Page 1

7 juni 2013 • Jaargang 21 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

11

Het belangrijkste voor een geslaagde overname zijn de mensen aan boord. Zij maken het verschil. Robert Hoornaert - Artes

25 jaar d’Arta

Reportage Techtextil 2013 - Frankfurt

Dossier Kantoorprojecten


Vestas vestigt zich in Oostende Er was reeds een tijdje sprake van, maar nu is het officieel: Vestas vestigt zich in Oostende onder de naam Vestas Offshore Northwind (Belgium) nv. De firma Rebo zal voor Vestas een gebouw optrekken bestaande uit een loods en kantoren van waaruit Vestas het onderhoud voor haar windmolens op het Belwind1 park en binnenkort ook Northwind park zal coördineren. Deze nieuwbouw komt net naast het bestaande Rebo-gebouw en zal tegen 1 maart 2014 volledig gereed zijn voor ingebruikname. Er wordt verwacht dat er zo’n 60 personen zullen tewerkgesteld worden. Mocht Vestas in de toekomst nog andere contracten winnen voor het leveren en onderhouden van turbines is er voorzien dat de nieuwbouw kan uitgebreid worden. Via de contacten met Vestas hebben we ook kunnen bekomen dat het bedrijf zijn projectteam voor de bouw van het Northwind project vanuit Oostende zal verzorgen. Dit project is in volle opbouw. Vanaf 1 juni 2013 zullen er in Oostende zo’n 20 ingenieurs samen met techniekers neerstrijken. Deze zullen in bureaucontainers gehuisvest worden op de Rebo-site. Meteen zal ook de onderhoudsploeg van Vestas hier neerstrijken om zo vanuit Oostende het onderhoud uit te bouwen. Vestas is naast RePower en Alstom de derde grote turbineleverancier die zich in Oostende komt vestigen. Op offshore gebied bestaan er zo’n 5 grote Europese spelers: naast bovenvermelde drie hebben we ook nog Siemens en Areva. Buiten Europa kijken de Chinezen op offshore gebied nog wat de kat uit de boom, terwijl in Japan Mitsubishi zich meer en meer profileert. Ook het Zuid-Koreaanse Samsung probeert zich in deze markt te begeven. Met het aantrekken van zo’n grote speler als Vestas profileert Oostende zich nog meer als dé hub voor de offshore wind industrie in België.

Boeg Vindictive ingehuldigd op oostelijke strekdam Op vrijdag 24 mei 2013 vond de inhuldiging van het Vindictive-monument plaats in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Albert II en Hare Majesteit de Koningin, de nabestaanden van Commander Alfred E. Godsal, van de andere bemanningsleden en vertegenwoordigers van de Britse regering. 95 jaar geleden probeerden de Britten de Oostendse haven te blokkeren om zo de toegang tot de Noordzee te belemmeren voor de Duitse onderzeeboten. Deze raid vond plaats in de nacht van 09 en 10 mei 1918 en werd geleid door de HMS Vindictive. De blokkade had niet het verhoopte succes maar behoort wel tot een van de meest heroïsche momenten van de Eerste Wereldoorlog. De HMS Vindictive werd tot zinken gebracht in de havengeul ter hoogte van het voormalige Oosterstaketsel. De Britten telden 8 doden, 10 vermisten en 29 gewonden, waaronder de gezagvoerder, Commander Alfred E. Godsal. Ter nagedachtenis aan deze raid werd de boeg van de HMS Vindictive nà de berging hersteld en als monument geplaatst aan de Demeysluis in Oostende. Door de uitbreiding van de haven maar ook door de slechte staat van het monument werd beslist om de boeg van de HMS Vindictive te verwijderen en ondertussen eveneens te restaureren. De herstelde boeg van de HMS Vindictive werd nu als monument geplaatst op de nieuwe oostelijke strekdam ongeveer op de plaats waar dit schip tot zinken werd gebracht.

Oostende voor Anker Elk jaar huurt de Haven van Oostende een zeilboot af tijdens Oostende voor Anker waarbij een bepaalde doelgroep wordt uitgenodigd. Ook dit jaar was dit het geval. De CEO’s van de voornaamste Belgische bedrijven actief in de offshore windmolenindustrie werden deze maal op een informele manier verwelkomd op het schip ‘Mercedes’.

Slijkensesteenweg 2 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059/340.711 - Fax 059/340.710 e-mail info@portofoostende.be - www.portofoostende.be


STANDPUNT

De ene boete is de andere niet Het zal puur toeval zijn, maar op de dag dat België nipt een boete van de Europese Commissie kon ontlopen, stak er een Pro Justitia van Politiezone Het Houtsche in mijn bus. Op weg van de ene naar de andere Vokaactiviteit reed ik op 14 mei in Beernem om 20u05 tegen 59 km/u, gecorrigeerd naar 53 km/u, waar de toegelaten snelheid 50 km/u is. Het zal me 50 euro kosten. Ik dacht eraan om bij ik-weet-niet-wie aan te kloppen om de boete te ontlopen want ik had goede redenen om toch iets sneller te rijden. Ik zal het niet doen want ... ik reed inderdaad te snel.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

De regering Di Rupo daarentegen heeft alles in het werk gesteld om de begrotingsboete van 750 miljoen euro door de Europese Commissie te ontlopen en een publieke vernedering te vermijden. Ondanks het feit dat we de afgelopen drie jaar het begrotingstekort onvoldoende hebben verkleind, krijgen we geen miljoenenboete. Dat is voor de nationale rekening misschien een goede zaak, maar het is vooral een wake-upcall voor actie. Voka geeft Europa gelijk in haar strenge berisping voor ons land. Het structureel probleem van de begroting, de hoge loonkosten en energieprijzen, de slinkende concurrentiekracht en activiteitsgraad, … het zijn allemaal wonden waar Voka al jaren de vinger op legt. In de periode 2012-2013 nam de regering voor 19 miljard euro aan begrotingsmaatregelen. Slechts 41% of 7,8 miljard euro hiervan waren besparingen. Andere maatregelen waren bijkomende belastingen (5,5 miljard euro of 29%) en andere ontvangsten (5,7 miljard euro of 30%). De ondernemers en ondernemingen hebben het geweten. België saneerde tussen 2009 en 2013 slechts 1,65 % van het bbp op een structurele manier. Dat is erg weinig, zeker in vergelijking met andere Europese landen. Ook de negatieve prognoses van de Oeso voor de Belgische economie (dit jaar verwacht de organisatie een nulgroei) wijzen op de urgentie voor structurele besparingen. België moet uiterlijk tegen 2013 het buitensporige tekort wegwerken. Het nominale begrotingstekort moet volgens de commissie dit jaar teruggebracht worden tot 2,7% van het bruto binnenlands product. Dat moet gepaard gaan met structurele besparingen van 1%. Dit betekent dat er nu moet ingegrepen worden door deze regering en niet door de volgende. En besparen kan! Met 54% overheidsbeslag bevinden we ons 4% boven het Europees gemiddelde.

Een daling tot 50% levert ons 16 miljard euro op. Alle overheden kunnen efficiënter werken, van het federale niveau tot de gemeenschappen, provincies, gewesten en gemeenten. Ook de sociale zekerheid kunnen we slimmer en goedkoper aanpakken. We kunnen maar herhalen en blijven roepen dat er snel werk moet gemaakt worden van de hervorming van onze arbeidsmarkt, de loonkostenhandicap, de te hoge energieprijzen, de verlenging van de arbeidsloopbaan, enzovoort. Als we dit niet doen, verliezen we steeds meer competiviteit. Het zal toeval zijn dat op dezelfde dag de Zwitserse business school IMD haar ranking van de meest performante economieën publiceerde waaruit moet blijken dat we met ons land twee plaatsen gezakt zijn. Wat we ook al deden in de ranking van het Wereld Economisch Forum en de Wereldbank. En het zal ook toeval zijn dat de American Chambre of Commerce die de belangen van de Amerikaanse bedrijven in ons land verdedigt, dezelfde dag er op wijst dat we de problemen die we al jaren kennen, niet aanpakken. The day after lagen onze politici alweer armworstelend langs de straat. Sommigen belaadden diegenen die ons met veel welwillendheid vrijstelden van een boete met alle zonden van Israël. Anderen zagen de aanbevelingen van de Commissie dan weer als complimenten. De socialistische excellenties begrepen uit de reprimande en de aanbevelingen van de Commissie zelfs niet dat structurele hervormingen nodig zijn; laat staan dat ze de studie van IMD gelezen hebben. Er is geen keuze meer. Zoals in de jaren ‘80 zullen we in één keer krachtig moeten hervormen en optreden om opnieuw aan te knopen met groei en jobcreatie. Blijven aanmodderen of experimenteren met halfslachtige oplossingen zal de komende generatie opzadelen met een crashscenario. Ik zal mijn snelheidsboete binnen de tien werkdagen betalen omdat ik inderdaad te snel reed, en daardoor opnieuw gealarmeerd ben om voor mijn veiligheid en die van anderen de snelheidsbeperkingen na te leven. Misschien had Olli Rehn de boete toch beter gegeven… want het is maar zo dat een wake-upcall een sense of urgency wordt.

Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

Ondernemers 11 7 juni 2013

3


4

Ondernemers 11 7 juni 2013

6 8 12 19 28

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

8

REPORTAGE

12

INTERVIEW

19

DOSSIER KANTOORPROJECTEN

24

ONDERNEMERS & CO

27

HAVENNIEUWS

28

VOKA-NIEUWS

29 30

AGENDA

INHOUD BLIKVANGER d’Arta

Dupont Sanitair I Voeding Lesage I Vandelanotte Accountants The Grape I In Balance I De Molder & Partners I Drukkerij Vandenbulcke

‘Techtextil 2013’ - Frankfurt

Robert Hoornaert - Artes

Bavisto I Buric I Buro Belgium

SD Worx I Imposto Sandra-Advocaten I Alaska

Zespri

Lerend Netwerk Zorg

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511

Lees Ondernemers nu ook online

Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Eindredacteur: Angie De Wreede - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) - Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe - Druk: Goekint Graphics. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER Johan Talpe en Jean-Pierre De Backere:

“Productinnovatie komt er alleen in samenwerking met de klanten.” D’ARTA UIT ARDOOIE IS 25 JAAR ACTIEF IN DE SECTOR VAN DE DIEPVRIESGROENTEN

“Innoveren en automatiseren zijn onze tweede natuur” 25 jaar geleden sloegen Johan Talpe en Jean-Pierre De Backere de handen in elkaar en richtten ze d’Arta op. Het huismerk ‘Greens’ zorgde meteen voor een stevige omzet. Door voortdurend in te spelen op de snel evoluerende markt en productiemethoden, groeide het bedrijf uit tot een internationale topspeler. Hoe kwamen jullie 25 jaar geleden op het idee om een bedrijf in diepvriesgroenten op te starten? Jean-Pierre De Backere: “Ik werkte sedert 1974 bij Haspeslagh, gespecialiseerd in verse groenten. Daar groeide in 1977 ‘diepvriesgroenten Ardovries’ uit. In 1979 kwam ook Johan daar werken.” Johan Talpe: “Ik ben afkomstig uit de conservennijverheid, Star Talpe. De overstap naar diepvriesgroenten was een keuze voor de toekomst. Bij Ardo stond ik in voor de verkoop, Jean-Pierre regelde de productie. Nadat Lutosa in 1986 Primeur uit Sint-Eloois-Vijve overgenomen had, konden wij de afdeling groenten (‘Greens’) kopen. Lutosa focuste op aardappelen. Greens was meteen goed voor een omzet van 7,5 miljoen euro. Zo werd in mei 1988 D’Arta, De Backere Ardooie Talpe, opgericht. En begin januari 1989 werden de eerste schorseneren verwerkt en ingevroren.” Ligt de vroegere conservennijverheid aan de basis van de wel erg succesvolle diepvriesgroentensector in West-Vlaanderen? Jean-Pierre De Backere: “Zeker. De conservenbedrijven

uit Noord-Frankrijk zochten hier boeren die groenten wilden leveren. Zo ontstonden 50 à 60 grote groententelers. Maar hoe moest men al die overschotten bewaren? Begin de jaren ‘60 begon men die in te vriezen en zo ontstond de sector. West-Vlaanderen is ondertussen goed voor 35% van de totale Europese productie. Polen en Spanje zijn stevige concurrenten, maar wij hebben een groter gamma. Bovendien kunnen we profiteren van onze centrale ligging.” Wat is het aandeel van d’Arta daarin? Johan Talpe: “Wij zetten 141.000 ton afgewerkte producten op de markt, een klein percentage daarvan zijn kant-en-klare maaltijden. Onze focus ligt dus duidelijk op het verwerken van groenten. Handelsgoederen - aardappelproducten zijn daar een voorbeeld van maken ons gamma compleet. Dit jaar zal dat zorgen voor een omzet van 130 miljoen euro. We zijn trouwens in 56 landen aanwezig, waarvan in zeven met een eigen verkoopskantoor. In totaal stellen we 260 mensen te werk.” Naast rendements- en producteisen waar rekening mee moet worden gehouden, is er uiteraard ook nog de milieuwetgeving die strenger en strenger wordt. Hoe zit dat bij d’Arta? Jean-Pierre De Backere: “Op het vlak van waterzuivering is het plaatje rond. Ons regenwater dat van onze daken met een totaal van 12 ha komt, wordt opgevangen in een kleiput en drinkbaar gemaakt. Ook ons afvalwater wordt opnieuw drinkbaar gemaakt. Dat gebruiken

we dan om de groenten te blancheren en te stomen. Via zonne-energie produceren we 2,4 Megawatt of 4% van onze behoeften, en via de warmte van de blancheertunnel bekomen we warm water.” Hoe ver staan jullie op het vlak van automatisatie en innovatie? Jean-Pierre De Backere: “Innoveren en automatiseren zijn onze tweede natuur. Ons bedrijf wordt volledig gestuurd door software. Dat geldt niet alleen voor het productieproces, de warehousing en de picking maar ook voor de controle op die productie. Via lasers en camera’s zorgen we ervoor dat onze producten 100% veilig zijn zodat er bijvoorbeeld zich geen vreemde voorwerpen in bevinden.” Johan Talpe: “Per jaar investeren we gemiddeld zo’n 5 à 7 miljoen euro in innovatie en automatisatie.” Doen jullie een beroep op kenniscentra om deze knowhow uit te bouwen? Jean-Pierre De Backere: “Op het vlak van waterzuivering werkten we samen met de universiteit. Maar het productieproces wordt bepaald door de productontwikkeling en productinnovatie komt er alleen in samenwerking met de klanten. De behoeften moeten uit de markt komen. Zo brengen we nu bijvoorbeeld als enigen groenten als monoproduct, gebruiksklaar op de markt. Er wordt een coating aangebracht, met behulp van vloeibare stikstof wordt saus evenredig over alle groenten verneveld, zodat de groenten na opwarmen etensklaar zijn. Ideaal voor grootkeukens.” d’Arta is een familiebedrijf, blijft dat ook zo in de toekomst? Johan Talpe: “Het is een echt familiebedrijf met een 50/50-verdeling. De opvolging is al verzekerd: Dries en Karel Talpe, mijn zonen, volgen de verkoop op. Steve en Pieter, de zonen van Jean-Pierre, staan in voor het operationele aspect. Net als Jean-Pierre en ik kunnen ze het goed vinden met elkaar. De toekomst van JeanPierre en mezelf ligt ook al vast. We zijn op dezelfde datum gestart en zullen over een paar jaar op dezelfde dag met pensioen gaan.” (PD - Foto Kurt)

www.darta.com

Ondernemers 11 7 juni 2013

5


BEDRIJVEN

6

Ondernemers 11 7 juni 2013

Dupont Sanitair sluit de ‘driehoek’ met Roeselaarse nieuwbouw Dupont Sanitair dat al toonzalen en magazijnen heeft in Menen en Kortrijk, opent eind juni een nieuwe stek in Roeselare. Op die manier is zijn afzetgebied, Zuid- en Midden-West-Vlaanderen, nog beter gecoverd.

verdere expansie niet meteen tot de toekomststrategie behoort. “Wij blijven resoluut mikken op de lokale markt. De vestiging in Roeselare rekt die markt nog een beetje uit tot bijvoorbeeld Torhout of Diksmuide.”

Dupont Sanitair is een groothandel voor de sanitaire sector, met inmiddels een 50-tal medewerkers. Terwijl er ook hard gewerkt wordt aan een opfrissing van de showroom in Menen, gaat de meeste aandacht toch naar het nieuwe gebouw in Roeselare, dat eind juni in gebruik wordt genomen. “Anderhalve maand later dan voorzien door het slechte weer, dat wel meer bouwwerkzaamheden parten speelde, maar er zit ons niemand achter de veren”, zegt Nathalie Dupont.

De economische realiteit is die van ‘just in time’ en een goede stockrotatie. Dupont Sanitair ontkent die realiteit niet, maar wil ook in Roeselare toch vooral de focus leggen op een goede dienstverlening. “Installateurs zullen er zo goed als hetzelfde aanbod vinden als in ons hoofdmagazijn in Menen. Als dat betekent dat sommige stukken in het magazijn één of twee jaar onverkocht blijven, dan is dat maar zo. Een goede service aan onze installateurs-klanten is belangrijker”, benadrukt Nathalie Dupont.

Met de realisatie van een extra toonzaal en magazijn in Roeselare ontstaat een mooie driehoek met de bestaande vestigingen in Kortrijk en Menen. “Het verhoogt onze bereikbaarheid en installateurs leggen liever niet meer kilometers af dan strikt noodzakelijk, want elke gereden kilometer is een kost”, zegt Nathalie Dupont, die eraan toevoegt dat een

Eigen ontwerp

Dupont ontstond eind jaren ‘40 in Menen als een eenmanszaak in non-ferrometalen en huishoudtoestellen. De grote expansie kwam er in de jaren ‘60, en in ‘87 verhuisde Dupont Menen naar zijn huidige locatie. In 2006 nam het daar bovenop zijn intrek in een voormalige garage in Kortrijk. En met het nieuwe

gebouw in Roeselare, geografisch goed gelegen langs de ‘nieuwe ring’, schrijft het familiebedrijf een nieuw hoofdstuk aan het verhaal. “Dat pand, onze enige vestiging met twee verdiepingen, is na een uitgebreide reeks studiebezoeken aan grote zaken en bedrijven, volledig in eigen huis ontworpen door onze toonzaalmedewerkster Stephanie Labeeuw, van opleiding interieurarchitecte, en door mijn vader, Stefaan Dupont”, zegt Nathalie Dupont. “Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om alleen een magazijn te bouwen, beslisten we uiteindelijk om er ook in Roeselare een toonzaal aan te koppelen. De interactie toonzaal-magazijn werkt namelijk erg goed. Installateurs sturen hun klanten voor de keuze van sanitaire toestellen naar de toonzaal, terwijl zij alle installatiestukken op de benedenverdieping vinden.” (JD)

www.dupontsanitair.be

Nieuwbouw voor groothandel Voeding Lesage Begin 2014 betrekt groothandel Voeding Lesage een nieuw pand aan de Westvleterenstraat in Oostvleteren. “Onze kantoren werden te krap en de stijgende verkoop van topwijnen via internet noopte ons tot uitbreiding”, zegt bestuurder Peter Lesage. Voeding Lesage is één van de twee voedinggrossiers in West-Vlaanderen. De familiale groothandel in de derde generatie wordt geleid door Peter en Luc Lesage (bestuurders) en hun zus Ann (beheer van de supermarkten). Het bedrijf is op drie pijlers gebouwd. Zo belevert Lesage een 500-tal vrije klanten (zelfstandige buurtwinkels en vrije superettes) hoofdzakelijk in West-Vlaanderen, de rand van Oost-Vlaanderen en in Henegouwen met meer dan 12.000 artikelen in algemene voeding en non food. Daarnaast heeft Lesage onder de naam Frescana vijf eigen supermarkten in

Moerkerke, Lo, Westouter, De Panne en Zandvoorde. De derde pijler is de verkoop van topwijnen via e-commerce. Alle activiteiten samen zijn goed voor een stabiele omzet van zo’n 18 miljoen euro, met 48 werknemers. “De crisis doet de consument veel bewuster kopen, zeker voeding”, weet Peter Lesage. “De moordende concurrentie onder warenhuizen legt ook druk op de prijzen van de A-merken. Met de verlaging van veel prijzen, met 10 tot 20%, moeten we onze omzet op peil houden door méér te verkopen. Als grossier maakt Lesage het verschil door een aangepaste service. Onze afnemers zijn volledig vrij en ongebonden in tijd en volumes, voor minder snel roterende producten halveren we verpakkingen, vandaag besteld is morgen geleverd en we hebben wekelijks persoonlijk contact. Het aantal buurtwinkels blijft inderdaad afnemen, maar wij kunnen ons handhaven door onze service, jarenlange traditie en positieve reputatie. We houden ook stand door diversificatie. De mindere verkoop in voeding hebben we goed opgevangen door de groei-

ende verkoop in de gespecialiseerde niche van de topwijnen.” Met de overname van Wijnen Bernal uit Izegem negen jaar geleden, kreeg Lesage toegang tot de premier grand cru’s van Bordeaux. Om vooral Franse exclusieve wijnen (Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Loire …) te verkopen, lanceerden ze een speciale website. “Het volstaat echter niet om een website te lanceren,” zegt Peter Lesage. “E-commerce draait niet zomaar. We leveren een meerwaarde door een eigen selectie, persoonlijk advies, scherpe prijzen en gratis levering vanaf 12 flessen. Daarnaast verspreiden we een primeurcatalogus, een algemene prijslijst en een maandelijkse nieuwsbrief met inhoud, organiseren we thematische proeverijen, staan we op Megavino in Brussels Expo … We kennen dan ook stijgende bezoekersaantallen op de website en een toenemende verkoop, waardoor we nu extra opslag en degustatieruimte bouwen.” (MD - Foto DD)

www.voedinglesage.be www.topwijnen.be


Apps op de werkvloer: Whiteboard brengt orde in je brainstormsessie

Voor cliënten, leveranciers en medewerkers van Vandelanotte zijn het heuglijke dagen: met de 65ste verjaardag van zowel het bedrijf zelf als van Koen Vandelanotte - telg van de tweede generatie - knallen de champagnekurken in het rond. Het jubileumjaar is allerminst een reden om op de lauweren te gaan rusten, integendeel: door organische groei, nieuwe overnames en efficiënter werken (via IT-optimalisaties) mikt het grote familiebedrijf de komende jaren op een fors stijgend omzetcijfer. In 1948 hing Roger Vandelanotte zijn onderwijzersoutfit in de kast, om zich, vanuit zijn woonst in Wevelgem, op accountancy te gaan toeleggen. 65 jaar later staat Vandelanotte voor een onderneming met 210 medewerkers, verspreid over zeven vestigingen en negen activiteiten. “Het bedrijf heeft door de jaren heen heel wat cruciale momenten meegemaakt: de naweeën van de Tweede Wereldoorlog, de introductie van de btw, de beroepserkenning van de accountant, noem maar op. Roger Vandelanotte was destijds trouwens de eerste voorzitter van de huidige IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten)”, verduidelijkt Kristof De Boever die in 2005 zelf de primeur kreeg als eerste nietfamiliale vennoot tot de aandeelhoudersstructuur toe te treden.

Permanent klankbord Vooral vanaf de jaren 80 beleefde Vandelanotte forse groeischeuten. “We zijn uitgegroeid tot een permanent klankbord van iedere cliënt. De typische Vandelanotte-cliënt raadpleegt ons voor al zijn businessgerelateerde uitdagingen. Hoewel we door de jaren heen vrij groot zijn geworden, hebben we het altijd belangrijk gevonden met iedere klant een specifieke vertrouwensband op te bouwen, waardoor niemand het gevoel heeft als een nummer te worden behandeld.” Het levensverhaal van de onderneming is neergepend in een gloednieuw boek dat het DNA van het familiebedrijf zo goed mogelijk weergeeft via getuigenissen, anekdotes en interessante beschouwingen over verleden en toekomst. “Het is geen ‘showboek’ van de familie geworden, wel een naslagwerk dat de evolutie door de jaren heen beschrijft, onderbouwd met gegevens over belangrijke mijlpalen.”

Reportagereeks De festiviteiten rond de 65ste verjaardag vallen geenszins te vergelijken met een pensioensfeest, want meer dan ooit voelt het bedrijf zich klaar voor een nieuwe, beloftevolle episode. “Daarin willen we zeker blijven doorgroeien. Heel wat ondernemingen beschouwen ons als hun volwaardige, ondersteu-

BEDRIJVEN

Vandelanotte viert 65ste verjaardag met jubileumboek

Brainstormsessies kunnen de meest briljante ideeën opleveren. De app Whiteboard HD voor de iPad laat toe om de verschillende wilde dromen te visualiseren en via wifi de schetsen van de deelnemers samen te brengen en op een extern scherm te projecteren. Whiteboard HD is in verschillende fases een handige tool. Nog voor de meeting kan elke individuele deelnemer op zijn iPad notities maken, diagrammen of schema’s tekenen enz. Maar pas echt interessant wordt het als al die ideeën worden samengebracht tijdens de brainstormsessie zelf. Via wifi kan Whiteboard HD via de verschillende iPads aan elkaar gelinkt worden en kan men alle dromen, gedachten en uiteindelijk de meer pragmatische stappen bij mekaar brengen. En dat niet alleen. De app laat ook toe om de gezamenlijke whiteboard op externe monitors te tonen of hem te projecten via de VGAadapter van het mobiele toestel. Kristof De Boever:

“De typische Vandelanottecliënt raadpleegt ons voor al zijn businessgerelateerde uitdagingen.” nende partner, maar we willen een nog breder cliënteel aanspreken. De reportagereeks Z-Audit die we in samenwerking met Kanaal Z hebben gemaakt, past perfect in die visie. Dat is een tiendelige serie over alle aspecten van de bedrijfsrevisor. Daarin beklemtonen we dat zo’n specialist niet als controleur of boeman moet worden aanzien, wel als een vertrouwenspersoon die in tal van heikele kwesties een proactieve, adviserende rol kan vertolken.” De 210 medewerkers van Vandelanotte realiseerden vorig jaar samen een omzet van 20 miljoen euro. “Tegen 2015 mikken we op 25 miljoen: deels via organische groei, deels via acquisities. Zeker in de buurt van Antwerpen en Brussel zijn we altijd geïnteresseerd in middelgrote accountancykantoren met ambitieuze zaakvoerders. Onze eigen structuur zal de komende jaren blijven openstaan voor nieuwe, niet-familiale vennoten. Totnogtoe is dat een strikt mannelijke aangelegenheid, maar niets sluit uit dat dit in de toekomst ook met een vrouwelijke toets kan worden verrijkt”, besluit Kristof De Boever. (BVC - Foto Hol)

Orde in de chaos Zoals elke goede app hebben de ontwikkelaars van Whiteboard HD veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid. Notities inbrengen, tekeningen maken (met de hand of via lijn- en vormentemplates), in een vingerknip diagrammen tevoorschijn toveren, maar ook afbeeldingen importeren uit een bibliotheek…die functies heb je in een oogwenk in je vingers. Wie al eens een whiteboard na een vergadering of een brainstormsessie heeft gezien, weet dat die er vaak chaotisch kan uitzien. Nogal wiedes, maar deze app laat toe om er orde in te brengen en een net eindresultaat op te slaan. Achteraf kunnen er nog extra notities, beelden en diagrammen aan toegevoegd worden via de ‘project manager’. Bovendien kan je via de app ook een brainstormsessie opnemen, om je er achteraf nog eens rustig over te buigen. Het eindresultaat laat zich gemakkelijk mailen naar alle deelnemers en belanghebbenden. De makers, Avici Software, gaan er prat op dat je via deze app tot veel meer waardevolle ideeën zal komen die je business vooruithelpen. Maar de ideeën zal je toch nog altijd zelf moeten aanleveren. Niettemin is dit een soort digitale mindmapping, die brainstormsessies toch een stuk efficiënter kan maken. (JD) Whiteboard HD kan je downloaden in de Apple Store en kost 4,99 dollar. Op de website van de ontwikkelaar www.avicisoftware.com vind je tutorials en voorziet men ook in online support.

www.vandelanotte.be

Ondernemers 11 7 juni 2013

7


Ondernemers 11 7 juni 2013

REPORTAGE

8

WEST-VLAMINGEN STERK AANWEZIG OP TECHTEXTIL 2013 IN FRANKFURT

Optimisme over de toekomst mag weer Van 11 tot en met 13 juni vindt in Frankfurt ‘Techtextil 2013’ plaats, de grootste Europese beurs op het vlak van technisch en nonwoven textiel. Een afspraak die voor de sector niet te missen is en die ook bij West-Vlaamse bedrijven als Kroko en Sioen Industries in het rood omcirkeld op de agenda prijkt. Het is een handelsbeurs, maar evengoed een ontmoetingsplek en de ideale gelegenheid om de temperatuur en het vertrouwen, of misschien het gebrek daaraan, in de toekomst op te meten. Twee jaar geleden namen 1.226 standhouders uit 50 landen deel aan Techtextil en daagden bijna 25.000 bezoekers uit 100 landen op. Voor Sioen Industries, specialist in technisch en industrieel textiel met hoofdzetel in Ardooie, is het een van de vele beurzen waaraan het dit jaar deelneemt, maar zeker niet de minste. “Organisatorisch kan je onze deelname aan de beurs vergelijken met een huis bouwen”, glimlacht marketingmanager Miek Naessens. “Met ruim 200 m² ingenomen oppervlakte zijn we één van de grootste standhouders daar. De uitdaging is groot: zelfs iemand die niet vertrouwd is met Sioen moet in één oogopslag zien waar wij voor staan en tegelijk moeten al onze bestaande klanten er zich in terugvinden, of zij nu sportmatten of vrachtwagenzeilen van ons afnemen. De nadruk ligt op innovatie en R&D, waar Sioen de

jongste jaren meer dan ooit op inzet. Deze beurs is ideaal om nieuwe producten, of de concepten daarvoor, te lanceren. ” “Techtextil gaat over onze corebusiness en dus moeten we er ons zeker profileren”, zegt ook CEO Michèle Sioen. “Je kan er niet ontbreken, zo eenvoudig is het. Als ontmoetingsplaats is dit voor onze branche een ongeëvenaard evenement: wij treffen er 80% van onze bestaande klanten. Het is ook een belangrijk portaal voor nieuwe klanten: wie een specifieke vraag heeft of op zoek is naar een nieuw soort weefsel bijvoorbeeld, komt naar Techtextil, en dat stimuleert nieuwe ontwikkelingen. Bovendien verkrijg je op slechts drie dagen tijd enorm veel marktinformatie. Dat maakt Techtextil voor ons zeker een van de interessantste beurzen.” Maar het is ook een geschikte gelegenheid om de eigen medewerkers van de verschillende divisies en ondernemingen uit de groep wereldwijd eens op één

Michèle Sioen, Sioen Industries:

“Als ontmoetingsplaats

is Techtextil voor onze branche een ongeëvenaard evenement.”

plek bij elkaar te brengen – wat anders niet evident is met meer dan 30 vestigingen in 14 landen. “Mensen die elkaar anders alleen van e-mails of telefoontjes kennen, lopen er mekaar tegen het lijf, nieuwe medewerkers worden er geïntroduceerd, en salesmensen uit de verschillende landen – van Frankrijk tot China – kunnen er van gedachten wisselen”, zegt Miek Naessens.

In het oog springen Ook Kroko uit Bellegem ontbreekt niet op Techtextil. Meer nog, het is de enige beurs waar de producent van ritssluitingen in alle mogelijke maten, vormen en materialen aan deelneemt. Als toeleverancier van een heel specifiek product, Europees marktleider in bepaalde niches bovendien, komt het erop aan zich daar goed te kunnen profileren. “Zorgen voor een goede stand”, glimlacht bestuurder Stijn Dejagere van het familiebedrijf, als we vragen wat het recept is om als toeleverancier op te vallen op zulk een flink uit de kluiten gewassen beurs. “We pakken uiteraard uit met onze meest in het oog springende producten. Dit jaar stellen we bijvoorbeeld een legeruniform voor met een van onze ritsen, een gloednieuw exemplaar, waardoor ook onze klant in de kijker komt te staan. Techtextil is sowieso het ideale platform om nieuwigheden voor te stellen en om in één oogopslag duidelijk te maken waar we sterk in zijn.” En dat zijn dus ritssluitingen, al meer dan 50 jaar. Eerst alleen uit metaal, later ook uit kunststof. En niet zomaar ritsen, maar vooral gespecialiseerde toepassingen. “Omdat daar nog geld mee te verdienen valt in dit deel van de wereld”, zegt Stijn Dejagere. Ritsen die bijvoorbeeld vuurvertragend of waterafstotend zijn, of infrarood reflecteren, voor militaire en politiekledij, maar evengoed ritsen voor de auto- en vliegtuigindustrie, zonnewering, filtersystemen, noem maar op. En toch ook nog steeds de traditionele confectiemarkt. Weinig producten zijn zo wijd verspreid en door de alledaagsheid ervan zou je haast vergeten dat ook daar heel wat R&D in kruipt.


REPORTAGE

“We krijgen voortdurend heel specifieke vragen van klanten, waaraan wij zo veel mogelijk willen voldoen”, zegt Stijn Dejagere. “Het onderzoek gebeurt hier ter plaatse of bij een Taiwanese partner met wie we al 25 jaar samenwerken. Vandaar ook het belang van Techtextil voor ons: wat we daar zien en ontdekken, of wat klanten ons daar vertellen, helpt ons om mee te zijn of liever nog een voorsprong te nemen. Wij moeten als toeleverancier van de (technische) textielsector niet

Stijn Dejagere, Kroko:

“De grote afkalving van de

textielsector ligt al enkele jaren achter ons, maar op dit moment is de markt stabiel.”

op beurzen gaan staan met afgewerkte producten, dat heeft weinig zin. Maar wie Techtextil bezoekt met interesse in nieuwe machines, weefsels en stoffen, ziet ook onze ritsen en hun soms verrassende eigenschappen en toepassingen. Voor ons verkoopsteam is het een heel interessant evenement, al levert het niet altijd meteen nieuwe klanten op. Maar contacten leggen is het belangrijkste.”

Stabiele markt Als Techtextil, en zijn succes en omvang, een graadmeter kan zijn, is enig optimisme over de toestand van de Europese textielsector wel gerechtvaardigd. Met kanttekeningen weliswaar. “De grote afkalving ligt natuurlijk al enkele jaren achter ons”, benadrukt Stijn Dejagere. “Wie dat kon en wilde, heeft zijn massaproductie en traditionele confectieactiviteiten allang gedelokaliseerd. Op dit moment kunnen wij alvast niet klagen. De markt blijft stabiel. Wij hebben trouwens het geluk dat we nogal wat overheidsopdrachten over heel Europa binnenhalen en die zijn vrij ongevoelig voor de crisis. Bovendien bevinden de hoofdkwartieren van heel wat confectiebedrijven zich toch nog altijd hier en kopen zij hun stoffen – en ook de ritsen – centraal in van Europese toeleveranciers. Het slechtste scenario voor ons zou zijn dat men de confectieateliers in de lagelonenlanden hun aankopen zelf zou laten doen. Maar dan nog hebben wij hier onze knowhow en expertise en die zijn de grote meerwaarde voor de westerse textielindustrie. Door de globalisering is het veel moeilijker geworden om hier de ‘gewone’ producten nog te kunnen maken en verkopen, maar als het om niches en

specialisaties gaat, blijven we sterk staan. Dat is een gegeven dat je in de hele textielsector ziet. Eenvoudig gezegd hebben de textielsector en zijn toeleveranciers absoluut nog een toekomst in Europa als men hier dingen maakt die elders in de wereld niet mogelijk zijn.” Innovatie is voor de hele sector van het allergrootste belang, klinkt het ook bij Sioen Industries: nieuwe markten ontginnen en nieuwe producten ontwikkelen met een grote toevoegde waarde. Na de moeilijke jaren 2008 en 2009 heeft Sioen een nieuwe groeibasis kunnen leggen, met innovatie en een sterke R&D-poot als onmisbare pijlers. “De technische textielindustrie houdt relatief goed stand”, benadrukt Michèle Sioen. “We delen uiteraard in de algemene macro-economische klappen, maar lijden er gemiddeld niet meer onder dan de andere sectoren. Ons eerste kwartaal liet een kleine inkrimping van de omzet zien, maar dat maakt ons niet nerveus, en het is allerminst een reden om de moed te verliezen. Algemeen zijn onze marges nu beter dan in het recente verleden en bovendien is dit een sector waarin je geen voorspellingen kan doen die verder gaan dan een paar maanden. Het komt er voor ons op aan om stand te houden en alles op een verdere groei te zetten. En dat is perfect mogelijk, als we ons blijven focussen op onze grote knowhow, kwaliteit, een goede logistiek en een open kijk op vernieuwing.”

Michèle Sioen, Sioen Industries:

“We delen uiteraard in de algemene macro-economische klappen, maar lijden er gemiddeld niet meer onder dan de andere sectoren.” Het soort doorzettingsvermogen dat je blijkbaar bij veel Europese textielondernemingen ziet, in een sector die zichzelf door de globalisering opnieuw moest definiëren. Bedrijven die dat succesvol deden, houden blijkbaar stand, zelfs in een crisis die niemand spaart. Makkelijk is het nooit, maar optimisme schijnt (weer) gerechtvaardigd en op Techtextil zal menig glas worden gedronken op een gezonde toekomst van de hele sector en zijn toeleveranciers. (JD)

www.techtextil.com www.kroko.com www.sioen.be

Stijn Dejagere, Kroko:

“Techtextil is het ideale platform om nieuwigheden voor te stellen en om in één oogopslag duidelijk te maken waar we sterk in zijn.”

Ondernemers 11 7 juni 2013

9


De opleidingen aan Brugge Business School bieden alle elementen voor het uitbouwen van een succesvolle carrière: kennis, vaardigheden en netwerking. De aangeboden programma’s bestaan uit een gezonde mix van theoretische invalshoeken en praktische inzichten. Specialisten uit het bedrijfsleven stellen, in overleg met de directie en de programmadirecteurs, de opleidingen samen en kiezen de docenten. Heel wat kaderleden, bedrijfsleiders, zelfstandigen, jonge managers en studenten volgden de opleidingen met succes en hebben op die manier zowel voor zichzelf als voor hun bedrijf grote toegevoegde waarde gecreëerd.

POSTGRADUAAT FISCALE WETENSCHAPPEN

EXPERT CLASS HUMAN RESOURCES

2 jaar - startdatum: 4-10-2013

2 jaar - startdatum: 15-11-2013

POSTGRADUAAT ACCOUNTANCY & CONTROLLING

EXPERT CLASS VENNOOTSCHAPSRECHT

1 jaar - startdatum: 11-10-2013

21 sessies - startdatum: 22-11-2013

POSTGRADUAAT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

EXPERTCLASS SPORTBUSINESS

1 jaar - startdatum: 11-10-2013

1 jaar - startdatum: 5-11-2013

POSTGRADUAAT FINANCIEEL MANAGEMENT

EXPERT CLASS DOUANE & ACCIJNZEN

1 jaar - startdatum: 22-11-2013

1 jaar - voorjaar 2014

EXPERT CLASS VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

Voorjaar 2014, i.s.m. PUC Kulak te Kortrijk

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN VASTGOED

1 jaar 3 modules - startdatum: 11-10-2013

EXPERT CLASS BEDRIJFSMANAGEMENT

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN · Internetmarketing · Vennootschapsrecht · Continuïteit ondernemingen

1 jaar - startdatum: 22-11-2013

EXPERT CLASS CULTUURMANAGEMENT 11 dagsessies (6u op maandag) - startdatum: 18-11-2013

· Faïllissement · Consolidatie · IFRS · Waardebepaling · BTW

inlichtingen en inschrijvingen op onze nieuwe website WWW.BRUGGEBUSINESSSCHOOL.BE CAMPUS KHBO Xaverianenstraat 10, B-8200 Brugge T 050 30 51 92: Ann Maeckelberghe GSM 0495 321 485: Gilbert Van Nieuwenhuyze info@bruggebusinessschool.be ASSOCIATIE K.U. LEUVEN

ad-ondernemers-0524.indd 1

24/05/13 13:19


Zes jaar na de opstart, is wijnhandel The Grape al aan de tweede verhuis toe. Nadat de onderneming twee jaar geleden de eerste vestiging in Harelbeke inruilde voor een pand in Sint-Eloois-Vijve, worden alle activiteiten nu gegroepeerd in een ruime, goed uitgeruste nieuwbouw in Marke. The Grape specialiseert zich in de uitbouw en verkoop van wijnassortimenten voor professionele klanten. Zaakvoerder Carl Gheysen had altijd al een passie voor wijnen, een microbe die ook zijn partner Valerie Debaere te pakken kreeg. “Ik ben actief geweest in Bordeaux-Pomerol en we vinden het belangrijk het verschil te maken via onze selecties. We volgen vooral mensen: eigenaars van domeinen, of wijnmakers die op hun terroir het verschil kunnen of gaan maken. In 2007 begonnen we met één exclusief contract, ‘Vignobles Péré-Vergé’ in Pomerol, maar ook met namen als Jonathan Maltus (Le Dôme Saint-Emilion), Stéphane Vedeau (La Ferme du Mont in Chateauneuf du Pâpe) en Francis Tribaut (Champagne Lallier) willen we er bovenuit steken. Een aantal van onze wijnen kregen van wijncriticus Parker de maximumscore van 100 punten.”

De groei weerspiegelde zich in de uitbreiding van de onderneming. “In 2009 richtten we Disfruta Domestic op, een aparte afdeling waarin een gespecialiseerd team zich focust op de import en verdeling van LatijnsAmerikaanse wijnen. Hier bieden we een gamma van eigen selecties uit Argentinië, Chili en Uruguay. Twee jaar geleden namen we Pazo Wines Benelux uit Deinze over. Dit liet ons toe een nieuw marktsegment aan te boren en onze actieradius naar andere regio’s uit te breiden. Deze onderneming hebben we volledig in onze organisatie geïntegreerd.”

A Fine Wine In november 2011 realiseerde The Grape ook de overname van een wijnhandel in Oostakker, met een interessante portefeuille van professionele klanten. Onder leiding van Alexander Morel werkt deze onderneming, A Fine Wine, verder aan een mooie toekomst. Deze afdeling richt zich volledig naar horecaklanten en particulieren. Carl Gheysen: “In het voorjaar hebben we dit uitgebreid met een tweede winkel in Harelbeke. Via de webshop afinewine.be zijn ook onlinebestellingen mogelijk.”

BEDRIJVEN

Wijnhandel The Grape verhuist naar nieuwe vestiging in Marke Carl Gheysen:

“We willen uitgroeien tot dé handelspartner voor kwaliteitswijnen in België.” Carl Gheysen en Valerie Debaere zagen hun onderneming uitgroeien tot een kmo die inmiddels negen medewerkers telt en in de nabije toekomst verder zal worden uitgebreid met commerciële talenten. “Elk jaar reizen we met onze twee zoontjes naar Frankrijk of Italië, waar we onze passie voor cépages, terroirs, vinificaties en uiteraard de wijnen zelf, verder kunnen beleven. Het is onze doelstelling uit te groeien tot dé handelspartner voor kwaliteitswijnen in België. Onze duurzame groei danken we onder meer aan het feit dat we op alle niveaus (productselectie, marketing en logistiek) rekening houden met zowel de veranderende wensen van de eindklant als met de informatisering van de maatschappij.” (BVC - Foto Hol)

Beter stemgebruik is booming business voor In Balance In Balance uit Oostkamp, gespecialiseerd in het verbeteren van stemgebruik en communicatievaardigheden voor professionelen, groeit in het binnenland. “Tegen de trend van het crisispessimisme in, worden onze prille bijkantoren in Gent en Leuven druk bevraagd. Dit bewijst dat je altijd kunt vooruitgaan als je kiest voor een niche waar aantoonbare resultaatverbetering te halen valt. Klanten waarderen onze coaching die leidt tot kostenefficiëntere communicatie binnen en buiten de onderneming en tot betere verkoopresultaten”, vertelt zaakvoerder Jo Dumon. Na haar start als zelfstandig logopediste in 1988, schoolde Jo Dumon zich gestaag bij vanuit een wetenschappelijke interesse in het menselijk brein.

“Het intrigeert me hoe ons gedrag tot stand komt en hoe we dat kunnen beïnvloeden. Ik volgde bijkomende opleidingen in binnen- en buitenland en haalde onder meer een internationaal trainersdiploma NLP (neurolinguïstisch programmeren). In 2005 ruilde ik mijn particuliere praktijk voor de professionele markt.” In Balance coacht beroepsmatige stemgebruikers: managers, communicatieverantwoordelijken en verkopers, maar evengoed acteurs, presentatoren en politici. “Een beter stemgebruik en doelgerichte communicatie hebben een enorme impact op hoe je overkomt en wat je van mensen gedaan krijgt. Wij coachen vier aspecten: mentaal (hoe beïnvloedt het denken ons spreken), uitspraak (verzorgde taal), stem (aangenamer, vertrouwenwekkend) en persoonlijkheid (motivatie, communicatie en persoonlijk leiderschap). Het aanbod omvat individuele coaching, vip-trajecten en open opleidingen.”

in Gent ruilen we weldra voor een grotere en optimaal gelegen locatie. Klanten verkiezen een serene en creatieve omgeving die snelle resultaten bevordert. In 2012 startten we in Leuven, ook daar verhuizen we in september. Voor 2014 kijken we uit naar de as Brussel-Antwerpen, wellicht wordt het Mechelen. Hiermee treden we tegemoet aan onze voornamelijk binnenlandse klanten.” Vandaag werkt In Balance met acht mensen, een mix van vaste medewerkers en freelancers. “We leggen de lat hoog: onze coaches zijn master in de logopedie met een bijkomende diploma in bedrijfscommunicatie, woordkunst of NLP.” De klantenportefeuille telt grote namen uit de media, politiek en economie, bijvoorbeeld Petercam, Cargill, Johnson & Johnson, Xerius, Argenta, B-Post, Borealis Polymers, maar evengoed West-Vlaamse referenties als Daikin, Stad Oostende, Pittman Seafoods, DK Rental, Dewaele Vastgoed, Chemiphar, Supremo. (RJ - Foto MVN)

In 2011 startte In Balance een tweede adres in Gent. “Dat bleek meteen booming business. Het kantoortje

www.inbalance.be

Ondernemers 11 7 juni 2013

11


12

Ondernemers 11 7 juni 2013

Robert Hoornaert Artes


INTERVIEW

“Het belangrijkste voor een geslaagde overname zijn de mensen aan boord. Zij maken het verschil.” Met zeven bedrijven onder één West-Vlaamse koepel, heeft de Artes Group (185 miljoen euro omzet, 550 medewerkers) zich opgewerkt tot een toonaangevende speler in de Belgische bouwsector. Beduidend groter dan de kleintjes en net ietsje kleiner dan de giganten zoals Besix. Burgerlijk ingenieur Robert Hoornaert, geboren en getogen in Zeebrugge, is de architect van een opmerkelijk verhaal van steeds weer nieuwe overnames, zoals dit jaar nog met Vanhaerents uit Torhout. Hoornaert spreidt met de Artes Group zijn vleugels uit over het hele land, inclusief Wallonië.

U bent vandaag CEO van Artes. Wat heeft uw carrière u tot hiertoe geboden? Robert Hoornaert: “Ik ben burgerlijk ingenieur van opleiding en afkomstig uit Zeebrugge. Voor mijn eerste jobs kwam ik achtereenvolgens terecht bij Royal Belge en de bouwgroep Roegiers in Kruibeke (nu een filiaal van Artes). 6 juli 1989 was een belangrijke datum in de ontstaansgeschiedenis van dit bedrijf en dus ook in mijn eigen loopbaan. Toen besliste Paribas, de eigenaar van Roegiers, om zich te ontdoen van alle participaties die niet tot de corebusiness behoorden. Daarop volgde een MBO (managementbuy-out) die via een meerderheidsparticipatie werd onderschreven door Paul Plasschaert en voor 20% door een aantal leden van het management waaronder mezelf. De groep bestond toen nog uit drie bedrijven: Roegiers, het Waalse TWT en het Zeebrugse Depret. Het jaar 2010 was voor mij persoonlijk cruciaal. Net 50 geworden, nam ik de meerderheid in Artes Group en tekende meteen ook voor de overname van alweer een nieuw bedrijf (het Brugse Woudenberg van de familie Van Compernolle, specialist in restauraties). Eerder dit jaar werd ook Vanhaerents (Torhout ) overgenomen, zodat er onder de koepel van Artes nu zeven bedrijven ressorteren.” Hoe moeilijk was het om meerderheidsaandeelhouder te worden? Robert Hoornaert: “Ik vond het ergens een logische stap in mijn carrière. Nadat ik in 2000 instapte als minderheidsaandeelhouder, leerde ik dat de schulden die je noodzakelijkerwijs moet maken, ook relatief snel konden terugbetaald worden. Dat sterkt je in je vertrouwen om de sprong van minderheid naar meerderheid te maken. Dit was tenslotte ook een behoorlijk winstgevende groep.” Artes Group is het resultaat van verschillende bedrijven die besloten om onder één koepel samen te werken. Kwam die consolidatie er als gevolg van de

crisis? Of was het eerder een wel doordachte strategische denkoefening? Robert Hoornaert: “Een consolidatie zou ik dat niet noemen. Ik vind dat de Artes Group eerder het resultaat is van een organische groei. Er is over de strategie nagedacht. Ik verheel niet dat deze groep van bedrijven – die erg complementair zijn met elkaar de ambitie moet hebben om de mooiste projecten op de Belgische markt binnen te halen. Vandaag vind je hier nog een aantal giganten zoals Besix bijvoorbeeld. Maar net daaronder heeft Artes zich een plaats verworven in het peloton met middelgrote bedrijven. Blijven groeien is overigens niet de enige ambitie: overal in het land willen we ook werk geven aan mensen in hun eigen regio. Ik geloof rotsvast dat een ingenieur nog eens zoveel voldoening haalt als hij een brug mag bouwen in eigen streek, eerder dan ergens ver weg.”

Sterk geloof in PPS Eerder dit jaar werd de welbekende aannemersgroep en projectontwikkelaar Vanhaerents uit Torhout overgenomen en geïntegreerd binnen Artes. Wat is het moeilijkste aan een acquisitie? Robert Hoornaert: “Laat me eerder zeggen wat het belangrijkste is aan overnames: de mensen die aan boord zijn. Zij maken het verschil. Ze moeten ingeworteld zijn in de markt, gedrevenheid tonen en een hechte band voelen met de klant. Als die voorwaarden voldaan zijn, betaalt een overname zichzelf terug. Ik acht me gelukkig dat we alleen nog maar goede overnames hebben gedaan.” Wat zijn de ambities van de groep op termijn? Behoort een beursgang tot de mogelijkheden? Robert Hoornaert: “Een beursgang is echt niet de bedoeling. Ik heb wel andere ambities. Ik ben nu 54 en beschouw het als een prioriteit om de toekomst veilig te stellen. Dat wil onder meer zeggen dat ik een

opvolger wil vinden die nog jarenlang met mij kan meedraaien zodat de knowhow kan worden doorgegeven. Verder is het de bedoeling bezig te blijven zoals nu en dus te groeien waar het kan.” U kent het woordje crisis niet? Robert Hoornaert: “Euforie zou misplaatst zijn, maar tot hiertoe is de crisis aan ons voorbijgegaan. Ik zeg wel tot hiertoe, want nu zit er wel iets aan te komen dat minder mooi is. Ik denk dat de crisis nu pas écht aan de deur klopt. Ik leid dat af uit een aantal signalen: het volume daalt, het orderboekje loopt minder gemakkelijk vol, het prijsniveau bevindt zich in een neerwaartse lijn. We hebben veel geluk met onze twee superministers, Kris Peeters en Hilde Crevits, die echt wel iets hebben betekend op het vlak van infrastructuurwerken en burgerlijke bouwkunde.

“De overheidsinvesteringen stonden jarenlang op niveau, maar nu breekt de periode aan dat de steden en gemeenten het financieel moeilijker krijgen.” De investeringen stonden jarenlang op niveau, maar nu breekt de periode aan dat de steden en gemeenten het financieel moeilijker krijgen. Meer dan ooit zal Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan de orde zijn. Ik geloof persoonlijk ook heel sterk in dat concept. Maar het moet ook een PPS zijn met zekere accenten. Ik pleit ervoor dat de overheden eerst een budget naar voren schuiven zodat de private partner beter kan inschatten wat hij in functie van de beschikbare middelen kan bieden. Sowieso is er bij de private aannemingsbedrijven ook een evolutie aan de gang. Meer dan ooit wordt van bouwbedrijven verwacht

Ondernemers 11 7 juni 2013

13


INTERVIEW

14

Ondernemers 11 7 juni 2013

dat ze meer doen dan alleen maar bouwen. Het hele voorbereidende traject uitstippelen – van vergunningen tot de ruimtelijke ordening in al zijn aspecten – en opvolgen behoort meer en meer tot hun basistaak.” Bedrijven van eigen bodem krijgen soms het verwijt dat ze niet internationaal genoeg opereren. Ook Artes is bijna uitsluitend een Belgisch verhaal. Robert Hoornaert: “We zijn met onze bedrijven voor 90% aangewezen op de Belgische markt. Als we in het buitenland aanwezig zijn, is dat uitsluitend in Noord-Frankrijk waar we goede ervaringen hebben. Omdat we er een groter deel van de koek willen, hebben we ons commercieel team daar versterkt. Ik zie nogal wat opportuniteiten, onder meer op het vlak van infrastructuurwerken. Maar Duitsland, Nederland of Engeland? Neen. Ik weet nog graag alles af van de spelregels en de wetten en in het buitenland is dat een stuk minder. Europa bestaat wat dat betreft niet echt.”

Zeven kmo’s Kan u blijven groeien en toch dat typisch familiale karakter behouden? Robert Hoornaert: “Artes is de algemene koepelorganisatie die de zaken faciliteert. Maar onder die koepel tellen we zeven eenheden die nog altijd de flexibiliteit moeten hebben van een familiaal bedrijf. Principes zijn daarbij niet onbelangrijk. Als er in onze business drie zaken cruciaal zijn, dan is het de kwaliteit van het werk, de redelijke termijn en de prijs. Als we de eerste twee elementen keurig realiseren, dan geraken we redelijkerwijs ook akkoord met de klant over de prijs. Door dicht bij de markt te staan, waken we erover dat die principes ten allen tijde gerespecteerd worden. Jawel, onze filialen zijn nog altijd volwaardige kmo’s. Vergeet ook niet dat de aandeelhouders van de Artes Group ook de managers zijn van de verschillende filialen. Hoe beter het gaat binnen hun eigen bedrijf, hoe beter het gaat met Artes. Een omzet van circa 250 miljoen euro moet binnen enkele jaren tot de mogelijkheden behoren.”

“Een eenheidsstatuut kan alleen maar betekenen dat arbeid duurder wordt, want de beweging zal uiteraard opwaarts stromen. Een ramp zou het zijn.”

Hoe innovatief kan u nog zijn in een zo traditionele sector als de bouw? Robert Hoornaert: “Ik zie toch meer en meer technische innovaties. Het eenvoudig systeem van steentjes op elkaar metselen, wordt meer en meer ingeruild voor kant- en-klare muren. Operationeel is het ook niet meer zoals vroeger. Naar de toekomst toe zal het meer en meer zaak zijn om erg spitsvondig te zijn met beperktere budgetten. Of met andere woorden: hoe geven we een creatieve invulling aan het begrip ‘betaalbaar wonen’.”

“Euforie zou misplaatst zijn, maar tot hiertoe is de crisis aan ons voorbijgegaan.” U komt bijna automatisch op een heikel thema terecht. Bouwbedrijven die voor de helft of meer werken met buitenlandse krachten, het is al lang geen uitzondering meer. Zegt dat iets over het Belgisch beleid? Robert Hoornaert: “Ik verklaar me absoluut voorstander van medewerkers van eigen streek. Maar ik ken ook wel de realiteit. De realiteit wil dat er schaarste is aan mensen en dat buitenlanders doorgaans tot 20% goedkoper zijn dan Belgen. Ik ga er ook van uit dat die buitenlanders legaal met alles in orde zijn. En toch. En toch blijft er een probleem. Europa schept geen algehele duidelijkheid over wat er wel kan en wat er niet kan als buitenlanders hier aan de slag zijn. Om pieken in de bestellingen op te vangen, doen we ook al eens een beroep op buitenlanders. Maar over de correcte verloning blijft er altijd mist hangen. Dat maakt mij alvast toch terughoudend. Laat de overheid maar eens de onzekerheid opheffen. Speculatie over hoe een wet al dan niet moet toegepast worden, werkt toch alleen maar nefast.” Hoe schat u het huidige regeringsbeleid in tegenover de bouwsector? Robert Hoornaert: “De Confederatie Bouw klaagt heel terecht de oneerlijke concurrentie aan. Het is niet voldoende om een wetgeving te maken, nu is het ook tijd voor echte actie en dat ontbreekt er nog aan. Persoonlijk ben ik de grootst mogelijke voorstander van het opdrijven van de sociale controles.”

Zit er in de Belgische bouwsector nog meer consolidatie aan te komen? Robert Hoornaert: “Dat kan best. Middelgrote ondernemingen kiezen op projectniveau wel eens meer voor een formule van joint venture. Maar structurele samenwerkingen tussen dergelijke bedrijven zijn veel minder evident.”

Artes heeft momenteel een tiental vacatures. Hoe moeilijk is het om de mensen te vinden die u zoekt? Robert Hoornaert: “De toestand is zeker niet catastrofaal. Ik denk dat dit te maken heeft met onze constructieve relatie met het hoger onderwijs (in casu KHBO). Artes stuurt zelf lesgevers op het terrein, zodat jongeren een precies inzicht krijgen in wat er van hen verwacht wordt. Die constructieve relatie helpt iedereen vooruit.”

Wilt u in een eventuele consolidatie ook een rol spelen? Want het is altijd een kwestie van zelf eten of gegeten worden? Robert Hoornaert: “Ik wil liefst zelf eten. Ik heb een gezonde appetijt. Maar niet ten koste van alles. Als we de kwaliteit en de rendabiliteit niet kunnen garanderen, dan hoeft het niet.”

Wat kan er nog meer gedaan worden? Robert Hoornaert: “Als we ergens een tekort aan hebben dan is het aan projectleiders. Mensen met initiatief en verantwoordelijkheid die ook leiding kunnen geven aan de mensen op het terrein zijn zeldzaam. Het probleem is dat er wel meer bedrijven op zoek zijn naar dit soort mensen.”

Als morgen het onderscheid tussen arbeiders en bedienden wegvalt, wat zou dat betekenen voor een groep als Artes? Tast een eventuele gelijkschakeling de concurrentiekracht dan danig aan? Robert Hoornaert: “Een ramp of wat dacht u? De bouw is bij uitstek een sector waar je beduidend meer arbeiders hebt dan bedienden. In onze bedrijven ligt die verhouding één tegenover vier. Een eenheidsstatuut kan alleen maar betekenen dat arbeid duurder wordt, want de beweging zal uiteraard opwaarts stromen. Een ramp zou het zijn. Ook hier trekt de Confederatie Bouw terecht aan de alarmbel.” Voka heeft al meermaals het belang van netwerking benadrukt voor bedrijven. Bent u zelf ook een netwerker? Robert Hoornaert: “Ik probeer dat toch wel te zijn, ja. Zo zetel ik onder meer als bestuurder in de Confederatie. Ook een nauwe band onderhouden met het onderwijs vind ik cruciaal. Tot slot ben ik ook bestuurder bij de Vereniging van Belgische Aannemers waar we problemen die eigen zijn aan de sector bespreken en proberen op te lossen. Al is het achteraf dan wel weer elk voor zich.” Dit bedrijf moet één van de sportiefste bedrijven van Vlaanderen zijn. Wat is de achterliggende gedachte? Robert Hoornaert: “Teambuilding, teambuilding en nog eens teambuilding. Mensen die nog nooit een kilometer gelopen of gefietst hadden, hebben we begeleid naar een minitriatlon. De resultaten waren verbluffend. Vorig jaar nam 85% van de bedienden deel aan de triatlon van Brugge, en de resultaten waren verbluffend. Dat straalt af op de interne werking. Niets is beter dan samen sporten om de teamgeest binnen een bedrijf beter te maken. Dit jaar gaan we er gewoon mee door. Een uitgebreide delegatie doet mee aan de haventriatlon en op 6 september gaat de reis naar Zuid-Frankrijk waar we in ploeg de Mont Ventoux zullen beklimmen. Gedurende enkele dagen zal het hier dan stil zijn in de kantoren. Om er vervolgens met des te meer goesting en dynamiek terug in te vliegen.” (Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Kurt Desplenter)

Artes: kunstig en veelzijdig De Artes Group ontstond in 1989 als holdingmaatschappij van twee bedrijven, waaronder het Zeebrugse Depret. Dit jaar werden naast Depret, nog zes andere bedrijven geïntegreerd onder één paraplu: de specialist in restauratie Woudenberg (Brugge), de groep Vanhaerents (Torhout), TWT (Seilles), Roegiers (Kruibeke), Artes Projects (Zeebrugge) en Artes Prefab (Kruibeke). De integratie had tot doel de éénheid en de groepsidentiteit meer te benadrukken, zonder de specifieke competenties van elk bedrijf apart te verloochenen. De Artes Goup is vandaag actief in verschillende domeinen: burgerlijke bouwkunde, projectontwikkeling, prefab, restauratie, waterbouw, woning- en utiliteitsbouw. (KC)


Wij geven printen een nieuWe richting. Afdrukken in landscape, daar gaat het om bij Print 3.0. Voortaan wordt het papier niet meer staand maar liggend ingevoerd. Het resultaat? De MFC-J4510DW, een compact en stijlvol apparaat waarmee u tot 18 pagina’s per minuut in kleur op A3 formaat drukt. Scannen, kopiëren en faxen, mobiel of via de cloud, dubbelzijdig… met de MFC-J4510DW kunt u alle kanten op. Uitgerust met hoogrendement inktpatronen drukt u bovendien de kost per pagina. Al vanaf € 239, BTW en een nieuwe richting inclusief. BROTHER.BE/PRINT3 - 0

WELKOM B IJ PRINT 3.0

BRO004_Welkom_210x297_NL.indd 1

19/03/13 07:55


Ondernemers 11 7 juni 2013

De Molder en Partners wordt Digital Management Partners

BEDRIJVEN

16

René De Molder:

“De nieuwe naam geeft

beter weer dat we een website niet alleen als een marketinginstrument zien, maar nog meer als een managementinstrument.” Na de zomer wordt het Brugse De Molder en Partners omgedoopt tot Digital Management Partners. Een nieuwe vlag die de lading beter dekt. “Nu denken te veel mensen dat we advocaten, accountants of fiscalisten zijn”, zegt René De Molder, “terwijl we een websitebouwer zijn die van databasegestuurde webapplicaties een sterke troef heeft gemaakt.”

De moderne website is namelijk vaak meer geworden dan de digitale etalage van een bedrijf. René De Molder: “Vroeger beperkte een website zich tot de onlinevertaling van de bedrijfsbrochure. Maar het internet is geëvolueerd van louter informatie in één richting aanbieden naar interactie in twee richtingen en toepassingen die informatie op een intelligente manier gaan gebruiken in de bedrijfsvoering. Die toegevoegde waarde moet blijken uit verschillende zaken. Het vergroten van de efficiëntie door administratie te verminderen en informatie te capteren waar ze gecreëerd wordt, is één aspect. Maar ook het verbeteren van de service door 24u-beschikbaarheid en het sneller beantwoorden van vragen of klachten van de klant is onontbeerlijk geworden. Samen zorgt dit voor een verhoging van de omzet.” Het bouwen van een website die voor het grote publiek beschikbaar en zichtbaar is, blijkt dus maar een beginpunt. “Voor de Orde van Vlaamse balies bijvoorbeeld, die 9.000 advocaten in Vlaanderen en Brussel groepeert, bouwden we achter de website advocaat.be een extranet dat liefst 95% van de onlineactiviteiten omvat”, vertelt René De Molder.

“In het Bureel voor Juridische Bijstand (vroegere pro Deo) kunnen advocaten het hele traject van dossieraanvraag tot kruiscontroles achteraf beheren. Vervangingsdiensten worden er online georganiseerd, er is permanente vorming voorzien en zelfs verkiezingen gebeuren er via de website. Door dit extranet ziet de werking van de advocatuur er op vandaag een heel stuk anders uit dan tien jaar geleden. Vergelijkbare systemen werden gebouwd voor de Unie van Sociale Secretariaten en de Vlaamse Jagers. Voor industriële klanten zoals Rectavit of Lapauw bouwden we dan weer systemen die aan de hand van een onlinevragenlijst automatisch het ideale product voorstellen.” “We beogen geen shockeffect met de naamswijziging, want de afkorting DM-P en de typische bedrijfskleuren blijven behouden. Maar Digital Management Partners geeft beter weer dat we een website niet alleen als een marketinginstrument zien, maar nog meer als een managementinstrument waarmee je processen kunt inkorten, automatiseren en als bedrijf interactiever worden,” besluit René De Molder. (SD - Foto MVN)

www.dmenp.be

BEDRIJFSVASTGOED TE HUUR/ TE KOOP

Bedrijfsvastgoed Overname KMO’s

Nieuwbouw kantoorof winkelruimte te Maldegem

Guldensporenpark 1a 9820 Merelbeke Tel : +32 (0)9 222 69 69 Fax : +32 (0)9 222 69 51 info@salenko.com www.salenko.com

OVERNAME KMO’S

TE HUUR

Magazijnruimte te Aalter

TE HUUR/ TE KOOP

Bedrijfsgebouw op 6.300m2 terrein te Aalter

Ondernemers spreken ondernemers ° Ervaren ondernemers/ managers begeleiden de overname. ° Uitwerken van oplossing op maat: overname aandelen, management buy-in, verkoop van activa, ... ° Waardebepaling mede door jarenlange expertise in bedrijfsvastgoed. ° Actieve search in de grootst mogelijke discretie.

TE KOOP KORTRIJK

Showroom/kantoren

PLAY voor als het echt af moet zijn

TE KOOP MALDEGEM KMO-units

l Rental & Events l Pro Sales l Inhouse l Multimedia

TE HUUR/ TE KOOP ROESELARE Nieuw te bouwen kantoren

Al meer dan 20 jaar is PLAY een vooraanstaande speler in de

Tel daar gemotiveerde technici, kwaliteitsmateriaal en

audiovisuele markt met als kernactiviteiten: verhuur, verkoop

een uitstekend uitgerust wagenpark bij en u krijgt een

en installatie van audiovisuele diensten en materialen. De

audiovisuele cocktail waarvan u nog lang zal nagenieten.

kracht van PLAY is de uitstekende synergie tussen de ver-

PLAY, toonaangevend in audiovisueel- en communicatie-

schillende afdelingen.

materiaal.

www.playbiz.be PLAY ∙ Venecoweg 2 ∙ 9810 Nazareth ∙ 09 381 86 40


Jo Vandenbulcke neemt drukkerij Nolf over Twee Kortrijkse drukkerijen hebben besloten om voortaan als één groep verder te gaan. In de praktijk neemt Drukkerij Jo Vandenbulcke van eigenaar en CEO Jo Vandenbulcke (49) zijn voormalige conculega Nolf over. Beide bedrijven hebben een lange traditie van respectievelijk meer dan 50 jaar (Vandenbulcke) en 80 jaar (Nolf). Na de integratie van Nolf, zal Vandenbulcke goed zijn voor een omzet van om en bij de 1,7 miljoen euro en zullen er negen mensen meedraaien. De nieuwe groep behoort daarmee tot de middenklasse in de sector. In crisistijden is een overname een uitdaging. Jo Vandenbulcke zegt dat dit een uitgelezen moment was: “Sowieso stonden we op het punt om opnieuw te investeren in ons machinepark”, zegt Jo Vandenbulcke. “Tot plots het aanbod van een vroegere conculega op je tafel belandt. Dat was een kans die ik met beide handen moest grijpen. De machines van Nolf, waaronder één digitale drukpers en drie afwerkingsmachines, passen perfect in wat we zelf voor ogen hadden. Dat Nolf kwam aankloppen was niet echt een ver-

rassing. In het verleden hadden we ook al eens informeel met elkaar gepraat. Nu Jacques Nolf 60 wordt en merkt dat er geen opvolging is, was het ook voor hem een ideale oplossing. Van één zaak ben ik rotsvast overtuigd: eens de conjunctuur beter wordt, zullen we volop de vruchten plukken van deze integratie.” Door permanent te investeren was Drukkerij Jo Vandenbulcke de voorbije jaren al een stuk groter geworden dan zijn vroegere collega-concurrent bij wie de omzet eerder daalde dan groeide. Beide bedrijven zijn ook erg complementair qua actieradius. Vandenbulcke was de voorbije jaren bijna unilateraal georiënteerd op het bedrijfsleven. Nolf had naast b2b ook een uitgebreid pakket b2c. Jacques Nolf zal in de nieuwe structuur niet langer actief zijn, maar engageerde zich wel om zijn klanten zo veel mogelijk aan te bevelen om te kiezen voor de overnemer. Twee van de vier medewerkers van Nolf maken ook de overstap. Naar goede gewoonte werd geen overnamebedrag vrijgegeven. Wel bekend is dat de onderhandelingen hooguit twee maanden hebben geduurd. (KC)

www.drukkerij-vandenbulcke.be

UITGELEZEN Sioen shopt in Nederland De West-Vlaamse textielgroep Sioen heeft het Nederlandse bedrijf Van Ochten Bedrijfskleding overgenomen. Zoals de naam zegt, ontwerpt en verkoop Van Ochten kwalitatief hoogwaardige en beschermende kledij voor lassers, bouwvakkers en mensen uit de petrochemie. Het Nederlandse bedrijf, met amper vijf werknemers, is goed voor 5 miljoen euro omzet. (HLN)

Brusselle uit Nieuwpoort maakt grootste vislier ooit Eind mei vertrok een speciaal transport van 8 vrachtwagens vanuit Nieuwpoort naar het Nederlandse IJmuiden. Aan boord bevond zich de grootste vislier ooit gemaakt in de geschiedenis van het Nieuwpoortse bedrijf Brusselle Enterprises NV. Gemonteerd is de lier 16 meter lang en 5 meter hoog. Het unieke stuk weegt liefst 118 ton. De reder die de lier bestelde, zal ze monteren op een fabrieksschip dat zal worden ingezet om vis te vangen voor de Westkust van Afrika. Jaarlijks worden in het Nieuwpoortse bedrijf zo’n 30 tot 50 lieren gemaakt, maar deze was wel een unicum. (HLN)

Machinebouwer Van de Wiele doet Britse overname De West-Vlaamse weefmachinebouwer Van de Wiele neemt zijn Britse sectorgenoot Cobble over. Cobble maakt tuftingmachines. Tot nu toe had Van de Wiele die productietechniek voor tapijten nog niet in huis. De groep maakte wel al weefmachines voor tapijt en fluweel, die in hoofdzaak worden verkocht in het Midden-Oosten, en dan vooral in Turkije. De belangrijkste productiesite van Cobble ligt in Blackburn. Cobble heeft ook een fabriek in Dalton in Amerika en in China. Er werken 140 mensen voor Cobble. Bij Van de Wiele werken wereldwijd 2.400 mensen voor de groep, van wie 750 in Marke in West-Vlaanderen. (DT)

Recticel levert isolatie aan Dreamliner Recticel, de producent van polyurethaanschuim, heeft een contract binnengehaald voor de levering van isolatiemateriaal aan de Dreamliner van Boeing. De Amerikaanse Recticel-dochter, Soundcoat, mag vanaf het 100ste toestel het akoestische isolatiemateriaal voor de vliegtuigrompen leveren. Topman Olivier Chapelle ziet het contract als een goede referentie en een entreeticket om bij andere vliegtuigbouwers aan de slag te kunnen. (DT, HLN)

Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


 TE KOOP

OOSTDUINKERKE:

Residentie De Garnaalvisser Hoek Paardevissersweg en Doornlaan Luxueus app. met 3 slpks Doornlaan – bouwgrond voor villa-appartementen – BPA – 3 loten

TE KOOP

RUMBEKE: Residentie De Fotograaf

Rumbeeksesteenweg 461 App. met 2 slpks Verkoop met registratierecht

TE KOOP

OOSTENDE:

Residentie Princess Koningstraat 60 - app. met 2 slpks. Mogelijkheid aankoop garage onder de zeedijk

TE KOOP

FLOBECQ: Toekomstgrond - 7.000 m2

TE KOOP

RUMBEKE: Residentie Blasius

Rumbeeksesteenweg 465 Nieuwbouwappartementen Verkoop grond met registratierecht

OLIVIER INVEST - Zwaaikomstraat 1 - 8800 Roeselare Tel. 051 24 27 20 - Fax 051 22 09 23 - sec@olivierinvest.be

BEDRIJVEN INGELMUNSTER: Mandesweg – Industriegrond Klasse 1

HOOGLEDE:

Nabij Bruggesteenweg - Ambachtelijke zone


DOSSIER

DOSSIER Kantoorprojecten

Bart Viaene en Els De Corte:

“De gemeenschappelijke

showroom is voor beide ondernemingen een goede zaak.”

KANTOORMEUBELEN BAVISTO UIT BAVIKHOVE EN LEDSPECIALIST MERAMLED UIT WAREGEM SLAAN HANDEN IN ELKAAR MET GEZAMENLIJKE SHOWROOM

“Ergonomie moet betaalbaar blijven” Zaakvoerder Bart Viaene van Bavisto mikte vanaf dag één doelbewust op een beperkt marktsegment, waarin hij zich wil onderscheiden door snelle leveringen en een erg aanvaardbare prijs-kwaliteitverhouding. “Dankzij de samenwerking met zaakvoerder Els De Corte van ledspecialist Meramled, kunnen onze klanten de stoelen ook komen testen in de showroom.” De markt van kantoormeubilair is al vrij verzadigd. Het weerhield Bart Viaene er niet van om in 2008 Bavisto boven de doopvont te houden in een pand in Bavikhove. “Ik kom uit een familie van meubelmakers en had altijd al een affiniteit met die markt. Zo rees het idee om iets met (bureau)stoelen te doen. Ik besef maar al te goed dat het een gewaagde stap was, want met die activiteit kwamen we terecht in een erg concurrentiële omgeving, waarin het niet evident is om je te onderscheiden. Dankzij de focus op betaalbare, maar toch smaakvolle en kwalitatieve producten, wisten onze klanten meteen wat ze van ons mogen verwachten.” “Van de meest courante producten, houden we een brede stock aan. Daardoor is het mogelijk om die artikelen binnen een termijn van enkele dagen te leveren.

Ook voor alle andere producten hameren we op een snelle bediening: de levertijd bedraagt maximaal drie weken. Dat danken we aan onze zorgvuldige selectie van fabrikanten, die zich allemaal op het Europese continent bevinden. Op dat vlak steken we flink wat concurrenten, die werken met levertermijnen van acht tot twaalf weken, de loef af. Bovendien kunnen we onze prijzen drukken, doordat we enkele schakels uit de traditionele commerciële keten kunnen elimineren. We vormen de enige link tussen de fabrikant en de eindverbruiker, zodat die laatste flink op de prijs kan besparen.”

Synergie Bavisto werkt in eerste instantie als een webshop, maar vindt het wel belangrijk dat zijn klanten de producten ‘in het echt’ kunnen zien en proberen. “Daarom ben ik zo gelukkig met de samenwerking met Meramled”, getuigt Bart Viaene. “Zij focussen op ledverlichting, wij op stoelen, tafels en kantoorkasten. Dat zijn erg complementaire activiteiten die perfect verenigbaar zijn in een gemeenschappelijke showroom, gevestigd in Waregem.”

van Meramled aan. “Iemand die in eerste instantie op zoek is naar ledverlichting, heeft dikwijls ook stoelen en tafels nodig. Zeker bij nieuwbouwprojecten is dat het geval. Onze doelgroepen vallen dus deels samen, al komen voor Meramled iets meer particulieren over de vloer en mikt Bavisto hoofdzakelijk op de ondernemingsmarkt.” Beide ondernemingen leerden elkaar kennen door een gemeenschappelijk project. “De uitbaters van een feestzaal waren op zoek naar barkrukken met ledverlichting, die ook in loungebars perfect tot hun recht komen. Zo is ons partnership stelselmatig gegroeid.”

Comfortabel werken Ergonomie en design zijn nog twee thema’s die voor beide ondernemingen erg belangrijk zijn. “Zeker grotere ondernemingen willen niet om het even welke stoel: ze willen producten die betaalbaar zijn, maar tegelijk heel goed zitten”, vult Bart Viaene aan. “Ook de arbeidsinspectie kijkt daar streng op toe. Omdat het vaak om belangrijke investeringen gaat, geven wij onze klanten de kans diverse modellen te proberen. Na pakweg twee weken op kantoor verschillende varianten te hebben getest, hebben ze een veel duidelijker beeld van wat ze precies willen. Op simpel verzoek kunnen we de modellen ook in andere stoffen of kleuren aanbieden. We leveren aan huis en bieden de meeste stoelen ook gebruiksklaar aan.” (BVC - Foto Hol)

www.bavisto.be www.leditshine.be

“Het gebeurt wel vaker dat beide ondernemingen optimaal van die synergie profiteren”, vult Els De Corte

Ondernemers 11 7 juni 2013

19


skinn.be

“Voor de inrichting van onze kantoren in een beschermd monument gingen we een samenwerking met Buro Center aan. Het resultaat is kwalitatief en hedendaags. We zijn heel tevreden over het advies en de vlotte dienstverlening die zij leveren.” Jos Van Immerseel, artistiek directeur en dirigent Anima Eterna Brugge. Kantoren: De Ezelpoort - Brugge

BETONCENTRALES CONTAINERS BREEK & ZEEFINSTALLATIE

STORTPLAATS VOOR BOUW & SLOOP LOSSEN VAN SCHEPEN TRANSPORTDIENST

Despriet Gebroeders NV Keizerstraat 48A 8530 Harelbeke

TEL. 056 21 21 91 info@desprietgebroeders.be www.desprietgebroeders.be

Buro Center uw partner voor uw totaalproject

www.burocenter.be Lieven Bauwensstraat 15 • 8200 Brugge • Tel. 050 32 04 08 • Fax 050 31 19 12

ADV_BUROCENTER_JOSVANIMMERSEEL_107,5x152,5.indd 1

Sleutel op de deur projecten diepvriesloodsen – loodsen – toonzalen winkelruimtes – industriële gebouwen metaal, beton- en houtconstructies

Geberit AquaClean

BELEEF DE STIJL

SANITAIR - VERWARMING - KEUKENS Izegemsestraat 33 – 8850 Ardooie Tel 051 74 40 80 - Fax 051 74 71 25 info@govar.be - www.govar.be

Albert I laan 25 8630 VEURNE T 058 | 315 315 info@florisan.be - www.florisan.be

26/03/13 09:02


DOSSIER Eric Braeckeveldt:

HET BURIC-TEAM UIT OOSTENDE NOEMT ZICHZELF ‘KANTOORINRICHTERS’

“Kantoren zijn meer leefruimte en minder bureau geworden” Met 37 jaar ervaring op de teller weet zaakvoerder Eric Braeckeveldt van Buric uit Oostende als geen ander wat de evoluties zijn op het vlak van kantoorinrichting. “Kantoren zijn meer leefruimte en minder bureau geworden. Ondernemers willen dat hun medewerkers met plezier komen werken. Een tevreden werknemer presteert namelijk beter.” We schrijven 1976 wanneer Eric Braeckeveldt Buric boven de doopvont houdt. “Ik had enkele jaren in loondienst gewerkt als verkoper van kantoormeubilair, maar mijn baas liet mij zo goed als alles zélf doen. Dan kon ik maar beter voor eigen rekening beginnen. De hete zomer van ’76 werkte ik hard door om op 1 september in de Vindictivelaan van start te kunnen gaan. Na enkele omzwervingen hebben we ondertussen al 14 jaar een productieatelier met toonzaal in de Zandvoordeschorredijkstraat, waar vijf medewerkers aan de slag zijn.” Het Buric-team noemt zichzelf ‘kantoorinrichters’ en kan dan ook alles aanbieden, van vloer tot plafond. “Voor loodgieterswerk, vloeren, plafonds, glas, elektriciteit en schilderwerken doen we een beroep op collega’s. Het meubilair maken of verkopen we zelf,

van bureaustoelen over bureaus en vergadertafels tot volledige kastenwanden op maat”, vertelt Eric Braeckeveldt. “Waar vroeger vooral naar standaardoplossingen werd gevraagd, is maatwerk echt wel onze specialiteit geworden. Vandaag kunnen we alles combineren: van kwalitatief standaardmeubilair over standaard- plus maatwerk tot compleet maatwerk. Op die manier kunnen we soepel inspelen op de wensen en het budget van onze klanten. Bij aanbestedingen gebeurt het soms dat de opdrachtgever standaardmeubilair vermeldt in zijn bestek, maar als wij als alternatief maatwerk kunnen aanbieden tegen een vergelijkbare prijs, heeft die klant letterlijk ruimte gewonnen.” Hoewel West-Vlaanderen de meest vertrouwde biotoop is, blijkt Buric tot in Italië bekend. Eric Braeckeveldt: “Voor Aviapartner leveren we in heel WestEuropa. We haalden dat contract binnen door een bureaustoel met de juiste prijs-kwaliteitverhouding voor te stellen. Ook Jetair is klant, met vestigingen in Oostende en Zaventem. Een belangrijke klant, want meteen goed voor 2.000 bureaustoelen.” Lieven Delagrange, al 23 jaar verantwoordelijke verkoop bij Buric, ziet naast de groeiende vraag naar maatwerk nog andere evoluties.

“Meest opmerkelijk is het wegvallen van de ‘hiërarchie’ in de kantoormeubelen.”

“Er is vandaag absoluut meer aandacht voor estethiek en design, en ook totaalconcepten winnen aan belang. Kleuradvies geven, vloerbedekking helpen kiezen, waar hebben we welke lichtpunten nodig en hoe kunnen we zorgen voor een optimale akoestiek? Het past allemaal in dat totaalplaatje. Ook barmeubels en ontvangstruimtes met sta-tafels en krukken in hippe kleuren en met het bedrijfslogo zijn in opmars. Zowel voor de eigen medewerkers als voor de klanten die in het bedrijf worden ontvangen, gaat het er veel minder stijf aan toe dan vroeger.” De verbeterde ergonomie van het kantoormeubilair is dan weer een andere evolutie. “Een beetje overroepen”, vindt Eric Braeckeveldt. “In hoogte verstelbare bureaus zijn niet echt nodig, want alles staat of valt met een goeie bureaustoel. Die zijn wel enorm geëvolueerd, met aanpasbare steun voor de lenden en regelbare zitdiepte. Ook de bediening is vereenvoudigd. Sommige stoelen passen zich zelfs automatisch aan het gewicht van de persoon aan. Zo verhinderen de fabrikanten dat de gebruiker eraan prutst en de stoel op een verkeerde manier instelt.” Meest opmerkelijk is nog het wegvallen van de ‘hiërarchie’ in de kantoormeubelen. “Vroeger zat de baas aan een luxebureau. Nu verkopen we de grote dure directiemeubelen een stuk minder, maar het bureau van een gewone medewerker is nu wel heel wat kwalitatiever dan vroeger”, besluit Eric Braeckeveldt. (SD - Foto EV)

www.buric.be

Ondernemers 11 7 juni 2013

21


Industrie- & bedrijfsbouw | Retail- & baanwinkels | Kantoorbouw

Bouwen, het zit in onze genen.

www.avicon.be

Avicon is een totaalaannemer voor de nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van industrie-, kantoor- en commerciële gebouwen. • Complexe renovaties, ook als uw zaak open moet blijven tijdens de werken; • 12 jaar garantie op uw bedrijfsgebouw; • Jaarlijks gratis check-up van uw gebouw zodat het steeds in dezelfde conditie blijft als na de oplevering.

Bel ons op 09 220 22 30 en ontdek wat Avicon kan betekenen voor uw nieuwbouw of renovatie project. AVICON

|

20 • 2012 • Jaargang 28 september

or Gent X • Verschijnt Prijs 8 euro • Afgiftekanto

Poortakkerstraat 25

|

15

14 september 2012

• Jaargang 20 •

or Gent X • Verschijnt Prijs 8 euro • Afgiftekanto

matchen Middelenën , met idee do het daarvoor e je er em rn de als on uard Vang imaSter -

Reportage Interieur 2012

T +32 (0)9 220 22 30

|

info@avicon.be

Plan nu uw actie in Ondernemers West-Vlaanderen en bereik op de meest efficiënte manier meer dan 10.000 West-Vlaamse kaderleden. Meer info:

orgroeien, Groeien en do t om he it aa dr ar da - Voka

Marie-claude.tack@voka.be of tel. 056 24 16 51

Michel Delbaere

rk Brugs bedrijvenpa Ten Briele in volle ontwikkeling

|

juli en augustus) (uitgezonderd tweewekelijks

14

Mia Decaestecker

9051 Sint-Denijs-Westrem

juli en augustus) (uitgezonderd tweewekelijks

Dossier Afval & milieu

Vandezande levert zes vijzels voor sluizen op het Albertkanaal

Reportage Beursgenoteerd: Kinepolis Group

Dossier Bedrijfswagens

www.vandekerckhove-metaal.be


DOSSIER BURO BELGIUM UIT ZEDELGEM TREKT AANBOD DOOR NAAR WOONOMGEVING

Werken en wonen vullen elkaar aan Buro Belgium uit Zedelgem investeerde in bijkomende medewerkers en een complementair aanbod inzake wooncomfort, bovenop de gekende kantoor- en projectmarkt. “In deze iets moeizamere tijd heeft het geen zin om het licht uit te doen. Je kunt wél een goedkopere lamp indraaien ofwel een lamp meer aansteken om aandacht te trekken”, stelt gedelegeerd bestuurder Henk Desaever. Buro Belgium werd in 1987 opgericht in Oostkamp en verhuisde in 1993 naar de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Vier jaar geleden rees voor het bestaande gebouw een nieuwe toonzaal, vertelt zaakvoerder Henk Desaever (49) uit Nieuwpoort. Begin vorig jaar stapte medeoprichter Gino Langbeen uit de zaak. “De eerste jaren focusten we op kantoormeubelen: tafels, stoelen en kasten. Geleidelijk evolueerden we naar kantoorinrichting: adviesverlening, plaatsen van binnenwanden, verlichting, verlaagde plafondsystemen, vloerbekleding, akoestiek, enzovoort. Van puur tafels en stoelen ging het naar sfeer en beleving in de werkomgeving. Daarbij tellen zowel decoratieve als functionele aspecten, bijvoorbeeld een sierwand met een kleurrijke kolibrie vormt tegelijk een akoestisch paneel. Een prettige, mooie werkomgeving motiveert mensen beter dan grijsheid.” Hoe gaat u om met ergonomie? “Veel mensen besteden pas aandacht aan een correcte zithouding wanneer het te laat is. Dat is jammer, want ergonomie vormt een totaalplaatje. Op basis van onze ervaring gingen we een samenwerking aan met Wave Health Club uit Oostduinkerke die onder meer

rugscholing geeft. Bij het onderhouden en sparen van je rug is een correcte en vooral correct afgestelde werkplek zeer belangrijk. Elke persoon heeft zijn eigen lengte en lichaamsbouw. Dit zitcomfort trekken wij sinds kort ook door naar de woonomgeving: een goede ontbijtstoel, sofa, relaxzetel, enzovoort.” Hoe evolueerde het bedrijf? “Na 25 jaar werken we met zeven mensen. Twee interieurarchitecten werken de concepten, ontwerpen en offertes uit. Twee installateurs leveren dagelijks toegevoegde waarde door de klant persoonlijk toelichting te geven over het juiste gebruik op de juiste plaats. Het gaat vandaag immers niet meer op om zomaar materiaal af te zetten. Wij verkopen niet per kilogram. Die extra service en communicatie vormen de enige weg om te overleven, nu de klant veel courante producten rechtstreeks via het internet kan bestellen. Daarnaast hebben we twee administratieve bedienden en een verkoper. Voor grote of specifieke opdrachten doen we een beroep op freelancers en partnerbedrijven. Uit deze aanpak met toegevoegde waarde groeide een tweede poot, namelijk projectinrichting met projectcoördinatie. We werkten bijvoorbeeld al enkele restaurants af van casco tot eindresultaat. In het Franse Duinkerke deden we de totaalinrichting van een ferryterminal, met onder meer wachtruimte, restaurant, cafetaria en kantoren.” U sprak ook over wooncomfort? “Tijdens de opendeurdagen in mei presenteerden we een nieuwe afdeling: wooninrichting. Hiermee passen we in de trend dat de werkomgeving steeds beter aansluit op de woonomgeving. Ondernemers die in hun kantoor voor design kiezen, doen dat ook thuis. Er wordt ook meer thuis gewerkt. In het kantoorseg-

Henk Desaever:

“Ondernemers die in hun kantoor voor design kiezen, doen dat ook thuis.” ment verdelen wij veel collecties van Italiaanse bedrijven - dat land blijft toonaangevend qua design en stijl - die meestal ook een woonmerk hebben. Try-outs in de privéomgeving van een aantal vertrouwde klanten sterkten ons in de overtuiging dat onze visie en ervaring complementair zijn voor het woonsegment. Daarom verdeelden we nu onze bijna 2.000 m² toonzaal in drie gelijke delen voor respectievelijk wonen, sfeervol kantoor en projecten.” Hoe voelt u de economische crisis? “Daar moeten we geen doekjes om winden. Een grote groei zullen we in de eerstkomende periode niet meemaken. Wanneer wij letterlijk en figuurlijk onze deur breder openstellen, dan is dat om in een iets moeizamere markt op niveau te blijven. De omzet over het jaar 2012 was beter dan 2011 en 2013 legt goed aan zonder super te zijn. Deze situatie zet ons ook scherp, ze doet ons nog iets kritischer ondernemen door kosten te reduceren of nieuwe inkomsten te ontwikkelen. Wij hebben gekozen om te investeren: vorig jaar namen we twee extra werknemers in dienst en we zoeken nog een verkoper. We stellen bovendien twee volledig ingerichte kantoren ter beschikking. Eén is al verhuurd, een tweede met mogelijkheid tot toonzaal is nog vrij.” Hoe oogt de toekomst? “Ik kan nog een hele tijd mee. Mijn ene dochter is bijna klaar met haar master in de interieurarchitectuur, een andere werkt in een decoratiezaak. Of zij mij willen opvolgen, wordt hun vrije keuze.” (RJ - Foto MVN)

www.burobelgium.be

Ondernemers 11 7 juni 2013

23


ONDERNEMERS & CO

24

Ondernemers 11 7 juni 2013

De klassieke manier van rekruteren is ontoereikend Vijf jaar crisis en het einde is nog niet in zicht. Misschien moeten we er zelfs rekening mee houden dat in de toekomst een recessie meer regel dan uitzondering wordt. Langzaam maar zeker begint de economische malaise zijn tol te eisen. De productiviteit daalt. We schreeuwen om innovatie maar krijgen nauwelijks iets nieuws op poten. De wereld is een dorp geworden en de concurrentie met het Oosten wordt steeds groter. Het gevolg is dat medewerkers zich ondertussen stevig vasthouden aan hun stoel, schuilend tot de storm is overgewaaid. Bovendien dwingt een slabakkende economie heel wat bedrijven tot ingrijpen en besparen. Personeel is een grote kost. Er volgen ontslagen en aanwerven lijkt al helemaal niet meer op de agenda te staan. Dan maar herstructureren. We schrappen wat links en creëren wat rechts. We sturen medewerkers op zelfreflectie en laten hen opnieuw solliciteren voor hun eigen functie. In ieder geval creëren we onduidelijkheid en onzekerheid en dat is geen goede basis voor innovatie en creativiteit. Integendeel: mensen gaan zichzelf meer beschermen. Hoe krijgen we opnieuw zuurstof in onze organisatie? Hoe zorgen we met een beperkt budget voor mobiliteit? Hoe zorgen we ervoor dat we economisch en ecologisch omgaan met het schaarse goed dat we nog hebben? Hoe binden we de medewerkers die voor ons bedrijf het verschil maken zonder ze op te sluiten in een verstikkende functie? Door staffing een andere inhoud te geven dan de klassieke, versleten formule van rekrutering en selectie. Als er zoveel ‘knelpuntvacatures’ zijn, is de vraag of die niet het gevolg zijn van de oude manier van rekruteren. Dat berust op een stereotiep patroon: een organisatie

schrijft een vacature uit en, indien nodig, gaat een selectiebureau op zoek naar een geschikte kandidaat. Een openstaande vacature is echter geen gat in uw organisatie dat zo snel mogelijk moet opgevuld worden met een kloon van de voorgaande functiehouder. Die aanpak vertoont een lacune. Organisaties verliezen een essentiële stap van het staffingproces uit het oog, namelijk het ‘vormgeven’ van de vacature. Daartoe is het nodig een stap terug te zetten en de brede context van de vacature te bekijken, waarbij men probeert de reële behoeftes van de business af te stemmen op de individuele sterktes van medewerkers. Wie weet kunnen bestaande medewerkers bepaalde behoeftes opvangen en is er helemaal geen rekrutering nodig. Een herverdeling van het takenpakket kan misschien volstaan. Het is dus niet altijd verstandig om van een vacante functie te vertrekken. Functies zijn vaak een soort keurslijf: te smal en te bepalend. Wie als uitgangspunt voor een vacature de sterktes van zowel het bedrijf als de kandidaten neemt, zal ook voor moeilijk invulbare vacatures kandidaten vinden. Pas als de reële behoefte van de afdeling of het bedrijf duidelijk is, kan de vacature worden opgesteld en de aanwerving beginnen. Kandidaten hoeven niet langer als een vierkant blokje in het ronde gaatje van de functie te worden geduwd. Zolang sterktes en voorkeuren van de kandidaat in lijn liggen met reële businessbehoeftes is het niet langer relevant dat de beschikbare kandidaat een technische bachelor is of een industrieel ingenieur. Het accent ligt voortaan op de strategische behoeften die toekomstige medewerkers moeten invullen. Een nieuwe medewerker beïnvloedt namelijk de organisatie waar hij binnenkomt en viceversa. Wie dat als uitgangspunt neemt bij staffing, vermijdt het hokjesdenken en gaat denken in termen van relaties, verbanden, context en reactiviteit. Het accent ligt dan op de strategische behoeften die toekomstige medewerkers moeten

invullen. Mogelijkheden, potentieel en sterktes komen in de plaats van het klassieke gap-denken. Tijd om te wachten op de witte raaf is er niet. Het ontbreekt ons aan budget om linkshandigen om te scholen naar rechtshandigen. Laten we die medewerkers die voor ons kiezen of die ons als werkgever aantrekkelijk vinden, meer tot hun recht komen. Alleen moeten we dan rekening houden met wat zij willen. De competentie, zelfs het talent hebben, is niet meer genoeg. We komen in het tijdperk dat medewerkers, zowel de twintiger van generatie Y als de vijftiger die tot het besef komt dat hij nog 17 jaar te gaan heeft, keuzes zullen maken: “Wat wil ik doen? Voor wie wil ik werken? Bij welke collega’s voel ik mij goed? Met welke organisatie wil ik mij identificeren?” Naast iemands persoonlijkheid en competenties, zijn persoonlijke voorkeuren of drive cruciaal voor iemands motivatie. Waar kennis of ervaring ontbreken, kan de juiste drive compenseren. Wie de zaken op basis van persoonlijke voorkeuren aanpakt, heeft immers meer kans om ook effectief resultaat te boeken. Eigenlijk wordt de zoektocht naar de juiste man of vrouw hierdoor makkelijker. Mensen zijn het meest energiek, effectief en succesvol als ze werken vanuit hun kracht. De strategische kracht van juiste aanwervingen valt nauwelijks te overschatten. Alleen door medewerkers aan te spreken, te matchen en in te zetten op hun kracht boekt u maximaal resultaat. Met de juiste drive bieden zij uw klanten een uitmuntende service. Dat versterkt het vertrouwen van uw klanten, wat op zijn beurt uw organisatie laat groeien. David Phlypo, SD Worx

Een vernieuwde kijk op duurzaam rekruteren SD Worx introduceert een vernieuwde, moderne visie op rekrutering en selectie. De kern daarvan is een duurzamere aanpak. Net als vele andere organisaties bent ook u misschien vaak op zoek naar dezelfde profielen en is het tegelijkertijd moeilijk om het aanwezige potentieel te benutten. Een duurzame aanpak vraagt een sterke analyse van de context (organisatie, team, rollen) en van de impact ervan op mensen. Mét oog voor potentieel, drijfveren en voorkeuren.

➜ Staffing*

We reiken daarvoor nieuwe tools en methodes aan, en introduceren drie essentiële stappen in een duurzame staffingaanpak. Lees er alles over in ons visieboek “Shape, Match, Blend: Totaalaanpak voor duurzaam rekruteren” dat u kan downloaden op www.sdworx.be/staffing.

SD Worx - Kennedypark 33A - 8500 Kortrijk SD Worx - Gistelse Steenweg 294 b203 - 8200 Brugge (*) Staffingoplossingen bieden we u voortaan ook aan onder de merknaam SD Worx in plaats van DIP.


Wanneer een onroerend goed onproductief is, kan er onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van onroerende voorheffing worden bekomen. Cassatie vereist daarbij dat de onproductiviteit onvrijwillig is. Traditioneel neemt de fiscus aan dat daarvoor het onroerend goed én te huur én te koop moet worden aangeboden. De problematiek stelt zich het scherpst bij bedrijfsvastgoed omdat de specifieke inrichting van bedrijfsgebouwen de verhuurbaarheid ervan niet evident maakt. De rechtspraak houdt meer en meer rekening met de economische realiteit. Wanneer een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en geen inkomsten heeft opgebracht, wordt er een proportionele vermindering van onroerende voorheffing verleend. De onroerende voorheffing wordt verminderd in verhouding tot de duur en de omvang van de onproductiviteit. Hoewel deze voorwaarde niet uitdrukkelijk is opgenomen in de wet, vereist Cassatie dat de onproductiviteit onvrijwillig is. In de praktijk is de toepassing van deze voorwaarde bron van vele discussies tussen de fiscus en de belastingplichtige. Traditioneel neemt de administratie het standpunt in dat er slechts sprake

is van onvrijwillige onproductiviteit wanneer een gebouw te koop wordt aangeboden en tegelijkertijd te huur wordt gesteld. De fiscus waarschuwt evenwel zelf in haar administratieve commentaren dat de ongenuanceerde en blindelingse toepassing van deze voorwaarde aanleiding kan geven tot onbillijke situaties.

ondanks het feit dat er geen onredelijke huurprijs werd gevraagd, kreeg de vennootschap de kantoorruimte maar niet verhuurd. De vennootschap meende dan ook recht te hebben op de vrijstelling, hetgeen door de administratie werd geweigerd op basis van haar traditionele standpunt.

De problematiek stelt zich het scherpst bij bedrijfsvastgoed. De veelal specifieke inrichting van bedrijfsgebouwen maakt immers dat de verhuurbaarheid niet altijd evident is. In de rechtspraak houdt men meer en meer rekening met deze economische realiteit.

Het Hof van Beroep van Gent volgde de fiscus evenwel niet. Het stelde immers vast dat de kantoorruimte specifiek werd aangekocht met het oog op de verhuring ervan. Het hof stelde bovendien vast dat de vennootschap voldoende inspanningen had geleverd om de kantoorruimte verhuurd te krijgen, hetgeen volgens het hof volstaat om aan te nemen dat er sprake is van onvrijwillige onproductiviteit. Tegen het arrest diende de fiscus nog een cassatievoorziening in, maar zonder succes. Volgens Cassatie kon het Hof van Beroep van Gent op basis van de door haar gedane vaststellingen oordelen dat vrijstelling of vermindering van onroerende voorheffing moet worden verleend. Dat voor een onderneming die een pand aankoopt met het oog op de verhuring, het risico van de niet-verhuring eigen zou zijn aan de ondernemingsactiviteit betekent volgens Cassatie niet dat de onproductiviteit afhankelijk is van de wil van de onderneming.

Verhuur kan verkoopscenario dwarsbomen Diverse hoven en rechtbanken aanvaardden inmiddels dat bij een tekoopstelling van een onroerend goed de simultane verhuring niet noodzakelijk is om de vrijstelling te bekomen. Zo oordeelde het Gentse hof dat de configuratie van een fabriek maakte dat het bedrijfsgebouw niet zomaar verhuurbaar was en het te huur stellen de verkoop zelf ten zeerste zou hebben bemoeilijkt. Het betrof een bijzonder omvangrijk gebouw dat onpraktisch was ingedeeld en waarvan de technische uitrusting gebrekkig en verouderd was. Een ander voorbeeld betrof een hoteluitbater die zijn bedrijf om economische redenen sloot en die vanaf de sluiting het goed niet verhuurde vanwege onderhandelingen met een mogelijke koper. Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde evenzeer dat een vermindering van de onroerende voorheffing dan moest worden toegestaan. Onlangs heeft het Hof van Cassatie zich gebogen over een zaak waarin een vennootschap kantoorruimte aankocht met de bedoeling die te verhuren. De vennootschap deed beroep op diverse vastgoedkantoren, ze publiceerde het verhuuraanbod op zes websites en deed prospectie en bezoeken bij potentiële huurders. Ondanks deze doorgedreven inspanningen en

ONDERNEMERS & CO

Onroerende voorheffing en bedrijfsvastgoed: ook vrijstelling bij bewezen niet-verhuurbaarheid!

Conclusie In geval van een leegstaand bedrijfsvastgoed verzamelt men best voldoende bewijsstukken waaruit kan blijken dat men doorgedreven inspanningen heeft geleverd om het onroerend goed productief te maken en waaruit kan worden afgeleid dat de onproductiviteit voortvloeit uit omstandigheden die zich afspelen buiten zijn wil. In het licht van de recente rechtspraak maakt men dan een goede kans om vrijstelling van onroerende voorheffing te bekomen. Jan Sandra en Steven Vancolen, Imposto Sandra-Advocaten

PRESIDENT KENNEDYPARK 41 . 8500 KORTRIJK . T + 32 56 24 13 13 . F + 32 56 24 13 10 . INFO@IMPOSTO.BE . WWW.IMPOSTO.BE

Ondernemers 11 7 juni 2013

25


ONDERNEMERS & CO

26

Ondernemers 11 7 juni 2013

Fiscus blijft gesplitste aankoop viseren In het voorjaar van 2013 publiceerde de fiscus een lijst met transacties die als fiscaal misbruik zouden worden beschouwd. Tot verrassing en opluchting van velen stond de techniek van de gesplitste aankoop niet op die lijst. Maar dat was te vroeg victorie gekraaid, want meer dan ooit viseert de fiscus die techniek. Iedereen die kinderen heeft en op een rijpere leeftijd is gekomen, heeft al wel eens gehoord van de techniek van de gesplitste aankoop. Er doet zich ergens een opportuniteit voor om een opbrengsteigendom te kopen en zowel de accountant als de notaris raden dan aan om die techniek toe te passen. De ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen kopen de blote eigendom. De reden is duidelijk: iets wat onder de vorm van vruchtgebruik in de nalatenschap zit, wordt bij een overlijden niet meer belast. Het vruchtgebruik eindigt van rechtswege bij het overlijden. Het euvel dat de kinderen vaak niet beschikken over de middelen om die blote eigendom te kopen, wordt dan verholpen door voorafgaandelijk aan de notariële akte - waarbij de gesplitste aankoop wordt geacteerd - het geld te schenken (via handgift of een officiële schenking). Met die middelen kunnen de kinderen daarna dan de blote eigendom betalen. Dat is (of moeten we zeggen “was”) jarenlang een gangbare techniek. In het wetboek successierechten staat er echter het artikel 9 dat een dergelijke handeling wou afblokken. Er staat in het wetboek letterlijk te lezen dat een onroerend goed dat ten bezwarenden titel verkregen werd (lees: gekocht) voor het vruchtgebruik door de overledene en voor de blote eigendom door een derde voor wat betreft de successierechten geacht in volle eigendom in de nalatenschap (van de vruchtgebruiker) voorhanden te zijn en door de derde als legaat te zijn

verkregen tenzij het bewezen wordt dat de verkrijging (van de blote eigendom) niet een bedekte bevoordeling ten behoeve van de derde is.” Als het trucje met de voorafgaandelijke schenking aan de kinderen door de fiscus als een bedekte voordeling zou worden beschouwd (de bewijslast ligt volgens de tekst inderdaad bij de fiscus) dan was alles dus voor niks geweest. Decennialang deed de fiscus dat niet en beschouwde de gift niet als een bedekte bevoordeling. Begin 2012 begon evenwel de heisa rond het begrip ‘fiscaal misbruik’. Er is sprake van fiscaal misbruik als ‘de keuze van de gekozen rechtshandeling’ (de voorafgaandelijke schenking) in strijd is met de doelstelling van de fiscale wet en louter door fiscale motieven is ingegeven. De bewijslast daarvoor ligt opnieuw bij de fiscus. Er werd in het voorjaar van 2013 een lijst gepubliceerd met transacties die volgens de fiscus als fiscaal misbruik zouden worden beschouwd. Gelukkig maar, want de invoering van het begrip is nu al gedoemd te leiden tot oeverloze en tijdrovende discussies met de fiscus, zelfs met die lijst. Kwestie van de rechtbanken nog wat meer werk te geven en onze reputatie als fiscale bananenrepubliek nog wat kracht bij te zetten. Tot grote verrassing van velen stond de techniek van de gesplitste aankoop niet op de lijst. Met de Belgische fiscus is het altijd gevaarlijk om te vroeg victorie te kraaien. Wat bleek namelijk? Er werd doodleuk aangekondigd dat artikel 9 vanaf nu anders (lees: strenger) zou geïnterpreteerd worden en dat de voorafgaandelijke schenking nu plots wél als een bedekte bevoordeling zou worden beschouwd. Dit ondanks een decennialange andere opstelling, ondanks het antwoord op een parlementaire vraag in 2006 en ondanks twee latere administratieve beslissingen die deze techniek bevestigden.

Waarom wordt het geweer plots van schouder veranderd? Geen kat die het weet. Wellicht vreesde men een stortbui aan rechtszaken omdat het aan de fiscus lag om de techniek als fiscaal misbruik te catalogeren. Beslissen om vanaf morgen b te zeggen als men decennialang a heeft gezegd en dit zonder aanwijsbare reden is natuurlijk veel simpeler. Er moet toch geen verantwoording worden afgelegd. Als het de bedoeling was om de fiscale geloofwaardigheid van ons fiscaal rechtssysteem verder te ondergraven, is men daar in alle geval goed in geslaagd. Peter Hacke en Stefaan Kindt, Alaska

www.alaska-group.eu

Antwerpen | Brussel | Waasland | Kortrijk | Ieper | Hasselt | Brugge | Gent

Voka-pub-2013.indd 1

31/01/13 14:24


HAVENNIEUWS BELANGRIJKSTE AANVOERHAVEN VOOR NIEUW-ZEELANDSE KIWI’S

Zespri ontvangt 1,1 miljard kiwi’s voor Europa Bij Zespri International Europe is het kiwiseizoen weer op gang geschoten, wellicht de trafiek met de grootste werkgelegenheid per ton. “Van mei tot november zijn dagelijks 200 tot 250 mensen in de weer om Nieuw-Zeelandse kiwi’s te behandelen. Hier passeren 1,1 miljard kiwi’s per jaar, of 65% van alle kiwi’s die in Europa gegeten worden”, vertelt operations manager Europe Philip Maréchal. Kiwi’s zijn een relatief jong product op de Europese markt. Nadat vanuit Nieuw-Zeeland eerder kleine volumes werden overgevlogen, arriveerden deze vruchten in 1985 voor het eerst per schip. Zeebrugge werd van meet af aan het belangrijkste Europese verdeelpunt voor Zespri, een coöperatie van 2.700 NieuwZeelandse kiwitelers. De kiwi’s voor Zuid-Europa komen aan land in Spanje en Italië. Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Antwerpen, aangevuld door een netwerk van lokale verkoop- en marketingspecialisten in de belangrijkste landen. De Europese tak van Zespri groeide uit tot een organisatie met ruim 300 miljoen euro omzet. Sinds de start van het seizoen in mei worden langs de Kiwiweg (!) op de terminal van Belgian New Fruit Wharf (BNFW) duizenden paletten gelost en behandeld. Operations manager Europe Philip Maréchal werkt sinds 16 jaar bij Zespri International Europe. Daarvoor was de geboren Gentenaar, intussen inwoner van Oostkamp, acht jaar aan de slag bij BNFW. “Ik startte in Zeebrugge een jaar na de aankomst van de eerste kiwi’s. Sinds 1985 groeiden de aangeleverde volumes van Zespri - sinds 1997 onze merknaam - gestaag. Vorig jaar bedroeg de totale kiwioverslag in Zeebrugge 110.000 ton, goed voor 1,1 miljard vruchten. Door de schaalgrootte van de groep konden we knowhow opbouwen om constante kwaliteit te garanderen.”

Welke rol speelt Zeebrugge in het Europese netwerk? “Zeebrugge is onze belangrijkste Europese aanloophaven. Van hieruit bedienen we de Benelux, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en verder Oost-Europa. Onze centrale ligging is een logische troef voor Europese distributie. Door de jaren heen bouwden we ook een professionele ervaring op inzake kwaliteitscontrole, stockage en verpakking. In samenwerking met BNFW ontwikkelden we 22.500 m² koelloodsen, 4.000 m² pakhuis en 9.500 m² behandelingsruimte, samen 2,6 ha infrastructuur. Zowat 65% van de kiwi’s bestemd voor Europa arriveren in Zeebrugge.” Hoe verloopt de behandeling? “Tussen begin mei en eind november ontvangen we 20 schepen met een gemiddelde lading van 5.500 ton. Dit zijn pure ‘kiwischepen’, volledig gekoeld en met permanente kwaliteitscontrole aan boord. Vanuit Nieuw-Zeeland zijn ze een kleine vier weken onderweg. De eerste aankomsten bevatten de groene variëteit, vanaf midden juni arriveert ook de iets zoetere en zachtere ‘gold’ kiwi. De distributeurs en supermarktketens komen hun vruchten met koelvrachtwagens ophalen. De voorraad roteert behoorlijk snel: op enkele dagen gaat het van onze koelloodsen naar de winkelrekken. Per dag vertrekt gemiddeld 750 ton kiwifruit, een gedeelte daarvan verpakken we op maat van de klant.” Hoe vult u de rest van het jaar? “Wanneer het Nieuw-Zeelandse seizoen stilvalt, gaan we over tot het vermarkten van Europees geteelde kiwi’s. Want ook in bijvoorbeeld Italië en Frankrijk worden intussen Zespri-kiwi’s geteeld. Een gedeelte van de Europese productie wordt via Zeebrugge verdeeld. Door die aanpak kunnen we het hele jaar door een Zespri-kiwivrucht aanbieden. De jarenlange knowhow en permanente verbetering en selectie uit Nieuw-Zeeland komen ook de Europese teelt ten goede.”

Philip Maréchal:

“Zeebrugge verdeelt 65% van de Nieuw-Zeelandse kiwi’s voor Europa.”

Hoe belangrijk zijn de kiwi’s voor Zeebrugge? “Afgelopen winter werd tijdens een prinselijke missie in Nieuw-Zeeland een nieuw vijfjarig contract getekend. Die aandacht was niet toevallig, want wij zijn wellicht de trafiek met de grootste werkgelegenheid per ton. Van mei tot november staan dagelijks 200 tot 250 mensen in voor de behandeling. Zeebrugge bouwde een enorme menselijke ervaring op inzake kiwi’s. De behandeling van de bederfbare goederen, in het jargon perishables, vergt een meer specifieke aanpak dan bijvoorbeeld containers verplaatsen. De Benelux vormt onze belangrijkste markt. Belgen en Nederlanders zijn echte kiwi-eters.” (RJ - Foto MVN)

In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests

Ondernemers 11 7 juni 2013

27


Ondernemers 11 7 juni 2013

VOKA-NIEUWS

28

Isabelle Saesen en Kaat Creupelandt:

“De zorgsector staat voor

nieuwe uitdagingen. Het is goed dat we in deze omstandigheden een netwerk uitbouwen.”

Ervaringen en netwerk

VOKA – KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN LANCEERT NIEUW LEREND NETWERK ZORG

Kennis en ervaringen voor toeleveranciers van zorginstellingen Eind september 2013 start Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen met het Lerend Netwerk Zorg: een nieuw professioneel platform waarin toeleveranciers van de zorgsector elkaar ontmoeten, inspireren en versterken. “Met informatie-uitwisseling en goede communicatie kunnen we samen sneller, innovatief en met geïntegreerde oplossingen inspelen op de noden van de markt”, zegt meter Isabelle Saesen, Healthcare account manager bij Modular Lighting Instruments in Roeselare. De zorgsector is één van de groeisectoren bij uitstek. Ook West-Vlaamse bedrijven spelen hierop in. “Veel bedrijven zijn daarmee bezig”, vertelt Kaat Creupelandt, projectverantwoordelijke Levenslang Leren van Voka West-Vlaanderen. “Ze zijn al toeleverancier van producten of diensten, of onderzoeken wat ze kunnen

betekenen op korte termijn. Speciaal voor die doelgroep wilden we een platform en netwerk creëren, om uit de ervaringen van anderen te leren in een open en vertrouwelijke sfeer.” Het nieuwe traject, met kick off eind september, behandelt specifieke thema’s die gelinkt zijn aan de zorgsector. De deelnemende bedrijfsleiders/kaderleden bepalen zelf grotendeels de onderwerpen, afhankelijk van hun noden. Het lerend netwerk valt uiteen in twee groepen van een 15-tal deelnemers: de groep Projecten (bedrijven uit de projectmarkt die projecten in de zorgsector uitvoeren, zoals nieuwbouw, renovatie, investeringsprojecten …) en de groep Toeleveranciers voor bedrijven die lopende contracten (willen) hebben en frequente toelevering bieden van hun producten of diensten. Tussen oktober 2013 en juli 2014 vinden tien inhoudelijke sessies plaats, 1 per maand, al dan niet met gastexperts. Iedere groep wordt begeleid door twee professionele mentoren.

Eén van de mentoren van het nieuwe Lerend Netwerk Zorg is Isabelle Saesen, Healthcare account manager bij Modular Lighting Instruments in Roeselare. Modular is bekend als trendsetter en innovator in de architecturale verlichtingswereld. Sinds een vijftal jaar zijn ze actief binnen de healthcare-markt (rusten ziekenhuizen). Op korte termijn bouwden ze een sterke reputatie op bij de beslissingnemers. Daarvoor werden, naast het traditionele aanbod, speciale profielen en armaturen ontwikkeld die beantwoorden aan de verlichtingsnoden op het vlak van techniciteit, duurzaamheid en esthetiek in deze snel evoluerende markt. “Dit kleine segment biedt grootse mogelijkheden”, motiveert Isabelle Saesen haar meterschap van het Lerend Netwerk Zorg. Eerder maakte ze al deel uit van de Businessclub Internationale Contractmarkten van Voka. “De instellingen staan voor nieuwe uitdagingen op het vlak van schaalvergroting, financiering, veranderende wetgeving, personeelstekorten, grotere comforteisen, publiek-private samenwerking … Het is goed dat we in deze omstandigheden een netwerk uitbouwen. Door de kennisuitwisseling moeten we in staat zijn om sneller inzicht te krijgen in de behoeften van deze markt. Bedrijven kunnen daar samen naar zoeken en zien hoe ze elkaar kunnen versterken. Het besef van samenwerking is er al, maar ze kan bijv. ook leiden tot meer geïntegreerde oplossingen. De snelste manier om deze informatie te verkrijgen en van elkaar te leren, is via een lerend netwerk. Het spreekt ook gemakkelijker als je elkaar al kent. Nu komen we elkaar sporadisch tegen, omdat we opereren in verschillende fasen van een project.” Als meter wil Isabelle Saesen alvast haar ervaringen delen en een uitwisselingsplatform creëren om op die manier de deelnemers aan het Lerend Netwerk Zorg antwoorden te bieden. “We moeten ernaar streven om met diverse spelers in de markt, ideeën te delen en zo nieuwe visies of marktbenaderingen te ontwikkelen. Dit moet de betrokken West-Vlaamse bedrijven in de sector toelaten om een voorsprong te nemen en hun concurrentiepositie te optimaliseren. (MD - Foto Kurt) Info: Kaat Creupelandt, tel. 056-23 50 58, kaat.creupelandt@voka.be. Voka is erkend opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). De opleiding wordt voor 50% terugbetaald, mits uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet.


13/06 – Opstellen van een IT-policy

20/06 – Ziekteverzuim

Hoe kan u als onderneming gedragsregels rond het gebruik van IT en sociale media vastleggen in een policy? In de context van het alsmaar intensievere gebruik van hardware, software, internet, IT-netwerken, e-mail en sociale media binnen en buiten de muren van uw onderneming, is het belangrijk dat u een gedragslijn vastlegt om uw medewerkers bewust te maken van de gevaren, misbruiken en mogelijke gevolgen van verkeerd gebruik van deze middelen. Voka West-Vlaanderen, 16u30-20u30

Het langdurend ziekteverzuim blijft jaar na jaar stijgen en bereikte in 2012 een recordhoogte. Dalende motivatie, stijgende stress en burn-out eisen hun tol. De stijging is zeer algemeen en doet zich voor in zowat alle sectoren. Belgische bedrijven krijgen het ziekteverzuim niet onder controle. Dat blijkt uit het rapport ‘Out of office. Ziekteverzuim 2012’ van SD Worx. Rond dit thema organiseert Jobkanaal Voka WVL twee gratis infosessies. Na een toelichting van de studie - met voorbeelden, tips en tricks en onderlinge ervaringsuitwisseling, krijgt u dit rapport mee huiswaarts. Voka West-Vlaanderen, 09u00-12u00

18/06 – Stem uw mensen opnieuw af op de noden van uw bedrijf Tijdens de huidige crisis is het primordiaal om de juiste mensen op het juiste moment in de juiste functie te hebben (én te houden). De jacht op talent zal namelijk alleen maar groter worden. Tijdens dit seminarie krijgt u o.a. een antwoord op volgende vragen: • Wat kunnen de kerncompetenties van mijn organisatie zijn? • Hoe kan ik de bedrijfsgroei bevorderen? • Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren? Leonardo Hotel Brugge, 16u30-20u30

19/06 – Energy Talk perslucht Energie en elektriciteit kosten vandaag een pak geld aan kmo’s en grote bedrijven. Daarom is het belangrijk om bewust met energieverbruik om te gaan. Tijdens de ‘EnergyTalk Perslucht’ willen wij u tonen hoe andere kmo’s het thema energie aangepakt hebben binnen hun eigen bedrijf. • Welke investeringen hebben ze gerealiseerd? • Waar kunt u beginnen met energiebesparing? Waar dient u op te letten? Wat zijn de valkuilen? Voka West-Vlaanderen, 16u30-20u30

DATUM

AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS

SEMINARIES & WORKSHOPS

TIJDSTIP

20/06 – Iedereen werkt mee, sommigen weten dat alleen nog niet Om het hele bedrijf op rolletjes te laten lopen, heb je al bij al de hulp nodig van behoorlijk veel mensen. Je wacht op de cijfers van een collega van de verkoopafdeling, je leverancier heeft nog steeds de lang beloofde credit nota niet doorgemaild, een aantal goed te keuren onbetaalde facturen liggen op het bureau van je directie stof te verzamelen. Het zou fijn zijn mochten al die mensen net zo precies en stipt zijn als jijzelf. In het andere geval gaan we tijdens dit seminarie op zoek naar een aantal effectieve recepten uit de communicatiepsychologie om de medewerking te krijgen die cruciaal is om je job goed te kunnen doen. We bouwen samen een reeks praktische tips op die je impact vergroten. Voka West-Vlaanderen, 16u30-20u30

13/06 – Infosessie Familio Bent u overlater of overnemer? Heeft u vragen rond familiale overname? Zoekt u een klankbord met gelijkgestemden en wenst u zich verder te professionaliseren? Kom dan zeker langs op onze gratis infosessie over Familio. Familio richt zich zowel naar familiale overlaters als overnemers die hun kijk en kennis willen verbreden. In januari 2014 gaat Voka van start met de vijfde editie van Familio. Meer Info: Vanessa Flamez, tel. 056-23 50 62, vanessa.flamez@voka.be

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2013

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN maandag 10 juni

12u30-14u00

Lunch & Learn Oost-Azië II

Havenhuis De Caese, Brugge

dinsdag 11 juni

18u30 - 23u00

PLATO Collectieve sessie met prof. Frederik Anseel

Voka Kortrijk

woensdag 12 juni

18u30 - 21u30

Vokafé Brugge

Havenhuis De Caese, Brugge

maandag 17 juni

18u00 - 20u00

Algemene Jaarvergadering Voka

Thermae Palace, Oostende

dinsdag 18 juni

12u00 - 14u00

Te gast bij Verdonckt Houtmagazijn

Verdonckt Houtmagazijn, Avelgem

donderdag 20 juni

11u30 - 14u30

Pepsico, op weg naar de groene fabriek

Stenen zaal, Veurne

dinsdag 25 juni

18u30 - 22u00

Voka Young Power meets Vandecasteele Houtimport

Vandecasteele Houtimport, Aalbeke

woensdag 26 juni

18u00 - 22u00

Uitreiking West-Vlaams Charter voor Duurzaam Ondernemen

De Vossenberg, Hooglede

donderdag 27 juni

18u30 - 21u30

Te gast bij Plopsa

Plopsaland, De Panne

dinsdag 11 juni

09u00 - 17u00

Basisopleiding Vertrouwenspersoon - deel 1

Bedrijvencentrum, Roeselare

donderdag 13 juni

16u30 - 20u30

Opstellen van een IT-policy

Voka, Kortrijk

donderdag 13 juni

16u30 - 20u30

Fouten schrijven is klanten verliezen

Voka, Kortrijk

vrijdag 14 juni

09u00 - 17u00

Uw businessplan op 1 A4, in 1 dag

Voka, Kortrijk

dinsdag 18 juni

09u00 - 17u00

Basisopleiding Vertrouwenspersoon - deel 2

Bedrijvencentrum, Roeselare

dinsdag 18 juni

16u30 - 20u30

Stem uw mensen opnieuw af op de noden van uw bedrijf

Leonardo Hotel, Brugge

donderdag 20 juni

16u30 - 20u30

Iedereen werkt mee, sommigen weten dat alleen nog niet

Voka, Kortrijk

donderdag 20 juni

18u00 - 21u00

Openbare aanbestedingen in Frankrijk: hoe eraan beginnen?

Havenhuis De Caese, Brugge

vrijdag 21 juni

09u00 - 17u00

Motiveren, de belangrijkste en moeilijkste taak van de manager

Voka, Kortrijk

dinsdag 25 juni

16u30 - 20u30

Op een intelligente en emotionele manier omgaan met uzelf en anderen

Leonardo Hotel, Brugge

dinsdag 25 juni

16u30 - 19u30

Ken uw cost-to-serve en verhoog uw winst

Voka, Kortrijk

donderdag 27 juni

13u00 - 16u30

Onthaal met de glimlach aan telefoon en receptie

Voka, Kortrijk

donderdag 27 juni

16u30 - 20u30

Facturen blijven onbetaald

Voka, Kortrijk

maandag 1 juli

16u30 - 20u30

Change vanuit cultuur

Voka, Kortrijk

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 11 7 juni 2013

29


Ondernemers 11 7 juni 2013

PROSIT

30

Get inspired by Michel Delbaere – Marke Ondernemers vinden vaak inspiratie bij hun collega’s. Gastspreker van deze eerste lunchmeeting was Voka-voorzitter en CEO van Crop’s, Michel Delbaere (derde van links) die achteraf van gedachten wisselde met Rudi Debras (Wim Bosman Logistic Services), Charles Beauduin (Michel Vandewiele) en Philippe Beauduin (Novy). Foto Hol

Verwelkoming nieuwe leden - Kortrijk Twee keer per jaar verwelkomt Voka haar nieuwe leden. Jonas (Aon Risk Solution), Tom Vanden Berghe (In 2 Red), Peter Lenoir (Mazars) en Peter Vandenbrande (Creatief) gingen met plezier op de uitnodiging in. Foto Hol

Vokafé bij KV Kortrijk – Kortrijk Tegenwoordig wordt er nogal wat met stamnummers van voetbalploegen gesjacherd, maar dat van de Veekaa is zeker niet te koop en een fusie met vicekampioen SV Zulte-Waregem is al helemaal onbespreekbaar. Bij Patrick Turcq (Kortrijk Voetbalt), Dieter Engelen (@Finance), Hubert Engelene (@Finance), Ann Verhoene (Voka), Gino Caen (Kortrijk Voetbalt) en Lien Haerhout (bestuurder KVK) zijn er dan ook alleen maar lachende gezichten te zien. Foto Hol

Lotto Kites International – Oostende Vliegers in alle kleuren, vormen en formaten kleurden de Oostendse hemel tijdens het 28ste Lotto Kites International vliegerfestival. Nadien haastten Lien Everaerdt (Didakites), Louis Delva (Eutraco Transport), Niko Geldhof (schepen toerisme), Vanessa Vens (OCMW-voorzitter) en Vincent Drouard (toerisme Oostende) zich naar binnen voor een welverdiend glas. Foto EV

omdat DESKUNDIGHEID, BETROKKENHEID, DISCRETIE, VERTROUWEN CRUCIAAL

zijn bij de

of van een onderneming

OVERNAMEBEGELEIDING

/ experts in bedrijfsvastgoed www.brunovervisch.be kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

info@brunovervisch.be Neder Mosscher 23 - 8500 Kortrijk 056 53.36.87 - 0496 58.78.52


PROSIT Bryo Business Date – Waregem

Persconferentie Week van het Ontwerpen – Kortrijk

Jonge ondernemers hebben behoefte aan een klankbord om kennis en ervaring uit te wisselen met gevestigde waarden. Bij TVH in Waregem kregen de Oost- en West-Vlaamse deelnemers de kans om bij te praten met 25 door de wol geverfde ondernemers en met minister Crevits. Van links naar rechts: Evy De Bruyker (Voka), Niels Vandecasteele, Dominique Adriansens (Twikey), Nick Denoo (Acrona), Caroline François (Aligno), Hans Maertens (Voka), minister Hilde Crevits, Minou Esquenet (kabinetssecretaris minister Crevits), Kris Thermote (TVH) en Arne Oosthuyse (Voka Oost-Vlaanderen). Foto Hol

Van 22 tot 30 juni zal Kortrijk opnieuw het epicentrum van innovatie en creatie zijn. De Week van het Ontwerpen is overigens meer dan een grote tentoonstelling, maar is ook het platform waar het onderwijs, de bedrijfswereld en het grote publiek elkaar ontmoeten. Stefaan Rens (Design Platform Vlaanderen), Hans Maertens (Voka), Jean de Bethune (gedeputeerde West-Vlaanderen) en Hans Soenen (Week van het Ontwerpen) klinken ter gelegenheid van de persconferentie op een nieuw succes. Foto Hol

Ontmoetingsavond Leiedal – Harelbeke

Opendeurdag Leonardo Hotel – Brugge

De deelnemers aan de Ontmoetingsavond van Leiedal probeerden interessante lessen te trekken uit het verleden en op basis daarvan een agenda samen te stellen voor de komende jaren voor de regio en voor Leiedal. Er werd ook afscheid genomen van voorzitter Filip Santy en algemeen directeur Karel Debaere. Hun respectievelijke opvolgers, Koen Byttebier en Filip Vanhaverbeke, gingen met plezier samen op de foto. Foto Hol

de

Leonardo Hotel in Brugge nodigde iedereen uit om een kijkje te komen nemen achter de schermen. Yannick Goossens, Jo Houvenaeghel, Céline Casteels, Paul Bonte, Bjorn De Meulenaere, Jordi Calvo, Sarah Vandecasteele (allen Leonardo Hotel), Isabelle Leclercq (Chacalli Fine Wines) en William Mortier (MSB Belgium) verbroederden achteraf bij een glaasje. Foto MVN

Onze kwaliteit, uw toekomst!

W I S P ELT UIN BRUGGE

60%

wonen ‘intra muros’ Brugge

verkocht!

• DoorDachte en ruime woningen • aanpasbaar naar wens (2-4 slpk) • onDergronDse parking • leefterrassen

Moderne bedrijfsgebouwen Ruime ervaring in totaalconcepten

WEES Er SnEL Bij! info@wispeltuin.be www.wispeltuin.be TEL: 050/95 07 35 GPS adres: Katelijnestraat 105 8000 Brugge

AVC - Devolder Architecten, Kortrijk

Jos Messely arch.

Posterijlaan 53 8740 Pittem

Paret Johan arch.

T 051 46 68 25 F 051 46 74 04

Goddeeris arch.buro

info@lafaut.be www.lafaut.be

Ondernemers 11 7 juni 2013

31


De zetel van de toekomst Kom de mPosition testen in onze showroom van 1000m2.

OD

AANB VADERDAG VAN

1499,-

9 juni 2013

, 9 9 2 1 €

VOOR

excl BTW.

Zelfs de meest comfortabele houding dient zo nu en dan veranderd te worden. De mPosition biedt u de mogelijkheid om zowel staand, zittend als liggend te werken of te relaxen.

Vraag onze gratis catalogus aan! 164 pagina’s vol kantoorideëen

Gentseweg 518

n

8793 Waregem

n

T. 056 61 52 04

n

info@inofec.be

n

www.inofec.be

Ondernemers 11-2013  
Ondernemers 11-2013  

Ondernemers 11, 2013 met Robert Hoornaert (Artes)

Advertisement