Vītolu fonda ziņas DECEMBRĪ/2022

Page 1

JAUNAISGADS

Dodtautāmvairākkauna,sāta, Laineizceļaskaršunbads; Dodvīriem,sievāmvairākprāta, Dodvairākgaismas,Jaunaisgads!

Dodgaismumums,kasapspīdvisu, Laiapskaidrojastumšaiskakts; Dodviņušurpmumsvisu,visu, Lainetiktuvairsmelots,zagts!

Vedpērkoņuscaurgaisadzelmēm, Laisvētībutiezemeidārd; Nessiltumuizsaulessvelmēm Unleduskalnuskopāspārd'!

Dodšurturvairākkauna,sāta, Laineizceļaskaršunbads; Dodvīriem,sievāmvairākprāta! Sveiksesimumstad,Jaunaisgads!

/JānisPoruks/

NOVADA FONDA STIPENDIJA

2022. gada decembrī atjaunota Talsu novada fonda stipendija, kas vēlēts kā atbalsts Talsu novada jauniešiem! Paldies ziedotājiem!

ZIEDOJUMI SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES DIBINĀTA STIPENDIJA PADOMES SĒDE VĪTOLU FONDA ZIŅAS DECEMBRĪ 2022 VĪTOLU FONDA ZIŅAS DECEMBRĪ 2022 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS" DIBINĀTAS STIPENDIJAS Šajos svētkosgribasvēlēttikaivienu:laiatnāktasbrīnums,kasvar
PADOME
Aizvadītajā padomes sēdē analizēti dati no esošo un bijušo stipendiātu iesniegtajām anketām ESOŠO STIPENDIĀTU KOPĒJIE IZDEVUMI Dzīves vieta Pārtika un sadzīves preces Transports Mobilo sakaru pakalpojumi 118 EUR 167 EUR 45 EUR 18 EUR +12,5% +50% +43,9% +34,1% Vidēji viena jaunieša mēnešizdevumi ir 348 EUR, salīdzinot ar 2021 gada izmaksām, tās šogad pieaugušas par 39,2%, visvairāk palielinoties transporta izmaksām (+50%) un pārtikas un sadzīves preču izmaksām (+44%)
aizslaucītprommūsubēdasunraizes!Laigaismasakaujtumsu,unmierstiek dāvātsvisaslabasgribascilvēkiemuzšīspasaules!
SĒDE
TALSU

Bijušo stipendiātu papildu izglītība pēc bakalaura studiju beigšanas: 12% 13% 46% 11%

papildinājuši zināšanas profesionālās pilnveides kursos šobrīd turpina studijas maģistrantūrā vai rezidentūrā ir ieguvuši maģistra grādu turpina studijas doktorantūrā vai ir ieguvuši doktora grādu

*aptaujā piedalījās 591 bijušais stipendiāts

SVARĪGĀKIE

Bijušo stipendiātu ģimenes stāvoklis

precējušies vai saderinājušies ir bērni kopā bijušajiem stipendiātiem piedzimušo bērnu skaits

75% 38% 353

Lepojamies ar kuplāko ģimeni fondāOzolu ģimeni, kurā aug pieci bērni!

NOTIKUMI DECEMBRĪ

SVĒTKU PATEICĪBAS PUSDIENAS FONDA ZIEDOTĀJIEM - SENIORIEM

Lai sirsnīgi pateiktos par lielo atbalstu un labestību, ko saņemam dien dienā, 21 decembrī uz svētku pusdienām restorānā "Čarlstons" tika aicināti fonda ziedotāji-seniori Piepildītu sarunu gaisotnē apjautām, cik vērtīgs ir laiks, ko pavadām kopā.

Par noskaņas radīšanu pateicība stipendiāta Gustava Ziemeļa ģimenei, kuru emocionālais muzikālais pavadījums atvēra sirdis un prātus! Paldies restorānam "Čarlstons" par uzņemšanu!

PREZIDENTE VAIRA VĪĶE-FREIBERGA IENĀKUMUS NO ROTU PĀRDOŠANAS VELTA

STIPENDIJĀM

Decembrī uņēmums “Grenardi” nāca klajā ar rotaslietu kolekciju “Zelta saule aust”. No katras šīs kolekcijas iegādātas rotas 50 EUR tiek ziedoti Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai Šajā studiju gadā atbalstu saņem trīs jaunieši! Paldies Vairai Vīķei-Freibergas kundzei par ieguldījumu jauniešu izglītošanā!

DATI PAR BIJUŠAJIEM
STIPENDIĀTIEM*

9 decembrī skaistu sarīkojumu restorānā “Čarlstons” jauniešiem bija noorganizējis ziedotājs Jānis Andersons, kurš uz satikšanos bija aicinājis savu dibināto stipendiju (Aivara Andersona ģimenes, vectēva Jāņa Andersona piemiņas un Sarmītes Andersones-Šveics jubilejas), savas mammas, ziedotājas Sarmītes AndersonesŠveics, stipendiju (Viļņa Viktora Šveics piemiņas un Sarmītes Andersones)

saņēmējus, kā arī SIA “Euroskor Latvijā” un Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendiātus Pēc tikšanās stipendiāts Sandis Mauriņš (RSU, Medicīnas programmas 4 kursa students), daloties pārdomās, teic: “Ir interesanti uzzināt kaut ko jaunu par cilvēku, kuru ikdienā nesatiec, bet kurš tavā dzīvē un izglītībā sniedz lielu pienesumu Tas ir kaut kas vārdiem neaprakstāms Esmu pateicīgs Andersona kungam, kurš ir noticējis manām spējām un dāvā nozīmīgu finansiālo atbalstu Paldies par sirsnīgām sarunām un kopā pavadīto pēcpusdienu!”

Atttēlā Georgs Andrejevs P Stradiņa slimnīcas reanimatoloģijas centrā 1971 gads Foto no RSU Vēstures muzeja krājuma Anita Andrejeva ar ģimeni sirsnīgi pateicas visiem cilvēkiem kuri izteica līdzjūtību un piedalījās profesora Georga Andrejeva atvadu ceremonijā Doma katedrālē, ar piemiņas ziedojumiem atbalstot Vītolu fondu un Okupācijas muzeju. Piemiņas ziedojumi devuši iespēju Rīgas Stradiņas universitātes Medicīnas fakultātes studentam nodrošināt Georga Andrejeva piemiņas stipendiju vienam mācību gadam.

9 decembrī notika Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas sēdē, kas veltīta Profesora Georga Andrejeva piemiņai Sēdes laikā tika atklāta arī auditorija, kas nosaukta Georga Andrejeva vārdā un būs daļa no RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras Šī pasākuma ietvaros stipendijas saņēmējam, studentam Tomam Mārtiņam Smilgam bija iespēja iepazīties ar Andrejevu kunga dzīvesbiedri Anitu Andrejevu un pārējo ģimeni Par šo iespēju viņš saka: “Bija patiess prieks būt kopā ar Andrejevu ģimeni šādā godpilnā auditorijas atklāšanas brīdī Andrejevas kundze bija ieinteresēta manās studiju gaitās un turpmākajos plānos rezidentūrā Vārdi, kurus noteikti atcerēšos ilgi, ir, ka neatkarīgi no manas tālākās izvēles, būtiski ir darīt to, kas patīk, jo tad arī viss izdodas Šos vārdus noteikti varētu attiecināt uz Georga Andrejeva sirdslietu un visu, ko viņš savas dzīves laikā paveica medicīnas labā Liels paldies par šo vērtīgo tikšanos!”

ZIEDOTĀJU-STIPENDIĀTU TIKŠANĀS
ZIEDOTĀJIEM PAR JAUNIEŠIEM VELTĪTO LAIKU!
PALDIES

VALSTU SADARBĪBAS RELĪZES

Novembrī rakstījām, ka tapis apkopojums par fonda sadarbību ar Austrālijas ziedotājiem 2022 gadā (to iespējams skatīt šeit ), decembrī tam pievienojies arī apskats par sadarbību ar ASV, Kanādu un Eiropu Paldies visiem ziedotājiem par šajā gadā paveikto!

DECEMBRĪ FONDĀ VIESOJĀS:

6 decembrī fondā viesojās Pēteris Dzenis ar kundzi un Gunārs Dzenis, ar kuru atbalstu tiek piešķirtas SIA “Kokpārstrāde 98” stipendijas

SVEICAM SVĒTKOS

15 decembris

Jānis Rozenfelds SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs

16 decembris Tikšanās ar ziedotāju Lalitu Muižnieci

Aija Monika Vainiņa (Baibas Priedītes stipendija 2021 - 2023 ) un Dairis Rihards Irbe (Rīgas Hanzas Rotari kluba - Viktora Kulberga piemiņas stipendija 2020 - 2023 ) piedalījās lieljaudas kosmiskās raķetes izstrādē

Dana Gorina (SEB” bankas stipendija 2017 -2019 un Gunāra Šterna piemiņas stipendija 2019 -2020 ) ieguvusi augstāko novērtējumu "Jurista vārda" rīkotajā konkursā krimināltiesību sekcijā

Ernests Grabusts (Puteņu ģimenes stipendija 2019 -2022 ) “Jurista vārda” redakcijas Kalvja Torgāna Galvenās balvas ieguvējs, kā arī uzvarētājs valsts tiesību, tiesību teorijas un vērstures sekcijā

Gunta Greisle (Ritas DzilnasZaprauskas piemiņas stipendija 2020 - 2022 un Mairas ZālītesTuraids piemiņas stipendija 2022 /2023 ) mūzikas talantu konkursā "Ineses Galantes Talanti" ieguvusi sktatītāju Simpātiju balvu

Ziedotāja Sandra Kalniete saņēmusi Valsts prezidenta Cildinājuma raksts par ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, Eiropas vēsturiskās atmiņas vienošanā un nenogurstošo darbu Latvijas labā, tai skaitā pārstāvot valsti Eiropas Parlamentā +66 423 EUR

ANDRIS LAUCIŅŠ, DACE RASIŅA, EDVARDS LORENCS, ARTŪRS DĒVITS, INĀRA KRŪMIŅA UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT LV +443 287 EUR +39 740 EUR

ARTURA TREIJA PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI AGRITA RUBĪNA **Ziedojumi līdz 2022 gada 22 decembra plkst 10:22

LEPOJAMIES!
4000000
3 448 928 EUR KOPĀ 2022. GADĀ SAZIEDOTS** MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM! ZIEDOJUMI GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, RĪGAS HANZAS ROTARI KLUBS, JEĻENA ZVIEDRE, ATIS ŠVINKA, SIA "D31", IEVA TETERE, FONDS "TAVS
SIA "LSC", TALSU
ERGO LIFE INSURANCE SE LATVIJAS FILIĀLE, SIA "APSĪTE", SIA "DIDRIHSONS ARHITEKTI, ANDRIS KĻAVIŅŠ VALSTS PREZIDENTES VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS
56 534 EUR +426 485 EUR +341 847 EUR +14 242 EUR +79 478 EUR +1 411 531 EUR +101 450 EUR +94 430 EUR +373 481 EUR ELVA
ATBALSTS",
NOVADA FONDS, NODIBINĀJUMS "LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBA",
STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI IGORS SKOKS, RAIMONDS VĒJONIS, VALDIS ZATLERS, KASPARS KALNIŅŠ, DAINA KALNIŅA, SE "BALTIC INTERNATIONAL BANK", SIA "GRENARDI" DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI
EGLĪTE, MĀRCIS PAULS, AINĀRS KNOKS, AIVIS AGEJEVS, SOLVITA RUBEZE, GUNTIS UN EDĪTE BĒRZIŅI, GUNTA PRIEDCĒLĀJA, KRISTĪNE ĀBELNIECE, AIVARS SINKA, SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA", ROBERTS VEINS,

Jubilejas pielikums: Vītolu fondam 20!

Gads nu ir galā Priecājamies, ka katru mēnesi esam varējuši jūs iepazīstināt ar izcilām personām, kopā suminot Vītolu fonda divdesmitgadi. Bez lielām svinībām un salūtiem, bet ar siltiem vārdiem un gaišām idejām, jo cilvēks vienmēr bijusi un būs vislielākā vērtībā Noslēdzošajā decembra apkārtrakstā domas un vēlējumus plašajai fonda ģimenei sūta arī VF darbinieki

Lai arī visiem viens, tomēr katram savsdzīves kopā savesti, lai godprātīgi kalpotu šai cēlajai idejai - būt par mezgliņu vietā, kur ziedotāju labsirdība atrod savu piepildījumu, dodot atbalstu izaugt tiem, ko saucam par mūsu turpinājumu un Latvijas nākotni!

Tāsirmājas,tāirģimene!

Vita Diķe Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja, 20 gadi fondā

Manas dzīves vislielākā vērtībā ir ģimene - cilvēki, kuriem atdodot sevi, aizvien rodu piepildījumu un spēku Ar pārliecību varu teikt, ka man ir divas ģimenes un ilgo darba gadu laikā abas it kā saplūdušas kopā Tāpēc arī šoreiz gribēju, lai domās dalās tie, kas dāvājuši savu spēku, kad man tas bijis visvairāk vajadzīgs, vēl jo vairāk tādēļ, ka tik grūti ir runāt par darbu, kas vienmēr bijis daudz vairāk, nekā vārdi to spēj izteikt Manu bērnu pārdomas: "Tava sirds sit vienā ritmā ar fondu, ar jauniešiem, kuriem palīdzat, ar ziedotājiem, kas šo palīdzību sniedz, un, protams, ar komandu Fonds tev ir iespēja atvērt likteņu krātiņus putniem, kas spējīgi lidot augstu un tālu, iedot tiem ceļa maizi un ticību saviem spēkiem Tu gribi, lai tevis palaistie putni, lido, dzied un ir laimīgi Lai katrs no tiem atrod savu koku un uzvij

tajā ligzdu, kur nākošā augt mīlestībā un p Sākumā tas bija liels iekāpt nezināmajā atbildību par tik trauslu i attīstīt, mīlēt un strādāt bez darba laika, sargāt un gādāt, lai fonds ar katru gadu varētu sniegt palīdzību arvien vairāk jauniešiem palīdzību Bet tagad - tagad var redzēt, ka šis viss bijis ieguldīto pūļu vērts " ***

Vai ziniet, kas ir skaistākā lieta par ģimeni? Ģimenē nevar mīlēt pa pusei vai daļai, tikai no sirds un pa īstam Esmu pateicīga visiem, kas devuši savu mīlestību arī atpakaļ. Vislielākā pateicība Vītolu ģimenei, kuru uzticēšanās vienmēr bijis pagodinājums un iespēja. Pateicība ziedotājiem par dzīves gudrībām, uzticību fondam un ilgo sadarbību! Paldies stipendiātiem, kuri iedvesmo un palīdz palikt jaunai No jauniešiem mācos daudz, piepildos no katras tikšanās Par manu otru ģimenikolēģiem - varu teikt tikai vienu - bez viņiem šis viss nebūtu iespējams, bet lai tālāk runā viņi paši

Inna Rozenšteina Biroja administratore, 16 gadi fondā

ās ar Vītolu fondu notika teju pirms 17 gadiem Cilvēki mēdz ļoti spilgti atcerēties svarīgos notikumus dzīvē, tāpat arī es – to mirkli, kad klīdu pa Rīgas centra ieliņām, meklējot Lāčplēša 75B namu, lai iesniegtu dokumentus stipendijai, atceros tik labi, it kā tas būtu noticis vakar Toreiz ar Viļa un Martas Vītolu stipendijas atbalstu man bija iespēja uzsākt studijas Latvijas Universitātē, kas bez šīs stipendijas noteikti nebūtu izdevies. Paudīšu domu, ko izjūt simtiem citu stipendiātu – šis atbalsts atvēra durvis uz izglītību, par ko es vienmēr būšu pateicīga. Otrs pagrieziena punkts manā dzīvē bija zvans no Vītolu fonda pirmā studiju gada beigās ar vasaras darba piedāvājumu Vasara izvērtās par darbu daudzu gadu garumā Šogad apritēja 16 gadi kopš esmu daļa no fonda komandas un tā ir īpaša sajūta Vilis Vītols savā grāmatā "Savējiem" dalās pārdomās "Ja Jums kādreiz

Nr.12.

jāmeklē padoms vai jāskatās pēc parauga, vienmēr, arī izglītības laukā, ņemiet to tikai no sekmīgiem cilvēkiem" Manuprāt, fondā ir milzīga sekmīgu cilvēku koncentrācija, un tas liek raudzīties uz pasauli gaišāk Pirmkārt, tie ir ziedotāji, kas sniedz atbalstu jauniem censoņiem. Viņu dzīvesstāsti aizrauj, bet vērtības un milzīgs gribasspēks iedvesmo Tie ir stipendiāti, kas pat ļoti sarežģītu dzīves apstākļu priekšā nenolaiž rokas, studē un ar entuziasma pilnām acīm stāsta par savu izvēlēto ceļu Prieku un gandarījumu sniedz arī ziņas no bijušajiem stipendiātiem Pateicību parādā esmu saviem kolēģiem Tie ir fantastiski cilvēki, kas rada to gaisotni fondā, kas padara darbadienas dīvaini īsas, jo laiks fondā (ne tikai dienas un nedēļas, bet arī gadi) paiet nemanot

Brīnums, kas ir nosacīti izmērāms skaitļos un ciparos, taču visvairāk sajūtā, ka ir noticis kas patiesi vērtīgs Fonds jau labu laiku ir transformējies no mehānisma, kas nodrošina iespēju ziedot un saņemt atbalstu, uz ko plašāku un varenāku. Tā ir liela piederības un misijas sajūta, strādājot augstāka mērķa labad

darbību, cenšos iesaistīt cik vien spēju - tā lai arī turpinātos sirds darbi, gaišums nākamajā paaudzē. Tādēļ mans novēlējums Jaunajā gadā - sadzirdēt, saredzēt un iesaistīt ikvienu šajā sirsnīgajā pulkā! Cauri stipriem vējiem, bet galvenais, ka kopā!

Fonds apvieno sirdsgudrus, gaišus un labestīgus cilvēkus kopīgas idejas vārdā, ko aizsāka fonda dibinātāji, bet kura divu desmitgažu laikā ir kļuvusi par ievērojamu tautas kustību Ir patiesi liels gods un fantastiska sajūta būt kā vienam pavedienam no šīs lielās komandas, ikdienā darot to, kas ir jēgpilni un dara sabiedrību labāku Būt kopā ar jauniešiem viņu izaugsmes ceļā Būt klāt tajā brīdī, kad ir nepieciešams atbalsts, lai spētu uzdrīkstēties sapņot un sapni realizēt dzīvē Un tikai kopīgiem spēkiem ir radāms šis brīnums un veiksmes stāsts – tie daudzie fonda izskolotie jaunieši, kurus no augstskolu gaiteņiem nu jau sastopam, strādājot visdažādākajās profesijās un nozarēs Daļa jau dibinājusi savu ģimeni un audzina bērnus

Šogad esam gan stādījuši prieku, gan ravējuši bēdas ikdienā, audzējuši skaistas domas, spēku un ticību ikvienā, kas ir kopā ar mums Vēlreiz pārliecinājos par Vītolu fonda netveramo saikni starp ziedotājiem, stipendiātiem un mums, fonda darba rūķiem. Cik svarīgs darbs ir uzticēts ikkatram no mums – dot vietu gaišumam, celt dimantus no pelēcības, pamanīt ikvienu mazo graudiņu lielajā tīrumā Mans ceļš fondā sākās pirms 7 gadiem, kad kļuvu par Pasaules brīvo latviešu apvienības stipendiāti Jāsaka, ka fonds ir bijis līdzgājējs ļoti svarīgiem manas dzīves notikumiemizlaidumā, kāzās un arī mazās atvases dzimšanā Šogad mans “skats no malas” ir bijis ļoti vērtīgs ieguvums, jo aptverot kādā progresijā fonds ir virzījies gada laikā, gribētos tikai dziļi paklanīties vai notraust kādu prieka asaru Vēl jo vairāk novērtēju, cik svarīgs darbs ir vēstīt par tiem izcilajiem darbiem, ko veic gan stipendiāti, gan ziedotāji Lai arī kurā pasaules malā kāds atrastos, Vītolu fonds ir pieejams ikvienam, caurredzams un patiess Savā ģimenē daudz stāstu par fonda

Mīlestiba dzīvē varot būt tikai vienai, bet tas gan nenozīmē, ka iemīlēt lietas nevaram vairākkārtīgi Kad pirmo reizi vēru fonda durvis kā stipendiāts, nevarēju iedomāties, cik daudz skaistu atmiņu, iedvesmojošu vārdu un paliekoši vērtīgu mirkļu tiks gūts Iespēja strādāt tik unikālā vietā ir patiess brīnums, ko novērtēju jo dienas, jo vairāk. Mana ziedotāja Astrīda Jansone mūsu tikšanās reizē teica, ka viņas labākie draugi esot fonda darbinieki. Lai arī Astrīdas vairs nav starp mums, šie vārdi paliek ar mani, it īpaši tādēļ, ka cilvēki, ar kuriem strādāju, patiešām ir izcili savā darbā un gaiši personībā Gadu ziņā fonds ir mans vienaudzis, tomēr briedums, ko tas šobrīd sasniedzis, stipri apsteidz jebkura divdesmitgadnieka kvēlākos sapņus Esmu patiesi pateicīgs par uzticību, kas man dota, ļaujot pievienoties fonda saimei tā apaļās jubilejas gadā!

Ja arī es varu ko vēlēties šajā, mums kopīgajā dzimšanas dienā, tad tikai, lai izdodas augt un attīstīties par tādu cilvēku, kādus fonds vienmēr pulcinājis savās rindās - veiksmīgus, talantīgus, izglītotus bet pats svarīgākais - ar sirdi pareizā vietā!

Uz tikšanos jaunajā gadā!
Dāvids Rubens Sociālo mediju administrators 2 gadi fondā Artūrs Dzenis Grāmatvedis 10 gadi fondā Annija Bulle Sociālo mediju administratore 7 gadi fondā
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.