Page 1

Heeft Europa (te) veel invloed?! EU-conferenties

Verantwoordelijke uitgever: Guido Moons, Kasselstraat 22, 9080 Zaffelare Meer info: Vlaamse Volksbeweging vzw Passendalestraat 1a - 2600 Berchem - 03 320 06 30 secretariaat@vvb.org - www.vvb.org

Met steun van de Vlaamse overheid


Heeft Europa (te)veel invloed?! EU-conferenties De toekomst van Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden met Europa. De invloed van de Europese Unie (EU) op haar lidstaten is ongemeen groot én dus ook op de deelstaten binnen federaal georganiseerde lidstaten. Meer dan 70 procent van onze wetgeving vloeit voort uit Europese regel­geving. De vele parlementen die dit land telt, zetten Europese wetgeving om in wetten of decreten. Dat betekent dat onze volksvertegenwoordigers inzicht zouden moeten hebben in het reilen en zeilen van de EU. En dus zou het niet zo een slecht idee zijn, mochten ook de kiezers meer afweten van Europa. Hoe bewuster en hoe beter geïnformeerd ze zijn over de EU, des te beter zijn ze in staat die mensen als hun vertegenwoordigers naar het parlement te sturen die Europa begrijpen. De Vlaamse Volksbeweging vindt het daarom belangrijk dat haar leden meer inzicht verwerven in de werking en de doelstellingen van de Europese Unie. We leven nu eenmaal in een tijdperk waarin de lidstaten en hun deelstaten een groot deel van hun soevereiniteit afstaan aan of delen met het hogere niveau dat de EU voorstelt. Afstaan van soevereiniteit betekent niet dat de huidige of toekomstige lidstaat niet meer autonoom of op eigen kracht zou kunnen beslissen. De lidstaat doet zijn duit in het zakje van het Europese besluitvormingsproces door aanwezig te zijn op de Europese ministerraden. Ook de deelstaten zoals Vlaanderen zijn hier actief voor wat hun eigen bevoegdheden betreft. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, vertelt ons Robert Verschooten, gepassioneerd Europees federalist en eminent kenner van de Europese Unie. Als voorzitter van het Europees Studie- en Informatiecentrum publiceert hij nieuwsbrieven en reist hij onvermoeibaar het land rond om voordrachten over de Europese Unie te houden. Dirk Rochtus werkgroep vorming VVB

Onder de titel “Heeft Europa (te) veel invloed?!” zet de werkgroep Vorming van de VVB dit voor- en najaar een conferentiereeks op. Deze avonden vormen een inhoudelijke voorbereiding op de Europese doelstellingen uit ons beleidsplan 2011-2015 waarbij we een Europees platform willen opzetten van volkeren op weg naar onafhankelijkheid. De voorbereidingen hiervoor zijn volop bezig maar uiteraard moeten we ook goed weten waarover we spreken als we het hebben over “Vlaanderen, staat in Europa”. Daarom starten we met een aantal conferenties over de invloed van Europa voor en op Vlaanderen. In het voorjaar doen we Gent, Roeselare, Mechelen, Leuven en Genk aan. In het najaar komen Brugge, Aalst, Antwerpen, Grimbergen en Brussel aan bod. Onze eerste eminente spreker is Robert Verschooten. Deze licentiaat in de handels-, maritieme en consulaire wetenschappen is sedert 1977 beheerder en sedert 1996 voorzitter van het Europees Studie- en Informatiecentrum (ESIC) vzw in Antwerpen. Hij organiseert Café Europa en felgesmaakte vormingssessies voor universiteits- en hoge­ schoolstudenten. In eerste instantie laten we dus een overtuigd Europees federalist aan het woord. In 2012 laten we op dezelfde plaatsen een meer Eurokritische stem horen. Het Europees Studie- en Informatiecentrum (ESIC) wil vooral het inzicht in de politieke en praktische ontwikkelingen binnen de Europese Unie verdiepen. Het wil laten zien wat die ontwikkelingen concreet betekenen, niet alleen op professioneel gebied maar ook in het leven van elke dag. Zo wil het centrum mee de kloof dichten die er kennelijk nog bestaat tussen de Europese Unie en haar burgers en bijdragen tot de ontwikkeling van een Europees burgerschapsgevoel.

Waar en wanneer? (Telkens om 20 uur) Dinsdag 5 april CC De Spil, Spilleboutdreef 1, Roeselare

Maandag 26 april CC Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

Dinsdag 3 mei Zuilenzaal Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

Vrijdag 6 mei Taverne Carré, Rozenkranslaan 37, Genk

Woensdag 11 mei Zaal Breckpot, Korenmarkt 23, Mechelen

2011 - Europese info-avonden VVB  
2011 - Europese info-avonden VVB  

EU-conferenties Met steun van de Vlaamse overheid Meer info: Vlaamse Volksbeweging vzw Passendalestraat 1a - 2600 Berchem - 03 320 06 30 sec...

Advertisement