Vītolu fonda ziņas APRĪLĪ/ 2021

Page 1

"FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTA STIPENDIJA SADARBĪBU TURPINA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI

VĪTOLU FONDAM - 19

Šogad 4.aprīlis izvērtās par dubultiem svētkiem, jo atzīmētas tika ne tikai Lieldienas, bet arī fonda dzimšanas diena. Leģendas vēsta, ka īpašos datumos jāraugās ievēlēties īpašas lietas, tad nu klusā cerībā ievēlamies, lai arī nākotnē, tāpat kā 19 iepriekšējos gadus, izdotos piepildīt mūsu kopīgo sapni – stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Paldies fonda dibinātājiem Vilim un Martai Vītoliem, visiem ziedotājiem, draugiem un atbalstītājiem par kopā paveikto!

LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

DIBINĀTA STIPENDIJA BAIBAS PRIEDĪTES STIPENDIJA

AS "Sadales tīkls" valdes locekle un klientu direktore Baiba Priedīte dibinājusi IT izcilības stipendiju. Darbojoties enerģētikas nozarē, ziedotāja redz, cik strauji attīstās tehnoloģijas un cik būtiski nodrošināt atbilstošus speciālistus.

SADARBĪBU TURPINA

GINTS SALNĀJS

Vairāk par stipendiju lasiet šeit .

ULDIS ROZE

Vairāk par stipendiju lasiet šeit .

MĀRA DĀME

Vairāk par stipendiju lasiet šeit .

BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM PAR ZIEDOJUMU!


SVARĪGĀKIE NOTIKUMI APRĪLĪ SAŅEMTA ZIŅA PAR ANDREJA UN DULCIE OZOLIŅU TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU

Andrejs Valdis Ozoliņš mūžībā devās pagājušā gada maijā, bet augustā pārtrūka viņa sievas Dulcie Ozoliņas likteņpavediens. Arī ar pēdējo gribu Ozoliņi apliecinājuši mīlestību pret Dzimteni un ticību Latvijas nākotnei, ziedojot talantīgu jauniešu izglītībai. Pateicībā pieminam ziedotājus Andreju un Dulcie Ozoliņus!

PIEŠĶIRTAS E-KLASES STIPENDIJAS 12. KLAŠU UZVARĒTĀJIEM

PĒTERIS BOLŠAITIS IZTULKO UN IZDOD GRĀMATU, IENĀKUMUS VELTOT STIPENDIJAI

Ik gadu portāls "E-klase" piešķir stipendijas erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” vidusskolas posma finālu uzvarētājiem. Aprīlī stipendijas 1000 eiro apmērā saņēma 12. klašu uzvarētāji: Edijs Kristaps (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija) un Katrīna Buša (Liepājas Raiņa 6. vidusskola).

SAŅEMTS ZIEDOJUMS NO DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBAS KLĪVLANDĒ Pateicoties ziedotāja un fonda uzticamā drauga Pētera Bolšaitis tulkojumam, latviski lasošās auditorijas rokās nonāk Zigfrīda fon Fēgezaka grāmata “Pizas pastarā tiesa”, kas iedvesmo ne tikai ar savu saturu, bet arī tulkotāja pievienoto vērtību, jo ieņēmumi, kas gūti no grāmatas pārdošanas, tiks veltīti Latvijas Kluso varoņu stipendijai. Šī ir iespēja, bagātinot savus domu un sajūtu apcirkņus ar vērtīgu literatūru, reizē dot nelielu, bet nozīmīgu atbalstu, lai palīdzētu talantīgiem jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Autors Zigfrīds fon Fēgezaks, vācbaltiešu vēsturnieks, rakstnieks, dzejnieks, žurnālists un tulkotājs, šo darbu radījis 1947. gadā – laikā, kad savu dzimteni viņš bija zaudējis uz visiem laikiem, savukārt adoptētā dzimtene Vācija bija kara izpostīta. Pēc Otrā pasaules kara valdošā izmisuma pilnā konjunktūra mudinājusi autoru apcerēt esamības jēgu, indivīda atbildību sabiedrības priekšā, kā arī iekšējo pretrunu pilno cilvēka dabu, ieliekot savas pārdomas alegoriskas viduslaiku leģendas ietvarā.

Godinot Astrīdu Jansoni, kura mūžībā devās pagājušā gada izskaņā, Klīvlandes Daugavas Vanagu Apvienība veikusi ziedojumu Astrīdas Jansones piemiņas stipendijai. Kopā klīvlandieši saziedojuši 4450 dolārus.

PERSONĀLA IZMAIŅAS VĪTOLU FONDĀ

Vītolu fonda biroja administratore Annija Bulle dodas dekrēta atvaļinājumā, prombūtnes laikā viņu aizstās Dāvids Rubens, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 1.kursa students. Veiksmi abiem, saskaroties ar jauniem dzīves izaicinājumiem!


LEPOJAMIES!

Ilze Cepurniece (Asjas un Berndta Everts piemiņas 2015.-2018. un Ritas DzilnasZaprauskas piemiņas stipendija 2019.) izstrādā rokasgrāmatu tradicionālajā mūzikā.

Gunita Kuļikovska-Ķiesnere (Sigurda Gravas piemiņas stipendija 2009. - 2011.) stājusies Vidzemes Augstskolas studiju programmas “Koka ēkas un ekobūves” vadītājas amatā.

Kristīne Kitoka (Jāņa Vilgerta stipendija 2014.-2015 un Gunāra un Renātes Duburu stipendija 2016.) pēta proteīnus, kas nākotnē var palīdzēt ārstēt Alcheimera slimību.

Dinas Somas (Andra Kļaviņa stipendijas saņēmēja) parstāvētā komanda ieguvusi 2. vietu starptautiskā biznesa plānu konkursā.

Andrejs Štrāls (Gunāra Šterna piemiņas stipendijas saņēmējs) ieguvis 2. vietu konkursā "Labākais jaunais tulkotājs 2021".

Zaigas Protizānes (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija 2015.-2018 ) maģistra darbs pārtapis akvarelistam Vladislavam Pauram veltītā mākslas katalogā.

ZIEDOJUMI

ERGO, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, KRISTĪNE TJARVE, DAINA MARIJA BĪRIŅA, VALMIERAS ZONTA KLUBS, ULDIS ROZE, GINTS SALNĀJS, BAIBA PRIEDĪTE, SIA "BRASLAS CENTRS", SIA "REALTO MEDEA", SIA "IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS", BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS, PĒTERIS BOLŠAITIS

ASTRĪDAS UN LAIMONA STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

RITA PENCIS, ANDA UN ANDRIS PRĀTIŅŠ, ANITA UN ANDREJS SMILTĀRS, ILZE UN JĀNIS HĀZNERS, RUTE UN LAIMONIS KRŪMIŅŠ, GUNA WILKOLAK, MĀRA KAUGURS, VELTA ŠULCS, OJĀRS MANTENIEKS, ZANE ĀBOLIŅŠ, ASTRĪDA UN ZIGURDS RĪDERS, SONDRA UN HARIJS MARTINAITIS, ILZE UN KĀRLIS ČEČERIS, BAIBA UN EGĪLS APELIS, HARALDS MAZZARIŅŠ, ZENTA UN VILMA APINIS, ILONA ĶĪSIS, ARTŪRS GRAVA, EDVĪNS UN RUTA AUZENBERGS, SARMĪTE GRAVA, BRIGITA UN VIKTORS MILLERS, SPĪDOLA KORP. KOPA KLĪVLANDĒ, DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA KLĪVLANDĒ

ĢIRTA ZEIDENBERGA PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

JURIS BĻODNIEKS, ANITA BATARAGA, LILITA BERGS, SANDRA VALDA ZEIDENBERGA-JANSONE


DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

AGNIJA PAULA*, ZANE TIMMA*, ARVĪDS MAURĀNS, SIA "TECHHELP", SOLVITA RUBEZE*, ROBERTS VEINS*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, ARTŪRS DĒVITS, ANITA ERMUŠA, RAIMONDS RITUMS*, BAIBA BĀRTULE*, KĀRLIS ZEMDEGA, ANNA LOSĀNE, LINDA ŪDRE*, ARMANDS MORTUZANS, AGNESE GRĪSLE, ELĪNA NESIMIOGLU, AIVARS JUNGA, DACE FREIMANE, UĢIS BĀRBALS, INESE LOČMELEJANSONE*, LĪGA TREILIHA, LINDA ANČUPĀNE, MĀRTIŅŠ GRANTS, ANNIJA BULLE*, SIA "VIRIDI LUX", GINTS RADZIŅŠ, VITA DIĶE, INETA SOKOLOWSKI,GUNITA BUHL, HELGE LODZIŅŠ, EGILS FUKSIS, ILZE OŠĀNE, ARTŪRS DZENIS, MADARA MEŽVIETE*, ARMANDS BĒRZIŅŠ, ILZE GRINŠPONA*, DACE FREIMANE, ANTRA VIKSNA UN PETER BRUUN YDE, JOSHKA FISHERS, RONALDS GUOGIS, LIENE JAKOBSONE*, ILZE LEJINA, ARTA HASKIEVIČA, NAURIS SMAĻĶIS, EDVARDS LORENCS, DIANA TITOVA, EDIJS LANDZMANIS,ANDZELA NOVOJENKO, MĀRCIS PAULS, RIMVYDAS STEPONAVIČIUS UN 49 ANONĪMI ZIEDOTĀJI *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS EUR

KOPĀ 2021. GADĀ SAZIEDOTS

250,000

207 568 EUR

200,000

JA N VĀ RĪ

0

37 318 EUR

26022856

+30 965 EUR

FE BR U ĀR Ī

50,000

+73 817 EUR

M AR TĀ

100,000

+65 469 EUR

MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

AP RĪ LĪ

150,000

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.