Page 1

Verzet

& actieboek Kiesweek 28/3 - 30/3


Inleiding Woordje van de kandidaat-krico Activiteiten tijdens de kiesweek Werkgroepen FinanciĂŤn Communicatie Feestjes Extern Onderwijs Sociale Raad Diversiteit en sociale voorzieningen PAL Cultuur Sport Evenementen Promoteam Sociaal Jaren Toneel Rest Varia Puntjes om te onthouden

2

3 5 8 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 30 36


Ontwaakt, verworpenen der faculteit Kameraden, het is tijd voor de revolutie! GeĂŻnspireerd door de lange strijd van vorige generaties revolutionairen in menig land en in het bijzonder het jaar ‘68. Aangewakkerd door de recente gebeurtenissen in de Maghreb en het Midden-Oosten, is het duidelijker dan ooit. Het is duidelijk dat de tijd om het heft in eigen handen te nemen gekomen is. Voor het voortbestaan van onze faculteit en de toekomst van onze academische richtingen is het momenteel 5 voor 12. Wat zeg ik, 5 NA 12! Reeds lange tijd is het punt waarop we nu gekomen zijn onvermijdelijk. De nabije toekomst zal zich ontplooien als een gerechtvaardigde Darwinistische revolutie met datgene wat altijd al het doel geweest is, de faculteit Communistische Wetenschappen! Weg met dat reformistisch gedachtegoed, het sociale! Weg met de onderdrukking! Weg met de oude garde! Vandaag is van hen, maar morgen is aan ons, de studenten. Neemt uw pen, neemt uw schrift en neemt uw pint, want dat zijn de wapens waarmee gevochten zal worden. Maar vergist u niet! Het gevecht is geen strijd met een externe vijand. De knokpartij zal zich onder uw schedelpan bevinden. De ware revolutie is een revolutie in de gedachten, een revolutie die een mentaliteitsverandering teweeg brengt. De ultieme filosofie van broederlijk en zusterlijk delen! Wij zullen u voeden, wij zullen u laven, wij zullen u laten genieten. Kom en vecht voor de goede zaak!

Viva la rePOLution!

Inleiding 3


4


We hebben een sterke leider nodig - en om ons van onze progressiefste kant te tonen is onze leider een leidster. We geven nu het woord aan deze Eeuwige Heerser wiens persoonlijke charisma u zelfs via het geschreven woord zal verblijden en verlichten. Kameraden Sociale Wetenschappers, Traditioneel proberen we tijdens de kiesweek te bewijzen dat we er als ploeg volledig klaar voor zijn om volgend jaar de kring faculteit Sociale Wetenschappen in goede banen te leiden. En laat het team van Viva la rePOLution nu net een heel gemotiveerd bataljon zijn, dat staat te trappelen om er een spetterende week van te maken. Dat belooft! Recente ontwikkelingen hebben ons ervoor doen kiezen om deze week in thema van de revolutie te stellen en dat kan alleen maar in jullie voordeel werken. Zoals elke noemenswaardige rebellenbeweging treffen we deze week populistische maatregelen. Maandag staat in het kader van de Oktoberrevolutie en het communistische gedachtegoed. We beginnen met voedselbedeling: gratis pizza en een gratis vat op het plein voor Max Weber! Daarna is er voor de liefhebbers initiatie in de Mao誰stische verdedigingskunsten. Leg je rode boekje dus maar even weg en begeef je naar de University squash club waar de Oosterse meesters van Masakatsu Leuven jullie gratis inwijden in de eeuwenoude krijgstraditie van Ban Sen Juku. Uit protest tegen het kapitalisme, kunnen jullie om 16u in Downtown Jack deelnemen aan

Kandidaat-Krico 5


herverdeling van de rijkdom in de vorm van een pokertornooi. Om 20u is er onze educatief verantwoorde film. De keuze is aan jullie: ‗The Baader Meinhof komplex‘ of ‗The Motorcycle diaries‘? Opium voor het volk! Daarna begeven we ons massaal naar ons aller Kaffee (Tiense 55) dat voor de gelegenheid omgetoverd werd tot een prerevolutionair Cubaans casino. En vrijheidsstrijders weten pas decadente feestjes te bouwen met goedkope cocktails en Russische roulette. Dinsdag gaan we verder met de recente Noord-Afrikaanse omwentelingen. We starten de dag goed, met een gratis ontbijt in de hal van Max Weber. De les wordt ongetwijfeld draaglijker met een kopje Arabica-koffie en bij het buitenkomen, kunnen jullie meteen aanschuiven aan onze Tunesische barbecue. Voor 3 euro heb je er al lekker gegeten en we doen er nog eens een gratis vat bovenop! Bovendien loont het zeker de moeite om op ons terras te blijven rondhangen, want ter beloning voor de gedane inspanningen tijdens ons equivalent van een kamelenrace, de 24minutenloop, geven we om 16u alweer een gratis vat. Om 19u vindt de NGO-lounge plaats in de Rector, op de Oude markt. Je hebt er de kans om de actualiteit te bediscussiëren met vertegenwoordigers van organisaties zoals Artsen zonder grenzen, Amnesty international, enzovoort. Daarna volgt er nog ontspanning in de vorm van ―Quizolutie‖, revolutionaire quiz om 21u in aula Max Weber. We eindigen onze driedaagse omwentelingen bij mei ‘68. We denken aan de belangen van de arme student en beginnen de dag alweer met een gratis ontbijt in de hal van Max Weber. Naar echte hippiegewoonte kunnen jullie daar6


na heel de voormiddag luieren op ons terras. De hele namiddag kunnen geïnteresseerden op ons terras terecht om er te discussiëren over de sociale rol van de kring. Om 14u is er Chinees voetbal, als alternatief voor de traditionele voetbalmatch. Onder het motto ―back to nature‖ is er verder het grote jagersspel, afspraak om 15u aan onze tent. Je kan er je meteen ook inschrijven voor onze sushi showcooking die om 18 uur zal doorgaan in de sushi lounge op de Oude markt: niet echt in thema, maar gewoon leuk. ‘s Avonds zorgen we nog voor een streepje humorrebellie met Preparee, om 20u in AV 91.12. Waarna jullie je massaal naar Albatros kunnen begeven voor onze Revolution kiesfuif! We hebben alweer aan jullie portemonnee gedacht, de inkom bedraagt slechts 2 euro!

Donderdag is het kiesdag en uit met de revolutie. We gaan dus allemaal braaf stemmen voor het nieuwe bewind. Tussen 9u en 18u kunnen jullie massaal jullie stem uitbrengen in de hal van Max Weber. Om middernacht wordt de uitslag bekend gemaakt en gevierd met een gratis vat in het Kaffee! Wie vragen heeft, kan me steeds aanspreken op de campus, uiteraard zal je me steeds op onze activiteiten aantreffen. Ook het Kiesdebat op Woensdag (om 16u in AV 01.12) is een aanrader om meer te weten te komen over onze programmapunten! Tot gauw, Caroline

Kandidaat-Krico 7


Maandag 28/3 De wereld is in verandering en de wind der revolutie draait als een tornado rond het hart van moeder Moskou. Stap mee in onze strijd tegen de kapitalistische demonen van deze huidige wereld. Ontketen de sleur, participeer en verdien zoveel meer dan alleen maar sociale verlossing! Onze eerst revolutionaire actie voert ons doorheen de verschillende stadia van het communistische gebeuren, waaruit de USSR haar kracht put. 12:30 De grote rode massa moet ook eten, in ons 5 jaren plan voorzien we stevige maaltijden voor stevige strijders! Zak allemaal af naar de campus voor een uitgebreid pizzabuffet aan communistisch-lage prijzen. Pizzabuffet, 12u30 in de tent van Viva la rePOLution. GRATIS VAT! 14:00 Emancipatie staat centraal in deze revolutie, kracht en veiligheid bieden aan zij die deze wensen. Workshop zelfverdediging, gegeven door een authentieke meester. Workshop Aikido, 14u University squash club Leuven (Wegbeschrijving zie p.28) 16:00 Ben jij het beu dat je rijke buur twee kippen en een varken heeft en jij slechts een? De grote communistische leiders

Activiteiten 8


organiseren een pokertoernooi in Downtown Jack voor een mooie (her)verdeling van prijzen! Pokertornooi, 16u in Downtown Jack 20:00 De culturele grondleggers van deze revolutie bieden jullie een film aan, ter omarming van deze revolutie. Deze zal plaats vinden in de aula Max Weber. Jullie kunnen op onze website zelf kiezen welke film: The Baader Meinhof Komplex of The Motorcycle diaries Film, 20u in aula Max Weber All night long... Kleine geschiedkundige les. Deze plaats was een oord der inspiratie, waar menig opstandig intellectueel naartoe werd verbannen. Zo werd het een plek, gekenmerkt door culturele verfijning en als eeuwig stromende bron van kennis. We hebben het natuurlijk over‌ HET

KAFFEE!

Deze revolutionaire thema-avond zal men banden smeden en de eerste dag van revolutie in stijl kunnen afsluiten!Middels een rad van communistisch fortuin krijgt iedereen de kans om te participeren in een massadrankspel. Directe democratie ten top! Na een hele dag revolutie is men moe, voldaan en gegroeid in zijn revolutionaire essentie. Laat ons terug keren naar ons hart, Moskov. Slaap, rust en ontnuchter. Deze dag was het begin op naar de tweede revolutie!

Dinsdag 29/3 Ontwaakt, verworpenen der aarde op deze tweede dag van de revolutie. Onze broeders in het Nabije, Midden en Iets 9


Verdere Oosten toonden het pad dat we volgen moeten: 08u30 Zo vurig als ons hart brandt van opstandig verlangen, zo luid gromt onze maag. Een omverwerping van het regime is onmogelijk als de buik leeg blijft en daarom voorzien enkele helden u van GRATIS ontbijt! Voedselpakketten worden uitgedeeld aan de bevolking in de hal van Max Weber. Gratis ontbijt, 8u30 inkomhal Max Weber 11u30 Omdat niets goed genoeg is voor onze strijdgenoten, wordt het bacchanaal verder gezet middels een barbecue. Arabische volbloedpaarden en ander luxeproducten werden geplunderd om simpelweg op het vuurhete rooster te smijten. Het smeulende houtskool zal inspireren tot grotere verzetsdaden… Laat uw fakkels branden! Barbecue, 11u30 aan tent Viva la RePOLution GRATIS VAT! 16u00 Protesttochten, zoutmarsen, bedevaarten zelfs worden ondernomen om Het Volk te bevrijden. Op die manier zal om 16u een wedren op gang komen tussen vertegenwoordigers van alle revolutionaire bevolkingsgroepen. … 24-minutenloop, 16u aan tent Viva la Repolution GRATIS VAT! 19u00 Wie natuurlijk bekend staan als voortrekkers van elke revolutie is de civiele maatschappij en de NGO‘s. Wie eindelijk eens face-to-face met de mensen van greenpeace of Amnesty international wou praten, krijgt nu de kans. 10 NGO-lounge, 19u in het zaaltje boven de Rector


21u00 Dat revolutionairen vaak ook intellectuelen zijn wist u waarschijnlijk al, maar had u al eens van de combinatie gehoord? Test uw opstandig intellect in onze Quizolutie! Quizolution, 21u in aula Max Weber

Woensdag 30/3 Na het ontwaken van de revolutie—en we weten dat studenten niet goed zijn in wakker worden—wordt de revolte verdergezet door de intellectuelen van morgen (ah ja, want vandaag zijn er pintjes). Welke maand zijn we nu? Maart ‗11! Nee, mei ‗68! 08u30 Ontbijten doen we in de Quartier Latin in Parijs. Legendarische setting, epic meal time! Gratis ontbijt, 8u30 inkomhal Max Weber 13u00 Voor zij die geïnteresseerd zijn in wat de kring nu juist voor jullie doet op vlak van studentenvertegenwoordiging, is er de hele namiddag het praatcafé. Ook mensen die graag zelf ideeën zouden aanbrengen zijn van harte welkom! Praatcafé: de kring en sociale thema’s, 13u in tent Viva la RePOLution 14u00 Daarna vervoegen we onze Chinese kameraden, één van onze vele inspiratiebronnen, op het Tiananmenplein voor een portie Chinees voetbal. Chinees voetbal, 14u aan tent Viva la RePOLution

11


15u00 Om in contact te komen met onze oerinstincten en zo onze guerillatechnieken op punt te stellen is er het mysterieuze campusspel: enkel voor durvers! Campusspel, 15u aan tent Viva la RePOLution 16u00 Om de toekomstige kandidaten het vuur aan de schenen te leggen of je gewoon wat beter te informeren over het programma, moet je op het Kiesdebat zijn. Kiesdebat, 16u AV 01. 12 20u00 We leren de Duitse studenten onder leiding van Rudi Dutschke leren lachen met Preparee. Zij betreden de b端hne om 20u voor een avond vol grappen en grollen. Preparee, 20u in AV 91.12 Afsluiten doen we uiteraard in Leuven, het centrum van de wereld. Niet enkel (Leuven) Vlaamse! muziek, maar volledig in de geest van De Internationale spelen we feestmuziek van de hele wereld in de Albatros. Kiesfuif: Revolution, 22u in Albatros

Donderdag, dag 4 09u00-18u00 Na elke revolutie moet een nieuw regime aangesteld worden en dus organiseren we verkiezingen. Stemmen kunnen jullie in de Hal van auditorium Max Weber. Kiesdag, 09u in de hal van Max Weber

12


13


Werkgroepen Ons sociaal experiment is natuurlijk pas leefbaar indien - we leven willes nilles in een kapitalistische maatschappij - onze cashflow duchtig gecontroleerd wordt. Gegroet sociale wetenschapper, Ook volgend jaar is het natuurlijk onze bedoeling om jullie allerlei fantastische activiteiten aan te bieden. Deze hebben natuurlijk allemaal een kostplaatje. En laat dat nu net mijn toekomstige taak zijn, namelijk het maximale uit het minimale halen zodat jullie allemaal zeker kunnen zijn van een buitengewoon jaar. Als toekomstige vice-krico en verantwoordelijke financiĂŤn denk ik deze ambities te kunnen vervullen. Enerzijds wil ik dus een aanspreekpunt zijn voor zowel interne als externe personen, anderzijds is het natuurlijk de bedoeling om het budget te beheren en me een jaar volledig te verdiepen in alle cijfers van de kring. Niet meteen de meest avontuurlijke taak (geef ik toe), maar met de nodige inzet en juiste ingesteldheid zal het zeker lukken. Waar ik dus wil voor zorgen zijn prijsverantwoordelijke acties voor jullie. Kom het gewoon nu al ontdekken op onze kiesweek en ontdek alle fantastische projecten die op de planning staan. Grtz Fabio

FinanciĂŤn 14


Hij wordt vaak omgeschreven als de Goebbels van de nieuwe kring, maar dat kan hij u zelf beter vertellen dan ik uiteraard, de werkgroep Communicatie! “2 Bekertjes en een touw, meer hadden we vroeger niet nodig om succesvolle communicatie tot stand te brengen tussen personen die fysiek niet in dezelfde ruimte waren” Onder dit citaat kan ik nagenoeg ieders naam zetten en jullie zouden het nog geloven ook. Dat illustreert mooi de – weliswaar vaak tot flauwiteiten beperkte - macht van de werkgroep communicatie en misschien zelfs de noodzaak ervan. Een werkgroep communicatie zorgt er namelijk steeds voor dat de - al dan niet juiste - informatie jouw weg uitgaat. Hoewel het principe hetzelfde is gebleven, namelijk een boodschap over brengen, blijkt met een touw 2 bekertjes kunnen verbinden niet langer de enige - en zelfs geen noodzakelijke- competentie te zijn van elke communicatieverantwoordelijke dit jaar. Deze werkgroep baant zich -op zeer heroïsche wijze -een weg door het kluwen van het internet, het geschreven woord, de mondelinge mededeling en de gebarentaal om jullie steeds op de hoogte te houden van alles wat er zich op en rond de campus afspeelt. “We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.” (zie volgende pagina voor vervolg)

Communicatie 15


Een uitspraak van, wellicht, een heel wijs man die helemaal niet opgaat voor het communicatieteam. Wij zien het als onze plicht, wat zeg ik? Onze roeping!, jullie dag en nacht volledig dood te spammen opdat eenieder onder u op de hoogte blijft van komende coole activiteiten , geweldige fuiven en leerzame lezingen met decadente recepties achteraf. Hierbij zal het gebruik van geen enkel medium geschuwd worden! U bent gewaarschuwd...

Communicatie De Romeinse keizers wisten het al: Brood en Spelen. Wij interpreteren dit al bier en feesten. Laat dit juist de twee dingen zijn waar volgende werkgroep veel over te zeggen heeft. Het feestjesteam gaat er volgend jaar voor zorgen dat jullie naar hartenlust kunnen fuiven en cantussen. Naast de alom gekende oude concepten willen we volgend jaar ook wat nieuwe ideeĂŤn uitwerken, met meer inbreng van de studenten zelf (ja jullie!. Zeg nu zelf, elke dag moet toch een feest zijn?! ;) Ilja, Alexander, Lisa en Sara

Feestjes 16


Dat de huidige globale situatie hoogst precair is moeten we u niet vertellen. En dat daarin contacten met andere organisaties en diplomatie een belangrijke rol spelen ook niet. Maar dat Extern die rol op zich gaat nemen misschien wel! Ah ja! Vergelijk ons met Buitenlandse Zaken. Het mag intern in ons kleine landje nog zo goed gaan - euh, misschien een slecht voorbeeld - maar zonder vertegenwoordiging naar buiten toe zijn we niets. Zo ook met de kring van volgend jaar. Wij zijn de mensen die op allerlei vlakken zullen proberen om goed in the picture te staan. Zowel naar andere Leuvense organisaties als internationaal gericht. Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe het staat met de VN, hoe men werkt bij de NAVO, wat men eigenlijk uitvreet bij de EU of ben je eerder ge誰nteresseerd in compleet andere zaken die een internationaal - en dus extern - geurtje hebben? We are your men! And women of course! Je hebt veel kans ons tegen te komen op een receptie met gratis drank en eten. Tot dan!

Extern 17


Het volk smeekt om onderricht te worden en haar smeekbedes zullen gehoord worden door de werkgroep Onderwijs. Het leven in een universiteitsstad omhelst veel, maar de kern van de zaak blijft het onderwijs dat je volgt. Je opleiding en het daaruitvolgende diploma zijn de weg die je bewandelt richting arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat je kwaliteitsvol onderwijs krijgt! Onderwijs dat je vormt als kritische denker, de nodige onderzoeksvaardigheden bijbrengt ĂŠn je de mogelijkheid biedt te ontwikkelen tot een verstandige jongvolwassene. Overdenk nu even je opleiding in zijn geheel, de vakken die je hebt mogen volgen. Of zijn er ook vakken waarvan je vindt dat je ze onterecht hebt moeten volgen? Tijdverlies, inhoudelijke overlap en andere didactische onzinnigheid: meld het aan het toekomstige onderwijsteam! Zij zullen de studentenvertegenwoordiging in het academiejaar 2011-2012 in goede banen trachten te leiden, en hebben daarom JOUW mening nodig. Spreek ons aan op de campus of mail naar sam.pless @hotmail. com !

Onderwijs 18


Komend academiejaar zullen de werkgroepen Extern, Diversiteit & Sociale Voorzieningen en Onderwijs periodiek de krachten bundelen in de vorm van een Sociale Raad. Waarom? Omdat er werkgroepoverschrijdende zaken zijn, die echter evenzeer adequaat aangepakt moeten worden.

Wil jij het studentenleven nog beter maken? Wil jij geen verdere verhoging meer van de almaprijzen? Wil jij betere examenroosters en nog zoveel meer? Dan is de sociale raad de ideale plek voor jou! Ons eerste actiepunt met de kring is een sociale enquête. Jullie krijgen de kans om jullie gedacht op papier te zetten! De resultaten van die enquête zullen letterlijk en figuurlijk onze agenda bepalen, zijn de basis om verder in debat te treden en wanneer nodig op te roepen tot studentenactie, bijeenkomsten en evenementen.

Sociale Raad

Maak jij je zorgen om, onder andere, de financiële implicaties van het studentenleven? Lunchen in de Alma, rijden met een fiets van Velo of boeken kopen in de Acco… In elk van die organisaties hebben de studenten medebestuur, wat betekent dat er via LOKO een vertegenwoordiger in hun raden van bestuur zetelt. Die vertegenwoordiger is echter een woordvoerder van de kringen. Het is aan elke kring om zijn standpunt te bepalen inzake al die verschillende onderwerpen. 19


Om die verscheidenheid aan meningen te verzamelen, richten we een nieuwe werkgroep op: Diversiteit & Voorzieningen. Enkele geëngageerde mensen nemen de structurele taak op zich om de studenten aan onze Faculteit ook voor deze zaken te vertegenwoordigen. Voel je je geroepen om je mening te delen? Om ons team op vrijwillige basis te versterken? Klamp ons aan op de campus en we zijn één-en-al oor!

Diversiteit & Sociale Voorzieningen Peer-Assisted Learning, ofte: PAL, is een nieuwigheid die we als kring volgend jaar graag zouden aanbieden aan de eerstejaars aan onze Faculteit. PAL komt erop neer dat studenten op volkomen vrijwillige basis, op een moment en locatie naar keuze samenzitten om in groep te studeren. Jarenlang was het vanzelfsprekend dat een student zich opsloot op zijn kot om eenzaam zijn boeken te begluren, maar recentelijk ontdekken steeds meer blokkers de voordelen van in groep studeren – met een tijdelijke overbevolking van bibliotheken en andere openbare plaatsen tijdens de examenperiode als gevolg. Om die voordelen van groepsgebonden studeren met beide handen vast te pakken, optimaal te benutten én tot betere studieresultaten te doen leiden, hebben we een groot geëngageerd team nodig. Idealiter zou elk groepje eerstejaars studenten (max. 8) door één of twee ouderejaars begeleid worden. Niet om les te geven, maar bij te sturen waar nodig, tips te geven, … Voel jij je geroepen voor deze goede zaak? Mail dan naar sam.pless @hotmail.com of spreek me aan!

PAL

20


Cultuur is het fundament voor een sterke opstand. Enough said, door mij dan toch. Nu stellen zij zichzelf voor: The Beatles? MacBeth? Into the wild? Shakespear? Egypte? Oosterse culturen? Musea? Waar denk jij aan als je het woord cultuur hoort? Ieder jaar organiseert cultuur verschillende activiteiten, gaande van onze tweewekelijkse maandagfilms tot een 3daagse cultuurreis. Ook uitstapjes naar de VRT of naar een toneelvoorstelling ontbreken niet. En voor wie nu nog denkt ―al die culturele dingen zijn niets voor mij‖ : cultuur organiseert ook heuse cultuurfeestjes in ‗het kaffee‘ met alternatieve dj‘s! Werkgroep Cultuur staat klaar om jou in 2011 en 2012 een massale hoeveelheid culturele activiteiten naar het hoofd te kegelen! Jullie bes!

Cultuur 21

cultuurba-


Niet enkel moet het volk onderricht worden in haar mentale oefeningen, maar het moet ook sterke jongknapen produceren om te arbeiden . De aders op hun massieve spieren zullen de naam van onze faculteit spellen. Na de 24-urenloop in het begin van het academiejaar verdwijnt onze werkgroep vaak uit de spotlights, met een kleine comeback in de vorm van de skireis. De Interfacultaire Beker (IFB) veldvoetbal, basketbal en volleybal en de Max Beker is enkel bekend onder de deelnemers. Het voorspelbare doel voor volgend jaar is dan ook om Sport op de kaart te zetten. Elke maand gaan discozwemmen, meer reclame maken voor de IFB om supporters te lokken, er zijn plannen voor een kickertoernooi en volgend jaar misschien zelfs een surfreis! De kanjers die dit voor hun rekening gaan nemen zijn: Bas Bilcke (verantwoordelijke, omdat iemand het moet zijn, en de krachtpatser van de groep), Alexander Eeraerts (lichtgewicht maar motivatie voor twee), Yassine Fathi (drager van het quotaevenwicht), Danillo Carratta (alles wat de rest niet is) en tenslotte Ik, Maarten Mullens (medeverantwoordelijke, omdat Bas me toch niet kan commanderen, en brains van de ploeg).

Sport 22


Evenementen ziet het groots. Zij organiseren ieder jaar activiteiten die ons sociaal hart van opwinding doen kloppen en doen ons trots genoeg voelen om hier ook voor uit te komen. Naar goede gewoonte starten we elk schooljaar meteen met een knaller van formaat: zo organiseren we dé midweek waar eerstejaars doorheen drie dagen vol fun hun nieuwe aulagenoten kunnen leren kennen. Kort daarop zetten we onze schouders mee onder de organisatie van de bijna wereldberoemde 24-urenloop, waar we ieder jaar weer pronken met onze originele stand, feeërieke decoratie en delicieuze hapjes. Het jaar afsluiten doen we in stijl op het enige echte galabal, waar iedereen zich voor één avond een ster kan voelen. Een lekker feestje bouwen we dus op een fenomenale locatie, met de partybeats van de beste dj‘s, genietend van de heerlijkste drank en hapjes . Dit alles kan niet gebeuren zonder een enthousiast organisatieteam, dus waar wacht je nog op om je als medewerker op te geven?

Evenementen 23


Bevallige dames en aantrekkelijke jongemannen die Communicatie bijstaan in het bekend maken van alle activiteiten. U snapt het: de uitleg vindt u hieronder. "Lap weeral te laat voor de inschrijvingen..." - "Ik wist van niks!" - "Is er morgen dan iets te doen?" Voor de meeste studenten aan de faculteit sociale wetenschappen klinken deze situaties maar al te bekend in de oren, hoe kan dat? Het gebrek aan duidelijke communicatie is hierbij de grootste oorzaak, maar ook het ontbreken van gerichtheid naar de juiste studenten toe! Een stap naar de oplossing toe is het lanceren van een nieuwe werkgroep genaamd: Het Promoteam! Als gemotiveerde studenten proberen wij vanuit een volle overtuiging de harten van onze Leuvense studenten te veroveren a.d.h.v. verscheidene sensibiliseringsacties, die het bewustzijn over van het bestaan van de actieve faculteitskring, de werking, de mogelijkheden, diensten etc. te v e r h o g e n ! Stay

up

to

date,

Shino & Elien

Promoteam 24


Om de interne cohesie te verbeteren en de gruwelen van het front te vergeten, wij presenteren u Sociaal. Voor wat ontspanning, een leuke activiteit of een gezellige babbel zorgt dé übercoolste werkgroep van de kring, genaamd ―SOCIAAL‖. Een upperdare? Cocktailparty? FIFA-toernooi? Karoakeavond? U vraagt wij draaien! Sociaal zorgt voor laagdrempelige activiteiten die de studenten wat afleiding kunnen bezorgen na al dat leren. We hopen dit volgend jaar nog beter en enthousiaster te doen dan dit jaar. Hopelijk mogen we jullie volgend jaar verwelkomen op één of meerdere van onze activiteiten. Wij hebben er alvast zin in! Liefs, sociaal.

Sociaal 25


Jaren is met voorsprong de tofste werkgroep en kan alleen maar werken met een grote input van de 1e bachers. In het begin van het jaar en ook de rest van het jaar kan men bij de 1e bachjaarploeg komen en dit is een groep 1e bachers die volledig vrijblijvend en op regelmatige basis samenkomen en samen toffe activiteiten doen en ook al eens iets organiseren. Zo organiseren we superoriginele kaffeeavonden, een playbackshow, als kers op de taart een fantastisch eerstebachweekend en ook de fameuze jeneverhonkbal mag natuurlijk niet ontbreken! Vanaf volgend jaar organiseren we naast de eerstebachploeg ook een soort van opleidingsploegen, een ploeg maar dan met mensen uit je eigen richting, dus een ploeg politieke wetenschappen, sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen en last but not least een antropologie-ploeg! Dus jaren zal er volgend jaar voor 100% staan en klaar voor een fantastisch jaar met fantastische activiteiten! Interesse?Mail pieterjan.vangorp@student.kuleuven.be

Jaren Toneel is en groep enthousiaste creatievelingen op zoek naar een uitlaatklep. Dat uit zich jaarlijks in een voorstelling in het kader van het interfacultair theaterfestival. Van Shakespeare over filmadaptaties tot experimentelere stukken, niets wordt geschuwd. Een groep van acteurs, actrices, regisseurs, productieleden, kostumeurs en decorbouwers bouwt samen aan een coherent geheel en smeedt intussen nog wat vriendschappen ook.

Toneel 26


De cursusdienst van Politika, een bende geëngageerde meiden, zorgt ervoor dat de studenten hun boeken en cursussen aan een voordelige prijs bij ons kunnen aankopen. Naast het studeren, het feesten, en vooral het amuseren bieden wij jullie het merendeel van de cursussen aan die nodig zijn om het ‗ Studeren in Leuven ‗ tot een goed einde te brengen. Het loopt niet altijd even vlot, maar met de slagzin ‗Klant is koning‘ doen we ons best om iedereen op een vriendelijke manier te behandelen. Tot op de cursusdienst! Katja, Sabine & Sarah

Cudi

Naast al dat studeren, is ontspanning natuurlijk ook belangrijk! Nadiscussiëren over de les, slechte punten vergeten, goede punten vieren: Het kan allemaal in HET Kaffee! Dit is dus werkelijk de ontmoetingsplaats bij uitstek voor sociale wetenschappers. Bovendien worden er bijna wekelijks themafeestjes gegeven. De echte klassiekers daaronder zijn natuurlijk Sletten en travestietenavond, Waikiki beach en de Provinciezuip. But we saved the best for last: een pintje kost er slechts 1 euro! Al kan deze lage prijs soms wel tot overmoedigheid leiden. Maar maak je geen zorgen: What happens in the Kaffee, stays in the Kaffee!

Kaffee 27


Let’s get engaged! Een studentenkring wordt gevormd door – u mag exact één keer raden … – studenten! Toevallig behoor jij ook tot die mensencategorie, wat impliceert dat ook jij deel kan uitmaken van onze organisatie. Als facultaire kring zijn we, zoals je al hebt kunnen lezen, actief op vele vlakken: feestjes organiseren, sportactiviteiten begeleiden, cultuuruitstapjes doen… Daarnaast zorgt de kring er ook voor dat er studentenvertegenwoordiging kan plaatsvinden. Zowel binnen als buiten de faculteit, op onderwijs- of sociaal vlak is die broodnodig. Bij letterlijk ál de zaken die we doen, kan jij helpen. Wat zeggen we? Is jouw hulp noodzakelijk! Je bepaalt natuurlijk zelf voor welk doel je je wil inzetten en met welke intensiteit, maar je bent meer dan 100% welkom. Mail Caroline.Vernaillen@student.kuleuven.be! Vele handen maken licht werk!

Gratis workshop zelfverdediging 28/3 14u Wegbeschrijving: Campus

28


29


Mubbi en de dag van de vrijheid Op een dag in het zonnige land Egypte.

Toen plots...

Mubbi wist wat hij moest doen!

Varia 30


De slechte mannen gooiden met traangas en cd‘s van Will Tura, maar de revolutionairen hielden stand!

31


Pizzeria Spizzico Muntstraat 2 3000 Leuven Getest en goedgekeurd door kiesploeg Viva La RePOLution! Heerlijke pizza aan lage prijzen. Probeer zeker het all you can eat-menu eens! 32


Reacties op de revolutie: Een bloemlezing Viva la RePOLution pleit, zoals u al kon lezen, voor de hernoeming van onze geliefde Faculteit tot ―Faculteit van de Communistische Wetenschappen‖. Gratis onderwijs, volkomen gelijkheid tussen professor en student, en deportatie van dissidenten naar de goelag-archipel zullen ons deel zijn. Ingrijpende veranderingen, die hun sporen na zullen laten op het leven van zowel student als professor. Dat jij volkomen met ons akkoord gaat, is vanzelfsprekend. (En als dat voor jou niet zo is, hou je dat beter voor jezelf!) Maar wat we ons afvroegen: hoe staan onze professoren tegenover de nakende revolutie? Decaan Malfliet: “Als politiek wetenschapster met de Balkan en Rusland als expertise enerzijds, als gedreven feministe anderzijds, kan ik niet anders dan verheugd zijn met de komende gebeurtenissen! De revolutie doet haar intrede en zal door mij als eerste verwelkomd worden. Daarenboven wordt de omverwerping van het regime geleid door een vrouw, iets dat steeds mijn absolute steun toevertrouwd krijgt, zelfs al betreft het hier mijn eigen bewind.‖ Professor Berghman: “Deze kiesweek met al haar implicaties zal zonder twijfel in de geschiedenisboeken bewaard blijven! Zoals ik in de lessen Samenleving: Feiten & Problemen tracht duidelijk te maken, vindt er wat het pensioenlandschap betreft een algemene wissel plaats van repartitie - of omslagstelstel naar kapitalisatiestelsel. Deze sociologische trend wordt echter volkomen doorbroken door de visie van Viva la RePOLution. Die gaat namelijk uit van de omslag van een door het kapitalistische productieproces geïnspireerd onderwijs, een tegengestelde beweging! Zeer eigenaardig.‖ 33


Professor Van den Bulck: “Het revolutionaire gehalte van deze gebeurtenissen staat onomstotelijk vast. Om het in communicatiewetenschappelijke termen te omschrijven: deze evolutie is even omvattend als de omverwerping van het klassieke zender-ontvangermodel door euh, het moderne. Een sterk staaltje van agenda-setting! Maar eh, voor meer feedback stuurt u maar een mailtje. Heb ik u trouwens het verhaal al verteld van die ene keer dat ik in Amerika meegereden heb in een politiewagen? Het zat zo, ik ... (gaat onverstoorbaar verder, terwijl uw reporter zich uit de voeten maakt)‖ Zoal u leest, beste mede-student en strijdmakker, ook de proffen dragen ons een warm hart toe. Elk op zijn manier weliswaar. Desalniettemin: Viva la RePOLution!

Alexander Zeveraerts’ rubriek: ―Ik volg het vak ‗student‘‖ Hierna en daarvoor, men groeit als mens in gekke bochten en grafiekstengels. Met dalingen, onstabiliteit en dan weer als een adelaar omhoog schietend. Die eerste scheve keer wanneer men de emmer/ toiletbril een knuffel gaf, ware het een verloren gewaande minnaar. Met een paar voorzichtige stappen zich verloren voelen in een overweldigende massa... wees niet bang de faculteit is jouw vriend! Sociaal zijn gaat hand in hand met grenzen doorbreken, waarbij het bier jouw stormram zal zijn. Vanaf de geboorte boksen wij het op tegen de overmacht die men de wereld noemt. Stap dus mee in deze revolutie, die ook de jouwe is. Doorbreek en leef. 34


Kiesfuif

De ondergedoken verzetsredactie bestaat uit: Mattijs Messely, Trotskist Alexander Eeraerts, Creedence Clearwater Revival roadie Sam Pless, grootmoefti Arne Roels, PLO-strijder Lise Bonduelle, ABVV-lid De redactie dankt: Alle moedige strijders die hun pen opnamen om te vechten tegen het regime door middel van het geschreven woord. Moge er geluisterd worden naar onze verzuchtingen en indien niet, zullen wij deze afdwingen. Hasta la victoria siempre! 35


Maandag 12.30 Pizzabuffet GRATIS VAT! 14.30 Workshop zelfverdediging 16.00 Pokertoernooi 20.00 Film Kaffee-avond Dinsdag 8.30 Ontbijt 11.30 Barbecue GRATIS VAT! 16.00 24-minutenloop GRATIS VAT! 19.00 NGO-lounge 21.00 Quiz Woensdag 8.30 Ontbijt 13.00 PraatcafĂŠ maatschappelijke rol 14.00 Voetbal 16u Campusspel 18.00 Sushi showcooking 20.00 Preparee Kiesfuif Donderdag Kiesdag Locaties en verdere info: zie binnenin

Find us on Facebook : http://facebook.com/VIVALAREPOLUTION Or our website: 36 www.VIVALAREPOLUTION.tk

Kiesboekje Viva La RePOLution!  

Kiesboekje Viva La RePOLution!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you