Vītolu fonda ziņas Jūlijā/2021

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS JŪLIJĀ 2021 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTAS STIPENDIJAS SADARBĪBU TURPINA PADOMES SĒDE SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

Līkst smagas vārpas tīrumos un visi lauki svētīti pļauta siena vālām. Tik viegli iet pa zemi, kas auglīga un pilna kā vecāsmātes abra. Tik skaisti dzīvot zem saules, kas balta kā vectēva ēvelēto brusu skaidas. Jūlijs ir vasaras krustceles, kad vakardienas paveiktais dod gandarījumu un rīdienas darāmais jau iegulst mūsu plaukstās kā magoņu sēklas! Sēkliņa, tik maza, bet ar tik grandiozu potenciālu. Viegli aizlidot, neiespējami noturēt! Zeme elpo dzīvības pilna, atliek tikai atsperties un dzīt saknes, saplaukt, uzziedēt, izaugt... Meklējot labākās izaugsmes vietas, absolventi sprauž nākotnes maršrutus rītdienas ceļam, un, pateicoties katram jaunam ziedojumam, mēs varam būt kopā ar jauniešiem - kopā no sākuma līdz beigām, un, šķiroties vēl tikai liegi noteikt: "Draugs, finiša jau nav, ir tikai starts!" Augusts fondā ir Draugu mēnesis, kad aicinām kā bijušos stipendiātus, tā arī pārējos draugus un atbalstītājus ziedot Draugu stipendijai - jo ik sēkliņa, ik graudiņš var paveikt lielas lietas!

DIBINĀTAS STIPENDIJAS

LĪGAS PEISENIECES STIPENDIJA Demonstrējot tālredzīgu domāšanu un sirdsgudru attieksmi, stipendiju dibinājusi Banku augstskolas rektore, Dr.sc.admin., asociētā profesore Līga Peiseniece. "Vēlos atbalstīt Banku augstskolas studentu - līderi, kurš ar savu darbību sniedz būtisku ieguldījumu sabiedrības labā,“ teic ziedotāja. Sirsnīgs paldies Līgai Peiseniecei! ANŠA GRASMAŅA JUBILEJAS STIPENDIJA Atzīmējot piecdesmit gadu jubileju, Ansis Grasmanis vēlējās, lai viņam veltītās dāvanas piepildījumu rod stipendijas veidā, tāpēc viesus aicināja ziedot talantīgu jauniešu atbalstam. Liels paldies Ansim Grasmanim! ARTURA TREIJA PIEMIŅAS FONDA STIPENDIJA RĪGAS HANZAS ROTARI STIPENDIJAS Arturs Treijs bija vēl tikai skolēns, Rīgas Hanzas Rotari klubs dibināts ar kad izdzisa viņa dzīvība. Godinot mērķi veicināt sadarbību un Artura mīlestību, patriotismu, dzīves attīstību, kalpojot sabiedrības ideālus un vēlmi darboties savas interesēm. Jūlijā papildus gada valsts labā, dibināta Artura Treija stipendijām, kluba biedri ziedojuši piemiņas fonda stipendija, kas divām vienreizējām stipendijām. novēlēta politikas un sociālo zinātņu Mīļš paldies Rīgas Hanzas Rotari studentiem. Sirsnīgs paldies Treiju klubam par sadarbību! ģimenei un visiem ziedotājiem!


SADARBĪBU TURPINA

SAGINAVAS LATVIEŠU KRISTĪNE UN KLUBS PĒTERIS SAULĪŠI

EDĪTE UN VIESTURS ZARIŅI

ATIS UN BALVA BREDOVSKI

DAUGAVAS VANAGU TORONTO NODAĻA

SIA "LĀČPLĒŠA CENTRS"

PADOMES SĒDE 15. jūlijā sēdē padome atskatījās uz aizvadīto mācību gadu. Otrajā semestrī stipendijas izmaksātas 723 jauniešiem , no tiem 86 ir absolventi , starp kuriem 14 bakalaura darbu aizstāvējuši ar vērtējumu 10 . Sekmīgi studiju gadu pabeiguši 698 studenti, bet 25 jaunieši dažādu iemeslu dēļ sesiju nav nokārtojuši. Jāuzsver, ka katrs ceturtais stipendiāts ir izcilnieks, kas semestri pabeidzis ar vidējo atzīmi 9 un augstāk! Jūlijā un augustā katrs ziedotājs saņems atskaiti par paveikto, fonda gada darbības pārskatu un stipendiātu pateicības vēstules. Nākamajā studiju gadā tiks atbalstīts rekordliels studētgribētāju skaits - 830 jaunieši! Paldies ikvienam un katram, kas ļauj fondam augt un attīstīties, lai kopā paveiktu lielas lietas!

STIPENDIJAS 2020./2021. MĀCĪBU GADAM

830

272 STIPENDIJAS PIRMO REIZI

558 PAGARINĀTI STIPENDIJU LĪGUMI

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI JŪLIJĀ STIPENDIJU PASNIEGŠANA JAUNIEŠIEM

PLŪMJU ĢIMENE TIEKAS AR STIPENDIĀTIEM

Jūlijs neapšaubāmi ir izlaidumu laiks. Suminot absolventus un dodot tiem atspērienu jaunu mērķu sasniegšanai, ziedotāji pagodināja jauniešus, pasniegdami stipendijas personīgi. Roberts Molotanovs ar stipendijas iegūšanu sveica Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas audzēkni, savukārt Latvijas Zonta klubs pasniedza stipendiju Ogres 1.vidusskolas izlaidumā. Mīļš paldies ziedotājiem par rūpēm un laiku!

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, jūlija beigās jau tradicionāli satikās Viļņa Plūmes piemiņas stipendijas ieguvēji – pašreizējie un bijušie. Tikšanos rīkoja Plūmju ģimene, kopā aicinot visus šīs stipendijas saņēmējus. Viņu pulciņš jau krietni kupls – trīspadsmit, un bijušie stipendiāti labprāt dalās pieredzē un padomos ar “jauniņajiem”. Šoreiz visa laba vēlējumus saņēma Elizabete Kočkere un Ņikita Forisjaks, kuri septembrī uzsāks studijas, atbalstam saņemot šo stipendiju. Liels paldies Plūmju ģimenei!

LEPOJAMIES! Ziedotājs LPKS "LATRAPS" atzīts par lielāko nodokļu maksātāju vidējo uzņēmumu grupā Zemgales reģionā pagājušā gadā.

Rainers Leons Justs (BYKO-LAT stipendiāts) kā viens no labākajiem RTU absolventiem izlaidumā saņēma kompānijas "Bite" dāvanu - mobilo telefonu.

Kristiāns Meidrops (Jura Gravas piemiņas stipendija 2009.-2014. un Prof. Jāņa Gablika piemiņas stipendija 2015.-2017.) jaunākais sirds ķirurgs Latvijā.


ZIEDOJUMI LĪGA PEISENIECE, DAINA MARIJA BĪRIŅA, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, ERGO, RĪGAS HANZAS ROTARI KLUBS, SAGINAVAS LATVIEŠU KLUBS, PĒTERIS UN KRISTĪNE SAULĪŠI, EDĪTE UN VIESTURS ZARIŅI, ATIS UN BALVA BREDOVSKI, "DAUGAVAS VANAGU" TORONTO NODAĻA, SIA "LĀČPLĒŠA CENTRS" SOS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI JĀNIS LIEPIŅŠ, MĀRTIŅŠ TRAUBERGS, SANITA ELKSNE ANŠA GRASMAŅA JUBILEJAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI ZIEDĪTE MUZE, JĀNIS JĀKOBSONS, SANDRA ŠTEINA, KRISTAPS STRAZDS, LUDVIGS SAPROVSKIS, ZINAIDA ARKLONE, KĀRLIS BŪTNĀRS, VITA DIĶE, INGRĪDA BLŪMA, IEVA BITE, NORMUNDS BAĶIS, MĀRIS GRAUDIŅŠ, MĀRĪTE BRŪZE, AINĀRS OZOLS, ASTRĪDA NOTTE, INGA JĀKOBSONE, SANTA PRIEDE, AIVARS LAPKOVSKIS, KASPARS KAULIŅŠ, INGA KRONBERGA, INGA KADEKA-HARKOVA, DACE GRASMANE, VIESTURS NEIMANIS, ĢIRTS BĒRZIŅŠ, EDGARS PĪGOZNIS, ELMĀRS PRIKŠĀNS, RITA GRĪNVALDE, MIĶELIS HAROLDS BULMANIS, DAINA BEĻICKA, JĀNIS LEJA, ROBERTS STUĢIS ARTURA TREIJA PIEMIŅAS FONDA STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI ANDRIEVS CELMIŅŠ, MAZO BĒRNU SKOLA "KNĀBIS", SIA "KVATRO", SANITA BRŪMELE-RIEKSTIŅA, MĀRIS VĪTOLS, LAURS VIESTURS, IEVA KLAUŽA, LAURA CĪRULE-VORKALE, IMANTS ĀBELĪTIS , SOLVITA DEGLAVA, INGUSS REIZENBERGS , SIA "BOMIS LTD", NIKLĀVS DAUGAVVANAGS, AGRITA RUBĪNA, AIGARS OPIHTINS, NORMUNDS KALNIŅŠ, ULDIS BĒRZIŅŠ, MW. D.LAURA, VIJA JANSONE

DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

KĀRLIS ZEMDEGA, MĀRCIS PAULS, ZANE TIMMA*, ARTŪRS DĒVITS, BAIBA BĀRTULE, SOLVITA RUBEZE*, RAIMONDS RITUMS*, IEVA EVERTE, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, ROBERTS VEINS*, ARVĪDS LIELKĀJS, ILZE OŠĀNE, ARTŪRS DZENIS, MADARA MEŽVIETE*, VITA DIĶE, ARMANDS BĒRZIŅŠ, AGNESE GRĪSLE, DACE FREIMANE, UĢIS BĀRBALS, HELGE LODZIŅŠ, ANTRA VIKSNA UN PETER BRUUN YDE, NAURIS SMAĻĶIS, LĪGA TREILIHA, AIVARS JUNGA, ARMANDS MORTUZANS, ILZE GRINŠPONA*, DACE FREIMANE, EGILS FUKSIS, ILZE LEJINA, GUNITA BUHL, EDIJS LANDZMANIS, INESE LOČMELE-JANSONE*, LINDA ANČUPĀNE, ANNIJA BULLE*, SIA "VIRIDI LUX", DIANA TITOVA, EDVARDS LORENCS, MĀRTIŅŠ GRANTS, INETA SOKOLOWSKI, GINTS RADZIŅŠ, RONALDS GUOGIS, ARTA HASKIEVIČA, ANNA LOSĀNE, LINDA ŪDRE*, ANDZELA NOVOJENKO, SVETLANA BORDOVSKA, ELĪNA NESIMIOGLU, LIENE JAKOBSONE*, ANZELA GROMOVA, EGILS FUKSIS, BEĀTE GRIŅEVICA, JOSHKA FISHERS, RIMVYDAS STEPONAVIČIUS UN 67 ANONĪMI ZIEDOTĀJI

*BIJUŠAIS STIPENDIĀTS

EUR

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000

+73 817 EUR

464 408 EUR MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

JA N VĀ FE R BR Ī U ĀR Ī M AR TĀ AP RĪ LĪ M AI JĀ JŪ N IJĀ JŪ LI JĀ

0

37 318 EUR

+30 965 EUR

+65 469 EUR

+106 852 EUR

+114 202 EUR

+35 786 EUR

KOPĀ 2021. GADĀ SAZIEDOTS

26022856

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.