Vītolu fonda ziņas MAIJĀ/2022

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS MAIJĀ 2022 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTA STIPENDIJA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

Vai tāds maijs kā Latvijā vēl citviet iespējams? Pēc ievām un pēc jaunības, kad smaržo laiks. Kad vasarraibumaina no pienenēm ir katra zemes strēle un visas vārtrūmes ceriņu pilnas. Kad, tērpta visskaistākās dabas rotās, Latvija savu brīvību godā... Kā zāle pēc auglīga pavasara lietutiņa, tā maijā sazaļojušas ziedotāju-stipendiātu tikšanās, īsu mirkli pirms eksāmeniem sniedzot tik ļoti nepieciešamo iedvesmas un atbalstas devu! Var pateicību ietvert vārdos un prieku runas straumēs izsacīt, bet to mirdzumu, kas dzirkstī jauniešu acīs, savus labdarus satiekot, var tikai sajust. Lai, ieejot vasarā, spējam saglabāt ziedoņa un kopā būšanas brīnumu!

DIBINĀTA STIPENDIJA IEVĒROJAMS ZIEDOJUMS JĀŅA UN ANNAS MARIJAS EGLĪŠU PIEMIŅAS STIPENDIJAI 2018. – Latvijas 100 gadu jubilejas – gadā, godinot savu vecāku piemiņu, stipendiju dibināja Andrejs Eglīte un viņa māsa Dace Lisa (Eglīte) Taylor. Šogad, sveicot Vītolu fondu ar divdesmito darbības gadskārtu, abi lēmuši palielināt atbalstu piecdesmit tūkstošu dolāru apmērā, kas dos iespēju studēt vēl lielākam jauniešu skaitam. Paldies sakām Andrejam Eglītem un Dace Lisai (Eglītei) Taylor, kuru lielā cieņa un mīlestība pret saviem vecākiem, dos cerību daudzām ģimenēm Latvijā.

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI MAIJĀ PIEMIŅAS BRĪDĪ GODINĀM ZIEDOTĀJU ASTRĪDU JANSONI Ziedotāja Astrīda Jansone mūžībā devās 2020. gada 8. decembrī, ierobežojumu dēļ atvadu sarīkojumu nebija iespējams organizēt, tāpēc tikai šajā maijā godam pieminējām Astrīdu, uz atceres brīdi pulcinot viņas tuvākos radus un draugus. Liela pateicība visiem, ar kuru dalību šāds brīdis bija iespējams. Paldies Katrīnai Annai Pelnēnai par muzikālajiem priekšnesumiem, korp! "Lettonia" par laipnu palīdzību, izbrīvējot sarīkojumam telpas, mācītājam Jurim Cālītim par vērtīgām atziņām un domām. Paldies sakām arī Astrīdas Jansones māsām Mundrītei un Lilitai, kuras mēroja tālo ceļu no ASV!


ANDRA KĻAVIŅA TIKŠANĀS AR STIPENDIĀTIEM

Skaistu pēcpusdienu saviem stipendiātiem restorānā “Tinto” bija sarūpējis Andris Kļaviņš, kura dzīves pieredze, stāstnieka talants un cilvēciskā būtība ir ievērojama dāvana, kuru vislabāk var sajust tieši tiekoties klātienē. Sirsnīgs paldies Andrim Kļaviņam!

RĪGAS HANZAS ROTARI KLUBS TIEKAS AR SAVIEM STIPENDIĀTIEM

SARĪKOJUMS SEB INOVĀCIJU CENTRĀ 24. maijs par ļoti īpašu dienu izvērtās tiem jauniešiem, kas saņem “SEB bankas”, "SEB Investment Management" vai bankas prezidentes Ievas Teteres atbalstu. Tikšanās laikā stipendiātiem tika dota iespēja iepazīties ar saviem ziedotājiem un noklausīties vērtīgas lekcijas: bankas prezidente Ieva Tetere pastāstīja vairāk par banku lomu zaļajā transformācijā, ekonomists Dainis Gašpuitis iepazīstināja ar šī brīža ekonomikas aktualitātēm, bet Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš dalījās padomos par investīcijām un finanšu tirgiem. Paldies prezidentei Ievai Teterei, Mārketinga pārvaldes vadītājai Diāna Blumatei, sarīkojuma organizatorei Unai Umulei un lektoriem!

MEČISLAVS MACULĒVIČS TIKĀS AR SAVU STIPENDIĀTU

17. maijā stipendiātus uz tikšanos bija aicinājis Rīgas Hanzas Rotari klubs. Visi trīs jaunieši (Elīza Anna Smilga, Kristiāns Toms Saliņš, Katrīna Adijāne) ir topošie skolotāji. Lai arī katram savs pedagoģijas lauciņš, tomēr viņus vieno ideja sniegt zināšanas un darboties izglītības jomā. Mīļš paldies Rīgas Hanzas Mečislavs Maculēvičs uz tikšanos bija aicinājis Rotari klubam par jauko satikšanos un nozīmīgo savu stipendiātu Robertu Ralfu Vārslavu, kurš studē Rīgas Ekonomikas augstskolas 1. kursa atbalstu! Ekonomikas un uzņēmējdarbības programmā. MĀRTIŅŠ PUTENIS PRIECĒ Sakām lielu paldies Mečislavam par tikšanos!

JAUNIEŠUS AR SIRSNĪGU TIKŠANOS

9. maijā savus stipendiātus uz jauku tikšanos uzaicināja Mārtiņš Putenis - ziedotājs, kurš mēro ceļu no ASV. Klātu noderīgajiem padomiem, interesantajiem stāstiem un sarunās piepildītajam laikam ziedotājs jauniešus pārsteidza arī ar pārdomātām dāvanām, kas mērojušas ceļu no pašas Ņujorkas, - uz metro kartēm tapušiem zīmējumiem. Mīļš paldies Mārtiņam Putenim par gaismas piepildīto tikšanos!

SAULES STIPENDIĀTI PULCĒJAS "ZIEDOŅA KLASĒ"

Uz tikšanos "Ziedoņa klasē" farmācijas nozares studentus bija aicinājis fonds "Tavs Atbalsts". Jauniešiem tika dāvāta iespēja izmēģināt spēkus izlaušanās spēlē, kā arī dzirdēt noderīgus padomus no "Saules aptiekas" valdes locekļa Artūra Pozņaka un bijušajiem stipendiātiem. Sakām lielu paldies fondam "Tavs Atbalsts" par aizraujošā pasākuma organizēšanu!


OP STIPENDIJAS SAŅĒMĒJI IEPAZĪSTAS PIEŠĶIRTAS E-KLASES STIPENDIJAS AR BANKU PASAULI 12. KLAŠU UZVARĒTĀJIEM 26. maijā uz iedvesmojošu kopā būšanu tika aicināti OP stipendijas saņēmēji. Jauniešiem tika dota iespēja ne tikai iepazīties ar bankas darbu, bet arī neformālā gaisotnē kopā ar ziedotājiem ieturēt vakariņas restorānā "Rossini". Sirsnīgs paldies “OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāles kolektīvam un vadītājam Elmāram Prikšānam par izcilo pēcpusdienu!

SVEICAM SVĒTKOS

6. maijā 2 "E-klases" stipendijas izaugsmei (katra 1000 eiro apmērā) saņēma erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” 12. klašu finālisti - Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieks Emīls Šmits un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Niks Mesters. Liels paldies "Eklasei", īpaši vadītājam Jānim Kaģim un Zanei Rašmanei par sadarbību!

NOSLĒDZIES FONDA "TAVS ATBALSTS" RĪKOTO LEKCIJU KURSS

12. maijā jauniešus uz noslēdzošo lekciju šī semestra rīkotajā nodarbību kursā aicināja fonds “Tavs Atbalsts”. Šoreiz tā bija veltīta laika vadības tēmai, un tikšanos vadīja koučs Kristīne Pommere. Laika posmā no decembra līdz maijam fonds “Tavs Atbalsts” stipendiātiem bija sagatavojis iespēju piedalīties sešās iedvesmojošās un noderīgās nodarbībās. Paldies fondam "Tavs Atbalsts", lektorēm, kuras iedvesmoja jauniešus, un fonda vadītājai Inesei LeohoČudarei par veiksmīgu sadarbību!

LEPOJAMIES!

Alise Zita Zeidaka (AS "Citadeles banka" stipendija 2019. - 2012.) žurnālā "Ir" publicējusi interviju ar diviem fonda bijušajiem stipendiātiem, kuri atgriezušies kā ziedotāji. Rakstu varat lasīt šeit.

Raivis Logins (In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija 2007. - 2012.) par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu veselības nozarē saņēmis Veselības ministrijas Atzinības rakstu.

Huberts Zimackis (E-klases stipendija izaugsmei 2020) pārstāvēs Latviju Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē.


ZIEDOJUMI

ANDREJS EGLĪTE UN DACE LISA TAYLOR (EGLĪTE), MEČISLAVS MACULĒVIČS, LALITA MUIŽNIECE, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, RITA KAIMIŅA, LĪGA PEISENIECE, SIA "KUREKSS", SIA "ERGO", DAINA BĪRIŅA, VAIDA MIĶĪTE UN NEAL F. JORDAN

VALSTS PREZIDENTES VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI ANITA UN GREIMS ANDERSONI DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

MĀRCIS PAULS, INĀRA KRŪMIŅA, ZANE TIMMA*, ANNA MARIJA KNOKA*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, SOLVITA RUBEZE*, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS*, ANDRIS ĀZENS, AIVARS SINKA UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS +79 478 1,000,000 +341 847 +14 242 EUR EUR EUR 750,000

+426 485 EUR

500,000

250,000

0

56 534 EUR JANVĀRĪ

FEBRUĀRĪ

MARTĀ

APRĪLĪ

MAIJS

KOPĀ 2022. GADĀ SAZIEDOTS

918 586 EUR

MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

26022856

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv


Nr.5.

Jubilejas pielikums: Vītolu fondam

20!

2022. gadā mēnešraksts papildināts ar jaunu rubriku, kas veltīta fonda apaļajai jubilejai. 12 iedvesmojošās intervijās iepazīstināsim ar cilvēkiem, kuru dzīves nesaraujami saistītas ar Vītolu fondu. Maijā savās domās dalījusies fonda sadarbības partneru - laikrakstu "Laiks" un "Brīvā Latvija" galvenā redaktore Ligita Kovtuna !

Vivat, crescat, floreat!

Šo spārnoto latīņu teicienu savulaik uzrakstīju uz zīmītes, ko pieliku pie liepiņas Likteņdārzā. Nu liepiņa, kas nes avīzes “Laiks” vārdu, pāraugusi mani augstumā un kuplumā. Likteņdārza liepa manā apziņā pavisam cieši saistās ar otru Vītolu ģimenes lolojumu – Vītolu fondu, kam arī piedien minētais spārnotais teiciens. Pavisam tieši piedien – jo Vītolu fonds ļauj uzplaukt, augt un ziedēt cilvēkiem. Jaunajiem latviešiem, kas lolojami un kopjami, audzējami un ziedināmi, lai nestu augļus Latvijai. Sakuplojušajam fondam tas izdodas! Pirmais Martas un Viļa miljons ir sakuplojis šajos 20

gados ļoti koši. Un ir labi un – pagodinoši būt šī kuplā koka pavēnī, savu iespēju robežās palīdzot, kuplinot, priecājoties gandarījumā.

PALĪDZĒT AUGT

Kolīdz Vītolu fonds deva startu savam projektam, tika uzrunāta avīzes “Laiks” redakcija. Turpinot sava ciltstēva Helmāra Rudzīša iedibināto tradīciju – balstīt, celt, audzēt it visu, kas nāk par labu Latvijai, kas stiprina dzīves pamatvērtības, starp kurām pirmajā vietā ir izglītība, “Laiks” metās iekšā Vītolu rosinājumā. Jau pēc pirmās publikācijas atsaucās Amerikas

Ligita Kovtuna 2009. gadā, kad par godu "Laika" sešdesmitgadei tika izveidota stipendija, kas nesa "Laika" vārdu

Ligita Kovtuna

latviešu vīrs vārdā Evarists Bērziņš (atkal koka vārdā!). Viņš šo Vītolu ieceri nosauca par apbrīnojamu un tūlīt pieteicās ziedotājos. Sadarbība turpinājās, līdz krietnais vīrs aizgāja Mūžībā.

KAMOLIŅŠ RIT TĀLĀK

Sēkla bija kritusi auglīgā augsnē – “Laiks” vai ik numuru publicēja Vītolu fonda sagatavotos rakstus par atkal jaunām stipendijām, ko ziedojuši mūsu tautieši, kas dzīvo prom no Latvijas. Tad pievienojās Latvijas uzņēmēji, tad, izauguši un izskolojušies, stipendijām ziedoja kādreizējie stipendiāti, un kamoliņš rit tālāk... Pa tam laikam mīļā Astrīda Jansone uzrakstīja trīs grāmatas – “Labi ļaudis”, “Trimdas bērnu bērni Latvijā” un “Trimdas izskolotie”, raugot iemūžināt šo vienreizīgo iniciatīvu – kā piemēru un piemiņu uz laiku laikiem par to, kā latvieši cēluši cits citu. (Man bija gods būt par izdevēju divām no tām.)


DĀVANAS, KAS IEDVESMO

Par augstāko un labāko gandarījumu savā darbā uzskatu iespēju iepazīt jaunus draugus un domubiedrus. Vītolu fonds to man ir bagātīgi dāvājis, un par to paldies no sirds! Vilis ir man – un es skaidri zinu, ka ne tikai man ! – godīga, krietna un gudra latvieša standarts, Marta apbur ar savu sievišķīgo gudrību, stāju un eleganci, bet abi kopā – iedvesmo ar savu stabilitāti un pārliecību. Un – ar droša patvēruma sajūtu, kas šajos laikos ir ļoti, ļoti svarīga. Tāda ir arī Vītolu fonda darbinieku komanda – stabila, atsaucīga, uzticama.

Ligita Kovtuna un ziedotāja Astrīda Jansone grāmatas "Trimdas bērnu bērni Latvijā" atklāšanas svētkos

Paldies Jums visiem, un – plaukstiet, ziediet, dzīvojiet Latvijai! Ir labi būt kopā ar Jums!

Neatkarīgi no tā, vai esi ziedotājs, stipendiāts vai kā citādi saistīts ar fondu, ja vēlies dalīties savās atmiņās un pieredzē, droši raksti uz info@vitolufonds.lv RADĪSIM SVĒTKUS KOPĀ!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.