Vītolu fonda ziņas FEBRUĀRĪ / 2021

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS FEBRUĀRĪ 2021

"FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTA STIPENDIJA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI SEKMES LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

DIBINĀTA STIPENDIJA MACULĒVIČU ĢIMENES STIPENDIJA

Par Vītolu fonda stipendiātu Mečislavs Maculēvičs kļuva 2002. gadā, studējot Rīgas Ekonomikas augstskolā. Ieguvis pieredzi starptautiskā uzņēmumā, Mečislavs kopā ar ģimeni ir atgriezies Latvijā un strādā "Rimi Baltic" par personālvadības direktoru. Dibinot stipendiju, Mečislavs raksta: "Ir prieks spert nākošo soli fonda atbalstā, no Draugu stipendijas atbalsta pārejot uz ģimenes stipendiju. Vītolu fonds teju 20 gadus palīdz Latvijai un tās jauniešiem veidot gudrāku un spēcīgāku savu nākotni. Ceram, ka šī stipendija būs neliels, bet noderīgs atbalsts fonda nozīmīgā darba nākotnei."

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI FEBRUĀRĪ PIEŠĶIRTA E-KLASES STIPENDIJA

Ik gadu portāls "E-klase" piešķir stipendijas erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” vidusskolas posma finālu uzvarētājiem. Šogad pirmo reizi tika iepriecināti gan 1., gan 2. vietas uzvarētāji. 26. februāra spēles uzvarētāji Ingars Salmiņš un Olita Anastasija Zadorožnaja katrs ieguva 500 EUR stipendiju. Paldies "E-klases" vadītājām Jānim Kaģim un kolektīvam par sadarbības turpināšanu!

PIEŠĶIRTAS NOVUM RIGA CHARITABLE FOUNDATION STIPENDIJAS Dibinātā stipendija turpina sniegt palīdzību Zolitūdes traģēdijā cietušajiem bērniem un jauniešiem, kuri studē Latvijas augstskolās. Februārī stipendijas piešķirtas vēl diviem jauniešiem. Kopā atbalstu saņem 5 studenti.


SEKMES 98%

LEPOJAMIES!

Vītolu fondā februārī 713 jaunieši iesniedza rudens attālinātās sesijas rezultātus. 27% studenti sasnieguši vidējo vērtējumu virs 9 ballēm.

sekmīgi

Ziedotāja Dzintra Bungs iecelta par Latvijas Okupācijas muzeja vadītāju.

2% sesija sagādājusi grūtības, tadēļ saņēmuši sesijas pagarinājumus atkārtotai eksāmenu kārtošanai.

Anna Amanda Stolere (Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija) Renāts Vasiļjevs (Väino V.Keelmann stipendija) Kristers Kokars (Viļņa Plūmes stipendija Aizkraukles attīstībai) Agnese Spustaka (Edvīna Samuļa stipendija) Kristīne Štrausa (A/S "Citadele banka" stipendija) Agnese Zviedrāne (LPKS "LATRAPS" stipendija) Līva Kristiāna Lukaša (Gunāra Šterna piemiņas stipendija) Daniels Pavlovicš (Gunāra Šterna piemiņas stipendija)

Ziedotājs Kārlis Cerbulis ieguvis Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas balvu nominācijā “Gada investīcija”.

Mārtiņš Kokainis (Dulcie un Andreja Ozoliņu stipendija 2009-2013) saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu par sasniegumiem zinātnē.

Ziedotāja Vaira Vīķe-Freiberga, saņemot vakcīnu pret COVID-19, lietoja Vītolu fonda sejas masku.

Marija Luīze Kalniņa (Borisa un Ināras Teterevu stipendija medicīnā) atzīta kā Latvijas Studentu apvienības "Gada students".

ZIEDOJUMI

ERGO, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, SIA "KUREKSS", SIA "APSĪTE", NODIBINĀJUMS "NOVUM RIGA CHARITABLE FOUNDATION", HRGETIČ ĢIMENE.

DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

AGNIJA PAULA*, MĀRCIS PAULS, ARTŪRS DĒVITS, HELGE LODZIŅŠ, KĀRLIS ZEMDEGA, SANTA ROGA-LIUKE*, SIA "FELICI", GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, MATĪSS DAMBĪTIS*, SIA "TECHHELP", ROBERTS VEINS*, RAIMONDS RITUMS*, SOLVITA RUBEZE*, MĀRA ZIEMELE. *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS

EUR 75,000 50,000 25,000 0

37 318 EUR JANVĀRIS

+30 965 EUR FEBRUĀRIS

MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

KOPĀ 2021. GADĀ SAZIEDOTS

68 283 EUR

26022856

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.