Vītolu fonda ziņas decembrī 2020

Page 1

DECEMBRIS {VĪTOLU FONDA ZIŅU LAPA 2020}


DECEMBRIS {VĪTOLU FONDA ZIŅU LAPA 2020)

STIPENDIJU JAUNUMI

MĒNEŠA CITĀTS

PADOMES SĒDE ATVADU VĀRDI LEPOJAMIES AKTUĀLI

SVEICAM decembra jubilārus

ZIEDOJUMI Seko jaunumiem: @Vitolufonds www.vitolufonds.lv

26022856

STIPENDIJU JAUNUMI “OP Grupa” Latvijā palielina stipendiju skaitu. Svētku dāvanu Vītolu fondā sarūpējusi “OP Grupa” Latvijā palielināts stipendiju skaits nākamajam studiju gadam! 2018. gadā, atzīmējot bankas 10 gadu jubileju, “OP Grupa” Latvijā aicināja klientus dāvanu vietā ziedot stipendijām. Tā tika dibinātas pirmās divas OP jubilejas stipendijas. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai, gadu vēlāk stipendiju skaits tika dubultots. Savukārt 2020. gada nogalē “OP Grupa” Latvijā izlēma nākamajā gadā dot iespēju studēt jau sešiem topošajiem speciālistiem. Paldies “OP Grupa” Latvijā vadītājam Elmāram Prikšānam un visam darbinieku kolektīvam par jauko svētku ziņu! LSC piešķirs stipendijas jūrniecības studentiem jau sesto gadu.

“Šis ir tas īpašais laiks, kad kāds brīdis tiek atvēlēts arī pārdomām par to, kas katra paša dzīvē svarīgs, un jo īpaši par to, kas notiek pasaulē, kura, šķiet, šobrīd jo īpaši uzmanīgi ieklausās cilvēkos: ko gribam un ko vēlamies, un kas patiesībā ir vissvarīgākais Liktenim taču tik ļoti gribas reizēm cilvēkus pamācīt, lai viņi spētu ieraudzīt būtisko. Taču, lai cik tumšs ir šis laiks, Gaisma atnāks. Un atnāks arī jauns pavasaris, vasara, rudens un jauna ziema – ar jaunām cerībām, jaunu ticību Gaismai, jaunu ceļu, kas mums kopīgi ejams, lai dzīvotu, strādātu un mīlētu. Tāpēc dāvāsim šais svētkos saviem tuvajiem un mīļajiem pašu dārgāko, kas mums dots- savu laiku, savas baltās domas un savu mīlestību, kā arī šo kopā sagaidīto brīnumaino Ziemassvētku nakti, kad visi sapņi piepildās! Lai Ziemassvētkos ir miers un cilvēkiem labs prāts! Lai darbīgs, prieka un veiksmes pilns Jaunais gads!”

- fonda kolektivs Vitolu

Atbalstot jūrniecības nozares attīstību Latvijā un jaunu speciālistu izaugsmi, SIA “LSC” sadarbībā ar nodibinājumu “Vītolu fonds” piešķirs jūrniecības studentiem 8 stipendijas. Ikmēneša stipendijas apmērs ir 200 eiro, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību ieguvi sešu mēnešu laikā no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Paldies SIA “LSC” par ziedojumu stipendijām un Ilzei Stangainei par sadarbību!

PADOMES SĒDE 10. decembrī Vītolu fonda padomes sēde norisinājās attālināti platformā ZOOM. Šajā gadā paveikts daudz - izmaksātas 722 stipendijas, kopā 1,3 milj. eiro. Gada sākumā Jānis Andersons rīkoja lekciju stipendiātiem “Ko Tev neiemāca skolas solā?”, Lia Heistere kopā ar 50 stipendiātiem apmeklēja operu. Īstenoti dažādi projekti: 5 jauniešiem piešķirtas SOS stipendijas dažādās ārkārtas situācijās, bet “SEB banka” ziedoja datorus fonda stipendiātiem. Paldies visiem ziedotājiem par veiksmīgu sadarbību 2020. gadā!

Elmārs Prikšāns


Imants Alksnis 16. decembrī Mūžībā devies ziedotājs Imants Alksnis no Vācijas. Imanta Alkšņa dzimtu raksturo īstens patriotisms un Tēvzemes mīlestība. Savulaik kopā ar vecākiem Imants Alksnis nonāca Zviedrijā - tur tika iegūta teoloģijas izglītība un saņemts mācītāja statuss. Kopā ar sievu Maiju Alksni nodibināja stipendiju Vītolu fondā. Kad Alkšņu ģimene viesojās Latvijā, viņi allaž atrada laiku lai satiktos ar saviem stipendiātiem un ciemotos fondā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību mīļajai Maijas Alksnes kundzei!

ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMS ATVADU VĀRDI

Astrīda Jansone (1930-2020)

11.

8. decembrī Mūžībā devās dzirkstoša, humora pilna un labestīga personība – “Dārlings”. Tā Astrīdu Jansoni dēvēja tuvākie un arī viņa neskopojās šajā vārdā saukt ikvienu, smejoties bilstot, lai nesajauktu savus mīļos. Diemžēl šogad savu jubileju Astrīda nevarēja nosvinēt ārkārtas situācijas dēļ, tādēļ visi ietaupītie balles izdevumi un draugu ziedojumi veidoja Astrīdas Jansones jubilejas stipendiju. Astrīda ar savu veikumu latviešu organizācijās Latvijā un Amerikā ir sekmējusi ne tikai tautiešu sabiedrisko dzīvi, bet arī labdarību. Viņas darba spars iekrāsoja Vītolu fonda ikdienu, izdodot grāmatas un rakstot dažādas publikācijas. Ir tik skumji, kad tik tuvs fonda draugs ir devies Mūžībā. Mums pietrūks tavas labestības, humora, kopīgās Ziemassvētku eglītes rotāšanas, vakaru pie vīna glāzes, tavas dzimšanas dienas plānās pankūkas, bet visvairāk TU pati! Ardievu, Dārling! Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem! Astrīdas Jansones piemiņas stipendijai ziedojuši Vita Diķe, Inna Rozenšteina, Artūrs Dzenis, Annija Bulle, Valda Puiše, Ilze Šulce, Valdis Bērziņš, Matīss un Līga Kukaiņi, Dzintra Bungs, Oskars Lapsiņš, Sigurds Pērkons, Linda Rihtere, Ināra Reine, Kristīne Klišāne.

Par skaistu tradīcīju ir kļuvusi bijušo stipendiāšu Aijas un Daces Stepanovas mammas gatavotie adventes vainagi. Viņa šos vainagus fondam dāvina jau 17. gadu un pateicībā saka: “Tas ir mazākais, ko varu darīt, pateicībā par meitu izskološanu”. Paldies par šo skaisto tradīciju! Paldies “SEB bankai” un “SEB Investment Management” par gardo dāvanu! Šogad SEB banka īpaši sveica savus darbiniekus un klientus, izveidojot Ziemassvētku sveicienu video. Tajā piedalījāmies arī mēs - fonda kolektīvs un stipendiāti.

Ik gadu mūs ar piparkūku mākslas darbiem mūs priecē advokāts Matīss Kukainis. Šogad saņēmām piparkūku vilcieniņu. Paldies advokātu birojam “Spīgulis&Kukainis”!

Paldies Andrim un Dacei Dārziņiem par Ziemassvētku dāvanu saviem stipendiātiem. Ik gadu Dārziņu ģimene viesojas Latvijā un aicina jauniešus uz svētku vakariņām. Šogad arkārtējās situācijas dēļ sveicienus un dāvanas sūtīja no Austrālijas. Paldies Dārziņu ģimenei!


Rita Kaimiņa saviem stipendiātiem bija sarūpējusi Ziemassvētku AKTUĀLI paciņas un sirsnīgu vēstulīti. Arī stipendiāti sveica ziedotāju svētkos un katrs bija parūpējies par kādu īpašu pārsteigumu. Paldies Ritai Kaimiņai par mīļajām dāvanām!

Esam pateicīgi arī par ikmēneša Draugu stipendijas uzticīgajiem ziedotājiem Robertam Veinam (Gunāra un Ināras Reiņu stipendija (2014-2016), Mārcim un Agnijai Pauliem (Latvija Statoil stipendija (2006-2008), Guntai Priedcēlājai (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija (2009-2012), Baibai Bārtulei (ALA-Zvejnieku ģimenes stipendija (2005-2011).

- Ziemassvētku kartītes saņem ziedotāji visā pasaulē.

Īpašs stāsts ir par Draugu stipendijas ziedotāju Helgi Lodziņu, kurš dāvinājis 130 Viļa Vītola grāmatas “Savējiem” saviem draugu bērniem. Paldies Helgem Lodziņam par ziedojumu! Ziemassvētku dāvanu fondam sniedza uzņēmējs Andris Lauciņš. Saņēmām 300 EUR ziedojumu Draugu stipendijai.

Decembrī izsūtījām ziedotājiem visā pasaulē stipendiātu veidotās kartītes. Patīkami ir saņemt vēstules, kurās ziedotāji ir iepriecināti. Alīda Forstmanis fondam raksta: “Sirsnīgs paldies par visām skaistām Ziemasvētku kartiņām un sirsnīgiem vēlējumiem! Gads nav bijis viegls nevienam, bet ir jābūt optimistiskam ka sekos labāki laiki un ka zināšanas būs vajadzīgas, lai tiktu izmantotas un pielietotas nākotnē.” Paldies par atsūtīto fotogrāfiju, kurā redzam, ka stipendiātu kartītes rotā ziedotājas dzīvesvietu!

DRAUGU STIPENDIJA

11.

Šogad aktualizējām Draugu stipendijas akciju, aicinot bijušos stipendiātus atgriezties un būt atkal kopā. Priecājāmies redzēt lielo atsaucību un stipendiātu vārdus ziedotāju sarakstā. Lielāko ziedojumu bijušo stipendiātu grupā saņēmām no ārsta Raita Bardavska. 2007. gadā Raitim tika piešķirta “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas stipendija. Esam gandarīti redzēt arī fonda sadarbības partneru un esošo ziedotāju atbalstu akcijā. Vislielāko pārsteigumu mums sarūpēja Agnija Dzelme. Ziedotāja ar fondu sadarbojas kopš 2002. gada, sekmējot uzņēmuma SIA "BYKO-LAT" stipendijas. Akcijā viņa ziedoja 2000 EUR.

Ziemassvētku dāvanu fondam sniedza AS “SEB banka” prezidente Ieva Tetere. Saņēmām 200 EUR ziedojumu Draugu stipendijai.

KOPĀ 2020. GADĀ SAZIEDOTS DRAUGU STIPENDIJAI 30 576 EUR. PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM! LEPOJAMIES Talsu Televīzija izveidojusi raidījumu “Starp savējiem. Talsu novadā”, kurā filmēts sižets par pirmo Annas un Jāņa Cerbuļu stipendijas saņēmēju (2006.-2010.) Anci Gricmani. Ceļš pēc bakalaura un maģistra studijām mākslā viņu aizveda mūsdienu sakrālās mākslas virzienā, taču šobrīd Ance ir izveidojusi unikālas nodarbības cilvēkiem, kurus skārusi Laima slimība. Nodarbībās viņa palīdz iemācīties koncentrēties nevis uz sāpēm, bet labo pasaulē. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 2. kursa students Mārcis Magone ar līdera cienīgiem rezultātiem šogad tiešsaistē nokārtoja tehnoloģiju kompānijas Huawei Mobile starptautiskās apmācību programmas Seeds For the Future tehnoloģiju kursa testu. Apmācības pirmo reizi notika visās trīs Baltijas valstīs, konkursā atlasot talantīgākos tehnoloģiju jomas studentus katrā valstī. Mārcis Magone ir Jāņa Imanta un Ausmas Jentes piemiņas stipendijas saņēmējs.


Tapusi dokumentālā filma "Līdzās sapnim" par Liepājas ebreju piemiņas stipendijas saņēmējas Līvas Paulas Palejas ikdienu un studijām Latvijas Kultūras akadēmijā. Dokumentālā filma veidota ar mērķi iedrošināt arī citus piepildīt savus sapņus. Ziemassvētku vakarā Līva Paula Paleja uzstājās labdarības koncertā “Nāc līdzās” . 9. decembrī tiešsaistē notika žurnāla “Jurista Vārds” 15. pētniecisko darbu konkursa apbalvošanas pasākums. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Tiesību zinātne” 3. kursa studente Santa Tropa par darbu “Transplantanta tiesiskais raksturojums” saņēma Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balvu. Santa Tropa ir Gunāra Šterna piemiņas stipendijas saņēmēja.

SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS!

Rodžers Smits (Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita stipendija) Vaira Vīķe-Freiberga (Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendija) Kristīne Anstrats (Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendija)

Sandra Kalniete (Sandras Kalnietes stipendija) Jānis Andersons (Aivara Andersona ģimenes stipendija) Ilgvars Lecis (Leču ģimenes stipendija) Ausma Pāvulāne (Annas Pāvulānes piemiņas stipendija)

ZIEDOJUMI DECEMBRĪ

Ziedojuši: “OP Grupa” Latvijā, SIA “LSC”, Kristīne Saulīte, Gints Jegermanis un Sanita

11.

Upleja-Jegermane, Ingrīda Ķirse, “SEB Investment Management”, “Daugavas vanagu” ASV vanadzes, Korp! “Spīdola” Kanādas devums, SIA “HCT AUTOMOTIVE”, AS “SEB banka”, Nodibinājums “Talsu novada fonds”, ERGO, Ceroņa Bīlmaņa testamentārais novēlējums, SIA “Kurekss”.

Astrīdas Jansones piemiņas stipendijai ziedojuši: Vita Diķe, Inna Rozenšteina,

Artūrs Dzenis, Annija Bulle, Valda Puiše, Ilze Šulce, Valdis Bērziņš, Matīss un Līga Kukaiņi, Dzintra Bungs, Oskars Lapsiņš, Sigurds Pērkons, Linda Rihtere, Ināra Reine.

DRAUGU STIPENDIJAI ziedojuši: Dāvis Suneps, Mārcis Pauls, Gints Šmits, Mareks Indriksons, Ieva Tetere, Andris Lauciņš, SIA “Jelgavas tipogrāfija”, Mārtiņš Krištops, Gunta Priedcēlāja*, Roberts Veins*, OÜ “Scoro Software”, Arvīds Maurāns, Inta Lemešonoka, Ilja Podolskis, Diāna Grakovča, Helge Lodziņš, Raitis Kalpiņš, Kristīne Irtiševa*, Marita Pērkone, SIA “Viridi Lux”, Ingūna Hartmane, Vilnis Šķipars*, Ilze Litiņa*, Aivija Tapiņa, Gatis Rūtiņš, Rambadagallu ģimene, Inese Statkus, Kalvis Kreituzis, Ieva Bisniece, Baiba Riekstiņa, Rihards Ābols, Elīna Bārbale, Eva Mārtuža, Egils Fuksis, Lelde Latkovska, Kārlis Livkišs, Gints Freibergs, Sandra Kirilkina, Zanda Zaļuma*, Nikolajs Hļevnojs*, Kristaps Kalniņš, Kristaps Babrovskis*, Gatis Locāns*, Dace Barkāne, Ieva Opmane*, Paula Kaufelde*, Kristina Gromova*, Mečislavs Maculēvičs*, Zane Rone, Irina Novosjolova*, Ieva Everte*, Lauris Kundziņš, Inta Rozenšteine, Egils Fuksis, Liene Jakobsone*, Gunita Lūkina, Jānis Palkovs, Anda Diasa, Ieva Muze, Laura Feldberga, Jevgenija Ovsjanikova, Uldis Silinevics, Aivars Junga, Uldis Siliņš, Gunārs Valeniks, Ilmārs Kašs, Inese Tamisāre, Elvijs Bogdanovs, Edgars Strazds, Arnis Lasmanis, Ričards Alans Miezītis, Leonīds Stepanovs, SIA “B2B Smart Solutions”, Edvards Lorencs, Pauls Rudzītis, Juris Brūklis, Mārtiņš Knipšis, Elīna Deksne*, Agnese Treimane, Sandis Eglavs, Ilmars Grants, Elza Seile, Aija Gargune, Jānis Vinklers, Leons Mačs, Evija Šturca, Jānis Pizičs, Ilmārs Grants, Edvarts Lorencs, Gustavs Bārbals, Ieva Muze, Jānis Ārmanis, SIA “Techhelp”, Ronalds Skudra, Guntis Lagzdiņš, Laura Feldberga, Egils Fuksis, Sabīne Krontale, Dace Freimane, Vilnis Šķipars*, Ilmārs Kašs, Kārlis Urbāns, Juris Putnis, Guna Miskarova, Linda Mežmale, Zane Ābola, Antons un Bērziņu ģimene, Māris Šinka, Dace Danne, Valdis Vāravs, Antons Baronovs, Jānis Lācis*, Ginta Jaunzeme, Zane Timma*, Antons Zakalkins, Dace Freimane, Aija Dukaļska, Ina Šmite, Jānis Eglītis, Juris Ročāns un 284 anonīmi ziedojumi.

2020. GADĀ SAZIEDOTS

1 237 542 EUR

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM! Nodibinājums "Vītolu fonds" Reģ.Nr. 40008066477 Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija

Konta numurs: LV48UNLA0050020101491 AS “SEB banka” SWIFT:UNLA LV 2X


2020. GADA ZIEDOJUMU GRAFIKS EUR

+84 503

1 300 000

+60 159

1 200 000

+181 494

EUR

EUR

1 100 000 1 000 000

EUR

+109 824

MILJONS

900 000 800 000 700 000

+55 413

600 000

+363 775

500 000

EUR

+58 005

+84 541

+148 113

EUR

Augusts

Septembris

EUR

EUR

EUR

EUR

400 000 300 000 200 000 100 000

31 105 EUR

Janvāris

+46 290 +14 320 EUR

EUR

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM! 11.

Nodibinājums "Vītolu fonds" Reģ.Nr. 40008066477 Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija

Konta numurs: LV48UNLA0050020101491 AS “SEB banka” SWIFT:UNLA LV 2X

Oktobris Novembris

Decembris


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.