Vītolu fonda ziņas MARTĀ | 2023

Page 1

Mūžībā devies ziedotājs

Neal F. Jordan (1932-2023).

MARTS 2023

Mūžībā devies ziedotājs Modris Zandbergs (1938-2023).

vairāk lasiet šeit

vairāk lasiet šeit

Dibināta SEB izaugsmes stipendija.

Saņemts ziedojums no Anitas un Greiema Andersoniem Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai.

vairāk lasiet šeit

16.03. un 29.03. Padomes sēdes.

vairāk lasiet šeit

01.03. Fonda "Tavs atbalsts" sarīkojums stipendiātiem "Saules aptiekā".

vairāk lasiet šeit

10.03. Piešķirtas E-klases stipendija “Gudrs, vēl gudrāks” 10.klašu finālistiem.

vairāk lasiet šeit

02.03. Lekciju cikls "Ko Tev neiemāca skolas solā 2023".

vairāk lasiet šeit

22.03. Ziedotāja Andra Kļaviņa tikšanās ar stipendiātiem restorānā "Tinto".

vairāk lasiet šeit

Vanagu.

Lepojamies! Stipendiāts Sandis

Mauriņš ieguvis 1. vietu RSU

Zinātnes nedēļas lasījumos.

23.03. SIA “Kokpārstrāde 98” stipendiātus aicina uz tikšanos uzņēmumā.

Izskoloto stipendiātu stāstu sērija Nr. 3 | Raimonds Vilciņš

vairāk lasiet šeit

Lepojamies! Bijusī stipendiāte Eva Ķeruže saņēmusi inovāciju balvu starptautiskās politikas pētniecībā.

vairāk lasiet šeit

ZIEDOJUMI MARTĀ

22550EUR +49735EUR

Ziedojuši: ERGO, fonds "Tavs atbalsts", Studentu korporācijas "Lettgallia" fonds, Andris Kļaviņš, Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, Sandra Valda Zeidenberga-Jansone, Vaida Miķīte-Jordan.

Astrīdas Jansones piemiņas stipendijai ziedojuši:

Valsts prezidentes Vairas VīķesFreibergas stipendijai ziedojuši:

Artūrs Dzenis, Kristīne Klišāne, Linda Tillere, Vita Diķe, Valda Puiše, Vilis Vītols.

Greiems un Anita Andersoni

Mīļš paldies visiem ziedotājiem!

DRAUGU STIPENDIJA 2023

Martā ziedojuši: Līga Maļinovska, Zane Timma, Helge Lodziņš, Mārcis

Pauls, Kristīne Ābelniece, Aivars

Sinka, Gunta Priedcēlāja, Roberts

Veins, Paula Kaufelde, Ināra Krūmiņa, Mārtiņš Zālītis, Artūrs Dēvits.

125,000 100,000 75,000 50,000 25,000 0
www.vitolufonds.lv | info@vitolufonds.lv | 26022856
iela 75B, Rīga, Latvija
Lāčplēša
EUR Ziedojumugrafiks
Janvāris Februāris
+30540EUR Marts
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.