Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus (regio)

BE

MEANDER is het ledentijdschrift voor leden van Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus, de overkoepelende, regionale werking van Natuurpunt in de ruime regio van de Vlaamse Ardennen. De koepel omvat de volgende afdelingen en kernen: Schelde-Leie, Scheldevallei, Groot Zingem, Oudenaarde, Vlaamse Ardennen, Ronse, Zwalmvallei, Deinze, Herzele, kern Bos t’Ename en kern Rondom Burreke. Het regio bestuur zorgt voor de volgende onderdelen van de gezamenlijke werking: tijdschrift Meander, coördinatie van de aktiviteitenkalender, educatieve vorming, uitwisseling van beheersmateriaal en -ervaring, organisatie van de natuurstudiewerkgroepen, overleg rond vertegenwoordiging in adviesraden, bevorderen van de externe contacten, solidariteit restfinanciering grondaankoop.

https://www.natuurpuntvlaamseardennenplus.be