Vītolu fonda ziņas JANVĀRĪ/2022

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS JANVĀRĪ 2022 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

ZIEDOJUMA LĪGUMS NR. 1. DIBINĀTA STIPENDIJA IN MEMORIAM SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

2022. gada pirmais mēnesis godam aizvadīts. Vislielākais pārbaudījums tas bijis tieši studējošiem, kuru ikdienas darbs un ieguldītās pūles tikušas pārbaudītas saspringtajā eksāmenu laikā. Sesija jo vairāk paspilgtina to palīdzību, kas tiek saņemta no ziedotājiem, neraizējoties par sadzīviskām grūtībām un sevi simtprocentīgi veltot kvalitatīvai izglītībai. Lai arī šo semestri vēl vairāk sarežģījis attālināto mācību uzkrātais stress, iekšējie saasinājumi un nospiedošā baiļu un neziņas gaisotne, jauniešu izcilie vērtējumi un sasniegumi mācību procesā tikai vēlreiz apliecina, ka ikkatrs dotais eiro nonāk visvērtīgākajā krājkasītē, kas katrai valstij dota - tās NĀKOTNĒ! 2022. ir fonda 20. jubilejas gads, lai suminātu šos mūsu kopīgos svētkus, visa gada garumā mēnešrakstos tiks publicētas intervijas ar dažādiem cilvēkiem, kuru dzīvēs fondam bijusi liela nozīme.

ZIEDOJUMA LĪGUMS NR.1.

Jau tradicionāli labas ziņas pašā gada sākumā Vītolu fondā ienes Jānis Andersons, noslēdzot pirmo ziedojuma līgumu. Jānis Andersons atbalsta vairākus jauniešus, turklāt dara to ne tikai kā privātpersona, bet arī kā uzņēmuma “Euroskor” īpašnieks. Jānis dibinājis vectēva Jāņa Andersona piemiņas stipendiju, Aivara Andersona ģimenes stipendiju, kā arī Sarmītes Andersones-Šveics jubilejas stipendiju. Ar viņa atbalstu dibināta arī Zviedrijas-Latvijas apgabala Rotari kluba stipendija. Paldies par sadarbību!

DIBINĀTA STIPENDIJA SKOLOTĀJA MĀRA SILIŅA PIEMIŅAS STIPENDIJA

Janvārī piemiņas stipendiju ķīmijas skolotājam Mārim Siliņam dibinājis bijušais skolēns, kurš vēlējies palikt anonīms, bet veicis ziedojumu uzreiz nākamajiem divpadsmit gadiem uz priekšu. Stipendija tiks izmaksāta vienam labākajam Pļaviņu vidusskolas audzēknim, īpaši uzsverot sasniegumus ķīmijā. Māra Siliņa pedagoģisko talantu, cilvēkcieņas pilno dabu un augsto zināšanu līmeni uzsvēris ikviens, kam bijusi tā laime mācīties Skolotāja Māra vadībā. Sakām lielu paldies ziedotājam!


IN MEMORIAM Atvadoties no ievērojamā latvieša Varimanta Plūdoņa, ar dziļu pateicību pieminam Plūdoņa kunga veikumu Vītolu fonda un visas Latvijas labā. Būdams Daugavas Vanagu Toronto priekšsēdis, Varimants Plūdons parakstīja līgumu par DV Toronto nodaļas stipendijas dibināšanu, aizsākot sadarbību, kurai nu apritējuši piecpadsmit gadi.

VARIMANTS PLŪDONS 29.05.1928.- 03.01.2022.

"Aiz Jura nopietnības un atturības vienmēr slēpās vēlme atbalstīt un palīdzēt tiem, kam neklājās viegli. Sadarbībā ar fondu Juris atbalstījis 15 studentus, kopā izmaksājot teju 100 000 eiro. "

JURIS PETRIČEKS

05.05.1936.- 26.01.2022.

ATVADU VĀRDI->

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI JANVĀRĪ PIEŠĶIRTAS LEČU ĢIMENES STIPENDIJAS

Ozolnieku vidusskolā jau 11. reizi tika piešķirtas Leču ģimenes stipendijas. Stipendijas saņēma trīs jaunietes: Madara Sirvide (9.kl.), Evelīna Meijere (12.kl.) un Ieva Kļaviņa (12.kl.). Paldies Annai un Ilgvaram Lečiem par dzimtās vietas patriotismu un atbalstu!

PIEŠĶIRTAS MĀRAS DĀMES STIPENDIJAS

Māras Dāmes stipendija ir atbalsts dzimtās Smiltenes vidusskolas audzēkņiem. Šo stipendiju šogad saņēma trīs jaunieši: 11. klases skolnieces Elīza Kauliņa un Kristiāna Kļaviņa un 12. b klases skolnieks Kārlis Sīmanis. Paldies ziedotājai!

NOTIEK AKTIVITĀTES, GATAVOJOTIES STIPENDIJU PIETEIKUMU SAŅEMŠANAI

Janvārī uz Latvijas skolām izsūtīti stipendiju konkursa noteikumi jaunajam 2022./2023. studiju gadam. Vienlaikus skolām piedāvāta iespēja attālināti tikties ar fonda pārstāvi, lai uzzinātu vairāk. Aicinājumam atsaukušās vairākas izglītības iestādes no visas Latvijas. Janvārī fonds prezentēts Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, Alūksnes novada vidusskolā, Draudzīga aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, Talsu Kristīgajā vidusskolā, Pļaviņu vidusskolā. Februārī gaidāmas tikšanās ar vēl vairākām skolām. Paldies par atsaucību un interesi!

PIEŠĶIRTAS NERETAS NOVADA UZŅĒMĒJU STIPENDIJAS

Neretas novada uzņēmēju stipendija dibināta 2018. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas centīgākos skolēnus. Šajā semestrī stipendijas saņēma seši sekmīgākie audzēkņi! Paldies ziedotājiem: Kasparam Ādamam un Kasparam Baltacim!

JANVĀRĪ FONDĀ VIESOJĀS


LEPOJAMIES!

Avīzē “Diena” lasāma intervija ar Santu Bondari (Ergo stipendija 2007.-2010.), kurā Santa dalās ar pieredzi, darbojoties kā kvalitātes vadītāja Latvijas Universitātē.

Elīna Pavlovska (Profesora Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija 2014.-2018.) ieguvusi balvu starptautiskajā kvantu nanoelektronikas konferencē.

Ance Vilnīte (Gunāra Šterna piemiņas stipendijas saņēmēja) nominēta Purvīša balvai, kuras mērķis ir regulāri novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā

ZIEDOJUMI

Gvido Jānis Bergs (Anitras Liesmas Izoldes un Kārļa Lekseru piemiņas stipendija 2018.-2020.) ieguvis prestižo Eiropas sirds ķirurgu asociācijas “Francis Fontan” studiju stipendiju mācībām Barselonas universitātes slimnīcā.

MĀRA DĀME, DAINA BĪRIŅA, JĀNIS GRĀMATIŅŠ, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, SIA "ERGO", SIA "IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS", KĀRLIS ĶIRSIS, JĀNIS ANDERSONS, VALDIS DAKUĻS

ARTURA TREIJA PIEMIŅAS FONDA STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI SOS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI DAIJA PAULS VALSTS PREZIDENTES VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI SIA " GRENARDI", SIA "GIVEN LATVIA" NERETAS NOVADA UZŅĒMĒJU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI SIA "LIELLOPU IZSOĻU NAMS" SKOLOTĀJA MĀRA SILIŅA PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI ANONĪMS ZIEDOJUMS DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

LINDA LIEPKALNE

MĀRCIS PAULS, INĀRA KRŪMIŅA, ZANE TIMMA*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, SOLVITA RUBEZE*, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS*, ANDRIS ĀZENS, BAIBA BĀRTULE*, AIVARS IVARS JURIS SINKA UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS

KOPĀ 2022. GADĀ SAZIEDOTS

56 524 EUR

MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

26022856

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv


Nr.1.

Jubilejas pielikums: Vītolu fondam

20!

2022. gadā mēnešraksts papildināts ar jaunu rubriku, kas veltīta fonda apaļajai jubilejai 4.aprīlī. 12 iedvesmojošās intervijās iepazīstināsim ar cilvēkiem, kuru dzīves nesaraujami saistītas ar Vītolu fondu. Uzsākot akciju, dalīties atmiņās, domās un emocijās piekritusi Vītolu fonda pati pirmā stipendiāte Elīna Avotiņa

Būt pirmajai – vienmēr gods un atbildība

Tā sanāk, ka esmu pati pirmā Vītolu fonda stipendiāte, taču vēl tagad, 20 gadus vēlāk, skaidri atceros to dienu, kad ar Vili Vītola kungu tikos pirmo reizi. Tas bija toreizējā jauniešu uzņēmējdarbības organizācijas “Junior Achievement Latvia” birojā, kas atradās Izglītības ministrijas ēkā. Toreiz Vita Diķe tur strādāja un bija noorganizējusi mums tikšanos. Vītola kungs bija viņu uzrunājis saistībā ar ieceri izveidot fondu, kas finansiāli atbalstītu talantīgus jauniešus no mazāk turīgām ģimenēm, lai finanšu trūkums nestātos viņiem ceļā uz augstākās izglītības ieguvi.

UZ FONDU AR PĪRĀDZIŅIEM

Vita Diķe, mana kādreizējā matemātikas un vēlāk arī ekonomikas skolotāja, kā pirmo vidusskolas absolventu bija ieteikusi mani. Uz Rīgu devos kopā ar mammu. Viņa bija izcepusi gaļas pīrādziņus, un vēl tagad atceros, ka Vītola

kungam tie garšoja, jo uz tikšanos bija ieradies taisnā ceļā no citas tikšanās un nebija ēdis pusdienas. Sākotnēji nebiju tikusi budžeta grupā, un Vītolu fonds bija gatavs ne tikai ieskaitīt ikmēneša stipendiju, bet arī nosegt studiju maksa. Taču jau pēc neilga laika, pateicoties labām sekmēm, es tiku “budžetā”, līdz ar to priecājos, ka ar šo naudiņu tagad varēs palīdzēt vēl kādam jaunajam studentam.

KARJERAS CEĻŠ

Elīna Avotiņa NATO samitā Briselē 2021. gadā

portāls “Sargs.lv”, kurā rakstu stāstus un veidoju intervijas par aizsardzības un drošības tematiku. Kā fonda pašai pirmajai stipendiātei man ir bijis tas gods sākotnēji arī vadīt Vītolu fonda svinīgos pasākumus, kuros tiek izteikta pateicība ziedotājiem un visiem fonda labvēļiem. Ir milzīgs prieks un gandarījums redzēt, kā fonds šo gadu laikā ir audzis! Tas nozīmē, ka, pateicoties visiem fonda ziedotājiem, tas ir spējis palīdzēt tik daudziem jauniešiem izglītoties un kļūt par dažādu jomu speciālistiem, padarot Latviju labāku.

Es absolvēju Vidzemes augstskolu kā sabiedrisko attiecību speciāliste, taču ilgu laiku strādāju žurnālistikā, tai skaitā daudzus gadus nu jau vairs neesošās televīzijas “LNT” Ziņu dienestā. Darba gaitas mani vēlāk aizveda arī uz tiešo specialitātes lauciņu – SPĒCĪGĀ "AIZMUGURE" sabiedriskajām attiecībām, taču pašlaik mana darba Šo gadu laikā esmu satikusi vieta ir Aizsardzības vairākus vienaudžus, ar kuriem ministrijas izveidotais ziņu runājot, atklājās, ka mums ir kas


Vienīgais, ko Vītolu fonds sagaida – ka stipendiju saņēmēji turpinās uzrādīt labas sekmes mācībās, kļūs par labiem speciālistiem un galu galā – par labiem cilvēkiem un savas jomas profesionāļiem. Elīna kopā ar ziedotāju Vili Vītolu 2002.gadā

kopīgs – mūs vieno Vītolu fonds. Mums ir bijusi tā privilēģija un arī atbildība mācīties to, ko esam izvēlējušies, neraizējoties par ikdienas rūpēm, jo mums ir bijusi laba un spēcīga “aizmugure”. Aiz mums vienmēr ir stāvējis Vītolu fonds un tā galvenā ideja – par izglītotiem, gudriem un spējīgiem Latvijas pilsoņiem. Fonda galvenā devīze “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem” ir kā moto un mērķis, uz kuru es joprojām tiecos. Taču šī palīdzība sākas ģimenē, jo ir brīnišķīgi, ja morāli un arī finansiāli vari palīdzēt vispirms saviem tuvākajiem – māsai, brālim, ļaujot arī viņiem iegūt izglītību un patstāvīgi nostāties uz savām kājām.

FILANTROPIJAS NOZĪME

Jo, kā zināms, labais vairo labo. Pateicoties Vītolu ģimenei un visiem fonda ziedotājiem, šī pasaule ir kļuvusi par labāku vietu, kur dzīvot. Vismaz Latvija noteikti!

Tieši pateicoties Vilim Vītola kungam, es uzzināju, ko īsti nozīmē vārds “filantropija”, jo tas sevī ietver daudz vairāk par biežāk dzirdēto Paldies un sveiciens Vītolu vārdu “ziedošana”. Filantropija fondam dzimšanas dienā! ir jebkādu resursu plānota ziedošana labiem sabiedrības mērķiem, negaidot par to nekādu atlīdzību.

Elīna uz NBS Jūras spēku ātrumlaivas, dodoties intervēt karavīrus, kas piedalījās ūdenslīdēju kursos un veica niršanas treniņus Baltijas jūrā.

Neatkarīgi no tā, vai esi ziedotājs, stipendiāts vai kā citādi saistīts ar fondu, ja vēlies dalīties savās atmiņās un pieredzē, droši raksti uz info@vitolufonds.lv RADĪSIM SVĒTKUS KOPĀ!

www.vitolufonds.lv/www.vitolufonds.lv/www.vitolufonds.lv/www.vitolufonds.lv/www.vitolufonds.lv/www.vitolufonds.lv/www.vitolufonds.lv


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.