Vītolu fonda ziņas MARTĀ/2022

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS MARTĀ 2022 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTAS STIPENDIJAS IN MEMORIAM PADOMES SĒDE SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

Lūkojoties uz sniega atsegtiem laukiem, ko pavisam drīz zaļā varenībā cels saule, zinām: pavasaris ir klāt! Šajā grūtajā laikā, kad pasaules smagums uzvēlies uz katra no mūsu pleciem, ticība un cerība ir vienīgais stars, kas vedina uz domām par gaišāku nākotni. Kā aizplūst pali, tā laiks aizskalos visu lieko, atstājot tikai patiesību un taisnību, svētu un nesalaužamu. Tomēr laiks ne tikai ārda, bet arī veido, tā Vītolu fonds 4.aprīlī svinēs savu 20. jubileju, bet kas ir viens skaitlis, kad saprotam, ka caur divām desmitgadēm runā tūkstoši - ziedotāji, stipendiāti un visi fonda draugi! Vislielākā Jūsu dāvana ir kopā būšana. Svētku priekšvakarā mēs sakām paldies ikvienam, kuram pateicoties, fonds ir varējis darboties katru jaunu dienu, un, kad dienas kļūst par gadiem, redzam: no mūsu draugiem esat kļuvuši par ģimeni! Paldies, ka esat mūsu svētki, jo laiks nav gadi vai desmitgades, bet cilvēki, kas to piepildījuši!

DIBINĀTAS STIPENDIJAS ANDREJA UN DULCIE OZOLIŅU TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS Martā saņemts Andreja un Dulcie Ozoliņu testamentārais novēlējums teju 300 000 eiro apmērā. Andrejs reiz ir teicis: “Jaunība ir cerību un sapņu pilns laiks, kad cilvēks atrodas sava ceļa sākumā un viņam ir pietiekami daudz spēka, lai sasniegtu iecerēto, taču, lai radītu pamatu panākumiem nākotnē, ir nepieciešama centība un neatlaidība.” Pateicībā pieminam abus ievērojamos labdarus, kuri savas dzīves laikā paveikuši visu, lai pēc iespējas vairāk jauniešu gūtu iespēju studēt! Paldies meitām Mārai un Zintai, kuras godam izpildījušas vecāku vēlējumu!

ASTRĪDAS JANSONES TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS 19. martā, savā dzimšanas dienā, testamentārā novēlējuma formā ievērojamu dāvanu fondam “nodevusi” Astrīda Jansone, kura mūžībā devās 2020. gada 8. decembrī. Kopā ar šo testamentāro novēlējumu visā sadarbības laikā Astrīda fondam vēlējusi teju 200 000 eiro, ziedojot no savas pensijas, bieži izvēloties taupīt pati, lai tikai varētu palīdzēt citiem. Sakām vislielāko paldies Astrīdas māsām, kuras, piepildot aizgājējas gribu, palīdzējušas daudziem jauniešiem Latvijā! Paldies Klīvlandes kredītsabiedrībai par sadarbību!


RĪGAS BIZNESA SKOLAS STIPENDIJA STUDENTU KORPORĀCIJAS "LETTGALLIA" STPENDIJA Informācijas tehnoloģiju uzņēmumi SIA "DPA" un SIA "UNISO" martā veikuši ziedojumus stipendijai, kas vēlēta RTU Rīgas Biznesa skolas studējošiem. Paldies SIA "DPA" un SIA "UNISO" par lēmumu dibināt stipendiju!

IN MEMORIAM

EMĪLIJA ZVEJNIECE

Martā savus biedrus finansiāli lēmusi atbalstīt korporācija "Lettgallia", dibinot stipendiju, kas piešķirta diviem jauniešiem: Albertam Butānam un Imantam Kristsonam! Paldies "Lettgallia" par atbalstu! Paldies Jānim Dubrovskim par sadarbību!

Pēc cīņas ar ļaunu slimību mūžībā devusies stipendiāte Emīlija Zvejniece. Emīlijas drosme, dzīvesspars un sirds gaišums bija paraugs ikvienam. Fonds izsaka vidziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

PADOMES SĒDE 17. martā padomes sēdē izvērtēts un apstiprināts kandidātu saraksts 2022./2023. studiju gada stipendijām. Kopumā tika saņemti 445 kandidātu pieteikumi no dažādiem Latvijas novadiem, atteikumi nosūtīti 60 jauniešiem . MARTĀ FONDĀ SĀKUSIES INTERVIJU PIRMĀ KĀRTA, KAS NORITĒS LĪDZ PAT MAIJAM.

174

17

AUDZINA VIENS VECĀKS

BĀREŅI

98 KANDIDĀTU ĢIMENĒM IENĀKUMI IR ZEM IZTIKAS MINIMUMA

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI MARTĀ PIEŠĶIRTAS E-KLASES STIPENDIJAS TURPINĀS FONDA " TAVS ATBALSTS" 10.KLAŠU UZVARĒTĀJIEM RĪKOTĀS NODARBĪBAS 4.martā E-klases stipendiju izaugsmei 500 eiro apmērā saņēmuši erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” 10.klašu finālisti - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniece Amēlija Čeiča un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieks Gustavs Ģēģeris. Sveicam abus jauniešus! Paldies E-klasei, īpaši Jānim Kaģim un Zanei Rašmanei par sadarbību!

15.martā, pateicoties fondam “Tavs atbalsts”, stipendiātiem bija iespēja iedvesmoties interesantā Elīnas Valdmanes vadītā nodarbībā, kas bija veltīta ieradumiem, to spēkam un izveidei. Paldies koučam Elīnai Valdmanei par nodarbību! Paldies fondam "Tavs atbalsts", īpaši Inesei Leoho-Čudarei!


LEPOJAMIES!

Filips Lastovskis (Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) fonda stipendija 2008. - 2011.) uzsācis darbu kā Latvijas Radio Pētnieciskās žurnālistikas daļas vadītājs.

Tomass Pildegovičs (Edvīna Peniķa piemiņas stipendija 2019. - 2021.) piedalās ziņu raidījumos un eseju veidā informē par aktualitātēm Ukrainā.

Aija Monika Vainiņa (Baibas Priedītes stipendiāte) ieguvusi 2.vietu “Aicinājuma tekstu lasījumus” dzejas grupā.

ZIEDOJUMI

ANDREJA UN DULCIE OZOLIŅU TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS, ASTRĪDAS JANSONES TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS, AINAS J. PAMOVSKIS TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS, STUDENTU KORPORĀCIJA "LETTGALLIA", DAINA BĪRIŅA, SIA "ERGO", JĀNIS MAŽEIKS, VOLDEMĀRS GULĒNS, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, ZANE STAIT GARDNER

RĪGAS BIZNESA SKOLAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI SIA "DPA", SIA "UNISO" SEB BANKAS IZAUGSMES STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI OLGA MIHAILOVA UN INGŪNA ELERE DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

MĀRCIS PAULS, INĀRA KRŪMIŅA, ZANE TIMMA*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, SOLVITA RUBEZE*, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS*, AINĀRS KNOKS*, ANDRIS ĀZENS, ARVĪDS LIELKĀJS, AIVARS SINKA UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS

+341 847 EUR

1,000,000

750,000

0

824 866 EUR

+426 485 EUR

500,000

250,000

KOPĀ 2022. GADĀ SAZIEDOTS

MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

56 534 EUR JANVĀRĪ

26022856

FEBRUĀRĪ

MARTĀ

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv


Nr.2.

Jubilejas pielikums: Vītolu fondam

20!

2022. gadā mēnešraksts papildināts ar jaunu rubriku, kas veltīta fonda apaļajai jubilejai 4.aprīlī. 12 iedvesmojošās intervijās iepazīstināsim ar cilvēkiem, kuru dzīves nesaraujami saistītas ar Vītolu fondu. Martā savās domās dalījies Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas direktors un piecu bērnu (trīs no kuriem ir fonda stipendiāti) tēvs Gints Ročāns!

Vītolu fonds – izglītības spēka avots

VISSPĒCĪGĀKAIS SOCIĀLAIS TRAMPLĪNS

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas sadarbība ar nodibinājumu Vītolu fonds ir aizsākusies 2009. gadā, kad skolas absolventi un pedagogi pirmo reizi vērsās ar lūgumu atbalstīt jauniešu studiju ieceres Latvijas valsts izaugsmei nozīmīgās specialitātēs. Turpmākajos gados 12. klašu beidzēju augstu mērķu izvirzīšana un to sasniegšana ar ziedotāju atbalstu ir kļuvusi par nozīmīgu mūsu izglītības iestādes darba rezultāta mērauklu. Fonds ir atbalstījis mūsu skolēnu centienus kļūt par dažādu profesiju pārstāvjiem: juristiem, skolotājiem, programmētājiem ārstiem, inženieriem u.t.t.

Varu ar pilnu atbildību apgalvot, ka Vītolu fonds ir ļoti nozīmīgs atbalsts Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas absolventiem studiju ieceru īstenošanā specialitātēs, kuras ir apgūstamas mūsu valsts galvaspilsētas augstskolās, jo fonds palīdz finansiāli aizpildīt to plaisu, kura savādāk būtu izšķirošs, nepārvarams šķērslis jauniešiem un viņu ģimenēm bez atbalsta mūsu skolēni nevarētu atļauties dzīvot un studēt Rīgā un viņu sapņi paliktu tikai sapņi. Rezumējot visu, varu ar vislielākajiem komplimentiem novērtēt Vītolu fonda veikumu un saukt to par visspēcīgāko sociālo tramplīnu, kurš bija un ir pieejams mūsu bērniem, un rezultāti ir vērā ņemami.

Ročānu ģimene dēla izlaidumā

Gints Ročāns Laikā no 2009. līdz 2022. gadam fonda stipendijas saņēmuši 47 O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas jaunieši. Liels ir Ročāna kunga nopelns, mudinot jauniešus un iepazīstinot ar fondu.

2 MEDIĶI UN JURISTE

Esmu arī personīgi pateicīgs Vītolu fondam par atbalstu manai ģimenei. Ar Īras un Pētera Bolšaitis stipendiju mans dēls Rihards Pēteris Ročāns ir kļuvis par ārstu. Viņa izvēlētā specialitāte ir anesteziologs, reanimatologs. Viņš strādā Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā. Saginavas Latviešu klubs ir atbalstījis manas meitas Katrīnas Annijas Ročānes studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kur viņa ieguva bakalaura un maģistra grādu tiesību zinātnē. SIA "Kurekss" stipendiju saņem mans dēls Krists Kristaps Ročāns RSU students - topošais mediķis.


Uzskatām, ka Vītolu fonds ir veicis unikālu misiju Mūsu Latvijas nākotnes nodrošināšanā ar gudriem, talantīgiem specialistiem, veicot ļoti mērķtiecīgu ieguldījumu pašā svarīgākajā valsti veidojošā nozarē – izglītībā, kur katrs iesēts grauds ražā dod ne vienu vien vārpu. Esam ne tikai guvuši pārliecību par nepieciešamību drosmīgi realizēt viskvēlākos tālākās izglītības un profesionālās karjeras sapņus, bet arī izpratni par savstarpēja atbalsta sabiedrībā nepieciešamību. Paruna saka: “Ja gribi iet ātri, ej viens, ja gribi iet tālu, ejiet kopā.”

Katrīna Annija Ročāne izlaidumā LU Juridiskajā fakultātē

"Paldies Jums, Vītolu fonda ziedotāji un gara spēka uzturētāji, par ieguldījumu mūsu tautas nākotnē!" tā noslēgumā teic Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas direktors Gints Ročāns.

Neatkarīgi no tā, vai esi ziedotājs, stipendiāts vai kā citādi saistīts ar fondu, ja vēlies dalīties savās atmiņās un pieredzē, droši raksti uz info@vitolufonds.lv RADĪSIM SVĒTKUS KOPĀ!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.