Vītolu fonda ziņas JANVĀRĪ / 2021

Page 1

JANVĀRIS 2021 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

SADARBĪBU TURPINA STIPENDIJU KONKURSI SVARĪGĀKIE NOTIKUMI ZIEDOJUMI

SADARBĪBU NĀKAMAJĀ MĀCĪBU GADĀ TURPINA NR.1

JĀNIS ANDERSONS Vairāk par stipendiju lasiet šeit.

STIPENDIJU KONKURSI PIEŠĶIRTAS LSC STIPENDIJAS

SIA "LSC" piešķīris 12 stipendijas jūrniecības studentiem 1200 EUR apjomā. Šoreiz priecīgo ziņu uzticēts paziņot kuģu kapteiņiem, kuri sveic SIA "LSC" stipendiātus, atrodoties uz klāja. Vairāk par stipendiju lasiet šeit.

KĀRLIS ĶIRSIS

Vairāk par stipendiju lasiet šeit.

MATĪSS UN LĪGA KUKAIŅI

Vairāk par stipendiju lasiet šeit.

ARTŪRS DINBERGS Vairāk par stipendiju lasiet šeit.

PIEŠĶIRTAS NERETAS NOVADA UZŅĒMĒJU STIPENDIJAS

Kaspars Baltacis un Kaspars Ādams septīto reizi piešķir stipendiju sava dzimtā novada Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem. Ik semestri 6 labākie kandidāti saņem 300 EUR stipendiju un viens jaunietis 150 EUR. Vairāk par stipendiju lasiet šeit.

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI JANVĀRĪ PIEŠĶIRTAS LEČU ĢIMENES STIPENDIJAS

Anna un Ilgvars Leči jau devīto reizi piešķir stipendijas sava dzimtā novada Ozolnieku vidusskolas skolēniem. Ik semestri trīs labākie kandidāti saņem 300 EUR stipendiju. Vairāk par stipendiju lasiet šeit.

PIEŠĶIRTAS MĀRAS DĀMES STIPENDIJAS

Ziedotāja Māra Dāme dibināja stipendiju Smiltenes vidusskolas skolēniem. Pirmo reizi divas centīgākās skolnieces saņem 300 un 200 EUR stipendijas. Vairāk lasiet šeit.


IN MEMORIAM BIRUTA ABULA (28.07.192911.01.2021.)

IN MEMORIAM ANNA GRAMBERGA (27.02.1939.17.01.2021.)

ATVADU VĀRDI ->

ATVADU VĀRDI ->

ATVADU VĀRDUS LASIET ŠEIT

ZIEDOJUMI SIA "APSĪTE", SIA "KUREKSS", ARTŪRS DINBERGS, MATĪSS UN LĪGA KUKAIŅI, KĀRLIS ĶIRSIS, JĀNIS ANDERSONS, SIA "LSC", LIA HEISTERE, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, FONDS "TAVS ATBALSTS".

DRAUGU STIPENDIJA

MĀRCIS PAULS, SOLVITA RUBEZE*, EDGARS VOVERS*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, AURĒLIJA IEVA DRUVIETE, BAIBA BĀRTULE*, KĀRLIS ZEMDEGA, ROBERTS VEINS*, SIA "TECHHELP", HELGE LODZIŅŠ.

DĀRLINGA PIEMIŅAS STIPENDIJAI RASMA SOCKIS

37 317 EUR KOPĀ SAZIEDOTS

*BIJUŠAIS STIPENDIĀTS

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM! NODIBINĀJUMS “VĪTOLU FONDS” LĀČPLĒŠA IELA 75B, RĪGA, LV-1011, LATVIJA REĢ.NR.40008066477 LV48UNLA0050020101491

26022856

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.