__MAIN_TEXT__
feature-image

4 minute read

STEEDS MEER INTERESSE VOOR HET PROJECT JEUGD+

FINANCIËLE STEUN, OOK VOOR 2020

Zeven jeugd+ clubs behaalden in 2020 een ster. Dit ondanks de beperkingen op hun werking door de coronamaatregelen.

Het pandemiejaar 2020 maakte het voor veel clubs moeilijk om echt actief te zijn. Maar specifiek rond jeugdwerking bleef er toch heel wat mogelijk. Geen enkele club behaalde in 2020 twee gouden sterren (in 2019 behaalde boogschieten staande wip club ‘Eendracht Maakt Macht Dudzele’ dat als enige). Dit is logisch en vooral een gevolg van de beperkende coronamaatregelen. Toch zien we in de top tien van de jeugd+ clubs volgens hun aantal behaalde punten niet minder dan zeven clubs met één gouden ster. VlaS|Sportiv verdeelde eind december dan ook 8.000 euro over de 25 deelnemende jeugd+ clubs. Hoe meer punten een jeugd+ club scoorde door het aantonen van hun actieve werking, hoe groter de financiële bijdrage die ze ontvingen. De uitgekeerde bijdrage varieerde per club van 28 tot 640 euro.

EXTRA STARTPREMIE VOOR 2021, DE 3e EDITIE

34 clubs met ambitie op het vlak van jeugdwerking schreven zich in voor jeugd+ 2021: 27 boogschieten staande wip clubs, 2 touwtrekclubs, 2 kruisboogclubs, 1 doelschietclub en 1 curlingclub. Dat er nu negen clubs meer zijn die deelnemen aan jeugd+ stemt ons hoopvol. Dankzij onze intensievere communicatie, onder meer via sociale media, raakt jeugd+ steeds beter bekend.

VlaS|Sportiv verdeelde onder deze 34 clubs eind februari ’21 reeds uitzonderlijk een startpremie van 220 euro per club. Tegelijk ontvingen deze jeugd+ clubs tips hoe ze deze financiële steun én deze die ze op het eind van het jaar nog zullen ontvangen op basis van hun gerealiseerde jeugdwerking nuttig kunnen besteden. Deze tips hebben een nog betere jeugdwerking als doel. VlaS zal op het einde van 2021 dus nog eens 10.000 euro verdelen. De KNBBW biedt terug een extra steun aan voor de boogschieten staande wip clubs.

De clubs die meewerken aan jeugd+ 2021 zijn mooi verspreid over Vlaanderen. Jammer genoeg doet geen enkele Limburgse club mee.

TIPS VOOR AANKOPEN TEN VOORDELE VAN DE JEUGDWERKING

1. Aankoop of huur van sportmateriaal specifiek voor jeugd (zie lijst per sport hieronder)

2. Aankoop trainingsmateriaal zoals kegels, hoepels, stopwatch, scorebord …

3. Inschrijvingsgeld betalen van bijscholingen voor jeugdbegeleiders (trainerscursus, bijscholing coaches, bijscholing preventie grensoverschrijdend gedrag …)

4. Sportoutfit voor jeugdleden en jeugdbegeleiders van je club met de vermelding ‘Jeugdwerking - [clubnaam]’

5. Betalen fotograaf en/of grafisch ontwerper voor het maken van een jong en dynamisch logo voor de jeugdwerking van je club.

6. Kosten voor het drukken en verspreiden van flyers gericht op jeugdwerking

7. Kosten voor het inrichten van jeugdwedstrijden (bekendmaking, huur materiaal, trofeeën)

8. Kosten voor regionale Facebook-advertenties over de jeugdwerking of voor de aanmaak van een jeugdpagina-website.

Aalst, 2020. Jeugdschutters genieten meestal veel belangstelling van de oudere schutters.

ILLUSTREER JE JEUGDWERKING!

Het project jeugd+ definieerde achttien items verspreid over vijf thema’s waarmee clubs hun jeugdwerking kunnen illustreren. Binnen het thema Leden zijn er de items ‘aantal jeugdleden, aantal nieuwe jeugdleden en lidgeld jeugdleden’. Het thema Jeugdtrainingen bevat deelnames aan jeugdoefensessies of -trainingen én het beschikken over specifiek jeugdmateriaal. Het thema Trainer gaat over het aantal actieve trainers in je club, het aantal trainers met een sportdiploma en het volgen van bijscholingen voor die trainers. Bij het thema Wedstrijden kan je aantonen hoeveel jeugdleden aan wedstrijden deelnamen en of je club zelf jeugdtornooien heeft ingericht. Tenslotte, en niet van het minste belang, is er het thema Promotie. Hiermee kan je aantonen welke inspanningen je hebt geleverd om de jeugdwerking van je club bekend te maken: heb je flyers verspreid, wordt je jeugdwerking bekend gemaakt via een website of Facebook, werk je samen met een jeugdbeweging of school … Tenslotte kan je als extra ook aantonen of je club één of andere vorm van fairplay of integriteit in de kijker heeft gesteld.

Gelieve VlaS|Sportiv het ganse jaar door op de hoogte te houden van jullie jeugdwerking. Deel met ons je successen maar ook van mislukte acties kunnen we vaak veel leren. We wensen al onze jeugd+ clubs enkele nieuwe jeugdleden toe en veel plezierige jeugdactiviteiten. 

Boezinge 2020. Verzorgde accommodatie en dito kledij vormt reclame voor de jeugdwerking.

WAT IS JEUGD+?

Sinds 2019 voorziet VlaS|Sportiv in een jeugdsportfonds. Jaarlijks worden middelen uit dit fonds verdeeld onder aangesloten clubs met een (startende) jeugdwerking. Hiervoor moeten ze hun inspanningen op het vlak van jeugdwerking zo uitgebreid mogelijk illustreren. Hoe hoger het aantal punten dat een club behaalt, hoe groter het bedrag dat ze ontvangen uit het jeugdsportfonds. Elk jaar worden ook getuigschriften uitgereikt en eventueel ‘gouden sterren’ aan clubs die zich door hun jeugdwerking onderscheiden. KNBBW zorgt voor een extra bijdrage voor de boogschieten staande wip clubs die in dit project goed scoren.

De naam jeugd+ is ondertussen al goed bekend maar elk steuntje in de rug is welkom. In onze communicatie zullen we aandacht geven aan de focus die dit project legt op het belang van jeugdwerking en de impuls die dit project wil geven aan clubs met jeugdleden. Veelvuldige communicatie over het project heeft als doel de inspanningen van de deelnemende clubs in de kijker te zetten en de kansen op succes te verhogen. Clubs worden aangemoedigd om de communicatie van VlaS|Sportiv (en KNBBW) over jeugd+ over te nemen en te delen.

Volg ons zeker ook op Facebook via ‘@jeugdplus’. 

(HC)

This story is from: