Vītolu fonda ziņas NOVEMBRĪ/2021

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS NOVEMBRĪ 2021 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

SADARBĪBU TURPINA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

Katram Latvijas kalnam cepuri kā bērnam ap galvu sienam, upēm duraiņus velkam un noras ar vilnas seģenēm klājam. Šodien un vienmēr! Dzimtenei jādod siltums ziemas priekšvakarā un mainīgās pasaules krustcelēs! Kā ir, tā bija, tā vienmēr būs vislielākais dārgums mums Latvija, kur cits citam esam vienas puķes neskaitāmas ziedlapas. Kas ļāvis otram ziedēt, visu zemi darījis krāšņu! Tomēr svētki ir tikai daļa no mūsu kopīgā valsts veidošanas, kaldināšanas un spodrināšanas procesa, tikpat būtisks ir ikdienas darbs un rūpes, kas nesavtīgi veltītas līdzcilvēku atbalstam. It īpaši šajā smagajā pandēmijas laikā ikkatra izpalīdzīga roka bijusi no svara, lai pārvarētu Covid-19 radītās sekas. Priecājamies un lepojamies, ka daudzi jo daudzi fonda stipendiāti atsaukušies mediķu un sabiedrības aicinājumam palīdzēt, iesaistoties dažādos veidos:

Kaspars apzvanīja visus Anete palīdz vakcinēt sava novada seniorus seniorus pansionātos un aicināja vakcinēties

Marija volontēja Latvijas Infektoloģijas Amanda strādā divās centra Covid-19 nodaļā kā māsas palīgs Covid-19 infekcijas nodaļās par sanitāri Eva Evelīna no

Zemessardzes sniedz Ilze strādā BKUS, kur Ramona strādā Covid-19 atbalstu vakcinācijas aprūpē mazos Covidcentriem 19 pacientus bīstamo infekciju nodaļā

Kārlis pirms 3 nedēļām iesaistījās Covid-19 pacientu aprūpē slimnīcas “Gaiļezers” Intensīvās terapijas klīnikā. Pirms dažām dienām viņam palika 20! Dzimšanas dienu sagaidīja darbā slimnīcā, pusnaktī saņēma pirmos apsveikumus, priecīgs tos lasīja, savukārt 15 minūtes vēlāk jau reanimēja pacientu.

Gudrība, kas dzimst caur izglītību, ir brīnišķīgs un nozīmīgs pašattīstības process, kas piepilda un bagātu veido vidi, kurā dzīvojam. Tomēr tikpat būtiska ir sirdsgudrība un empātija. Bez šaubām varam teikt, ka fonda jauniešiem sirds ir mīlestības pilna. Par to liecina ne tikai pašatdeve cīņā ar vīrusu, bet arī jauniešu iesaiste, atsaucoties aicinājumam nodot asinis, palīdzot stipendiātei cīņā ar ļaunu slimību. Šādos brīžos pavisam skaidri redzam, ka fonds ir liela ģimene, kur rūpēs vienam par otru mēs visi augam par labākiem cilvēkiem. Paldies visiem fonda stipendiātiem par sirds siltumu!

SADARBĪBU TURPINA

PUTEŅU ĢIMENE

SIA "SAULES APTIEKA"

LĪGA UN LPKS JĀŅA UN ELFRĪDAS EDGARS RUŽI "LATRAPS" RUTKU FONDS

VILIS UN CAROLINA VĪTOLI

MARIJAS ĶEŅĢES PIEMIŅAS STIPENDIJAS ZIEDOTĀJAS AUSTRĀLIJAS VANADZES


SVARĪGĀKIE NOTIKUMI NOVEMBRĪ EX-PREZIDENTE VAIRA VĪĶE-FREIBERGA STIPENDIĀTIEM DĀVINA GRĀMATAS Latvijas valsts svētkos īpašu dāvanu saviem stipendiātiem sagatavoja ziedotāja Vaira Vīķe-Freibergas kundze. Katrs jaunietis saņēma grāmatu „Saules balsi/Latvian Sun Song Melodies”, kuru, izmantojot Emila Melngaiļa pierakstus, sakārtojusi un ar komentāriem papildinājusi pati Vaira Vīķe-Freiberga. Sirsnīgs paldies Vairai Vīķei-Freibergas kundzei par svētku sajūtas dāvināšanu un stipendiātu uzmundrināšanu!

PASNIEGTA LĪGAS PEISENIECES STIPENDIJA

Oktobrī tika izsludināta pieteikšanās Banku augstskolas rektores, Dr. Līgas Peisenieces stipendijai, mēnesi vēlāk, izvērtējot iesūtītos pieteikumus, izvēlēta arī stipendijas saņēmēja – Eva Ūbele (Biznesa procesu vadības programmas 3.kursa studente), kura aktīvi iesaistās studējošo pašpārvaldē un Banku augstskolas studiju un sabiedriskajā procesā kopumā. Sveicam Evu ar stipendijas iegūšanu un sakām lielu paldies Līgai Peiseniecei par sadarbību, kā arī uzmanību un rūpēm, izraugoties pirmo stipendiāti!

PASNIEGTAS KORP! “GUNDEGA” STIPENDIJAS Novembrī pasniegtas Korp! “Gundega” stipendijas, šogad tās saņem divas talantīgas jaunietes: Anna Pētersone un Ruta Zīverte. Stipendija izveidota 2018. gadā un vēlēta kā atbalsts aktīvu korporācijas pārstāvju izglītošanās procesā. Sirsnīgi sveicam ar stipendijas iegūšanu un sakām lielu paldies Korp! “Gundega” par sadarbību!

TOP VALSTU SADARBĪBAS RELĪZES Suminot sadarbību 2021. gadā, novembrī un decembrī tiek gatavotas valstu sadarbības relīzes. Rakstu par ASV ziedotāju devumu 2021. gadā iespējams skatīt šeit. Parējās relīzes varēsiet izlasīt decembrī.

SVEICAM LATVIJAS DZIMŠANAS DIENĀ

ZIEMASSVĒTKU KARTĪŠU AKCIJA

Par īpašu tradīciju kļuvusi studentu Ziemassvētku kartīšu veidošana ziedotājiem. Ik gadu mūs pārsteidz jauniešu radošās spējas un sirsnīgums, veidojot kartītes, kas ne tikai ir ārkārtīgi skaistas, bet arī mīlestības un labestības piepildītas. Tradīcija tika uzsākta 2010. gada novembrī, un šogad tai aprit 11 gadi.

NOVEMBRĪ SATIKĀMIES AR:

LEPOJAMIES! Ziedotājai un Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdei Kristīnei Saulītei piešķirts Triju Zvaigzņu ordenis! Sirsnīgi sveicam!

Šogad LAAJ – Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē – svin savu 70 gadu darbības jubileju. Sveicam!

Olavs Rāciņš (Kornēlija Dinberga piemiņas stipendijas saņēmējs) ieguvis Paula Valdena organiskās ķīmijas simpozija balvu par labāko zinātnisko posteri bakalauru grupā

Aija Monika Vainiņa (Baibas Priedītes stipendiāte) vasarā piedalījās Eiropas Kosmosa nometnē, bet novembrī pārstāvēja Latviju Starptautiskajā astronomijas un astrofizikas olimpiādē.


ZIEDOJUMI AINAS J. PAMOVSKAS TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS, EDGARS UN LĪGA RUŽI, LPKS "LATRAPS", VILIS UN CAROLINA VĪTOLI, ANDRIS UN DACE DĀRZIŅI, PUTEŅU ĢIMENE, JĀŅA UN ELFRĪDAS RUTKU FONDS, FONDS "TAVS ATBALSTS", GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, DAINA MARIJA BĪRIŅA, AKKA/LAA (BAIBAS ALISES UN ANDRA VĪTOLIŅA STIPENDIJU FONDAM), SIA "TVNET GRUPA" (VALSTS PREZIDENTES VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS STIPENDIJAI)

MARIJAS ĶEŅĢES PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

DV ADELAIDES NODAĻAS VANADŽU KOPA, DV MELBURNAS NODAĻAS VANADŽU KOPA, DV PERTAS NODAĻAS VANADŽU KOPA, DV AUSTRĀLIJAS VALDES VANADŽU KOPA

DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

MĀRCIS PAULS, SIA "TECHHELP", INĀRA KRŪMIŅA, ZANE TIMMA*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, SOLVITA RUBEZE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS*, RAIMONDS RITUMS*, AIVIS AGEJEVS*, ANNA MARIJA KNOKA*, GUNTIS FREIMANIS, ANDRIS ĀZENS UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV

KOPĀ 2021. GADĀ SAZIEDOTS

1,250,000 1,000,000 750,000

1 192 966 EUR

MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

500,000 250,000

37 318 EUR

+30 965 EUR

+73 817 EUR

+65 469 EUR

+263 136 EUR

+114 202 +106 852 EUR EUR

+129 508 +180 774 EUR EUR

+154 602 EUR

+36 186 EUR

26022856

info@vitolufonds.lv

SE PT EM BR Ī O KT O BR Ī N O VE M BR Ī

AU G U ST Ā

JŪ LI JĀ

JŪ N IJĀ

M AI JĀ

AP RĪ LĪ

M AR TĀ

JA N VĀ RĪ FE BR U ĀR Ī

0

www.vitolufonds.lv


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.