Vītolu fonda ziņas APRĪLĪ/2022

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS APRĪLĪ 2022 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTA STIPENDIJA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

Šoreiz aprīļa numurā dāvinām Jums veselus divus pielikumus: ikmēneša rubriku "Vītolu fondam 20", kurā pārdomās dalās fonda dibinātājs Vilis Vītols, un "Vārds sveicējiem", kurā būsim centušies apkopot kaut daļu no visiem laimes vēlējumiem, kuri tika saņemti lielajā fonda dzimšanas dienā! Lai arī aprīlis fondā pagājis labu notikumu noskaņās, atzīmējot gan fonda divdesmitgadi, gan Lieldienas, ikdienas darbs, rūpes un prieki turpinās neatkarīgi no laikapstākļiem aiz loga un mēnešu mijas kalendārā. Aprīlī intensīvi notiek interviju process, lai jau pavisam drīz tie, kuriem tas visvairāk vajadzīgs, varētu studēt ar atbalstu, ko esat devuši. Lai sapņi rod savu izejas punktu paveikto darbu veidolā!

DIBINĀTA STIPENDIJA RAIMONDA KRAUKĻA TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS Labsirdīgais un muzikālais fonda draugs Raimonds Krauklis, kurš 2013. gadā dibināja Elgas Rodzes-Ķiselis stipendiju, mūžībā devās 2020. gada 14. oktobrī. Šī gada aprīlī Vītolu fonds saņēmis ziedotāja testamentāro novēlējumu, ar kuru vēlreiz apliecināta ticība fonda kopīgai izglītības idejai un vēlme palīdzēt un līdzdarboties tās īstenošanā. Pateicībā pieminam ziedotāju!

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI APRĪLĪ ZIEDOTĀJS ARNIS APSĪTIS RĪKOJA BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS MEŽA STĀDĪŠANAS TALKU PALIELINA STIPENDIJU SKAITU MEDICĪNAS STUDENTIEM

22. aprīlī ziedotājs Arnis Apsītis savus stipendiātus un fonda darbiniekus bija aicinājis uz ikgadējo meža stādīšanas talku Talsu pusē. Paldies Apsīšu ģimenei par šo jauko tradīciju un atkalsatikšanos!

Stiprinot Latvijas jauniešu vēlmi izglītoties medicīnas jomā, Borisa un Ināras Teterevu fonds palielina stipendiju skaitu RSU studentiem. Jaunajā studiju gadā fonds atbalstīs jau 20 centīgus studentus. Stipendijai nākamajam studiju gadam var pretendēt tie jaunieši, kuri, uzsākot 2022./2023. studiju gadu, studēs RSU Medicīnas, Rehabilitācijas, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības, Zobārstniecības un Farmācijas fakultātēs 3., 4. vai 5. kursā. Paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam!


BIJUŠAIS STIPENDIĀTS UZ VAKARIŅĀM APRĪLĪ FONDS " TAVS ATBALSTS" RESTORĀNĀ UZAICINA ZIEDOTĀJU DĀVĀJA LEKCIJU PAR EMOCIJĀM Lai arī parasti rakstām par skaistām tikšanās reizēm, kad ziedotāji uz vakariņām aicinājuši savus atbalstāmos, šoreiz ziedotāju Ritu Kaimiņu ar ielūgumu uz restorānu iepriecināja bijušais stipendiāts Marģers Liepiņš. Sakām lielu paldies Marģeram par šādu jauku žestu!

PIEŠĶIRTAS E-KLASES STIPENDIJAS 11.KLAŠU UZVARĒTĀJIEM

Šajā trauksmainajā laikā noderīgu lekciju par emocijām un to transformēšanu nodrošināja fonds “Tavs Atbalsts”. Paldies pedagogam un koučam Ancei Elstiņai par padomiem un ieteikumiem, ar kuru palīdzību negatīvās emocijas transformēt pozitīvās! Liels paldies fondam “Tavs Atbalsts”, īpaši Inesei LeohoČudarei par lekciju organizēšanu!

APRĪLĪ FONDĀ VIESOJĀS

8. aprīlī "E-klases" stipendiju izaugsmei 500 eiro apmērā saņēma erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” 11. klašu finālisti - Valdemārs Lācis no Lubānas vidusskolas un Loreta Meikšāne no TAPIS SIŽETS PAR VĪTOLU FONDU Jēkabpils 3. vidusskolas. Sveicam abus jauniešus! Par godu fonda divdesmitgadei Latvijas Liels paldies "E-klasei", īpaši Jānim Kaģim un Televīzija sagatavojusi sižetu, tas skatāms Zanei Rašmanei par sadarbību! šeit. Paldies Ijai Circenei-Grošai un Uldim Birziņam no Latvijas Televīzijas!

SVEICAM SVĒTKOS


LEPOJAMIES!

Ziedotājai Ievai Treijai piešķirts Atzinības krusts.

Andrejs Štrāls (Gunāra Šterna piemiņas stipendiāts) ieguvis otro vietu konkursā “Labākais jaunais tulkotājs 2022”.

ZIEDOJUMI

Dedzes Dagnijas Miķelsones (Gunāra Šterna piemiņas stipendiāte) pārstāvētais trio ieguva galveno balvu JVMA un Melngalvju nama rīkotajā kamermūzikas konkursā (Dagnija pirmā no labās puses).

RAIMONDA KRAUKĻA TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, GINTS SALNĀJS, ULDIS VERNERS UN BIRUTA BRŪNS, SANDRA ZEIDENBERGS JANSONS, SIA "ERGO"

VIĻŅA PLŪMES STIPENDIJAI AIZKRAUKLES ATTĪSTĪBAI ZIEDOJUŠI SIA "AP CAPITAL" DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

MĀRCIS PAULS, INĀRA KRŪMIŅA, ZANE TIMMA*, RAIMONDS RITUMS*, ANNA MARIJA KNOKA*, LĪGA RAKSTIŅA*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, INNA ROZENŠTEINA*, SOLVITA RUBEZE*, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS*, AINĀRS KNOKS*, ANDRIS ĀZENS, GUNTIS FREIMANIS, BAIBA BĀRTULE*, AIVARS SINKA UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS 1,000,000 +341 847 +14 242 EUR EUR

KOPĀ 2022. GADĀ SAZIEDOTS

750,000

500,000

250,000

0

839 108 EUR

+426 485 EUR

MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

56 534 EUR JANVĀRĪ

26022856

FEBRUĀRĪ

MARTĀ

APRĪLĪ

info@vitolufonds.lv

www.vitolufonds.lv


Nr.4.

Jubilejas pielikums: Vītolu fondam

20!

2022. gadā mēnešraksts papildināts ar jaunu rubriku, kas veltīta fonda apaļajai jubilejai 4.aprīlī. 12 iedvesmojošās intervijās iepazīstināsim ar cilvēkiem, kuru dzīves nesaraujami saistītas ar Vītolu fondu. Aprīlī savās domās dalījies Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols !

LAIMĪGA JUBILEJA

KĀ TAS SĀKĀS?

labklājības valsti. Ar Vītolu fonda 2002. gada 4. aprīlī dibinātais darbības mērķa izvēli mums ir Vītolu fonds iesāka savu dzīvi kā laimējies, sabiedrība to ir atzinīgi vienas ģimenes iniciatīva. Laika novērtējusi. gaitā tas kļuvis par daudzu PIRMĀ VIETĀ JĀLIEK cilvēku, ģimeņu, uzņēmumu un ZIEDOTĀJI organizāciju kopīgu pasākumu un Šī projekta izaugsmei ir par lielāko stipendiju fondu palīdzējuši ļoti daudzi cilvēki. Latvijā. var iedalīt četrās grupās. Kā tas sākās? Esmu jau vairākkārt Viņus ir brīdis viņiem izteikt stāstījis, ka vismaz piecus gadus Šis Pirmā vietā man jāliek kopā ar sievu Martu intensīvi pateicību. jo bez līdzekļiem šajā domājām un meklējām, kur mūsu ZIEDOTĀJI, nekas nav uzceļams. uzkrātie līdzekļi, kurus varējām pasaulītē pagājušajos 20 gados atļauties ziedot, dotu lielāko Kopumā ziedojuši vairāk nekā 400 labumu gan cilvēkiem, gan Latvijai fondam ziedotāji, kas kopumā. Pēc ilgām pārdomām pastāvīgie Vītolu fonda secinājām: IZGLĪTĪBA. Izglītība ir izveidojuši savus fondus. visa pamats − kā pašam cilvēkam administrētus katru gadu fonds labklājības sasniegšanai, tā visas Turklāt apmēram 1000 vienreizēju valsts spēkam un izaugsmei. Tikai saņem izglītoti cilvēki spēj radīt modernu ziedojumu. Visi ziedotāji ir

Vilis Vītols

atteikušies no kāda personīga labuma, lai to dotu citiem. Vairāk nekā 5% no ziedotājiem ir bijušie fonda stipendiāti. Citos gadījumos ziedotāji ir novēlējuši testamentos savus ar smagu darbu dzīves laikā sakrātos līdzekļus. Vislielākā pateicība viņiem visiem! Bez ziedotājiem fonds piešķirtu tās 75 stipendijas, kas tika dotas pirmajā darbības gadā. Mums visiem kopā sadarbojoties fonds šobrīd piešķir 830 stipendijas gadā. Fonds ir īpašs ar to, ka ja reiz tikusi piešķirta stipendija, tā tiek atjaunota līdz studiju beigšanai. Neviens stipendiāts netiek pamests pusceļā.

VALDE UN DARBINIEKI

Pirms divdesmit gadiem - 2002. gada 4. aprīlī dibinot fondu

Otra pieminamā grupa ir FONDA VALDE un DARBINIEKI, un visi, kas pielikuši savu roku pie kopējā sasnieguma. Īpaši nopelni ir Valdes priekšsēdētājai Vitai Diķei. Viņa ir gan izcila vadītāja, gan arī kā mamma daudziem jauniešiem. Vita šīs funkcijas ir pildījusi kopš


fonda pirmās dienas. Viņai šajos 20 gados ir izdevies paveikt neticamo – uzrunājot ziedotājus, piesaistīt ap 28 miljoniem eiro un izsniegt ap 12 000 stipendiju. Studijas jau ir beiguši vairāk nekā 4000 stipendiāti. Tāpat man jāpiemin Vītolu fonda lieliskā komanda, kas palīdz Vitai: Inna Rozenšteina ar savu enciklopēdisko atmiņu, izcilais grāmatvedis Artūrs Dzenis, ar radošu domāšanu apveltītā Annija Bulle un topošais rakstnieks Dāvids Rubens. Arī bijušie darbinieki: Lāsma Līdaka, tagad LIAA viena no departamenta direktorēm, enerģiskā un izdarīgā Linda Rihtere, datu analītiķe Elva Eglīte un topošā advokāte Anna Losāne. Viņiem visiem vislielākā pateicība!

Vilis Vītols saņemot Ministru kabineta balvu 2021. gada decembrī

izjūtu pacilātību. Mani vienmēr pārņem sajūta – Latvijai ir nākotne. Viņi ir tas Tautas zelts, kas pieminēts "Tālavas taurētājā". viņiem jau nebūtu fonda. Viņi TAUTAS ZELTS - STIPENDIĀTI Bez vienmēr ir izteikuši pateicību Trešā un lielākā grupa ir mūsu izcilie saviem stipendiju devējiem un STIPENDIĀTI. Esmu bieži teicis: katru fondam, bet pateicība pienākas arī reizi tiekoties ar kādu no viņiem, viņiem. Paldies, ka Jūs esat! Paldies, ka esat tādi, kādi esat!

PADOME

Pāris vārdus vēlos veltīt arī maniem kolēģiem fonda PADOMĒ. Šī ir tāda maza grupiņa, tikai septiņi cilvēki, mani ieskaitot. Darbs Padomē ir viegls un ir tikai pāris reižu gadā. Vienīgi Martai tas ir intensīvāks. Viņa katru gadu marta mēnesī izskata un analizē vienu pēc otra visus Valdes

sakārtotos stipendiju pieprasījumus un pēc tam kopā ar Vitu, Innu un citiem Padomes locekļiem lemj par stipendiju piešķiršanu. Padome ir strādājusi godprātīgi visus šos 20 gadus, bez jebkādas atlīdzības un ir izvairījusies no jebkāda interešu konflikta savā darbā. Ar to un Valdes darbību arī izskaidrojama lielā uzticība, ko Vītolu fonds bauda sabiedrībā. Paldies Jums, kolēģi: Martai Vītolai, Kristīnei Klišānei, Laurai Bulmanei, Mārai Hrgetičai, Valdai Puišei, Vilim Vītolam jr. un bijušajam Padomes loceklim Aivaram Žimantam.

Ko atliek vēlēties un lūgt no nākotnes? Kaut Vītolu fonds turpinātu augt un palīdzēt arvien vairāk jauniešiem, kaut jauniešu būtu vairāk un neturpinātos mūsu tautas demogrāfiskā lejupslīde, kaut valdība to saprastu un attiecīgi palīdzētu, kaut pandēmija beigtos, kaut ukraiņi uzvarētu karā un Eiropā atkal būtu miers. Cerēsim, ka ar Dievpalīgu šis nākotnes scenārijs piepildīsies. Vilis un Marta Vītoli

Neatkarīgi no tā, vai esi ziedotājs, stipendiāts vai kā citādi saistīts ar fondu, ja vēlies dalīties savās atmiņās un pieredzē, droši raksti uz info@vitolufonds.lv RADĪSIM SVĒTKUS KOPĀ!


VĀRDS SVEICĒJIEM

Aprīļa ziņas vēlamies noslēgt ar lielu pateicību par ikkatru labo domu, vārdu un dāvanu, ko no Jums saņēmām lielajos svētkos - fonda divdesmitgadē. Vairojot prieku, dalāmies kaut ar mazu daļu no visa tā skaistā, ko esam saņēmuši. Jo mūsu svētku prieks ir kopīgs, tāpat kā ikdienas darbs, sapņi un mērķi! Liels, liels visiem paldies! Sveicu Vītolu fondu ar 20 gadu pastāvēšanu un vareno darbu, kas ir paveikts!

Es gribētu apsveikt visu komandu ar skaisto un nozīmīgu darbu! Paldies, ka palīdzat padarīt Latviju par labāku vietu!

Atis un Balva Bredovski

Kristian Hrgetič

Vismīļākie sveicieni un vislabākie vēlējumi Vītola fondam 20 gadu jubilejā! Arī šī ideja, acīmredzot, ir sākusies kā taciņa vai neliels ceļš, taču nu jau tas ir pārvērties par daudzjoslu šoseju. Paldies idejas autoriem un visiem fonda darbiniekiem, jo neviena ideja, neviens nosaukums nav neko vērts, ja nav dedzīgi, godprātīgi, sirsnīgi un varoši izpildītāji! Līga un Edgars Ruži Pateicības pilns sveiciens šajos varenajos svētkos! Milzum daudz labu darbu ir izdarīts un tiks vēl izdarīti ! Apsveicu visu Vītola fonda komandu! "Kokpārstrāde 98" un Gunārs Dzenis

Apsveicu Vītolu fondu 20 gadu sekmīgā darbībā! Nav viegli darboties izglītības laukā. Kandidāti nāk un iet, maina savas domas, bet, raugoties uz gala rezultātiem, varam būt jo sevišķi priecīgi par tiem jaunajiem cilvēkiem, kas ir absolvējuši un ieguvuši zinātnisko grādu, un veiksmīgi darbojas sevis izvelētā profesijā. Mūsu dzimtai zemei vajag gudru un čaklu cilvēku un Vītolu fonds to sekmīgi veicina. Alekss Šķepasts

Sirsnīgi sveicieni no Fonda "Tavs atbalsts" - Jūs darāt lielisku darbu, neaizstājamu un nenovērtējamu! Paldies Jums par to! Liels gods un prieks būt kopā ar Jums darbā ar jauniešiem! Lai vismaz 20 turpmākie gadi tikpat ražīgi un vēl ražīgāki, lai top jaunas idejas un projekti, ko īstenot Inese Leoho-Čudare


Labu darīt ir atdot no sava spēka citiem, to spēj tikai tas, kam ir daudz spēka. Saule ir stipra. Un laba sirds ir stipra./J.Rainis/ No sirds sveicam Vītolu fondu jubilejā! LU Studenšu korporācija Gundega

No sirds apsveicu skaistajā jubilejā! Lai nākamie gadi tikpat veiksmīgi kā pirmie 20! Lalita Muižniece

Tūkstoš jūdžu garš ceļš sākas ar pirmo soli. Lai mums sekmīgs arī turpmākais ceļš! Mēs esam gandarīti par iespēju piedalīties un dalīties. Paldies Vītolu fondam! Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane

Vītolu fonda svētkos vēlos izteikt prieku un pateicību par to, ka tieši fonds manu dzīves ceļu ir ievirzījis tādā virzienā, par kuru pašas spēkiem nebūtu iespējams noiet. Un nešaubos, ka fonda darbība maina arī citu Latvijas jauniešu dzīvi uz labāku un cerību pilnāku nākotni, jo spēcīgi ir izjūtams arī garīgais, ne tikai fiziskais atbalsts. Paldies par piepildītiem sapņiem! stipendiāte Alma Vilma Gūtmane

Sveicam ar Vītolu fonda centību latviešu jauniešu izglītības iespēju palielināšanā. Vēlu Jums visu to labāko šī svarīgā darba turpināšanai! Andra un Imants Kīni

Es ticu, ka Vītolu fonds sagaidīs arī savu 50. un 100. jubileju, jo fonda komanda un ziedotāji dara tiešām lielu darbu un ļauj jauniešiem īstenot savus sapņus! stipendiāte Eva Evelīna Repkova

Apsveicu Vītolu fondu 20 gadu jubilejā! Paldies fonda dibinātājiem, fonda darbiniekiem un ziedotājiem par atbalstu stipendiātiem! Man personīgi Vītolu fonds deva atbalstu manai nākotnei, es jūtu, ka neesmu viena šajā ceļā, man ir gods un lepnums būt Jūsu stipendiātei, es to novērtēju. Vītolu fonds dod ne tikai materiālu atbalstu, bet arī ticību par labāku nākotni, kur mēs varam palīdzēt viens otram sava ceļa sākumā. stipendiāte Jekaterina Irtiševa Apsveicu ar Vītolu fonda 20 gadu darbību latviešu, studentu un visas Latvijas nākotnes veidošanas labā. Andris Staklis Vītolu fonds ir paveicis milzu darbu šīs valsts un tautas, cilvēku un cilvēces labā, jūs esat devuši to, ko nevar atņemt, un būvējuši to, ko nevar nograut - tautas nākotni. Ļoti lepojos ar Jums visiem par to, ko darāt, par to, ka veltāt savu laiku, enerģiju, domas un mīlestību cilvēkiem, kuri nav ne populāri, ne ikdienā pamanāmi, ne skaļi, ne kliedzoši, bet ir tik ļoti vērtīgi, vajadzīgi un tiem piemīt tik milzīga potencialitāte un dzīvotspēja, kāda var būt tikai tuksnesī augošiem augiem, kas pieredzējuši sausumu, vēju un sauli un spēj novērtēt katru lietus lāsi. Lai turpina augt un attīstīties iesētās sēklas un lai plaukst un zeļ mūsu Latvija! Ingus Diķis


Pienākot Vītolu fonda 20.gadskārtai, es domāju, ko personīgi man ir devis Vītolu fonds? Ko esmu no tā ieguvusi? Vispirms tā ir iepazīta un novērtēta augstas raudzes komanda, kurai neviens uzdevums nav par smagu vai neviens mērķis par tālu. Ja tādu mazu “mikrokomandu” mums Latvijā būtu simtos vai tūkstošos, mēs dzīvotu daudz labākā valstī. Paldies jums ikkatram – visiem, kas šos 20 gadus esat strādājuši fondā. Esmu guvusi pārliecību, ka nevajag baidīties izraudzīties ambiciozu mērķi, no pirmā acu skata – kā tālu, nerealizējamu sapni. Ja būs mērķis, tad, gudri virzoties solīti pa solītim, mēs to sasniegsim. Sasniegsim kopā – Vītolu fonds un es. Esmu ieguvusi jau trīspadsmit gudru, talantīgu, spējīgu jauniešu klātbūtni, ar kuriem patiesi lepojos, par kuriem interesējos, sekoju viņu studijām un tālākai dzīvei. Mūsu ģimenes tradīcija – ik gadu satikties ar saviem stipendiātiem – dara stiprāku manu ticību Latvijas rītdienai. Un vēl ar gandarījumu raugos, kā mani bērni un mazmeitas piedalās un vērtē šo procesu – palīdzēt kādam iegūt izglītību. Ceru, ka to viņi turpinās. Nu vai nav daudz tik personīgu ieguvumu? Vesela bagātība. Jau 20 gadus Vītolu fonds saime tur rūpi Sarmīte Plūme par Latvijas talantīgajiem jauniešiem. Mūsu labdarības fondu misijas ir sasaukušās, daudzu gadu garumā iemiesojoties kopīgajos darbos stipendijās mūzikā, mākslā un medicīnā. Augstu novērtējot Vītolu fonda darbu, esam raduši iespēju šogad palielināt atbalstu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem līdz divdesmit stipendijām. Esam pārliecināti - saņemot atbalstu šodien, šie jaunieši nākotnē vēlēsies turpināt vairot labo, sniedzot palīdzīgu roku citiem. Novēlam turpināt motivēt mūsu Latvijas jauniešus būt apņēmīgiem ceļā uz izcilību un dzīves sapņu piepildīšanu. Lai Vītolu fonda trešās desmitgades starts ir tikpat spožs kā pirmie divdesmit gadi! Finiša nav! Borisa un Ināras Teterevu fonds Sirsnīgi sveicam! Latvijas zontas uzsāka sadarbību ar Vītolu fondu 2008.gadā, šogad sarūpēsim 17.stipendiju talantīgai, zināšanas alkstošai un krietnai jaunietei no maznodrošinātas ģimenes. Mēs lepojamies, ka Latvijas Zonta klubus un Vītolu fondu vieno viens mērķis - izglītota un patriotiska Latvijas jaunā paaudze. Bijušie un esošie stipendiāti

Latvijas Zontas


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.