Vītolu fonda ziņas JŪLIJĀ/2022

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS JŪLIJĀ 2022 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTAS STIPENDIJAS IN MEMORIAM SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

Zum bites liepziedos un klusi lūst graudu stiebri tīrumā - tik bagāts un visvarens ir viņš - jūlija mēnesis. Bet katrai vārpai ir sava cena un medus saldumā paslēpies sāpīgais noziedēšanas rūgtums. Lai arī jūlijā esam priecējuši daudzus jo daudzus jauniešus ar ziņām par piešķirtām stipendijām, fonds saņēmis vairākas sāpīgas vēstis par ziedotāju došanos mūžībā. Mēs no sirds godinām un pieminām visus, kas reiz bijuši ar mums, jo šo brīdi veido viss tagad notiekošais un reiz bijušais. Un tie, kas vienreiz ienākuši fondā, vienmēr būs daļa no šī lielā spēka, kas jau gadu no gada ļauj Latvijas jauniešiem ieaugt zināšanās un gudrībā. Un par to vislielākais paldies Jums visiem!

DIBINĀTAS STIPENDIJAS

ILMĀRA UN VERAS DAMBERGU STIPENDIJA Ziedotājs Ilmārs H. Dambergs savā 90 gadu dzimšanas dienā dibinājis jaunu stipendiju. llmārs gadu gaitā fondā iesējis skaistu un ražīgu sēklu. 2015. gadā Ilmārs un viņa dzīvesbiedre

Vera

dibināja

stipendijas

savu

vecāku

piemiņai - Jāņa un Ellas Dambergu stipendiju un Jāņa un Ernas Binderu stipendiju. Kad 2017. gadā Vera devās mūžībā, tika dibināta arī Veras Dambergas piemiņas stipendija. Kopš 2004. gada Ilmārs Dambergs darbojas kā Jaunsardzes fonda stipendijas koordinators. Tagad šiem labajiem

darbiem

pievienojas

arī

jubilejā

dibinātā

stipendija. Fonds sirsnīgi sveic Ilmāru Dambergu skaistajā dzīves jubilejā un izsaka pateicību par lielo nesavtību, pat savos svētkos domājot par citiem!

GEORGA ANDREJEVA PIEMIŅAS STIPENDIJA Atvadoties no Georga Andrejeva, kurš mūžībā devās šī gada 16. jūlijā, ģimene ziedu vietā aicināja godināt aizgājēju, ziedojot Andrejeva kunga piemiņas stipendijai, kas jau pavisam drīz kļūs par atbalstu kādam talantīgam medicīnas vai politikas jomā studējošajam. Paldies tuviniekiem un draugiem, kas ziedoja stipendijai!


ALBERTA SPOĢA PIEMIŅAS STIPENDIJA Alberts Spoģis (1924–2020) ir dzejnieks, filozofs, publicists, vairāku grāmatu autors un sabiedriski aktīvs cilvēks, kurš darbojies LAK Eiropas centra prezidijā, kā arī

bijis Vācijas LCK ģenerālsekretārs

un PBLA

Kultūras fonda pedagoģijas referents. Atvadoties no Spoģa kunga, piemiņas pasākumā Minsterē ziedots stipendijai. Paldies Veronikai Spoģis un citiem ziedotājiem!

IN MEMORIAM "Savu gabalu Latvijas zemes Margita vēlēja Latvijas jauniešiem, lai tie aug un attīstās tikpat skaisti, kā nobriest lauki Zemgalē, dodot spēku, kas līdzvērtīgs saules siltumam."

MARGITA KĀNBERGA 21.10.1936. - 21.06.2022.

ATVADU VĀRDI->

VISVALDIS SNIEDZE 26.02.1925.- 06.07.2022.

"2016. gadā mūžībā devās Māra, tagad, pēc sešiem gadiem, arī Visvaldis ir kopā ar viņu tajā saulē. Tā bijusi bagāta un mīlestības piepildīta dzīve, un ne mūža gadi, bet tajos paveiktos ir atsvars labestībai, kas gūta, saņemta un tālāk dota."

ATVADU VĀRDI->

""Esi pirmais saules stars,” moto, ko Astrīda mācījusi mazbērniem un pie kura arī pati pieturējās savā dzīvē – viņa bija dzīvespriecīga, sirsnīga un vienmēr aktīva. Astrīda ilgus gadus bija Karakasas Latviešu dāmu komitejas vadītāja."

ATVADU VĀRDI->

GEORGS ANDREJEVS 30.10.1932. – 16.07.2022.

ASTRĪDA BRIEDIS 30.01.1926.-09.07.2022.

"Mūžībā devies izcilais latviešu ārsts, diplomāts, politiķis, Vītolu fonda ziedotājs Georgs Andrejevs, kura nopelni palīdzējuši Latvijai visdažādākajās jomās.."

ATVADU VĀRDI->

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI JŪLIJĀ

TAPUSI FONDA "GADAGRĀMATATA 2021" Jūnijā iznākusi fonda "Gadagrāmata 2021", kurā apkopoti aizvadītā gada statistikas dati, finanšu pārskati un akutālie jaunumi. Vislielāko pateicību sakām Annijai Bullei par ievērojamo darbu! Paldies izdevniecībai "Livonia Print" un Aldim Svjaščenkovam par sadarbību! Gadagrāmatu iespējams skatīt šeit.


PADOMES SĒDE 15. jūlijā aizvadīta padomes sēde. Svarīgākās aktualitātes skaitļos:

26,5%

Izcilnieku īpatsvars no visiem stipendiātiem 2021./2022. gadā (vidējā atzīme virs 9)

66

394

426

Šī gada stipendiātu absolventu skaits

Studenti, ar kuriem lemts pagarināt stipendiju līgumu 2022./2023. studiju gadā

Jaunie stipendiāti 2022./2023. studiju gadā

820 Kopējais plānotais stipendiātu skaits 2022./2023. studiju gadā

Paldies visiem jauniešiem, kuri lēmuši atteikties no stipendijām, lai dotu iespēju tiem, kam tā vajadzīga vairāk. Tas ir godaprāts, kas iedvesmo!

ARTŪRS DINBERGS TIKĀS AR STIPENDIĀTU

ANDRA STAKĻA TIKŠANĀS AR JAUNIEŠIEM

20. jūlijā Artūrs Dinbergs ar sievu uz tikšanos bija aicinājuši Kornēlija Dinberga piemiņas stipendijas saņēmēju Olavu Rāciņu, kurš šogad ar izcilību absolvēja RTU Ķīmijas tehnoloģijas programmu. Paldies Artūram Dinbergam, kurš turpina vecāku iesākto, atbalstot jauniešus un veltot laiku, lai iepazītos ar stipendiātiem tuvāk!

Pārrunāt aizvadītā semestra pieredzi un rezultātus uz tikšanos restorānā “Lidojošā Varde” Viļa Olava piemiņas stipendijas saņēmējus bija aicinājis ziedotājs Andris Staklis, kurš ar jauniešiem tiekas ļoti regulāri. Sakām lielu paldies Andrim par vēlmi tikties un piepildīt laiku ar vērtīgām sarunām!

LEPOJAMIES! Lepojamies ar mūsu izcilniekiem - 12 jauniešiem, kuriem abos 2021./2022. studija gada semestros vidējā atzīmē bijusi 9,5 un vairāk. Laura Blomniece

Madara Stašāne

Elīza Paule Graudiņa

Annija Kliemane

Megija Belinska

RSU,

LU,

LU,

RSU,

RTA,

VeA,

Ekonomika

Valodas un starpkultūru komunikācija

Biznesa vadība

Baltu filoloģija

I sem - 9,5 II sem - 9,6

I sem - 9,7 II sem - 10

I sem - 9,8 II sem - 10

I sem - 10 II sem - 9,7

Karīna Sereda

Aleksandrs Grigorjevs

Viesturs Laicāns

Ričards Edijs Štibe

Medicīna

Medicīna

I sem - 9,6 II sem - 9,9 Sandris Mauriņš

Asnate Feldmane

I sem - 9,6 II sem - 9,8 Dāvids Rubens

DU,

LU,

BA,

VeA,

RSU,

RTU,

Fizioterapija

Āzijas studijas

Starptautiskās finanses

Valodas un starpkultūru komunikācija

Medicīna

Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana

I sem - 10 II sem - 9,9

I sem - 10 II sem - 10

I sem - 10 II sem - 9,9

I sem - 9,6 II sem - 9,9

I sem - 9,7 II sem - 9,5

I sem - 9,7 II sem - 9,6


ZIEDOJUMI MĀRIS ZELTKALNS, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, MĀRA HRGETIČ, SAGINAVAS LATVIEŠU KLUBS, LĪGA RUŽA, ZVEJNIEKU ĢIMENE, SIA "APSĪTE", ERGO LIFE INSURANCE SE LATVIJAS FILIĀLE, ILMĀRS DAMBERGS, ZIEDOJUMS NO ALBERTA SPOĢA PIEMIŅAS SARĪKOJUMA

LATVIJAS ZONTA KLUBU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI VALMIERAS ZONTA KLUBS

ARTURA TREIJA PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI SANITA BRŪMELE-RIEKSTIŅA, AGRITA RUBĪNA, SIA "JUNIORS 99 PLUSS" , AIGARS OPIHTINS, VIESTURS LAURS, SANDRA VALEIŅA, MĀRIS VĪTOLS, MAZO BĒRNU SKOLA "KNĀBIS", GUNA MISKAROVA, ILMĀRS KLAUŽS, NORMUNDS KALNIŅŠ, IMANTS ĀBELĪTIS, MĀRĪTE DAUKSTE, SANDRA VEIDEMANE, LAURA CĪRULE-VORKALE, INGUSS REIZENBERGS, SIA "AMAZONE", SIA "BOMIS LTD", LIGITA ZILGALVE

GEORGA ANDREJEVA PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI ZANE ŅIKITINA, PĒTERIS TOMIŅŠ, ELĪNA TANNE, INGRĪDA MEIEROVICA, GUNTA LAZDĀNE, INGRĪDA LĀCE, SVAŽU ĢIMENE, JĀNIS SKĀRDS, INDRA ĀBOLTIŅA, BIRUTA BĒRA, BAIBA ANDA RUBESA, ANDA BRINKMANE, PĒTERIS TRAPENCIERIS, INESE BIRZNIECE, ELĪNA BLŪMA, INGUNA KĻAVIŅA, ĢIRTS ŠALMS, VILIS VĪTOLS

DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI MĀRCIS PAULS, INĀRA KRŪMIŅA, EDVARDS LORENCS, MATĪSS KLĀSONS*, BAIBA BĀRTULE*, AINĀRS KNOKS*, DACE FREIMANE*, SANDRA KIRLKINA*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, SOLVITA RUBEZE*, ANNA MARIJA KNOKA*, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS*, AIVARS SINKA UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS

KOPĀ 2022. GADĀ SAZIEDOTS +1 410 931 EUR

2 43O 967 EUR MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

2,500,000 2,000,000

+101 450 EUR

1,500,000 1,000,000 500,000 0

56 534 EUR

+426 485 EUR

JANVĀRĪ FEBRUĀRĪ

26022856

+79 478 +341 847 +14 242 EUR EUR EUR

MARTĀ

APRĪLĪ

info@vitolufonds.lv

MAIJĀ

JŪNIJĀ

JŪLIJĀ

www.vitolufonds.lv


20!

Jubilejas pielikums: Vītolu fondam

Nr.7.

2022. gadā mēnešraksts papildināts ar jaunu rubriku, kas veltīta fonda apaļajai jubilejai. 12 iedvesmojošās intervijās iepazīstināsim ar cilvēkiem, kuru dzīves nesaraujami saistītas ar Vītolu fondu. Jūlijā savās domās dalījusies šī

gada absolvente-skolotāja, ziedotājas Ritas Kaimiņas

stipendiāte no 2018. līdz 2021. gadam

Elīna Juska, kura pēc studijām lēmusi turpināt karjeru

dzimtajā Dienvidkurzemes novadā.

MĀCĪTIES, LAI MĀCĪTU CITUS matemātikas

IZGLĪTĪBA Mana dzīves ceļa rādītājs noteikti bija, ir un būs izglītība. Pamatizglītības

un

vidējās

izglītības gaitas pavadītas mīļajā Aizputes

vidusskolā,

pedagogiem pieņēmu

kur

izzināju

caur

sevi

izaicinājumus

, un

iespējas, kas noveda pie mana pašreizējās

misijas-

sniegt

atbalstu citiem, nododot savas zināšanas, prasmes un redzējumu uz lietām. Pedagoga profesijas

būt

publikas

priekšā,

profesiju,

kur noteikti esmu pateicīga Latvijas Universitātes

mācībspēkam

par

zināšanām, prasmēm un ticību, kas manī

tika

ielikta.

Paralēli

pamatstudijām

pieņēmu

dažādas

iespējas

papildus

apguvu

un

dažādus profesionālās pilnveides kursus

pedagoģijā

programmēšanā, attīstīties

kas

un

redzesloku

un

man

paplašināt

tehnoloģiju

ļāva savu attīstot un pilnveidojot sevi. Šī iespēja ļāva universitātes studijas

DARBS Nozīmīgs punkts dzīvē ir arī mana

būt pedagoga profesijas uzsākšana jau

uzklausītai un saredzētai, turpinot pēc

pirmā

Elīna Juska

jomā,

piemēram, robotikā.

īpašības un raksturs vijies cauri vienmēr. Sākot ar vēlmi uzstāties,

skolotāja

aizvadītā

kursa

saskatīt jau ar pavisam citu skatu, izmantojot

jau

pieredzi,

savu

personīgo

bija

papildus

to ar velmi palīdzēt, nodod savas universitātē. Darba gaitas uzsākot

motivācija ņemt no universitātes

piemēram, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā,

maksimumu, lai varētu dalīties

zināšanas

citiem,

vidusskolas

laikā

strādājot

ar

esmu

ieguvusi

entuziastisku,

bērniem un jauniešiem ar īpašām profesionālu un draudzīgu atbalsta vajadzībām atbalsta nu, dzīves

centrā. Tā, komandu,

paraugu,

kas

vienmēr

ceļš veda mani uz atgādina, kāds skolotājs es varu būt,

zināšanās,

prasmēs

ar

saviem

kolēģiem, skolēniem. Ir patīkami strādāt

ar

tik

azartiskiem

jauniešiem, kuri gatavi iesaistīties jebkurā avantūrā, tāpat arī ļauties viņu

piedāvājumiem,

kopā

tos

realizēt arī ārpus mācību procesa. Skola noteikti ir tā vieta, kur Tev ir iespēja

ģenerēt

jaunas

meklēt

sabiedrotos

realizēt,

gan

no

idejas,

un

skolēna,

tās gan

pedagoga perspektīvas.

ATBALSTS Ja man jautātu, kas man Rita Kaimiņa kopā ar saviem stipendiātiem, tai skaitā Elīnu, 2021. gada septembrī

asociējas ar manu studiju laiku, noteikti saraksta augšgalā

būtu


Vītolu

fonds.

Cilvēks

pat

nenojauš, cik gan interesants var izvērsties dzīves ceļš ar vienu, pēdējā

dienā

pieteikumu,

aizsūtītu,

interviju

un

stipendijas apstiprinājumu. Mana lieliskā stipendijas ziedotāja Rita Kaimiņa vienmēr rūpējusies par studentam

nepieciešamo

enerģijas,

uzmundrinājumu

un

pozitīvisma devu. Gan jaukajās tikšanās

reizēs,

gan

ar

roku

rakstītajās vēstulēs, gan mīļajās dāvanās

esmu

sajutusi

to

patiešām apbrīnojamo labestību, ko Rita Kaimiņa sniedz jauniešiem. Arī fonds man šajos gados ir atvēris durvis piedzīvojumiem un sajūtām,

dodot

pasākumu,

iespēju

piedalīties

vadīt

dažādos

pasākumos kā viesim. Šis ir laiks, kad esmu iepazinusies ar daudz talantīgiem cilvēkiem,

un tāpat

neatlaidīgiem esība

fondā

veicinājusi atbildības sajūtu pret

Elīna, vadot "Uzņēmēju pateicības pusdienas 2019"

Dzīve ir pilna iespēju, tāpēc ir būtiski nebaidīties, uzdrīkstēties, mēģināt un rast savus līdzcilvēkus. Šīs daudzās iespējas man ir devusi izglītība, kas nebūt neaprobežojas ar mācību stundām un teorētisku zināšanu ieguvi par kādu konkrētu tēmu, ir jādomā plašāk, jāizmanto savu iegūtos zināšanu un prasmju pamatus, lai vērtu durvis jauniem piedzīvojumiem. Izglītība vienmēr būs stabils pamats, pie kā pieturēties, taču svarīgi domāt par to stiprināšanu, attīstot sevi un mācoties mūža garumā.

studijām un ziedotāju. Fonds un ziedotāja Rita ir daļa no manis un ģimenes un par to esmu pateicīga!

Kopā ar saviem audzēkņiem 2022. gadā

Saņemot diplomu šī gada vasarā

Neatkarīgi no tā, vai esi ziedotājs, stipendiāts vai kā citādi saistīts ar fondu, ja vēlies dalīties savās atmiņās un pieredzē, droši raksti uz info@vitolufonds.lv RADĪSIM SVĒTKUS KOPĀ!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.