckx (Moderna Products), Nathalie Lossy (The House of HR) en Bart Bonte (Moderna Products) nog wat tijd om bij te kletsen. Foto DD

grensverleggend ondernemen

Vermogensplanning een niveau hoger Nieuw

22 & 23 november 2012 Donderdag 22 november: 14 tot 22 uur (nocturne) • Vrijdag 23 november: 14 tot 20 uur

GRATIS TOEGANG via www.bcrw.be/voorregistratie

Het referentie-advocatenkantoor inzake advies en procedure rond uw vermogen Delboo Deknudt Advocaten vormt een gespecialiseerd team met jarenlange ervaring in het begeleiden van vermogende particulieren. Wij nemen uw successieplanning in handen en optimaliseren de structuur van uw binnenlands en buitenlands vermogen. Wij behartigen uw belangen bij echtscheidings- of erfeniskwesties en staan u graag bij in fiscale en vastgoedgeschillen. Wij adviseren u tevens bij uw vastgoedinvesteringen. Onze onafhankelijke en veelzijdige aanpak zorgt voor topniveau. Franklin Rooseveltlaan 172/174, 8790 Waregem Tel. 056 62 51 00, Fax 056 62 51 01 Optimismelaan 1b3, 1140 Brussel Tel. 02 502 59 87, Fax 02 502 83 06 Paalsteen 5, 9830 St-Martens-Latem Tel. 09 220 51 10, Fax 09 281 18 80

www.delboodeknudt.be - info@delboodeknudt.be


PROSIT Te gast bij Milho – Oostende Middelgrote ondernemingen ontmoeten elkaar bij Group Ghistelinck - Waregem Auto's en alcohol gaan niet zo goed samen. Jan Benoit (Uniqum Honoré & Partners Advocaten), Ivan Vansteenkiste (Echo), Jan Haerens (Echo), Guy Verbrugghe (Securex) hielden het dan ook wijselijk bij water en fruitsap tijdens hun bezoek aan Group Ghistelinck. Foto Hol

Uitreiking ADMB-awards – Brugge Al voor het twaalfde jaar op rij bekroonde hr-dienstengroep ADMB een personeelsverantwoordelijke en een student voor hun verdienstelijk werk op het vlak van personeelsbeleid. De gelukkige winnaars gingen achteraf samen op de foto met de organisatoren: Philip Van Eeckhoute (ADMB), Karen De Visch (student), Bianca Vanlanduyt (student), Patrick Coucke (ADMB), winnaar Daniël Stepman (Matexi), winnaar Sebastiaan Hendrickx (student), Jozef Vandenberghe (ADMB). Foto EV

Projectontwikkelaar Vanhaerents en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende streven ernaar om van het Militair Hospitaal een nieuw, levendig stadsdeel te maken. Philip Lefebre (ING), Laurens Wittesaele (Wittesaele Real Estate Services), Mathias Dewulf en Roeland Trooster (De Waele Vastgoed) kwamen alvast een kijkje nemen. Foto EV

Apps op de werkvloer – Kortrijk Dankzij het gebruik van apps zal er in de toekomst veel meer te lachen vallen op de werkvloer. Stephanie Deblaere (tweede van links, BLCC) is daar het levende bewijs van. Moeten nog een beetje wennen aan het idee: Kris Maelbrancke (Ceratec Electrotechnics), Kristine Ponnet (Provikmo), Marc Goemaere (Gabecon), Caroline Demeire (Computer Solutions) en Thijs Deknudt (Deknudt Frames). Foto Hol

/ experts in bedrijfsvastgoed kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

Ondernemers 18 9 november 2012

55


22 & 23 NOVEMBER 2012 | EXPO WAREGEM

STAND 704

www.denarrivee.be

Nieuw: mPosition by Inofec De werkpost van de toekomst! Kom de m-Position testen in onze stand op de

Expo Waregem.

Ervaar zelf hoe aangenaam liggend werken kan zijn.

Ondernemers18 - 2012  

Ondernemers 18-2012 met David, Frank en Benedikt Waelkens (Waelkens)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you