__MAIN_TEXT__
feature-image

4 minute read

VIERJARENPLAN ’21-’24, DE FOCUS OP DIGITALISERING

2020 markeerde zich niet enkel als Coronajaar maar ook als het jaar waarin we een nieuwe “Olympiade” voorbereiden. Een nieuw beleidsplan, een nieuw vierjarenplan waarbij we traditioneel even moeten stilstaan bij de toekomst en de plannen voor VlaS, Sportiv en hun vele duizenden leden, clubs en bonden.

Het “beleidsplan ‘21-‘24”, dat de lijnen uitzet om VlaS en Sportiv de komende vier jaar naar een hoger niveau te tillen, is na een lang maar interessant proces helemaal klaar en werd ter goedkeuring ingediend bij Sport Vlaanderen. Met kernbegrippen als DIGITALISERING, COMMUNICATIE, JEUGD en DIVERSITEIT mikken we op een mooie toekomst voor al onze sporten in de periode 2021-2024.

Rond het thema “jeugd” en ons succesvolle project jeugd+ hebben we het al elders in dit magazine. Het thema “diversiteit” druppelt, net als “jeugd” sowieso ook doorheen alle geledingen van onze organisaties en neemt ook een centrale plaats in bij het hervormen van onze besturen. Misschien kunnen we hier dan wél even dieper ingaan op “digitalisering” en het daarbij horende “communicatie”.

Bij wijze van start koppel ik graag even naar de activiteiten van VlaS in het algemeen. Vaak horen wij mensen zich afvragen “wat doen ze eigenlijk dan juist allemaal bij een sportfederatie?”. Vertegenwoordigen? Absoluut. Verzekeren? Inderdaad. Ondersteunen? Jazeker. Promoten? Yep. Adviseren? Ook. Informeren? Yes. Begeleiden? …. Nu ja, zo kunnen we dus nog wel even doorgaan.

VlaS en Sportiv vertegenwoordigen in de eerste plaats onze sporten, clubs en bonden dagdagelijks bij Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, ETSGA en TAFISA, steden en gemeenten en allerhande belangenverenigingen. Daarnaast publiceren we het jaarlijkse Trend-magazine, zorgen we voor een officiële erkenning als federatie (waardoor je als club subsidies kan aanvragen bij je gemeente), voorzien we ledenadministratie-software voor de clubs, zetten we promotiecampagnes op, ondersteunen we jeugdwerking, verzekeren we leden tegen sportongevallen en kan je ten allen tijde beroep doen op onze professionele service en advies op maat.

Daarmee is zeker nog niet alles in beeld gebracht maar het punt is duidelijk: als federatie zijn wij zoveel meer dan louter “een verzekering” of “een promotiemachine” of “het secretariaat”. Als federatie jongleren wij tientallen taken tegelijkertijd om onze sportclubs op alle mogelijke manieren bij te staan en te ondersteunen.

Om al die taken naar behoren uit te kunnen voeren is in de huidige maatschappij een doorgedreven vorm van automatisatie of ‘digitalisering’ nodig. Uitzonderlijke tijden als deze bewijzen bovendien nogmaals dat digitalisering tal van voordelen met zich mee brengt. Zonder zouden we bijvoorbeeld onze activiteiten vandaag van thuis uit niet kunnen verderzetten. Maar ook in de dagelijkse workflow en communicatie naar onze leden toe maakt digitalisering een groot verschil.

Digitaliseren is zowel het digitaal maken van fysieke documenten en papieren processen als het digitaal verwerken van informatie. Bij digitaliseren gaat het erom dat je processen anders inricht dan je tot nu toe deed. Slimmer, met minder handmatige handelingen en minder papier. Er zijn minder mensen voor nodig, de kans op fouten is veel kleiner, het gaat sneller en je bespaart tijd op overbodige acties.

Maar, niet alleen zijn er voordelen voor onze organisatie, het verbetert ook de service naar de klant toe. Zo kan je gewoon veel vlotter, directer en sneller communiceren en zo ook betere inzichten in de klant verwerven. En door die inzage kan je de klant opnieuw beter gaan bedienen. Meer dan ooit is digitalisering dus het antwoord.

Met de overschakeling op digitalisering, bijvoorbeeld afstandsonderwijs en thuiswerken, werd echter ook de digitale kloof in onze samenleving meer dan ooit zichtbaar. Uit cijfers van 2019 (Barometer Digitale inclusie) blijkt dat digitale uitsluiting samenhangt met het inkomen en opleidingsniveau. Maar ook andere groepen zoals ouderen, alleenstaanden en laaggeletterde mensen lopen risico digitaal niet mee te kunnen. Digitale vaardigheden worden zo even belangrijk als lezen en schrijven. Toch ondervindt 1 op de 5 Belgen stress door de groeiende digitalisering (cijfers: Eurostat 2018). Dat aspect vergeten we zeker niet bij Vlas|Sportiv en we zetten onze schouders dan ook onder een e-inclusieve samenleving. Het is meer dan ooit zaak om mee te zijn met de digitalisering of anders val je helemaal uit de boot. Een helpende hand vanuit onze organisatie kan dus wonderen doen.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Voor het eerst beschikken alle Vlamingen minstens over één ‘smart’ toestel: een computer, tablet, smartphone, wearable of smart tv. Driekwart van de Vlamingen heeft minstens drie van deze vijf toestellen in huis. 90% van de Vlamingen heeft een smartphone. Ook de oudere generatie is helemaal mee met de digitale revolutie. 37% van de 65-plussers heeft vandaag zelfs een smartphone én een tablet. Het aantal Vlamingen dat actief is op sociale media stijgt naar 91% … Wil je iedereen goed bereiken en bedienen dan ligt daar de sleutel.

Digitalisering is dus geen optie, maar noodzaak. Eén ding staat vast: de vraag luidt al lang niet meer ‘Kan het?’, maar wel ‘Hoe kan het?’ En vooral ook ‘Hoe kunnen we iedereen meekrijgen?’ Bij de opmaak van ons beleidsplan hebben we daar ruim bij stilgestaan en goed over nagedacht. Digitalisering zal resoluut centraal staan de volgende jaren binnen onze federatie maar dan wel op een manier waarop we iedereen aan boord houden en met aandacht voor de waarden en service waarvoor VlaS|Sportiv al jaren staat. Daar mag u op rekenen. En welkom aan boord van de digitale (r)evolutie! 

(Nicolas Dezeure - directeur VlaS|Sportiv)

This story is from: